Bağımlılık ve Adli Bilimler Enstitüsü - Duyurular

14 OCA 2021

2020-2021AKADEMİK YILI BAHAR YARI YILI DOKTORA VE YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI BAŞVURULARI

Değerli aday öğrencilerimiz,2020-2021 akademik yılı bahar yarı yılı başvurularımız başlamıştır. Başvurular 29 Ocak 2021 Cuma günü sona erecektir. Bahar yarı yılında başvurabileceğiniz programlar*Adli Bilimler Doktora ProgramıAdli Bilimler Yüksek Lisans Programı (Tezli/Tezsiz)Biyogüvenlik Yüksek Lisans Programı (Tezli)Ceza Adaleti Yüksek Lisans Programı (Tezli/Tezsiz)*Yüksek Lisans Programı başvurularında üç tercih yapabilirsiniz.Yükseköğretim Kurulu’ndan (YÖK), tüm yükseköğretim kurumlarına gönderilen yeni düzenleme nedeniyle, tezli yüksek lisans programlarımıza 15, tezsiz yüksek lisans programlarımıza ise 30 yeni öğrenci kabul edilecektir.Tezli program tercihinde programa kabul edilecek öğrenciler;ALES puanının: %65‘i,Lisans mezuniyet not ortalamasının 100’lük sistemdeki karşılığının: %35’ihesaplanarak programa yerleşmeye hak kazanan öğrenciler ilan edilecektir.Tezsiz program başvurularında ise;Lisans mezuniyet not ortalamasının 100’lük sistemdeki karşılığının: %100'ühesaplanarak programa yerleşmeye hak kazanan öğrenciler ilan edilecektir.Kabul edilenler için asil ve yedek listeler eş zamanlı ilan edilecek, asil kayıt hakkı kazanan adaylara 7 iş günü kayıt süresi tanınacak ve peşinden yedek listeden kayıtlara başlanacaktır.Online başvuru yapmayan, başvuru esnasında mezun durumda olmayan, başvuru esnasında ALES belgesini, kimlik bilgilerini başvuru sistemine yüklemeyen adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.NOT: KESİN KAYIT HAKKI KAZANAN ADAYLAR SINAV SONUÇLARI İLAN EDİLDİKTEN HEMEN SONRA KAYITLARINI YAPTIRABİLİRLER.KESİN KAYIT ESNASINDA İSTENEN BELGELER:– Lisans diplomasının aslı ve bir adet fotokopisi– Lisans not belgesinin (transkript) aslı ve bir adet fotokopisi– ALES Sınav sonuç belgesi (Tezli programlar için)– Nüfus Cüzdanının fotokopisi– Vesikalık Fotoğraf (2 Adet)Doktora Programı ile ilgili detaylı bilgi için tıklayınız>>>Öğrenim ücretleri için tıklayınız>>>Burslar hakkında detaylı bilgilere erişmek için tıklayınız>>> ONLINE BAŞVURU İÇİN TIKLAYINIZ >>>

14 OCA 2021

2020-2021 GÜZ YARI YILI FİNAL SINAVLARI

Değerli Öğrencilerimiz,2020-2021 Güz Yarıyılında LMS Üzerinden Yürütülecek Olan Online Final Sınav Programı(*) için aşağıdaki linke tıklayınız:Link:  Bağımlılık ve Adli Bilimler Enstitüsü 2020-2021 Güz Yarıyılı LMS Online Final Sınav Takvimi(*) Tabloda yalnızca online final sınavı uygulayacak derslerin listesi yer almaktadır. Ödev/Sunum/Proje vb. değerlendirme takvimi için dersin öğretim üyesinden bilgi alabilirsiniz.Başarılar dileriz. 

14 OCA 2021

ADLİ BİLİMLER ANABİLİM DALI DOKTORA YETERLİK SINAVI

Bağımlılık ve Adli Bilimler Enstitüsü Adli Bilimler Doktora Programı Doktora Yeterlik SınavıDoktora Yeterlik Sınavı 27 Ocak 2021 Çarşamba günü saat 14:00'de Merkez Yerleşke E Blok 4. Kat Toplantı Salonunda yapılacaktır.

