Aday Üsküdar | Dünyayı Değiştirmeye Var mısın? uskudar.edu.tr/aday

Radyo, Televizyon ve Sinema Program Öğrenme Çıktıları

Program Öğrenme Çıktıları: Bu programın başarılı bir şekilde tamamlanmasıyla öğrenciler şunları yapabileceklerdir:

1- Radyo, Televizyon ve Sinema sektörlerinde çalışabilmek için gerekli kültürel bilgi birikimine sahip olmak.

2- Kuramsal ve uygulamalı olarak sosyal bilimlerin çeşitli alanlarında araştırma yapabilmek.

3- Bağımsız, özgün ve eleştirel düşünebilme yetisine sahip olarak görsel metinlere dair çözümlemeler yapabilmek.

4- Radyo, Televizyon ve Sinema alanlarında yapım ve yönetime dair nitelikli bilgiye sahip olmak, en çağdaş teknolojileri bu alanda iyi nitelikte kullanabilmek.

5- Radyo, Televizyon ve Sinema alanlarında takım çalışmasına uygun davranmayı öğrenmek ve çalışma disiplinini sağlamak.

6- Kurmaca, belgesel, canlandırma, deneysel filmler ile reklam filmi ve video üretimini sanatsal bir özgünlük taşıyarak yaratabilmek.

7- Etik ve sosyal sorumluluk değerlerini kavramak ve kitle iletişimi üzerinden ne şekilde oluşturulduğunu bilmek.

8- Film türlerine hakim olmak, karakter yaratımı ve hikaye oluşumu hakkında bilgi sahibi olmak.

9- Ses ve görüntünün üretiminde kullanılan ekipmanları tanımak, kullanmak ve ekibi oluşturmak hakkında bilgi sahibi olmak.

10- Görsel ve işitsel anlatı yapısını öğrenmek ve mesleki olarak herhangi bir alanda kullanabilme yetisine sahip olmak.

Üniversitemizle ilgili “AKLINDA NE VARSA” bize sor!