Aday Üsküdar | Dünyayı Değiştirmeye Var mısın? uskudar.edu.tr/aday

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi - Haberler

26 OCA 2023

Türkiye, İsveç’in NATO üyeliğini destekleme fikrini gözden geçirmeli

İsveç ve Finlandiya taahütlerini yerine getirmediGeçtiğimiz günlerde aşırı sağ siyasetçi Rasmus Paludan tarafından Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiği yakınlarında Kuran-ı Kerim’in yakılması iki ülke arasındaki gerginliğin artmasına yol açtı. Üsküdar Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) Bölüm Başkanı Prof. Dr. Havva Kök Arslan ile Arş. Gör. Ali Ekmekçi, İsveç ve Finlandiya’nın NATO’ya üyelik süreci ve yaşanan gerginlik hakkında önemli değerlendirmelerde bulundu.Prof. Dr. Havva Kök Arslan: “Rusya’nın işgali İsveç ve Finlandiya’yı endişelendiriyor”Rusya’nın Ukrayna işgalinden itibaren İsveç ve Finlandiya’nın Rusya kaynaklı tehdit algısının yükseldiğine dikkat çeken Prof. Dr. Havva Kök Arslan, “Bu sebeple bu iki ülkenin NATO güvenlik şemsiyesinin parçası olmaları gündeme gelmiş ve üyelikleri tartışılmaya başlanmıştı. NATO’ya yeni bir üyenin katılması mevcut üyelerin oybirliğini gerektirdiği için iki ülkenin üyeliği konusunda Türkiye’nin ikna edilmesi söz konusu olmuştu. Türkiye’nin NATO üyeliği konusunda desteğinin en önemli şartı, İsveç ve Finlandiya’nın ülkelerinde barındırdıkları Türkiye karşıtı faaliyetlerde bulunan terör örgütleri üyelerinin iade edilmesi konusuydu. Son 5 yıl içerisinde Türkiye çok sayıda teröristin iadesi için bu ülkelere talepte bulunmasına rağmen olumlu karşılık alamamıştı.” dedi.Prof. Dr. Havva Kök Arslan: “Açık provokatif eylemlerle ilişkiler kötüleşti”Geçtiğimiz Haziran’da yapılan NATO zirvesi öncesinde Türkiye’nin talepleri konusunda bu ülkelerden olumlu taahhüt almasının ardından üyelikleri önündeki vetoyu kaldırdığını ifade eden Prof. Dr. Havva Kök Arslan, “Fakat anlaşma ve taahhüt sonrası bu konularda somut adım olarak iadelerin gerçekleşmesi beklenirken gereken hukuki işlemler başlatılmadı ve Türkiye’nin talepleri ertelenmeye devam edildi. Bu belirsizlik yüzünden gerilen ilişkiler, son dönemde Türkiye’ye ve Erdoğan’a yönelik açık provokatif eylemlerle giderek kötüleşti.” diye konuştu.Prof. Dr. Havva Kök Arslan: “Türkiye destek beklemekte haklı”Prof. Dr. Havva Kök Arslan, ‘Geçtiğimiz hafta gerçekleşen Kuran-ı Kerim yakma eylemi Türkiye’nin İsveç’in NATO üyeliğini destekleme fikrini tekrar gözden geçirmesi gerekliliğini net olarak ortaya çıkardı’ dedi ve sözlerini şöyle sürdürdü:“Eylemin Stockholm’deki Türkiye Büyükelçiliği önünde gerçekleşmiş olması, eylemin arka planında güncel uluslararası ilişkilere dair bir gündemi olduğunun açık bir göstergesidir. Eylemlerle Türkiye ile İsveç arasındaki ilişkilerin daha da gerilmesini amaçlayanların olduğu düşünülebilir. Diğer yandan artacak gerginlik sonucu Türkiye’nin İsveç’in NATO üyeliği konusunda tekrar veto pozisyonuna geçip üyeliğin engellenmesi motivasyonu da ihtimal dahilindedir. Bu noktada Türkiye’nin öncelikle NATO üyesi olarak çıkarlarının diğer üyeler nezdinde destek görmesini beklemesi doğal bir hakkıdır. Bu anlamda İsveç’in NATO üyesi adayı konumundaki bir ülke olarak müstakbel müttefiklerinin çıkarlarını düşünmekle yükümlü olduğunu söyleyebiliriz. Türkiye’nin iadelerini talep ettiği kişilerin çoğunun birçok ülke tarafından da terör örgütü olarak görülen PKK üyesi olmaları sebebiyle de İsveç’in diğer NATO üyeleriyle uyumlu şekilde bu kişilere tolerans göstermemesi gerekiyor.”Arş. Gör. Ali Ekmekçi: “İsveç yalnızlıktan kaçınmak için Türkiye’ye yakınlaşabilir”Üsküdar Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümü Arş. Gör. Ali Ekmekçi ise konuyla ilgili olarak, “Son Kuran-ı Kerim yakma eylemi özelinde de İsveç her ne kadar kendi yasalarında bu eylemi ifade özgürlüğü kapsamında yasal sınırlar içerisinde görse de Türkiye ile iyi ilişkilerini korumak istiyorsa bu kişileri ve eylemleri açıkça kınadığını belirtmesi beklenebilir. Diğer yandan, Finlandiya Dışişleri Bakanının İsveç’te gerçekleşen provokatif eylemleri eleştirerek bu eylemlerin İsveç ve Finlandiya’nın güvenliğini tehlikeye attığını söylemesi önemli bir çıkış oldu. Bakanın aynı zamanda üyelik görüşmeleri hakkında ‘İsveç olmadan ilerlememiz gerekebilir’ demesi, aslında Türkiye’ye İsveç’ten taleplerini yerine getirmesi konusunda baskıyı artırma imkanı sağlayabilir. Yalnızca Finlandiya’yla devam edecek görüşmeler, İsveç’in süreçte yalnızlaşmaktan kaçınmak adına Türkiye’yle yakınlaşma çabalarını artırmasına yol açabilir.” ifadelerini kullandı.Arş. Gör. Ali Ekmekçi: “Çatışma ve krizlerin devam ettiği senaryolar oluşabilir”Bu yaşananların aslında Türkiye ile ABD ve NATO arasında son yıllarda artan gerilimin ışığında da ele alınması gerektiğini belirten Arş. Gör. Ali Ekmekçi, “Daha önce Patriot savunma sistemleri ve F-35 uçakları satın alımı konusunda anlaşmazlık yaşayan Türkiye’nin Batı Bloku dışındaki alternatiflere yönelmiş olması, Türkiye ile batı arasında ilişkilerin bazı noktalarda gözden geçirilmesine yol açtı. Türkiye’nin İsveç ve Finlandiya’ya güvenlik endişelerini gidermek üzere NATO konusunda destek vermeye çalışmasına karşın beklediği taahhütlerin yerine getirilmemesi Batı-Türkiye gerilimini tetiklemeye devam ediyor. Türkiye’nin gerekli desteği alamadığını görmesi kendi güvenlik endişelerinin artmasına yol açıyor. Bu da şüphesiz ortak güvenliğin önemsendiği bir dünyada hiçbir ülkenin yararına olmayacaktır. Çatışma ve krizlerin devam ettiği senaryolar ortaya çıkabilir.” dedi.

24 OCA 2023

Müslüman, Ortadoğulu ve Afrikalı göçmenler terörist olarak damgalanıyor…

Devletler göçmenleri yasal çerçevelerle korumalıÜsküdar Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ebulfez Süleymanlı, göçmenlerin karşılaştıkları olumsuz durumlara değindi ve göçmenlerle ilgili toplumsal yargıları pozitife dönüştürmeye yönelik devletlerin sorumlulukları hakkında değerlendirmelerini paylaştı.“Göçmenler tehdit olarak görülüyor”Özellikle 2000’li yıllardan başlayarak dünyanın farklı bölgelerinde göçmenlerin bulundukları ülkeler için sosyoekonomik tehdit oluşturduklarına dair tutum ve algının arttığını belirten Prof. Dr. Ebulfez Suleymanlı, “Bu durumun ortaya çıkmasında birçok etkenin söz konusu olduğunu söyleyebiliriz. Günümüzde mülteciler, sığınmacılar ve genel olarak göçmen karşıtı tutumlar en çok ekonomik nedenler üzerinden dile getiriliyor. Bu durum özellikle göçmen sayısının görece fazla olduğu ülkelerde ekonominin kötüye gitmesi ile birlikte daha belirgin hale geliyor. Salgın sonrası dönemdeki ekonomik sıkıntıların bu sorunu daha farklı bir boyuta taşıdığını söylemek mümkün. Ekonominin kötüye gidişinden olumsuz etkilenenler göçmenleri refahlarını ellerinden almak ile suçluyorlar.” dedi.“Müslümanlar terörist olarak damgalanıyor”Prof. Dr. Ebulfez Süleymanlı, göçmenlerin ülkeler tarafından güvenlik tehdidi olarak da gösterildiğine dikkat çekerek sözlerine şöyle devam etti:“Özellikle Avrupa’da nüfusun önemli bir kısmını oluşturan göçmenlerin dini ve kültürel yaşantılarından dolayı Avrupa’nın kültürel birliğini parçaladıkları, Avrupa toplumuna uyum sağlayamadıkları, dolayısıyla sosyal güvensizliğin ve sosyal huzursuzluğun sorumluları oldukları sıkça dile getiriliyor. Ayrıca Avrupa’da yükselen aşırı sağ partilerin göçmenlerin kamu güvenliği ve ulusal güvenlik açısından sorun oluşturduğu tarzında dışlayıcı söylemleri bu sorunu daha da körükleyerek kutuplaşmaya neden oluyor. Güvenlik tehdidi ve İslam karşıtlığı üzerinden kurulan ırkçı bir yaklaşım da söz konusu. Müslümanlar, Ortadoğu veya Afrika’dan gelenler terörist veya radikal unsur yaftasıyla kolayca damgalanıyorlar. Buna karşılık Ukraynalı göçmenler için beyaz, Hristiyan, bizden gibi tanımlamaların kullanılması ise göçmenler arasında bir tür ırksallaştırılmış hiyerarşiye neden olurken, Ukrayna’da yaşanan dramın üzerine de gölge çekmiş oldu.”Çok kültürcülük projeleri askıya alındıGöçmenlerin uyumuna yönelik uygulanan strateji modellerinde değişikliğe gidilmesinin de bu süreçte etkili olduğunu ifade eden Prof. Dr. Ebulfez Süleymanlı, “Uzunca bir dönem özellikle Batıda uygulanan göçmenlerle de uyumlu yaşamı içine alan çok kültürcülük projeleri bugün tehlikeli görülmeye başlanıp askıya alınırken ne yazık ki yerini ayrımcılığı körükleyecek eğilimlere bırakıyor. Yani Avrupa’da çok kültürlülüğün özellikle aşırı sağ tarafından tekrar sorgulanması ve terk edilmesi, bu ülkelerde doğan ikinci ve hatta üçüncü nesle yönelik dışlayıcı ve ayrımcı politikaların nedenlerinden biri oluyor.” diye konuştu.Sosyal medyada yabancı düşmanlığı tırmandırılıyorSon yıllarda medyanın ve özellikle dijital iletişimin etkisinin de bu süreçte öne çıktığını vurgulayan Prof. Dr. Ebulfez Süleymanlı, “Birçok ülkede sosyal medya ağları üzerinden milliyetçi ve aşırı sağ popülist siyasi aktörler tarafından yabancı düşmanlığı tırmandırılıyor. Göçmen grupların da kendilerine karşı yönelen ayrımcılığa ve saldırılara karşı sessiz kalmayarak karşılık vermesi sonucunda dünyanın farklı bölgelerinde son dönemlerde sıkça karşılaştığımız şiddet içerikli eylemlerde artış gözlemleniyor. Tüm bu gelişmeler göçmenlere yönelik ayrımcılığı körüklerken, göçmenlerin uyum sürecini zorluyor ve yeni çatışmalara zemin hazırlıyor.” dedi.Devletler göçmenleri yasal olarak korumalıGöçmenlerin topluma entegrasyonunun çok katmanlı bir süreç olduğunu ifade eden Prof. Dr. Ebulfez Süleymanlı sözlerini şöyle sürdürdü:“Bu süreçte devletlerin ve hükümetlerin üzerine düşen görev hem göçmenlerin yasal olarak korunması, hem de bir arada yaşam için gerekli politikaların belirlenerek uygulanmasıdır. Bu bağlamda göçmenlerin hukuki ve yasal statülerinin belirlenmesi, ekonomik ve politik entegrasyon için gerekli altyapı çalışmalarının yürütülmesi, göçmenlerin eğitime katılımının sağlanması, barınma koşulları, dil eğitimi desteği, sağlık hizmetlerine erişim gibi birçok konu bu politikaların birer parçasıdır. Bu politikalar oluşturulurken kapsayıcılık, demokratiklik ve hak temellilik gibi evrensel ilkeler esas alınmalı. Bu süreçte yerel yönetimler ve STK’ların göçmenlerle ilgili sorunların hak ve eşitlik temelli çözümü konusunda inisiyatif almalarının sağlanması son derece olumlu sonuçlar yaratacaktır. Ayrıca devletlerin ilgili kurumlar aracıyla göçmenler özelinde yabancı düşmanlığı ile mücadele noktasında ev sahibi toplumun zihnindeki göçmenler ile ilgili yanlış ve çarpıtılmış bilgileri doğruları ile değiştirmek yönünde çaba sarf etmeleri gerekiyor. Böylece göçmenlere yönelik duygusal ve davranışsal boyutlarda da değişiklik yaratılabilir.”Sağlıklı uyum için programlar düzenlenmeliSalgın sonrası dönemde ekonomik krizin derinleşmesiyle birlikte insanlarda ortaya çıkan güvensizlik, umutsuzluk ve hükümetlerin sosyal, ekonomik vaatlerini yerine getirememesinden doğan hayal kırıklığı gibi duyguların birçok ülkede göçmenlere yönelik yerel halkın aşırı tepkisine neden olduğunu belirten Prof. Dr. Ebulfez Süleymanlı, “Göçmenler, sığınmacılar ve mültecilerle ilgili genel olarak tüm dünyada insanlarda kendi mesleklerini ellerinden aldıkları, ev fiyatlarının artmasına neden oldukları, altyapı ve sosyal hizmetlere aşırı bir yük eklenmesine sebep oldukları algısı bulunuyor. Sağlıklı uyum süreci için göçmenler ve yerel halkın katılacağı programların düzenlenmesi, göçle birlikte ortaya çıkan kültürel çeşitliliğe ilişkin yerel halka yönelik bilinçlendirme çalışmaları yapılması gibi hususlar önem arz ediyor. Devletlerin yapacağı en iyi şey göçmenler ve yerel halk için olumlu sosyo-ekonomik sonuçları elde edebilecek bir etki oluşturmaktır. O nedenle hem yerel halkın hem de göçmen birey ve toplumların talepleri dikkate alınmalı.” diye konuştu.Göçmenlerin de yaşam hakkı varÜlkelerin göçmenlere yönelik oluşmuş olumsuz yargıları ortadan kaldırmak amacıyla farklılıkların ve göçün olumlu imajlarını vurgulamak için iletişim ortamının yaratılması gerektiğini ifade eden Prof. Dr. Ebulfez Süleymanlı, “Bu noktada özellikle göçmenlerle yerel halk arasında devlet ve kamu otoriteleri tarafından desteklenen nitelikli bir iletişim stratejisinin oluşturulması önemlidir. Bunun için de hem konvansiyonel medya hem de sosyal medya mecralarında bu konuda çok ciddi bir farkındalığın, etik ilkelerin ve bir denetim mekanizmasının olması zorunludur. Her bir ülke kendi eğitim müfredatlarına çok kültürlülük ve çeşitlilik eğitimi dahil etmeli, ayrımcılıkla mücadele standartlarının geliştirilmesi, uygulanması ve izlenmesinde sivil toplum işbirliği harekete geçirilmeli. Yaşamın göçmenlerin de hakkı olduğu hususu göz önünde bulundurulmalı.” dedi.

20 OCA 2023

Üsküdar’da ‘Rus Edebiyatı ve Kültürü Günleri’ semineri düzenlendi

Rus Evi Müdürü Doç. Dr. Aleksandr Sotniçenko “Avrasya problemlerini birlikte çözümleyeceğiz.”İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi tarafından Üniversite Kültürü dersi kapsamında düzenlenen ‘Rus Edebiyatı ve Kültürü Günleri’ konulu 2 gün boyunca süren seminere katılım oldukça yoğun oldu.Seminer, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (İTBF) Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı aynı zamanda PPM (Politik Psikoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi) Müdürü Prof. Dr. Havva Kök Arslan, İTBF İngilizce Mütercim ve Tercümanlık Bölümü öğretim üyesi PPM Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Feride Zeynep Güder ve PPM Müdür Yardımcısı Güler Kalay’ın moderatörlüğünde Güney Yerleşke’de gerçekleştirildi.Seminerin ilk gününe Türk şair ve yazar Ataol Behramoğlu, “Umudun Yolu” adlı kitap ve belgeselin senarist ve yapımcısı Alp Armutlu ve Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğr. Gör. Gazeteci Gökhan Karakaş konuşmacı olarak katılım sağladı. Seminerin açılış konuşmasını Prof. Dr. Havva Kök Arslan ve Üsküdar Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Muhsin Konuk gerçekleştirdi.Prof. Dr. Havva Kök Arslan: “300 yıl barış içinde yaşadık”Rus Kültürü ve Türk kültürünün birbirlerini etkilediğini ifade eden Prof. Dr. Havva Kök Arslan; “Biz bu programı çok uzun süredir düşünüyorduk bugün gerçekleştirdiğimiz için çok heyecanlıyız. Rusya-Türkiye ilişkileri ve kültürüne baktığımız zaman hem iyi bir zamanlama hem de herkesin sorguladığı bir zamanlamaydı ama bu programı gerçekleştirdiğimiz için mutluyuz. Uluslararası İlişkiler araştırmacısı olduğum için Rus - Türk tarihine baktığımızda 1074’ten beri yani Kırım’ı kaybettiğimizden beri çok savaşlardan bahsediliyor ama aslında 300 küsür yıllık tarihte aslında o kadar çok savaşmamışız.  Fiilen 11 yıl savaşmışız. Geri kalan 300 yıl barış içinde yaşamışız. Diğer Avrupa tarihindeki ülkelere baktığımız zaman o kadar çok değildir. Sonuçta Rusya İmparatorluğunun ve Osmanlı İmparatorluğunun çöküşüne baktığımızda neredeyse tam denk gelmiştir. Doğum olarak hem Sovyetler Birliği hem de Türkiye Cumhuriyeti olarak düşünürsek doğumumuz çok benzer tarihler olmuştur. Çanakkale Savaşı’nda Sovyetler Birliği’nin yardımı çok kritiktir. Komşu olduğumuz için aynı zamanda kültürel yönden de birbirimizi çok etkilemişiz. Özellikle Rus Kültürü, Türk Kültüründen çok etkilenmiştir. Çünkü hem Osmanlı İmparatorluğuyla hem de Asya Türk halklarıyla çok iç içe yaşamış oldukları için etkilenmiştir. Bugün de Rus kültürünün Türk kültürünü ne kadar etkilediğini burada konuşmak amacıyla toplanmış bulunmaktayız” şeklinde konuştu.Prof. Dr. Muhsin Konuk: “Hedefimiz Üsküdar’da Rusya Araştırmalar Merkezini açmaktır”Devletlerin aralarında yakın ilişkiler olması için milletlerin kaynaşması gerektiğini ifade eden Prof. Dr. Muhsin Konuk; “Rusya ve Türkiye arasında o kadar ciddi bir ilişki var ki bu ilişkilerde artık kavgayı, savaşı unutalım. Yunus Emre Enstitüsü’nün ve Rus Evinin ortaklaşa olarak Medeniyetler ve Kültürler köprülerini kurmaları ve bu köprüler sayesinde iki milletin haklarının daha çok kaynaşması gerektiğine inanıyoruz. Ben bu toplantının da özellikle Üsküdar Üniversitesi’nde yapılmış olmasından dolayı onur duyuyorum. Hedefimiz en kısa zamanda Rusya Araştırmaları Merkezi’ni üniversitemizde açmaktır. Bu merkezimizin de çok güzel çalışmalara imza atacağına inanıyorum. Devletlerarasındaki ilişkilerde, münasebetlerde eğer kültürel ilişki olmazsa, milletler ve halklar birbirleriyle kaynaşmazlarsa devletlerarasındaki ilişkiler de çok uzun süreli olmuyor. Bu toplantının somut bir adım olmasını temenni ediyorum ve hepinize teşekkür ediyorum.” dedi.Dr. Güler Kalay: “Ulus, devlet ilişkilerinde siyasi kültür çok önemli”Rus ve Türk Kültürünün yakın ilişkiler üzerinde olduğunu belirten Kalay; “PPM Merkezi olarak böyle bir etkinliğe gerek duyduk çünkü hepimizin bildiği gibi ulusların, devletlerin arasındaki ilişkilerde siyasi kültür çok önemlidir. Siyasi kültürün oluşumunda toplumların dili, sosyo kültürel yapısı son derece önemlidir. Türk ve Rus toplumları olarak yüzyıllar önce başlayan ilişkimizde bu kültürlerin karşılıklı yapısı devlet geleneklerimizde çok önemli faktörlerdir. Bu amaçla Politik Psikoloji Merkezi olarak çok yakın komşumuz, politik ve sosyolojik olarak da çok yakın ilişkiler içerisinde olduğumuz Rusya’yı edebiyatıyla ve tiyatrosuyla sizlere tanıtmak istedik. Bu etkinliği bu yüzden düzenledik.” diye konuştu. Rus Evi Müdürü Aleksandr Sotniçenko: “Hep beraber emperyalizme karşı savaştık”Rus Evi olarak Türkiye - Rusya ilişkileri için yaptıkları projelerden bahsederek barış ortamında yaşanabileceğini ifade eden Rus Evi Müdürü Doç. Dr. Aleksandr Sotniçenko; “Projelerimiz oldu. Projemizden biri Dostoyevski kitabı hakkındadır. 2021 yılında Dostoyevski’nin 200’üncü doğum günüymüş. Biz Ataol Behramoğlu ile birlikte Eskişehir’de bir tören düzenledik. Orada hem tiyatro, müzik gibi çalışmalar yaptık. Bu yıl biz Türkiye Cumhuriyeti’nin 100’üncü yılı olduğu için bir proje yaptık. İki bağımsız devletler olarak yani Rusya ve Türkiye olarak Moskova anlaşması yaptık. Bu kardeşlik antlaşmasıdır. Hep beraber emperyalizme karşı savaştık. Bu Rusya ve Türkiye iş birliği sembolü olacaktır. Bunu bilmemiz lazım. Varoşilov çok ünlüymüş çünkü onun Mustafa Kemal Atatürk’e Varoşilov tarafından hediyeler vardır.  Bu sene Varoşilov’un 90’ıncı senesi olacak. Biz Rus Evi olarak Ankara’da büyük bir sergi yapmak istiyoruz. İran’ı da düşünürsek; biz üç bağımsız devletler olarak bağımsız olmak istiyoruz. Birlikte Avrasya problemlerini çözümleyeceğiz. Umarım en yakın Suriye problemini çözeceğiz. Kafkasya, Azerbaycan, Ermenistan problemi başka da bir şey varsa biz hep beraber yapabiliriz. Çünkü biz Avrasya’da yaşıyoruz. Savaşa gerek yok. Mülteciler geldiler ve bu bizim için önemli değil. Umarım Rusya –Türkiye olarak biz en önemli problemi çözmek istiyoruz.” dedi. Alp Armutlu: “Umudun yolu belgeselini Moskova’da yayınlayacağız”Yazdığı ve yönettiği Umudun Yolu belgeselinin doğuşunu anlatan Alp Armutlu; “Umudun Yolu Belgeseli 344 km’lik İnebolu ile Ankara arasındaki Anadolu kadınının kağnılarıyla birlikte Türk Kurtuluş Savaşına mevcut olan katkısını anlatıyor. Pandemi dönemini fırsat bilip Umudun Yolu kitabını kaleme aldım. Daha sonra bu kitabı okuyan iş adamlarının desteğiyle birlikte Umudun Yolu’nu belgesel haline getirdim. Umudun Yolu ismi ve tasarımı eşim İnci Armutlu’ya aittir. Belgesel de oyuncu olarak da yer alan Rus Evi Müdürü Aleksandr Solniçenko ile birlikte büyük ihtimalle Moskova’da TV kanallarında ya da sinema salonlarında gösterilmesiyle ilgili çalışmaları yapacağız. 344 km kağnı kullanmak çok kolay değildir. Bunu merek etmeyin çünkü hiçbir kadın İnebolu’ dan çıkıp direkt Ankara’ya kadar gelmedi. 40 ya da 50 km’lik bayrak yarışı haline yaptılar.” diye ifade etti.Gazeteci Gökhan Karakaş: “Sovyet Rusya’dan gelen silahlar, Kurtuluş Savaşı’nın kazanılmasını sağladı”Umudun Yolu belgeseline dâhil olup, Alp Armutlu’ya şükranlarını ifade ederek Kurtuluş Savaşının zor şartlarda kazanıldığını ifade eden Karakaş: “Ben de Alp Armutlu’nun projesine dâhil oldum. İkimiz de Kuvayı Milliye kültüründen gelen ve Atatürk devrimlerinin takipçisi olan iki dostuz. Beni davet ettiği için ona şükran borçluyum. Bu projede olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Her şey 26 Nisan 1920’de Atatürk’ün Sovyet Rusya’ya yazdığı mektupla başladığının altını çizmek istiyorum. O mektup olmasaydı Alp ile ben belki huzurunuzda olmayacaktık. Belki Türkiye de olmayacaktı. Çünkü Sovyet Rusya’dan gelen silahlar, Kurtuluş Savaşının kazanılmasını sağladı. Sovyet Rusya’dan gelen silahların, Anadolu’ya ulaştırılmasıyla bu savaş kazanıldı. Ne kadar silah yardımı yapıldığına dair bir bilgimiz yok. Bununla ilgili bir akademik çalışma maalesef yok. “Umudun Yolu” belgeselinin “İstiklal Yolu” demek olduğunu bana Alp öğretti. İnebolu’dan başlayıp Polatlı’ya kadar olan 344 km yolun bilinmesi lazım. İşgal kuvvetlerinin donanma hacmi 350 bin ton. Türk Kuvayı Milliye donanmasının yaklaşık 60 bin. O kadar fark var arasında. Bir emperyalizm devine kafa tutan 8 - 10 tane yelkenliden bahsediyoruz. Bu nasıl bir kafa tutuş. Nasıl bir meydan okuma. Biz buna meydan okumuşuz ve kazanmışız. Bu konuda gençlere ödev verilmeli. İstiklal Yoluna gidip kamp yapmalılar. Çadır kurmalı. Ateş yakmalı. Biz Alp ile bu sene yapacağız. Yürüyerek tamamını geçeceğiz. Bu bir ödev olmalı. Bitirme tezi olmalı. Bu konu araştırılmalı. Araştırılırsa Kurtuluş Savaşının nasıl kazanıldığı hakkında daha net bilgilere erişiriz.” dedi.Ataol Behramoğlu: “Rus Edebiyatı çalışırken Türklerle ilişkilerinin muhteşem olduğuna rastladım”Rus edebiyatı üzerine söyleşisini gerçekleştirerek Rusya ve Türkiye kültüründen söz eden Behramoğlu; “Bizim Kurtuluş Savaşı tarihini ezbere bilmemiz gerekiyor. O da o kadar kolay değil. Ezberlememiz lazım. 19 Mayıs 1919’dan, 23 Nisan 1920’den geçerek 100’üncü yılını kutlamakta olduğumuz Cumhuriyet’e kadar bütün bu sürede olanları ezbere bilmemiz lazım. Eğer Sakarya’da biz kaybetmiş olsaydık bugün ne Türkiye olurdu ne de Türkçe olurdu. Hiçbir şey olmazdı. O yüzden hem bunları ezbere bilmeliyiz. Bizim varlığımız Kurtuluş Savaşındaki o başarının altında yatıyor. Rusya’nın yardımı büyük bir olaydır. Ben de kendime göre ‘Mustafa Suphi Destanında’ anlatmaya çalıştım. Rus Edebiyatının başlangıç tarihi 11’inci yüzyıla dayanır. O dönemdeki Rusların Hristiyanlığı kabulü ile Türklerin İslamiyet’i kabul edişi aşağı yukarı aynı tarihlerde gerçekleşiyor. Ben Rus Edebiyatına çalışırken hep Türklerle ilişkilerinin muhteşem olduğuna rastladım. Aslında Rusça ve Türkçe birbirinin içine girmiş iki dildir. Konular da öyledir. 15’inrci yüzyıl Osmanlı Padişahını, 16’ıncı yüzyılın Rus Prensine örnek olarak gösteriyorlar. Nasıl oluyor da 16’ıncı yüzyılda 15’inci yüzyıl Osmanlı Padişahı örnek gösterilirken, Rusya hızla arayı açmış. Türkiye’de 100 yıl 200 yıl geride kalmış. Bunun sebebi Rusya’da ilk kitap 1564 yılında matbaada basılıyor. Bu Türkiye’de gecikmiş. Rusya’da bilimler akademisi 1725’de kurulmuş. Biz 1720’de matbaayı aldığımızda Ruslar 1725’de bilimler akademisini kuruyor. Rusya’da 11’inci yüzyıllardan başlayarak 19’uncu yüzyıla kadar gelen korkunç bir toprak köleliği diye bir şey var. Köylünün hiçbir hakkı ve hukuku yok. Rus edebiyatına çalışırken bunları hayretle gördüm. 19’uncu yüzyılın Rus edebiyatı neden Fransız edebiyatından, İngiliz edebiyatından daha halkçı sorusunun cevabı ise toprak köleliği hikayesidir. Yazarların çoğu o köylü çocuklarıyla beraber çiftlikte oynuyorlar. Sonrasında yazar olmaya başladıkları zaman haksızlıkları anlamaya başlıyorlar. 1812’de Rusya Napolyon tarafından işgal ediliyor. Rus subayları Paris’e kadar giriyor. Omuz omuza halk çocuklarıyla savaşıyorlar. O köylü çocuklarıyla savaşıyorlar ve orada halkı daha çok tanıyorlar. Dolayısıyla Rus edebiyatı halkçı bir edebiyattır.” şeklinde konuştu.Yazar Ataol Behramoğlu’nun yaptığı kapanış konuşmasının ardından Prof. Dr. Havva Kök Arslan tarafından konuşmacılara teşekkür belgesi takdim edildi. Rus Edebiyatı ve Kültürü Günleri birinci oturumu toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.Üsküdar Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi tarafından Üniversite Kültürü dersi kapsamında düzenlenen ‘Rus Edebiyatı ve Kültürü Günleri’ konulu seminerin ikinci oturumunda yine alanında önemli isimler yer aldı. PPM Müdürü Yardımcısı Dr. Güler Kalay moderatörlüğünde gerçekleştirilen seminerin ikinci gününe konuşmacı olarak Alfa Yayınları Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Küpüşoğlu, Çevirmen Uğur Büke ve Tiyatro Yönetmeni Musa Arslanali katılım sağladı.Mustafa Küpüşoğlu: “Rusya ve Türkiye modernleşmede birbirine benziyor’Neden Rus eserlerine ağırlıklı ilgi gösterdiğine değinen Mustafa Küpüşoğlu; “Alfa çok büyük bir yayınevi. Çok fazla kitap basıyor. Aynı zamanda ana akım bir yayın evi, tabi ki klasiklere özel bir ilgi gösteriyor. Klasikler arasından Rus eserlerine ağırlıklı ilgi gösteriyor olması aslında benim tercihim. Türk edebiyat dünyası Rus klasiklerine bence çok düşkün. Çünkü bizde klasik deyince aklımıza ilk gelen ülke Rus klasikleridir. Modernleşmenin iki ülke için çok benzediğini düşünüyorum. Edebiyatında bu modernleşmeye paralel olarak çok ortak yönleri var.  Türk ve Rus okuru edebiyatı biraz siyasetin yamacında okumayı seviyor. Ortamdaki siyasi gerilmeler, ekonomik iniş çıkışlar okuru klasik kitap almaya iteliyor. Psikolojik bir yönelim aslında. Rusya’da da Türk edebiyatına karşı bir ilgi var. Orhan Pamuk rüzgârı esmişti bir dönem.” ifadelerini kullandı.Çevirmen Uğur Büke: “Çehov şahıs ve edebi olarak farklı bir kişilik”Çehov eserleri üzerine değerlendirmede bulunan Uğur Büke; “Çehov’un Rus Edebiyatında farklı bir yeri var. Çünkü Çehov şahıs ve edebi olarak farklı bir kişilik. Dünyaya bakış açısı çok farklı. Diğer yazarlara hiç benzemiyor. Genelde bizim şu an klasik diyebildiğimiz yazarların %99’u soylu kesimden geliyor. Tüm zamanları boş olduğu için yazıyorlar. Buna Tolstoy da dahil. Çehov’un dedesi köle. Dolayısıyla bunların dışında Çehov ve Dostoyevski’yle beraber başka bir edebiyat doğuyor. Tabii burada yoksulluğun verdiği bir bakış açısı ve aldığı eğitimin etkisi var. Çehov doktor oluyor. Fakat yine para yetmiyor ve küçük hikâyeler yazmaya başlıyor. O şekilde devam ediyor. Özellikle 1880’li yıllarda toplumdaki değişimi yakalıyor. Çevreyi çok iyi gözleyebilen bir yazar. Çehov’un bütün oyunlarında ki temel günlük hayat yansıması. 15 tane büyük oyunu var. Hemen hepsi bütün dünyada oynanıyor. Sahnesi çok doğal ve net.” dedi.Tiyatro Yönetmeni Musa Arslanali: “O küçük kasaba bunalımını aştığımız anda Türkiye çok daha ileri gidecektir”Çehov eserlerinde bulunan dramatik yapıdan bahseden Musa Arslanali; “Çehov bugünü yansıttığı için klasik. 300 yıl sonra da okuduğumuzda bugüne dair bir şey buluyoruz.  Tiyatroda metin çok uzun olduğu zaman belli bölümleri keseriz. Fakat Çehov’da bunu yapamıyorsunuz. Dili olarak o kadar sağlam dramatik bir yapıda kurmuş ki bir kelimeyi atsanız sanki çatı dağılacak gibi. Karakterler genellikle aynı. Küçük kasaba ve oradaki bunalım, geçiş döneminin insanlara yarattığı olumsuzluk ve yeni bir şeye nasıl geçeriz düşüncesi. Çehov’da modernleşmeyi hep görürüz. Mesela tren metaforu hep vardır. O tren ‘Biz bu küçük kasabadan bir gün gideceğiz’ fikrini vermeye çalışır. Fakat ne yazık ki gidemezler. Oradaki o küçük dünyada genellikle birbirlerini yerler. Sürekli bir aşk üçgeni kurar Çehov oyunlarında. Bunlar hep umutsuz aşktır. Absürt tiyatronun örneklerini görürüz. O süreklilik, konuşmalar, durağan diyaloglar, sürekli içme ve umutsuzluk hali görülür. Bizim toplumda da sürekli dertlenme hali var. Büyüdüğüm aileyi Çehov’un kurduğu dünyaya hep benzetmişimdir. Biz bence Türkiye’de bu sorunu yaşıyoruz. Çehov’un yaptığı gibi. O küçük kasaba bunalımını aştığımız anda Türkiye çok daha ileri gidecektir.” şeklinde konuştu.Yoğun ilgi gören ve önemli isimlerin katılım gösterdiği seminer Dr. Güler Kalay tarafından katılımcılara teşekkür belgesi takdim edilmesi ve toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.  Seminerin ardından ise Rus Klasik Yazarları Resim Sergisi gezildi.

19 OCA 2023

Yabancı düşmanlığı nasıl önlenir?

Göçmenler, kaynakları tüketen kişiler olarak etiketlenmemeli!Üsküdar Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (İTBF) Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) Bölüm Başkanı Prof. Dr. Havva Kök Arslan ve Araştırma Görevlisi Doğan Demirkıran, dünya genelinde artan yabancı düşmanlığı ve uluslararası göçmen politikalarına ilişkin değerlendirmede bulundu.Fransa’nın yüzde 11’ini göçmenler oluşturuyorFransa’da son olarak yaşanan olayları değerlendiren Prof. Dr. Havva Kök Arslan, “Fransa, bir yandan tarihindeki siyasal ve ekonomik ilişkilerinden kaynaklı olarak Afrika’dan gelenlere, diğer yandan ise hayatını daha iyi ve gelişmiş şartlar altında devam ettirmek için göç edenlere ev sahipliği yapmaktadır. OECD verilerine göre, Fransa nüfusunun yüzde 11,6’sını başka bir ülkede doğanlar yani göçmenler oluşturmaktadır.” dedi.Prof. Dr. Havva Kök Arslan, Katar’da gerçekleştirilen 2022 Dünya Kupası’nda Fransa milli takımını oluşturan futbolcuların doğdukları yerler tartışılırken; 24 Aralık’ta Paris’te göçmenlere yönelik gerçekleştirilen silahlı saldırının başta Fransa olmak üzere Avrupa’da göçmen karşıtı hareketlerin tekrar dünya gündemine gelmesine sebep olduğunu söyledi. Prof. Dr. Havva Kök Arslan, “Bir Fransız’ın ülkedeki Kürt göçmenlerin kurduğu Ahmet Kaya Kültür Merkezi önünde silahlı saldırı düzenlemesi ve 3 kişiyi öldürmesi; göç, göçmenler ve göçmen karşıtı hareketlerin tekrar düşünülmesi ve politika üretilmesi gerekliliğini bir kez daha ortaya koydu.” dedi.“Göç yolculukları farklı amaçlarla yapılıyor”İnsanların gönüllü veya zorunlu olarak kendi ülkelerinde kalmak istemeyip farklı bir yerde yeni bir hayat kurmak amacıyla göç yolculuğuna çıktığını kaydeden Prof. Dr. Havva Kök Arslan, “Bu yolculuğun hedef noktası, sıklıkla siyasi, ekonomik ve kültürel olarak gelişmiş şehirler olmaktadır. Nitekim bu ülke ve şehirlere farklı ülkelerden gerçekleşen göçler, şehrin ve ülkenin farklı kültürden gelenler ile orada yaşayan yerel halkın bir arada yaşadığı alanlara dönüşmesine sebep olmaktadır.” dedi.Yabancı düşmanlığı zaman zaman ortaya çıkıyorGöçlerin yoğun şekilde yaşandığı ülkelerde yabancı düşmanlığının zaman zaman ortaya çıktığını kaydeden Prof. Dr. Havva Kök Arslan, “Ülkelerdeki sınırlı kaynakların göçmenlerle paylaşılmak istenmemesi; din, dil, ırk ve kültür farklılıklarının sürekli ön plana çıkartılması ve popülist siyasetçilerin konuyu çıkarları için öne çıkartması, toplumda yabancı düşmanlığını tetiklemektedir.” dedi.“Yönetimlerin politika oluşturması gerekiyor”Yabancı düşmanlığının önlenmesine ilişkin yapılması gereken çalışmalara da değinen Prof. Dr. Havva Kök Arslan, “Yerel halk ve göçmenlerin şehirlerdeki karşılaşmalarının yabancı düşmanlığını artırmaması, Paris’teki gibi saldırıya dönüşmemesi ve farklı grupların bir arada yaşayabilmesi için yönetimlerin politikalar oluşturması gerekmektedir. Göç literatüründeki bir arada yaşama kuramlarına bakıldığında entegrasyon; gruplar arasındaki iletişim ve etkileşimi arttırmayı ve bu sayede grupların ortak değerler oluşturarak radikalleşmeyi engellemeyi amaçlaması sebebiyle öne çıkmaktadır.” diye konuştu.Göçmenler, kaynakları tüketen kişiler olarak etiketlenmemeliGöçmenlere yönelik düşmanlığın önlenmesinde toplumsal uyumun önemine işaret eden Prof. Dr. Havva Kök Arslan, “Konu göçmenlerin topluma entegrasyonunun ötesinde, göçmenler ve yerel halkın birbirlerine uyum sağlaması olmasıdır. Nitekim sürecin tek taraflı işletilmesi bir yandan toplumda göçmen karşıtı hareketleri güçlendirip göçmenlerin asimile edilmesi düşüncesini öne çıkartabilirken, diğer yandan ise göçmenlerin örgütlenmesine ve radikalleşmesine sebep olabilmektedir. Şehirlerde göçmenlerin mevcut sınırlı kaynakları tüketen kişiler olarak etiketlenmesinin de engellenmesi için karşılıklı entegrasyona dayanan politikalar oluşturulmalıdır.” dedi.“Politikaların temel hedefi, algı ve tutumları pozitif yöne evirmek olmalıdır”Üsküdar Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Araştırma Görevlisi Doğan Demirkıran ise politikaların temel hedefinin yerel halk ve göçmenlerin birbirlerine karşı algı ve tutumlarının pozitif yöne evrilmesini ve ihtiyaçlarının karşılanarak bir arada huzurla yaşamasını sağlamak olması gerektiğini söyledi. Demirkıran, “Politikaların başarıya ulaşması ise politika yapım ve uygulama sürecine dahil edilecek aktörlerin çeşitliliğine bağlıdır. Yalnızca devlet tarafından üretilen ve yürütülen göçmen politikalarının, yerel ihtiyaçlara karşılık vermediği ve hedeflerinin muğlak kaldığı ortadadır.” dedi.“Politikaların uygulanmasında yerel aktörler görev almalı”Bu nedenle politika yapım sürecine devletin yanı sıra sivil toplum kuruluşları olmak üzere her kesimin katılması gerektiğini kaydeden Demirkıran, sözlerini şöyle tamamladı: “Bu yüzden politika yapım sürecinde devletin farklı bakanlık ve kurumlarının, üniversitelerin, özel şirketlerin, sivil toplum kuruluşlarının, yerel yönetimlerin ve göçmen derneklerinin yer alması hem yerel halk hem de göçmenler yararına bütüncül ve ihtiyaçlara cevap politikalar üretilmesine katkı sağlayacaktır. Özellikle politikaların uygulanışında yerel aktörlerin aktif görev alması, yaygın etkiyi arttıracaktır. İletişim ve ulaşım teknolojilerinin muazzam şekilde geliştiği günümüzde, göç bir insan hakkı olarak görülmektedir. Bu doğrultuda, topluluklar arasındaki öfke ve nefretin oluşmasını engellemek için insani ve etik yaklaşımlar belirlemek ve uygulamak, başta devletler olmak üzere tüm kurumların ve insanların görevidir.”

18 OCA 2023

‘Güvenen Beyin’ adlı kitap analizi yapıldı

Güney Yerleşke E Blok Sokrates Salonu'nda gerçekleştirilen etkinlikte Patricia S. Churchland’ın “Güvenen Beyin” isimli kitabı ele alındı. Arş. Gör. Begüm Merve Çabuk kitabın vermek istediği ana tema hakkında bilgi vererek sunumunu gerçekleştirdi.Arş. Gör. Begüm Merve Çabuk: “İlerleme sağlayabilmek için bilimsel bir zemine ihtiyaç var”Sosyal doğamızın bilimsel bir yaklaşıma dayandığı konusuna dikkat çeken İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Psikoloji Bölümü Arş. Gör. Begüm Merve Çabuk; “Kitabın ana teması, sosyal doğamız hakkında bilimsel bir yaklaşım önermek ve ahlaki davranışın nöral platform terimleriyle ne içerdiğinin ifade edilmesidir. Kitapta doğamız hakkında geniş ön görülerde bulunmanın ve ilerleme sağlayabilmenin sağlam bir bilimsel zemine ihtiyacı olduğu konusuna dikkat çekilmektedir.” şeklinde konuştu.“Ahlak, bağlanma ve bağ kurma nörobiyolojisinden kaynaklanır”Kitapta ahlak felsefesiyle insan davranışını açıklamaya eleştiri getirildiğini belirten Arş. Gör. Çabuk; “Evrimsel biyoloji, nörobilim, deneysel psikoloji ve genetikten gelen verilerle uyumlu felsefi bir çerçeve içinde insani değerlerin kaynakları sorusuna anlamlı bir şekilde yaklaşılabilir. Kitabın ana hipotezine odaklanıldığında ahlakın, bağlanma ve bağ kurmanın nörobiyolojisinden kaynaklandığı ve nörobiyoloji temel alındığında öğrenme ve sorun çözme yeteneklerinin sosyal yaşamı idare etmedeki öneminin daha iyi anlaşılabileceği fikri öne çıkmaktadır.” ifadelerini kullandı.Sunumun sonunda kitabın, insan ve diğer hayvanları sosyal yapanın ne olduğu sorusuna katkısı ile bizi başkalarını önemsemeye, bakımını üstlenmeye yönlendiren güdülerin kaynağına dair bilimsel bir anlayış geliştirme anlamında önemli olduğunu vurgulayan Çabuk, katılımcı hocaların katkı ve sorularına cevap vererek konuşmasını sonlandırdı.Etkinlik toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.

12 OCA 2023

Seçilmiş yalnızlık, itilmiş yalnızlık mı?

En çok  beyaz yakalılar yalnız hissediyorÜsküdar Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Sosyoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Barış Erdoğan, modern toplumların en önemli sorunlarının başında gelen yalnızlık ve seçilmiş yalnızlık olgusu hakkında değerlendirmede  bulundu.Seçilmiş yalnızlık, sağlıklı bir norm değildirSon yıllarda toplumsal hayatın içinde yalnız yaşamı kutsayan, onu bireylerin bir tercihi olarak sunan “seçilmiş yalnızlık” olarak adlandırılan bir akım olduğunu kaydeden Prof. Dr. Barış Erdoğan, “Seçilmiş yalnızlık düşünürlerin, bilim insanlarının, tasavvuf erbabının, sanatçıların, yaşamında önemli bir değişim kararı almak isteyen insanların hayatlarında bir dönem kendilerini toplumdan izole ederek üretkenliklerini artırmak, yeni fikirler geliştirmek için bir tercihleri olabilir. Ama toplumun genelinde bu tür bir yalnızlığı sağlıklı bir norm halinde göstermeyi doğru bulmuyorum. Bu konuyu daha geniş ele almadan önce yalnızlık kavramını açmak gererekecektir.”dedi.Yalnızlık üç kavram halinde ele alınabilirYalnızlığın “yalnız olmak”, “yalnız yaşamak” ve “yalnız hissetmek” olarak üç kavram halinde ele alınabileceğini ifade eden Prof. Dr. Barış Erdoğan, “Bu kavramlardan yalnız olmayı sosyal bütünleşme eksikliği ve yalnız yaşamayı aile yokluğu çerçevesinde inceleyebiliriz. Yalnız hissetmek ise yalnızlığı sosyal bir deneyim olarak algılamaktır. Bu deneyim ister toplumsal tecritten kaynaklanan durumlardan olsun ister mesleki ya da ailevi durumlar çerçevesinde olsun kişinin kendisini yalnız hissetmesiyle ilgili bir durumdur. Birey modern toplumun içindeki zehirleyici ilişkilerden, güvencesizlikten, mutsuzca yapmak zorunda kaldığı mesleğinden ve dengesiz aile ilişkilerinden kendini korumak için kaçar. Yalnız yaşadığı evi sığındığı kutsal bir mekân haline getirir. Yani sosyal temasların kendisi bile insanın kendisini ‘Yalnız hissetmesine’ neden olabilir.” diye konuştu.  Yalnız yaşamak, seçilmiş yalnızlıkla ilişkilendiriliyor“Yalnız olmanın” kavramsallaştırmasının ise yalnızlığı sosyal temasların ve bağlantıların eksikliği ya da yokluğu ile ilişkilendirdiğini kaydeden Prof. Dr. Barış Erdoğan, “Aile ve arkadaşlarınızla yüz yüze ilişkilerinizin sayısı azalır. Zamanınızı sosyal medyada geçirirsiniz ya da sosyal aktivitelere bile tek başına gitmeye başlarsınız.”dedi.Yalnızlık yeni bir yaşam biçimi olarak görülüyor‘Yalnız yaşamak’ olgusunun ise günümüzde daha çok seçilmiş yalnızlıkla ilişkilendirildiğini ifade eden Prof. Dr. Barış Erdoğan, “Yalnızlığı bu şekilde tanımlayanlar, onu toplumsal bir sorun olarak görmekten çok yeni bir yaşam biçimi olarak görüyorlar. Bu tek yaşayan bireyler toplumdan izole olmuş, sosyal ilişkileri zayıf ya da olmayan kişiler olarak ele alınmıyor. Öznesi bekârlar olan bu toplumsal grup akşamları tek uyumayı seçmiş ama beraber sosyal aktivitelere katılan ve ‘mutlu’ kişiler olarak lanse ediliyorlar. Topluma egemen olan bireycilik ve kapitalist sistemin arzuladığı tüketim kültürü ile uyumlu bu yaklaşım yalnızlığı “olumsuz bir prizmadan kurtarmak için ‘solo yaşam’, ‘tek başına yaşam’ biçiminde yeniden formüle ediyor.” dedi.Yalnızlık seçimden çok, insanın içine itildiği bir durum“Bu  pembe gözlüklü bakışı pek doğru bulmuyorum” diyen Prof. Dr. Barış Erdoğan, “Bu yaşam biçimi bir seçimden çok yapısal ve kültürel nedenlerle insanların içine itildikleri bir durum” tespitinde bulundu.Tüketim toplumunda sistem, bireyi yalnızlığa teşvik ediyorPopüler medya ürünleri ve sosyal medya tarafından pompalanan, başkalarının sorumluluğunu almadan sadece kendi için yaşayan, haz peşinde koşan bireylerin adeta kutsandığını kaydeden Prof. Dr. Barış Erdoğan, şunları söyledi:“Tüketim toplumunda sistem bireylere ‘emekçiler, tasarrufçular olarak değil, ama gitgide daha çok tüketiciler olarak ihtiyaç’ duyuluyor. Bu durumda yalnız yaşayanların sayısının artması, konut kullanımından, ev eşyalarına kadar birçok ürünün daha fazla kullanılmasına ve satılmasına neden oluyor.Yalnız yaşayanlar iyi bir müşteri kitlesiEğlence ve turizm sektörü için de yalnız yaşayanlar iyi bir müşteri kitlesi. Yalnız yaşayanların yoğunlukla rağbet ettiği buluşma siteleri internet dünyasının en karlı yatırımları. Ayrıca yalnız yaşayanlar kendilerini mutlu etmek için daha fazla para harcayabilmekteler. Bu durumda dizi filmlerde, medya haberlerinde başarılı, sürekli eğlenen, gezen avukatlar, mimarlar, serbest meslek sahibi medyatik stereotipiler olarak insanların, özellikle gençlerin hayallerine seslenmektedir.”Yalnızlıktan kurtulmanın en iyi yolu anlamlı hayatPopüler kültürde gösterilmek istenene karşın gerçek hayatta durumun çok farklı olduğunu belirten Prof. Dr. Barış Erdoğan, sözlerini şöyle tamamladı: “Ancak yalnız yaşayan bekâr erkekler ve kadınlar bu popüler kültür ürünlerinde klişe haline gelen yaşamlar sürmemektedirler. Gerçekler medya tarafından topluma sunulan rüyalardan çok daha farklıdır. İster gelişmiş sanayi toplumlarında olsun ister Türkiye gibi gelişmekte olan bir ülkede olsun ‘seçilmiş yalnız’ birçok birey için psikolojik, ekonomik ve toplumsal ilişkiler açısından çok yönlü, zorlu bir sınavdır. Yalnızlıktan kurtulmanın en iyi yolu anlamlı bir hayat yaşamaktır. Anlamlı bir hayat bizi bir hedef doğrultusunda bir sosyal çevreye de bağlar, yalnızlık hissinden de kurtarır.”Sosyal çevreyle ilişkiler zayıflıyorModern toplumda herkesin gitgide daha yalnızlaştığını belirten Prof. Dr. Barış Erdoğan, “Zira hızlı bir yaşam temposunun yaşandığı devasa metropol ortamında aile ve arkadaş bağlarımız çözülüyor. İçinde yaşadığımız yüksek katlı sitelerde komşuluk ilişkilerimiz koptu. Özellikle beyaz yakalı işlerde işimizi korumak için çalışma arkadaşlarımızla iş birliğinden çok rekabete zorlanıyoruz. Tüm bunlar güçlü bağlarımızın olduğu geleneksel sosyal çevremizle ilişkilerimizi zayıflatıyor. Belki instagram, facebook gibi sosyal ağlardaki arkadaş sayımız artıyor ama bunlar da zayıf bağlarımız. Hayatta bize güven veren gerçek dostlar değiller.” dedi.  Hayat şartları da ilişkileri etkiliyorZorlaşan hayat şartlarının da ilişkileri olumsuz etkilediğini kaydeden Prof. Dr. Barış Erdoğan, “Tüm bu olumsuzlukların üstüne gelen hayat pahalılığı, alım gücünün düşmesi de güçlü bağlarımızın olduğu ve hala koruyabildiğimiz aile, akraba arkadaş, komşularımıza yaptığımız ziyaretleri ve buluşmaları önemli ölçüde olumsuz yönde etkiledi. Hatta gençlerin flörtleşmeleri, yeni bir ilişkiye başlamaları bile ekonomik nedenlerle yarı yarıya azaldığı konusunda son dönemde birtakım çalışmalar var. Arkadaş, akraba buluşmaları bir bahaneyle hep ileri bir tarihe erteleniyor. Gençler bir kafede buluşmak yerine sosyal medya üzerinden birbirleriyle bağlarını korumaya çalışıyorlar.” dedi.En çok 30’lu yaşlardaki beyaz yakalılar yalnız hissediyorTüm yaş grupları içinde kendilerini en fazla yalnız hissedenlerin 30’lu yaşlardaki beyaz yakalılar olduğunu kaydeden Prof. Dr. Barış Erdoğan, “Zira üniversite çağındaki gençlerin ve yeni mezunların hala henüz tüketilmemiş bir arkadaş çevreleri var. Bu grup hem kendisi ile benzer zevkleri paylaşan ve hem de bol bol zamanı olan arkadaşları veya partner adaylarını çevrelerinde bulabiliyorlar. Üstelik gençlikte beklentiler ve maddi imkanlar daha düşük olduğundan maddiyat ilişkilerin kurulmasında diğer yaş gruplarına göre daha az belirleyici oluyor. Ancak okul ile ilişkinin kesildiği ve çalışma hayatına atınılan yıllarda insanların yakın sosyal alanları daralıyor, akran grupları içinde aile hayatının içine girenler artıyor, çevresi arkadaştan çok kendine rakip olarak gördüğü ofis arkadaşlarıyla doluyor. Bu yalnızlaşmanın sonuçlarını çöpçatan sitelerinin kullanıcı profillerinde de görüyoruz. Arkadaş çevresinin daraldığı 25-35 yaş grubu tüm buluşma platformlarında en büyük grubu oluşturuyor. Yaş ilerledikçe çift hayatı içinde olanların oranı arttığından bu platformların kullanım oranları azalmaktadır. Ancak ileri yaş gruplarında da özellikle günümüz toplumunda hızla artan boşanmalar, kapitalist toplumun bireyciliği ve yalnız yaşamayı destekleyici teknoloji ve hizmetler geliştirmesi yalnız yaşamayı önemli bir seçenek olarak karşımıza çıkarıyor.” dedi.

11 OCA 2023

Alzheimer hasta yakınlarına yönelik anlamlı çalışma

Üsküdar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Öğr. Gör. İdil Arasan Doğan tarafından Üsküdar Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Psikoloji ve Sosyoloji bölümü öğrencileri ile birlikte yürütülen çalışmada katılımcılara Alzheimer hastalık sürecine ilişkin kısa bir psikoeğitim verildi.Pozitif psikoloji bağlamında hazırlanmış eğitimde olumlu müdahalelerin uygulanması ile hasta yakınlarının kendi yaşamlarına farkındalık, güçlü yanları, olumlu gördükleri süreçler, zorlu yaşam olaylarını nasıl karşıladıkları, kişiler arası ilişkileri, duygu ifadelerini, minnettarlık ve yaşamlarındaki anlam gibi olgular üzerinde yoğunlaşarak hastalık süreci ile ilgili paylaşımlarda bulunuldu.Katılımcıların duygu yüklü cevapları dikkat çektiKatılımcılara yöneltilen sorularda “Alzheimer hastanıza ne söylemek isterdiniz” sorusuna “bugüne şükredelim, bu kadar ile kal, hep böyle gülmeni isterim, birbirimizi bırakmayalım, seni seviyorum” gibi duygu yüklü cevaplar alındığı görüldü. Hasta yakınlarının iyilik hallerine pozitif bir dokunuş sağladığı anlaşılan çalışma toplu fotoğraf çekiminin arından sona erdi.

04 OCA 2023

Psikoloji bir bilim mi bilim dalı mı?

“Psikoloji bir bilim mi, bilim dalı mı?”Psikolojinin bilim mi, bilim dalı mı olduğuna dair literatürde kafa karışıklıkları bulunduğunu söyleyen Prof. Dr. Sırrı Akbaba; “Psikoloji felsefenin içinden ayrıldığı için bilim yerine bilim dalı olarak görülmüş olabilir ya da psikolojinin çok genç bir disiplin olması dolayısıyla bilim dalı olarak görülmemiş olabilir. Psikoloji bir bilim dalı değildir demek yanlış bir bakış açısıdır. Kendi dallarını oluşturmuş bir alanın artık gövde olarak görülmesi gerekir. Bu nedenle psikoloji bir bilimdir.” diyerek konu hakkındaki düşüncelerini ifade etti.“Psikolojinin inceleme birimi bireydir.”Psikoloji inceleme biriminin birey olduğuna dikkat çeken Akbaba; “Bireysel farklılıklar aynı kanuna bağlı olarak ortaya çıkar bu duruma patoloji ve normalin aynı kanuna tabi olmasını örnek verebiliriz. Psikolojinin beyin, amigdala gibi biyolojinin konusu olan kavramları değil; zihin, duygu gibi kavramlarla çalıştığını çünkü psikolojinin konusunun soyut şeyler olduğunu.” ifade etti.“Akli algı, insanı insan yapan özelliktir.”İnsanın çevrenin farkında, kendinin bilincinde ve bilincinde olduğunun bilincinde bir canlı olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Sırrı Akbaba, bu durumun üst düzey soyutlama yapabildiğimizin bir göstergesi olduğunu söyledi. Akbaba; “Algı kavramını duyusal algı ve akli algı olarak 2’ye ayırıyoruz. Duyusal algı hayvan ve insanlarda eşittir. Fakat akli algı, sadece insana özgü olan bilincinde olduğunun, bilincinde olma halinin karşılığıdır. Bu nedenle akli algı insanı, insan yapan bir özelliktir.” dedi.

04 OCA 2023

Büyüme korkusu ‘Peter Pan Sendromu’

“Peter Pan Sendromu barış ortamının sağlanamadığı durumda ortaya çıkmaktadır”Büyüme korkusunun kaynağına inmek için aile içi ilişkilere odaklanmak gerektiğini vurgulayan Dr. Öğr. Üyesi Özdin, gençlere evdeki kararlarda söz hakkı verilmesi, bazı sorumlulukları taşımalarına, kendi kimliklerini kanıtlamasına ve özerkliğini denemesine fırsatlar verilmesi gerektiğini belirtti. Özdin, gençlerle anne-babaları arasındaki anlaşmazlıkların birbirlerini yanlış algılamalarından ve iletişim eksikliğinden kaynaklandığı düşünüldüğünde, ebeveynlerin göstereceği ilgi ve anlayışlı bir yaklaşımın ilişkiyi barış içinde tutacağına işaret etti. Dr. Öğr. Üyesi Özdin; “Peter Pan Sendromu bu barış ortamının sağlanamadığı, genç ve ebeveyn arasında aşılmaz iletişim engelleri, zıtlaşmalar olduğu durumda ortaya çıkmaktadır.” ifadelerini kullandı.“Peter Pan karakteri sonsuz gençliğin ve bitmek bilmeyen çocukluğu sembolüdür”Peter Pan karakterinin sonsuz gençliğin ve bitmek bilmeyen çocukluğu sembolü olduğunu söyleyen Dr. Öğr. Üyesi Özdin, bunun yetişkin yaşamın sorumluluklarının hiçbir zaman bireyin omuzlarına yük olarak binmemesi durumunu simgelediğine dikkat çekti. Dr. Özdin; “Bir başka deyişle çocuk kalmak sorumluluk almamak ile eşdeğerdir.” dedi. Dr. Öğr. Üyesi Özdin konuşmasının sonunda kişilerin olgunlaşamamasına sebep olan bireysel nitelikli bu kaçışın toplumsal nitelikli neden-sonuç ilişkilerinin irdelenmesinin de sorunun çözümü için elzem olduğunu vurguladı.

03 OCA 2023

‘Belgesel: Benim Varoş Hikâyem’ Üsküdar Üniversitesinde gösterildi

Üsküdar Üniversitesi Güney Yerleşke Sokrates Salonunda gerçekleşen etkinlikte belgeselin konusunu kapsayan suç üzerine bir tartışma yürütüldü.Prof. Dr. Barış Erdoğan: “Suçu ortaya çıkaran karmaşık etkenlerin incelenmesi gerekir”‘Benim Varoş Hikâyem’ adlı belgeselin izlenmesinin ardından İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Sosyoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Erdoğan belgeselin tanıtımını yaparak suçun ortaya çıkması sürecinde psikolojik, sosyolojik, ekonomik ve politik yönlerin etkili olduğunu vurguladı. Erdoğan; “Suçun ortaya çıkması sürecinde psikolojik, sosyolojik, ekonomik ve politik yönler etkilidir. Suçun işlevsel ve etkileşimci bir bağlamda toplumsal yapıyı şekillendiren etkenlerden birini teşkil ettiğini gözlemledik.  Bu nedenle suçu ortaya çıkaran çok yönlü ve karmaşık etkenlerin derinlikli bir biçimde incelenmesi gerekir. Suçun önlenmesi ancak hedefinin pragmatik ve öznel yaklaşımların dışına çıkılarak sağlanabilir.” ifadelerini kullandı.Yüksek lisans ve lisans öğrencilerinin de fikir alışverişinde bulunduğu etkinliğin sonunda Prof. Dr. Barış Erdoğan; “Bundan sonraki belgesel ve filmlerin seçiminde öğrencilerden gelecek önerileri heyecanla bekliyoruz.” şeklinde konuştu.  Arş. Gör. Berat Dağ: “Suç politik nedenler tarafından gerekli görülebilir”İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Sosyoloji Bölümü Arş. Gör. Berat Dağ, Thomas Teorisi’nin önemini vurguladı. Dağ; “Durkheim’ci bir çerçeveden bakıldığında normatif sınırın tanımlanması ve meşrulaşması noktasında suç belirli politik nedenler tarafından gerekli ve yararlı olarak görülebilir. Bireyi suçlu olarak etiketlemenin zaman içinde o bireyin suçluluğu içselleştirmesine neden olabilir.” dedi.Etkinlik, toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.

28 ARA 2022

Dr. Onur Öner ile ‘Biyografiler ve Sosyal Ağlar: Müziğin Tarihine Dijital Yaklaşımlar’ etkinliği düzenlendi

TRT 2 kanalında tarihte müzik konulu pek çok programın yapımında ve sunumunda yer alan Dr. Onur Öner konuşmasında, biyografilerde temel olanın bilgi kırıntılarını en az kayıpla veri haline getirmek olduğunu aktardı.“Verileri birbiriyle çakıştırmamaya dikkat ediyoruz”                                                              Veri analizinin önemini vurgulayan Öner, ayrı gruplandırma neticesinde sonuca ulaştıklarının altını çizdi. Öner; “Verileri analiz ederken çeşitli kurgular yapılabilir. Her bir veriyi birbiriyle çakıştırmamaya dikkat ediyoruz. Ayrı gruplandırmalar yaparak, ayrı gruplandırmalardan çıkan sonuçları almamız gerekiyor. Hepsini bir potaya koyarsak bu bizi yanlış sonuçlara götürür.” ifadelerini kullandı.“Tarihi kaynaklar yeterli değil” Tarihi kaynakların azlığına dikkat çeken Dr. Onur Öner; “Tarihi kaynaklarda her şey yazmıyor, tarihi kaynaklarda çok az şey yazar. O yüzden biz zaten çok az malzeme üzerinde kalem oynatmaya çalışıyoruz. Aslında tarihçilik de bir yerde bu boş alanları ne kadar iyi doldurabiliyorsun, oradan salt bir amaç çıkarabiliyor ya da çıkaramıyor musun yani oradaki eksik malzemenin ne olduğu ya da dolu malzemenin ne olduğu biyografinin çok sıkı okumasıyla ortaya çıkıyor.” şeklinde konuştu.Etkinlik soru – cevap bölümünden sonra, Öner’e teşekkür plaketi ve adına dikilmiş fidan belgesinin takdim edilmesiyle sona erdi.

19 ARA 2022

Türkiye dünyada en fazla mülteciye ev sahipliği yapan ülke!

Moderatörlüğünü Üsküdar Üniversitesi İnsan Hakları Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (İHAMER) Müdürü Prof. Dr. Ebulfez Süleymanlı’nın gerçekleştirdiği konferansta TİHEK Uzman Yardımcısı Celal Araz konuşmacı olarak yer aldı. Konferansın açılış konuşmasını yapan Prof. Dr. Ebulfez Süleymanlı 18 Aralık Uluslararası Göçmenler Gününün arka planına değinerek, 18 Aralık 1990 yılında BM Genel Kurulu’nun Uluslararası Göçmen İşçiler ve Ailelerinin Haklarını Koruma Konvansiyonu’nu imzalamasına dayandığını belirtti. Prof. Dr. Süleymanlı, “İnsan ticareti, insanlığa karşı işlenen bir suç ve göç sürecinde karşılaşılabilecek en ağır insan hakları ihlallerinden biri olduğunu vurgulayarak bu suçun mağdurları dünyanın farklı ülkelerinde kadınlar, erkekler ve çocuklar olduğunu.” ifade etti.TİHEK Uzman Yardımcısı Celal Araz konuşmasına, ilk olarak göç alanına ilişkin terminolojiye dayalı bilgiler vererek başladı. Araz, “göçmen, mülteci, sığınmacı, ikinci koruma gibi kavramların ayrımlarını dile getirdiği konferansta göç ve insan ticareti alanına ilişkin uluslararası insan hakları sözleşmelerinin öneminden bahsetti. Dünya çapında zorla yerinden edilmiş kişilerin yüzde 41’ini çocuklar oluşturduğunu ve bu durumun daha etkin eylem planlarını zorunlu kıldığını vurgulayan Araz, Türkiye’nin yaklaşık 3.7 milyon kişiyle dünyada en fazla mülteciye ev sahipliği yapan ülke konumunda olduğunu ve ülkemizin eğitim, sağlık gibi birçok alanda göçmenlere yönelik dünyaya örnek teşkil edecek hizmetler sunduğunu belirtti. Dünyada hızla artan yabancı düşmanlığının endişe verici olduğunu.” ifade etti.Ayrıca Araz, Konuşmasının son bölümünde 6701 sayılı Kanun kapsamında TİHEK’in göçmenlere yönelik çok önemli görevleri olduğunu belirterek kurumun ayrımcılıkla mücadele ve eşitlik kapsamındaki kararlarına ve insan haklarının korunması ve geliştirilmesi bağlamında kamuoyuyla paylaşılan yıllık ve tematik raporları katılımcılar ile paylaştı.Konferans katılımcıların sorularının cevaplandırılması ile sona erdi.

19 ARA 2022

“Kimsesizler Oteli” belgeseli Üsküdar Üniversitesinde gösterildi

Güney Yerleşke Sokrates Salonu’nda gerçekleştirilen etkinliğe, Sosyoloji Bölümü Bölüm Başkanı ve Sosyoloji Yüksek Lisans Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Barış Erdoğan, Psikoloji Bölümü Psikoloji Doktora Programı Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hıdır İlyas Göz, Sosyoloji Bölümünden Arş. Gör. Bengi Çakmak ve Arş. Gör. Berat Dağ konuşmacı olarak katılım sağladı.Prof. Dr. Barış Erdoğan, açılış konuşmasında kimsesiz kalan bireylerin ortaya çıkması sürecinde psikolojik, sosyolojik, ekonomik ve politik yönlerin etkili olduğunu vurguladı.Prof. Dr. Hıdır İlyas Göz, kimsesiz bireylere yönelik olarak psikolojik bir bakış açısıyla da bakılabileceğine işaret etti. Prof. Dr. Göz, “Olumlu ya da olumsuz olması fark etmeksizin bireyin girdiği her etkileşimin zihinsel ve davranışsal gelişme sürecinde belirleyici olduğunu” belirtti.Arş. Gör. Berat Dağ kimsesiz bireylerin yabancılaşmadan var olarak geçmiş, bugün ve geleceğin temelsiz ve belirsiz değişimi üzerine anlamlı bir düşünsel konum inşa ettiğini belirtti. Dağ, “Latin Amerika’daki evsizlerin yaşadığı deneyimleri gündeme getirerek, Türkiye’deki evsizlerin neden bu anlamlı konumunu somutlaştıracak kendine özgü bir mekân inşa etmek için harekete geçmediğinin de sorgulanmasının anlamlı olduğunu” ifade etti.Arş. Gör. Bengi Çakmak ise evsizlik sorununun, sadece aile sorununa indirgenmemesi ve kimsesiz bireylerin alternatif varoluş imkânlarının neler olabileceğine yönelik düşünülmesinin önemli olduğunu dile getirdi.Etkinlik, katılımcıların sorularının yanıtlanmasının ardından sona erdi.

19 ARA 2022

Sokağın Kalıcı Sakinleri: Evsizler…

Üsküdar Üniversitesi Güney Yerleşke Fuat Zengin Konferans Salonunda gerçekleştirilen etkinliğe, ‘Çorbada Tuzun Olsun Derneği’ Başkanı Prof. Dr. Ahmet Türker, Sosyoloji Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Nihan Kalkandeler, Psikoloji Bölümü Öğr. Gör. Murat Otoğlu konuşmacı olarak katılım sağladı. Sosyoloji Kulübü öğrencilerinden Halenur Demir’in takdim konuşmasının ardından, Prof. Dr. Barış Erdoğan açılış konuşmalarını gerçekleştirdi.Prof. Dr. Barış Erdoğan açılış konuşmalarında evsizliğin, psikolojik, sosyolojik, ekonomik ve politik yönleri olan bütünlüklü ve derin toplumsal bir sorun olduğunun altını çizdi.Panelin ilk konuşmasını Çorbada Tuzun Olsun Derneği Başkanı Dr. Ahmet Türker gerçekleştirdi. Prof. Dr. Ahmet Türker: “devlet ve sivil toplum kuruluşlarının arasında kurulan iş birliklerinin ve evsiz bireylerin toplumsallaşmasına yönelik olarak üretmeyi hedefleyen çözüm önerilerinin ne kadar önemli olduğunu” ifade etti.Dr. Öğr. Üyesi Nihan Kalkandeler evsizliğin sosyolojik yönlerine değindiği konuşmasında birey ve toplumu bağlayan insan hakları çerçevesinde evsizlik sorununa uluslararası platformlarda çözüm bulunması gerektiğini söyledi.Etkinliğin son konuşmacısı Öğr. Gör. Murat Otoğlu ise bireyin evsiz kalmasının psikolojik yönlerinden bahsettiği konuşmasında her geçen gün tüm dünyada artar evsiz sayısının önemine dikkat çekti.Etkinlik, katılımcıların sorularının yanıtlanmasının ardından sona erdi.

16 ARA 2022

Prof. Dr. İbrahim Özdemir yeni kitabi raflardaki yerini aldı

Yeni kitabın adını Yunus Emre’nin “Yaratılanı Severiz Yaradan Dolayı” deyişinde ilham alarak hazırladığını vurgulayan Prof. Dr. Özdemir kitabının çevreyi koruma konusuna islami bir bakış açısını sunduğunu söyledi.Prof. Dr. Özdemir, günümüzde iklim değişikliği ve çevre sorunlarının dünyanın gündemine olduğunu; dünyadaki 1.8 milyar Müslümanın çevre anlayışının çok önemli olduğunu vurgulayarak "Bu kitabımda, çevreye ilişkin İslami ilkeleri ortaya koymaya çalıştım. Amacım Müslümanların çevreyi nasıl gördüklerini veya nasıl görmeleri gerektiğini açıkça ortaya koymak" olduğunu ifade etti.Çevreyle daha uyumlu bir hayatın mümkün olduğunu ve bu konuda umudunu koruduğunu belirten Prof. Dr. Özdemir: "Eğer bu küçük çalışma çevre bilincinin gelişmesine yardımcı olursa, bundan tüm insanlık kazançlı çıkacaktır. Çünkü çevre hepimize aittir. Ya da daha doğru bir ifadeyle, Allah tarafından hepimize emanet olarak verilmiştir çevre. Dolayısıyla en büyük sorumluluğumuz bu emanete en iyi şekilde davranmak, onu kirletmemek ve yok etmemek olmalıdır. Ayrıca, yapılması gerekenler şimdi ve burada yapılmalıdır; hiçbir şeyi yarına bırakmamalıyız." “dedi.

15 ARA 2022

“Dijitalleşme ve Yalnızlık” Kitabı raflardaki yerini aldı

Sempozyum kitabı, beş farklı ülkeden akademisyen, sanatçı ve araştırmacının kaleme aldığı makale ve denemelerine yer veriyor. “Dijitalleşme ve Yalnızlık” kitabı dört ana bölümden oluşuyor. Üsküdar Üniversitesi Kurucu Rektörü Prof. Dr. Nevzat Tarhan’ın da katkı sağladığı kitap okuyucuyla buluştu. Prof. Dr. Tarhan kitapta dijitalleşme sürecinin fiziksel, psikiyatrik, psikolojik ve toplumsal açıdan derinleşen olumsuz etkilerini vurgulayarak bu etkilere karşı pozitif psikoloji ekseninde adalet, dayanışma, fedakârlık, tevazu ve iyi oluş değerlerine vurgu yapıyor.Üsküdar Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi öğretim üyeleri Prof. Dr. Ebulfez Süleymanlı ile Dr. Öğr. Üyesi Nihan Kalkandeler’in “Türkiye Dijitalleşme ve Yalnızlık Araştırması Sonuçları” başlıklı makalelerinin sonuçlarının yer aldığı kitapta, dijital kültürün bireylerin sosyal ilişkilerini dönüştürme gücünü, yalnızlık algı düzeyini ölçerek tespit etmeye odaklandığını ön gören sonuçları paylaşıyor.Ayrıca kitaba katkı sağlayan Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Cem Tutar ise Sosyolog-İletişim Uzmanı Bilge Evran, kaleme aldığı deneme metninde metropollerin kentsel alandan kopuş sürecinde öznelerin dijital teknolojilerin imkânlarıyla birlikte yaratılan sanal topoğrafyalarla sınırlanmasının belirleyici olduğunu ifade ediyor.Kitaba katkı sağlayan diğer bilim insanları ise şu şekilde:Prof. Dr. Milay Köktürk, “Dijital Dünyada Derin Yalnızlaşma” başlıklı denemesinde bireyin zihin dünyasını etkileyen yalnızlaşma süreci ve derin kavramı ile dijital değişim ve dönüşümlerin arasındaki ilişkiyi felsefi bir biçimde ele alıyor. Prof. Dr. Fulya Bayraktar ise makalesinde felsefi açından dijitalleşmenin neden olduğu yabancılaşmaya değinirken, bu durumun insanın asli niteliğini hatırlaması manasında önemli olduğunu ifade ediyor.Prof. Dr. Kadriye Bakırcı ise iş yaşamında kişi, grup veya bazı grupların yalnızlaştırılması ile sosyal soyutlanma, yoksulluk, şiddet ve ayrımcılık türlerine maruz kalması sürecinin arasındaki ilişkiyi hukuki bir açıdan ele alıyor. Doç. Dr. Mustafa Günay’ın, kaleme aldığı makalede insan ilişkileri ve dijitalleşme bağlamında yalnızlık ve birliktelik kavramlarını derinleştirerek bu kavramların oluşturduğu sınırlar ve olanakları değerlendiriliyor. Prof. Dr. F. Belma Oğul ile Araş. Gör. Oğul Köker “Erkeğin Yalnızlık Mekânı Olarak Ev Stüdyosu” başlıklı makalesi ile mevcut teknolojinin demokratikleştiriçi gücünü merkeze alan anlatıların ötesine geçerek ev stüdyolarında erilliğin nasıl inşa edildiğini tartışmaya açıyor.Kazakistan’dan Psikolog Botagöz Tolepbergenova ve Doç. Dr. Yelena Barabanova dijital iletişim bağlamında modern toplumun bir sorunu olan yalnızlığı modern yetişkinlerin bir yaşam tarzı olarak ele alırken yalnız yaşamanın olumlu ve olumsuz yönlerini vurguluyor. Rusya’dan Ryazantsev, Rostovskaya ve Yurievna ise dijital çağa atıfta bulunarak yalnız göçmen kadınların yaşam pratiklerini kaleme alıyor. Kırgızistandan Riga Salmorbekova, modern toplumda oluşan yalnızlık durumunun bireylerin uyku durumu, dikkat, mantıksal ve sözlü düşünme, bağışıklık sistemi ve hormonal dengesine etkisini Kırgızistan toplumu bağlamında inceliyor. Prof. Dr. Nigina Rakhimova ise kaleme aldığı denemede pandemi sürecinin aile başta olmak üzere, genel anlamda topluma etkisinin Özbekistan’daki farklılığını gündeme getiriyor.Yazar Hülya Mutlu, yalnızlık ve iş dünyası arasındaki ilişkiyi rekabet, çeşitlilik, kapsayıcılık, anlam arayışı ve dostluk kavramları etrafında inceliyor. Yapımcı ve Senarist Birol Güven ise teknoloji ve dijitalleşmenin sanıldığının aksine bireyleri ve bilhassa gençleri yalnızlık hissi, düşüncesi ve durumundan uzaklaştıran bir niteliğinin olduğu yönünde şekillenen bir deneme metni ile okuyucunun karşısına çıkıyor.Dijitalleşme ve Yalnızlık Kitabı; dijitalleşme süreci ve yalnızlık durumunu disiplinler arası ve ilişkisel bir bütünlük dâhilinde açıklamayı ve anlamayı hedefliyor. Aynı şekilde kitabın dijitalleşme ve yalnızlık ilişkisi çerçevesinde karşılaşılan çok nedenli, yönlü ve aşamalı sorunlara yönelik olarak bütünlüklü bir çözüm önerisi geliştirmeyi de hedeflediğini vurgulamak mümkün.Detaylı Bilgi ve Kitaba Ulaşmak İçin Tıklayınız

12 ARA 2022

Pandemi kadına yönelik şiddeti arttırdı?

Pınar Kaçan: “Kadın hakları konusu uygar dünyayı meşgul eden en önemli sorulardandır”Kadın hakları konusunda bilgilendirmelerde bulunan TİHEK İnsan Hakları ve Eşitlik Uzmanı Yardımcısı Pınar Kaçan; “Kadının insan hakları, kadınların erkeklerle eşit bir biçimde tüm temel hak ve özgürlüklerden faydalanmasını, toplumsal hayata eşit katılımını ve cinsiyete dayalı ayrımcılığım ortadan kaldırılmasını amaçlayan temel insan hakları olarak kabul görmektedir. Kadın hakları konusu, insan hakları konusuna bağlı, onun gelişimini takip eden ve uygar dünyayı meşgul eden en önemli sorulardandır. Kadınların talep ettiği birçok hak aslında kadınlara özgü ayrıcalıklı haklar değil; erkek-kadın her insanın doğuştan sahip olması gereken haklardır. Kadının insan hakları, birinci kuşak hakları olarak bilinen kişisel ve siyasi haklarla birlikte; ikinci kuşak haklar olarak bilinen ve özel alanla da ilgili olan ve kadınların hayatlarında önemli bir yer tutan ekonomik, sosyal ve kültürel hakları kapsamaktadır. Cinsiyete dayalı eşitsizliğin ve ayrımcılığın yaşamın her alanında belirgin bir biçimde sürmesi kadın hakları kavramını doğurmuştur.” şeklinde konuştu.Anayasa Madde 10 hakkında bilgilendirmelerde bulunduPınar Kaçan, Anayasa Madde 10’a dikkat çekti. Kaçan; “Herkes dil, din, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir. Kadınlar ve erkekler eşit haklara sahiptir. Devlet, bu eşitliğin yaşama geçmesini sağlamakla yükümlüdür. Bu maksatla alınacak tedbirler eşitlik ilkesine aykırı olarak yorumlanamaz. Çocuklar, yaşlılar, özlüler, harp ve vazife şehitlerinin dul ve yetimleri ile malul ve gaziler için alınacak tedbirler eşitlik ilkesine aykırı sayılmaz. Hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınamaz. Devlet organları ve idare makamları bütün işlemlerinde kanun önünde eşitlik ilkesine uygun olarak hareket etmek zorundadırlar.” dedi.“Ayrımcılık ve kadın hakları, insan hakları sorunu olarak karşımıza çıkmaktadır”Birleşmiş Milletler (BM) tarafından kadınlara atfedilen 8 Mart Dünya Kadınlar Gününden bahseden Pınar Kaçan; “8 Mart Dünya Kadınlar Günü, tarihsel referansını 8 Mart 1857’den almaktadır ancak bu önemli gün, büyük bir tarihsel gecikmeyle referans aldığı tarihten 120 yıl kadar sonra Birleşmiş Milletler (BM) tarafından kadınlara atfedilen bir gün olarak belirlenebilmiştir. BM her yıl, kadın hakları da dahil olmak üzere belirli bir tema üzerinden insan haklarına ilişkin yeni bir alan belirlemektedir. BM, bu yılın Dünya Kadınlar Günü’nün temasına ‘Sürdürülebilir bir yarın için bugün cinsiyet eşitliği’ olarak belirlemiştir. Birleşmiş Milletler Cinsiyet Eşitliği ve Kadınların Güçlendirilmesi Kuruluşu’na (UNWomen) göre cinsiyet eşitliği; kadınlar ve erkekler ile kız ve erkek çocuklarının eşit hak, sorumluluk ve fırsatlara sahip olmasını ifade etmektedir. Ayrımcılık ve kadın hakları, insan hakları sorunu olarak karşımıza çıkmaktadır.” ifadelerini kullandı.“Pandemi kadına yönelik şiddeti arttırdı”Pınar Kaçan, pandemi döneminde evde sosyal izolasyonun psikolojik etkisi ve yardıma ulaşmanın zorlaşması nedenleriyle kadına karşı şiddet vakalarının arttığı konusuna dikkat çekti. Kaçan; “Dünyada giderek artan düzeyde kadına yönelik şiddet olgusu, ‘toplum sağlığı sorunu’ olarak karşımıza çıkmaktadır. Kadına yönelik şiddet, en yaygın kadın hakları ihlallerinin başında gelmektedir. Pandemi, kadına yönelik şiddeti de arttırmıştır. Dünya Sağlık Örgütü tarafından 2021 yılında yayımlanan ‘Kadına Yönelik Şiddet Yaygınlık Tahminleri 2018’ raporuna göre neredeyse her 3 kadından biri yaşamı boyunca en az bir kez fiziksel ya da cinsel şiddet biçimlerinden birini veya her ikisini yaşamaktadır. Çalışmalar, dünyada pandemi döneminde evde sosyal izolasyonun psikolojik etkisi ve yardıma ulaşmanın zorlaşması nedenleriyle kadına karşı şiddet vakalarının arttığını da göstermektedir. İçişleri Bakanlığının verilerine göre ise 2020’de 268 kadın, 2021 yılında ise 307 kadın kadına şiddet nedeniyle yaşamını yitirmiştir.” şeklinde konuştu.Prof. Dr. Ebulfez Süleymanlı: “Kadına şiddet olaylarının daha yüksek bir oranda olduğunu görüyoruz”Üsküdar Üniversitesi İHAMER Müdürü Prof. Dr. Ebulfez Süleymanlı; “Son dönemlerde dünyamızda hak ve kullanımların arasında kadınlar aleyhinde bir ayrım olduğunu görüyoruz. Bu ayrımcılık ne yazık ki değişik alanlarda devam etmektedir. Siyasal, sosyal yaşamda var olan aynı zamanda kadın-erkek herkesi ilgilendiren ancak bölgesel ve küresel istatistiklere baktığımızda ne yazık ki kadına şiddet olaylarının daha yüksek bir oranda olduğunu görüyoruz.” dedi.

08 ARA 2022

Kadınlar ve gençler kendini daha yalnız hissediyor

Kadınlarda yalnızlık duygusu 2 kat arttı!Gençlerin yüzde 40’ı kendini “sıkça yalnız” hissediyorKendini en yalnız hisseden bölge Güneydoğu Anadolu!  Üsküdar Üniversitesi tarafından “Aile ve Yalnızlık” temasıyla bu yıl dördüncüsü düzenlenen Uluslararası Yalnızlık Sempozyumu öncesinde gerçekleştirilen Türkiye’de Aile ve Yalnızlık Araştırması’nın sonuçları açıklandı. Araştırmanın sonuçları sempozyumun ilk gününde Method Research Company Pazarlama Direktörü Hale Aslı Kılıç tarafından kamuoyuyla paylaşıldı.Üsküdar Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ebulfez Süleymanlı ve Method Research Company Pazarlama Direktörü Hale Aslı Kılıç’ın öncülüğünde Türkiye genelinde geniş kapsamlı bir araştırma gerçekleştirdi. Yalnızlığın aile üzerindeki etkisinin tespit edilmeye çalışıldığı çalışmada, bu çerçevede insanların yalnızlık algısı, kendilerini ne kadar yalnız hissettikleri, yalnız hissetmenin kişi üzerindeki etkileri ve yalnız hissedildiğinde yapılan aktiviteler detaylı olarak incelendi.Araştırmaya 81 ilden 6 bin 100 kişi katıldıÇevrimiçi anket yoluyla gerçekleştirilen araştırmaya Kasım 2022 ayı içerisinde Türkiye’nin 81 ilinde 18-70 yaş aralığında toplam 6 bin 100 kişi katıldı. Araştırma genelinde yüzde 95 güven düzeyinde yüzde 1,25 hata payında veri elde edildi. Verinin Türkiye genelini yansıtması için, coğrafi ve demografik bazda ağırlıklandırma yapıldı.İncelenen araştırma verilerinin coğrafi bölge, cinsiyet ve yaş bazlı dağılımına bakıldığında araştırmaya katılanlar Marmara’dan yüzde 38, İç Anadolu’dan yüzde 14, Ege’den yüzde 12, Akdeniz’den yüzde 12, Doğu Anadolu bölgesinden  yüzde 9, Güneydoğu Anadolu bölgesinden yüzde 8 ve Karadeniz bölgesinden yüzde 7 oldu.Araştırmaya katılanların yüzde 52’sini kadınlar, yüzde 48’ini ise erkekler oluşturdu. Araştırmaya katılanların yaş aralığı ise 18-24 yaş arası yüzde 18, 25-34 yaş arası yüzde 29, 35-44 yaş arası yüzde 28, 45-54 yaş arası yüzde 19 ve 55 yaş üzeri yüzde 6 oldu.Geçmiş yıllara göre yalnızlık duygusu arttıKatılımcıların yüzde 34’ü sık (sık + her zaman) yalnız hissettiğini belirtirken, yüzde 30’u ara sıra yalnız hissettiğini, yüzde 36’sı ise yalnız hissetmediğini (nadiren + hiç) belirtti. Bu sonuçları 2019 ve 2021’de yapılan araştırmalarla kıyaslandığında, yalnızlık hissiyatının önemli düzeyde arttığı görüldü.Kadınlar ve gençler kendilerini daha yalnız hissediyorHem erkeklerde hem de kadınlarda yalnızlık duygusunda artış dikkat çekti. Araştırmaya göre kadınların yüzde 40’ı, erkeklerin ise yüzde 26’sı kendini sıkça yalnız hissettiğini belirtti. Bu noktada kadınların 2019’a göre iki kat daha fazla yalnız hissetmesi dikkat çekti. Kadınlarda 2019’da yüzde 20 olan yalnızlık hissiyatının, 2022’de yüzde 40’a kadar ulaştığı görüldü.Gençler daha yalnız hissediyorBu sonuçlar yaş grubu bazında incelendiğinde ise yaş arttıkça yalnızlık hissiyatının düştüğü görülmektedir. 18-24 yaş arasındaki gençlerin yüzde 40’ı, 55 yaş üstündeki kişilerin ise yüzde 26’sı kendini sıkça yalnız hissettiğini belirtti. 2021’e göre yaş grupları bazında yalnızlık hissiyatının değişimi incelendiğinde ise 25 yaş üstü grupların hepsinde 2021’e göre yalnızlık hissiyatında artış olduğu görüldü.Yalnızlığı gidermek için evleniyoruz ama…Medeni hal ve aile yapısına göre yalnızlık algısı incelendiğinde, yalnız yaşayan kişilerin yüzde 38’inin kendini sıkça yalnız hissettiği görüldü. Bu yalnızlık hissiyatını gidermek için arkadaşları ile aynı evi paylaşanların yalnızlık hissiyatı yüzde 34’e kadar düştü. Evli bireylerde ise bu olgu yüzde 24’e kadar düştü. Ancak çoluk çocuğa karışıldığında, sorumluluklar ve sorunlar arttıkça eşler birbirinden uzaklaşmakta ve yüzde 33’e geri dönüldüğü belirlendi.Anlaşmazlıklar çıkılmaz bir yola geldiğinde ayrılıkla birlikte, çocuklarıyla yaşayan bir yaşantıya geçildiğinde yalnızlık hissiyatı eşi ve çocukları ile olduğundaki ile aynı durumda yani yüzde 33 oranında kaldığı dikkat çekti. Bu noktada çocuklu ailelerde eşin olması ve olmamasının neredeyse aynı yalnızlık hissiyatını yaşatması olumsuz bir bulgu olarak değerlendirildi.Sonuçlara göre çocukların aileden ayrılmasıyla yalnızlık seviyesi, bekârken yalnız yaşanılan duruma yani yüzde 38’e geri döndüğü gözlendi.Coğrafi bazda en yalnız bölge: Güneydoğu AnadoluCoğrafi bölgeler bazında yalnızlık hissi incelediğinde, Güneydoğu Anadolu’da ikamet edenlerin yüzde 40’ının kendini sık sık yalnız hissettiği görüldü. Bu bölgeyi İç Anadolu ve Karadeniz Bölgeleri yüzde 39 ile takip etti. Marmara Bölgesi yüzde 29 ile, Doğu Anadolu Bölgesi ise yüzde 30 ile en düşük yalnızlık hissiyatına sahip bölgeler olarak saptandı.Gelir düzeyi arttıkça yalnızlık hissiyatı düştüAraştırmada gelir düzeyinin sosyalleşmek, iletişim kurmak anlamında kişinin yalnızlık hissiyatını etkileyen önemli kriterlerden biri olduğu bulgulandı. Orta tabaka ve fakir olarak kendini tanımlayan grubun yüzde 44’ü, zengin ve orta tabaka üstü grubun ise yüzde 30’unun kendini sıkça yalnız hissettiği görüldü. Arada ciddi bir farkın bulunduğu araştırmaya göre zengin tabakadakiler yalnız kaldıklarında lokanta, kafe, AVM’lerde arkadaşları ile buluşup yalnızlıklarını paylaşarak gidermeye çalışırken, orta tabaka ve fakir grubun evde vakit geçirdiği ve yalnız kaldığı görüldü.Yalnızlık zıt anlamları çağrıştırdıAraştırmada katılımcılardan yalnızlığın kendilerinde hangi  çağrışım yaptığını üç kelimeyle ifade etmeleri istendi. Bu kelimeler arasında en öne çıkan kelime yüzde 10 oranında “Huzur” oldu. Olumlu bir anlam ifade eden “Huzur” kavramını, yüzde 5 ile “Mutsuzluk” ve yüzde 5 ile “Hüzün” gibi negatif anlamlı  kavramlar takip etti. Toplamda bakıldığında katılımcıların yüzde 72’si  daha ziyade  yalnızlığı negatif bir duygu olarak tanımlarken, daha düşük düzeyde yani yüzde 28 oranındaki katılımcı ise pozitif bir duygu olarak tanımladı.Pandemi dönemi yalnızlığı nasıl etkiledi?“Pandemi döneminde kendinizi yalnız hissetme durumunda  bir değişiklik oldu mu?’’ sorusuna katılımcıların yüzde 24’ü kendini o dönemde daha çok yalnız hissettiğini belirtirken, yüzde 15’i  ise pandemi sürecinde yalnızlık hissiyatının azaldığını belirtti.Pandemi öncesi yurtta kalan gençlerin evine dönüş yaptığında yalnızlığı azalırken, arkadaşlarına özlem duyan gençlerin kendini daha çok yalnız hissettiği görüldü. Özellikle normal zamanda dışarıda arkadaşları ile etkileşime geçen yüksek eğitimliler, bekarlar pandemide kendini daha fazla yalnız hissetmeye başladı. Erkekler, 55 yaş üstü kişiler, emekliler, profesyoneller, dul / boşanmış kişiler ise diğer gruplara nazaran daha fazla pandemi ile birlikte yalnızlık hissiyatlarında bir değişiklik olmadığını belirtti.Yalnız kaldığımızda evde vakit geçiriyoruzKatılımcıların önemli bir bölümü yani yüzde 70’i yalnız kaldığında yoğun olarak evde vakit geçirirken; yüzde 56 oranındaki katılımcılar internette zaman geçiriyor. Katılımcıların yüzde 37’si uyuduğunu, yüzde 36’sı  kendisini temizliğe ve yemek hazırlığına verdiğini, yüzde 30’u  ise kitap okuduğunu kaydetti.Araştırmada daha az yalnız hissetmek için, kendisini dışarı atıp AVM/Çarşı-pazara ya da yürüyüşe arkadaşları ile gidenlerin, STK/dernek ziyaretleri yapanların, maç izlemeye / stadyuma gidenlerin, sevdiği insanları ziyaret edenlerin, misafir ağırlayanların istatistiki olarak yalnızlığının daha düşük seviyede olduğu görüldü.Dertleşecek birilerine ihtiyacımız varGörüşülen kişilerin yüzde 23’ü sık sık dertleşecek birini bulamadıklarını belirtti. Katılımcıların yüzde 61’i arkadaşları ile yüzde 33’ü kardeşleri ile yüzde 29’u ise eşleri ile dertleştiğini söyledi. Arkadaş çevresinin ve kardeş sahipliğinin önemi burada da görüldü. Araştırma sonuçları evli çiftlerin yarısının bir arkadaşı, yarısının ise eşi ile dertleştiğini ortaya koydu. Böylece evlilikte eşlerin birbirini anlamasının ve birbirinin dert ortağı, arkadaşı olmasının gerekliliği ortaya çıktı. Zira dertleşecek birini bulamayan kişilerin yüzde 68’i kendini sıkça yalnız hissettiğini belirtti. Ayrıca kişilerin yüzde 21’i annesi, yüzde 6’sı babası ve yüzde 13’ü çocukları ile dertleştiğini söyledi. Sonuçlar aile içi iletişimin de geliştirilmesi gerektiğini ortaya koydu.Kalabalıklar içinde yalnızızKatılımcıların ne sıklıkta yalnız kaldıkları da soruldu. Kişilerin yüzde 38’i hiç (hiç+nadiren), yüzde 23’ü ara sıra, yüzde 40’ı ise sık (sık sık+her zaman) yalnız kaldığını belirtti. Hiç yalnız kalmadığını belirten, çevresinde hep insan olduğunu dile getiren katılımcıların bile yüzde 13’ü sık sık yalnız hissettiğini, yüzde 28’i de ara sıra yalnız hissettiğini dile getirdi. Sonuçlar insanlarla çevrili olsak da yalnızlık hissi yaşandığını gösterdi.Yalnızlık mutsuzluğu getiriyor2019 yılında yapılan araştırmada yalnız hissedenlerin hissetmeyenlere göre 2,5 kat daha fazla mutsuz hissettiği görülürken; 2022 yılında bu oran 3,5 kat farka kadar çıktı. Yalnız hissetmeyenlerin yüzde 70’i hayatından mutlu olduğunu belirtirken, sık sık yalnız hissedenlerin sadece yüzde 19’u mutlu olduğunu belirtti. Oysa ki yalnız kalınca mutsuz hissedenlerin yüzde 43’ü hayatından mutlu olduğunu belirtirken, yalnız kalınca mutlu hissedenlerin ise yüzde 57’si hayatından mutlu olduğunu dile getirdi.Sanal ortamda sosyalleşme isteği daha çok yalnızlaştırıyorÜsküdar Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ebulfez Süleymanlı ve Method Research Company Pazarlama Direktörü Hale Aslı Kılıç, araştırma sonuçları genel olarak değerlendirildiğinde aile yaşamında yalnızlık kavramının günümüzde önemli bir durum olarak karşımıza çıktığını belirterek şunları söyledi:“Kentleşmenin getirdiği yaşam biçimi, modern yaşamın insanı bireysel sınırlara hapsetmesi, dijitalleşme, paylaşma ve dayanışmanın azalması aile içi güvenli sosyal bağların zayıflamasına ve zamanla yalnızlık yaşantılarının oluşmasına neden olmaktadır. Ailede bireylerin birbirinden mesafeli olması, pandemi ile birlikte arkadaş ve akraba ilişkilerinin azalması da yalnızlık hissiyatını güçlendirmiştir. Aile dışındaki sosyalleşme araçları bireyin sevgi, güven, bağlılık ve ait olma gibi duygusal ihtiyaçları karşılamada yetersiz kalmakta, bireyin yalnızlık hissi artmaktadır. Hatta bir aileyle birlikte aynı çatı altında bulunan bireyler bile diğer aile üyeleriyle güçlü ve güvenli sosyal bağlar kuramadıkları zaman kendilerini daha yalnız hissetmektedirler. Ayrıca bu duruma çare aramak amacıyla akıllı telefonlara kilitlenerek sosyal ağların yarattığı yeni sosyallikler içinde yalnızlığı gidermeye çalışan birey daha da yalnızlaşabilmektedir. Ailenin birey üzerindeki etkisi üye sayısının fazlalığı açısından değil, üyeler arası ilişkilerin yoğunluğu açısından önem taşımakta ve aile grubundaki zayıflayan ilişkiler bireyi etkilemektedir. Aile içi iletişimin sağlıklı olma oranı aile ortamındaki güven duygusunun yoğunluğu, kişinin hayata tutunabilmesini ve yalnızlık duygusunun üstesinden gelmesini sağlamaktadır. Bu bağlamda aile içi güven duygusunun ve ilişkilerin kuvvetlenmesi önem arz eden bir gereklilik olarak ortaya çıkmaktadır.”Araştırma Sonuçları İçin Tıklayınız:

07 ARA 2022

4. Uluslararası Yalnızlık Sempozyumu: “Aile ve Yalnızlık” Başladı

 7 - 8 Aralık 2022 tarihlerinde düzenlenen sempozyumda günümüz ailelerinde hissedilen yalnızlık ve teknolojinin yalnızlığa etkileri Fransa, Avusturya, Kazakistan, Azerbaycan, Kırgızistan, Özbekistan ve Türkiye’den bilim insanları ve akademisyenlerin katılımlarıyla ele alınıyor.Prof. Dr. Nevzat Tarhan: “Yalnızlık ciddi ve küresel bir sorun”Üsküdar Üniversitesi Merkez Yerleşkesi Nermin Tarhan Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen sempozyumun açılış töreninde açılış konuşması yapan Üsküdar Üniversitesi Kurucu Rektörü, Psikiyatrist Prof. Dr. Nevzat Tarhan, yalnızlığın çok ciddi bir küresel sorun olduğunu vurgulayarak sözlerine başladı. Prof. Dr. Nevzat Tarhan, “Yalnızlıkla ilgili çok ciddi bulgular var. 2018’de pandemiden önce Manchester Üniversitesi ile BBC yaklaşık 50 bin kişi üzerinde ortak bir çalışma gerçekleştirdi. O çalışmada 75 yaş üstü halkın yüzde 27’si, 16-24 yaş arası halkın yüzde 40’ı ‘Çok yalnızım’ dedi. Çok şaşırtıcı bir sonuç ortaya çıktı. Büyük ihtimal o oranlar şimdi artmıştır. İleri yaştaki yalnızlık en büyük sorun, ileri yaş intiharları artmış. Japonya’da intiharlar çok arttığı için Yalnızlık Bakanlığı kurulmuş.” dedi.Prof. Dr. Nevzat Tarhan: “Japonya yalnızlığa ‘Sohbet Odası’ ile çare aradı”2019’da pandeminin hemen öncesinde Osaka’da G20 kapsamında gerçekleştirilen N20 Neuroscience Zirvesi’ne katıldıklarını belirten Prof. Dr. Nevzat Tarhan, “Sokakta yürürken üzerinde sohbet odası yazan bir oda gördük. Neden böyle bir oda olduğunu merak ettik ve sorduk. Hiç birbirini tanımayan iki kişi odaya girip sohbet ettikten sonra ayrılıyorlarmış. Yalnızlığa çare olarak üretilen bir proje olduğunu öğrendik. Teknoloji hiçbir zaman bu dönemde olduğu kadar insan hayatına girmedi. İlgi alanı olduğu için sosyolojinin bu konuyu ele alması çok önemli.” diye konuştu.Prof. Dr. Nevzat Tarhan: “Teknoloji yalnızlığı hızlandırdı”‘Küresel olarak toplum nereye gidiyor?’ diye araştırdıklarını, bulgularını yayınladıklarını ve sosyal politikaları belirleyenlerin dikkate alacaklarını umduklarını ifade eden Prof. Dr. Nevzat Tarhan, “Çalışmalarda teknolojinin insan hayatını kolaylaştırdığını ama yalnızlığı hızlandırdığını gördük. Amerika’da yapılan başka bir araştırmada 6., 9. ve 12. sınıf öğrenciler arasında yüz yüze görüşme oranları takip edilmiş. 1980’den 2015’e kadarki dönemde ‘her gün yüz yüze görüşüyoruz’ diyen genç oranı yıllar geçtikçe yüzde 30’ların altına düşmüş. Günümüzde artık sosyallik yok. Sadece belli konularda sosyallik adı altında görüşme var. Kimlik değiştirerek değişik isimlerle güvenli olmayan ilişki söz konusu.” dedi.Prof. Dr. Nevzat Tarhan: “Akıllı telefonlarla ev güvenli alan olmaktan çıktı”Prof. Dr. Nevzat Tarhan, akıllı telefonların evleri güvenli ortam olmaktan çıkardığına dikkat çekti ve sözlerini şöyle sürdürdü: “Toplumdaki sosyal normlar, toplumu koruyan duvarlardı ama o duvarlar yıkıldı. Aile güvenlik açısından son güvenli alandı. O da modern teknolojilerle yıkıldı. Çünkü sosyal normlar ve aile normları değişti. Artık insanın da normları değişmeye başladı. Gelecekte bizi yeni bir insan tipi bekliyor. Dünyanın da dijital diktatörlüğe gittiğinin söylenmesi artık şaşırtıcı gelmiyor. Bu çerçevede insan merkezli değil insan odaklı bir dünya kurulmalı. İnsan merkezli demiyoruz çünkü insan özgür iradesi olduğu için doğayı tahrip ediyor, gelecek nesilleri düşünmüyor. Bu yalnızlık çalışması bizim neslimiz için değil gelecek nesillere yöneliktir. Gelecek nesillerimizi bekleyen tehlikelere karşı şimdiden tedbir almak gerekiyor. Kriz çıktığı zaman çok iyi müdahale ediyoruz ama krizin çıkmasını önleyici müdahalelerde çok zayıfız. Maalesef bu Doğu toplumlarının bir özelliği.”Prof. Dr. Nevzat Tarhan: “Hedonizm ve narsisizm birleşince yalnızlığa yol açıyor”Toplumların fırtınalara doğru gittiğini, toplumların bu fırtınalara yakalanmaması için de sosyal bilimcilerin ve ruh bilimcilerin üzerine düşünmesi gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Nevzat Tarhan, “Bununla ilgili Amerika’da bir sendrom tarif ediliyor. Dünyada en çok yalnızlığın hissedildiği yer olduğu için Kaliforniya Sendromu olarak adlandırılmış. San Francisco’da Facebook’un binasının altında evsizler yaşıyor. Gelir eşitsizliğine rağmen Türkiye’de evsiz bulmak çok zor. Doğu toplumlarında buna pek rastlanmıyor. Önlem alınmazsa gelecekte neler olacağını bilemeyiz. Fransız ihtilali aşırı gelir eşitsizliğinin sonucunda başladı. Kaliforniya Sendromunun dört özelliği var. İlk özelliği hedonizmdir. Hedonizm zevk peşinde koşmayı ego ideali olarak sundu ve örneklerini daha belirgin olarak görmeye başladık. Eskiden daha azdı. İnsan zevkini elinden alan her şeyi tehdit olarak görüyor. Üçüncü nesil psikoterapilerde o engellerin tehdit değil de bir fırsat olduğu öğretilmeye çalışılıyor. Hedonizmin bir diğer sonucu olarak da benmerkezcilik ortaya çıktı. Burada da narsisizm görülüyor. Kişi dünyanın kendi etrafında döndüğünü düşünüyor, kendi çıkarını tek yüksek değer gibi görüyor. Hedonizm ve narsisizm eklenince sonuç olarak yalnızlık ortaya çıkıyor.” dedi.Prof. Dr. Nevzat Tarhan: “Yalnızlık benmerkezci kişilerin kaderi”Yalnızlığın benmerkezci kişilerin kaderi olduğunu belirten Prof. Dr. Nevzat Tarhan, “İnsan ilişkisel bir varlık ve en büyük ihtiyaçlarından biri de ilişkidir. İlişki ihtiyacının genetik bir boyutu var. İlişki ihtiyacı ile ilgili yaratılıştan gelen bir hormon var. Bu hormon da oksitosindir. Oksitosin hormonu en çok emziren annelerde salgılanır. Aynı zamanda bağlanma ve aşk hormonu da deniyor. İsviçre’de oksitosini yapay sprey olarak üretip satıyorlar. Evli çiftler birbirlerine daha içten sarılmak için bu spreyi uyumadan önce burunlarına sıkıyorlar. Kişi aslında kendi beynine bu hormonu doğal olarak ürettirebiliyor.” ifadelerini kullandı.Prof. Dr. Nevzat Tarhan: “Narsisizm bir çeşit sosyal kanserdir”Bu çağda bireyselleşme ve özerkleşmenin teşvik edildiğine dikkat çeken Prof. Dr. Nevzat Tarhan, “Ama bu sorumsuzlaşma anlamında değil. İnsanların özgürlük ve sorumluluk dengesini öğrenmesi lazım. ‘Ben özgürüm’ derken hem aileye ait olunmalı hem de özgür olabilmeli. Yani bu dengeyi insan kurabilmeli. Özgürlük, sınırsızlık ve sorumsuzluk anlamına gelmemeli. En özgür hücre kanser hücresidir. Kanser hücresi gibi anarşist seviyesinde özgürlük isteyenler bir çeşit sosyal kansere yol açarlar. Narsisizm bir çeşit sosyal kanserdir. Sosyal yapıyı eritip çökmesine yol açarlar. Yalnızlığı gidermek için benmerkezciliği düzeltmek gerekiyor. Hedonizm, narsisizm ve yalnızlık bir araya geldiğinde karanlık üçlü oluyorlar, mutsuzluk ve depresyona yol açıyorlar.” dedi.Prof. Dr. Nevzat Tarhan: “Modernizm bize rekabetçi aile ilişkisi sunuyor”Manhattan’daki kanalizasyonlarda antidepresanlara rastlanıldığını ifade eden Prof. Dr. Nevzat Tarhan, sözlerini şöyle tamamladı:“Antidepresanların kanalizasyonlarda su gibi aktığını görüyorlar. Hollywood filmlerine aldanmamak lazım. İnsanlar kendilerini ilaçla ayakta tutmaya çalışıyorlar. Şu andaki acımasız, rekabetçi ve benmerkezci sistemin mutlu etmediğini anlayabiliyoruz. İnsanların artık sağlıklı ilişki kurmayı öğrenmesi gerekiyor. Bu küresel bir problem. Küresel intiharların artışı da bu durumla yakından bağlantılı. Sosyoloji bölümümüzün bu yılki sempozyum temasını aile üzerine kurması çok iyi oldu. Çünkü aile son güvenli alan. Gençler için ailenin son güvenli sığınak olduğunu söylüyoruz. Aileyi korumak ve aile değerlerini yaşatmamız gerekiyor. Aile değerlerine baktığımız zaman en önemli değerin paylaşımcılık olduğunu söyleyebiliriz. Rekabetçi aile ilişkisi değil, tamamlayıcı aile ilişkisi olmalı. Modernizmin bize sunduğu aile ilişkisi rekabetçiliğe dayanıyor. ‘Senin paran, benim param, senin dediğin, benim dediğim’ tarzındaki söylemlerle güç ve ego savaşları yaşanıyor. Bunun yerine ‘Evlilik bir gemi ve bu geminin bir hedefi var. Bu geminin ve çocuklarımın iyiliği için kendi çıkarımı ikinci plana atabilirim’ demek gerekiyor. ‘Önce ben sonra gemi’ diyorsanız o evlilik sağlıklı ilerlemez, köle – efendi ilişkisi olur. Bu tarz ilişki geçmiş zamanlarda yürümüş, bedelini de kadınlar ödemiş ama bu zamanda yürümez.”Prof. Dr. Ebulfez Süleymanlı: “Bu yıl yalnızlık, aile kurumu üzerinden ele alınacak”Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkanı, Üsküdar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü (SOBE) Sosyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ebulfez Süleymanlı, Kazakistan Cumhuriyeti’nin başkenti Astana’dan çevrimiçi bağlanarak gerçekleştirdiği açılış konuşmasında modern dönemin önemli bir toplumsal olgusu haline dönüşmüş yalnızlığı bu yılki sempozyumda aile kurumuna bağlı olarak ele alıp değerlendireceklerini söyledi.Prof. Dr. Ebulfez Süleymanlı: “Aile içinde yalnızlık gibi yeni durumlar ortaya çıktı”Prof. Dr. Ebulfez Süleymanlı, tarih boyunca aile kurumunun güvenli alan oluşturmak suretiyle bireyleri duygusal ve sosyal açılardan destekleme işlevi gördüğünü oysa bugün bireylerin yalnızlıklarını ve güvensizliklerini giderme hususunda ailenin etkisinin giderek azaldığının gözlemlendiğini söyledi. Prof. Dr. Ebulfez Süleymanlı, “Araştırmalar özellikle dijital teknolojilerin gündelik hayata sirayet etmesi ile değişen aile içi ilişkilerin aile üyelerinin birlikte geçirdiği zamanın azalarak yalnız geçirilen zamanlara dönüştüğünü göstermektedir. Bu gibi örnekler birlikte yalnızlık ve aile içinde yalnızlık denilebilecek yeni durumlara da işaret etmektedir. Aile ve yalnızlık ilişkisi dijitalleşmenin yanı sıra göç, toplumsal cinsiyet, yaşlılık, eğitim ve benzeri açılardan incelenmesi gereken önemli bir konu olarak karşımıza çıkmaktadır.” dedi. Geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yıl da sempozyum öncesi 81 ilde geniş katılımlı bir araştırma yaptıklarını ve sonuçlarını paylaşacaklarını belirten Prof. Dr. Ebulfez Süleymanlı, sempozyumda8 farklı ülkeden bir araya gelen 30 civarında siyaset ve bilim insanı, STK temsilcileri ve sanatçıların konuşmacı olarak yer alacaklarını belirtti.İlk oturumda teknoloji, aile ve yalnızlık ele alındıÜsküdar Üniversitesi Rektör Danışmanı Prof. Dr. Sırrı Akbaba, moderatörlük yaptığı ilk oturumda “Ailede Yalnızlığın Görünmeyen Yüzleri” başlığı altında değerlendirmelerini paylaştı. Prof. Dr. Sırrı Akbaba, sosyal beceri eksikliğinin de yalnızlığa yol açtığını söyledi.Dr. Şadi Yazıcı, teknolojide kontrollü kullanımın önemini vurguladıTuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı “Teknolojinin Ailede Yalnızlığa Etkisi”, başlıklı konuşmasında teknolojinin gelişimiyle beraber olumlu ve olumsuz tüm etkilerin aileye ve topluma sirayet ettiğini belirterek kontrollü kullanımın önemini vurguladı. Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı Sosyal Araştırmalar Merkezi’nden Prof. Dr. Tahire Allahyarova “Aile ve Evlilik İlişkilerinde Yalnızlığın Sosyal Değişkenleri” başlıklı konuşmasında yalnızlığın Azerbaycan toplumu ve aile kurumundaki etkilerinden bahsetti. Ödüllü yönetmen Atalay Taşdiken de “Sinemada Aile Ve Yalnızlık” başlıklı sunumunda Türk ve dünya sinemasında göç, şehirleşme ve yalnızllık temalarının işlendiği filmlerden örnekler sundu.Türkiye Dijitalleşme ve Yalnızlık Araştırması Sonuçları paylaşıldıÜsküdar Üniversitesi’nden Prof. Dr. Ebulfez Süleymanlı ve Method Araştırma Şirketi iş birliği ile gerçekleştirilen “Türkiye Dijitalleşme ve Yalnızlık Araştırması Sonuçları” da ilk oturumun sonunda açıklandı. Türkiye genelinde 18 – 70 yaş arasındaki 6 bin 100 kişinin katıldığı çalışma çarpıcı sonuçlarıyla dikkat çekti.Üsküdar Üniversitesi Youtube hesabı ve ÜÜ TV’den canlı olarak yayınlanan ilk oturum katılımcılara teşekkür belgelerinin takdimi ve toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.Yalnızlıkla mücadele anlatıldıİlk günün ikinci oturumuna Beykent Üniversitesi’nden Doç.Dr. Melis Oğuz başkanlık yaptı ve “Berlin Neukölln Mahalle Anneleri: Göçmen Kadınların Yalnızlıkla Mücadele Stratejileri” başlıklı sunumunu paylaştı. Sempozyumun ikinci oturumuna Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi’nden Prof. Dr. Hasan Bacanlı “Ailenin Günümüzdeki Durumu ve Yalnızlık", Psikolog Hatice Tongar “Z Kuşağının Yalnızlığı”, Üsküdar Devlet Hastanesi’nden Uzman Sosyal Çalışmacı Burcu Kılıç Gündüz “Kimseli kimsesizler” ve Kalben Derneği Başkanı Pelin Çalışkanoğlu Ekşi “ Koruyucu Ailede Büyüyen Çocukların Yalnızlığı” başlıklı sunumlarıyla katıldı. Sempozyumun ilk günü ikinci oturumun tamamlanmasıyla sona erdi.Yabancı katılımcılar, dünyadaki yalnızlığı anlatacakSempozyumun ikinci gününde ilk oturum Prof. Dr. Ebulfez Süleymanlı’nın başkanlığında başlayacak. İlk oturuma Rusya Bilimler Akademisi Federal Araştırma Sosyoloji Merkezi Demografik Araştırmalar Enstitüsü’nden katılan Prof. Dr. Tamara Rostovskaya ve Doç.Dr. Ekaterina A. Knyazkova “Aile İçinde Yalnızlık: Yakında Ama Birlikte Değil” başlıklı sunumlarıyla katılacak. Özbekistan “İctimai Fikir”  Kamuoyu Araştırma Merkezi’nden Prof. Dr. Nigina Rahimova “Özbek Aileleri İçin Yalnızlık Güncel Bir Sorun Mu?”, Kırgızistan Milli Bilimler Akademisi Felsefe, Hukuk ve Siyaset Araştırmaları Enstitüsü’nden Prof. Dr. Rita Salmorbekova “Kırgızistan'da Sosyal bir Sorun Olarak Yalnızlık”, Bakü Devlet Üniversitesi Felsefe Bölümü’nden Doç. Dr. Aygün Halilkızı “Ailenin Yalnızlaşma  Nedenleri Olarak Sosyokültürel Değişim ve Uyumsuzluk Problemi: Azerbaycan Ailesi Örneği”, Uluslararası Türk Akademisi’nden Aizhan Duisembayeva da “Kazakistan’da Ailelerin Yalnızlık Sorunsalı: Sosyal-Psikolojik Değerlendirme” konu başlıkları altında sunumlarını gerçekleştirecek. Gözde Courbis Poncet, ilk oturuma sempozyuma Fransa’dan katılacak ve “Aile İçinde Sessizlik: Fransa’da Yaşayan Yabancı Ülke Vatandaşlarının Yalnızlık Deneyimleri” başlıklı sunumunu gerçekleştirecek.Akademisyenler farklı pencerelerden yalnızlığı yorumlayacak4. Uluslararası Yalnızlık Sempozyumu’nun ikinci oturumunda İstanbul Üniversitesi’nden Prof.Dr. Cengiz Çakmak başkanlık yapacak ve “Dijital (parmak) Alemde Mikrodalga ve Muhafazakarlık” başlıklı konuşmasını gerçekleştirecek. Hacettepe Üniversitesi’nden Doç. Dr. Gülsüm Depeli “Yalnızlaştırma İdeolojisi Olarak Aile: İçerisi ve Dışarısı”, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi’nden Doç. Dr. Faruk Yaylacı “Çaresiz Bir Strateji Olarak Yalnızlık ve Eğitimin Sorumluluğu”, Düzce Üniversitesi’nden Doç. Dr. Taner Atmaca ve Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi’nden Öğr. Gör. Ayşegül Övdür Altundal “Parçalanmış Aile Çocukları ve Eğitim: Okullara Yansıyan Çeşitli Sorunların Analizi” başlıklı sunumlarıyla ikinci oturumda yer alacak.İkinci oturuma Avusturya’dan katılacak olan Psikiyatrist Dr. Fatma Tuba Aydın Mentschl “Göçmen Çocukların Yalnızlığı” başlıklı sunumunu yapacak. Sempozyumun son oturumu ise Sakarya Üniversitesi’nden Prof. Dr. Zafer Danış başkanlığında gerçekleşecek. Üçüncü oturumda Karabük Üniversitesi’nden Prof. Dr. Gülay Günay “Yaşlılıkta Yalnızlık ve Bir Sosyal Destek Sistemi Olarak Ailenin Önemi”, İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi’nden Dr. Öğr. Üyesi Talip Yiğit “Yaşlılığın Kompleksitesi: Yaşlılık Tercih mi, Yoksa Nesnel Bir Gerçeklik mi?”, Sakarya Üniversitesi’nden Dr. Öğr. Üyesi Nesim Aylvarcı “Yaşlılıkta Yalnızlık ve Toplumsal Tecrit” ve Üsküdar Üniversitesi’nden Dr. Nihan Kalkandeler Özdin “Boş Yuva Sendromu” başlıklı sunumlarını gerçekleştirecek.4. Uluslararası Yalnızlık Sempozyumu,  Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ebulfez Süleymanlı’nın kapanış konuşması ile sona erecek. 