07 ARA 2020

Üsküdar Üniversitesi Öğrenci Temsilcisi Seçimi

SEÇİM TAKVİMİTARİHBAŞVURU ve YAYINLAMA ADRESİAdaylık Başvurusu09-14 Aralık 2020 Saat: 17.00’a kadar https://temsilci-sec.uskudaruniversitesi.edu.tr/loginAdaylık Liste İlanı16 Aralık 2020 Saat: 17.00www.sks.uskudar.edu.trAdaylık Listelerine İtiraz17 Aralık 2020 Saat: 15.00’ a kadarsks@uskudar.edu.trKesin Aday Listelerinin İlanı17 Aralık 2020 Saat: 17.00www.sks.uskudar.edu.trAdayların tanıtım dönemi18 Aralık – 22 Aralık 2020 Saat: 17.00'a kadarSeçim Günü23 Aralık 2020 Saat: 09.00 – 17.00 saatleri arasında yapılacaktır.https://temsilci-sec.uskudaruniversitesi.edu.tr/loginSeçim Sonuçlarının İlanı24 Aralık 2020 Saat: 13.00 – 13.30www.sks.uskudar.edu.trSeçim Sonuçlarına İtiraz24 Aralık 2020 Saat: 15.0' a kadarsks@uskudar.edu.trKesin Seçim Sonuçlarının İlanı27 Aralık 2020 Saat: 17.00 www.sks.uskudar.edu.trNot :ilgili bölüm/program temsilciliği seçimlerinde seçime katılım oranında salt çoğunluğun (%50.1) sağlanamaması durumunda 2. tur seçimleri salt çoğunluk aranmaksızın 25 Aralık 2020 de 09.00 - 17:00 arasında yapılacaktır. İlk Turda oy kullanan öğrenciler ikinci turda oy kullanamayacaktır.Kesin sonuçların ilan tarihi 27 Aralık 2020'dir.13 Haziran 2020 CUMARTESİResmî GazeteSayı : 31154YÖNETMELİKYükseköğretim Kurulu Başkanlığından:YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ÖĞRENCİ KONSEYLERİ VE YÜKSEKÖĞRETİMKURUMLARI ULUSAL ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNETMELİĞİBİRİNCİ BÖLÜMAmaç, Kapsam, Dayanak ve TanımlarAmaçMADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarına kayıtlı ön lisans ve lisans öğrencilerinin eğitim, sağlık, spor ve kültürel ihtiyaçlarının karşılanması ve geliştirilmesinde haklarını gözetmek, ulusal çıkarlar konusunda duyarlı olmalarını sağlamak, yükseköğretim kurumları yönetim organları ile öğrenciler arasında etkili bir iletişim kurarak öğrencilerin beklenti ve isteklerini yönetim organlarına iletmek ve öğrencilerin eğitim-öğretim konusundaki kararlara katılımını sağlamak amacıyla oluşturulan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Konseyleri ile bunları ulusal ve uluslararası düzeyde temsil etmek için Yükseköğretim Kurumları Ulusal Öğrenci Konseyinin kuruluş, görev, yetki ve çalışma esaslarını düzenlemektir.KapsamMADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarında ön lisans ve lisans öğrencilerini temsil etme yetkisiyle kurulan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Konseyleri ve Yükseköğretim Kurumları Ulusal Öğrenci Konseyinin kuruluş, görev, yetki ve çalışma esaslarına ilişkin hükümleri kapsar.DayanakMADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci ve 65 inci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.TanımlarMADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;a) Bölüm/program/anabilim dalı/anasanat dalı öğrenci temsilcisi: Bir yükseköğretim kurumunun; fakülte, yüksekokul, konservatuvar veya meslek yüksekokullarındaki her bir bölüm/program/anabilim dalı/anasanat dalı öğrencilerinin, kendi aralarından, bulundukları bölüm/program/anabilim dalı/anasanat dalı öğrencilerini, öğrenci konseyinde temsil etmesi için seçtiği öğrenciyi,b) Fakülte/yüksekokul/konservatuvar/meslek yüksekokulu öğrenci temsilcisi: Bir yükseköğretim kurumunun; fakülte, yüksekokul, konservatuvar veya meslek yüksekokullarındaki bölüm/program/anabilim dalı/anasanat dalı öğrenci temsilcilerinin, kendi aralarından, bulundukları fakülte, yüksekokul, konservatuvar veya meslek yüksekokulu öğrencilerini öğrenci konseyinde temsil etmesi için seçtiği öğrenciyi,c) Öğrenci konseyi başkanı: Bir yükseköğretim kurumundaki öğrenci konseyinin ve öğrenci konseyi yönetim kurulunun başkanını,ç) Öğrenci konseyi denetleme kurulu: Bir yükseköğretim kurumundaki öğrenci konseyinin denetleme organını,d) Öğrenci konseyi genel kurulu: Bir yükseköğretim kurumundaki fakülte/yüksekokul/ konservatuvar/meslek yüksekokulu öğrenci temsilcileri ile bölüm/program/anabilim dalı/anasanat dalı öğrenci temsilcilerinden oluşan kurulu,e) Öğrenci konseyi yönetim kurulu: Bir yükseköğretim kurumundaki fakülte/yüksekokul /konservatuvar/meslek yüksekokulu öğrenci temsilcilerinden oluşan kurulu,f) Yükseköğretim kurumları ulusal öğrenci konseyi: Türkiye’deki yükseköğretim kurumları öğrenci konseyleri başkanlarının bir araya gelerek kurduğu öğrenci birliğini,g) Yükseköğretim kurumu öğrenci konseyi: Yükseköğretim kurumlarında öğrencilerin kendi aralarında demokratik usullerle kurdukları öğrenci birliğini,ifade eder.