Aday Üsküdar | Dünyayı Değiştirmeye Var mısın? uskudar.edu.tr/aday

Radyo, Televizyon ve Sinema Program Öğretim Amaçları

Program Öğretim Amaçları

Türkiye’deki ve Dünya’daki gelişmeleri algılayabilen entelektüel düzeyde ve üst düzey yönetim ve uygulama donanımlarına sahip, stratejik kararların alındığı organizasyonel yapılarda yer alacak ve yönetsel sürece bir iletişim uzmanı olarak katkıda bulunabilecek iletişim uzmanlık eğitimini sunmak. İletişim eğitiminde günümüzün gerektirdiği, aktif, bilişim teknolojilerinin sunduğu bütün iletişim platformlarına mesaj içeriği üretebilecek iletişim eğitimi modeli ile sektörün ihtiyaç duyduğu iletişim uzmanlıklarını oluşturmak. Sağlam bir teorik altyapı ile düşünce ve analiz yeteneğini geliştirmiş, iletişim uzmanlığının gerektirdiği pratik tecrübeye ve mesleğini dünyanın herhangi bir yerinde icra edebilecek donanımı sağlayacak, yan dal ve çift ana dal programlarıyla, ihtiyaç duydukları alanlarda uluslararası işbirliği protokolleri ile farklı bir iletişim eğitimi oluşturmak.

Program Öğretim Hedefleri

Multidisipliner arası (sosyoloji, psikoloji, felsefe, antropoloji, siyaset bilimi, işletme) bakış açısı kazandırmak. Radyo, Televizyon ve Sinema alanlarının tüm aşamalarında görev yapabilecek yetkinliği kazandırmak. İletişim alanında teorik ve teknik bilgiyle donatmak. İletişim sektörünün problemlerini tespit ve çözümü noktasında yaratıcı ve yerinde çözümler üretebilme yetisi kazandırmak. Yeni iletişim teknolojilerinin takip edildiği ve uygulama alanı yaratıldığı bir eğitim vermek.

Üniversitemizle ilgili “AKLINDA NE VARSA” bize sor!