05 ARA 2022

Uluslararası ilişkiler teorileri bağlamında Rusya-Ukrayna ilişkiler ele alındı…

 Rusya’nın Ukrayna’yı işgali ana konu olarak ele alındı Sunumunda günümüzün en güncel ve kritik uluslararası ilişkiler olayı olarak 2022 yılında gerçekleşen Rusya’nın Ukrayna’yı işgalini ana konu olarak ele alan Prof. Dr. Nergiz Özkural Köroğlu, realist paradigmanın yanında diğer uluslararası ilişkiler teorileri aracılığıyla aynı vakaların farklı boyutlarını incelemenin imkanlarını tartışacağını belirtti. Köroğlu; “Uluslararası ilişkiler alanındaki vaka analizlerinde ağırlıklı olarak realist paradigma kullanılıyor.” şeklinde konuştu.Sosyal inşacı perspektif ‘nasıl’ sorusunu soruyor Realist perspektifin askeri kapasite, coğrafya ve yeraltı zenginlikleri üzerine yoğunlaştığından bahseden Prof. Dr. Nergiz Özkural Köroğlu; “Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin nedenleri sorgulanırken realist/jeopolitlik ve sosyal inşacı perspektifler aracılığıyla analizler ortaya konulabiliyor. Buna göre, realist paradigma neden-sonuç ilişkileri üzerinden determinist bir yaklaşım sunarken sosyal inşacı perspektif ‘nasıl’ sorusunu sorarak süreç üzerinde odaklanmaktadır. Realist perspektif askeri kapasite, coğrafya ve yeraltı zenginlikleri üzerine yoğunlaşmaktadır.” dedi.“Rusya’nın doğalgaz zenginliği  güç hâkimiyeti için önemli bir araç olarak kullanılıyor”Rusya ile yaşanan gerginliklerin toplumsal düzeyde yankı bulduğu konusuna dikkat çeken Prof. Dr. Nergiz Özkural Köroğlu; “İşgalin nedenleri arandığında, Rusya’nın Mackinder’in kara hâkimiyet teorisi ve Avrasyacılık temelinde kurgulanan güç maksimizasyonunun sonuçlarını Ukrayna işgalinde görebiliyoruz. Ayrıca Rusya’nın zengin doğalgaz zenginliği de güç hâkimiyeti için önemli bir araç olarak kullanılıyor. Rusya-Ukrayna savaşının nedenleri araştırılırken sürecin nasıl ilerlediğini anlamak için sosyal inşacı yaklaşımla vaka analizi yapıldığında, Ukrayna’daki kimlik bölünmesi (Avrupalılaşma/Ruslaştırma), Ukrayna’daki halk ayaklanmaları gibi tarihsel ve kültürel faktörlerin önemi ortaya çıkıyor. Avrupa ve Rusya arasında sıkışıp kalan Ukrayna’da kimlik sorunsallarını iç siyasette yaşanan olumsuzluklar takip ediyor ve bilhassa 2004’te Avrupa Birliği’nin sınırlarının Ukrayna’ya dayanması ile birlikte Rusya ile yaşanan gerginlikler toplumsal düzeyde yankı bulmuştur.” ifadelerini kullandı.Seminer katılımcıların sorularının cevaplandırılması ile sona erdi.

05 ARA 2022

Hediyenin de bir dozu olmalı!

Okullarda yüksek tutarlı hediyeler öğrenciler arasında arkadaşlık ve dostluğa zarar veriyor…Üsküdar Üniversitesi Rektör Danışmanı, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (ITBF) Psikoloji bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Sırrı Akbaba, iyi insan olmak, erdemler ve okul uygulamaları üzerine değerlendirmede bulundu. Okulların genel amacının iyi insan yetiştirmek olduğunu belirten Prof. Dr. Sırrı Akbaba, “İyi insan erdemli insandır. Farabi ve İbn Sina başta olmak üzere Türk-İslam filozofları erdemleri aşağıdan yukarıya doğru; iffet, cesaret, hikmet ve adalet erdemleri şeklinde sınıflandırmıştır.” diye konuştu.Sonsuz isteklerin sınırlandırılması gerekir“İffet genel olarak tüm isteklerimizi itidalli (optimize) hale getirmektir” diyen Prof. Dr. Sırrı Akbaba, “Diğer bir ifadeyle insan istek ve arzuları sonsuz ve sınırsızdır. Bunları karşılayacak mal ve hizmetler ise sınırlıdır. Akılcı olan ise sınırlı ya da az sayı ve miktarda olan mal ve hizmetleri herkese yetecek oranda doğru kullanabilmemiz için sonsuz olan isteklerin sınırlandırılmasıdır ki bilgelerimiz, arzularımız da dahil olmak üzere her şeyi en uygun (ılımlı, normal, dengeli) hale getirmeye “itidal” demişlerdir. İşte aşırılıktan doğacak sorunlardan kendini ve diğer varlıkları korumak için; isteklerini dengeli hale getirenlere iffetli kimseler demişlerdir.” diye konuştu.Her isteğin karşılanamayacağı öğretilmelidirİyi insan yetiştirmek için veli ve öğretmenlerin iffetin ne olduğunu doğru öğrenmesi ve çocukların isteklerine duyarlı olmaları yanında, her isteklerinin de karşılanamayacağını onlara göstermesi gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Sırrı Akbaba, “Hem sözel hem de davranışsal yönergelerle; sonsuz ve sınırsız gibi algıladığımız dünyanın ve evreninde sonlu olduğu bu nedenle hoyratça kullanılamayacağı bilinci çocukluktan itibaren her insana aşılanmalıdır. Aşılanan bu bilinç sayesinde çocuklar iffetli davranışlar sergiler ve büyükler de iyi insan yetiştirme hedefine bu yolla ulaşılmış olurlar.” dedi.Her istediğine ulaşan çocuk, kendine hedef koyamaz hale gelirGünümüzde en çok konuşulan tüketim çılgınlığı davranışlarına da dikkat çeken Prof. Dr. Sırrı Akbaba, çocuğun her istediğinin yerine getirilmesinin gelecekte pek çok sorun yaşamasına yol açacağını belirterek şunları söyledi:“Günümüzde ‘tüketim çılgınlığı’ diye ifade edilen iffet yoksunluğuna neden olan okuldaki görünümlerden bazıları şunlardır: Çocuklara pahalı araçların alınması, yüksek ücretli gezi programları, pahalı hediyeler. Erdemsizliğe neden olmasına rağmen birçok aile, çocuğun her türlü ihtiyacını karşılamanın iyi sonuç doğuracağını zannetmektedirler.Hedef koyamayan kişi mutsuz olurÖncelikle veliler bu zanlarının yanlış olduğunu bilmelidirler: Her istediğine ulaşan çocuk, kendine hedefler koyamaz hale gelir. Ulaşmak için kendine hedef koyamayan kişi boşluk ve hiçlik duyguları yaşar ve mutsuz olur. Sonra da aile büyükleri, çocuklarının gelecekle ilgili hedeflerinin olmadığından yakınırlar, çocuğun mutsuzluğuna her isteğini anında karşılamanın sebep olduğunu ise akledemezler.”Hediyeleşmenin de dozunda olması önemliHediye vermenin Türk toplumunun güzel geleneklerinden biri olduğunu kaydeden Prof. Dr. Sırrı Akbaba, burada da hediyenin ölçülü olması gerektiğine işaret etti. Prof. Dr. Sırrı Akbaba, “Okullarda öğretmenler günü gibi özel günlerde öğrenciler öğretmenlerine hediye almaktadır. Normal olan her şeyin fazlasının yanlış olduğu da bilinmektedir. Bu nedenle hediyeleşmenin de dozunda yapılması, aşırılığa kaçılmaması gerekiyor. Okul toplumun küçük bir kesitidir. Evlerde ve dışarıda yapılan aşırılık okula da yansımaktadır. Kimi öğrenciler küçük bir hediyeyi bile almada zorlanırken kimileri de oldukça pahalı hediyeler alabilmektedir. Bu durum, ayırımcılığa yol açarak öğrencilerin samimi arkadaş ve dost olmalarına da engel olmaktadır. Çözüm ise fakir öğrenciler adına okul aile birliği katkıda bulunarak tüm sınıfın ortak bir hediye almasıdır. Ortaklaşa verilen bir hediye, öğrenciler arasındaki rekabeti ortadan kaldırdığı gibi iş birliği kültürünü de geliştirmiş olur. Hediye kabul etmeyen öğretmenlere de saygı duyulmalı, onun da geçerli gerekçelerinin olduğu bilinmelidir.” tavsiyesinde bulundu.Yanlış eğitim, öfke kontrolsüzlüğüne yol açıyor“Öfkemizi denetleyebildiğimiz zaman cesaret erdemini yaşamış oluruz” diyen Prof. Dr. Sırrı Akbaba, “Zeki de olsalar bazı insanlar, öfkelerini kontrol edemedikleri için toplumda uyumsuz kimseler olarak bilinir ve dışlanırlar. Öfkelerini kontrol edememeleri, eğer organik nedene bağlı değilse psikolojiktir ve muhtemelen sebebi yanlış eğitimdir. Veliler olarak çocuğun her isteğini hemen yerine getirdiğimizde onların iffet erdeminden mahrum kalmalarının yanında öfkelerini kontrol edememelerine de yol açmış oluruz. Sonuç olarak öfkelerini kontrol edemeyen, diğer bir ifadeyle ‘cesaret erdeminden yoksun’ kişiler yetiştirmiş oluruz.” dedi.Okul idaresinin tutumlarının da önemli olduğunu kaydeden Prof. Dr. Sırrı Akbaba, “Bir gezi yapılacaksa okul yönetimi organize etmeli; geziler hem eğitim amaçlı olmalı hem de sadece zengin aile çocuklarına özgü olmamalı, fakir öğrencilerin de masrafları okul-aile birliklerinden karşılanarak geziye katılımları sağlanmalıdır. Eğitici olmayan, öğrenciler arasında ayırımcılık doğuran pahalı gezi planlarını okul yönetimi reddetmelidir. Bu konudaki bilgi eksikliğinin giderilmesi için rehber öğretmenler (psikolojik danışmanlar) tarafından veli konferansları, veli görüşmeleri yapılmalıdır.” dedi.Çocuklara sadece almak değil, vermek de öğretilmelidirİffet ve cesaret erdemine ulaşan gencin hikmet erdemini de kolayca yaşayabileceğini belirten Prof. Dr. Sırrı Akbaba,  sözlerini şöyle tamamladı:“Nitekim İbn Sina, iffet ve cesaret erdeminin birlikteliğinden hikmet erdeminin doğduğunu vurgulamıştır. Hikmet erdemi, bireyin hem kendi hakkına hem de başkalarının hakkına gereken özeni ve duyarlılığı gösterebilmesidir. Bol para harcayarak sadece kendine lüksü yaşatan kimse bencillikten çıkamaz, okul öncesi çocuğunun yaşadığı egosantrizme takılıp kalır. Bu kişiler fedakârlığın/özgeciliğin, tadına varamadıkları için bu tür yüce davranışları sergileyemez ve dolayısıyla hikmet erdemine sahip olamazlar. Bireylerin hikmet erdemine ulaşabilmeleri için çocukluklarından itibaren bencillikten fedakârlığa doğru geliştirilmesi gerekiyor. Bunun için veliler ve öğretmenler çocuklara almayı öğrettikleri kadar vermeyi de öğretebilmelidirler. Bilgelerimiz, iffet, cesaret ve hikmet diye sıraladıkları bu erdemlerin toplamından adalet erdemine ulaşıldığını vurgularken en zirveye koydukları adalet erdemiyle iyi insan olmayı taçlandırmışlardır. Çocuklarımızın adaletli bireyler olmaları iffetli, cesaretli ve hikmetli olmalarıyla mümkündür. Bugün içinde bulunduğumuz vahşi kapitalizm çağında adalete ne de çok ihtiyacımız var, değil mi!”

05 ARA 2022

“İnsan Hakları Bağlamında Engellilere Yönelik Ayrımcılıkla Mücadele Stratejileri” konulu bilgilendirme konferansı gerçekleştirildi

Konuşmasında, ilk olarak TİHEK’in mevzuatına değinen Sefer, ayrımcılık türleri ve ayrımcılık temellerine değindi. Engellilik temelinde ayrımcılığın 6701 sayılı Kuruluş Kanunu uyarınca yasak olduğunu ve ayrımcılık yasağının ihlali hâlinde, bu ihlalin etki ve sonuçlarının ağırlığı, failin ekonomik durumu ve çoklu ayrımcılığın ağırlaştırıcı etkisi dikkate alınarak ihlalden sorumlu olan kamu kurum ve kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, gerçek kişiler ve özel hukuk tüzel kişileri hakkında 2022 yılı değerleme oranı bağlamında 40.179,00 TL’ye kadar idari para cezası uygulanabileceğini ifade etti. 6701 sayılı Kanunda engelli ve makul düzenlemeye ilişkin hükümlerin de olduğunu belirten Sefer engellilerin hak ve özgürlüklerini tam ve diğer bireylerle eşit şekilde kullanmasını veya bunlardan yararlanmasını sağlamak üzere belirli bir durumda ihtiyaç duyulan, mali imkânlar nispetinde, ölçülü, gerekli ve uygun değişiklik ve tedbirleri alma konusunda kamu kurumlarının ve özel hukuk tüzel kişilerinin yükümlülük altında bulunduğunu belirtti. Daha sonra engellilik temelinde örnek Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Avrupa Birliği Adalet Divanı ve TİHEK kararları ve insan hakları bağlamında engellilere yönelik ayrımcılıkla mücadele stratejilerini anlatan Sefer, engelli bireylerin hak ve özgürlüklerini koruma ve geliştirme konusunda TİHEK’in hak arama mekanizmaları içindeki önemine değindi. Konferansta, Kurumun “İnsan hakları ve ayrımcılıkla mücadele konularında kitle iletişim araçlarını da kullanarak bilgilendirme ve eğitim yoluyla kamuoyunda duyarlılığı geliştirmek” görevi kapsamında temel paydaşlarından birinin Üsküdar Üniversitesi olduğunun altını çizildi.Üsküdar Üniversitesi Sosyoloji Bölümü, Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü öğrencilerinin iştirak ettiği konferansa katılımlarından dolayı teşekkür eden Prof. Dr. Ebulfez Süleymanlı, Üsküdar Üniversitesi olarak TİHEK ile birlikte insan hakları alanındaki bilgilendirme ve farkındalık çalışmalarının ve bilhassa 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü konferans dizisinin “Kadın Hakları” temasıyla devam edeceğinin bilgisini paylaştı.Etkinlik soru-cevap kısmının ardından sona erdi.

28 KAS 2022

“TİHEK Ayrımcılıkla Mücadele Stratejisi” konulu konferans gerçekleştirildi

6701 sayılı Kuruluş Kanunundan bahsettiKonuşmasında ilk olarak TİHEK’in kuruluş amacı ve mevzuatına değinen TİHEK Uzmanı Dr. Yazar, kurumun üç ana görevi olan insan haklarının korunması ve geliştirilmesi, ulusal önleme mekanizması ve ayrımcılıkla mücadele ve eşitlik konularından bahsetti. Yazar; “6701 sayılı Kuruluş Kanunu ülkemizin ayrımcılıkla mücadele ve eşitlik politikasının bir ürünüdür ve başta engelli bireyler olmak üzere birçok grubun hak ve özgürlüklerini koruma ve geliştirme konusunda özel bir kanundur. İnsanlık onuruna yaraşır bir hayatın çerçevesini çizen temel hak ve hürriyetlerin korunması, geliştirilmesi ile bunlardan yararlanma bakımından hiç kimsenin ayrımcılığa maruz kalmayarak eşit muamele görmesinin evrensel normlar kadar toplumumuzun dayandığı kök değerlerin ve ortak medeniyet mirasımızın asli bir unsurudur.” şeklinde konuştu.Dr. Ertuğrul Yazar: “TİHEK görev ve yetkileri kapsamında çok sayıda faaliyet yürütüyor”Ayrımcılıkla mücadele, eşitlik başta olmak üzere kurumun görev ve yetkileri bağlamında yapılan uluslararası sempozyum, seminer, ulusal çalıştay, toplantılara değinen ve bireysel başvuru kararları ile eğitimlerden örnekler sunan Dr. Ertuğrul Yazar; “TİHEK görev ve yetkileri kapsamında çok sayıda faaliyet yürütüyor. Görev alanıyla ilgili yapılan çalışmalara katkı sağlıyor ve toplumda ses getiren çok sayıda vakayı inceleyip, karara bağlıyorlar. Bunların yanı sıra ulusal ve uluslararası paydaşlarının çok sayıda etkinliğine katılım ve katkı sağlıyorlar. Bu paydaşların arasında Üsküdar Üniversitesinin de çok önemli bir yeri vardır.” dedi.Prof. Dr. Ebulfez Süleymanlı: “10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü konferans dizisi devam edecek”Üsküdar Üniversitesi Sosyoloji Bölümü ve Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü öğrencilerine katılımlarından dolayı teşekkürlerini ileten Prof. Dr. Ebulfez Süleymanlı; “Üsküdar Üniversitesi olarak TİHEK ile birlikte insan hakları alanındaki bilgilendirme ve farkındalık çalışmalarının ve bilhassa 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü konferans dizisi devam edecek.” ifadelerini kullandı.Etkinlik soru-cevap kısmının ardından sona erdi.

28 KAS 2022

Gülümsemenin ruh haline iyi geldiği kanıtlandı

Doç. Dr. Asil Özdoğru: “Gülümsemek kişinin olumlu duygusal deneyimler yaşamasında etkili oluyor”Araştırmanın Üsküdar Üniversitesi Koordinatörü İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekan Vekili Doç. Dr. Asil Özdoğru araştırmaya dair değerlendirmede bulundu. Gülümsemenin kişinin olumlu duygusal deneyimler yaşamasına neden olduğunu aktaran Özdoğru; “Duygu psikolojisindeki Yüz Geribildirim Hipotezine göre insanlar nedensiz gülümsediklerinde bile aktive olan yüz kasları beyinde algılanarak kişinin olumlu duygusal deneyimler yaşamasında etkili olmaktadır. Bu hipotezi test etmek amacıyla İngilizce adı Many Smiles Collaboration olan bir grupla uluslararası bir araştırma gerçekleştirdik. Çalışma kapsamında aralarında Türkiye’nin yer aldığı 19 ülkeden 3 bin 878 katılımcıya çevrimiçi anket deneyi uygulandı. Ülkemizden de 306 katılımcının yer aldığı çalışmada Üsküdar Üniversitesi ve Ege Üniversitesinden araştırmacılar görev aldı.” ifadelerini kaydetti.Özdoğru araştırmanın detayları hakkında açıklamalarda bulundu Araştırma süreci hakkında bilgi veren Özdoğru, deneyin detayları ve uygulanması hakkında açıklamalarda bulundu. Özdoğru; “2021 Bahar aylarında ankete cevap veren katılımcılara çeşitli resimler gösterildi ve görevler verildi. Rastgele bir şekilde üç gruba ayrılan katılımcılardan ilk gruptakilere ağızlarında kalem tutma, ikincidekilere resimlerdeki gülen kişileri taklit etme, üçüncüdekilere de dudak kenarlarını kulaklarına doğru çekme görevleri verildi. Tüm gruplar görev sırasında ya neşeli resimlere ya da boş ekrana bakan iki alt grup şeklinde test edildi. Görevlerin sonunda katılımcılar kendilerini ne kadar mutlu hissettiklerini puanladı.” dedi.Özdoğru: “Duygular kas hareketlerinden ve vücut duyularından etkileniyor”Araştırma neticesinde duyguların, kas hareketlerinden ve vücut duyularından etkilendiğinin ortaya çıktığını aktaran Özdoğru, araştırmanın önceki çalışmalar ile tutarlılık gösterdiğinin altını çizdi. Özdoğru; “Veriler analiz edildiğinde ağızda kalem tutan grup hariç diğer grupların mutluluk puanlarında gözlenir artış olduğu bulundu. Bu bulgu 2016 yılında yayınlandığından bugüne 400’e yakın atıf alan replikasyon çalışmamızın sonuçlarıyla da tutarlılık gösterdi. Önceki çalışmalarda kullanılan ağızda kalem tutarak gülme kaslarını harekete geçirmenin bu anlamda çok güvenilir bir yöntem olmadığı söylenebilir. Öte yandan temel bir insan deneyimi olan duyguların, kas hareketlerinden ve vücut duyularından etkilendiğini teyit etmiş olduk. Özet olarak doğal gülümseyen yüz ifadesinin duygu durumumuz için olumlu sonuçlar getirdiğini belirtebiliriz.” dedi.Araştırmanın dergide yayımlanan makalesine ve Stanford Üniversitesinin konuyla ilgili haberine şuralardan erişilebilir.Makale: A Multi-lab Test of the Facial Feedback Hypothesis by the Many Smiles CollaborationHaber: Global collaboration led by Stanford researcher shows that a posed smile can improve your mood

21 KAS 2022

TÜBİTAK, Üsküdarlı 18 öğrencinin projesini daha destekleyecek

TÜBİTAK 2209-A 2022/1. Dönem Öğrenci Projeleri Destek Program başvurusu yapılan 25 projeden Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı 2022/1 Dönemi Bilimsel Değerlendirme Sonuçlarına göre 17 proje desteklenmeye uygun görüldü.Aynı zamanda Üniversite Öğrencileri Sanayiye Yönelik Araştırma Projeleri Destekleme Programı 2022/1 Dönemi Bilimsel Değerlendirme Sonuçlarına göre de 1 TÜBİTAK 2209-B programı kapsamındaki proje desteklenecek.Lisans öğrencilerinin araştırma kültürü kazanması, proje geliştirme, sanayi ile birlikte proje geliştirme, başvuru ve yönetim yetkinliklerini artırarak; akademik dünya ile TÜBİTAK desteği ile birlikte tanışma fırsatı buldu.Projesi desteklenen öğrencilerin danışmanlığını Üsküdar Üniversitesi Öğretim Üyelerinden Prof. Dr. Tunç Çatal, Prof. Dr. Korkut Ulucan, Doç. Dr. Mesut Karahan, Doç. Dr. Aylin Yalçın Sarıbey, Doç. Dr. Vildan Enisoğlu Atalay, Dr. Öğr. Üyesi Cihan Taştan, Dr. Öğr. Üyesi Salih Tuncay, Dr. Öğr. Üyesi Özlem Oğuz, Arş. Gör. Göksu Yılmaz üstlendi.TÜBİTAK 2209-A, 2209-B Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destek Programı kapsamında desteklenecek öğrenci ve proje isimleri ise şu şekilde:

21 KAS 2022

Toplumsal korku ortamı oluşturulmasına karşı dikkatli olunmalı!

Propagandanın malzemesi olunmamalı…Üsküdar Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Sosyoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Barış Erdoğan, terör olaylarının toplumsal etkilerine ilişkin değerlendirmede bulundu.Prof. Dr. Barış Erdoğan, terörizm kavramının üzerinde anlaşılmış ortak bir tanımı olmamakla birlikte terörizmin çoğu zaman “belirli bir ideolojiye sahip silahlı bir grubun, siyasal isteklerini kabul ettirmek üzere kişileri, grupları, toplumu ve hükümeti yıldırmak için sistematik olarak öldürme, tahrip etme eylemleri” şeklinde tanımlandığını söyledi.Korku ortamı oluşturulması hedeflenirProf. Dr. Barış Erdoğan, terör örgütlerinin eylemlerinin hedefinde çoğunlukla masum siviller olduğunu ancak esas hedeflerinin toplumun genelinde korku ortamı yaratarak toplumsal düzeni tümden yıkmak ya da kendi istedikleri şekilde yeniden tesis etmek olduğunu ifade etti.Terörist eylemler derin yaralar açıyorTerör eylemlerinin toplum üzerindeki etkilerine değinen Prof. Dr. Barış Erdoğan, şunları söyledi:“Terör eylemlerinin sonucunu ölü ya da yaralı sayıları ile ifade ediyoruz. Ama bu ateşin düştüğü yer, sadece buzdağının görünen kısmı. Özellikle uzun süreli bir dönemde, sık bir frekansta gerçekleşen terörist eylemler, toplumun çok geniş kesimlerinde derin yaralar açıyor. Buna çok dikkat et etmek gerekiyor zira terör örgütleri kitlelere can ve mal güvenliklerinin tehlike altında olduğu hissini vererek siyasal düzene olan inançlarını ve güvenlerini azaltmayı hedeflerler, toplum ile devlet arasındaki güveni zedelemeye çalışırlar. Gitgide toplumun içinde insanların birbirine olan güveni azalır. Herkes birbirine şüphe ile bakmaya başlar. Toplumu bir araya getiren bağlar, gelenekler, görenekler zarar görür.”Terörist örgütler büyük kentleri hedef alırDünyanın dört bir yanında terörist örgütlerin büyük kentleri hedef aldığını ifade eden Prof. Dr. Barış Erdoğan, “O kentlerin en önemli alanlarında, caddelerinde eylemlerini yaparak seslerini duyurmak istiyorlar. Bir yandan toplumsal düzeni bozarken diğer yandan da bir kenti kent yapan ticaret, turizm eğlence, sanat gibi aktivitelere katılımı engellemeye çalışıyorlar. Bu sayede kentsel yaşamda yılgınlık, kamu otoritesine karşı kızgınlık oluşmasını hedefliyorlar.” dedi.Propaganda malzemesi haline gelinmemeli…Bu nedenle terör konusunda tüm toplum kesimlerinin çok dikkatli davranmasını ve terörizmin hedeflediği tuzağa düşmemesi gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Barış Erdoğan, sözlerini şöyle tamamladı:“Bu konuda özellikle medyaya büyük görevler düşüyor. Bazen terör eylemlerini yermek amacıyla yapılan iyi niyetli haberler dahi örgütün istediği gibi bir propaganda malzemesi haline gelebilmektedir. Terör örgütünün medyada hakkında iyi ya da kötü konuşulması aslında çok da umurunda değildir. Onu hedefi, yaptığı eylemin mümkün olduğu kadar çok kişi tarafından duyulması, toplumda korku ve paniğe yol açmasıdır. Bu nedenle terör eylemlerinin toplum üzerindeki olumsuz etkisini azaltmak için konu haberleştirilirken, evde, sokakta, arkadaş ortamında tartışılırken çok özenli davranılmalı, tartışmayı doğru zeminde yapmaya dikkat edilmelidir.”

17 KAS 2022

Bilimin doğası, sistematiklik…

 Arş. Gör. Buğra Can Bayçifçi, “Alman filozof Paul Hoyningen-Huene tüm sosyal bilimler alanına hitap eden bir tartışma yürüttü”Konuşmasına eserin yazarı Alman filozof Paul Hoyningen-Huene’yi tanıtarak başlayan Arş. Gör. Buğra Can Bayçifçi: “Yazarın kapsayıcı bir bilim anlayışı ortaya koyarak sadece tarih alanında değil neredeyse tüm sosyal bilimler alanına hitap eden bir tartışma yürüttüğünü belirtterek, yazarın bilim anlayışında Anglosakson gelenek yerine Alman bilim geleneğini (“Wissenschaft”) takip ettiğini vurguladı. Arş. Gör. Bayçifci yazarın temel motivasyonunun, mevcut bilim felsefesi literatüründe “Bilim nedir?” sorusuna verilen cevapların yetersiz olduğunu düşünmesi olduğunu belirterek devam etti. Buna göre yazar, Platon ve Aristoteles’ten başlayarak çağdaş düşünürler Karl Popper ve Thomas Kuhn’a kadar uzanan bilim felsefesi literatürünü ele almaktadır. Eserde bu literatür üzerinden yapılan tartışmada, sahte bilimler ile bilimi karşılaştırma yöntemine eleştiri getirildiğini” ifade etti.Sunumun son kısmında, eserin zayıf ve güçlü yönlerini irdeleyen Arş. Gör. Bayçifci: “Esere adını da veren ‘Sistematikliğin’ tek başına bilimin ayırt edici özelliği olmasının imkânlarını ele aldı. Bununla birlikte yazarın görüşlerinden hareketle, özellikle tarih disiplini ve diğer akademik disiplinlerin birer bilim olma özellikleri değerlendirilmesi gerektiğini” vurguladı.Program katılımcıların sorularına cevap verilmesi ile sona erdi.

11 KAS 2022

ABD seçimleri Biden için kayıp mı?

Cumhuriyetçilerin çoğunluğu elde etmesi, Biden yönetimini meşgul edecekÜsküdar Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) Bölüm Başkan Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Gökser Gökçay, Amerika’da 8 Kasım’da yapılan ara seçimleri değerlendirdi.Nabız yoklaması anlamına geliyorAmerika Birleşik Devletleri'nin federal yasama organı ABD Kongresi için her iki senede bir seçimler yapıldığını kaydeden siyaset bilimci Dr. Gökser Gökçay, “Bu seçimler, her dört senede bir yapılan ABD Başkanlık seçimlerinin arka planında kaldığı için çok ses getirmiyor. Ancak bu sene yapılan ve başkanların dört yıllık dönemlerinin tam ortasına kaldığı için ara seçimler denilen 2022 seçimleri, başkanın ve partisinin halk nezdinde desteğinin ne kadar arttığının veya azaldığının bir göstergesi olarak algılanıyor.” dedi.Biden’in partisi beklenen kaybı yaşamadıSon yapılan ara seçimin her zamankinin aksine sonuçlar ortaya koyduğunu dile getiren Dr. Gökser Gökçay, “Az bilinen bir veri bize şunu göstermekte: Mevcut başkanların partisi ara seçimlerde hemen hemen her zaman kayıplar yaşıyor. Özellikle bu yılki seçimlerde Biden'ın partisi Demokratik Parti'nin her zamankinden de büyük bir kayıp yaşaması bekleniyordu. ABD'de yükselen enflasyon, Biden'ın beklenen reformları ve yasal değişiklikleri hayata geçirmekte başarısız olduğuna dair algı, bir tür kırmızı (Kırmızı Cumhuriyetçi Partiyi temsil ediyor) dalganın geldiğine dair güçlü bir beklenti oluşturmuştu. Seçim sonuçlarına baktığımızda bu kırmızı dalganın gelmediği görülüyor.” dedi.Temsilciler Meclisi'nin kontrolü Cumhuriyetçi Parti'ye geçecekCumhuriyetçi adayların ara seçimlerde beklendiği gibi olağanüstü bir başarı göstermediklerini ifade eden Dr. Gökser Gökçay, “Ancak Demokratların da bu ara seçimlerde başarılı olduğu söylenemez. Henüz kesin sonuçlar açıklanmamış olsa da ABD Kongresi'nin alt kanadı Temsilciler Meclisi'nin kontrolünün Cumhuriyetçi Parti'ye geçeceği görülüyor. Ancak bu kontrol büyük ihtimalle çok az bir farkla, birkaç temsilci farkı sayesinde gerçekleşecek gibi görünüyor. Bu bağlamda Cumhuriyetçiler durumdan çok da memnun değiller.” diye konuştu.Georgia, kilit rol oynayacakABD Kongresi'nin diğer kanadı olan Senato'da ise durumun daha da hassas olduğunu belirten Dr. Gökser Gökçay, burada dengelerin sağlanması açısından Georgia eyaletinin kilit rol oynayacağını belirterek şu değerlendirmede bulundu:“Hem Demokrat Parti hem de Cumhuriyetçiler 100 senatörün yer aldığı Senato'da 48'er senatörü garantilemiş gibi görünüyorlar. Cumhuriyetçiler Arizona, Alaska ve Nevada seçimlerinin kesinleşmesiyle 50 senatöre erişmiş olacaklar. Ancak eğer şu anki gibi 50-50 gibi bir eşitlik olması durumunda Başkan Yardımcısı eşitliği bozacak oyu atabildiği ve Kamala Harris Demokratik Partili olduğu için bu Cumhuriyetçiler için iyi bir haber olmayacaktır. Eşitliğin bozulup Cumhuriyetçilerin 51 üye veya daha fazla senatör kazanmasında kilit rol oynayacak eyaletin de Georgia olması bekleniyor. Georgia eyaleti yasalarına göre, herhangi bir senatör adayı en az yüzde 50 oy alamazsa, en yüksek oy alan iki aday arasında bir seçime daha gidiliyor ve bu yılki seçimlerde tam da bu olmuş durumda. En yüksek oyu alan iki aday arasında 6 Aralık'ta yapılması beklenen ikinci ayağın sonucu Senato'daki çoğunluğu belirleyecek.”Cumhuriyetçilerin çoğunluğu elde etmesi, Biden yönetimini meşgul edecekCumhuriyetçilerin eğer hem Temsilciler Meclisi’nde hem de Senato'da çoğunluğu elde ederlerse ABD Kongresi'nin özellikle soruşturma komisyonları işlevleri aracılığıyla Biden yönetimini oldukça meşgul edeceğini söyleyen Dr. Gökser Gökçay, sözlerini şöyle tamamladı:“Eğer bir kanatta Cumhuriyetçiler diğer bir kanatta ise Demokratik Partililer çoğunlukta olursa, iki parti arasında çetin çatışmanın ve kutuplaşmanın Kongre içinde daha da şiddetleneceğini söylemek mümkün. En düşük ihtimal olan, iki kanatta da Demokratik Parti'nin çoğunluğunu koruması durumunda bile Biden yönetiminin çok rahatlayacağı söylenemez. Nitekim Demokratik Parti içerisinde artık iyice ayyuka çıkan görüş ayrılıkları ve bölünmeler önümüzdeki iki yıl boyunca Biden yönetimini zor durumda bırakmaya devam edecektir.”

10 KAS 2022

Gazi Mustafa Kemal Atatürk 84'üncü Ölüm Yıldönümünde Anıldı...

Üsküdar Üniversitesi olarak Atamızı bir kez daha saygı, sevgi ve minnetle anıyoruz.Üsküdar Üniversitesinde her yıl 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası'nda anma etkinlikleri düzenleniyor.10 Kasım 1938'de Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, çok sevdiği vatanına ve hayata gözlerini yumdu. Eğitime, kadına ve hayvanlara verdiği önemle herkese örnek olması gereken Atatürk'ün ölümü, Türk Milletini derinden üzmüştür. Sadece Türk halkının değil, diğer milletlerin de sıklıkla örnek aldığı ve sevdiği bir lider olan Atatürk, 10 Kasım 1938'de saat dokuzu beş geçe bizlere veda etmiştir. Atatürk, ölümünden günümüzü her 10 Kasım’da çeşitli etkinliklerle anılıyor.Üsküdar Üniversitesi akademik ve idari kadrosu da öğrencileriyle birlikte saatler 09:05'i gösterdiğinde tüm yerleşkelerinde Mustafa Kemal Atatürk'ü andı. 

08 KAS 2022

Prof. Dr. David Yun Dai “Yetenek ve yaratıcılığın gelişim sürecinin önemini anlattı”

Prof. Dr. Yun Dai, “Günümüz Yaratıcılık Çağı”Seminerin başında yaratıcılık kavramının özellikle işletme, eğitim bilimleri ve psikoloji gibi alanlardaki akademik çalışmalarda, geçmişe nazaran çok daha fazla ön plana çıktığını vurgulayan Prof. Dr. Yun Dai, günümüzü “Yaratıcılık Çağı” olarak adlandırdı. Yaratıcı düşüncenin ortaya çıkışına dair teoriler arasından yaratıcılığın sosyal ilişkiler yoluyla kurulduğunu söyleyen teoriler olduğunu belirten Dai, kişilerin başkalarıyla etkileşim halinde olmadıkları takdirde yaratıcı fikirlerin gelişiminin sekteye uğramasının söz konusu olduğuna işaret etti.Prof. Dr. Yun Dai, “Yaratıcı fikirler, insanlarla paylaşıldıkça etki eder” Prof. Dr.Yun Dai konuşmasında yaratıcı fikirlerin başkalarıyla paylaşılmasının öneminden bahsederken, Albert Einstein, Steve Jobs gibi kişilerden örnek vererek ve farklı alanlardan yaratıcı fikirlerin bilimi ve teknolojiyi değiştirme gücüne dikkat çekti. Dai: “Mevcut bilimsel yöntemlerle kişilerin yaratıcılık kapasitelerinin ölçülebildiği düşünme testlerinin varlığından söz ederek, sanat, politika ve bilim dünyasının parlak kariyerlerinin biyografilerine bakılarak nasıl yaratıcı ve verimli olabildikleri araştırmacıların ilgisini çektiğini ifade etti. Bu araştırmalara göre yaratıcılığı tetikleyen bir çevreye sahip olmanın ve fikirlerini sosyal çevreyle paylaşmanın bu parlak insanların ortak özelliği olduğunu sözlerine ekledi.Konuşmasının sonlarında Prof. Dr. Yun Dai, yaratıcılığın gelişimi hakkında bireysel ve kültürel farklılıklara önemine işaret etti. Belirli yaratıcılık gelişim aşamalarının tüm kültürlerde benzerlik gösterebileceğini belirten Dai, evrensel olmayan ve bireylerin kendi kültür ve çevrelerine göre değişen gelişim basamakları olduğuna da vurgu yaptı. Evrensel olmayan bir gelişim süreci kişileri benzersiz bireyler haline getirmektedir diyen Dai, “Genel anlamda kişiler içinde bulundukları zorluklara adaptasyonlarının farklılaşması sonucu farklı yaratıcılık gelişim süreçleri gösterirler. Yaratıcılığın gelişimi için uyumlu, sabırlı ve çok çalışmaya istekli olmak gerekir.”Program, Üsküdar Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi dekan yardımcısı Doç. Dr. Asil Özdoğru’nun Prof.. Dr. David Yui Dai’e plaket takdim etmesiyle sona erdi.

07 KAS 2022

Yeni güzellik anlayışı ‘Instagram Yüzü’

Kolektif estetik çılgınlığı toplumsal sağlık sorunu haline geldi…Üsküdar Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Sosyoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Barış Erdoğan, estetik bağımlılığı ve sosyolojik etkilerine ilişkin değerlendirmede bulundu.Güzel görünmek için çaba harcıyorlar Sosyal geçmişi, mesleği, yaşı ne olursa olsun, dünyanın dört bir yanında kadınlar ve erkeklerin daha genç ve daha güzel görünmek için geçmişte hiç olmadığı kadar daha fazla çaba harcadıklarına dikkat çeken Prof. Dr. Barış Erdoğan, “Zamanlarını ve ekonomik kaynaklarını bu yolda feda ediyorlar. Küresel kozmetik cerrahi pazarına geçen yıl yaklaşık 45 milyar dolar para harcanmış. 2010 yılında dünya genelinde estetik cerrahlar tarafından gerçekleştirilen prosedür sayısı 14 milyon iken geçtiğimiz yıl bu rakam 24 milyona yükselmiş. Lazer ve peeling gibi tedavi edici yanı olmayan tıbbi prosedürler norm haline geldi. Bu açıdan baktığımızda insanların güzellik arayışı giderek büyüyen bir toplumsal bir mesele ve estetik bir tıp disiplini olduğu kadar sosyal bir olgu halini aldı.” dedi.Instagram yüzü standart haline geldiArtık ‘instagram yüzü’ diye tanımlanan ve tüm dünya çapında standart hal alan bir güzellik anlayışına doğru gidildiğini belirten Prof. Dr. Barış Erdoğan, “Etnik olarak belirsiz, pürüzsüz bir cildin ve dolgun elmacık kemiklerinin olduğu, kusursuz, sanki bir algoritma tarafından üretilmiş bir yüz oluşturuluyor. Elbette ki bu yüze doğal olarak sahip olmak özellikle belli bir yaşın üstünde gerçek hayatta pek mümkün değil. Bu nedenle 2010 yılında Altın Küre töreninde sunucu Ricky Gervais ‘Bugün burada toplanan tüm harika yüzlere bakmak bana bu yıl plastik cerrahlar tarafından yapılan harika işleri hatırlatıyor.’ diyerek bu ironik durumla dalga geçmişti.” dedi.Botokstan önce de güzellik takıntımız vardı Güzellik sevdasının botokstan, hatta güzellik algısını karlı bir pazar haline getiren kapitalizmden çok daha önce de var olduğunu hatırlatan Prof. Dr. Barış Erdoğan, “Tarih boyunca çeşitli kültürlerde özellikle kadınlar üzerinde büyük bir güzel olma baskısı zaten vardı. Çin'de kadınların ayaklarının büyümesi engellenir, kimi Afrika kabilelerinde kadınların boyunları uzun olsun diye boyunlarına halkalar geçirilir, Avrupa’da kadınlar korseli bellere mahkûm edilirdi. Ancak tarihin hiçbir zamanında güzellik ideali günümüzdeki gibi evrensel ve adeta baskıcı, zorba bir şekle dönüşmedi. Zira metne dayalı bir kültürden görsel bir kültüre geçtikçe, bedenlerimiz üzerinde daha fazla düşünmeye başladık. Görsellik fikrin yerine geçti.” diye konuştu.Kolektif estetik çılgınlık artık bir toplum sağlığı sorunu haline geldi…Prof. Dr. Barış Erdoğan, günümüzde sosyal ağlara bağımlı şekilde yaşayan ve oradaki güzellik pazarının bombardımanı altında görünüş takıntılı, beğenilmeme kaygısı yaşayan, imajından başka hiç bir şeyi önemsemeyen yeni bir neslin ortaya çıktığını vurguladı ve sözlerine şöyle devam etti:“Ama sadece gençler değil, özellikle pandemi sürecinde Zoom gibi ağlar üzerinde çalışan orta ve orta üstü yaştan insanlar ekranda hareket halindeki bedenlerini gördüler. Ekranda gördükleri kendi bedenlerini yine ekranda gördükleri show dünyasının ünlüleriyle karşılaştırdılar. Mademki artık kendileri de ekrandaydı burunlarını, gözlerinin çevresini, dudaklarını onlarınkine benzetmeleri gerekiyordu. Öyle düşündüler ve akın akın botoks yaptırmaya diğer cerrahi uygulamaları yaptırmaya gittiler. Dünyanın dört bir yanında meydana gelen bu kolektif estetik çılgınlık artık bir toplum sağlığı sorunu haline geldi.”Biyolojik yaşlanma ile mücadele başlıyorSon yıllarda estetik cerrahi ve uygulamalarının yaygınlaşmasıyla beraber fiyatlarda göreceli bir ucuzlama ve bu imkanlara erişimin arttığını belirten Prof. Dr. Barış Erdoğan, “Pazar demokratikleşti. İnsanlar televizyonda veya sosyal medyada gördükleri starlar gibi birtakım operasyonlardan geçebiliyorlar. Ancak bu uygulamaların etkisi ömür boyu sürmüyor. Botoksu en az altı ayda bir yenilemek gerekiyor. İş botoksla da bitmiyor. Onu yaptıran bu sefer dolgu yaptırma ihtiyacı hissediyor sonra bir başka uygulamayı üzerinde denemek istiyor. Sonunda biyolojik yaşlanma gibi geri döndürülemez bir gerçekle mücadele başlıyor.” dedi.Maddi olarak sürdürülebilir değilBu işlere bir kere başlayanların gelirlerinin önemli bir bölümünü botoks ya da diğer estetik müdahaleler için harcadıklarını ifade eden Prof. Dr. Barış Erdoğan, “Sonu olmayan bir süreç olduğu için de ekonomik ve psikolojik olarak sürdürülebilirliği zor bir süreç. Bu uğurda insanlar bazı temel ihtiyaçlardan vazgeçip bu operasyonlara kaynaklarını harcıyorlar. Estetik cerrahlarda başlanan sürece maddi kaynaklar yetmeyince en sonunda merdiven altı yerlere kadar gidilebiliyor.” diye konuştu.Güzelliğin getirisi de varGüzellik çılgınlığının bir getirisi olduğunu belirten Prof. Dr. Barış Erdoğan, “Birçok çalışma hoş bir yüzün okul hayatında daha iyi not almada, daha az cezalandırılmada, çalışma yaşamında daha kolay işe girmede, işte yükselmede ve daha yüksek maaş almada etkili olduğunu gösteriyor. İngiltere’de 10 bin erkekle yapılan bir çalışmada çirkin erkeklerin diğerlerinden yüzde 15 daha az maaş kazandığını gösteriyor. 50’li yaşlarında işlerini kaybeden birçok kişi gençlere karşı piyasada rekabetçi pozisyonlarını koruyabilmek için botoks yaptırıyorlar ya da diğer estetik operasyonlara başvuruyorlar. Zira modern toplumda güzellik gençlik ve enerji ile bir tutuluyor.” ifadelerini kullandı.Kadınlar genç ve güzel görünme baskısı altındaÖzellikle ataerkil toplumda güzellik konusunda kadınlar üzerinde çok büyük bir baskı olduğuna dikkat çeken Üsküdar Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Sosyoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Barış Erdoğan sözlerini şöyle tamamladı:“Tüm kültürlerde erkekler partnerlerinin dış görünüşüne büyük önem veriyor. Toplumda erkekler olgunlaşarak yaşlanırken, kadınların huzur içinde yaşlanmasına dahi izin verilmiyor. Kadın ömrü boyunca hep genç ve güzel görünme baskısı altında kalıyor. Günümüzde kadınlar artık cinsel tacizi açıkça kınıyorlar. Seslerini çıkarıyorlar. Ancak yapılan çalışmalar gösteriyor ki kadınlar dış görünüşleriyle ilgili olumsuz bir yorumla karşılaşırlarsa ‘Bunu bana söylemeye nasıl cüret edersin?’ diyemiyorlar, sessiz kalıyorlar, acı çekiyorlar.”

04 KAS 2022

Prof. Dr. Süleymanlı “Yeni Özbekistan” konulu çalıştayda konuşmacı olarak yer aldı

Prof. Dr. Süleymanlı, Özbekistan Cumhuriyeti başkenti Taşkent’te “İctimai Fikir” Kamuoyu Araştırma Merkezinin 25. Yılı kapsamında  gerçekleştirilen  “Yeni Özbekistan: Özbekistan’ın Toplumsal  Süreçlerine Sosyolojik Yaklaşım” konulu uluslararası katılımlı çalıştaya çevrimiçi katılım sağladı.Çalıştayda “Türk Toplulukları Arasında Kültürel Birliğin Sağlanmasında Sosyolojinin ve Sosyologların Rolü” konulu sunum gerçekleştiren Süleymanlı, Türk dünyasında meydana gelen gelişmeler hakkında değerlendirmelerde bulundu.Süleymanlı: “Türk dünyasını oluşturan ülkeler arasındaki bağları gün ışığına çıkarmak sosyologların görevi”Prof. Dr. Ebulfez Süleymanlı konuşmasında, Türk dünyasında 1990 sonrası meydana gelen yeniden yapılanmanın ileriye yönelik olabilmesinin ekonomik, teknik, siyasi ve kültürel ilişkilerle yakından ilişkili olduğunun altını çizdi. Bu sebeple Türk dünyasını temsil eden ülkeler arasında bilgi ve teknoloji akışı yanında, bu ülkelerin tarihi ve kültürel müştereklerini yeniden yapılandırmanın en güçlü bağ ve itici güç konumunda olduğunu aktardı. Süleymanlı; “Bu düşünceyle Türk dünyasını oluşturan ülkeler arasındaki tarihi ve kültürel bağları gün ışığına çıkartmak devletlerarası ilişkilerde gündemde tutmak sosyologlar açısından kaçınılmaz bir görev haline gelmiştir. Bunu zaruri kılan bir başka önemli sebep de çağımızda geçerli olan kültür savaşında Türk dünyasının önemli hedeflerden biri haline gelmiş olmasıdır. Sosyologlar bunların sosyolojik veri tabanını hazırlamalı ve bir kurum halinde çalışmalılar. Genel anlamda da bu çalışmalarını düzenli toplantılar halinde ortaya koymalılar.” diye konuştu.Türkiye - Özbekistan ilişkilerinde Üsküdar Üniversitesi ile iş birliğinin önemi vurgulandıBirçok farklı ülkeden akademisyen sosyologların katılım sağladığı çalıştayda Türk dünyasının birbiriyle ilişkileri hakkında değerlendirmelerde bulunuldu. Türkiye – Özbekistan ilişkilerinin de değerlendirildiği çalıştayda, “İctimai Fikir” Özbekistan Kamuoyu Araştırma Merkezi Başkanı  Prof. Dr. Nigina Rahimova Üsküdar Üniversitesi ve temsil ettiği merkez arasında kurulan yapıcı iş birliğine oldukça önem verdiklerini aktardı. 

04 KAS 2022

Kullanıcı dostu web tasarımına ihtiyaç var…

Web sitesi tasarımı yaratıcı, farklı ve ilk olma niteliği taşımalı Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü Prof. Dr. Emre Tandırlı, günümüzde web sitesi tasarımı yapılırken dikkat edilmesi ve kaçınılması gereken önemli noktaları paylaştı.Uyulması gereken kurallar güncelleniyorKullanıcı dostu web tasarımı denilen kavramı temel olarak doğru web tasarımı şeklinde tanımlamak gerektiğini belirten Prof. Dr. Emre Tandırlı, “Hem kullanıcının ihtiyaçlarına etkin ve pratik cevap verebilmek, hem de kullanışlılıkla görsel açıdan temel estetik değerleri bir arada dengeli bir biçimde sunmak için dikkat edilmesi ve riayet edilmesi gereken temel kurallar aynıdır. Gelişen teknolojinin, internet hızının ve kullanıcı etkileşimi gibi yenilikçi çözümlerin devreye girmesi ile bu kurallar da kendini yineleyip güncelliyor. Dolayısı ile kuraldan çok parametre olarak tanımlamak ve bunları kategorik olarak ele almak yerinde olacaktır.” dedi.İşlevsellik ve görsel estetik arasında uyumlu bağ varWeb tabanlı ve mobil uygulama tabanlı dijital tasarımda işlevsellik ve görsel estetik denilen iki çatı değerler dizisinin bir biri ile ilintili, dengeli ve uyumlu bir bağı bulunduğunu ifade eden Prof. Dr. Emre Tandırlı, “Kabaca bu iki çatı paradigma çerçevesinde riayet edilmesi gereken parametreleri şu şekilde ifade edebiliriz; sunulan bilgi, ürün ve hizmetleri, menşei kurumsal kimlikle bağdaşacak şekilde yansıtmak, ki bu da temel tasarım ilkelerini gözeten bir görsel estetik duyarlılıkla mümkün olabiliyor. Ayrıca bu dijital arzın tüm cihazlara tam uyumlu bir biçimde çalışabilecek gerekli donanımsal ve bilişimsel alt yapılarının oluşturulması ki bu da işlevsellik açısından oldukça önem arz eden bir husus olarak karşımıza çıkıyor.” diye konuştu.Kullanıcı dostu web tasarımına ihtiyaç varSadece web tasarımı değil, tüm tasarım alanlarında kullanıcı dostu olma kavramının ister istemez işlevsellik ile yakın çağrışım içinde olduğunu ifade eden Prof. Dr. Emre Tandırlı, sözlerine şöyle devam etti:“Özelikle pandemi ile beraber dijitalleşen rutin yaşantımız içerisindeki temel döngüsel işleyişlerin büyük ölçüde artık web veya uygulama tabanlı platformlardan gerçekleştirildiği ortadadır. Öyle ki bu dijitalleşme yönündeki gelişimlerin artarak devam edeceği tüm bilim insanların üzerinde hemfikir oldukları bir noktadır. Böyle bir ortamda kullanışlılığı önceleyen başka bir deyişle kullanıcı dostu web tasarımına hiç olmadığı kadar ihtiyaç duyulduğunu söyleyebiliriz. Bununla birlikte bir o kadar ihtiyaç duyulan da; etkili ve doğru bir iletişimsel platform oluşturulması amacı ile yalın, sade ve anlaşılır, kısaca her anlamda yetkin tasarımın gerçekleştirilmesi olacaktır. Bu da renk, tipografi ve benzeri görsel unsurların temel tasarım ilkeleri ve estetik duyarlılık parametrelerine uygun olarak organize edilmesi ile mümkün olabiliyor.”Tasarımda yaratıcı ve ilk olmak gerekiyorKullanıcı dostu bir web tasarımı için kullanışlılık ve estetik unsurlar bakımından dengeli bir yaklaşım benimsenmesi gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Emre Tandırlı, “Web siteleri ya da mobil uygulamaları aracılığı ile sunulan bilgi, ürün ya da hizmetlerin kullanıcıların ihtiyaçlarına en hızlı ve etkili bir biçimde cevap vermesi esastır. Bu noktada web sitelerinde ve mobil uygulamalarda karşımıza arayüz dediğimiz kullanıcının algısı üzerinde psikolojik bir etki oluşturan güçlü bir tasarım alanı çıkıyor. Özellikle  pandemi sonrası günümüzde baş döndürücü bir hızla artan dijital kullanıcı sayısı ve aynı oranda artan bir dijital arz arayüz tasarımında yeni arayış ve açılımları gerekli kılıyor. Nitekim özellikle artan dijital arz kurumlar arasındaki rekabeti de tetikliyor. Dolayısı ile tasarımda farklı olmak, ilk olmak ve yaratıcı olmak gibi kaçınılmaz yöntemlere başvurmak gerekiyor.” ifadelerini kullandı.Standart tasarımlarından sıyrılmak şartProf. Dr. Emre Tandırlı, “Dijital kullanıcıya ulaşabilmek, dijital kullanıcıyı memnun edebilmek sadece kusursuz bir bilişimsel altyapı ile değil, aynı zamanda klişeleşmiş standart şablon sayfa tasarımlarından sıyrılıp, standart olandan bir adım ileride, farklı, kolay, pratik çözümler sağlayarak, yaratıcı ve estetik tasarımsal yenilikler sunarak mümkün olabiliyor. Bu türden bir sanat ve tasarım dokunuşu ile ancak, kurumlar kimliklerine artı değer sağlarken, toplumda ses getirebiliyor ve başarı çizgilerini yukarılara taşıyabiliyor.” diye konuştu.İnternet hızı sayesinde gelişmiş siteler kurulabiliyorİnternet bağlantı hızının 20 – 25 yıl öncesine kıyasla günümüzde giderek arttığını hatırlatan Prof. Dr. Emre Tandırlı, “Bu sayede artık eskiden olduğu gibi birbirine benzer, klişeleşmiş şablon web sitelerine yerine, sesli ve görüntülü her türden içeriklerin yüksek çözünürlüklü veri sunumuna olanak sağlayan web siteleri kurulabiliyor. Sunulan zengin içerikler, renkli, farklı, yaratıcı, etkileşimli tasarımsal çözümlerle kolaylıkla ve hızla oluşturulabiliyor. Bu hızlı gelişim beraberinde yaşam rutininde fiziksel olarak gerçekleştirilen pek çok işleyişin git gide sanala doğru taşınmasını getiriyor. Dolayısıyla sanal ortam üzerine taşınan bu ortamın tasarlanması işinde uyulması ve kaçınılması gereken kurallar da kendini güncelliyor, yeni nesil cihaz genetiğine kendini sürekli güncelleştirilmiş olarak adapte etme görevi üstleniyor.” dedi.Web siteler mobil cihazlara uyumlu tasarlanmalıÜsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü’nden Prof. Dr. Emre Tandırlı, kullanım odaklı ve klişeleşmiş standart şablonlardan kaçınmak gerektiğini ifade ederek sözlerini şöyle tamamladı:“Kurum kimliği ile bağdaşan renk, şekil, amblem, tipografi, vb. öğelerin estetik duyarlılıkla bir araya getirildiği, ayrıca yukarıda belirtildiği gibi yaratıcı, yenilikçi ve aynı zamanda pratik kullanım kolaylığı sunan çözümler sunan arayüz tasarımlarına yönelmek gerekiyor. Bir diğer göz ardı edilmemesi geren husus ise cep telefonu veya tablet bilgisayar gibi akıllı cihaz kullanımındaki hızlı artıştır. Google tarafından yapılan ‘The Mobile Movement: Understanding Smartphone Users’ araştırması sonuçlarına göre ortalama akıllı telefon kullanım oranı %70 oranını aşmış durumda. Akıllı telefon sahibi insanların %81’i internette sörf, %77’si arama yapıyor, %68’i mobil uygulama kullanıyor ve %48’i telefonu ile video izliyor. Akıllı telefon sahibi insanların %72’si televizyon izlerken, bir yandan da akıllı telefonları ile de diğer medya mecralarını takip ediyor. Akıllı telefon sahibi insanların %93’ü telefonlarını evdeyken de kullanıyor. Araştırmanın bir diğer sonucu da 5 – 10 yıl öncesi ile kıyaslandığında örneğin artık bankacılık işlemlerimizi web tabanlı platformlardan değil tamamen mobil uygulamalar üzerinden gerçekleştirdiğimizi ortaya koyuyor. Bu noktadan hareketle oluşturulacak dijital web/uygulama platformunun dijital arz talep kategorisine göre %70 ila %95 oranında uygulama niteliğini önceleyen mobil cihaz kullanımı odaklı bir yaklaşımla tasarlanması gerekiyor.”

03 KAS 2022

Prof. Dr. Özdemir’in yazısı Yale Üniversitesinde yayınlandı

Yale Üniversitesi tarafından yayınlanan ‘Çevreci Bir Kral: Charles III’ yazısında bugünlerde Kral Charles III olarak Büyük Britanya tahtına oturan Galler Prensi Charles’ı yıllarca çevreci görüşlerinden dolayı takip etmeye çalıştığından bahseden ÜÜ Çevre Ahlakı Forumu Direktörü Prof. Dr. İbrahim Özdemir, Charles’ın çevreyle ilgili mesajlarını, endişelerini ve görüşlerini okuduğundan bahsetti.Yazının tamamına ulaşmak için tıklayınız

01 KAS 2022

Prof. Dr. İbrahim Özdemir, Oxford Kur'an Perspektifinden Çevre Konferansına katıldı

Oxford Interfaith Forum’u bu yıl “Dinlerarası Bağlamlarda Kutsal Kitap ve Ekoloji” başlığı altında bir dizi panel ve konferans düzenliyor. 31 Ekim 2022 tarihinde gerçekleştirilen konferans, Üsküdar Üniversitesi Çevre Ahlakı Forumu Direktörü Prof. Dr. İbrahim Özdemir’in moderatörlüğünde gerçekleşti.Üsküdar Üniversitesi Çevre Ahlakı Forumu Direktörü Prof. Dr. İbrahim Özdemir açılış konuşmasında Üsküdar Üniversitesinde iklim ve çevreyle ilgili yapılan çalışmalar ve Al-Mizan: Dünya Çevre Sözleşmesi hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Prof. Dr. Özdemir, Kur’an’ın, tarihte Müslüman filozoflar, ilahiyatçılar, tasavvuf pirleri, bilginler, fıkıhçılar ve sıradan Müslümanlar için bir ilham, tenvir ve rehberlik kaynağı olduğunu vurguladı.Prof. Dr. İbrahim Özdemir, Kur'an'ın aynı zamanda Müslümanlarca bir hukuk, hikmet, ibadet, dua, namaz ve niyaz kitabı kısacası, özünde insanlık haliyle ilgili her türlü şeyi kapsayan benzersiz ve kapsamlı bir kutsal metin olduğunu belirtti. Bugün karşı karşıya kaldığımız sorunlarımızı çözmede bizlere rehberlik edebileceğini ifade ederek bugünkü konferansın bunun güzel bir örneği olduğunu belirtti.Prof. Anna Gade “Kur'an Perspektifinden Çevre” konulu konferansının onur konuğu olduProf. Anna Gade kimdir: Prof. Anna M. Gade, Wisconsin-Madison Üniversitesi Gaylord Nelson Çevre Çalışmaları Enstitüsü'nde Vilas Seçkin Başarı Profesörü ve Dekan Yardımcısı olarak görev yapıyor.Prof. Anna M. Gade, Chicago Üniversitesi'nden yüksek lisans derecesine sahiptir ve doktorasını Chicago Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden dinler tarihi alanında İslam üzerine uzmanlaşarak tamamlamıştır. Profesör Gade'nin din ve İslami araştırmalar alanındaki akademik çalışmaları vardır.Cornell Üniversitesi, Princeton Üniversitesi, Oberlin College, Victoria University of Wellington, Yeni Zelanda dahil olmak üzere Amerika Birleşik Devletleri'nde ve yurtdışında farklı kurumlarda öğretim görevlisi olarak çalışmıştır. Kur’an’a Giriş kitabı dahil olmak üzere şimdiye denk iki kitap çalışması bulunmaktadır. Son kitabı Muslim Environmentalisms: Religious and Social Foundations, Columbia Üniversitesi Yayınlarında 2019’da yayınlanmıştır.Anna M. Gade, Muslim Environmentalisms: Religious and Social Foundations kitabında İslami çevreciliklerin dini ve kültürel temellerini araştırıyor. Gade, Kuran ve Hadis-i Şeriflerden hareket ederek etnografik çalışmaları harmanlayarak okuyucunun beğenisine sunmaktadır. Müslümanların yeryüzüne yönelik taahhütlerinin altında yatan hukuki, ahlaki, sosyal ve ampirik ilkelere dair kapsamlı ve disiplinler arası bir açıklama sunmaya çalıştığı kitabıyla dikkatleri üzerine çekmektedir.

01 KAS 2022

Prof. Dr. Sırrı Akbaba’nın yeni kitabı “Kendini Bilme” raflarda

 Bugüne kadar Okulda ve Sanal Ortamda Zorbalık ve Empati ile Öğrenme Psikolojisi adlı iki kitap çalışması daha bulunan Prof. Dr. Sırrı Akbaba eğitim bilimleri alanına katkı sunarak, çalışmalarına devam ediyor.Alanında önemli bir eksikliği dolduracak yeni kitap ilk günlerden ilgi görüyor.Kitapta; insanın genel olarak tanınması gereken maddi (somut) ve manevi (soyut) olmak üzere iki özelliği olduğuna dikkat çekiliyor.“İnsanın bedeni ve ona bağlı beyni maddi ve somuttur, ‘ben’i ve onun ayırt edici özelliği olan aklı ise manevi ve soyuttur. İnsanın maddi özellikleri daha çok biyolojinin, manevi yanı ise psikolojinin konusudur. İnsanın kendini bilmesi konu edinildiği için bu kitapta, bedenden ziyade “akleden ben” tanıtılmaya çalışılmıştır.Bağlamından koparılarak açıklanmaya çalışılan konular doğru tanıtılamadığı gibi ya yanlış ya da eksik tanıtılmıştır. İnsanın doğru tanınmasının, evrendeki tüm varlıklar ile arasındaki ilişkileri açıklamakla mümkün olacağı görüşü günümüzde geçerlik kazanmıştır. Ancak bazı yaklaşımların (objektivist, mekanik, moleküler, pragmatist vb.) etkisi sonucu günümüzdeki psikoloji, insanı bağlamından kopuk olarak incelemiş ve bu nedenle de doğru tanınmasına engel olmuştur. Evrenin tek olduğunu vurgulamış olan Farabi ve İbn Sina, inceledikleri tüm konuları evrendeki diğer varlıklarla ilişkilendirmişlerdir. Bu çalışmanın temel amacı, tek evren içerisindeki tüm varlıklar bağlamında insanı incelemektir.Bu kitap okunduğunda insanın ‘ben’ dediği özünü tanıyacağı umulmaktadır. Biyoloji ile psikoloji bilimlerinin kesişim kümeleri olmasına karşın psikolojisinin gelecekte ana konusu olacağını varsaydığımız ‘ben’ (nefs) ile biyolojinin temel konusu olan bedenin birbirinden farklı olan yanları belirginleşecektir. İnsanın sübjektif ve objektif yanı bütünleşerek daha doğru tanınması sağlanacaktır. İnsanı, makine ve hayvan değil, insan olduğu şeklinde doğru tanıma ona öz güven kazandıracak ve bu özgüven insanların, bilgi ve becerilerden iyilikler yönünde yararlanmasına neden olacaktır ‘Ben’ tanındıktan sonra bilinç üstünün yolu açılacak ve en azından üst bilincin varlığı kabul edilerek üst düzey yaşantıları devreye sokacaktır. Üst bilince sahip insanlar, bilinçaltının ürettiği kötülükler yerine iyilikler üreteceklerdir.”Detaylı Bilgi ve Kitap Temini İçin Tıklayınız:

28 EKI 2022

İbn-i Sina’nın Bilim Anlayışı ele alındı

İbn-i Sina’nın felsefe tarihindeki önemine değinildiSeminerin başlangıcında İbn-i Sina’nın felsefe tarihindeki yeri ve öneminden bahseden Akbaba, filozofun bilim ve felsefeyi birlikte yürüten yaklaşımına vurgu yaptı. Akbaba, kendi kitabı olan “Kendini Bilme” eserinde felsefenin en temel meselelerinden var oluş ve kimlik konularına değindiğini ifade etti. Eserinde “ben kimim, insan kimdir” gibi sorular sorarak, insanın sübjektif yanlarının anlaşılmasına katkı yapmayı amaçladığını aktardı.“İbn-i Sina psikolojiyi tabiat bilimi olarak kabul eder”İbn-i Sina düşüncesinin psikoloji bilimiyle olan bağlarından bahsederek konuşmasına devam eden Akbaba, düşünürün psikolojiyi tabiat bilimleri içinde ele aldığını ifade etti. Akbaba İbn-i Sina’nın aklı önceleyen yaklaşımında “ben” fikrinin aklın ürünü olup, insanda doğuştan mevcut olduğu görüşünün hâkim olduğunu aktardı. Akbaba; “Ben olarak adlandırdığımız şeyin bir cevher (töz), bedenin ise cisim olarak birbirinden farklı ele alınması gerekmiyor. “Ben” metafiziğin konusu iken, beden fiziğin araştırma konusudur. Filozofun düşüncesinde, insanın, hayvanlarla ortak olan duyulardan farklı olarak akıl yoluyla bilgi edinebilmesi sayesinde, duyuların yanıltıcılığından kurtulmasının mümkün olduğu kabul edilmektedir.” dedi.“Kâmil insan” ve “kendini gerçekleştirme” kavramları arasındaki ilişkiye değinildiAkbaba, konuşmasında son olarak, İbn-i Sina’nın düşüncesinin modern düşünürlerle bağlantılarına değinerek, filozofun “kâmil İnsan” kavramı ile Maslow’un “kendini gerçekleştirme” kavramlarının benzerliğine atıf yaptı. Günümüzde pozitif psikoloji alanında ortaya çıkan fikirlerde de İbn-i Sina’nın düşüncelerinden ilhamların olduğuna işaret eden Akbaba, dinleyicilerden gelen soruları cevapladı.

26 EKI 2022

Pandemi Sonrası Tasarımın ‘Yeni’ Geleceği konuşuldu

Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği programın moderatörlüğünü ise Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Bölüm Başkanı Prof. Dr. And Algül yaptı.Çağımız tasarımcılarının en büyük hastalığı: CTRL+ZOnline gerçekleştirilen programın konuğu olan İletişim Tasarımcıları Meslek Kuruluşu Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Dağ, kontrol mekanizmalarının tasarımcılardan bir başkasına geçmiş olduğundan bahsetti. Dağ; “En nihayetinde yaptığımız şey iletişim kurmaksa iletişimin tüm çıktı ve girdilerini bilmek zorundayız. Çağımızın tasarımcılarının en büyük hastalığı ‘CTRL+Z’ bu çıktı kavramının yeniden ve yeniden üretebilme kolaylığına yol açmıştır çünkü kontrol mekanizmaları tasarımcılardan bir başkasına geçmiş durumdadır.” şeklinde konuştu.“Pandemiyle dijitalleşme hayatımıza daha fazla girdi” Dijitalleşme sürecinin pandemiyle birlikte hayatımıza daha fazla girdiğini belirten Hakan Dağ; “Üzerinde uzun zamandır çalıştığım aslında tasarım trendlerinin yıllar içerisindeki değişimleri üzerine çalışıyordum ancak pandemiyle birlikte dijitalleşme sürecinin hayatımıza daha fazla girdiğini gördük. Şu anda aramızda uzun kilometreler olmasına rağmen sizlerle bir sınıf ortamındaki gibi bir şeyler paylaşabiliyoruz. Aslında belki de pandeminin en büyük kazançlarından biri de Zoom oldu.” ifadelerini kullandı.

13 EKI 2022

Üsküdar Üniversitesi Yeni Akademik Yıl Oryantasyonları Devam Ediyor…

Doç. Dr. Asil Özdoğru: “Önümüzdeki 4 yıl veya daha fazlası için başarılı, huzurlu bir eğitim hayatı dileriz.”İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Asil Özdoğru; “Değerli hocalarım, sevgili öğrenciler 2022 – 2023 Eğitim öğretim yılı oryantasyon programımıza hoş geldiniz. Sizleri İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekanımız Prof. Dr. İbrahim Özdemir hocamızın selamlarıyla karşılamak isterim. Her yılbaşında yaptığımız gibi oryantasyon programlarıyla sizlerle tanışmak, hocalarımızı sizlere tanıtmak, üniversitemiz birimleriyle ilgili size bilgi vermeyi hedefliyoruz. Bu zorlu üniversite sınav süreci ve hazırlık sürecini atlatıp aramıza katıldığımız için sizleri tebrik eder, önümüzdeki 4 yıl veya daha fazlası için başarılı, huzurlu bir eğitim hayatı dileriz.” şeklinde konuştu.  Dr. Öğr. Üyesi Baver Demircan: “Fakültemizin web sayfasındaki duyurular kısmını herkes sıklıkla takip etsin.”Özellikle STİX uygulaması aracılığıyla duyurulardan haberdar olmanın öneminden bahseden İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Baver Demircan; “2022 – 2023 akademik yılı öncesi olarak bizde fakülte bazında tüm hazırlıklarımızı yaptık. Bu akademik yılı ile birlikte tüm derslerimizi Güney Yerleşke de yapacağız. Tüm hocalarımızın ofisi, Güney Yerleşke E blok ve B blokta. YÖK’ün bu sene aldığı karar uyarınca derslerimizin yüzde yetmişini yüz yüze, yüzde otuzunu çevrimiçi olarak yapacağız. Bizde buna göre tüm hazırlıklarımızı yaptık. Benim özellikle vurgulamak istediğim, fakültemizin web sayfasındaki duyurular kısmını özellikle herkes sıklıkla takip etsin. Sizleri ilgilendiren önemli duyuruları oradan ilan ediyoruz. Bir de bildiğiniz üzere üniversitenin yazılımı olan STİX uygulamamız var. STİX uygulaması, öğretmen ile öğrencinin iletişim kurabileceği, ders materyallerinin paylaşıldığı bir uygulama. STİX uygulamasını ve maillerinizi düzenli bir şekilde kontrol edin girişinizi yapın.” ifadelerini kullandı.Dr. Öğr. Üyesi Hazal Ayas: 4 yıl akademik gelişimin dışında sosyal olarak da geliştirmenin fırsatı.”Öğrencilerin sosyal anlamda da kendilerini geliştirmesinin önemini vurgulayan Psikoloji Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Hazal Ayas; “Herhangi bir problem yaşadığınızda lütfen öncelikle dersin hocasıyla, çözüm bulamazsanız bölüm başkanıyla yine çözüm bulamazsanız dekanlıkla iletişime geçebilirsiniz. Bu şekilde sırayı takip ederseniz problemleriniz, yaşadığınız sıkıntılar kolayca çözüme ulaşacaktır diye düşünüyorum. Hepinize keyifli, verimli bir eğitim hayatı diliyorum. Her yaşın ayrı güzelliği var yalanını bir kenara bırakırsak bence insan hayatının en güzel dönemi üniversite yaşantısı diye düşünüyorum. Bunun keyfini çıkarın. Bol bol sosyalleşin. Kendinizi akademik gelişimin dışında sosyal olarak da geliştirmenin fırsatı bu önümüzdeki 4 yıl. Hepinize güzel hatırlayacağınız bir üniversite yaşantısı diliyorum.” dedi. Oryantasyon Programının devamında, Psikoloji Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Merve Çebi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı Prof. Dr. Havva Kök Arslan ve Dr. Öğr. Üyesi Selin Dimgillioğlu, Sosyoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ebulfez Süleymanlı, Felsefe Bölüm Başkanı Doç. Dr. Çiğdem Yazıcı, Tarih Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Uygar Aydemir ve İngilizce Mütercim ve Tercümanlık Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Nafi Yalçın konuşmalarıyla 2022 – 2023 akademik yılına ilişkin konuşmalarıyla katkıda bulundu.Yabancı Diller Koordinatörü Öğr. Gör. Dilek Batur: “Üsküdar Üniversitesi, akreditasyona sahip bir okuldur.” Üsküdar Üniversitesi Merkez Yerleşkesinde gerçekleştirilen İngilizce Hazırlık Okulu oryantasyon programının açılış konuşmasını Yabancı Diller Koordinatörü Öğr. Gör. Dilek Batur gerçekleştirdi. Üsküdar Üniversitesinin akredite olmuş bir okul olmasının önemini vurgulayarak sözlerine başlayan Dilek Batur; “Üsküdar Üniversitesi bu bağlamda uluslararası standartlara sahip bir okuldur. Okuldan mezun olduğunuzda programı başarı ile bitirdiğinizde başarı sertifikası veriliyor dolayısıyla iş hayatınızda büyük önem arz etmektedir.” İfadelerini kullandı. Batur, ek olarak hazırlık okuluna %80 oranında devam zorunluluğu olduğunu vurgulayarak, dönem içerisinde öğrencilere kendisinin yazmış olduğu iki kitabı hediye edeceğini söyledi.Daire başkanlıkları da kendi direktörlükleri ve okulun etkinlikleri hakkında öğrencilere bilgilendirmede bulundu.

06 EKI 2022

Üsküdar’dan ruh sağlığı ve küresel refah için önemli bir dergi…

10 Ekim Dünya Ruh Sağlığı Gününde bu yıl dünya çapında ruh sağlığının önemine dikkat çekilmesi hedefleniyor. Dünya Sağlık Örgütü bu yılın temasını “Ruh Sağlığını ve Ruhsal İyilik Halini Küresel Bir Öncelik Haline Getirelim” olarak belirledi. Pandemi öncesi 8 kişiden biri zihinsel sorun yaşıyorduDünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre, 2019'daki pandemiden önce, küresel olarak tahminen her sekiz kişiden biri zihinsel bir bozuklukla yaşıyordu. DSÖ, aynı zamanda, ruh sağlığı için mevcut hizmetler, beceriler ve finansmanın yetersiz kaldığını belirterek özellikle düşük ve orta gelirli ülkelerde ihtiyaç duyulanın çok altında kaldığını vurguladı.Pandeminin ilk yılında %25 artış gözlendiCOVID-19 salgınının, ruh sağlığı için küresel bir kriz oluşturarak kısa ve uzun vadeli stresleri körüklediğini ve milyonların ruh sağlığına darbe vurduğunu belirten DSÖ, pandeminin ilk yılında hem anksiyete hem de depresif bozukluklardaki artışın %25'ten fazla olduğunun tahmin edildiğini belirtti. DSÖ’ye göre pandemide ruh sağlığı hizmetleri ciddi şekilde kesintiye uğradı ve ruh sağlığı sorunlarına yönelik tedavi açığı genişledi.Ruh sağlığı hizmetlerinin güçlendirilmesi gerektiği vurgulandıDünya Sağlık Örgütü, artan sosyal ve ekonomik eşitsizlikler, uzayan çatışmalar, şiddet ve halk sağlığı acil durumları tüm nüfusu etkileyerek daha iyi refaha yönelik ilerlemeyi tehdit ettiğine dikkat çekerek bireyler, topluluklar ve hükümetler olarak ruh sağlığına verilen değerin ve bağlılığın derinleştirmesi gerektiğini, akıl sağlığı ihtiyaçlarının tamamının toplum temelli erişilebilir, uygun fiyatlı ve kaliteli hizmet ve destek ağı aracılığıyla karşılanabilmesi için ruh sağlığı hizmetlerinin güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı.Mutluluk ve İyi Oluş dergisi, ruh sağlığına katkı sunmayı hedefliyorPozitif psikoloji alanında önemli çalışmalar yürüten Üsküdar Üniversitesi tarafından yayımlanan Mutluluk ve İyi Oluş Dergisi (JHWB), mutluluk ve psikolojik iyi oluşla ilgili konuların uygulamalı ve pragmatik eleştirel analizini teşvik etmeyi amaçlıyor.Uluslararası bilimsel bir dergiUluslararası bilimsel bir dergi olan Mutluluk ve İyi Oluş Dergisi (JHWB), Mart ve Eylül aylarında olmak üzere yılda iki kez basılı ve online olarak yayımlanıyor. Dergi, açık erişimli, çift-kör hakemli, Türkçe ve İngilizce yayın yapıyor.Akademik etkileşime katkı hedefleniyorMutluluk ve psikolojik iyi oluşla ilgili konuların uygulamalı ve pragmatik eleştirel analizini teşvik etmeyi amaçlayan dergi, aynı zamanda, farklı disiplinlerden yerli ve yabancı uzman akademisyen ve araştırmacılar tarafından üretilen özgün çalışmaları ilgili çevrelere ulaştırarak akademik etkileşime katkı sağlamayı hedefliyor.Pozitif psikoloji alanında yapılan nitel ve nicel araştırmaları yayınlayan JHWB dergisi, mutluluk arayışı, mutluluğun faydaları, mutluluk ve iyi oluş, mutluluğun belirleyicileri, psikolojik sağlamlık, affedicilik, duyguların psikolojisi, duygusal zekâ, empati ve özgecilik, aşk, cinsel iyi oluş, evlilik ve romantik ilişkiler, farkındalık, hayatın anlamı ve amacı, insanın güçlü özellikleri, karakter güçleri ve çevresel kaynaklar, insan ilişkileri ve sosyal destek, işe bağlılık, iş yaşamında pozitif psikoloji, iyimserlik ve umut, öz-saygı, öz-şefkat, öz-yeterlik, pozitif beden, psikolojik ihtiyaçlar ve motivasyon, alçak gönüllük ve tevazu, merhamet, psikolojik iyilik hali, sosyal zekâ, şükran duyma (minnettarlık), travma sonrası gelişim, yaşam doyumu ve yaşam kalitesi başlıklarını kapsıyor.Dergiye ulaşmak için: Üsküdar Üniversitesi Küresel İyi Oluş Manifestosu yayınlamıştıÜsküdar Üniversitesi Senatosu tarafından 2021 yılında pandemi sonrası için “Küresel İyi Oluş Manifestosu” yayınladı. Üsküdar Üniversitesi Senatosu adına Kurucu Rektör ve Yönetim Üst Kurulu Başkanı Prof. Dr. Nevzat Tarhan tarafından 22 Nisan Dünya Günü’nde kamuoyu ile paylaşılan manifestoda pandeminin ülkemizde ve dünyada neden olduğu genel umutsuzluktan endişe duyulduğu vurgulandı. Pandemi sürecinde sosyal ilişkilerin az olmasının, güvenli bağlanma ihtiyacını daha fazla artırdığı; gelecek kaygısı ve sürekli ölümle burun buruna yaşamanın insanların korkularını yükselttiğinin belirtildiği manifestoda “Bu nedenle 21. yüzyılda küresel bilgelik değerlerine daha fazla önem verilmesinin, sağlık, kültür ve eğitim politikalarında göz önüne alınmasının önemini vurgulamak istiyoruz” denildi. Üniversitenin web sitesinde de yer alan manifestoyu isteyen herkes imzalayabilecek.Mutluluk ve İyi Oluş Dergisi (JHWB künyesiSahibiÜsküdar Üniversitesi AdınaA. Furkan TARHAN – Üsküdar Üniversitesi Mütevelli Heyeti BaşkanıYayıncıÜsküdar ÜniversitesiYAYIN KURULUSorumlu Yazı İşleri MüdürüDr. Öğr. Üyesi Fatma TURAN, Üsküdar ÜniversitesiEditörProf. Dr. Nevzat TARHAN, Üsküdar Üniversitesi Kurucu Rektörü ve Yönetim Üst Kurulu BaşkanıEditör YardımcılarıDr. Öğr. Üyesi Fatma TURAN, Üsküdar ÜniversitesiDoç. Dr. Asil ÖZDOĞRU, Üsküdar ÜniversitesiDergi SekreterliğiArş. Gör. Betül ÇELEBİ DAĞ, Üsküdar Üniversitesiİletişim AdresiÜsküdar Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri FakültesiAltunizade Mh. Mahir İz Cd. No:23 34674 Üsküdar / İstanbul / TürkiyeTel: 216 400 22 22E-posta: jhwb@uskudar.edu.trWeb adresi: ISSN Baskı: 2822-4523ISSN (Çevrim içi): 2147-561XYayın AralığıYılda İki Sayı (Mart ve Eylül)

03 EKI 2022

Sosyoloji Bölümü akademisyenleri Rusya ev sahipliğindeki Aile sempozyumuna katıldı.

Prof. Dr. Tamara Rostovskaya: “Aile kurumu nesiller arasındaki ilişkilerin gelişmesini ve sürdürülmesini sağlayan unsurlardan biridir”10 farklı ülkeden aile çalışan akademisyenlerin katıldığı sempozyumun açılış konuşmasını Rusya Bilimler Akademisi Federal Araştırma Sosyoloji Merkezi Demografik Araştırmalar Enstitüsü Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Tamara Rostovskaya gerçekleştirdi. Prof. Dr. Tamara Rostovskaya; “Aile kurumu nesiller arasındaki ilişkilerin gelişmesini ve sürdürülmesini sağlayan unsurlardan biridir. Aile üyeleri açısından ekonomik, sosyal ve psikolojik nitelikli bir dayanışma sistemi vardır.” şeklinde konuştu.Prof. Dr. Ebulfez Süleymanlı: “Ebeveyn otoritesi odaklı bakış açısı yerini, çocuk merkezli düşünce biçimine bıraktı.”Üsküdar Üniversitesi Sosyoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ebulfez Süleymanlı, Sosyoloji Bölümü Yüksek Lisans öğrencileri Elif Ünlü ve İrem Zorba ile birlikte “Helikopter Ebeveyn Profili Bağlamında Ailenin Değerlendirilmesi: Türkiye Örneği” başlıklı araştırma sunumunu gerçekleştirdi. Süleymanlı, ergen çocukların anne-babalarını ‘helikopter gibi’ diye tanımlamasıyla ortaya çıkan bir kavram olduğunu belirterek, yapılan araştırmalar sonucunda Türkiye’de annelerin üçte birinin, babaların ise yedide birinin helikopter ebeveyn tutuma sahip olduğu tespit edildiğini dile getirdi. Günümüz toplumunda değişen ekonomik şartların anne baba ve çocuk ilişkileri eskiye oranla büyük değişim geçirdiğini ve helikopter ebeveynlik olgusunun yaygınlık kazandığının dile getiren Süleymanlı; “Geleneksel kültürde hâkim olan ebeveyn otoritesi odaklı bakış açısı yerini, çocuk merkezli düşünce biçimine bıraktı.” ifadelerini kullandı.Dr. Öğr. Üyesi Nihan Kalkandeler: “Küreselleşmenin etkisini anlamak için aileye ve ailenin toplumsal konumuna odaklanılmalı”Üsküdar Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Nihan Kalkandeler ise “Küreselleşme Sürecinde Ailenin Değişen Yapısı ve Göçün Kadınlaşması” başlıklı bir sunum gerçekleştirdi.Kalkandeler; “Modernizmin öngördüğü yaşam biçimi küresel dünya düzeninde benimsenmiş ve hızlanan toplumsal değişme, bireyselleşme yönünde giderek daha fazla olanak sağlama eğilimine girmiştir. Küreselleşmenin toplumsal etkilerinin tam olarak anlaşılabilmesi için, bu sürecin toplumun temel yapı taşı olan aileye ve ailenin toplumsal konumuna ne yönde etki ettiğine odaklanmak gerekmektedir.” şeklinde konuştu. 

29 EYL 2022

Kimi davranışlar genetik olarak aktarılıyor

Üsküdar Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Psikoloji Bölüm Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Hazal Ayas, davranışların genetik kökenlerine ilişkin değerlendirmede bulundu.Dr. Ayas, insan ve hayvan davranışlarını inceleyen psikoloji bilimi ışığında yapılan araştırmaların davranışı belirleyen temel faktörün, kalıtımsal ve çevresel faktörlerin birbiriyle etkileşimi olduğunu gösterdiğini söyledi.Davranış hem genetik hem çevresel faktörlerle belirleniyorDr. Hazal Ayas, “Ne tek başına genetik faktörler ne de tek başına çevresel faktörler davranışı tek başına açıklayamaz. Bireyin hem ebeveynlerinden getirdiği genetik miras hem de doğup büyüdüğü koşulların (coğrafya, kültür, aile yapısı, yetiştirilme tarzı, sosyokültürel ortam vb.) birbiriyle etkileşimi bireyin davranışlarında belirleyicidir. Genetik yapısı aynı olan fakat farklı ailelerde büyüyen tek yumurta ikizleri çalışmaları genetiğin tek başına davranışı açıklama yetersiz kaldığını doğrulamaktadır.” dedi.Öfke, şiddet ve saldırganlıkta genetik belirleyici olabiliyor… Öfke, şiddet ve saldırganlık eğiliminde genetik yatkınlığın belirleyici olduğuna dikkat çeken Dr. Hazal Ayas, şunları söyledi:“Bireyin yalnızca davranışları değil, boyu, kilosu, ten rengi gibi fiziksel özellikleri ya da potansiyel hastalıkları (kardiyak sorunlar, kanser, diyabet, tansiyon vb) hem genetik yatkınlıkla hem de bu yatkınlığın çevresel faktörlerle nasıl desteklendiği ile ilişkilidir. Örneğin genetik olarak nispeten kısa boylu bir aileden doğan çocuğun da kısa boylu olması beklenmektedir. Fakat bu birey sağlıklı beslendiğinde, düzenli spor yaptığında yani uygun çevresel koşulları gerçekleştirdiğinde potansiyel boy uzunluğunun biraz daha üstüne çıkabilir. Ya da ailesel olarak diyabet genetiğine sahip bir birey çok düzenli bir yaşama sahip olursa diyabet geliştirmeyebilir, tam tersi genetik yükü olmayan bir birey çok sağlıksız yaşam koşulları sonucunda diyabet hastası olabilir. Aynı şekilde saldırganlık, öfke, suça ve şiddete eğilim de genetik bir yük olarak aileden potansiyel olarak aktarılabilir fakat bu potansiyelin ortaya çıkıp çıkmayacağı çevresel koşullarla ilişkilidir. Çocuğun birbirlerine saldırganlık eğilimi olan bir evde büyümesi, saldırganlık davranışının desteklenmesi bir sosyal öğrenme olarak davranışın pekişmesine yol açar.”Suç genetik midir?Suça eğilimli olan bir kişinin çocuğunun da suça eğilimli olup olmadığını da değerlendiren Dr. Hazal Ayas, “Bütün davranışlarda olduğu gibi, genetik aktarım söz konusu olabilir fakat tek başına suça eğilimi açıklayamaz. Çevresel faktörlerle desteklendiğinde suça eğilim ortaya çıkabilir. Ya da genetik olarak potansiyel taşımayan bir çocuk da olumsuz çevresel koşullarda yetiştiğinde suç, şiddet ya da saldırganlık davranışları sergileyebilir.” dedi.Sorunlu davranışlar tedavi edilebilirSuç, şiddet ya da saldırganlık gibi davranışların tedavi edilip edilemeyeceğini de değerlendiren Dr. Öğretim Üyesi Hazal Ayas, “Terapötik süreçte davranışlarımızı ve bu davranışların altında yatan zihinsel faktörleri ele alırız. Dolayısıyla suç, şiddet ve saldırganlık gibi davranışlar da psikiyatrik ve psikoterapötik süreçlerle ele alınarak tedavi edilmesi mümkündür.” dedi.

27 EYL 2022

“İslam Düşüncesinde “Mizan” Kavramı Çalıştayı Katar basınında geniş yer buldu

İslami bir bakış açısı sunmayı amaçlayan UNEP'in desteklediği “Al Mizan- Dünya İçin Bir Sözleşme” her geçen gün yeni bir platformda ilgi odağı olmayı başarıyor. Bu çağrının geliştirilmesi ve benimsenmesi için İslam âlimleri ve Müslüman kurumların da sürece dâhil edilerek küresel bir çabayı simgelemesi amaçlanıyor.“Al-Mizan- Dünya İçin Bir Sözleşme”, doğanın korunmasını yöneten, ilkelerin mevcut zorlukları karşılayan bir biçimde yeniden ifade edilmesinden oluşuyor. İnsan varoluşunun toplumsal düzeninin ardındaki ahlakî ilkelere vurgu yapılıyor.Al- Mizan Dünya Çevre Sözleşmesi Kamuouyla PaylaşıldıÖte yandan, Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP) Dünya İçin İnanç Girişimi çatısı altında yürütülen, dünyadaki Müslüman düşünce liderlerinin katkı koyduğu ortak çalışma metni, Al Mizan: Dünya Çevre Sözleşmesi Üsküdar Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantı ile kamuoyuyla paylaşıldı.

27 EYL 2022

İran’daki protestoların perde arkasında neler var?

Tek neden Mahsa Amini’nin ölümü değil! En önemli iç faktör halkın yoksullaşması… Üsküdar Üniversitesi Politik Psikoloji Merkezi Müdür Yardımcısı Siyaset Bilimci Güler Kalay, İran’da Mahsa Amini’nin ölümünün ardından başlayan protestolarla ilgili çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.Olayların arka planı kapsamlı okunmalıİran’daki protesto gösterilerini doğrudan kadın başörtüsü sorunuyla bağdaştırmanın mümkün olmadığını vurgulayan siyaset bilimci Güler Kalay sözlerine şöyle devam etti:“Protestocular Amini’nin ölümüyle hareket geçtiler ancak bunun arka planını kapsamlı okumak gerekiyor. Ülke içinde ekonomik ve siyasi nedenleri vardır ancak uluslararası nedenleri ve rol oynaması muhtemel dış faktörleri görmezden gelemeyiz. İran’ın Şanghay İşbirliği Örgütü’ne (ŞİÖ) tam üyelik statüsünü alması, Rusya’nın Ukrayna’da kullandığı insansız hava araçlarını büyük oranda İran’dan tedarik etmesi, Amerika ile nükleer anlaşma müzakerelerinin çökmesi ve İran Cumhurbaşkanı İbrahim Raisi’nin New York’ta BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüşmesinin ardından BM Genel Kurulu’nda ABD’ye yönelik sert konuşması dikkate alınacak olursa Amini olayını sadece “kadın hakları” ya da “toplumsal cinsiyet eşitsizliği” üzerinden okumak eksik kalacaktır.”İran rejimi hedef gösteriliyorÖzellikle uluslararası örgütlerin ‘kadın sorunu’ çerçevesinde İran rejimini hedef alan protestolar olarak sunduğu İran’daki gösterileri, 2009 yılındaki Yeşil Devrim’den sonraki en büyük kitlesel hareket olarak değerlendirmenin mümkün olduğunu belirten Kalay, “Etnik olarak Kürt olan Amini’nin ölümünün ardından başlayan protestolar bugün otuzdan fazla ile sıçramış durumda. Protestoların bu kadar hızlı yayılmasının ve konjonktürel olarak böylesine kritik bir zamana rastlamasının tesadüf olamayacağı titizlikle analiz gerektiren bir konudur” diye konuştu.İran’da Kürt kartının oynanması muhtemeldirRusya-Ukrayna çatışmasıyla başlayan süreçle birlikte uluslararası ilişkilerde dengelerin değişmekte olduğuna dikkat çeken Siyaset Bilimci Güler Kalay, “Değişimin sancısız olması mümkün değil. Bu nedenle kimi ülkelerdeki dinamiklerin üzerine gidilmesi, iç ve dış faktörlerin harekete geçirilmesi olasıdır. Dağlık Karabağ sorununun yeniden sıcak çatışmaya dönüşmesi gibi İran’daki gösterilerde de dış unsurların etkisinin varlığı olasıdır. İran’ın dış politikada attığı adımların iç siyasi durumuyla baltalanması pekala iç dinamiklerinin fitillenmesiyle gerçekleştirilebilir. Diğer yandan şimdiye kadar Kürt kartı en aktif olarak Türkiye ve Suriye’de oynandı ancak İran’da da oynanması muhtemeldir.” dedi.Protestolarda ekonomik ve siyasi talepler varSiyaset Bilimci Güler Kalay, İran’ın son yıllarda gerek pandemi gerekse uluslararası yaptırımlar nedeniyle ekonomik olarak zor zamanlar yaşadığını söyledi ve sözlerini şöyle tamamladı:“Ülke halkındaki genel hoşnutsuzluk, dini lider Hamaney’in sağlığıyla ilgili endişeler ve halefiyle ilgili söylentilerle daha da büyümektedir. Ülke içindeki liberallerle muhafazakarlar arasındaki çatışma da önemli iç siyasi dinamiklerden. Halkın giderek yoksullaşması, protestoların büyümesindeki en önemli iç faktör. Bu nedenle protestolarda hem ekonomik hem de siyasi talepler var. Uluslararası faktörlere tekrar göz atarsak, Rusya-Ukrayna savaşının ABD ve AB üzerindeki etkisine değinmemiz gerekir. Avrupa’yı soğuk ve zor bir kış bekliyor. Rus gazının ikamesini Orta Doğu gazıyla yapmak için İran’la müzakere etmek gerekiyor.”

27 EYL 2022

Türkiye dünya dış politikasında en önemli aktör mü olacak?

Moderatörlüğünü Üsküdar Üniversitesi PPM (Politik Psikoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi) Müdür Yardımcısı siyaset bilimci Güler Kalay’ın yaptığı programda Şanghay İş birliği Örgütü ve Ortadoğu kapsamlı bir şekilde konuşuldu.Doç. Dr. Aleksandr Anatollyevich Sotniçenko: “Türkiye- İran, Türkiye- Çin ilişkileri çözülebilir”Programın açılış konuşmasını Sankt Petersburg Üniversitesi Rus Evi Başkanı Doç Dr. Aleksandr Anatollyevich Sotniçenko yaptı. Şanghay İş birliği Örgütü ile ilgili bilgilendirmelerde bulunan Sotniçenko konuşmasında; “Şanghay örgütü hakkında birkaç söz söylemek istiyorum. Şangay örgütü 2001’ de başlamıştır. Burada Çin, Rusya, Kazakistan, Tacikistan, Kırgızistan ve Özbekistan bulunuyor. 2017’de Hindistan, Pakistan katıldı. 2022 yılında İran’da üye oldu. Türkiye ise gözlemci olarak katıldı. Bu Örgüt NATO gibi askeri bir örgüt değildir. Aramızda hiçbir anlaşma yoktur. Çin, Rusya, Pakistan, Hindistan ve başka ülkeler arasında hiçbir askeri anlaşması görülmüyor. Daha çok Ortadoğu problemleri, İran ve batı arasındaki ilişkiler hakkında burada daha önemli oluyor. Türkiye NATO üyesi olduğu için Şanghay iş birliği organizasyonunda birkaç hedefi vardır. En önemlisi Avrasya Türklerle daha yakın ilişkiler kurmak için Rusya ile Türkiye olarak, Batı ile Rusya arasında olmak istemesidir. Türkiye- İran, Türkiye-Çin arasında problemler çözülebilir.” ifadelerini kullandı.Dr. İsmail Sarı: “Rusya ve Çin iş birliği, Şangay etrafında şekilleniyor”Şanghay İş birliği Örgütünün yapısından bahseden ORSAM (Ortadoğu Araştırmaları Merkezi) Ortadoğu Uzmanı Dr. İsmail Sarı; “Şangay İş birliği Örgütü statik bir örgüt değil. Aslında Rusya ve Çin’in bu örgüte yüklediği mana ile örgütün üyelerinin yüklediği mana arasında birtakım farklar var. Özellikle ABD’nin Ukrayna’daki tavrı nedeni ile Rusya ve Çin’in iş birliği arayışı var. Bu iki ülkenin iş birliği, Şanghay İş birliği Örgütü etrafında şekilleniyor. Her zirve sonrası Şanghay İş birliği Örgütü’nün yavaş yavaş farklı bir yapıya doğru gittiğini ifade edebiliriz. Artık Çin-ABD rekabetinin sertleşmesi nedeni ile Ukrayna savaşı ile beraber bu örgüte, Rusya ve Çin’in yüklediği anlam var. Burada Batı ile ilişkileri iyi olan üyelerde söz konusu. Özellikle Hindistan’ın ABD ile ilişkileri hızla gelişiyor. Aynı şekilde Kazakistan’ın Batı ile ilişkileri söz konusu. Birde örgüt içi çekişmeler söz konusu. Herkesin uyum içinde olduğunu söylemek çok doğru değil. En başta Rusya-Çin çekişmesi var, Pakistan-Hindistan arasında problemler söz konusu. İş birliği Örgütünün statik bir örgüt olarak düşünüp, onun üzerinden tanımlamalar yapmak çok doğru değil.” şeklinde konuştu.“Rusya-Çin yakınlaşması ABD için en büyük kâbus”Konuşmasına Rusya-Çin yakınlaşmasından bahsederek devam eden Sarı; “Rusya-Çin yakınlaşması, ABD için en büyük kâbus. Son dönemde Ukrayna savaşı ve Tayvan meselesi ile bu iki gücün yaklaşmaya başladığını görüyoruz. Bu nedenle ABD bunu engellemek için önlemler almaya çalışacaktır. Çin’in Kuşak-Yol Projesi’nin geçtiği coğrafyada, özellikle Hint-Pasifik Bölgesinde hızla yayılan renkli devrimler ve darbeler görüyoruz. ABD de bu bölgede birtakım aktiviteler yürütüyor. Sadece Şanghay İş birliği Örgütü’nün kendi içerisinde barışçıl bir ekonomik alan olarak yükseldiği bir yer değil. ABD’de 2001’den beri Şangay İş birliği Örgütünü, kendisine bir meydan okuma olarak algılıyor ve Şanghay İş birliği Örgütündeki ülkeleri istikrarsızlaştırmaya yönelik hamleler söz konusudur.” dedi.“İran’da Pantürkizm korkusu söz konusu”Dr. İsmail Sarı, Çin’in Ortadoğu ile olan ilişkilerine değindi. Sarı; “Çin’in Ortadoğu ile ilişkileri önem arz ediyor. ABD Ortadoğu’yu boşaltmaya başladığında güç boşluğunu Çin doldurabilir. İran, Şanghay İş birliği Örgütüne 2023’te tam üye olarak katılacak. İran, bunu Çin sayesinde başardı. Özellikle İran’ın ABD ile olan problemleri, Çin-ABD arasındaki rekabetin sertleşmesi ve Biden yönetiminin yeni bir soğuk savaştan bahsetmesi, Çin’in bir şekilde önlem alması kararını gözler önüne seriyor. İran, 2. Karabağ savaşından beri, Türkiye’nin kendisini çevrelediğini düşünüyor. Özellikle Suriye ve Irak’tan sonra Kafkasya’ya yerleşen Türklerin, İran’ı çevrelediği düşüncesi söz konusu ve İran’da ciddi anlamda Pantürkizm korkusu söz konusu. Türkiye’yi son dönemde yükselen bir tehdit olarak algılayan İran’ın, bölgede güçlenmesi ve Türk Cumhuriyetleri ile kara bağlantısının bir şekilde sağlanması kendi çıkarına uymuyor ve çok sert tepkiler veriyor.” ifadelerini kullandı.  Prof. Dr. Havva Kök Arslan: “Dünyanın ekonomik güç dengesi doğuya kayıyor”Üsküdar Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı Prof. Dr. Havva Kök Arslan ekonomik ve politik gelişmeler hakkında değerlendirmelerde bulundu. Arslan; “Ekonomi, politik ile ilgili paralel olarak, Türkiye’nin Çin, Rusya ya da İran algısı ya da Rusya’nın Türkiye, İran, Çin algısı aynı şekilde Çin’in Türkiye, Rusya algısı önümüzdeki dönemde çok radikal bir şekilde değişecek. Aslında son 500 yıldır, dünya ekonomik ilişkilerinde olmayan bir şey oluyor. Dünyanın ekonomik bir güç dengesi doğuya kayıyor. Son 500 yıldır Dünya tarihinde ilk defa olan şey bunun başını bir Avrupalı, batılı güç çekmiyor. Doğulu bir güç çekiyor. Çin ise bunun merkezindedir.” şeklinde konuştu.“Türkiye Dünya dış politikasında en önemli aktör olacak”Türkiye ile Çin ilişkileri konusundan bahseden Prof. Dr. Havva Kök Arslan; “Çin Türkiye’yi kuşak yol projesinde önemli bir güzergâh olarak koymuş ve Türkiye’ye yakın kadrajda incelemektedir. Türkiye’nin gücü ve zafiyetlerini ciddi bir şekilde inceliyor ve ona göre davranmaya çalışıyor. Tabi Türkiye’nin tepkisine bakarak ilerleme çalışıyor. Türkiye’nin batıdan uzaklaşması ve Şangay iş birliği örgütüne ilgi duyması da aslında Çin’in dikkatle not ettiği bir noktadır. Ticari anlamda iş birliğimiz çok istenen düzeyde değil ama özellikle Çin savunma alanında Türkiye ile yakın iş birliğine girmek istiyor. Türkiye bu konuda geride duruyor. Türkiye, Çin başta olmak üzere dünya dış politikasında en önemli aktör olacak diye düşünüyoruz.” dedi.Prof. Dr. Ali Poyraz Gürson: “Dünyada Jeopolitik bir kırılma var”Okan Üniversitesi Öğr. Üyesi Prof. Dr. Ali Poyraz Gürson, çok kutupluluğa doğru evirilmek istenen uluslararası ilişkilerin, özellikle Orta Doğunun bu durumdan nasıl etkileneceğiyle ilgili bilgilendirmelerde bulundu. Prof. Dr. Ali Poyraz Gürson; “Güneydoğu Asya da bütün gelişmelerin Doğu Asya da veya Orta Asya da değil Güney Doğu Asya da çok önemli gelişmeler var. Sadece Tayvan’daki ülkeler değil orada diğer bölgeye de dikkatle bakmak gerekir. Dolayısıyla bu gelişmelere paralel Türkiye’nin üyeliği çok önemlidir. Dünyada Jeopolitik bir kırılma var ve yeni bir güvenlik anlayışı oluşturulmaya çalışılıyor ve merkezdeki güç boşluğunu da kimlerle doldurulacağı ile ilgili de aslında Yeni Batı Yeni Roma ve Hun İmparatorluğu ve Moğol İmparatorluğu çekişmesi savaşı gibi görüyorum. Bu çok kutupluluk yeni bir soğuk barış ve bu önümüzdeki 2 ay içinde de özellikle turnusol kâğıdına dönüştü. Ukrayna’daki gelişmelerin ve dozajının şiddetinin üzülerek artacağını da öngörebiliriz. Çünkü savaşta seferberlik ilan etti Putin ve bu bölgeyi de sadece kuzeyimizi değil bütün Dünyadaki dengeleri de değiştirecek gelişmeler 2 ay içinde de olayın şekil akışına girmeden netleşir.” ifadelerini kullandı.

22 EYL 2022

Modern dünya eşi görülmemiş bir çevre kriziyle karşı karşıya!

 Çalıştayda, Al Mizan, Earthna ve Kur'an Botanik Bahçesi ekip üyeleri tarafından üç ayrı sunum yapıldı. Al-Mizan: Dünya Çevre Sözleşmesini hazırlayan ekipte bulunan Üsküdar Üniversitesinden Prof. Dr. İbrahim Özdemir, UNEP’ten Dr. Iyad Abu Moghli ve Dr. Odeh Al-Jayyousi Al-Mizan'ın tanıtımını yaparak içerikleriyle ilgili birer sunum gerçekleştirdi. Çalıştay’da Al-Mizan'ın insan ve doğa arasındaki ilişkiyi yeniden tesis etmek için nasıl kullanılabileceği tartışıldı.Ruba Hinnawi tarafından Earthna'nın tanıtımı, misyonu ve vizyonu anlatıldı.Ardından İslami değerlerin Earthna'nın sürdürülebilirlik stratejisini nasıl şekillendirdiği tartışılarak, hayata nasıl geçirilebileceği ve gençlere nasıl anlatılabileceği konuları da ele alındı.İbn Haldun Üniversitesi, İslami İlimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Recep Şentürk yaptığı açış konuşmasında al-Mizan kavramın İslam düşüncesindeki yerini örneklere ortaya koyarak; bu metin ile Müslümanların çevre sorunlarıyla ilgili çözümler sunabileceğinin altını çizdi.Ayrıca çalıştayın ikinci gününde;Ekolog ve İcra Direktörü Dr. Gonzalo Castro de la Mata, Katar Vakfı Temsilcisi Hend Zainel, İslam ve Küresel İlişkiler Profesörü ve Sudan Eski Dışişleri Bakanı Prof. Dr. Mustafa Elamin, Küresel Kamu Diplomasisi Ağı Genel Sekreteri Darwish Ahmed Al Shebani, Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP)  Direktörü Dr. Iyad Abu Moghli, Üsküdar Üniversitesi İnsan ve Toplu Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İbrahim Özdemir ile Sürdürülebilirlik ve İnovasyon Uzmanı Prof. Dr. Odeh Al-Jayyousi de sunum yaptı.Modern dünyanın eşi benzeri görülmemiş çevre kriziyle karşı karşıya olduğunu vurgulayan konuşmacılar, İslam dininin konuyla ilgili öğretilerine vurgu yaptılar.Katar Vakfından Hend Zainel Katar’ın çevre ve enerji konusundaki vizyonunu ortaya koyarak, Yükseköğretimde sürdürülebilir bir gelecek ve yenilenebilir kaynaklar konularına çok önem verdiklerini vurguladı.Al-Mizan’la uyumlu politika ilkeleri: Yüksek değerli enerji verimliliği, gelişmiş doğal gaz ve yenilenebilir enerji teknolojilerinden oluşan çeşitli portföyden yararlanmak ve bunları entegre etmek.Sera gazı emisyonlarını büyük ölçüde azaltmak.Pakistan örneğinden hareketle toplumunun afetlere karşı dayanıklılığını artırmak.Sürdürülebilirlik, satın alına bilirlik, verimlilik, güvenlik, esneklik ve güvenilirlik dahil olmak üzere müşterilerin önceliklerini düşünmek.Enerji tüketimini azaltmak ve yönetmek.Daha dirençli enerji altyapısı geliştirmek.

22 EYL 2022

“Al-Mizan: Dünya Çevre Sözleşmesi” 26 Eylül’de, Türkiye Kamuoyuyla Paylaşılacak

İslam dünyasının, gezegenin içinde bulunduğu iklim krizine yönelik harekete geçmesini amaçlayan ortak çağrı “Al-Mizan: Dünya Çevre Sözleşmesi” 26 Eylül günü, saat: 10.30’da, Üsküdar Üniversitesi (ÜÜ) Nermin Tarhan Konferans Salonu’nda Türkiye kamuoyuyla paylaşılacak.“Al-Mizan: Dünya Çevre Sözleşmesi”; Birleşmiş Milletler Çevre Programı’nın (UNEP) öncülüğünde İslam Dünyası Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (ICESCO), İslami Ekoloji ve Çevre Bilimleri Vakfı (IFEES), Üsküdar Üniversitesi Çevre Ahlakı Forumu, Katar Kur’ân Botanik Bahçesi ve Katar Hamad Bin Halife Üniversitesi ile birlikte hazırlandı.Programın açılış konuşması Prof. Dr. Nevzat Tarhan tarafından yapılacak. Ardından ÜÜ İnsan ve Toplum Bilimleri Dekanı-Çevre Ahlakı Forumu Direktörü Prof. Dr. İbrahim Özdemir, “Geleceğimiz İçin Al-Mizan” başlıklı bir konuşma gerçekleştirecek.İklim Değişikliği ve Küresel İşbirlikleriİklim değişikliğinin neden olduğu sorunları anlama ve çözüm bulmada dini kuruluşlar, bilimsel araştırma forumları, sivil toplum grupları ve uluslararası kuruluşlar arasında artan bir işbirliği gelişti. Aynı gezegende yaşayan farklı din ve kültürlerin mensupları, ortak sorunlarını ve ortak ahlaki duyarlılıklarını konuşmaya, tartışmaya ve paylaşmaya başladı. UNEP Dünya İçin İnanç Girişimi (Faith-Based Organizations) strateji belgesi, 2018 yılında yayımlandı.Girişimin güçlü başarılarından biri, Ekim 2020’de başlatılan Dünya için İnanç Koalisyonu oldu. Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’ni ve ortak çevresel öncelikleri ele almak için inançlı aktörlerle birlikte çalışma da bu süreçte şekillendi. Daha sonra “Al-Mizan: Dünya Çevre Sözleşmesi” adını alacak olan İslami Çevre Sözleşmesi düşüncesi, UNEP-Dünya için İnanç Girişimi ve İslam Dünyası Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü ile Rabat’ta düzenlenen 8. Çevre Bakanları İslam Konferansı’nda doğdu.1,8 Milyar Müslümanın Sürdürülebilirliği Benimsemesi HedefleniyorICESCO, IFEES, Üsküdar Üniversitesi, Katar Kur’ân Botanik Bahçesi, Katar Hamad Bin Halife Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi ve Dünya için İnanç Girişimi; dünyanın 1,8 milyar Müslümanının sürdürülebilirliği günlük yaşamlarının bir parçası olarak benimsemeleri için çevreyle ilgili İslam’ın öğretilerini ortaya koymak üzere bir araya geldi. Kur’an’ın 55. Suresi olan Rahmân suresinde geçen ve Kur’an’ın temel kavramlarından biri olan “al-mîzân”dan adını alan metin, Müslümanların dünya ile yapmış oldukları bir misak ve ahitleşme olarak görülüyor. Bundan ötürü “Al-Mizan: Dünya Çevre Sözleşmesi” olarak isimlendirildi.Sözleşmenin ilk taslağı, geribildirim ve danışma için küresel düzeyde 300’den fazla İslami kurumla paylaşıldı. Sözleşmenin, İslam dünyasında ve ötesinde; din, çevre ve sürdürülebilir kalkınma konularında çalışanlarla bilim insanları ve araştırma merkezleri arasında yeterlilikler ve ortaklık ağları kurması umuluyor. Sözleşme metni öncelikle İslam Dünyası Çevre Bakanları Konferansı’na sonrasında ise Birleşmiş Milletler’e sunulacak. “Al-Mizan: Dünya Çevre Sözleşmesi” Türkçe, Arapça, Almanca ve Fransızcaya çevrildi. Diğer dillere çevirileri sürüyor.Çevreye İslami Bir Bakış Açısı Sunuyor“Al-Mizan: Dünya Çevre Sözleşmesi”, iklim değişikliği ve gezegene yönelik diğer tehditlerle mücadele eden yerel, bölgesel ve uluslararası eylemleri güçlendirmek amacıyla çevreye İslami bir bakış açısı sunuyor. Çağrının geliştirilmesi ve benimsenmesine İslam alimlerini ve Müslüman kurumları dahil etmek için küresel bir çaba olarak öne çıkıyor. Tabiatın korunmasını yöneten ilkelerin mevcut zorlukları karşılayan bir biçimde yeniden ifade edilmesi amacını taşıyan metin, insan varoluşunun toplumsal düzeninin ardındaki ahlaki boyutu inceliyor.Dünyanın mevcut durumunun değerlendirilmesiyle başlayan metin, muhatapları bu durum üzerinde derinlemesine düşünmeye, yani tefekküre davet ediyor. İnsanlık mirası zikredilerek küresel iklim değişikliğinin sonuçlarına dikkat çekiliyor. Ayrıca sözleşme, tüm Müslümanlara umutlarını yitirmeden, sorunlarına çözüm bulmak için sivil ve demokratik bir anlayış içerisinde bireysel sorumluluk yüklenmeleri konusunda çağrıda da bulunuyor.Sözleşmenin temel başlıkları şöyle:Kozmos ve Dünya Üzerindeki İşaretler: Entegre Bir Yaklaşım,Rahmân olarak Allah: Kozmik Denge,Al-Mīzān: Denge ve Karşılıklılık,Hilafet fi ‘l-Ard: Yeryüzünde Vekil Harçlık: Bütünün Refahı,Herkese Karşı Nihai İyilik için Çalışmak: Ethos ve Ahlak,Tevhid’in Ahlaki Boyutları,Rahmet: Merhamet,Şükür: Minnetkarlık,Rahman’ın İşaretlerine Karşılık Vermek,Rahmân’ın Alâmetlerini Anlamak,Çevre Konusundaki Baş Örneğimiz: Alemlere Rahmet Bir Peygamber: Hz. Muhammed (sav),Eşitlik ve Adalet: Refahı Yeniden Düşünmek, Kalkınma ve Yaşam Tarzı, Yaşamın Kaynakları, Yaşam Kaynaklarını Kullanmada Hesap Verebilirlik,Hayvanların Refahı ve Hayvan Hakları,Avcılık ve Balıkçılık,Ekolojik Planlama: Tabiattan İlham Alarak Tasarım,Ekolojik Tasarım: İslam Bahçe Tasarımı Geleneği,Çevre Aktivizmi: Önümüzdeki Yol.Kaynak: ekoıQ

21 EYL 2022

Rusya’nın seferberlik açıklaması ne anlama geliyor?

Büyük bir savaşa mı hazırlanıyoruz?Üsküdar Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler İngilizce Bölüm Başkanı Prof. Dr. Havva Kök Arslan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in seferberlik açıklamasını yorumlarken önemli noktalara değindi.Haberler karşısında Kremlin sessizliğini bozdu Prof. Dr. Havva Kök Arslan, Putin’in Rus halkına seslendiği konuşmasında ‘Rusya'yı, egemenliğini, toprak bütünlüğünü korumak ve Rus halkının güvenliğini sağlamak için kısmi seferberlik’ ilan ettiğini söyledi ve sözlerini şöyle devam etti:“Ukrayna’nın son günlerdeki askeri başarısının ardında Rusya’nın proaktif askeri harekâtındaki yavaşlamanın önemli bir faktör olduğu açıktır. ABD’nin Ukrayna’ya silah yardımını artırması ve özellikle batılı haber kaynaklarında Rusya’nın neredeyse savaşı kaybetmek üzere olduğu yönündeki haberlere karşılık Kremlin sessizliğini bozdu diyebiliriz. Bununla birlikte Dugin suikastına Rusya’dan beklenen tepki gelmediği de dile getirilen konulardan birisiydi. Öte yandan Dağlık Karabağ’daki çatışmaların yeniden başlaması, Pelosi’nin Ermenistan ziyareti, Batı’nın Rusya’yı çevreleme politikasının bir diğer ayağı. Şangay İşbirliği Örgütü toplantısının ardından Putin’in kısmi seferberlik ilanı aslında son bir aylık süreçteki suskunluğunu bozduğunu gösteriyor.”Prof. Dr. Arslan : “Rusya daha sert adımlar atacaktır”Bu gelişmenin Batı’nın erken zafer öngörüsünü yeniden gözden geçirmesi gerektiğine işaret ettiğini vurgulayan Prof. Dr. Havva Kök Arslan, “Bu gelişme aynı zamanda Rusya’nın artık daha sert adımlar atacağının da işareti sayılabilir. 23-27 Eylül tarihleri arasında DPR, LPR Kherson ve Zaporozhe’de referandum gerçekleştirilecek. Referandum sonucunda büyük olasılıkla Rusya lehine karar çıkacaktır. Bundan sonrasında Rusya, Doğu Ukrayna’da öncelikli olarak bu bölgelerde ağırlığını ortaya koyacak sonrasında Odesa Limanı’na karşı ilerlemesi büyük olasılıktır. Odesa Limanı, Ukrayna’nın Karadeniz’e açılan kapısı ve Rusya bu yolla Ukrayna’nın denize çıkışını kapatmış olacaktır.” dedi.Kremlin orduyu güçlendirmeyi hedefliyorSeferberlik ilanının Rus ordusunun yedekteki askerleri ile belirli askeri uzmanlıklara ve askeri deneyime sahip olanların zorunlu askerliğini kapsadığını ifade eden Prof. Dr. Havva Kök Arslan, “Gönüllüler ile askerlik hizmeti için sözleşme imzalayan yabancılara vatandaşlık hakkı verilmesindeki sürecin de hızlandırılması alınan diğer kararlar arasında yer alıyor. Kremlin bu sayede ordunun yeniden güçlendirilmesi ve tüm olanaklarıyla Ukrayna’da varlık göstermesi bekleniyor.” diye konuştu.Aleksandar Vucic’in uyarısı ciddiye alınmalıProf. Dr. Havva Kök Arslan, sözlerini şöyle tamamladı: “Gelişmeler, Rusya ve Çin'in batı ile arasındaki ilişkilerin daha da karmaşık hale geldiği bir dönemde olduğumuzu gösteriyor. Birinci Dünya Savaşı’na sebep olan kıvılcımın çıktığı topraklar olan Sırbistan’ın Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic’in ‘İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana benzerini yaşamadığımız büyük bir dünya çatışmasına yaklaşıyoruz’ uyarısını ciddiye almak gerekiyor.”

16 EYL 2022

Prof. Dr. Özdemir, Ekoloji ve Biyoetik Çalışmalar Akademik Dergisi bilimsel konseyine seçildi.

Ekoloji ve Biyoetik Çalışmalar akademik dergisinin editöryal ekibi Polonya’dan, Slovakya’dan, Çek Cumhuriyeti’nden, Bulgaristan’dan, Hırvatistan’dan, Slovenya’dan ve Türkiye’den gelen çeşitli makaleleri yayınlayan konseyinin Prof. Dr. İbrahim Özdemir’den beklentisi her yıl 1-2 makale hazırlaması olacak.Prof. Dr. İbrahim Özdemir, makaleler açısından daha geniş alan ve çeşitlilik hedefleyen dergiye felsefik, teolojik, biyolojik, ekonomik, eğitimsel ve sosyolojik bakış açılarıyla çevresel krizler üzerine disiplinler arası süreli makalelerin yayınlanması konusunda destek olacak.  

16 EYL 2022

Osmanlı-Malezya ilişkileri semineri düzenlendi

İki toplum arasındaki tarihi bağların kökenleri incelendiGüney Yerleşke Kuzguncuk Toplantı Salonu’nda ‘The Ottoman-Malay Relations’  başlığıyla gerçekleştirilen seminere Yusoff, iki toplum arasındaki tarihi bağların kökenlerini inceleyerek başladı. Dini, ticari ve askeri bağların iki toplumu tarih boyunca birbirine yaklaştırdığını vurgulayan Prof. Dr. Yusoff, önemli tarihi olaylara değindi. Yusoff;  “Malay coğrafyasına Batılı kolonyal güçlerin gelişinin ardından, Açe Sultanlığı Osmanlı ile yakınlaştı ve bir heyeti İstanbul’a gönderdi. Benzer başka vakalarda da Osmanlı top ve asker göndererek yardımcı oldu. Açe ile yardımlaşma için Osmanlı’nın bölgeye gönderdiği askerler uzun yıllar burada ikamet etti. Yerli halk ile kaynaştılar. Günümüz Malezya’sında da önemli şahsiyetlerden bazılarının soyları bu askerlere dayanıyor. Bu iş birliği dönemin ortak düşmanı olan Portekiz’le mücadeleye de odaklanıyor.” ifadelerini kullandı."Maleyzalılar Türkiye’yi ikinci vatan gibi görüyorlar”İki toplum arasındaki bağların dini ve kültürel sebeplerle sıkı olduğunu söyleyen Prof. Dr. Yusoff; “Günümüzde Türkiye ile Malezya arasında yakın ilişkiler bulunuyor. Malezyalılar Türkiye’yi ikinci vatan gibi görüyor. Bunun bir örneği olarak Hac ziyareti için Suudi Arabistan’a giden Malezyalılar sıklıkla Türkiye’ye uğrayıp burada vakit geçiriyorlar. Bunun sebebi de tamamen iki toplum arasında kurulan duygu bağıdır.” dedi.Birçok bölüm seminere ilgi gösterdi Prof. Dr. Yusoff daha sonra seminere Tarih Bölümü’nün yanı sıra diğer bölümlerden de katılım sağlayanların Malezya’nın tarihi, dili, kültürü ve günümüz Malezyalılarının Türkiye’ye bakışı hakkında sordukları soruları cevapladı.  Seminer toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, geçtiğimiz günlerde de yine Malezya’daki Universiti Sains Islam Malaysia’da görevli Doç. Dr. Norhayati Rafida Abdul Rahim’i ağırlamış, fakülte mensupları konuşmacının “İslam, Çevre İletişimi ve Sürdürülebilirlik” konferansını ilgiyle takip etmişlerdi. Fakülte, uluslararası bilimsel bilgi akışı ve iş birliğine verdiği önem doğrultusunda benzer etkinlikleri yapmaya, gerek mensuplarını yurtdışına göndermeye ve yurtdışından akademisyenleri Üsküdar’da ağırlamaya devam ederek ilişkileri güçlendirmeye devam edecek.