İKİNCİ BÖLÜMÖğrenci Temsilcileri ve Öğrenci KonseyiÖğrenci temsilcileri seçimlerine ilişkin genel esaslarMADDE 5 – (1) Bir yükseköğretim kurumunda öğrenci konseyi üyelerinin belirlenmesi ve organlarının oluşturulması için yapılacak seçimler, aralık ayına kadar rektörlükçe belirlenecek takvime göre ilgili yükseköğretim kurumu rektörlüğü tarafından gerçekleştirilir. Bu süre ve program içerisinde yapılan seçimlerde, bir birimde herhangi bir nedenle sonuç alınamaz ise o birimde temsilci seçilmemiş olur. Öğrenci temsilciliklerine aday olacak öğrenciler, seçim tarihinden en az bir hafta önce fakülte/yüksekokul/konservatuar/meslek yüksekokulunun dekanlık/müdürlüğüne adaylıklarını yazılı olarak bildirirler.Öğrenci temsilci adaylarında aranacak niteliklerMADDE 6 – (1) Öğrenci temsilciliklerine aday olacak öğrencilerde;a) İlgili fakülte, yüksekokul, konservatuvar veya meslek yüksekokulunun en az ikinci sınıfına kayıtlı öğrenci olması,b) Siyasi parti organlarında üye veya görevli olmaması,c) Yüz kızartıcı suçlardan dolayı adli sicil kaydı bulunmaması,ç) Uyarma cezası dışında disiplin cezası almamış olması,d) Seçimin yapıldığı dönemde kayıt dondurmamış olması,e) Genel not ortalamasının 4 üzerinden 2,75 ve üstü veya 100 üzerinden 70 ve üstü olması,f) Terör örgütlerine aidiyeti veya iltisakı ya da bunlarla irtibatı olmaması,şartları aranır.Bölüm, program, anabilim dalı, anasanat dalı öğrenci temsilcisi seçimiMADDE 7 – (1) Bölüm/program/anabilim dalı/anasanat dalı öğrenci temsilcisi, bölüm/program/anabilim dalı/anasanat dalı öğrencilerince, kendi aralarından, seçime katılanların çoğunluğuyla bir defaya mahsus olmak üzere iki yıl için seçilir.(2) Bölüm/program/anabilim dalı/anasanat dalı öğrenci temsilcisinin seçilme niteliklerini kaybetmesi ya da herhangi bir nedenle süresi bitmeden önce görevinin sona ermesi halinde kalan süreyi tamamlamak üzere, ilgili bölüm/program/anabilim dalı/anasanat dalında bir ay içerisinde aynı usulle yeni bir temsilci seçilir.Bölüm/program/anabilim dalı/anasanat dalı öğrenci temsilcisinin görevleriMADDE 8 – (1) Bölüm/program/anabilim dalı/anasanat dalı öğrenci temsilcisinin görevleri şunlardır:a) Temsil ettiği bölüm/program/anabilim dalı/anasanat dalında öğrenci konseyi çalışmalarını yürütmek.b) Öğrenci konseyi organlarının aldığı kararları temsil ettiği birimde duyurmak ve uygulamalarını izlemek.c) Temsil ettiği bölüm/program/anabilim dalı/anasanat dalındaki öğrenci sorunlarını belirlemek ve bunların çözümü için öğrenci konseyinin ve yükseköğretim kurumunun ilgili yönetim organlarına iletmek.ç) Temsil ettiği bölüm/program/anabilim dalı/anasanat dalındaki öğrenci etkinliklerini koordine etmek.d) Kendi bölüm/program/anabilim dalı/anasanat dalı öğrencilerini, öğrenci etkinliklerinde temsil etmek.e) Temsil ettiği bölüm/program/anabilim dalı/anasanat dalındaki öğrencilerle bu birimlerin yönetim organları arasında iletişimi geliştirmek.f) Öğrencilerle ilgili konuların görüşülmesi sırasında temsil ettiği bölüm/program/anabilim dalı/anasanat dalının akademik toplantılarına katılmak.g) Çalışmaları ile ilgili raporlar hazırlamak ve arşiv oluşturmak.Fakülte/yüksekokul/konservatuvar/meslek yüksekokulu öğrenci temsilcisi seçimiMADDE 9 – (1) Fakülte/yüksekokul/konservatuvar/meslek yüksekokulu öğrenci temsilcisi, bir yükseköğretim kurumunun; bölüm/program/anabilim dalı/anasanat dalı öğrenci temsilcilerince kendi aralarından, seçime katılanların çoğunluğuyla ve iki yıl için seçilir. Sadece bir bölüm/program/anabilim dalı/anasanat dalı bulunan fakülte/ yüksekokul/konservatuvar veya meslek yüksekokullarında var olan bölüm/program/anabilim dalı/anasanat dalı öğrenci temsilcisi, söz konusu fakülte/yüksekokul/konservatuvar veya meslek yüksekokulunun temsilcisi olarak görev yapar.(2) Fakülte/yüksekokul/konservatuvar/meslek yüksekokulu öğrenci temsilcisinin seçilme niteliklerini kaybetmesi ya da herhangi bir nedenle süresi bitmeden önce görevinden ayrılması halinde, kalan süreyi tamamlamak üzere, yükseköğretim kurumunun ilgili fakülte, yüksekokul, konservatuvar veya meslek yüksekokulunda on beş gün içerisinde aynı usulle yeni bir temsilci seçilir.Fakülte/yüksekokul/konservatuvar/meslek yüksekokulu öğrenci temsilcisinin görevleriMADDE 10 – (1) Fakülte/yüksekokul/konservatuvar/meslek yüksekokulu öğrenci temsilcisinin görevleri şunlardır:a) Temsil ettiği fakülte, yüksekokul, konservatuvar veya meslek yüksekokullarında öğrenci konseyi çalışmalarını yürütmek.b) Öğrenci konseyi organlarının aldığı kararları, temsil ettiği fakülte, yüksekokul, konservatuvar veya meslek yüksekokulunda duyurmak ve uygulamalarını izlemek.c) Temsil ettiği fakülte, yüksekokul, konservatuvar veya meslek yüksekokulunun öğrenci sorunlarını belirlemek ve bunların çözümü için öğrenci konseyinin ve yükseköğretim kurumunun ilgili yönetim organlarına iletmek.