Aday Üsküdar | Dünyayı Değiştirmeye Var mısın? uskudar.edu.tr/aday

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Misyon ve Vizyon

Misyonumuz

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler disiplini, güncel ve tarihsel bilgiyi kavrayabilen ve özümseyebilen; analitik ve sentetik düşünme, okuma, yazma ve araştırma gibi alanlara ilişkin sorunları disiplinler arası bilgiyi de kullanarak Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler disiplini açıdan değerlendirebilen; insanlığın ve ülkesinin sosyal, siyasal, ekonomik nitelikteki problemlerinin bilincinde, çağdaş dünyanın mevcut sorunlarını tartışabilen, yaratıcı; farklı bakış açıları ve yöntemler geliştirebilen, yenilikçi, çoğulcu, eşitlikçi, etik ve araştırmacı bireyler yetiştirmek.

Vizyonumuz

Temel Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler eğitiminin evrensel düzeyde verildiği; siyasal sosyal ve ekonomi alanlarının bünyesinde yer alan sosyal bilimlerle ilişkilenen; çağdaş dünya sorunlarını disiplinin hem teorik hem de pratik alanları içerisinde ele alan; dünyadaki çeşitli gelenek ve bakış açıları ile diyalog içerisinde olan çoğulcu, eşitlikçi, etik, katılımcı, yenilikçi, sorgulayıcı, yaratıcı ve disiplinler arası düşünceye ufuk açan bir Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü olmaktır.


Üniversitemizle ilgili “AKLINDA NE VARSA” bize sor!