15 EYL 2022

Malezyalı Heyet Üsküdar Üniversitesi ziyaret etti

Karşılıklı geliştirilecek iş birlikleri değerlendirildi Senato toplantı salonunda gerçekleşen görüşmede Malezyalı heyetle öğrenci-öğretim elemanı değişim programları konusu ele alındı.Üsküdar Üniversitesi ve NPİSTANBUL Hastanesi de tanıtılarak, karşılıklı geliştirilebilecek iş birlikleri değerlendirildi.İş birliklerinin değerlendirilmesinin ardından Malezyalı heyete, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İbrahim Özdemir tarafından plaket ile kitap takdimi gerçekleştirildi ve iş birliği yapılması için ön protokol imza töreni yapıldı.Takdimin ardından Malezyalı heyete Üsküdar Üniversitesi kampüsleri gezdirilerek üniversite hakkında bilgiler verildi.Ziyaret toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.

08 EYL 2022

Üsküdar’da 9. mezuniyet coşkusu!

“Sadece teknik becerileri bilmek, yanlış şeyler yaptırıyor”Ataşehir Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda düzenlenen 9. Dönem mezuniyet töreninde heyecan ve coşku bir arada yaşandı. Üsküdar Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Furkan Tarhan ve TARHAN-İDER Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Fırat Tarhan’ın da katıldığı törende Rektör Yardımcısı ve Mezuniyet Organizasyonu Koordinatörü Prof. Dr. Sevil Atasoy ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hikmet Koçak’ın da aralarında yer aldığı akademisyenler de hazır bulundu.Üsküdar Üniversitesi Kurucu Rektörü ve Yönetim Üst Kurulu Başkanı Prof. Dr. Nevzat Tarhan, açılış konuşmasında yeni mezunlara tavsiyelerde bulundu.Üsküdar Üniversitesi ailesinin bir kez daha mezuniyet töreninde bir araya gelmesinin kendini mutlu ettiğini belirten Prof. Dr. Nevzat Tarhan, “Pandemi döneminde üniversite öğrencisi olanlara artık gazi demek istiyorum.  Üniversiteyi zor şartlarda okudular. Kısmen üniversitede oldular, kısmen online dersler aldılar çevrimiçi olarak takip ettiler. Pandemi sürecinde biz üniversite olarak hızlı bir reaksiyon aldık. Çevik davrandık, hızlı bir şekilde online olarak canlı dersleri yaptık. Hiç videodan dersler yapmadan, hocalarımız büyük fedakârlık gösterdiler. Dersleri online olarak, canlı olarak dersleri, devam ettirdik ve bir şekilde eğitim kalitesini düşürmeden eğitimi yapmaya çalıştık. Çok şükür pandemiyle ilgili süreç de kontrol altında gidiyor. Hemen hemen artık bu konuda bu büyük toplantıyı yapabilecek seviyeye geldik. Bu nedenle aynı zamanda hepinize ve insanlığa geçmiş olsun da demek istiyorum.” dedi.Üniversite eğitiminin bir maraton olduğunu belirten Prof. Dr. Nevzat Tarhan, “Genç arkadaşlarımız için bu mezuniyet töreni, insanın hayatındaki çok önemli dönemeçlerden birisi. Artık öğrencilik bitiyor, öğrenciliğin özgürlük boyutu var, ders çalışmanın dışında sorumluluk boyutu daha az. Mezun olduktan sonra biraz özgürlük kısıtlanıyor, sorumluluk boyutu daha fazla ortaya çıkıyor. Bu nedenle mezun olanlara aynı zamanda hayatın gerçeklerine hoş geldiniz de demek istiyorum. Çünkü mezuniyet öncesi dinamikle, mezuniyet sonrası dinamik aynı olmuyor biliyorsunuz. Buna da uyum sağlamayı başaranlar, okulda başarılı olanlar sosyal hayatta da başarılı oluyorlar, meslek hayatında da başarılı oluyorlar aile hayatında da başarılı oluyorlar.” dedi.Üniversite olarak amaçlarının sadece teknik ve akademik becerileri öğretmek olmadığını, aynı zamanda yaşam becerilerini de öğretmek olduğunu kaydeden Prof. Dr. Nevzat Tarhan, “Sosyal becerileri, duygusal becerileri size öğreterek hayatta da hem başarılı hem mutlu hem iyi şeyler yapan mezunlar olmanız yönünde strateji geliştirmiştik. Bunu da uygulamaya çalıştık bu strateji içerisinde 21. yüzyılın becerileri var. Yenilikçilik, girişimcilik becerileri var. Biraz önce söylediğim gibi yaşam becerileri var. Bu yaşam becerileri derslerini biz, üniversite ilk kurulduğu zaman 2013’te pozitif psikoloji dersi olarak kurduk. Sonra 2015’te Harvard başlattı. Sonra 2018’de Yale Üniversitesi başladı. Şimdi artık gelişmiş ülkelerde, ortaokul liselerde bu dersler var. Mindfulness yani farkındalık dersleri olarak sadece üniversitelerde değil, oralarda da okutuyorlar.” diye konuştu.Hayat becerilerini öğretmenin önemini vurgulayan Prof. Dr. Nevzat Tarhan, “Hayat becerilerini öğretmezsek, sadece teknik becerileri öğrenen gençler yanlış şeyler yapıyorlar. Bu yaşam becerileri dersinin içeriğine baktığımız zaman, ne öğretiyor? Kendini tanımayı öğretiyor, empatiyi öğretiyor, bağışlayıcılığı öğretiyor, yardımlaşmayı öğretiyor, paylaşmayı öğretiyor.” dedi.Prof. Dr. Nevzat Tarhan, şöyle devam etti: “Bunlar zaten bizim Anadolu irfanının gerçekleri. Biz bunu bilimsel metodoloji içerisinde sunmaya çalıştık ve pozitif psikoloji derslerinde de sunduk. Bununla ilgili ciddi literatüre katkı sağladık ve bunun ilk sonuçlarını da akademik alanda aldık. Enteresan bir şey yaşadık. Mesela dünyada Birleşmiş Milletler’in sürdürülebilir gelişme programı var. O program içerisinde tanımlamam 17 tane etiket var. O 17 etiketten, iki etiketi Üsküdar Üniversitesi aldı. 2021 – 2022 yılı bu nedenle bizim için uğurlu geldi.” dedi.Etiketlerden birinin Quality Education yani “eğitim kalitesi” etiketi olduğunu ifade eden Prof. Dr. Nevzat Tarhan, “Dünya standartlarına uygun eğitim kalitesi verdiğimizi kanıtlamış olduk.  Dünyada Time Higher Education (THE), Birleşmiş Milletler’in standartlarını kullanan bir kuruluş geçtiğimiz Nisan ayında bize uluslararası standartlarda bu etiketi bize resmi olarak verdi. Diğer etiket de Good Health and Well Being etiketi. Türkçe karşılığı iyi sağlık iyi oluş demek. “İyi sağlık ve iyi oluş” etiketini de almaya hak kazanmamızın en büyük sebebi gençlere birinci sınıftan itibaren yaşam becerilerini öğretmemiz. Bunu da belgeleyince almış olduk. Bu etiketi almak kolay değil.” dedi.Bu konuda proaktif olmalarının dünyanın gidişini bazı konularda ön görebilmelerinin önemli bir katkısı olduğunu söyleyen Prof. Dr. Nevzat Tarhan, dünya üniversiteleri içerisinde ilk 500’e giren vakıf üniversitelerinden biri olduklarını belirterek şunları söyledi:“Bu sene biz yine bir sürpriz yaşadık. SCIMAGO diye derecelendirme kuruluşu var. THE kuruluşundan hariç. SCIMAGO da Scopus veri tabanında yapılan bir araştırma endeksinde dünya üniversitelerini derecelendiriyor. Dünya üniversitelerini derecelendirirken Türkiye’de de 500’ün altına giren vakıf üniversitesi dört tane var. O dört üniversiteden biri de biziz. Dünyada ilk 500 üniversiteye giren, araştırma endeksi puanı yüksek olan üniversiteyiz. Dünyada 5 araştırma endeksinde uluslararası bir derecelendirme kuruluşu tarafından ilk 500’e girdik. Hatta bizim sıralamamız 398, web sayfamızda da vardır, buna girdik.”Ayrıca güzel bir haberin de UNESCO’dan geldiğini kaydeden Prof. Dr. Nevzat Tarhan, “UNESCO, TWAS programı var. UNESCO mükemmeliyet merkezleri belirliyor. UNESCO Temsilcisi üniversitemizi ziyaret etti. Bizi nörobilim alanında mükemmeliyet merkezi olarak ilan ettiler, yayınladılar. Türkiye’deki tek mükemmeliyet merkezi olan üniversiteyiz. UNESCO TWAS kuruluşu tarafından tanımlanmış ve burada nöro bilim dünyada postdoc olarak nörobilim yani doktora sonrası eğitim göndermek üzere bize öğrenci gönderme kararı aldı.Bu sene bir güzel haberin daha Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndan geldiğini ifade eden Prof. Dr. Nevzat Tarhan, “Bunu Sayın Bakanımız Mustafa Varank açıkladı. Türkiye’deki patent alan üniversitelerin listesini yayınladılar. Biz vakıf üniversiteleri arasında ikinci olarak bu sene 12 tane patent almışız. Türkiye’de 200 üniversite arasından, vakıf üniversiteleri arasından ikinciyiz patentte. Burada ben bu patent için başvuran, çalışan hocalarımıza özellikle teşekkür ediyorum ve burada bizim kurduğumuz teknoloji transfer ofisi var, kuluçka merkezimiz var. Biliyorsunuz Teknopark’ın bir öncesi. Kuluçka merkezimizde bununla ilgili patentten sorumlu bir görevlimiz var. Projeden sorumlu görevlimiz var. AR-GE’yle ilgili konularda görevli bölümlerimiz var. Tüm TÜBİTAK standartlarına uygun teknoloji transfer ofisi  kurmamızın ilk sonuçlarından birisi oldu. Bu kuluçka merkezimiz, teknoloji transfer ofisimizin ve hocalarımızın ciddi şekilde sahip çıkmasıyla yürüyor. Yani hocalarımız sahip çıkmasa bizim bu sonuçları almamız mümkün değil. Ben burada öğrencilerimin nezdinde onları yetiştiren hocalarımıza teşekkür ediyorum. Emekleri çok önemli. Aynı zamanda öğrencilerimizi buraya getirip bize emanet eden devamlı onların arkasında olan eli öpülesi annelere, babalara ve bütün büyüklerine de hepinize minnet ve şükranlarımı belirtmek istiyorum. Onlar da sağ olsunlar, var olsunlar.” diye konuştu.Üniversite olarak şu an 30 bin civarında mezun verdiklerini, şu anda 23 bin öğrencilerinin olduğunu belirten Prof. Dr. Nevzat Tarhan, “6 fakülte var, 1 meslek yüksek okulu var, 5 enstitü var. 600’ü aşkın akademik kadromuz, 39 lisans bölümümüz, 59 ön lisans bölümümüz, 46 yüksek lisans bölümümüz, 14 doktora bölümümüz, 86 tane laboratuvarımız var resmi olarak tanımlanmış ve bizim uygulama ortağımız NPİSTANBUL Hastanesi var. Bu da Avrupa’da ikinci,Türkiye’de ilk olan nörobilim hastanesi, beyin hastanesi olarak hizmet veriyor. Bu hastane şu anda uluslararası alanda da ciddi şekilde faaliyet gösteriyor. Şu anda hasta yataklarının neredeyse 3’te birine yakını uluslararası hastalarla yürüyen bir hastane olarak da öğrencilerimizin hizmetinde. Hem stajyerler hem de bu sene Tıp Fakültemizin 4. Sınıfında okuyan öğrencilerimiz burada staj yapacaklar. Daha sonra intern yapacaklar.” dedi.Üniversite olarak dünya standartlarında değil, dünya standartlarının üstünde olmayı hedeflediklerini vurgulayan Prof. Dr. Nevzat Tarhan, “Dünya standartları bizim için küçük bir hedef. Büyük hedef dünya standartlarının üzerinde olabilmek. Bu nedenle hedefimiz büyük olduğu için gençlere bir örnek anlatmak istiyorum. 1960’larda Amerikan Başkanı Kennedy NASA’yı ziyaret ediyor. Orada bir temizlik işçisi görüyor. Elinde süpürge, ona takılıyor, ‘Ne yapıyorsun?’ diyor. Temizlik işçisinin vizyonuna bakar mısınız, ‘Ben uzaya gönderilen araçların yetiştirilmesine yardım ediyorum’ diyor. Vizyon. Mimar Sinan, Süleymaniye’yi yaparken 1-2 işçiyi ziyaret ediyor. Onlara ne yaptıklarını soruyor. Biri ‘Ben yevmiye bu kadar çalışıyorum’ diyor. Diğeri ‘Ben dünyanın en büyük mabedini yapıyorum’ diyor. İkisi de aynı işi yapıyor fakat vizyon çok önemli.” diye konuştu.Vizyon sahibi olmanın önemini vurgulayan Prof. Dr. Nevzat Tarhan, “Genç arkadaşlarımız  vizyonunuz sizden büyük olsun. Vizyonunuz Türkiye’den de büyük olsun. Vizyonunuz evrenin üstünde olsun. Böyle olursa ancak hayatta doğru kararlar verirsiniz, doğru şekilde ilerlersiniz. Bizim bu nedenle de en çok önem verdiğimiz konulardan biri de pozitif psikoloji derslerinde öğretmeye çalıştığımız… Yale Üniversitesi de bu dersi verirken iyilik bilimi diye halka açtı. 2021'nin Mart ayında konuyu iyilik bilimi olarak halka açtı ve kısa sürede 3,5 milyon kişi kayıt yaptırdığı için New York Times haber yaptı. Neden? Çünkü insanlar iyilik bilimine ihtiyaç hissediyor. Dünyanın gidişi bu yönde. Bizim Anadolu kültürünün ürettiği bilgiler bunlar. Doğu kültürü bu. Sosyal sermayemiz bizim. Sosyal sermayemizi zenginleştirmemiz gerekir. Finansal sermayeye fazla odaklanan kapitalist sistem şu anda duvara çarptı artık sosyal sermeyenin üzerinde duruyor, daha çok psikolojik sermayenin üzerinde duruyor.” diye konuştu.İnsanın psikolojik varlık olduğunun anlaşıldığını kaydeden Prof. Dr. Nevzat Tarhan, “2000'li yıllarda bütün iktisatçılar homo ekonomik istiyordu. 2002 yılında Nobel Ekonomi Ödülünü iktisatçı bir psikolog olan Daniel Kahneman aldı.  Onun tezi de satın alma davranışında psikolojik etkenlerdi. Artık ondan sonra insanın homo ekonomikus değil, homo psikolojikus olduğu anlaşıldı. İnsan psikolojik varlık. Yatırım yaparken para için yapmıyor sevdiği şeylere yapıyor, takdir için, güven için yapıyor. Bu nedenle kendimizi bu alanda geliştirmemiz gerekiyor. Sözü fazla uzatmadan şunu söylemek istiyorum. Genç arkadaşlar ideallerini gerçekleştirirken ego idealleri olsun, hedefleri olsun.” dedi.Genç mezunlara bir de uyarıda bulunan Prof. Dr. Nevzat Tarhan, “Onlara bir konuda uyarıda bulunmak istiyorum. Emin olun sosyal medya çok tehlikeli ve belalı bir alan. Bir hata yaparsınız yakınlarınız unutur ama sosyal medya unutmaz. Bir hata yaparsınız sevdikleriniz affeder ama sosyal medya affetmez. Onun için sosyal medyayı ben kötü yola düşen birine benzetiyorum kimin ne taraftan çekeceği belli olmuyor. Tecrübeyle sabittir. Herkese başarılar diliyorum.” diye konuştu.Prof. Dr. Nevzat Tarhan, mezun öğrenciyle sohbet ettiÜsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet bölümünden mezun olan Gamze Önder ile Prof. Dr. Nevzat Tarhan bir süre sohbet etti. Prof. Dr. Tarhan, tekerlekli sandalyede törene katılarak diplomasını alan Gamze Önder’in yanına giderek tebrik etti ve başarılar diledi.Dereceye giren öğrencilere plaket ve hediye takdimleri yapıldıTörende dereceye giren öğrencilere de plaket ve hediye takdimi oldu. Lisans düzeyinde ilk üç dereceye giren mezunlar Huriye Sude Ceşen, Rabia Duman, Sıla Kulaç, Seba Alturkmanı, Mohammad Al-Hammadi’ye Üsküdar Üniversitesi Kurucu Rektörü Prof. Dr. Nevzat Tarhan, Üsküdar Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Mehmet Zelka, Üsküdar Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Furkan Tarhan ve Tarhan Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Fırat Tarhan tarafından plaketleri verildi.Ön lisansta dereceye giren Ebru Güneş, Ülkü Dilli ve Sinemiz Kaçar da Rektör Yardımcısı, Mezuniyet Organizasyonu Koordinatörü Prof. Dr. Sevil Atasoy, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hikmet Koçak ve Rektör Danışmanı, İstanbul 22,23,24. Dönem Milletvekili Halide İncekara’dan plaket ve hediyelerini aldı.Kızına diplomasını takdim ettiMezuniyet töreninde mutlu anlar yaşandı. Üsküdar Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü’nden Dr. Öğretim Üyesi Hasan Çiçek, Klinik Psikoloji Yüksek Lisans programından mezun olan kızı Cansu Çiçek’e diplomasını verdi.Dr. Osman Coşkun kızının mezuniyet sevincine ortak olduT.C. Cumhurbaşkanlığı Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Kurul Üyesi Dr. Osman Coşkun da kızının diploma sevincine ortak oldu. Üsküdar Üniversitesi Psikoloji bölümünden mezun olan Neva Coşkun diplomasını babası Dr. Osman Coşkun’dan aldı.Başarılı spor takımlarına plaket verildiTörende branşlarında önemli başarılara imza atan Üsküdar Üniversitesi’nin spor takımlarına da plaket takdimleri yapıldı. Üniversitenin futbol, futsal, kadın ve erkek basketbol, kadın voleybol ve korfbol takımlarına Kurucu Rektör Prof. Dr. Nevzat Tarhan, Rektör Vekili Prof. Dr. Mehmet Zelka, Üsküdar Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Furkan Tarhan ve Tarhan Vakfı Mütevelli Heyet Üyesi Fırat Tarhan tarafından plaket takdimleri yapıldı.Mezunların sahneye çağrılarak diplomalarını aldığı törende bazı mezunlar, bebekleri ve çocuklarıyla diplomalarını aldı.Mezuniyet andı okuyup kep attılarÜsküdar Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Haydar Sur, mezunlara mezuniyet andını okuttu. Mezunlar daha sonra kep attı. Heyecanlı ve coşkulu anların yaşandığı mezuniyet töreni DJ performansı ile sona erdi. Mezuniyet töreni ÜÜ TV ve Üsküdar Üniversitesi Youtube hesabından canlı olarak yayınlandı.

26 AĞU 2022

Üsküdar Üniversitesi Akademisyenleri Türk Cumhuriyetlerinden Gelen Misafir Öğrencilere Konferans Verdi

Misafir Öğrenciler Ülkelerini PuanladıŞehit Adil Büyükcengiz Anadolu İmam Hatip lisesinin konferans salonunda gerçekleşen etkinlikte Üsküdar Üniversitesi Psikoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr Sırrı Akbaba öğrencilere “Türk Topluluklarının Psikososyal Görünümleri” başlıklı bir konuşma yaptı.  Misafir öğrencilerden  kendi ülkelerinin kültürel, eğitim, ekonomi, siyasal, coğrafi özelliklerine 1 ile 10 arası bir not vermelerini isteyen Akbaba, konuya Emperyalistlerin Kimliksizleştirme Girişimleri örneklerini anlatarak dikkat çekti. Prof. Dr. Sırrı Akbaba konuşmasında son olarak Türk toplumlarının ortak değeri olan aksakal heyeti (danışma meclisi) bağlamında Farabi ve İbn Sina’nın görüşlerinden hareketle kazanmamız gereken fazilet ve erdemleri vurguladı.“Çağımızda Bilgi, Ekonomik ve Sosyal Bir Güç Haline Geldi”Üsküdar Üniversitesi Sosyoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ebulfez Süleymanlı ise “Bilgi Toplumu ve Türk Dünyası” adlı konuşmasında bilgi ve iletişim teknolojilerinde yaşanan gelişmelerin çağımızda bilgiyi ekonomik ve sosyal bir güç haline getirdiğini dile getirdi. Nüfusun çok büyük kısmını gençlerin oluşturduğu ve genç bir işgücü potansiyeline sahip olan Türk Cumhuriyetleri’nin durumunun özel bir önem arz ettiğini belirten Süleymanlı; “Orta Asya Türk Cumhuriyetleri’nin iktisadi gelişimlerinde sahip oldukları beşerî sermaye potansiyelinden faydalanabilmeleri için öncelikle bu durumlarını korumaları ve geliştirmeleri gerekmektedir. Bu bağlamda Türk Cumhuriyetleri, bilgi toplumuna dönüşüm sürecindeki önceliklerini belirlemek ve atılması gereken adımları tanımlamak durumundadır” şeklinde konuştu.Konferans, misafir öğrencilere Üsküdar Üniversitesi Kurucu Rektörü Psikiyatrist Prof. Dr. Nevzat Tarhan’ın “Bilinçli Genç Olmak” kitabı hediye edildi. Program hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

26 AĞU 2022

Sığınmacı ve mülteciler için geri dönüş mümkün mü?

Sığınmacı ve mülteci sorunu küresel iş birliği ile çözülmelidirÜsküdar Üniversitesi Sosyoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ebulfez Süleymanlı, sığınmacı ve mültecilerin toplumla entegrasyonu için alınması gereken önlemlere ilişkin değerlendirmede bulundu.Türkiye, en fazla mülteci barındıran ülke konumundadırTürkiye’ye Suriyeli ilk kafilenin 29 Nisan 2011 tarihinde ulaştığını kaydeden Prof.Dr. Ebulfez Süleymanlı, “Bu tarihten itibaren Türkiye’deki Suriyeli mülteci sayısı gittikçe artmıştır. Açık kapı politikası çerçevesinde Türkiye’ye giriş yapan hiçbir Suriyeli geri gönderilmemiş ve kendilerine geçici koruma statüsü verilmiştir. Birçok Avrupa ülkesi mültecileri güvenliklerini tehlikeye düşüreceği kaygısıyla sınırlarını tel örgülerle kapatıp kabul etmediği dönemde hiçbir ayırım yapmadan 3,5  milyonu mülteciyi kabul etmiştir. Afganistan, Pakistan gibi diğer ülkelerden gelenlerle birlikte bu sayı daha da artmaktadır. Bu bağlamda Türkiye bir anda dünyada en fazla mülteci nüfusu barındıran ülkesi konumuna yükselmiştir.” dedi.Yeni bir aşamaya geçildi…Türkiye’nin sürecin başından itibaren  hem devlet olarak hem halk olarak gelen mültecilere her türlü yardımı göstermeye çalıştığını ifade eden Prof. Dr. Süleymanlı, “Türkiye uyguladığı bu insancıl politikayla tüm dünyaya örnek olmuştur. Fakat mültecilerin Türkiye’de kalma süreleri uzayınca mültecilerle ilgili durum yeni bir aşamaya geçmiş, zamanla ekonomik, sosyal, kültürel ve güvenlik gibi çok boyutlu konular ve sorunlar gündeme gelmeye başlamıştır.” dedi.Geçici politikalar üretildiSuriye’de iç savaşın bu kadar uzayacağının ve mültecilerin bu kadar uzun süre kalıcı olduğunun öngörülemediğini kaydeden Prof. Dr. Ebulfez Süleymanlı, “Bu yüzden de  uzun süre daha ziyade geçicilik üzerinden politika üretildi. Daha çok palyatif çözümler üzerinden sorunların üstesinden gelmeye çalışıldı. Sayıları milyonları bulan mülteciye ev sahipliği yapan Türkiye hazırlıksız bir şekilde yakalandığı bu göç krizi karşısında çeşitli uygulamalarda bulunmuş, göç yönetimi konusundaki girişimler bugün de halen devam etmektedir. Aynı şekilde Suriyeliler de  “nasıl olsa döneriz” diye topluma uyum sağlamak için pek çaba sarf etmediler.” dedi.Toplumsal yaklaşım ve tutumlar da etkiliGöçle bağlantılı olan toplumsal uyum süreçlerinde bilinen başka bir bilimsel gerçeğin de bu sürece yerel toplumun yaklaşımının ve tutumlarının çok önemli bir yeri olduğunu ifade eden Prof. Dr. Ebulfez Süleymanlı, şunları söyledi:“Yerel toplumun toplumsal uyuma ilişkin yaklaşımı, büyük oranda ülkelerin de kendilerine yönelik hizmetlerin nicelik ve niteliğindeki değişimle ilişkili kaygılarla birlikte zorlaşmaktadır. Bunun dışında doğru bilinen yanlışlar ve yerel halkın mültecilere sunulan haklar ile kendi haklarını kaybedeceğini düşünmeleri, toplumsal uyum sürecini olumsuz yönde etkilemektedir. Örneğin Suriyelilerin iş gücü piyasa­sında yarattığı en önemli etki, Suriyelilerin kaçak yollarla ucuz işgücü olarak çalıştırılmaları ile ortaya çıkmaktadır. Suriyelilerin daha düşük ücretle çalışmaya razı olması bir çok yerde insanların işsiz kal­masına neden olmakta, bu da Suriyelilere yönelik dışlayıcı ve ötekileştirici  söylemleri daha da arttırmaktadır.”Doğru bilgilendirme yapılması gerekiyorProf.Dr. Ebulfez Süleymanlı, bunun dışında sığınmacıların farklı örneklerle sosyal medyada gündem olmalarının,  özellikle sosyal medya üzerinden mültecilere yönelik dışlayıcı tutumu daha da tetiklediğini söyledi. Prof. Dr. Ebulfez Süleymanlı, “Bu yüzden toplumsal bilgi ve bilinci artıracak doğru bilgilendirme önem kazanmaktadır. Ayrıca topluma yön verebilecek potansiyele sahip kişilerin de mültecilere yönelik nefreti ve dışlamayı körükleyecek söylemlerden sakınmaları elzemdir.” dedi.Geri dönüşün pek çok boyutu varGeri dönüşün mülteci hareketleri için devletler tarafından en çok tercih edilen çözüm yöntemi olduğunu belirten Prof. Dr. Ebulfez Süleymanlı,  geri dönüşün pek çok boyutu olduğunu kaydederek şunları söyledi:“Devletlerin ve uluslararası aktörlerin çabaları ile sığınan kişileri ülkelerindeki belirli güvenli bölgelere geri göndermeleri, en kalıcı ve etkin çözüm olarak görülmektedir. Fakat bunları söylerken geri dönüş meselesinin çok  ciddi bir mesele olduğu hususunu gözden kaçırmamız gerekir. Geri gönderme meselesinin öncelikle iç hukuk boyutu var. Yani kanunlar öncelikle ne diyor? Uluslararası hukuk boyutu var, yani Türkiye’nin dış yükümlülükleri. Zira Türkiye’nin de taraf olduğu Uluslararası sözleşmelerde de belirtildiği üzere, geri dönüşün aslında tamamen güvenli, savaşın olmadığı, kişilerin aynı zamanda bireysel olarak çeşitli cezalandırmalara veya şiddete maruz kalmayacağı durumlarda yapılması gerekiyor. Siyasi boyutu kaçınılmaz. Yani işin ekonomik boyutu, toplumsal boyutu, özellikle  belli  bölgelerde temel hizmetlerde yoğunluk boyutu. Dış politika boyutu var. Uluslararası kamuoyundaki imaj, ülkenin imajıyla ilgili boyutu var. Örneğin Türkiye her zaman insanı yardım yapan ülke imajıyla ortaya çıktı. Bazı ülkeler ırkçılıkla aşırı sağ eğilimlerin artmasıyla hatta zalimlikle öne çıktılar ve bundan rahatsız olmadılar.”Güvenli geri dönüş ortamı sağlanmalıdırProf. Dr. Ebulfez Süleymanlı, geri dönüşün ne derece mümkün olduğunun göçe sebebiyet veren durumların ortadan kalkması ve büyük ölçüde güvenli dönüş ortamının sağlanmasına bağlı olduğunu belirterek “Zira geri dönüşte mültecilerin en önemli beklentileri, güvenlik ve barış içinde yaşamaktır. Türkiye, bu amaç doğrultusunda güvenli bölge oluşturmak için yoğun çaba harcamaktadır.” dedi.İhtiyaç duyulan desteğe erişimleri sağlanmalıProf. Dr. Ebulfez Süleymanlı, geri dönüşte sürdürülebilirliğin de önem arz ettiğini ifade ederek “Özellikle sürdürebilirlik için geri dönen mültecilerin fiziksel, sosyoekonomik ve politik boyutlarda ihtiyaç duydukları desteğe erişimlerini sağlamak önemlidir. Köken ülkede yalnızca fiziksel değil, aynı zamanda ekonomik güvenliği ve kişilerin hak ve hizmetlere erişimlerini sağlamak geri dönüşün sürdürülebilir olması açısından önemlidir.” diye konuştu.Küresel bir iş birliği yapılmalıDünya devletlerinin küresel eşitsizlikler, yoksulluk, çatışmalar konusunda küresel bir iş birliği yaparak bu göçe kaynaklık eden ülkelerdeki durumun iyileştirilmesi için çaba harcamaları gerektiğini kaydeden Prof. Dr. Ebulfez Süleymanlı, “Gelir adaletsizliğinin bu derece keskinleştiği bir yapıda, göçü tamamen bitirmek mümkün değildir. Ayrıca politikaların şeffaf ve açık yürütülmesi gerekir. Bu, hem Türkiye’deki kamuoyunu bilgilendirmek hem de mültecilerin önlerindeki tabloyu açık olarak görmeleri için elzem. Eğitim, sağlık, temel haklar konusunda hangi politikaların uygulandığının, hangi hak ve ödevlerin olduğunun paylaşılması gerekiyor.” şeklinde konuştu.Siyaset üstü bir mesele olarak ele alınmalıProf. Dr. Ebulfez Süleymanlı, sözlerini şöyle tamamladı: “Genel olarak mültecilerle ilgili konuları siyaset üstü bir mesele olarak ele alınması evrensel insan haklarını temel alacak bir yaklaşımın benimsenmesi önem arz etmektedir. Bu bağlamda topluma doğrudan seslenecek, topluma sesini duyuracak, bu konuda duyarlı mevcut iletişim kanallarını daha aktif kullanacak bir sivil bir anlayışın yerleşmesi gerekir.”

08 AĞU 2022

Bilişsel Psikoloji ile insan zihninin sırları açığa çıkarılmak isteniyor

Gözle görülemeyen süreçlerin anlaşılması sağlanıyor…Üsküdar Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi İngilizce Psikoloji Bölüm  Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Merve Çebi; bilişsel psikolojinin temel konu ve amaçlarınının yanı sıra yapay zeka ile olan ilişkisi hakkında değerlendirmelerde bulundu.Temelde bilgi işleme modeli bulunuyorBilişsel psikolojinin 1950’li yıllar itibariyle akademik alanlarda konuşulmaya başlandığını ve psikolojinin diğer alt alanlarına göre nispeten daha genç olmasına rağmen, hızla büyüyerek en popüler alt alanlardan biri haline geldiğini belirten Dr. Öğr. Üyesi Merve Çebi, “Bilişsel psikolojinin temelinde yer alan ve bu alanda çalışan çoğu bilim insanı tarafından benimsenmiş yaklaşım, bilgi işleme modelidir. Bu yaklaşıma göre, zihin bir bilgisayar gibi çalışarak gelen bilgiyi bir dizi işlemden geçirir. Yani eğer beyni, bir bilgisayar gibi düşünebilirsek, o zaman bilişsel süreçlerin mekanizmasını anlayabiliriz.” dedi.Psikologlara fayda sağlıyorBilişsel psikolojinin temel konusu olan dikkat, algı, problem çözme gibi zihinsel işlevlerin dışarıdan gözlem yoluyla anlaşılması pek mümkün olmayan süreçler olduğunu ifade eden Dr. Öğr. Üyesi Merve Çebi, sözlerine şöyle devam etti:“Örneğin, size bir matematik problemi sunulduğunda ve siz bu problemi çözdüğünüzde algınız, belleğiniz ve stratejik düşünme becerileriniz dahil olmak üzere pek çok zihinsel aktivite gerçekleşir. İşte bilişsel psikolojinin amacı, gözle görülemeyen fakat beynimizin içinde gerçekleşen bu süreçlerin nasıl gerçekleştiğini açıklığa kavuşturmaya çalıştırmaktır. Bilişsel psikolojiden elde edilen bu bulgular, alanda çalışan psikologlar için de yeni bir bakış açısı kazandırmaktadır. Örneğin, psikologlar, bu süreçlerin nasıl çalıştığı hakkında daha fazla bilgi sahibi olarak, insanların hafızalarını geliştirmelerine ve potansiyel hafıza problemleriyle mücadele etmelerine yardımcı olacak yeni yollar geliştirebilirler.”Bilginin işlenme biçimini anlamak birçok fayda sağlıyorDr. Öğr. Üyesi Merve Çebi, “İnsanların bilgiyi nasıl işledikleri hakkında bilgi edinmek, araştırmacıların sadece insan beyninin nasıl çalıştığına dair daha derin bir anlayış kazanmalarına yardımcı olmakla kalmaz, aynı zamanda; bellek bozukluklarıyla başa çıkma, dikkati odaklamada güçlük çeken kişilerin konsantrasyonlarını geliştirmelerini kolaylaştıracak çözümler bulma, kişilerin doğru karar verme becerilerini artırma, öğrenme bozuklukları için uygun rehabilitasyon programları geliştirme, öğrenme ve bellek kapasitesini artırmak için eğitim müfredatını yapılandırma gibi sayısız pratik uygulama için fayda sağlar. Örneğin bellek hakkında elde edilen bulgular sayesinde, bugün insanların anıları nasıl oluşturduğu, depoladığı ve hatırladığı konusunda önemli bilgilere sahibiz. Bilişsel psikolojinin tarihinde, beyin hasarı olan vakalarla anlaşılmaya başlanmış bu bilgiler, günümüzde beyin görüntüleme yöntemlerinin gelişmesiyle daha iyi anlaşılmaktadır.” dedi.Beyin fonksiyonları birçok yöntemle incelenebiliyorGünümüzde bilim insanlarının yıllar içinde gelişen teknoloji sayesinde, elektroensefalografi (EEG) veya fonksiyonel manyetik rezonans görüntüleme (fMRI) gibi yöntemleri kullanarak beyin fonksiyonlarını inceleyebildiklerini belirten Dr. Öğr. Üyesi Merve Çebi,  “Bu sayede, hangi bilişsel işlevlerin beynin hangi bölgesiyle ilişkili olduğu hakkında artık tutarlı bilgilere sahip olabilmekteyiz. Bu durum,  günümüzde ve gelecekte zihin-beyin ilişkisindeki bilinmeyenlerin aydınlatılması adına önemli çalışmaların yapılmasını olanaklı kılıyor.” diye konuştu.İnsan zihnini anlamaya yönelik çalışmalar devam edecektirDr. Öğr. Üyesi Merve Çebi, yapay zeka denilen kavramın ortaya çıkmasıyla insan zihnini anlamaya yönelik çalışmalarda yeni bir döneme girildiğini söyledi ve sözlerini şöyle tamamladı:“Bilindiği üzere yapay zeka, bir bilgisayar veya bilgisayar tarafından kontrol edilen bir robotun insan zekası ve muhakeme gerektirdiği için genellikle insanlar tarafından yapılan görevleri yerine getirme yeteneğidir. Görünen o ki, yapay zeka ve bilişsel psikoloji temelde aynı amacı paylaşmaktadır: İnsan zihninin sırlarını açığa çıkarmak. Bu bağlamda, yapay zeka kullanılarak geliştirilen hesaplamalı modellemeler, insan bilişsel işleyişinin özelliklerini modellemeye veya taklit etmeye çalışan programlar oluşturmayı amaçlar. Bilim insanları, tüm bu yöntemleri kullanarak insan zihninin işleyişini anlayabilmek için gelecekte de çalışmalarına devam edeceklerdir.”

07 TEM 2022

Üsküdar Üniversitesi Psikoloji Bölümü Çalışmalarıyla Avrupa Psikoloji Kongresinde!

İlki 1989 yılında Amsterdam’da gerçekleştirildikten sonra her iki yılda bir Avrupa’nın farklı bir kentinde düzenlenen Avrupa Psikoloji Kongrelerinin 17’ncisi bu yıl 5 - 8 Temmuz 2022 tarihlerinde Slovenya’nın başkenti Lübliyana’da gerçekleştiriliyor. Avrupa Psikologlar Dernekleri Federasyonu hamiliğinde ev sahibi Sloven Psikologlar Derneği tarafından düzenlenen kongrede dört gün boyunca 35 Avrupa ülkesi ve toplam 71 farklı ülkeden gelen binlerce katılımcı 918 sunum yapıyor.TÜBİTAK tarafından Yurt Dışı Bilimsel Etkinliklere Katılımı Destekleme Programı kapsamında desteklenmeye hak kazanan Özdoğru, kongreye şahsen katılarak çalışmalarını üç farklı oturumda üç sözlü bildiri şeklinde sundu ve bir oturuma başkanlık yaptı. Özdoğru ve bildirilerde yazar olarak yer alan Psikoloji (İngilizce) Bölümü 4. sınıf öğrencileri Merve Büşra Çetin, Şahsenem Sarı ve Şevval Osmanoğlu araştırmalara dair açıklamalarda bulundu.“Algoritmalar büyük bir sosyal güce sahip”Merve Büşra Çetin ilk çalışmayla ilgili bilgileri aktardı; “Algoritmalar günlük hayatımızda birçok alanda varlık gösteriyor. Örneğin internette yaptığımız aramalar, çevrim içi alışverişlerimiz ve kameraların insan yüzünü algılaması gibi birçok şey algoritmalar tarafından şekillendirilmektedir. İnsanların gerçek ve dijital dünyadaki tercih ve davranışlarını etkilemeleri açısından algoritmalar büyük bir sosyal güce sahiptir. Biz de bu araştırmada insanların algoritmalara duyduğu güvenin istatistiksel okuryazarlık düzeyleri, algoritmaları anlayışları ve algoritmaları hangi ortamda kullandıklarından etkilenip etkilenmediğini inceledik. Üniversite öğrencilerinden deneysel anket çalışması yoluyla topladığımız verilere baktığımızda katılımcıların güven düzeyinin algoritmaların kullanıldığı durumun önem düzeyinden etkilendiğini bulduk. Örneğin insanlar restoran tercihinde bilgisayar algoritmalarına daha çok güvenirken işe alımlarda daha az güvenmektedir.” dedi.“Soyut kavramların somutlaştırılması”Şahsenem Sarı ise: “Vücut Özgüllüğü Hipotezi insanların fiziksel çevreleriyle sistematik olarak farklı şekillerde etkileşime girmelerinin farklı zihinsel temsiller oluşturmalarına yol açtığını iddia eder. Cornell Üniversitesi’nden Daniel Casasanto bu hipotezle ilgili 2009 yılında yayınladığı çalışmasında sağlak insanların iyi kavramını daha çok sağ yön ile solakların da sol yön ile ilişkilendirdiklerini göstermiştir. Biz de bu araştırmada aynı bulguyu bir Türk örneklemde test ettik. Çalışmamızın sonucunda Türk katılımcıların da orijinal çalışmada olduğu gibi iyi kavramları baskın taraflarıyla daha çok tanımladıklarını göstermiş olduk.” dedi.“Biz de bu çalışmayı Türk örnekleme uygulayarak tekrar test ettik”Şevval Osmanoğlu üçüncü çalışmaya dair şu ifadelerini kullandı: “Ölüm, insanların yaşamında kaçınamadığı belirsiz bir deneyim olarak kaygı ve korkuyu beraberinde getirir. Dehşet Yönetimi Kuramına göre insanlar ölüm düşüncesini bastırmaya ve bundan kaçınmaya meyillidir. Ölüm düşüncesi bastırıldığında, ilk başta daha az, fakat aradan zaman geçince ise daha fazla bilinç düzeyini meşgul eden bir hal almaktadır. ABD’li psikologlar David Trafimow ve Jamie Hughes ise 2012 yılında yayınladıkları çalışmada ölüm düşüncesine maruz bırakılan insanların tam tersine ilk anlarda daha fazla, aradan zaman geçince ise daha az ölümle ilgili düşünceye kapıldığını göstermiştir. Biz de bu çalışmayı Türk örnekleme uygulayarak tekrar test ettik. Sonuç olarak bulgularımız orijinal çalışmanın sonuçları ile örtüşmemekle beraber yeni çalışmalar için önemli çıkarımlar barındırıyor.” dedi.Doç. Dr. Asil Özdoğru, 2015 Milan, 2017 Amsterdam, 2019 Moskova Avrupa Psikoloji Kongrelerine Üsküdar Üniversitesinin desteğiyle, bu yılki kongreye de TÜBİTAK’ın desteğiyle katılıp çalışmalarını sunabilmenin kıvancını yaşadıklarını belirtti. Özdoğru; “Araştırma grubunda yer alan öğrencilerle beraber birçoğu uluslararası iş birliğine dayanan çeşitli bilimsel çalışmalar yürüttüklerini, bunların çoğunda öğrencilerin bildiri ve makale yazarı olarak yer aldığını ve bu tarz deneyimlerin öğrencilerin eğitimi ve gelişimi için çok yararlı olacak.” şeklinde konuştu.

28 HAZ 2022

Gençler nasıl bir düğün istiyor?

Gençler sade düğün isterken, masraflar ise evlilikten vazgeçirebiliyor!Salgın önlemlerinin sona ermesi ve yazın gelmesiyle düğün törenlerinin yoğun yaşandığı bir dönemde Üsküdar Üniversitesi Sosyoloji Bölümü tarafından önemli bir araştırma yapıldı. Türkiye genelinde üniversiteli gençlerin düğün ritüelleriyle ilgili düşüncelerini öğrenmek amacıyla gerçekleştirilen çalışmada sonuçlar dikkat çekici çıktı. Katılımcıların yüzde 75.9’unu kadınlar oluşturduÜsküdar Üniversitesi Sosyoloji Bölüm Başkanı Prof.Dr. Ebulfez Süleymanlı’nın öncülüğünde gerçekleştirilen ve Türkiye genelinden 436 üniversiteli öğrencinin katıldığı araştırmada katılımcıların %75,9’unu kadınlar, % 24,1’ni erkekler oluşturdu. Katılmcıların %38,5’i 18-20,  %38,5’i 21-23, ,2’si ise 24-26 yaş grubunda yer aldı. Ankete katılan gençlerin %89’u bekar, %5,3’ü evli, %4,7 sözlü/nişanlı olduklarını belirtti. Katılmcıların %73,4’ü lisans, ,9’u önlisans, %8,7’si yüksek lisans aşamasında eğitim aldıklarını ifade etti. Ayrıca örneklemin %58’ini vakıf üniversitesi ve %42’sini devlet üniversitesi öğrencileri oluşturdu.Gençler sade düğün tercih ediyorSorular arasında yer alan; “Nasıl bir evlilik töreni ile evlenmek istersiniz?” sorusuna katılımcıların %36,5’i ‘sade bir nikah töreni ve aile/yakın çevre ile yemek’ seçeneğini tercih ederken %22,5’i ‘düğün salonunda geniş katılımlı bir düğün organizasyonu’ ve ,2’si ‘bu konuyu hiç düşünmedim’ yanıtını verdi. Ankete katılanların %6.4’ü ‘genel olarak bu tür törenleri anlamsız bulurum’ yanıtını verirken, katılımcıların %8,3’ü ise genel olarak evlenmeyi düşünmediklerini dile getirdi. Bunun dışında gençlerin % 0,4’ü ise sahil kenarı bir düğün, kır düğünü ve sade düğün gibi şıklarını tercih etti.Gözde gelin arabası klasik otomobiller Araştırmada gelin arabasının modeli, rengi ve otomobilin arkasına yazılan yazılarla ilgili de sorular soruldu, çarpıcı cevaplar elde edildi. Katılımcıların %32,1’si klasik araba modeli tercih edeceklerini belirtirken %31.4’ü ‘spor araba’ ve ‘fark etmez’ cevabını verdi. Üniversiteli gençlerin %2,3’ü ise nostaljik bir içeriğe sahip olan ‘fayton’u tercih ettiklerini de belirtti.Kadınlar daha çok siyah ve çiçek süslü gelin arabası tercih ediyor “Gelin arabanızın hangi renkte olmasını tercih edersiniz?” sorusuna gençlerin %36.9’u ‘fark etmez’ yanıtını verirken, %29,4’ü siyah, %21,1’, beyaz, %5,3’ü kırmızı ve %2,5’i mavi rengi tercih edeceklerini ifade etti. “Gelin arabanıza ne tarz bir süsleme yapılmasını tercih edersiniz?” sorusuna ise katılımcıların %31,9’u çiçekli süsleme yanıtını verirken, ,3’ü sadece tül yeterli yanıtını verdi. Katılımcıların önemli bir kısmı ‘fark etmez’ veya ‘bu konuyu hiç düşünmedim’ şıklarını tercih etti. Bu soruda kadınların erkeklere göre daha fazla siyah renkte gelin arabası tercih ettikleri görüldü.Gençler gelin arabalarında yazı istemiyor!Araştırmada katılımcılar açısından en eğlenceli sorular gelin arabalarında yer alan yazılarla ilgili bölümde soruldu. “Evlendiğinizde gelin arabasında yazı olmasını ister misiniz?” sorusuna katılımcıların çok önemli bir bölümü olan %76,1’i ‘hayır’ yanıtını verirken, %23,4’ü ‘evet’ yanıtını verdi. Bu soruya evet yanıtını veren katılımcılara “Gelin arabasında ne tür yazı tercih ederseniz?” sorusuna çok farklı ve çarpıcı yanıtlar alındı. Yanıtlar arasında Şems-i Tebrizi’den ‘Sevmeyene karınca yük, sevene filler karınca; dağı bile taşır insan aşık olup inanınca’ gibi anlamlı sözler olmasını ifade edenler olduğu gibi romantik ve esprili sözler yazmak isteyenler de oldu.‘Kalbinin sahibine kavuştum’, ‘Allah kalplerimizi sevgiyle birleştirdi’, ‘Hikayemiz başlıyor’ gibi romantik veya  ‘Yaptık bir hata :)’, ‘Yandık’ gibi espri içeren sözler yazanların yanı sıra ‘Ne sinovac ne biontech sana vuruldum bir tech’ gibi pandemi sürecine atıfta bulunan yazılar da ilgi çekti. Katılımcıların önemli bir kısmı ise ‘Evleniyoruz’ , ‘Mutluyuz’  veya ‘isimlerimizin baş ismi yazılsa yeterli’ şeklinde klasik içerikli yazılar tercih edebileceklerini belirtti.Yaratıcı düğün otomobili yazıları hafızalara kazınıyorKatılımcılar, ‘Yakınlarınızın ve çevrenizdeki diğer kişilerin gelin arabalarında ilginizi çeken, eğlenceli bulduğunuz ve hafızanızda yer eden yazılar’ sorusunda ise ‘Bir çay içip kalkacaktık konu nerelere geldi’, ‘Meleğimi aldım cennete gidiyorum’, ‘Öznemi aldım, cümlemi kurmaya gidiyorum’, ‘Kızlar ben evlendim diye üzülmeyin kardeşim bekar’, ‘Annemin ilk ve son gelini’, ‘Sizinle eğlendi benimle evlendi’ tarzında yazıların daha fazla ilgilerini çektiğini ve hafızlarında kaldığını belirttiler. “Gelin arabasının arkasında yer alan konvoyla ilgili ne düşünüyorsunuz?” sorusuna katılımcıların %50,2’si ‘eğlenceli buluyorum’ yanıtını verirken, %33,5’i ‘trafik kazaları ve aşırı trafik sorunlarına neden olduğu için karşıyım’ yanıtını verdi. Prof. Dr. Ebulfez Süleymanlı: “Düğünler güç gösterisi aracı haline geliyor”Prof. Dr. Ebulfez Süleymanlı, ‘Araştırma sonuçları, genelde gençlerin düğünlerde daha sade törenden yana olduğunu ortaya  koyuyor’ dedi ve sözlerini şöyle sürdürdü:“Fakat  özellikle ebeveynler ve yakın akrabaların ‘El  alem ne der?’ kaygısı  ve ‘El alem düğün görsün!’ çabaları gençlerin bu isteklerinin önüne geçiyor. Bu bağlamda  düğünler kişilerin sosyal çevrelerini, statülerini, güçlerini gösterip geliştirebilecekleri en görünür araçlar haline geliyor. Bu durum düğünleri asıl amacı olan  mutlu bir yuvaya, hayırlı bir nesle başlangıç olması için bir duyuru niteliği konumundan uzaklaştırırak tüketim kültürünün sunduğu, bireyleri cezbeden renkli dünyalara ulaşabilme dürtüsünün gerçekleştiği bir olguya dönüştürüyor.”Prof. Dr. Ebulfez Süleymanlı: “Şaşalı düğünler maddi külfetler yüklüyor”Prof. Dr. Ebulfez Süleymanlı araştırma sonuçlarıyla ilgili değerlendirmelerini şöyle paylaştı:“Aşırı tüketim ve görselliğin hakim olduğu bu çağdan düğün törenleri içerisinde yer alan ritüeller de etkileniyor ve dönüşüyor. Günümüzde düğün törenleri bireylerin kendilerini gösterme fırsatı buldukları, aktif katılımlar gerçekleştirebildiği bir olguya evriliyor. Daha ziyade organizasyon şirketlerinin, düğün salonlarının ve otellerin sosyal medya aracılığıyla yönlendirdiği modanın takibinde bir zihniyet ile gündeme gelen şaşalı düğünler, bireylere maddi külfetler yüklüyor. Yapılan araştırmalar, düğün harcamalarının önemli masrafları içerisinde barındırması nedeniyle bireyleri ekonomik açıdan zorlayan ve bazı hallerde çiftleri evlilik kararından vazgeçiren önemli nedenler arasında olduğunu ortaya koyuyor.  Şaşaalı düğün salonları, en ışıltılı kıyafetler, davetiyeler ve iddialı ikramlıklar hem aileleri hem de gençleri büyük masrafların altına sokuyor. Bu bağlamda böyle bir araştırmayla özellikle eğitimli gençliğin evlilik ritüelleriyle ilgili düşüncelerinin ve algılarının irdelenmesi önem arz ediyor.”

24 HAZ 2022

Başarılı Üsküdarlı mezunlar yurt dışında Master programlarına kabul alıyor

Üsküdar Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Psikoloji Bölümü öğrencisi Yaser Uyar, İtalya Bologna Üniversitesi tarafından Master programına kabul aldı. Uyar, “Occupational Health Psychology” alanında Master eğitimi alacak.   

23 HAZ 2022

“Çocuk Evleri Gönüllüleri Projesi” tamamlandı

Öğrencilerin gönüllülük bilincinin oluşması hedeflendiÜsküdar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dr. Öğr. Üyesi Remziye Keskin, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi öğretim üyelerinden Dr. Öğr. Üyesi Zeynep Gümüş Demir, Öğr. Gör. İdil Arasan Doğan ve Arş. Gör. Seher Sav öncülüğünde gerçekleştirilen proje başarıyla tamamlandı.Sosyal sorumluluk projesi kapsamında Üsküdar Üniversitesi Psikoloji bölümü 3 ve 4’üncü sınıf öğrencilerinden Sinem Uçak, Rabia Yıldız, Berrak Duygu Özkan, İrem Aksu, Gizem Hacıarifoğlu, İrem Aşıkkutlu, Ali Adıtepe, Emine Ocakbeği, Sinem Sandal, Elifnur Yüksek, İrem Yel, Büşra Cengiz, Selin Tümer ve Simay Karaçavuş bir araya gelerek öğrencilerin gönüllülük bilincinin oluşmasını ve yaygınlaşmasını hedefledi.Psikodrama, sanat ve bilim atölyeleri oluşturulduDezavantajlı gruplar içerisinde yer alan 7-9 yaş arası çocuklara yönelik olan projede, çocuklar için psikodrama, sanat ve bilim atölyeleri oluşturularak verilen eğitim ve etkinliklerle çocukların daha sosyal ve aktif zaman geçirebilmeleri hedeflendi.Proje çocukların duygusal ihtiyaçlarının ortaya konması, bu ihtiyaçların pozitif müdahaleler ile karşılanması ve gelişimlerinin desteklenmesi açısından olumlu sonuçlara sahip olup, daha sonraki yapılacak çalışmalar için örnek teşkil ediyor.

22 HAZ 2022

Prof. Dr. İbrahim Özdemir Fin Eğitimini anlattı

Üsküdar Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İbrahim Özdemir bu kez eğitimcilerle bir araya geldi.Özdemir, bir süre kaldığı Finlandiya’daki eğitim sistemine ilişkin eğitimcilere “Soğuk Bir Ülkeden Sıcak İzlenimler: Fin Eğitim Sistemi” başlıklı sunum gerçekleştirdi.Çağlar Eğitim Kurumlarında gerçekleştirilen programda Kurumsal İletişim Daire Başkanlığı Eğitim Kurumları ve Rehberlik Hizmetleri Kurumsal İletişim Uzmanı Canan Ekmekçioğlu da Prof. Dr. İbrahim Özdemir ile birlikte seminerde öğrencilere bilgi aktarımında bulundu.

20 HAZ 2022

Prof. Dr. Muharrem Kılıç: “İnsanlığın karnesinde kırıklar artıyor”

“Temel misyonlarımızdan biri insan haklarının gözetilmesidir”Üsküdar Üniversitesi İnsan Hakları Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü, Sosyoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ebulfez Süleymanlı’nın moderatörlüğünde gerçekleştirilen programda Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK) olarak misyonlarından bahseden Kılıç; “TİHEK olarak gözlem, anket gibi takip ettiğimiz bir konudur. Temel misyonlarımızdan biri insan haklarının gözetilmesidir. İnsan hakları hukuku taahhütlüyle birlikte uluslararası hakları ifade ediyor. Mülteci hakları bizim temel misyon alanlarımıza giriyor. Türkiye, insancıl politika ile tüm dünyaya örnek olmuştur. Sığınmacıların maruz kalabilecekleri insan hakları ihlallerini şiddetini ve istismarı önlemeye yönelik bir misyon taşıyoruz. Sığınmacı ve düzensiz göçmenlere aykırı ihlalleri konu edindik.” şeklinde konuştu.“Bütün dünya uluslarının insan haklarını dikkate alması lazım”İnsan haklarının önemine dikkat çeken Kılıç: “Kıyıda yüzmeye cesaret edemeyeceğiniz, lastik botlarla hangi cesaretle çıkıp yaşamınızı riske atarsınız. Çoluk çocuk demeden, engelli kadın demeden insanların çaresizlik içerisinde bu türden riskli alanlara kendilerini attıklarını görüyoruz. Bunun arka planının ele alınması gerekiyor. İçinde bulunduğumuz yüzyılda açlıktan ölen insanlara televizyon ekranlarında tanıklık ediyoruz. İnsanların vicdanlarını yaralayan, görmeye cesaret edemediğimiz, görmek istemediğimiz olaylarla karşı karşıyayız. Bütün dünya uluslarının insan haklarını dikkate alması lazım. Bunun vebalini tüm küresel kolektif vicdanın kendinde hissetmesi lazım.” dedi.“Mülteciler, göçmenler kırılgan gruplardır”Mülteci ve göçmelere yapılan ayrımcılıklara değinen Kılıç; “Özellikle pandemi döneminde ırk temelli etnik kökenli ayrımcılığın daha fazla ön plana çıktığını gördük. Dünyada hiçbir ulusun, milletin göçmenlik konusunda bağışıklığı söz konusu değildir. Böyle bir durumla hiç kimsenin karşı karşıya kalmayacağı kesin değildir. Toplumsal hareketlilik söz konusudur. Mülteciler, göçmenler kırılgan gruplardır. Ayrımcı muameleye maruz kaldıklarını görüyoruz. Kişinin cinsiyetinden, dilinden kaynaklanan ayrımcılıklara yol açıyor.” ifadelerini kullandı. “İnsanlığın karnesinde kırıklar artıyor”İnsan haklarının yetersiz olduğuna dikkat çeken Kılıç; “İnsan haklarının ortaya koyduğu ölçeklerin yeterli olmadığını görüyoruz. İnsanlığın karnesinde kırıklar artıyor. Hak öznesi olunabilmesi için insan olarak doğmak yeterlidir. Temel problemin yoksunluk olduğunun düşünülmesi lazım. Bu hakikatin görülerek herkesin yurt tuttuğu yerin yaşanılabilir olması lazım. Bu politikanın bakış açısının ve perspektifin geliştirilmesi lazım.” şeklinde konuştu.Prof. Dr. Ebulfez Süleymanlı, "Türkiye hiçbir ayırım yapmadan 3,5  milyonu mülteciyi kabul etti"Konferansın moderatörlüğünü yapan  Üsküdar Üniversitesi İnsan Hakları Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi  Müdürü ve Sosyoloji Bölüm Bakanı Prof. Dr. Ebulfez Süleymanlı Üsküdar Üniversitesinin mültecilerin sorunlarına ilişkin sürekli bilimsel konferansların düzenlediğini dile getirdi. Türkiye’nin giriş yapan hiçbir Suriyeli geri gönderilmemiş ve kendilerine “geçici koruma statüsü” verildiğini dile getiren Süleymanlı “Birçok Avrupa ülkesi mültecileri güvenliklerini tehlikeye düşüreceği kaygısıyla sınırlarını tel örgülerle kapatıp kabul etmediği dönemde Türkiye’nin “açık kapı” politikası çerçevesinde  hiçbir ayırım yapmadan 3,5  milyonu mülteciyi kabul ettiğini” söyledi. Genel olarak mültecilerle ilgili konuları siyaset üstü bir mesele olarak ele alınması evrensel insan haklarını temel alacak bir yaklaşımın benimsenmesi önem arz ettiğini dile getiren Prof. Dr. Süleymanlı,  “bu bağlamda  toplumda sivil bir anlayışın hakim olması gerekir” diye konuştu

20 HAZ 2022

Neurolink ve Yapay Zeka Konuşuldu

Katılımcıların çevrimiçi takip ettiği etkinlikte birçok ilginç ve güncel tartışmanın kapısı açıldı.Son dönemde çok fazla bahsi geçen Neurolink projesinin yanısıra, öğrencilerin her birinin farklı yorum ve bakış açıları ile yapay zekanın pozitif ve negatif noktaları tartışıldı.Transhumanism, Mars’ta yaşam, yapay zekanın savaşta kullanımı, özel hakların ihlali, robot beyni, takviyeli eğitim ve Elon Musk’un yakın gelecek öngörüleri gibi konularda söz sahibi olan konuşmacılar, gelecekte olabilecekler hakkında soru işaretlerini giderdi.Panel sonunda moderatör Filiz Kar ve Ergin Kömürcü'ye Doç. Dr. Feride Zeynep Güder tarafından teşekkür belgesi takdim edildi. 

17 HAZ 2022

Uluslararası öğrenciler şenlikte buluştu…

Uluslararası öğrenciler, Üsküdar Üniversitesi Güney Yerleşke bahçesinde gerçekleştirilen “Uluslararası Öğrenciler Günü” etkinliğinde bir araya geldi.Filistin, Azerbaycan, Pakistan, Ürdün, Mısır, Suudi Arabistan, Cezayir, Yemen ve Suriye gibi birçok ülkeden uluslararası öğrenci, ülkelerinin meşhur yemeklerini akademisyen ve öğrencilere ikram etti.Geleneksel kıyafetlerini giyerek, kültürlerini yansıtan şarkılar da seslendiren öğrenciler eğlenceli danslar sergiledi.Ortaya renkli görüntülerin çıktığı şenlikte öğrencilerle bir araya gelen İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İbrahim Özdemir; “Üsküdar Üniversitemizde yaklaşık 4 bin uluslararası öğrenci eğitim alıyor. Bu öğrenciler 90 farklı ülkeden gelmiş, bugün onların günü. Burada onları geleceğin liderleri olarak yetiştiriyoruz. Siyasette, ekonomide, sanatta, edebiyatta ve bilimde lider olmalarını istiyoruz.” dedi.Geleneksel lezzetlerin tadına bakan öğrenciler, renkli dans gösterileri ile eğlenceli anlar yaşadı.

17 HAZ 2022

“Tabiatta Mizan Kavramı Üzerine Karşılaştırmalı Bir İnceleme” konferansı gerçekleştirildi

“Cinlerin varlığını anlamaya çalışmamız gerekiyor”Kur'an'ın cinlerin varlığını kabul ettiğini; onların da bizler gibi inanan ve inanmayanlar olarak ayrıldığını; hatta Cin Suresinin bulunduğunu belirtti. Bundan hareketle çevre sorunları bağlamında tabiatı yeniden anlamaya çalışırken; cinlerin varlığını da anlamaya çalışmamız gerektiğini, bu sayede bizim kendimizi ve tabiatı anlamamızda yeni bakış açıları sağlayacağını aktardı. Aydınlanma Döneminden bu yana seküler-materyalist tabiat anlayışının etkisini kaybettiğini; Batı’da başta olmak üzere birçok eğitimli insanın başta Budizm olmak üzere Doğu dinlerine ve kültürlerine ilgi duyduğunu vurguladı. Tabiatı daha iyi anlamak için karşılaştırmalı çalışmalara çok ihtiyaç olduğunu belirten Moad, daha sonra sorulan soruları cevapladı.“Al Mizan: Dünya İçin Bir sözleşme deklarasyonu ilgi odağı olmaya devam ediyor” Al-Mizan: ‘Dünya Çevre Sözleşmesi’ ile ilgili bilgilendirme bulunan Prof. Dr. İbrahim Özdemir, sözleşmenin metni üzerindeki çalışmaların tamamlandığını ve son düzeltmelerden sonra kamuoyuna duyurulacağını ifade etti. Sözleşmenin duyurulmasıyla birlikte Arapça, Fransızca, Almanca ve Türkçe tercümeleri de eş zamanlı olarak yayımlanacağını aktardı. Al-Mizan-Dünya İçin Bir Sözleşme doğanın korunmasını yöneten ilkelerin mevcut zorlukları karşılayan bir biçimde yeniden ifade edilmesinden oluşuyor. İnsan varoluşunu, toplumsal düzeninin ardındaki ahlakı ilkleri vurgulayan Al-Mizan; amacının iklim değişikliği ve gezegene yönelik diğer tehditlerle mücadele eden yerel, bölgesel ve uluslararası eylemleri güçlendirmek amacıyla çevreye İslami bir bakış açısı sunmak olduğunu vurguluyor. Allah'ın yarattığı ve bizlere emanet ettiği dünyanın kalp atışlarıyla beraber uyum içinde çalışarak günümüzde hayata nasıl geçirilebileceği araştırılıyor.Al-Mizan- Dünya Çevre Sözleşmesi çağrısı, çevreciliğin İslam'ın damarlarına derinden yerleşmiş olduğuna dikkat çekiyor. Kişisel davranışlarımız kadar tüm canlılarla olan ilişkimizde hürmet, koruma ve sorumluluk temelli bir vurgu yapıyor. Doğal dünyada ve diğer canlı varlıklarla olan ilişkilerimizde diğerkâm olma; yaratılana yaratandan ötürü hürmet çağrısında bulunuyorProf. Dr. Özdemir: “Çocuklarımız ve torunlarımızın geleceği için endişeliyiz”Sözleşmeyi hazırlayan ve çekirdek ekipte yer aldığını ifade eden Prof. Dr. Özdemir, “Yaşadığımız doğal felaketler dikkate alındığında dünyamızın, çocuklarımızın ve torunlarımızın geleceği için endişeliyiz. Zaman azalıyor. Çevre sorunları hepimizin ortak problemi. Biz Müslümanlar da çözümün bir parçası olacağız.” dedi.“Tabiatta Denge (Mizan) Kavramının Karşılaştırmalı Bir Tartışması” konulu konferans yüz yüze yapılırken aynı zamanda Zoom üzerinden de yayınlandı. Konferansa öğretim üyeleri, öğrenciler ve yurt dışından da birçok izleyici katılım sağladı.

17 HAZ 2022

Kazakistanlı doktora öğrencileri Üsküdar Üniversitesi’nde...

“Prof. Dr. Özdemir Kazak doktoranlarla projeler hakkında bilgi verdi”Türkiyede akademik staj aşamasında bulunan Kazakistan Avrasya Üniversitesi Sosyoloji Bölümü doktora öğrencileri; Serik Aktayev, Yuliya Vyatkina ve Akjurek Altınbayeva üniversitemizi ziyaret ederek İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İbrahim Özdemir ve Sosyoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ebulfez Süleymanlı’yla görüştü.Ziyaret esnasında Prof. Dr. İbrahim Özdemir konuk doktorantlara Üsküdar Üniversitesi’nin akademik alanda gerçekleştirdiği projelerden bahsetti. Özdemir, özellikle kendisinin içinde bulunduğu ‘Müslüman Çevreciler’ tarafından düzenlenen “Al-Mizan: Dünya İçin Bir Sözleşme” projesi hakkında konuk doktorantlara bilgi de verdi.“Prof. Dr. Süleymanlı aile ve gençlik alanında ki araştırmalardan bahsetti”Prof. Dr. Ebulfez Süleymanlı ise Üsküdar Üniversitesi olarak Kazak akademisyenlerin de  içinde bulunduğu  geniş araştırma grubuyla birlikte  gerçekleştirdikleri aile ve gençlik alanında karşılaştırmalı sosyolojik araştırmalardan bahsetti. Kendi araştırma konuları hakkında bilgi veren konuk doktorantlar, Üsküdar Üniversitesi akademisyenlerinin deneyimlerinden faydalanmak istedikleri yönünde arzu ve isteklerini dile getirdi.

10 HAZ 2022

Prof. Dr. Yıldız Deveci Bozkuş’un katılımıyla Türkiye-Ermenistan İlişkileri konuşuldu

“Türk-Ermeni İlişkilerini 1915 Olayları ile sınırlamamak gerekir”Tüm yaşanan acılara ve trajedilere rağmen Türk-Ermeni ilişkilerinin 1915’te başlamadığını ve 1915’le de bitirilmemesi gerektiğini ifade eden Bozkuş, ilişkilerin 1915’in gölgesinden kurtarılması gerektiğini söyledi. Aksi halde bir yüzyıl daha bu kin ve nefretle gelecek kuşaklar zehirlenmeye devam edecektir diyen Bozkuş, Osmanlı Devleti’nde hoşgörü iklimi olduğunu ve bu iklimin bugün de devam ettirilmesi gerektiğini kaydetti.“Türkiye Ermenistan’a barış elini birçok kez uzattı”Bozkuş, 2001 TARC Türk Ermeni Uzlaştırma Komisyonu, 2004 VAT Viyana Türk-Ermeni Platformu, 2005 yılında TBMM tarafından oluşturulan Ortak Tarihçiler Komisyonu (OTK), 2008 yılındaki futbol diplomasisi, 2009’daki Zürih Protokolleri, 2010 Dünya Kupası Türkiye-Ermenistan Maçı, 2012 yılındaki Peynir Diplomasisi ve 2021’deki Türkiye Altılı Platform Önerisini Türkiye’nin Ermenistan’a uzattığı zeytin dallarından bir kısmı olarak sıraladı. Diğer yandan Bozkuş, henüz 1915 Olaylarının gündeme gelmediğini belirtti.“Müzakereler pozitif iklimde devam ederse Ermenistan ile diplomatik ilişkiler kurulabilir”Bozkuş, eğer Türkiye-Ermenistan ile Azerbaycan-Ermenistan arasında kalıcı barış sağlanırsa sınırların açılabileceğini ve tekrardan Ermenistan ile diplomatik ilişkilerin kurulabileceğini vurguladı. Bozkuş, hâlihazırda normalleşme görüşmelerinin ABD, AB ülkeleri ve Rusya dâhil olmak üzere tüm taraflardan tam destek aldığını belirtti.“Normalleşme önündeki engeller: Diaspora ve lobicilik faaliyetleri”Bozkuş, diasporanın Ermeni terör örgütlerinin ortaya çıkması ve diğer terör yapılarıyla ortak hareket edilmesinde etkin olduğunu, bulunduğu ülkenin hem iç hem dış politikasına yönelik baskı uygulama gücüne sahip olduğunu ve bu şekilde Türkiye politikalarına da etki ettiğini ifade etti. Ayrıca Bozkuş, diaspora faaliyetlerinin yurtdışındaki Ermeni toplumu üzerinde olumsuz etkisinin yanı sıra Ermenistan’ın dış politikasını da olumsuz etkilediğine değindi. Bozkuş, diaspora faaliyetlerinin Türkiye-Ermenistan ilişkilerinin normalleşmesinin önünde en büyük engel olduğunu ifade ederken Ermeni nesillerin Türkiye’ye karşı kin ve nefret duygularını arttırdıklarını da sözlerine ekledi.“Normalleşme herkesin yararına olur”Bozkuş’a göre bölgesel ve küresel güçlerin bu coğrafyadaki tarihi emellerine bakıldığında bölgesel barış, huzur ve istikrar için normalleşme yegâne çözüm olabilir. Normalleşme ile bölgenin ekonomik, siyasi ve kültürel çehresinde ciddi bir değişim ve dönüşüm yaşanabilir. Dahası Bozkuş, Türkiye-Ermenistan ilişkilerinin normalleşmesinin AB’ye üyelik sürecine de olumlu etkilerinin olacağını ifade etti.Etkinlik, soru-cevap kısmının ardından sona erdi.

10 HAZ 2022

Üsküdarlı tarih öğrencisi Exeter Üniversitesinde yüksek lisansa hak kazandı

Üsküdar Üniversitesi mezunları uluslararası alanda akademik çalışmalarına devam ediyor.  Üsküdar Üniversitesi Tarih bölümünden mezun olmaya hazırlanan Balyer’in, Exeter Üniversitesi’ne yaptığı yüksek lisans başvurusu kabul edildi.Programa 5 bin poundluk burs kazandığını belirten Balyer, İngiltere’deki King’s College London, Kent ve Leicester Üniversitelerinden de kabul aldığını ifade etti.Üsküdar Üniversitesi öğretim üyelerinin yurt dışındaki yüksek lisans programına başvurmaları için kendilerini teşvik ettiğini belirten Can, başvuru süreci ve yüksek lisans hakkında; “Avrupa’da Eski Çağ Tarihi alanında İngiltere en iyi programı veren ülkeler arasında. Classics uzmanlaşma alanları mevcut. King’s College London eğitim almak istediğim okullar arasındaydı fakat burs çıkmadı. Exeter Üniversitesi’nden 5 bin poundluk burs almaya hak kazandım. Yüksek lisans programı 1 sene sürüyor. Yüksek lisanstan sonra bazı bürokratik işlemlerle İngiltere’de 2 sene çalışma iznim olacak. Tüm şartlar sağlanırsa orada kalmayı ve akademik çalışmalarıma devam etmeyi çok isterim.” dedi.

09 HAZ 2022

Yenilenebilir ve temiz enerji kaynakları keşfedilmeli, geliştirilmeli!

Çevre sorunları herkesin ortak sorunu…1972 yılında İsveç’te yapılan Birleşmiş Milletler Çevre Konferansında alınan bir kararla 5 Haziran günü “Dünya Çevre Günü” olarak kabul edilmiş, ülkemizde ise 2022’de alınan karar ile 5 Haziran’ı kapsayan hafta ‘Türkiye Çevre Haftası’ olarak anılmaya başladı.Üsküdar Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekanı, Çevre Ahlakı Forumu Direktörü Prof. Dr. İbrahim Özdemir, çevre sorunlarına karşı alınması gereken önlemlerin zorunlu hale geldiğine değindi ve önemli tavsiyelerde bulundu.Soluduğumuz hava tek bir ülkeye ait değil… Bu yıl Dünya Çevre Günü’nün her şey rağmen coşku ve umutla kutlandığını ifade eden Prof. Dr. İbrahim Özdemir, “İklim değişikliğinden kaynaklanan fırtınalar, seller ve yangınlar hala üzücü olmaya devam ediyor. Ancak birçok insan çevre sorunlarının farkına varmaya başladı. Daha önemlisi ise 50 yıl sonra yapılan Stockholm + 50 Dünya Çevre Konferansı. İlki 1972 yılında yine Stockholm'de yapılmış, dünyada çevre konusunda bir bilincin uyanmasına katkı sağlamıştı. Zamanın Başbakanı Olof Palme’nin öncülüğünde başlayan konferansa ‘Soluduğumuz hava tek bir ülkeye ait değil, onu paylaşıyoruz’ sloganı damga vurmuştu. Çevre sorunlarının herkesin ortak sorunu olduğu vurgulanmıştı. Çevre bakanlıkları ve çevre mevzuatı bu zirveden sonra şekillenmeye başlamıştı.” dedi.Sürdürülebilir dünya için ciddi adımlar atıldıProf. Dr. İbrahim Özdemir sözlerine şöyle devam etti:“Aralarında Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri António Guterres ve ABD İklim Elçisi John Kerry’nin de bulunduğu yüzden fazla ülkeden devlet başkanları ve çevre bakanları İsveç’in başkenti Stockholm'de yapılan konferansa katıldı. Olaf Palme'nin ‘Büyük denizler ulusal sınırlarla bölünmez, kamu malıdır. İnsan iklimi olarak bilinen alanda ne insanlar ne de milletler için bireysel bir gelecek yoktur. Geleceğimiz ortak onu birlikte paylaşmak ve şekillendirmek zorundayız’ sözleri hafızalara kazınmıştı. Daha sürdürülebilir bir dünyaya geçişi hızlandırma konusunda ciddi adımlar atıldı. Ancak yapılacak çok şey var. Özellikle iklim değişikliğinden en çok etkilenen az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelere ekonomik ve teknik destek vermek çok önemli.”Çevreci STK’lar vaatlere temkinli yaklaştıBM’nin konferansın ana temalarını "iklim değişikliği, biyolojik çeşitliliğin kaybı, emisyonlar ve kirlilik" olarak belirlediğini belirten Prof. Dr. İbrahim Özdemir, “Başta siyasi aktörler, iş dünyası ve STK'lar olmak üzere herkes bu konulardaki görüş ve alternatif çözümlerini tartıştı. Bazı batılı ülkelerin 2030’a kadar takip edecekleri adımları net olarak açıklarken, bazı ülkelerin faaliyet göstermeye uzak durması dikkat çekti. Çevreci STK'lar da haklı olarak siyasileri vaatlerine temkinli yaklaşıyorlar.” dedi.Sempozyumda çalışmalarımızı anlattık5 Haziran Dünya Çevre Günü kapsamında The Green Instıtute (Yeşil Enstitü) tarafından düzenlenen sempozyuma davetli olarak katıldığını ifade eden Prof. Dr. İbrahim Özdemir, “Dünyaca ünlü çevreci ve hayvan hakları savunucusu Jane Goodall başta olmak üzere çeşitli çevrecileri ve bilim insanlarını konuşmalar yaptı. 88 yaşındaki Jane Goodall her şeye rağmen umutlu olduğunu ve dünyada, özellikle de genç kuşaklarda çevre konusunda bir uyanışa tanıklık ettiğini söyledi. Siyasilerin de çevreye ilgi duymasının umut verici olduğunu vurgulayan Goodall, seçmenlerin çevre bilinciyle oy vermesinin siyasiler daha çok harekete geçireceğini söyledi. Sempozyumda Üsküdar Üniversitesi Çevre Ahlakı Forumu olarak çalışmalarımızı anlatma fırsatı bulduk.” diye konuştu.Çocukları teşvik etmeli ve cesaretlendirmeliyizStockholm + 50 Dünya Çevre Konferansı’nın kendilerine bir kez daha görevlerini hatırlattığını belirten Prof. Dr. İbrahim Özdemir, “Hayatımızın geri kalanını çocuklarımız ve torunlarımızla bu dünyada yaşayacağımızı unutmamalıyız. Henüz başka bir gezegen yok. Dahası çocuklarımızı bu sorunlarla tanıştırıp yaratıcı çözümler bulmaları için teşvik etmeli ve cesaretlendirmeliyiz. İklim değişikliği ve yıkıcı sonuçları ile mücadelenin özünü tüm canlılara, insanlara ve gelecek nesillere karşı ahlaki olarak sorumlu olduğumuz bilinci oluşturmalıdır. Atalarımız, babalarımız ve bizler büyük ekseriyetle fosil kaynaklı yakıtlara bağımlı olarak yaşadık. Ancak yaşadığımız olağanüstü hadiseler yolun sonuna geldiğimizi gösteriyor.” ifadelerini kullandı.Müslüman toplumların tavrı açık ve net olmalıProf. Dr. İbrahim Özdemir, yenilenebilir ve temiz enerji kaynaklarını keşfetmek ve geliştirmek zorunda olduğumuzu söyledi ve sözlerini şöyle tamamladı:“Bunu yaparken kendini yenilemeyen ve buna da istekli olmayan fosil kaynaklı enerji üreticileri ve güçlü lobileri çeşitli engeller çıkarabilir. Kendimiz, çocuklarımız, torunlarımız ve diğer canlılar için bu mücadeleye girişmeliyiz. Unutmayalım, şimdilik gideceğimiz başka bir dünya ya da başka bir evimiz yok. Müslüman toplumların ve bireylerin iklim değişikliği konusundaki görüş ve tavırları açık ve net olmalı. İnsan ve kainatla ilgili tüm eylemlerimizin, kalkınma planlarımızın ve stratejilerimizin bu esaslardan hareketle oluşturulması zorunludur. Müslüman ülkelerin büyük ekseriyetinin ekonomi modellerinin sürdürülemez olduğunun fakında bile olmamaları, kalkınma strateji ve politikalarını aklın ve bilimsel verilerin ışığında belirlememeleri üzüntü verici. Çevre Ahlakı Forumu olarak herkesi ahlak temelli olarak kendimizi sorgulamaya, çocuklarımıza ve torunlarımıza nasıl bir dünya miras bırakacağımız üzerinde düşünmeye davet ediyoruz.”

09 HAZ 2022

“Çevirmenlerle Söyleşiler-ll: Çeviride Kültürün Önemi” etkinliği düzenlendi

Etkinliğin moderatörlüğünü ise İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi İngilizce Mütercim Tercümanlık Bölümünden Doç. Dr. Feride Zeynep Güder yaptı.“Kuran-ı Kerim tercümesini kendime görev bildim”Üsküdar Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi ‘AİLEMER’ Müdürü Psikoloji bölümü Dr. Öğr. Üyesi Mert Akcanbaş, Kuran-ı Kerim’i İngilizceye tercüme etmesi hakkında konuştu.Akcanbaş; “Türkiye’de din adamları tepkiyi kullanarak yani cehennem gibi unsurlarla dini anlatıyor. Bir kısım ise etkiyi kullanarak yani güzelliklerle anlatıyor, Yaşar Nuri Öztürk, bunlardan biridir. Kuran-ı Kerim tercümesi için Ramazan ayında Yaşar Hocanın evine gittim. Nasıl yaparız, ne kadar sürer derken, bir ayda bitiririm dedim. Yaşar Nuri Öztürk o kadar detaylı bir insan ki, biz her gün sekiz saat çalışarak, toplam bir buçuk senede bitirdik. Yaşar Hoca, kaç para istediğimi sordu, ben bu işten para istemedim Ama bir buçuk sene Yaşar Hocadan Kuran felsefesini öğrendim ve bu daha değerli benim için. Normalde ilgi alanım dinler değildir ama Kuran-ı Kerim tercümesini kendime görev bildim. Amacım Kuran’a hizmet etmekti, ben de hizmet ettim. Çoğu tercümanlar Kuran-ı Kerim’i çevirirken kendi örf ve âdetine göre çeviriyor. Ben kendi örf ve âdetimi bir kenara bırakarak batılıların anlayacağı şekilde çevirdim. Benim avantajım ABD’de uzun süre bulunmam. Onların nasıl düşündüğünü iyi anlıyorum.” dedi.“Kitap, Türklerin kanser olduğunu ve Avrupa’yı sardığını anlatıyordu”Türkçeye tercüme ettiği kitaplar hakkında konuşan Akcanbaş konuşmasına şu şekilde devam etti; “ ‘Hilal ve Demir Hac’ kitabını çevirirken çok zorlandım. Türklerin kanser olduğunu ve kanser gibi Avrupa’yı sardığını anlatıyordu ama o kitabı da okumak, Avrupa’daki belli bir kesimin fikirlerini ve düşüncelerini anlamak için önemlidir. ‘Enstrümantal’ kitabı en iyi yaptığım çeviri ve en sevdiğimdir. Kitabın öfkeli bir dili vardı. Yazarıyla konuştuğumda, onun da nefretle konuştuğunu duydum. On sekiz yaşına kadar uğradığı cinsel istismarları o kadar öfke ve nefretle anlatmış ki, ben de çevirisini aynı dille yazdım. Ben bu kitabı öğrencilerime de okutuyorum. Kitabın öyle bir etkisi var ki kitabı okurken sanki yazar konuşuyormuş gibi çeviriyi de öyle yapmak gerekiyor. Benim görevim, kitap ne hissettiriyorsa onu aktarmaktır. Yabancılara çeviri yaptığınız zaman öyle bir çeviri yapacaksınız ki, yabancı okuduğu an gerçekten bir Türk’ün konuştuğunu hissedecek.” ifadelerini kullandı.

06 HAZ 2022

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Uluslararası Arenada Birçok Çalışma Ortaya Koydu

Erasmus+ ile yurt dışı deneyimi…İTBF Sosyoloji Bölümünden Arş. Gör. Bengi Çakmak Erasmus+ programının öğretim elemanlarına sağladığı hareketlilik desteği kapsamında 14-18 Şubat tarihleri arasında Avusturya'nın başkentinde bulunan Viyana Üniversitesi’nde eğitim aldı.Psikoloji (İngilizce) Bölümü’nden Arş. Gör. Hasan Özdemir aynı program kapsamında 15-20 Mayıs tarihleri arasında İtalya'nın Bologna kentindeki Bologna Üniversitesi’nde araştırma grubuna katıldı.Psikoloji (Türkçe) Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Hazal Ayas Erasmus Programı kapsamında, Mart ayında Portekiz’deki Beira Interior Üniversitesi’ni ziyaret etti. Ortak projeler üzerinde görüş alışverişinde bulunan Ayas, Psikoloji Bölümü ve Spor Bilimleri Fakültesindeki bölümlerin farklı derslerine misafir konuşmacı olarak katıldı. Bunun yanında üniversite Psikoloji bölümü bünyesindeki akademisyenler ile bir araya gelen Ayas, ortak proje ve araştırmalar için iş birliği çalışmalarında bulundu.Romanya’daki Aurel Vlaicu Arad Üniversitesi’nin Eğitim Bilimleri, Psikoloji ve Sosyal Hizmet Fakültesi’nden Doç. Dr. Alina Maria Breaz 23-27 Mayıs tarihlerinde İTBF’yi ziyaret etti. Erasmus personel hareketliliği kapsamında derslere misafir olarak katılan Breaz öğrenci ve öğretim elemanlarıyla tanışıp Dekan Prof. Dr. İbrahim Özdemir ve Erasmus Koordinatörleri ile de bir araya geldi.30 Mayıs tarihinde Kanada’daki Concordia Üniversitesi’nin Dinler ve Kültürler Bölümü’nden Prof. Dr. Richard Foltz “Dünya Tarihinde İran” konulu İngilizce bir konuşma gerçekleştirdi. Foltz'un İran Tarihi başlıklı kitabı yakın zamanda İnkılap Yayınları tarafından Türkçeye çevrilerek basılmıştı. İTBF toplantı salonunda gerçekleşen etkinliğe çok sayıda akademisyen ve öğrenci katıldı.İspanya’daki Complutense Madrid Üniversitesi’nin Psikoloji Fakültesi’nden Dr. Sara Esteban Gonzalo “COVID-19 Pandemisinin Ruh Sağlığı Sonuçları” başlıklı İngilizce bir seminer verdi. 1 Haziran günü İTBF Sokrates Salonunda gerçekleşen etkinliğe çok sayıda öğrenci ve akademisyen katıldı. Erasmus personel hareketliliği kapsamında bir hafta süreyle Türkiye’yi ziyaret eden Gonzalo, Psikoloji (İngilizce) Bölümünde farklı derslerde misafir konuşmacı olarak yer aldı.Doç. Dr. Asil Özdoğru: “Erasmus Programı öğrencilerin gelişimi için çok önemli”İTBF Dekan Yardımcısı ve Erasmus Koordinatörü Doç. Dr. Asil Özdoğru, Erasmus hareketliliği kapsamında bahar döneminde 8 öğrencinin Avrupa’daki farklı üniversitelere ders almak amacıyla gittiğini ve Avrupa’nın farklı üniversitelerinden 13 öğrencinin de ders almak için İTBF’ye geldiğini belirtti. Öğrencilere her zaman Erasmus programını ve diğer uluslararası olanakları tavsiye ettiklerini vurgulayan Özdoğru, öğrencilerin kişisel ve mesleki gelişimleri açısından bu tarz olanakların çok yararlı olduğunu dile getirdi.Prof. Dr. İbrahim Özdemir: “Öğretim görevlileri ve öğrencilerin uluslararası etkileşimlerini destekliyoruz”2003-2010 yılları arasında Milli Eğitim Bakanlığı Dış İlişkiler Genel Müdürü olarak görev yapmış olan İTBF Dekanı Prof. Dr. İbrahim Özdemir de öğrenci ve öğretim elemanlarının uluslararası etkileşimlerini her zaman desteklediklerini belirtti. Dönem başında fakültedeki uluslararası öğrencilerle ve Erasmus öğrencileriyle bir araya gelerek sorunlarını dinlediklerini, Hedef Arkadaşlığı programıyla uluslararası öğrencileri desteklediklerini, Erasmus ve diğer programlarla öğrenci ve öğretim elemanı hareketliliğini kolaylaştırdıklarını aktardı.

06 HAZ 2022

Prof. Dr. Barış Erdoğan: “Krizler sapkın davranışları tetikleyebilir”

Üsküdar Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Sosyoloji Bölümü’nden Prof. Dr. Barış Erdoğan, son günlerde gündeme gelen normal olmayan olaylara ilişkin değerlendirmede bulundu.Olayları toplumsal çerçeveden analiz etmek gerekirProf. Dr. Barış Erdoğan, sosyal medyada da çok konuşulan sokakta cinsel ilişki, kendini yakma, camide bir çocuğa taciz ve sokakta çıplak gezen vatandaş gibi bir çok olayın Türkiye’yi şoke ettiğini söyledi. Prof. Dr. Barış Erdoğan, “Gezi olaylarının yıl dönümüne denk gelen ve toplumsal normları ihlal eden bu sapkın davranışların arkasında çeşitli istihbarat servislerinin Türkiye’ye karşı çektikleri bir operasyon gibi yorumlar da yapıldı. Bu yorumlar doğru ya da yanlış olabilir ama bir sosyolog olarak bu olayları toplumsal bir çerçeveden analiz etmek gerekir. Türk toplumu açısından bu olaylara baktığımda toplumumuz adına bir üzücü bir de sevindirici yön görmekteyim.” dedi. Normları en zayıf halkalar ihlal eder“Bireysel gibi görünen ve psikolojik sorunlarla ilişkilendirilen bu sapkın davranışların arkasında toplumsal nedenler olduğunu unutmamak gerekir” diyen Prof. Dr. Barış Erdoğan, şunları söyledi:“Eğer tek tek bu olayların faillerine bakacak olursak, birinin adli sicili bozuk, diğerinin akli dengesi yerinde değil dersek gerçek sorunu ve büyük resmi göremeyiz. Büyük ekonomik krizlerin yaşandığı, toplumsal sorunları ağırlaştığı dönemlerde bireyler üzerinde kaygı ve stres düzeyi artar. Sabıkalı, zihinsel sorunlu gibi damgalanan bireyler toplumsal zincirin en zayıf halkalarıdır ve normları ilk onlar ihlal eder. Ama zincirde paslanma, çürüme devam ediyorsa zincirin sağlam halkaları da zamanla kırılır, kopabilir.Zira bu kriz ve buhran dönemlerinde sorunların çözümü bireyleri aşıyorsa, bireyler kendilerini çaresiz hissediyorsa, oynadıkları oyunun kurallarını değiştirmeye çalışabilirler. Yani toplumsal normlara uyum sağlayarak sürdürdüğü hayatta arzu ettiği karşılığı, tatmini alamayan birey bu sefer de norm dışına çıkarak, sapkın davranışlara yönelerek yaşamını sürdürmeye girişebilir. Yoksunluğunu hissettiği haz ve zevklere ulaşmak için bu sefer kendini her türlü toplumsal normdan azade hisseder. Maalesef İleriki günlerde bu tip sapkın davranışların artma ihtimali var ve bu toplum adına gerçekten üzücü bir sonuç olur.”Vatandaşlar uygar bir kayıtsızlık sergiledilerYaşanan olaylara vatandaşların “uygar bir kayıtsızlık” sergilediklerini ifade eden Prof. Dr. Barış Erdoğan, “Esenyurt’taki çocuk tacizi iddiası dışındaki olaylara bakacak olursak olay yerindeki vatandaşlar adeta “uygar bir kayıtsızlık” sergilediler. Oradan gelip geçtiler. Bir Batı ülkesindeki yurttaşlar gibi bu tip bir olay karşısında faillerine karşı bir şiddet gösterisinde bulunmadılar hatta görmezden geldiler, kolluk kuvvetlerinin müdahalesini beklediler. Benzer bir olay bir Ortadoğu ülkesinde ya da Afganistan’da, Pakistan’da olsaydı linç girişimleri olurdu. Türk toplumumun bu olgunlukta olması sevindirici.” diye konuştu.

29 MAY 2022

Dijitalleşmenin Felsefi, Sosyolojik ve Psikolojik İzdüşümleri

Doç. Dr. Ahmet Dağ: “Çok farklı bir düzlemle karşı karşıyayız”Sosyologların ve filozofların dünyayı anlamaya çalıştığı bir dönemle karşı karşıyayız diyen Dağ; “sosyologların ve filozofların kuramları ve yaklaşımları bu dünyayı anlamakta yeterli olmadığımız anlamına geliyor. Sosyolog ve felsefecilerin yazdıklarını ve anlattıklarını bilmek zorundayız. Çünkü çok farklı bir düzlemle karşı karşıyayız. Hegel’in ifade ettiği gibi, her varlık çağının ruhuyla meşgul olmalı, çağının varlığını anlamalı. Fakat anlamak da yetmiyor. Bu yetersizliği simülasyon dediğimiz şeyin sofistik tartışmalarına kadar götürülebiliriz. Tabii tarihsel düzlem üzerinde kitle iletişim araçlarının ön plana çıkmasıyla birlikte insanlığın doğasının aynı olduğunu zannediyoruz. Oysa özellikle 17.yy’daki insan doğasına bakış ve tanrıya bakış düzlemi tamamen değişiktir. Süreç içerisinde varlık doğasının matematiksel bir düzlemle anlaşılmaya başlandığı görülmektedir. 18.yy. toplumsallaşmanın yaygınlaştığı bir dönemken 19.yy. mekanikleşme ve artık sanayileşmeye doğru giden bir düzlem ortaya çıkarmıştır. 20.yy.’dan itibaren ise teknolojik bir süreçle karşı karşıya kaldık. Bu noktada başta televizyon ve radyo gibi enstrümanların toplumsal hayata dahil olması ve ardından internet kullanımının yaygınlaşması son derece açıklayıcıdır. Öyle ki 2005’ten sonra sosyal medya gerçeğiyle karşı karşıya kalarak daha çok bilgilendiğimiz bir süreç başlamıştır. Web 1.0 dediğimiz düzlem, bizim bilgilendiğimiz bir süreçtir ve  Web 2.0 dediğimiz düzlem ise karşılıklı etkilenme ya da etkileşimde bulunma süreci olarak gelişmiştir. İşte Facebook, İnstagram, Twitter ve birçok sosyal medya uygulamaları bizi bu noktada yeni bir şekilde var kılmıştır.” dedi.Doç Dr. Şevki Işıklı: “Sosyal alanda da teknoloji bizim ihtiyacımızı karşılıyor”Teknokültürel ve teknoformik bakış açısı birçok kişi tarafından paylaşılıyor diyen Işıklı; “Teknolojinin kullanımı ve tasarımı, diğer teknolojik materyallerin tasarımı ve etkileşim şebekelerinin tasarımı aşamasından maddi hayatın tümünü etkileyen bir aşamaya kadar belirleyicidir. Sosyal alanda da teknoloji, bizim ihtiyacımızı karşılıyor ve hayatın her alanını domine ediyor. Teknolojik çağ ve dijital çağ; avcı toplayıcılık, yerleşiklik ve gelişmiş bilişim toplumu aşamalarından sonra ortaya çıkmıştır. Geldiğimiz bu çağın inşa ettiği toplumsallığın en önemli niteliği enformasyondur. Fakat enformasyon toplumu kavramı yanlış biliniyor. Zira enformasyon toplumu, bilişim toplumu olarak yanlış kullanılıyor. Bana göre, enformasyon toplumu, iletişim merkezli bir bilgi toplumu demektir. Bu yoğun iletişime dayalı bilgilenme sürecinin insan alışkanlıklarını, üretim, tüketim ve kanun zincirlerini ve diğer toplumsal kurumların dinsel ve kültürel kurallarını çok temelden değiştirdiğini görmek söz konusudur.” şeklinde konuştu.Prof. Dr. Veysel Bozkurt: “Bir kahraman ülkenin kaderini etkiler”“Geleceğe yönelik tahminde bulunmamız için çok dikkatli olmamız gerekiyor” diyen Bozkurt; “Bir kahraman ülkenin kaderini etkiler. Bir tane çivi çakmanın bir kahramanla dünyanın kaderini değiştirebildiği açıktır. Bu çerçevede toplumsalı açıklarken bütünlüklü bir bakış açısı geliştirmek çok önemlidir. Sunumun başında çalışmanın geleneği üzerine vurgu yapmam da bu nedenledir. Süreklilik ihtiva eden bir bakış açısıyla meseleye eğilmek gerekmektedir. Ben, 1992’de bilgi toplumu ile ilgili başlayan tartışmalara o dönem yazdığım doktora tezimle katılmıştım. 1994’te de bilgi toplumu üzerine olan bu tezimi bitirdim. Tezi başarıyla bitirdikten sonra kitap olarak bastırmak istedim ama başaramadım. Herkes bu konuyla uğraşmamdan dolayı bana çeşitli eleştiriler getirdi. Bugün bu eleştirilerin ne kadar asılsız olduğu ortaya çıktı. Felsefi alanda gelinen bu noktayı eleştirel bir süzgeçten geçirmek ve yeniden düşünerek tartışmak elbette ki işlevseldir. Ama işin bir de teknolojik boyutu olduğunu unutmamak gerekir. Teknolojik dönüşümü takip etmelisiniz. Toplumsal değişmeyi içselleştirmek için bu değişim sürecini takip etmek zorundayız. Bu takiple birlikte gelecek hakkında-olasılıklar üzerinden de olsa-konuşmayı ihmal etmemeliyiz. Yarın hangi dâhinin neyi icat edeceğini bilemesek de toplumsal değişmenin teknolojik yönü üzerine gelişen güncel ve geleceğe dair meselelere yoğunlaşmamız hayatidir” şeklinde konuştu.Konferansın sonunda misafir akademisyenlere katılmalarından ve konuşmalarından ötürü teşekkür eden Üsküdar Üniversitesi Sosyoloji Bölüm Başkanı Prof.Dr. Ebulfez Süleymanlı bölüm olarak organize ettikleri uluslararası ve ulusal kongre ve konferanslarla dijital dönüşüm ile ortaya çıkan kültürün toplumsal yaşam üzerine etkilerini ele almaya çalıştıklarını dile getirdi.

27 MAY 2022

Prof. Dr. Nevzat Tarhan: “Diyalog paranoya ve kişilik bozukluklarının ilacıdır”

Üsküdar Üniversitesi Altunizade Yerleşkesi Nermin Tarhan Konferans Salonu’nda “Sıra Dışı Psikoloji” temasıyla düzenlenen “5. Psikoloji Günleri”nin açılış konferansları Üsküdar Üniversitesi Kurucu Rektörü, Psikiyatrist Prof. Dr. Nevzat Tarhan ve İnsan ve Toplum Bilimleri Dekanı Prof. Dr. İbrahim Özdemir tarafından verildi.Prof. Dr. Nevzat Tarhan: “Kişiliğin yüzde 60-70’ini değişebilir özellikler oluşturuyor”Prof. Dr. Nevzat Tarhan, “Zor Kişilikler” başlıklı sunumunda başlıca zor kişiliklerin paranoid kuşkucu, pasif agresif baskıcı, narsisist büyüklenmeci, antisosyal suça becerikli, histrionik oyuncu ve borderline tutarsız olarak sıralanabileceğini söyledi.Zor kişiliklere sahip bazı insanların olduğunu belirten Prof. Dr. Nevzat Tarhan, “Birlikte yaşamak zorunda olduğumuz zor kişiliğe sahip insanlar oluyor. Önce kişiliği tanımak gerekiyor. Kişiliğin nature ve nurture olmak üzere iki ana boyutu var. Bir binayı düşündüğümüzde yüzde 30-40’ı kolonlar, kirişler ve temelin yer aldığı taşıyıcı sistemden oluşur. Yüzde 60-70’i ise elektrik, su ve boya gibi donanım özelliklerinden oluşuyor. Aynı şey insanın kişilik yapısında da var. Nurture dediğimizde yani genetik yüzde 30-40’ı oluşturuyor. Ancak nurture, epigenetik ve sosyal öğrenme ile oluyor. Yüzde 60-70’lik kısım kişiliğimizin değişebilir özellikleri oluyor. Yüzde 30-40’lık kısmı ise değişmiyor.” dedi.Prof. Dr. Nevzat Tarhan: “Ben değişmem diyenler kendini kandırıyor”İnsan çocuğunun dünyaya öğrenmek üzere geldiğini kaydeden Prof. Dr. Nevzat Tarhan, “İnsan çocuğu psikolojik olarak dünyaya hayvan yavrusundan farklı olarak prematüre olarak geliyor. Hayvan yavrusu ise öğrenmiş olarak doğuyor. Örneğin bir ördek yumurtadan çıkıp hemen yüzmeye başlar. Mesela bir at doğduktan sonra biraz sallanıp doğruluyor ama insan çocuğu 1 sene sonra ayakta durmayı öğreniyor. 15 yıl içinde ancak doğru, yanlış, iyi ve kötü ayrımı yapabiliyor. İnsan dünyaya öğrenmek üzere gelmiş bir varlık. Kişiliğin yüzde 60-70’i öğrenme ile oluşuyor. Bunların bir kısmı epigenetiktir. Epigenetik genetiğin kuantumu olarak biliniyor. Ben değişmem, ben böyleyim diyenler kendilerini kandırıyorlar. Bir insan isterse birçok huylarını ve davranışlarını değiştirebilir ama buna kişinin izin vermesi gerekiyor.” diye konuştu.Prof. Dr. Nevzat Tarhan: “Genlerin yüzde 30-40’ı sosyal öğrenme ile ilgili”Gözlemci olmanın çok önemli olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Nevzat Tarhan, “Gözlemci olan hakikati buluyor. Cinsel kimlik tartışmaları çok yapılıyor. Cinsel kimlik tartışmalarında biyolojik cinsiyet kadın ve erkek olmak üzere tamamen genetik. Üçüncü bir cinsiyet bulunamadı. Genlerin yüzde 30-40’ının sosyal öğrenme ile ilgili olduğunu söyleyebiliriz. Kadın ve erkek rolünü biz toplumdan, anne ve babalarımızdan öğreniyoruz.” ifadelerini kullandı.Prof. Dr. Nevzat Tarhan: “Demokrasilerde muhalefete ihtiyaç var” Prof. Dr. Nevzat Tarhan, çevreden öğrenerek beyinde network oluşturduğumuzu söyledi ve sözlerine şöyle devam etti:“Bir şeye inandığımız zaman beyinde onunla ilgili bir network oluşturuyoruz. Beynin nasıl çalıştığını açıklayan en iyi model ağ modelidir. Şizofrenide beynin bir bölgesinin diğer bölgesi ile konuşmaması hatta kavga etmesi söz konusu. Afazi beynin sözcük üreten alanının çalışmamasıdır. Bipolar da mantıksal olan sol beynin ve duygusal olan sağ beynin birbirinden bağımsız çalışıp, ön beynin de o dengelemeyi yapamaması şeklinde tanımlanıyor. Ön beyin aslında kaptan köşkü kabul ediliyor. İnsanın kendini tanıması ve yönetmeyi öğrenmesi, ön beyni yönetmeyi öğrenmektir. Rüya gerçekliği, hayal gerçekliği ve fiziksel gerçeklik olmak üzere 3 gerçeklik var. Hayal gerçekliğinde yaşayan bir kimse, fiziksel gerçekliği yok sayıyor. Şizofrenik kimseler hayal kuruyorlar ve hayalden gerçekliğe geçiş yapamıyorlar, hayallerinde yaşamaya devam ediyorlar. Evlilikte de bu böyledir. Aşkın gözü kördür, kaynanalar olmasaydı derler. Çünkü kaynanalar gerçekleri açıkça söylüyor. Demokrasilerde de muhalefet kaynana gibidir. Muhalefete ihtiyaç var, söylemezse hata yapar.”Prof. Dr. Nevzat Tarhan: “Herkesin içinde bir narsisist parça vardır”Kişilik bozukluğu ile kişilik özellikleri arasında fark olduğunu belirten Prof. Dr. Nevzat Tarhan, “Herkesin içinde bir narsisist parça vardır. Olumsuz ve olumlu duygularımız var. İçimizdeki kötü parçayı beslersek o büyüyor, iyi parçayı beslersek o büyüyor. Hepimizin içinde kişilik özelliği olarak kıskançlık var. Ben kıskanç değilim diyen insan doğruyu söylemiyordur. Herkesin içinde kıskanç bir çekirdek var. Önemli olan onun farkına varmaktır, yok saymak kendini kandırma yöntemidir. İnsanoğlu da kendini kandırma üstadıdır. Kendini kandıran kişiler büyük hatalar yapıyorlar. Bu kişiler çok zeki ve akıllı insanlar da olabiliyor. Bunun nedeni duygusal körlüktür. Duygusal okuryazarlık, duygusal zekilik öğrenilebiliyor. Mantıksal zeka doğuştan geliyor ama diğer zeka türleri sonradan öğreniliyor. Kişi kıskançlığını yönetebilirse o kıskançlık kişi için motivasyon tekniği olur.” dedi.Prof. Dr. Nevzat Tarhan: “Gardner pozitif psikolojinin önünü açtı”Howard Gardner’ın 1980’lerde çoklu zeka kuramını ortaya çıkararak pozitif psikolojinin önünü açtığını ifade eden Prof. Dr. Nevzat Tarhan, “Hep Seligman’ın adı geçiyor, ona vurgu yapılıyor ama Gardner karakter güçlerini ortaya koyarak pozitif bilime büyük fayda sağladı. Daha önce psikoloji duygu, düşünce ve davranışa indirgeniyordu. Ancak Gardner, değerler kavramını da ortaya çıkardı. 24 tane değer öne sürülmüş.” diye konuştu.Prof. Dr. Nevzat Tarhan: “Paranoid kişilik ruh hastalığı değil, kişilik bozukluğudur”Zor kişilik tiplerini 6’ya ayıran Prof. Dr. Nevzat Tarhan, sözlerini şöyle sürdürdü:“Zor kişilikler pananoid kuşkucu, pasif agresif baskıcı, narsisist büyüklenmeci, antisosyal suça becerikli, histrionik oyuncu ve borderline tutarsız kişilikler olarak ifade edilebilir. Bir evde, ailede, toplumda, günlük hayatta, sosyal hayatta ve politik hayatta bu kişiler kavga çıkaran ve huzur kaçıran kişiliklerdir. Paranoid kişiler etrafımızda var. Paranoid kişilik, ruh hastalığı değil kişilik özelliğidir. Paranoya ile karıştırmamak gerekiyor. Bu kişiler hasta olarak etiketlenmezler, onlara kişilik bozukluğu tanısı konuyor. Kuşkucu, güvensiz, alıngan, kinci, sırcı ve öfkeci oluyorlar. İnsanlar önce kendilerinde ve sonra da çevrelerinde bu özellikleri aramalılar. Bu kişiler, olaylar arasında gerekli, gereksiz bağlantı kurarlar. Belirsizliğe tahammül edemiyorlar ve her şeyi öğrenmek istiyorlar. Paranoidlere karşı 5 şeyin unutulmaması gerekiyor. Paranoid kişiye karşı açık, dürüst, doğal, öfkelenmeyen, sakin kalabilen ve davranışlara göre karar veren biri olunabilirse onu yönetmek mümkün olabilir. Bu 5 noktaya dikkat ederseniz liderlik paranoid kişide değil, sizde olur. Bu 5’e dikkat etmezseniz liderliği ilişkide paranoid kişiye kaptırırsınız. Sizi kullanır, yönetir. Bu özelliklere sahip olunursa paranoid kişiler size inanır ve düşman kategorisinden çıkarırlar.”Prof. Dr. Nevzat Tarhan: “Korkak ve net olmayan tavırlar paranoyayı artırıyor” Paranoid kişilik bozukluğu olan kişilerin değişken olduklarını ifade eden Prof. Dr. Nevzat Tarhan, “Bu ruh halindeki insanlarda kendilerini büyük görme yani grandiyöz duygusu var. Her şeyi kendileri bilir halindedirler ve toplumsal sorun oluştururlar. Bu kişileri pandemide gördük. Aşıyla ilgili komplo teorilerine inanan bir kesim var. Aşı gibi bilimsel olarak kanıtlanmış bir şeye inanmayan komplo senaryocular kendilerini sorgulasınlar. Paranoid kişilerin beraber yaşadıkları kişilerin tutumları çok önemli. Yakınların davranışları paranoid kişilerin paranoyolarını artırabilir veya azaltabilir. O yüzden bu kişilere yumuşak, kararlı ve açık bir yöntemle yaklaşılmalı. Korkak, tavizkar ve net olmayan yaklaşımlar paranoyayı artırıyor. Burada en büyük ihtiyaç diyalog, en büyük düşmanımız ön yargı. Diyalog paranoyanın, kişilik bozukluklarının ilacıdır.” dedi.Prof. Dr. Nevzat Tarhan: “Diktatörlerde paranoid kişilik bozukluğu var”Devletleri yönetenlerin paranoid düşüncelerde olmaları durumunda yanlış yönetimle dost ve düşmanı karıştırabileceklerini belirten Prof. Dr. Nevzat Tarhan, “Akıllı politikacılar düşmanı çoğaltmaz fakat paranoid durumda olanların düşmana ihtiyacı vardır. Düşmanı yok olduğunda rahatsız oluyorlar. Düşmanları da kendileri oluşturuyorlar. Bu aynı zamanda askeri aklın da gereğidir. Soğuk savaştan sonra NATO toplandı, Sovyetler Birliği’nin dağılmasıyla yeni bir düşmana ihtiyaçları olduğuna kanaat getirdi.  Ortadoğu’ya operasyonlar politik paranoyadır. Silah satılması için buna ihtiyaç var. Paranoid yöneticiler bunu inanarak yapıyorlar. Politikada dünyayı sömürmek için tercih ediliyor. Paranoid yöntem diktatörlerin de yöntemidir. Buna karşı muhalefetin ortaya çıkması, demokrasinin ortaya çıkması önemlidir. Mesela Hitler hem narsissist hem paranoid özelliği vardır. Diktatörler sadakatsiz olanı hemen yok etmek gibi bir hakları olduğunu düşünürler ve ihaneti affetmezler. Paranoid düşünce diktatörlerin de kişilik yapısıdır.” dedi.Prof. Dr. Nevzat Tarhan: “Bu kişileri kendi savaş alanından çıkarmak önemli” Paranoid kişilerin elinde silah varsa yapılması gerekenlere de değinen Tarhan, “Bu kişiler güçlü ve otorite sahibiyse bu kişilerin psikolojisini bilmek gerekiyor. Bu kişiler kendini tehdit altında hissediyor. Savaş yöntemini ona göre değil, kendilerine göre belirleyin. Onların savaş yöntemi olay çıkarıp kavga çıkarmaktır. Bunlara karşı seni anlamak istiyorum. Yavaş konuşur musun’ deyince o hisseden beyniyle hareket ediyor. Onun savaş alanı öfke. Sen onu kendi savaş alanına çekmelisin. Senin savaş alanın ne? Düşünen beyin, düşündürme. Sebep sonuç ilişkisi. Düşünen beyni devreye sokarak onu kendi savaş alanına çekersin. Bu elbette kolay değil. Bu kişilere bir şey saklıyor izlenimi vermemek lazım.” dedi.Prof. Dr. İbrahim Özdemir, ekopsikolojinin iyi oluş üzerindeki etkilerini anlattıÜsküdar Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İbrahim Özdemir ise “Ekopsikoloji ve İyi Oluş” başlıklı açılış konferansında insanın çevre, doğa ve tabiatla kurduğu ilişkinin başta psikoloji olmak üzere insan sağlığı üzerindeki olumlu etkilerine dikkat çekti.Prof. Dr. İbrahim Özdemir, tabiatla barışık olmanın insanın hayatta kalmasını sağladığını belirterek tarih boyunca birçok filozofun doğayla insanın ilişkisini ele aldığını söyledi.Prof. Dr. İbrahim Özdemir: “Ağaçlar, düşünürler için ilham kaynağıdır” Ağaçların Doğu’da ve Batı’da birçok düşünür için ilham kaynağı olduğunu kaydeden Prof. Dr. İbrahim Özdemir, 18. Yüzyıl mutasavvıf şair Abdülgani Nablusi’nin kainattaki her şeyi ilahi birer mektup olarak gördüğünü söyledi. Prof. Dr. İbrahim Özdemir, “Nablusi’nin ‘Kainat kitabının sahifeleri üzerinde derinlemesine düşün;/ Zira onlar manevi alemden sana gelen mektubun satırlarıdır’ satırları çok anlamlıdır. Mektup yüce makamdan olunca bize derinlemesine tefekkür etme düşer. Davet açık ve nettir: Kainatı bir kitap gibi okumak, şifrelerini çözmek.” dedi.Prof. Dr. İbrahim Özdemir: “Doğada üç gün geçirmek yaratıcılığı artırıyor” 20. Yüzyılın en önemli yazarlarından biri olan, Nobel ödüllü Hermann Hesse’nin “Ağaçlar” isimli kitabında “Ağaçlar benim için her zaman en etkileyici öğütleyiciler olmuşlardır” sözlerine işaret eden Prof. Dr. İbrahim Özdemir, “Doğa geçmişte birçok sanatçıya ilham kaynağı oldu. Bugün hala birçok yazar ormana gidip ilham için ağaçların sesini dinliyor, yazılarına odaklanıyor. Yapılan bilimsel bir araştırma da doğada üç gün geçiren kişilerin yaratıcılığının %50 arttığını gösteriyor.” dedi.Üsküdar Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Asil Özdoğru açılış konuşmasında ilkini 2017’de düzenledikleri Psikoloji Günleri’nin pandemi nedeniyle 2020 yılında yapılmadığını, geçen yıl da online olarak gerçekleştiğini söyledi. Doç. Dr. Asil Özdoğru, Psikoloji Günleri’nin psikoloji öğrencilerine önemli katkıda bulunacağına inandığını kaydetti.Psikoloji öğrencilerini çeşitli üniversitelerden akademisyenlerle buluşturan 5. Psikoloji Günleri iki gün boyunca sürecek. 5. Psikoloji Günleri’nin ilk gününde “Sıra Dışı Olmak İsteyen Psikologlara Öneriler”, “Garip Nöropsikolojik Sendromlar: Nasıl Oluyor da Oluyor?” ve “Şema Terapi” başlıklı oturumlar gerçekleşti.Prof. Dr. Gökben Hızlı Sayar, “Sıra Dışı Beyinler”i anlatacak 5. Psikoloji Günleri’nin yarın gerçekleşecek programında Üsküdar Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden Prof. Dr. Gökben Hızlı Sayar, “Sıra Dışı Beyinler” başlıklı sunumuyla katılacak.  İkinci günde “Rüyalar”, “Hayvan Psikolojisi”, “Sanat Terapisi”, “Psikolojik ve Kriminolojik Profilleme”, “Yaratıcı Drama Destekli Grup Psikoterapisinde Psikolojik Sağlamlık”, “Masal Anlatıcılığı” oturumlarıyla devam edecek. İkinci gün bir de mezunlar paneli gerçekleşecek.

26 MAY 2022

Mehmet Akif Ersoy ve Millî Mücadele konuşuldu

 “Akif’in söylediği her şey bugün geçerli” İstiklal Marşının önemine dikkat çeken Birinci; “Akif’in söylediği her şey bugün geçerli. Türkiye aynı nitelikle karşısındadır. Sevr’i diriltmek için ellerinden geleni yapıyorlar adeta. Ama ölüler dirilmez, Sevr öldü. Ama siz vatana bağlı olursanız sihirbazlar illüzyon yapamazlar.” ifadelerini kullandı. “Sevgili delikanlılar yere geçme duygusunu en son ne zaman hissettiniz. En yakında hiç hissettiniz mi?Ermeni soykırımı iddiaları hakkında konuşan Birinci; “6 milyon Türk ölüyor dünya susuyor. Bu Ermeni meselesi için bütün kopan kıyamet 600 bin Ermeni içindir. Kim 600 bin değil mi? 1 milyon 200 bin de Türk ve Müslüman ölmüştür. Bunu Amerika söylüyor ben söylemiyorum. İstanbul’un meydanları balkan göçleriyle doludur. Akif ne diyor; “Ah! Karşımda vatan namına bir kabristan. Yatıyor şimdi...Nasıl yerlere geçmez insan?” Sevgili delikanlılar yere geçme duygusunu en son ne zaman hissettiniz. En yakında hiç hissettiniz mi? Utancınızdan, endişenizden, tasanızdan, kaygınızdan ya yere geçsem dediğiniz oldu mu? Olmadıysa bu ülkenin geleceği biraz tehlikede.” şeklinde konuştu.“İstiklal Marşındaki kelimeler yanlış kullanılıyor”İstiklal marşındaki kelimelerin yanlış kullanımına değinen Birinci; “…tek dişi kalmış canavar.” Bazıları cinsiyet haline getiriyor. “Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda” sanki yegâne vatanımdan demek istiyor. Yeter ki vatanımdan beni dünyada ayrı bırakmasın tek vatanımdan anlamında kullanılmış.” dedi.Etkinlik, Üsküdar Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İbrahim Özdemir'in Prof. Dr. Necat Birinci'ye plaket takdimi ile sona erdi. 

24 MAY 2022

Doç. Dr. Asil Özdoğru, Fen Bilimleri Çalıştayı’nın konuğu oldu

Şehit İlhan Varank Fen Lisesi öğrencileri tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen Fen Bilimleri Çalıştayı’nda “Duyum ve Algı” konusu konuşuldu.Üsküdar Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Psikoloji İngilizce bölümünden Doç. Dr. Asil Özdoğru, çalıştayda öğrencilerle bir araya gelerek beynin nasıl algıladığına ilişkin değerlendirmede bulundu.Doç. Dr. Asil Özdoğru,  duyum, algı, algısal düzenleme, özdeşim ve tanıma, yakın ve uzak uyarıcı kavramlarını ele aldığı konuşmasında psikofizik, görsel sistem, renkleri görme, işitme, diğer duyular, algıda organizasyon, özdeşim ve tanımlama gibi ilişkileri de anlattı.21 öğrencinin katıldığı programda Doç. Dr. Asil Özdoğru’ya plaket ve Katılım Belgesi takdim edildi.

24 MAY 2022

Kültür, Siyaset ve Mikroorganizmalar ele alındı

Prof. Dr. Barış Erdoğan: “Salgınlarda toplumsal davranış kalıpları değişir”Üsküdar Üniversitesi Güney Yerleşke E Blok Sokrates Salonu’nda gerçekleştirilen ve aynı zamanda da zoom uygulaması üzerinden çevrimiçi olarak yayınlanan etkinlikte Üsküdar Üniversitesi Sosyoloji bölümünden Prof. Dr. Barış Erdoğan, “Kültür, Siyaset ve Mikroorganizmalar: Üst Yapı Kurumlarının Farklı Toplumlarda Salgın Hastalıklarla Etkileşimi” başlıklı sunumunda yaptığı bilimsel araştırmaların sonuçlarını anlattı.Salgınlarda toplumsal davranış kalıpları değişirProf. Dr. Barış Erdoğan, “Bu konudan hareketle salgın hastalıklara mikro organizmaların neden olmasına rağmen onları nasıl algılayacağımızı ve yöneteceğimizi çoğunlukla içinde yaşadığımız kültürel dünya ve siyaset belirler. Salgın hastalık sürecinde biyolojik açıdan tüm insanların bedenlerinde benzer patolojik belirtiler görülürken bu belirtilere yönelik toplumsal davranış kalıpları değişir.” dedi. Salgınla mücadelenin siyasi ve kültürel boyutu da varSalgın hastalıkların etkili olduğu coğrafyalarda hem siyasal otoritenin aldığı ilaç ve aşı kullanımı dışındaki tedbirlerin hem de ekonomideki çöküş ve ölüm vakalarının hızla artması sürecinin tüm toplumu etkilediğini vurgulayan Prof. Dr. Barış Erdoğan, “Bu etkilerin kültürel ve toplumsal farklılaşmaya göre toplum genelinde farklı düzey ve ölçülerde geleceğe yönelik olan tehdit ve risk algısını geliştirdiği, önyargılı ve ayrımcı davranış kalıplarını ortaya çıkardığı ve panik gibi davranışların sergilenmesine neden oluyor. Buna bağlı olarak siyasal, ekonomik, toplumsal ve hatta kültürel yapı üzerinde köklü değişimler oluşuyor. Bu etki ve değişimlerin birey ve siyasal karar vericiler düzeyinde salgının algılanması, tanımlanması ve salgınla mücadele etme yöntemlerinin ortaya çıkmasında belirleyici olabilir.” şeklinde konuştu.Salt biyomedikal yaklaşımla salgının doğasını anlamak ve durdurmanın mümkün değilProf. Dr. Barış Erdoğan, konuşmasının son bölümünde bir toplumun kültürü, toplumsal belleğine kazılmış travmaları ve siyasal yapılanmasını anlamadan salt biyomedikal yaklaşımla salgının doğasını anlamak ve durdurmanın mümkün olamayacağına dikkat çekti. Prof. Dr. Erdoğan sağlık bilimlerinin yanı sıra psikoloji, kültürel antropoloji, sosyoloji ve siyaset bilimi gibi disiplinlerin kuramsal araçlarını kullanmanın da salgın hastalıkların önlenmesi noktasında önem kazandığını belirterek “Bu çerçevede başta Çin olmak üzere Asya’daki kolektivist toplumlar ile Avrupa’daki bireyci toplumların maske kullanımını karşılaştırırsak, Doğu toplumlarında maske kullanımı sürecinin bireysel düzlemde enfeksiyondan korunma

23 MAY 2022

Prof. Dr. Havva Kök Arslan: “Türkiye, üyelik konusunu pazarlık masasına taşıyabilir”

 Üsküdar Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler İngilizce Bölüm Başkanı Prof. Dr. Havva Kök Arslan, Finlandiya ve İsveç’in NATO üyeliği için resmi başvuru yapmasını değerlendirdi.Ukrayna krizi Avrupa’da jeopolitik dengeyi bozduProf. Dr. Havva Kök Arslan, “ABD’nin Avrupa’yı Rusya’dan tamamen kopartma planlarının bir parçası olan Ukrayna’nın NATO’ya alınması ihtimaline Rusya, Ukrayna’yı işgalle karşılık verdi. Atlantik ve Avrasya arasında II. Dünya Savaşından sonraki en büyük mücadele olan Ukrayna krizinden sonra Avrupa’da jeopolitik dengesi bozuldu, Avrupa'nın tüm güvenlik manzarasının yeniden şekillenmesi sürecine girildi.” dedi.Her iki ülkede ittifaka katılma konusunda destek %75’lere çıktıBu süreçte Batı medyasının çok büyük bir korku iklimi yarattığını kaydeden Prof. Dr. Havva Kök Arslan, “Bu iki ülkedeki halkın ittifaka katılma konusundaki destek iki ay önce yüzde 25’lerden iken bugün yüzde 75’lere çıktı. Bunun sonucunda kendilerini uzun süredir tarafsız olarak nitelendiren İsveç (200 yıldır) ve Finlandiya (1948’den beri) tarafsızlık politikalarından vaz geçerek 18 Mayıs 2022 tarihinde resmen NATO üyeliğine başvurdu.” dedi.Her iki ülke Rusya’nın komşusuKararın Mayıs ayı içinde açıklanmasının beklendiğini ifade eden Prof. Dr. Havva Kök Arslan, “1995 yılında AB’ye üye olan iki ülke, aynı zamanda Rusya’nın kuzeybatıda yer alan iki komşusu. İsveç’in Rusya ile sınırı bulunmuyor; Finlandiya 1340 kilometrelik kara sınırı paylaşıyor.” dedi.NATO, 30 üyeli bir ittifaka dönüştüProf. Dr. Havva Kök Arslan, 1949’da 12 üyeli bir askeri ittifak örgütü olan NATO’nun, doğuya ve güneye doğru genişlemesini sürdürerek 1990’dan sonraki süreçte eski Sovyet ülkelerinin katılımıyla bugün 30 üyeli bir ittifaka dönüştüğünü ifade etti.Rusya, NATO’nun genişlemesini güvenlik tehdidi olarak görüyor Rusya’nın NATO’nun kendi topraklarına doğru genişlemesini güvenlik tehdidi olarak gördüğünü kaydeden Prof. Dr. Havva Kök Arslan, “Baltık ve Arktik’te yoğun Rus nükleer silahları ve denizaltıları bulunuyor.  Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, ‘İsveç ve Finlandiya’nın NATO girişimleri, sonuçları ağır olacak büyük bir hata. Bu karar neticesinde iki ülkenin de güvenliğinin güçlendirilmeyeceği bizim açımızdan çok açık. Bu karara basit bir tepki vereceğimiz düşünülmesin. Askeri gerilimin seviyesi yükselecek’ ifadelerini kullandı.” dedi.Türkiye, konuyu pazarlık masasına taşıyabilirUkrayna saldırısıyla birlikte, son 10 yılda küresel siyasette kaybettiği konumunu tekrar kazanmak için fırsat yakalayan Türkiye’nin, Finlandiya ve İsveç’in NATO üyeliği konusunda da önemli aktörlerden biri haline geldiğini vurgulayan Prof. Dr. Havva Kök Arslan, şunları söyledi:“Oy birliğiyle karar alınan örgütte Türkiye’nin devletlerin terörü desteklemesi nedeniyle üyeliklerine olumsuz yaklaşması, sürecin zorlu olacağını göstermektedir. Türkiye’nin haklı söylemleriyle birlikte konuyu pazarlık masasına taşıması muhtemeldir. Ancak burada düşülmemesi gereken iki önemli tuzak vardır. Bunlardan ilki, Türkiye’nin söylemlerinde Finlandiya ve İsveç’in bir arada ele alınması, diğeri ise pazarlığın yüksek sesle yapılması. Türkiye-İsveç ilişkilerinin aksine Türkiye-Finlandiya ilişkilerinde, iki ülkenin de kanat ülke olmasından kaynaklanan benzer güvenlik sorunları olması sebebiyle devletler arasında diyalog ve iş birliği daha yüksektir.”Türkiye’nin NATO’yla sorunu yokTürkiye’nin terörle mücadele ve ulusal güvenlik konularında üyelik sürecindeki görüşlerini dile getirmesi ve taleplerde bulunması anlaşılır olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Havva Kök Arslan, “Ancak meselenin Türkiye-NATO arasında bir meseleymiş gibi yansıtılması, Türkiye-NATO ilişkilerini baltalayabilir. Oysa Türkiye’nin NATO’yla bir sorunu yok. Türkiye’nin hamlesi NATO’nun genişlemesini engellemek değil, Suriye ve Irak’tan gelen terör tehdidi ortadan kaldırmak. Finlandiya ve özellikle İsveç, Türkiye’nin ulusal güvenliğine ve bütünlüğüne tehdit olan bu örgütleri destekliyor ve çoğu Avrupa devleti ve ABD de kucak açıyor. Türkiye’nin temel meselesi budur.” diye konuştu.