ç) Bulunduğu fakülte, yüksekokul, konservatuvar veya meslek yüksekokulunun öğrencilerini, öğrenci etkinliklerinde temsil etmek.d) Temsil ettiği fakülte, yüksekokul, konservatuvar veya meslek yüksekokulunda öğrenci etkinliklerini koordine etmek.e) Öğrencilerle ilgili konuların görüşülmesi sırasında, temsil ettiği fakülte, yüksekokul, konservatuvar veya meslek yüksekokulunun yönetim kurulu ve akademik kurul toplantılarına katılmak.f) Bölüm/program/anabilim dalı/anasanat dalları öğrencileri arasında iletişimi geliştirmek için çalışmalar yapmak.Öğrenci konseyi başkanıMADDE 11 – (1) Öğrenci konseyi başkanlığını, yükseköğretim kurumunun fakülte/ yüksekokul/konservatuvar adlarının alfabetik sıralamasına göre belirlenen birimin öğrenci temsilcisi üstlenir.(2) Konsey başkanının 6 ncı maddede sayılan nitelikleri kaybetmesi veya herhangi bir nedenle süresi bitmeden önce görevinden ayrılması halinde kalan süreyi tamamlamak üzere başkanın temsil ettiği fakülte/yüksekokul/konservatuvar öğrenci temsilciliği seçiminde en çok oy alan aday başkan olur.Öğrenci konseyi başkanının görevleriMADDE 12 – (1) Öğrenci konseyi başkanının görevleri şunlardır:a) Kendi yükseköğretim kurumu öğrencilerini ulusal ve uluslararası öğrenci etkinliklerinde temsil etmek.b) Öğrenci konseyi genel kurulu ve öğrenci konseyi yönetim kurulu toplantılarının gündemini belirlemek ve bu toplantılara başkanlık etmek.c) Öğrenci konseyi genel kurulunca ve öğrenci konseyi yönetim kurulunca alınan kararların duyurulmasını sağlamak ve uygulanmasını izlemek.ç) Görev süresi bitiminde bir yıllık faaliyet raporunu bir sonraki öğrenci konseyi genel kuruluna sunmak.d) Öğrenciler ile ilgili konuların görüşülmesi sırasında ilgili yükseköğretim kurumunun senato ve yönetim kurulu toplantılarına katılmak.Öğrenci konseyi genel kuruluMADDE 13 – (1) Öğrenci konseyi genel kurulu, yükseköğretim kurumunun fakülte, yüksekokul, konservatuvar, meslek yüksekokulu temsilcileri ile bölüm/program/anabilim dalı/anasanat dalı öğrenci temsilcilerinden oluşur ve öğrenci konseyinde en yüksek karar organıdır.(2) Öğrenci konseyi genel kurulu, her yıl en az iki kere olmak üzere olağan toplantısını yapar. Öğrenci konseyi genel kurulu üyelerin salt çoğunluğu ile toplanır.(3) Öğrenci konseyi genel kurulu gündemi, öğrenci konseyi başkanı tarafından en az on beş gün önce üyelere yazılı olarak bildirilir. Yapılan duyuru üzerine bu Yönetmelikte belirtilen toplantı yeter sayısı sağlanamadığı takdirde duyuru işlemi aynı şekilde tekrarlanır.(4) Öğrenci konseyi genel kurulunda yönetim ve denetleme kurulu üyeleri, toplantıya katılanların salt çoğunluğuyla seçilir. Bu seçimler gizli oylama ve açık sayım ile yapılır. Bunların dışındaki kararlar, toplantıya katılanların salt çoğunluğu ve açık oylama ile alınır.(5) Öğrenci konseyi genel kurulu, öğrenci konseyi yönetim kurulunun kararı veya genel kurul üyelerinin 1/4'ünün yazılı başvurusu üzerine yönetim kurulu tarafından olağanüstü toplantıya çağrılabilir. Bu durumlarda genel kurul toplantısı en geç on beş gün içerisinde gerçekleştirilir. Öğrenci konseyinin olağanüstü yapılan genel kurul toplantılarını ve gündemini öğrenci konseyi yönetim kurulu belirler ve yürütür.Öğrenci konseyi genel kurulunun görevleriMADDE 14 – (1) Öğrenci konseyi genel kurulunun görevleri şunlardır:a) 11 inci maddedeki usule göre öğrenci konseyi başkanını belirlemek.b) Öğrenci konseyi yönetim kurulu üyelerini seçmek.c) Öğrenci konseyi denetleme kurulu üyelerini seçmek.ç) Öğrenci konseyinin ve bağlı bulunduğu yükseköğretim kurumu öğrencilerinin sorunlarına ilişkin kararlar almak ve alınan kararları rektörlüğe iletmek.d) Öğrenci konseyinin dönem hedeflerini belirlemek.Öğrenci konseyi yönetim kuruluMADDE 15 – (1) Öğrenci konseyi yönetim kurulu, öğrenci konseyi genel kurulu üyelerinin, kendi aralarından, seçime katılanların salt çoğunluğuyla ve iki yıl için seçeceği biri başkan yardımcısı olmak üzere sekiz öğrenci ve öğrenci konseyi başkanından oluşur. Öğrenci konseyi yönetim kurulu, öğrenci konseyi genel kuruluna karşı sorumludur.(2) Öğrenci konseyi yönetim kurulu; başkanın yokluğunda başkan yardımcısının yönetiminde üç ayda bir toplanır. Kurulun toplantı gündemi, yeri ve tarihi en az yedi gün önce başkan tarafından yönetim kurulu üyelerine duyurulur. Kurul, üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanır, toplantıya katılanların salt çoğunluğuyla karar alır. Oylarda eşitlik olması durumunda başkanın bulunduğu taraf çoğunluk sayılır.Öğrenci konseyi yönetim kurulunun görevleriMADDE 16 – (1) Öğrenci konseyi yönetim kurulunun görevleri şunlardır:a) Çalışmalarına ilişkin üyeleri arasında iş bölümü ve görev dağılımını yapmak.b) Öğrenci konseyi genel kurulunun aldığı kararların uygulanmasını sağlamak.c) Yükseköğretim kurumundaki öğrencilerin sorunlarını belirlemek, görüş ve düşüncelerini yükseköğretim kurumunun ilgili yönetim organlarına iletmek.