Aday Üsküdar | Üniversitemizle ilgili tüm merak ettiklerin için uskudar.edu.tr/aday
360 sanal tur

Sosyoloji Program Öğrenme Çıktıları

SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ PROGRAM ÇIKTILARI

PÇ 1. Sosyoloji biliminin kuramsal bilgisini tanımlar, açıklar, yorumlar ve toplumsal hizmet alanlarında uygulama becerisi kazanır.


PÇ 2. Toplumsal olgu, yapı, ilişki ve aktörleri anlama, yorumlama ve değerlendirme becerisi kazanır.

 

PÇ 3. Toplumsal sorunlara ilişkin eleştirel, çok yönlü, çözümleyici ve yorumlayıcı bir yaklaşım geliştirerek araştırma ve çözüm önerisi sunma becerisi kazanır.

 

PÇ 4. Sosyolojik araştırma yöntem ve tekniklerine ilişkin kuramsal bilgi ve uygulama deneyimine sahip olarak ele aldığı toplumsal soruna uygun sosyolojik yöntem ve araştırma tekniğini seçme ve buradan elde ettiği veriyi çözümleme ve yorumlama becerisi kazanır.

 

PÇ 5. Sosyoloji alanında ulusal ve uluslararası ölçekte her türlü güncel kuramsal ve uygulamalı gelişmeyi takip edebilme becerisi kazanır.

 

PÇ 6. Sosyoloji alanındaki hem uluslararası hem de ulusal alanda gelişen kuramsal tartışmalar ve uygulamalar üzerine akademik etkileşim kurma becerisi kazanır.

 

PÇ 7. Çağdaş teknikleri kullanarak aradığı bilgiye erişebilmek için veri tabanlarından ve diğer bilgi kaynaklarından etkin olarak yararlanabilme ve edindiği bilgilerin sonuçlarını yazılı ve sözlü olarak anlaşılır bir biçimde raporlayabilme becerisi kazanır. 

 

PÇ 8. Yaşam boyu öğrenme ilkesi uyarınca bilimsel ve teknolojik gelişmeleri yakından izleme ve kendini sürekli yenilemek için hem bağımsız hem de kolektif çalışma becerisi kazanır.

 

PÇ 9. Emek-iş piyasasının istihdam gereklerine uygun bilgi birikimi ve donanım kazanma konusunda bilinçlenme becerisi kazanır.

 

PÇ 10. Toplumsal ve mesleki etik değer ve kuralların ışığında disiplin merkezli veya disiplinlerarası çalışabilme becerisi kazanır.

Üniversitemizle ilgili “AKLINDA NE VARSA” bize sor!