23 MAY 2022

İranlı Felsefeciler Üsküdar Üniversitesi’nde

Ziyaret sırasında üniversitemizde felsefe alanında yapılan faaliyetler hakkında bilgi alan konuk akademisyenler, kendi üniversitelerinin felsefe bölümü eğitim ve öğretim süreciyle ilgili de bilgi verdi. Görüşme sırasında, Üsküdar Üniversitesi Felsefe bölümü öğretim üyesi  Prof. Dr. Alparslan Açıkgenç ve Üsküdar Üniversitesi Sosyoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ebulfez Süleymanlı, üniversitelerimiz arasında ileriye dönük ortak bilimsel faaliyetlere ilişkin temennide bulundular. 

17 MAY 2022

Çevirmenlerle Söyleşiler başladı…

İngilizce Mütercim ve Tercümanlık bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Feride Zeynep Güder’in moderatörlüğünü yaptığı etkinliğe, Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Nafi Yalçın, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İbrahim Özdemir de katılım sağladı.Bölüm öğrencilerinin ve akademisyenlerin yoğun ilgi gösterdiği etkinlik, özellikle meslek hayatına henüz atılmamış genç çevirmenler için yol gösterici bir sohbet niteliğinde oldu.Hem bir dil eğitimcisi ve aynı zamanda doktora öğrencisi olan Merve Yalçın Pelit, işini severek yapmanın ve sahaya erken yaşta atılmanın bir çevirmen için çok önemli olduğunu söyledi. Yayın, telif ve çeviri süreçlerini tüm detaylarıyla anlatan çevirmen, bu süreçte yaşanılabilecek sorunların da altını çizdi. Pelit, Forrest Read’in Ezra Pound’tan James Joice’a Mektuplar, James Huneker’in Üst İnsanlar Kitabı: Egoistler, Gombrich’in Gölgeler, Lewis Caroll’ın Alice Harikalar Diyarında ve Lawrence Ferlinghetti’nin Küçük Çocuk adlı çevirileri üzerine de değerlendirmelerde bulunarak, çevirinin pratikteki sıkıntı ve zorluklarından, kendisinin bunlarla baş etme yöntemlerinden söz etti.Merve Yalçın Pelit, “Çevirmen, metnin ve yazarın kültürüne hakim olmalı.”Araştırmanın, mesleğin gereklerinden biri olduğunu vurgulayarak zaman bağlamın ve kelimelerin zorlayıcı detaylar oluşturabildiğini, döneme ve yazarın hayatına dair bilgi sahibi olmanın ve merak duygusunu kaybetmemenin mesleğin gereklerinden olduğunu belirtti.James Joyce, Ezra Pound ve Lewis Carroll gibi yazarlara atıfta bulunularak ilerleyen sohbette çevirmenin aynı zamanda bir yazar olarak görevi de tartışıldı.Bölüm öğrencilerinin oldukça faydalı buldukları etkinlik, Merve Yalçın Pelit’e sordukları sorular ve bunlara ilişkin cevaplarla son buldu.

17 MAY 2022

Prof. Dr. Ebulfez Süleymanlı, “Mültecilerle ilgili konular siyaset üstü yaklaşımla ele alınmalı”

TİHEK Başkanı Prof. Dr. Muharrem Kılıç’ın açılış konuşmalarıyla başlayan programda toplantının çıktıları değerlendirildi ve mobbing ile mücadele, yabancı düşmanlığı ve nefret söylemi konularında görüş alışverişinde bulunuldu.Ankara Litai Konukevinde gerçekleştirilen toplantıda söz alan Üsküdar Üniversitesi İnsan Hakları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü, Sosyoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ebulfez Süleymanlı, mültecilerle ilgili konuları siyaset üstü bir mesele olarak ele alınması ve evrensel insan haklarını temel alacak bir yaklaşımın benimsenmesi gerektiğini dile getirdi.Süleymanlı, bu bağlamda topluma doğrudan seslenecek, topluma sesini duyuracak, bu konuda duyarlı mevcut iletişim kanallarını daha aktif kullanacak bir sivil anlayış gerektiğinin de altını çizdi.İkinci oturum ise engellilik temelinde ayrımcılıkla mücadele alanındaki sorunlar ve çözüm önerilerine ilişkin görüş alışverişi ile devam etti.

17 MAY 2022

Türk Cumhuriyetlerinde Aile Kurumu masaya yatırıldı…

ÜÜ TV ve Youtube’dan da canlı olarak yayınlanan konferansın moderatörlüğünü Üsküdar Üniversitesi Sosyoloji Başkanı Prof. Dr. Ebulfez Süleymanlı üstlendi. Süleymanlı, Üsküdar Üniversitesi ve Uluslararası Türk Akademisi olarak sosyo-kültürel değişme sürecinde Türk Cumhuriyetlerinde ‘Aile Kurumu’ nu bu konferansta ele almanın önemine dikkat çekti. Prof. Dr. Süleymanlı, Türk Cumhuriyetlerinde bu alanda öncü olan, Aile Araştırma Kurumları, Strateji Araştırma Merkezleri’nde görev yapan önemli akademisyen ve araştırmacıların sunumları ile günümüz Türk Toplumlarındaki aile yapısı, aile konusunda yaşanan sorunlar ve bu sorunların çözümlerine yönelik hususları ele almayı hedeflediklerini kaydetti.Prof. Dr. Nevzat Tarhan: “Aile bağımızın kuvvetli olması şu anda övündüğümüz bir şeydir”Açılış konuşmasını gerçekleştiren Üsküdar Üniversitesi Kurucu Rektörü Prof. Dr. Nevzat Tarhan, konuşmasına uluslararası toplantının gerçekleşmesinde emeği geçen herkese teşekkür ederek başladı. Tarhan; “Bizim kan kardeşlerimizi bir araya getirdi. Kırgızistan’dan, Kazakistan’dan, Özbekistan’dan, Azerbaycan’dan bütün katılan herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum ve oralara selamlarımı iletiyorum. Bu dünyada aile haftası olarak belirlenen bir hafta. Bu haftada bu toplantıyı yapmak ihtiyacı hissettik. Dün de bir aile vakfı ilk defa ‘Türkiye’de siyaset, aile sorumluluğunun farkına vardı’ diyebileceğimiz şeyler gerçekleşiyor. Aile ile ilgili hep böyle güzel bir aile yapımız var. Dolayısıyla bir memnuniyetimiz var. Aşağı yukarı 10 seneyi geçmiştir. Aile bağımız kuvvetli doğru. Aile bağımızın kuvvetli olması şu anda hep övündüğümüz bir şey. Ama 15-20 sene sonra aynı böyle olacağını söyleyemeyiz. Bu istatistikler şunu gösteriyor. Hane kırılganlığı çalışmaları var. Bu TUİK istatistikleri diğer istatistiklerde hane kırılganlığı çalışmalarında, tek kişilik hane sayısı ile beş kişilik hane sayısını ölçülüyor. 1994 ile 2016 arasından istatistikler elime geçti. Bu süre içerisindeki bir kişilik haneler hızla artıyor. Beş kişilik haneler hızla azalıyor. Hem de böyle %20-30 oranında 10 sene içerisinde tek kişilik hanelerin arttığı, beş kişilik hanelerin azaldığı ile ilgili ciddi hane büyüklüğü çalışmaları var. Bu hane büyüklüğü çalışmalarında hane kırılganlığı artıyor demektir.” dedi.“Batının yanan kalesi aile, bizim coğrafyamız bunu sunabilir”Türk coğrafyasının aile ve kültür aktarımındaki hassasiyetin diğer kültürlerde olmadığını söyleyen Tarhan; “Materyalizm her şeyi açıklamıyor, post materyalist bir bilime ihtiyacımız var diyor. Bizim bilimin evren, yer merkezlilikten dünya merkezliliğine, dünya merkezlilikten güneş merkezliliğine geçmek nasıl bir güneşin etrafı, dünyanın etrafında döndüğü gerçekliğinden. Dünyanın, güneşin etrafında döndüğü keşfedildi. Denildi ki, gerçeklik, post materyalizm gerçekliğidir. Materyalizm çöktü, bitti. Böyle durumda bizim dünyaya alternatif sunmamız lazım. Bizim Türk Dünyasının coğrafyası buna çok iyi örnek. Güney kuşağı İslam’da aynı şey yok, bizdeki hassasiyet yok, aile bağlarındaki aktarım yok. Burada ataerkil kültür çok daha ileride, Mezopotamya kültürü orada. İslamiyet’in özünü kaybetmiş durumda şu anda Orta Doğu. Baskı, tehdit, istibdat kültürü var. Halbuki bizim Kuzey kuşağı İslam kültürü, Matüridi’den gelen kültür. Bizde, bilimden faydalanmak var, felsefeyle bilimi birleştirmek var. Bununla ilgili, kadın ve erkek haklarında eşitlik var. Bütün bu Kuzey kuşağı İslam, insanların geleceğidir ve bunu da biz temsil ediyoruz. Üsküdar Üniversitesi olarak burada bazı şeyler yapmamız lazım. Kapitalist ahlak şu anda iflas etmiş durumda. Ailenin yıkılması, dağılmasındaki en büyük sebepte, kapitalist ahlakın verdiği ben merkeziyetçiliktir.” şeklinde konuştu.Prof. Dr. İbrahim Özdemir: “İnsanlar aileyi ve toplumu cennetten bir köşe haline getirdi.”Açılış konuşmasında yer alan bir diğer isimde Üsküdar Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İbrahim Özdemir oldu. Özdemir, ailede kazanılan değerlere değindi. Özdemir; “Hepimiz biliyoruz ki bir toplumun huzurlu, mutlu ve barış içerisinde yaşamasının sırrı ailede kazanılan değerlere bağlıdır. Bir binanın sağlamlığı, zemin sağlamlığı ve inşaata elverişli olup olmaması kadar temellerini de doğru malzeme kullanılarak, sağlam olarak atılmasıyla yakından ilgisi vardır. Bir toplumun sağlamlığı da birbirini seven ve sayan, birbirine yardım eden, diğerkâm, hoşgörülü, güvenilir, saygılı, sözünde duran, yalan söylemeyen kısacası güzel ahlak sahibi kimselerin çoğunluğu teşkil etmesine bağlıdır. Sağlam temeller üzerine kurulu ailelerin yetiştirdiği ve bazısını yukarıda saydığımız pozitif ahlaki değerlere sahip olan insanlar aileyi ve toplumu cennetten bir köşe haline getirirler. Böyle insanlardan etrafımızdaki canlı varlıklar da nasibini alır. 19’uncu ve 18’inci yy’da İstanbul’u ziyaret eden seyyahların kitaplarını okuduğumda, İstanbul’da ki Müslüman toplumun hal ve hareketinde günlük hayatında sokaktaki köpeklerin, kedilerin, martıların, leyleklerin, kuşlarında nasibini aldığını ve çok iyi muamele ettiğini görüyoruz.” dedi.Dr. Fuzuli Majidli: “Biz bu değeri günümüze taşımakla mükellefiz”Uluslararası Türk Akademisi Başkan Yardımcısı; Dr. Fuzuli Majidli’ de açılış konuşmasında, aile enstitüsüne vurgu yaptı. Dr. Fuzuli Majidli; “Hunlardan, Göktürklerden başlayarak ‘Aile Enstitüsü’ çok önemli bir yere sahip olmuştur. Boylar, bodurlar devletin kuruluşunda, bugün hukuktan bildiğimiz ‘aile devletin temelidir’ anlayışını benimseyerek devletin kuruluşunda çok önemli bir rol üstlenmişlerdir. Finlandiya gibi ülkelerde her şey çok iyidir. Refah var, eğitim var ama yine de sorunlar var, boşanmalar var farklı sorunlar ortaya çıkıyor. Bence biz bu anlamda çok şanslıyız biz Türkler aslında eskiden aile enstitüsüne verdiğimiz değeri de göz önünde bulundurarak bugün toplumumuzun eğitimine esas alarak yeni bir eğitim sitemini ve eğitim sisteminde kadının, ailenin değerini öne çıkararak bunu yerleştirmeye çalışırsak, düşünüyorum ki aile ile ilgili sorunun önemli ölçüde üstesinden gelmiş oluruz. Biz bu değeri günümüze taşımakta mükellefiz. Biz akademisyenler olarak günümüz toplumlarına aşılamak için baya bir çaba sarf etmemiz gerekiyor.”Doç. Dr. Ayşegül Demir: “Türk toplumu, değerlerine ve kültürüne bağlı”Türkiye’deki cinsiyete göre evlilik kararlarını istatistiklerle açıklayan Doç. Dr. Ayşegül Demir; “Türkiye’de cinsiyete göre evlilik kararları, 2021’de yapılan araştırmanın sonucuna göre genellikle bu karar, görücü usulü evlilikler ve kendi kararı olmak üzere ağırlıkta ve kadınlara baktığımızda %46,3’ü daha yoğun bir şekilde işaretlenmiş. Türkiye’ye baktığımız zaman görücü usulü evliliklerde gelenekselliğin hala devam ettiğini burada karar almada ailenin önemli rol aldığı yorumunu yapabiliyoruz. Kendi rızasıyla bunu tercih eden bireylerde de yine aile kurumunun ne kadar önemli olduğunu ve bireylerin yine aile destekli bu kararlarını gerçekleştirirken aile kurumunu dikkate aldıklarını görebiliyoruz. Bu bağlamda, Türk toplumu, değerlerine ve kültürüne bağlı olmasında, aile kurumuna bağlı olduğunu da görüyoruz.” ifadelerini kullandı.Huri Kaşıkçı: “Değerlerimizi diri tutmak bizim gibi inançlı insanlar için hep diri olmalı”Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Kadın Statüsü Genel Şube Müdürü Huri Kaşıkçı, Türkiye’de Aile Bakanlığı ve Sosyal Hizmet alanında birçok çalışmalar yapılmakta olduğuna dikkat çekti. Kaşıkçı; “Ailenin diri durması, ailenin bütünlüğünün sağlanması. Bunun için Aile Bakanlığımızda birçok projeler, çalışmalar yürütülmekte. Kadının güçlendirilmesi, eylem planları, engelliyi güçlendirme eylem planları ve çocuklarımız, mağdur olan çocuklarımızın yine güçlendirilmesi, şehit ve gazilerin güçlendirilmesi ile ilgili birçok çalışmalar yapılmaktadır. Aile bütünlüğünün sağlanması anne, baba çocuk ve ebeveynlerden, büyüklerden oluşan büyük bir aile kültüründen gelen Türk aile gelenek ve göreneklerinde yoğrulmuş olan bizler, hocamın da dediği gibi zamanla bazı değerlerimizi yitirmeye başladık. Tabi ki bu değerlerimizi diri tutmak bizim gibi inançlı, kalbinde bu aşkı taşıyan insanlar için hep diri olmalı. Bunun mücadelesini vermeli ve gerçekten yeniden gelen alttan gelen neslimiz ile bunların aktarılmasında çok etkin bir rol almalıyız. Zamanla yalnız politikalar uygulanmış olabilir. Yanlışlıklar yapılmış olabilir. Bunu diri tutmak açısından bazı özümüzü kaybetmiş olabiliriz. Ama artık bir uyanma çağındayız. Neyin yanlış olduğunu, neyin yapılması gerektiğini çoğu insan artık idrak ediyor. Bunun için de çaba gösteriyor.” dedi.Prof. Dr. Tahira Allahyarova: “İpek yolu coğrafyasında olan Türk Dilli devletler çok değerlerin baskısı altındadır”Azerbaycan Sosyal Araştırmalar Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tahira Allahyarova; “Azerbaycan’da aile için sivil toplumlar kuruluşları var ama aile tatbikatları kurumu henüz yok. Hangi Türk dilli devlette bu var merak ediyordum. Üsküdar Üniversitesi’ni de bu konuya dikkat çektiği için alkışlıyorum. İpek yolu coğrafyasında olan Türk Dilli devletler çok değerlerin baskısı altındadır. Aile kurumunun derin değişiklikler geçirdiğini biz de ortaya çıkardık. Modern zamanda aileye, araştırmacılar iki türlü yaklaşıyor. Birincisi objektif süreç, eski geleneksel ailenin çöküşü gibi. İkincisi ise 21. Yüzyıldaki aile krizi insanlığı tehdit eden, tamamen yok olma seviyesine ulaşmış. Bence ikincisi doğru. Türk dilli devletlerde yumuşak güç siyaseti yer edinmiş. Global sosyal hareketler feminizm gibi, aileyle bağlı birçok model insanların ve gençlerin dünya görüşünde yer ediniyor.” şeklinde konuştu. Prof. Dr. Rita Salmorbekova: “Gençlerin %74’ü ailenin hayattaki en değerli şey olduğunu vurguluyor”Ruslar İstatistik Komitesinden alınan verileri açıklayan Prof. Dr. Rita Salmorbekova; “Ruslar İstatistik Komitesinden alınan verileri az önce gördük. Evlenme sayısı ve boşanma sayısını yıllara göre gördük. Bu insanların hayatlarındaki en değerli şey nedir? Gençlerin %74’ü ailenin hayattaki en değerli şey olduğunu vurguluyor. Ankete katılanların beşte biri için aile sağlık kadar değerlidir. %1,6’sı hayatlarındaki en değerli şeyin aileden daha önemli olan iş ve kariyer olduğuna inanıyor. Kişisel çıkarları aile çıkarlarından daha yüksek olan oran %1,1 ayrıca ankete katılanların %1’inden daha azı ailenin hiçbir değeri olmadığını belirtmekte fayda var. Modern bir insanın bir aile ihtiyacı var mı? Ankete katılanların çoğu %46’sı hayatta sosyalleşme, ankete katılanların%31’i üretme için ’ü ise ekonomik ve manevi destek için aileye ihtiyaç duyuyor. Ankete katılanların %6'sı ailesiz yaşamak mümkün dedi. Görüşme yapılan kişilerin birçoğu evlilik için bir neden olarak aşktan bahsetmiştir. Bu gösterge katılımcıların %76’sı için geçerlidir. Ankete katılanların %48’i için evlilik bir güdüdür.” dedi.Prof. Dr. Nigina Rahimova “Modern değerler alanında Özbekistanda aile kavramını”Özbekistan “İctimoiy Fikir”  Kamuoyu Araştırma Merkezi Başkanı Prof. Dr. Nigina Rahimova “Modern Değerler Alanında Özbekistanda Aile” başlıklı sunumunda Özbekistan Cumhuriyeti'nde aileye yönelik  sosyal politikası alanında sistematik bir yaklaşım uyguladığını kaydetti. Rahimova ülkesinde hükümet programlarının önceliğini aileleri desteklemek için yasal çerçevenin iyileştirilmesi, kurumsal iyileştirme çabalarının önemli olduğunu belirtti. Prof.Dr. Rahimova Başkanlığını yaptığı "İctimoiy Fikr" kamuoyu Araştırma Merkezinin Özbekistan’da Aile değerleri ve  aile içi ilişkileri konu alan araştırmaların  periyodik olarak gerçekleştirildiğini belirterek Özbek halkının aileye karşı tutumunu konu alan  son  çalışmanın bulgularını paylaştı.  Raporda, ailenin ve kadının toplumdaki rolü, aile içinde ilişki kurma ilkeleri ve müreffeh bir ailenin koşulları hakkında Özbek katılımcıların görüş ve değerlendirmeleri yer aldı.Kadın, Aile ve Demografi Politikaları Kurulu Üyesi Maksutbek Aytmaganbet “Kazakistan’da Babalık Kurumunun Güncel Sorunları"Konferansın son konuşmacısı Kazakistan “Babalar Birliği” Derneği Başkanı, Kazakistan Cumhurbaşkanlığı Kadın, Aile ve Demografi Politikaları Kurulu Üyesi Maksutbek Aytmaganbet “Kazakistan’da Babalık Kurumunun Güncel Sorunları” ndan bahsetti.Kazakistan’da babaların %30'u mahkeme kararına aykırı olarak çocuklarla iletişim kurma olanağından yoksun olduğunu belirten  Aytmaganbet, 70.000'den fazla erkek yalnız başına çocuk yetiştirdiğini, 5 yaşın altındaki çocukların sadece %6,6'sı erken eğitimleri boyunca babalarından destek almakta olduğunu söyledi.  Devlet okullarındaki veli toplantılarına düzenli olarak her 10 babadan 1'i katılmakta olduğunu, 10 kişiden sadece 2'si çocuklarının okullardaki "en iyi arkadaşlarının" isimlerini bildiklerini, Babaların sadece %2,1'i çocuklarıyla kaliteli zaman geçirmekte, yürüyüşe çıkmakta ve yürüyüş yapmakta olduğunu belirtti.  Maksutbek Aytmaganbet bu sorunların çözümü doğrultusunda Kazakistan “Babalar Birliği “ olarak yaptıkları faaliyetten bahsetti. Bu faaliyetlerin arasında babalarla çocukların güzel ve anlamlı vakit geçirmeleri için yaptıkları önemli etkinliklere ait bilgiler konferans katılmcılarının ilgisine neden oldu.Sunumların sonunda  katılımcılar dinleyicilerin soruna cevapladılar. Ayrıca konferans sonucunda Türk toplumlarında aile politikasının daha da güçlendirilmesi ve aile değerlerinin oluşumuna yönelik öneriler geliştirilmesi, Türk Cumhuriyetlerinde aile kurumunun sorunlarına ilişkin geniş katılımlı bir kongre yapılması önerisi dile getirildi. Süleymanlı Üsküdar Üniversitesi olarak böyle bir kongreye ev sahipliği yapabileceklerini belirtti.Etikliğin moderatörlüğü yapan Prof. Dr. Ebulfez Süleymanlı “Türk toplumlarında aile kurumunun sağlam bir yapıya kavuşması için medeniyet köklerimize dayanan aile felsefesine gereksinim duymaktayız ve bu tarz bilimsel etkinliklerin çıktılarının bu sürece katkı sunacağı kanaatindeyiz” şeklinde konuştu.         

06 MAY 2022

Kazakistanlı Doktora Öğrencileri Üsküdar Üniversitesini ziyaret etti

Ziyaret esnasında gerçekleştirilen görüşmede Üsküdar Üniversitesi'nin Türk Cumhuriyetleriyle olan akademik ilişkilere çok büyük önem verdiğini dile getiren Sosyoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ebulfez Süleymanlı, Kazakistan'la olan ilişkilerin bu anlamda özel bir öneme sahip olduğunu söyledi. İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesine Kazakistan L.N.Gumiliev Avrasya Milli Üniversitesi Sosyoloji Bölümü doktora öğrencilerinden Aigul Zhanadilova, Assem Dauletkeldyyeva, Madi Sanatkanuly, Assemgul Maimakova ile bir araya gelen Sosyoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ebulfez Süleymanlı ve Rektör Danışmanı Prof. Dr. Sırrı Akbaba, öğrencilerle bir süre sohbet etti.Akbaba, misafir doktorantlara, bilimsel araştırmalarda yöntem konusunda bazı tavsiyelerde bulundu. Misafir öğrenciler, Üsküdar Üniversitesi hocalarından, kendi çalıştıkları konularla ilgili değerlendirme yapmalarını istedi. Üsküdar Üniversitesinin Türk Cumhuriyetleriyle olan akademik ilişkilere çok büyük önem verdiğini dile getiren Sosyoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ebulfez Süleymanlı, Kazakistan'la olan ilişkilerin bu anlamda özel bir öneme sahip olduğunu vurgularken, Üsküdar Üniversitesinde Türkiye ve Türk Dünyasının toplumsal sorunları bağlamında yapılan çalışmalardan bahsetti. Süleymanlı, bu anlamda üniversitenin çok dinamik yapıya sahip olduğunu da dile getirdi. Görüşmenin sonunda Prof. Dr. Ebulfez Süleymanlı’ya, doktorantlar tarafından Kazakistan'ı sembolize eden plaket taktim edildi. 

29 NİS 2022

Üsküdar ve NPİSTANBUL Ailesi çevrimiçi bayramlaşmada bir araya geldi

Üsküdar Üniversitesinde Ramazan bayramı coşkusu! Üsküdar Üniversitesi ve NPİSTANBUL Beyin Hastanesi’nin akademik, uzman ve idari personeli bayram heyecanını öncesinden yaşadı. Zoom üzerinden gerçekleşen dijital bayramlaşma törenine ilgi oldukça yoğun oldu.Tarhan: “Camdam cama değil candan cana bayramlaşabileceğimiz nice bayramlara” Tören Kurucu Rektör Prof. Dr. Nevzat Tarhan’ın konuşmasıyla başladı. Tarhan; “Ramazanın verdiği manevi zenginlik atmosferinin devam etmesini temenni ediyorum. Çocuklarımızda kültürel aktarımı maalesef aile değil, sosyal medya yapıyor. Bayramın etkisinin güzelliklerinin devam etmesi ve hakiki bayram olması için çocukların sevinebilmesi, mağdurların mutlu olması, toplumun bir parçası olduğunu hissettirmek gerekiyor. Bütün çalışma arkadaşlarımın bayramlarını en iyi dileklerimle kutluyorum. Candan cana bir araya geldiğimiz bayramlaşma yapabildiğimiz güzel günlere diyorum.” dedi.Üsküdar üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Furkan Tarhan ile Vakıf Yönetim Kurulu Üyesi Fırat Tarhan’ın da katılım sağladığı törende Furkan Tarhan güzel dileklerde bulunarak “Ramazan bereketini tüm yıl yaşamak dileğiyle herkese sevdikleriyle mutlu bayramlar.” ifadelerini kullandı.Üsküdar Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Mehmet Zelka, Üsküdar Üniversitesi ailesinin bayramlaşma merasimini her bayramda sürdürmesinden duyduğu mutluluğu dile getirerek; “Güzel bir Ramazan ayından sonra bayramlaşma imkânı bulmak mutluluk belirtisidir. Bundan sonraki bayramlarda inşallah yüz yüze de bayramlaşmalarımız olur. Herkese sağlıkla nice bayramlar dilerim.” dedi.Üsküdar Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Muhsin Konuk da iyi dileklerde bulunarak “Bütün çalışma arkadaşlarımızın bayram tadında bir bayram geçirmelerini dilerim.” ifadelerini kullandı.Üsküdar Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sevil Atasoy da bayram heyecanını dile getirdi. Atasoy; “Üniversitemizin tüm mensuplarının aileleriyle ve sevdikleriyle birlikte nice bayramlara erişmelerini diliyorum.” dedi.Üsküdar Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hikmet Koçak ise bayram dileklerini paylaştı. Koçak; “Üsküdar ailesinin bayramlarını kutluyorum.” ifadelerini kullandı.Daha sonra söz almak isteyen herkes bayramla ilgili dilek ve temennilerini dile getirerek birbiriyle bayramlaştı.

22 NİS 2022

“Rusya Perspektifinden Ukrayna Meselesi” konuşuldu

Prof. Dr. Arthur Leonavich Demchuk: “Savaşın başlamasıyla Rusya ciddi yaptırımlara maruz kalmaya başladı”Moskova Devlet Üniversitesi’nden Prof. Dr. Arthur Leonavich Demchuk, Üsküdar Üniversitesi tarafından düzenlenen panelin önemine dikkat çekerek, teşekkürlerini ileterek sözlerine başladı. Demchuk; “Rusya olarak, bölge ve Avrupa açısından son derece hassas bir dönemden geçiyoruz. Böyle önemli bir organizasyonda söz hakkı verdiğiniz için müteşekkirim. Rusya devleti tarafından 2 ay önce başlatılan özel bir operasyon var. Bu operasyon başlatıldıktan sonra özellikle Batı kaynaklı ciddi bir yaptırım dalgasına maruz kaldı Rusya Federasyonu. Sadece bununla kalmadı, özellikle Batı ülkelerinden başlayan dünyanın pek çok ülkesinde yayılan Rusya halkı ve kültürüne karşı adeta bir ‘cadı avı’ ve karalama kampanyası başlatıldı. Buna Rusyafobia’da deniliyor. Böyle bir konjonktürde Ukrayna meselesinin temel sebepleri üzerine akılcı, bilime uygun, mantıklı açıklamalar yapabilen bu konuyu her yönlü analiz edebilen ve objektif bir bakış açısıyla yeni bir yaklaşım ortaya koyabilecek bilim insanı sayısı oldukça az.” ifadelerini kullandı.“Ukrayna’nın Rusya’nın bir parçası olduğunu unutturma üzerine bir konsept kuruldu”Patlak veren Rusya – Ukrayna geriliminin anlaşılmasında tarihi kırılma noktalarının önemine dikkat çeken Demchuk; “Ukrayna meselesini geniş bir bakış açısıyla ele almak için tarihsel perspektiften değerlendirmek gerekiyor. 1654 senesinde Ukrayna toprakları kendi iradesiyle Rusya’nın bir parçası olmayı tercih etmiştir, Kırım meselesinde de durum aynıdır. Sovyetler Birliği’nin ortadan kalkmasıyla bu yapılara hangi bölgede yaşamak istedikleri sorulmadı ve seçim hakkı sunulmadı. Milliyetçi akımların etkisiyle Ukraynalılaşma ve milliyetçi Ukraynalı olma durumu bir devlet yapısı olarak sunuldu. Bu konsept bir ayrıştırma ve ötekileştirme ile yapılarak diğer etnik gruplardan olanlar azınlık olarak ayrıştırılıyor. Eğitim alanında 30 yıl öncesine dayanan ‘Yeni bir Ukrayna’ hayali bir sanrı olarak yaratılıyor. Burada tarihsel gerçekleri unutturma Ukrayna’nın Rusya’nın bir parçası olduğunu unutturma üzerine bir konsept kuruldu. Sovyetler Birliği’nin dağılmasıyla bölgede ayrılıkçı hareketler sonucu bazı bölgelere özerklik verildi fakat Ukrayna’da böyle bir durum yaşanmadı. Avrupa’da Brexit süreci yaşandı ve AB’den bir ülke ayrıldığı için süreç çok hassas bir şekilde yürütüldü fakat Sovyetler Birliği dağılırken süreç oldu-bittiye getirildi. Bu konuda ciddi bir çifte standart olduğunu düşünüyoruz.” şeklinde konuştu.“Ukrayna’da biyolojik silah konusunda ciddi çalışmalar yürütülüyor”Rusya tarafından askeri harekâtın başlatılma nedenleri hakkında açıklamalarda bulunan Demchuk, Ukrayna tarafının faaliyetleri hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Demchuk; “Askeri operasyonun nedenlerine gelecek olursak, Ukrayna’nın doğu bölgesinde yaşayan etnik olarak Rus veya ana dili Rusça olan insanların can ve mal güvenliğinin kalmamasıdır. Diğer nedenlerden biri Ukrayna devlet başkanının NATO üyeliği söylemleridir. En önemli nedenlerden biri Ukrayna’nın nükleer silah üretme ve imal etme hedeflerinin olduğunu ve bu alanda çalışmalar gerçekleştirdiklerini öğrendik. Diğer bir önemli husus Ukrayna silahlı kuvvetlerinin Donetsk ve Luhanks bölgeleri için geniş çaplı bir operasyon hazırlığı içerinde olduğunun haberi gelmişti. Ukrayna’da biyolojik silah imalatı konusunda çok ciddi çalışmaların yürütüldüğü herkesçe malum hâle gelmiştir. Minsky Mutabakatı iki defa imzalanmış bir konsept, Ukrayna burada yerine getirmesi gereken mükellefiyetlerini yerine getirme konusunda hep geri durdu. Bunun sebebinin araştırılması gerekiyor. Batı Rusya ile mücadelede bütün enstrümanları fütursuzca kullanıyor. Bunu yaparken uluslararası hukuku maske olarak kullanıyorlar. Olay o kadar büyük bir duruma evrildi ki artık bireysel haklar ve özel mülkiyetin ihlali söz konusu. Batı, dünyayı kutuplaştırarak iyi ve kötü iki kutba ayırıyor ve Rusya’yı kötü kutup olarak lanse ediyorlar. Dengesizlik, istikrarsızlık, korku ve devletlerarası güvensizliğin hâkim olduğu yeni bir dünya düzeni planlanıyor.” dedi.Doç. Dr. Maksim Vladimirovich Vilikov: “Sovyetler Birliği, Rus İmparatorluğu’nun emperyal gücü değildi”Moskova Devlet Üniversitesi Doç. Dr. Maksim Vladimirovich Vilikov Sovyetler Birliği döneminde meydana gelen tarihi gelişmeler hakkında açıklamalarda bulundu. Vilikov; “Ukrayna meselesi incelenirken tarihsel boyutunun incelenmesi çok büyük önem arz ediyor. Kırılma noktaları daha çok Sovyetler Birliği döneminde meydana gelmiştir. Sovyetler Birliği devlet yapısında her türlü milliyetçilik yaklaşımına devlet nezdinde bir mücadele görüyoruz. Tarihi incelediğimizde Sovyetler Birliği yöneticilerinin büyük çoğunluğunun Ukraynalı olduğunu görüyoruz. Sovyetler Birliği asla Rus İmparatorluğu değildi, emperyal bir güç, Rus İmparatorluğu’nun yayılma mekanizması değildi. O dönemde insanlar Sovyetler Birliği insanı olduğunu ifade ederler devamında Ukraynalı olduklarını ifade ediyorlardı. Toplumda meydana gelen kırılmaların ardından etnik kimlik siyaseti hakim olmaya başladı. Sovyetler Birliği’nin dağılmasıyla Ukrayna’da büyük bir özelleştirme yapıldı. Ukrayna eliti önceden kamuda olan bu yatırımları özelleştirerek, bugün devletin ele geçirilmesi olarak tanımlayabileceğimiz durum meydana geldi.” ifadelerine yer verdi. “Kriz yolundan kısa vadede bir çıkış yolu göremiyoruz”Doç. Dr. Vilikov; “2014 yılında kurulan Avrasya Ekonomi Birliği’nin bölgenin ekonomik gelişimi için önemli bir girişimdi. Ukrayna bu birliğe dahil olması durumunda ciddi faydalar sağlayabilecekti. Ancak savaşla birlikte artık Ukrayna’nın Avrasya Ekonomik Birliği’ne dahil olmasından bahsetmek teknik olarak mümkün değil. En azından yakın gelecek için böyle bir şeyden bahsetmek mümkün değil. Zira hali hazırda uzun yıllardır Rusya federasyonuna karşı önemli bir yaptırım dalgasından bahsediyoruz. Bu yaptırım dalgası sadece Rusya federasyonu ya da bölge için olumsuz mevki sonuçlar doğurmuyor. Bütün Avrupa Birliği için kriz demek. Kriz yolundan kısa vadede bir çıkış yolu göremiyoruz. Karşı karşıya kaldığımız mesele tek bir mesele değil, birbirinden farklı yönlerde hareket eden ve bağımsız olarak meseleler. Problemler kompleksinden bunların bir bileşiminden bahsetmek mümkün ve bunların çözümü de maalesef şu anki uygulanan politikalarla kısa vadede çok üzülerek söylüyorum zor. Ukrayna ve Rusya arasında geçen aslında bir anlaşmazlık ya da savaş değil, bu şu anda devam eden Rusya imparatorluğunun birinci dünya savaşından hemen sonra ortaya çıkan iç savaşın devamı niteliğindedir.” dedi.Doç. Dr. Aleksandır Anatoliyevich Sotnicenko: “Ukrayna ve Rusya’nın karşı karşıya kalmasını en iyi anlayan Türk halkı olacaktır”Doç. Dr. Aleksandır Anatoliyevich Sotnicenko geçmiş tarihten, Ukrayna- Rusya arasındaki olay ve durumları yaptığı sunumla anlattı. Sotnicenko; “Ukrayna ve Rusya’nın karşı karşıya kalmasında ve anlaşmazlık yaşamasını en iyi anlayan Türk halkı olacaktır. Türkiye’nin ve Osmanlının tarihinde önemli benzerlikler görüyoruz. Osmanlının dağılma sürecinde 19. yy itibariyle özellikle Balkanlarda Batı dünyası ve Rusya’nın yardımıyla sıfırdan yaratılan milliyetçilik problemi kuruldu. Ayrılıkçı akımlarla büyük kopuşlar oldu. Osmanlı yakın tarihte benzer süreçlerden geçmiştir. Ukrayna milliyetçilerinin söylemi “en doğru en dürüst en Slav millet Ukrayna’dır. Ruslar Moğolların Slav’ıdır”. Bu konsept, bu fikir batı dünyasında da önemli destek alıyor.” şeklinde konuştu.Prof. Dr. Hasan Ünal: “Ukrayna’da Rusya karşıtı unsurlar dış politikayı belirliyor”Maltepe Üniversitesi’nden Prof. Dr. Hasan Ünal; “Devletler egemendir ve kendi kararlarını kendileri alırlar. Ancak eğer o devletin bir ittifaka katılması ve silah sistemini edinmesi, başka devletlere tehdit oluşturuyorsa, o devletlerde ona göre harekete geçerler. Burada Ukrayna’nın NATO’ya girmek istemesi bu yönde Ukrayna milliyetçiliğindeki aşırı unsurlar, Rus karşıtlığı vs. bunları bir kenara bıraksak bile kendi kararıdır. Ama Ukrayna’nın NATO’ya girmesini, kendisine bir tehdit olarak algılamak da Rusya’nın kararıdır. Burada önemli olan, devletlerin birçok konuda olduğu gibi güvenlik konusunda da dengeleri iyi kullanmaları ve öğrenmeleridir. Ukrayna böyle bir dış politika ortaya koyamadı. Burada Ukrayna milliyetçiliğinde Rus ve Rus karşıtı unsurların, dış politikayı belirlemesi çok önemli bir sorun olarak karşımıza çıkıyor.“Ukrayna’da savaş üç cephe üzerinde ilerliyor”Ukrayna’daki mevcut savaş, aslında üç cephede yürüdüğünü aktaran Ünal; “Birinci muharebe; Ukrayna’da, Rus ve Ukrayna silahlı kuvvetleri arasında cereyan eden savaş. İkincisi, medyada ve sosyal medyada yürütülen savaş. Üçüncüsü ise dünyayı çok kutupluluğa döndürmek isteyen güçlerle, dünyayı Amerika’nın kendi hegemon tek kutuplu dünyası olarak sürdürmek isteyenler arasında devam eden savaş diyebiliriz. Bu üç cephenin sadece medya ve sosyal medya tarafını batı dünyası kendi içinde kazanmış durumda. Dünyada Amerika’nın öncülüğünde bir enformasyon tekeli vardı. Türkiye açısından önemli olan hiçbir konuda Amerika ve Batı dünyasıyla aynı görüşte değildik. Bu yüzden benim yorumum, Türkiye, Rusya-Ukrayna savaşında tarafsız kalarak aslında Rusya yanlısı bir politika izlemiş oluyor. Ruslar bizim düşmanımız değil, bizim çıkarlarımız Ruslarla beraber. Dolayısıyla iş birliği yapmalıyız. Ama bu iş birliğimiz, Batı’yı dışlayacağımız anlamına gelmiyor. Biz Batı ile de ilişkilerimizi sürdüreceğiz, NATO içinde de kalacağız ama Rusya’yı karşımıza alıp yaptırımlara dahil olmayacağız. Rusya’ya zarar verme girişimlerini doğru bulmadığımızı söyleyeceğiz. Kendi ulusal çıkarlarımıza uygun politikaları da uygulayacağız. Türkiye büyüklüğünde bir ülke bunu yapabilir.” ifadeleriyle sözlerini noktaladı.

21 NİS 2022

Kişilik mi çevreyi, çevre mi kişiliği değiştiriyor?

Kişilik ve çevre arasında nasıl bir ilişki var?Prof. Dr. İbrahim Şenay, insan kişiliğinin gelişiminde kültürün ve çevresel faktörlerin payı olduğuna değindi; “Bir kültürün bireylerinin kişilik gelişimi ve değişimi, hayat boyunca içinde yaşadıkları kültürün etkisinde devam eder ve kültürlerinin gelecekte nasıl değişim geçirebileceğiyle yakından ilişkili olabilir. Örneğin, değişik ülkelerde kişilik, hayat boyu farklı şekilde değişim gösterir. Ülkelerarası kişilik, gelişimindeki ve değişimindeki bu farklar,  ülkelerdeki kültürlerin gelecekte nasıl bir değişim geçirebileceğini tahmin etmede ipuçları verebilir. Türkiye kültüründeki yetişkin yaşlarda meydana gelen kişilik değişimleri diğer ülkedekilerle yan yana incelendiğinde üç muhtemel simülasyon senaryosu düşünülebilir.Birinci senaryoda insan kişiliği ve iklim, coğrafya, ekonomi, sağlık, kültür, güvenlik gibi çevresel faktörler dengeli halini devam ettirebilir. Bunun sonucu olarak, Türkiye’deki bireylerin kişilik gelişimine, diğer ülkelerle karşılaştırıldığında günümüz Türkiye’sinin temel olarak toplulukçu, gelecekten kaygılı ve hem sert hem şefkatli ülke kültürü damga vurmaya devam edebilir.Diğer iki senaryoda ise, ya çevresel faktörler, kişiliği ya da kişilik, çevresel faktörleri değiştirebilir. Bu iki durumda, Türkiye, şuan tam ortasını temsil ettiği bir kültürel boyut üzerinde değişim geçirerek, ya uzun vadeli, geleceğe dönük veya daha kısa vadeli, geçmişin devamına dönük planlar yapan bir kültür olmaya doğru gidebilir. Bu son senaryoların her ikisinde de Türkiye’deki yetişkin yaşlarda meydana gelen kişilik gelişiminin ve değişiminin daha az toplulukçu, daha az güç ilişkilerine dayanan ve daha az gelecekten kaygılı bir kültürde gerçekleşmesi muhtemeldir.” dedi.

21 NİS 2022

Felsefe bölümü bahar döneminin ilk etkinliğini gerçekleştirdi

Etkinlikte, Aslen Alger 2 Üniversitesinde doktorant olan Bisserni, Heidegger ve Şiir gibi oldukça ilginç bir başlık etrafında sunumunu tamamladı.Felsefe Bölümü’nden Arş. Gör. Dr. Merve Arlı Özekes’in moderatörlüğünde gerçekleşen etkinliğe; Üsküdar Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İbrahim Özdemir, Felsefe Bölüm Başkanı Doç. Dr. Çiğdem Yazıcı, Dekan Yardımcısı ve Felsefe bölümünden Dr. Öğr. Üyesi Baver Demircan ile Arş. Gör. Deniz Atacan’ın yanı sıra İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi’nden birçok akademisyen katılım sağladı.“Varlık, ruha ilk olarak damgalanmış bir niyettir”Konuşmasına İbn-i Sina’nın “Varlık, ruha ilk olarak damgalanmış bir niyettir” ifadelerini alıntılayarak başlayan Bisserni, varlığın yalnızca bir kelime olmadığını bunun yanında zamansız metafizik bir soru olduğunu vurgulayarak sunumunu temellendirdi. Bu noktada metafiziğin ne olduğunu Aristoteles felsefesi üzerinden ortaya koyan Bisserni, konuşmasının ikinci kısmında Heidegger felsefesinin şiirle olan ilişkisini, Anaksimandros, Parmenides ve Herakleitos gibi düşüncelerini şiir olarak ifade etti. Bisserni, sunumunu Antik Yunan filozoflarının kullandığı varlık ve zaman gibi insan hayatını anlamlandıran kavramlara değinerek sonlandırdı.

12 NİS 2022

Başkasının talihsizliği neden bir başkasına keyif verir?

“Başkasının talihsizliğinden duyulan keyif duygusu: Schadenfreude”Tiffany Watt Smith’in “Schadenfreude: Başkasının Talihsizliğinden Duyulan Keyif” adlı kitaptan hareketle başkalarının talihsizliğinden duyulan hazzın sinsi olmayan insani bir duygu olduğunun altını çizen Kurtuluş, anlamsal olarak kadim bir geçmişi olan bu duygunun 2000’lerden sonra daha yaygın bir hale geldiğini belirtti.Kurtuluş, kitap analizinin devam eden kısmında başkasının talihsizliğinden duyulan keyif duygusunun (Schadenfreude) beş ana özelliği olduğunu aktardı. Schadenfreude duygusunun ilk olarak kişinin sebep olmadığı talihsiz bir fiyaskodan aldığı eğlence ve keyif özelliğini ifade eden Kurtuluş, bu duygunun sinsi bir duygu olmadığı, hak ve adalet kavramlarıyla ilişkili bir anlamda yorumlandığı, kişinin yetersizlik duygusunu yatıştırıp benlik saygısını arttırabileceği ayrıca gaf ve şanssızlıklara karşı sevinme duygusu yarattığını belirtti. Kurtuluş, magazin haberlerinde kullanılan “son hali görenleri şaşırttı ve çocuk yıldızların son halini görünce inanamayacaksınız” gibi çeşitli kullanımların bu duyguyu tetiklediğine dikkat çekti. “Adalet hazzı farklı şekillense de her durumda ortaya çıkar”Kitaptan hareketle değerlendirmelerde bulunan Kurtuluş, Schadenfreude duygusunun kavranmasını sağlayan bilimsel araştırmalara atıf yaptı. Leipzig’de yapılan araştırmada 6 yaş grubu çocukların ve şempanzelerin kukla gösterisi esnasında kötü davranan kuklanın cezalandırıldığını görmek istediği sonucunun çıktığını aktaran Kurtuluş, yine aynı araştırmada kuklaların cezalandırıldığını görmek adına şempanzelerin kafesin diğer tarafına geçmek için sürgüyü açtığı; çocukların ise kutuya para attığını aktardı. Kurtuluş, bu sonuçların adalet hazzının farklı türlerde dahi istenen bir durum olduğunun altını çizdi.“Schadenfreude duygusu her zaman olumsuz sonuçlara neden olmaz”Schadenfreude duygusunun kibri engelleyen ve kişiyi iyi hale yönlendiren bir yönü olabileceğini aktaran Kurtuluş, bu duygunun kişiyi tanımlayabilecek veya genelleyebilecek bir özelliği olmadığını belirtti. Bu hissi zaman zaman paylaşabilmenin önemine atıf yaparak, kişinin ne hissettiğini veya ne beklediğini anlamasını sağlayan bir araç olduğunu, hatalarının olabileceğini fark ettirdiğini ve kimsenin kusursuz olmadığını gösterdiğini ifade eden Kurtuluş, bu sözlerle konuşmasını tamamladı. Soru-cevap faslının ardından etkinlik sonlandırıldı.

12 NİS 2022

Uluslararası öğrenciler buluştu…

Uluslararası öğrencilerin yaşadıklarını rahat bir şekilde ifade edebilmeleri için oluşturulan etkinlikte öğrenciler, ülkemizdeki eğitim ve sosyal hayatlarıyla ilgili tecrübelerini, gözlemlerini, yaşadıkları zorlukları ve temennilerini dile getirdi. Mevcut durumun daha da iyileştirebilmesi ve yaşanılan sorunların çözümleri için fikir alışverişinde bulunuldu.Prof. Dr. İbrahim Özdemir; “Hedef Arkadaşlığı Programı, akran ilişkilerinin gelişmesini sağlayacaktır.”Yeni gelen uluslararası öğrencilerin adaptasyon süreçlerini dile getiren Prof. Dr. İbrahim Özdemir, öğrencilerin üniversiteye uyum sağlayabilmeleri ve Türk öğrenciler ile daha rahat iletişim kurabilmeleri için oluşturulan ‘Hedef Arkadaşlığı’ programına dikkat çekti. Prof. Dr. Özdemir; “Hedef Arkadaşlığı programı, uluslararası öğrencilere destek olması hedeflenen bir tür mentörlük programıdır. Bu program kapsamında yeni gelen uluslararası öğrencilere yol gösterecek bir mentör atanacak ve bu şekilde öğrencilerin üniversitedeki uyum süreçlerini hızlandırarak akran ilişkilerinin gelişmesini sağlayacaktır.” ifadelerini kullandı.Öğrencilerin sorunlarıyla yakından ilgilenen Prof. Dr. İbrahim Özdemir, onların geldikleri coğrafyaya dair tecrübelerini ve bilgi birikimini esprili bir dille ortaya koyarak öğrencilerin ilgisini ve sempatisini kazandı.Erasmus koordinatörlerinden Dr. Öğr. Üyesi Hamoon Khelghat-Doost, Öğr. Gör. Murat Otoğlu ve Arş. Gör. Safura Koçoğlu Eyilerin de katılım sağladığı program toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.

08 NİS 2022

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesinden Uluslararası Yayın

Ortak bir makale kaleme alındıKazakistan Al-Farabi Milli Üniversitesi’nde Doktorant Aiman Keldinova geçen yıl altı aylık bir süre için İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Felsefe Bölümüne misafir öğrenci olarak ziyarette bulunmuştu. Aiman Keldinova, fakülte öğretim üyeleri ve öğrencilerinin katıldığı “Kazak Philosophy: From History to Modernity" başlıklı bir seminer de vermişti. Ülkesine dönen Aiman Keldinova birlikte çalıştığı İTBF Dekanı Prof. Dr. İbrahim Özdemir’le birlikte ortak bir makale kaleme aldı. Makale, Ulusal Kazak Al-Farabi Üniversitesi Felsefe, Kültür ve Siyaset Bilimi Dergisi’nin son sayısında Rusça olarak yayınlandı.Allah, tabiat ve insan ilişkisini ele alıyor! İslam filozoflarından ve dini temel metinlerden hareketle Allah, tabiat ve insan ilişkisini ele alan makalede, “İnsanlar doğayı değiştiriyor mu değiştirmiyor mu? Allah’ın insan doğasıyla nasıl bir ilişkisi var?” gibi son derece derinlikli sorular soruluyor ve birçok önemli soruna değiniliyor. Bu sorulara verilen cevapların politika, ekonomi, psikoloji, sosyoloji, teoloji, felsefe ve hatta bilimler üzerine ortaya koyulan düşünceleri nasıl etkilediği ve şekillendirdiğinin de altını çiziyor. Özdemir ve Keldinova bu soruları mizan (denge, ahenk, uyum) kavramı ekseninde ele alarak; “Allah ve tabiat ve arasında mizan, dünya ve tabiat arsında mizan, tabiat ve insan arasındaki mizan” olarak ifade edilen üç kategori altında değerlendiriyor. Makale, bu kategorilerin ışığında Kazak Felsefesinin temel felsefi ve dini yaklaşımlarını da ele alarak bu kavramların modern felsefedeki yeri ve önemine de özellikle vurgu yapıyor. 

04 NİS 2022

Adli Bilimler bölümü öğrencileri sempozyum için Kütahya’da…

Sempozyum Kütahya Valisi Ali Çelik, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Vural Kavuncu, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Adli Bilimler Bölüm Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Harun Şener ve sempozyum başkanı Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Nebile Dağlıoğlu’nun açılış konuşmaları ve müzik dinletisi ile başladı. Sempozyumda Eski Cinayet Büro Amiri Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Miraç Burak Gönültaş’ın ‘Cinsel İstismar Mağduriyetinde Savunmasızlık Odaklı Dinamikler: Cinsel İstismar Girdabı’ adlı sunumu ve Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kemalettin Acar’ın gerçekleştirdiği ‘Sherlock Holmes’tan Dexter’a Kan Lekesinin Yolculuğu’ başlıklı konuşması öğrenciler tarafından büyük ilgi gördü.Türkiye’de sadece Üsküdar ve Kütühya’da…Türkiye’de sadece Üsküdar Üniversitesi ve Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi’nde olan Adli Bilimler bölümü öğrencileri sempozyumda verilen yemek molasıyla bir araya geldi. Molanın ardından öğrencilere bomba imha ve olay yeri inceleme araçları gezdirilerek görevli polis memurları tarafından bilgi verildi. Odunpazarı Kaymakamı Ömer Ulu ‘Arzla Mücadele’, Prof. Dr. Kamil Hakan Doğan ‘Zehirlenmelerde Olay Yeri İncelemesi’ ve Doç. Dr. Gökhan İbrahim Öğünç’ün ‘Adli Atış Analizlerinde Olay Yeri Kavramı’ başlıklarıyla gerçekleştirdikleri sunumların ardından öğrenciler parmak izi, adli antropoloji ve adli toksikoloji alanlarında workshoplara katıldı.Dr. Öğr. Üyesi Yakup Gülekçi’nin yaptığı kapanış konuşmasının ardından sempozyum, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi akademisyenleri ve iki bölüm öğrencisinin anı fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi.

01 NİS 2022

Zeytin ve Zeytin Ağacı ana temalı El – Mizan Nisan Ayı Bültenini Yayınladı

“Çevreciler zeytinliklerin korunması konusuna dikkat çekti”Yayımlanan Nisan 2022 bülteni ile ağaçlara ve özellikle zeytinliklere karşı daha geniş bir perspektiften bakmanın önemine dikkat çeken çevreciler, kaleme aldıkları yazılar ile bu alanda farkındalık kazandırmayı hedefliyor.Bülten Editörü Ali A. Açıkgenç, Bircan Özmen, Mustafa Açıkbaş, Utku Selvan ve İlayda Tüter'e teşekkürlerini ileten Prof. Dr. Özdemir; “Modern ekonomik anlayışın sürdürülemez olduğu her gün daha iyi anlaşılırken, madencilik adına zeytinliklerin kesilmesi ve ekolojik dengenin tahribiyle sonuçlanabilecek bu karar üzerinde çok iyi düşünülmelidir. Kur’an ekosistemdeki mizanı, “Sakın dengeyi bozmayın” (55:8) diyerek bizi uyarır. Bırakınız bir ağacı, bir yaprağı bilinçsizce koparmak, bir böceği canı istediği için öldürmek “her şeyin büyük bir ölçü ve dengeyle yaratıldığı” bu gezegende ahlaki değildir. İlahi buyruğu bütün derinliği ile düşünmeye davet ediyoruz: Zeytini düşün!” ifadelerini kullandı.

28 MAR 2022

“Dijitalleşme ve Yalnızlık” Konferansı Gerçekleştirildi

Yalnızlık modern toplumlarda bir salgın haline dönüşüyor!Üsküdar Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Sosyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ebulfez Süleymanlı konuşmasının başlangıcında; “Yalnızlık modern toplumlarda bir salgın haline dönüşerek çeşitli sosyal sorunları beraberinde getiriyor. Üsküdar Üniversitesi olarak üç yıldır art arda Uluslararası Yalnızlık Sempozyumu düzenliyoruz.” şeklinde konuştu.Süleymanlı: “Sağlıklı ve sürdürülebilir bir iletişim kurmaya ihtiyacımız var”Konuşmasında yalnızlık türleri, yalnızlık artış nedenleri, yalnızlığın bireyler ve toplumlar üzerinde meydana getirdiği etkiler, pandemi dönemi yalnızlığı ve teknolojinin yalnızlık üzerinde etkileri üzerinde yoğunlaşan Prof. Dr. Ebulfez Süleymanlı; “Yalnızlık sosyal bir varlık olarak tanımlanan insan için sadece ruhsal olarak değil, fiziki olarak da yıpratıcı olabilmektedir. Bu duyguyla başa çıkmak için içinde yaşadığımız toplumla, grupla ya da aileyle sağlıklı ve sürdürülebilir bir iletişim kurmaya ihtiyacımız vardır.” ifadelerini kullandı.“Metaverse ve Yalnızlık” başlıklı bir sunum gerçekleştirdiÜsküdar Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Sosyoloji bölümü mezunlarından Sosyolog-İletişim uzmanı Bilge Evran konferansta “Metaverse ve Yalnızlık” başlıklı bir sunum gerçekleştirdi. Bilge Evran, insanlık tarihinde yepyeni bir çağı temsil edecek olan ve arttırılmış sanal gerçeklik olarak da tanımlanan metaverse kavramının ileride sosyal yaşamı nasıl değiştirebileceğini ve yalnızlık bağlamında bu sürecin ne gibi riskler içerdiğine ilişkin öngörülerde bulundu.Konferans, soru-cevap yapılmasının ardından toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.

25 MAR 2022

Prof. Dr. Havva Kök Arslan: “Rusya, Ukrayna’ya karşı hibrit savaş açtı!”

Hibrit savaşların yaygınlığı artıyor…Üsküdar Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler İngilizce Bölüm Başkanı Prof. Dr. Havva Kök Arslan, uzak ve yakın tarihte örnekleri olan hibrit savaşlar ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.Hibrit savaşlar ‘melez savaş’ olarak adlandırılıyorHibrit savaşların ‘melez savaş’ olarak da adlandırıldığını belirten Prof. Dr. Havva Kök Arslan, “Hibrit savaş, farklı düşünürler tarafından farklı şekillerde tanımlanıyor. Bunu yeni bir kavram olarak ele alan düşünürler, hibrit savaşı düzensiz ve düzenli güçlerin birlikte kullanımı olarak tanımlarken bazı düşünürler de onu asimetrik savaş olarak değerlendirme eğilimindedirler. Asimetrik savaşta hiçbir devlete bağlı olamayan düzensiz silahlı grupları güçsüz olan aktörlerdir ve güçlü olan aktöre kendi gücünden ve potansiyelinden daha fazla hasar vermeyi hedeflerler.” dedi.Sınırlı savaşlara göre çok daha kapsamlı oluyorProf. Dr. Havva Kök Arslan, hibrit savaşların sınırlı savaşlar olarak da düşünülebildiğini söyledi ve sözlerine şöyle devam etti:“Devletler sınırlı savaşlarda olduğu gibi hibrit savaşlarda da topyekün birbirleriyle çarpışmıyorlar. Fakat hibrit savaş, sınırlı savaştan çok daha kapsamlıdır ve askeri gücün önceliği yerini diğer araçlara bırakmaktadır. Genel olarak hibrit savaşlar, iletişim ve teknolojinin sunduğu sosyal, siyasi, askeri, ekonomik ve benzeri fırsatlardan yararlanan düzensiz ve düzenli güçlerin, sivil ve askeri öğelerin, geleneksel ve modern stratejilerin, şiddet içermeyen ve şiddet içeren yöntemlerin birlikte uygulanmasıdır. Yani hibrit savaşlar, geleneksel kapasitelerin, düzensiz taktik ve oluşumların yanı sıra terör eylemleri, rastgele şiddet, zor ve toplumda kargaşa oluşturma gibi savaş yöntemlerini içeriyor.”Hibrit savaşların yaygınlığı artıyorHibrit savaşın yeni bir kavramlaştırma olmasına rağmen tarih boyunca çeşitli savaşlarda yaygın olarak tercih edildiğine dikkat çeken Prof. Dr. Havva Kök Arslan, “Birinci Dünya Savaşı sırasında İngilizler’in Osmanlı Devleti’ne karşı faaliyetleri, Amerikan kolonilerinin Amerikan iç savaşı sırasında kullandığı taktikler, Irak ve Afganistan savaşlarında uygulanan stratejiler, hibrit savaşın izlerini taşıyor. Gelişen teknolojiyle birlikte savaş taktiklerinin etkililiği ve çeşitliliği artıyor. Bu da hibrit savaşların yaygınlığının artmasına neden oluyor. Hibrit savaşta karma kuvvetlerle karma stratejilerin aynı anda kullanılması, onu etkili bir yöntem haline getiriyor.” ifadelerini kullandı.Ukrayna hükümetine yıldırma politikası uygulanıyorProf. Dr. Havva Kök Arslan, günümüzde hibrit tehditlerin çok geniş bir yelpazede terör ve korsanlık faaliyetlerini, göç ve etnik çatışmaları da kapsadığını söyledi ve sözlerini şöyle sürdürdü:“Hibrit savaşta bu hibrit tehditler, düşman aktör tarafından kasıtlı olarak siyasi amaçlarına ulaşmak için kullanılmaktadır. Bu bağlamda örneğin Rusya’nın Ukrayna’ya karşı uyguladığı askeri operasyonlar, Ukrayna hükümetini yıldırma ve yıpratma politikaları da hibrit savaş olarak değerlendirilebilir. Rusya’nın uzun yıllardır uyguladığı ‘maskirovka’ yani yanıltma ve gizleme stratejisi; yoğun propaganda, fiziksel güç kullanma tehdidi ve şiddet içermeyen diğer yöntemleri kapsıyor. Bu strateji, savaşın tanımlanabilmesini zorlaştırırken, hedef ülkeye yapılan tacizleri görünmez kılıyor. Diğer yandan hibrit savaş kavramı, bu tarz taktikleri kendi alanına dahil ederek modern savaşın tanımını genişletiyor.”Hedef devlet işgale daha açık hale geliyorSavaşla barış arasındaki çizgiyi muğlaklaştıran hibrit savaşların bazı şiddet barındırmayan yöntemleri nedeniyle de oldukça etkili olduğunu belirten Prof. Dr. Havva Kök Arslan, “Bu savaşların verdiği sosyal, ekonomik ve siyasi zararlar sıcak savaşlardan geri kalmıyor. Bu yüzden yer yer bu şiddet içermeyen taktikler, askeri taktiklerden daha çok tercih ediliyor. Fakat her zaman askeri güç kullanma tehdidi de bulunuyor. Hedef ülkedeki ‘insani yardım’ adı altında yürütülen faaliyetler, hareketlerin gizli bir askeri kuvvetle desteklenerek sivil muhalif protesto faaliyetlerinin propaganda, iletişim, istihbarat, psikolojik, ekonomik ve politik araçlarla birlikte kullanımı, bu savaş çeşidini daha da etkili hale getiriyor. Sonuçta istikrarsızlaşan ve her anlamda zayıflayan hedef devlet, işgale ve manipülasyona daha açık hale geliyor.” İfadelerini kullandı.

22 MAR 2022

Prof. Dr. İbrahim Özdemir Atlantik Konseyi Toplantısına Katıldı

“Din ve inancın iklim değişikliğine etkisi çok büyük”Atlantik Konseyi tarafından her sene olduğu gibi bu sene de çeşitli oturumların düzenlendiği ve farklı sorunların tartışıldığı bir toplantı düzenlendi. Üsküdar Üniversitesi’nden Prof. Dr. İbrahim Özdemir’in konuşmacı olarak yer aldığı konseyde İklim Değişikliği ile Mücadele konusu üzerinde duruldu. Konuşmasına din ve inancın, iklim değişikliğinin üzerindeki etkisinden söz ederek başlayan Prof. Dr. Özdemir, 20.yüzyılda yaşayan insanlar olarak din ve inancın iklim değişikliği üzerindeki etkisinin hafife alındığını ve bu bilinç seviyesini arttırmak için aktivist olarak uzun yıllardır çalışmalar yürüttüğünü ifade etti. Özdemir ayrıca bu alanla ilgili olarak Çevre Felsefesi, Teknoloji Felsefesi ve Felsefi Çevre Etiği üzerine dersler verdiğini aktardı.“Farklı inançlardan bireyler olarak iklim krizine karşı birlikte hareket etmeliyiz”Prof. Özdemir akademik hayatının aktivizminin bir parçası olduğunu belirterek, birçok dinler arası grupla tanıştığını ve bu gruplara bilgisi ışığında din ve inanç özelinde çevre sorunlarının bu kavramlar ile nasıl bağlantılı olduğunu aktarmaya devam ettiğini anlattı. Kelebek etkisine değinen Özdemir, iklim değişikliğinin beraberinde birçok farklı probleme neden olduğunu ve dünyanın tamamını ciddi bir şekilde etkilediğini aktardı. 28 Şubat - 2 Mart tarihleri arasında Birleşmiş Milletler tarafından (UNEA-5.2) Nairobi’de “Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine Ulaşmak İçin Doğanın Güçlendirilmesi Eylemleri”ni konu edinen bir toplantıda farklı inanç ve dinlerden birçok katılımcının yer aldığına dikkat çekerek sorunun çözümü için bir bütün olmanın ve dayanışma duygusu içinde hareket etmenin önemine dikkat çekti. Sorunun çözümünde yalnızca politikacılardan yardım beklemek yerine ortak projeler üretmenin önemine değindi.“Üsküdar Üniversitesi olarak çevreyi koruma amaçlı projeler geliştiriyoruz”Global Energy Center ve Atlantik Konseyi Müdür Yardımcısı Reed Blakemore’nin modere ettiği “İklim Değişikliğiyle Mücadele İçin Yeni Kaynaklar ve Paydaşlar Edinmek” adlı oturumda Prof. Dr. Özdemir’e eşlik eden konuşmacılar arasında; LightSource BP'nin Kurucusu ve Eski Direktörü Vicente Lopez, Ibor Mayor, Interfaith Youth Core Özel Projeler Kıdemli Direktörü Jenan Mohajir, BlocPower Gelir İdaresi Başkanı Glenn Schatz ve Carbon Neutral Cities Alliance Eş Direktörü Michael Shank yer aldı. Prof. Dr. Özdemir, direktörlüğünü aktif olarak yürüttüğü Üsküdar Üniversitesi Çevre Ahlakı Forumu kapsamında yaptıkları çalışmalardan ve son halini verdikleri al-Mizan: Dünya Çevre Sözleşmesinden bahsederek konuşmasını sonlandırdı.Program detayına ulaşmak için tıklayınız.Programın tamamını izlemek için tıklayınız.

18 MAR 2022

4. Uluslararası Pozitif Psikoloji Kongresi’nde “Psikolojik Sağlamlık” ele alınıyor

Üsküdar Üniversitesi 4. Uluslararası Pozitif Psikoloji Kongresi, bu alanda çalışma yapan uluslararası düzeyde uzman isimleri bir araya getiriyor. Üsküdar Üniversitesi Merkez Yerleşkesi’nde iki gün boyunca devam edecek kongre, pandemi önlemleri kapsamında fi-jital olarak düzenleniyor.Psikolojik sağlamlık her yönüyle ele alınıyorSon iki yıldır hayatımızda yer alan ve yaşamımızın pek çok alanında değişiklikler yapmamıza neden olan salgının da etkisiyle kongrenin bu yılki teması “Psikolojik Sağlamlık” olarak belirlendi. Kongre pozitif psikoloji alanında çalışmalar yapan ve alana önemli katkılarda bulunan, ulusal ve uluslararası yetkin isimlere ev sahipliği yapıyor.Prof. Dr. Doğan Cüceloğlu anısına Vefa ve Şükran Ödülü takdim edildiKongrede merhum Prof. Dr. Doğan Cüceloğlu anısına Vefa ve Şükran Ödülü takdim töreni gerçekleştirildi. Vefa ve şükran ödülü Cüceloğlu’nun eşi Psikoterapist Yıldız Hacıevliyagil Cüceloğlu’na takdim edildi. Ödül için Üsküdar Üniversiresi’ne teşekkür eden Yıldız Hacıevliyagil Cüceloğlu, “Sevgili eşim, hayatını toplumumuzun olumlu yönde gelişmesini sağlamak ve ona katkıda bulunmak amacıyla aile ve okul ortamında çocuklarımızın potansiyellerinin bir bonzai gibi budanmasındansa hür bir ağaç gibi gelişmesi için farkındalıklar oluşturmak için adadı. Bunun için canla başla çalıştı. Hep söylediği ve önerdiği gibi elinden gelenin en iyisini coşkuyla yaptı. Benim kuş ve simit öykümü anlatırdı. Sadece simitin olması yetmez, kuşlara da ihtiyaç var derdi. Ben şimdi görüyorum. Onun öğrencileri sadece ve sadece meslektaşlarımız değil, onun bu idealine inanan, çocuklarımızın çocukluklarını doya doya yaşamalarına ve olabilecekleri en iyi insan olmalaları idealine inanan anne babalar ve öğretmenler ve öğrencileri. Bu da bana gelecek için umut veriyor.” dedi.Prof. Dr. Nevzat Tarhan: “Klasik psikolojinin iyiye gidişle uğraşan alanı da var”Üsküdar Üniversitesi Kurucu Rektörü Prof. Dr. Nevzat Tarhan açılış konuşmasında, üniversitelerin görevinin bilim üretmek, fikir üretmek, insanlığın mutluluğu ve iyiliği için çabalamak olduğunu belirterek “Bilimin gelişmesine ve dünyadaki yeni gelişmelerin insanlığın mutlu olmasına katkı sağlaması açısından kongrelere devam ediyoruz. Pozitif psikolojinin kurucusu olarak bilinen Martin Seligman, felsefe kökenli bir bilim insanı. Daha sonra psikoloji ile ilgilenmeye başlamış ve akademik alanda o yönde ilerlemiş. Klasik psikolojinin negatifle uğraşan alanının yanı sıra iyiye gidişle uğraşan alanı olduğunu görmüş ve onun üzerine de çalışması gerektiğini ifade etmiş.” dedi.Prof. Dr. Nevzat Tarhan: “Türkiye’de bunu ilk kez biz ifade ettik”Pozitif psikolojinin teorik temelleri ortaya ilk atıldığında çok fazla eleştiri aldığını ifade eden Prof. Dr. Nevzat Tarhan, sözlerini şöyle sürdürdü:“Teorik temellerinin hümanistik psikolojinin yeniden paketlenmiş hali olduğu söylenerek çok fazla itiraz olmuş. 2010’lu yıllarda Türkiye’de bunu ilk kez biz ifade ettik. O zamanlarda meslektaşlar tarafından bize ‘Polyannacılık mı yapacaksınız?’ şeklinde itirazlar oldu. 2000’li yıllarda ABD’de bir istatistik yayınlanmıştı. ABD Çocukları Savunma Fonu’nun ’18 yaş altı çocukların bir günü’ adlı raporu var. Rapor, günde 135 bin çocuğun okula silah götürdüğünü ortaya koydu. Bunun yanı sıra intiharlar, ergen gebelik gibi olaylarda artış yaşanmış. Gelir seviyesi yükselmiş ama buna paralel olarak mutluluk seviyesinde bir artış olmamış. Bunun üzerine İnsanlarda depresyona yol açan bir virüsün varlığı araştırıldı ama tam sebebi bulunamadı. Yalnızlık ve mutsuzluk vardı. Martin Seligman ve ekibine bir fon sağlandı. Seligman ve ekibi 2005’ten 2008’e kadar 3 yıl süren bir araştırma gerçekleştirdi. 2008’de çalışmayı tamamlayıp 2009’da ilk pozitif psikoloji kongresini yaptı. Ardından pozitif psikolojiyi 2015’te Harvard Üniversitesi, 2018’de Yale Üniversitesi ve 2019’da Bristol Üniversitesi ders olarak ekledi. Bristol Üniversitesi müfredatına ‘İntihar Salgınına Çözüm’ adıyla eklendiğini duyurmuştu. Üsküdar Üniversitesi olarak biz de 2013’te müfredatımıza eklemiştik.”Prof. Dr. Nevzat Tarhan: “Pozitif psikoloji negatifi de görüp pozitife odaklanıyor”Pozitif psikolojinin Polyannacılıkla karıştırılmasının hep pozitife odaklanmayı önemsemesinden kaynaklandığını belirten Prof. Dr. Nevzat Tarhan, “Polyannacılıkta hiç negatifi görmemek ve yok saymak var. Ama pozitif psikolojinin temelinde hem pozitifi hem de negatifi de görüp pozitife odaklanmak var.  İyi insan kötülüğü bilmeyen insan değildir. İyi insan kötülüğü de iyiliği de bilir ve iyiliği tercih eder. Pozitif psikolojide de aynı şekilde negatif ve pozitif psikolojiyi bilip pozitife odaklanacağız. Baktığımız zaman klasik psikolojinin patolojiyi düzeltmeye odaklı olduğunu görüyoruz. Birincil görevimiz patolojiyi düzeltmektir. Patolojiyi düzeltiyoruz ama onun tekrar nüksetmesini önleyecek önlemler de almak gerekiyor.” ifadelerini kullandı.Prof. Dr. Nevzat Tarhan: “Kişide pozitif yönler güçlenince negatif yönler de güçleniyor ”Sadece negatife odaklı psikoterapi tekniklerinin de bir noktada sınırlı kaldığını vurgulayan Prof. Dr. Nevzat Tarhan, “Martin Seligman karakter güçleri tanımını ortaya çıkardı. Karakterin pozitif yönleri güçlendirildiği zaman birçok vakada negatif yönler kendiliğinden düzeliyor. Hekimlikte şu an ciddi bir dönüşüm yaşanıyor. Klasik hekimlikte cerrahlar bir kişi hasta olduğu zaman teşhis koyamadıklarında ‘açarız, bakarız, kapatırız’ diyorlardı. Ameliyat bir travmadır. Komplikasyonlar olabiliyordu. Apandisit ameliyatında bile yüzde 1 komplikasyon riski var. Şimdiki hekimlikte cerrahi operasyonlar laparoskopik yapılıyor. Yara açmayan, dokulara hasar vermeyen ve dokulara saygı duyan hekimlikten bahsedebiliriz. Pozitif psikoterapi de yara açmadan tedavi metodudur. Medikal alanda ameliyatsız tedavi etmek birinci seçenekse, terapide de kişinin pozitif karakter güçleri güçlendirildiğinde vücut hastalığı kendisi yeniyor.” diye konuştu.Prof. Dr. Nevzat Tarhan: “Hümanizm benmerkezciliği ortaya çıkardı”Pozitif psikolojinin hümanizmin yeniden paketlenmesi olarak değerlendirilmemesi gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Nevzat Tarhan, “Pozitif psikoloji hümanizme hiç benzemiyor. Hümanistlik insanı merkeze alıyor ve kutsallaştırıyor. Ailenin ve toplumun değil bireyin önemli olduğunu kabul ediyor. Hümanizm, benmerkezciliği ortaya çıkardı ve egoyu şişirdi. Pozitif psikolojide insan egosunu şişirmek yoktur. Pozitif psikolojide kendini tanıma, kendini sorgulamak ve özbilinç var. Daha sonra empati, sosyal bilinç ve başklarını da tanıma var. Dördüncü aşamada ilişki yönetimi var. Bu dördü yapıldığı zaman insan hayat yolunda sağlıklı karar verir. Bunları eyleme geçirmek çok önemli.” dedi.Prof. Dr. Nevzat Tarhan: “Pozitif psikolojinin kökeni Anadolu bilgeliğine dayanıyor”Mindfulness terapilerinin üçüncü dalga psikoterapiler olduğunu söyleyen Prof. Dr. Nevzat Tarhan, “Amerika’da bazı okullarda öğrenciler dersin ortasındayken bir anda mindfulness eğitimine götürülüyor. Aslında bu bizim Anadolu irfanında ve bilgeliğinde var. Bu bilgilerin çoğunun kökeni Anadolu bilgeliğidir. Pek referans verilmemiş ama gerçek bu. Bizim değerlerimize de uygun olduğu için yaşatmak ve canlandırmak daha kolay. Patalojiyle de uğraşmak önemli. Onu ihmal etmeden insan ilişkilerinde pozitifi de güçlendirerek politikalar geliştirebilirsek dünya daha yaşanılır bir yer olur. Uluslararası Pozitif Psikoloji kongresi, dünyanın daha yaşanabilir olmasına hizmet edebilecekse biz vazifemizi yapmış oluruz. Pozitif psikoloji demişken kitapları birçok insanda izler bırakmış olan merhum Prof. Dr. Doğan Cüceloğlu’nu şükranla anıyoruz.” dedi.Prof. Dr. İbrahim Özdemir: “Kendimizi tanımaya katkıda bulunacak”Kongre açılış konuşmacıları arasında yer alan Üsküdar Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İbrahim Özdemir, insan olarak kendimizi tanımamız gerektiğini belirterek “Güzel gören güzel düşünür, güzel düşünen hayattan lezzet alır sözü hatrıma geldi. Çünkü güzellik insana ait bir duygu. Kant, Platon güzelliğin kaynağını araştırır ve sadece insanlar güzelliği takdir eder. Güzelliği takdir etmiyorsa, güzelliği görüp güzel düşüncelere sahip olmuyorsa o zaman insanlığımızda bir sorun var demektir. Sokrates, Atinalı gençlere kendilerini tanımayı, ahlakı ve erdemli yaşamayı öğretti. Sorgulanırken hiçbir zaman ağlayan eşini ve çocuklarını savunmadı. Kendini yargılayanların hukuksuz yargıladığını, hukuku ve ahlakı savundu. ‘Ben ahlaklı olduğum için gidiyorum’ dedi. Bizim bu sempozyumumuz kendimizi tanımak, her gün karşılaştığımız sorunlarla baş etmek ve sağlam durmak ve pes etmemek konusunda büyük bir katkı yapacağını düşünüyorum.” dedi.Dr. Tayyab Rashid: “Güçlü yanlarımızı fark ederek psikolojik sağlamlık geliştirebiliriz”Kanada Toronto Üniversitesi’nden pozitif klinik psikoloji ve pozitif psikoterapi alanında çalışmalarıyla tanınan psikolog Dr. Tayyab Rashid, çevrimiçi katıldığı kongrede “Yeni Normalde Dayanıklılık Oluşturmak” başlıklı açılış konferansı verdi. Pandemiden sonra psikolojik sağlamlık kavramının öne çıktığını kaydeden Dr. Tayyab Rashid, konferansta katılımcılara yönelik bir de anket gerçekleştirdi. Pandemi sürecinde psikolojik sağlamlığa en çok zarar veren etkenlerin sorulduğu ankete göre katılımcılarda en çok sırasıyla anksiyete, negatiflik, pesimistlik, pandemi yorgunluğu, sıkılganlık ve sosyal tecrit duyguları ortaya çıktı. Psikolog Dr. Tayyab Rashid, psikolojik sağlamlık için kişinin güçlü yönlerine odaklanması gerektiğini belirterek “Anksiyete depresyonun yakın bir kuzeni diye tanımladık. Günümüzde sıklıkla görülüyor. Ansksiyete insanlık tarihinin hep bir parçası haline gelmiş durumdadır. Güçlü yanlarımızın da farkında olmamız önemlidir. Anksiyetesiz bir dönem belki de asla olmayacak. Ama sorulması gereken soru şu: Acaba güçlü yanlarımızla anksiyete ile mücadele edebilir miyiz? Çünkü ancak bu şekilde psikolojik bir sağlamlık geliştirebiliriz. Zorluklarla baş etmenin en güzel yanlarından bir tanesi güçlü yanlarımıza odaklanmak olacaktır. Çünkü odaklandığımız zaman bir perspektif geliştireceğiz demektir.” diye konuştu.Dr. Gunther Hübner: “Travmaların çözümünde güvenli çevre ve güvenli bağ önemli”Çocuk, ergen ve aile konusunda çalışan, çatışma çözümü, tükenmişlik konularında çalışmaları bulunan Almanya Pozitif Psikoterapi Enstitüsü’nden Dr. Gunther Hübner, çevrimiçi olarak katıldığı kongrede “Pozitif Psikoterapiye Dayalı Belirtiler ve Anlamı” başlıklı sunumunda  pozitif psikoterapide kullandığı yöntem ve vaka çalışmalarından örnekler verdi. Dr. Gunther Hübner, özellikle travmatik olayların çözümünde güvenli çevre ve güvenli bağın oluşması gerektiğini belirterek adım adım bilgilendirmenin önemine işaret etti.Deniz Altınay: “Sağlıklı bireyler ancak sağlıklı toplumlar ile var olabilir”Kongrenin konuşmacıları arasında yer alan, İstanbul Psikodrama Enstitüsü Başkanı Uzman Psikolojik Danışman Deniz Altınay, “Psikodramatik Kuramlar ve An Felsefesi bağlamında Psikolojik Sağlamlık” başlıklı sunumuyla katıldı. Deniz Altınay, sağlıklı bireylerin ancak sağlıklı bir toplum ile var olabildiğini belirterek “Psikolojik sağlamlığın artırılabilmesi için toplumun sağlıklı olması ve dolayısıyla ele alınması gerekliliği ortadadır.” dedi. Eylem ve psikolojik sağlamlık ilişkisine de değinen Deniz Altınay, “Eylemde bulunma cesareti beraberinde sorun çözebilmeyi, uyum gösterebilmeyi, kendini ortaya koyabilmeyi sağlamaktadır. Eylemin olmadığı bir an yoktur.” dedi.Kongreye çevrimiçi olarak katılan Dubai Kanada Üniversitesi’nden Dr. Louise Lambert “Pozitif Psikoloji İklim Değişikliğine Karşı Nasıl Direnç Oluşturabilir?” başlıklı sunumunu yaptı.Kongrenin ilk gününde “Yapmak Yerine Olmak” başlıklı panelde Üsküdar Üniversitesi İngilizce Psikoloji bölümünden Doç. Dr. Asil Özüdoğru’nun moderatörlüğünde MEF Üniversitesi’nden Prof. Dr. Zümra Atalay ve Üsküdar Üniversitesi’nden Prof. Dr. Sinan Canan panelist oldu. Kongrenin ilk gününde çalıştaylar düzenlendi.Prof. Dr. Gökben Hızlı Sayar’dan “Pandemide psikolojik sağlamlık” konferansı  Kongrenin 19 Mart Cumartesi günü devam edecek ikinci günü ise Üsküdar Üniversitesi Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları ABD, NP Feneryolu Tıp Merkezi Psikiyatri Uzmanı Prof. Dr. Gökben Hızlı Sayar’ın “Pandemi Döneminde Psikolojik Sağlamlık” başlıklı konferansıyla başlayacak. Üsküdar Üniversitesi’nden Uzman Psikolog Danışman Kudret Eren Yavuz, “Çocuk Ergen Psikolojik Sağlamlığı Ruh Haritası”, Masterson Enstitüsü Türkiye Başkanı Meral Aydın, “Travma Sonrası Gelişim” başlıklı konferans vereceği kongrenin son günü çeşitli konferanslarla devam edecek.Prof. Dr. Nevzat Tarhan: Evlilikte Duygusal ZekaKongre, Üsküdar Üniversitesi Kurucu Rektörü aynı zamanda da kongre başkanı olan olan Prof. Dr. Nevzat Tarhan’ın da “Evlilikte Duygusal Zeka” başlıklı konuşmasını yapacağı panelle sona erecek. “Evlilikte Çocuk Yetiştirme ve Eğitimde ve İş Yaşamında Duygusal Zeka” başlıklı panelin diğer konuşmacıları arasında Üsküdar Üniversitesi Rektör Danışmanı Prof. Dr. Sırrı Akbaba da “Eğitimde Duygusal Zeka” başlıklı konuşmasıyla katkıda bulunacak.Alanında uzman pek çok ismin de katılacağı kongre programı, pozitif psikoloji ile ilgili konferanslar, paneller, çalışma grupları, bildiri ve poster sunumlarından oluşacak. Kongrenin açılış tören, Üsküdar Üniversitesi TV ve Üsküdar Üniversitesi resmi Youtube hesabından canlı yayınlandı.4. Uluslararası Pozitif Psikoloji Kongresi’yle ilgili daha kapsamlı bilgi için: http://www.ppcongress.com/2022/kongre-ana-konulari

17 MAR 2022

Yalnızlık, izole yaşam zihin işleyişini bozuyor!

“Zihnin verimli çalışması için yeterli düzey ve çeşitlilikte uyarım alması gerekiyor”Sosyal İzolasyon koşullarındaki uyarım yetersizliği ve monotonluğunun zihnin işleyişini bozacağını ifade eden Göz, ortaya konan bilimsel deneylere atıf yaparak bu ifadesini destekledi.  Göz; “Bir insan yalnız kaldığı, izole olduğu zaman zihinsel işleyişi bozuluyor. Gerçek dünyada da böyle. Bir faktör etkisini ortaya çıkarabilmek için tüm kalan etkenleri izole eder. İzolasyonun etkisini bulabilmek için kendisini yakın çevresinden soyutlamış. Bundan 1 veya 2 gün sonra halüsinasyonlar kendini göstermeye başlar. Beyin işlevi bozuluyor kişi bunun farkında değil. Deneysel bulguları açık şekilde destekleyen hapishane koşulları, hücre hapsi, kutupta ortaya konan çalışmaları görüyoruz.” dedi. Kalite düzeyi yüksek otoyollarda, kalitesiz ve virajlı yollara kıyasla daha fazla kaza olmasının nedenini, uyarım yetersizliği ve monotonlukla ilişkilendiren Göz, günde 24 saat bir kübikte yalnız kalan üniversite öğrencileri üzerinde yapılan psikolojik bir deneyde bu öğrencilerin üç günün sonunda huzursuzluk göstermeye başlayıp günlük 170 dolar ödenmesine rağmen odada kalmak istemediğini vurgulayarak belirtilen bu ilişkilendirme biçimini güçlendirdi. Göz ayrıca; “İkili izolasyonun da farkları var eşlerde erkekler ve kadınlar arasında farklılıklar oluşuyor.” dedi.“Yalnız kalan insan izolasyon düzenine uyumda zorlanıyor”Soğuk savaş döneminde CIA’in mahkeme izniyle beraber uyguladığı deneylere değinen Prof. Dr. Göz; “Mahkûm-denekler yalnız kaldığı zaman belirli bir sürenin sonunda kendi düşünceleriyle çelişen düşüncelerin yerine ses kaydından dinlediği düşünceleri benimseme eğilimine giriyor. Bu bilgilere dayanarak altı metre karelik hücrelerde tutulan mahkûmlar, 1-6 hafta arasında sırasıyla kaygı, hiperaktivite, izolasyon düzenine uyum, moral bozukluğu, anlamsız bir yüz ifadesi takınma, kirli ve dağınık bir hale gelme, hareketlerinde otomatikleşme, altını kirletme, ağlama, mırıldanma, kâbus görme ve halüsinasyon yaşama davranışına yöneliyor. Deney uygulanan kişiler, bir süre izole edildikten sonra depresyon ve kendini yaralama gibi belirtiler gösteriyor. İzole bırakılan hayvanlarda da saldırganlık, depresyon gibi benzer belirtilere rastlanıyor.” şeklinde konuştu.Prof. Dr. Nevzat Tarhan: “Ani uyaran yoksunluğu beyni ciddi şekilde etkiliyor”“Uyaran azaldığı zaman beyin uyaranla çalışıyor uyaran olmadığı zaman köreliyor ve gerçeklik algısı bozuluyor.” diyen Tarhan; “Hayal gerçeklik, rüya gerçekliği ve fiziksel gerçeklik ile üçünün arasındaki ayrım yapılıyor. Hayale kapılan kişi hayalin etkisinden kurtulunca bunun hayal olduğunu idrak eder. Normal insanlar fiziksel gerçeklik ayrımı yapar fakat şizofrenler bunu yapamıyor. Kendi bir hayal kuruyor ve ona inanıyor. Psikotik davranışlar beyinde networkün bozulmasıyla oluyor. Ani uyaran yoksunluğu da beyni etkiliyor. Tasavvufta onlar sadece dünya işleriyle meşgul olmadıkları için tam bir izolasyon şekli olmuyor. Onun dışında ibadetini yapıyor sadece dünyasal işlerle meşgul olmadığı için uyaransız kalmıyor sadece izole odaklanma oluyor. Orada gönüllülük de var. Beyni uyaransız bıraktığın zaman insan sosyal etkileşim kuran bir varlık olduğu için o kişiyi etkiler. Devamlı uyaran olursa beyin, enerji üretiyor ve bu işlemelerle ölçüm oluyor. Bu konuyla ilgili birçok nörolojik çalışmalar da hali hazırda mevcut.” ifadelerini kullandı.

10 MAR 2022

Prof. Dr. Hüseyin Çelik: “Tarihini bilmeyen, özgeçmişini bilmiyor demektir”

Prof. Dr. Nevzat Tarhan: “Tarihi kanıtlayan en önemli kaynak belgelerdir”Konferansta selamlama konuşma yapan Üsküdar Üniversitesi Kurucu Rektörü Prof. Dr. Nevzat Tarhan, bilgiye doğru kaynaklardan ulaşmanın çok büyük bir önem arz ettiğinden bahsetti ve ekledi: “Belki de bugün kitapta yazmayan şeyleri dinleyeceğiz. Ezberimiz biraz bozulacak. Yakın tarihi kafamızda yeniden yapılandıracağız diye düşünüyorum. Resmi tarihin dışında veya ideolojik kutuplaşmanın dışında objektif bir şekilde ele almak çok önemlidir. Bilgiye doğru kaynaklardan ulaşmak burada önem arz ediyor. Tarihi hep galipler yazdığı için gerçek tarih daha sonradan gün yüzüne çıkıyor. Kişinin tarihi gerçekleri bilmemesi, bir harita düşünün bu haritada nereye gideceğinizi bilmiyorsanız yönünüzü bulamazsınız. Bu açıdan Üsküdar Üniversitesi olarak tarih bölümümüz de var. Bu sene inşallah ilk mezunlarımızı vereceğiz. Olayları, bilgileri kanıtıyla anlatan ve bu realizmle ilerleyen bakış açısıyla ilerliyoruz. Bu bağlamda tarihi kanıtlayan en önemli kaynak belgelerdir.” şeklinde konuştu.Prof. Dr. İbrahim Özdemir: “6 binden fazla kitabını bizzat hediye edip, gençlerin istifadesine sundu”Programın moderatörlüğünü Üsküdar Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İbrahim Özdemir üstlendi. Prof. Dr. Hüseyin Çelik ile çalıştığı dönemlerden bahseden Özdemir; “Sayın Bakanımızla 58. Cumhuriyet hükümetinde Kültür Bakanlığı döneminde çalışmaya başladım ve kendisi yaklaşık 6,5 yıl Milli Eğitim Bakanlığı yaptı. Ondan sonra Kültür Bakanlığı ile birlikte ben kendisiyle 7 yıldan fazla çalışma şerefine nail oldum. Kendisiyle Çin’e gittim, Amerika’ya gittim, birçok ülkeye gittim. Nereye gittiysek, ne kadar yoğun olursa olsun benim en çok hoşuma giden her zaman çantasında 3-4 tane kitabın olması veya izlemesi gereken belgesel veya son filmlerin olması. Biz birçok VIP kullandığımız için böyle birçok siyasetçiyi yakından gördük. Orada çantasını açıyor bakıyorsun ki maalesef siyasilerimizin kitapla arası hiç iyi değil ama sayın bakanımızın bu yönünden bahsetmek istiyorum zaten kendiniz de göreceksiniz. Kendisinin okuduğu kitaplar evine sığmayınca, makamına sığmayınca o zamanlar Üsküdar Üniversitesi yoktu, Ankara’daki bir Vakıf Üniversitesine 6 binden fazla kitabını bizzat hediye edip, gençlerin istifadesine sundu. Yine bir diğer yönü şiire olan tutkusudur. Bundan da bahsetmek istiyorum. Kadim ve yeni şairleri okuduğu gibi yüzlerce şiir sözünü, şarkı sözünü, türkü sözünü ezbere bilir ve yeri gelince kullanır. Onun bu tutkusu bana daima şiire tutkun olan bir siyasetçi John F. Kennedy’i hatırlatıyor.” dedi.Prof. Dr. Hüseyin Çelik: “Bazıları giderken arkasından iz, bazıları ise is bırakır”Milli Eğitim Bakanı olduğu döneme dair edindiği çalışma felsefesini izah eden Prof. Dr. Hüseyin Çelik; “Bizim dönemler çok farklıydı arkadaşlar. Benim Milli Eğitim Bakanı olduğum, İbrahim beyin Dış İlişkiler Genel Müdürü olduğu dönem gerçekten Türkiye’nin ortamı, konjektörü çok farklıydı fakat burada oralara girmeyeceğim. Biz adeta zemheri kışta geldik ve Allah’a şükürler olsun birçok şey yapıldı. Yani bugün eğer Üsküdar Üniversitesi’nin kurulmasına benim iğnenin ucu kadar katkım olmuşsa bundan şeref duyarım. Çünkü Mahir İz hocayı bilirsiniz. O diyor ki; ‘Biz faniyiz bu âlemden göçüp gideceğiz. Bulunduğumuz mevki ve makamlardan da hiç şüphesiz ki gideceğiz. Bazıları giderken arkasından iz, bazıları ise is bırakır.’ Evet, ben onun için oturduğum her koltuğa ‘Allah’ım beni iz bırakanlardan et’ diye dua ettim. Şükürler olsun tabii ki herkesin seveni vardır ama bugüne kadar arkamızdan bırakılan bir isi kimse göstermedi. Çok şükür böyle bir is bırakmadık.” ifadelerini kullandı.“Hayallerimizi hatıralarımızın önüne geçirmek zorundayız”Kişinin geçmişinin geleceği üzerindeki etkisini dile getiren Prof. Dr. Hüseyin Çelik, yapılan çıkarımların hem kişisel hem de toplumsal açıdan önemini vurguladı. Çelik; “Tarihini bilmeyen, özgeçmişini bilmiyor demektir. Yüzde yüz doğru bu. Biz tarihi neden okuyor veya okutuyoruz? Geçmişte düştüğümüz hatalara bugünümüzde tekrar düşmemek, geçmişte olan güzel şeyleri bugüne taşıyarak onları örnek almak onlardan ibret, ders çıkarmak için. Yoksa geçmişe takılıp kalmak doğru değil. Ünlü bir düşünürün güzel bir cümlesi var diyor ki; ‘Hayallerini, hatıralarının önüne geçiremeyen toplumlar gerçek manada başarı ve kalkınma sağlayamazlar.’ Hayallerini hatıralarının önüne geçiremeyenler gerçek manada başarı sağlayamaz. Biz hayallerimizi hatıralarımızın önüne geçirmek zorundayız.” dedi.“Akıllı insanlar suyun akışını durdurma iddiasında bulunmaz”Muhalefet ve muarız kavramları arasındaki temel farkları günümüzden örnekler ile açıklayan Prof. Dr. Hüseyin Çelik; “Biz muhalefetle, muarızı karıştırıyoruz. Muarız, arıza çıkaran adamdır ama muhalif fikri olan, fikrini söyleyen adamdır. Sana katılmak zorunda değil. Sen bunları engellersen, sen bunları bastırırsan ne olur? O da mecrasını bulur. Eskiden Osmanlılar bugün bizim fikir akımları dediğimiz şeye ‘fikir cereyanları’ diyorlardı. Cereyan veya akım. Onun akla sirayet etmek, bulaşmak gibi bir özelliği var. Eğer siz ‘ben suyun akışını keserim’ iddiasında bulunursanız, kendi aklınızla alay edersiniz. Akıllı insanlar, suyun akışını durdurma iddiasında bulunmaz. Akıllı insanlar suyun önüne baraj yaparlar, kanalları kanalize eder sulamada kullanırlar. Tribünlere gönderir elektrik elde eder, balıkçılıkta, taşımacılıkta ve en nihayetinde güzellik unsuru olarak kullanırlar. Suyu regüle etmek diye bir şey var. Potansiyel bir ülkedeki yazarın, çizerin, gençlerin, aydınların birikimini bu şekilde değerlendirmek ve o potansiyeli memleketin, ülkenin lehine dönüştürmek varken siz onu yasaklama yoluna girerseniz olacak olan budur. Gider oraya der ki, doğruyu söylemenin yasak olmadığı bir ülke bulur yine çıkarım.” şeklinde konuştu.“Tarihi galip olanlar kendilerine göre yazıyorlar”Üniversitelerin insanlara belirli düşünce kalıplarını dayatarak ezberletmesi yerine konular üzerinde farkındalık oluşturarak kişiye, düşünme ve tartışma alanı sunması gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Hüseyin Çelik; “Üniversiteler bilgi empoze edilen adeta bilgisayar disketlerine bilgi kopyalar gibi kopyaladığımız yerler değil, evrensel değerlerin konuşulduğu, tartışıldığı ve paylaşıldığı kurumlardır. İnsanı da o şekilde görmememiz gerekiyor. Biraz önce Nevzat Hoca’nın da dediği gibi ezberleri bozmak lazım. Gerçekten öyle. Çünkü tarihi galipler yazıyor. Şimdi bir askeri darbe oluyor. Hayalen 1980’e gidin. Kenan Evren Paşa’nın yaptığı askeri darbesi başarısızlıkla sonuçlanmış olsaydı Kenan Evren cumhurbaşkanı olabilir miydi? Hayır. Tarihe maceracı, hayalperest olarak geçecekti. 15 Temmuz darbesinde veya Talat Aydemir’de olduğu gibi. Ama başarılı olursa işin şekli değişir. Mesela Atatürk, Samsun’a gitmek üzere bandırma vapuruyla Boğaz’dan geçerken İngilizler gemisini batırsaydı bu durum tarihe nasıl geçecekti? ‘İngilizler topları saraya doğru çevirmişler, Boğaz’ı tutmuşlar, sen Bandırma vapuruyla gidiyorsun’ denilecekti. Ama galip olduktan sonra, ipler onun eline geçtikten sonra işin şekli farklı oluyor. Bu yüzde yüz doğrudur. Tarihi galip olanlar kendilerine göre yazıyorlar.” dedi.“Sünni İslam, Müslümanların itiraz ve isyan hakkını yok etmiştir”Emevi döneminde yaşanan ihtilafları ve bu ihtilafların oluşturduğu düşünce yapılarını detaylandırarak izah eden Prof. Dr. Hüseyin Çelik; “İstişare dediğimiz şey, ortak akıldır ve akılların birbirine destek olmasıdır. Nasıl ki pazılar, bilekler ağır bir şeyi bir araya gelerek kaldırabiliyorsa, akıllarda bir araya gelerek içinden çıkılamayacak, çok zor dediğimiz problemleri çözebilir. Ama Emeviler ile beraber maalesef bu durum değişmiş ve daha korkunç bir şey olmuştur. Biliyorsunuz, İslam toplumlarına Asr-ı Saadet’in hemen arkasından ihtilaflar baş göstermiş. Siyasi ihtilaflar olmuş. Bu şekilde İslam toplumu üçe bölünmüş. Şia-i Ali, Şia-i Emevi -Bizim bugünkü dediğimiz Sünniliktir ve Hariciler ortaya çıkmış. Sonra fıkhi konularda ihtilaf başlamış ve dört mezhep ortaya çıkmış. Daha sonra kelam konusunda ihtilaflar çıkmış. Bizim bildiğimiz, Mutelize, Eş’ariyye, Kadariyye, Cebriyye var vs. bunlar gibi birçok kollar daha var. O zamanda Emeviler, ‘Allah bizi size melik sultan tayin etti, siz de bizim kullarımızsınız, sizin bize karşı gelmeniz Allah’ın emrine karşı gelmektir’ şeklinde topluma Cebriyeci bir anlayışı dayatıyorlar ve Sünni İslam, Müslümanların itiraz ve isyan hakkını yok etmiştir. Biat ve itaat esastır. Sadakat, biat ve itaat ulü’l-emr’e itaat esastır. Hz. Ebubekir ve Hz. Ömer sahabelere ‘Biz yanlış yaparsak, siz ne yaparsınız?’ diye sorduklarında sahabeler, ‘Ey Emîru’l-mü’minîn, biz seni kavl-i leyyin ile yani yumuşak bir dille uyarırız. Ama sen yanlışta ısrar edersen, vallahi seni kılıçlarımızla düzeltiriz’ diyorlardı ama ondan sonra bırakın kılıçla düzeltmeyi ona laf ile itiraz etmek bile söz konusu olmadı.” ifadelerini kullandı.

25 ŞUB 2022

“İnsan Hakları Açısından 30.Yılında Hocalı Soykırımı” Paneli Düzenlendi

Azerbaycan Milletvekili Bayramov: “Hocalı Katliamı sivillere yönelik dünyadaki en amansız ve gaddarca soykırımdır”Panelin moderatörü Üsküdar Üniversitesi İnsan Hakları Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Ebulfez Süleymanlı, Hocalıda meydana gelen soykırımın insan hakları ihlali olduğunu ifade ederek Balkanlardan başlayarak Suriye, Azerbaycan ve diğer coğrafyalarda 150 yıldır devam eden zulümlerin göz ardı edilmemesi gerektiğini vurguladı.Süleymanlı , “Bu büyük trajediye sessiz ve duyarsız kalmak en azından bu insanlık suçuna ortak olmaktır. Dolayısıyla Hocalı’nın faillerinden hesap sormak, uygar dünyanın sorumluluğunun bir gereğidir” diye konuştuPanelin ilk konuşmacısı Azerbaycan Milli Meclisi Milletvekili Vugar Bayramov video bağlantısı aracılığıyla katılım sağladı. Bayramov Hocalı’da meydana gelen katliama ve İkinci Karabağ savaşı sonrası Azerbaycan’ın devlet olarak icraatlarına değindi. Bayramov; “Türkiye-Azerbaycan’a her zaman destek oldu. Hocalı Soykırımı’nın anlatılması lazım. Hocalı soykırımında şehit olanların ruhları artık tüm dünyada anılıyor. Hocalı soykırımı son devirde sivil insanlara karşı yapılan en büyük soykırımdır. Azerbaycan’ın yaşadığı soykırımın Türkî devletlerde ve uluslararası kuruluş ve kurumlarda seslendirilmesi oldukça önemlidir. Soykırımın ilmi olarak araştırılması olan bu toplantı çok önemlidir. İnsan haklarına tecavüz olan bu soykırımda sivil insanlara kastedilmiş ve Ermeniler tarafından soykırıma maruz kalmışlardır. Hocalı amansız ve gaddarca bir soykırımdır. İkinci Karabağ Zaferi ile topraklarımız işgalden kurtuldu, artık Karabağ şehrinde gezebiliyoruz. Bu Azerbaycan için yeni bir dönemin başlangıcıdır.” dedi.Prof. Dr. Sırrı Akbaba: “Batılı güçler Ermenistan’ı kışkırtarak katliamın yolunu açtı”Üsküdar Üniversitesi Değerler Eğitimi Araştırmalar ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Sırrı Akbaba, Hocalı Soykırımının psikolojik yönü ve insanların yaşadıkları travmalara değindi. Akbaba; “Osmanlı topraklarının geniş coğrafyaya hâkim olması nedeniyle dünyanın birçok yerinde Türk toplumları mevcuttur. Sadece Ermenistan’da yüzlerce Türk köyü vardır, fakat köylerimizden bir tanesi bile kalmamıştır. Hatta mezarlarımız bile yok edilmiştir. Psikolojik açıdan saldırganlık modellerine göre birincisi doğuştan gelen saldırganlıktır. Ermenistan için de Azerbaycan için de bu böyledir. Bunun dışında sonradan, çevrenin etkili olduğu teoriler vardır. Bunlardan birisi de engellenmedir. İnsan hedefine doğru giderken önüne engel çıktığında öfkelenir. Zamanında Ermenistan yoktu bu topraklar tamamen Türk toprağıdır. Buna rağmen Ermenistan devletine izin verilmiş fakat bu devlet durmamış Azerbaycan için en önemli bölgelerden biri olan Karabağ için hak iddia etmiştir. Bu durumda teoriler geçersiz kalmaktadır. Azerbaycan’da yaşananlarda Türkiye her zaman yardımcı olmuştur çünkü; Türk’ün Türk’e yardımı özüne yardımdır. Teorilerden biri de doğrudan kışkırtmadır. Batı Ermenistan’ı kışkırtarak saldırmasına neden olmuştur. Bir de öğrenilen saldırganlık çeşidi var. Türk kültürünün özünde vahşilik yoktur, ikinci Karabağ savaşında hiçbir sivile zarar verilmeden işgalden kurtarılmıştır.” ifadelerini kullandı.  TİHEK Üyesi Genç: “Hocalı’da insanların yaşam hakkı ellerinden alınmıştır”Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Kurul (TİHEK) Üyesi Mehmet Emin Genç Hocalı’da meydana gelen vahşetin bir soykırım olduğunu vurguladı. Birinci Karabağ Savaşı’nda yaşamlarını kaybedenleri rahmetle anarak sözlerine başlayan Genç; “İnsan hakları açısından Hocalı’da insanların yaşam hakkı ellerinden alınmıştır. İşkence ve insanlık dışı onur kırıcı muameleler yapılmış, insanların vücutlarına yapılan müdahaleler ile insanlık onuru ayaklar altına alınmıştır. İnsanın yaşantısına, dinine, her tür insani vasfına saygı göstererek insan hakları yaşatılmış olur. İnsan hakları ihlalleri açısından mülkiyet hakkı ihlal edilmiştir. Buna hiç kimsenin hakkı yoktur. İnsanların aile kurma hakkı ihlal edilmiş, pek çok insan esir alınmış, yıllarca işkenceye uğramış, eğitim hakları ihlal edilmiş, birçoğu hayatına kaybederken pek çoğu da mülteci konumuna düşmüştür. Bu bir soykırımdır. Pek çok ülke bu durumu soykırım olarak kabul ediyor. İnsan Hakları İzleme Örgütü Hocalı’da yaşanan katliamı soykırım olarak tanıyor. Gerek Karabağ bölgesinde Hocalı’da, gerekse başka coğrafyalarda Ermenilerle ilgili birçok olay yaşadık. Bir zamanlar ‘milleti sadıka’ yani Osmanlı Devleti’ne en sadık millet olarak bilinen Ermeniler Osmanlı’da memuriyet gibi yüksek görevler yapmış fakat devletin zayıflamasıyla bu millete pek çok zulümler yaşatmışlardır. Bu soykırımın nedeni insanların Türk ve Müslüman olmalarıdır. Bunu insanlığa anlatmaya devam etmeli ve unutturmamalıyız.” şeklinde konuştu.Üsküdar Üniversitesi İnsan Hakları Kulübü Başkanı Elmazovska: “Hocalı’daki soykırım Srebrenitsa’da da yapıldı”Son konuşmacı Üsküdar Üniversitesi İnsan Hakları Kulübü Başkanı Reyhan Elmazovska Balkanlardan gelen bir öğrencinin gözüyle Hocalı’nın 21. Yüzyılın en büyük katliamlarından biri olduğunu aktardı. Elmazovska; “Tarihte Hocalı katliamlarının temelleri görülmektedir. Bölgede Rusya Ermenistan nüfusunu artırma stratejisini desteklemiştir. Hocalı’da yapılan soykırım Kosova’da ve Srebrenitsa’da da yapıldı. Zulmü yapanların ismi değişti ama zulme uğrayanlar değişmedi. Türk ve Müslüman toplumlar dünyanın her yerinde soykırım ve katliamlara maruz kaldı.” dedi.Katılımcılar arasında yer alan Üsküdar Üniversitesi Rektör Yardımcı Prof. Dr. Hikmet Koçak Hocalı vahşetiyle ilgili değerlendirmede bulundu. Azerbaycan Kuba şehri ziyareti sırasında dere kenarında bulunan kemik yığınlarını unutamadığını aktaran Koçak, Hocalı’da büyük bir soykırım yaşandığını söyledi.Savaşın şahitlerinden Doç. Dr.  Aygün Halilkızı Azerbaycan’da yaşananları anlattı. Son olarak Üsküdar Üniversitesi Sosyoloji bölümünden Dr. Öğr. Üyesi Zülfikar Özkan’ın konuşmalarının ardından etkinlik son buldu.

23 ŞUB 2022

Prof. Dr. Ebulfez Süleymanlı, okul yöneticileriyle bir araya geldi

İnternet, iletişim teknolojileri ve yapay zekânın dijital dönüşümün temel üçlemesi olduğundan bahseden Prof. Dr. Ebulfez Süleymanlı, dijitalleşmenin aynı zamanda bilgiye erişimi kolaylaştığını dile getirdi. Prof. Dr. Ebulfez Süleymanlı; “Eğitim-öğretim alanında dijitalleşmenin getirdiği yenilikler ile geleneksel eğitim anlayışı geride bırakılarak eğitimde yeni bir döneme geçilmekte ve bu dönem yeni eğitim felsefesini zaruri kılmaktadır. Bu dönemin eğitim felsefesinin temelini tektipçiliğin yerine her çocuğun kendi benzersizliğinin tadına varabileceği bir varoluş süreci olabilmeli.” şeklinde konuştu.Seminer, Pendik İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Avni Er’in Prof. Dr. Ebulfez Süleymanlı’ya   takdim ettiği teşekkür plaketinin ardından sona erdi.

18 ŞUB 2022

Üsküdar Üniversitesi 7. Uluslararası Eğitim Konferansına katıldı

“Prof. Dr. Süleymanlı Eğitimde Güncel Sorunlara Dikkat Çekti”Ukrayna Eğitim ve Bilim Bakanlığı, Ukrayna Ulusal Havacılık Üniversitesi ve Ukrayna Eğitim Geliştirme Enstitüsü tarafından çevrimiçi olarak düzenlenen “Eğitim Sisteminde Güncel Sorunlar: Ortaöğretim– Üniversite Öncesi Eğitim – Yüksek Öğretim” ana temalı 7. Uluslararası Eğitim Konferans düzenlendi. Üsküdar Üniversitesi Sosyoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ebulfez Süleymanlı, 15 farklı ülkeden 70 akademisyenin katıldığı eğitim konulu seminerde sunum gerçekleştirdi. 7. Uluslararası Eğitim Konferansı’nda gerçekleştirilen sunumlar ile eğitim sisteminde yaşanan güncel sorunlara dikkat çekildi. Davetliler arasında yer alan Üsküdar Üniversitesi Sosyoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ebulfez Süleymanlı aynı zamanda konferansın bilim kurulunda da yer alıyor.“Üsküdar’dan Uluslararası Konferansta Dikkat Çeken Sunum”Ukrayna Eğitim ve Bilim Bakanlığı ile üniversite ve enstitülerin ortak çalışmalarıyla ortaya konan 7. Uluslararası Eğitim Konferansında, eğitim sisteminde yaşanan güncel sorunlara dikkat çekilen birçok proje ve çalışma ortaya kondu. Üsküdar Üniversitesini temsilen konferansa katılan Prof. Dr. Süleymanlı ve Üsküdar Üniversitesi Sosyoloji Bölümü yüksek lisans öğrencisi Nurşah Akça sunumlarında küresel bir probleme dikkat çekti. Süleymanlı ve Akça; “Dijitalleşme, Eğitim ve Yalnızlık” başlıklı sunumlarında, pandemiyle birlikte eğitimde hız kazanan dijitalleşmenin öğrencilerin sosyal ilişkilerinde ve davranışlarında değişikliklere neden olduğunu aktardı. Özellikle teknolojik cihazların amaç dışı veya kontrolsüz kullanılmasının öğrencilerin psikososyal dünyalarını tehdit ederek yalnızlık probleminin derinleşmesine neden olduğunu dile getiren Süleymanlı ve Akça, öğrencilerin yalnızlık düzeyinin azaltılmasında çocuk ve gençlere sevgi, güven ve kabulün olduğu bir aile ortamı oluşturulmasının ve sosyal bağlantılar kurmalarının teşvik edilmesinin önemli olduğunu dile getirdi.

16 ŞUB 2022

“Bediüzzaman'ın Gözüyle Küreselleşme ve Ahlak” kitabi raflarda yerini aldı

İki farklı din ve kültürü buluşturdu…Eserin yazarları Özdemir ve Ian’ın iki farklı dinden ve kültürden gelmesine rağmen Bediüzzaman’ın ahlak anlayışında ortak paydada buluşması, eserin büyük bir kültürel zenginlik içerdiğini gözler önüne seriyor. Ayrıca eser birçok değerli yazarın makalelerinden oluşuyor. Amerikan değerlerinin tüm dünyaya empoze edilmesi anlamında olumsuz bir küreselleşmenin hâkim olduğu dünyada, İslam’ı ve Müslümanları radikal, şiddet yanlısı gibi kalıplar içerisine hapseden ve olumsuz değer yargıları içeren etiketlerle lanse eden bakış açısı hâkim durumda. Eser bu konu hakkında eleştirel bir yaklaşımla son dönem İslam mütefekkirlerinden Bediüzzaman Said Nursi’nin yukarıda çizilen çerçeveden farklı olduğunu ortaya koyarak, Müslümanların zengin düşünce dünyasında bir keşif yaparak okuyucuya yeni bakış açıları sağlıyor.Nursi’nin mesajının evrensel karakteri sebebiyle okuyucu kitapta, İslam alimleri ile Hıristiyan ve Yahudi bilim adamlarını, İslam’ın tabiatı ve Said Nursi’nin tefekkürü üzerinde söyleşirken buluyor.Kitapta “etik” ve “küreselleşme” konuları mercek altına alınırken bu iki konuyu uygun bir şekilde ele almak ve anlaşılmasını sağlamak için müspet / şiddet karşıtı hareket ve modernite konularıyla ilgili makaleler de eserde yer buluyor. Küreselleşmenin İslam’a yönelttiği eleştirileri Said Nursi’nin düşünceleri bağlamında değerlendiren eser, okuyucuya yeni bakış açıları ve pencereler açıyor.Kitaba dair daha fazla bilgi için:

28 OCA 2022

Risale-i Nur Araştırmaları Platformu’nda Said Nursi ve Hadis konusu ele alındı

Moderatörlüğünü Üsküdar Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Felsefe Bölüm Başkanı Prof. Dr. İbrahim Özdemir’in üstlendiği programda “Hadisler, Hz. Peygamber’in sünneti yaşama şeklinde gelecek nesillere aktarımın en temel noktasıdır.” diyen Prof. Dr. Mehmet Bilen: Hadisler, sünnetin önemli ve en geniş kaynağıdır. Bediüzzaman’ın ‘Hadis maden-i hayat mülhim-i hakikattir’ sözünde de görüldüğü üzere Hadislerin önemine vurgu yapılıyor burada. Hz. Peygamber’in sünneti yaşama şekliyle sonraki nesillere hadislerle ulaştırıldığına dikkat etmek gerekiyor. Bu hayata dair hakikatlerin öğrenilmesi noktasında hadisin ne kadar mühim bir kaynak olduğunu ortaya koymuş olduğunu düşünüyorum.” ifadelerini kullandı.“Hadis kavramının özünü kavramalıyız”Temelde Hadis kavramının aidiyetini sorgulamamızın önemini vurgulayan Prof. Dr. Mehmet Bilen, “Hadis kavramının tanımı yapılırken 2 farklı tanım yapılıyor hadis, ilk anlamda Hz. Peygamber’in söz, fiil ve takrirleridir şeklinde mutlak bir tanım da var ama asıl makbul olan tanım, Hz. Peygamber’e nisbet edilen söz fiil ve takrirler şeklinde. Hadis diyebildiğimiz rivayetler alimler tarafından Hz. Peygamber’e nisbet edilmiş. Bunların saha şartlarını taşıyıp taşımadıkları alimlerin çeşitli çalışmalarıyla ortaya konularak Peygamber efendimize aidiyetleri sorgulandıktan sonra sahi hadis oldukları söylenmiştir. Bunun için tanımlarda bu noktanın vurgulanması çok önemli.” dedi.“Hadislerin yazılması 2 ayrı döneme işaret ediyor”Hadislerin geçmişten bu yana tarihsel sürecine değinen Bilen; “Hadisler, resmi bir girişimle yazıya geçirilmemiş ama sahabelerin bir kısmı özel sahifeler oluşturmuşlar Hz. Peygamberin bilgisi dahilinde ama çoğunlukla şifahi gelenek olarak aktarılıyor. Yani hafızalarda resulallah hazretlerinin aktarılması. Hemen hemen Hicri 1. Asır boyunca devam ediliyor. Hz. peygamber sürecinden sonra ve talebelerden sonra da hadis yazanlar var. Hicri 1. Asır sonunda Ömer Bin Abdullaziz döneminde Ömer bin Abdullaziz’in direktifiyle Medine valisi ve diğer valilere gönderdiği mektuplarla Hz. Peygamber’in hadislerinin yazıya geçirilmesi başlanıyor. Bunun gerekçesi olarak alimlerin ölmesi ve hadislerin kaybolması endişesi var. Böylece halifenin emriyle hadislerin yazıya geçirilmesini görüyoruz. Bu sürece tedvin dönemi diyoruz. Hz. peygamber döneminde sahabelerin özel olarak yazma sürecine kitabe diyoruz. Hadis dönemi açısından 2 ayrı döneme işaret ediyor. Devamında da tasnif dönemi başlıyor. Tasnif dönemi, hadislerin bir araya getirilerek kitaplarda tasnif edilmesi, konularına göre, sahabe ismine göre bir araya getirilmiş böylece hadislere ulaşmak daha kolaylaşmış oluyor.“İnsanların sünneti bir yaşam modeli olarak anlamlandırması gerekiyor”İslamiyet’te sünnetleri bireysel anlamın yanı sıra toplumsal anlamda da yaşam amacı haline getirmesi gerektiğinin altını çizen Prof. Dr. Mehmet Bilen: “Sünnet sadece bireysel anlamda Hz. peygamberin hareketlerinden ibaret değil. Hz. peygamberin sünneti dediğimiz Kuranı yaşanan şekli toplumsal ve evrensel boyutuyla da dikkat çekiyor. Ortaya koyduğu yaşam tarzı, ortaya koyduğu Kuran-i açıklamalar, uygulamalar hem bireysel anlamda hem de toplumsal anlamda ortaya konacak sünnete dayalı yaşama dair bize her türlü malzemeyi sunuyor. Sadece bireysel boyutuyla kalırsak sünnetin büyük bir kısmını devre dışı bırakmış oluruz. Maalesef günümüzdeki hâkim anlayış da bu. Sünnet deyince insanların aklına gelen bireysel yüzük takmak, sağ tarafa yatmak gibi. Hz. Peygamber’in insanlarla birbirleriyle etkileşiminde dikkat etmeleri gereken hususlar, toplumu nasıl iyi yönde inşa ettiği bugün toplumsal anlamda birçok problemlerimize ışık tutuyor.” ifadelerini kullandı.“Hadis, İslam modelini inşa eden ölçüler taşıyor”“İslamiyet’i birinci öncelik, gaye-i hayal yapmak. İnsanlar arası ilişki, fakirlere karşı hareketleri, sünnetin toplumsal boyutuna dikkat çekiliyor” diye ekleyen Prof. Dr. İbrahim Özdemir: “Hz. Peygamber’i rol model almış insanların hayvanlara karşı merhametiyle, israf yapmamaya özen göstermeleri de anlaşılıyor. Sünnetin insan hayatına önemi de bu şekilde toplumsal olarak her anlamda yansımış oluyor.” dedi.Hadis kaynaklarında isrâiliyat izlerine rastlanabiliyorBazı Hadis kaynaklarında İslam dışı her kültürden mevzu hadislerin varlığına dikkat çeken Prof. Dr. Mehmet Bilen: “Zayıf hadisler, İslam dışı her kültürden hatta İslam karşıtı kişiler tarafınca dini bozmak amacıyla uydurdukları rivayetlere kadar geniş anlam içeriğine de kavuştuğunu görüyoruz. Bazı alimler de bu şekilde İsrâiliyat’ı değerlendirmişlerdir. Üstad Bediüzzaman’ın da İsrâiliyat’a dikkat çekiyor. Özellikle Müslüman olan Ehl-i Kitap alimleriyle birlikte onların bilgileriyle de İslam’a dahil olduklarını özellikle Kâb- El Ahbâr gibi zatları ön plana çıkarıyor. Bu gibi zatlar İsrâiliyat’ın kaynağı olarak ön plana çıkarılıyor. Hadis kitaplarında tefsir ve tarih kaynaklarına göre daha azdır. Çünkü hadisçilerin rivayetleri değerlendirirken göz önünde bulundurdukları şartlardır. Onlar daha sıkı davranmışlardır buna rağmen hadis kaynaklarında da bazı isrâiliyat rivayetlerine sirayet ettiğini söylemek gerekiyor. Said Nursi, Kur-an’ın tefsirinde Kuran’ın Kur-an ile veya sahi hadisle tefsir edilmesi gerektiğini bu tür isrâiliyat haberleriyle Kur-an’ın ve hadisin doğrudan manasını bulmayla doğru olmadığına özellikle dikkat çekiyor.” ifadelerini kullandı.Muhabir: Ayça Aracıçam

27 OCA 2022

Materyalist bilim anlayışının modası geçmiş olamaz mı?