ç) Sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yaparak, toplumsal duyarlılık projeleri geliştirmek ve bu projelere yükseköğretim kurumu içerisinde öğrenci katılımını teşvik etmek.d) Ulusal ve uluslararası eğitim ve gençlik programlarına öğrenci katılımına yönelik çalışmalar yapmak.e) Ulusal ve uluslararası öğrenci birlikleri ve organizasyonları ile ilişkileri geliştirmek.f) Yemek, ulaşım, barınma, kafeterya, kulüp, burs, eğitim, sanat, kültür ve spor alanlarında çalışma grupları oluşturmak ve bunların işlerliğini sağlamak.g) Çalışmaları hakkında öğrenci konseyi genel kurulu üyelerini bilgilendirmek.ğ) Ulusal öğrenci konseyinin kararlarını bağlı bulunduğu yükseköğretim kurumunda duyurmak ve izlemek.h) Gerçekleştirilen çalışmaların raporlarını hazırlamak ve arşiv oluşturmak.Öğrenci konseyi denetleme kuruluMADDE 17 – (1) Öğrenci konseyi denetleme kurulu, öğrenci konseyi genel kurulu üyelerinin yönetim kuruluna seçilenler hariç olmak üzere kendi aralarından, seçime katılanların salt çoğunluğuyla ve iki yıl için seçeceği bir başkan ve dört üyeden oluşur.Öğrenci konseyi denetleme kurulunun görevleriMADDE 18 – (1) Öğrenci konseyi denetleme kurulunun görevleri şunlardır:a) Öğrenci konseyi yönetim kurulunun bu Yönetmelik hükümlerine, ilgili yükseköğretim kurumunun hazırlayacağı yönergelere ve öğrenci konseyi genel kurulu kararlarına göre çalışıp çalışmadığını denetlemek.b) Yaptığı çalışmalar hakkında ilgili yükseköğretim kurumunun rektörlüğünü ve öğrenci konseyi genel kurulunu bilgilendirmek.ÜÇÜNCÜ BÖLÜMUlusal Öğrenci KonseyiUlusal Öğrenci KonseyiMADDE 19 – (1) Ulusal Öğrenci Konseyi, Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarının öğrenci konseyleri başkanlarından oluşur.(2) Ulusal Öğrenci Konseyi toplantısı, Yükseköğretim Kurulunun belirleyeceği tarih ve program esas alınarak başkanın temsilcisi olduğu yükseköğretim kurumunda gerçekleştirilir. Toplantının sekretarya hizmetleri de bu yükseköğretim kurumu tarafından yürütülür.(3) Ulusal Öğrenci Konseyi, her yıl bir kez toplanır. Ulusal Öğrenci Konseyi gündemi, Ulusal Öğrenci Konseyi Başkanı tarafından en az on beş gün önce üyelere duyurulmak üzere yazıyla ilgili yükseköğretim kurumu rektörlüklerine bildirilir.(4) Ulusal Öğrenci Konseyi, üyelerin salt çoğunluğuyla toplanır, toplantı yeter sayısı sağlanamadığı takdirde bir ay içerisinde üye tam sayısının en az dörtte biriyle yeniden toplanır. Kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır ve açık oylama yapılır.(5) Ulusal Öğrenci Konseyi, öğrenci konseylerinin ilettiği sorunları tartışır ve çözüm önerilerinde bulunur, ulusal öğrenci konseyinin dönem hedeflerini belirler. Alınan kararlar Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı ve yükseköğretim kurumlarına bildirilir.Ulusal Öğrenci Konseyi Başkanı ve görevleriMADDE 20 – (1) Ulusal Öğrenci Konseyi Başkanı, öğrenci konseyi başkanları arasından kayıtlı oldukları yükseköğretim kurumlarının 28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda yer alan sırasına göre belirlenir ve bir yıl süreyle görev yapar.(2) Ulusal Öğrenci Konseyi Başkanı; Ulusal Öğrenci Konseyi toplantılarının gündemini belirler ve bu toplantılara başkanlık eder, Ulusal Öğrenci Konseyinin çalışmalarında koordinasyonu sağlar, alınan kararların bildirimini yapar ve uygulanmasını izler, Ulusal Öğrenci Konseyini ulusal ve uluslararası öğrenci etkinliklerinde temsil eder, görev süresi bitiminde bir yıllık faaliyet raporunu bir sonraki Ulusal Öğrenci Konseyi toplantısında sunar.(3) Ulusal Öğrenci Konseyi Başkanı, Yükseköğretim Genel Kurulunun öğrencilerle ilgili konuların görüşüldüğü toplantılarına, Yükseköğretim Kurulu Başkanının daveti üzerine katılır.DÖRDÜNCÜ BÖLÜMÇeşitli ve Son HükümlerÖğrenci konseylerine oda, araç ve gereç tahsisiMADDE 21 – (1) Öğrenci konseyine, bu Yönetmelikte yer alan görevleri gerçekleştirmek amacıyla ilgili yükseköğretim kurumu tarafından, kurum içinde uygun görülen bir oda tahsis edilir ve çalışmaları için gerekli araç ve gereç sağlanır.Ulusal öğrenci konseyi üyeliğinin sona ermesiMADDE 22 – (1) Öğrenci konseyi başkanlığı sona eren öğrencinin Ulusal Öğrenci Konseyi üyeliği de sona erer.Seçim usulüMADDE 23 – (1) Yükseköğretim kurumlarında yapılacak olan öğrenci konseyi seçimlerine ilişkin usul ve esaslar senatolar tarafından çıkarılacak yönerge ile belirlenir.Yürürlükten kaldırılan yönetmelikMADDE 24 – (1) 20/9/2005 tarihli ve 25942 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Konseyleri ve Yükseköğretim Kurumları Ulusal Öğrenci Konseyi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.YürürlükMADDE 25 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.YürütmeMADDE 26 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Yükseköğretim Kurulu Başkanı yürütür.

