Aday Üsküdar | Dünyayı Değiştirmeye Var mısın? uskudar.edu.tr/aday

COVID-19 Pandemisi nedeniyle test sonucu pozitif çıkan öğrencilerimizin dikkatine

  • Anasayfa
  • COVID-19 Pandemisi nedeniyle test sonucu pozitif çıkan öğrencilerimizin dikkatine

06.01.2022 tarih, 2022/01 sayılı Senato Kararı uyarınca;

“2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Döneminde yapılacak olan final ve bütünleme sınavlarına COVID-19 pandemisi nedeniyle test sonuçları pozitif olduğundan dolayı katılamayacak öğrencilerin, bu mazeretlerini ilgili Dekanlık/Müdürlüğe beyan etmek ve belgelemek koşuluyla söz konusu sınavların yüz yüze telafisinin yapılabilmesi hususunda Fakülte/Enstitü/SHMYO’nun ilgili kurullarının yetkilendirilmesine oy birliğiyle karar verilmiştir.”

Yukarıdaki karara istinaden;

Final ve Bütünleme sınavlarına COVID-19 Pandemisi nedeniyle test sonuçları pozitif olduğundan dolayı katılamayacak öğrencilerin, ekte yer alan dilekçe örneğini eksiksiz doldurup ve COVID-19 pozitif belgesini de ekleyerek aşağıdaki mail adreslerine iletmeleri gerekmektedir. Bu süreç içerisinde ilgili dersin hocasına da bilgi verilmelidir.

tayyip.albas@uskudar.edu.tr, selma.donmez@uskudar.edu.tr , DİLEKÇE ÖRNEĞİ.DOCX


03.02.2022 tarihinde alınan karar ile;

2021-2022 eğitim-öğretim yılı Güz Döneminde Fakültemiz Bölümü öğrencilerinden  final ve bütünleme sınavlarına COVID-19 pandemisi nedeniyle test sonuçları pozitif olduğundan dolayı katılamayacak öğrenciler için sınav uygulaması, alınan senato kararına göre değerlendirilmiş olup aşağıdaki gibidir.

- COVID-19 test sonucu pozitif olan ve final sınavına giremeyen öğrencilerin; Bütünleme sınavına girmelerine,

 - Hem final hem de Bütünleme sınavına giremeyenlerin 01-04 Mart 2022 tarihleri arasında yapılmasına karar verilen ek sınava girmesine,

 - Final sınavına giremeyip bütünleme sınavına giren ancak bu sınavda başarısız olanların da 01-04 Mart 2022 tarihleri arasında yapılacak ek sınava girmesine,  kararın ilgili birimlere bildirilmesine oybirliği ile karar verildi.

Üniversitemizle ilgili “AKLINDA NE VARSA” bize sor!