“Bizler çeşitli uzmanlık alanlarında (biyoloji, sinirbilim, psikoloji, tıp, psikiyatri) çalışan, uluslararası alanda tanınan bir grup bilim insanıyız. Arizona Üniversitesi'nden Dr. Gary E. Schwartz, Dr. Mario Beauregard ile Columbia Üniversitesi'nden Dr. Lisa Miller'ın ev sahipliğinde Canyon Ranch'te (Tucson, Arizona, ABD) 7-9 Şubat 2014 tarihlerinde düzenlenen Post-Materyal Bilim, Maneviyat ve Toplum Uluslararası Zirvesine katıldık.Bu zirvenin gayesi, materyalist ideolojinin bilim üzerindeki etkisini ve ortaya çıkan post-materyalist paradigmanın bilim, maneviyat ve toplum üzerindeki etkisini tartışmaktı. Post-materyalist bir bilim için Manifestomuzu oluşturan aşağıdaki sonuçlara ulaştık.Bilimlerin dogmatizm tarafından ve özellikle materyalist felsefe tarafından, maddenin tek gerçeklik olduğu ve zihnin beynin fiziksel faaliyetinden başka bir şey olmadığı doktrinine boyun eğme tarafından daraltıldığına inanıyoruz. Bilimlerin, veri toplama, hipotezi test etme ve eleştirel tartışma gibi bilimsel yöntemlere bağlı kalarak; materyalizmin kısıtlama ve dogmanın önyargıları olmaksızın, doğal dünyayı gerçekten açık bir şekilde araştırmakta özgür olmaları halinde daha bilimsel olacağına inanıyoruz.”Post-Materyalist Bilim için Manifesto: Modern bilimsel dünya görüşü, ağırlıklı olarak klasik fizikle yakından ilişkili varsayımlara dayanmaktadır. Materyalizm -maddenin tek gerçeklik olduğu fikri- bu varsayımlardan birisidir. Diğer ilgili bir varsayımsa indirgemeciliktir; yani karmaşık şeylerin, onları oluşturan parçalarının etkileşimlerine veya küçük maddi parçacıklar gibi daha basit veya daha temel şeylere indirgeyerek anlaşılabileceği fikridir.On dokuzuncu yüzyıl boyunca bu varsayımlar daralmış, dogmalara dönüşmüş ve birleşerek “bilimsel materyalizm” olarak bilinen ideolojik bir inanç sistemine dönüşmüştür. Bu inanç sistemi, zihnin beynin fiziksel faaliyetinden başka bir şey olmadığını; düşüncelerimizin beyinlerimiz ve bedenlerimiz, hareketlerimiz ve fiziksel dünya üzerinde herhangi bir etkisinin olamayacağını ima eder.Bilimsel materyalizm ideolojisi, yirminci yüzyılda üniversitelerde hâkim ideoloji haline geldi. O kadar baskın bir hal aldı ki, bilim adamlarının çoğu bunun yerleşik deneysel delillere dayandığına ve dünyanın tek rasyonel görüşünü temsil ettiğine inanmaya başladılar.Materyalist felsefeye dayalı bilimsel yöntemler, yalnızca doğayı anlamamızı arttırmada değil, aynı zamanda teknolojideki ilerlemeler yoluyla daha fazla kontrol ve özgürlük getirmede de oldukça başarılı oldu.  Bununla birlikte, materyalizmin akademik dünyada neredeyse mutlak egemenliği, bilimleri ciddi şekilde daraltarak zihin ve maneviyatla ilgili bilimsel çalışmaların gelişmesini engelledi. Gerçeklik için özel bir açıklayıcı çerçeve olarak bu ideolojiye olan inanç, bilim insanlarını insan tecrübesinin öznel boyutunu ihmal etmeye zorladı. Materyalist bilim anlayışı kendimiz ve doğadaki yerimiz hakkında ciddi biçimde çarpıtılmış ve yoksullaştırılmış bir anlayışa yol açtı.Bilim, her şeyden önce, gözlem, deneysel araştırma ve fenomenlerin kuramsal açıklaması yoluyla doğa hakkında bilgi edinmenin dogmatik olmayan, açık fikirli bir yöntemidir. Metodolojisi materyalizm ile eşanlamlı değildir ve herhangi bir özel inanç, dogma veya ideolojiye bağlı olmamalıdır.On dokuzuncu yüzyılın sonunda fizikçiler, klasik fizikle açıklanamayan deneysel fenomenleri keşfettiler. Bu da 1920'lerde ve 1930'ların başında, kuantum mekaniği adı verilen devrim niteliğinde yeni bir fizik dalının gelişmesine yol açtı. Kuantum mekaniği, atomların ve atom altı parçacıkların gerçekten katı nesneler olmadığını -belirli uzaysal konumlarda ve belirli zamanlarda kesin olarak var olmadıklarını- göstererek dünyanın maddi temellerini sorguladı. En önemlisi, Kuantum mekaniği gözlemlenen parçacıkların ve gözlemcinin (fizikçi ve gözlem için kullanılan yöntemle) bağlantılı olduğunu ortaya koyduğundan, zihni temel kavramsal yapısına açıkça dahil etti. Kuantum mekaniğinin bir yorumuna göre, bu gözlemcinin bilincinin gözlemlenen fiziksel olayların varlığı için hayati önem taşıdığını ve zihinsel olayların fiziksel dünyayı etkileyebileceğini ima eder. Son deneylerin sonuçları bu yorumu desteklemektedir. Bu sonuçlar, fiziksel dünyanın artık gerçekliğin birincil veya tek bileşeni olmadığını ve zihne atıfta bulunmadan tam olarak anlaşılamayacağını göstermektedir.Psikolojik araştırmalar, bilinçli zihinsel faaliyetlerin davranışı nedensel olarak etkileyebileceğini ve fail faktörlerinin (örneğin inançlar, hedefler, arzular ve beklentilerin) açıklayıcı ve tahmin edici değerinin çok yüksek olduğunu göstermiştir. Ayrıca, psikonöro immünolojideki araştırmalar, düşüncelerimizin ve duygularımızın beyne bağlı fizyolojik sistemlerin (örneğin bağışıklık, endokrin, kardiyovasküler) aktivitesini önemli ölçüde etkileyebileceğini göstermektedir. Diğer açılardan, duygusal öz-düzenleme, psikoterapi ve plasebo etkisine ilişkin nörogörüntüleme çalışmaları, zihinsel olayların beynin aktivitesini önemli ölçüde etkilediğini göstermektedir.Sözde “psi fenomeni” [doğal yasa ile açıklanamayan çeşitli olay türlerinden herhangi biri veya alışılmış duyusal yeteneklerden başka görünüşte edinilen bilgiler] üzerine yapılan araştırmalar, bazen sıradan duyuları kullanmadan ve alışılmış uzay ve zaman kısıtlamalarını aşan yollarla anlamlı bilgiler alabileceğimizi göstermektedir. Ayrıca, psi araştırması, fiziksel aygıtları ve canlı organizmaları (diğer insanlar dahil) uzaktan- zihinsel olarak etkileyebileceğimizi göstermektedir. Psi araştırması ayrıca uzak zihinlerin yerel olarak bağıntılı olmayan şekillerde davranabileceğini göstermektedir. Bunun anlamı, uzak zihinler arasındaki bağıntıların dolayımsız (bilinen herhangi bir enerji sinyaliyle bağlantılı değiller), hafifletilmemiş (artan mesafe ile bozulmazlar) ve anında (eşzamanlı gibi görünüyorlar) olduğu varsayılır. Bu olaylar o kadar yaygındır ki, anormal veya doğal yasaların istisnaları olarak görülemezler. Ancak yalnızca materyalizme dayandırılamayan daha geniş bir açıklayıcı çerçeveye duyulan ihtiyacın belirtileri olarak görülebilirler.Kalp durması sırasında klinik ölümde bilinçli zihinsel hareketlilik yaşanabilir [“ölüme yakın deneyim” [ÖYD] olarak adlandırılan şey budur). Bazı ölüme yakın deneyimciler (ÖYD'ler), kalbin durması sırasında meydana gelen doğru vücut dışı algılar (yani gerçeklikle örtüştüğü kanıtlanabilen algılar) bildirmiştir. ÖYD'ler ayrıca kalp durması tarafından tetiklenen ÖYD'ler sırasında derin manevi tecrübeler bildirmektedirler. Kalp durmasından sonra beynin elektriksel aktivitesinin birkaç saniye içinde durması dikkat çekicidir.Kontrollü laboratuvar deneyleri, yetenekli araştırma medyumlarının (fiziksel olarak ölmüş insanların zihinleriyle iletişim kurabildiklerini iddia eden kişiler) bazen ölen kişiler hakkında oldukça doğru bilgiler elde edebildiğini belgelemiştir. Bu ayrıca, zihnin beyinden ayrı olarak var olabileceği sonucunu desteklemektedir.Materyalist eğilimli bazı bilim insanları ve filozoflar, kendilerinin dışlayıcı özel dünya anlayışlarıyla tutarlı olmadığı için bu fenomenleri kabul etmeyi reddediyorlar. Postmateryalist doğa araştırmalarının reddedilmesi veya post-materyalist bir çerçeveyi destekleyen güçlü bilim bulgularını yayınlamayı reddetmek, deneysel verilerin her zaman yeterince ele alınması gerektiği anlamına gelen bilimsel araştırmanın hakiki ruhuna aykırıdır. Tercih edilen kuramlara ve inançlara uymayan veriler a priori olarak (peşinen, hiçbir delile dayanmadan) reddedilemez. Böyle bir reddetme, bilimin değil ideolojinin alanıdır.Psi fenomeninin, kalp durmasındaki ÖYD'lerin ve güvenilir araştırma ortamlarından elde edilen tekrarlanabilir kanıtların, yalnızca materyalizm merceğinden bakıldığında anormal göründüğünü anlamak önemlidir.Ayrıca materyalist kuramlar, beynin zihni nasıl oluşturduğunu açıklayamamakta ve bu manifestoda ima edilen ampirik kanıtları açıklayamamaktadırlar. Bu başarısızlık bize, artık kendimizi eski materyalist ideolojinin prangalarından ve körlüklerinden kurtarmanın, doğal dünya kavramımızı genişletmenin ve post-materyalist bir paradigmayı benimsemenin zamanının geldiğini söylüyor.Post-materyalist paradigmaya göre: a) Zihin, gerçekliğin fiziksel dünya kadar eski bir yönünü temsil eder. Akıl kâinatta temeldir, yani maddeden türetilemez ve daha temel bir şeye indirgenemez.b) Zihin ve fiziksel dünya arasında karşılıklı derin bir bağlantı vardır.c) Zihin (irade/niyet) fiziksel dünyanın durumunu etkileyebilir ve yerel olmayan (veya genişletilmiş/yayılmış) bir tarzda çalışabilir. Başka bir ifadeyle, beyinler ve bedenler gibi uzaydaki belirli noktalarla veya şimdiki zaman gibi zamandaki belirli noktalarla sınırlı değildir. Zihin fiziksel dünyayı bir yere bağlı olmayan bir şekilde etkileyebileceğinden, bir deneycinin niyetleri, duyguları ve arzuları, kontrollü ve kör deneysel tasarımlarda bile deneysel sonuçlardan tamamen izole olmayabilir.d) Zihinler görünüşte sınırsızdır. Tüm bireysel ve tek tek zihinleri içeren bir Tek Zihni öneren bir şekilde birleşebilirler.e) ÖYD'lerde kalbin durması, beynin zihinsel aktivitenin bir alıcı-vericisi olarak hareket ettiğini, yani zihnin beyin aracılığıyla çalışabileceğini, ancak beyin tarafından üretilmediğini ileri sürer. Kalp durması sırasında meydana gelen ÖYD'ler, araştırma ortamlarından elde edilen kanıtlarla birleştiğinde, bedenin ölümünün ardından bilincin hayatta kaldığını ve fiziksel olmayan diğer gerçeklik düzeylerinin varlığını ileri sürer.f) Bilim insanları, insan varlığının merkezi bir yönünü temsil ettikleri için maneviyatı ve manevi tecrübeleri araştırmaktan korkmamalıdırlar.Post-materyalist bilim, şimdiye kadar gerçekleştirilen deneysel gözlemleri ve bilimsel başarıların büyük değerini reddetmez. Tabiatın harikalarını daha iyi anlamak için insan kapasitesini genişletmeyi ve bu süreçte kâinatın çekirdek dokusunun bir parçası olarak zihin ve ruhun önemini yeniden keşfetmeyi amaçlar. Post-materyalizm, kâinatın temel bir bileşeni olarak görülen maddeyi içerir.Post-materyalist paradigmanın geniş kapsamlı sonuçları vardır. İnsan ve bilim insanı olarak itibar ve gücümüzü geri vererek, kendimize dair sahip olduğumuz bakış açısını kökten değiştirir. Bu paradigma şefkat, saygı ve barış gibi olumlu değerleri besler. Post-materyalist paradigma, kendimiz ve genel olarak tabiat arasındaki derin bağı vurgulayarak, aynı zamanda çevre bilincini ve biyosferimizin korunmasını da teşvik eder. Dahası bu yeni bir şey olmayıp, kadim zihin-beden-ruh uygulamaları, dini gelenekler ve tefekkürî yaklaşımlarda muhafaza edilmiş ve korunmuş olan bu anlayış yaşanmış bir madde ötesi anlayışın sağlık ve zindeliğin temel taşı olabilir.Materyalist bilimden post-materyalist bilime geçiş, insan uygarlığının tekamülü için hayati öneme sahip olup; yer merkezcilikten güneş merkezciliğe geçişten bile daha önemli olabilir.Orijinal İngilizce metin için: Çeviri: Prof. Dr. İbrahim Özdemir (Üsküdar Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekanı, Çevre Ahlakı Platformu Direktörü)

26 OCA 2022

Üsküdar Üniversitesi Sosyoloji Bölümü öğrencilerinden anlamlı çalışma

Gönüllü öğrenciler ve 65 yaş üstü sınırlı sayıda katılımcıyla gerçekleştirilen programda; “günlük yaşama uyum becerileri, yakın zamanda yaşamalarındaki en iyi üç şey, nasıl anılmak istedikleri, şükran ve minnettarlık yazısı, pozitif anların anımsanması, zorluğun ardından büyümenin değerlendirilmesi,” üzerine paylaşımlarda bulunuldu…“Pandemide bizim için bir şeyler yapanlar var”Üsküdar Üniversitesi İTBF Sosyoloji Bölümü öğrencilerinin katılımlarıyla sürdürülen, yaşlıların yaşamını gözden geçirmesine de vesile olan ve “pandemide bizim için bir şeyler yapanlar var” düşüncesiyle mutlu ayrıldıkları çalışmayla beraber yaşlılığın toplumsal bir olgu olarak değerlendirilmesine katkı sağlanarak, gençlerin bu bağlamda farkındalık kazanmasında da bir etki yaratılmış olundu.

20 OCA 2022

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesinde duygulu görev teslim töreni…

Prof. Dr. Nevzat Tarhan: “Gönül bağımız dostça devam edecek…”Üsküdar Üniversitesi Kurucu Rektörü Psikiyatrist Prof. Dr. Nevzat Tarhan, birlikte çalışmalar yaptığı Prof. Dr. Deniz Ülke Arıboğan’a teşekkürlerini şu sözlerle dile getirdi; “Deniz hanım gerçekten de burada bulunduğu sürede üniversitemize çok şey kattı. Çok güzel bir iz bıraktı, katkılarıyla gerçekten müthiş bir zenginlik verdi üniversitemize. Kendisine ciddi bir teşekkürümüz var. Gönül bağımız dostça belirli bir biçimde karşılıklı devam edecektir. Tekrar teşekkür ediyorum.” dedi.Prof. Dr. Deniz Ülke Arıboğan: “Sevgimiz baki kalacak ve çalışmaya da devam edeceğiz.”Rektör Danışmanı, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Deniz Ülke Arıboğan ise; “Ben gözüm arkada kalmadan gitmenin mutluluğunu yaşıyorum. Her zaman böyle olmaz, İbrahim hoca benim çok uzun zamandır tanıdığım birisidir. Aynı dönemlerde rektörlük yaptık kendisiyle. Hem akademik yeteneklerini hem yöneticiliğine, hem insanlığına, kalitesine sonuna kadar güveniyorum. Hep beraber inşa ettiğimiz bu sevgi dolu karşılıklı güven esasına dayalı uyumlu birlikteliğe hiçbir zeval gelmeden sistemin yürüyeceğinden eminim. Herkesten önce ben Nevzat hocaya teşekkür etmek istiyorum. Ayrılan herkes hocamıza teşekkür eder. Kendisi çok özel bir insan. Hepimize hocalık yapıyor, yol gösteriyor. Burada hep beraber güzel şeyler yaptığımızı düşünüyorum her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sevgimiz baki kalacak ve çalışmaya da devam edeceğiz.”İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesinin yeni dekanı olarak görevi Prof. Dr. Deniz Ülke Arıboğan’ dan teslim alan Prof. Dr. İbrahim Özdemir de Prof. Dr. Deniz Ülke Arıboğan’a her zaman değer verileceğini ve fikir alışverişlerinin asla bitmeyeceğini belirtti.  Görev devir teslim töreninde Prof. Dr. Deniz Ülke Arıboğan’a Üsküdar Üniversitesinde bugüne kadar yaptığı katkılarından ötürü plaket ve çiçek takdiminde bulunuldu.Görev devir teslim töreni hatıra fotoğrafı çekimi ile son buldu.

19 OCA 2022

Prof. Dr. Deniz Ülke Arıboğan İELEV Okulları Kariyer Günlerinde

“Başarının tek bir tanımı vardır: mutlu olmak”Kariyer planımızı yaparken, ilk adımda daima kendimizi mutlu edecek şeyleri göz önünde bulundurmanın önemine değinen Prof. Dr. Deniz Ülke Arıboğan: “Hayata nasıl baktığımız önemli. Biz yalnız bir toplum değiliz, bu kültürümüzün bir parçası. Başarının tek bir tanımı vardır mutlu olmak. Mutluluk, erdemler bütünüdür. Gerçek mutluluk, başkalarını mutlu etmekten geçer. Kariyer planınızı yaparken, kendinizi mutlu edecek şeyleri de göz önünde bulundurmalısınız. Birçok meslek ortadan kalkacak, istihdam olanakları ortadan kalkıyor fakat yeni istihdam alanları oluşacak. Teknoloji sayesinde artık her türlü olanağa çok daha hızlı ve kolay erişiliyor. Teknolojinin getirileri sayesinde insanlar hem çalışacak hem de sosyal hayatına daha fazla zaman ayırabilecek. Meslek sizi esir alamayacak, önünüzde bambaşka düzenekler var artık.” dedi.“Standartlaşmış kalıpları aşın!”Öğrencilere kariyer basamaklarını tırmanırken tavsiyelerde bulunan Arıboğan, “Önerim; standartlaşmış kalıpları aşın. Sizi mutlu edecek, başarılı kılacak alanlara yönelin. Başarı ve mutluluğun tek koşulu yetenek ve ilgilerinizle uyumlu olarak bir alana yönelmek.” ifadelerini kullandı.Konuşma sonrasında Arıboğan öğrencilerden gelen soruları da içtenlikle yanıtladı.

14 OCA 2022

“Pandemi ve Yalnızlık” kitabı Üsküdar Üniversitesi yayınlarından çıktı.

Kitap, 4-5 Aralık 2021’de düzenlenen II. Uluslararası Yalnızlık Sempozyumu’nda sunulan bildirilerin deşifre, makale ve deneme olarak düzenlenmiş biçimlerini içeriyor.Ayrıca kitapta sempozyumun oluşturduğu etkiye binaen kaleme alınmış makale ve denemeler de bulunuyor.Kitap, pandemi süreci ve yalnızlık durumu arasındaki ilişki biçimini disiplinler arası bir çerçevede değerlendiriyor. Bu bağlamda kitapta yurtiçi ve yurtdışından farklı disiplinlerden olan yazarlar tarafından pandemi ve yalnızlık ilişkisi tarihsel, felsefî, sosyolojik, tıbbî, psikiyatrik, psikolojik, politik ve sanatsal açılardan tahlil edilmekte olup, bu ilişkinin neden olduğu olumlu ve olumsuz yönler tartışmaya açılıyor.Kitabı bölüm yazarları arasında Prof. Dr. Nevzat Tarhan, Prof. Dr. Deniz Ülke Arıboğan, Prof. Dr. Erol Göka, Prof. Dr. Yılmaz Özbek,  Prof. Dr. Könül Bünyadzade, Prof. Dr Jıldız Urmanbetova gibi isimler yer alıyor.Pandemi süreciyle birlikte olumsuz yönü derinleşen yalnızlık durumunun neden olduğu çok yönlü sorunların çözümü noktasında bu kitap önemli bir kaynak niteliğinde olması da dikkat çekiyor.Fotoğraf: Beyza Gezer - Ayberk Erdoğan

11 OCA 2022

Üsküdar Üniversitesinde “Koruyucu Aile ve Toplum” Semineri Gerçekleştirildi

Pelin Çalışkanoğlu Ekşi: “Kan bağı olmadan can bağıyla aile olmayı yaşamalı”  Üsküdar Üniversitesi Güney Yerleşkede gerçekleştirilen ve Moderatörlüğünü Üsküdar Üniversitesi Sosyoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ebulfez Süleymanlı’nın yaptığı seminerde Kalben Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Pelin Çalışkanoğlu Ekşi koruyucu aile ve toplum konuşana ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Koruyucu aile uygulaması ile ilgili kendi hayat hikâyesini ve anılarını paylaşan Çalışkanoğlu ülkemizde koruyucu aile hizmet modeline ilişkin bilgiler verdi.  Ekşi, Kalben Derneğinin “koruyucu aile” kavramının tanıtılması ve bu konuda ailelerin teşvik edilmesi, koruma ve bakım altında bulunan çocukların güvenli aile ortamı ile buluşturulmasına yönelik faaliyetlerine ilişkin somut veriler paylaştı.Ekşi, “Kan bağı olmadan can bağıyla aile olmayı yaşamanın” çocuklar açısından çok önemli olduğunu da ifade etti.Ebulfez Süleymanlı: “Kalben Derneği ile sıkı bir işbirliğimiz var.”Prof. Dr. Ebulfez Süleymanlı Kalben Derneği ile Üsküdar Üniversitesi Sosyoloji Bölümü arasında sık bir işbirliğinin olduğunu hatırlatarak, Üsküdar Üniversitesi öğrencilerinin dernek faaliyetlerinde hem gönüllü staj yaptığını ve daha sonraki dönemde mezunlarında dernekte aktif çalışma yaşamına devam ettiğini belirtti. Süleymanlı, bu anlamda Kalben Derneğinin çalışmalarına bundan sonra da Üniversite olarak destekleyeceklerini dile getirdi.Aynı anda zoom platformu üzerinden yayınlanan seminere farklı üniversitelerden ve STK’lardan çok sayıda kişi katılım gösterdi.

31 ARA 2021

Doç. Dr. Dina Abdelzaher Üsküdar Üniversitesi’nde Seminer Verdi

Doç. Dr. Dina Abdelzaher, Üsküdar Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Felsefe Bölüm Başkanı aynı zamanda ÜÇAF Direktörü Prof. Dr. İbrahim Özdemir’i ziyaret ederek Üsküdar Üniversitesi’nin faaliyetleri ve ÜÇAF hakkında bilgi aldı.Prof. Dr. İbrahim Özdemir’in araştırmacıları arasında olduğu “el-Mizan: Dünya Çevre Sözleşmesi”yle ilgili takdirlerini belirten Abdelzaher; “Bu sözleşme tüm Müslümanlara ve insanlığa bir çağrı olacak. Hükümetler, STK’lar ve toplum için bir yol haritası olacak.” değerlendirmesinde bulundu.“Eko İslam: Ne, Nasıl ve Sonrası: Şirketlerden Dersler” (Eco Islam: the what, the how, and the next: Lessons from Corporations) başlıklı sunum gerçekleştiren Doç. Dr. Abdelzaher, bu konuda somut örnekler vererek insan-tabiat ilişkisinin dinamik yapasını anlattı. Ayrıca İslam ülkelerindeki üretici ve tüketicilerin el-Mizan: Dünya Çevre Sözleşmesi’nin mesajına kulak vererek; İslam’ın ruhuyla uyumlu, ahlaki bir sorumlulukla çevreye daha duyarlı bir işletme ve tüketici kitlesi oluşması gerektiğinin altını çizdi. Abdelzaher, sunumda tüketicilerin kendilerini daha iyi tanımaları ve neler yapabilecekleriyle birlikte işletmelerin de daha ‘yeşil’ olma çabalarıyla ilgili örnekler verdi.Üsküdar Üniversitesi’nden çeşitli fakültelerin yoğun katılımıyla gerçekleşen seminere, dışardan da ilgi büyüktü. Sunumun ardından soru-cevap ile devam eden program tartışma bölümü ile son buldu.Konuşmanın sonunda Prof. Dr. Özdemir, Doç. Dr. Abdelzaher’e Üsküdar Üniversitesi Kurucu Rektörü Prof. Dr. Nevzat Tarhan'ın The Rumi Therapy kitabını takdim etti.

29 ARA 2021

Al-Mizan: Dünya Çevre Sözleşmesi Moskova ve Ankara’da tanıtıldı

Prof. Dr. İbrahim Özdemir, İlim Dallarının Düşünce Temellerini Araştırma Enstitüsünde “Al- Mizan Dünya ve Çevre Sözleşmesi” konulu bir konferans verdi. Rusya Federasyonu Müslümanları Dini İdaresi ve Rusya Müftüler Konseyi tarafından Moskova’da çevrim içi düzenlenen 17. İslami Forum’a katıldı. Forumun açılışını aynı zamanda genel sekreterliğini de yürüten Rusya Federasyonu Müslümanları baş müftüsü ve Rusya Devlet Başkanı Müftüler Konseyi başkanı olan Şeyh Ravil Gaynutdın yaptı.Forumun bu yılki konusu Prof. Dr. Özdemir’in teklifi üzerine “Ekolojik Vaazdan Ekolojik Düşünmeye: Konuşmanın En İyi Yolunu Bulmak” oldu. Foruma Türkiye Diyanet İşleri Başkanı, Mısır Baş müftüsü, Bosna-Hersek Ulema Heyeti Başkanı başta olmak üzere Rusya Federasyonundaki dini liderle katıldı. Ayrıca İbrahim dinlerin temsilcileri de katıldı.Al- Mizan: Dünya Çevre sözleşmesi Ankara’da tanıtıldı ve tartışıldıÖzdemir öte yandan Ankara’da İlim Dallarının Düşünce Temellerini Araştırma Enstitüsünde “Al-Mizan: Dünya Çevre Sözleşmesi” konulu bir konferans verdi.Açış konuşmasını Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Felsefe Bölümünden Prof. Dr. Halil Rahman Açar’ın yaptığı programda iklim değişikliğinin sebep olduğu sorunların mahalli ve global sonuçlarına dikkat çeken Açar, “İbrahim Hoca 30 yılı aşkındır bir süredir bu konuyu çalışıyor. Bugün Müslüman çevrecilerden oluşan çekirdek bir ekibin bir süredir üzerinde çalıştığı “Al-Mizan: Dünya Çevre Sözleşmesi”nin oluşum aşama sürecini ve muhtevasını dinleyeceğiz. Kendisi de bu ekipte yer aldığı için, bu sözleşmenin oluşumu ve muhtevasıyla ilgili birinci elden bilgi sahibi olacağız.” dedi.Prof. Dr. Özdemir konuşmasına toplumda çevre şuurunu oluşturma ve çevre koruma bilinci oluşturmada dinin rolünü vurgu yaparak başladı.Birleşmiş Milletler Çevre Eyleminin, son on yılda iklim değişikliği, çevrenin korunması, biyolojik çeşitliliğin sürdürülebilir kullanımı ve yeniden ağaçlandırma vb. konularında bu dirençli inançlardan yararlanmanın önemli olduğu gerçeğine odaklandığını belirten Özdemir şu tespiti yaptı: “Dini inançların bilim, ekonomi, politika ve eğitim alanlarında müşterek büyük bir rolü oynayabileceği göz önüne alındığında Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine ulaşmada yapacağı değer de ortaya çıkıyor.” dedi.Neden al - Mizan?Bugün dünyanın birçok ülkesinde dini grupların mensupları, sosyal ve çevresel dönüşüm eğilimlerini etkilemek için bilim adamları, politik karar vericiler ve sivil toplum kuruluşlarının da olduğu daha geniş bir ittifaka katılıyorlar diyen Özdemir,  al-Mizan kavramını neden tercih ettiklerini ise şu şekide açıkladı:“Sözleşmenin adının Kur’ânî bir kavram olmasına özellikle dikkat ettik. Böylece bu metnin adı ve muhtevasıyla tüm Müslümanlarca benimsenmesini hedefliyoruz. Çekirdek ekibimiz üçü hanım olmak üzere on bir kişiden oluşuyor. Çekirdek ekipte çevreci Şii bir imam da var. Böylece Sözleşmenin tüm Müslümanları kucaklamasını ve tüm Müslümanlarca benimsenmesini hedefliyoruz. Sözleşmenin Müslümanlar için bir yol haritası olmasını temenni ediyoruz. Farklı alanlardan bilim insanları ve düşünürler olarak disiplinlerarsı bir ruh ve anlayışla tecrübemizi birleştirebilir ve önümüzdeki devasa sorunlara bütüncül bir açıdan bakabilirsek, çözümler de bulabiliriz.”Prof. Dr. Özdemir, “Al-Mizan: Dünya Çevre Sözleşmesi, Müslümanların güncel küresel meselelere katkıda bulunmaları, sürdürülebilir kalkınmayı gerçekleştirebilmeleri ve uluslararası ortak eylem yoluyla 2030 için ulusal kalkınma planlarını harekete geçirmeleri için dinden ve medeniyetten kaynaklanan sorumluluklarına ılımlı bir çerçeve yaklaşımı sunma” olarak özetlenebileceğini kaydetti.Prof. Dr. Özdemir, al-Mizan: Dünya Çevre sözleşmesinin tanıtımında Avrupa İklim Vakfının sağladığı desteği vurgulayarak teşekkür etti.Akademisyenlerin, üniversite öğrencilerinin ve enstitü üyelerinin izlediği konferans soru-cevap faslıyla son buldu.Konferans sonrasında Prof. Dr. Özdemir’e bir sürpriz yapılarak, bir portresi hediye edildi.

23 ARA 2021

Prof. Dr. İbrahim Özdemir Freud Üniversitesi’nde Al Mizan: Dünya Çevre Sözleşmesini anlattı

Üsküdar Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Felsefe Bölüm Başkanı Prof. Dr. İbrahim Özdemir’in içinde bulunduğu, ‘Al Mizan: Dünya İçin Bir Sözleşme’ deklarasyonu uluslararası çevrede ilgi odağı olmaya ve tartışılmaya devam ediyor. Prof. Dr. İbrahim Özdemir, Sigmund Freud Üniversitesi bünyesinde düzenlenen EMEL çalıştayına katıltı. Özdemir, “Al Mizan: Dünya Çevre Sözleşmesi”’nin ortaya çıkışını ve muhtevasını ele alarak İnsanlık mirası zikredilerek küresel iklim değişiklinin sonuçlarına dikkat çekti:“Allah’ın belirli bir ‘mizan, ölçü, düzen, vazife, anlam ve gaye’ ile yarattığı dünya ve içindeki ekosistemler çevre sorunları olarak adlandırılan büyük bir tahribatla karşı karşıya. Allah’ın her gün ve her an ‘belli bir ölçü ve dengeyle’ yarattığı ve yaratmaya devam ettiği kaynakları sınırsız ve sorumsuz bir tüketim anlayışıyla kullanıyor ve tahrip ediyoruz. Bunun en büyük deliliyse bu yaz dünyada ve ülkemizde daha önce görülmemiş boyutlarda yaşanan orman yangınları, sel felaketleri, kuraklık ve buna bağlı olarak ortaya çıkan maddi- manevi sorunlardır.” dedi.Prof. Dr. İbrahim Özdemir, Al Mizan’ın Kur-an’ın temel ilkeleriyle uyumlu sürdürülebilir bir kalkınma ve çevreyi koruma anlayışı için tüm Müslümanlara bir çağrı olduğunu vurgulayarak konuşmasını bitirdi.

22 ARA 2021

Almanya Sosyal Hizmetler Grubu Üsküdar’ı ziyaret etti

Çevre Ahlakı Forumu ve al-Mizan-Dünya Çevre Sözleşmesi hakkında bilgi verildiİnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Felsefe Bölüm Başkanı Prof. Dr. İbrahim Özdemir, misafirlere Çevre Ahlakı Forumu ile al-Mizan-Dünya Çevre Sözleşmesi hakkında bilgi verdi. Gruptaki çevreciler ortak proje yapmak konusunda Prof. Dr. İbrahim Özdemir ile anlaştı.İnteraktif ders büyük bir ilgiyle izlendiProf. Dr. İbrahim Özdemir’i ziyaret ettikten sonra heyet, Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölüm Başkanı ve Küreselleşme ve Gençlik Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi (KÜGEMER) Müdürü Prof. Dr. İsmail Barış’ın dersine katıldı.Alman Grubu Almanca konuşarak karşılayan Prof. Dr. İsmail Barış bir süre Almanya’da kaldığını ve Alman eğitim ve sağlık sistemini iyi bildiğini ifade etti. Heyet, Prof. Dr. İsmail Barış’ın öğrencilerle yaptığı interaktif dersi büyük bir ilgiyle izledi ve sorularıyla sık sık ek bilgiler istedi. Prof. Dr. İsmail Barış, ülkemizdeki Sosyal Hizmet uygulamalarını örneklerle ayrıntılı bir şekilde anlattı.Ortak projelerle somut adımlar atılacakZiyarete ilişkin değerlendirmelerde bulunan Özdemir; “SmF-Bundesverband, Müslüman refahını ilerletmeyi hedefleyen bir sosyal hizmet derneğidir. Bununla birlikte dernek, Müslüman kadınların refahını tüm toplum için görünür kılmaya çalışmaktadır. Kadınların güçlendirilmesini ve bunun yanında çocukların, gençlerin, kadınların, erkeklerin ve yaşlıların dezavantajlarının tazmin edilmesini savunur. SMF, odağını sosyal hizmette görmekte ve kendisini Müslüman kadınların refahına yerleştirmektedir. SMF, Müslüman şemsiye kuruluşlarla iş birliğini önemli görmektedir. Bu çerçevede Üsküdar Üniversitesiyle iş birliği yapmak istediklerini dile getirdiler. Önümüzdeki günlerde ortak projelerle ilgili olarak somut adımlar atılacak.”Heyet, Üsküdar Üniversitesinin altyapısına ve şehrin kalbinde yer almasına karşı hayranlıklarını ifade etti. Ziyaret, öğle yemeği ve hatıra fotoğrafının çekilmesinin ardından sona erdi.

10 ARA 2021

Prof. Dr. Nevzat Tarhan: “Geleceğin tehlikesi küresel bencillik, sonucu da yalnızlık”

 Üsküdar Üniversitesi Kurucu Rektörü, Yönetim Üst Kurulu Başkanı Psikiyatrist Prof. Dr. Nevzat Tarhan, geleceğin tehlikesinin nükleer silah değil, küresel bencillik olduğunu belirterek “Bunun sonucu da yalnızlık. İnsanlığı ve gelecek kuşakları bekleyen yalnızlığı vurgulamamız ve bununla ilgili bazı şeyler yapmamız çok önemli.” dedi.10-11 Aralık 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilen sempozyumda dijitalleşmenin yalnızlığa etkileri, Kazakistan, İngiltere ve Türkiye’nin çeşitli üniversitelerinden bilim insanları ve akademisyenlerin katılımlarıyla ele alınıyor.Prof. Dr. Ebulfez Süleymanlı: “Dijitalleşme ve yalnızlık ilişkisi derinlikli ele alınacak”Pandemi tedbirleri çerçevesinde çevrimiçi düzenlenen sempozyumun açılış konuşmalarını Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkanı, Üsküdar Üniversitesi Sosyoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ebulfez Süleymanlı yaptı. Dijitalleşmenin iletişim, kültürlenme, güncel gelişmeleri anlık takip edebilme gibi artılarının yanında bireylerin yaşam dengesini ele geçiren bir güce sahip olduğunu dile getiren Süleymanlı, dijitalleşme süreçleri ile yalnızlık durumu arasındaki karmaşık ilişkileri bütünlüklü, özgün ve derinlikli bir biçimde tartışmayı hedeflediklerini söyledi. 80’ler dizisinden özel mesaj 80’ler dizisi oyuncularının dijitalleşme ve yalnızlık üzerine sempozyuma özel dizi setinde çekilmiş video mesajının da gösterildiği sempozyumun ilk oturumunda, dijital çağda yalnızlık ele alındı.Prof. Dr. Nevzat Tarhan: “Dijitalleşme arttıkça yalnızlık da artıyor”Üsküdar Üniversitesi Kurucu Rektörü, Yönetim Üst Kurulu Başkanı, Psikiyatrist Prof. Dr. Nevzat Tarhan, “Dijitalleşme Çağında Yalnızlık” başlıklı bir konuşma yaptı. Dijitalleşme ve yalnızlık arasında ciddi bir şekilde sebep sonuç ilişkisi olduğunu kaydeden Prof. Dr. Nevzat Tarhan, “Dijitalleşme arttıkça yalnızlık da artıyor. Dijitalleşme şu anda ciddi bir küresel gerçek. Bu küresel gerçeğe karşı bizim yalnızlaşma olmadan nasıl bir çıkış yolu bulabiliriz diye düşünmemiz gerekiyor.” dedi.Prof. Dr. Nevzat Tarhan: “Sosyal medya yerine sanal medya denilmeli” “Sosyal medya” yerine “sanal medya” denilmesi gerektiğini belirten Prof. Dr. Nevzat Tarhan, “Hep sosyal medya deniyor ama dijital medya aslında sanal medya. Hiçbir sosyallik yok ki orada dijital bir iletişim var. Konuşma yok, sohbet yok, fiziksel bir temas yok, yakınlık yok içtenlik yok, samimiyet yok. Sanal medya aslında.” dedi.Dijital dünyada 2000’li yıllardan sonra dijital dönüşümlerin yaşandığını, 1993‘te ilk internetin kullanılmaya başladığını kaydeden Prof. Dr. Nevzat Tarhan, “Dijitalleşme 2000’lerin ortalarında artık kişinin kendini yeni ifade ettiği bir iletişim alanı haline geldi. Burada dijitalleşme ile yalnızlık arasındaki ilişkiye yeni boyut kazandıracak bir şey var. 2018’de Davos’ta konuşuldu ve küresel değişimlerin sinyali verildi. Orada dijital kontrol alt yapısı oluşturulup ilan edildi. Hatta orada bir itiraz sesi de yükseldi. Harari, ‘Dünyada dijital diktatörlüğe gidiliyor. Özgür olan son nesiliz.’ dedi. Bu haklı bir yansıma da aldı. ‘Yeni Tanrı yapay zekâ’ kavramı konuşuldu. Tanrı nedir? Her şeye gücü yeten, her şeyi kontrol eden,  her şeye güç veren. Burada da en büyük güç anlamında kullanıldı ve yapay zekâya böyle bir anlam yüklendi. ‘Zihinlerimiz beyinlerimiz hacklenebilir’ denildi ki doğru. Çeşitli dalgalarla kullanıyoruz. Manyetik uyarıları ve radyo frekanslarının hayvanlara etki ettiğini ve değiştirdiğini gören çalışmalar var.” dedi.Bu alandaki çalışmaların devam ettiğini kaydeden Prof. Dr. Nevzat Tarhan, özellikle beyin hastalıkları alanında önemli çalışmaların yapıldığını, bilimin yeni uzayının beyin olduğunu ifade etti.Prof. Dr. Nevzat Tarhan: “Metaverse, sanal evrende üç boyutlu kimliğimiz olacak”Metaverse denilen yeni bir kavramın artık konuşulduğunu kaydeden Prof. Dr. Nevzat Tarhan, “Metaverse derken evren üstü denilmek isteniyor. Şu anda sanal evren planı var. Sanal evrende çevrimiçi oyunlar var ve arttırılmış gerçeklik kullanılıyor. Bu evrende özel bir gözlükle dijital paralarla alışveriş yapılacak. Finansal sistem ve sanal evren oluşturulacak. Birbirinden bağımsız mecralar her biri. Mesela bizim sosyal medyada bir kimliğimiz var. Oradaki kimlik artık üç boyutlu olacak. O kimlikle artık siz sanal evrende girip sokaklarda dolaşacaksınız. Alışveriş yapacaksınız, oradaki kripto paralar kullanılacak. Gerçek dünyanın davranışını arttırılmış gerçekle teknolojiyle orada yaşayacağız. Blockchain bütün bilgiler kayıt altına alınacak. Veri tabanı oluşturuyor. Her şey kayıt altına alınacak ve bu o dünyada dijital varlıklar oluşacak. İnsan o evrene girecek, hiçbir iş yapmadan gezecek ve eğlenecek. Tüm bunlar sanal evrende yaşanacak.” diye konuştu.Prof. Dr. Nevzat Tarhan: “Dünyada ilk 10’dayız” Dünyada sosyal medya kullanımının en çok kullanıldığı ülkenin Güney Kore, ardından İngiltere olduğunu belirten Prof. Dr. Nevzat Tarhan, “Biz de ilk ondayız dünyada. İnternet alt yapısında kullanmada ABD’den öndeyiz. Türkiye de kişi başına günde 7 saat kullanım var. Birçok konuyu orada çözmeye çalışıyoruz, orada yapıyoruz.” dedi.İnsanlığın gidişine bakıldığında zenginleşmeye rağmen aynı oranda mutluluk puanının artmadığını, hatta düştüğünü belirten Prof. Dr. Nevzat Tarhan, “Bunun sebebi araştırıldığında Kaliforniya Sendromu ortaya çıkıyor. En çok orada dikkat çektiği için onun ismi verildi. Dört tane ana belirtisi var: Birincisi Hedonizm yani zevkçilik. Bu çağın insanı ego ideali olarak haz peşinde koşmayı yaşam felsefesi olarak kabul ediyor. Fedakârlık yapmak, ülke için, vatan için fedakârlık yapmak önemsenmiyor. Bunun yerine kişi ben önemliyim diyor. Kimi zaman gözlemliyoruz. Amerika’da eğitim almış bazı psikolog arkadaşlar, evlilik problemi çıktığı zaman ‘Sen önemlisin, aile önemli değil. Ayrıl’ tavsiyesinde bulunuyor. Aile demek birlikte uzun bir yolculuğa çıkmak demektir. Uzun yolculuğa çıkan biri okyanusun ortasında ben gemiyi terk ediyorum diyebilir mi? Bu anlayış kendi çıkarları için yaşayan ve kendi zevklerini önemseyen bir insan tipini ortaya çıkardı. Kendi zevkini ego ideali seçen bir insanda benmerkezcilik ortaya çıkıyor. ‘Ben önemliyim aile önemli değil’ diyor. Böylece aile içi adalet olmuyor. Güçlünün dediği olur.” diye konuştu.Prof. Dr. Nevzat Tarhan: “Yalnızlık ve mutsuzluk ortaya çıkıyor” Kaliforniya sendromunun ikinci belirtisinin benmerkezcilik, üçüncü belirtisinin yalnızlık ve dördüncü belirtisinin ise mutsuzluk olarak ortaya çıktığını kaydeden Prof. Dr. Nevzat Tarhan, “Zevki amaç edinen, sadece kendi çıkarını düşünen bir kimse eşi hasta olunca dünyaya bir daha mı geleceğim diyerek evliliği bitiriyor. Çocuğu ergenlikte sorun yaşamaya başlayınca Sosyal Hizmetler Kurumu ilgilensin, ben 18 yaşından sonra karışmam diyor. Böyle durumlarda sosyal bağlar zayıflıyor. Mutsuz insanlar çoğalıyor.” dedi.Prof. Dr. Nevzat Tarhan: “Geleceğin tehlikesi küresel bencillik” Mutsuzluğun tabi bir duygu ve ruh hali olduğunu, depresyonun ise klinik bir durum olduğunu kaydeden Prof. Dr. Nevzat Tarhan, “Mutsuzluk çok uzun sürdüğü zaman beyin kimyası bozuluyor ve depresyon oluyor. Klinik ve uzman yardımı gereken bir noktaya geliyor. Şiddet artıyor, suçlar artıyor, acımasızlık artıyor bütün bunlar sonucunda toplumsal barış, tehdit yaşıyor. Geleceğin tehlikesi nükleer silah değil, geleceği tehlikesi küresel bencillik.  Bunun sonucu da yalnızlık. Metaverse sonrası sanal dünyaya girecek insan, evlenmeye ne gerek var ki diyecek, çalışmaya ne gerek var ki diyecek. ” dedi.“İnsanlığı bekleyen, gelecek kuşakları bekleyen yalnızlığı vurgulamamız, bununla ilgili bazı şeyler yapmamız çok önemli.” diyen Prof. Dr. Nevzat Tarhan, “Burada üretilen bilgileri biz yayına dönüştürüp bilimsel dünyaya duyuralım, bizim vazifemiz bunları yapmak. Harikalar çağında yaşıyoruz bence. İyi ve güzeli biz anlatalım, adım atalım bunun karşısında iyi ve güzel değişiklikler olur.” dedi.Pamukkale Üniversitesi’nden Prof. Dr. Milay Köktürk, “Dijital Çağda Derin Yalnızlaşma” ve Marmara Üniversitesi’nden Doç. Dr. Durmuş Ümmet “Sosyal Medya Bağımlılığı ve Yalnızlık” başlıklı sunumlarıyla sempozyuma katıldı. Bireyin yaşadığı yalnızlık duygusuyla olumsuz psikolojik göstergeler arasında yakın ilişkiler bulunduğunu gösteren araştırmalar olduğunu ifade eden Doç. Dr. Durmuş Ümmet, “Yalnızlık düzeyi yüksek olan bireylerde düşük yaşam doyumu, akademik ve sosyal başarısızlıklar, olumsuz sosyal davranışlar, depresyon, intihar eğilimi, düşük benlik saygısı gibi birçok konu var.” dediÜsküdar Üniversitesinden Prof. Dr. Ebulfez Süleymanlı ve Avrasya Üniversitesinden Dr. Öğretim Üyesi Nihan Kalkandeler tarafından gerçekleştirilen “Türkiye Dijitalleşme ve Yalnızlık Araştırması Sonuçları” da açıklandı. Türkiye genelinde 7 bin 140 kişinin katıldığı çalışmanın çarpıcı sonuçları dikkat çekti.Yabancı katılımcılar, dünyadaki yalnızlığı anlattıSempozyumun ikinci oturumuna  Institute for Demographic Research’ten (IDR, FCTAS, RAS)  Prof. Dr. Sergey Ryazançev ve Prof. Dr. Tamara Rostovskaya,  “Dijital Çağda Göçmen Kadınların Yalnızlığı” başlıklı sunumlarıyla katıldı.Doğu Kazakistan ve İngiltere’deki yalnızlık ele alındıS.Amanjolov Doğu Kazakistan Üniversitesinden Psikolog Botagöz Tolepbergenova ve Doç. Dr. Yelena Barabanova ise “Dijital İletişim Bakımından Yetişkinlerde Bir Yaşam Tarzı Olarak Yalnızlık” başlıklı sunumlarıyla sempozyuma katıldı.İngiltere’den Compaign to End Loneliness Direktörü Robin Hewings, sempozyuma “Birleşik Krallık’ta Yalnızlık: Campaign to End Loneliness’dan On Yıl Boyunca Öğrenilenler” başlıklı sunumuyla katıldı.Prof. Dr. Barış Erdoğan: “Çevrimiçi Buluşma Sitelerinde Kadınların Yalnızlıktan Kurtulma Deneyimleri" anlattı.Sempozyumun üçüncü oturumunda ise uzmanlar, yalnızlık konusunu farklı perspektiflerden değerlendirdi. Çukurova Üniversitesi’nden Doç. Dr. Mustafa Günay, “Dijital Çağda İnsan İlişkileri ve Yalnızlık: Felsefi Bir Bakış”; Üsküdar Üniversitesi’nden Prof. Dr. Barış Erdoğan ise  “Çevrimiçi Buluşma Sitelerinde Kadınların Yalnızlıktan Kurtulma Deneyimleri" başlıklı sunumuyla dikkat çekti.Hacettepe Üniversitesinden Prof. Dr. Süleyman Sadi Seferoğlu, “Dijital Dönüşüm Sürecinde Dijital Yalnızlık” konusunu ele alırken; Anadolu Üniversitesinden Dr. Öğretim Üyesi Ufuk Eriş, "İnsan ve teknolojinin yalnızlık bağlamında karşılıklı varoluşsal ilişkisi" sunumuyla yalnızlığa farklı bir bakış açısı getirdi.İkinci gün kalabalıkların yalnızlığı konuşulacakSempozyumun 11 Aralık 2021 Cumartesi devam edecek olan ikinci gününde ise iki ayrı oturum gerçekleşecek. İlk oturumda İstanbul Üniversitesinden Prof. Dr. Veysel Bozkurt, “Kalabalıkların Yalnızlığı” başlıklı konuşmasıyla katılacak.İstanbul Teknik Üniversitesinden Prof. Dr. Belma  Oğul ve  Arş. Gör. Oğul Köker, “Erkeğin Yalnız Mekânı Olarak Ev Stüdyosu”; Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesinden Prof. Dr. Fulya Bayraktar,  “Dijitalleşen Dünyada İnsan Olma Sorunu” ve Trakya Üniversitesinden Doç. Dr. Deniz Mertkan Gezgin, “Nomofobi ve Yalnızlık İlişkisi” sunumuyla katılacak.“Yalnızlık, Yalnızlaştırma ile Ayrımcılık ve Şiddet İlişkisi” ele alınacakSempozyumun son oturumunda ise Hacettepe Üniversitesi Prof. Dr. Kadriye Bakırcı tarafından “Yalnızlık, Yalnızlaştırma ile Ayrımcılık ve Şiddet İlişkisi” ele alınacak.Üsküdar Üniversitesi’nden Dr. Öğretim Üyesi Cem Tutar ve İletişim Uzmanı-Sosyolog Bilge Evran da “Dijital Mekânlar ve Yalnızlık” başlıklı sunumlarını gerçekleştirecek.Yapımcı senarist Birol Güven: “İnterneti Olan Yalnız Olmaz”Eğitimci, yazar Hülya Mutlu’nun “Dijitalleşme ve İş Hayatında Yalnızlık” başlıklı sunumuyla devam edecek oturum, yapımcı-senarist Birol Güven’in  “İnterneti Olan Yalnız Olmaz” başlıklı sunumuyla sona erecek.3. Uluslararası Yalnızlık Sempozyumu,  Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ebulfez Süleymanlı’nın kapanış konuşması ile sona erecek. Sempozyum, Üsküdar Üniversitesi resmi Youtube hesabı ve ÜÜ TV’den de canlı olarak yayınlanıyor. 

06 ARA 2021

Henüz öğrenci ama kurduğu şirket 3 milyon sipariş alıyor

 Psikoloji 4’üncü sınıf öğrencisi Yusuf Burak Mudu, 2’inci sınıfta Üsküdar Üniversitesi Yönetimi ve Kurucu Rektör, psikiyatrist Prof. Dr. Nevzat Tarhan tarafından oldukça önemsenen Girişimcilik ve Proje Kültürü dersi kapsamında geliştirdiği proje ile teknoloji şirketi kurdu.Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Genç Girişim Kulübü öğrencisi olan Mudu, AR-GE ve inovasyon içeriğine sahip ürünüyle ulusal ve uluslararası firmalardan 3 milyon adet ürün siparişi teklifi aldı. 300 metrekarelik medikal gaz prizi AR-GE, inovasyon, üretim ve montaj hattından oluşan teknoloji şirketi Bramhers’i kurdu. Genç girişimci 6 kişiye istihdam sağlarken KOSGEB, AR-GE ve inovasyon projesi başvurusuyla işini güçlendirmeyi hedefliyor.Sağlık kuruluşlarının ilgisi yoğun…Üsküdar Üniversitesi Genç Beyinler Akademisi Proje Koordinatörü Dr. Nebiye Yaşar, “Mudu’nun projesi ‘Söz Gençlerde Genç Girişimcilerin Girişimcilik Öyküleri’ projemizde seçtiğimiz 41 genç girişimciden biri.” diyerek geliştirdiği medikal gaz prizinin hastane ve sağlık kuruluşları tarafından yoğun bir şekilde talep edildiğini aktardı.Gelecek vizyonu hakkında açıklamalarda bulunan Mudu, Bramhers Teknoloji Şirketi’nin asıl hedefinin ilerleyen yıllarda daha fazla sağlık kuruluşuna ve hastanelere çeşitli geliştirilmiş medikal cihazlar pazarlamak olduğunu ifade etti.İthal edilenlerle aynı kalitede üstelik de daha ucuzMudu’nun ilk girişimi olan medikal gaz prizi, yurtdışından yüksek fiyatlar ile ithal edilen bir ürün. Yerli üretimde ise istenilen uluslararası standartları sağlayamayan ürün pazarda büyük bir açığı kapatıyor. Mudu, medikal gaz prizi prototipinin imalatını yaptığını dile getirerek ülkemizde ithal edilen benzer ürünler ile aynı kalitede ve daha ucuz olup uluslararası standartlarda uygun, özgün olarak tasarlandığını belirtti. Mudu ayrıca medikal pazarda rekabetçi, uluslararası standartlara uygun ve katma değeri yüksek bir ürün ile ülkemize katkıda bulunmak istediğini vurguladı.Odaların gazsız kalmasını önlüyor…Genç girişimci Yusuf Burak Mudu, ürünü piyasadakilerden ayıran özellikler hakkında şu bilgileri verdi:“Tasarlanan medikal gaz prizi sahip olduğu vana sistemi ile merkezi gaz hatları kapatılmadan bakımı yapılabilmektedir. Bu özelliğiyle hasta odalarının merkezi vana sistemi kapatılarak birçok odanın aynı anda gazsız kalıp hastalar için risk oluşması engellenmektedir. Ayrıca sahip olduğu özel tasarımı ile daha az kuvvete ihtiyaç duymakta bu da gerek medikal cihazların ve gerekse medikal gaz prizlerinin kullanım ömrünü arttırmış ve hastanelerdeki buna bağlı maliyetler en düşük seviyeye indirilebilme imkânı sağlanmıştır. Medikal gaz prizimizin basma butonuna herhangi bir noktadan uygulanan tek bir parmak kuvveti ile medikal cihazın probunun prizden ayrılması prizin özgün tasarımı ile elde edilmiştir.”

25 KAS 2021

Prof. Dr. Havva Kök Arslan’ın yeni kitabı okuyucuyla buluştu!

“Çalışma bu anlamda yayınlanan ender eserlerden”Prof. Dr. Havva Kök Arslan’ın yazdığı, “Küresel Güç Oyunu” isimli eser Sarmal kitabevinden çıktı. Prof. Dr. Havva Kök Arslan kitap hakkında şöyle diyor; “Güncel küresel sorunlar hakkında genellikle akademisyenlerin görüşlerine başvurulur; ancak dersler sırasında geleceğin sorunları ve çözüm önerileri konusunda gençlerin görüşlerinin çok daha sorumlu, yaratıcı ve heyecan verici olduğunu görünce bunların mutlaka yayınlanması ve daha geniş okuyucu kitlesine ulaşması gerektiğini düşündük. Türkiye’de gençlerin ulusal ve uluslararası olaylar hakkındaki düşünceleri, bu konuları takip edip etmedikleri ve ediyorlar ise bu konulara daha çok hangi bilgi kaynaklarından ulaştıklarına dair konular son derece önemli. Çalışma bu anlamda yayınlanan ender eserlerden.” dedi.Gençlerin küresel konular hakkındaki bilgi kaynağının önemli bir bölümünü televizyon ve internet oluşturuyor. Bu da beraberinde gençlerin gerçekle ilgisi olmayan bilgilere sahip olmasına neden oluyor. Gençlere bu konuda mümkün olduğu kadar bilimsel, araştırmaya dayalı akademik bilgiler verilmesi gerektiğine değiniyor. Ulusal ve uluslararası sorunların farklı nedenleri konusunda bilgiye dayalı tartışmalar yapılarak farkındalıkları artıracak bu kitap, gençlere küresel anlamda yön gösterecek bambaşka bir bakış açısıyla raflarda okuyucusunu bekliyor.Kitaba ulaşmak yahut sipariş vermek için tıklayınız

25 KAS 2021

Üsküdar Üniversitesinde Öğretmenler Günü coşkusu yaşandı

Üsküdar Üniversitesi Öğrenci Konseyi Temsilcileri, öğrenci konseyi başkanı Emine Sıla Kanat önderliğinde 24 Kasım Öğretmenler Gününü akademik kadronun tamamına kahve ve lokum dağıtarak kutladı. Üsküdar Üniversitesinin Merkez, Çarşı ve Güney Yerleşkelerinde akademisyenleri karşılayan konsey temsilcileri tüm gün lobi alanlarında, oturma alanlarında ve odalarında akademisyenlerimize kahve ve lokum dağıtarak 24 Kasım Öğretmenler Gününü kutladı.Kendilerine lokum ve kahve hediye eden öğrencilerini gören İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Süleyman İrvan, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Baver Demircan, İletişim Fakültesi Yeni Medya Ve İletişim Bölüm Başkanı Doç. Dr. Feride Zeynep Güder, İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü Doç. Dr. Gül Esra Atalay mutluluklarını gizleyemedi.

25 KAS 2021

“Felsefe Nedir? üzerine “İyi ki Felsefe” söyleşisi gerçekleştirildi

Doç. Dr. Mehmet Şiray: “Ölümü alt eden sevgidir”Felsefe nedir? Sorusuna kati bir cevap, bir tanım verebilecek pozisyonda değilim diyen Şiray; “Ama biz felsefeciler bu soruya şu ya da bu şekilde iştigal ediyoruz. Felsefe nedir? denildiğinde bazıları Eleştirel ve özgür düşünce yöntemi diyebilir, felsefe sorgulamaktır diyebilir, soru sorma, cevap verme sanatıdır diyebilir. Tabi bunların hepsi felsefenin ne olduğuna dair bir şeyler söylüyor olabilir. Ancak ben meseleyi birazcık Hadot üzerinden anlatmaya çalışacağım. Ve aslında bakarsanız “Felsefe nedir?” sorusuna verdiği cevap ilginç. O diyor ki Felsefede korkularımızı yenecek bir şeyler olduğunu söylüyor. Hadot, korkmamayı öğrenmek, gündelik hayatın sıradanlığından veya sıkıntılarından giden zamanın ötesine geçmek ve zamanı da bir şekilde bu anlamıyla ötelemektir. Nasıl yaşamak gerektiği sorusuna Hadot, Stoacılar ve Antik Yunan’ın bir bölümü için çok önemli bir soru olduğunu söylüyor. Bu sorununda doğrudan insanın ölümlü olmasıyla alakalı olduğunu iddia ediyor. İnsan ölümlü bir varlık fakat bununda bilincinde olan bir varlıktır.” dedi.“Ölümü sadece bedenin ölümü gibi düşünmemek lazım”Bütün bu akıl yürütmelerinin felsefeye yetmediğine değinen Doç Dr. Şiray; “Felsefenin bizi daha akıllı yapacağına dair bir iddiam yok. Ama felsefe belli bir biçimde belki de Hadot’nun söylediği gibi ölüm korkusunu yenmemize ve bize özgürleşmemiz için yol açıcı bir yol öneriyor ise bundan mahrum kalmanın çok anlamlı olmadığını söylemem gerekir. Bütün bu akıl yürütmelerin felsefeye yetmediği felsefenin burada kendisini durdurmadığını söyleyebiliriz. Çünkü en azından her birimiz bu sorularla yetinmeyip ölümün her halükarda, her gün varlığını hissettiğimizi söyleyerek felsefeye ihtiyaç duyarız. Tabi burada ölümü sadece bedenin ölümü gibi düşünmemek lazım.” şeklinde konuştu.    “Epikür felsefeyi ruhun ilacı olarak tanımlıyor”Epikür felsefeyi tanımlamasından örnekler açıklayan Şiray;“İlacın nihai amacı ölümün korkulacak bir şey olmadığını bizlere anlatmaktır” diyor. Burada dinlerde bize aynı şeyi söylüyor diyebilirsiniz fakat kurtuluş meselesine Antik Yunan’ın ve Hristiyanlığın verdiği cevapların farklı olduğunu söyleyebiliriz. Epikür, “Tanrılardan çekinmeye gerek yoktur, ölüm korkulacak bir şey değildir, iyiye ulaşmak kolaydır, belaya tahammül etmek kolaydır” diyor. Öğrencisi Lucretius’dan alıntıdır. “ Ölüm korkusu varlığımızın en derinlerine nüfus ederek insan hayatını zehirler. Her şeyi ölümün karanlığıyla gölgeleyerek temiz ve saf bir zevke var olma hakkı tanımaz”. Biraz daha ileriye giderek Epiktetos’un da yine bütün bir felsefeyi ölüm korkusunu sorgulanması haline dönüştürdüğünü de Hadot bize söylüyor. Benzer düşünceleri sadece Antik Yunan’da bulmuyoruz, Hadot, Stoa’nın ve Antik Yunan’ın büyük bir bölümünün böyle bir düşünceyle felsefeyi tanımladığını iddia edecek ama kimi başka filozoflarda da böyle ifadeler buluyoruz.” dedi.“Felsefenin ilk attığı tohumlardan birisi şüphe etmektir.”Korkularımızın iyi yaşamanın önünde bir engel olduğunu düşünmenin esasına vurgu yapan Şiray; “Antik Yunan’da Hadot’nun düşüncelerini izleyerek Stoa felsefesinin bir tür insana sadece felsefenin felsefeyi öğretme etkinliği olmadığını ama aynı zamanda insanın kendinden kurtulması gerektiğini ve bunun pratiği olduğunu bize söylüyor. Kendinden kurtulmakla kastedilen insanın geçmişte kalması ya da insanın gelecekte hayal ettiği şeylerin içinde sıkışıp kalması dolayısıyla felsefenin burada çözüm üretmesi gereken şey kendimiz üzerine düşünmek ya da kendimizi feda etmek diyebiliriz.”“Felsefenin insani bir yaşam sürmeyi öğrenmek olduğunu iddia edebiliriz ve bu açıdan hiç lüks değil.”Felsefenin geçip gidilen dünya hakkında bir fikir verdiğine dikkat çeken Şiray; “Bu kadar kısa bir sürede ölümlü olduğumuzu düşünürsek esasında Antik Yunanlıların sorduğu soruyu düşünebiliriz. Bu kadar kısa bir sürede insan hayatında ne yapacağımızla ilgili bir soru bu soruyu nasıl değerlendireceğiz? Elbette felsefe geçip gittiğimiz dünya hakkında bir fikir vermektedir işte bu noktada Sokrates öncesi filozoflarda dünyanın esasını da sorgulamakla işe başlamışlardır diyebiliriz. Theoria dediğimiz şeyin ortaya çıkmasına neden olan şeylerden bir tanesidir bu aslında çünkü bu sorgulamaya başladığımız andan itibaren ortaya çıkıyor. Burada bir takım anekdotlar var. Örneğin Hadot’nun Platon’dan yaptığı bir alıntı var. Platon’un akademiden bahsederken “Geometri bilmeyen içeri giremez” dediğinden bahsediliyor. Söz konusu olan sürekli kurgulamak değildir. Tek bir sefer olsa dahi alıştırmaya geçmek diye düşünmek gerekir. “Felsefe lüks bir şey değil midir ?” sorusuna Felsefenin ruhani bir alıştırma olduğunu veya insani bir yaşam sürmeyi öğrenmek olduğunu iddia edebiliriz ve bu açıdan hiç lüks değil.” ifadelerini kullandı.

24 KAS 2021

Havacılık ve Uzay Psikolojisi Sertifika kursu tamamlandı

Havacılık ve Uzay Psikolojisi Sertifika Kursu’nda havacılığa dair her alan hakkında bilgi verildiEğitimin birinci gününde “Havacılık psikolojisi, havacılık psikoloğu nedir?” konulu psikolojik bakış açısından yola çıkarak insanoğlunun havacılık serüveni, havacılık psikologlarının görevleri, atmosfer, irtifa fizyolojisi, barotravmalar, dekompresyon hastalıkları, hipoksi, hiperventilasyonu, havacılık terminolojisi hakkında bilgilendirmeler yapıldı. Hava araçları nasıl uçar, güvenlik unsurları, uçucu vertigosu (dizoryantasyon), vestibüler ve görsel illüzyonlar, akselerasyon, G kuvvetleri, uçuşta fizyolojik, tıbbi, psikolojik ve bilişsel inkapasitasyonlar aktarıldı.Etkinliğin devamında ikinci gün pilot kişilik profili, uçuşa uygunluk; motivasyon, yetenek ve sağlık, pilot seçiminde psikometrik değerlendirme (M. Mawk, Papi, Cattell-PF16), pilot adayı seçiminde DLR-2 (CRM) değerlendirmeleri ve mülakat teknikleri, havacılıkta kriz durumları ve psikolojik ihtiyaçlar, uçuş korkuları ve tedavi usulleri, hareket hastalığı ve uçak tutması, kadın pilot performansı ve psikolojik değerlendirmesi eğitimi verildi.Uçan insanın motivasyonları, sağlıklı ve patolojik motivasyon, psikolojik sağlamlık, dayanıklılık ve iyilik hali eğtiminin verildiği üçüncü günde ise yaşlı pilotların yaşadığı sorunlardan olan psikomotor ve nörokognitif gerilemeler, pilot ve uçuş ekiplerinin stres ve yorgunluğu, hava trafik kontrolörlerinin ve yolcuların stresleri, kabin ekiplerinin stresleri ve yorgunluğu, havacılık kazaları, TSSB, krize müdahale, EMDR, aile desteği,  pilot intiharları ve psikootopsileri hakkında bilgi aktarımında bulunuldu.Eğitimin son gününde ekip kaynakları yönetimini hakkında bilgilendirme yapıldı. CRM ve duygusal zeka, CRM’i bozan tehlikeli düşünüş ve davranış kalıpları ‘Gremlinler’,  kuraldışı yolcular, hava korsanlığı, stockholm sendromu gibi alanlar hakkında bilgi verildi. Uçuş emniyetinde yeni konsept olarak ortaya konan Akran Desteği (Peer Support) ve akran desteği rol playing, havacılık psikologlarına havacılık otoritesinin yaklaşımı aktarıldı. Eğitim sonunda katılımcılardan geri bildirim alındı.

24 KAS 2021

Dünya Felsefe Günü kapsamında “Saçma (Absürt) Bir Varoluş Felsefesi” konuşması gerçekleştirildi

“Varoluşçu felsefe, insanı bir “öz” olarak değil bir varoluş olarak değerlendirir”Konuşmasında Fransız bir filozof olan Albert Camus’nün varoluşçu felsefeye kazandırdığı “absurde” (absürt, saçma) kavramından bahseden Arş Gör. Dr. Merve Arlı Özekes şu ifadeleri kullandı: “Varoluşçu felsefe, insanı bir “öz” olarak değil bir varoluş olarak değerlendirir. Bu durum öncelikle insana bir özgürlük alanı açar. İnsan dış veya kendisini aşan güçler tarafından belirlenmiş değildir. Dolayısıyla varoluşu kendi ellerindedir. Bu hem bir özgürlük hem de bir sorumluluk getirir.” dedi“Hayatın kendisi herhangi bir anlam kalıbının içine giremeyeceği kadar saçmadır”Arş Gör. Dr. Merve Arlı Özekes konuşmasına şöyle devam etti: “Albert Camus, insanın dünyayla kurduğu ilişkiyi “saçma” kavramıyla açıklar. Saçma, aslında insanın dünyayla kurduğu ilişkide belirir. Öncelikle bir duygudur. Bu duygu, modern birey için hayatın monotonluğunda açığa çıkar. Hayatın kendisi herhangi bir anlam kalıbının içine giremeyeceği kadar saçmadır. Ama bu onun değersiz yapmaz. Aksine bu yüzden yaşam daha değerlidir.” diye konuştu.“Saçma” duygusundan bir ümitsizlik değil bir yaşama tutkusu doğar”“Saçma” duygusunun çaresizliği çağrıştırmaması gerektiğine değinen Arş. Gör. Dr. Merve Arlı Özekes:“Saçma” duygusunun ortaya çıkışı bir son ya da çaresizlik yaratmamalıdır. İnsan, yalnızca var olduğu için hayatın monotonluğuna, sıradanlığına direnmeli ve onu Sisifos Söyleni’nde anlatıldığı gibi Sisifos’un sonsuza kadar bir kayayı bir dağın tepesine taşımayı inatla sürdürmesi gibi ümitle sürdürmelidir. Albert Camus, esas özgürlüğün çaresizliğe, monotonluğa ve sıradanlığa karşı takınılan tavırda olduğunu belirtir. Böylece, “saçma” duygusundan bir ümitsizlik değil bir yaşama tutkusu doğar.” ifadelerini kullandı.

23 KAS 2021

Projeleri dikkat çekti, TBMM’ye röportaja kabul edildi…

“Aile kavramının kan bağından ziyade, can bağıyla da oluştuğunu düşünüyorum”Aile bağlarının hayatındaki öneminden bahseden Milletvekili Jülide İskenderoğlu; “1974 Balıkesir doğumluyum. 19 yaşında bir oğlum ve 24 yıldır güzel giden bir evliliğim var. Ben önce Çanakkale’ye, sonra da bir Çanakkaleliye âşık oldum. Birazcık inatçıyım ve zor karar veririm. Ölçüp tartan bir yapım vardır. Çok nasipli olduğumu düşünüyorum. Bana göre dünyadaki en güzel şey aile ve ben de çok güzel bir aileye sahibim. Arkadaşlarım, dostlarım hepsi benim ailemdendir çünkü ben aile kavramının kan bağından ziyade, can bağıyla da oluştuğunu düşünüyorum.” şeklinde konuştu.“Benim eğitim hayatım olmadı, eğitim benim hayatım oldu”Öğrencilere kendi eğitim hayatındaki örnekler ile tavsiyeler veren Milletvekili Jülide İskenderoğlu; “Çanakkale’ye üniversite için geldiğimde, ilk bana da yurt çıkmamıştı. Bu nedenle, ilk 15 gün bir mescidi yurt haline getirmişlerdi ve orda kalmıştım. O dönemde Çanakkale’de yurt sayısı şu an olduğundan daha azdı dolayısıyla şu an, bu durumun zorluğunu yaşayan arkadaşlarımın, kardeşlerimin iktidarda olduğu bir hükümeti de çok önemsiyorum. Bence, her öğrencinin hayatı öğrenmek için yurt yaşamını tatması gerek. Ben paylaşmanın önemini yurtta öğrendim. Cebinizde paranız olabilir ama eğer dostunuz yoksa bazen gece aç kalırsınız. Ayrıca bu sene de uluslararası ilişkiler de yüksek lisans yapsam diye düşünmüyor değilim. Çünkü öğrenmenin hiçbir zaman bitmediği bir dönem yaşıyoruz. Benim eğitim hayatım olmadı, eğitim benim hayatım oldu.” dedi.“Siyaset hiç hayalimde yoktu”Siyasetin hayatına giriş sürecinden bahseden Milletvekili Jülide İskenderoğlu; “Siyaset hiç hayalimde yoktu. Gençliğimde babamla birlikte tek kanallarda parti liderlerinin çıkıp konuşmasını dinlerdik. O gece ailecek toplanıp hangi partiye oy verileceğine karar verirdik ama hiç öyle miting gezdiğimi bilmem. Tayyip Erdoğan’ın Belediye Başkan adayı olduktan sonraki bir televizyon programını hatırlıyorum. ‘Cem Özer ile Laf Lafı Açıyor’ programına diğer adaylarla birlikte katılmıştı ve tek projesi olup da açıklayan oydu. Bu durumdan çok etkilenmiştim. Sonrasında da kendi partisini kuracağını duyduğumuzda eşim ve ben partiye katıldık.” şeklinde konuştu.“Siyasetin vicdanı kadındır”Türk siyasetinde kadın politikacı olmanın avantajları ve dezavantajlarına dikkat çeken Milletvekili Jülide İskenderoğlu; “Türk siyasetinde kadın yeni bir aktör. Çanakkale için bakarsak, Cumhuriyetin 100. Yılını kutlayacağız fakat 100. Yılda kadın milletvekili sayısı düşük. Kurucu liderimiz Mustafa Kemal Atatürk, kadınlara seçme ve seçilme hakkını vererek birçok ülkenin önüne geçmiştir. Bana göre siyasetin vicdanı kadındır. Biz kadınlar iyi bir gelin, iyi bir eş, iyi bir evlat, iyi bir komşu olabiliriz ama bunun yanında iyi bir siyasetçi de olabiliriz. Sadece daha az sayıda kadın olduğumuz için birbirini çekemiyor oluyor. Oysa yüzlerce erkek birbirini çekemiyor ama bu hiç gündeme gelmiyor. Kadınlar birbirini yukarıya çekmeyi öğrendiği zaman bizler bütün zorlukları dişimizin kavuğundaki fazlalık madde gibi atar geçeriz.” dedi.“Siyasete giden yolda beni en zorlayan durum annelikti”Siyasete giden yolda anne olmanın zorluklarını dile getiren Milletvekili Jülide İskenderoğlu; “Siyasete giden yolda beni en zorlayan durum annelikti. Çoğu kez çocuğumu yatağında uyurken bırakıp toplantıya, partiye gittiğimi bilirim. Evladımdan ayrılmak beni çok zorluyordu. Normal işlerde de çoğu sosyal aktiviteden feragat ediliyor fakat ben işin yanında siyaset yapan biri olarak şunu söyleyebilirim, her şey yerine geliyor ama evladınızı bıraktığınız ve onun büyüdüğünü göremediğiniz zamanlar oluyor.” şeklinde konuştu.

22 KAS 2021

Prof. Dr. Ebulfez Süleymanlı TİHEK toplantısına katıldı!

Türkiye Barolar Birliği Litai Konukevinde gerçekleştirilen toplantıda devlet kurumlarının, üniversitelerin ve sivil toplum kuruluşlarının insan hakları alanında görev yapan temsilcileri yer aldı.Açılış konuşmasını TİHEK başkanı yaptı! Toplantının açılış konuşmasını TİHEK başkanı Prof. Dr. Muharrem Kılıç yaptı. Kılıç, konuşmasında TİHEK’ in temel misyonunun eşitliğin tahsis edilmesi ve korunması noktasında ayrımcılıkla mücadele olduğunun altını çizdi. Ayrımcılıkla mücadele ve eşitlik alanlarında tematik sorunlara ilişkin görüş ve önerilerin ele alındığı toplantıda Prof. Dr. Ebulfez Süleymanlı, ‘Üsküdar Üniversitesi İnsan Hakları Uygulamaları ve Çalışmaları Merkezi’ tarafından yürütülen faaliyetlerinden bahsetti. Toplantının sonunda İstişare Komisyonu Usul ve Esasları belirlenmesinin ardından toplantı hatıra fotoğrafı çekilerek sonlandırıldı.

12 KAS 2021

Çevre ve iklim değişikliği her yönüyle ele alındı

‘‘İhtiyaç arttıkça hava kirliliği de artmaktadır’’ İnsan küçük bir dünyadır diyen Prof. Dr. Koçak; ‘‘Dünyada çevre dengesi yerinde olduğu zaman hem dünyanın gelecek sağlığı hem de insanın sağlığı daha iyi olacaktır. Biri bozulduğu zaman diğeri de bozuluyor. Özellikle çevrenin bozulması insanın sağlığını da etkiliyor, bozuyor. Yani özetle insan geleceği bozuluyor. İklim değişikliği ile ve çevrenin bozulmasıyla dünyanın da yaşanmaz hale gelmesi an meselesi oluyor. 19. Yüzyılın ortalarında sanayinin gelişmesi buna paralel olarak da enerjiye olan ihtiyaçla gittikçe hava kirliliği dünyanın kirlenmesi, ekolojik dengenin bozulmasını görüyoruz. Enerjiye ihtiyaç, yakıt ihtiyacı söz konusu. Bu eskiden kömürle fosil yakıtlarla ve diğer kaynaklarla, hava kirliliği yapacak maddelerle karşılanıyordu. İhtiyaç arttıkça hava kirliliği de artmaktadır.’’ dedi.‘‘Hepimiz sorumluluğu almamız lazım’’Çevre demek bizim var olmamız demek diyen Prof. Dr. Özdemir; “Bizim var olmamız, mutlu olmamız, sağlıklı olmamız çevreye bağlıdır. Yani temiz havaya, temiz suya, temiz gıdalara bağlıdır. Ondan sonra dünyada ki dengelerin muhafazasına bağlıdır ve bunları insan tarif ediyor, biz kendimiz tarif ediyoruz. Bilinçsiz tüketim tarzımızla ve açgözlü bazı büyük şirketlerin yaptıklarına seyirci kalmakla bunun sorumlusu da biziz, başkası değil. Onun için hepimiz sorumluluğu almamız lazım. İnsanoğlu maddi hırsın ilham ettiği teknolojinin sonuçlarından korunmak için bütün dinlerin ve felsefelerin taraftarları arasında dünya çapında fikri iş birliğine ihtiyacı var. Yani bizim amacımız çevremizi ve dünyamızı korumak ise, Marmara’yı korumak ise, Ergeneyi korumak ise, Kaz dağlarını korumak ise bu konudaki fikri dili rengi ne olursa olsun herkesle iş birliği yapmamız lazım.’’ şeklinde konuştu.‘‘Sevdiğimiz şeyi korumak zorundayız’’Soluduğumuz sağlıklı havayı korumamız lazım diyen Prof. Dr. Özdemir; ‘‘Allah, dünya içinde yaşayan tüm canlılarla birlikte kâinatı tüm çeşitliliği ve canlılığıyla yarattı. Tüm varlıklar yaratanın engin haşmetini ve merhametini anlatır. Yaratana hizmet eder, onu yüceltirler. Biz insanlar da Allah’a hizmet etmek ve Allah’ın tüm bireyleri en iyisini yapmak için çalışmak zorundayız. Yunus Emre’nin ifadesi ile biz yaratandan dolayı yaratanı sevmek zorundayız. Sevdiğimiz şeyi korumak zorundayız. Koruduğumuz şeyi gelecek nesiller için muhafaza etmek zorundayız. Yani sadece tarihi eserlerimizi müzelerimizde koruma altına almak yetmiyor. Allah’ın bize emanet ettiği tabiattan da sorumluyuz. İnsanlar dâhil olmak üzere tüm canlıların serpildiği iklimdeyiz. Ancak insafsız ekonomi ve büyüme yüzünden insanların yol açtığı fesatlık ve yolsuzluğu görüyoruz. Dinozorun dediği gibi kendi sonumuzu getirecek ekonomik hayat tarzımızın da farkındayız. Yaratanın yarattığı diğer canlıları katletme hakkımız yok. Tüm canlılara özen göstermemiz, yaradan korkusuyla hareket etmemiz, merhametli ve ihsanlı olmamız gerekiyor.’’ ifadelerini kullandı.‘‘Anlaşma önceden imzalansaydı doğal felaketlerin bir kısmı önlenebilecekti’’Paris İklim Anlaşması’ndan bahseden Özdemir; ‘‘Önceden çevre bakanlığımız bize destek vermedi. Ülkemizde kapısını çaldığımız kamu kuruluşları destek vermedi. Ülkemiz Paris sözleşmesini imzaladı ama mecliste onaylanmadığı için yürürlüğe girmedi. Eylül 2021’de sayın Cumhurbaşkanımız birleşmiş milletlerde bu sözleşmeyi imzalayacağını ve mecliste onaylanacağını söyledi. Sonra da meclis bunu onayladı. Ama biz çevreciler diyoruz ki keşke on yıl önce bizim bu dediğimiz yapılsaydı. O zaman Marmara Denizi daha az kirlenecekti, ormanlarımız daha az zarar görecekti. Anlaşma önceden imzalansaydı doğal felaketlerin bir kısmı önlenebilecekti. Cumhurbaşkanımızın talimatıyla çevre bakanlığının adı Çevre İklim Değişikliği Bakanlığı oldu. Umarız ki bakanlık bu isme uygun faaliyetler yapar.’’ dedi. ‘‘Bilim tarihinde ilk kez böyle bir iş birliğine ihtiyacımız var’’Çevre sorunlarını sadece biz çevreciler çözemeyiz diyen Prof. Dr. Özdemir; ‘‘Kimyacılar, tıpçılara, doktorlara, fizikçilere, sosyologlara, psikologlara ondan sonra her branştaki ilim adamları olarak hepsinin tecrübesine ihtiyacımız var. Bilim tarihinde ilk kez böyle bir iş birliğine ihtiyacımız var. Tıpkı covid konusundaki gibi. Bakınız bütün tıp ooriterleri diğer birimler, hepsi iş birliği yaptı. Hatta bütün dinlerin temsilcileri bilim adamlarının başarılı olması için dualar yaptılar. Neden? Çünkü bu bela hepimizi tehdit ediyor. Burada biz bütün bunları özetledik ondan sonra İslam’ın dünyaya nasıl baktığını özetledik. Ondan sonra Hz. Amine’nin hayatındaki şeylerin örnekler olduğunu ifade ettik ve bunları tek tek orada belgede ifade ettik. Eşitlik ve adaletin çok önemli olduğunu vurguladık. Toplumda eşitliğin olması, gelir eşitliğinin olması, her açıdan bir eşitliğin sağlanmasının refahımız için elzem olduğunu ifade ettik. Yani bizim malımız mülkümüz olabilir ama suyu ihmal edersek, temiz suyu ihmal edersek, kirlenen denizleri ihmal edersek, bu refahımız bize bir şey getirmeyebilir.’’ sözlerini değindi.

11 KAS 2021

Prof. Dr. Nevzat Tarhan: “Atatürk iyi bir takım lideriydi”

Üsküdar Üniversitesi, Atatürk’ün 83’üncü ölüm yıldönümünde “Atatürk ve Liderlik Psikolojisi” başlıklı bir panel düzenledi. Çevrimiçi düzenlenen panelin moderatörlüğünü Üsküdar Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı ve Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hadiye Yılmaz Odabaşı yaptı.Prof. Dr. Nevzat Tarhan: “Atatürk manevi miras olarak aklı ve ilmi bıraktı”Üsküdar Üniversitesi Kurucu Rektörü Psikiyatrist Prof. Dr. Nevzat Tarhan, panelin açılış konuşmasını yaparak Atatürk’ün liderliğini askeri dehası perspektifinden değerlendirdi. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü saygıyla anarak sözlerine başlayan Prof. Dr. Nevzat Tarhan, “Aslında anlamak olarak vurgulamak gerekiyor. Atatürk’ün üniversitede motto olarak kullandığımız ‘Ben manevi miras olarak  hiçbir âyet, hiçbir dogma, hiçbir donmuş ve kalıplaşmış kural bırakmıyorum. Benim manevi mirasım ilim ve akıldır. Benden sonra benimsemek isteyenler bu temel mihver üzerinde akıl ve ilmin rehberliğini kabul ederlerse manevi mirasçılarım olurlar’ sözünü hatırlatmak istiyorum. Kendisine bağlanmayı, saygı duymayı dogmatik bir bağlanma olarak istememiş. Dogmatik olmayan aklı kullanarak bağlanmayı önemli görmüş. Bu çerçevede ele aldığımızda özellikle ‘Benim manevi mirasım akıl ve ilimdir’ sözünü üniversitemizin yerleşkelerine yazmış bulunmaktayız.” dedi.Prof. Dr. Nevzat Tarhan: “Atatürk’ü Atatürk yapan Anafartalar’dır”Liderlikte askeri liderlik ve psikoloji açısından politik liderlik kavramlarının olduğundan bahseden Tarhan, sözlerine şöyle devam etti:“İnsan duyguları veya aklıyla karar veriyor. Biz duygu temelli bir doğu toplumuyuz. Düşünce temelli toplumlarda daha çok akılla karar veriliyor. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e baktığımızda askeri liderlikte duyguları ile karar vermiş ama politik liderlikte aklıyla karar verdiğini görüyoruz. Askeri liderlikte de sadece duygu ile değil, temel olarak hep akılla, muhakemeyle ve stratejik düşünerek hareket etmiş. Birçok karizmatik liderde olduğu gibi aniden çıkıp bir karar verme, fazla risk alma davranışında bulunmamış, duygu ile aklı birleştirmiş iyi bir takım lideriydi. Harp akademilerinde her zaman ‘Atatürk’ü Atatürk yapan Anafartalardır’ denir. Anafartalardan önce Atatürk’ü Osmanlı ordusunda pek kimse tanımıyormuş. 1915’te Çanakkale Muharebeleri’nin üçüncü cephesi olan Anafartalar’da bütün ordu Atatürk’ü tanımış, dikkat çekmiş ve herkes tarafından konuşulur olmuş. O cephede askeri liderlik olarak ciddi öngörüleri olduğunu söyleyebiliriz. Cephenin en önünde askerlere ‘Ben size taaruzu değil ölmeyi emrediyorum’ sözünü söylemiş. Bu sözü çadırda veya siperin içinde değil cephenin en önünde söylemiş olması çok önemli. Göğsünden yaralanması da o zaman gerçekleşmiş. Kırbacını kaldırıp askerlere komut verdiğinde askerlerin harekete geçmesi ile karşı taraftaki İngiliz ve Fransız kuvvetleri daha silahlarını kullanmaya fırsat bulamadan süngü savaşları ile safdışı kalmışlar. Atatürk’ün aynı anda 3 cepheden savaşı yönetmesi düşman kuvvetlerini çok şaşırtmış.”Prof. Dr. Nevzat Tarhan: “Çanakkale Zaferi İstanbul’u yağma ve işgalden kurtardı”Atatürk’ü yakından tanıyanların ‘Karar verirken düşünerek karar veriyordu, bir ayağını bastığında diğerini kaldırmaz, temkinli bir insandır’ dediklerini belirten Prof. Dr. Nevzat Tarhan, “Atatürk’ün aklını kullandığı zamanlar ile duygularını kullandığı zamanları çok iyi dengelediği söyleniyor. Anafartalar başarısı bir liderlik örneğidir ama oradaki başarısı onu Mustafa Kemal Atatürk yaptı. Sultan Vahdettin ’in ‘Anadolu’daki Kurtuluş Savaşı’nı en iyi Atatürk yönetir’ demesine sebep olan hareket aslında Anafartalar’daki gösterdiği müthiş liderliktir. Atatürk’e dogmatik bağlananlar, yeryüzünde tanrı, kral gibi yapmaya çalışanların aslında onu aklı kullanan bir lider olarak düşünmeleri gerekiyor. Atatürk’e olağanüstü güçler atfederek bir liderlik yakıştırması yapmaya hiç gerek yok. Çanakkale Savaşı’nın cephede kazanılmış olması İstanbul’u yağmadan ve işgalden kurtardı. Atatürk’ün birçok alandaki başarısına bu gözle bakmak önemli.” ifadelerini kullandı.Prof. Dr. Vamık Volkan: “Atatürk her açıdan medeni olmayı gerekli görüyordu”Psikiyatri Profesörü Prof. Dr. Vamık Volkan, Atatürk’ün portresini çizerek hayatını politik psikoloji bağlamında değerlendirdi. Çocukluğunda babasının Mustafa Kemal Atatürk’ü taklit etmeye çalıştığını ifade ederek sözlerine başlayan Volkan, “25 Ağustos 1925’te Mustafa Kemal, Kastamonu’ya gitti ve ertesi gün belediye dairesinde bir gruba hitap etti. Konuşmasında ‘Biz her açıdan medeni insan olmalıyız. Çok acılar gördük. Bunların sebebi dünyanın durumunu anlayamamışımızdır. Fikrimiz ve niyetimiz tepeden tırnağa kadar medeni olmak olacaktır. Şunun bunun sözüne önem vermeyiz, vermeyeceğiz.’ demiş. Aynı gün Mustafa Kemal, İnebolu’ya gitmek üzere Kastamonu’dan ayrıldı. Fakat sonraki konuşmalarında da uygarlık ve ilerlemek gerektiğini söylemeye devam etti.” dedi.Prof. Dr. Vamık Volkan: “7 sene Atatürk’ün hayatı üzerine çalıştım”1956’da Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun olduğunu belirten Profesör Vamık Volkan, sözlerine şöyle devam etti: “Fakat o zamanlarda İngiliz tabiyetindeydim. Amerika’da ‘beyin göçü’ olarak adlandırılan bir durum vardı. Amerika’da çok doktor yoktu ve etraftan doktorlar topluyorlardı. Sınıfımın yarısı ile Amerika’ya gittik ve 10-12 kişi orada kaldık. Orada kaldım ama ‘Benim Türklüğüm nedir, babam kimdir, Atatürk kimdir?’ diye sorgulamaya başladım. 7 sene Atatürk’ün hayatını çalıştım. 13 ay Türkiye’de kaldım ve Sabiha Gökçen en büyük yardımcım oldu. Kendisiyle çok uzun zaman geçirdik ve bir gün Atatürk’ün manevi oğlunu görmemi söyledi. O zamanlarda Atatürk’ün manevi oğlu olduğunu çoğu kimse bilmiyordu ve bilenler de söylemiyordu. Adı Abdurrahim Tuncak’tı. Atatürk’ün sağlıklı yaşadığı zamanlardaki komşularını da buldum. Atatürk üzerine uzun süre çalıştıktan sonra ‘Ölümsüz Atatürk’, ‘Atatürk Anatürk’ ve ‘Türkiye’deki Kimlik Sorunları’ kitaplarını yazdım.”Prof. Dr. Vamık Volkan:  “Atatürk, anne ile vatanı birleştirdi”Mustafa Kemal’i, Atatürk yapan nedenlerden birinin de onun ölüler evinde doğması olduğunu ifade eden Prof. Dr. Vamık Volkan, “Babası Ali Rıza Bey, Zübeyde Hanım’dan 20 yaş büyüktü. Evlendikleri zaman Zübeyde Hanım sadece 14-15 yaşlarındaydı. Daha kadınlığın ne olduğunu bilemeden 3 çocuk sahibi olmuş. Yalnız kaldığı zamanlar olmuş. Daha sonra oğulları vefat etmiş. Selanik’e geldiklerinde Atatürk dünyaya gelmiş. Mustafa Kemal 7 yaşındayken babası Ali Rıza Bey de vefat etmiş. Atatürk ergenlik çağına geldiğinde sadece kız kardeşi Makbule Hanım ve annesi Zübeyde Hanım hayattaydı. Çocukları ölen, eşi ölen annesi için bu tam bir travmaydı. O yüzden ölüler ve yasla dolu bir ev olduğunu söyleyebiliriz. Kitapları okuduğunuzda Atatürk’ün direkt olarak bilinç içinde ve bilinç dışında bunu nasıl sezdiğini ve anne ile vatanı birleştirdiğini, vatanı olarak gördüğü anneyi nasıl kurtarmak istediğini, ona neşe vermek istediğini görebilirsiniz.” dedi.Prof. Dr. Deniz Ülke Arıboğan: “Atatürk bir zafer simgesi”Üsküdar Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Deniz Ülke Arıboğan ise Türkiye’nin kurucu lideri ve Cumhuriyet’in kurucu babası olarak tanımladığı Atatürk’ün nasıl bir ortamda ortaya çıktığından bahsetti. Prof. Dr. Arıboğan, “Mustafa Kemal’i liderleştiren şeylerin başında kuşkusuz bir zafer simgesi olması, zaferler kazanan bir komutan olması yatıyor. Neden zafer meselesi, Osmanlı toplumunda ve ondan sonraki Cumhuriyet toplumunda bu kadar önemsendi. Yani her zafer kazanan aynı ölçüde lider olabiliyor mu? Her cephede kazanan komutan için gelecekte lider olur diyebilir miyiz? Diyemeyiz.” dedi.Prof. Dr. Deniz Ülke Arıboğan: “Atatürk, kaybedişler döneminin zaferle özdeşleşen komutanı”20’inci yüzyılı inşa eden liberalizm, egalite yani sosyalizm ve nasyonalizmin akımlarının pek çok sonuçlar doğurduğunu, imparatorlukları parçaladığını, yeni devletlerin ortaya çıkmasını sağladığını kaydeden Arıboğan, “Mustafa Kemal Atatürk, bu parçalanma dönemi, bu yas dönemi, bu kaybedişler döneminin içerisinde zaferle özdeşleşen bir komutan. Halkın ona ihtiyacı var. Halkın  arasında efsane olarak yayılıyor. Mustara Kemal Atatürk düvel-i muazzamayı o cephede, bu cephede yenen bir zafer hikâyesiyle siyasi liderliğini kazanacak ama bu sadece askeri dehasından ibaret değil.”dedi.Prof. Dr. Deniz Ülke Arıboğan: “Atatürk, gelecekçi, onarıcı, enerji veren ve neşe katan bir liderdi”Prof. Dr. Vamık Volkan’ın Atatürk’ün annesini neşelendirmeye çalıştığını söylediğini kaydeden Prof. Dr. Arıboğan, “Bir ölüler evine doğmuş ve annesiyle vatanını özdeşleştirmiş ve oraya bir neşe ve enerji katmak istiyor. Yas ortamını değiştirmek zorunda. Yeni bir enerji oluşturmak zorunda. Annesinin yerine yerleştirdiği vatana da aynı muameleyi yapıyor. Yani aslında onu da neşelendirip ona da enerji vermek istiyor. Ona da sen büyüksün, kalk ayağa diyor. Bir yandan sen zekisin çalışkansın diyerek özgüvenini artırmaya çalışıyor. Neşesiz olan, yas tutan toplum enerjik ve üretken olamaz.  Nasıl ki yas tutan aileler 40 gün evde yemek bile pişirmezler. Geçmişe kapanırlar. Regresyon içine girerler. Geçmişin güzel günlerini anarlar. Türkiye’nim yeni kurucu kadrolarının Osmanlı’nın yasını tutacak vakti yoktu. Enerjisini ve üretimini bir an önce aktive etmeye mecburdu. O yüzden geçmişle ilgisi yoktu ve direkt geleceğe kilitlendi. O nedenle Mustafa Kemal’in bir diğer özelliği gelecekçi, onarıcı, enerji veren ve neşe katan bir lider olması. ”dedi.Prof. Dr. Arıboğan, Atatürk’ün bir diğer özelliğinin de stratejik diplomasi anlayışı olduğunu kaydederek “Bir devlet adamı olduğu gibi dış dünyaya çok açık birisi. Kesinlikle yerel bir şahsiyet değil. Savaştığı insanlarla ülkelerle aynı masaya oturuyor ve onlarla düşmanlık ya da intikam alma gibi bir sürece girmeden onlarla iş birliği halinde yürümeye çabalıyor.”dedi.Doç. Dr. Hadiye Yılmaz Odabaşı: “Atatürk’ü ve Cumhuriyet’i 150 yıllık perspektifle değerlendirmek lazım”Doç. Dr. Hadiye Yılmaz Odabaşı ise Mustafa Kemal Atatürk’ü ve Türkiye Cumhuriyeti’ni anlamak ve değerlendirmenin miladının 1919 ya da 1923 tarihleri değil, en az 150 yıl öncesine gitmek gerektiğini belirterek “O büyük resmin içinde Mustafa Kemal’i ortaya çıkaran şey, kendi memleketi ve coğrafyası içinde yaşanan hadiselerdir. Eğer bunu böyle görürsek ki bizi toplum olarak hep ikiye bölmeye çalışırlar.  Osmanlı’yı bir parça, Cumhuriyet’i bir parça yaparlar. Ben o tür girişimlerin de başarılı olamayacağını düşünüyorum.” dedi.

08 KAS 2021

Karabağ’da Çanakkale ruhu yaşandı…

Üsküdar Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Sosyoloji Bölüm Başkanı Ebulfez Süleymanlı, Karabağ Zaferi’nin birinci yıl dönümü’ ne özel açıklamalarda bulundu.Karabağ Zaferi etkinliklerle kutlandıKuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, T.C. Kültür ve Turizm Bakan yardımcısı Özgül Okan Yavuzun ve devlet protokolünün hazır bulunduğu etkinliklerde Karabağ Zaferi’nin yıldönümü yapılan konuşmalarla ve sanatçıların gösterileriyle kutlandı.Konuşmalarda Türkiye ve Azerbaycan  Karabağ Zaferi, tarihi, stratejik ve ekonomik manada birçok noktadan iki ülkenin işbirliği ve kardeşliğinin, inanç ve gönül birliğinin en önemli örneklerinden biri olduğu vurgulandı.Karabağ’da Çanakkale ruhu yaşandıProf. Dr. Ebulfez Süleymanlı, Karabağ Zaferi’nin birinci yıldönümü vesilesi ile katıldığı programda şunları söyledi:“Sadece Azerbaycan açısından değil genel olarak düşünüldüğünde dünya Türklüğü açısından da oldukça önemli bir konuma sahip bulunan Karabağ Zaferi, 21’nci yüzyılın ilk çeyreğinde yeniden Çanakkale Ruhu’na benzer bir biçimde yeni bir ruhun yaşanmasını sağladı. Bu ruhun ismi Karabağ Ruhudur!”

05 KAS 2021

Beyni yeniden yapılandıracak kitap okuyucuyla buluştu…

Dr. Öğr. Üyesi Zülfikar Özkan’ın yazdığı, “Beynin Mutluluğa Ayarlanması, Yüksek Bilince Yolculuk” isimli eser pozitif yayınlarından çıktı.Özkan’ın popüler kitaplarından biri olmayı hedefleyen eser, pozitif psikolojinin en son verileri ışığı altında, mutluluk yolculuğuna çıkmak isteyenlere, gerçekleşmesi mümkün bir vizyon sunuyor. Özkan, herkesin beynini bilgece kullanmasına katkı sunacak bir eserle karşımıza çıkıyor. Beyni yeniden yapılandıracak…“Beyin paraşüt gibidir, açılmadıkça çalışmaz” diyen Özkan eseri hakkında şu sözlere yer verdi; “Beynimizi mutlu olma yolunda eğitebiliriz. Öğrendiğimiz her yeni bilgiyle beynimiz değişir. Bu yüzden “Beynin Mutluluğa Ayarlanması” kitabını okuyup bitiren her kişinin beyni, okumadan önceki durumundan farklı olacak ve mutluluk oluşturacak şekilde yeniden yapılanacaktır.” dedi.Yazar Anne – Baba Kitaplığı, Başvuru kitapları ve diğer kategorilerde eserler yazan Özkan’ın,  çeşitli dergi ve gazetelerde yayınlanmış çok sayıda makalesi var. Mutluluk yolculuğunda ışık tutacak olan ve zengin bir içeriğe sahip bu eser, konuya ilgisi olanların yanında olacak bir özelliğe sahip. Farkındalıkların fark edileceği bu kitap, raflarda okuyucuyu bekliyor olacak.

03 KAS 2021

Türk Dünyası gençleri evliliğe nasıl bakıyor?

Evliliğin gençler için ne ifade ettiği sorusuna katılımcı ülkeler genelinde yarıdan fazla katılımcı %58.6 oranla “Mutlu bir beraberlik” cevabını verdi. Türkiye’de gençlerin %51.9’u evliliğin “Mutlu bir beraberlik” olduğunu belirtti. Katılımcıların %67,1’i aşk evliliği, %20,5’i ise mantık evliliği istediğini söyledi. Hiç evlenmek istemediğini belirtenlerin oranı ise ,4 oldu.Üsküdar Üniversitesi Kurucu Rektörü, Psikiyatrist Prof. Dr. Nevzat Tarhan, Uluslararası Türk Akademisi Başkanı Prof. Dr. Darhan Kıdırali’nin konuşmasında dile getirdiği Kırgız atasözüne işaret ederek “Vatan ailede başlar. Vatanın küçültülmüş hali ailedir.” dedi. Modern dünyanın kabusunun boşanma salgını ve sadakatsizlik olduğuna dikkat çeken Tarhan, bizi biz yapan, kimliğimizi oluşturan değerleri yaşatmamız gerektiğini vurguladı.Üsküdar Üniversitesi Sosyoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ebulfez Süleymanlı öncülüğünde Türk Dünyasının farklı coğrafyalarında üniversite gençliğinin evlilik kurumuna ve aileye ilişkin bakış açılarını ortaya koyan “Türk Dünyası Üniversite Gençliğinin Gözünden Aile ve Evlilik” başlıklı araştırmanın sonuçları paylaşıldı. 6 ülkeden geniş akademisyen kadrosu ile sürdürülen araştırmaya Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Özbekistan, Kırgızistan ve Rusya Federasyonu Başkurdistan Cumhuriyeti’nde yaşayan 7 bin 66 genç katılım sağladı.Protokol imza töreni gerçekleştirildiPandemi tedbirleri kapsamında fi-jital gerçekleştirilen programda bazı katılımcılar online (çevrim içi) olarak yer aldı. Üsküdar Üniversitesi Merkez Yerleşke Senato Odası’nda gerçekleştirilen programın moderatörlüğünü aynı zamanda araştırmanın öncülüğünü yürüten Prof. Dr. Ebulfez Süleymanlı üstlendi. Program öncesinde Üsküdar Üniversitesi Kurucu Rektörü ve Yönetim Üst Kurulu Başkanı Prof. Dr. Nevzat Tarhan ile Uluslararası Türk Akademisi Başkanı Prof. Dr. Darhan Kıdırali arasında ‘İyi Niyet Protokolü’ imza töreni gerçekleştirildi.Prof. Dr. Nevzat Tarhan: “Bizi biz yapan değerleri yaşatmamız gerekiyor”Üsküdar Üniversitesi Kurucu Rektörü, Psikiyatrist Prof. Dr. Nevzat Tarhan, uluslararası bu çalışmanın önemine işaret ederek “Evlilikle ilgili gençlerin tutumlarını ve görüşlerini ilk defa bu çalışma ile analiz ettik. Türk dünyası ile Üsküdar Üniversitesinin uzun zamandır güzel, somut, bilimsel ilişkileri var. Bu ilişkileri geliştirmek bizim için önemli” dedi.Önümüzdeki yıllarda belki 40- 50 yıl sonra dünyadaki birçok kültürün yok olacağını belirten Prof. Dr. Nevzat Tarhan, “Dünyanın gidişatı onu gösteriyor. Biz bizi biz yapan, kimliğimizi oluşturan değerleri yaşatmamız gerekiyor. Türk akademisinin bu konuda fikir birliğinin oluşması, bu konunun dert edinmesi çok önemli. Bu şekilde zorlukları aşmak daha kolay olacak. Bu yeni kuşakları etkileyen, kültürel propagandanın, Hollywood kültürünün olumsuz etkisini de birçok yerde dengelemiş olacağız. Batı dünyasında yaşanan aidiyet krizini, biz Türk dünyası olarak satın almamış olacağız. Bu açıdan çok önemli.” dedi.Prof. Dr. Nevzat Tarhan: “Duygusal ihmal yaşayan bir nesil geliyor”Prof. Dr. Nevzat Tarhan, duygusal ihmal yaşayan bir neslin geldiğini belirterek şunları söyledi: “Şu anda Fransa, İsveç, Norveç, İngiltere, İzlanda gibi ülkelerde “aileye ihtiyaç yok” tarzında, ciddi bir kültürel değişim yaşanıyor. “Aileye ne gerek var” diye görünüyor. Aile ayak bağı olarak görünüyor. Boşanmalar %60 oranına çıktığı için ‘“%50’den fazla başarısız olan bir kuruma yatırım yapılmaz. Kısa vadeli bir işe neden yatırım yapayım?’ tarzında bir algı yaklaşımı var. İsveç, Norveç’te %56 civarında, İzlanda’da %69 civarında, Fransa’da %59 civarında evlilik dışı doğum oranları var. Evlenmeden birlikte yaşıyorlar. Çocukların nüfus kağıtlarına, anne-baba yazılmıyor. Ebeveyn 1, ebeveyn 2 yazılıyor. Bakım evindeki çocuklarda şu anda anne duygusunu, anne kavramını arıyorlar. Bakım evlerinde anne yerine geçen kişi olmuyor. Fiziksel bakımı çok iyi yapıyorlar, yediriyorlar, içiriyorlar. Fakat çocuğun duygusal ihtiyaçlarını karşılamıyor. Duygusal ihmal yaşayan bir nesil geliyor.”Prof. Dr. Nevzat Tarhan: “Ailenin ihmal edilmesi insanlığın geleceği için tehlikelidir”Oysa 0-3 yaş arası yapılan çalışmaların çocuğun hayatında annenin önemini ortaya koyduğunu kaydeden Prof. Dr. Nevzat Tarhan, “Özellikle nöroloji temelli çalışmalara göre, insan beyninin %50’den fazlası, 0-3 yaş arası şekilleniyor. Burada anne birinci rolde, birinci yönetmen, ondan sonra baba geliyor. Aileyi bir arada tutmak gibi çok önemli bir değerin ihmal edilmesi insanlığın geleceği için tehlikelidir. Gelecek nesillerin, sokakta büyümesi demektir bu. Böyle bir nesilde sadece kendi çıkarını düşünen, sadece tüketme odaklı, sorumluluk duygusu daha zayıf bir nesil ortaya çıkma ihtimali var.” uyarısında bulundu.Prof. Dr. Nevzat Tarhan: “Modern dünyanın kâbusu boşanma salgını ve sadakatsizlik”Türk dünyasının üniversite gençliğinin tutumuyla ilgili araştırmalara baktığında aile değerlerinin daha korunduğunu kaydeden Prof. Dr. Nevzat Tarhan, “22-26 yaş arasının evlilik hedefleri var. Gençlerin bu isteği %60-70 civarında. Ama 10 sene sonra bu duyarlılık ortaya çıkacak mı bilemiyorum. Burada diğer dikkatimi çeken de evlilikle ilgili %70 oranında mantık evliliği değil, aşk evliliği yüksek. Aslında aşktan ne anladıklarını da bilmek gerekir. Aşk evlilikte sebep değil, sonuçtur. Âşık olup evleniyorlar. 6 ay- 1 sene sonra boşanıyorlar. Şu anda boşanma salgını var. Bu salgın, modern dünyanın kâbusu, sadakatsizlik. Çok ilişkili evlilikler var. Özellikle ABD’de açık evlilikler teşvik ediliyor. İki tarafta evli ama iki tarafında sevgilisi var. En çok çocuklar sağlıklı yetişmediği için. Bu 70’li yıllarda inceleme yapıldı açık evlilik konusunda. Bunların yürümediği görüldü.” dedi.Prof. Dr. Nevzat Tarhan: “Ailenin büyütülmüş hali vatandır”Uluslararası Türk Akademisi Başkanımız Darhan Kıdırali’nin konuşmasında sözünü ettiği Kırgız atasözüne işaret eden Tarhan, “Bu atasözü çok hoşuma gidiyor:  ‘Vatan aileden başlar.’ Vatanın küçültülmüş hali ailedir. Ailenin büyütülmüş hali vatandır. Aile içerisinde aile değerlerinin yaygınlaşması sonucu orası vatan oluyor. Vatan duygusunu taşımayan bir kimse, vatan için fedakârlık yapmak istemiyor. Bu durum aile bağları için de böyledir.” dedi.Prof. Dr. Deniz Ülke Arıboğan: “Gençler evliliği Instagram görsellerinden ibaret görüyor”İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Deniz Ülke Arıboğan ise çok büyük dönüşüm ve değişim içerisinde olan dünyanın ve çevremizin önemli bir parçası olan aile kurumunun bu araştırma ile analiz edildiğini söyledi. Arıboğan, Türk dünyasının kendi ortak kültürel normlarının anlaşılabilmesi ve kendi ortak köklerimizin daha rahat tanımlanabilmesi açısından aslında geleceği şekillendirecek olan gençleri anlamamızın çok değerli olduğunu kaydetti. Evliliğin günümüzde bir yuva kurmak, ömür boyu sürdürülecek bir ilişkiyi başlatmak, çocuk sahibi olmak olarak algılanmadığını vurgulayan Arıboğan, “Sadece Instagram’dan paylaşılacak birtakım düğün resimleri olarak gençlerin kafasında var. Evlilik dendiği zaman genç kızların ve erkeklerin birçoğu bu şekilde görüyor. Hâlbuki evlilik çok uzun soluklu, insan ömrünü şekillendiren çok değerli bir kurum. Birçok kavramın yeniden tartışılmasını ve daha iyi anlaşılmasını sağlayacak olan bu araştırmanın çok önemli olduğunu söyleyebiliriz.” ifadelerini kullandı.Prof. Dr. Darhan Kıdırali: “Gençlerin evliliği önemli görmesi sevindirici”Uluslararası Türk Akademisi Başkanı Prof. Dr. Darhan Kıdırali de “Ortak geçmiş üzerine ortak gelecek inşa ederken şu anda toplumun nabzını tutan sosyolojik araştırma yapmak, aile ve evlilik hakkında gençlerin düşüncelerini incelemek son derece önemlidir.” dedi. Prof. Dr. Kıdırali, “Aile değerlerinin hızlı bir şekilde yozlaşmakta olduğu günümüzde Türk dünyası gençlerinin yüzde 82’sinin ‘Evet evlilik önemlidir’ şeklinde cevap vermesi sevinç verici oldu. Gençlerimizin maddi değerlere kıyasla manevi değerlere daha çok önem vermeleri ve evlenmeden önce birlikte yaşamayı uygun görmemeleri geleceğimiz açısından umut vericidir. Türk ailesi güçlü akrabalık bağları ile ayakta duran bir yapıdır. Sadece akraba adlarını incelediğimizde başka halklarda olmayan onlarca kelime ile karşılaşıyoruz. Evlendikten sonra eşlerinin ailesi ile yaşamak istemeyen gençlerin oranının yüzde 64.7 olması akrabalık bağlarının zayıflamakta olduğunu gösteriyor. Toplumlarımızda kimsesizlerin, yetimlerin ve huzurevlerinin çoğalması da aslında huzurumuzu kaçırıyor.” diye konuştu.Üsküdar Üniversitesi Sosyoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ebulfez Süleymanlı ve Sosyoloji Bölümü’nden Feyza Keskin araştırmanın Türkiye sonuçlarına ilişkin bilgi verdi.Prof. Dr. Ebulfez Süleymanlı: “Ailenin konumu hızla değişiyor”Günümüz dünyasında aile konumunun hızla değiştiğini vurgulayan Prof. Dr. Ebulfez Süleymanlı, “Roller ve yapısal faktörler de yeniden inşa ediliyor. Bu değişim sürecinde denge ve istikrar konusunda ciddi sorunlar yaşayan aile kurumu, pek çok toplumda evliliklerin boşanma ile neticeleniyor ya da toplumda aile ile ilgili algıların değişmesi durumu ortaya çıkıyor. Bu nedenle üniversitelerin, sivil toplum kuruluşlarının ve devlet kurumlarının iş birliği içinde aileyi destekleyici ve koruyucu politikalar geliştirmesi insanlığın geleceği açısından da son derece önemli. Bu bağlamda bu araştırmayı çok önemsiyoruz. Her bir ülke bağlamında elde edilen veri seti, hem devlet hem de kamuoyuna sunulacak önemli materyaller içeriyor.” dedi.Evlilik çoğunlukla mutlu bir beraberlik olarak görülüyorBirçok parametrenin araştırıldığı çalışma, “Aşk evliliği mi, mantık evliliği mi tercih edersiniz?’, ‘Evlilik sizi korkutuyor mu?’, ‘İdeal evlilik yaşı nedir?’, ‘Evlilik aşkı nasıl etkiler?’, ‘Görücü usulü evliliği doğru buluyor musunuz?’, ‘Sizce şiddet boşanma sebebi olabilir mi ?’ gibi önemli sorularla gençlerin evliliğe bakış açısına ışık tuttu. Evliliğin gençler için ne ifade ettiği sorusuna katılımcı ülkeler genelinde yarıdan fazla katılımcı %58.6 oranla “Mutlu Bir Beraberlik” cevabını verdi. Türkiye’de gençlerin %51.9’u da evliliğin “Mutlu bir beraberlik” olduğunu belirtti.Türkiye’de aşk evliliği isteyenlerin oranı %69,6 oldu“Aşk evliliği mi, mantık evliliği mi tercih edersiniz?” şeklindeki soruya %67,1 oranında genç, aşk evliliği yanıtını verirken; mantık evliliği istediğini belirtenlerin oranı %20,5 oldu. Hiç evlenmek istemediğini bildirenlerin oranı ise ,4 olarak belirlendi. Ağırlıklı oran sırasıyla aşk evliliğine Türkiye %69,6 Kırgızistan %86.8, Başkurdistan %83.7, Kazakistan %83.5, Özbekistan %82.8, Azerbaycan %54.1 olarak aynı cevabı verdi. Mantık evliliğinden yana olan gençlerin cevapları ise Türkiye .9, Azerbaycan %26.4, Özbekistan %9.1, Kırgızistan %5.8, Kazakistan %3.1, Başkurdistan %2.9 oranıyla araştırma verilerine yansıdı.Ülkelerindeki sonuçları değerlendirdilerToplantıya çevrimiçi olarak katılan Kazakistan Milli İlimler Akademisi Felsefe Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Serik Seydumanov ve Amenjelov Doğu Kazakistan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhtar Tolegen de kısa bir selamlama konuşması yaptı. Toplantıda Avrasya Sosyologlar Birliği Başkanı Prof. Dr. Gali Galiyev, Amenjelov Doğu Kazakistan Üniversitesi’nden Prof. Dr. Kuat Rakhimberdin, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi’nden Prof. Dr. Jıldız Urmanbetova ve Azerbaycan Bakü Devlet Üniversitesi’nden Doç. Dr. Kemale Kahramanova ise çevrimiçi katılarak ülkelerindeki araştırma sonuçlarına ilişkin sunumlar yaptı. Katılımcılar gelecek kuşakların evlilik ve aileye bakışını ortaya koyan bu bilimsel çalışmaya katkı sunmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi.Program, ÜÜ TV ve Üsküdar Üniversitesi YouTube hesabından canlı olarak yayınlandı.

03 KAS 2021

Üsküdar’dan doğa ve ekosisteme katkı sağlayacak proje

Prof. Dr. İbrahim Özdemir, Avrupa Çevre Vakfı (ECF)’na “Al – Mizan: A Covenant for the Earth” ismiyle çevreyi korumak için dünyayı uluslararası bir anlaşmaya çağıran proje teklifinde bulundu. Tüm dünyada doğaya ve ekosisteme katkı sağlayacak olan proje ECF tarafından kabul edildi. Projenin 40 bin Euro değerinde olduğu öğrenildi. Projenin konusu ise Al-Mizan: An Islamic Covenant for the Earth from Concept to Practice olarak biliniyor. Proje kapsamında, doğanın korunması amacıyla doğal dünyanın kalp atışlarıyla uyum içinde çalışmanın yolları araştırılacak.Prof. Dr. Özdemir’e göre projenin konusu olan çevrecilik, İslam'ın damarlarına derinden yerleşmiştir. Projeye göre kişisel davranışlarımızda ve başkalarıyla olan ilişkilerimizde nasıl özenli davranıyorsak, doğal yaşam ve diğer canlılara karşı da saygılı ve düşünceli olmalıyız. Bu özellikler Kur’an da birçok ayette övülmüş ve örnek gösterilmiştir. Örneğin Al-i İmran Suresi 104. ayette şöyle buyrulur;“İçinizden iyiliği çağıran, iyiliği emreden, kötülükten sakındıran bir topluluk bulunsun, işte kurtuluşa erenler onlardır.”Al - Mizan kelimesi Yüce Allah'ın yaratılışı mükemmel dengesiyle tarif ettiği Rahman Suresi 1-9. ayetlere dayanmaktadır:“En Merhametli, Kuran öğretti. İnsanoğlunu Yarattı. Ona belagat öğretti. Güneş ve ay kesin hesaplamayla hareket eder. Ve yıldızlar ve ağaçlar secde eder. Ve göğü yükseltip teraziyi koydu (Mizan). Teraziyi aşmaman için (Mizan) tartıyı adaletle yapın ve teraziyi eksik etmeyin (Mizan)”Prof. Dr. İbrahim Özdemir “Al – Mizan: A Covenant for the Earth” projesiyle doğayı korumak için uluslararası arenada bir iş birliği çağrısı ile yola çıktı. Özdemir, proje kapsamında ekosistemin korunması ve geliştirilmesi alanında çalışmalar yapmayı hedefliyor.Projenin Uluslararası işbirliği ve çevre ekosisteminin gelişimine katkı sunması da hedefleniyor.