24 KAS 2020

Derslerin Çevirimiçi (Online) Yapılması Hakkında

Öğrencilerimizin dikkatine,Covid19 önlemleri kapsamında Bağımlılık ve Adli Bilimler Enstitüsünde 2020-2021 güz yarı yılı sonuna kadar eğitim-öğretimin (teorik ve uygulamalı tüm derslerin) çevrimiçi (online) olarak devam etmesine karar verilmiştir.Saygılarımızla.

16 KAS 2020

2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Ara Sınav Takvimi

Değerli Öğrencilerimiz,2020-2021 Güz Yarıyılında LMS Üzerinden Yürütülecek Olan Online Ara Sınav Programı(*) için aşağıdaki linke tıklayınız:Link:  Bağımlılık ve Adli Bilimler Enstitüsü 2020-2021 Güz Yarıyılı LMS Online Ara Sınav Takvimi.pdf(*) Tabloda yalnızca online final sınavı uygulayacak derslerin listesi yer almaktadır. Ödev/Sunum/Proje vb. değerlendirme takvimi için dersin öğretim üyesinden bilgi alabilirsiniz.Başarılar dileriz. 

03 KAS 2020

TÜBİTAK TARAFINDAN AÇILAN BURS VE DESTEK PROGRAMLARI

Değerli Öğrencilerimiz,Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora öğrencilerine yönelik, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu-TÜBİTAK tarafından açılan “Burs ve Destek Programları” için başvuru yapabileceğiniz linkler aşağıdaki gibidir.TÜBİTAK STAR PROGRAMI açılmıştır, aktiftir. Lisans öğrencileri başvuru yapabilir.https://star.tubitak.gov.tr/TÜBİTAK BIDEB çağrıları da açılmıştır ve aktiftir. Lisans, Yüksek Lisans, Doktora öğrencileri başvuru yapabilir.https://www.tubitak.gov.tr/tr/duyuru/egitim-burs-programlari-icin-2020-yili-2donem-cagrilari-acildiTÜBİTAK Lisans ve Yüksek Lisans öğrencilerinin SANAYİ projelerini de desteklemektedir.https://www.tubitak.gov.tr/tr/duyuru/tubitak-lisans-ve-yuksek-lisans-ogrencilerinin-sanayi-projelerini-destekliyorBaşarılar dileklerimizleAR-GE ve Yenilik Politikaları Direktörlüğü

02 KAS 2020

2020-2021 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI DERS PROGRAMI İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME

Bağımlılık ve Adli Bilimler Enstitüsü 2020-2021 Eğitim Öğretim yılı Güz yarıyılı; Adli Bilimler Yüksek Lisans (Tezli/Tezsiz), Adli Bilimler Doktora ve Ceza Adaleti Yüksek Lisans (Tezli/Tezsiz) bölümlerinin ders programına aşağıdaki sekmelerden erişebilirsiniz.Tüm öğrencilerimize önemle duyurulur.ADLİ BİLİMLER (DOKTORA).pdfADLİ BİLİŞİM.pdfADLİ GENETİK.pdfADLİ HEMŞİRELİK-EBELİK.pdfADLİ FARMAKOLOJİ VE TOKSİKOLOJİ.pdfADLİ PSİKOLOJİ.pdfCEZA ADALETİ.pdfOLAY YERİ İNCELEME VE KRİMİNALİSTİK.pdfSUÇ ÖNLEME VE ANALİZİ.pdf

12 EKI 2020

2020-2021 GÜZ YARIYILI ADLİ BİLİMLER TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMINA KAYIT HAKKI KAZANANLAR

Bağımlılık ve Adli Bilimler Enstitüsü Adli Bilimler Tezsiz Yüksek Lisans Programına 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Güz Dönemi kayıt hakkı kazananlara dair asil liste aşağıdadır.Asil liste için son kayıt 20.10.2020 Salı günü mesai bitimine kadar yapılacaktır.Saygılarımızla,Tüm adaylar aşağıdaki linkten sınav sonucunu T.C. Kimlik numaraları ile sorgulayabilirler.http://app.uskudar.edu.tr/form/enstitu/babe_kesin_kayitAdli Bilimler Tezsiz Yüksek Lisans Programı Değerlendirme Sonuçları Asil Liste#ADISOYADILisans Not Ortalaması(4'lük Sistem)Lisans Not Ortalaması(100'lük Sistem) (%50'si alınacak)BİLİM SINAVIPUANI (%50'si alınacak)TOPLAM1H****S*****3,3284,1310092,072O*** O****Ö*******3,1880,8610090,433K**** B****Ö****---80,610090,304M*****A*---76,7510088,385E***A*****376,6610088,336F*****C*****2,9976,4310088,227K****S********2,8974,110087,058M***** G****G**2,8873,8610086,939N****K****2,8172,2310086,1210S******Y*******2,8172,2310086,1211G****B*****2,7771,310085,6512B****S****---70,210085,1013O***K**2,769,6610084,8314Ö****D****2,769,6610084,8315H***B*****2,6668,7310084,3716F****Ç****2,6568,510084,2517C****G*******2,667,3310083,6718A****** A***O***2,5666,410083,2019Ö****A********2,5165,2310082,6220A****Y****2,4864,5310082,2721S****D*******---62,910081,4522D**** A****B**** E****---62,210081,1023F****E***2,3561,510080,7524B****Ö*****2,3461,2610080,6325Z****T*****---6010080,0026A***Ü***2,2859,8610079,9327S**** D****D********2,2358,710079,3528S*** A***A******2,25810079,0029Ü***T****2,1657,0610078,5330S****** N**B*****2,0253,810076,90 KESİN KAYIT ESNASINDA İSTENEN BELGELER:– Lisans diplomasının aslı ve bir adet fotokopisi– Lisans not belgesinin (transkript) aslı ve bir adet fotokopisi– Nüfus Cüzdanının fotokopisi– Vesikalık Fotoğraf (2 Adet)*İzlenecek dersler kayıt sırasında belirlenecektir. Bilgi için Enstitü Sekreteri Seher Eren ile görüşebilirsiniz. Dahili no: 2233

12 EKI 2020

2020-2021 GÜZ YARIYILI CEZA ADALETİ TEZLİ/TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMINA KAYIT HAKKI KAZANANLAR

