Aday Üsküdar | Dünyayı Değiştirmeye Var mısın? uskudar.edu.tr/aday

Reklamcılık Program Öğretim Amaçları

Amaçlar

Reklamcılık Bölümü, yenilikçi ve güncel eğitim anlayışı ile teori ve pratik birlikteliğini vurgulayan yaklaşımı içerisinde, mevcut altyapısıyla teorik bilgilere uygulama alanı yaratarak araştırma ve problem çözme yeteneği gelişmiş, yaratıcı, nesnel ve analitik düşünce yapısına sahip bireyler yetiştirmeyi kendine misyon edinmiştir. Reklamcılık Bölümünde, iletişim öğrencileri mesaj üretim süreçlerini içerik ve görsel anlamda bütünleşik pazarlama iletişimi yaklaşımına göre nasıl tasarlayacaklarını öğrenecekler. Kuram ve uygulamanın iç içe geçtiği ve üretime teşvik eden bir eğitim anlayışı içerisinde yer alacak öğrencilerimiz için bölümde oluşturulan ders gruplarına ek olarak, o bölüm ile ilgili sektör işbirliği yapılarak iletişim sektörü ile Üniversite yıllarında tanışmalarına imkân sağlanacaktır.

Hedefler

1.Bir akademik bölüm olarak, akademik çalışmalara önem veren bir eğitim anlayışı,

2.Profesyonelliğe iyi bir hazırlık için, teori ve uygulama birlikteliğini içeren bir eğitim sistemi.

3.Öğrencileri, reklamcılık sistemini daha iyi öğrenmelerini sağlayacak eleştirel bir bakış açısına yaklaştıracak ve etik anlayışın vurgulanmasını içeren bir eğitim anlayışı,

4.Yeni iletişim teknolojilerinin takip edildiği ve uygulama alanı yaratıldığı bir eğitim vermek.

5.Öğrencileri çeşitli medya araçları yoluyla tasarım teorisi ve pratiğinin iki yolundan birine, yani reklam tasarım ve multimedya alanlarına sokmaktır.

6.Uygulamaya yönelik bir eğitim için öğretim elemanı inisiyatifinde, az mevcutlu efektif sınıfları içeren bir eğitim anlayışı.

Üniversitemizle ilgili “AKLINDA NE VARSA” bize sor!