Aday Üsküdar | Üniversitemizle ilgili tüm merak ettiklerin için uskudar.edu.tr/aday
360 sanal tur

Radyo, Televizyon ve Sinema Misyon ve Vizyon

Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü Misyonu ve Vizyonu

Misyon: Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü kapsamlı müfredatıyla; toplumsal bilimlere hâkim, kitle iletişim araçlarının önemini kavramış, alanının temel uygulama pratikleri hakkında bilgi sahibi, bu alandaki güncel gelişmeleri tarihsel boyutlarıyla ilişkilendirerek takip edebilen, eleştirel düşünen ve yaratıcı, toplumsal sorunlara duyarlı, mesleki etik değerleri özümsemiş, ilgileri doğrultusunda uzmanlaşmaya yönelmiş öğrenciler yetiştirme misyonunu benimsemiştir. 

Vizyon: Bölümün vizyonu; radyo, televizyon ve sinema alanlarında genel olarak insanlığa ve özel olarak kendi toplumuna faydalı, üretken, yenilikçi, özgün ve evrensel, hızla gelişen teknolojileri kullanabilme yeteneğine sahip öğrenciler yetiştirmek yoluyla, aynı niteliklerde eserlerin doğmasını sağlamaktır. Halihazırda en son teknolojik alt yapıyla donanmış laboratuvarlarda, stüdyolarda ve atölyelerde eğitim öğretim faaliyetlerini sürdürmektedir. Böylece yetiştirmekte olduğu öğrencilerin gelişen teknolojiye ayak uydurmasını, yeni teknolojiyi en üst kapasitede kullanma becerisini edinmesini sağlamayı amaçlamaktadır. Bölümden mezun olacak öğrencilerin kısa sürede gerek medya sektöründe gerekse de akademik alanda önemli çalışmalara imza atmaları beklenmektedir. Diğer yandan güçlü akademik kadrosuyla bölüm içerisinde gerçekleştirilmekte olan akademik çalışmalarla, sürdürülmekte olan projelerle yakın bir gelecekte Üsküdar Üniversitesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümünün yalnızca Türkiye’de değil dünyada da tanınır hale gelmesi hedeflenmektedir.


Üniversitemizle ilgili “AKLINDA NE VARSA” bize sor!