Aday Üsküdar | Dünyayı Değiştirmeye Var mısın? uskudar.edu.tr/aday

Reklamcılık Misyon ve Vizyon

Reklamcılık Bölümü Misyonu ve Vizyonu

Misyon: Bölümün temel misyonu, alanında gerekli bilgi donanımına sahip, nitelikli meslek insanları yetiştirmektir. Reklamcılık Bölümü eğitim öğretim programını sektörle işbirliği halinde sürdürmekte olup, sektörün gereksinimlerini de göz önüne alarak olabilecek en uygun eğitim öğretim müfredatını uygulamayı kendisine temel ilke ve misyon edinmiştir. Bölümde eğitim gören öğrenciler bir yandan üniversite eğitimin bilimsel temelini kazanırken, diğer yandan da sektörün ihtiyacı olan uygulamalı bilgiyle donanmaktadırlar.

Vizyon:  Kendi alanında uzman, uluslararası düzeyde çalışmaları bulunan öğretim elemanlarından oluşan akademik kadrosuyla Reklamcılık Bölümü yakın bir gelecekte yalnızca Türkiye’nin değil, dünyanın da bu alandaki saygın programları arasındaki yerini almaya hazırlanıyor. Uygulamalı ve kuramsal eğitimin güçlü senteziyle mesleğe hazırlanan mezunlarımızın önümüzdeki birkaç yıl içerisinde ortaya koyacakları projelerle, gösterecekleri mesleki performansla sektörde öne çıkmaları asıl vizyonumuzdur.

Üniversitemizle ilgili “AKLINDA NE VARSA” bize sor!