Aday Üsküdar | Üniversitemizle ilgili tüm merak ettiklerin için uskudar.edu.tr/aday

TEK DERS SINAV DUYURUSU HK.

“ Üsküdar Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği” nin 32. maddesine istinaden Sağlık Bilimleri Fakültesinden mezun olabilmek için tek dersi kalan öğrencilerin Tek Ders Sınavı başvuru dilekçelerinin, dilekçe sistemi üzerinden 01-03 Temmuz 2024 tarihleri arasında alınmasına, başvuru sonuçlarının 04 Temmuz 2024 Perşembe günü duyurulmasına ve tek ders sınavlarının 05 Temmuz 2024 Cuma günü  saat 14:00’de Üsküdar Üniversitesi yerleşkelerinde yüz yüze yapılmasına, kararın Sağlık Bilimleri Fakültemiz web sayfasından duyurulmasına ve gereği için Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na bildirilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Tek ders sınav dilekçesi https://online.uskudar.edu.tr/ elektronik dilekçe sistemine giriş yaparak ilgili dilekçeyi doldurarak fakültemize gönderimini sistem üzerinden göndermesi gerekmektedir.

Tek ders sınav dilekçelerine dönüş yapılmayacaktır.

Sonuçlar için ilgili dersin hocası ile irtibata geçilmesi gerekmektedir.

Elektronik ortamdaki olası arızalardan kaynaklanan gecikmelerden birimimiz sorumlu değildir.

Tek ders sınavı MADDE 32 – (1) Mezun olabilmek için tek dersi kalan öğrenciler, dersin devam koşulu sağlanmış ve yarıyıl içi çalışmaları yapılmış olmak kaydıyla ilgili birimin yönetim kurulu kararı ile bütünleme sınavlarının bitimini izleyen on beş gün içinde açılacak tek ders sınavına girebilir. Tek ders sınavında başarılı olamayan öğrenci dersi yeniden almak ve tüm gereklerini yerine getirmek zorundadır.”

Üniversitemizle ilgili “AKLINDA NE VARSA” bize sor!