Aday Üsküdar | Üniversitemizle ilgili tüm merak ettiklerin için uskudar.edu.tr/aday
360 sanal tur

12 Mayıs 2019 Dünya Hemşireler Günü Basın Açıklaması

  • Anasayfa
  • 12 Mayıs 2019 Dünya Hemşireler Günü Basın Açıklaması

Etkinlik Bilgileri
Başlangıç Tarihi : 13 Mayıs 2019, 09:00:00
Bitiş Tarihi : 17 Mayıs 2019, 09:00:00

12 Mayıs 2019 Dünya Hemşireler Günü Basın Açıklaması

Modern hemşireliğin kurucusu Florence Nightingale’in doğum günü olan 12 Mayıs, 1974 yılından bu yana “Dünya Hemşireler Günü” olarak kutlanmaktadır. Bu anlamlı, özel ve önemli günde,  dünyada ve ülkemizde,  hemşireliğe ve sağlık hizmetlerine ilişkin sorunlar ve gelişimler yoğun bir biçimde tartışılmakta ve paylaşılmaktadır.

Dünya Hemşirelerini temsil eden, Uluslararası Hemşireler Konseyi her yıl olduğu gibi bu yılda, tüm hemşirelerin tek ses olması için ortak bir tema belirlemiştir. Dünya hemşirelerinin 2019 yılı teması, “Hemşireler: Herkes için Sağlık Hedefine Ulaşmada Öncü Bir Ses” olarak açıklanmış, ülkemizde de pek çok kurum Hemşireler günü programlarına bu temayı ele almıştır.

Temada, bilinen ve bilinmeyen hastalıklar; epidemi ve pandemiler; bulaşıcı olmayan hastalıklar; değer temelli sağlık hizmetleri; göçmen sağlığı; ruh sağlığı ve iyilik hali; şiddetin sağlık bakımına ve bireylere etkisi, küresel sağlık sorunları olarak yer almıştır.

ICN’nin 2019 teması kapsamında küresel sağlık sorunların önlenmesinde ve çözümlenmesinde; birey, aile ve toplum için sağlık hedefine ulaşmada öncü bir ses olması beklenen hemşirelerin, önemli sorumlulukları bulunmaktadır. Bu bağlamda sağlık hakkı, hem toplum, hem toplumun her bir üyesi hem de toplumun bir üyesi olan biz hemşireler için geçerlidir. Toplumun temel hakkı olan sağlığa kavuşması, nitelikli ve güvenli bakıma erişmesi ancak, sağlık çalışanlarının olumlu çalışma ortamları ile mümkündür. Güvenli ve olumlu çalışma ortamı ise çalışanların politikaları etkileyebileceği, şiddetten uzak, gelişim/değişim için eğitime ve gerekli kaynaklara erişmenin mümkün olduğu, yeterli ücretin ve kabul edilebilir özlük hakların sunulduğu ortamlardır.

Toplumumuzun hak ettiği güvenli ve nitelikli bakımın garantisi, sağlık hizmeti sunan ekibin içinde yaklaşık 170 bin kişi ile en büyük çoğunluğu oluşturan hemşirelerdir. Ancak, nitelikli bakımın olmazsa olmazı, gerçek anlamda hem hizmeti alan toplumu, hem de hizmeti sunan biz hemşireleri gerçek anlamda bütünleştiren ve doyuran bir sağlık sistemidir. Mevcut sağlık sistemi içinde biz hemşirelerin, toplumumuzun hak ettiği nitelikli bakımı sunabilmesi ve “sağlık hedefine ulaşmada öncü bir ses” olabilmesi için öncelikli olarak yapılması gereken düzenlemeler bulunmaktadır. Bu düzenlemeler;

1. Temel eğitimi hemşire olmayan sağlık insan gücüne, uzaktan eğitimle hemşirelikte ön lisans ve lisans diploması verilme uygulamasının durdurulması,

2. Hemşirelik eğitimin, hemşirelik mesleğinin sahiplerine bırakılması, hemşirelik akademik kadrolarına, hemşirelik dışı meslek sahiplerinin istihdamının önlenmesi,

3. Niteliksiz ve meslek dışı kuruluş/bireyler tarafından yürütülen hemşirelik kurslarına vb. izin verilmemesi, mevcut programların durdurulması,

4. Hemşirelik hizmetlerinin yönetimi ve organizasyonunun başhemşirelik unvanı ile hemşirelik yönetmeliğinde yer alan görev, yetki ve sorumluluklarla yürütülmesi,

5. Yasalarla tanımlanmış “hemşire kadrolarının” ve “görev, yetki ve sorumluluklarının” diğer sağlık çalışanlarına verilmemesi,

6. Hemşire insan gücü planlamasının, modern, bilimsel ve mesleğin icrasına yönelik özellikler dikkate alınarak yapılması,

7. Hemşire istihdam probleminin çözülmesi,

8. Devlet kurumlarında istihdam sorunu nedeniyle iş bulamayan hemşirelerin, “İş Tecrübesi Edindirme Programları” ile istismar edilmesinin önüne geçilmesi,

9. Hemşirelerin özlük haklarının iyileştirilmesi,

10. Sağlık çalışanlara yönelik şiddetin engellenmesidir.

Değerli Meslektaşlarım,

Sıralamış olduğumuz bu düzenlemeler ile hem toplumumuz hem de meslektaşlarımız, sağlığa erişmede başarılı olacaktır. Bu düzenlemelerin yapılması için yöneticilerin ve politika yapıcıların desteğini bekliyoruz.

Ayrıca, bizler de politikaların oluşturulmasında söz sahibi olmalıyız, politikaları izlemeliyiz, hemşirelik eğitim kalitesinin artırılmasını, hemşireliğe özel bilgi ve uygulamaların, sağlık sisteminin yaşamsal bir bileşeni olarak tanınmasını ve hemşireliğin hasta güvenliğine olan katkısı ile ilgili kanıtların uygulamaya aktarılmasını sağlamalıyız.

Sorunları aşmak, mesleğimizi geliştirmek ve öncü bir ses olmak için ortak dil kullanmalıyız, birlikte olmalıyız ve birlikte hareket etmeliyiz.

Yalnız başımıza biraz, ancak birlikte çok fazla şey yapabiliriz.

Saygılarımızla.

 

Prof. Dr. Sevilay Şenol Çelik

Genel Başkan

Türk Hemşireler Derneği Yönetim Kurulu AdınaEklenme Tarihi : 13 Mayıs 2019

Üniversitemizle ilgili “AKLINDA NE VARSA” bize sor!