13 EKI 2021

Dr. Öğr. Üyesi Tuğba Aydın Öztürk "Kadın, Kimlik, Sanat" Etkinliğine Katıldı

Dr. Öğr. Üyesi Tuğba Aydın Öztürk, konuya sosyoloji bilimi bakış açısıyla yaklaşarak doğaçlamanın doğası, sanat, bilim ve gündelik hayat, kurumsal sanat yönetimi gibi konulara değindi. Konservatuar öğretim üyelerinin ve öğrencilerinin yoğun katılımı ile gerçekleşen programda geleceğe yönelik projeler konuşuldu.Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Devlet Konservatuarı Teras Sahne de gerçekleşen etkinlikte Dr. Öğr. Üyesi Deniz Tunçer doğaçlamanın tarihçesi, çokseslilik ve farklı müzik türlerinde doğaçlama konularına değinirken Dr. Öğr. Üyesi Seda Tüfekçioğlu ise ses ve saz musikisinde doğaçlama, gazeller konularına değinerek Türk Müziğinde doğaçlama üzerinde durdu ve katılımcılara örnekler dinletti.

07 EKI 2021

Prof. Dr. Süleymanlı, Bağımsızlığının 30. Yılında Kazakistan’daki Etkinliklere Katıldı

Çevrimiçi gerçekleştirilen etkinliklerin ilki M. Auezov Güney Kazakistan Üniversitesi tarafından düzenlendi. Kazakistan’ın önemli felsefecilerinden olan Prof. Dr. Saipzhamal Korganova’nın  60. doğum yıldönümü  kapsamında gerçekleşen “XXI yüzyılda İnsan ve Toplum Bilimleri: Güncel Sorunlar ve Çözüm Önerileri” başlıklı konferansta Süleymanlı, “Türk Cumhuriyetleri Arasında Sosyo-Politik İlişkilerin Dinamikleri” başlıklı sunum gerçekleştirdi.Konuşmasına Kazakistan’ın bağımsızlığını kutlayarak başlayan Süleymanlı, Türk Cumhuriyetleri arasında ilişkilerin politik ve sosyo-kültürel dinamiklerinden bahsetti. Özellikle Türk Konseyi kapsamında gerçekleşen işbirliği etkinliklerinin önemine değinen Süleymanlı, bilim, kültür ve ekonomi alanında ilişkilerin karşılıklı olarak gelişiminde Türksoy, Uluslararası Türk Akademisi, TÜRKPA ve Türk Miras Vakfı gibi kurumların çalışmalarının önemli olduğunun altını çizdi.Aynı gün Amenjelov Doğu Kazakistan Üniversitesi tarafından gerçekleşen konferansta çevirimiçi katılarak konuşma yapan Süleymanlı, Kazakistan’ın bağımsızlığını kutladı ve Türkiye-Kazakistan arasında stratejik boyutta gelişen işbirliğinin öneminden bahsetti.  Üsküdar Üniversitesi ile Amenjelov Doğu Kazakistan Devlet Üniversitesi arasında uzun süredir gelişen verimli işbirliği ve yapılan ortak çalışmalara değinen Süleymanlı, yakın zaman diliminde aynı anda 6 Türk Cumhuriyetinde gerçekleştirilen Üsküdar Üniversitesi ve Amenjelov Doğu Kazakistan Üniversitesinin öğretim üyelerinin de yürütücü oldukları “Türk Dünyası Gençliği ve Aile Kurumu” başlıklı geniş kapsamlı karşılaştırmalı sosyolojik çalışmanın sonuçlarının açıklanacaklarını söyledi.

06 EKI 2021

Toplumsal duyarsızlaşma, sosyal sorunları çoğaltan bir fenomen!

Toplumsal duyarsızlaşma önlenebilir mi? Üsküdar Üniversitesi Sosyoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ebulfez Süleymanlı, toplumsal duyarsızlaşma hakkında değerlendirmelerde bulundu ve nasıl önlenebileceği ile ilgili önemli bilgiler paylaştı.Sorunlara karşı ilgisizlik toplumsal duyarsızlaşmaya yol açıyor Toplumsal duyarsızlaşmanın toplumu oluşturan geleneklere, toplumun güncel sorunlarına ve toplumu sürdürecek tahayyüllere karşı gelişen yoğun ilgisizlik hali olarak tanımlanabileceğini belirten Prof. Dr. Ebulfez Süleymanlı, “Toplumsal duyarsızlaşma; toplumu temellendiren vatan, dil, aile ve eğitim gibi ortak değerlere, toplumu süreklileştiren adalet, bayındırlık ve barış gibi acil ihtiyaçlara, toplumu geleceğe taşıyacak özgün maddi ve kültürel inşalara yönelik herhangi bir düşünce, duygu ve eylem bağlamı üretmeme durumunu ifade ediyor.” ifadelerini kullandı.Günümüz toplumlarının en derin sorunlarından biri… Duyarsızlaşmanın insanı diğer canlılardan ayıran önemli bir özellik olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Süleymanlı, ”Bu nedenle insan kendisine ve çevresine duyarlı yani etik bir anlayış sergiler. Duyarsızlaşmanın özellikle günümüz toplumlarının karşı karşıya olduğu en derin sorunlardan biri olduğu gibi, sosyal sorunların çoğalmasında da önemli etkiye sahip fenomen olduğunu söyleyebiliriz. Özellikle günümüzde iklim krizi ve çevre yıkımlarının etkileri daha somut ve geniş ölçekli hissedilmeye, gözlemlenmeye başladıkça toplumsal duyarsızlaşma kapsamındaki eleştirilerin yapıya ve özneye ekolojik açılardan yöneltildiğini görmekteyiz.” dedi.Metropolleşme de toplumsal duyarsızlaşmaya yol açabilirToplumsal duyarsızlaşmanın otoriter siyasal idare ve statükocu kültür tekelleri nedeniyle ortaya çıkabildiği gibi metropolleşme  ve makineleşme gibi çağdaş yaşam unsurlarına bağlı olarak da meydana gelebildiğini dile getiren Prof. Dr. Süleymanlı,  “İktidarın kendi çıkarları dahilinde toplumun çıkarlarını tali bir hale getirmek için maddi ve kültürel anlamdaki tüm gücünü kullanması, toplumsal duyarsızlaşma durumuna neden olabilir. Bu nedenle de baskı veya rıza aygıtları kullanılarak toplumsal düşünce, duygu ve eylem gücünün sınırlandırılmasına binaen toplumsal duyarsızlaşma durumunun geliştiğini görmek mümkün.” ifadelerini kullandı.Toplumsal duyarsızlaşma önlenebilir Prof. Dr. Ebulfez Süleymanlı, “Toplumsal duyarsızlaşma durumunun en önemli belirtilerinden biri toplumun kendi temelleri, güncel sorunları ve gelecek tahayyülleri üzerine herhangi bir duygu, düşünce ve eylem bağlamı geliştirmemesidir.” dedi. Prof. Dr. Ebulfez Süleymanlı sözlerini şöyle sürdürdü: “Toplumun kendi geçmişini unutması, bugün geldiği noktayı fark edememesi ve gelecekte var olma amacına yönelik olan motivasyonunu yitirmesi halinde toplumsal duyarsızlaşma durumunun varlığından söz edilebilir. Dolayısıyla belleğini, bilincini ve hayal gücünü kaybeden bir toplumun toplumsal duyarsızlaşma durumu içinde olduğu açıktır. Toplumsal duyarsızlaşma durumu önlenebilir. Bu noktada toplumsal yaşamı ve sistemi kapsayan disiplinler arası, derinlikli, bütüncül, eleştirel ve özgün bir eğitim-öğretim anlayışı inşa etmeye çalışmak zorunludur. Maddi ve manevi açıdan toplumun akli, hissi ve fiili yetilerini anmaya, anlamaya ve aşmaya çabalayan bir eğitim-öğretim anlayışı geliştirmenin, toplumsal duyarsızlaşmayı önleyebilir.”Değerler eğitimi ile duyarlılık artırılabilir Toplumsal duyarsızlaşmayı önlemek için toplumun belleğini, bilincini ve hayal gücünü harekete geçirecek bir eğitim-öğretim anlayışının geliştirilmesi gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Ebulfez Süleymanlı, “Sürekli bir biçimde topluma tarih, insan hakları ve demokrasi kültürü ve de özgün eleştiri geliştirme odaklı bir düşünce ve deneyim imkanı yaratılması son derece önemli. Toplumsal duyarsızlaşmanın önüne geçilmesinde çocukluk ve gençlik döneminde verilecek eğitim çok büyük önem arz ediyor. Çünkü bu dönem bireylerin toplumsal farkındalık  bilincinin oluştuğu, sosyal düzenin kavranmaya başlanıldığı ve temel değerlerin kazanıldığı bir dönemdir. Özellikle bu yıllarda değerler eğitimi sayesinde sosyal konulara ve sosyal problemlere olan duyarlılıklar artırılabilir. Ayrıca bu yaş kategorisinde toplumsal sorumluluk bilincinin arttırılmasına yönelik gönüllü faaliyetlere yönlendirilmesi de oldukça önemli. Toplumsal sorumluluk duygusu gelişen bireyler, bu sayede başkaları için endişe duyacak, toplumun daha iyi hale gelmesi için yapması gerekenleri bir görev olduğunu hissedecektir.” dedi.

05 EKI 2021

Prof. Dr. İbrahim Özdemir Uluslararası Basında İlgi Görüyor!

Prof. Dr. İbrahim Özdemir, İtalyan yazar Alberto Melloni ile yaptığı söyleşide Al-Mizan Sözleşmesinin yerel, bölgesel ve uluslararası eylemleri güçlendirmek amacıyla çevreye İslami bir bakış açısı sunduğunu, iklim değişikliği ve gezegene yönelik diğer tehditlerle mücadele ettiğini dile getirdi. Prof. Dr. İbrahim Özdemir; “Bu çağrının geliştirilmesi ve benimsenmesi için İslam âlimleri ve Müslüman kurumlar da sürece dâhil edilerek küresel bir çabayı simgeleyecektir.” şeklinde konuştu.Prof. Dr. İbrahim Özdemir’in Vivere Altrimenti yayınevinin web sitesinde yayınlanan İngilizce söyleşisine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.https://viverealtrimenti.com/en/interview-with-professor-ibrahim-ozdemir/ 

23 EYL 2021

Üsküdar Üniversitesi mezunlarının gururlandırıcı başarısı

Moleküler Biyoloji ve Genetik İngilizce bölümünden 2016 yılında mezun olan Fatma Büşra Işık, University of Nottingham'da (World University Ranking:141) doktoraya başladı. Lisans mezuniyet tez danışmanlığını üstlenen Doç. Dr. Belkıs Atasever Arslan bu sevincini şu şekilde dile getirdi;“Lisans mezuniyet tez danışmanlığını yaptığım Moleküler Biyoloji ve Genetik İngilizce mezunumuz Fatma Büşra Işık'ın University of Nottingham'da (World University Ranking: 141) doktoraya başladığını öğrenmekten büyük mutluluk duydum. Her 2 bölümümüzün mezunları bizleri başarılarıyla gururlandırıyor.  Bu vesileyle Moleküler Biyoloji ve Genetik Türkçe mezunlarımızdan, akademisyenliğe çok yaklaşan ve dünya sıralamasında ilk 500 üniversite arasında yer alan üniversitelerde doktora yapan öğrencilerimizin bilgilerini paylaşmaktan gurur duyuyorum. Eğitimlerinde emeği geçen tüm hocalarımızı tebrik ediyorum. Moleküler Biyoloji ve Genetik İngilizce ve Türkçe bölümleri mezunlarımızdan yurtiçi ve yurt dışında yüksek lisans eğitimlerine devam eden çok sayıda öğrencimizin de akademisyenlik yolunda güzel haberlerini paylaşmayı diliyorum."Moleküler Biyoloji ve Genetik Türkçe mezunlarımızdan, dünya sıralamasında ilk 500 üniversite arasında yer alan üniversitelerde doktora yapan öğrencilerin isim ve üniversiteleri aşağıdaki gibidir:İrem Sude Atiş, Yale University, Postgraduate, Associate, USAtalay Ata, Hannover Medical School, Doktora Öğrencisi, AlmanyaBetül Sarı, Medical University Innsbruck, Doktora Öğrencisi, AvusturyaHazal Gür, Hacettepe Üniversitesi, Doktora Öğrencisi, Türkiye

22 EYL 2021

“Al Mizan: Dünya İçin Bir Sözleşme” İlgi Odağı Oluyor

İslami bir bakış açısı sunmayı amaçlayan UNEP'in desteklediği “Al Mizan- Dünya İçin Bir Sözleşme” her geçen gün yeni bir platformda ilgi odağı olmayı başarıyor. Bu çağrının geliştirilmesi ve benimsenmesi için İslam âlimleri ve Müslüman kurumların da sürece dâhil edilerek küresel bir çabayı simgelemesi amaçlanıyor.“Al-Mizan- Dünya İçin Bir Sözleşme”, doğanın korunmasını yöneten, ilkelerin mevcut zorlukları karşılayan bir biçimde yeniden ifade edilmesinden oluşuyor. İnsan varoluşunun toplumsal düzeninin ardındaki ahlakî ilkelere vurgu yapılıyor.Bu kapsamda “Sürdürülebilirlik ve İslami Finans Uluslararası Sempozyumu” nda konuşan Üsküdar Üniversitesi Felsefe Bölüm Başkanı Prof. Dr. İbrahim Özdemir, Al-Mizan'ın ekonomik boyutuna dikkat çekti. İslami Finans sisteminin sürdürülebilirlik ilkesi üzerine inşa edilmesi gerektiğini; Allah'ın belli bir ölçü, denge ve ahenkle yarattığı dünyada sınırsız ve sorumsuz tüketim ve kalkınmanın mümkün olmadığının altını çizdi.Özdemir; “Allah'ın yarattığı ve korunmasını bizlere emanet ettiği doğal dünyanın kalp atışlarıyla uyum içinde çalışarak günümüzde hayata nasıl geçirilebileceği araştırılıyor. Kur’an’ın temel ilkeleriyle uyumlu sürdürülebilir bir kalkınma anlayışı için çağrıda bulunmaya devam ediyor.” dedi.

20 EYL 2021

Prof. Dr. Zelka ve Prof. Dr. Süleymanlı Mavi Karadeniz Kongresine katıldı.

Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay, açılış konuşmasını yaptığı, 15 Ülkeden 60 konuşmacının tebliğ sunduğu uluslararası kongrede, insani güvenlik, göç, ekopolitik, enerji güvenliği, diplomasi konularında akademisyenler, siyasiler, araştırmacılar tarafından sunumlar yapıldı.Üsküdar Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Sosyoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ebulfez Süleymanlı da kongrede “Karadeniz Bölgesinde Göç Hareketlerinin Sosyo-Politik Dinamikleri” başlıklı sunumunu gerçekleştirdi.Süleymanlı sunumunda, Karadeniz’in 2 önemli ülkesi olan Türkiye ve Rusya’da meydana gelen göç hareketleri ve bu hareketliliğin toplumdaki sosyo-ekonomik etkilerini ele aldı.Türkiye ve Rusya’yı, jeopolitik ve tarihsel faktörlerden kaynaklanan Avrupa, Asya, Orta Doğu ve Kuzey Afrika ile bağlantılı geniş coğrafik bir alanda yerel, bölgesel ve uluslararası olaylar tarafından biçimlenen göç sisteminin önemli bir aktörü olarak değerlendirerek, insan hakları çerçevesinde sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda sürdürülebilir göç politikalarının oluşturulmasını gerekliliğine vurgu yaptı.

16 EYL 2021

Türkiye’deki Azerbaycan Müziği: Sanatsal, Tarihsel ve Sosyolojik Bakış Konferansı Gerçekleşti

“Bu kutlu dava uğruna canlarını feda etmiş tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyoruz”Sözlerine program açılışında kullanılan şarkının anlam ve öneminden bahsederek başlayan Prof. Dr. Ebulfez Süleymanlı; “Bugün programımıza sözlerini Azerbaycan’ın milli şairi Ahmed Cevad’ın yazdığı, bestesini ise Azerbaycan musikisinin atası olarak nitelendirdiğimiz Üzeyir Hacıbeyov’ un yaptığı Türk dünyasının birliğini ve beraberliğini vurgulayan Çırpınırdı Karadeniz şarkısıyla başladık.  Nevcivan Özel Beyinde seslendirmesini gerçekleştirdiği bu şarkının yazılma nedeninin Nuri Paşa komutasındaki Türk ordusunun Azerbaycan’dan, soykırımdan kurtarılma amacına yönelik gönderilmesi olduğunu siz konuklarımıza tekrar hatırlatmak istiyorum.  Bu şarkı milletin, düşünselden eylemsele dönüşen şahlanışını, çırpınma fiiliyle bir nevi baş kaldırmasını ve Azerbaycan Türklerinin özlemini ifade etmektedir. Bugün 15 Eylül. Aynı zamanda Bakü’nün Nuri Paşa komutasında, Kafkas Türk ordusu tarafından soykırımdan tanınmasının yıl dönümü. Yani bayram bayrama karışmış. Bu vesileyle Türk topraklarının bağımsızlığı uğruna mücadele eden tüm kahramanlarımızı bir kez daha sevgi ve saygıyla anıyor, bu kutlu dava uğruna canlarını feda etmiş tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyoruz.” dedi.“Müzik, bağlarımızın daha da güçlenmesini, perçinlenmesini sağlamıştır”Müziğin içinde barındırdığı ifadelerle eşsiz bir etki gücüne sahip olduğunu belirten Prof. Dr. Ebulfez Süleymanlı; “Bu dil ortak geçmiş, kültür ve medeniyetle iki kardeş ülke olarak nitelendirdiğimiz ve birbirimize her seferinde kucak açtığımız Azerbaycan ve Türkiye ilişkileri boyutundan da önemlidir. Nitekim uzun yıllar hasret kaldığımız çeşitli ideolojiler döneminde müzik, aramızdaki o demir perdeyi adeta kaldırmış. Bağlarımızın daha da güçlenmesini, perçinlenmesini sağlamıştır. Birbirimize karşı duyulan özlem duygusunun adeta tercümanı olmuştur. Günümüzde Azerbaycan müziği en çok dinlenen müzikler arasında yer almaktadır. Aynı şey Azerbaycan’da Türk müziğinin sevilmesi içinde söylenebilir.” ifadelerini kullandı.“Musiki, insanlığın ve medeniyetin yakınlaşmasında önemlidir”Günün anlam ve önemine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Zaur Allahverdizade; “Bu tarih hem Azerbaycan hem Türkiye için önemli bir gündür. 103 yıl önce 30 saat devam eden savaş sonucunda Nuri Paşa komutasındaki Türk Kafkas İslam ordusu Bakü’yü ermeni çetelerinin işgalinden kurtardı. Kafkas İslam ordusu Bakü’nün kurtuluşu için yaptığı mücadelede bin yüz otuz şehit verdi. Bugün Azerbaycan’ın çeşitli bölgelerinde Kafkas İslam ordusunun uyuduğu bir mezarlık bulunuyor. Azerbaycan halkı her şartta o mezarlığı korudu ve bugünlere ulaşmasını sağladı. Türkiye’nin desteğiyle kazanılmış bu zafer kardeşliğimizin, dostluğumuzun bir örneği oldu. Bugün şanlı Azerbaycan bayrağı, şanlı Türk bayrağı musiki beşiğimiz olan, medeniyetimiz olan Şuşa’ da dalgalanır. Musiki, insanlığın ve medeniyetin yakınlaşmasında önemlidir.” dedi.“Bu yüzden Azerbaycan’daki Bakü konservatuarı örnek alınmalıdır”Azerbaycan müziğinin geleneksel çalgılarından biri olan tarın geçmişten bugüne uzanan yolculuğundan bahseden TRT İstanbul Radyo Tar sanatçısı Nevcivan Özel; “Müzik yapanlar müzik yapar, akademisyenler akademik olarak çalışırlar ama bunların bir araya gelip böyle bir ortamda ortak söz söylemeleri nadiren olan bir şeydir bu da sizin emekleriniz doğrultusunda ortaya çıktı. Her iki müzik kökü de ortak. Hatta Türkiye’den Çin’e gittiğiniz zaman Türkiye’deki müzik kökünün ortak bir köke dayandığını göreceksiniz. Bunu makamsal yapıdan tutun da şarkıyı söyleyip, beste yapma tarzlarına kadar hepsi birbirine çok yakındır. Azerbaycan’ın geleneksel çalgısı tarın da Türkiye’de bir tarihi söz konusu. Türkiye’ye girişi ve bu musikideki etkisi için 1914’e gidip bakmamız gerekiyor.  1966’ya kadar tar, tarzen veya herhangi bir icrası söz konusu değil. 1966’da sonradan benim konservatuarda hocam olan Şenel Önal’ın Bakü’ye bir konser vasıtasıyla giderek oradan bir tar alıp Türkiye’ye getirmesiyle başlıyor hikâye. Önce kendisi çalıyor ve iyi seviyede çalıyor. Etrafındakiler bunun sesi çok güzel kullanmamız gerek diyorlar. TRT İstanbul Radyosunda 1966 tarihinde ilk sesi duyuluyor. Sonra 1975’e kadar hoca bu radyodan yayına devam ediyor. Bu yüzden Azerbaycan’daki Bakü konservatuarı örnek alınmalıdır. Üzeyir Hacıbeyov çok zor şartlar altında bu konservatuarı kurmuştur. Eğer bu şekilde konservatuar kurulmasaydı bu musikiyi saklamak, gelecek nesillere aktarmak zor olacaktı. Mesela bana zamanında niye tar seçtiğimi sormuşlardı. Bizim kültürde bağlama daha meşhurdur. Bizde o zamanlar öğrenci olarak sazı nasıl öğreneceğiz diye metot aramak için Beyazıt’ta sahaflar çarşısına gitmiştik. Nota bakarken karşımıza üzerinde tar resmi olan bir kitap çıktı. Tüm paramızı verip o kitabı aldık. Bu şekilde profesör ile konuşup ben tar çalmak istiyorum dedim. Son sınıfa geçmeden öncede TRT İstanbul Radyo sınavını açtı ve tarın sesi duyulmaya başladı. Bende haftanın 3 veya 4 günü tar için televizyona çıkıyordum.” ifadelerini kullandı.“21. Yüzyıl’da Su Kasidesi müziği sentez bir yapı oldu”21. Yüzyıl Azerbaycan müziğinin Türkiye sahnesindeki yerine ilişkin değerlendirmelerini aktaran İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Müzikoloji Bölümü Piyano Ana Sanat Dalı Üyesi Doç. Dr. Tutu Aydınoğlu; “13 senedir Türkiye’deyim ve 13 sene içinde yapabildiğim küçük çalışmalardan bir tanesi ‘Bir Millet İki Devlet’ projesi. Biz hepimiz vatanımızı değiştirmiyoruz. Aslında vatanımızın başka bir kısmına gelmiş gibi oluyoruz ama biz gurbetçi de sayılırız. Gurbette kendi müziğimizi temsil edebilmek, bunu gururla insanlara sunabilmek hepimiz için onur ve gururdur. 21. Yüzyıl’da Su Kasidesi müziği sentez bir yapı oldu. Fuzuli hem Azerbaycan hem Türk edebiyatı için önemli bir şair sayılıyor. Bu asla değişmeyecek.” ifadelerini kullandı.“Maestro Niyazi, müzikal bir köprü oluşturan dahi bir sanatçıdır”Azerbaycan’ın ilk çağdaş orkestra şeflerinden biri olan Maestro Niyazi hakkında konuşma yapan Ecem Tuğçe Akbulut; “Maestro Niyazi, müzik dünyasındaki çalışmaları, kültür, sanata ait katkılarıyla çağdaş Azerbaycan müziğinde önemli bir yere sahiptir. Dinlettiği müzikleri ulaştırabilen bu sanatçı, dünyanın birçok yerine orkestra şefi olarak yönlendirilmiştir. Türkiye’de yaptığı çalışmaları Türkiye’nin sosyolojik ve siyasi dönüşümler yaşadığı bir dönemde Sovyetler Türkiye yani Azerbaycan Türkiye arasındaki kötü etkileşimlerin olumlu yönde ilerlemesini sağlamıştır. Maestro Niyazi, müzikal bir köprü oluşturan dahi bir sanatçıdır. Nazım Hikmet ile de 1961 yılında çalışmaları bulunmuştur.” dedi.

13 EYL 2021

İlkokul Mezunu Fatma Tunca’nın Yüksek Lisansa Uzanan Başarı Hikâyesi

“Bugüne kadar başkaları için yaşadım bugünden sonra mutlu olduğum işi yapacağım”2 çocuk annesi Fatma Tunca ilkokul mezunu bir ev hanımıydı. Eğitim hayatına çocuklarının üniversiteyi bitirmesiyle geri döndüğünü aktaran Tunca; “Bu zamana kadar hep başkaları için yaşadım bugünden itibaren mutlu olduğum işler yapmak istiyorum.” dedi. Tunca; “Çocuklarımı üniversiteden mezun ettim. Oğlum veteriner hekim, kızım ise Sakarya Üniversitesinde Araştırma Görevlisi. Ben ilkokul mezunu bir ev hanımıydım, çocuklarımı güzel bir şekilde yetiştirdikten ve üniversiteden mezun ettikten sonra eğitim hayatıma tekrar başlamaya karar verdim. Ortaokul ve liseyi açık öğretimle tamamladım. Lisansta yine açık öğretim eğitim sistemi ile Sosyoloji bölümünden mezun oldum. Sosyoloji bana en yakın gelen bölüm oldu. Yaşım ilerlediği için ve sosyolojinin birçok alanla olan etkileşiminden dolayı bu bölümü tercih ettim. Bu süreçte eşim okumamı istemiyordu, yine de sınavlara beraber gidiyorduk beni yalnız bırakmadı. Ama ben bu konuda bu kadar azimliyken o okumam konusunda destek olmadı. Bu Ekim ayında 60 yaşına girecek bir kadın olarak bugüne kadar hep başkaları için yaşadım. Bugünden sonra ise kendi mutlu olduğum şeyleri yapmak ve insanlara faydalı olmak istiyorum.” dedi.“Bundan sonra hayatımı gönüllere dokunarak yaşamak istiyorum”Eğitiminin çok önemli olduğunu ifade eden Tunca, gençlere tavsiyelerde bulunarak; “Hangi mesleği yaparlarsa yapsınlar önce eğitim. Eğitim herkes için gerekli. Ben yaşını almış bir insan olarak ne kadar ömrüm kaldığını bilmiyorum. Belki önümde daha 30 yıl belki de birkaç senem var. Ama ne kadar yaşayacak olursam olayım, bundan sonraki hayatımı insanlara faydalı olarak gönüllere dokunarak tamamlamak istiyorum. Toplumun her kesiminden her mesleğe ihtiyaç var. Taksiciye, tamirciye de ihtiyaç var ama önce eğitim. Ben bu yaşımda başardıklarımla insanlara örnek olmak istiyorum. Bu konuda hedefleri olanlar asla umutsuzluğa düşmesinler ve pes etmesinler. Özellikle kadınlar eğitimine devam etsin, gidebildikleri yere kadar gitsinler. İlkokuldan ortaokula, liseden üniversiteye kadar hatta yüksek lisanslarını yapsınlar. Hiçbir engeli aşılamayacak kadar büyük görmesinler, azim ve çabayla bütün engeller aşılır. Yeter ki kadınlar okusun.” şeklinde konuştu.“Hedefim devletime ve insanlığa faydalı olmak”Çocuklarını büyüttükten sonra evde herhangi bir uğraşının kalmadığını ifade eden Tunca; “Bu yolda tek başımayım, bundan sonra insanlığa faydalı olmak istiyorum.” diye konuştu. Tunca; “Ailem ve çocuklarım başarılarımı takdir ediyorlar ama benimle beraber bu durumu yaşadıkları için normal karşılıyorlar. Ben en başından beri kendi kendimi okuttum, bu yolda tek başıma yürüyorum. Bundan sonra bir yandan eğitimime devam edip bir yandan da insanlığa faydalı olmak, devletim için çalışmak istiyorum. Hatta bu amacım doğrultusunda milletvekilliğine adaylığımı koymak istiyorum. Devlet için çalışmak devletime faydalı olmak istiyorum.” ifadelerinde bulundu.“Annem çok çabaladı ve başardı, onunla gurur duyuyorum” Annesi Fatma Tunca ile gurur duyduğunu ifade eden Araştırma Görevlisi kızı Hatice Tunca; “Annem çok çalıştı çabaladı ve sonunda çok istediği Sosyoloji bölümünden mezun oldu. Son olarak ise rakipleri Z kuşağıyla girdiği sınavlarda öne çıkarak Üsküdar Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Yüksek Lisans programına kayıt yaptırdı. Kayda gittiğimizde Üsküdar Üniversitesi güvenlik görevlilerinden, bölüm başkanına kadar üniversite çalışanların hepsi annemi ve beni çok içten karşıladı. Annemle gurur duyuyorum.” dedi.   

13 EYL 2021

Üsküdar Üniversitesi, G20 İnançlar Arası Forum 2021’de temsil edildi

Foruma katılan Üsküdar Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Felsefe Bölümü Başkanı Prof. Dr. İbrahim Özdemir; “Eğitim ve Dini Çoğulculuk” ile “Gezegeni Korumak: Yeşil Bir Teolojiyi Paylaşmak” isimli oturumlarda sunum gerçekleştirdi. Konuşmasında Üsküdar Üniversitesi Senatosu tarafından kabul edilen pandemi sonrası için Küresel İyi Oluş Manifestosunun muhtevasını da özetleyerek ve üniversitelerin yeni rolünü vurguladı.Uluslararası ekonomik işbirliği için önde gelen bir forumDini ve akademik liderler, 12-14 Eylül tarihlerinde Bologna'da düzenlenen G20 Dinler arası Forumunda bir araya geliyor.Yirmiler Grubu veya G20, dünyanın en müreffeh ekonomilerinin liderlerini bir araya getiren uluslararası ekonomik işbirliği için önde gelen forum.Toplu olarak, G20 üyeleri dünya ekonomik üretiminin yaklaşık yüzde 80'ini, küresel nüfusun üçte ikisini ve uluslararası ticaretin dörtte üçünü temsil ediyor. IF20, Fscire'nin ve Avrupa'nın en eski üniversitesi'nin merkezi olan Bologna'da gerçekleşiyor. Bologna, kapsayıcı bir dinler arası foruma ev sahipliği yapmak için en uygun mekânların başında geliyor.  Yüzyıllar boyunca şehir, ayrımcılığın utancını; savaş ve terör şiddetinin ağırlığını tanıyarak bugünün canlı ve çok kültürlü şehri olarak ortaya çıkarmış.IF20 Forumu, bilginin gücünün bireyler veya tüm toplumlar için en zorlu sorunların üstesinden nasıl gelebileceğini göstererek bu temeller üzerine inşa etmeye çalışacak olan bir forum.

07 EYL 2021

Anne Kızın Ortak Mezuniyet Heyecanı

“İlkokuldan ikinci üniversiteye uzanan yol”Evlendiğinde ilkokul mezunu olduğunu ifade eden Fatma Acar, ikinci üniversitesini kızıyla aynı okulda okuyarak mezun oldu.Acar: “Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Laboratuvar Teknolojisi programından 7.dönemde 42 yaşımda mezun oldum. Kızım Rabia Acar, 23 yaşında ve İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi İngilizce Psikoloji bölümünden bu sene mezun oldu. Ben evlendiğimde ilkokul mezunuydum, eğitim hayatım 2005 yılında tekrar başladı. İlk olarak açık öğretimden ortaokul ve liseyi tamamladım. Daha sonra ise Anadolu Üniversitenden açık öğretim ile Adalet okudum. İlkokulda çok başarılı bir öğrenciydim, öğretmenlerim aileme okumam için fikir vermişlerdi fakat maddi imkânsızlık ve köy hayatındaki yetersizlikler nedeniyle okuyamadım. Evlendikten sonra İstanbul’da bir hastanenin kafeterya bölümünde çalışmaya başladım. Burada sağlık alanına olan ilgimi fark ettim ve tekrar üniversite sınavına hazırlandım. Tercihlerim arasında %75 bursla Üsküdar Üniversitesi Laboratuvar Teknolojisi bölümüne yerleştim.” dedi.“Anne kız ortak mezuniyet heyecanı”İlk olarak kızının Üsküdar Üniversitesinde eğitime başladığını ifade eden Acar, kendisinin kızından önce mezun olduğunu aktardı. Acar: “Kızım Üsküdar Üniversitesi Psikoloji bölümüne yerleşti o yıl ben de tekrar üniversite sınavına hazırlanmaya karar verdim. Hayatım boyunca sağlık alanına bir ilgim vardı, bu konuda araştırmalar yapıyordum. Hastanede çalışmaya başladıktan sonra sağlık alanında çalışmak istediğimi fark ettim. Tercihlerim sırasında ise Laboratuvar Teknolojileri Bölüm Başkanı Ebru Özkan Oktay hocamızla iletişim kurunca bu bölüme yerleşmeye karar verdim. Üsküdar Üniversitesi serüvenimiz işte bu şekilde başladı. Benim bölümüm 2 senelik olduğu için geçen sene mezun oldum, kızım da bu sene. Pandemi dolayısıyla mezuniyet töreni yapılamamıştı. Bu sene kızımla aynı anda mezun olma coşkusu ve gururu yaşadım.” şeklinde konuştu.“Kızımla aynı okulda okumak gurur vericiydi”Bir insanın evladıyla aynı anda mezun olmasının çok gurur verici bir duygu olduğunu ifade eden Acar; “Kızımla aynı okulda okuduğumuzu duyan herkes çok şaşırıyordu, gıpta ile bakıyordu bize. Kızımla bir yandan okul arkadaşıydık fakat fakültelerimiz ayrı olduğundan birbirimizi çok göremiyorduk. Kızım da benimle aynı okulda okumaktan oldukça memnundu bu durumu arkadaş çevresine gururla anlatıyordu. Bu süreçte eşim ve iki oğlumda hep destek oldular, hiçbir zaman eğitimimize engel olmadılar.“Acar: Kariyer hedefim sağlık alanında çalışmak”Gelecek hedefinin mezun olduğu Laboratuvar Teknolojileri bölümü alanında çalışmak olduğunu aktaran Acar; “Benim ilk önceliğim kendi hastanemde bu alanda işe başlamaktı ama bazı nedenlerden dolayı şu an eski görevim olan kafeterya bölümünde çalışmaya devam ediyorum. Fakat en yakın zamanda sağlık alanında çalışmayı hedefliyorum. Tabi olağanüstü bir süreç olan pandemi sürecini yaşıyoruz, bu koşullarda iş değiştirmek o kadar kolay değil. Fakat ileride bu alanda çalışmayı çok isterim.” dedi.Muhabir: Esmanur Tuna

04 EYL 2021

Covid döneminde yalnızlığı azaltan proje!

Üsküdar Üniversitesi ve Darülaceze Başkanlığı’nın paydaşları olduğu, Gençlik Projeleri Destek Programı kapsamında Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından desteklenen Desteğim Seninle Her Yerde Darülaceze Gönüllüler Projesinin 6 ay süren atölye ve eğitimleri tamamlandı.Tedavisel Beyin Haritalama ve Nöroteknoloji Derneği’nin yürütücülüğünü üstlendiği projenin Darülaceze Başkanlığı’nda gerçekleştirilen kapanış programına Üsküdar Üniversitesi Kurucu Rektörü ve Yönetim Üst Kurulu Başkanı Prof. Dr. Nevzat Tarhan, Darülaceze Başkanı Hamza Cebeci, Üsküdar Üniversitesi Rektör Danışmanı Prof. Dr. Deniz Ülke Arıboğan, Proje Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Zeynep Gümüş ve Proje Danışmanı Dr. Öğretim Üyesi Nebiye Yaşar katıldı. Projede yer alan Darülaceze sakinleri ve gönüllü öğrencilerin de katıldığı programda, eğitim ve atölye süreçlerini yansıtan özel film gösterimi yapıldı. Sanat Terapisi Atölyesine de katılan Dr. Öğr. Üyesi Tuğba Aydın Öztürk, programda konuklara Türk Sanat Müziği dinletisi sundu. Öztürk’ün dinletisi beğeniyle takip edildi. Prof. Dr. Nevzat Tarhan: “Gençler ve tecrübe sahibi insanlar bir araya geldi”Desteğim Seninle Her Yerde Darülaceze Gönüllüler Projesinin Covid döneminde gerçekleştirilmesinin önemine dikkat çeken Prof. Dr. Nevzat Tarhan, “Aslında bu proje ile ‘Covid döneminde sosyal proje mi olur?’ diyenlerin kulaklarını çınlatmak istiyorum. Bu projenin en dikkat çekecek özelliklerinden birisi de pandemi döneminde öğrencilerimiz ile tecrübe sahibi güzel insanların bir araya gelmesi ve bir şeyler üretmesi oldu. Aynı zamanda Covid döneminde çekilen büyük yalnızlığı azaltmış olmaları çok kıymetliydi. Hem amaçları hem de iyi zamanlama açısından gerçekten iyi bir fikirdi ve çok isabetli oldu.” dedi.Prof. Dr. Nevzat Tarhan: “Gençler ve yaşlıların birbirine ihtiyacı var”Proje filmini izledikten sonra Darülaceze’yi ve kurucusu Sultan Abdülhamit' i rahmetle andığını ifade eden Prof. Dr. Nevzat Tarhan, sözlerine şöyle devam etti: “Genellikle bakıyoruz yeni kuşakta vefa bir semt adı veya bir bozacı adı olarak biliniyor. Ama vefa bir semt adı değilmiş, vefa bir değermiş. Bu değeri yaşatmak isteyen ve bu değeri hayata geçirmek isteyen genç gönüllüler varmış. Her insanın hikayesi de kendisine özel ve o hikayenin hepsi büyük bir tecrübe sonucu ortaya çıkıyor. Gençlerin anlama yaşı ile ileri yaştakilerin anlama yaşı birbirine çok örtüşüyor. Birisi hayat yolculuğuna başlarken yolculuğun başında diğeri hayat tecrübesinden oluşmuş çok ileri bir safhasında. İki tarafın da birbirine ihtiyacı var. Birisinin hayat tecrübesini paylaşmaya ve anlatmaya ihtiyacı var. Mantıksal zeka tekildir, gelenekler çok değişmez ama duygusal zeka çoğuldur ve değişebilir. Bu özelliği duygusal zekayı geliştirmek konusunda ileri yaştaki bireylerden genç yaştakilere çok büyük bir tecrübe aktarımında işe yarıyor. Genç kuşakların da bu tecrübelerden yararlanmaya ihtiyacı var.”Darülaceze Başkanı Hamza Cebeci: “Yabancı ülkeler bizi örnek alıyor”Darülaceze’de insanların birbirlerine kabalık şeklinde değil gönülden destek verdiklerini belirten Darülaceze Başkanı Hamza Cebeci, “Buradaki manevi atmosfer ve huzur da işte bu gönüllülükten kaynaklanıyor. Bunu başka ülkelerden gelenler de görüyorlar ve keşke bizde de böyle olsa diye açıkça ifade ediyorlar. Pandemiden kısa bir süre önce bir gün Alman heyeti geldi. Başlarında şu an 85 yaşında olan eski emniyet müdürü, eşi ve yanlarında Türk kökenli bir vatandaş vardı. Onların sadece 4 tane endüstri bölgesinde bin 500 yaşlıya hizmet veren huzur evi vardı. Geneline baktığımızda da 235 bin nüfus ve 39 huzur evi olduğunu söylediler. Orası hep bitmiş, çare ve çözüm arıyorlar. Biz de genelde batıyı örnek alırız ama onlar bizlerle iş birliği yapmak istiyorlar. Bizim ilke ve inanç ilkelerimiz bu alanda örnek olmamızı gerektirir ve onlara yardımcı olacağız.” dedi.Prof. Dr. Deniz Ülke Arıboğan: “Gençleri hayata dokunduramıyoruz”Projenin bir sosyal sorumluluk ve gönüllülük projesi olduğunu belirten Üsküdar Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Deniz Ülke Arıboğan, “Biz üniversite hocaları açısından da çocuklarımıza yepyeni bir dünyayı tanıtma projesi oldu. Gençleri yetiştirirken eğitim alanında anaokulundan üniversiteye kadar güzel bilgilerle donatıyoruz, onlara kitaplardan öğrendiğimiz ya da yaşadığımız bazı şeyleri aktarmaya çalışıyoruz ama onları hiçbir zaman hayata dokunduramıyoruz. Bu çok ciddi bir problemimiz. Prof. Dr. Nevzat Tarhan hocamız bu konuda çok büyük bir inisiyatif alıyor. Öğrencilerimizin hayata dokunan, hayatın her aşamasında neyin nasıl şekillendiğini, nasıl cereyan ettiğine dair bilgileri içinden alabildiği ortamların yaratılması bizler için çok önemli. Biz bir köprü kurmaya çalıştık.” dedi. Dr. Öğr. Üyesi Zeynep Gümüş: “Proje ile gönüllülüğe dikkat çekmek istedik” Desteğim Seninle Her Yerde Darülaceze Gönüllüler Projesinin Koordinatörü Üsküdar Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi Zeynep Gümüş, projedeki temel hedeflerinin toplum içerisindeki üniversite öğrencileri ile ileri yaştaki bireyleri bir araya getirerek gönüllülüğe dikkat çekmek olduğunu belirterek sözlerine şöyle devam etti:“Projemiz çeşitli atölyelerimiz ve eğitim modüllerimizden oluştu 60 Darülaceze sakini ile Üsküdar Üniversitesi Psikoloji bölümünden 40 gönüllü öğrencinin katılımı ile 6 ay sürdü. Öncelikle öğrencilerimizi yaşlı bireylerle birlikte olabilmek adına bir ay boyunca çeşitli eğitimlerden geçirdik. Yaşlılığa adaptasyon ve aktif yaşlanma, yaşlılarla iletişim, yaşlılık psikolojisi gibi birçok dersi aldılar. Akademi de atölyelerimiz başladı. Atölyelerimiz, sanat terapisi atölyesi, ileri yaş yazarlar atölyesi, müzik atölyesi ve bir de kısa belgesel çekim atölyesinden oluştu. En fazla ilgi gören atölyelerimizden biri sanat terapisi atölyesiydi ve orada liderlik yapan, bize eşlik eden, muhteşem değişimleri görmemize yardımcı olan Dr. Volkan Demir’e teşekkür ediyoruz. İleri yaş yazarlar atölyesinde ise yaşlı bireylerimizin yaşam öykülerinden, şiirlerinden oluşan çok güzel bir öykü kitabı çıkarttık.”Dr. Öğr. Üyesi Nebiye Yaşar: “Yaşlı nüfusun toplam nüfusa oranı yüzde 9,5” Desteğim Seninle Her Yerde Projesinin gönüllülük teması üzerine kurulmuş model bir proje olduğunu ifade eden Dr. Öğretim Üyesi Nebiye Yaşar, “Projeye başlamadan önce istatistiki veriler üzerinde koordinatörümüz Zeynep Gümüş ile çalışmıştık. İstatistiklere göre yaşlı nüfus olarak kabul edilen 65 yaş üzeri, şu an dünyada iki kat artış gösterdi. Özellikle ülkemizde son beş yılda yüzde 22,5 artarak 2020 yılında 7 milyon 953 bin 555 kişi oldu. Yaşlı nüfusun toplam nüfusa oranı yüzde 9,5 ve yaşlı nüfus sıralamasında ülkemiz 167 ülke arasında 66. sırada yer alıyor. İstanbul’da ise 65 yaş üstü 1 milyon 79 bin 196 kişi yaşıyor. Türkiye için bu veri gerçekten üzücü.” dedi ve sözlerini şöyle sürdürdü:“Türkiye’de 1 milyon 478 bin 346 yaşlı birey tek başına yaşıyor. Yaşlı nüfusun oranının en yüksek olduğu il Sinop, en düşük olduğu il ise Şırnak. Yüz yaş üzeri yaşlıların en çok yaşadığı illerden biri de İstanbul’dur. Gerçekten bakıldığında hepimiz biliyoruz ki yaşlılık, yaşamın sorgulandığı ancak öğrenme ve gelişmenin devam ettiği bir dönemdir. İnsanın keşfettiği noktaların en güzel anlayıp aktardığı bir dönem ve yaşlılıkla birlikte elde edilen bütün tecrübeler ancak böyle güzel projelerle aktarılabiliyor ve böyle gönüllü güzel gençlerle de gelecek nesillere aktarılıyor. O halde yaşlılarımız bizim gerçekten değerlerimiz. Değerlerimiz de kültür varlıklarımız çok geç olmadan böyle güzel ilişkileri projelendirerek böyle güzel ortamları daha da çoğaltmalıyız.” 

03 EYL 2021

Üsküdar’da renkli ve coşkulu diploma heyecanı!

Üsküdar Üniversitesi 2019-2020 Akademik Yılı 7. Dönem ve 2020-2021 Akademik Yılı 8. Dönem Mezuniyet Töreni, Şaban Özdemir ve Ece Tözeniş’in sunumlarıyla Ümraniye Millet Bahçesi Etkinlik Alanında gerçekleştirildi.Küçük Üsküdarlılar ilgi odağı olduPandemi nedeniyle seyreltilmiş olarak düzenlenen ve üç gün boyunca devam eden mezuniyet töreninde mezunlar heyecanlı ve coşkulu anlar yaşadı. Tören ilginç ve renkli anlara da sahne oldu. Bazı mezun öğrenciler, bebekleri ve çocukları kucaklarında diplomalarını aldı. Sağlık Bilimleri Fakültesi Törenine annesiyle birlikte katılan minik bebek, kendine özel dikilen cübbesiyle de hocaların ve katılımcıların ilgi odağı oldu.Minik kızıyla diplomasını aldıİkinci gün düzenlenen törenlerde de Sağlık Hizmetleri Yüksekokulu Diş Protez programından mezun olan Ebru Yiğit Akgül de minik kızıyla diplomasını aldı. Çiçeği burnunda mezun Akgül, minik kızıyla diploma sevinci yaşadı. Bazı mezunlar da törene sevimli dostları ile katıldı.Kendi törenleri için çalıştılarİletişim Fakültesi Yeni Medya ve Gazetecilik Bölümü 2019-2020 Akademik Yılı mezunlarından Şahan Şengül ve Rüveyda Gönülalçak hem mezun oldular hem de mezuniyet töreni organizasyonunda görev aldılar. Üsküdar Üniversitesi Kurumsal İletişim Birimi’nde çalışan Şahan Şengül, diplomasını almak için sahneye çıkarken yüzleri gülümseten bir pankart taşıdı.Pankartta son dönemde sosyal medya platformlarında gündem olan bir akıma ait olan bir ifade yer aldı. Pankartta “Sizce ben mezun olduğum üniversitede işe girip, kendi mezuniyet törenimi düzenlemiş miyimdir?” yazarken, Rüveyda Gönülalçak ise diplomasını almak için sahneye çıkana kadar ve diplomasını aldıktan sonra da Üsküdar Üniversitesinin kurumsal sosyal medya hesaplarını yönetmeye devam etti.Şengül ve Gönülalçak öğrencilik dönemlerinde Kurumsal İletişim Direktörlüğünde yarı zamanlı olarak çalışmaya başladılar, gösterdikleri üstün gayret ve performansı beğenilince mezun olduktan sonra Kurumsal İletişim Direktörlüğünde profesyonel iş hayatına adım attılar.İSG mezunları baretleriyle diploma aldıSağlık Hizmetleri Yüksekokulu İş Sağlığı ve Güvenliği mezunları da kırmızı baretleri ile diplomalarını aldı.Mezuniyet töreni, Üsküdar Üniversitesi ÜÜ TV ve Üsküdar Üniversitesi resmi Youtube sayfasından da canlı olarak yayınlandı.İlk günkü törende enstitüler, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi ve Sağlık Bilimleri Fakültesi mezunlarına diplomaları takdim edildi. İkinci günde Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, İletişim Fakültesi ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 1. Töreni gerçekleştirildi. Mezuniyet Töreninin üçüncü gününde Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu mezunları diplomalarını aldı. 

02 EYL 2021

Üsküdar’da Görkemli Mezuniyet Coşkusu

Prof. Dr. Nevzat Tarhan: “En büyük proje kendinizsiniz”Üsküdar Üniversitesi 2019-2020 Akademik Yılı 7. Dönem ve 2020-2021 Akademik Yılı 8. Dönem Mezuniyet Töreni, Şaban Özdemir ve Ece Tözeniş’in sunumlarıyla Ümraniye Millet Bahçesi Etkinlik Alanında gerçekleştiriliyor.Üsküdar Üniversitesi Kurucu Rektörü Prof. Dr. Nevzat Tarhan’ın önderliğinde Rektör Vekili Prof. Dr. Mehmet Zelka, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Muhsin Konuk, Prof. Dr. Sevil Atasoy, Prof. Dr. Hikmet Koçak ve Üsküdar Üniversitesi Senato Üyeleri öğrencileri selamlayarak törendeki yerlerini aldı. Mezuniyet törenine Mütevelli Heyet Başkanı Furkan Tarhan, Kurucu Mütevelli Heyet Üyesi Mustafa Ataş, Yönetim Üst Kurulu Üyesi ve İDER Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Fırat Tarhan’ın yanı sıra çok sayıda aile de katıldı.Dereceye giren mezunlara plaket ve hediyeleri takdim edildiTörende dereceye giren lisans ve ön lisans mezunlarına diploma, plaket ve hediyeleri Fırat Tarhan, Mustafa Ataş, Furkan Tarhan, Prof. Dr. Hikmet Koçak ve Prof. Dr. Muhsin Konuk,  tarafından takdim edildi. Kurucu Rektör Prof. Dr. Nevzat Tarhan ve Rektör Vekili Prof. Dr. Mehmet Zelka, 7. Dönem Üniversite Birincisi Psikoloji mezunu Serap Akbulut, 8. Dönem Üniversite Birincileri Kimya - Biyoloji Mühendisliği İngilizce mezunu Sara Yassine, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü mezunu Feyza Remziye Tuncer’e plaket ve hediyelerini takdim etti. Rektör Yardımcısı, Mezuniyet Organizasyonu Koordinatörü Prof. Dr. Sevil Atasoy ise ön lisans birincileri Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Mezunu Rabiye Demir, Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Mezunu Mine Taban, Anestezi Mezunu Fatma Tengiz, Sosyal Hizmetler Mezunu Banu Gündoğdu’ya plaket ve hediyelerini verdi.Prof. Dr. Nevzat Tarhan, doktora mezunlarına cübbelerini giydirdiTörende enstitü mezunlarını temsilen Sağlık Yönetimi Doktora Programı Mezunu Arzu Bulut ve Psikoloji Doktora Mezunu Hüseyin Koç’a cübbeleri Prof. Dr. Nevzat Tarhan tarafından giydirildi. İlk günkü açılış töreninde okul birincileri kütüğe plaket çakarken; sancak devir teslim töreni de gerçekleşti. İlk günkü öğleden önceki tören Üsküdar Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Haydar Sur tarafından mezuniyet andının okutulması ve keplerin havaya atılmasıyla sona erdi.Tebrik mesajları gönderildiTörene katılamayan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri Seyfullah Hacımüftüoğlu, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Sarınay, Bezmialem Vakıf Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rümeyza Kazancıoğlu, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ataç’ın gönderdiği mesajlar okundu. Prof. Dr. Nevzat Tarhan: “Mezunlarımız hayatlarının önemli dönemlerinden birini yaşıyor”Üsküdar Üniversitesi Kurucu Rektörü, Yönetim Üst Kurulu Başkanı Prof. Dr. Nevzat Tarhan, konuşmasında pandemi gölgesinde gerçekleştirilen törende önlemler aldıklarını belirterek çifte mezuniyet sevinci ve mutluluğunu bir arada yaşadıklarını söyledi. Tarhan, mezunların hayatlarındaki en önemli dönemlerden birini yaşadıklarını da ifade etti.Prof. Dr. Nevzat Tarhan: “Sağlık ve teknolojiyi birleştiren tema oluşturduk”Üsküdar Üniversitesi’nin 10 yıllık geçmişi, 25 yıllık sağlık alanında geçmişi olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Nevzat Tarhan, “Davranış bilimleri ve sağlık, nörobilim ve mühendislik konusunda AR-GE odağı oluşturduk. 2011’de kurulduğumuzda sağlık ve teknolojiyi birlikte kurmak gibi bir tema oluşturduk. Geleceğin bilimi bu yöndeydi. Mümkün olduğunca gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Bilgisayar yazılım, endüstri, biyomühenslik gibi mühendislik alanlarıyla beraber multidisipliner çalışma yönündeydi. Bunun ne kadar isabetli olduğu 2018’de Davos’taki toplantıda yapay zeka konusu vurgulandı. Eylem planımızın isabetli olduğunu zaman bize gösterdi. 2013’te İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde bilim ve fikir festivali yaptık. Halen festivalimize devam ediyoruz. Bu alanda da öncü olduk. Bizden sonra benzer birçok festival düzenlenmeye başlandı. Bunun proje fikrini de bizim çıkardığımızı söylemem gerekiyor. Bu konuda mütevazı olamayacağım.” dedi.Üsküdar Üniversitesi olarak 23 bin mezun verdiklerini kaydeden Prof. Dr. Nevzat Tarhan, geçen yılki mezunlarla beraber bu törende toplam 13 bin 763 öğrencinin mezun olduğunu belirterek “Yeni akademik yılda yaklaşık 4 bin yeni öğrencimiz aramıza katılacak. Onlara da huzurunuzda teşekkür ediyorum, her birini tebrik ediyorum. Onlara da inşallah güzel bir eğitim verme sorumluluğumuzu hissettiğimizi belirtmek istiyorum.” dedi.Prof. Dr. Nevzat Tarhan: “Çevik üniversite kavramını hayata geçirdik”Pandemi sürecinde değişen koşullara Üsküdar Üniversitesi olarak iki hafta gibi çok kısa bir sürede uyum sağladıklarını belirten Tarhan, “Hocalarımızla iş birliği yaptık. Altyapımızı hemen güçlendirerek çevik üniversite kavramını hayata geçirmiş olduk. Senkron, canlı dersleri aynı anda yapabildik. Video göndererek ders vermek değil, bire bir canlı dersleri hocalarımız evde oldukları zaman bile online çevrimiçi derslere katıldılar. Eğitimlerimizi aksatmadan yapmaya çalıştık. Bu sene yüz yüze eğitime başlıyoruz. Bunun  müjdesini vermek isterim. Dersler %60 yüz yüze % 40 online olarak seyreltilmiş şekilde olacak.”dedi.Prof. Dr. Nevzat Tarhan: “Eğitimin yüz yüze olması şart”Prof. Dr. Nevzat Tarhan, Üsküdar Üniversitesi yönetimi, akademik ve idari kadrosu olarak Fi-jitalleşme Manifestosu yayınladıklarını belirterek “Uzaktan öğretimin olacağına ama eğitimin uzaktan olmayacağına inandık. Öğretim teorik olabilir fakat eğitimin yüz yüze olması şart. Eğitimin yüz yüze olması için muhakkak uygulamasının yapılabilmesi gerekiyor. Bunu da en iyi şekilde yapmaya çalıştık.” dedi. Prof. Dr. Nevzat Tarhan, Diş Hekimliği Fakültesi’nin 2021-2022 Akademik Yılında eğitime başlayacağını, aynı zamanda Tıp Fakültesi İngilizce bölümünün de açıldığını söyledi.30 Ağustos Zafer Bayramı kahramanlarını andıİki gün önce kutladığımız 30 Ağustos Zafer Bayramı’na da değinen Prof. Dr. Nevzat Tarhan, “Bugün burada toplanabiliyorsak burada üniversiteyi bitirip tören yapabiliyorsak emin olun 30 Ağustos zaferini kazanan, o günlerde çile çeken kahramanlara çok şey borçluyuz. Onlara minnet ve şükran borçluyuz. O zamanki silahlı kuvvetlerimizin komutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına çok şey boçluyuz.” dedi. Prof. Dr. Nevzat Tarhan, zaferin kazanılmasında ve Kurtuluş savaşının kazanılmasında katkıları bulunan Fahrettin Paşa ve Denizli Müftüsü Nusret Efendi gibi gizli kahramanların da minnet ve şükranla anılması gerektiğini kaydetti.Prof. Dr. Nevzat Tarhan: “İş birliği kurma becerisi edinin”Genç mezunlara 21. yüzyıl becerilerini edinmelerini tavsiye eden Tarhan, üniversite olarak bu becerileri hayata geçirmeyi hedeflediklerini söyledi. Tarhan, “Hayat mücadeledir diyen eski versiyon bilginin yerine hayat iş birliği ve uyumdur bilgisi, 21. Yüzyıl becerisi. İyi iş birliği yapabilen uyum sağlayabilen başarılı oluyor, güçlü oluyor. Başkasını ezen başarılı olmuyor. Bunun için sihirli kelime iş birliği. Kim iyi iş birliği yaparsa o kişi fark oluşturabiliyor. Biz bunu pozitif psikoji ve iletişim becerileri olarak 2013 yılında ders olarak koyduk. 2015 yılında Harvard’ın ders olarak koyduğunu gördük 2018’de Yale, 2019’da Bristol üniversitesi ders olarak koydu. Pozitif psikoloji 21. Yüzyıl değeri. İş birliği kurabilmek meslek hayatında da özel hayatta da önemli. Hayatın yaşam boyu öğrenme olduğunu da hep vurguluyoruz.” dedi.Prof. Dr. Nevzat Tarhan: “İlk projeniz kendiniz olmalı”Proje kültürünün önemini vurgulayan Prof. Dr. Nevzat Tarhan, öğrencilerine proje kültürünü öğretmeyi hedeflediklerini belirterek “İlk projeniz kendiniz olmalı. En büyük proje kendinizsiniz. Kendinizi yeniden inşa etmek, yapılandırmak çok önemli. Projede ne vardır? Mantıksal bir hedef vardır ve yol haritası çizilir. Buna göre her şey planlanır ve mantıkal çerçevede gider. Hayat da bir projedir. Mutlaka iyi bir projeniz olsun. Son olarak muhakkak hayatta hedef piramidiniz olsun. Burada soyut hedefler olmalı. Hayatınızın sonunda nasıl anılmak istiyorsunuz, bunları unutmamanız lazım.” dedi.Prof. Dr. Deniz Ülke Arıboğan: “Türkiye Cumhuriyeti’nin kadınları olarak gümbür gümbür geliyoruz”İlk gün düzenlenen İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Diploma Töreninin açılış konuşmasını yapan İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Deniz Ülke Arıboğan, üniversiteyi dereceyle bitiren öğrencilerin çoğunluğunun kadınlardan oluştuğunu belirterek “Türkiye Cumhuriyeti’nin kadınları olarak gümbür gümbür geliyoruz. Bu çok önemli.  Her yere izimizi bırakacağız.” dedi.Prof. Dr. Deniz Ülke Arıboğan: “Varanlar sadece yürüyenlerdir”İnsanın ulaştığı en uzak noktanın ay olduğunu, dünyayla ay arasındaki mesafenin 360 bin kilometre olduğunu kaydeden Prof. Dr. Arıboğan, “Bir insan yaklaşık 70 yıllık ömrü içerisinde her gün 20 bin adım atması halinde aya yürüyerek varabiliyor yani yukarı doğru gittiğimizde aya gidebiliyoruz. Dünyanın en derin yeri ise Mariana Çukuru. O da 11 bin kilometre. Sadece iki yılda 20 bin adım atarak oraya da ulaşabiliyoruz. Bunu neden anlattım? İki tane şey için. Yürüyerek ulaşabileceğimiz yerin sonu yok. Her yürüyenin varması kesin değil ama  varanlar sadece yürüyenler. Onun için yürümeye devam edeceğiz. Burası bir bitiş değil, başlangıç. Bundan sonra daha uzun ve daha sebatkar ve azimli bir biçimde yürümeye devam etmeniz gerekiyor. İki, nereye doğru yürüyeceğinize siz karar vereceksiniz. Ya göğe doğru yürürsünüz ya çukurun dibine doğru yürürsünüz. Bu sizin hayatta neyi hedeflediğinizi gösteren bir şeydir. Üstelik çok emin olun çukura doğru yürümek çok daha kolay sadece iki yılınızı alıyor. Yükseğe doğru yürümek çok daha zor, çok emek vermeniz gerekiyor. Ama sonunda gideceğiniz yer sizin hedeflediğiniz yer. Çukuru mu gökyüzünü mü hedefleyeceksiniz, buna siz karar vereceksiniz. Size son tavsiyem: Sadece hedefleyin. Limanınızı iyi hedefleyin ve insan kendisinden ne inşa ediyorsa ondan ibarettir derler. Hepiniz kendi kendinizin heykeltraşınız.” diye konuştu.Prof. Dr. Şefik Dursun: “En iyisi olmak için gayret gösterin”Mezuniyet törenlerinin öğleden sonraki bölümü Sağlık Bilimleri Fakültesi Diploma Töreninde konuşma yapan Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şefik Dursun da pandemi gibi zor bir dönemde mezun olan öğrencileri ve ailelerini tebrik etti. Prof. Dr. Şefik Dursun, “Öğrencilerimize elimizden geldiği kadar bildiklerimizi aktardık. Yapabildiğimiz kadar uygulamalarımızı yaptırdık. Çok değerli evlatlarım buradan mezun olurken her şeyi biliyor değilsiniz. Biz bildiğimiz kadarını size öğrettik. Ancak hayatta çok daha farklı olaylarla karşılaşacaksınız. Bu durumda yeni tecrübeler edineceksiniz. Herkes işini iyi yapmalı. En iyisi olmak için gayret gösterin.” tavsiyesinde bulundu.Mezunlar üç günlük törenlerle uğurlanıyorGeçtiğimiz yıl pandemi nedeniyle yapılamayan 7. Dönem Mezuniyet Töreni ile bu yıl mezunlarını kapsayan 8. Dönem Mezuniyet Töreni bir arada pandemi önlemleri alınarak gerçekleştiriliyor. İlk günkü törende enstitüler, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi ve Sağlık Bilimleri Fakültesi törenleri yapıldı. Mezunlara diplomaları takdim edildi. İkinci gün Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, İletişim Fakültesi ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 1. Töreni gerçekleştirilecek. Mezuniyet Töreni üçüncü günde Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu mezunlarının diploma takdimleri ile sona erecek.En küçük ÜsküdarlıBüyük bir coşkuyla gerçekleşen mezuniyet töreninde bazı mezun öğrenciler bebekleriyle diplomalarını aldı. Sağlık Bilimleri Fakültesi Törenine annesiyle birlikte katılan minik bebek, kendine özel dikilen cübbesiyle hocaların ilgi odağı oldu. Mezuniyet töreni, Üsküdar Üniversitesi ÜÜ TV ve Üsküdar Üniversitesi resmi Youtube sayfasından da canlı olarak yayınlanıyor.  

19 AĞU 2021

“Al-Mizan: Dünya İçin Bir Sözleşme” Tüm Dünya ile Paylaşıldı

Küresel Isınma ve İklim Değişikliğinin sebep olduğu afetler dünyanın gündeminden düşmüyor. Son günlerde eşi görülmemiş sel felaketleri az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler kadar gelişmiş ülkeleri de etkiledi. Belçika ve Almanya’da yüzlerce insan hayatını kaybetti. Çin, Hindistan ve Sudan’ı da etkileyen aşırı yağışlar ülkemizde de Rize ve Arhavi’de maddi-manevi büyük zararlara sebep oldu. Tüm dünyada bilim insanları ve çevreciler İklim Değişikliğinin etkilerini azaltmak ve bu konuda toplumu aydınlatmak için özverili çalışıyorlar.Küresel Isınma ve İklim Değişikliğinin sebep olduğu afetler dünyanın gündeminden düşmüyor. Son günlerde eşi görülmemiş sel felaketleri az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler kadar gelişmiş ülkeleri de etkiledi. Belçika ve Almanya’da yüzlerce insan hayatını kaybetti. Çin, Hindistan ve Sudan’ı da etkileyen aşırı yağışlar ülkemizde de Rize ve Arhavi’de maddi-manevi büyük zararlara sebep oldu.Tüm dünyada bilim insanları ve çevreciler İklim Değişikliğinin etkilerini azaltmak ve bu konuda toplumu aydınlatmak için harıl harıl çalışıyorlar.Bu bağlamda Müslüman çevrecilerden oluşan çekirdek bir kadro Al-Mizan: A Covenant for the Earth (al-Mizan: Dünya İçin Bir Sözleşme) belgesi üzerinde çalışıyor. Belge sonbaharda Birleşmiş Milletlere sunulacak. Üsküdar Üniversitesi Felsefe Bölüm Başkanı Prof. Dr. İbrahim Özdemir Sözleşmeyi hazırlayan çekirdek kadroda yer alıyor. Sözleşme UNEP aracılığıyla resmi ve sivil ilgili tüm kuruluşlara gönderildi.“Al-Mizan: Dünya İçin Bir Sözleşme” Çekirdek kadrosunu oluşturan ekip:Dr. Iyad Abumoghli, BM Çevre Programı (UNEP) Faith for Earth Initiative kurucu başkanı. (Kenya)Sidi Fazlun Khalid, İslam Ekoloji ve Çevre Bilimleri Vakfı kurucusu. (İngiltere)Prof. Dr.İbrahim Özdemir, Üsküdar Üniversitesi, Felsefe Bölüm Başkanı (Türkiye)Prof. Dr. Abdülmecid Tribak, İslam Dünyası Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (ICESCO), (Fas).Aishah Ali Abdallah, Yaban hayatı konusunda uzaman doğa lideri ve çevre eğitimcisidir. (Suudi Arabistan).Dr. Evren Tok, Hamad Bin Khalifa Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi. (Katar).Dr. Fatima Saleh Al-Khulaifi, Kur’an Botanik bahçesi kurucu başkanı (Katar).Kamran Şezad, İslam Ekoloji ve Çevre Bilimleri Vakfı Eş Direktörü. (İngiltere).Al-Mizan’ın amacı iklim değişikliği ve gezegene yönelik diğer tehditlerle mücadele eden yerel, bölgesel ve uluslararası eylemleri güçlendirmek amacıyla çevreye İslami bir bakış açısı sunmak. Bu Çağrının geliştirilmesi ve benimsenmesi için İslam alimleri ve Müslüman kurumlar da sürece dahil edilerek küresel bir çabayı simgeleyecek.Al-Mizan- Dünya İçin Bir Sözleşme, doğanın korunmasını yöneten ilkelerin mevcut zorlukları karşılayan bir biçimde yeniden ifade edilmesinden oluşuyor. İnsan varoluşunun toplumsal düzeninin ardındaki ahlakı ilklere vurgu yapılıyor.Allah'ın yarattığı ve korunmasını bizlere emanet ettiği doğal dünyanın kalp atışlarıyla uyum içinde çalışarak günümüzde hayata nasıl geçirilebileceği araştırılıyor. Kur’an’ın temel ilkleriyle uyumlu sürdürülebilir bir kalkınma anlayışı için çağrıda bulunuluyor.Al-Mizan- Dünya İçin Bir Sözleşme çağrısı, Çevreciliğin, İslam'ın damarlarına derinden yerleşmiş olduğuna dikkat çekiyor. Kişisel davranışlarımız kadar başkalarıyla ve tüm canlılarla olan ilişkimizde hürmet, koruma ve sorumluluk temelli bir vurgu yapıyor.Doğal dünya ve diğer canlı varlıklarla olan ilişkimizde diğerkâm olma; yaratılana Yaratandan ötürü hürmete çağrıda bulunuluyor.Kur’an’ın vurguladığı temel ilkeler, Hz. Peygamber tarafından kurulan temellerden, gerçekten bütüncül bir hayat ifadesi sergileyen bir dizi kural ve kuruma dönüştü. Kur'an'a dayanan bu temel değerler; kamu yararını teşvik etmek, kötülükten sakındırmak ve her zaman ölçülü davranmak olmak üzere üç kategoriye ayrılabilir.Müslüman çevrecileri motive eden temel ilke Kur’an’ın şu ayetidir: “İçinizden iyiliği çağıran, iyiliği emreden, kötülükten sakındıran bir topluluk bulunsun, işte kurtuluşa erenler onlardır.” (3/104)Sözleşme adını Kur’ani bir kavram olan “al-mizan”dan alıyorAL-MİZAN sözlükte “bir şeyin ağırlığını tahmin etmek, ölçüye vurmak, tartmak” anlamına geliyor.Kur’an sık sık kozmolojik yaratılışın nasıl mükemmel bir dengeyle yaratıldığı; toplumsal denge ve adaletin de bu esaslar üzerine inşa edilmesi gerektiğini vurgular.Rahman suresinde al-mizan kavramı açık ve net olarak vurgulanır:Rahmân (çok merhametli olan Allah)Kur’ân’ı öğretti. İnsanı yarattı. Ona beyanı öğretti.Güneş de ay da bir hesap iledir. Bitkiler ve ağaçlar secde etmektedirler.Göğü yükseltti ve mizanı koydu.Sakın tartıda taşkınlık etmeyin.Tartıyı adaletle yapın, terazide eksiklik yapmayın. (55:1-9).Çekirdek ekipte yer alan Prof. Dr. İbrahim Özdemir yaşadığımız doğal felaketler dikkate alındığında “dünyamızın, çocuklarımızın ve torunlarımızın geleceği için endişeliyiz. Zaman azalıyor. Çevre sorunları hepimizin ortak problemi. Biz Müslümanlar da çözümün bir parçası olacağız.” dedi. “Üsküdar Üniversitesinin katkı yapmaktan gurur duyduğu Al-Mizan: Dünya İçin Bir Sözleşmenin toplumda çevre bilincinin oluşmasana katkı yapması en büyük dileğimiz” yorumunu yaptı.Web adresi: Al-Mizan: A Covenant for the Earth: https://www.unep.org/al-mizan-covenant-earth

18 AĞU 2021

Tarihçiye ve tarih bilimine her zaman ihtiyaç olacak…

Üsküdar Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Tarih Bölümü Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Uygar Aydemir, Tarih bölümünü ve sahip olduğu istihdam avantajlarını aday öğrenciler için değerlendirdi.Tarih bilinci toplumsal hafızanın parçasıdırTarihin en eski bilim dallarından biri olduğunu belirten Dr. Öğretim Üyesi Uygar Aydemir, “İnsanı diğer canlılardan ayıran en önemli özelliği şuur seviyesidir. İnsanın kendi bilinci ve kendisi üzerine düşünme kabiliyeti bakımından eşsiz olduğunu söylemek abartı olmaz. Tek bir insandan bahsediyorsak burada o insanın hafızasından ve hatıralarından bahsetmek gerekecektir. Oysa toplumdan bahsetmeye başladığımızda ise toplumsal hafızanın ayrılmaz parçası olan tarih bilgisi, bilinci ve yorumu işin içine girer. Bu bakımdan insanın ve toplumun kendini tanıması, ne olduğunu düşünmesi ve geleceğe hazırlanması açısından tarih bilgisi ve bilinci son derece önemlidir.” dedi.Tarih dinleyerek veya okuyarak öğrenilebilirTarihin her yönüyle mutlaka ya dinleyerek ya okuyarak öğrenilebileceğini vurgulayan Aydemir, “Tarihin bazı başka bilim dallarının aksine insanın yalnızca kendi hayat tecrübeleri ile öğrenebileceği bir yönü yok gibidir. Bu bakımdan doğru tarih bilgisinin toplumun sağlığı için de elzem bir bilgi türü olduğunu söyleyebiliriz. Tarih bölümleri, öğrenilen tarihsel bilginin anlamlandırılması için bu yüzden çok önemli bir işlev yerine getiriyor.” ifadelerini kullandı.Tarihçilere ve tarih bilimine her zaman ihtiyaç olacaktırDr. Öğretim Üyesi Uygar Aydemir, ekonomi ve sosyoloji gibi pek çok bilim dalı ile hukuk ve sanat gibi pek çok disiplinin sıklıkla başvurduğu bir alan olması nedeniyle Tarih’in güncelliğini hiçbir zaman kaybetmeyecek bir bilim dalı olarak görüldüğünü belirtti ve sözlerine şöyle devam etti:“Bu bakımdan tarihçilere ve tarih bilimine her zaman ihtiyaç duyulacaktır. Ayrıca, ‘Seveceğin bir iş seçersen hiçbir zaman çalışmış ve yorulmuş olmazsın.’ sözü gereğince tarih sevenler bu yaptıkları işlerden fiziksel olarak yorulsalar bile hobilerini meslek olarak yaşama şansına sahipler. Aynı şekilde tarih bölümünde eğitim, tarih meraklıları için yorucu olmaktan ziyade keyifli bir öğrenme süreci içeriyor. Tarih öğrencilerinin eğitimleri boyunca uğraştığı temel iş, bilginin nasıl elde edileceği, doğru bilginin çarpık bilgiden nasıl ayırt edileceği ve son olarak bilginin nasıl doğru anlaşılması gerektiğidir. Bunlar tarihçilerin gündelik uğraşlarıdır ve tarih bölümündeki eğitim esnasında elde ettikleri kabiliyetlerdendir.”Tarih bölümü geniş istihdam alanları sunuyorTarih bölümü mezunlarının istihdam skalasının çok geniş olduğuna dikkat çeken Aydemir, “Tarih bölümü deyince akla ilk gelen mesleklerden olan Tarih Öğretmenliği, halen Tarih bölümü okuyanların düşündüğü meslekler arasında yer almaya devam ediyor. Öğrencilerin pedagojik formasyon alması ile Tarih öğretmeni olabilmeleri mümkün hale geliyor. Öğretmenliğin yanı sıra Tarih bölümünün temel meslek alanı elbette tarihçiliktir. Tarihçilik ise Türkiye’de ve dünyada çeşitli istihdam olanaklarına sahip bir meslektir. Kütüphaneler, Yazma Eserler Kurumu, Devlet Arşivleri gibi kurumlar ve müzeler ile özel araştırma kuruluşlarında tarihçiler çeşitli görevlerde çalışabiliyor.” diye konuştu.İlk meslek tercihlerinden biri akademisyenlikDr. Öğretim Üyesi Uygar Aydemir, tarihi seven öğrenciler için tarihi araştırma olanaklarını daha geniş yaşayabilecekleri akademisyenliğin her zaman ilk meslek tercihlerden biri olduğunu ifade etti. Aydemir, “Ayrıca yenilikçi kabiliyetleri ve medya ilgisi yüksek olanlar için sosyal medya, belgesel, sinema, dizi ve televizyon sektöründe danışmanlık, senaryo yazarlığı gibi konularda ilerleme şansı her zaman mevcut. Başka bir örnek olarak da çeşitli devlet kurumlarının uzmanlık ve kariyer memurluğu açısından kapılarının tarihçilere açık olduğunu hatırlatmakta fayda var. Mesela Dışişleri Bakanlığı’nda diplomatlık, İçişleri Bakanlığı’nda kaymakamlık vs. gibi meslekler tarihçiler tarafından da yapılabiliyor.” dedi.

17 AĞU 2021

Prof. Dr. Deniz Ülke Arıboğan: “Dünya standartlarında müfredat oluşturmayı hedefledik”

Üsküdar Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Deniz Ülke Arıboğan, üniversite eğitiminin zamanın ruhuna uygun bir şekilde ihtiyaçların karşılaması yönünde olması gerektiğini söyledi. Sürekli sistem, kalıp, şablona sokulan eğitim anlayışlarının çok yanlış olduğunu düşündüğünü belirten Prof. Dr. Deniz Ülke Arıboğan, “Bir insanın belirli alanlarda başarılı olup olmaması mümkün ama sistemin içine sokarsınız, mesleğini sever, alanını sever, müthiş bir başarı yakalayabilirsiniz.” dedi.Tarih bölümünde psikoloji eğitimi de veriliyorÜsküdar Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi’ne bağlı bölümlerin multidisipliner biçimde farklı alanlarla etkileşim halinde olduğunu belirten Prof. Dr. Deniz Ülke Arıboğan, “Tarih bölümünde müfredatımıza psikoloji ekledik. Böylece toplumların o dönemki psikolojileri üzerinden tarih okutmayı hedefliyoruz. Liderlerin psikolojilerini analiz ediyoruz. Tarih bambaşka bir anlatıya dönüşüyor. Dünya sadece savaşlar tarihiymiş gibi anlatılıyor hâlbuki savaşlar olurken geride bir sürü hayat var. İnsanlar evleniyor, şarkılar yazıyor, şiirler yazıyor, birisi oturuyor patates kızartması diye bir şeyi icat ediyor. Çok anormal bir şey değil mi? İnsanlık tarihi budur. Bunu oturup sadece savaşlar tarihi olarak okursanız genç de sevmiyor, soru da oradan geliyor, ondan sonra diyoruz ki ‘Bu çocuk başarısız.’ Olmuyor.” diye konuştu.Müfredatı dünya standartlarında düzenledikÜsküdar Üniversitesi’nin eğitim müfredatları açısından çok hassas olduğunu kaydeden Prof. Dr. Deniz Ülke Arıboğan, dünyadaki gelişmeleri takip ettiklerini ve bu gelişmeler ışığında müfredatlarını düzenlediklerini söyledi. Prof. Dr. Deniz Ülke Arıboğan, şunları söyledi:“Bu konuda çok hassasiyeti olan bir dekanım. Üç senedir buradayım. Oxford Üniversitesi’ndeki görevimi tamamladıktan sonra Üsküdar Üniversitesi’ne geldim. Oxford Üniversitesi’nde Politik Psikoloji Merkezi’nin kıdemli üyesiyim. Yapmaya çalıştığım şey dünya standartlarına uygun bir müfredat oluşturmak. Bu çerçevede hem ders sayılarını hem ders kalitesini, içeriklerini el birliğiyle gözden geçirerek fakültede büyük bir devrim yaptık. Hepsini yeniledik, değiştirdik ve yenidünyanın sistemine göre adapte ettik. Kalıplar içerisinde kalmadan bir müfredat hazırladık. Bunu yaparken Türkiye’nin bilinen üniversiteleri dışında Oxford ve Harvard gibi özellikle sosyal bilimler alanında güçlü yönleriyle öne çıkan üniversitelerin neler yaptıklarına baktık.”Fakültemizi psikoloji üzerine konumlandırdıkÜsküdar Üniversitesi’nin davranış bilimleri ve sağlık alanında ülkemizin ilk tematik üniversitesi olduğunu hatırlatan Prof. Dr. Deniz Ülke Arıboğan, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi’nin çatısını psikoloji üzerine kurduklarını söyledi.Prof. Dr. Deniz Ülke Arıboğan, “Fakültemizi üniversitemizin o nish markasının etrafına odakladık. Bizim üniversitemizin özelliği ne? Davranış bilimleri ve sağlık alanında iyiyiz ama esas biz psikoloji ve psikiyatri alanında çok iddialı bir üniversiteyiz. Kurucu Rektörümüz Prof. Dr. Nevzat Tarhan’ın psikiyatrist olmasından da kaynaklanan, uygulama ortağımız NPİSTANBUL Beyin Hastanesi’nin varlığı nedeniyle bu alanda dünya çapında geniş ve renkli bir kadromuz var. Türkiye’nin en iyi psikiyatristleri, psikologları burada çalışıyorlar. Böyle bir durum olduğu zaman biz çatımızı fakülte olarak psikoloji üzerine kurduk. Bütün bölümleri onun çevresi etrafında döndürmeye başladık.” dedi.Politik psikoloji ağırlıklı müfredat oluşturdukBu yapılanma kapsamında siyaset bilimi ve uluslararası ilişkilerde politik psikoloji ağırlıklı bir müfredat hazırladıklarını belirten Prof. Dr. Deniz Ülke Arıboğan, “Politik psikoloji okumaları, politik psikoloji ve sinema gibi bir sürü ayrıntılı ders müfredatları oluşturduk. Bir politik psikoloji merkezimiz de var. Onun dışında mesela sosyoloji, felsefe, tarih gibi alanlar şimdi psikoloji bilimiyle bütünleşen eğitimler veriyor. Psikotarih ya da tarihin psikolojisi gibi farklı kavramlarla da kullanıyorlar. Orada da psikoloji ağırlıklı bir müfredatımız var.” dedi.Türkiye’nin nöro bilimcileri ders veriyorTürkiye’nin nöroloji ve beyin alanında çalışmalar yürüten önde gelen isimlerinden Prof. Dr. Sultan Tarlacı ile Prof. Dr. Sinan Canan’ın bu bölümlerde dersler verdiğini de kaydeden Prof. Dr. Deniz Ülke Arıboğan, “Biz beyin üssüyüz. Biz insan beyni üzerinden yürüyoruz. Prof. Dr. Sultan Tarlacı, nöro derslerini veriyor. Prof. Dr. Sinan Canan hocamız nöropolitik dersi veriyor. Eskiden politik davranışları anket yapıp öyle anlardık. Şimdi anket çalışmaları onlar anlamlı değil artık çünkü insanlar ankette yalan da söyleyebiliyor. Artık insanların beyin hareketlerinin karşılığını monitörde görebiliyoruz Ben çok sevdim diyor ama nefret ettiğini görüyoruz. Orada kırmızı yanıyor, yeşil yanıyor. Bu yöntemler bambaşka bir yeni siyaset bilimi anlayışı getiriyor. Bunlara çalışıyoruz.” dedi.Felsefe ve sosyoloji bölümü akademisyenlerinin dünya çapında çalışmalara katılan hocalar olduğunu kaydeden Prof. Dr. Deniz Ülke Arıboğan, “Öğrenci memnuniyetleri çok yüksek, kalibresi yüksek hocalar, enternasyonal hocalarımız var. Sosyoloji bölümümüze de çok iyi transferler yaptık. Sürekli araştırma yapıyoruz. Kadromuza dahil olan son hocalarımız da dünyanın en iyi üniversitelerinden geldi. Zaten kadromuz kuvvetliydi, şimdi daha güçlüyüz. Şimdi bazı liselerle özel projeler geliştirmeye başladık. Yalnızlık araştırması yapıyoruz, gençlerin yalnızlığı araştırmasını yapıyoruz. Yaşlılarla ilgili araştırmalarımız var yani artık sahadayız.” dedi.Mütercim Tercümanlık bölümü de açıldıBu yıl ilk defa mütercim tercümanlık bölümünü açtıklarını bu bölüme de yoğun ilginin olduğunu belirten Prof. Dr. Deniz Ülke Arıboğan, “Bu bölümle ilgili olarak da şöyle bir yaklaşım geliştirdik: Burası bir mütercim tercümanlık bölümü ama bir sosyal bilimler fakültesinin içerisine yerleşik. Bir dili sadece lisan olarak öğrenemezsiniz. Onun içinde yer aldığı kültürel çerçevesi içinde de bakacaksınız. Şarkısıyla, şiiriyle, edebiyatıyla anlarsanız o dile gerçek anlamını yüklüyorsunuz.” dedi.Öğrencilerimizle iç içe yaşayan bir üniversiteyizÜniversite olarak akademisyenlerle öğrenciler arasında güçlü ve samimi bir bağın olduğunu kaydeden Prof. Dr. Deniz Ülke Arıboğan, “Öğrencilerimizle çok iç içe yaşayan bir üniversiteyiz. Pandemi döneminde en çok ondan mahrum kaldığımıza biraz üzüldük ama inşallah sistemimizi açacağız. Yüz yüze eğitime geçmeye en hevesli kurum olduğumuzu söyleyebiliriz. Biz öğrencimizi kampüste istiyoruz.” dedi.Üsküdar’ın merkezinde olmak önemli avantajlar sağlıyorÜsküdar Üniversitesi yerleşkelerinin İstanbul’un en merkezi yerlerinde bulunduğunu ifade eden Prof. Dr. Deniz Ülke Arıboğan, bu durumun da öğrencilere önemli avantajlar sağladığını söyledi. Prof. Dr. Deniz Ülke Arıboğan, “Dünyanın her yerinde şehir üniversiteleri ile kampüs üniversiteleri birbirinden ayrışır. Bazı öğrenciler, karakteri itibari ile dış dünyaya kapalı olmazsa yeterli performansı gösteremez. Daha steril bir ortamda, daha kapalı, dersiyle ilgilenmek ister, arkadaşlarının daha dar çevrede olmasını ister. Yurtta kalır, bu bir yaşam tarzıdır. Kampüs yaşam tarzı diye bir şey oluşur. Bazı öğrenci ise şehrin orta yerinde yani kapıdan çıktığı anda hayata dokunmak ister. Bu hayata dokunmanın şöyle bir avantajı vardır: Tanıdığınız birinin konferansına denk gelirsiniz, konser vardır, hayatı görürsünüz, metroya binersiniz, otobüse binersiniz, kafeleriniz vardır, restoranlarınız vardır, arkadaş gruplarınız çok çeşitlenir. Sadece kendi fakülteniz ya da kampüsünüzün ortamında kalmazsınız. Biz de Üsküdar olarak tarihin merkezindeyiz.” diye konuştu.

10 AĞU 2021

Sevr, Türkleri ve Osmanlıyı dünya üzerinden silme projesiydi

Birinci Dünya Savaşı sonrasında İtilaf Devletleri ve Osmanlı hükümeti arasında 10 Ağustos 1920'de imzalanan Sevr Antlaşması'nın üzerinden 101 yıl geçti.Savaşı kazanan İtilaf Devletleri, savaşta yenilen Almanya, Avusturya-Macaristan ve Bulgaristan'la barış antlaşmaları yapmalarına rağmen Osmanlı Devleti'nin taksimi konusunda tam bir görüş birliği içinde olamadıkları için Türklerle ilgili görüşmeleri erteledi.Aralarında anlaşan İtilaf Devletleri, Ayan Meclisi üyesi Hadi Paşa'nın başkanlığında Rıza Tevfik (Bölükbaşı) ve Bern Büyükelçisi Reşad Halis beylerden oluşan Osmanlı heyetine, 10 Ağustos 1920'de Paris'in banliyösü Sevr'de yer alan seramik müzesinde Sevr Antlaşması'nı imzalattı.Türk topraklarının paylaşımı ile ilgili çok ağır maddeler içeren 433 maddelik antlaşma, imza altına alınmasına rağmen Türk ulusunun, Cumhuriyetin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk liderliğinde başlattığı Milli Mücadele sayesinde yürürlüğe girmeden ölü doğdu.Sevr, nihayet Kurtuluş Savaşı sonrası 24 Temmuz 1923'te imzalanan Lozan Antlaşması'yla da resmen ortadan kalktı."Sevr, hem somut olarak hem kağıt üzerinde hem de fiili olarak ölü bir antlaşmadır"Sevr Antlaşması ile ilgili AA muhabirine açıklamalarda bulunan Üsküdar Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hadiye Yılmaz Odabaşı, şöyle konuştu:"Kurucu liderimiz Mustafa Kemal Atatürk, Nutuk'ta Sevr'den bahsederken, 'Türk milletini yüz yıllardır yok etmek için yapılan büyük suikastın son halkasıdır." der. Sevr'i anlayabilmek için geriye gidip bakmak lazım, ancak o zaman o gün antlaşmaya imza koyanları da daha iyi anlamış oluruz. Aslında tarihi olaylarda sadece aktörlerin adı değişiyor ama sahnelenen proje hep aynıdır. Bugün de aslında büyük devletlerin derdi dünyaya hükmetmektir. Dolayısıyla 18. yüzyılda da büyük devletlere baktığımızda temel meselenin bu olduğunu görüyoruz. Osmanlı o dönemde jeostratejik öneme sahip topraklara hükmediyordu. Osmanlı gerilemeye başlayıp, Birinci Dünya Savaşından yenik çıkıp, Mondros Ateşkes Antlaşmasını imzaladığında, Batılı devletler kendi aralarında Osmanlıyı nasıl parçalayacağına karar veremedi. Sevr'i, İngiliz Amiral Sir Roberck bile, 'Ölüm fermanı' olarak niteliyor ve bunu ifşa etmekten de rahatsızlık duymuyor. Bundan da anlaşılacağı gibi Sevr, gerçekten bir ölüm fermanıdır. Türkleri ve Osmanlıyı dünya üzerinden silme projesidir. Osmanlıyı, küçük bir alana sıkıştırarak, bir sömürgeye dönüştürmek amaçlanıyordu. 433 maddesi olan bu dev antlaşmaya göre, Osmanlı Devleti toprağı olarak Orta Anadolu'da küçük bir topraktan bahsediliyordu. Ordu, maliye, ulaşım yolları İtilaf Devletlerinin kontrolünde olacaktı. Kapitülasyonlar yeniden gündeme geldi. Sevr içinde, Doğu ve Güneydoğu'da bir Ermenistan ve Kürdistan devleti kurma projesi de vardı. Aslında bütün bu maddeler, Türklerin, haritadan silinmek istenmesinin somut adımlarıydı."Odabaşı, Sevr'in şartlarının çok ağır olduğunu dönemin Padişahı Vahdettin ve etrafındaki yetkililerin bile bu antlaşmaya tepki gösterdiğinin altını çizerek, "İstanbul hükümeti uzun bir süre Sevr imzalamayı reddetti. Fakat karşı taraf çok kararlıydı, Türk tarafını yıldırmak için Yunanlıları, Batı Trakya'dan harekete geçirdiler. Düşman Payitahta doğru ilerlemeye başlayınca antlaşma Saltanat Şurasında kabul edildi. Kararın, Mebusan Meclisi ve Padişah Vahdettin tarafından onaylanması da gerekiyordu. Fakat o dönemde Mebusan Meclisi tatildeydi. O yüzden aslında imzalanan antlaşmanın hukuki bir dayanağı yoktu. 'Ölü doğmuş bir antlaşma' denmesinin nedeni de budur. Bir de imzalansa bile biz millet olarak kabul etmediğimiz için Kurtuluş Savaşı veriyorduk. Dolayısıyla Sevr, hem somut olarak hem kağıt üzerinde hem de fiili olarak ölü bir antlaşmaydı." diye konuştu.Düzenli orduya geçilip, İnönü ve Sakarya Meydan Muharebelerinin kazanılmasının da Sevr'i ölü hale getirdiğine işaret eden Odabaşı, "Sakarya Zaferi, Türk milletini yok etmeye yönelik planların parçalandığı bir zaferdir. Bunu böyle okumak lazım. O zaferle Fransa, Anadolu'dan çıkamayacağını gördü ve müttefiki İngiltere'ye haber bile vermeden Türklerle bir antlaşma imzaladı. Zaten orada düşman cephesinin iki önemli gücünü parçalamış olduk." dedi.Odabaşı, Büyük Taarruz ile devam eden savaş kazanımlarının sonucunun ise Lozan Antlaşması olduğunu dile getirerek, "Bu anlamda Lozan, bir kuruluş belgesidir ve bizim için Birinci Dünya Savaşı'nı bitiren antlaşmadır. Hem sınırlarımızı belirledik, hem de Düvel-i Muazzama, her hakkımızı kabul etmiş oldu. Böylece Sevr'in esamesi kalmadı." ifadelerini kullandı.Haber Linki :Kaynak :  Anadolu Ajansı 

07 AĞU 2021

Prof. Dr. Özdemir: “Yangınların % 90’ı ihmalden. Komplo teorilerine itibar edilmemeli”

Ekoloji ve iklim değişikliği konusunda farkındalık oluşturmak amaçlayan projenin ana konuşmacısı Prof. Dr. İbrahim Özdemir oldu, başlığı ise “Anadolu Kültüründe Çevre: Ekolojiye Alternatif Bir Bakış” idi.Konuşmasına son bir hafta içerisinde dünyada ve ülkemizde yaşanan başta sel ve orman yangınları olmak üzere doğal felâketlerden örnekler vererek başlayan Prof. Dr. Özdemir: “Ülkemizin ve halkımızın ciğerleri yanıyor.” diyerek hâlâ sürmekte olan yangınlardan bahsetti: “Yaşadığımız doğal felaketlerin küresel ısınma sonucu olduğu konusunda bilim insanlarının aynı görüşte. Asıl sorun hükümetlerin bu felaketlere hazırlıksız yakalanması. Almanya gibi gelişmiş, güçlü ve zengin bir ülke bile bu konuda hazırlıksız olduğunu kabul etti; halkından özür diledi.”Prof. Dr. Özdemir, yangın sırasında görevlilerin ve halkın geceli-gündüzlü gösterdiği gayretin her tür takdirin üzerinde olduğunu, ancak aynı gayret ve duyarlılığın yangın çıkmadan ormanlarımızı, denizlerimi, göllerimizi, nehirlerimizi kısaca çevremizi korumada da gösterilmesi gerektiğini belirtti: “Önemli olan küresel ısınmayı doğru anlamak ve sebep olacağı sonuçları öngörerek tedbirler almaktır.” dedi.“Anadolu insanı çevre dostu bir anlayış geliştirdi”Anadolu insanının geleneksel çevre bilincinin arka planında İslam metafiziğinin olduğunu belirten Prof. Dr. Özdemir; “Mevlâna, Yunus Emre, Hacı Bektaş’tan Said Nursi’ye kadar İslam irfan geleneğinin temsilcileri, İslam metafiziğinin Allah, insan ve alem ilişkisini yorumladılar, çevre dostu bir anlayış geliştirdiler. Bu anlayış 13. Yüzyıl tasavvuf şairi Yunus Emre’nin “Yaratılanı severiz, yaratandan ötürü” deyişiyle ebedileşti. Bu anlayış, atalarımızın göçmen kuşlara için vakıflar kurması; köpek ve kedilerle ilgili hayırhah uygulamalarıyla somutlaşarak taçlandığını.” ifade etti.“Müslümanlar canlı ve cansız mahlûkatın hepsiyle iyi geçinir” “Sizler gibi ülkemizi ziyaret eden seyyahların, Anadolu insanın insan-çevre ilişkisiyle ilgili gözlemleri çok anlamlı ve ilginç. 17. yüzyılda Osmanlı topraklarını gezmiş olan Fransız avukat Guer, Şam’da hastalanan kedilerle köpeklerin tedavisine mahsus bir hastanenin varlığından bahsediyor. Ünlü devlet adamı ve şair La martine Osmanlı toplumundaki insan-çevre ilişkisini şöyle özetliyor: “Müslümanlar canlı ve cansız mahlûkatın hepsiyle iyi geçinirler; ağaçlara, kuşlara, köpeklere, velhasıl Allah’ın yarattığı her şeye hürmet ederler; bizim memleketlerde başıboş bırakılan ve yahut eziyet edilen bu zavallı hayvan cinslerinin hepsine şefkat ve merhametlerini teşmil ederler. Bütün sokaklarda mahalle köpekleri için  belirli aralıklarla su kovaları sıralanır; bazı Türkler, ömürleri boyunca besledikleri güvercinler için ölürken vakıflar kurarak, kendilerinden sonra da bu hayvanlara yem serpilmesini sağlarlar.”  dedi.“Tabiat kanunlarını değiştiremeyiz ama kendimizi bilgi temelli değiştirebiliriz…”Konuşmasının son bölümünde ise çevre bilincinin oluşmasında ve çevrenin korunmasında eğitimin rolüne dikkat çeken Prof. Dr. Özdemir:“Doğal felaketler sonucu oluşan zararı telafi etmek tüm devletler için büyük bir yük. Tüm kesimleri kapsayan eğitim kampanyaları ile görevlileri ve vatandaşımızı bilinçlendirebiliriz. Tabiat kanunlarını değiştiremeyiz. Ama kendimizi bilgi temelli değiştirerek işe başlayabiliriz.Orman Bakanlığının verilerine göre yangınların yüzde 90’ı insanların ihmalinden ve bilinçsizliğinden kaynaklanıyor. Terör kaynaklı yangınların oranın yüzde 7. Bu sebeple komplo teorilerine itibar edilmemeli. Önce kendimizi sorgulamalıyız.Bunun anlamı insanımız çevre konusunda bilinçli olursa birçok sorun ortaya çıkmadan çözülür. ”ifadelerini kullandı.“Bugün hepimiz nasıl bir çevreyi miras bırakacağını düşünmeli” Prof. Dr. İbrahim Özdemir, “Çocuklarımız nehirleri, gölleri, denizleri temiz, dağlarında yeşil ormanların olduğu bir ülkede mi yaşayacak? Yoksa denizleri, gölleri ve nehirleri sanayi atıkları ile kirlenmiş bir ülkede mi? Buna bugün karar vermemiz gerekiyor.” dedi.Konferansın soru-cevap kısmı ise çok hararetli tartışmalara sahne oldu. Prof. Dr. Özdemir öğrencilerin çevre, orman yangınlar ve ülkemizle ilgili sorularını tek tek cevaplamaya çalıştı.

06 AĞU 2021

Prof. Dr. Özdemir: “Pandemi birçokları için bir uyanma çağrısı olabilir”

Konferans düzenleme kurulunda da yer alan Prof. Dr. İbrahim Özdemir konuşmasına Hoca Fareed Mühendislik ve Bilgi Teknolojileri Üniversitesi, Üsküdar Üniversitesi, Azerbaycan Ulusal Bilimler Akademisi Felsefe ve Sosyoloji Enstitüsü'ne 1. Uluslararası Beşeri ve Sosyal Bilimlerde Modern Eğilimler Konferansı'nı düzenledikleri için teşekkür ederek başladı.“Milyarlarca insan kilit altında veya kendi kendine izolasyonda”İlk gün oturumuna Üsküdar Üniversitesi Kurucu Rektörü Prof. Dr. Nevzat Tarhan’ın da katılım sağladığı programda konferansın amacının her üç kurumun vizyon, deneyim, bilgi ve samimiyetlerini birleştirerek, bir diyalog başlatmak, farklı bakış açıları için bir platform sağlamak olduğuna vurgu yapan Özdemir; “Her üç kurum, bazı bilim adamları bile komplo teorilerini veya bilim dışı tutumları tercih ederken, sorunu uzun uzadıya tartışmak ve bulgularını akademi ve halkla paylaşmak için deneyimlerini birleştirmeleri önemlidir. Yaşadığımız mevcut pandeminin, hayatımızda yaşadığımız en göz korkutucu zorluklardan biri. Çin'de pandemi başlangıcından bu yana korkulu ve zor zamanlar yaşadığımıza şüphe yok. Kısa sürede tüm dünyaya yayılacağını ve 220 ülke ve bölgeyi etkileyeceğini kimse hayal etmemişti. Şimdiye kadar milyonlarca insana COVID-19 bulaştı ve yaklaşık dört milyon kişi hayatını kaybetti. Milyarlarca insan kilit altında veya kendi kendine izolasyon.” dedi.“Pandemi birçokları için bir uyanma çağrısı olabilir”Prof. Dr. Özdemir bundan hareketle önemli bir noktaya dikkat çekti; “Tam da bundan dolayı pandemi birçokları için bir uyanma çağrısı olabilir. İnsanları hayatın anlamı üzerinde yeniden düşünmeye ve hayatlarını yeniden önceliklendirmeye zorlar. Dahası, dünyanın korku ve izolasyona karşı geri adım attığı ve bunun yerine umuda, dayanışmaya ve ortak bir küresel topluluk duygusuna döndüğü an olabilir. Anlam arayışında olan günümüz insanının âlemdeki yerini ve hayatın anlamını yeniden sorgulaması doğal karşılanmalıdır. Varoluşçu yazar Albert Camus’a göre ‘hayatın anlamını sorgulamak’ insanın en önemli sorundur. Günümüz insanı bütün bilimsel ve teknolojik gelişmelere rağmen hayatını anlamlandırmaya çalışırken aslında kadim bir soruyu yeniden kendine sormaktadır.” şeklinde konuştu.“İnsan büyük varlık zincirinde en son ancak en önemli halkadır”İslam düşüncesinin varlığı ve insanı anlamlandırmakla, insanı “insanlaştırdığını ve onu ahsen-i takvim” olarak nitelenen en yüksek mertebeye, insan-ı kâmil makamına yükseltmiş olduğunu vurguyan Özdemir; “İslam düşüncesinde asıl varlık aşkın ve mutlak olan Allah’tır. Allah insan dahil tüm kâinatın yaratıcısıdır. İnsan büyük varlık zincirinde en son ancak en önemli halkadır. Hem kendini, hem kâinatı ve bunlardan hareketle mutlak varlığı özgür bilinciyle bilen veya reddeden tek varlık insandır. Hür iradesiyle kendisinin ve aşkın varlığın farkında olan insan, bu farkındalığının veya inancının sonucu olarak yabancı ve saçma bir âlemde değildir. Bu dünyada yaratıcının aziz bir misafiridir. Benliğinde parçalanmışlık ve yalnızlık yoktur. Mutlak ve aşkın varlığın huzurunda huzurlu ve mutludur. Kâinatta her şey ile bir bağı ve ilişkisi vardır. Onun için her şey Mutlak ‘Bir’ i gösteren bir simge ve belgedir.” ifadelerini kullandı.

05 AĞU 2021

Tercih maratonu uzadı…

“Hayat Tercihtir” yol gösteriyorÜsküdar Üniversitesi akademik kadrosunun desteğiyle hazırlanan ve üniversite adaylarına meslek seçimi ve doğru tercihler konusunda yol gösterecek olan “Hayat Tercihtir” programı, Cumartesi ve Pazar günleri saat 12:05’te TV 100 ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya devam ediyor. Gazeteci Şaban Özdemir’in moderatörlüğünde, Uzm. Psk. Dan. Ece Tözeniş’in daimi konuk olduğu programda, alanında uzman akademisyenler misafir ediliyor.Tercihler boyunca hafta sonu ekranlarda…Çekimleri Üsküdar Üniversitesi Tıp Fakültesi Kütüphanesi’nde gerçekleştirilen “Hayat Tercihtir” programında  7 Ağustos 2021 Cumartesi gününün konukları, Üsküdar Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Deniz Ülke Arıboğan ve  Rektör Yardımcısı, Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hikmet Koçak olacak. Arıboğan ve Koçak, Üsküdarlı olmak, İTBF bölümleri, Tıp eğitimi, geleceğin meslekleri, doğru tercih ve meslek seçiminin püf noktaları konusunda adaylara önerilerde bulunacak.8 Ağustos Pazar, fi-jital üniversite konuşulacakProgramın 8 Ağustos 2021 Pazar günkü bölümünde ise Üsküdar Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Mehmet Zelka ile Rektör Yardımcısı ve Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) Bölüm Başkanı Prof. Dr. Muhsin Konuk adaylarla buluşacak. Prof. Dr Mehmet Zelka ve Prof. Dr. Muhsin Konuk, fi-jital eğitim, Üsküdar’da öğrenci olmak, AR-GE çalışmaları, üniversitelerde proje kültürü, sosyal, kültürel etkinlikler, doğru tercih ve meslek seçiminin püf noktaları konusunda bilgiler verecek.Tahsin Aksu danışmanlığı, Ebranur Özdemir editörlüğünde gerçekleştirilen program tercih döneminde her cumartesi-Pazar 12:05’te TV100 ekranlarında.

05 AĞU 2021

Kariyer Testi ile mesleğinizi seçin

1 milyon kişi, Kariyer Testi ile mesleğini bulduÜsküdar Üniversitesi, YKS’nin en önemli aşamalarından biri olan tercih döneminde adaylara önemli bir hizmet sunuyor. Üniversite tarafından 2015’ten bu yana uygulanan Kariyer Testi, meslek seçiminde kararsız olan adaylar için önemli bir yol gösterici oluyor.Yaklaşık 1 milyon kişiye kılavuz olduKariyer Testi sayesinde adaylar ilgi, yetenek ve kişilik özelliklerine uygun meslekleri görme şansına sahip olabiliyor. Bugüne kadar kariyer testini yaklaşık 1 milyon aday çözerek kariyerine yön verdi.Kariyer Testi, başarılı olunabilecek alanları belirliyorBu test ile kararsız olanlar kendi yetenek ve ilgileri doğrultusunda başarılı olabileceği alanları belirleyebilirken, mesleğiyle ilgili karar vermiş olanlar da o mesleğin kendine ne kadar uygun olup olmadığını test etmiş oluyor.Kariyer Testi nedir?Eğitim Kurumları ve Rehberlik Hizmetleri Yöneticisi Uzm. Psk. Dan. Ece Tözeniş: “Holland Meslek Tercihi Puanlama Cetveli olarak da bilinen Kariyer Testi, 90 sorudan oluşuyor. Adayların sorulara verdiği ‘hoşlanırım’ ya da ‘hoşlanmam’ yanıtı adayların kişilik tipini ortaya çıkarıyor. ‘Gerçekçi’, ‘Araştırıcı’, ‘Artistik’, ‘Sosyal’, ‘Girişimci’ ve ‘Geleneksel’ olarak belirlenen tiplerin belirgin özelliklerinin öne çıktığı Kariyer Testinde bu tiplere uygun etkinlikler ve tipik meslekler anlatılıyor.” dedi.Tercih danışmanları yol gösteriyorÜsküdar Üniversitesi, her yıl olduğu gibi bu yıl da aday öğrencilere, aldıkları puanlara göre, doğru bölümleri tercih etmeleri için uzman rehberler eşliğinde hizmet veriyor. 30 Temmuz-13 Ağustos 2021 tarihleri arasında tercih tanıtım günleri kapsamında adaylar merak ettikleri her şeyi uzmanlardan öğrenebilecek.Tercih uzmanları yardımcı oluyorAdaylar, kariyer danışmanı Uzm. Psk. Dan. Ece Tözeniş önderliğinde, eğitim uzmanı Ertuğrul Tut ve beraberindeki rehber uzmanlar ile tercihlerini yapabiliyor. Adaylar öte yandan sunulan tercih robotu hizmetiyle de başarı sırasına göre yine tercih danışmanları ile tercih listesi oluşturabiliyor.Güçlü akademik kadro ile bir arada olma imkanıÜsküdar Üniversitesi’nin yerleşkelerini ziyaret eden adaylar, aralarında Prof. Dr. Nevzat Tarhan, Prof. Dr. Sevil Atasoy, Prof. Dr. Deniz Ülke Arıboğan, Prof. Dr. Haydar Sur, Prof. Dr. Muhsin Konuk ve Prof. Dr. Sinan Canan’ın da bulunduğu önemli isimlerle bir araya gelme fırsatı da buluyor.Hem yüz yüze hem çevrimiçi görüşme imkânıPandemi sürecinde öğrencilerini fi-jital eğitim anlayışıyla tanıştıran Üsküdar Üniversitesi pandemi tedbirleri kapsamında özellikle de şehir dışında olan adaylar için bu yıl yüz yüze tanıtımın yanı sıra online tercih danışma hizmetleri de veriliyor. Üsküdar Üniversitesi çevrimiçi iletişim merkezi, farklı kanallarla adaylara yol gösteriyor. Adaylar, her zaman her yerden ulaşabilecekleri bu merkezde çevrimiçi görüşme, canlı destek, çağrı merkezi, WhatsApp hattı, bilgi formu ve sosyal medya gibi pek çok kanaldan bilgiye ulaşabiliyor.360° Sanal Tur ile tek tıkla Üsküdar’ı keşfet!Üsküdar Üniversitesini ziyaret etme imkânı bulamayan öğrenci adayları için sanal tur ile üniversitede kısa bir sanal tur da yapılabiliyor. Adaylar üniversitenin tüm alt yapısını uzaktan görebilme olanağı buluyor.Adayları yine “Sarı Tişörtlüler” karşılıyorÜsküdar Üniversitesini ziyaret eden adaylara, bu yıl da üniversitenin öğrencileri karşılıyor. Nam-ı diğer “Sarı tişörtlü”ler, üniversitenin bölümlerini adaylara gezdirerek merak ettikleri her konuda kendilerini bilgilendiriyor.Kariyer testine aşağıdaki linkten ulaşılabiliyor:https://uskudar.edu.tr/tr/kariyer-testi

03 AĞU 2021

Dünyanın önde gelen nörogörüntüleme laboratuvarı ile çalışacak…

Dr. Öğr. Üyesi Çebi burs kapsamında Haziran ve Temmuz aylarında Fransa’nın Bordeaux Üniversitesi’ne bağlı Nörodejeneratif Hastalıklar Enstitüsü Nörofonksiyonel Görüntüleme Grubu (GIN-IMN) laboratuvarında misafir araştırmacı olarak görev aldı.Laboratuvar sorumlusu Prof. Dr. Michel Thiebaut de Schotten’in davetiyle, dünyanın önde gelen nörogörüntüleme laboratuvarlarından biri olan GIN-IMN’yi ziyaret eden Dr. Çebi, burada fonksiyonel bellek ağlarının inme hastalarındaki yapısal bağlantısallık bozukluklarını incelemek üzere yeni bir çalışma başlattı.Türkiye ile Fransa arasındaki akademik iş birliğini artırma amaçlı yapılan bu ziyaret ile ileriye yönelik yeni ortak çalışmaların da ilk önemli adımı atılmış oldu.

30 TEM 2021

Tercih Buluşmaları Üsküdar’da başladı

Davranış bilimleri ve sağlık alanında Türkiye’nin ilk tematik üniversitesi olan Üsküdar Üniversitesi,  bir sınav maratonunu geride bırakan, tercih aşamasına gelen öğrenci adayları ve ailelerine kapılarını açtı. Üsküdar Üniversitesi, her yıl olduğu gibi bu yıl da aday öğrencilere, aldıkları puanlara göre, doğru bölümleri tercih etmeleri için uzman rehberler eşliğinde hizmet veriyor. 30 Temmuz-13 Ağustos 2021 tarihleri arasında tercih tanıtım günleri kapsamında adaylar merak ettikleri her şeyi uzmanlardan öğrenebilecek.Hem yüz yüze hem çevrimiçi görüşme imkânıPandemi sürecinde öğrencilerini fi-jital eğitim anlayışıyla tanıştıran Üsküdar Üniversitesi pandemi tedbirleri kapsamında özellikle de şehir dışında olan adaylar için bu yıl yüz yüze tanıtımın yanı sıra online tercih danışma hizmetleri de veriliyor. Üsküdar Üniversitesi çevrimiçi iletişim merkezi, farklı kanallarla adaylara yol gösteriyor. Adaylar, her zaman her yerden ulaşabilecekleri bu merkezde çevrimiçi görüşme, canlı destek, çağrı merkezi, WhatsApp hattı, bilgi formu ve sosyal medya gibi pek çok kanaldan bilgiye ulaşabiliyor.360° Sanal Tur ile tek tıkla Üsküdar’ı keşfet!Üsküdar Üniversitesini ziyaret etme imkânı bulamayan öğrenci adayları için sanal tur ile üniversitede kısa bir sanal tur da yapılabiliyor. Adaylar üniversitenin tüm alt yapısını uzaktan görebilme olanağı buluyor.YÖK sanal fuarında adaylarla buluşuyoruzÜsküdar Üniversitesi öte yandan Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen ve Türkiye’nin yükseköğretim kurumlarının yer aldığı en kapsamlı sanal fuar niteliği taşıyan Study in Turkey YÖK Sanal Fuarı 2021’de de yer alıyor. "Üniversiteni Keşfet YÖK Sanal Fuarı 2021" adıyla düzenlenecek olan fuar, dört gün boyunca 09:00-17:00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek. Dev Kız Kulesi bu kez EKET Fuarı’ndaÜsküdar Üniversitesi, adayları bu yıl EKET Fuarı’nda da yalnız bırakmıyor. Üniversite ve bölüm tercihlerinde adaya kılavuz olan bu fuarda Üsküdar’ın uzman kadrosu adaylarla bir araya gelecek. Hem akademisyenler hem de tercih danışmanları 3 gün boyunca fuara katılacak adaylara bölüm ve programlar hakkında bilgi verecek. Adaylar yüz yüze tercih danışmanlarıyla bir araya gelme fırsatı yakalayacak. Adaylar bu yıl da fuar alanına taşınan dev Kız Kulesi’nin etrafında buluşacak.Hayat Tercihtir fuar alanında adaylarla buluşuyorFuar kapsamında Uzm. Psk. Dan. Ece Tözeniş ve Şaban Özdemir “Hayat Tercihtir” buluşmaları ile İstanbul Kongre Merkezi fuar alanında aday öğrencilerle bir araya gelecek. Tözeniş ve Özdemir, adayların merak ettiği tüm soruları yüz yüze cevaplayacak.“Hayat Tercihtir” hafta sonu TV100 ekranlarındaTercih dönemi boyunca her cumartesi ve pazar günü TV 100 ekranlarından yayınlanan, sunuculuğunu gazeteci Şaban Özdemir’in yaptığı, Eğitim Uzmanı Psk. Dan. Ece Tözeniş’in daimi konuk olduğu “Hayat Tercihtir” programı, adaylara meslek ve üniversite seçimi konusunda kılavuzluk yapıyor. Ebranur Özdemir editörlüğünde gerçekleştirilen programda üniversite adaylarına tercih dönemiyle ilgili bilgi veriyor.“Üsküdar’a Gelirken”  ÜÜ TV’deAdaylara destek ÜÜ TV’den de sürdürülüyor. Ali Çakmak moderatörlüğünde hafta içi her gün ÜÜ TV’den canlı gerçekleştirilen programlarda bölüm, program ve üniversitenin sunduğu olanaklar akademisyen ve uzman isimlerin katılımıyla anlatılıyor.Adayları yine “Sarı Tişörtlüler” karşılıyorÜsküdar Üniversitesini ziyaret eden adaylara, bu yıl da üniversitenin öğrencileri karşılıyor. Nam-ı diğer “Sarı tişörtlü”ler, üniversitenin bölümlerini adaylara gezdirerek merak ettikleri her konuda kendilerini bilgilendiriyor.“Kariyer Testi” ile mesleğini belirleÜsküdar Üniversitesi, seçeceği meslek konusunda kararsız kalan adaylara kariyer testi imkânı da sunuyor. “Holland Meslek Tercihi Puanlama Cetveli” olarak da bilinen Kariyer Testi, 90 sorudan oluşuyor. Adayların sorulara verdiği “hoşlanırım” ya da “hoşlanmam” yanıtı adayların kişilik tipini ortaya çıkarıyor. “Gerçekçi”, “Araştırıcı”, “Artistik”, “Sosyal”, “Girişimci” ve “Geleneksel” olarak belirlenen tiplerin belirgin özelliklerinin öne çıktığı Kariyer Testi’nde bu tiplere uygun etkinlikler ve tipik meslekler anlatılıyor.Kariyer Testi, seçeceği meslekle ilgili karar vermekte zorlanan adaylara ilgi duydukları alan konusunda yardımcı olmayı amaçlıyor.Tercih uzmanlarıyla tercih…Adaylar, kariyer danışmanı Uzm. Psk. Dan. Ece Tözeniş önderliğinde, eğitim uzmanı Ertuğrul Tut ve beraberindeki rehber uzmanlar ile tercihlerini yapabilecek. Adaylar öte yandan sunulan tercih robotu hizmetiyle de başarı sırasına göre yine tercih danışmanları ile tercih listesi oluşturabilecek.Güçlü akademik kadro ile bir arada olma imkanıÜsküdar Üniversitesi’nin yerleşkelerini ziyaret eden adaylar, aralarında Prof. Dr. Nevzat Tarhan, Prof. Dr. Sevil Atasoy, Prof. Dr. Deniz Ülke Arıboğan, Prof. Dr. Haydar Sur, Prof. Dr. Muhsin Konuk ve Prof. Dr. Sinan Canan’ın da bulunduğu önemli isimlerle bir araya gelme fırsatı da buluyor.

