Aday Üsküdar | Dünyayı Değiştirmeye Var mısın? uskudar.edu.tr/aday

Beslenme ve Diyetetik Misyon ve Vizyon

MİSYON:

Ulusal ve uluslararası ölçekte, bireysel farklılık ilkesini temel alarak tüm yaş gruplarında: beslenme ilintili hastalıkların önlenmesi, sağlığın sürdürülmesi ve hastalıklara özgü doğru beslenme ilkelerinin öğretilebilmesi amacı ile uygun diyet önerileri geliştirecek ve uygulayacak; toplum düzeyinde, sağlığın sürdürülmesi ve geliştirilebilmesi amacıyla beslenme ilişkili sağlık politikalarının oluşturulmasında etkin olarak görev alacak diyetisyenler yetiştirmektir.

VİZYON:

Ulusal ve uluslararası ölçekte, toplumdaki her yaş grubu için bireysel farklılık ilkesi temel alınarak sağlığın sürdürülmesi ve geliştirilmesi, beslenme ilintili hastalıkların tedavisi ve önlenmesi için uygulanması gereken plan, program ve politikaların oluşturulması amacı ile insan odaklı, sağlık alanında meydana gelen gelişmeleri yakından takip eden, gelişime ayak uydurabilen ve teknolojiye hakim, toplumsal kalkınmaya katma değer ve katılım sağlayacak, nitelikli ve alanında yetkin diyetisyenler yetiştiren öncü bir bölüm olmaktır.

Üniversitemizle ilgili “AKLINDA NE VARSA” bize sor!