Aday Üsküdar | Dünyayı Değiştirmeye Var mısın? uskudar.edu.tr/aday

Halkla İlişkiler ve Tanıtım Program Öğrenme Çıktıları

1-Halkla ilişkiler ve Tanıtım alanına temel oluşturan kuram, kavram, yöntem ve fikirleri yorumlayabilmek.

2-Halkla İlişkiler ve Tanıtım alanında edindiği kuramsal bilgileri uygulamaya dönüştürebilmek.

3- Halkla İlişkiler ve Tanıtım alanında içerik üretme ve yayma konusunda gerekli verileri bilimsel yöntemlerle kullanabilmek.

4- Halkla İlişkiler ve Tanıtım alanına ilişkin proje üretiminde mesleki etik değerleri gözetebilmek.

5- Halkla İlişkiler ve Tanıtım alanında karşılaşılan iletişim problemlerine yönelik çözüm üretmede farklı disiplinlerden yararlanmak.

6- Halkla İlişkiler ve Tanıtım alanında sektörel uygulamalara eleştirel bakış açısı geliştirerek, bireysel ya da grup üyesi olarak sorumluluk alabilmek.

7- Halkla İlişkiler ve Tanıtım alanına ilişkin farklı fikir önerileri geliştirmek.

8- Halkla İlişkiler ve Tanıtım alanına yönelik güncel değişimleri takip edip, alanın temel dinamiklerini tespit edebilmek.

9- Halkla İlişkiler ve Tanıtım alanında bilgiye ulaşma yollarını bilerek, ilgili araçları kullanabilmek.

10- Halkla İlişkiler ve Tanıtım alanında kendini doğru ifade edebilmek, sunum tekniklerini verimli şekilde kullanabilmek.

11- Gelişen teknolojiyi takip ederek, Halkla İlişkiler ve Tanıtım alanına yansıtabilmek.

12- Bir yabancı dili kullanarak, Halkla İlişkiler ve Tanıtım alanında kullanılan global uygulamaları takip etmek, meslektaşlarıyla iletişim kurabilmek.

Üniversitemizle ilgili “AKLINDA NE VARSA” bize sor!