29 TEM 2021

Prof. Dr. Nevzat Tarhan: “Ciddi empati erozyonu var…”

“Çevresel sorunlar, adalet-menfaat terazisinin bozulmasıyla ilgili”Üsküdar Üniversitesi İnsan Hakları Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (İHAMER) ile Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK) tarafından düzenlenen ‘Gelecek Nesiller Açısından Çevre Hakkı’ Paneli, pandemi tedbirleri nedeniyle çevrimiçi gerçekleştirildi.Prof. Dr. Ebulfez Süleymanlı: “İnsanın sağlıklı bir ekosistemde yaşama hakkı var”Panelin moderatörlüğünü yapan İnsan Hakları Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (İHAMER) Müdürü, Sosyoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ebulfez Süleymanlı, günümüzde tüm dünyayı etkileyecek boyutlara ulaşabilen ve küresel bir nitelik taşıyan çevre sorunlarının doğal sonucu olarak bozulan ekolojik dengenin, insan ve diğer canlıların yaşamlarını çok ciddi boyutlarda tehdit ettiğini söyledi. Prof. Dr. Ebulfez Süleymanlı, “Oysa sağlıklı bir ekosistemde yaşama hakkının aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 100’den fazla devlet tarafından anayasal ya da hukuksal olarak bir hak olarak tanımlandığını söyleyebiliriz. Çevre hakkı, bütünün içinde en temel insan hakkı olan yaşam hakkının, insan olmanın bir uzantısı ve insanın maddi - manevi varlığının geliştirme hakkı ile de yakından bağlantılıdır.” dedi.Prof. Dr. Ebulfez Süleymanlı: “Çevre sorunları ancak dayanışma ile çözülebilir”Prof. Dr. Ebulfez Süleymanlı, “Çevre sorunları ile etkilerinin özellikle günümüzde artması neticesinde yeni düzenlenmiş ve çerçevesi genişletilmiş bir hak olan çevre hakkı ve daha yaşanılır bir dünya için tüm insan toplulukları hep beraber dayanışarak elimizden geleni yapmamız gerektiğini artık günümüzde artan çevre sorunları bağlamında çok iyi anlıyoruz. Çünkü çevre sorunları ancak tüm insanlar yanyana geldiği ve dayanıştığı takdirde çözülebilir. Diğer türlü tek tek insanların veya ülkelerin bu büyüklükteki sorunun üstesinden gelme imkanları maalesef yoktur. Çevre hakkı, bugünkü nesilleri olduğu kadar hatta daha fazla gelecek kuşakları ilgilendiriyor. Bu nedenle çevre hakkının yararlanıcıları arasında gelecek nesiller de önemli bir yere sahiptir.” diye konuştu.Prof. Dr. Nevzat Tarhan: “Küresel İyi Oluş Manifestosu’nda çevresel tahribata yer verdik”Üsküdar Üniversitesi Kurucu Rektörü, Psikiyatrist Prof. Dr. Nevzat Tarhan ise Üsküdar Üniversitesi olarak pandemi sonrası için “Küresel İyi Oluş Manifestosu” yayınladıklarını söyledi. Manifestoyu İngilizce’ye çevirip dünyada 500’ün üzerinde üniversiteye resmi olarak gönderdiklerini belirten Prof. Dr. Nevzat Tarhan, “Manifesto neticesinde olumlu dönüşler de aldık. Manifestoda işlediğimiz konulardan birisinde de insanın aç gözlüğü neticesinde doğaya ve çevreye verdiği tahribattan, doğanın insanlıktan intikam almakta olduğundan bahsettik. Manifestoda geleceğimizin ve güzel mavi gezegenimizin daha barışçıl, daha sürdürülebilir, daha adil ve yaşanılabilir olması gerektiğinin altını çizdik. Mavi gezegenimiz ciddi şekilde sinyaller veriyor. İnsanlar evden çıkmadığında ozondaki delik bile küçülmüştü.” dedi.Prof. Dr. Nevzat Tarhan: “İnsan doğaya hoyratça davranan bir misafir”İnsanın doğanın bir ürünü değil, doğaya hoyratça davranan bencil bir misafir olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Nevzat Tarhan, “İnsan çevreye zulüm ediyor. Çevre ile insanın rekabetinin kapısını açan da maalesef İngiliz Felsefeci Francis Bacon’dur. Bacon, ‘doğayla insan rekabet halindedir, doğanın üzerine gidelim, bu çevreyi yok etmek değildir, insan üstün varlıktır ve çevreye hâkim olma hakkımız var’ diyerek çevre ile ilgili gelenekleri alt üst etmiş. Kızılderililerden ve dini öğretilerden duyduğumuz ‘doğaya saygı’ öğretilerinin de üstün insanın ortaya çıkmasını engellediğini ifade ederek rekabeti teşvik etti. Son derece insan merkezli bir yaşam felsefesi sorunu oluşturdu. İnsan merkezli yaşam felsefesi, doğayı tahribata uğrattı.” dedi.Prof. Dr. Nevzat Tarhan: “Doğayı yok ederek aslında torunlarımıza zarar veriyoruz”“Doğa, orta ve uzun vadede bizim hayat parçamızdır.” diyen Prof. Dr. Nevzat Tarhan, sözlerine şöyle devam etti:“Belki şu anda fark etmeyeceğiz ama doğayı yok ettiğimiz zaman aslında çocuklarımıza ve torunlarımıza zarar vermiş olacağız. Bilim, tahmin edilebilirlik öğretisidir. Bilim, tahmin edilebilirliği ortaya çıkaracak. Politika belirleyenler de buna göre sorumluluklarını alacaklar. Ancak politika belirleyenler ‘bir sonraki seçimi nasıl kazanırım?’ diye düşünüyor. Küresel olarak ‘orta ve uzun vadeli sonuçlar beni ilgilendirmez’ diye düşünen bir siyasi dinamik var. Bu dinamik nedeniyle bir doyumsuzluk, rekabet, yarışmacılık ve acımasızlık var. Adalet kalmadı, doğayla ilişkimiz adil değil. Kendimizle, sosyal çevre ve aile ile ilişkimiz de adil değil. Doğanın, hayvanların ve insanların da hakları var. Güçlü olanın zayıf olanı ezme felsefesi bütün bu hakları yok ediyor. Çevreciliğin en büyük düşmanı aslında bu zihinsel dönüşümdür.”Prof. Dr. Nevzat Tarhan: “Adalet-menfaat terazisi bozuldu”Prof. Dr. Nevzat Tarhan, ‘Doğaya karşı saldırgan politikamızı göz önüne almamız ve 50-100 yıl sonrasını öngören çalışmalar yapmamız gerekiyor.’ dedi ve sözlerini şöyle sürdürdü:“Doğada afetlerin ve sellerin artması, küresel ısınmanın ve iklim değişikliklerinin ön plana çıkması dünyadaki adalet ve menfaat terazisinin dengelerinin bozulması ile ilgilidir. Menfaat terazisi ağır bastığı zaman adalet bozuluyor. Çünkü güçlü olan daha çok alan kazanıyor, narsist olan daha çok kendi alanını büyütüyor. Narsist hücre ile narsist insan birbirine çok benzer. Narsist hücre, kanser hücresidir. Kanser hücresinde sorumsuzluk, sınırsızlık ve büyüme arzusu vardır. Büyüme arzusu ile yanındaki hücreleri yutarak devamlı çoğalmak ister. Kendi içine gelen damarlara özel hormon salgılatıp damarları genişletir, daha çok oksijen ve glikoz tüketir. 3 mm’yi geçen bir kanser dokusu, ölçülebildiği için erken teşhiste kullanılabiliyor. İnsan da şu anda doğayı acımasızca kullanıyor. Şu anda ciddi bir empati erozyonu var. İnsanoğlu hiç ötekini düşünmüyor, sadece kendi çıkarını düşünüyor. Böyle bir insan tipi ortaya çıktı.”Prof. Dr. Nevzat Tarhan: “Doğadaki canlılarla empati kurulmalı”Covid-19 pandemisinden sonra dünyanın narsisizm pandemisine doğru ilerlediğine dikkat çeken Prof. Dr. Nevzat Tarhan, “Bencilliğin olduğu yerde de huzur olmaz. Şu anda tüketim çılgınlığı ve bencillik, bu çağın hastalığıdır. Bu ikisi de doğaya zarar veriyor. İkisinin arkasında da zihinsel dönüşüm, yanlış yaşam felsefesi var. İnsan psikolojisi ile ilgilenen biri olarak çevrenin bu boyutunu önemsememiz gerektiğini düşünüyorum. Zihinsel dönüşüm olumlu yönde düzelmezse küresel olarak söylenenleri kimse sahiplenmeyecek. Önce zihinsel, sonra sosyal ardından ekonomik ve siyasal dönüşüm geliyor. Çevre hakkını konuşurken muhakkak doğadaki diğer canlılara da empati yapabilmemiz gerekiyor. Bu konuda çevre kültürü ve bilinci oluşturmamız gerektiğini özellikle vurgulamakta fayda var.” diyerek sözlerini tamamladı.TİHEK İkinci Başkanı Alişan Tiryaki: “Çevresel değerlere sahip çıkmak ahlaki bir ödev”Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK) İkinci Başkanı Alişan Tiryaki, çevreye sahip çıkmanın önemine işaret ederek 1983 yılında yürürlüğe giren Çevre Kanunu’nun uygulamasında ortaya çıkan eksikliklere değindi. Alişan Tiryaki, “Gelecek nesiller adına çevresel değerlere sahip çıkılması ahlaki bir ödev olmanın yanı sıra insanlığın ortak mirası olması sebebiyle küresel düzeyde bir dayanışmaya ihtiyaç var.” dedi.Prof. Dr. İbrahim Özdemir: “Gelecek nesillere karşı sorumluluklarımız var”Üsküdar Üniversitesi Felsefe Bölüm Başkanı Prof. Dr. İbrahim Özdemir ise gelecek nesiller açısından çevre hakları çerçevesinde değerlendirmelerde bulundu. “Çevre Hakkı Bağlamında Gelecek Nesiller Önünde Ahlaki Sorumluluğumuz Var mı?” başlıklı konuşmasında Özdemir, çevre sorunlarının sosyolojik, psikolojik, teolojik bir çok boyutu olduğunu belirterek çevreyle ilgili bütün kanunlar ve bütün kurumların çevreci hareketin hükümetlere karşı politikaların eleştirisiyle oluştuğunu ifade etti. Özdemir, müsilaj başta olmak üzere çevre kirliliğine değinerek asıl sorunun gelecek nesillere bırakacak bir çevre olup olmadığını belirterek “Burada soru şu: Bizim çocuklarımız 2050’de 2060’ta 2070’te bizi nasıl hatırlayacak ve nasıl anacak? Bizi minnetle mi, şükranla mı anacaklar? ‘Dedelerime çok teşekkür ediyorum. İçinde balıkların olduğu tertemiz denizler nehirler göller ormanlar bıraktı’ diyebilecekler mi yoksa çocuklarımız hava kirliliğinden dolayı maskeyle mi gezecekler? Çocuklarımız şu anda bile derelerden su içemez hale geldi. Onun için bizim bir karar vermemiz lazım. Bu ahlaki bir karar. Bizim gelecek nesillere karşı sorumluluklarımız var. Onlara temiz bir hava, su , deniz ve nehir bırakma gibi bir sorumluluğumuz var.” diye konuştu.Öğr. Gör. Orse Demirel: “Çevre hakkı demokrasi ve katılımla hayata geçen bir dayanışma hakkıdır”Üsküdar Üniversitesi Sosyal Güvenlik Bölüm Başkanı Öğr. Gör. Orse Demirel, “Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararları Işığında Çevre Hakkı” başlıklı sunumunda çevre hakkının insan hakları kavramı içerisinde kurumsallık kazanan bir hak olduğunu söyledi. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin çevre hakkı yaklaşımından örnekler sunan Demirel, “Çevre hakkı demokrasi ve katılımla hayata geçen bir dayanışma hakkıdır. Doğayı ve onunla beraber tüm insanlığı yok etme pahasına gerçekleşen sınırsız büyüme ve tüğketim felsefesi yerini çevreyi kalkınmanın hem kaynağı hem de sınırı olarak gören bir kültür ve anlayışa bıraktığında demokrasi bilincinin ve çevre hakkının temelleneceği zemin de oluşmuş olacaktır.” dedi.Öğr. Gör. İnci Karakaş: “Çevreye verilen zarar aynı zamanda insan haklarına karşı işlenmiş bir suçtur”Üsküdar Üniversitesi Çevre Sağlığı Program Başkanı Öğr. Gör. İnci Karakaş ise “Çevre ve İnsan Hakları İlişkisi” başlıklı sunumunda çevre bilinci, çevre bilincinin oluşması için yapılması gerekenler, çevre kirliliği, çevre ve insan hakları ilişkisi bağlamında değerlendirmelerde bulundu. Karakaş, “Çevreye verilen her zarar aynı zamanda insan haklarına karşı işlenmiş bir suçtur. Bu nedenle çevre kirliliğinin minimize edilmesi, toplumsal bir sorumluluğun yanı sıra insan haklarının güvence altına alınabilmesi için gerekli olan yasal bir zorunluluk haline gelmelidir.” dedi.Üsküdar Üniversitesi Sosyoloji Bölümü öğrencisi Sibel Yıldırım ise çevre aktivisti olarak çeşitli sosyal sorumluluk çalışmalarında görev aldığını belirterek yer aldığı çalışmalardan bahsetti. Panel, ÜÜ Youtube resmi hesabından canlı olarak da yayımlandı.

16 TEM 2021

Adaylara yol gösterecek “Hayat Tercihtir” TV100’de başlıyor

Üsküdar Üniversitesi akademik kadrosunun desteğiyle hazırlanan ve üniversite adaylarına meslek seçimi ve doğru tercihler konusunda yol gösterecek olan “Hayat Tercihtir” programı, Pazar günleri saat 12:05’te TV 100 ekranlarında izleyicisiyle buluşacak. Gazeteci Şaban Özdemir’in moderatörlüğünde gerçekleşecek programda Uzm. Psk. Dan. Ece Tözeniş, alanında uzman akademisyenleri ağırlayacak.İlk program 18 Temmuz Pazar yayınlanacakÇekimleri Üsküdar Üniversitesi Tıp Fakültesi Kütüphanesi’nde gerçekleştirilen “Hayat Tercihtir” programı, 18 Temmuz 2021 Pazar günü saat 12:05’te ilk bölümüyle TV 100’de yayınlanacak.Her bölümde iki uzman akademisyenin ağırlanacağı programın ilk konukları, Üsküdar Üniversitesi Rektör Yardımcısı, Bağımlılık ve Adli Bilimler Ensititüsü Müdürü Prof. Dr. Sevil Atasoy ve Üsküdar Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Haydar Sur olacak.Prof. Dr. Sevil Atasoy, adli bilimlerde kariyer planlamayı anlatacakUzm. Psk. Dan. Ece Tözeniş, programın ilk yarısında Prof. Dr. Sevil Atasoy ile Üsküdar Üniversitesi fırsatları ve adli bilimlerde kariyer planlama, doğru tercih ve meslek seçiminin püf noktalarını ele alacak.Prof. Dr. Haydar Sur, tıp eğitimiyle ilgili bilgi verecekProgramın diğer yarısında ise Uzm. Psk. Dan. Ece Tözeniş, Prof. Dr. Haydar Sur ile Üsküdar’da tıp eğitimi, tıp fakültesi fırsatları, doğru tercih ve meslek seçiminin püf noktaları konusunda adaylara bilgi verecek.Tercih dönemi boyunca adaylara tercihlere dair püf noklarınının anlatılacağı programın sonraki bölümlerinde Prof. Dr. Nevzat Tarhan, Prof. Dr. Sinan Canan, Prof. Dr. Deniz Ülke Arıboğan, Prof. Dr. Muhsin Konuk, Prof. Dr. Mehmet Zelka da paylaşımlarda bulunacak.

16 TEM 2021

Yas ve Zafer İkileminde 15 Temmuz Darbesi Paneli Düzenlendi

Prof. Dr. Nevzat Tarhan: “Darbelerin toplumda ciddi travma etkileri vardır”15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleşen darbe girişiminin yıldönümü dolayısıyla Yas ve Zafer İkileminde 15 Temmuz Paneli gerçekleştirildi. Pandemi önlemleri kapsamında çevrimiçi olarak gerçekleştirilen panelde 15 Temmuz darbe girişimi yas ve zafer açılarından değerlendirildi.Prof. Dr. Nevzat Tarhan: “15 Temmuz’un birçok boyutu var”Üsküdar Üniversitesi Kurucu Rektörü Prof. Dr. Nevzat Tarhan, 15 Temmuz’un tarihimizde üzerinde soru işaretlerinin çok fazla olduğu bir kalkışma olarak düşünüleceğini ve konuşulacağını belirterek “Bunu değerlendirirken muhakkak tek boyuttan değerlendirmemek gerekiyor. Bireysel boyut var, toplum psikolojisi boyutu var, askeri hiyerarşinin içindeki boyutu var. Diğer taraftan da siyasi yapıyla ilgili boyutu var. Bütün bu boyutları ayrı ayrı ele almak gerekir.” dedi.Prof. Dr. Nevzat Tarhan: “Bireyin hayatındaki en büyük travma ihanettir”Geçmiş yaşanan travmaların böyle bir darbedeki rolüne de bakılması ve bunun bilinmesi gerektiğini belirten Prof. Dr. Nevzat Tarhan, “Çözülmemiş yasların bu darbedeki rolü nedir? Bu darbeye bu açıdan bakmak istiyorum. Nasıl ki bireyin hayatında travmalar vardır. Bireyin hayatındaki en büyük travma ihanettir. Travma ölçeğine göre ikinci sırada eşin ölümü geliyor. Birinci sırada eşinin ihaneti geliyor. İhanet ölümünden daha çok insanı sarsıyor. İhanet insanı en çok travmatize eden bir olay. Darbeler de asında birer ihanet olaylarıdır. Toplumda ciddi travma etkileri vardır ve travma sonuçları vardır.” dedi.Prof. Dr. Nevzat Tarhan: “Askeri darbelerin hepsi birer sosyal travmadır”Cumhuriyet döneminden itibaren darbelerden örnekler veren Prof. Dr. Nevzat Tarhan, 27 Mayıs darbesiyle birçok kazanımının alt üst olduğunu belirterek “Askeri darbelerin hepsi birer travma. Sosyal travma. Askeri travmadır hepsi. Bu travmada 27 Mayıs kurbanı bir nesil oluyor. İkinci büyük travma 12 Eylül. 12 Eylül’de de komünist ihtilal olacak iddiasıyla yapılan bir travma. Bu travmanın da kurbanları oluştu. Ne oldu? 17 yaşındaki çocuğun yaşı büyütülüp idam edildi. Bu dönemde 50’ye yakın kişi idam edildi. Bunların birçoğu da bir soldan bir sağdan diye idam edildi. Kenan Evren itiraf etti. Burada da travma kurbanları oluştu. İlkinde demokrat kesim incindi, ikincisinde sosyalist kesim incindi. Kurbanlar ortaya çıktı. Travma kurbanı oluşturan üçüncü darbe de postmodern darbe diye de adlandırılan 28 Şubat darbesi oldu. 28 Şubat’ta silahlı kuvvetlerden uzaklaştırılan 1500 kişi YAŞ kararıyla ayrıldı. 10 bin üzerindeki kişi de ayrılmak zorunda bırakıldı. Aynı şekilde bu kılık kıyafete yansıdı. Üniversite eğitimi alamayanlar oldu. Bunlar da o dönemin darbe kurbanları oldu. Bütün bu kurbanlar oluşmuşken 15 Temmuz’da darbe girişimi oldu.” dedi.Prof. Dr. Nevzat Tarhan: “15 Temmuz’da sıklet merkezleri değişti”15 Temmuz darbe girişiminin toplumun desteğiyle önlenmesinde toplumda travma sonrası bir birikim oluşmasının etkisi olduğunu kaydeden Prof. Dr. Nevzat Tarhan, “Sıklet merkezleri değişmişti. Sıklet merkezleri daha önceki darbelerde TRT ve Ankara Radyosu’ydu. Buraları işgal ettiğinde tüm yayınlar durduruluyordu. Burada sıklet merkezi sosyal medyaydı, iletişim alanlarıydı. Darbe yapacaklar bunları kontrol edemedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya aracılığıyla ulaştı ve sıklet merkezleri yer değiştirdiği için darbe bu şekilde sonuçlandı.” dedi.Prof. Dr. Nevzat Tarhan: “Dindar STK’lar siyasileşmemeli, ticarileşmemeli, dünyevileşmemeli”15 Temmuz darbe girişimini gerçekleştirmek isteyen FETÖ yapılanmasının kendi kitlelerini nasıl etkilediğini de belirten Prof. Dr. Nevzat Tarhan, “Sormayan, düşünmeyen ve itaat eden bir grup ortaya çıkıyor. FETÖ’de de böyle bir masum imamlık anlayışı var. 15 Temmuz’un en büyük öğretisi bu oldu. Cemaatle cemaatçilik karıştırılmamalıdır. Cemaatler dini STK’lardır. Dindar STK’lar siyasileşmemeli, ticarileşmemeli, dünyevileşmemeli. Sen din gibi yüksek bir konu iddiasıyla yola çıkıyorsun. Dini göstererek dünyayı satın alamazsın, ticaret yapamazsın ve dini göstererek siyaset toplayamazsın.” dedi.Prof. Dr. Nevzat Tarhan: “Bizim kültürümüzde zafer kültürü var”Kolektif bilinçte seçilmiş kimlik kavramının olduğunu kaydeden Tarhan, “Nasıl bir insanın kendi bilinci var, bir de bilinç altı varsa aslında çözülmemiş travmaları vardır. O çözülmemiş travmaların kişinin bugünkü davranışlarının ve komplekslerinin sebebidir aslında. İnsan hayatında tutunabilmek için bir şeyi seçer. Osmanlı seçilmiş kimlik olarak İstanbul’un fethini seçti. Osmanlı’nın büyük devlet olmasında İstanbul’un fethi onun oluşturduğu seçilmiş zafer duygusu Osmanlı’nın büyümesinde büyük rolü vardı. Cumhuriyet kurtuluş savaşını seçti. Bu doğru bir seçimdi. Onun üzerine Cumhuriyet inşa edildi. Şu andaki 15 Temmuz ise seçilmiş kimlik olarak seçilmiş bir acı ve lanet okuma olarak seçiyoruz ama bu bizim kültürümüzde yok. Bizim kültürümüzde zafer kültürü var. 15 Temmuz’a Demokrasi Bayramı dedik. Milletin demokrasiye karşı bilinç göstermesi gibi sunmamız lazım.” dedi.Prof. Dr. Deniz Ülke Arıboğan: “15 Temmuz darbe girişimi, diğer darbelerden farklıydı”Üsküdar Üniversitesi Rektör Danışmanı, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Deniz Ülke Arıboğan, Türkiye’nin geçmişinde pek çok darbe olduğunu hatırlatarak 15 Temmuz darbe girişimin daha önceki darbelerden farklı olduğunu kaydetti. Prof. Dr. Deniz Ülke Arıboğan, çok ağır şiddetin kullanıldığı, ordunun hava kuvvetlerinin yoğun bir biçimde darbe sisteminin içerisinde yer aldığı ve halkın da ilk defa sokaklara dökülerek kendi ordusunun içindeki bir grupla karşı karşıya geldiği özel bir darbe girişimi olduğunu ifade etti.Prof. Dr. Deniz Ülke Arıboğan: “15 Temmuz Türkiye toplumu açısından travmatik bir olaydır”Prof. Dr. Deniz Ülke Arıboğan, “15 Temmuz darbe girişimi, doğal olarak çok ağır bir şiddetin ve ağır bir ordu kalkışması olarak da değerlendirilebileceği için Türkiye toplumu açısından çok travmatik de bir olaydır. Travmalar beraberinde yasları da getirdiği için bugün ikisini birden değerlendireceğiz. Çünkü sadece 250’ye yakın insanın hayatını kaybetmesi açısından bakmıyoruz olaya. Aynı zamanda kaybedilen başka şeyler de var. Mesela orduya duyulan güven. Yapılan bütün araştırmalarda silahlı kuvvetler bütün bu darbe girişimlerine rağmen Türk halkının en çok güvendiği kurum olarak ortaya çıkardı. Türk askerinin Türk insanına silah çekebileceği hiç hayal edilmemişti. İlk defa halkın üzerine ateş açan bir orduyla karşı karşıya kaldık ve bu ilk defa naklen yayınlandı. Bütün Türkiye’nin izlediği bir süreç içerisinde gerçekleşti. Çünkü ilk defa sosyal medyanın olduğu bir ortamda yaşıyoruz. Bütün olayları herkes oradan izledi. Travma toplumun en ücra köşelerine kadar gitti.” diye konuştu.Prof. Dr. Deniz Ülke Arıboğan: “Silahlı kuvvetlerin ve adalet mekanizmasının objektif düzenlenmesi önemli”Prof. Dr. Deniz Ülke Arıboğan, “Bizden onlardan gibi ayrımların çok da fazla işe yaramadığını, bizden zannettiğiniz kişilerin tam tersine dönüştürülebileceğini görüyoruz. 15 Temmuz darbesi aslında iktidarın bizden dediği insanlar tarafından gerçekleştirildi. Bunu da göz ardı etmek de lazım. Onun için kimin kimden olduğunu tespit etmek mümkün olmayabiliyor. Bu anlamda mümkün olduğu kadar silahlı kuvvetlerin, adalet mekanizmasının objektif, herhangi bir tarafa yakın olmadan düzenlenmesi şekillendirilmesi çok önemli.” diye konuştu.Prof. Dr. Deniz Ülke Arıboğan: “15 Temmuz’dan ders alınmalı, travma ve yas aşılmalıdır”Prof. Dr. Deniz Ülke Arıboğan, 15 Temmuz sürecinde çok ağır bedel ödediğini belirterek 15 Temmuz’dan ders alınarak objektif bir devlet yapısı üretilmesi gerektiğini kaydetti. Prof. Dr. Deniz Ülke Arıboğan, “Türkiye Cumhuriyeti’nin kimliği bir zafer öyküsü üzerine kurulmuştur. İstiklal harbinin kazanılmasından sonra Lozan’la simgeleşmiştir. Ondan sonra Montrö ile simgeleşmiştir. Türkiye adım adım ikinci dünya savaşına kadar olan dönemde Türkiye Cumhuriyeti devletinin sınırlarını adım adım tahkim etmiştir.” dedi. Prof. Dr. Deniz Ülke Arıboğan, travma üzerine kurulmuş hiçbir devlet hikayesi, toplum hikayesi, milli ve ulusal kimlik hikayesinin kalıcı olarak sürdürülemeyeceğini belirterek travma ve yasın aşılması ve bitirilmesi gereken şeyler olduğunun altını çizdi.Program, Üsküdar Üniversitesi resmi Youtube kanalı üzerinden de canlı olarak yayınlandı. Üsküdar Üniversitesi’nde 15 Temmuz darbe girişiminin yıldönümünde çeşitli etkinlikler de düzenlendi.

05 TEM 2021

Gölge pandemi sosyal problemleri işaret ediyor

İlk olarak Birleşmiş Milletler Kadın Birimi tarafından ‘pandemiye bağlı ekonomik ve sosyal problemler sebebiyle artan aile içi şiddet’ şeklinde tanımlanan “gölge pandemi” kavramı, UNICEF tarafından kapsamı genişletilerek kullanılmaya devam ediyor. Pandemi sonrasında küresel düzeyde şiddet olgusunun artış gösterdiğine dikkat çeken uzmanlar, bu durumdan da özellikle kadın ve çocukların etkilendiğini vurguluyor. Uzmanlar gölge pandemi kavramının sosyal problemleri işaret ettiğini ve tam anlamıyla kontrol altına alınsa bile sosyal hayatımızdaki etkisinin uzun yıllar sürebileceğini ifade ediyor.Gölge pandemi teriminin anlamı genişletildiGölge pandemi teriminin ilk olarak geçen yıl Birleşmiş Milletler’in aile içi şiddet konusuna dikkat çekmek için kullanıldığını belirten Dr. Öğretim Üyesi Tuğba Aydın Öztürk, “Birleşmiş Milletler Kadın Birimi, pandemiye bağlı ekonomik ve sosyal problemler sebebiyle artan aile içi şiddeti gölge pandemi (shadow pandemic) terimi ile açıkladı. Yakın zamanda ise UNICEF gölge pandemi teriminin anlamını daha da genişleterek terimi çocuk ve gençlerin sosyo - duygusal kayıplarını ifade etmek için yeniden kullandı. Terim bugün itibariyle pandeminin sebep olduğu sosyal problemleri dile getirmek için kullanımı yaygınlaşacak bir söz öbeği olarak karşımıza çıkıyor.” dedi.Pandemi sonrası şiddet artış gösterdiBilimsel araştırmaların pandemi sonrasında küresel düzeyde şiddet olgusunun artış gösterdiğine, bu durumdan da özellikle kadın ve çocukların etkilendiğine dikkati çektiğini ifade eden Öztürk, “Pandemi sürecinde dünya genelinde çok sayıda kadının işini kaybetmesi ya da sosyal medya kullanımının artmasına bağlı olarak internet ortamında özelllikle kız çocuklarının maruz kaldığı siber suçlar da şiddetin bir parçasıdır. Bunların tümü pandeminin nüfus ettiği sorunlu alanlardır.” diye konuştu.Pandemi etkisini göstermeye devam edecekDr. Öğretim Üyesi Tuğba Aydın Öztürk, ‘Covid-19 salgınında artık ikinci yılın içindeyken toplum olarak pandeminin yalnızca sağlık boyutuyla ilgilenmiyoruz.’ diyerek sözlerine şöyle devam etti:“Aşı çalışmaları, yatak kapasiteleri, iyileşen hasta sayısı gibi tıbbi konular kadar meselenin toplumsal ve ekonomik boyutları da fazlasıyla gündelik hayatın merkezinde yer alıyor. En iyi senaryo ile tüm dünyada aşılama çalışmaları büyük bir hızla tamamlansa bile salgının yol açtığı tahribatlar aile hayatından, okul hayatına, ekonomik düzenden, toplum ruh sağlığına kadar etkisini en az birkaç yıl boyunca daha göstermeye devam edecek gibi görünüyor. Bu durumu pandemi sonrası anlamına gelecek şekilde kullandığımız post- pandemi terimi ile açıklıyoruz.”Salgını kontrol altına almak için 5 yıl gerekiyorDünya Sağlık Örgütü’ne göre salgını kontrol altına almak 5 yıl gibi bir süre gerekli olduğunu ifade eden Öztürk, “Dünyaca tanınan Amerikalı salgın hastalıkları uzmanı Dennis Carroll ise son 15 yıldır zaten ebola, kuş gribi ya da domuz gribi gibi salgınların hayatımızda olduğuna işaret ederken ‘Bundan sonra yeni normalimiz bu olacak.” diye ekliyor. Durum böyleyken post-pandemi süreci için hükümetler, araştırma enstitüleri, akademiler, özel ve kamu kuruluşları ile STK’ların geliştirip uygulayacağı gerçekçi ve nitelikli projelerin önem kazanacağını söyleyebiliriz.” dedi.Sosyal problemler kalıcı hasara yol açabilirGölge pandemi kavramının UNICEF’in hazırladığı raporda da yer aldığını vurgulayan Dr. Öğretim Üyesi Tuğba Aydın Öztürk, “Bu raporda pandemiyle birlikte özellikle çocuk ve gençlerde artan sosyo - duygusal kayıpların telafisinin oldukça zor olacağının altı çizildi. Okul terki, uzaktan eğitime ulaşamayan öğrenciler, aile içi şiddete maruz kalan kimseler, dezavantajlı ailelerde yetişen çocuk ve gençlerin olumsuz gelecek beklentileri, ekonomik eşitsizlikler, psikolojik temelli rahatsızlıklar, teknoloji bağımlılığı gibi post - pandemide kendini gösterecek onlarca sosyal problem sayılabilir. Bu sosyal problemler salgının gölgesinde yeşeren ve çözüm üretilmediğinde kalıcı hasarlara yol açabilecek konuların başında geliyor.” diye konuştu.Eşitsizlikler sosyal hayatı çevrelediEşitsizliklerin sadece cinsiyet temelinde görülmediğini belirten Öztürk; eşitsizliklerin iş, okul ya da sosyal hayatı da çevrelediğini söyledi ve önemli istatistiksel bilgiler paylaştı:Eğitim-Sen raporuna göre Türkiye’de 4 milyon öğrenci pandemi boyunca eğitime hiç katılamadı.Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 2021 verilerine göre Türkiye’de pandemi boyunca kadına uygulanan şiddet yüzde 32 oranında artış gösterdi.Birleşmiş Milletlerin Kadınlara ve Kız Çocuklarına Yönelik Siber Şiddet Raporu’na göre; kız çocukları ve kadınlar erkeklere oranla 27 kat daha fazla siber şiddet ile karşılaştı.Tüm dünyada ve ülkemizde pandeminin yarattığı ekonomik zorlukların yol açtığı psikolojik rahatsızlıklar artış gösterdi ve intihar oranları arttı.Pandeminin sosyal hayatımızdaki etkisi uzun yıllar sürecekListenin Türkiye ve küresel boyutta uzatılabileceğini belirten Dr. Öğretim Üyesi Tuğba Aydın Öztürk, sözlerini şöyle tamamladı: “Görülüyor ki pandemi bir sağlık sorunu olarak tam anlamıyla kontrol altına alınsa bile sosyal hayatımızdaki etkisi uzun yıllar bizimle olacak. Pandemi gölgesinde geçirdiğimiz 2020 ve 2021’in ardından daha kaç yıl daha eşitsizliklerin tetiklediği salgınlara gebe kalacağımızı acilen düşünmemiz gerekiyor.”

22 HAZ 2021

Sevgi temelli bir çevrecilik müsilajı biterebilir

Son aylarda özellikle Marmara denizinde etkili olan müsilajın en büyük sebebinin insan faktörü olduğuna dikkat çeken uzmanlar, sevgi temelli bir çevre anlayışına ihtiyaç olduğunun altını çiziyor. Öncelikle hayat tarzımızı ve tüketim alışkanlıklarımızı yeniden gözden geçirmemiz gerektiğini belirten uzmanlar, “Mütevazı olabilirsek tabiata ve çevreye verdiğimiz zararları da azaltabiliriz. Bilinçsiz tüketim odaklı hayat tarzımızdan taviz vermeden bu problemi çözmemiz mümkün değil.” değerlendirmesinde bulunuyor.Sevgi temelli çevreciliğe ihtiyacımız varMüsilajın oluşmasındaki en büyük sebebin insan faktörü olduğunu belirten Özdemir, “Genelde denizlerin kirlenmesinde ve deniz salyasının oluşmasında temel etkenlere baktığımızda özellikle ev ve sanayi kaynaklı atıklar, arıtım seviyelerindeki yetersizlikler, aşırı balık avı, kıyı şeridinin tahribatı, dip tarama ve boşaltma faaliyetleri ile yoğun gemi trafiği dikkat çekiyor. Bunların hepsi insan kaynaklı. Her şeyin temeli sevgi ve aşk. Sevgi temelli bir çevreciliğe ihtiyacımız var.” dedi.Mart ayından bu yana giderek yayılan, balıkçılık faaliyetlerini adeta durduran ve halkta tedirginliğe sebep olan müsilajın Marmara denizini tehdit ettiğini ifade eden Prof. Dr. İbrahim Özdemir, “Marmara Denizi’nin yüzeyinde ve altında görülen bu problemin kaynağı Marmara’da kirlenmeden ötürü ortaya çıkan birçok problemlerle karşı karşıyayız. Bilim adamlarımız ‘denizdeki biyolojik üretimin başlangıcının, ilk basamağını teşkil eden fitoplankton dediğimiz mikroskobik bitkiciklerin aşırı çoğalması sonucu, ortamda ortaya çıkan bazı şartlara tepki olarak bıraktıkları salgıyı’ müsilaj olarak adlandırılıyor. Genelde denizlerin kirlenmesinde ve deniz salyasının oluşmasında temel etkenlere baktığımızda özellikle ev ve sanayi kaynaklı atıklar, arıtım seviyelerindeki yetersizlikler, aşırı balık avı, kıyı şeridinin tahribatı, dip tarama ve boşaltma faaliyetleri ve yoğun gemi trafiği dikkat çekiyor.” dedi.Körlük, salgın bir hastalık gibi toplumu sardı Dereleri, nehirleri, gölleri ve denizleriyle tabiatın canlı bir bütün olduğunu belirten Özdemir, şunları söyledi:“Bizim olumsuz davranış ve tüketim tarzımızdan tüm tabiatın etkilendiğini 1960’lı yıllardan bu yana biliyoruz. Amerikalı bilim kadını Rachel Carson, ‘Sessiz Bahar’ isimli kitabıyla bizi daha o zamanlar uyarmıştı. Bu kitap tüm dünyada çevreci hareketlerin el kitabı oldu. Ancak suları, nehirleri, gölleri ve denizleri kirleten sanayi kuruluşları bu uyarılara kulak tıkadılar. Tarım ilaçlarını kullanan çiftçiler de, kullandıkları tarım ilaçlarının uzun vadedeki sonuçlarını düşünmediler. Zamanla çevre bilinci gelişti. Çevre Bakanlıkları kuruldu. Çevre mevzuatı gelişti. Bütün dünyada çevre bilinci gelişmeye başladı. Ancak para kazanma hırsı, daha doğrusu daha çok kazanma hırsı ve gelecekle ilgili körlük, muhtemel problemleri görmemizi engelledi. Canlı bir organizma olan deniz ekolojisinin, denize bıraktığımız veya döktüğümüz sanayi atıkları başta olmak üzere her tür kimyevî atıktan etkilenerek bozulacağını; bunun da denizde yaşayan canlıları ve bunlara bağlı sektörleri etkileyeceğini biliyorduk. Ama bilmezden geldik. Çevre hassasiyeti olan bazı insanlar hâriç ilim adamları da yeterince uyarı görevlerini yapmadılar veya yapamadılar. Sanayi kuruluşları atıklar için filtre taktırma masrafına girmediler. Devlet ve vatandaş da gereğini yapmadı. Özellikle tarım ilaçlarını bilinçsizce kullanan vatandaşlar da sorumluluklarının farkında olmalılardı. Deniz ürünleriyle geçimlerini temin edenler de kirlenen ve bozulan deniz ekolojisiyle ilgili seslerini yeterince çıkarmadılar. Kısacası, âdetâ 1998 Nobel Edebiyat Ödülü sâhibi Jose Saramago’nun en ünlü romanı olan ‘Körlük’teki bir durumla karşı karşıyayız. Başta Marmara denizinin ölümü olmak üzere yıllarca etrafımızda olup-biten çevre katliamlarını görmezden geldik. Körlük, salgın bir hastalık gibi toplumu sardı.” Müsilaj, deniz suyuna giren ışığı azaltıyorMarmara denizinde müsilajın ilk kez 2007 yılının Eylül-Ekim aylarında gözlemlendiğini vurgulayan Özdemir, “Şu an Marmara Denizinde yaşandığı gibi yoğun ve kalıcı olması doğal değil. Bunun insan kaynaklı birçok sebepleri var. İki yıl önce ziyaret ettiğim Maldiv Adalarında mercan resiflerinin kararması ve ölmesi olayını bizzat gördüm. Mercanlar canlı varlıklar. Ancak okyanusların kirlenmesiyle onlar da ölmeye başlamış. Başta Avusturalya olmak üzere birçok bölgede 50 yıl öncesine göre birçok mercan resifleri yok olmuş. En büyük sebebi ise okyanus ekolojisini dikkate almayan, insan kaynaklı faaliyetler olduğunu bilim insanları söylüyor. Deniz salyasının ortaya çıkışına baktığımızda sanayi ve ev atıklarının hiçbir filtreleme yapmadan veya yeterince filtrelemeden denize boşaltımının en önemli etkenler olarak önümüze çıkıyor. Buna bilinçsiz kullanılan tarım ilaçlarının yağmur ve seller ile denize karışmasını da ekleyebiliriz. Denizde oluşan müsilaj, deniz suyuna giren ışığı azaltıyor. Fotosentezin engellenmesi ile deniz ekolojisinde zincirleme sorunlar ortaya çıkıyor. Çok hassas dengelerden oluşan deniz ekolojisinin ani ve yoğun gelişen müsilaja bağlı olarak denizde yaşayan canlıların ölümü kaçınılmaz oluyor. Dahası ekosistemin dirençliliği yâni kendini yenileme kapasitesinde düşüş meydana geliyor ve ciddî şekilde zarar görüyor. Bunun da yakın ve uzun vâdeli sonuçları olacak.” şeklinde vurgu yaptı.Sevgi temelli bir çevreciliğe ihtiyacımız varİnsan-doğa ilişkisinin başlamasıyla, doğayı etkilediğimizin bir gerçek olduğunu belirten Özdemir; “Sanayi öncesi toplumlarda tabiat insanın kendisine verdiği bu tahribatı tâmir edebiliyordu. Asıl mesele tabiatın kendini tamir edemeyeceği miktarda sanayi ve kimyevî atıkların tabiata boşatılmasıyla başladı. Meselâ bir plastik, bin yıl da geçse çürümüyor ve tabiata zarar vermeye devam ediyor. Geldiğimiz noktada öncelikle hayat tarzımızı ve tüketim alışkanlıklarımızı yeniden gözden geçirebilirsek; mütevazı olabilirsek tabiata ve çevreye verdiğimiz zararları da azaltabiliriz. Bilinçsiz tüketim odaklı hayat tarzımızdan taviz vermeden bu problemi çözmemiz mümkün değil. Nasıl ki pandemi ile mücadele için bazı alışkanlıklarımızdan fedakârlık yaptık; evimize hapsolduk, maske taktık, fizikî mesafeye uyduk ve aşı olduk. Aynen bunu gibi öncelikle tabiata büyük bir hürmet ve sevgiyle yaklaşmalıyız. İnsan sevdiği şeyleri korur. Dereleri, denizleri, okyanusları, muhteşem dağları, derin vadileri ve engin ovaları ve içindeki binlerce tür bitki ve hayvan çeşitliliğini sevmeden çevreyi korumak mümkün mü? Her şeyin temeli sevgi ve aşk. Sevgi temelli bir çevreciliğe ihtiyacımız var.” şeklinde konuştu.

16 HAZ 2021

Dr. Ömer Osmanoğlu’ndan 2 Yeni Kitap

“Dünden bugüne adalet kavramı” Dünya tarihi boyunca gündemde olan ve filozoflar tarafından ortaya konan adalet teorileri Dr. Öğr. Üyesi Osmanoğlu tarafından, “Siyaset Felsefesinde Adalet: İlkçağ ve Ortaçağ’da Adalet Teorileri” isimli eserinde çok boyutlu ve kapsamlı bir şekilde tüm anlamlarını kuşatacak bir biçimde ele alınıyor. Ark Kitaplarından çıkan eserde filozofların temel amacının adaleti aramak ve nasıl sağlanacağını ortaya koymak olduğunu ifade eden Osmanoğlu, ideal dünya düzeninde adaletin egemen güç olduğunu vurguluyor.Kaleme aldığı eserde adalet kavramının birçok bilim dalına konu olduğunu ortaya koyan Osmanoğlu, adalet kavramının insan ruhunun iç düzeniyle ilgili olduğu için psikolojinin, sosyal yapının dengesini sağlayan bir ölçüt olduğundan sosyolojinin konusu olduğunu açıklıyor. Eserde adalet kavramının; hak, eşitlik ve yasalar bakımından hukukun merkezinde durduğu, mülkiyet, menfaat veya makamların dağıtımı bakımından ekonominin merkezinde yer aldığı görüşü etraflıca açıklanıyor. Eseri okumaya başladığınızda Platon’dan başlayarak Aristoteles, Cicero, Ortaçağ filozofları ve Müslüman düşünce adamlarının adalet düşüncesine dair görüşlerini dört başı mamur bir şekilde, çok boyutlu olarak ele alındığını göreceksiniz.“Modern Çağda ideal devlet ve erdemli toplum mümkün mü?”‘İdeal Devlet Erdemli Toplum: Platon ve Farabi’nin Siyaset Felsefesi’ isimli eserinde “İdeal bir devlet ve erdemli toplum mümkün olabilir mi?” sorusunun cevabını arayan Dr. Öğr. Üyesi Osmanoğlu bu eserinde okurlarına toplum olmanın psikolojisini açıklıyor ve çağdaş dönemde toplum olmanın ve bir devlet inşa etmenin zorluklarına değiniyor. Felsefe literatürüne önemli bir katkı sağlayacak olan eserde Yunan felsefesinin büyük dehası Platon ile İslam siyaset felsefesinin kurucusu Farabi’nin felsefeleri karşılaştırılıyor. Ark Kitaplarından çıkan eserde toplumların siyasal formda temsilcisi olan devlet kavramının toplumun birliğini temsil ettiği açıklanıyor, toplum ise birlikte yaşamaya duyulan istek ve kararlılık olarak ifade ediliyor. Çağdaş toplum ve devletlerin maddi ihtiyaçların ve ihtirasların güdülediği bir varoluş kaygısıyla hareket ettiğini açıklayan yazar; toplumların ve devletlerin sonu gelmez mücadelelere ve yıkım getiren savaşlara sürüklendiğini vurguluyor. Çağdaş dönemde toplum olmanın ve bir devlet inşa etmenin gerçek anlamından yoksun kaldığımızı ifade eden Osmanoğlu, ideal bir devlet ve erdemli bir toplum inşa etmek yeniden mümkün olabilir mi sorusunu Platon ve Farabi’nin felsefelerini karşılaştırarak tartışıyor.Felsefe alanına katkı sağlayacak olan eserlere ulaşmak için; “Siyaset Felsefesinde Adalet: İlkçağ ve Ortaçağ’da Adalet Teorileri” http://www.arkkitap.com/siyaset-felsefesinde-adalet-ilkcag-ve-ortacagda-siyaset-teorileri-“İdeal Devlet Erdemli Toplum: Platon ve Farabi’nin Siyaset Felsefesihttp://www.arkkitap.com/ideal-devlet-erdemli-toplum-platon-ve-frbnin-siyaset-felsefesi-

15 HAZ 2021

Türkiye’de 3 Gençten 1’i Ev Genci

Türkiye’de ‘ev genci’ olarak kullanılan kavram, ‘ne okuyan, ne çalışan ne de iş arayan’ ya da başka bir deyişle ‘ne istihdamda ne eğitimde’ anlamlarına geliyor. Türkiye’nin %33’lük oran ile Avrupa ülkeleri arasında ev genci sayısının en yüksek olduğu ülke olduğunu vurgulayan uzmanlar, Türkiye’nin aynı zamanda dünya genelinde de hatırı sayılır bir biçimde listede ön sıralarda yer aldığını ifade ediyor. Uzmanlar; gençlerin yaşam memnuniyetlerinde düşüş, beklentilerle ilgili karamsarlıklar, yalnızlık ve mutsuzluk hissiyatında artış yaşanması gibi nedenlerle ev genci olduklarına dikkat çekiyor. Türkiye’nin İngiltere gibi bu konuda iyileştirme yapabilmesi için 5-10 yıl ve üzerini kapsayan ciddi projeler uygulaması gerekiyor.Türkiye yüzde 33 ile Avrupa’nın zirvesindeTürkçe ’de ‘ev genci’ olarak kullandığımız kavramın orijinalinin İngilizce NEET sözcüğünden geldiğini belirten Dr. Öğretim Üyesi Tuğba Aydın Öztürk, “Not in Education, Employement or Training terimi ‘ne okuyan, ne çalışan ne de iş arayan’ ya da başka bir deyişle ‘ne istihdamda ne eğitimde’ anlamlarına geliyor. Günümüzde bu kavramın çokça konuşulmasının başlıca sebeplerinden biri ise yapılan araştırmalara göre Avrupa ülkeleri arasında ev genci sayısının en yüksek olduğu yerin yüzde 33.3’lük oran ile Türkiye olmasıdır. Ayrıca ülkemiz dünya genelinde de hatırı sayılır bir biçimde listede ön sıralarda yerini alıyor. Bu durum bizlere Türkiye’de gençleri ve onların sorunlarını daha iyi anlamamız, yorumlamamız ve mümkün olduğu kadar hızlı bir biçimde çözüm üretmemiz gerektiğine işaret ediyor.” dedi.İmkânsızlık ve amaçsızlık ön plana çıkıyorEv genci kavramının ilk olarak 1990’larda İngiltere’de kullanıldığını söyleyen  Dr. Öğretim Üyesi Tuğba Aydın Öztürk sözlerine şöyle devam etti:“Daha sonra dünyanın birçok yerinde ele alınan önemli bir alan haline geldi. Bu tarihten itibaren gençlerin problemlerinin gelecekte önemli bir toplumsal mesele ya da bu meselelerin bir çıktısı olacağının sinyalleri verilmiş oldu. Konuyla ilgili yayınlanan ilk raporlar ev gencinin homojen ya da benzer gençlerden oluşmadığını ve çeşitlilik gösterdiğini gösteriyor. Bir yandan gelecekleri ile ilgili karar vermekte zorluk yaşayan ve ancak doğru yönlendirme ile amaçlarını bulabilecek bir grup var, diğer yandan bir sınava hazırlanırken, bir eğitimden diğerine geçerken ya da iş değiştirirken bir süreliğine beklemek zorunda kalan geçici ev gençleri grubu var. Toplumsal açıdan ivedilikle çözüm üretilmesi gereken kişiler ise yaşıtları ile eşit fırsatlara ulaşma şansı olmayan, çoğu kez dezavantajlı ailelerde büyüyen ve göz ardı edilen ya da toplumda görülmeyen gençlerin oluşturduğu gruptur. Özetle imkânsızlık ve amaçsızlık ev genci kavramında en fazla öne çıkan sebepler olarak düşünülebilir.”Gençler gelecekle ilgili karamsarlık eğilimindeDr. Öğretim Üyesi Tuğba Aydın Öztürk, “OECD (İktisadi İşbirliği ve Gelişme Teşkilatı) ya da Eurostat (Avrupa İstatistik Kurumu) gibi global kurumlar tarafından yapılan araştırmalara ek olarak Türkiye’de de gençlik üzerine yapılan araştırmaların sayısı hızla artıyor.” dedi ve sözlerine şöyle devam etti:Bu çalışmaları incelediğimizde bazı ortak noktalar dikkatimizi çekiyor. İstatistiklere ülkemiz perspektifinden bakacak olursak;Gençlerin yaşam memnuniyetlerinde düşüş olduğu,Yalnızlık ve mutsuzluk hissiyatında artış yaşandığı,Gençlerin gelecek beklentileri konusunda karamsar olma eğiliminde oldukları,Yaşam memnuniyeti ile iş güvencesi ve maddi istikrar arasında güçlü bir bağlantı kurdukları,Türkiye’de de dünya genelinde olduğu gibi kadınlarda ev genci oranının erkeklere göre çok daha yüksek olduğu (Örneğin 2019’da kadınların oranı yüzde 41 iken erkeklerdeki oran yüzde 18’dir)   Toplumsal cinsiyet, etnik köken, sosyo-ekonomik sınıf, etnik kimlik gibi farklılıkların ev genci oranlarını etkileyen unsurlar olduğu görülür. Tüm bunlara ek olarak söz konusu gençler eğitime yeterince katılabilmiş mi, kırsal bölgede mi yaşıyor, mülteci bir ailede mi yetişmiş ya da bu gencin fiziksel bir engeli var mı gibi soruları da sormak gerekiyor.İngiltere son 20 yılda ev gençleri üzerine çalıştıİngiltere’nin 1990’larda NEET kavramı ortaya konduğunda bu sorunu masaya yatırdığını ifade eden Öztürk, “Son 20 yıldır titiz bir çalışma üstlenerek bu oranları azaltmayı başardılar. Yerel ve merkezi idareler, sivil toplum kuruluşları, araştırma enstitüleri, üniversiteler, halk eğitim merkezleri, şirketler gibi çok sayıda özel ya da kamu kuruluşunun bir araya geldiği projeler üretilerek yıllar içinde ev genci oranında bir iyileştirme yapmak mümkün oldu.” dediTürkiye ev gençlerine yönelik ciddi projeler uygulamalıGünümüzde Türkiye’deki oranların dünya ortalamasının çok üzerinde olduğunu vurgulayan Dr. Öğretim Üyesi Tuğba Aydın Öztürk, sözlerini şöyle tamamladı:“Bizler de bir iyileştirme yapmak istiyorsak en az 5-10 hatta daha da fazla yılı kapsayan ciddi bir proje üzerinde çalışmaya başlamak zorundayız. Gençlerin nitelikli eğitime ulaşması sağlanmalı, finansal, duygusal, ekonomik ve sosyal ihtiyaçları karşılanmalıdır. Bu gençler kırılgan, gelecekten umutsuz, toplumun ötekisi olmaya itilmiş yetişkinler olmaya mahkum edilmemeli. Bu konuda hepimizin büyük sorumlulukları var.”

14 HAZ 2021

Prof. Dr. Ebulfez Süleymanlı Yaşam Hikayesi ile “Dünyadaki Azerbaycanlı” Projesinde

Projede dünyanın farklı ülkelerinde yaşayan, kendi alanlarında ün kazanmış Azerbaycan uyruklu seçkin politikacı, bilim insanı ve sanatçıların hayat hikayelerini, kendi anlatımlarıyla kısa film şeklinde tanıtılıyor.Film, Azerbaycan devletinin resmi sosyal medya platformlarında ve dünyanın farklı ülkelerinde faaliyet gösteren Azerbaycan diaspora örgütlerinin internet sayfalarında yayımlandı.Prof. Dr. Süleymanlı filmde hayat hikayesiyle birlikte yer alıyorFilmde yer alan görseller eşliğinde ilkokul döneminden, çalışma yaşamına kadar kendi hayat hikayesini anlatan Süleymanlı, bilimsel kariyer basamaklarında çevresindeki aydın kişilerin rolünün önemli olduğunu ve bu anlamda kendisini şanslı hissettiğini dile getirdi.2012 yılından bu yana Üsküdar Ünversitesi Kurucu Rektörü Prof. Dr. Nevzat Tarhan’ın daveti üzerine üniversitede çalışmaya başladığını söyleyen Süleymanlı, saygın bilim kuruluşunun akademik çalışmalarında önemli yeri olduğunun altını çiziyor.Aynı zamanda Prof. Dr. Süleymanlı’nın  geniş özgeçmişi  ve eserlerinin listesinin yer aldığı bilgiler Azerbaycan Cumhuriyeti Diaspora İşlerinden Sorumlu Devlet Komitesi’nin  Dünyadakı seçkin Azerbaycanlıların biografilerinin yer aldığı https://azerbaycan.li/ sayfasında da yerleştirildi.

14 HAZ 2021

Prof. Dr. Sinan Canan: “Yeni Dijital Dünyaya Karşı Uyanık Olmalıyız”

Teknolojinin insanı kullandığını ve yeni dijital dünyanın kendine 7/24 bağlı insanları çok sevdiğini belirten Canan, “Data sağladıkça kıymetlisiniz. Nasıl ki dün tükettikçe kıymetliydik şimdi veri sağladıkça kıymetli olacağız. O nedenle bu dünyaya karşı biraz uyanık olmak lazım. Manipülasyona en açık olduğumuz devirde yaşıyor olabiliriz. Ama cesaretle hareket edersek bu teknoloji aynı zamanda en büyük müttefikimiz olabilir.” diye konuştu.Dijital gelecekte insan kalmak mümkün olabilecek mi?Üsküdar Üniversitesi Tercih Tanıtım Uzmanı Ertuğrul Tut’un moderatörlük yaptığı program, pandemi nedeniyle çevrimiçi olarak gerçekleştirildi. Üsküdar Üniversitesi Psikoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sinan Canan, “Dijital Gelecekte İnsan Kalmak” başlıklı konuşmasıyla dijital dünyada insanların dikkatli olmaları gereken noktalara dikkat çekti.Teknoloji bizi yönlendiriyorGelişen teknolojiler sayesinde dijital tüm hareketlerimizin takip edildiğini belirten Prof. Dr. Sinan Canan, “Teknoloji son kullanıcı olarak bize gel gel yapıyor. Bize bildirimler gönderiyor. Bizi yönlendiriyor. Bize neyi düşünmemiz, neyi düşünmememiz gerektiğini söylüyor. Her taraftan veri elde edebileceğimiz bir çağda, bizi kendisinin söylediklerine inanmaya mecbur ve mahkum ediyor. Neden? Bunu kötücül uzaylılar mı yaptı? Hayır. Teknoloji bugün maalesef tamamen en temelde para kazanma amacıyla tasarlandı. Kapitalist sistemin otomatik bir sonucu. Para kazanmak için de ne yapacaksınız, müşteriyi paraya çevirmenin bir yolunu bulacaksınız. Bunun için 1900’lü yılların başından beri insanların zaafları çok iyi çalışılıyor. Psikoloji aleminde üretilen büyük kısmı, bu tip önce tekniklerin sonra teknolojilerin geliştirilmesine vesile oldu.” dedi.İnsan kalabilmenin ilk şartı ‘durabilmek’İnsanın fikir değiştirmesi ve kendini güncellemesinin muhteşem bir şey olduğunu belirten Prof. Dr. Sinan Canan, yeni dijital dünyaya karşı temkinli olma uyarısında bulunarak şunları söyledi:“Ama bu fikir değiştirebilme becerisini, zihin zaafları üzerinden çok ustaca kullanan bir yeni dijital dünyayla karşı karşıyayız. Bu yeni  dijital dünya için de ben biraz endişeliyim. İnsanlığın geleceği ve insan kalabilme meselesi konusunda. Yeni dünya tamamen dijitalleşmiş, insanın faydası için yapılıyor gibi gözüken bir sürü teknolojik inovasyon içerecek. Ama burada cesur insan olabilmek, insan kalabilmek için şart olacak. Bunun da ilk şartı ‘durabilmek.’ Yani eğer bu devirde hiçbir bildirime kulak asmayacak şekilde, 5 dakika olsun, 1 saat olsun durabiliyorsak, kendi zihnimizle baş başa kalıp uğraşabileceğimiz bir şeyler bulabiliyorsak bu sistemin tekerindeki en büyük çomak biz oluyoruz.Data sağladıkça kıymetlisiniz…O sistem bunu hiç sevmiyor. 7/24 bağlı insan en güzel insan. Kim olursa olsun hiç fark etmez. Data sağladıkça kıymetlisiniz. Nasıl ki dün tükettikçe kıymetliydik şimdi veri sağladıkça kıymetli olacağız. O nedenle bu dünyaya karşı biraz uyanık olmak lazım. Manipülasyona en açık olduğumuz devirde yaşıyor olabiliriz. Ama cesaretle hareket edersek bu teknoloji aynı zamanda en büyük müttefikimiz olabilir.”İnsanı insan yapan o küçük ilişkilerBu süreçte sosyalleşmenin önemini ve kıymetini de anladığımızı belirten Prof. Dr. Sinan Canan, “Pandemide bir gün Bağdat Caddesi'nde yürürken bomboş kafeleri gördüğümde bir anda geyik muhabbetlerinin ne işe yaradığını tekrar bir yıldırım çarpması ile anladım. İnsanı gerçekten insan yapan şey o konuşmalar, o küçük ilişkiler… Bizi gerçekten bir süper organizma halinde senkronize tutan şey o iletişim biçimi. Bu kaybolduğu zaman başı kesik tavuk gibi dağılıyoruz.” dedi.Gerçek sosyal yaşam en önemli can simidimiz“Dijital manipülasyonu en kolaylaştıracak şey, dijital dünyada uzun süre yalnız başınıza kalmaktır.” diyen Prof. Dr. Sinan Canan, “Yani orada arkadaşlarınız, instagram takipçileriniz kim olursa olsun orada yalnız başınızasınız ve bu en büyük tehlike. Dolayısıyla gerçek bir sosyal yaşam bizim hala çok uzak bir geleceğe kadar da en önemli can simidimiz bana sorarsan. Onu tekrar inşallah tekrar kol kola girebileceğimiz sarılıp güzel günlerde değerlendirelim.” dedi.Yapay zeka özetlenmiş veri sunan yapıya dönüşmeliSinir bilimi alanında normal bir insanın literatürü takip edebilmesinin mümkün olmadığını belirten Prof. Dr. Sinan Canan, “Bilimsel bilgiyi araştırmacılar için özetleyen kuruluşlar vardı, insan aradan çıktı ve şimdi bunlar yazılımlara dönüştü. Yapay zekadan şöyle bir beklentim var; yapay zekayı akıllıca kullanabilirsek üretilen bilimsel bilgiyi canlı olarak anlık takip edip birikmiş diğer önceki bilgilerimizle beraber sorduğumuz sorulara anlamlı cevaplar verecek şekilde örüntüler üreten ve bize özetlenmiş veriyi sunan bir yapıya dönüşmek zorunda.” dedi.Yapay zeka ile yeni İbn-i Sina’lar yetişebilirSenelerdir beyin, davranış, psikoloji alanında öğrendiklerini herkese anlayacakları şekilde onların dilinde anlatmaya çalıştığını ifade eden Prof. Dr. Sinan Canan, “Çok alanda bilgi sahibi olmak isteyen bilginler yapay zeka algoritmaları olacak. Tabii ki bu insanlar önceden iyi çalışmış, okumuş, dersini, ödevini yapmış ve o alanların jargonuna hakim insanlar olacaklar. Sonra bu devasa veri denizi içerisinde özetlemeler yapan, özetleme yaptıkça da bu işte daha iyi maharetli hale gelen yapay zekalarla birlikte verimli insan ve makina birlikteliğinin örneğini oluşturabilirler. O zaman ne olur? Yeni Newton’lar, yeni İbn-i Sina’lar, yeni Farabi’ler ortaya çıkabilir ve yetişebilir. Bunun olacağına çok mümkün olduğu için hiç uzak bakmıyorum ama bir yapay zeka yardım olmadan zor gözüküyor.” diye konuştu.Dünya ülkeleri nöroteknolojiye yatırım yapmalıDünyadaki aklı olan ülkelerin öncelikle nöroteknolojiyi öğrenmesi ve nöroteknoloji alanına yatırım yapması gerektiğini belirten Canan, “Elon Musk’ın bugün fragmanını verdiği sinir sistemi yani insan beyni ile teknolojiyi birleştirecek uygulamalar geleceğin dünyasını şekillendirecek. Bu uygulamaları ve donanımları kim üretirse verinin yeni imparatorları da onlar olacaklar.” ifadelerini kullandı.Başarımı annemin mottosuna borçluyumProf. Dr. Sinan Canan, ‘Birçok arkadaşım sınav taktikleri verdi, çalıştırdı ama üniversiteyi kazanmamı da, üniversite sınavı gibi konulardan stres olmamamı da annemin mottosuna borçluyum’ dedi ve sözlerini sınava girecek adaylara tavsiyelerde bulunarak tamamladı:“Ondan sonra da hayatımın en önemli mottosu haline geldi. Motto şu; Çok da şey yapmamak lazım. Gerçekten içinden geçtiğimiz devirde bu tip sınavları çok da şey yapmamak lazım. Hep verdiğim bir örnek var, faydalı buluyorum; Gözünüze bir dürbün koyup merdiven çıkmaya çalışırsanız düşersiniz. Dürbünü gözünüzden çekin, merdiven basamakları çıkabileceğiniz bir şeye dönüşüyor. Biz bu sınavlara dürbünle baktırılıyoruz. Aşırı gerginiz ama buna gerek yok. Bunlar basamak, ona göre muamele edin. O zaman her şeyin ne kadar güzel olduğunu göreceksiniz. Basamakları çıkabilmek için de bir şart olduğunu unutmayın; hangi kata, hangi hedefe gidecekseniz gözünüz orada olmalı. Basamağa bakanın nereye çıktığının önemi yoktur. Dolayısıyla gözünüzü biraz ilerideki hedefe dikin, basamaklar zaten size yol olacak. Asla boş vermiş bir insan olmadım ama hiçbir şeyi hedefim yolunda beni saptıracak büyüklüğe eriştirmedim. Herkese de tavsiye ederim.”

14 HAZ 2021

Prof. Dr. Deniz Ülke Arıboğan: “Teknoloji sayesinde pandemiyi daha kolay atlattık”

Fiziksel ve dijitalin birlikte olmasının, insan tabiatının daha kolay kabulleneceği bir şey olarak ortaya çıktığını belirten Prof. Dr. Arıboğan, teknoloji sayesinde pandeminin daha kolay atlatıldığını söyledi. Pandemi sürecinde Üsküdar Üniversitesinin çok hızlı ve başarılı bir şekilde fi-jitalleşmeyi erken keşfettiğini kaydeden Arıboğan, iki hafta içerisinde 0 bütün derslerin zoom ortamında verildiğini söyledi.Pandemiyle dijitalleşme 6 yıl hızlandıDijitalleşmenin 10 yıllardır hayatımızın içerisinde yer alan bir kavram olduğunu belirten Prof. Dr. Deniz Ülke Arıboğan, “2000'li yıllarla birlikte bütün sektörlerde ön plana çıktı. Özellikle sosyal medyanın da devreye girmesiyle birlikte iletişim alanındaki devrimsel dönüşümle, internetin hızlanmasıyla ve bilgi paylaşımının olağanüstü bir noktaya çıkması nedeniyle artık içinde yer aldığımız topluma dijital toplum denmeye başladı. Yani dijitalleşme aşaması hayatımızın çok önemli bir bölümünü oluşturmaya başladı. 2015'ten itibaren fijitalleşme kavramını duyduk. Hem fiziksel hem de dijital bağlamda yürütülecek olan hibrit bir modelden söz ediyoruz. Dijitalin hızlı bir şekilde hayatımıza girişi pandemiyle oldu. Dünya Ekonomik Forumu’nun da raporlamalarına göre aslında olmakta olan şey çok hızlandı. Yani 6 yıl civarında erkene geldi yani bütün bu yaşadıklarımızı biz 5-6 yıl içerisinde zaten yaşayacaktık ama pandemi bazı mecburiyetler oluşturduğu için hep beraber aslında bu mecburiyetlere ayak uydurduk ve daha daha daha dijitalleştik.” dedi.Birbirimize dokunmanın ne kadar değerli olduğunu anladıkPandeminin ilk zamanlarında uzaktan çalışma ve uzaktan eğitimin çalışanlara ve öğrencilere cazip geldiğini kaydeden Prof. Dr. Deniz Ülke Arıboğan, “Ancak birkaç ay içinde psikolojik bir felakete dönüştü. Evden çalışanlar işe gitmek istiyorlar evden eğitim alanlar okula gitmek istiyorlar. Biz öğretim üyeleri olarak öğrencimize dokunmak istiyoruz. Yani aslında reel dünyanın reel lokasyonların, mekânların hayatımızda ne kadar önemli olduğu, birbirimize dokunmanın birbirimize arada bir aracı olmadan bir şeyler söyleyebilmenin ne kadar değerli olduğunu hızlı bir şekilde gördük.” diye konuştu.Fi-jital insan tabiatının daha kolay kabullenebileceği bir şeyPandemi sürecinde Üsküdar Üniversitesinin çok hızlı ve başarılı bir şekilde fi-jitalleşmeyi erken keşfettiğini kaydeden Prof. Dr. Arıboğan, “Üsküdar Üniversitesi olarak benim de beklemediğim bir şekilde müthiş bir reaksiyon verdik. İki hafta içinde bütün hocalarımızın canlı bir biçimde % 100 bütün derslerin zoom ortamı ALMS ortamında öğrenciye verebilmesi hiçbir üniversitenin hazırlıklı olmadığı bir şeydir. Bizim altyapımız çok hızlı bir şekilde dönüştürüldü. Çok tridisyonel hocaların bile hızlı bir biçimde tepki verdiğini gördük. Dijital ortamı kullanmayı herkes öğrendi. Ama en dijitalcimiz bile öğrencilerimizle fiziksel buluşmaların önemini bir kez daha anlamış olduk. Yani fi-jital aslında yeni dönemin kavramı. Dijitalin sonrasının kavramı. Fizikselden dijitale geçildi. Digital age yaşandı. Şu anda figital age yaşanıyor. Fiziksel ve dijitalin birlikte olması, insan tabiatının daha kolay kabulleneceği bir şey olarak ortaya çıktı.” diye konuştu.Prof. Dr. Deniz Ülke Arıboğan, “Fijtal yapacağız ama fi’yi unuttuğumuz zaman hastalık haline gelecek. Yani fiziksel ihtiyacımızı hiçbir zaman unutmadan iletişim stratejileri geliştirmemiz lazım. Öğrencilerine evlerinde oturmalarını söyleyip onlara dijital eğitim götüren tüm üniversiteler kaybeder çünkü öğrenciler evden çıkmak istiyor. O yüzden ‘Evinde otur’ diyerek bir tanıtım kampanyası yapılamaz ya da bir üniversite ideali öğretilemez.” dedi.Neşe, üretici güdümün tetiklenmesini sağlarÜsküdar Üniversitesinde Politik Psikoloji Merkezi kurduklarını, Türkiye’deki tek merkez olma özelliğine sahip olan bu merkezin aynı zamanda Oxford Üniversitesi ile birlikte çalışmalar yürüttüklerini kaydeden Arıboğan, “Burada şunu inceliyoruz; yas tutan toplumlar, sürekli olumsuzluklarla mücadele eden toplumlar ve neşesini kaybeden toplumlar belli bir süre sonra davranış özelliği gösteriyorlar. Travma altındaki toplumların da belli bir davranış özelliği var. Bunları takip etmek lazım çünkü neşelerini kaybettikleri zaman toplumlar üretici enerjisini de kaybediyor. Avrupa Birliği'nin ‘Ode to Joy’ marşı var. Yani neşeye övgü anlamına geliyor. Neşe üretici güdümün tetiklenmesini sağlar. İnsanlar müziğe ihtiyaç duyar, kahkaha atmaya, gülmeye, birlikte coşmaya ihtiyaç duyar. Bir toplumda bunların hepsini yok ederseniz üretim diye bir şey kalmaz. Kimse gelecekle ilgili bir hayal kuramaz, herkes depresif, içine kapalı, sürekli bir yas halinde durağan bir toplum oluşturur. Onun için pandemideki aşılama da etkili olacaktır ve sonrasında insanların coşma mekânlarında, bayram eğlencelerinde müziğin sesini açmak lazım.” diye konuştu.Mutlu insanları üretebilmek önemli bir iş olacakEğlencenin geleceğin sektörlerinden biri olduğunu kaydeden Arıboğan, “Eğlence sektörü yeme, içme, gezme, turizm, müzik, sanat bunların tamamını kapsıyor. İnsanoğlu üretimi zaten yapay zekaya, robota devrettikten sonra uzun ve bol bir zamanı kalacak. Bu bol zamanında psikolojik olarak onu rahatlatabilecek kanalların açık olması lazım. Mutlu insanları üretebilmek lazım ve bu bir iş aslında. Başka insanları mutlu etmek çok önemli bir iş. İnsanları eğlendirecek birtakım sistemlerin kurulması lazım ama toplum buna henüz hazır değil.” dedi.Yerinde duran devrilir“Pandemi tıbbi bir devrime yol açacak” diyen Prof. Dr. Arıboğan, “Büyük fonlar sağlanmaya başladı. Çözümlenemeyen bir sürü hastalığın çözümleneceğini düşünüyorum. Anti – aging sistemleri çok gelişecek. Kök hücre tedavileri gelişmeye başladı. O yüzden uzayan ömre uygun birtakım sektörler gelişecek. Örneğin Çin'de 70 yaş üstü insanlar için üniversiteler var. İnsanlar ikinci, üçüncü üniversitelerini okuyorlar. Her yaşta sürekli yeni döneme adapte edilebilecek yeni eğitim alanları, hobilere yönelik eğitim alanları oluşturulacak. Bunların her biri iş sektörü haline gelecek. Zaten yerinde duran devrilir. Bu bir bisiklet ve bisiklet çok hızlı gitmeye başladı. Pedalı çevirmeyi bilmek gerekiyor. Eski günlerdeki gibi 10 yıl öncesi, 20 yıl öncesindeki gibi ne hoca olunur, ne doktor olunur, ne mühendis olunur, ne de iletişimci olunur.” dedi.Üsküdar Üniversitesi Teksas Üniversitesiyle anlaşma yaptıTeknoloji sayesinde eğitimde de sınırların ortadan kalktığını kaydeden Prof. Dr. Deniz Ülke Arıboğan, “Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümümüz bu sene Teksas Üniversitesiyle anlaşma yaptı. Biz onlara ders anlatacağız onların sınıfında. Oradaki öğrenciler buraya gelecekler, sınıfa karışacaklar ve böyle bir joint (birleşik) programlar yapmaya başlayacağız. Oxford Üniversitesi ile birlikte Politik Psikoloji Konferansı düzenledik, birlikte yaptık. Şimdi yenisini hazırlıyoruz tekrar. Oxfordlu öğrenciler de katılıyor, Türk öğrenciler de katılıyor birlikte, onlar oradan katılıyor, biz buradan katılıyoruz yani bunlar olabiliyor, arkadaş oluyorlar, birlikte projeler geliştirebiliyorlar. Bu anlamda yeni gelişen dünyanın en çok fazla imkânlar sunacağını da söyleyebilirim ama her bir şey yeni bir teknoloji gerektirecek.” diye konuştu.Şehrin ortasındaki üniversiteler hayatın içerisindeÜniversite sınavına hazırlanan gençlere tercihleri konusunda tavsiyelerde bulunan Prof. Dr. Arıboğan, “Üniversite seçerken kendi karakterlerine, ruhlarına ve çalışma disiplinine uygun bir yeri seçsinler. Bazı üniversiteler kampüs üniversitesi, bazı üniversiteler şehir üniversitesi. Şimdi daha içine kapalı, sadece dersine konsantre olmak isteyen sadece belli bir çerçevenin dışına çıktığı zaman dikkati dağılan öğrenciler için kampüs üniversiteleri daha avantajlı. Ama bir yandan da hayatın içinde olmak isteyen, oradan çıktım o pastaneye gideyim arkadaşımla, işte uluslararası bir konferansa katılayım, hayatı deneyimleyeyim, evime gidip geleyim diyenler için şehir üniversiteleri daha iyi. Bizim gibi şehrin orta yerinde lokasyonu olan üniversitelerin kapısından çıktığınız yerde hayat başlıyor.” dedi.Moda meslekler 10 yıl içinde demode olabilirÜniversite adaylarına future (gelecek) ile ilgilenmelerini öneren Prof. Dr. Arıboğan, mutlaka üniversitelerin akademisyen kadrolarına bakmaları gerektiğini de belirterek şunları söyledi:“Günümüzün moda meslekleri on yıl içerisinde tamamen demode olup hatta ortadan kalkabilir. Yani özellikle hukukla ilgili çok yaygın bir yanlış yönelim var. Yapay zekânın ve blockchain’in getireceği en önemli şey uzlaşmazlıkların çözümünde kolaylık sağlayacağı için avukatlık hizmetine gereksinim de ortadan kalkacak, azalacak en azından… Onun dışında tıpla ilgileneceklerse yeni alanlara baksınlar, mühendislikle ilgileniyorlarsa yeni mühendislik alanlarına baksınlar. Hoca kadrolarına mutlaka baksınlar üniversitelerin yani markalara gitmesinler. Kadroların zenginliğine baksınlar. Her bir hoca başka bir dünya yaratır.” diye konuştu.İyi bir felsefe, tarih, siyaset bilimi eğitimi almak çok önemliGelecekte temel bilimlerin rollerinin çok artacağını kaydeden Prof. Dr. Deniz Ülke Arıboğan, “Ne iş yapılırsa yapılsın bir yandan iyi bir felsefe, tarih, siyaset bilimi veya uluslararası ilişkiler eğitimi almış olmak, dünyayı okuyabilmek çok önemli hale geliyor. Bütün alanlar felsefe, sosyoloji, iletişim de dahil hepsi geleceği takip etmek zorunda. Gelecek çoktan geldi ama pandemi nedeniyle hayatımızdaki değişiklikleri geleceğin kendisi sanıyoruz. Aslında insanın anlam dünyası değişiyor. Sadece mekânın kendisini değil de mekânı algılama biçimimiz değişiyor, zamanı algılama biçimi değişiyor. Onun için dünyayı iyi takip etmek lazım.” dedi.Online derslerde motivasyon sağlamak için: Üzerinizi değiştirin ve kameranızı açınUzaktan eğitimde öğrencilere derslere motivasyon konusunda önerilerde de bulunan Prof. Dr. Deniz Ülke Arıboğan, “Psikoloji Bölümü Öğretim Üyemiz Prof. Dr. Sinan Canan hocamız özel olarak öğrencilere bir video hazırladı. Online derslerden nasıl daha fazla verim alınabileceğini anlattı. Yataktan kalkıp üstünü başını düzgün bir biçimde giyinmek, orada kamerayı açmak da motive edici bir faktör. Bizler bu konuda öğrencileri zorlayamıyoruz ama ben şahsen çok teşvik etmeye çalışıyordum. Öğrencilere teşekkür ediyordum kameraları açtığı için. Çünkü karşımda birine anlattığımı görüyorum. Bir makineye bir şey anlatmak anormal bir durum. Onun için öğrenciler hocanın da performansını artırmak istiyorlarsa o kamerayı açıp hocalarına arada sorular sorarak, varlıklarını belli ederek, dersin kalitesini artırmaya başarabilirler.” dedi.Teknoloji pandemiyi kolay geçirmemizi sağladıPandeminin dijital ortam nedeniyle daha kolay bir şekilde atlatıldığını ifade eden Prof. Dr. Deniz Ülke Arıboğan, “Biz pandemiyi, dijital ortamın olmadığı bir dönemde yaşasaydık çok daha zorlanırdık. Whatsapp'tan görüntülü annemizle konuşabilmenin bize sağladığı imkân çok önemliydi. Online’dan çiçek yolluyoruz, alışverişini yapıyoruz. Aslında teknoloji pandemiyi daha kolay geçirmemizi sağladı. Tıbbi alanda tarihin en büyük zaferi ilan edildi. Yani tarihte ilk defa böyle bir pandemide inanılmaz süratle aşısı bulundu ve inanılmaz bir süratle devreye sokuldu. Yani 2,5 milyar insan şu anda aşılanmış durumda. Bu insanlık tarihinin en büyük tıp başarısı. Pandeminin 8.- 9. ayında aşısı çıkmıştı. Tedavisi olan bir hastalığa dönüştürdük. Bunda da teknolojinin etkisi var, veri toplanıyor Çin’den, Hindistan'dan, Amerika'dan. Yan etkileri nasılmış birbirleri ile veri paylaşıyorlar. Yani daha ortaya çıkar çıkmaz bu kovid virüsün Çinliler hemen genomunu çıkardılar. Bütün dizilimini çıkarttılar ve dünya ile paylaştılar. Yani onun için aşılar bu kadar kolay gelişti.” dedi.Prof. Dr. Sinan Canan’ın konferansıyla sona erdiÖzellikle üniversite sınavına girecek adayların yoğun ilgi gösterdiği Fi-jital Gelecek Zirvesi 2021, 11 Haziran 2021 Cuma günü  Üsküdar Üniversitesi Psikoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sinan Canan’ın “Dijital Gelecekte İnsan Kalmak” başlıklı konuşmasıyla sona erdi.

07 HAZ 2021

Üsküdar Üniversitesi’nden öğrencisine vefa

Koronavirüsün ardından geçirdiği kalp krizi nedeniyle geçtiğimiz Nisan ayında 25 yaşında hayatını kaybeden Furkan Arslan, ailesinin, hocalarının ve arkadaşlarının katıldığı bir törenle anıldı.Üsküdar Üniversitesi Merkez Yerleşke Nermin Tarhan Konferans Salonu’nda pandemi nedeniyle seyreltilmiş olarak gerçekleştirilen törene Furkan Arslan’ın annesi Nermin Arslan, ağabeyi Osman Arslan’ın yanı sıra hocaları ve okuldan arkadaşları katıldı.Üsküdar Üniversitesi Kurucu Rektörü, Psikiyatrist Prof. Dr. Nevzat Tarhan, törende yaptığı konuşmada törene katılan ailesine başsağlığı dileklerini iletti.Prof. Dr. Nevzat Tarhan, üzüntülerini dile getirdiProf. Dr. Nevzat Tarhan, Psikoloji lisans ve Klinik Psikoloji Yüksek Lisans öğrencisi Furkan Arslan’ın derslerinde başarılı, hocaları ve arkadaşları tarafından sevilen bir öğrencileri olduğunu belirterek kaybından derin üzüntü duyduklarını söyledi. Prof. Dr. Nevzat Tarhan, Furkan Arslan’ın anısını yaşatmak amacıyla bu töreni düzenlediklerini kaydetti.Prof. Dr. Nevzat Tarhan: “Furkan Arslan’ın ismini vefa köşesinde yaşatacağız”Vefat eden kişilerin sevap defterlerinin kapanmadığını belirten Prof. Dr. Nevzat Tarhan, “Arkasından yapılan dualar, iyilikler ona ulaşıyor. Manevi olarak onun makamını düzeltiyor. Bu nedenle burada hissedar olalım istedik. Tekrar Allah rahmet eylesin. Yakınlarına ve sevenlerine Allah sabır versin. Furkan Arslan vesilesiyle üniversitemizde bir vefa sayfası oluşturduk. Üniversitemizin web sayfasında vefa köşesinde kalıcı olarak yer vereceğiz.” dedi.Diploması ailesine takdim edildiFurkan Arslan’ın diploması, Prof. Dr. Nevzat Tarhan tarafından ailesine takdim edildi.  Düzenlenen tören için Prof. Dr. Nevzat Tarhan’a teşekkür eden anne Nermin Arslan, duygusal anlar yaşadı.Duygusal anlar yaşandıTörenden sonra gözyaşlarını tutamayan Furkan Arslan’ın annesi ve arkadaşları, birbirlerine uzun uzun sarılarak kendilerini teselli etti.Fotoğraf: Esra Gül Batal

31 MAY 2021

Prof. Dr. Deniz Ülke Arıboğan Erasmus Öğrencileriyle Buluştu

Yabancı öğrenciler deneyim ve gözlemlerini paylaştı2021 Bahar döneminde fakültenin Psikoloji İngilizce ve Sosyoloji Bölümlerine öğrenim hareketliliği için gelen öğrenciler, toplantıda ülkemizdeki eğitim ve yaşamlarıyla ilgili deneyim ve gözlemlerini paylaştı.Güney Yerleşke bahçesinde düzenlenen toplantıya Hırvatistan’daki University of Zagreb’ten Ante Kulušić, Almanya’daki Leuphana University of Luneburg’tan Luisa-Felicitas Esch, Romanya’daki Universitatea din Piteşti’den Andreea Nicoleta Sandu, Ionut Bogdan Pantilie, Elena Andreea Mihală ve Iuliana Georgiana Ghiță katıldı.Prof. Dr. Arıboğan: “Açık kapı politikası işliyoruz”Prof. Dr. Arıboğan, öğrencilere kendilerini Türkiye’de misafir etmekten ve Üsküdar Üniversitesinde bir arada olmaktan mutluluk duyduklarını belirtti. Yaşadıkları sorun ve ilginç olayları toplantıda dile getiren öğrenciler, pandemi döneminde de Erasmus program hareketliliğini sürdüren Üsküdar Üniversitesi’nde ve İstanbul’da bulunmaktan memnun olduklarını belirtti. Arıboğan, açık kapı politikası izlediklerini ve öğrencilerin her zaman kendilerini ziyaret edebileceklerini söyledi.Toplantı toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.

27 MAY 2021

Üsküdar Üniversitesi ile Türk Kızılay Arasında İş Birliği

“Akademisyenler Psikososyal Destek Programı faaliyetlerinin etkisini değerlendirdi”2020 Ocak ayında Hatay saha ziyaretiyle başlayan çalışmalarda Üsküdar Üniversitesi akademisyenleri Prof. Dr. Sırrı Akbaba, Prof. Dr. Ebulfez Süleymanlı ve Doç. Dr. Asil Özdoğru çeşitli gözlem ve değerlendirmelerde yer aldı. Akademisyenler bu kapsamda Psikososyal Destek Programı faaliyetlerinin etkisini değerlendirdi, göçmen ve mültecilerin sosyal uyumu konusunda başarılı örnekleri olan ülkelerin ve uluslararası kurumların çalışmalarını inceledi ve Sosyal Uyum programının etkisini ele aldı.Çalışmalarını bir dizi raporla Türk Kızılay Çocuk Programları ile paylaşan akademisyenler, 25 Mayıs 2021 Salı günü Türk Kızılay Çocuk Programları Koordinatörlüğü çalışanları ile çevrimiçi bir toplantıda bir araya geldi. Gençlik Çalışanı, Psikolog, Sosyal Hizmet Uzmanı, Eğitim Sorumlusu, Koordinatörlük Ekibi çalışanlarından oluşan 50 kişiden fazla bir grupla çalışmaların sonuçlarına dair 73 Kızılay Personelinin katımlıyla bir bilgilendirme oturumu gerçekleştirildi.Prof. Dr. Süleymanlı: “Zorunlu göçün olumsuz etkileri çocuklarda daha fazla görülüyor”Oturumun ilk bölümünde Üsküdar Üniversitesi Sosyoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ebulfez Süleymanlı söz aldı. Süleymanlı, zorunlu göçün olumsuz etkilerinin yetişkinlere kıyasla çocuklarda daha fazla görüldüğünü belirterek; “Çocuk ve ergenlerin hem fiziksel hem ruhsal değişime maruz kaldıkları dönemde bir de göçle gelen ani değişime uğramaları, söz konusu değişimlerle aynı anda baş etme sürecine girmelerinin göçün olumsuz etkilerinden daha yoğun şekilde etkilenmelerine neden olmaktadır. Savaşın içinden çıkıp gelen çocuklar, iletişim problemleri, kültür şoku, dışlanmışlık hissi gibi birçok problemle de baş etmek zorunda kalıyorlar. Dünyanın farklı ülkelerinde göçmen çocukların daha sağlıklı bir uyum sürecinden geçebilmeleri adına pek çok program gerçekleştiriliyor. Bu anlamda özellikle üç ülke uygulamaları ile ön plana çıkıyor.” İfadelerini kullandı.Doç. Dr. Asil Özdoğru çalışmalar sonucunda gözlemlenen değişiklikleri paylaştıOturumun ikinci bölümünde söz alan Psikoloji (İng.) Bölüm Başkanı Doç. Dr. Asil Özdoğru Türk Kızılay Çocuk Programları tarafından gerçekleştirilen Psikososyal Destek Programı ve Sosyal Uyum Programlarına yönelik olarak gerçekleştirilen etki analiz çalışmalarını ve bu çalışmalar sonucunda oluşturulan sonuç raporunu paylaştı. Programı kullanan çocuk ve gençlerden ve onların ailelerinden, programın gönüllü çalışanlarından ve programın uygulayıcı çalışanlarından veri toplandığını belirten Özdoğru, istatistiksel verileri paylaşarak değerlendirme çalışmaları sonucunda çocuk ve gençlerde görülen olumlu değişiklikleri aktardı.Prof. Dr. Sırrı Akbaba: “Sosyal uyumun kişisel uyumla tamamlanması gerekiyor”Üçüncü bölümde ise Üsküdar Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sırrı Akbaba söz aldı. Böylesi güzel çalışmaların herkese değer kattığını belirten Akbaba, etki analizleri sayesinde araştırmacılar ile uygulayıcıların görüşlerinin uyuşmasının, sahada yapılan çalışmaların geçerlilik ve güvenirliliğini gösterdiğini dile getirdi. Ayrıca, sosyal uyumun kişisel uyumla tamamlanması gerektiğini belirten Akbaba, göç etmiş olan toplulukların kendi ülkelerinde kendilerine birçok kültürel öğe kattıklarını, göç ettikleri ülkelerde de kendilerine yeni farklılıklar katmaları gerektiğini belirtti. Burada işin uygulayıcılara düştüğünü ve bu farklılıkların karşılaşmasında sağlıklı bir uyum gerçekleşebilmesinin bu tarz yararlı programlar ile mümkün olabileceğini belirtti. Türk Kızılay çalışanlarına bu noktada mükemmel bir hizmet sundukları için tebriklerini ileterek konuşmasını sonlandırdı.Akademisyenler toplantının soru-cevap ve kapanış bölümünde Türk Kızılay Çocuk Programları çalışanlarına gösterdikleri gayretlerden ve çocuklara sağladıkları fırsatlardan ötürü teşekkürlerini sundu. Prof. Dr. Süleymanlı etki analizi çalışmaları sürecinde, Gençlik Çalışanlarını sahada gözlemleme fırsatı bulduklarını, uygulayıcıların farkındalıklarının ve motivasyonlarının çok yüksek olduğunu, pandemi sürecinde de Türk Kızılayın programlarını aksatmadan devam ettirdiğini dile getirerek, sonraki nesillere umut dolu yarınlar bırakmaya yönelik çalışmaları için Türk Kızılay Çocuk Programlarına teşekkürlerini iletti. Türk Kızılay çalışanları ise uyguladıkları programların çocuklar ve gençler üzerindeki olumlu etkilerini görmekten ötürü mutlu olduklarını belirterek yapılan çalışmaların somut çıktılarını almaktan duydukları memnuniyetleri dile getirdi ve akademisyenlere bu noktada sundukları katkılardan dolayı teşekkürlerini dile getirdi.

27 MAY 2021

Japonya Savunma Ateşesi Prof. Dr. Arıboğan’ı ziyaret etti.

Prof. Dr. Arıboğan’ın makamında gerçekleşen ziyarette Japonya ve Türkiye gündemine dair bilgi alışverişinde bulunuldu.“Uzak doğu bana hiç uzak gelmez”Prof. Dr. Arıboğan, ziyareti; “Ryo Kumai ile hoş bir sohbet gerçekleştirdik. Japonya günlerimi de anmış oldum sayesinde. Savunma ve güvenlik alanındaki yaklaşımım ‘hattı müdafaa yoktur; sathı müdafaa vardır. O satıh bütün dünyadır’ olduğu için Uzak doğu bana hiç uzak gelmez. O bölgeyi iyi öğrenmek zorundayız. Onların gözünden dinlemek çok aydınlatıcı oldu.” şeklinde özetledi.

10 MAY 2021

Prof. Dr. Deniz Ülke Arıboğan; “Başarının tek tarifi var o da mutluluk”

“Uygarlığın çok hızlı dönüştüğü bir dönemdeyiz”Uluslararası ilişkiler alanında kendini geliştirmek isteyen öğrencilere tavsiyelerde bulunan Arıboğan; “Uluslararası ilişkiler çok meslek gerektiren bir alan değil. Gençlere en önemli tavsiyem temel arayışları iş bulmak olursa ki, bu bizim ülkemizde temel arayıştır, hayat çok kolay olmayabilir. Çünkü inanılmaz bir değişim döneminde yaşıyoruz. 10 yıl öncesinin en popüler departmanlarına bugün girdiğiniz zaman hiçbir işinize yaramayabilir. Uygarlığın çok hızlı dönüştüğü bir dönemdeyiz. Bir kere kariyer planlarken iş bulmaktan ziyade iyi olmak, bir şeyi severek yapmak gerekir. Ondan sonrası zaten iş olarak gelir. Uluslararası ilişkiler bir baz oluşturur. Ne öğrenirsiniz? Dünyada ne olup bittiğini öğrenirsiniz. Şirketler mesela her zaman ekonomi danışmanı tutarlar. Şu anda politika danışmanı da tutmaya başladılar. Yönetim kurullarına siyaset biliminden anlayan insanlar almaya başladılar. Onun için bizim alanımız sonrasında ne yaparsanız yapın size dünya hakkında bir fikir verir. Üzerine bir de mastır yaparsanız ya da ilgilendiğiniz bir alan varsa bu alanda her şeyi yapabilirsiniz. Siyasete girebilirsiniz, akademisyen olabilirsiniz. Bunlar özgün alanımızla ilgilidir.” diye konuştu.“Kendinizi birkaç alanda iyi yetiştirmelisiniz”Uluslararası ilişkiler bölümünü destekleyen alanlardan söz eden Arıboğan; “Uluslararası ilişkiler eğitiminde ekoller var. Bazı uluslararası ilişkiler departmanları daha çok iş dünyasına hitap ediyor. Aslında İstanbul’daki Boğaziçi tarzında üniversitelerin uluslararası ilişkileri daha çok uluslararası ticaret, uluslararası finans gibi iş dünyasına yönlendiren eğitimler yapıyorlar. Bazıları ise Ankara ve İstanbul siyasal gibi, devlete yönelik, devlette çalışacak öğrenciler yetiştiriyor. Mesela Üsküdar Üniversitesinde de özü itibariyle devlette çalışacak, devlet bazlı öğrenciler yetiştiriyoruz. Mesela politik psikoloji ağırlıklı. Biz bir terör eylemi olduğunda bunun toplumda nasıl bir psikoloji yarattığını, bunun üstüne binmek isteyen siyasi aktörlerin nasıl durdurulabileceği, nasıl yönlendirilebileceği, bunun üzerinden nasıl verimli bir psikoloji çıkacağı gibi şeyleri daha çok önemsiyoruz. Yani tarih anlatımında da psiko-tarihe yönleniyoruz. Esas olarak üniversitenin ana sütunu psikoloji ve psikiyatri olduğu için biz onun çevresine uluslararası ilişkileri ve siyaset bilimini eklemliyoruz. Her okulun kendine özgü bir yaklaşımı var. Ama uluslararası ilişkiler mezunu olduğunuz zaman Dış İşleri Bakanlığı en rahat girilebilecek yerdir. Onun dışında bütün devlet bürokrasisi siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler ise size açıktır zaten. Bankalarda da yer bulabilirsiniz. Öğrenebileceğiniz küçük muhasebe ile bütün bankalarda iş bulabilirsiniz. Banklarda çalışanların çoğunda bunu görebilirsiniz. Siyasetle ilgilenebilirsiniz, televizyonlarda programcılık yapabilirsiniz, kendi işlerinizi kurabilirsiniz, girişimci olabilirsiniz, uluslararası platformlarda çalışabilirsiniz. En önemli şey kendinizi birkaç alanda iyi yetiştirmeniz. Uluslararası ilişkiler üstüne bir mastır ya da çift anadal ister.” şeklinde konuştu.‘‘Başarının tek tarifi var o da mutluluk’’ “Ben en iyi olmaya hep ikinci sırada önem veririm” diyen Arıboğan; “Benim birinci sırada önem verdiğim şey başarıdır. Başarının tek tarifi var o da mutluluk. Başka bir şey önemli değil. Aldığınız notlar, geldiğiniz yer önemli değil. Farz edelim ki gençler bütün sınavlarını birincilikle bitirdiler, liseden birincilikle mezun oldular. Yetiyor mu, yetmiyor mu? Üniversiteyi birincilikle bitirdiler. Yetiyor mu, yetmiyor mu? İşe girdiler, çok başarılar. Yetiyor mu, yetmiyor mu? Bir sürü haksızlıklar olacak. İşinizde harikasınız eve gidiyorsunuz felaket bir eşiniz var. Ortalık birbirine giriyor, mutsuzsunuz. Eşinizle çok iyisiniz ama çocuklarda bir problem var, sağlık problemleriniz var, anneniz veya babanız hastalanıyor, arkadaşınız yok yapayalnızsınız. Yetmiyor. Bir tek yolu var. Mutluluğu, sevgiyi üreten bir merkez olacaksınız. Paylaşmayı bileceksiniz. Bu pandemi şartlarında gençlere, bizim yaşımızdaki herkese ‘Pandemi bitince ne yapmak istiyorsunuz?’ diye soruyoruz. Kimse bir spor araba alacağım, şöyle bir tatil yapacağım, kendime şunları alacağım demiyor. Herkes arkadaşlarıyla birlikte olacağını, anne ve babasına koşup sarılacağını, büyüklerinin ellerini öpmeye gideceklerini söylüyor. İnsanoğlunun tek arayışı bu. Sevgi dolu bir ortam istiyoruz.” diye konuştu.

30 NİS 2021

‘Kanserli Çocuklara Umut Vakfı’, Kariyer Günlerinin Konuğu Oldu…

“Kanser zorlu ama iyileşebilir bir hastalık”Kanserli Çocuklara Umut Vakfı (KAÇUV) hakkında bilgi veren Buket Öder; “Kanserli Çocuklara Umut Vakfı 2000 yılında kuruldu. O dönem, çocukları tedavi gören kişiler ve hekimler tarafından kuruldu. Çok kıymetli bir yönetim kurulu ekibi var. Hem başlarından geçen sürece hem de bu sürecin takibine hâkimler. O yüzden yaptığımız her şeyin hem çocuk hem anne hem de hekim ayağını düşünerek hareket etmemiz işlerimizi kolaylaştırıyor. Biz çalışmalarımızı yürütürken, hastanelerde çalışırken çocuk odağı yapıyoruz. Psikolojik ve tıbbi açıdan kolaylaştırıcı olmaya, destekleyici olmaya çalışıyoruz. Tüm çalışmalarımız bu kapsamda yürüyor. Çocuğun, çocukça bir şekilde tedavi imkânlarından yararlanması ve daha sonra tamamen sağlıklı bir şekilde hayatını devam ettirmesi bizim en büyük arzumuzdan biri. Kanserin zorlu ama umut vadettiğini söylüyoruz. İyileşebilir bir hastalık olduğunu anlatıyoruz.” dedi.   “İşin özü deneyimlemekten geçiyor”“Herkes gönüllü olmayı tatmalı” diyen Öder; “Bizim gönüllülük çeşitlerimiz var. Çocuklarla buluşmak bunlardan sadece biri. Biz kanserli çocuklarla çalışıyoruz diye tüm personellerimiz onlarla çalışmıyor. Muhasebede çalışan arkadaşlarımız, iletişim koordinatörümüz, kaynak geliştirme koordinatörümüz, bağışla ilişkili bölümlerde çalışanlar var. Birçok koldan bir arada çalışıyoruz ve çocuklarla buluşan ekip bunlardan sadece bir tanesi diyebiliriz. Aile evlerinde yürüttüğümüz çalışmalarda da farklı birimlerden arkadaşlarımız var. Öğrencilerin hem profesyonel olarak hem gönüllü olarak yapabileceği çok şey var. İşin özü deneyimlemekten geçiyor. Yani siz gönüllü olmadan bunu bilemezsiniz. Sivil toplumun bir okulu yok, olmadığı için de kendinizi geliştirebileceğiniz yer alanın kendisi. Gönül verdiğiniz yerde başlamak önemlidir. Kariyerinizi bu noktada çizmek istiyorsanız mutlaka gönüllü olun. Herhangi bir yerde mutlaka gönüllülüğü tadın. Zaten bir defa bulaştı mı bir daha kurtulamayacaksınız. Çünkü inanılmaz büyük bir keyif.” diye konuştu.“Türkiye’de çocuk kanseri üzerine çalışan 200 doktor var”Yaptıkları projelerden bahseden Selda Yıldız; “KAÇUV’da şu anda gönüllü faaliyetlerimizi online devam ettirmeye çalışıyoruz. Kanserli çocukların tedavisi dışında ihtiyaç duyulan birçok alanda proje yürütmeye çalışıyoruz. Hastanelerde çocukların ihtiyacı olan oyun odalarının düzenlenmesi, hastanelerde çocukların eğitim süresi boyunca MEB ile iş birliği yapıp oraya bir öğretmen getirilmesi de bunlara dahil. Doktorların birazcık iş yüklerini azaltıp motivasyonlarını arttırmak için bazen seminer, burs desteği, aileler ve çocuklarla yapılan etkinlikler, ailelerin ihtiyaç doğrultusunda sosyal hizmet faaliyetlerine benzer çalışmalarımız var. Vakfın önceliklerinden biri de aile evleriydi. Türkiye’de kanser tedavisiyle ilgili çalışan, çocuk kanseri üzerine çalışan hekim sayısı çok az. Tüm Türkiye’de kamu ve devlet hastanelerinde çocuk kanseri üzerine çalışan 200 doktor var. Her şehirde bu alanda hekim olmaması ailelerin bir şekilde İstanbul, Ankara, İzmir gibi illere sağlık göçü yapmasına neden oluyor. Kanser de tedavi süreci gerektiren bir hastalık olduğu için aileleri biraz yorabiliyor. Hikâyemiz; sağlık göçü yapan, imkânı olmayan ailelerin geldikleri zaman kalabilecekleri bir aile evi kurmamızla başlıyor.” ifadelerini kullandı. “Bir çocuğun ne hissettiğini anlamak lazım”İnsanların hissettiklerini anlamak için empati kurulması gerektiğini söyleyen Yıldız; “Empati, bir başkasının ayakkabısını giyip onun rahatlığını hissedebiliyor olmak demek. Örnek veriyorum iki yıldır giydiğim benim ayak şeklimi alan ayakkabı sizin ayağınızı ne kadar rahat ettirebilir? Empatiyi tamamen böyle düşünebiliriz. Bir kanserli çocuğun ne yaşadığını, ailesinin ne hissettiğini asla hissedemeyeceğiz ama empati, toplumda bunu kabul edip onu anlamaya çalışma enerjisidir. Ben o ayakkabıyı giyip ne hissettiğini gözlemlemek istiyorum demektir empati. Çok kıymetli ve toplumun önemli bir parçasıdır. Farkındalık, bir saç dökülmesi değildir. Birçok şeyin farkındalığı üzerinde çalışan alanların olması lazım. O yüzden fark etmek ve istemek gerek. Bir insan ne hissediyor, bir çocuk ne hissediyor anlamak lazım.” dedi.

19 NİS 2021

Prof. Dr. Arıboğan: “İyilik ve kötülük sadece insana dairdir”

  “Bir bilgi dünyasının içerisinde yaşadığımız için algılarımız bulanık” İyilik, kötülük ve şeffaflık konularının çok sübjektif olduklarını belirten Arıboğan; “Neyin kötü neyin iyi olduğu, şeffaf zannettiğimiz şeyin gerçekten şeffaf olup olmadığı ve bizi neye sevk ettiği konusunda, tamamen gaz ve toz bulutuyla kaplı bir dünyanın içinde yaşıyoruz. Çok bulanık bir çevremiz var. Algılarımız bulanık çünkü bir bilgi dünyasının içerisinde yaşıyoruz. Değerler içerisinde yaşıyoruz. Bu değerler bizim için özel olarak üretiliyor ve bize gönderiliyor. Mesela bundan 200 yıl önce yaşayan bir İngiliz’in bahçesindeki çitlerin arkasından baktığı zaman hayatında sahip olduğu bütün bilgilerin toplamı, bugün sadece New York Times dergisinin bir hafta sonu ekinde var olan bir bilgi bütünlüğüdür. Sahip olduğumuz, bize aktarılan enformasyonun miktarı o kadar artmış durumdaki bazen bir hafta sonunda edindiğimiz bilgi, 200 yıl önce yaşayan bir insanın bütün bir ömrü boyunca sahip olduğu bilgiye eşittir.” ifadelerini kullandı.“İnsan, içindeki kötülüğü baskılamak zorundadır”Kötülüğün çoğunlukla kötü davranış sisteminden beslendiğini dile getiren Arıboğan; “Kötülük insan tabiatının bir parçası olarak da var olabiliyor. Platon, Devlet adlı eserinde bir hikâye anlatır. Lidya kralının ülkesinde yaşayan Gyges isimli bir çobanın hikayesidir bu. Gyges köyün en çok sevilen, en çok güvenilen, iyi insanlarından biridir. Bildiği bir şey vardır o da koyunları götürsün otlatsın getirsin. Başka bir şey de bilmez. Köyün diğer çobanlarıyla da anlaşır. Bir gün Gyges koyunlarını otlatırken deprem olur. O depremde yer yarılır ve yerin içerisinde garip bir canavar vardır ve onun içinde bir beden vardır. Elinde de bir kocaman yüzük vardır. Gyges o yüzüğü alır ve parmağına takar. Parmağına taktığında oynarken yüzüğü aşağıya doğru çevirdiğinde görünmez hale geldiğini fark eder. Bunu çok eğlenceli bulur. Gyges elindeki yüzük sayesinde görünmez olduğu için kimse ona dokunamamaktadır. Yüzükle istediği gibi kendini bir görünür bir görünmez yapmaktadır. Bir süre sonra her şeyi yapabilmeye muktedir olduğunu düşünür. İnsanların mallarını çalar, onları öldürmeye başlar. Sonra da gider Lidya kralını öldürür, karısıyla beraber olur ve kral olur. Sonunda halk onu linç edecektir. Ama görünmez hale geldiğinde, yani onun kötülüğünü baskılamasını sağlayan faktörleri bertaraf ettiğinde korkunç bir canavara dönüşür. Sokrates bunu anlatmaya çalışır. İnsan içinde kötülük vardır ve onu baskılamak zorundadır. Baskılamasının sebebi de Allah korkusudur.” şeklinde konuştu.“İyilik ve kötülük sadece insana dairdir”Kötülüğün ve iyiliğin bireysel mi yoksa toplumsal mı olduğuna da değinen Arıboğan; “Bir birey olarak kendi başımıza diğer her şeyden bağımsız olarak iyi veya kötü olabilir miyiz? Eğer ruh sağlığınız bozuk değilse insanoğlunun özü itibariyle iyi olduğu kabul edilir. Durduk yere kötülük yapmaz, planlamaz ama öyle bir şey olur ki normal bir insan kayınvalide olur ve gelinine kötülük yapmaktan kendini alamaz. Özü iyi olabilir. Onca sene iyilik yapmıştır ama kıskançlık gelir insanın içine. Oğlunu paylaşıyor diye kötülük yapası gelir. Aynı şekilde pırıl pırıl genç kız tam tersini yapabilir. Eşler birbirini severek evlenebilir ancak daha sonra birbirlerine kötülük yapabilirler. En çok kadın cinayetinin olduğu ülkede yaşıyoruz. Sevdiği için öldürdüğünü söylüyor. Severek öldürüyor. Bu bir erkeksizlik olarak tanımlanıyor. Babasından öyle gördüğü için kötülük olarak algılanmıyor. İyilik ve kötülük sadece insana dairdir. Sadece bizle ilgili bir şey.” dedi.

19 NİS 2021

Modern Teknoloji Dünyadaki Ekosistemi Tahrip Etti

Üsküdar Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Felsefe Bölüm Başkanı Prof. Dr. İbrahim Özdemir, çevre kirliliği ve iklim değişikliğine neden olan etkenlerle ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu.Gezegendeki en ufak değişim tüm sistemi etkiliyorİnsanlık tarihi bir bütün olarak düşünüldüğünde, dünyanın çok hassas dengelerle çalışacak şekilde yaratıldığını belirten Prof. Dr. İbrahim Özdemir, “Gezegendeki en ufak bir değişimin tüm sitemi etkilediğini 1960’lı yıllardan bu yana anlamaya başladık. Bunu anlatmak için kelebek etkisi kavramı kullanılıyor. ‘Çin’de bir kelebek kanat çırpsa, Amerika’da kasırga veya fırtına meydan gelebilir’ diye de örnek verilir. Çin’in Wuhan kentinde çıkan ve gözle görülmeyen bir virüsün dünyayı ne hale getirdiğini gördükten ve yaşadıktan sonra bu etkinin daha iyi anlaşıldığını düşünüyorum.” dedi.Dünya dev bir seradırÇevreciler olarak atmosferi bir seraya benzettiklerini söyleyen Prof. Dr. İbrahim Özdemir, “Bir serayı ziyaret ettiğinizde nasıl çalıştığını görür, iklim değişiklilerinde seranın iç dengesinin korunmasının ne kadar önemli olduğunu tecrübe edersiniz. Dünya denen gezegenimiz de dev bir seradır. Bu seradaki en ufak bir değişim, serada yaşayan herkesi ve her şeyi etkiliyor. Tam bu noktada iklim değişikliğinden bahsedebiliriz. Gezegenimiz ne kadar büyük olsa da her sera gibi bir sınırı var. Bu sınırların aşıldığını, hayat tarzımızın yani ekonomik kalkınma ve buna bağlı tüketim tarzımızın seranın olması gereken doğal etkisini olumsuz etkilediğini bugün açık ve net olarak biliyoruz.” ifadelerini kullandı.Sanayileşme gaz oranlarını değiştirdiİklim değişiklerinin çok uzun dönemlerde oluştuğuna işaret eden Prof. Dr. İbrahim Özdemir, “Sanayi devriminin başlangıcı olarak genellikle 1750 yılı kabul edilir. Sanayileşmeyle birlikte yaşadığımız dünya serasındaki gazların oranı da değişmeye başladı. Ancak başlarda ekonomik refah ve siyasi güç sağlayan bu değişme olumlu karşılandı.” dedi.Dünyada sıcaklık artışları 1,5 derecede durdurulmalıDünya genelinde ortalama sıcaklık artışlarının 1,5 derecede durdurulamaması durumunda iklim krizi etkilerinin aşırı hava olayları, deniz seviyesinin yükselmesi, gıdaya, suya erişimde zorluklar ve biyolojik çeşitlilik kaybı olarak yaşanmaya devam edeceğine dikkat çeken Prof. Dr. Özdemir, “Üstelik bütün bu değişimler, insanın yaşam süresi içerisinde ölçülebilecek bir hızla gerçekleşiyor. Ülkemizde sık sık yaşamaya başladığımız ve doğal felaket deyip geçtiğimiz olaylar arttı. Son bir yılda ülkemizde ve özellikle de İzmir’de yaşadığımız, daha önce tanık olmadığımız doğal felaketleri somut örnekler olarak görebiliriz.” diye konuştu.Küresel ısınmanın etkileri insan tarafından artırılıyorBirleşmiş Milletler’in kurduğu Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli (IPCC)’nin bu konuda en büyük otorite olduğunu belirten Prof. Dr. İbrahim Özdemir, “Bu panel, yaptığı çalışmalar ve yayınladığı bilimsel raporlarla insan faaliyetlerinin sonucu olarak atmosferde oluşan olumsuz etkiler nedeniyle küresel ortalama sıcaklıklarda artış yaşandığını ortaya koydu. Bu da tüm sistemi etkiliyor. İklim değişikliği üzerine yayınlanmış tüm bilimsel araştırmaların yüzde 97'sinde küresel ısınmanın gerçek ve gezegenimiz için büyük bir sorun olduğu, sorunun insan faaliyetleri tarafından daha da şiddetlendirildiği gösteriliyor.” dedi.İklimlerin değişmesinde insani etkilerin payı çokProf. Dr. İbrahim Özdemir, IPCC tarafından da vurgulanan iklim değişikliklerinde insanın etkilerini şöyle sıraladı: “Tarımsal faaliyetler, fosil yakıtlarının yakılması nedeniyle sera gazlarının artırılması, tarımsal atıklar ile fosil yakıtların yakılması gibi nedenlerle atmosfere salınan aerosollar ve parçacıklar, ormansızlaşma ve çölleşme nedeniyle dünya yüzeyinin güneş ışınlarını yansıtma özelliğindeki değişim, uçak ve gemi egzoz izleriyle bulut oluşturma ve atmosferde kimyasal değişim gibi insan etkilerinden söz edebiliriz. IPCC’ye göre 2004 yılındaki insan kaynaklı sera gazı emisyonlarının yüzde 56’sı fosil yakıt kullanımında ortaya çıkan karbondioksite aittir.”İnsanoğlunun hayatı tabiata bağlıİnsanoğlunun çok eski dönemlerden bu yana tabiattan yararlandığına ve hayatta kalmasının tabiata bağlı olduğuna işaret eden Prof. Dr. İbrahim Özdemir, “Ancak modern insan bu dengeyi tahrip ederek, aslında kendi hayatını tahribe başladı. Modern teknolojinin dünyayı ve dünyadaki eko sistemleri tahrip ettiğini söyleyebiliriz. Burada teknolojiyi suçlamak yerine teknolojiyi oluşturan ve şekillendiren insanın, daha doğrusu insanın dünya görüşünün sorgulanması gerekiyor. Modern teknolojinin içerdiği zehirli ve yıkıcı tohumlara ilk dikkat çekenlerden birisi Alman filozof Martin Heidegger’dır. Filozof Heidegger ‘Tekniğe İlişkin Soruşturma’ adlı küçük risalesinde Ren nehri üzerindeki bir su değirmeni ile modern bir hidroelektrik santralini karşılaştırarak modern zihnin şekillendirdiği teknolojinin sınırlayıcı, tahakküm edici ve yok edici boyutunu ortaya koyuyor.” dedi.Sanayi kuruluşları çevre ekosistemini bozduProf. Dr. İbrahim Özdemir, ‘İnsan tabiatı kullanılacak ve sömürülecek bir nesne olarak gördüğünde bu sömürüyü en büyük ölçüde gerçekleştirmek için gereken aletleri de kendisi yapıyor’ dedi ve sözlerine şöyle devam etti: “Çevre bilinci oluşmadan önce sanayi kuruluşları zehirli atıkların etkisini azaltmak için hiçbir ek masraf yapmıyorlardı. Karlarını azami dereceye çıkarmak için masraflarını asgari seviyede tutuyor; zehirli atıkları nehir, göl ve denizlere, ya da tabiata olduğu gibi bırakıyorlardı. Bunun sonucunda nehir, göl ve denizlerdeki eko sitemler tahrip oldu. Nehir ve göllerde balıklar yok oldu. Zehirli balıklar besin zinciri ile bize kadar ulaştı ve başta kanser olmak üzere birçok hastalık ortaya çıktı. Henüz gerçek sebebini anlamadığımız COVID-19 virüsünün beslenme zinciri ile ilgili olduğu görüşü çok yaygın. Kısacası teknoloji onu şekillendiren dünya görüşüne göre çevre dostu veya çevre düşmanı olabilir. Bütün mesele bizim kendimizi ve dünyayı nasıl kavradığımız, insan-dünya ilişkilerimizi nasıl temellendirdiğimizdir.”Müslümanlar olarak çevre bilinci inşa edemedik Hz. Peygamber’in yeryüzünü bir mescit olarak tanımladığını ifade eden Prof. Dr. İbrahim Özdemir, “Müslümanlar olarak bir çevre bilinci inşa edemedik. Mabedin temiz olması, korunması, herkesi birleştiren ve buluşturan bir mekân olması gerekir. Yeryüzü mabedi, açgözlü yerli ve yabancı kapitalistlerce yağmalanırken ve kirletilirken seyirci kaldık. Bugünkü sorunların kaynağı olan anlayışın üstesinden gelmek için doğunun hikmetini keşfetmek zorundayız” diye konuştu.

16 NİS 2021

Çiçekler mutlu, huzurlu ve özel hissettiriyor

 Üsküdar Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. Ebulfez Süleymanlı öncülüğünde Türkiye genelinde yürütülen araştırmanın gerçekleşmesinde Üsküdar Üniversitesi Sosyoloji Bölümü lisans öğrencileri Feyza Keskin ve Nur Yıldız aktif olarak görev aldı.Araştırmanın amacı genel olarak üniversiteli gençlerin çiçek hediye etme/alma davranışlarını incelemek ve çiçeklerin gençler tarafından nasıl anlamlandırıldığı, çiçek alırken dikkat ettikleri hususlar ve çiçek alma alışkanlıklarını farklı değişkenler üzerinden incelenmesi olarak belirlendi.Araştırmaya 510 lisans öğrencisi katıldıÇevrimiçi anketle gerçekleştirilen çalışmaya Türkiye’nin farklı devlet ve vakıf üniversitelerinde 2020-2021 Akademik Yılında öğrenim gören 18-25 yaş arasında toplam 510 ön lisans, lisans ve yüksek lisans öğrencisi katıldı. %68.0’ı (347) kadın, %32.0’si (163) erkek olan katılımcıların %69.4’ü lisans, %23.3’ü ön lisans ve %7.3’ü ise yüksek lisans öğrencisi oldu. Katılımcılardan %51.0’ı devlet üniversitesinde, %49.0’ı ise vakıf üniversitesinde öğrenim gördüklerini kaydetti.Katılımcı öğrencilerin %42.9’unu 18-20 yaş arası, %28.8’ini 21-22 yaş arası, .3’ünü 23-24 yaş ve .9’unu 24-25 yaş arası gençler oluşturdu. Öğrencilerin her bölümden, sınıftan ve yaştan örnekleme dâhil edilmiş olması, örneklemin ana kütle temsili ve sonuçların güvenilirliği açısından önemli bir hususu oluşturdu.Gençler çiçek hediye etmeyi seviyor“Çiçek hediye eder misiniz?“ sorusunu katılımcıların %70.4’ü “evet”, %29.6’ı “hayır” şeklinde yanıt verdi.Bu soruya kadın katılımcıların %48.6’ı  “evet”, 19.4’ü “hayır” şeklinde cevap verirken erkeklerin ise %21.8’i “evet”, .2’i (52) “hayır” cevabını verdi.Çiçekler mutlu, huzurlu ve özel hissettiriyor“Çiçekler size ne hissettiriyor?“ sorusuna katılımcıların %7.1’i kendilerini özel hissettirdiklerini, .8’i huzurlu ve %23.9’u mutlu hissettikleri yanıtını verdi. Katılımcıların %2.7’i bu soruya  “güzel koku”, %3.1’i güven, %5.9’u doğa, .4’ü değerli ve %3.3’ü kavramlarıyla ifade etti.İlk çiçek annelere hediye ediliyor“İlk olarak ne zaman ve kaç yaşında kime çiçek hediye ettiniz?’’ sorusuna katılımcıların %31.9’u 5-10 yaş arası ve .1’i 10-15 yaş arası annelerine çiçek hediye ettiklerini ifade etti. Bunun dışında katılımcıların .2’si 15-20 yaş arasında sevgililerine ve %6.6’sı 5-10 yaş arası katılımcılar öğretmenlerine hediye ettiklerini belirtti.Hediye edeceğim çiçeği kendim götürürüm“Hediye etmek istediğiniz çiçeği hangi yolla ulaştırırsınız?” sorusuna katılımcıların %63.9’u kendileri götürmeyi tercih ettiklerini belirtirken; katılımcıların %33.8’i ise “kargo” kullandıklarını söyledi.Birinden çiçek hediye aldınız mı?“Birinden çiçek aldınız mı?’’ sorusuna katılımcıların %59.8’ i evet cevabını verdi. “Evet”, yanıtını verenlerin %86.9’unu kadınlar oluştururken, ,1’lik kısmını erkekler oluşturdu. Bu soruya katılımcıların %40.2’si “hayır” cevabını verdi. “Hayır” cevabını verenlerin %40.0’ını kadınlar, %60.0’ını ise erkekler oluşturdu.Saksı çiçeği tercih ediliyor“Birine hediye çiçek alırken veya birinden çiçek hediye aldığınızda hangisini tercih edersiniz?” sorusuna katılımcıların %52.9’u saksı çiçeği tercih ettiğini belirtirken; bunun %75.9’unu kadınlar, %24.1’ini ise erkekler oluşturdu. Kadınlar arasında saksı çiçeği tercih edenlerin oranı %40.2 iken, %24.5’i kesilmiş çiçek tercih ettiklerini dile getirdi.Çiçeğin taşıdığı anlam daha önemli“Size çiçek hediye verildiğinde hangi husus sizin için daha önemli?’’ sorusuna katılımcıların %63.3’ü (323) çiçeğin taşıdığı anlamın daha önemli olduğu cevabını verdi. “Çiçeğin taşıdığı anlam” yanıtını verenlerin %70.6’ını kadınlar, %29.4’ünü ise erkekler oluşturdu.Bu soruya katılımcıların .1’i “alan kişinin zevkine göre olması” yanıtını verdi. Alan kişinin zevkine göre olması yanıtını verenlerin %54.2’sini kadınlar, %45.8’ini erkekler oluşturdu.Katılımcıların .9’u ise “kendi zevkime göre olması” yanıtını verdi. Kendi zevkine göre olmasını tercih edenlerin %75.3’ünü kadınlar, %24.7’sini erkekler oluşturdu.Gençler çiçeklerin anlamıyla ilgililer“Çiçeklerin taşıdığı anlamlar vardır. Kırmızı gülün aşkı temsil etmesi gibi. Bunlar hakkında bir bilgiye sahip misiniz?” şeklindeki soruya katılımcıların %62.4’ü “evet”, %33.1’i ise “hayır” yanıtını verdi.“Evet” yanıtını verenlerin %71,1’ini kadınlar oluştururken, %28,9’unu erkekler oluşturdu. “Hayır” yanıtını verenlerin %62,1’ini kadınlar oluştururken %37,9’unu erkekler oluşturdu.Renk fark etmiyor“Hangi renk çiçekseversiniz?” sorusuna katılımcıların %23.7’i “beyaz”; .6’ı “kırmızı” yanıtını verirken; %47.3’ü ise “rengin fark etmediğini” dile getirdi.Yapay çiçekler tercih edilmiyor“Hangisini tercih edersiniz?” sorusuna katılımcıların %97.1’i gerçek çiçek tercih ettiklerini belirtirken %2.9 (15) kişi yapay çiçek tercih ettiklerini belirtmiştir.“Size çiçek alındığında hangisini tercih edersiniz?” sorusuna katılımcıların %90.8’i “gerçek çiçek”;  %3.7’i “yapay çiçek” yanıtını verirken; %5.5’i ise herhangi bir fikri olmadığını dile getirdi. Kadın katılımcıların %94.5’i ve erkek katılımcıların %90.8’i gerçek çiçek tercih ettiklerini belirtti. Bu oran yapay çiçekte kadın katılımcılar için %3.2, erkekler için %3.7 oldu.“Birine çiçek aldığınızda hangisini tercih edersiniz?” sorusuna katılımcıların %96.3’ü gerçek çiçek tercih ettiklerini belirtirken; %3.7’si yapay çiçek tercih ettiklerini söyledi.Pandemi sürecinde değişiklik olmadı“Pandemi sürecinde çiçek hediye etme/hediye alma davranışınızda bir değişiklik oldu mu?” sorusuna katılımcıların %66,6 oranındaki önemli bir bölümü “hayır” yanıtını verirken, ,7’i “Çiçek gönderme/alma şeklinde bir değişiklik” olduğunu belirtti. Bunun nedeni pandemi şartlarından dolayı online sitelerden çiçek sipariş etmeyi tercih ettikleriyle ilişkilendirildi.Çiçekle ilgili şarkıda “Sarı Laleler’’ akla geliyor“İçinde çiçeklerle ilgili anlam ifade eden sevdiğiniz bir şarkı var mı?’’  sorusuna katılımcıların %31.8 “Sarı Laleler”, .6’sı “Kır Papatyası”, %6.8’i “Bir Demet Yasemen”, %6.4’ü “Gülpembe”, %5.7’si “Begonvil” yanıtını verdi.Çiçeklerle ilgili anlamlı isim: Yasemin“İçinde çiçeklerle ilgili anlam ifade eden sevdiğiniz bir isim var mı?’” sorusuna katılımcıların .0’ı Yasemin, .6’ı Lale, %8.3’ü Menekşe, .5’i Nergis, %4.4’ü Nilüfer, %1.3’ü Gülşen, %6.1’ Papatya, .7’si Gül şeklinde cevapladı.Prof. Dr. Ebulfez Süleymanlı: “Çiçek hediyeleşmede önemli bir araç”Prof. Dr. Ebulfez Süleymanlı, araştırma sonuçlarını değerlendirdi. Çiçek verme ve hediye olarak çiçek almanın günümüz gençleri açısından yaşayan ve sosyal işlevi olan bir davranış tarzı olarak görüldüğünü kaydeden Prof. Dr. Ebulfez Süleymanlı, “Gençler çiçeği belli bir mana ve bir anlam içinde karşıdakine hediye etmektedir. Ayrıca cinsiyet ayırt etmeksizin çiçeklerin gençlerde mutluluk duyguları uyandırdığı ve duygu ifadesi anlamlarında oluşturduğu olumlu etkilerin de farkında olunmasıyla yaşamlarında önemli bir yeri olduğu anlaşılmaktadır.” dedi.“Çiçek verme/alma eyleminin ritüel boyutu ve anlam yüklenmiş bir sosyal etkileşim kodu olduğu düşünülürse, çiçeğin elden verilmesinin zaman içinde kargoyla gönderme yoluna dönüşmesi bir sosyal gerçeği işaret etmektedir” diyen Prof. Dr. Ebulfez Süleymanlı, “Bunda özellikle zamansal ve mekânsal kısıtlılıkların, çiçek vermenin temsil ettiği anlamlı etkileşimin önünde engel teşkil etmemesini sağlama çabası etkilidir. Ayrıca gençler arasında giderek kesme çiçeğin yaygınlığının azalarak saksıdaki çiçeğin tercih edilmesi sürdürülebilirlik ve ekolojik farkındalık gibi unsurlarla da yakından ilişkili olduğu görülmektedir.” diye konuştu.Prof. Dr. Ebulfez Süleymanlı: “Hediyeleşme davranışı, yakınlaşma sağlıyor”Hediyeleşmenin bireyler arasında sosyal bağların şekillenmesinde önemli rol oynadığını vurgulayan Prof. Dr. Ebulfez Süleymanlı, “Böylece araştırma sonuçlarından da görüldüğü üzere,  çiçek gibi tarafsız ve duygu ifadesi gibi çağrışımları olan bir hediyeleşme davranışının gençler arasında sürdürülmesi toplumda sosyal ve psikolojik yakınlaşma işlevi açısından önemli bir yeri olduğu gibi, çiçek verme gibi karşılıklılık, hediyeleşme, anlam ve sosyal kod yüklü etkileşimlerin duygu geçişleri sağlaması bakımından günümüz değişimleri çerçevesinde daha farklı bir anlam kazanmaktadır.” dedi.

