Aday Üsküdar | Üniversitemizle ilgili tüm merak ettiklerin için uskudar.edu.tr/aday
360 sanal tur

Radyo, Televizyon ve Sinema Program Öğretim Amaçları

1. Türkiye’deki ve Dünya’daki gelişmeleri algılayabilen entelektüel düzeye sahip öğrenciler yetiştirmek.

2. Üst düzey yönetim ve uygulama donanımlarına sahip, stratejik kararların alındığı organizasyonel yapılarda yer alacak ve yönetsel sürece bir iletişim uzmanı olarak katkıda bulunabilecek iletişim uzmanlık eğitimini sunmak.

3. Günümüzün gerektirdiği, aktif, bilişim teknolojilerinin sunduğu bütün iletişim platformlarına içerik üretebilecek iletişim eğitimi modeli geliştirmek.

4. Sektörün ihtiyaç duyduğu iletişim uzmanlıklarına yanıt vermek.

5. Öğrencilerde sağlam bir teorik altyapı ile düşünce ve analiz yeteneği geliştirmek.

6. İletişim uzmanlığının gerektirdiği pratik tecrübeye ve mesleğini dünyanın herhangi bir yerinde icra edebilecek donanımı sağlayacak, yan dal ve çift ana dal programlarıyla, ihtiyaç duydukları alanlarda uluslararası işbirliği protokolleri ile farklı bir iletişim eğitimi oluşturmak.

Üniversitemizle ilgili “AKLINDA NE VARSA” bize sor!