Aday Üsküdar | Dünyayı Değiştirmeye Var mısın? uskudar.edu.tr/aday

Yeni Medya ve Gazetecilik Misyon ve Vizyon

Yeni Medya ve Gazetecilik Bölümü Misyonu ve Vizyonu

Misyon: Bu vizyon doğrultusunda hazırlanan müfredat programıyla; dijital içerik üretebilen ve yönetebilen, yeni medyanın etkileşimli ve katılımcı özelliklerini kullanabilen, gazeteciliği yeni medyanın sağladıkları olanakları kullanabilen, yeni medya okuryazarı niteliklerine sahip, mesleki etik değerlere uygun davranan, yeni medyanın ve gazeteciliğin toplumsal gelişmedeki rolünü kavrayan öğrenciler yetiştirme misyonu benimsenmiştir.

Vizyon: Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi Yeni Medya ve Gazetecilik Bölümünün vizyonu, yeni medya ve gazetecilik konularında bilgili ve donanımlı; dijital teknolojileri yetkin biçimde kullanabilen; yeni medya ve gazetecilik alanındaki hızlı dönüşümlere ayak uydurabilen bireyler yetiştirmektir. Bölüm, güçlü teknolojik alt yapısıyla, fizik olanaklarıyla öğrencilerine kuramsal eğitimin yanı sıra güçlü uygulamalı eğitim de vermektedir. Yeni Medya ve Gazetecilik Bölümünden mezun olacak öğrencilerin hem dijital teknolojileri yetkin kullanma becerileri, hem de entelektüel nitelikleriyle kısa sürede gerek medya sektöründe gerekse de akademik camiada en çok kabul gören meslek insanları olmaları temel gelecek hedefimizdir.

Üniversitemizle ilgili “AKLINDA NE VARSA” bize sor!