Vize Mazeret Sınavı Hakkında Yapılması Gerekenler

Eklenme Tarihi : 27 Mart 2019

25-31 Mart 2019 tarihleri arasında vize sınavlarına mazereti nedeniyle katılamayan öğrencilerimiz, mazeretini belirten belgeyi ara sınavların bittiği günü takip eden 3 iş günü içinde Dekanlığımızda (Çarşı Yerleşke 3. Kat R-19 numaralı oda) bulunan Mazeret Sınavı Talep Dilekçesini doldurup ekleri (mazereti belirten belge, sağlık raporu, vefat belgesi vb.) ile birlikte Dekanlığımıza dilekçe ile başvuru yapabilirler. 

Vize Mazeret sınavı dilekçesi kabul edilen öğrencilerin sınavları 8-12 Nisan 2019 tarihleri arasında dersin ilgili Öğretim Elemanı/Üyesi tarafından yapılacaktır.

Başvuru sonuçları daha sonra duyurulacaktır.