Bağımlılık ve Adli Bilimler Enstitüsü Ceza Adaleti Tezli Yüksek Lisans Programına 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Güz Dönemi kayıt hakkı kazananlara dair asil liste aşağıdadır.Asil liste için son kayıt 20.10.2020 Salı günü mesai bitimine kadar yapılacaktır.Saygılarımızla,Tüm adaylar aşağıdaki linkten sınav sonucunu T.C. Kimlik numaraları ile sorgulayabilirler.http://app.uskudar.edu.tr/form/enstitu/babe_kesin_kayitCeza Adaleti Tezli Yüksek Lisans Programı Değerlendirme Sonuçları Asil Liste#ADISOYADILisans Not Ortalaması(4'lük Sistem)Lisans Not Ortalaması(100'lük Sistem) (%20'si alınacak)ALES(EŞİT AĞIRLIK) (%50'si alınacak)BİLİM SINAVIPUANI (%30'u alınacak)TOPLAM1Ş**** N***T****2,6167,5679,9684710083,502İ******G****2,3761,9680,2555610082,523N****K****2,8172,2372,0539910080,474B***C*******2,6167,5671,9233610079,475H**** İ***U*****3,3687,257,0921310075,996E**Y****2,9475,2655,8276010072,977A****Ö****55,7562,5101310072,418K******* B****A******* Ç******2,462,6659,0514110072,069S*** A***A******2,25855,0000010069,10Bağımlılık ve Adli Bilimler Enstitüsü Ceza Adaleti Tezsiz Yüksek Lisans Programına 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Güz Dönemi kayıt hakkı kazananlara dair asil liste aşağıdadır.Asil liste için son kayıt 20.10.2020 Salı günü mesai bitimine kadar yapılacaktır.Saygılarımızla,Tüm adaylar aşağıdaki linkten sınav sonucunu T.C. Kimlik numaraları ile sorgulayabilirler.http://app.uskudar.edu.tr/form/enstitu/babe_kesin_kayitCeza Adaleti Tezsiz Yüksek Lisans Programı Değerlendirme Sonuçları Asil Liste#ADISOYADILisans Not Ortalaması(4'lük Sistem)Lisans Not Ortalaması(100'lük Sistem) (%50'si alınacak)BİLİM SINAVIPUANI (%50'si alınacak)TOPLAM1O*** O****Ö*******3,1880,8610092,342G****B*****2,7771,310088,523A***G******2,4864,5310085,81KESİN KAYIT ESNASINDA İSTENEN BELGELER:– Lisans diplomasının aslı ve bir adet fotokopisi– Lisans not belgesinin (transkript) aslı ve bir adet fotokopisi– ALES Sınav sonuç belgesi (Tezli programlar için)– Nüfus Cüzdanının fotokopisi– Vesikalık Fotoğraf (2 Adet)

12 EKI 2020

2020-2021 GÜZ YARIYILI BİYOGÜVENLİK TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMINA KAYIT HAKKI KAZANANLAR

Bağımlılık ve Adli Bilimler Enstitüsü Biyogüvenlik Tezli Yüksek Lisans Programına 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Güz Dönemi kayıt hakkı kazananlara dair asil liste liste aşağıdadır.Asil liste için son kayıt 20.10.2020 Salı günü mesai bitimine kadar yapılacaktır.Saygılarımızla,Tüm adaylar aşağıdaki linkten sınav sonucunu T.C. Kimlik numaraları ile sorgulayabilirler.http://app.uskudar.edu.tr/form/enstitu/babe_kesin_kayitBiyogüvenlik Tezli Yüksek Lisans Programı Değerlendirme Sonuçları Asil Liste#ADISOYADILisans Not Ortalaması(4'lük Sistem)Lisans Not Ortalaması(100'lük Sistem) (%20'si alınacak)ALES(EŞİT AĞIRLIK) (%50'si alınacak)BİLİM SINAVIPUANI (%30'u alınacak)TOPLAM1A****** A*** O***2,5666,468,3436810077,45KESİN KAYIT ESNASINDA İSTENEN BELGELER:– Lisans diplomasının aslı ve bir adet fotokopisi– Lisans not belgesinin (transkript) aslı ve bir adet fotokopisi– ALES Sınav sonuç belgesi (Tezli programlar için)– Nüfus Cüzdanının fotokopisi– Vesikalık Fotoğraf (2 Adet)

09 EKI 2020

2020-2021 GÜZ YARIYILI ADLİ BİLİMLER DOKTORA PROGRAMINA KAYIT HAKKI KAZANANLAR

Bağımlılık ve Adli Bilimler Enstitüsü Adli Bilimler Doktora Programına 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Güz Dönemi kayıt hakkı kazananlara dair asil liste aşağıdadır.Asil liste için son kayıt 19.10.2020 Pazartesi günü mesai bitimine kadar yapılacaktır. Saygılarımızla,Tüm adaylar aşağıdaki linkten sınav sonucunu T.C. Kimlik numaraları ile sorgulayabilirler.http://app.uskudar.edu.tr/form/enstitu/babe_kesin_kayit Adli Bilimler Doktora Programı Değerlendirme Sonuçları Asil Liste#AdıSoyadıYüksek Lisans Not Ortalaması(4'lük Sistem)Yüksek Lisans Not Ortalaması(100'lük Sistem)ALES(Eşit Ağırlık)Bilim SınavıTOPLAM1N*****K****3,0377,3679,3138910085,132A**********D****---72,1574,507410081,683H****K********3,0878,5371,1266010081,274E**** K********3,8496,2662,7559110080,635H**** M****M*******3,7193,2356,2179110076,756B******İ****3,383,6659,3040810076,387A***** A****---77,0055,0000010072,90

