Aday Üsküdar | Dünyayı Değiştirmeye Var mısın? uskudar.edu.tr/aday

Halkla İlişkiler ve Tanıtım Misyon ve Vizyon

Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü Misyonu ve Vizyonu

Misyon: İletişim çatısı altında kurumlarda halkla ilişkilerin önemini belirleyecek bilgiye sahip, alanda yaptığı işi tanımlayabilen, bulunduğu çevreye karşı sosyal duyarlılığı yüksek bireylerin yetişmesini sağlamanın yanı sıra uyguladığı faaliyetlerin teorik alt yapısının farkında olan öğrenciler yetiştirmektir. Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü ayrıca alanında nitelikli akademisyenler yetiştirme görevini de üstlenmiş bulunmaktadır. Güçlü akademik kadrosuyla, sektörden almakta olduğu destekle yalnızca sektöre meslek insanı yetiştirmekle kalmıyor, aynı zamanda akademik alana katkı yapmayı da kendisine görev edinmiş bulunuyor.

Vizyon: Halkla ilişkiler alanını, dijital teknolojilerin ortaya koyduğu yeniliklerle özgün proje tasarımları ve sosyal sorumluluk faaliyetleriyle geliştirerek, sorunlara yaratıcı çözümler üreten, değişim ve dönüşümü yönetebilen bireyler yetiştirmek amacında olan bir çizgide ilerlemektedir. Bölüm, gerek eğitim öğretim programlarını yapılandırırken gerekse de diğer akademik ve bilimsel faaliyetlerini planlarken yenilikleri sürekli izlemekte, dünyanın alandaki gidişatına göre kendi gidişatına yön vermektedir. Özellikle teknolojinin olanaklarını en üst kapasitede kullanmak, yetiştirmekte olduğu öğrencilerin geniş ufuklu, teknolojik gelişmelere uyum sağlayan, uluslararası düzlemde vizyon sahibi gençler olmasına özen göstermektedir. Önümüzdeki birkaç yıl içerisinde Halka İlişkiler ve Tanıtım Bölümü kendi alanında yalnızca ulusal değil, uluslararası düzeyde de bir çekim merkezi haline gelecektir.

Üniversitemizle ilgili “AKLINDA NE VARSA” bize sor!