Aday Üsküdar | Üniversitemizle ilgili tüm merak ettiklerin için uskudar.edu.tr/aday
360 sanal tur

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Program Öğrenme Çıktıları

1             Siyaset Bilimi kuramları ve uygulamalarını kavrar.

2             Uluslararası İlişkiler kuramlarını ve uygulamalarını kavrar.

3             Uygarlıkların gelişimini ve karşılıklı etkileşimini kavrar.

4             Temel hukuk bilgisini kavrar.

5             Uluslararası örgütlerin yapı ve işleyişini analiz eder.

6             Uluslararası İlişkiler ile ilgili alt disiplinler ve diğer sosyal bilimler arasında bağ kurabilme becerisine sahip olur.

7             Genel ekonomi ve uluslararası ekonominin işleyişini kavrar.

8             Türkiye ve Dünya siyasal tarihini kavrar.

9             Türk Dış Politikasının işleyişini analiz eder.

10           Bölgesel siyasi ve ekonomik kriz çözümlerini analiz eder.

11           Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi'nde kullanarak siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurabilir.

12           Analitik ve sentetik düşünme, okuma, yazma ve aktarma yetkinliğini kazanır.

13           Sahip olunan bilgi birikimini karşılaşılan sorunları çözmede sistematik ve tutarlı biçimde kullanır.

Üniversitemizle ilgili “AKLINDA NE VARSA” bize sor!