Aday Üsküdar | Üniversitemizle ilgili tüm merak ettiklerin için uskudar.edu.tr/aday
360 sanal tur

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Program Öğretim Amaçları

1 – Alana dair bilimsel bilginin hem teorik hem pratik yansımalarının birlikte ele alındığı, güncel ve tarihsel bilginin sentezlendiği bir program sunmak

2 – Günümüzün yoğun ve karmaşık küresel ilişkiler ağını eleştirel ve çözümleyici bir bakışla yorumlayabilecek, ortak çalışmayı, demokratik katılımı ve etik değerleri önemseyen bireyler yetiştirmek

3 – Psikoloji, tarih, sosyoloji ve felsefe gibi alanlardan yararlanarak öğrencilere disiplinler arası bir eğitim ve öğretim yaklaşımı sunarak, öğrencinin çok yönlü bir eğitim almasını sağlamak

4 – Öğrencilere lisans eğitimleri sonrasında kendilerini geliştirmeye devam edebilmelerini sağlamak için gereken bilgi ve kültür altyapısını vermek ve alanını güncel olarak takip edebilme yeteneklerini kazandırmak

5 – Bu amaçlar doğrultusunda mezunlara, kamuda bakanlıklar ve özellikle dış ilişkilerle alakalı diğer birimler, uluslararası örgütler, ulusal ve uluslararası özel şirketler, sivil toplum kuruluşları, araştırma merkezleri, medya kuruluşlarında istihdam fırsatı sunmak.

Üniversitemizle ilgili “AKLINDA NE VARSA” bize sor!