13 NİS 2021

Üsküdarlı akademisyenler Avrasya Psikoloji Konferansı’nda

“Avrasya Psikoloji Bilimi ve Deneyimi: Disiplinlerarası Eğilimler” başlığı altında düzenlenen konferansın ilk gününe Kazakistan, Türkiye, Rusya’dan çok sayıda  bilim insanı  katıldı. Üsküdar Üniversitesi Sosyoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ebulfez Süleymanlı ve Psikoloji Bölüm Başkanı Doç. Dr. Asil Özdoğru’nun açılış oturumunda konuşmacı olarak yer aldığı etkinlik iki gün boyunca devam edecek.“Pandemi yalnızlık konusunda yeni sorunlar ortaya çıkardı”Konferansta “Pandemi Sürecinde Yalnızlık” başlıklı bir sunum gerçekleştiren Süleymanlı, yalnızlığın pandemiden önceden de  dünyada yükselen boyutuyla göze çarptığını vurguladı. Pandemi dönemi koşullarının yalnızlık konusunda yeni durumlar ve sorunlar ortaya çıkardığını ifade eden Süleymanlı, “Özellikle sosyal izolasyondan dolayı sosyal bağlarımızın zayıflaması yalnızlaşmayı derinleştirdi. Pandeminin ortaya çıkardığı ‘yalnızlık hissinin artması’ durumu, farklı ülkelerde yapılan araştırmalarla da doğrulanmakta.” dedi ve konuyla ilgili farklı ülkelerde yapılan araştırma sonuçlarını paylaştı.Doç. Dr. Asil Özdoğru ise "Psikolojide Replikasyon Araştırmaları" başlılık konuşmasında replikasyon araştırmalarının ne olduğunu, niçin yapıldığı ve nasıl yapılabileceğini aktardı. Özdoğru, yayımlanmış kendi replikasyon araştırmalarından da örnekler vererek dinleyicileri benzer çalışmalar yapmaya ve yapan gruplara katılmaya davet etti.

09 NİS 2021

Prof. Dr. Arıboğan: “Nesnelerin interneti dönemine giriyoruz”

“Başarı için doğru yerde olmak önemli”Değişimin toplumsal hayatın dinamiği olduğunu belirten Arıboğan; “Hayatın doğru akabilmesi ve başarının gelebilmesi için doğru yerde olmak önemli. Öğrencilerin kendilerini iyi tanıması çok önemli bir şey, ben sevdiğim işi yaptığım için başarılı oldum. Değişim aslında bütün bu toplumsal hayatın dinamiği, değişmeyen hiçbir şey yok. Tarihin bazı dönemlerinde değişimin akış hızı artmaya başlıyor. Bu özellikle son 50-100 yıl içerisinde çok yoğun bir şekilde oldu. Teknolojinin de hayatımızda hızlandırıcı bir etkisi var. İnsanlık, bir sürü çalışmadan deneyim kazanarak ve insan uygarlığının hayatını rahatlatarak geçti.” ifadelerinde bulundu.“Nesnelerin interneti dönemine giriyoruz”Makine kullanımının sanayi sonrasında elektronikle desteklendiğini belirten Arıboğan; “Elektrik süpürgeleri, çamaşır makineleri önce elektronik hale geldi, sonra dijitale geçtik. Her şeyi önden planlayarak komutlar vermeye başladık. Şimdi öyle bir dünyaya giriyoruz ki nesnelerin interneti dediğimiz şey var. Bunlar birbiri ile konuşacak. Buzdolabı çamaşır makinene mesaj verecek, çamaşır makinen arabana gidecek, arabadan bulunduğun ofise doğru konuşan makineler sistemi olacak. Kendi kendilerine bir hayat tasarımı yapacaklar. Kimilerine göre bu çok korkunç bir dönem. İnsan uygarlığının son dönemi. Bazı çok önemli bilim insanları ise, ‘İnsanlık uygarlığının en muhteşem dönemine giriyoruz’ diyor. ‘Çözülemeyen bütün sağlık problemlerinin hepsini çözeceğiz, insanın yaşlılık diye bir problemi olmayacak, güçsüzlük diye bir problemi olmayacak, genetik bilimiyle biz bunların hepsini çözeceğiz’ deniliyor. 20. yüzyıla girildiğinde insan ömrü ortalama 50 yıldı, şimdi 80 yıla çıktı. Bu gençlere 150 yıl vaat ediyor. Yeni düzen bu şekilde.” diye konuştu.“Temel mesele kusursuzluk değil, insan elinden çıkmış olmak”İnsan emeğinin önemine değinen Arıboğan; “Bir konuyu çok iyi bilen ama her şeyi de iyi kötü bilen insanlar olmak zorundayız. Biz bu kişilere ‘T insan’ diyoruz. Gençlere tavsiyemiz hep bu oluyor. Eğitim müfredatlarını da onlara göre değiştiriyoruz. Genel eğitim, edebiyat, müzik, sanat, kültür bunlar çok kıymetli şeyler. Değerli olacak olan meslekler nedir biliyor musunuz? Mesela masanın üstüne örtmek için bir dantel örtü alıyorsunuz. Şimdi bunu makinede yaptırdığınız zaman bu dantel örgü kusursuz bir biçimde 2 dakikada en güzel şekilde yapılabilir. Bunun değeri 5 TL’dir. Ama Aysel Teyzeye gittiğinizde o dantel örtüyü elindeki tığ ile örer ve örtünün kusurları vardır. Ama o sırf el işi olduğu için fiyatı 5 bin TL’dir. Temel mesele kusursuzluk değil. İnsan elinden çıkmış olmak değeri oluşturan şey. Neye değer verirseniz o değerli olur.” dedi.

19 MAR 2021

Prof. Dr. Nevzat Tarhan: “Yunus Emre, Bencilliğe Karşı İlahi Aşk Yolunu Kullanıyor”

Pandemi nedeniyle çevrimiçi düzenlenen sempozyuma Azerbaycan’dan da konuşmacılar katıldı. Üsküdar Üniversitesi Sosyoloji Bölüm Başkanı ve Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ebulfez Süleymanlı, açılış ve selamlama konuşmasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2021 yılını Yunus Emre ve Türkçe Yılı olarak ilan edilmesine binaen sempozyumu düzenlediklerini belirterek Yunus Emre’nin Türk coğrafyasında çok önemli bir yeri olduğunu söyledi. Yunus Emre’nin yaşadığı 13. ve 14. Yüzyılın Anadolusu’nda Doğu Roma, Moğol ve Memluk İmparatorluğu’nun neden olduğu siyasi, iktisadi ve içtimai karışıklığa karşı Türk İslam medeniyetinin direncini temsil eden büyük bir düşünce ve eylem insanı olduğunu kaydeden Prof. Dr. Ebulfez Süleymanlı, “Böylelikle gazilerin, ahilerin, abdalların kadim değerleri olan barış, refah ve adalet ülküsünü Anadolu'nun her köşesine yayan Yunus Emre, sınıf, statü ve topluluklar üstü bir konumun sembolü de olmuştur. Şüphesiz ki bu konumun oluşmasında  Yunus Emre'nin duru bir dil ve dinamik bir eylem biçimi geliştirmesi nedeniyle akıl deneyim ve nefs ile bütünleştirerek farklı kesimlerin gönül kapısına girebilmesinin payı büyüktür. Bugün dünyamızın her zamankinden daha çok Yunus Emre'yi anma anlama ve aşma çabasına ihtiyaç vardır” dedi.Prof. Dr. Mehmet Zelka: “Yunus Emre, Hak sırrının peşindedir.”Üsküdar Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Mehmet Zelka da Yunus Emre’nin “Gel gidelim dosta gönül” şiiriyle başladığı açılış konuşmasında Yunus Emre’nin irfan mektebinde okuyan bir arif, sözü hale dönüştüren bir Allah dostu ve sır sahiplerinin sırlarını açıklayan bir dilin sahibi olduğunu söyledi. Prof. Dr. Mehmet Zelka, “Yunus Emre, Türkçe ibareler ile güzel gazel ve ilahi tarzında pek çok tasavvufi sırları açıklar. Onun şiirlerinde sosyal olayların ve mahalli hayatını izlerini görmek mümkündür. Yunus'un sanatı tefekkürü sanatını örtmez. Düşüncelerin, şiirin sınırlı yapısı içinde kaybolup gitmez. Şiirlerindeki öğreticilik insana bıkkınlık vermez. Çeşitli aşk halleriyle hallenen Yunus'un şairliğini ispat etmek gibi bir düşüncesi de yoktur. Zira Hak sırrının peşindedir. Sabırla aradığını bulmuş ve Hak’tan gelen şerbeti içmiş ve halka içirmiştir. Çağımızda böylesi dervişlere, böylesi Yunuslar’a çokça ihtiyaç olduğunu ifade ediyorum” dedi.TİHEK Başkanı Süleyman Arslan: “Yunus Emre, insanlara gönlü anlatmaya çalıştı.”Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK) Başkanı Süleyman Arslan ise selamlama konuşmasında vefatının 700’üncü yılında anılan Yunus Emre’nin aslında gönül ordusunun bir ferdi olduğunu belirterek “Yunus Emre, 1071'de Malazgirt Zaferi ile Anadolu'ya açıldığımız zamanlarda dervişlerle beraber gelen insanlardan birisidir. Ahmet Yesevi geleneğini bu ülkeye bu diyara Türk dünyasına taşımış, artık Bosna'ya kadar Avrupa'ya kadar götürmüş insanlardan bahsediyoruz. Bunların içerisinde tabii Yunus'un ayrı bir yeri var, onu belirtmek gerekiyor. Ortak özelliği, Yunus'un hepimiz içinde sevilen öne çıkan tarafı gönül insanıydı Yunus. İnsanın bir gönlü var. Yunus bunun farkındaydı, insanın gönlü ile insanlık aleminde yüceldiğini biliyordu. Yüce gönüllü insanlardandı.  İnsanlara gönlü anlatmaya çalıştı gönlün öneminden kıymetinden bahsetti” diye konuştu.Prof. Dr. Nevzat Tarhan: “Yunus Emre’nin asırlar önceki mesajlarını bu çağda anlamak çok önemli.”Üsküdar Üniversitesi Kurucu Rektörü, Psikiyatrist Prof. Dr. Nevzat Tarhan ise açılış ve selamlama konuşmasında Yunus Emre’yi asırlar ötesinden alıp bugüne getirip onun hakkında konuşarak mesajlarını bu çağa vermenin ve anlamanın önemine işaret etti. Prof. Dr. Nevzat Tarhan, “Umarım Orta Asya’dan Avrupa’nın ortalarına kadar giden medeniyet köklerimizin ve coğrafyamızın değerinin farkına varırız. Yunus Emre’nin Anadolu irfan kültürünün temel kaynaklarından birisi olduğunu göreceğimizi düşünüyorum” dedi.Prof. Dr. Nevzat Tarhan: “Yunus Emre Anadolu’yu dolaşmış…”Yunus Emre’nin yaşadığı dönemde Anadolu’nun tam bir kaos halinde olduğunu belirten Prof. Dr. Tarhan, “Devlet otoritesi yoktu. Ciddi bir güven bunalımı yaşanıyordu. Fetret çağında gibi bir Anadolu var. Böyle bir Anadolu’da Yunus Emre bunu kendine dert edinen birisi. İnsanların harcanıp gittiği ortamda hem kendisi hem de insanlar için dertleniyor. O yüzden Yunus Emre, Mevlana gibi hep bir yerde durmamış ve bütün Anadolu’yu dolaşmış. Her tarafa dokunup temas ettiği için her yerde makamı var” dedi.Prof. Dr. Nevzat Tarhan: “Yunus Emre’yi sadece şair olarak sunmak onu basite indirgemektir.”Yunus Emre’nin en güzel tarafının Türk diline çok hizmet etmesi olduğunu kaydeden Prof. Dr. Nevzat Tarhan, “Geleneklerimizi ve inancımızı kendi dilimizde ifade etme konusunda ciddi bir kaynak oluşturmuş. Yunus Terapi kitabı çalışmamı yaparken bunu da gördüm. Mesela kültürümüzde yerleşmiş olan ‘Sarı Çiçek’ ilahisi Yunus Emre tarafından yazılmış. İlahi aşk arayışı içerisinde duygularını şiir diliyle ifade etmiş. Yunus Emre’yi sadece bir şair olarak sunmak onu çok basite indirgemektir. Yunus o şiirleriyle bizi nerelerden alıp nerelere götürüyor. Yunus Emre’ye baktığımızda dünyanın geçici olduğunu ifade eden bir işleyiş içerisinde” dedi.Prof. Dr. Nevzat Tarhan: “Biz Batı medeniyetini taklit ediyoruz.”Sekülarizm çağında yaşadığımızı kaydeden Prof. Dr. Nevzat Tarhan, “O kadar dünyasallaştığımız bir çağdayız ki insanlar yaratıcı yok gibi yaşıyorlar. Bu çağı şekillendiren filozofların sözleri var. Örneğin Freud diyor ki ‘Yaratıcı faaliyetin kaynağı haz peşinde koşmaktır.’ Hedonizmin teorik temelini oluşturuyor. Adler de ‘Yaratıcı faaliyetin kaynağı insanın üstünlük duygusu için çabalamasıdır’ diyor. Nietzche’den tutun da Sartre’ye, Kierkegaard’a kadar varoluşçu felsefeciler ‘İnsandaki yaratıcı faaliyetin kaynağı bencil olmaktır’ diyor. Batı felsefesi insanlığa bencilliğin bir medeniyet olduğunu anlattı. Böyle bir çağdayız ve biz batı medeniyetini taklit ediyoruz” dedi.Prof. Dr. Nevzat Tarhan: “Yaşam felsefemizin genetiği ile oynandı”Yunus Emre’nin de içerisinde bulunduğu dönemde insanların bencilleştiğini fark ettiğini belirten Prof. Dr. Nevzat Tarhan, şunları söyledi: “Şu anda Amerika’da ‘Narsisizm illeti’ diye kitaplar yazıyorlar. Narsisizmin pandemisinden bahsediyorlar. Narsisizmin sonucu yalnızlık ve intihardır. İntihar konusuna üniversitemizin Psikoloji bölümü ile birlikte ele almamız lazım. Finlandiya’da intiharlar yüzde 15 artmış. İstatistikler Türkiye’de açıklanamıyor ama intiharlar artıyor. Bu bütün dünyada böyle. Bu artışın sebeplerinden birisi de yaşam felsefemizin genetiği ile oynanmış olmasıdır. Bu genetiği düzeltmeden gençlere ve insanlara faydalı olamayız. Yunus Emre bunu o zaman da fark ediyor. O zaman da bakıyor ki insanlar bencilleşiyorlar, güvenlik kaygısıyla sadece kendilerini düşünüyorlar. Böyle durumlarda o ilahi aşk yolunu kullanıyor. Bu zamanda belki aşk yolunu kullanamayız çünkü duygular yükseldiği zaman insanoğlu kolaylıkla uçuveriyor. Aşırı düzeyde imkânsız aşk yüzünden sorun yaşayan kişilerle uğraşıyoruz, öyle bir aşk yolu değil gerçek aşka ulaşabilme ile ilgili çaba önemli. Mevlana ile birlikte Yunus da bizim için canlı örneklerdir.”Özgül Özkan Yavuz: “Bu topraklara Yunus Emre gibi eşsiz tasavvuf üstadı sayesinde kök saldık”T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz da gönderdiği video mesajda Üsküdar Üniversitesi tarafından düzenlenen sempozyumun açılış konuşmasını yapmaktan memnuniyet duyduğunu belirtti. Yavuz, “Tarihimizde arifler, irfan geleneğimizin kıymetli temsilcileri olarak kadim medeniyetimizi oluşturan en önemli unsurlardan olmuşlardır. Farklı kültürlere karşı gösterdikleri önyargısız yaklaşım, dinimizin ve kültürümüzün evrensel ve kapsayıcı mesajının tüm insanlığa aktarılmasını kolaylaştırmış ve hızlandırmıştır . Hepimizin çok iyi bildiği gibi kadim medeniyetimizde ve köklü tarihimizde marifet sahibi pek çok kıymetli zat bulunmakta ve çok şükür ki onların geçmişten bugüne tuttukları ışık sayesinde manevi olarak geleceğimiz de aydınlanmakta. Bin yıl önce yurt edindiğimiz bu topraklara Yunus Emre gibi eşsiz tasavvuf üstadı ve halk şairimiz sayesinde bir daha hiç ayrılmamak üzere kök saldık. Ecdadımız birçoğu bugüne kadar gelen eserlerle ihya ettiği güzel yurdumuza Yunus ve onun yolunda ve fikri doğrultusunda hareket edenlerin insan sevgisine ilahi aşka ve hoşgörüye dair yol göstericiliği ile de manevi olarak mührümüzü vurduk” dedi.Prof. Dr. Nevzat Tarhan, Yunus Emre’yi “sosyal psikolog” gözüyle değerlendirdiAçılış ve selamlama konuşmalarının ardından sempozyum, panellerle devam etti. Sempozyumun ilk oturumunda yurt içi ve yurtdışından önemli konuşmacılar yer aldı. Biruni Üniversitesi’nden Prof. Dr. Adnan Ömeroğlu’nun başkanlığındaki ilk oturumda Prof. Dr. Nevzat Tarhan “Sosyal Psikolog Olarak Yunus Emre” başlıklı bir konuşma yaptı.Prof. Dr. Nevzat Tarhan: “Nergisle konuşan Yunus, mütevazılık dersi veriyor”Prof. Dr. Nevzat Tarhan, Yunus Emre’nin tabiatı ve doğayı okumasını Yunan felsefesinin bakış açısıyla karşılaştırarak verdi. Prof. Dr. Nevzat Tarhan, nergisle konuşan Yunus Emre’nin mütevazılık dersi verdiğini belirterek şunları söyledi: “İnsan psikolojisi ile uğraştığım için kendi açımdan Yunus’un tabiatı, doğayı okuması ile ilgili bir örnek vermek istiyorum. Bir nergis çiçeğine Yunan felsefesindeki bakış açısı ile Yunus Emre’nin bakış açısını paylaşacağım. Hangisinin daha yararlı olduğuna siz karar verin. Narsisizm sözü nergis çiçeğinden geliyor. O dönemdeki Yunan felsefesine göre Narkissos isminde çok yakışıklı bir genç var. Bu gence Eko isimli bir genç kız aşık oluyor. O derece aşık oluyor ki ona aşkına karşılık bulamıyor, onun güzelliğini düşüne düşüne eriyip ölüyor. Ona karşılık vermediği için de Olimpos dağındaki tanrılar Narkissos’a ceza veriyorlar. ‘Sen Eko’ya yaptığın yanlışın cezasını çekeceksin’ diyorlar. Bir gün Narkisos suyun kenarına geliyor. Eğilip su içeceği zaman suda kendini görüyor ve kendi güzelliğine aşık oluyor, kendine hayran oluyor. Bu işte narsisizm aşkı. Kendine tapar derecesinde aşık oluyor, kendini kutsallaştırıyor, devamlı kendine bakıyor. Yunan felsefesine göre Narkissos o şekilde ölüp nergis çiçeğine dönüşüyor. Yunan felsefesi bir aşkı, sevgiyi cezayla bitiriyor. Yunus Emre de dağda gezerken sarı nergis çiçeğini görüyor. Yunus nergis çiçeği ile konuşmaya başlıyor. Nergis çiçeğine ‘Seni kim gönderdi?’  diye soruyor. Nergis çiçeği de iç muhabere tarzında ‘Seni kim gönderdiyse o gönderdi’ diye cevap veriyor. Sonra varlık aleminden bahsediyor. Nergis çiçeği ‘Senin vazgeçilmez bir değerin var’ diyor Yunus Emre’ye. Yunus Emre de ‘Sen bu güzelliği kara topraktan mı aldın?’ diye sorunca nergis çiçeği ‘Ayın nuru, güneşin ışığından aldım’ diye yanıt veriyor. Yunus Emre ‘Neden boynun eğri?’ diye sorunca nergis çiçeği ‘Boynumun eğriliği kalbimin hakka doğruluğundandır’ diyor. Burada Yunus Emre mütevazılık dersi veriyor, kibrin yanlış olduğunu öğretiyor. Aslında ‘Sende bir güzellik var ama bu güzellik senden kaynaklanmıyor, ayın nurundan güneşin ışığından geliyor, Hak’tan geliyor’ diyor. Yunus burada nergis çiçeğinin tahlilini daha farklı yapmış. İşte bizim medeniyetimiz bu. Eğer biz şu anda hayran olduğumuz Batı medeniyetini taklit edeceksek onun arasında ceza, şiddet,  narsisizm ve narsisizmin verdiği acımasızlık vardır. Narsisizmin verdiği vahşi kapitalizm ve evliliği kadın erkek savaşlarına dönüştürmek vardır. Narsisizmin verdiği güçlü olanın haklı olacağı bir sistem vardır.”Prof. Dr. Nevzat Tarhan: “Yunus anlatılıyor ama felsefesi anlatılmıyor…”“Bizim şu anda eğitim sistemimizde Yunus anlatılıyor ama maalesef Yunus’un felsefesi anlatılmıyor” diyen Prof. Dr. Nevzat Tarhan, “Yunus'un felsefesi budur.  Bir çiçeğe Yunus'un bakış açısı farklıdır,  bir Yunan felsefesinin bakış açısı farklıdır. Böyle bir durumda bizi Yunan felsefesine hayran yapanlara yazıklar olsun diyorum.  Yani bizim bir çiçeğe bakışımızı bile doğru bir şekilde yapmamız lazım” dedi.Prof. Dr. Nevzat Tarhan: “Yunus Emre kullandığı yöntemde travma tedavisi yapmış”Fetret dönemine “Travma Çağı” benzetmesi yapan Prof. Dr. Nevzat Tarhan, Yunus Emre’nin üçüncü nesil psikoterapilerde kullanılan yöntemleri kullandığını belirterek şunları söyledi: “Mesela Yunus'un bir diğer özelliği de o dönemde travma tedavisi yapmış. Üçüncü nesil psikoterapiler var. Üçüncü nesil psikoterapilerde travma tedavisinde geçmişinde travma yaşayan bir kimse ele alınıyor. Mesela 12 yaşında annesini kaybetmiş, ondan sonra çok sevdiği annesini kaybettiği için artık hiç kimseyi sevemiyor. Bir analiz yapıp araştırıyoruz ki sevememesinin sebebi ‘Öyle taparcasına sevdiğim annemi kaybettim, şimdi birisini seversen onu da kaybederim. En iyisi hiç kimseyi sevmeyeyim’ diyerek öyle devamlı travmayı canlı tutuyor. Travmanın arkasında bunun olduğunu gördük. Burada uygulanan üçüncü nesil psikoterapiler var. ‘Acceptance and Commitment Therapy’ yani ‘Kabul ve yönet tedavileri’ diyoruz. EMDR diye bir teknik var, orada da beynin sağ ve sol kısımlarını kullanarak kişinin günlük hayatına etki eden çocukluk çağı travmalarını bugüne çağırarak çözüp yeni anlam yükleyip o travmayı tedavi edilmeye çalışılıyor. Yunus Emre, bu kullandığı yöntemde aslında travma tedavisi yapmış. Yani yaşadığı çeşitli hayat olaylarını canlandırıyor,  anlattırıyor insanlara. Daha sonra onlara yeniden bir anlam yükletiyor. Mesela nergis çiçeğine yüklediği bir anlam gibi. Tefekkür anlamı yükletiyor. Sen âşık ol ama ilahi aşkla bağlan diyor. Her şeyin ölümlü olduğunu, geçici olduğunu düşündüğün zaman, her şeyin gerçek sahibini bildiğin zaman, dünyada misafir olduğunu bildiğin zaman, zaten buradaki aşklara fazla değer verdiğini de görsün. Onlara ebedi zannederek, o aşkı yaşatmaya çalıştığını da fark ettirmeyi sağlıyor. Yani şiirlerinde böyle örnekler veriyor.”Prof. Dr. Nevzat Tarhan: “Yunus Emre ‘Ben aradan çıktım, Yaradan kaldı’ diyor”Yunus Emre’nin toplumun her kesimine mesajlar verdiğini kaydeden Tarhan, “Mesela ilim adamlarına ne örnek veriyor: ‘İlim ilim bilmektir, ilim kendin bilmektir’ diyor. ‘Bana seni gerek seni’ diyor. Bunu söylerken mesela böyle ilmi kullananları da, ilmi de, böyle yüksek yaratana, yaratıcıya bağ kurdurarak çözmeye çalışıyor. Bir başka konuda da ‘Ben aradan çıktım, yaradan kaldı’ diyor. Ne kadar kısa ve öz, o kadar güzel ki. Yani benim amacım seni yaradan ile buluşturmak’ diyor. O zaman medrese dili Arapça. ‘Niye Arapça yazmadın?’ diye soranlara  ‘İnsanlar Arapça'dan anlamıyorlar. Rabca’dan anlıyorlar’ diyor. Düşünebiliyor musunuz? Arapça’nın a’sını çıkarıyor insanlar Rabca’dan anlıyorlar diyor. Ve o kadar özet, güzel, bu kadar büyük bir anlamı güzelce, yani insanların Allah'a ulaşması için illa böyle dil şey gerekmiyor. Gönül dilini konuşturuyor” diye konuştu.Yunus Emre’nin yaşadığı çağla günümüzün çok farklı olmadığını belirten Prof. Dr. Nevzat Tarhan, “Günümüzde belki şu anda savaşlar yok ama kültürel emperyalizmin etkisindeyiz biz. Parasal, finansal, ekonomik emperyalizmden daha tehlikeli küresel emperyalizm tehdidi. Ve önümüzdeki 50 sene içerisinde dünyanın tek kültürü, popüler kültür olacak, Hollywood kültürü olacak. Eğer biz kendi medeniyet değerlerimizi, medeniyet coğrafyamızda yaşatmazsak” dedi.Prof. Dr. Nevzat Tarhan: “Bencil insanlar Yunus’u göremezler”Hacı Bektaş ve Hacı Bayram gibi nice değerli kişilerin toplumun pusulası olduğunu belirten Prof. Dr. Nevzat Tarhan, “O çağı aydınlatan güneşler, yıldızlar olmuş kişilerdir. Yunus Emre'yi de onun için bizim hiç olmazsa bu değerlerimizi, gençlere tanıştırmak, konuşturmak, onların anlayacağı dille, onu anlatmak gerekir diyerek şu sözü ile bitirmek istiyorum:  ‘Sen, ben denen yerde, Allah olmaz’ diyor. ‘Gir gönüle bulasın Tûr sen-ben dimek defterin dür’ diyor. Onun için insanlar sen ben derse, ego savaşları varsa orada Allah olmaz, Allah gönülden uzaklaşır’ diyor. Onun için ego savaşları yapmayalım. Ben, ben demek, bencil insanlar, Yunus'u, göremezler anlayamazlar. Ama kendi benliğini terbiye etmek isteyen insanlar, olgunlaştırmak ıslah etmek isteyenler, Yunus'ta birçok ipucu, birçok hazine bulurlar” dedi.ÜÜ Youtube hesaplarından canlı yayınlanan sempozyumda Yunus Emre şiirlerinden oluşan müzik dinletisi de sunuldu. Sempozyumun ilk oturumunda, Azerbaycan Milli İlimler Akademisinden Prof. Dr. Almaz Binnetova ‘Yunus Emre Aşkı’, Kırıkkale Üniversitesinden Dr. Öğretim Üyesi Fahri Atasoy “Yunus Emre’nin Türk Kültürüne Damga Vuran İnsan Tasavvufu”, Azerbaycan Milli İlimler Akademisinden Asif Bayramov da “Türk Felsefi Dünya Görüşü Bağlamında Yunus Emre” başlıklı konuşmalarını gerçekleştirdi.Sempozyumun ikinci oturumuna İstanbul Üniversitesinden Prof. Dr. Hayati Develi başkanlık yaptı. Marmara Üniversitesinden Prof. Dr. Mehmet Aça ‘Yunus Emre’de Anlam Arayışı’, Azerbaycan Milli İlimler Akademisinden Prof. Dr. Huraman Hümmetova ‘Yunus Emre Şiirinde İmgelerin Tezahür Biçimi’ ve Almanya – Türkiye Yazarlar Birliğinden Dr. Orhan Aras ‘Ahmet Yesevi’den Yunus Emre’ye Türk Dili’ başlıklı konuşmalarını gerçekleştirdi. Sempozyuma Rusya ve Türkmenistan’daki üniversitelerden de katılım oldu. St. Petersburg Devlet Üniversitesinden Prof. Dr. Appolinariya Avrutina “Rusya’da Yunus Emre Şiirlerinin Çevirileri” ve Şahnaz Kamalova “Göktürk Edebiyatı ve Yunus Emre Yaratıcılığı Arasındaki Paralellikler” başlıklı konuşmaları ile sempozyuma katıldı. Mahtamgulu Türkmen Devlet Üniversitesinden Doç. Dr. Dövletmırat Rahimov ve Doç. Dr. Amannepes Şıhnepesov da “Yunus Emre Eserlerinin Dili ve Çağdaş Orta Asya Türkmen Dili” başlıklı konuda birlikte görüş paylaştılar.

15 MAR 2021

Üsküdar Üniversitesi 56 Yeni Akademisyen Alacak!

Üsküdar Üniversitesi 2547 sayılı Kanun’un ilgili maddeleri, “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin yürürlükteki ilgili maddeleri ile “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” ve “Üsküdar Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Usul ve Esasları” hükümlerine göre öğretim elemanı alımı yapacak.Üsküdar Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, İletişim Fakültesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi’nin çeşitli bölümlerinde araştırma ve öğretim görevlisi olarak görevlendirilmek üzere 56 personel alımı yapılacak.Ayrıntı için: https://uskudar.edu.tr/tr/icerik/6473/13-03-2021-tarihli-ogretim-elemani-kadro-ilani

12 MAR 2021

Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy’un Bilinmeyen Yönleri Anlatıldı

Pandemi nedeniyle çevrimiçi düzenlenen “100. Yılında İstiklal Marşımız ve Mehmet Akif Ersoy” başlıklı panelde araştırmacı gazeteci Ömer Erbil ve Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hadiye Yılmaz Odabaşı, milli şair Mehmet Akif Ersoy’un bilinmeyen yönleri ve İstiklal Marşı’nın yazıldığı tarihsel dönemi ele aldı. Panelin moderatörlüğünü Tarih Bölümü Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Uygar Aydemir gerçekleştirdi. Araştırmacı gazeteci Ömer Erbil, senaryosunu yazdığı ve Mehmet Akif Ersoy’un hayatında çok bilinmeyen detayların anlatıldığı “Akif” belgeselinden bahsettiği konuşmasında milli şairin hayatındaki ilginç detaylardan bahsetti.Ömer Erbil: “Mehmet Akif Ersoy, İstiklal Marşı’nı milletine hediye etti”2021 yılının İstiklal Marşı kabulünün yüzüncü yılı olduğunu hatırlatan Ömer Erbil, “Milli Şair Mehmet Akif Ersoy’un ‘Allah bir daha bu millete İstiklal Marşı yazdırmasın’ dediği o hepimizi gururlandıran, tüylerimizi diken diken eden, kelimeleri bir top mermisi kadar ağır ve güçlü o şiiri milletine hediye etti. Bu şiiri Safahat’ına kendi kitabının içerisine de almadı. Millete İstiklal Marşı’nı hediye ederken o içinde bulunduğumuz dönemi hatırlayacak olursak, kendisinin Çanakkale destanında dediği gibi yedi düvelin coğrafyamıza, istiklalimize ve özgürlüğümüze saldırdığı bir dönemdi. Tek vücut olmuş Ankara’da bir avuç inanmış insanın bu ülkenin bağımsızlığı ve özgürlüğü için bir araya gelip mücadele ettiği yıllarda o istiklal marşını, o güzel kelimeleri, milletin ve cephedeki askerin ruhunu okşayan, ona cesaret veren, bu milletin vatanına ve toprağına sahip çıkmasını sağlayan dizeleri kaleme geçirdi. Akabinde mecliste en başta tabi Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün alkışlarıyla karşılanan, okunduğunda herkesin ayağa kalktığı İstiklal Marşı millete hediye edildi” diye konuştu.Ömer Erbil: “Gençlerimiz o dönemlerin kıymetini bilmiyor”“Çok zor günlerden ve dönemlerden geçtik. Maalesef tarih okuyuculuğumuzu da çok farklı yapıyoruz” diyen Erbil, “Bugünden geçmişi ve tarihi okumaya çalışarak eleştiri yapıyoruz, o yüzden de gençlerimiz o dönemlerin kıymetini bilmiyor. Çok kolay eleştiriyorlar geçmişin tarihini. Şöyle olsaydı, böyle olsaydı diye konuşuyorlar ama o günkü durumlarda ve şartları düşündüğümüzde çok da kolay olmadığını görüyoruz” dedi.Ömer Erbil: “Akif’i çok az biliyoruz”“Akif belgeselini yaparken onun bilmediğimiz, farklı bir yönünü işlemeye çalıştık” diyen Ömer Erbil, belgeselin çıkış öyküsünü şöyle anlattı: “Hepimizin bildiği üzere Mehmet Akif Ersoy, İstanbul Fatih ilçesinin Sarıgüzel Mahallesi’nde dünyaya gelmiş. Bunu kendisi ölmeden son birkaç ay önce gazetelere verdiği röportajlarda da görüyoruz. Fakat AK Parti Grup Başkan Vekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, yaklaşık iki yıl kadar önce ‘Akif Çanakkale Bayramiç doğumlu’ dedi. Akif’i az çok biliyoruz, bütün kaynaklar İstanbul Fatih’te doğduğunu gösteriyor. Turan Bey çıkarıp nüfus kâğıdını gösterdi. Gerçekten de doğum yeri Çanakkale Bayramiç ilçesi olarak yazıyordu. Çok büyük bir şaşkınlık yaşadım. Akabinde belgesel çıkabilir mi diye araştırmamı rica etti. Belgeselin hikâyesi aslında böyle başladı. Nüfus kayıtlarına baktık, gerçekten de doğum yeri Bayramiç yazıyor. Fakat Safahat da dâhil tüm kaynaklarda doğum yerini İstanbul olarak göstermiş. Osmanlı kayıtlarına da bakıldı. Osmanlı Devleti bildiğiniz üzere çok iyi arşivci bir devlettir, her şeyi kayıt altına alır. Osmanlı memurları için hazırladıkları Sicil – i Umumiye’ye baktık. O kayıtlarda da Bayramiç olarak yazıyor. Bizi hayrette bırakan ve ezber bozan bu bilgiyi araştırmaya başladık.”Aslında bu bilginin Prof. Dr. Kaya Bilgegil tarafından 1960’lı yıllarda ilk defa ortaya atıldığını fakat daha sonra çok fazla üzerine gidilmediğini kaydeden Ömer Erbil, Prof. Dr. Uğur Derman’ın daha önce birkaç makalede bu konuya değindiğini gördüğünü söyledi.Ömer Erbil: “İstanbul’da doğmuş ama nüfusa girdiği kayıt Bayramiç olarak geçmiş”Araştırmaya başladıklarında Mehmet Akif Ersoy’la ilgili ilginç bilgilere ulaştıklarını belirten Ömer Erbil, “Arnavutluk’un İpek kazasından göç eden ve İpekli Tahir Efendi olarak bilinen babası, İstanbul’da medresede yatılı olarak okumuş. İmamlık yapıyor, vaazlar veriyormuş. Tam Mehmet Akif’in dünyaya geldiği 3-4 aylık süre içerisinde Bayramiç’e tayini çıkmış. Tahir Efendi’nin Bayramiç’e gönderilmesinin temel sebeplerinden biri de kendisinin Arnavutça biliyor olması, Bayramiç’te çok sayıda Boşnak ve Arnavut’un göçmen olarak yerleştirilmiş olması" ydı. Oradaki insanlara daha rahat ulaşılabileceği düşüncesi ile Tahir Efendi Bayramiç’e imam tayin edilmiş. O zamanlarda Çanakkale kaza, Biga ise sancaktı. Akif’in küçüklük döneminde babası nüfus kaydını Biga sancağı Bayramiç ilçesine aldırmış. İstanbul’da doğmuş ama nüfusa girdiği kayıt Bayramiç olarak geçmiş” dedi.İpekli Tahir Efendi’nin bunu neden yaptığını anlamak üzere o tarafa yöneldiklerini kaydeden Ömer Erbil, “Hem Mithat Cemal’in hem Eşref Edip Fergan’ın Akif’in Bayramiç meselesi ile ilgili yazdığı metinlere ulaştık. Eşref Edip bu konuyla ilgili ‘El Ensar’da bir çocuk vardı, Bayramiçli’ydi’ derdi. Ona hemşerim diyordu. Biz onun çocukluğunun Bayramiç’te geçtiğini, ilk yüzmeyi ve tahin helvasını Bayramiç’te öğrendiğini, aşırı derecede çok sevdiğini öğrendik. Bayramiç 17’nci yüzyıldan beri tahin helvası yapılan bir yer ve aslında Türkiye’nin tahin helvasını Bayramiç’ten öğrendiği gerçeğiyle karşılaştık. Hala bu geleneği devam ediyor. Akif, helvayı orada öğrenmiş, orada tatmış” dedi.Ömer Erbil: “Babası, Mehmet Akif’in iyi bir eğitim almasını istemiş”Kıbrıs Üniversitesi’nden Doç. Dr. Hayrettin Parlakyıldız da bu konuyla ilgili son dönemde bir araştırma yaptığını belirten Ömer Erbil, “Kendisine ulaştık. Akif’in Mısır’da hemşerim dediği Eşref Bey’in eşine ulaşmış. Biz Firdevs Hanım’a ulaşamadık çünkü araştırmaya başlamamızdan 1 yıl önce vefat etmiş. Hayrettin Hocamız Firdevs Hanım ile konuşarak birebir dinlemiş. Firdevs Hanım, ‘Eşref Bey akşam eve geldi. Biliyor musun hocamız Mehmet Akif Bayramiçli’ymiş.  Bana hemşerim dedi, onur duydum’ dedi. Burada karşımıza bir soru çıktı. Neden İpekli Tahir Efendi, Akif’i İstanbul’da doğmuş olmasına rağmen Bayramiç’e kaydetti? Bu sorunun cevabı hakkında hocalarımızın ve konunun uzmanları tarihçilerimizin söyledikleri ile bizim yaptığımız değerlendirme aynı noktaya çıktı. O dönemde İstanbul’da yatılı okulda okuyabilmenin şartı, İstanbul dışında doğumlu olmakmış. Böyle bir durum var ve İstanbul dışında doğumlu olanlar İstanbul’daki yatılı okullara çok rahatlıkla kayıt yaptırabiliyormuş. İpekli Tahir Efendi’nin Akif’i Çanakkale Bayramiç’e kaydettirmesinin nedeninin bu olduğunu düşünüyoruz. Tahir Efendi çok değerli bir bilim insanı. Kendisi daha sonra İstanbul’da Fatih’in kürsüsüne çıkacak kadar bilgiye sahip bir vaiz. Mehmet Akif Ersoy’u babası yatılı mektebe gönderiyor. Daha sonra oradan baytar mektebine gidişi babası vefat ettikten sonra gerçekleşiyor. Babası yatılı okul ve okumanın kıymetini bilen bir evlat yetiştirmeye çalışmış” diye konuştu.Ömer Erbil: “İstanbul vefasını gösteremedi”Mehmet Akif Ersoy’un, yaklaşık 4-5 yaşlarına kadar Bayramiç’te bir çocukluk geçirdiğini kaydeden Ömer Erbil, “Daha sonrasında da Ramazan aylarında İstanbul’da okullar ve medreseler tatil olduğu için Tahir Efendi’nin her tatil döneminde Bayramiç’e vaaz etmeye, oradaki halkı bilgilendirmeye gittiğini söyleyebiliriz. Mehmet Akif Ersoy’un 9-10 yaşlarına kadar Bayramiç geçmişi olduğu gerçeği ile karşılaştık. Bayramiç’te Akif’in kaldığı ev bulundu. Bu ev maalesef 1996 yılında Koruma Kurulu’nun kararı ile tehlike arz ettiği gerekçesi ile yıkılmış. Eski fotoğrafları bulundu. Arsa olduğu gibi duruyordu. Çanakkale Milletvekili Bülent Turan Bey, sahip çıkmış, sponsor bulmuş. Devlete de bu konuda bir yük bindirmeden, Bayramiç Belediyesi’nin de desteği ile orjinaline yakın bir şekilde restore edip ayağa kaldırmış. Orada bir Mehmet Akif Ersoy müzesi oldu. Mısır Apartmanının müze olarak açılışı bugün yapıldı, orada geçirdiği son yılları galeri olarak görülebiliyor.  Bu gurur verici çünkü İstanbul maalesef bu vefayı gösterememiş. Fatih’te doğduğunu bildiğimiz ev artık yok, onun yerine kocaman bir apartman dairesi dikilmiş. Kapısında da ‘Mehmet Akif Ersoy daha önce buradaki bir evde dünyaya gelmiştir’ yazan hiç Mehmet Akif Ersoy’a yakışmayan bir tabela asılmış. Burdur ve Kastamonu da aslında Mehmet Akif Ersoy’a sahip çıkmamış. Aslında buralarda da Çanakkale Bayramiç’teki gibi Akif’e saygı ve o büyük insanın onuruna yakışır bir sahiplenme olmalı” dedi. Mehmet Akif Bey’in ünü, şanı ve şöhretinin Anadolu topraklarının çok dışına çıktığını belirten Ömer Erbil, “Uzakdoğu’da, Afrika’da ve Arabistan’daki insanlar ve Türk dünyasındaki insanlar da Akif’i çok iyi biliyor, yazdıklarını takip ediyorlarmış. Zaten İslam Şairi sıfatı da buradan geliyor” dedi.Ömer Erbil: “Çanakkale Destanını anlattığı dizeleri işlememek olmazdı”Belgeselde Mehmet Akif’in Çanakkale Destanını anlattığı dizelerine de belgeselde yer verdiğini belirten Ömer Erbil, “O güzel dizeleri de işlememek olmazdı. Mehmet Akif, Çanakkale Savaşı’nı hiç görmedi. Birçok edebiyatçı hat mecmuasının önderliğinde ve Enver Paşa’nın isteğiyle Çanakkale’ye götürülmüş kahramanlık şiirleri yazdırılmıştır ama Mehmet Akif Bey gitmemiştir. Çünkü Mehmet Akif Bey’in teşkilatçı kimliği ve çok iyi hatip olmasından kaynaklı onun başka bir görevi vardı o yıllarda. Bir Berlin seyahati vardır. Berlin’e gidiş sebebi de oradaki Müslüman Almanların İngiliz ve Fransız cephelerinde bize karşı Almanlara karşı savaştığı, oradan elde edilen esirlerin ikna edilmesi için Mehmet Akif Bey Berlin’e götürülmüştür. Çünkü İngiliz ve Fransızlar, sömürgesindeki Müslümanları ‘Halife Almanlar tarafından esir alındı biz halifeyi kurtarmak için savaşıyoruz’ diyerek Müslümanları cepheye taşımışlardır. Almanlar bu cephelerde çok büyük yenilgiler alınca ele geçen esirlere bunun böyle olmadığını anlatmak ve bunları anlatıp onları kendi ülkelerine gönderip gerçeği anlatmaları düşüncesiyle Mehmet Akif Bey’i davet etmişlerdir. Mehmet Akif Bey seve seve Berlin’e gitmiştir” dedi.Mehmet Akif Ersoy’un Berlin görevinden sonra Osmanlı’ya karşı ayaklanan kabileleri ikna etmek için Arabistan’a gittiğini kaydeden Ömer Erbil, “Arabistan çöllerinde Çanakkale Zaferi’nin kazanıldığının müjdesini orada almıştır. Çanakkale Destanını da Necid çöllerinde yazmaya başlamıştır. Bu gerçeği de belgeselin içinde işledik. Sonunda da Mehmet Akif’in ‘Resmim İçin’ şiirinin finaliyle ve Beyazıt Camiindeki cenaze töreninin kaydıyla bitirdik” dedi.Ömer Erbil: “Cumhurbaşkanı Erdoğan, ‘Resmim İçin’ şiirini okudu”Belgeselde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da Ersoy’un “Resmim İçin” şiirini okuduğunu belirten Ömer Erbil, “Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan çok güzel şiir okur. Resmim İçin şiirini okuması için kendisinden ricada bulunduk. Filmin hikayesini ve durumu değerlendirdiğinde kabul etti. Bize çok büyük onur verdi. O şiiri bizzat bize okudu ve bu da bir ilk oldu. Sayın Cumhurbaşkanımız ilk defa bir belgesel filminde özel bir şiir okumuş oldu. Vakti kısıtlı olduğu için mecliste belli bir bölümü izleyebildi ve bizden bir kopyasını istedi. Akşam Emine Hanım ile izlediğinde ‘Torunlarıma bırakacağım en güzel miras’ sözünü söylemiş” dedi.Doç. Dr. Hadiye Yılmaz Odabaşı: “Marşlar biz olmanın sembolü”Üsküdar Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı ve Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hadiye Yılmaz Odabaşı, marşların sembolik anlamlarından ve oluşturduğu psikolojik etkilerden bahsetti. Milli marş ve sembollerin tarih boyunca topluluklar ve devletler için çok önemli birleştirici bir unsur olduğunu kaydeden Doç. Dr. Hadiye Yılmaz Odabaşı, İstiklal Marşı’nın ülkemizin varlık, birlik ve bağımsızlık sembolü olduğunu söyledi.Konuşmasında İstiklal Marşı başta olmak üzere bu tür sembollerin arkasında yatan motivasyonlarını ortaya koyan Doç. Dr. Hadiye Yılmaz Odabaşı, “İstiklal Marşı gibi sembollerimiz 19. Yüzyılın esas itibariyle üretimleri, bir anlamda icadı diyebiliriz. İnsan topluluklarının birlik ve beraberliklerinin sembolleri, özellikle de milli marşlar. Birlik ve beraberlik ihtiyacı, biz olmanın sembolü” dedi.Doç. Dr. Hadiye Yılmaz Odabaşı: “Ait olma duygusuyla benlik saygısı artıyor”Geçmişten günümüze insan topluluklarının semboller seçmelerinin arkasındaki motivasyona değinen Doç. Dr. Hadiye Yılmaz Odabaşı, şunları söyledi: “İnsanoğlu en eski zamanlardan günümüze kadar bu psikolojiyi yaşıyor. Kimimiz İstiklal Marşı okunduğunda duygulanıyor, kimimiz ağlıyor, kimimiz titriyoruz. Yani ideolojik siyasi herhang bir sorunu olmayan tüm vatandaşların benzer yaşadığı duygular. İnsan sosyal bir varlık. En başından itibaren birçok sosyal grup içerisindeyiz. Bir de daha geniş gruplarımız var. Etnik grubumuz, dini grubumuz. 19. Yüzyıldan itibaren o grubumuz ulus devleti adını alacak, ulusal grubumuz olacak. Bu gruplar içerisinde o birliğin, beraberliğin bizlik duygusunun sağlanabilmesi açısından bu semboller son derece önemli. Çünkü bu semboller vasıtasıyla bu topluluk duygusu öncelikle belirecek. Grupla o grubu meydana getiren bireyler arasında da bir etkileşim söz konusu. Dolayısıyla içinde bulunduğumuz o grup ne kadar belirginleşirse o ait olma duygusuyla aslında bireyin de benlik saygısı artıyor. Dolayısıyla mutlu hissediyoruz. Güvende hissediyoruz. Biz bireyler olarak topluluk içerisinde bu duyguları ürettikçe de grubun bütününe de aynı duyguyu kanalize ediyoruz. Grubun varlığı bizde benlik algısını, benlik saygısını yükseltirken her üyenin benlik saygısının yükselmesiyle birlikte kap kimiliğimiz güçleniyor.”

12 MAR 2021

Üsküdar Üniversitesinden 23 Bin Öğrencisine ZOOM Lisansı!

Önemli yatırımlar ile sağlam teknolojik altyapı oluşturan Üsküdar Üniversitesi, Pandemi sürecinde öğrencilerine uzaktan, kesintisiz eğitim olanakları sunmak üzere “Fi-Jital Üniversite” kavramını hayata geçirmişti. Bu adımla birlikte öğrenciler üniversitenin hem fiziki hem de dijital eğitiminden en efektif şekilde yararlanıyor. Birçok dijital platform üzerinden gerçekleştirilen uzaktan eğitim ders ve uygulamalarıyla Üsküdar Üniversitesi öğrencileri, ALMS programı ile sanal sınıf uygulaması Perculus’a girerek senkron (canlı) şekilde online eğitim alabilirken şimdi Zoom ile iş birliğine gidildi. ALMS üzerinden Zoom’ a girerek senkron (canlı) eğitim yapılması ve yapılan derslerin kayıt ve yeniden izlenmesine yönelik entegrasyon çalışmaları ise ayrıca sürdürülüyor.İnteraktif Katılım Kolaylaştı Öğrencilerinin online derslerden daha fazla verim alabilmesi adına önemli bir adım daha atan üniversite, akademik kadroyla birlikte her bir öğrencisi için toplam 23 bin Zoom lisansı satın aldı. Öğrencilere daha kolay interaktif katılım imkânı sunan, etkileşim ve süre sınırının olmadığı STIX programı üzerinden, Yüksek Lisans derslerinin Zoom yazılımı aracılığı ile verilmesi testlerinden sonra, şimdi de alınan Zoom lisansları ile ALMS üzerinden Zoom yazılımı kullanılarak dersler yapılacak. Zoom derslerinde, tüm öğrenciler kişi sınırı olmaksızın kameralarını da açık tutabilecek. Mikrofon ile anında katılım sağlayabilecek. Böylece daha interaktif yapılacak derslerde öğrenme veriminin artması ve etkileşimin üst düzeye taşınması amaçlanıyor.Öğrenciler çok daha nitelikli eğitim alabilecek...ZOOM programından online toplantı ve konferanslardan da yararlanabilen akademisyenler ve öğrenciler aynı zamanda Üsküdar Üniversitesi Bilgi Teknolojileri Direktörlüğü’nün geliştirdiği STIX programı (stix.uskudar.edu.tr) ile birbirleriyle iletişim halinde olarak bilgi, belge ve ödev paylaşımını 7/24 sağlayabiliyorlar.

12 MAR 2021

Prof. Dr. Sinan Canan: “Dijital Dünyada Rahatlığa Düşmek Üzereyiz”

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı İstanbul Kalkınma Ajansı desteğiyle Üsküdar Belediyesi tarafından hizmete açılan ve ücretsiz olarak faaliyet gösteren Atölye Üsküdar Girişimcilik ve İnovasyon Merkezi’nde, Üsküdar Üniversitesi Genç Beyinler Akademisi Direktörü Dr. Nebiye Yaşar’ın moderatörlüğünde Prof. Dr. Sinan Canan ile “Dijital Çağda İnsan Kalmak” konulu gençlik webinarı gerçekleştrildi.  Yüzlerce genç girişimcinin çevrimiçi katılım sağladığı webinar programında; her yönüyle dijitalleşmeye doğru yönelen günümüz dünyasında dijitalleşmenin neye karşılık geldiğini, etki alanını ve gücünü anlamak, imkânlarından ve nimetlerinden faydalanmanın önemi konuşuldu.“Standart meslekler yapay zekâlara devredilecek”Robotların her alana girmesiyle birlikte gençlerde artan stres ve iş kaygısı hakkında değerlendirmelerde bulunan Canan; “Bugün hazırda var olan standart meslekleri yapmayı düşünen hemen hemen tüm arkadaşlarım en iyi ihtimalle kariyerlerinin ortasında bir yerde işsiz kalacaklar. Bu işlerin neredeyse tamamı çok kaprissiz, ucuz ve doğum izni gibi şeyler istemeyen yapay zekâlara devredilecek. İnsanlar bilgisayarın yapabileceği işleri yapmak için mi bu dünyaya geldi? Sanayi Devriminden beri, 200- 250 yıldır bunları yapıyoruz ama artık şunu sormamız lazım, ‘İnsanı işleyen bir makineden, buhar makinesinden ya da bir bilgisayardan farklı kılan şey nedir?’ Biz icat eden, sınırları zorlayan, hiç yapılmamışı yapan, daha doğrusu bunun için dizayn edilmiş varlıklarız. Tabiatta insanın nasıl hayatta kaldığının hikâyesine bakacak olursak orada dehşetli dersler var. Ama maalesef sadece bugünü anlamak için uğraşıp ‘Biz nereden geliyoruz?’ olayına çok fazla bakmıyoruz. Esas vasfımızı kaydedip, dijital dünyada rahatlığa ve gevşekliğe düşmek üzereyiz.” Dedi.“Yapay zekânın hükümranlığından kurtulmanın tek yolu cesaret ”Yapay zekânın hükümranlığından kurtulmanın yollarından bahseden Canan; “Bilgisayar bugün yeryüzünde var olan müziklerin hepsinden çok daha eğlenceli, daha dikkat çekici, listelerde bir numara olacak müziği yapabilir ama müziği icat edemez. Olmayan bir sanat dalını ortaya koyamaz. İnsanın görevi hayatı dikkatli bir şekilde yaşayıp, deneyimlerini farklı bir kafayla birleştirip sonuç ortaya çıkartmaktır. Burada farklı kafadan kastım ise şu; mesela herkesin parmak izi farklıdır, kafası farklıdır. Bizi yapay zekânın hükümranlığından kurtaracak tek yol cesaretle bir şeyler yapmaktır. İstediğiniz mesleği yapın. Hayatta karşılaştığınız şeyleri sanat anlamında, düşünce anlamında, teknoloji anlamında bir şeylere dönüştürme özgürlüğünüz her zaman var. Burası rahat etme yeri değil, illa bir arıza çıkacak. Hayatı genişletmek, yeni şeyler öğrenmek, daha önce öğrendiklerinin doğru olup olmadığını merak etmek, kendisiyle sohbet etmek bunlar önemli şeyler.” İfadelerini kullandı.“Yapay zekâdan değil, insan zihninin kötülüğünden korkuyoruz” Gençlerin yapay zekâ korkusuna da değinen Canan; “Mesela bilim kurgu filmlerinde yapay zekâ korkusu, makineler dünyayı ele geçirecek korkusu pompalanıyor. Aslında bu korkunun arka planında yapay zekâ yok. Yapay zekâ dediğiniz şey sonuçta bir makinedeki yazılım. Öğrenme özelliği var ve siz ona hangi algoritmayı çizerseniz onu öğreniyor. Örneğin yapay zekâ ile çalışan temizlik robotları var. Diyelim ki bir laboratuvara bir temizlik robotu aldınız ve 100 yıl çalıştı. Laboratuvarı her gün daha güzel temizliyor, sürekli öğreniyor ama 100 yıl ya da 1000 yıl sonra o yapay zekâ robotu ‘Çıkıp bir de koridoru temizleyeyim’ demeyecek. Çünkü robot, algoritmasında olmayan bir şeyi yapamaz. Zaten yapay zekâdan korkmamamızın sebebi algoritmayla sınırlı olması. Asıl korkumuz, yapay zekânın arkasındaki programlayıcı insan zihninin potansiyel kötülüğü. Çünkü onun bize ne yapacağı belli değil. Ben ona ‘yatay zekâ’ diyorum. Hep aynı düzeyde, değişmeyen, gelişmeyen, ezberlerinden kurtulamayan. Bu durum insanda da vardır ve çok tehlikelidir.” Şeklinde konuştu.Webinar öncesinde Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen’i ziyaret eden Prof. Dr. Sinan Canan’a, Türkmen tarafından günün önem ve anlamına dair hediye verildi. Webinar programının gerçekleştiği “Atölye Üsküdar” bir girişimcilik ve inovasyon projesinin merkezidir. Proje kapsamında girişimciler için ofisler, eğitimler için interaktif sınıflar ve Ar-Ge projelerinin hayat bulacağı bir atölye olmak üzere üç temel alan kurulmuştur. 700 metrekare alanda, lazer CNC’den frezeye, üç boyutlu yazıcılardan sanal gerçeklik ve artırılmış gerçeklik sistemlerine, insansı robotlardan iş istasyonlarına, robotik kodlama, yapay zeka, nesnelerin ağı gibi eğitim kitleri ve her türlü atölye ekipmanları bulunmakta. Üsküdar Belediyesi Hizmet Binası’nda bulunan Atölye Üsküdar Girişimcilik ve İnovasyon Merkezinden faydalanmak isteyen gençler www.atolyeuskudar.com adresinden detaylı bilgi alabilir ve online kayıt yaptırabilirler. Her fikre ve her sektöre açık olan Atölye Üsküdar Girişimcilik ve İnovasyon Merkezi başta üniversite öğrencileri, akademisyenler ve profesyoneller olmak üzere her girişimciye hitap ediyor. Webinarı izlemek için;https://www.youtube.com/watch?v=PHHfm0K47b8

10 MAR 2021

Doç. Dr. Hadiye Yılmaz Odabaşı: “İstiklal Marşımız Ülkenin Varlık, Birlik ve Bağımsızlık Sembolüdür

Üsküdar Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hadiye Yılmaz Odabaşı, İstiklal Marşı’nın ülkemizin varlık, birlik ve bağımsızlık sembolü olduğunu söyledi.Milli sembollerin ortaya çıkışı tesadüf değildi19’uncu yüzyıl  sonundan itibaren marşlar, bayraklar, bayramlar gibi milli semboller birlik ve beraberlik duygusunun paylaşılmasında vazgeçilmez unsurlar haline geldiğini belirten Doç. Dr. Hadiye Yılmaz Odabaşı,  “Şüphesiz bu olgunun 19. Yüzyıl sonundan itibaren belirginleşmesi, bir tesadüf değildir; zira aynı tarih, ulus devletlerin de yaygınlaştığı döneme işaret eder. Ünlü sosyal psikolog Serge Moscovici, yeni bir kolektif yaşam biçiminin doğumunun yeni insan tipini de doğurduğunu saptamıştır. Gerçekten de ulus devletlerle birlikte hem yeni bir kolektif yaşam hem de bu kolektif yaşamın öznesi olan ‘yeni insan’ tipi adım adım şekillenmiştir” dedi.Milli marşlar ulus devletleri somutlaştırırBu yeni insan topluluğunun birlik ve beraberliğinin, kimlik ve aidiyet duygusunun ortaya çıkışı ve pekiştirilmesinde marşlar gibi milli sembollerin önemli bir işlev gördüğünü kaydeden Doç. Dr. Hadiye Yılmaz Odabaşı, “Çünkü ulus devlet doğuştan gelmemiştir, bu nedenle öğrenilmesi gereken bir olgudur. İşte bayrak, marşlar gibi milli semboller ulus devlet gibi soyut bir olguyu somutlayarak gözle görülür hale getirir. Böylece uluslarda milli benlik algısıyla birlikte ulusal bir kimlik ve aidiyet duygusu gelişir. Bu süreçte bu semboller pek çok anlam yüklenirler. En başta da bir ülkenin varlığı, bütünlüğü ve bağımsızlığını simgelerler” diye konuştu.İstiklal Marşı, bir dönüşümün eseridirBir imparatorluk olan Osmanlı’da tam anlamıyla İstiklal Marşı’nın işlevini yüklenmese de bir Mehter Teşkilatı’nın bulunduğunu kaydeden Doç. Dr. Hadiye Yılmaz Odabaşı, “19. Yüzyıl başında II. Mahmut’la birlikte Mehter Teşkilatı Muzika-yı Hümayun Teşkilatı’na dönüştü ve 1829’da Mahmudiye Marşı bestelendi. Bundan sonra da her sultan adına yeni bir marş bestelendi. Sultan Mecit Marşı ise bir tür milli marş olarak kabul edilmişti. Milli Mücadele yıllarında TBMM’nin kurularak ‘hâkimiyet bila kaydü şart milletindir’ esasının kabul edilmesi, aslında açık bir şekilde yeni bir kolektif yaşamın inşa edildiğini gösterir. Bir soy ve şahsın hâkimiyeti anlayışından halkın hâkimiyeti anlayışına geçilmesi, elbette daha önceki sultanlar için bestelenen marş anlayışını da değiştirmiştir. İşte İstiklal Marşımız böyle bir dönüşümün eseridir; İstiklal Marşımız halkımızın marşıdır” diye konuştu.İstiklal Marşı Yarışması, milli birlik ve heyecanı canlandırmak için düzenlendiTBMM’nin açılması, ilk kanunların çıkarılması, Teşkilatı Esasiye Kanunu’nun hazırlanması, düzenli ordu teşkilatının oluşturulması gibi bir dizi gelişme arasında 1920 yılı sonunda Meclis’in bir İstiklal Marşı yarışması açtığını kaydeden Doç. Dr. Hadiye Yılmaz Odabaşı, “Görüldüğü gibi, bu yarışmanın tarihi de tesadüf değildir. Aslında savaş ortamında olunmasına rağmen kanunlarından ordusuna yeni bir devlet teşkilatı yapılmaktadır. Yeni kurulan bir devletin devlet teşkilatı yanında bir de milli marş ihtiyacı içine girdiğini görüyoruz. Hükümete bu teklifi götüren İsmet Paşa olmuştur ve gerekçesi de milli birlik ve heyecanı canlandırmaktır” diye konuştu.Vatanperver Mehmet Akif Bey, büyük hizmetlerde bulunduMehmet Akif Bey’in bu günlerde henüz Ankara’ya geçmediğini kaydeden Doç. Dr. Hadiye Yılmaz Odabaşı, şunları söyledi: “Ancak Balkan Savaşı’ndan beridir Beyazıt, Fatih ve Süleymaniye camilerinde verdiği vaazlarla, Sırat-ı Müstakim’de yazılarıyla, Teşkilat-ı Mahsusa içindeki faaliyetleriyle, 1914’te Berlin’de Osmanlılara karşı savaşan Müslüman askerlere yönelik konuşmalarıyla bir vatanperver olarak büyük hizmetlerde bulunmuştur. Mehmet Akif İstiklal Marşı yarışmasına para mükâfatı nedeniyle önce katılmak istemez. Nitekim 500 liralık ödülü alınca da Hilal-i Ahmer’e bağışlayacaktır.”10 günde yazıldıMehmet Akif Ersoy’un, İstiklal Marşı’nı 24 Nisan 1920’de geldiği Ankara’daki Tacettin Dergâhı’nda 10 günde yazdığını belirten Doç. Dr. Hadiye Yılmaz Odabaşı, “17 Şubat 1921’de Sebîlürreşâd’ın ilk sayfasından “Kahraman Ordumuza” ithaf edilerek yayımlanır. Mustafa Kemal Paşa, ‘Bu marş, bizim inkılabımızın ruhunu anlatır... İstiklal Marşı’nda davamızı anlatması bakımından büyük manası olan mısralar vardır. En beğendiğim yeri şu mısralardır: ‘Hakkıdır hür yaşamış bayrağımın hürriyet, hakkıdır Hakk’a tapan milletimin istiklal.’ Benim bu milletten asla unutmamasını istediğim mısralar işte bunlardır… Bu demektir ki efendiler Türk’ün hürriyetine dokunulamaz!’ sözleriyle marşın kıymetini dile getirir” diye konuştu.2021 yılının İstiklal Marşı ve Mehmet Akif Ersoy Yılı ilan edilmesi çok anlamlıdırİstiklal Marşı’nın bir milli sembol olarak pek çok anlam içerdiğini kaydeden Doç. Dr. Hadiye Yılmaz Odabaşı, “Milletler milli sembolleri yardımıyla milli kimliklerini, birlik ve beraberlik duygularını ve benlik saygılarını pekiştirirken bu sembollere dair yıldönümleri vasıtasıyla tüm bu paylaşılmış olumlu duygular hatırlanmakta, tazelenmektedir. Bu yönüyle 2021 yılının İstiklal Marşı ve Mehmet Akif Ersoy yılı ilan edilmesi, tarihsel ortak hafızanın güçlenmesi, dolayısıyla bugün ve gelecek için geçmişin olumlu duygularının diri tutulması ülkemiz ve milletimizin şüphesiz yararınadır” şeklinde konuştu.İstiklal Marşı’nın 100’üncü yılı bir panelle kutlanacakDoç. Dr. Hadiye Yılmaz Odabaşı, bu amaçla Üsküdar Üniversitesi olarak 12 Mart 2021 Cuma günü saat 11.00’de gerçekleştirecekleri çevrimiçi panelde Mehmet Akif Ersoy’u rahmet ve minnetle bir kez daha anarken İstiklal Marşı’nın kabulünün 100’üncü yılını kutlayacaklarını kaydetti.

08 MAR 2021

Sosyoloji Staj Seminerlerinin İlki Gerçekleştirildi...

“Psikolojinin ne olduğu bilinmiyorken ben sosyoloji okudum”Sosyoloji bölümü hakkında fikirlerini paylaşan Gülerler; “Psikolojinin ne olduğu bilinmiyorken ben sosyoloji okudum. Sosyoloji okuduğum zaman kimse sosyoloji nedir diye bilmiyordu. Ben ne yapacağım, mezun olduğumda ne olacağım diye çok düşündüm. Ama mezun olduktan sonra ve yıllar geçtikçe aslında sosyolojinin çok verimli bir bölüm olduğunu, verimli iş sahalarına sahip olduğunu öğrendim. Tabii ki zamanın da ilerlemesiyle birlikte farkına vardım. Şu anda iyi ki sosyoloji okumuşum diyorum. Ben sosyolojiyi hayatımda farklı farklı yerlerde kullandım.” şeklinde konuştu.“Üsküdar Üniversitesinde bizim departmanda çalışan öğrenciler çok şanslılar”Çalıştığı şirketlerden çok faydalandığını dile getiren Gülerler; “Bizim zamanımızda bu kadar çok iş imkânı yoktu. Kişiler üniversiteden mezun olduktan sonra genelde iş deneyimleri olmadıkları için yurt dışına gidiyorlardı. Benim böyle bir imkânım olmadığı için daha çok yarı zamanlı organizasyonlarda çalıştım. O dönemdeki etkinliklerde tabii ki bu şekilde değildi. Üsküdar Üniversitesinde bizim departmanda çalışan öğrenciler çok şanslılar. Okuduğum üniversite devlet üniversitesi olduğu için hiçbir şekilde iş imkânı, staj imkânı yoktu. Ben yarı zamanlı etkinliklerde hosteslik yaparak çeşitli organizasyonlarda katılarak CV’mi biraz doldurmaya başladım. Üniversiteden mezun olduktan sonra CV’mi üç beş tane şirketle doldurdum. Bu şirketlerin bana çok büyük faydası dokundu.” ifadelerini kullandı.“Büyük şirketlerde çalışmamın arkasında sosyoloji bölümü var” Endüstri sosyolojisinden söz eden Gülerler; “2007’de etkinlik ve organizasyon üzerine kendi şirketimi kurdum. Kendi şirketimde aynı şekilde etkinliklere, organizasyonlara, seminerlere devam ettim. Özellikle kendi şirketimde motivasyona yönelik insan kaynakları departmanları da gelişmeye ve büyümeye başladı. O şirketler mali işlerden ya da muhasebe işlemlerinden çıkıp artık çalışanlara yönelik ne tür aktiviteler yapılmalı, çalışanların ne tür mutlulukları sağlanmalı gibi birtakım faaliyetlere geçiş yaptı. Ben sosyoloji içerisinde endüstri sosyolojisi okuduğum için bana çok büyük artıları oldu. Şu anda gündemde olan X, Y, Z kuşaklarının toplumu nasıl etkilediğini, nasıl bir yapılanmaya doğru gittiğini kendi şirketimde de uygulamaya başladım. İnsanların çalışırken verimliliğini ne arttırır, motivasyonlarına etki eden şeyler nelerdir, sadece maddi olanaklar yeterli midir gibi sosyolojik araştırmaların hepsi sosyolojide öğrendiğim istatistik bilgilerdi. Endüstri sosyolojisi, o dönemde elde ettiğim bilgilerin şu anda toplumda nasıl yerleştiğini görebilmemi sağladı. Büyük şirketlerde çalışmamın arkasında sosyoloji bölümü var.” dedi.

25 ŞUB 2021

Arslan: “Azerbaycan Yenilgisinin Yol Açtığı Gerilimin Boyutunu Gösteriyor”

Üsküdar Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce)  Bölüm Başkanı Prof. Dr. Havva Kök Arslan, Ermenistan’da yaşanan darbe girişimine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.Azerbaycan yenilgisinin yankıları olarak değerlendirilebilirProf. Dr. Havva Kök Arslan, Ermenistan’da ordunun hükümete yönelik yaptığı istifa çağrısını bir darbe girişimi olarak nitelendiren Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan halkı sokaklara çıkmaya ve orduya karşı koymaya çağırdığını söyledi.  Prof. Dr. Havva Kök Arslan, “Bu durum aslında Azerbaycan’a karşı uğradığı yenilgi sonucunda işgal ettikleri topraklardan çekilmeyi kabul eden Ermenistan hükümeti ile ordu arasındaki gerilimin geldiği boyutu gösteriyor” dedi.Türkiye her zaman sivil idareyi desteklemelidir15 Temmuz 2016 darbe girişimine maruz kalan Türkiye’nin ilkesel olarak her türlü darbe girişimine dünyanın neresinde olursa olsun karşı çıkmalı ve sivil idareyi desteklemesi gerektiğini belirten Prof. Dr. Havva Kök Arslan, “Bu Ermenistan’daki durum için de geçerlidir. Ermenistan’da orduya karşı sivil iktidara verilecek destek ülkemizin darbeler konusundaki tutumunun ne kadar tutarlı olduğunu gösterecektir” dedi.Rusya’nın desteği, Türkiye ve Rusya’yı karşı karşıya getirebilirProf. Dr. Havva Kök Arslan, şunları söyledi: “Bununla beraber, bölgedeki ABD-Rusya rekabetinin sonucu olarak Ermenistan’daki olası bir darbe bölgenin daha da karışmasına sebep olabilir. Her ne kadar Kremlin, mevcut gerginliği Ermenistan’ın iç sorunu olarak gördüğünü beyan etmişse de Paşinyan hükümeti ile olan mesafeli ilişkileri bilinmektedir. Moskova, Paşinyan’ın yerine Rusya taraftarı bir lideri destekleyerek Kafkasya’da yeniden nüfuz kazanmaya çalışması halinde Türkiye ve Rusya karşı karşıya gelebilir. Büyük güçlerin güdümünden uzak bir Ermenistan’ın varlığı Türkiye’nin menfaatinedir.”

25 ŞUB 2021

Korona Günlerinin Şarkısı “Ben Yoruldum Hayat” Oldu

Üsküdar Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Tuğba Aydın Öztürk, Method Research Company Proje Direktörü Hale Aslı Kılıç ve Pazarlama Uzmanı Şeyda Aydın tarafından yürütülen ‘2. Dalga Sonrası Türkiye Araştırması’ sonuçlandı.Türkiye’nin şarkısı, “Ben Yoruldum Hayat” oldu Araştırmada katılımcılara “Pandemi sürecinde kendinizi düşündüğünüzde hangi şarkı sizi en iyi yansıtmaktadır’ şeklinde açık uçlu bir soru da yöneltildi. Şarkıların çok büyük bir çoğunluğunun arabesk müzik türünde olup olumsuz duyguları temsil ettiği görüldü. Ancak yine de umut, sabır, teselli gibi duyguları yansıtan şarkılar da listede yerini aldı. Buna göre Türkiye genelinde ruh halimizi en iyi yansıtan şarkı Mümin Sarıkaya’nın ‘Ben Yoruldum Hayat’ isimli şarkısı oldu. Kadınlar en çok Göksel’in ‘Depresyondayım’ isimli şarkısını ve erkekler ise Müslüm Gürses’in ‘İtirazım Var’ isimli şarkısının kendilerini en iyi şekilde yansıttığını söyledi.Pandemiyle ilgili şarkı listemizGenel ortalamaya bakıldığında Türkiye’nin pandemi ile ilgili duygu ve düşüncelerini en iyi anlatan şarkıların sıralaması ise şu şekilde oldu:1.         Mümin Sarıkaya- Ben Yoruldum Hayat2.         Göksel- Depresyondayım3.         Edip Akbayram- Güzel Günler Göreceğiz4.         Sezen Aksu- Geçer5.         Müslüm Gürses- İtirazım Var6.         Pinhani- Dünyadan UzakProf. Dr. Nevzat Tarhan: “Arabesk hissiyat, depresif hissiyattır”Üsküdar Üniversitesi Kurucu Rektörü, Psikiyatrist Prof. Dr. Nevzat Tarhan, “Müzik tercihlerinde en çok “Ben Yoruldum Hayat” ve “Depresyondayım” şarkılarının tercih edilmesi, bu dönemde arabesk hissiyata sığınma duygusunun ortaya çıktığını gösteriyor. Arabesk hissiyat, depresif hissiyattır” dedi.Prof. Dr. Nevzat Tarhan: “Arabesk hissiyatı rahatlatır ancak üretkenliği düşürür”Arabesk hissiyatın, insanı depresyona sokan ve depresyonda olmaktan zevk aldıran bir yaklaşım olduğunu belirten Prof. Dr. Nevzat Tarhan, şunları söyledi:“Bu da geçici olarak rahatlatıyor ama insanın çalışma motivasyonunu kırıyor, üretkenliğini azaltıyor. Biz ağlamayı yücelten bir kültüre sahibiz. Sinemaya giden bir kimseye ‘film nasıldı’ diye sorulduğunda ‘iyi değildi, ağlatmadı ki’ yanıtını veriyor. Bu arabesk hissiyatı aslında bizim için bir rahatlama yöntemidir ama insanın özgüvenini düşürür, yetersizlik ve acizlik duygusu oluşturur.56 şehirde 3 bin 500 kişiyle gerçekleştirildiOcak 2021 boyunca Türkiye’nin 56 şehrinde yaşayan 18 yaş ve üzeri 3 bin 500 katılımcı ile yapılan araştırma, pandemide özellikle ikinci dalga sonrasının etkilerini anlamayı amaçladı. Üsküdar Üniversitesi Rektör Danışmanı, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Deniz Ülke Arıboğan’ın danışmanlığı ile gerçekleşen araştırmada kaygı hali, kişilere, kurumlara ve medya organlarına duyulan güven, Covid-19 kapsamında alınan önlemler hakkındaki düşünceler, gelecekle ilgili olumlu ve olumsuz beklentiler, aşı çalışmaları, uzaktan eğitim ve tüketim alışkanlıkları gibi çok sayıda konu masaya yatırıldı. Ayrıca elde edilen veriler Nisan 2020’de yapılan ‘Koronavirüslü Günlerde Hayat Araştırması’ sonuçları ile karşılaştırmalar sunması açısından da önem taşıyor. 

24 ŞUB 2021

Prof. Dr. Nevzat Tarhan: “Kötü dünya sendromu Covid-19 döneminde hızlanacak”

Katılımcıların %60’ı pandemi ile ilgili en büyük korkularının sevdiklerini kaybetmek olduğunu belirtirken, %48’i sağlık sorunları yaşamaktan endişe duyduğunu belirtti. Kendisini her zaman ve çok sık yalnız hissedenlerin oranı ise pandemi öncesinde iken ikinci dalga sonrası %30’a yükseldi. Yalnızlık hissinin en yoğun olarak yaşandığı yaş grubu 25 yaş ve altı olarak tespit edildi ve oran gençlerde %44’e çıkarak Türkiye ortalamasının çok üzerinde kaydedildi. Çay, kahve ve aburcubur tüketimimiz artarken; pandemiye ilişkin ruh halimizi en iyi yansıtan şarkı ise Mümin Sarıkaya’nın “Ben Yoruldum Hayat” şarkısı oldu. Üsküdar Üniversitesi Kurucu Rektörü, Psikiyatrist Prof. Dr. Nevzat Tarhan, toplumdaki sevgi ve güven duygusunun önemli olduğunu belirterek “Bu duygular toplumu bir arada tutan en önemli duygulardır. Bu duyguları toplumda canlandırabilmek önemlidir” dedi. Tarhan, bu dönemde yalnızlık hissini en çok yaşayan grubun gençler olduğuna da dikkat çekerek gençleri anlamanın önemine işaret etti. Tarhan, son yıllarda gündeme gelen kötü dünya sendromunun Covid – 19 döneminde hızlanacağına dikkat çekti.Üsküdar Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Tuğba Aydın Öztürk, Method Research Company Proje Direktörü Hale Aslı Kılıç ve Pazarlama Uzmanı Şeyda Aydın tarafından yürütülen ‘2. Dalga Sonrası Türkiye Araştırması’ sonuçlandı.Ocak 2021 boyunca Türkiye’nin 56 şehrinde yaşayan 18 yaş ve üzeri 3 bin 500 katılımcı ile yapılan araştırma, pandemide özellikle ikinci dalga sonrasının etkilerini anlamayı amaçladı.Üsküdar Üniversitesi Rektör Danışmanı, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Deniz Ülke Arıboğan’ın danışmanlığı ile gerçekleşen araştırmada kaygı hali, kişilere, kurumlara ve medya organlarına duyulan güven, Covid-19 kapsamında alınan önlemler hakkındaki düşünceler, gelecekle ilgili olumlu ve olumsuz beklentiler, aşı çalışmaları, uzaktan eğitim ve tüketim alışkanlıkları gibi çok sayıda konu masaya yatırıldı. Ayrıca elde edilen veriler Nisan 2020’de yapılan ‘Koronavirüslü Günlerde Hayat Araştırması’ sonuçları ile karşılaştırmalar sunması açısından da önem taşıyor.Sonuçlar basın toplantısı ile kamuoyuyla paylaşıldı… Araştırmaya ilişkin sonuçlar Üsküdar Üniversitesince düzenlenen çevrimiçi basın toplantısında açıklandı. Basın toplantısına Üsküdar Üniversitesi Kurucu Rektörü, Psikiyatrist Prof. Dr. Nevzat Tarhan, Sosyoloji Bölümü’nden Dr. Öğretim Üyesi Tuğba Aydın Öztürk ve Method Research Company Kurucu Ortağı Selçuk Kılıç katıldı.Method Research Company Kurucu Ortak Selçuk Kılıç: “Pandemi asrın krizi”Method Research Company Kurucu Ortağı Selçuk Kılıç, bu araştırmanın 3 bin 500 gözlemlik, Türkiye genelinde düzenlenen 18-65 yaş arası bir araştırma olduğunu söyledi. Pandeminin asrın krizi olduğunu belirten Kılıç, “Bütün ülkelerin aynı anda küçüldüğü, bütün ülkelerin aynı anda sağlıkla ilgili sorunlar yaşadığı bir döneme denk gelmesi hasebiyle gerçekten de çok önemli. Herkesin de bildiği ve kendi dünyamızda yaşadığımız mutlu ve mutsuz kavramamız eskiden, son bir sene önce, Nisan ayında, daha pandeminin başlarında her 10 kişiden 6'sı mutlu olduğunu ifade ederken bu rakam on kişide 4’e düştü. Yani 10 kişiden artık 6'sı mutluyken, 6'sı mutsuz. Nisan ayındaki araştırmada herkes 5 ay sonra biteceğini düşünüyordu. Şimdi aradan 1 yıl geçti ve insanlar bir buçuk yıl sonra anca biter diyorlar. Dolayısıyla bu psikolojiyi biraz daha ileriki araştırmalarda devam edip, izlemek lazım ama mutsuzluk oranımızın arttığını söyleyebilirim. Bütün gruplarda, girişimci, öğrenci, ev hanımı, memur, işçi, herkesin mutsuzluk oranında bir artış var. Herkes mutlulukta düşüş yaşıyor. Ama en çok girişimciler ve öğrenciler dikkatimizi çekiyor” diye konuştu. Nisan ayındaher 5 kişiden 3'ünün kaygılı olduğunu belirten Selçuk Kılıç,  insanların şimdi de kaygılı olduğunu ancak kaygı boyutunun korkuya kaymış durumda olduğunu kaydetti.Prof. Dr. Nevzat Tarhan: “Anlamlı sonuçlarıyla yol gösteren bir araştırma oldu”Üsküdar Üniversitesi Kurucu Rektörü, Psikiyatrist Prof. Dr. Nevzat Tarhan, araştırmanın çok önemli sonuçlarıyla dikkat çektiğini belirterek yol gösterici olması açısından dikkate alınması gerektiğini söyledi.Pandemi ve pandemi sonrası halk sağlığı ile ilgili politika belirlemede bu araştırmanın Türkiye’deki sorumlu, yetkililerin işini kolaylaştıracak bir çalışma olduğunu kaydeden Prof. Dr. Nevzat Tarhan, “Krizlerde bir söz vardır; ‘Hayat zincire benzer, zincirin de en kuvvetli noktası en zayıf halkasıdır.’ Bu pandemi dönemi küresel bir gerilim ve kriz dönemidir. Bu krizlerde en zayıf halkalardan kopmalar olması beklenir. Bu zayıf halka topluma, yaş grubuna ve insandaki gelir seviyesine göre değişiyor. Bu noktalardan kırılmalar yaşanacak. 1929 ve 2008 ekonomik krizlerinde bu kırılmalar görüldü. Roma’nın bir vebadan sonra, İran’ın da Pers Hükümdarlığındaki veba salgınından sonra yıkılma süreçlerinin ortaya çıkması tarihte çok büyük anlam taşıyan olaylardır. Pandemide de aynı durum geçerli. Bu sosyolojik çalışmalar veri toplama açısından özellikle gelişmiş ülkelerde ciddi bir şekilde sıkça kullanılan yöntemlerdir. Biz de Üsküdar Üniversitesi olarak Method Araştırma Şirketi ile birlikte kendi imkanlarımız dahilinde bu çalışmayı gerçekleştirdik” dedi.  Prof. Dr. Nevzat Tarhan: “Aşı konusunda toplumu bilgilendirme hızla değerlendirilmeli” Araştırmada öne çıkan bazı önemli noktalara da dikkat çeken Prof. Dr. Nevzat Tarhan, “Örneğin insanların yüzde 39’unun aşı olmayı düşünmediğini görüyoruz. Aşı konusunda çok ciddi bir şekilde komplo teorileri yazılıyor. Sonuçlarla birlikte bu teorilerin halen toplum tarafında yüzde 39 oranında etkili olduğunu söyleyebiliriz. Aşı konusunda toplumu bilgilendirme faaliyetlerinin hızla değerlendirilmesi gerekir. Toplumdaki kanaat önderlerinin bu konuda açıklamalar yapmaları ve adımlar atmaları gerekiyor. Güvenilirliği ele aldığımızda en çok uzman hekimlere güvenildiğini görüyoruz. Sağlık krizi yönetim politikalarında da ilk defa bir kurumun güvenilirlikte ikinci sırada yer alarak ön plana çıkması, bu politikaları yürütenlere toplumun güvenmesi büyük bir şans olarak değerlendirilebilir. Otobüste, uçakta veya gemide yolculuk ederken kaptana güvenirseniz rahat edersiniz, güvenmezseniz devamlı korkar ve tedirgin olursunuz. Şu anda sağlıkla ilgili yetkililere ve politikalara güvenin yüksek olması sağlık politikalarında önemli. Bilim Kurulu’nun da stratejik olarak büyük bir etkiye sahip olduğunu, her konunun konuşulup analiz edilmesi açısından önemsendiğini söyleyebiliriz” dedi.Tarhan: “Korkuyu paniğe dönüştürmemek ve rasyonel sınırlarda tutabilmek önemli”Araştırma sonuçlarından birinin de insanlarda korkunun en yüksek düzeyde çıkması olduğunu kaydeden Tarhan, şunları söyledi:“Korkunun ön planda çıkması aslında sadece Türkiye özelinde değil küresel olarak çıkması çok anlamlı. Korku duygusu doğal ve insanın önlem almasını sağlayan bir duygudur. Rasyonel korku faydalıdır. Rasyonel olmayan korku insanı kaçınmaya ve ruh sağlığının bozulmasına iter. O yüzden korkuyu paniğe dönüştürmemek ve rasyonel sınırlarda makul bir düzeyde tutabilmek önemli. Bunun için de toplumu bilgilendirme faaliyetleri sürdürülmeli. Post pandemik dönemde artık enfeksiyon hastalıkları uzmanı yerine halk sağlığı uzmanlarının ve ruh sağlığı ile ilgili uzmanların daha çok toplumu bilgilendirmeye devam etmesine ihtiyaç var. Çünkü post pandemik dönemde ciddi bir kırılmalar yaşanır. Henüz bir yıl geçti ama birkaç yıl daha etkisinin sürmesi yönünde beklentiler var. Bu ihmal edilmemesi gereken bir risk yönetimidir. Korku ve sıkıntı durumları risk oluşturur. Riskin yönetimi ile ilgili politika belirleyicilerin ve karar vericilerin bu durumu göz önüne alması lazım.Tarhan: “Aileyi düşünme davranışı olumlu bir boyuttur”Kendinden çok aileyi düşünme davranışı toplumumuzda yüksek. Bu durum olumsuz değil olumlu bir boyuttur. Bir kişi ailede iflas ettiyse yardım edilir, davranış değişiklikleri, içe kapanma ya da intihar eğilimleri olduğu zaman hemen ailedeki diğer bireyler yardım etmeye çalışır. Bu bizim toplumumuzun artı değeridir. Gelişmiş ülkelerde bu değer kaybedildiği için intiharlar çok ön planda. Japonya sosyal dayanakları zayıf ve bireyselleşmeyi kültür olarak teşvik ediyor. Kuzey Avrupa’da ve gelişmiş ülkelerin çoğunda durum bu şekilde. Bireyselleşme adı altında yalnızlaşma ortaya çıktı. Sosyal dayanakların zayıflaması da psikiyatrik hastalıkların artışında üç ana unsurdan birisidir. İnsanın hayattan beklentilerinin artması, sosyal dayanaklarının zayıflaması ve kişinin tüketim odaklı bir yaşam felsefesi geliştirmesi olarak bu unsurları açıkça belirtebiliriz.”Tarhan: ”Üretim odaklı yaşam felsefesi yerini tüketim odaklı yaşam felsefesine bıraktı…”Üretim odaklı yaşam felsefesinin yerini son 10’lu yıllarda tüketim odaklı yaşam felsefesinin aldığını kaydeden Tarhan, “Ailede en çok ne konuşuluyor diye sorguladığımızda tüketim ortaya çıkıyor. ‘Şunu alacağım, onu giyeceğim’ gibi bir düşünce ve güzellik fetişizmi var. Kendini sergileme fetişizmi var. Bu dönemde insanlar diledikleri gibi tüketim yapamadıkları için kötü hissettiler. Kozmetik ürünlerindeki satışların düşmesi de bunu gösteriyor. Küresel olarak mutsuzluğun artması depresyonun ve ruhsal sorunların artması demektir” uyarısında bulundu.Prof. Dr. Nevzat Tarhan: “Psikososyal riskler artacak” Araştırmada toplumun yüzde 20-25 oranında hiç evden çıkmamak gibi bir seçimde bulunduğunu belirten Tarhan, “Yine aynı oranlarda insanlar da eve hiç girmeme davranışı sergilemiş. Toplumda her zaman yüzde 3 oranında marijinaller vardır. Yüzde 3 oranında ortalama zekası düşük ve yüzde 3 oranında ortalama zekası yüksek kişiler vardır. İkisi de özel gruplar sayılır. Zeka testlerinde çan eğrisinin iki ucu da yüzde 3’tür. Burada baktığımızda çan eğrisinin iki ucunun da yükseldiğini görüyoruz. Bu demektir ki önümüze psikososyal riskler daha çok gelecek. İnsanların yüzde 71’inde kötüye gidecek algısının olması kötü dünya sendromu dediğimiz duruma işaret ediyor. Son yıllarda gündeme gelen kötü dünya sendromu, Covid – 19 döneminde hızlanacak gibi görünüyor. Kötü dünya sendromunda üç türlü tepki oluyor. Bazıları içine kapanıyor ve kaçıyor. İmkânı olanlar farklı yerlere kaçmayı planlıyor. Diğer kitle depresyona giriyor. Bu kişilerde gelecek ve hayat güvende değil duygusu oluyor. Bir grup kişi de saldırganlaşıyor ve suç, şiddet olayları artıyor” dedi.Prof. Dr. Nevzat Tarhan, gençler ve ileri yaş grubuna dikkat çekti Prof. Dr. Nevzat Tarhan, gençlerdeki artan yalnızlık duygusuna dikkat çekerek “Çok sık yalnız hissediyorum’ diyen gençlerin oranında artış var. Oran yüzde 44. Bu duruma en çok gençlerde rastlandı. Diğer insanlarda ise bu oran yüzde 30 seviyesinde ortaya çıktı. İleri yaşta insanların hayatlarında ilk defa antidepresan kullandıklarını gördük. İleri yaştaki insanların kendilerini faydasız gibi hissetmeleri, eskisi gibi çocuklarının ziyaret etmemeleri, toplum tarafından dışlandıklarını hissetmeleri ileri yaştaki insanları çok olumsuz etkiledi. 60 yaş üzeri insanlar için politikaları gözden geçirmek gerekiyor” dedi.Tarhan: “Toplumda sevgi ve güven duygusu güçlendirilmeli” Prof. Dr. Nevzat Tarhan, toplumdaki sevgi ve güven duygusunun önemli olduğunu belirterek “Bu duygular toplumu bir arada tutan en önemli duygulardır. Bu duyguları toplumda canlandırabilmek, ailede krizde söylediğimiz iki kavram vardır. Şefkat sevgiden daha büyüktür. Çünkü onun içerisinde koşulsuz sevgi vardır. Nezaket duygusu da saygıdan daha büyüktür. Onun içerisinde kırıp dökmeden her sorunu konuşabilme boyutunda düşünerek saygı göstermek vardır. Toplumda şefkat ve nezaket duygularını nasıl artırırz konusunu bunları önemseyerek politikalar belirlenirse toplumdaki gereksiz gerilimlere kışkırtıcı şekilde sonuç almak isteyen kişilere karşı en güzel cevabı vermiş oluruz” dedi.Tarhan: “Pandemide gençleri ve ihtiyaçlarını önemsemeliyiz” Pandemide en çok önemsediği grubun gençler olduğunu kaydeden Prof. Dr. Nevzat Tarhan, “Gençler şu anda kırılganlığa en yakın yaş grubu. Özellikle 16-24 yaş grubuna özellikle önem vermek gerekiyor. Bu yaş grubunun üç özelliği vardır. Her zaman her dönemde böyledir. Osmanlı’nın son döneminde de Fransız ihtilalinde de böyleydi. Kendilerini dışlanıyor ve önemsiz görüldüklerini hissederlerse protest oluyorlar. Protest olmamaları için gelir eşitliğinin, gelir adaletinin ve ayrımcılığın yapılmadığı daha çok adalet duygusunun önemli olduğunu hissetmeleri gerekiyor. Bu onlarda güven oluşturur. Diğer güven oluşturan duygu da özgürlük duygusudur. Özgürlüğünün kısıtlanmadığını hissederlerse geleceklerini güven altında hissederler. Yurt dışında okumak isteyen gençlerde artış varsa bu gelecek kaygılarının yüksek olduğunu gösterir” diye konuştu.En büyük korkumuz: “Sevdiklerimizi kaybetmek”Dr. Öğretim Üyesi Tuğba Aydın Öztürk araştırma sonuçlarını paylaştı. Araştırma sonuçlarına göre, katılımcıların %60’ı pandemi ile ilgili en büyük korkularının sevdiklerini kaybetmek olduğunu belirtirken, %48’i sağlık sorunları yaşamaktan endişe duyduğunu belirtti. Ekonomik sorunlar yaşamaktan korkanların oranı %37 olurken; katılımcıların %7’si temizlik konusundaki takıntının uzun bir süre daha hayatlarında olacağını düşündüğünü kaydetti.Yazın gerileyen kaygı, yeniden %59 seviyesine yükseldiNisan 2020’de %60 seviyesinde olan genel kaygı durumu, yaz aylarındaki normalleşmenin etkisiyle %48’e geriledi ve ancak ikinci dalga sonrasında tekrar %59 seviyesine çıktı.Orta ve ileri yaşta kaygı seviyesi yükseldiAraştırmaya göre 46-55 yaşları arasında %55 olan kaygı düzeyi %63’e; 56 ve üzeri yaş grubunun %64 olan kaygı seviyesi %77 oldu.Kaygı seviyesi en yüksek düzeydeBenzer şekilde ekonomi, siyaset, halk sağlığı ve psikolojisi konusundaki tüm olumsuz beklentiler 2020 yılının Mayıs - Eylül döneminde düşüş yaşarken; 2020’nin sonlarına doğru tekrar en yüksek seviyeye ulaştı.Sosyal ilişkilerin zayıflayacağı düşünülüyorDr. Öğretim Üyesi Tuğba Aydın Öztürk, Türkiye’de şu anda insanların, ilk vakanın görüldüğü 11 Mart 2020 tarihinden itibaren en yüksek kaygı, korku ve olumsuz düşüncelere sahip oldukları dönemi yaşadıklarını belirterek “Bu olumsuz tabloya ikinci dalga sonrası dönemde sosyal ilişkilerin zayıflaması ve eğitim sisteminin kötüleşeceği düşünceleri de eklenmiştir. Nisan 2020’de pandemiden sonra aile bireylerinin iletişimi güçlenir diyenlerin oranı %70 iken; bugün bu oran yalnızca %40 oranındadır. Katılımcıların %71’i kişiler arası sosyal ilişkilerin zayıflayacağını düşünmektedir” diye konuştu.Abartılmadığını düşünenlerin oranı yükseldiPandeminin abartılmadığını düşünenlerin oranı Nisan 2020’de %70, Mayıs 2020’de %45’ken; Ocak 2021’de bu oran %76’ya ulaştı.Hayattan memnuniyet azaldı, olumsuz kelimelerle konuşuyoruzAraştırma sonuçlarına göre, pandemi öncesinde hayatından memnun olduğunu söyleyenlerin oranı %57 iken, bu oran Ocak 2021’de %38’e geriledi. Memnuniyet oranındaki en büyük değişim gençler, öğrenciler ve iş sahipleri/ girişimcilerde oldu. Gençler ve öğrencilerde bu oran %52’den %23’e; iş sahibi/girişimcilerde %65’ten %31’e geriledi.Salgına yönelik uygulamaların yeterli bulunma oranları da Nisan 2020’ye göre yükseldi. Uygulamaların yeterli olduğunu düşünenlerin oranı %23’ten %30’a yükseldi.“Hafta içi herkese yasak getirilmesi” şeklindeki yönergeye de katılımcıların %59’u “Evet getirilmeli”, %33 getirilmemeli şeklinde görüş belirtirken; %8’i kararsız olduğunu kaydetti.Uzaktan eğitim verimsiz bulunduAraştırmada ilk araştırmadan farklı olarak uzaktan eğitim ve evden çalışmanın verimliliğine ilişkin değerlendirme de yer aldı.Öğrenci katılımcılar uzaktan eğitimi verimsiz bulduklarını belirtti. Nisan 2020’de bu oran %35’ken Ocak 2021’de bu oran %41’e yükseldi. Evden çalışma ise %36 oranında verimli, %36 oranında verimsiz bulundu. Kararsızların oranı %28 oldu.Yalnız hissedenlerin oranı arttıAraştırmada ayrıca yalnızlık hissi de pandemi öncesi ve sonrası olarak kıyaslandı. Buna göre, kendisini her zaman ve çok sık yalnız hissedenlerin oranı pandemi öncesinde iken ikinci dalga sonrası bu oran %30’a yükseldi. Yalnızlık hissinin en yoğun olarak yaşandığı yaş grubu 25 yaş ve altı olarak tespit edildi ve oran gençlerde %44’e çıkarak Türkiye ortalamasının çok üzerinde kaydedildi.Pandemiyi en çok açıklayan kelimeler: Korku ve kaygıNisan 2020’de pandeminin ilk aylarında, katılımcılar salgın hakkında belirsizlik, kaygı, tedirginlik ve endişe kelimelerini sıklıkla dile getirdi ancak bunun yanında büyük bir çoğunluk da bu salgının içe dönme, sağlığın ve ailenin önemini kavrama, maneviyet duygularının güçlenmesi, çevre bilinci ve şükür kelimeleri ile de açıkladı. Ocak 2021’de yapılan araştırmada ise katılımcıların pandemi dönemini açıklarken kullandıkları sözcükler, “korku başta olmak üzere kaygı, endişe, yalnızlık, bıkkınlık, sıkıntı, mutsuzluk ve ekonomi” olup katılımcıların neredeyse tamamına yakını hiçbir olumlu ifade kullanmadı.Eğitim yükseldikçe aşıya olumlu yaklaşılıyorAraştırmada katılımcılara pandemiyle mücadelenin umudu olan aşı çalışmalarına ilişkin görüşleri de soruldu. Katılımcıların %39’u aşı yaptırmayı düşündüklerini, %22’si kararsız kaldığını ve yine %39’u ise aşı yaptırmayı düşünmediğini belirtti. Aşı yaptırma taraftarları %59 oran ile eğitim oranı yüksek profesyoneller ile %55 oran ile 56 yaş ve üzerindeki katılımcılar oldu. Erkeklerde aşı yaptırma eğilimi %43 iken bu oran kadınlarda %35 oldu. Yerli ve Alman aşıları çoğunlukla tercih nedeniAyrıca katılımcılara hangi ülkenin aşısını yaptırmayı tercih ettikleri de soruldu. Katılımcılardan %38’i yerli, %38’i Almanya, Çin, %8 Amerika, %7 İngiltere, %3 Rusya cevabını verirken ’si fark etmeyeceği cevabını verdi. En yüksek oranlara sahip olan Almanya aşısını 45 yaş ve üzeri katılımcılar tercih ederken, yerli aşıyı 45 yaş altı kişiler tercih ettiklerini ifade etti.En az siyasilere, en çok akademisyenler ve uzman hekimlere güveniliyorAraştırma sonuçlarına göre pandemi döneminde en fazla güvenilen kişi ve kurumların başında %60’lık oran ile akademisyen ve uzman hekimler yer aldı. Katılımcıların %36’sı Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu’nun da içinde yer aldığı kamu kuruluşlarını güvenli bulduğunu belirtti. Katılımcıların %63’ü ise siyasilere güvenmediklerini belirtti. Araştırmada televizyon, radyo ve gazete gibi geleneksel araçlar ile yeni medya araçlarının da içinde yer aldığı medya kanallarına ise genel anlamda güven seviyesinin düştüğü ortaya çıktı.Temizlik ve hijyen ürünleri tüketimi arttıAraştırmaya göre, salgın sonrasında en çok tüketilen ürünlerin başında %63’lük oran ile temizlik ve hijyen malzemeleri yer aldı. Bir sonraki sırada %42’lik oran ile online alışveriş, e-ticaret seçenekleri geldi. E-ticaretin en yaygın kullanımı AB yani orta üst ve üst ekonomik sınıfa mensup kişiler, profesyoneller ve gençlerde görüldü. Gençlerde sanal tüketim %60 oranına çıktı. Türkiye genelinde %42 oranda daha fazla çay/kahve, %36 ile abur cubur/ tatlı tüketildiği de araştırma sonuçları arasında yer aldı. Bu oranlar gençlerde %50’nin üzerine çıktı. Gençlerin tüketimi ile ilgili bir önemli konu da %44’lük oranda video ve bilgisayar oyunu oynama alışkanlıkları olarak dikkat çekti.Türkiye’nin şarkısı, “Ben Yoruldum Hayat” oldu Katılımcılara “Pandemi sürecinde kendinizi düşündüğünüzde hangi şarkı sizi en iyi yansıtmaktadır’ şeklinde açık uçlu bir soru da yöneltildi. Şarkıların çok büyük bir çoğunluğunun arabesk müzik türünde olup olumsuz duyguları temsil ettiği görüldü. Ancak yine de umut, sabır, teselli gibi duyguları yansıtan şarkılar da listede yerini aldı. Buna göre Türkiye genelinde ruh halimizi en iyi yansıtan şarkı Mümin Sarıkaya’nın ‘Ben Yoruldum Hayat’ isimli şarkısı oldu. Kadınlar en çok Göksel’in ‘Depresyondayım’ isimli şarkısını ve erkekler ise Müslüm Gürses’in ‘İtirazım Var’ isimli şarkısının kendilerini en iyi şekilde yansıttığını söyledi.Pandemiyle ilgili şarkı listemizGenel ortalamaya bakıldığında Türkiye’nin pandemi ile ilgili duygu ve düşüncelerini en iyi anlatan şarkıların sıralaması ise şu şekilde oldu:1.           Mümin Sarıkaya- Ben Yoruldum Hayat2.           Göksel- Depresyondayım3.           Edip Akbayram- Güzel Günler Göreceğiz4.           Sezen Aksu- Geçer5.           Müslüm Gürses- İtirazım Var6.           Pinhani- Dünyadan Uzak BASIN TOPLANTISI VİDEOSU İÇİN:

22 ŞUB 2021

Prof. Dr. Deniz Ülke Arıboğan: “Vicdan bizim iç gözümüzdür”

“Kötülüğü normalleştirmeyelim”Yeni dönemde toplumda kötülüğün ayyuka çıktığına dikkat çeken Üsküdar Üniversitesi Rektör Danışmanı Arıboğan; “Kötülüğün ayyuka çıktığını, meşruiyet çağı dediğimiz, her şeyi paylaştığımız bu çağda normalden çok daha fazla dalgalanarak büyüdüğünü çok rahatlıkla hissediyoruz. Hayatımızın ne kadar kötü ve kötücüllerle çevrili olduğunu farkına vardığımız bir şeyle karşı karşıya kaldık. Özellikle dijital ortamda yaygınlaşmış olan ve istihbarat servislerinde bunu çok yoğun kullandığımız söyleyebilirim. Çok ağır travma altında olan küresel bir toplumun milyonlarca insanı kötülüğü normalleştirerek, daha da depresif, daha da travmatik, daha olumsuz dünyası olan insanlara çeviren bir düzenin içerisindeyiz. Kötülüğü daha fazla normalleştirmeyelim.” İfadelerini kullandı.“Yeni dönemde yeni normlar hâkim”Yeni nesil gençlere iyiliği anlatmanın güç olduğuna vurgu yapan Arıboğan; “Gençlerin sosyal medyada birbirlerine hakaret etmemesi gerektiğini söylüyoruz. İyi ve kötü değerler tam olarak aktarılmıyor. Dijital platformlarda kötücül bir ilişki mevcutken, biz nasıl olacak da iyiliğin değerini öğreteceğiz? Şu an öyle bir zamandayız ki kimse kimseyle ilgilenmiyor ve bu artık normal kabul ediliyor. Temel mesele ahlaki sorgulama eksiğidir. Bu yeni dönemde ise yeni normlar hâkim.” Şeklinde konuştu.“Vicdan bizim iç gözümüzdür”İnsanoğlunun kötü olmayı aslında kabul etmediğini, kötülüğün meşru bir sebebi olduğuna değinen Arıboğan; “Toplum, her şeyi gözetleyen bir yapıdır. Ama her şeyden önce kötülüğü alıkoyan vicdandır. İyiliğe bizi yönlendiren vicdandır. Hepimiz iyi olmak isteriz. Kötü olmayı kabul edemeyiz. İç gözümüz gözlemler ve yanlışı, doğruyu ayırt eder. Kötülük belki de iyiliğin var olması için vardır. İnsan kötü olmayı seçiyor ve üstelik utanmıyor. Vicdanına dönüp bakmıyor, bakmayı seçmiyor. Hâlbuki vicdan bizim iç gözümüzdür.” İfadelerini kaydetti.

18 ŞUB 2021

Psikolojik Sağlamlıkta Hacıyatmaz Modeli

Üsküdar Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Psikoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Tayfun Doğan, Pendik Rehberlik ve Araştırma Merkezi’nin düzenlediği ‘Pozitif Psikoloji ve Psikolojik Sağlamlık’ konulu seminere katıldı.“Psikolojik sağlamlığın ölçütü hastalık, travmalar gibi olaylar sonrası ne kadar zamanda toparlandığınızdır” diyen Doç. Dr. Tayfun Doğan, psikolojik sağlamlık düzeyi yüksek insanları ‘hacıyatmaza’ benzettti. Online gerçekleştirilen seminerin moderatörlüğünü Canan Ekmekçioğlu üstlenirken, pozitif psikoloji ve psikolojik sağlamlığı tanımlayarak giriş yapan Doğan, pozitif psikolojinin yeni bir yaklaşım olduğunu açıkladı. Doğan, “Pozitif psikoloji 1998 yılında Martin Seligman’ın girişimleriyle başlayan bir akım. Pozitif psikoloji insanların daha çok olumlu özellikleri ve güçlü yönlerine odaklanan bir yaklaşım” dedi.Pozitif psikoloji ihtiyaçtan doğduGeleneksel psikolojinin hayatı anlamlı kılmak için ne yapılacağına dair bilgi sunmadığını aktaran Doç. Dr. Tayfun Doğan, pozitif psikoloji yaklaşımının bir ihtiyaçtan doğduğunu belirterek şunları söyledi:“Ülkemizde pozitif psikolojiye ilgi oldukça yüksek bir düzeyde. Artık insanlar hastalık dinlemek istemiyor. İnsanlar güzel şeyler duymak istiyor, hayatımı nasıl daha iyi bir noktaya taşıyabilirim diye düşünüyor. Dünya Sağlık Örgütü’ne göre hastalık, sadece bedensel değil aynı zamanda ruhsal ve sosyal yönden tam bir iyilik hali olarak tanımlıyor. Ruh sağlığı ise bireyin kendi yeteneklerinin farkında olması, stresin üstesinden gelebilmesi, iş yaşamında üretken ve kendi yetenekleri konusunda faydalı olmak şeklinde tanımlanıyor. Freud’a göre seven ve çalışan insan ruh sağlığı yerinde olan insandır.”Psikolojik sağlamlığı yüksek bireyler zorlukları daha kolay atlatıyorPsikolojik sağlamlığı “toparlama gücü” olarak tanımlayan Doç. Dr. Tayfun Doğan, “Psikolojik sağlamlığın ölçütü hastalık, travmalar gibi olaylar sonrası ne kadar zamanda toparlandığınızdır. Psikolojik sağlamlık düzeyi yüksek insanları ‘hacıyatmaza’ benzetiyorum, düşer belki ama hemen toparlar. Herkes hayatın acılarından nasibini alıyor, bazıları kolayca toparlarken bazıları yıkılıp kalabiliyor. Kişide iyimserlik, öz saygı, affedicilik, şükran duyma, farkındalık varsa kişinin psikolojik sağlamlığı yüksek oluyor. Bu konuda yaptığımız bir araştırmaya göre çocukluğunu mutlu geçiren insanların psikolojik sağlamlığının daha güçlü olduğu anlaşıldı” dedi.İyimserler daha uzun yaşıyorPsikolojik sağlamlığı artırmada mutluluğun önemine değinen Doç. Dr. Tayfun Doğan, “İyimserlik çoğu kişinin düşündüğü gibi Polyannacılık değildir. Gerçekçi olmayan iyimserlik ise sakıncalı bir durumdur. Kişi hastalandığında iyimser bakış açısıyla önemsemez ve geçer düşüncesiyle sağlığını ihmal edebilir. Araştırmalara göre iyimserler daha uzun süre yaşar. Psikolojik sağlamlığı artırmanın bir diğer yolu kişiler arası ilişki kurmaktır. Mutluluk ilişkiseldir, insanlar birbiri için mutluluk ve mutsuzluk kaynağı olabilir. Sosyal destek psikolojik sağlamlık açısından oldukça önemlidir. Kişi kendini önemli hisseder ve olumsuz koşullarla daha kolay baş eder” ifadelerini kullandı.İyiler her zaman kazanırİyilik yapmanın sadece karşı tarafa değil kişiye de faydalı olduğunu aktaran Doç. Dr. Tayfun Doğan, “Besleyici ilişki tarzına sahip kişiler açık, samimi, saygılı ve sevecendir. Zehirleyici ilişki tarzına sahip kişiler ise kibirli, küçümseyici, eleştirici ve aşağılayıcıdır. Yaptığımız bir araştırmaya göre zehirleyici ilişki tarzındaki kişilerin psikolojik sağlamlığı düşük çıktı. Yani iyiler her zaman kazanıyor. Mevcut durumumuzdan mutlu olmayı öğrenmeliyiz. Hayat sana limon verirse limonata yap, neden iskender yapamıyorum diye üzülme” şeklinde konuştu. 

18 ŞUB 2021

Arıboğan: “Pandemi Öğrencilerle Etkileşimimizi Değiştirdi”

“Gece yarıları, hafta sonları hiç bitmeden öğrencilere ulaşmaya çalıştık” Pandeminin eğitim ve öğrenciler üzerindeki etkisinden bahseden Arıboğan; “Bizim her şekilde dijital dünyaya ve yeni eğitim sistemlerine adapte olmamız gerekiyordu ama pandemiyle birlikte hepimiz bir şok halinde bu işin içinde bulduk kendimizi. Zaman zaman hani öğretmenler evlerinizde oturuyorsunuz, çalışmıyorsunuz falan deniliyor ya, hepimiz biliyoruz ki her zamankinden daha fazla çalışmak zorunda kaldık. Gece yarıları, hafta sonları hiç bitmeden öğrencilere ulaşmaya çalıştık. Bir yandan da öğrenmeye çalıştık. Bizim için de müthiş öğrenme süreci oldu. Yapılan tespitlere göre aslında olması gerekenden 5,3 yıl öncesinde gelmiş bu sistem. Bu dijitalleşmeyi zaten beş yıl sonra yaşayacakmışız. Daha öne çekilmiş gibi görünüyor.” dedi.“Pandemi, öğrencilerle olan etkileşimimizi bir şekilde değiştirdi” Pandemide eğitimin ağlanabilir yapı üzerine etkilerinden bahseden Arıboğan; “Yeni teknolojiler fazlasıyla hayatımızın içine girdi. Pandemi öğrencilerle olan etkileşimimizi bir şekilde değiştirdi. Dijitalin hayatımıza girmesiyle birlikte belki 24 saatlik bir etkileşim sürecinin devam etmesi söz konusu oldu. Mesela biz tez öğrencileriyle akşam saatleri buluşuyoruz. Çünkü gün içinde dersleri veya toplantıları olabiliyor. Zoomlar biz eğitimcilerin bir araya gelip toplantı yapmasını sağlıyor. Bunun dışında görebildiğim çok ciddi bir uluslararasılaşma da söz konusu oldu. Yani bir yerden bir yere gitmeden uluslararası konferanslarımızı online olarak rahatlıkla yapabiliyoruz. Online ortamda yayınları birbirimize rahatlıkla ulaştırabiliyoruz.” şeklinde konuştu.“Bilgiye ulaşma imkânı arttıkça kapasiteler de artar” Pandemide üniversite sınavına hazırlanan öğrencilere tavsiyelerde bulunan Arıboğan; “Öğrencilerin bunun bir yarışma olduğunu ve şartların aşağı yukarı eşit olduğunu bilmeleri lazım. Köylerinde internetleri olmayanlar için sıkıntı oluyor ama şehirde yaşayanlar için durum az çok eşit. Her biri ne kadar sıkıntı çekiyorsa rakibi de o kadar sıkıntı çekiyor. Çünkü bu bir rekabet yarışması. Biri diğerinin önüne geçmek zorunda. Hepsi aynı şartların içinde yaşadığı için çok büyük bir sorun olmayacak. Bilgiye ulaşma imkânı arttıkça kapasiteler de artar. Güzel olan şey internet ortamının en ücra köşeye kadar ders dinleme imkanını sunuyor olmasıdır. Bu iyi bir gelişme. Ama çocukların nasıl evlerde yaşadıklarını bilmiyoruz. Mesela sınavlarda kesintiler oluyor. Çocuk sınava girecek ama aynı anda kardeşinin de sınavı var. Evde ise bir tane bilgisayar var. Biz mümkün olduğu kadar durumu esnettik. Çocuklara defalarca sınav yaptık. Nasıl ulaştırabiliyorsan öyle ulaştır dedik. Gerçekten kolay bir süreç değil.” ifadelerini kullandı.

17 ŞUB 2021

Sinan Canan’dan Doğru Yaşama Dair 6 Öneri…

“Ben insanı şu şekilde tanımlıyorum: ‘Karnı doyunca arıza çıkaran tek canlı”İnsanın fabrika ayarlarından bahseden Prof. Dr. Sinan Canan, “İnsanın Fabrika Ayarları 5 madde ve 1 prensipte doğru yaşamımızın yolunu araştırmaya çalışırken bulduğum basit formül ya da bilimsel teori. Bu teorinin bir özelliği var, bütün teoriler bilim insanları için bilim diliyle yazılır ama bizim teori halk için yazıldı. Yani herkes alsın, okusun, evde denesin ve uzmanların görüşleri arasında hakemlik yapmak zorunda kalmasın. Mümkünse kendi kendisinin koruyucu hekimi, koçu, psikolojik danışmanı… vs. olsun ve kendi donanımını anlayıp güzel yaşasın.Çok özetle 5 madde şu şekilde;- Hareket edeceğiz,- Az yiyeceğiz,- İyi duygusal ve doyurucu, güven verici sosyal ilişkiler içinde olacağız, yalnız kaldığımızda hastalanıyoruz çünkü… İnsan yalnız başına hayatta kalamayacak kadar zayıf bir canlı sistem bunu öyle bir garanti altına almış ki bir şekilde yalnız kalırsanız bedeniniz arıza veriyor.- Bütün hayvanlarda gayet hayat kurtarıcı olarak çalışan bir sistem olan stresimizi kontrol etmeyi öğreneceğiz. Çünkü zihnen stres üretebilen tek canlıyız.- Ayarda sınırlarımızı zorlamak zorundayız. Ruhsal, bedensel, psikolojik, coğrafi… Aklınıza ne gelirse kendimizi bulduğumuz ve içinde kaderimiz zannettiğimiz sınırlarımızı zorlamadan kendimizi iyi hissedemiyoruz. O sınırlar içerisinde kalırsak rahat gibi geliyor ilk başta ama uzun süre aynı rutinde yaşarsak bir dakika diyoruz bir sorun var. Ben insanı şu şekilde tanımlıyorum ‘karnı doyunca arıza çıkaran tek canlı’ çünkü. Maddi imkânlar arttıkça insanın içindeki sıkıntı daha da artıyor o yüzden insan sınırlarını zorlayarak, kendisini geliştirerek ve genişleterek bu dünyada var olmayan şeyleri yaratıcı zihinsel güçlerini kullanarak ortaya koyup buradan öyle gitmeye hazırlanırsa ancak mutlu olur.” Şeklinde konuştu.Gönül bağı neden önemli?Hayatımızın anlamı amacımız ile ilgili olduğunu belirten Canan, “Yarın gideriz, yarın yaparız gibi sonra yaparımlar ölümlü dünyada aslında hiç de arkadaşımız olmayan bir düşünce biçimi. Safsaklamak, yorgunluk, bıkkınlık yoktur sadece az aşk vardır. Eğer bir konuyu az aşkla yapıyorsanız ertelersiniz, bahane bulursunuz, sonraya bırakırsınız ama yüksek bir aşkla niyet ettiyseniz o meseleyle aranıza dağlar girse onu bile aşarsınız. Dolaysıyla eğer bir konuya niyet ediyorsak ve o konuya devam edemiyorsak, yapamıyorsak, o konuyu bir huy haline getiremiyorsak o konuyla alakalı yeterli bağlantımız yok demektir, yani gönül bağlantısı diyelim buna… Böyle bir duygusal bağlantı yoktur. Yeterince duygusal bağlantı olduğu durumlarda ise zaten duramazsınız başka her şeyi ertelersiniz onun için. Bir şeyin devam ettirilmesi için içten haz duymamız lazım.” Şeklinde konuştu.“Hayatın anlamı sorumluluktur”Bu hayatı anlamlı kılan şey bir fikrin, bir yolun ya da bir grup insanın sizin dışınızdaki insanın sorumluluğunu sırtlamak olduğunu belirten Canan, “Hayatın anlamı sorumluluktur yani bir öyküye sahip olmaktır. Bunu yapabilen insanların bu dünyadan son derece barış ile ayrıldığını, sisteme teslim olmuş rahatlık içerisinde gittiğini görüyoruz.” Dedi.

29 OCA 2021

Medreseler ve Meşrutiyet Döneminde Medrese Islahatı konuşuldu

“Eğitim, vakıflar üzerinden karşılandığı için devlete yük olmuyordu”Prof. Dr. Ali Arslan, eğitimde Batılılaşma probleminin olduğunu söyleyerek; “Eğitim problemini ikiye ayırırsak Bediüzzaman açısından baktığımızda İslam dünyasının İslamiyet'e, İslami ilkelere ve İslam medeniyetine göre bir eğitim problemimizin var olduğunu görüyoruz. Bir de Batılaşma döneminin problemi var. Türkiye’de ve İslam dünyasında Batılaşmanın içindeki eğitim problemi doğuyu da kıyaslayarak aşılması gerektiği için bunu iki döneme ayırmakta mecbur oluyoruz. Muallimlerin maaşı ikinci dönemin içerisindedir. Farka bakmamız lazım. Bizde eğitim, vakıflar üzerinden karşılandığı için devlete yük olmuyordu. Bu Tanzimat itibariyle bütçe merkezileştirilince devlet de öğretmenin maaşlarını merkezden ödemeye başlayınca zaten bütçede fazla bir tahsilat yok, okullaşma da kendisine ait, maaşı da. Düyûn-ı Umûmiye 1881’de tescillendikten sonra bunları ödemek daha da zorlandı. Hatta Düyûn-ı Umûmiye’deki bir memur normal memurdan fazla alıyor. Orada öyle bir ölçü var.” dedi.“Hakiki vukuatı kaydeden tarih, hakikate en doğru şahittir”Tarihin neden bu kadar çok gündemde olduğuna değinen Arslan; “Hakiki vukuatı kaydeden tarih, hakikate en doğru şahitti. Temel cümlemiz budur. Gerçek, net ilgiye değil zanlıya dayanıyoruz. Yani sevdiğimize her şeyi yüklüyoruz, sevmediğimize de tersten her şeyi yüklüyoruz. Dönem itibarıyla kendimiz bir şeyi beceremediğimiz için kendi modellerimizi burada değil de tarihte yaşıyoruz. Tarihte yaşadığımız zaman süper kahraman yaratmak daha kolay oluyor. Bir süre sonra ona kendimiz inanıyoruz. İnandığımız için hiç mağlubiyeti görmüyoruz. Mesela biz kendimizi Yavuz döneminde düşünüp, Yavuz döneminde yaşıyoruz.” İfadelerini kullandı.“Mahalle mektebi üzerinde kurulmuş olan yapının tamamına medrese diyoruz”Prof. Dr. Arslan, medreselerin yükseköğretim kurumu olarak görüldüğünü ve bunun yanlış olduğunu belirtti. Arslan; “Doğu-Batı Medeniyetleri diye koyduğunuz başlıkta biz batı medeniyetini tamamen geçsek bile eğitimi problemini ikiye ayırmaktan kurtaramıyoruz. Çünkü tamamen eğitimi sağlamasını İslami ölçüde yapıyoruz. Toplum Müslüman, halk Müslüman. Her yeri kendi inancına göre, kendi değerlerine göre yapıyor. O zaman Batıdaki bir eğitim kurumunun ve eğitimin başarısı ve başarısızlığı İslam'a uyarlayarak oluyor. İslam medeniyetine göre, medreselere göre yapıyoruz. Bizim şöyle bir yanlışımız var; medreseyi yükseköğretim kurumu olarak söylüyorlar. Medrese dediğimizde bu sadece yükseköğretim değildir. Biz sadece Süleymaniye’ye bakıp 'Bu yükseköğretim kurumudur' diyoruz. Mahalle mektebi üzerinde kurulmuş olan yapının tamamına medrese diyoruz. Bu medrese bir sonraki mahreç de metalin kendisinin buluşu. Yani