Aday Üsküdar | Dünyayı Değiştirmeye Var mısın? uskudar.edu.tr/aday

Reklamcılık Program Öğretim Amaçları

Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi Reklamcılık programı;

PÖA 1. Uzak ve yakın çevresindeki değişim ve gelişmeleri yansız değerlendirecek iletişim bilimleri ekseninde yapılanmış, reklamcılık odaklı interdisipliner bir sosyal bilimsel yapıya sahip,

PÖA 2. Reklamcılık mesleği için belirlenmiş olan amaç ve hedefleri reklamcılığın farklı mecraları için tasarlayabilen,

PÖA 3. Reklam ve reklamcılık alanındaki değişmelerle uyumlu, yeni yaklaşım ve eğilimlerin gerektirdiği bilgi ve becerilere sahip,

PÖA 4. Araştırmacı bakış açısını temel alan, kendini sürekli yenileyen, mesleki etik değerlere sahip, ekip çalışmasına uyumlu çalışabilen;

PÖA5. Teknolojik gelişmeleri takip eden ve bu gelişmelerin İletişim ve reklam alanına yansımalarını analiz edebilen,

PÖA 6. Toplumsal gereksinimleri anlayabilen, bu bağlamda yaratıcılık ve sorun çözme becerilerini geliştirebilen,

PÖA 7. İş ve meslek alanındaki işleyişi bilimsellik ve mesleki etik anlayış açısından değerlendirebilen,  toplumsal değerlere ve insan haklarına saygılı;

PÖA8. Reklamcılık mesleğinin deneyim alanı çerçevesinde, toplumsal sorumluğu ve yararı gözetmeyi ilke edinmiş mezunlar yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Üniversitemizle ilgili “AKLINDA NE VARSA” bize sor!