Aday Üsküdar | Dünyayı Değiştirmeye Var mısın? uskudar.edu.tr/aday

Yeni Medya ve Gazetecilik Program Öğrenme Çıktıları

YENİ MEDYA VE GAZETECİLİK PROGRAM ÇIKTILARI

1. Yeni medya ve gazetecilik alanı ile ilgili kuram, yöntem ve kavramları bilir.

2. Gazeteciliğin tarihsel ve teknolojik gelişiminden haberdardır.

3. Yeni medya ve gazetecilik alanındaki görev ve yetkilerini kavrar.

4. Yeni medya ve gazetecilikle ilgili temel sorunları tespit etme ve açıklama becerisine sahiptir.

5. Yeni medya ve gazetecilik alanında haber toplama ve üretim sürecine ilişkin gerekli bilgiye sahip olur.

6. Medyanın ulusal, uluslararası, kültürel ve toplumsal etkilerini analiz eder.

7. Yeni medya ve gazetecilikle ilgili edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.

8. Yeni medya ve gazetecilik alanı ile ilgili bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip ederek mesleki gelişimini sürdürür.

9. Yeni medya ve gazetecilik alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak analiz eder.

10. Yeni medya ve gazetecilik alanının gerektirdiği bilişim ve iletişim teknolojilerini yetkin olarak kullanır.

11. Yeni medya ve gazetecilik alanında bireysel üretim yaptığı gibi ekip çalışmalarında da sorumluluk alır.

12. Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi'nde kullanarak yeni medya alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurabilir.

13. Yeni medya ve gazetecilik alanındaki çalışmalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder.

14. Yeni medya ve gazetecilik alanında dijital içerik ve haber üretimi yapar.

15. Yeni medya ve gazetecilik alanında içerik doğrulama, özdenetim ve editöryal kontrol becerisine sahiptir.

16. Yeni medya ve gazetecilik alanında etkin zaman yönetimi yapma becerisine sahiptir.

17. Yeni medya ve gazetecilik alanında gazete, internet sitesi ve çoklu-ortam tasarımı yapma ve yayımlama yetkinliğine sahiptir.

18. Yeni medya ve gazetecilik alanının yapısal yönetsel ve teknik özelliklerini bilir.

19. Yeni medya okuryazarlığının gereklerini yerine getirir.

20. Yeni medya ve gazetecilik alanına ilişkin çalışma koşullarından ve meslek örgütlerinden haberdardır.

21. Yeni medya ve gazetecilikle ilişkili sosyal bilimler alanlarında bilgi sahibidir.

22. Yeni medya ve gazetecilik alanına özgü araştırma yöntemlerini etkili biçimde kullanır.

Üniversitemizle ilgili “AKLINDA NE VARSA” bize sor!