Aday Üsküdar | Dünyayı Değiştirmeye Var mısın? uskudar.edu.tr/aday

Reklamcılık Program Öğrenme Çıktıları

Reklamcılık Program Kazanımları

1. Reklam ve pazarlama iletişimine ait temel kuramsal bilgi, kavram ve modelleri bilir.

2. Reklam kampanyalarını, farklı reklam mecralarına göre uyarlayabilir. 

3. Bilimsel, toplumsal, ekonomik, yasal ve siyasal gelişmeleri, reklamcılık alanına ait kuramsal bilgi, ilke ve kavramlarla ilişkilendirir.

4. Hedef kitlelerin gereksinimlerine yönelik kampanya tasarımı için reklamcılık alanı ile ilgili araştırma yöntem ve tekniklerini bilir.

5. İletişim ve reklamın birey ve toplum üzerindeki etkilerinin bilincindedir.

6. Reklam hazırlamanın yasal ve etik boyutlarını bilme ve onlara uygun davranma sorumluluğuna sahiptir.

7. Dijital medyayı etkin bir şekilde reklam kampanyalarında kullanabilir. 

8. Hedef kitle çözümlemesi yapabilir; reklam mesajlarını hedef kitlenin özelliklerine ve tüketici davranışlarına göre tasarımlayabilir.

 9. Reklam ya da kampanya hazırlama sürecini yürüten ekiplerde sorumluluk alma; ekip üyesi olarak uyumlu çalışma becerisine sahiptir.

10. Reklamcılığın içinde olduğu üretim ve hizmet sektörünün yurt içi ve yurt dışındaki kurumların ve mesleki örgütlerinin amaçlarının, standartlarının ve işlevlerinin bilincindedir.

11. Reklam ürünlerini, dilsel ve eleştirel bir şekilde çözümlemesini ve değerlendirmesini yapabilme yetkinliğine sahiptir.

12.  Genelde medya, özelde reklam medyasının gelişimini, kuramlarını; toplum ve siyasetle olan ilişkilerinin bilgisine sahiptir. 

13. Reklam kampanyalarının nasıl planlandığını, tasarlandığını ve uygulandığını tüm süreçleri ile bilir.

14. Reklam kampanyası geliştirme sürecinde, problem çözebilme, planlayabilme ve sunum yetkinliğine sahiptir.

15. Medya planlamasını ve satın alma süreçlerini farklı mecralarda yer alan reklam stratejisine göre uygulayabilme becerisine sahiptir.

Üniversitemizle ilgili “AKLINDA NE VARSA” bize sor!