Aday Üsküdar | Dünyayı Değiştirmeye Var mısın? uskudar.edu.tr/aday

Halkla İlişkiler ve Tanıtım Program Öğretim Amaçları

Bölüm Amaçlar

Modern toplum yapısının biçimlenmesiyle, demokratik sistemin ve serbest piyasa ekonomisinin gelişmesiyle birlikte halkla ilişkiler, tanıtım, imaj, propaganda, reklam gibi kamusal alanda güçlü temsil ortamları oluşturmaya yönelik yöntem ve tekniklere de gereksinim duyulmaya başlandığı görülmektedir. Başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere yeni kurulan devletlerin, kendilerini tanıtmak, varlıklarını kanıtlamak ve de iktidar alanlarını oluşturmak amacıyla propaganda ve tanıtım araç ve kurumlarına ivedilikle gereksinim duymaları sonucu söz konusu alanın profesyonel biçimde yapılanması sürecinin başlatıldığı dikkati çekmektedir.


Bölüm programı genelden özele, teoriden pratiğe giden, ardışık, birbirini tamamlayıcı derslerden oluşan, çok sayıda seçmeli derslerle hareketliliğe sahip, öğrencinin diğer bölümlerden istediği dersleri alabilmesine açık, dolayısıyla bölümler arası geçişkenlik özelliği taşıyan, esnek, dinamik, güncellenebilir bir yapıda olup öğrencinin ilgi ve yeteneğini özgürce geliştirmesine ve kullanmasına olanak vermektedir. Eğitim öğretimin ilk iki yılında fakültenin öteki bölümleriyle büyük oranda eş ve koşut götürülen programdaki derslerin alınması zorunluluğu varken, üçüncü ve dördüncü yılda öğrenci ağırlıklı olarak seçmeli derslere, ilgisine ve yeteneğine uygun uygulamalı eğitime yöneltilmektedir.

Hedefler

Multidisipliner arası (sosyoloji, psikoloji, felsefe, antropoloji, siyaset bilimi, işletme) bakış açısı kazandırmak. İletişim alanında teorik ve teknik bilgiyle donatmak. İletişim sektörünün problemlerini tespit ve çözümü noktasında yaratıcı ve yerinde çözümler üretebilme yetisi kazandırmak.

Üniversitemizle ilgili “AKLINDA NE VARSA” bize sor!