Aday Üsküdar | Dünyayı Değiştirmeye Var mısın? uskudar.edu.tr/aday

Reklamcılık Misyon ve Vizyon

Reklamcılık Bölümü Misyonu ve Vizyonu

Misyon: Reklamcılık Programının temel misyonu, çağdaş, vizyoner, toplumsal değerlere bağlı, insan hak ve özgürlüklerine saygılı, mesleki etik ilkelere bağlı, mesleğin gerektirdiği bilgi, beceri ve donanıma sahip meslek insanları yetiştirmektir. 

Vizyon: Reklamcılık Programının vizyonu, bünyesinde eğitim öğretim görmekte olan öğrencilerin gelişmeleri izleyen, alandaki gelişmelere açık, yerel sınırları aşmaya ve uluslararası düzeyde etkin olma potansiyeline sahip nitelikler taşımaları, buna bağlı olarak da Program bünyesinde işlevsel olan eğitim öğretim kadrosunun gelişim ve değişime açık olması, uygulanmakta olan müfredatın sürekli güncel kılınması, eğitim öğretimin gerçekleştiği fiziki ortam ve teknolojik donanımın sürekli yenilenmesi, ilgili sektörel alanlarla paydaşlık ilişkilerinin süreklilik içerisinde devam etmesi.


Üniversitemizle ilgili “AKLINDA NE VARSA” bize sor!