Aday Üsküdar | Üniversitemizle ilgili tüm merak ettiklerin için uskudar.edu.tr/aday
360 sanal tur

Radyo, Televizyon ve Sinema Program Öğrenme Çıktıları

Program Öğrenme Çıktıları: Bu programın başarılı bir şekilde tamamlanmasıyla öğrenciler şunları yapabileceklerdir:

1 Radyo, televizyon ve sinema alanlarında çalışabilmek için gerekli kültür, bilgi birikimine ve yabancı dil yetkinliğine sahip olmak.

2 Radyo, televizyon ve sinema alanları ile bağlantılı biçimde kuramsal ve uygulamalı olarak sosyal bilimlerin çeşitli alanlarında araştırma yapabilmek.

3 Bağımsız, özgün ve eleştirel düşünebilme yetisi kazanarak görsel ve işitsel metinlere dair çözümlemeler yapabilmek.

4 Radyo, televizyon ve sinema alanlarında yapım ve yönetime dair kavramları ve uygulamalarını bilerek, bu alandaki dijital teknolojileri kullanabilme becerisine sahip olmak.

5 Radyo, televizyon ve sinema alanlarında takım çalışmasının ve disiplinin önemini kavrayarak, bu alanlarda yapılan üretimlerin tüm aşamalarına iş sağlığı ve güvenliğini gözeterek katılabilmek.

6 Kurmaca, belgesel, canlandırma, deneysel filmler ile reklam filmi ve video üretimini sanatsal bir özgünlük taşıyacak biçimde yaratabilmek.

7 Etik ve sosyal sorumluluk konularındaki değerlerini kavrayıp, bu değerlerin kitle iletişimi üzerinden ne şekilde oluşturulduğunu bilerek radyo, televizyon ve sinema alanlarında uygulayabilmek.

8 Görsel ve işitsel unsurları birleştirerek içerik oluşturacak biçimde film türleri, karakter yaratımı ve hikâye oluşumu hakkında bilgi sahibi olmak.

9 Ses ve görüntünün üretiminde kullanılan ekipmanları tanımak, kullanmak ve üretim aşamasında ekip oluşturabilmek.

10 Görsel ve işitsel anlatı yapısını öğrenmek ve mesleki olarak Radyo, Televizyon ve Sinema alanlarında kullanabilmek.

11 Multidisipliner, sanatsal ve estetik bakış açısıyla alanı ve diğer disiplinler arasında bağlantı kurarak içerik üretme bilgisini edinmek.

12 Medya alanındaki bilgilerini toplumsal ve ekonomik alanda edindiği bilgilerle birleştirerek kamuya aktarabilmek.

Üniversitemizle ilgili “AKLINDA NE VARSA” bize sor!