Aday Üsküdar | Üniversitemizle ilgili tüm merak ettiklerin için uskudar.edu.tr/aday

Sosyoloji Program Öğretim Amaçları

SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ ÖĞRETİM AMAÇLARI

ÖA.1. Sosyoloji disiplininin gerektirdiği kuramsal ve uygulamalı temel bilgi birikiminin sağlandığı bir program sunmak.

 

ÖA.2. Toplumsal süreçlere eleştirel ve çok yönlü bakabilme, toplumsal süreçleri analiz edebilme ve toplumsal sorunlara yönelik argüman oluşturabilme hedefiyle yorumlama, sonuç çıkarma ve problem çözebilme becerilerinin geliştirildiği bir eğitim ve öğretim yaklaşımı sunmak. 

 

ÖA.3. Çağdaş teknolojik imkânları kullanarak sosyoloji araştırma, yöntem ve tekniklerinin kuramsal bilgisine ve uygulama deneyimine sahip olacağı ve ele aldığı toplumsal soruna uygun sosyolojik yöntem ve araştırma tekniğini seçebileceği bir eğitim ve öğretim imkânı sunmak.

 

ÖA.4. Yaşam boyu öğrenme ilkesine uygun olarak evrensel ve yerel düzeyde tarihsel ve güncel alandaki toplumsal, ekonomik, siyasal ve kültürel gelişmeleri takip edip değerlendirilebileceği bilimsel bir bakış açısı sunmak. 

 

ÖA.5. Yazılı ve sözlü olarak akademik alanda ve kamu sektöründe veya özel sektörde kendini ifade edebilme becerisinin geliştirildiği bir eğitim ve öğretim anlayışı sunmak. 

 

ÖA.6. Mesleki sorumluluk ve etik değerlerin ışığında disiplin merkezli veya disiplinlerarası bireysel ve kolektif araştırma yapabilme ve uygulayabilme becerisinin kazandırıldığı bilimsel bir bakış açısı sunmak.

Üniversitemizle ilgili “AKLINDA NE VARSA” bize sor!