Aday Üsküdar | Dünyayı Değiştirmeye Var mısın? uskudar.edu.tr/aday

Reklamcılık Program Öğrenme Çıktıları

Bu programın başarılı bir şekilde tamamlanmasıyla öğrenciler şunları yapabileceklerdir:

1             Yaratıcı bir fikir geliştirerek; pazarlama, tanıtım, reklam tasarım ve iletişim sektörlerde uygulanabilir bir proje haline getirebilme becerisi kazanmak.

2             Reklamcılık bölümü olarak yer aldığı projelerde bireysel ve ekip çalışma disiplinine sahip olmak.

3             Bilimsel araştırma ve proje yapmak için yeterli teorik ve pratik donanıma sahip olur.

4             Bölüm öğrencileri reklamları analiz ederek reklamcılık alanında öğrenmiş olduğu bilgileri sosyal bağlamda analiz eder.

5             Görsel ve yazılı iletişimi ve araçlarını ve tasarım programlarını etkili bir şekilde kullanarak iş üretmeyi öğrenir.

6             Bir Reklamcılık öğrencisi olarak Reklam projelerinin planlama, uygulama aşamalarında etik değerlerin, yasal düzenlemelerin ve toplumsal sorumluluklarının bilincindedir.

7             Yapım ve üretim sürecinde hedef kitleyi göz önüne alarak, doğru mesajı doğru iletişim mecrasına uygular

8             Reklamcılık( Etkileşimli Medya Uygulamaları, Reklam Kampanya Uygulamaları) alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgiler hakkında donanım sahibi olur.

9             Estetik bilgi ve beceriyi geliştirerek; yaratıcı düşünceyi etkili bir görsel reklam mesajına dönüştürebilir

10           Reklamcılık alanında dünyada ve Türkiye deki yenilikleri ve buna bağlı olarak gelişen Reklam kampanyası süreçlerini takip edebilmek ve uygulayabilmek.

Üniversitemizle ilgili “AKLINDA NE VARSA” bize sor!