Aday Üsküdar | Dünyayı Değiştirmeye Var mısın? uskudar.edu.tr/aday

Tek Ders Sınavı Duyurusu

“Üsküdar Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği” nin 32. maddesine istinaden Sağlık Bilimleri Fakültemizden mezun olabilmek için tek dersi kalan öğrencilerin Tek Ders Sınavı başvuru dilekçelerinin 14-20 Mart 2022 tarihleri arasında alınmasına, Tek ders sınavlarının 31 Mart 2022 PERŞEMBE günü  saat 16:00’da Üsküdar Üniversitesi Çarşı Yerleşkesi Emir Nebi I Salonunda yüz yüze yapılmasına, kararın Sağlık Bilimleri Fakültemiz web sayfasından duyurulmasına ve gereği için Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na bildirilmesine oy birliği ile karar verildi.

  • Tek ders sınav dilekçesi tayyip.albas@uskudar.edu.tr elektronik posta adresine ya da dekanlığa elden teslim edilmesi gerekmektedir.
  • Tek ders sınav dilekçelerine dönüş yapılmayacaktır. Sonuçlar için ilgili dersin hocası ile irtibata geçilmesi gerekmektedir.


Tek ders DİLEKÇE ÖRNEĞİ.docx

Üniversitemizle ilgili “AKLINDA NE VARSA” bize sor!