05 EKI 2020

2020-2021 GÜZ YARIYILI ADLİ BİLİMLER TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMINA KAYIT HAKKI KAZANANLAR

Bağımlılık ve Adli Bilimler Enstitüsü Adli Bilimler Tezli Yüksek Lisans Programına 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Güz Dönemi kayıt hakkı kazananlara dair asil liste ve yedek liste aşağıdadır.Asil liste için son kayıt 12.10.2020 Pazartesi günü mesai bitimine kadar yapılacaktır. 13.10.2020 tarihi itibariyle yedek listeden kayıtlara geçilecektir.Saygılarımızla,Tüm adaylar aşağıdaki linkten sınav sonucunu T.C. Kimlik numaraları ile sorgulayabilirler.http://app.uskudar.edu.tr/form/enstitu/babe_kesin_kayitAdli Bilimler Tezli Yüksek Lisans Programı Değerlendirme Sonuçları Asil Liste#ADISOYADILisans Not Ortalaması(4'lük Sistem)Lisans Not Ortalaması(100'lük Sistem) (%20'si Alınacak)EA ALES(%50'si Alınacak)Bilim Sınavı(%30'u Alınacak)TOPLAM1C****E****3,6391,3671,9159710084,232Ş**** N***T****2,6167,5679,9684710083,503B****U****3,4386,771,7107910083,204H****S*****3,3284,1372,1458410082,905F*****D*******3,4286,4671,0443010082,816Z****P***********---78,972,9711510082,277R**** D****G*******3,5589,567,1353210081,478Z****A****3,1580,1670,0738610081,079M****O****3,2281,869,2812510081,0010S******Ş****2,6368,0374,5563510080,8811E***A*****376,6670,9824310080,8212N****K****2,8172,2372,0539910080,4713N**** B*****K*********2,4563,8375,3893110080,4614H******Z******2,8573,1670,8110710080,0415E**P*******2,6768,9671,7264710079,66Adli Bilimler Tezli Yüksek Lisans Programı Değerlendirme Sonuçları Yedek Liste#ADISOYADILisans Not Ortalaması(4'lük Sistem)Lisans Not Ortalaması(100'lük Sistem) (%20'si Alınacak)EA ALES(%50'si Alınacak)Bilim Sınavı(%30'u Alınacak)TOPLAM1B****C*******2,6167,5671,9233610079,472E***B******3,5288,862,0526510078,793E***T****3,7894,8659,6098010078,784N****K********2,4964,7671,2803710078,595Ö****D****2,769,6669,2247410078,546S***D**** Y******2,7671,0668,5505510078,497M*****A*---76,7565,4034410078,058A****G****---76,265,2342910077,869E** E****Ö***---80,462,8343510077,5010A****** A***O***2,5666,468,3436810077,4511F******D****2,9976,4364,0792910077,3312Y******Ç***** A****---6667,6868910077,0413O*** O****Ö*******3,1880,8660,9666010076,6614S*****A****2,7671,0664,0586810076,2415Ş****S***---69,9364,1223010076,05KESİN KAYIT ESNASINDA İSTENEN BELGELER:– Lisans diplomasının aslı ve bir adet fotokopisi– Lisans not belgesinin (transkript) aslı ve bir adet fotokopisi– ALES Sınav sonuç belgesi (Tezli programlar için)– Nüfus Cüzdanının fotokopisi– Vesikalık Fotoğraf (2 Adet)*İzlenecek dersler kayıt sırasında belirlenecektir. Bilgi için Enstitü Sekreteri Seher Eren ile görüşebilirsiniz. Dahili no: 2233

04 AĞU 2020

2020-2021 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI ADAY ÖĞRENCİLERİMİZİN DİKKATİNE

Değerli aday öğrencilerimiz,Yükseköğretim Kurulu’ndan (YÖK), tüm yükseköğretim kurumlarına gönderilen yeni düzenleme nedeniyle, tezli yüksek lisans programlarımıza 15, tezsiz yüksek lisans programlarımıza ise 30 yeni öğrenci kabul edilecektir.Tezli program tercihinde programa kabul edilecek öğrenciler;ALES puanının: %50 ‘si, Bilim sınavı puanının: %30’u, Lisans mezuniyet not ortalamasının 100’lük sistemdeki karşılığının: %20’sihesaplanarak programa yerleşmeye hak kazanan öğrenciler ilan edilecektir.Bilim sınavında, adaylara tezli ya da tezsiz programa yerleşme tercihleri sorulacaktır. Her iki programı birden seçen öğrenciler öncelikle tezli program için değerlendirilecekler, tezli programa kayıt şansı yakalayamamaları halinde, tezsiz program için değerlendirmeye alınacaklardır.Tezsiz program puan hesaplamasında ise;Bilim sınavı puanının: %50’si, Lisans mezuniyet not ortalamasının 100’lük sistemdeki karşılığının: %50’sihesaplanarak programa yerleşmeye hak kazanan öğrenciler ilan edilecektir.Her iki program için asil ve yedek listeler eş zamanlı ilan edilecek, asil kayıt hakkı kazanan adaylara 7 iş günü kayıt süresi tanınacak ve peşinden yedek listeden kayıtlara başlanacaktır.Online başvuru yapmayan, başvuru esnasında mezun durumda olmayan, başvuru esnasında ALES belgesini, kimlik bilgilerini başvuru sistemine yüklemeyen adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.Bilim Sınavı Tarihleri:Bilim sınavları yazılı olarak dört ayrı oturumda gerçekleştirilecektir. Adaylar aşağıda belirtilen sınavlardan herhangi birine katılabilirler.31 Ağustos 2020 Pazartesi saat 10:0031 Ağustos 2020 Pazartesi saat 14:0018 Eylül 2020 Cuma saat 10:0018 Eylül 2020 Cuma saat 14:00Sınav Yeri: Merkez Yerleşke E BlokAdres : T.C. Üsküdar Üniversitesi İcadiye Bağlarbaşı Cad. No:37 Üsküdar / İstanbulNOT: KESİN KAYIT HAKKI KAZANAN ADAYLAR SINAV SONUÇLARI İLAN EDİLDİKTEN HEMEN SONRA KAYITLARINI YAPTIRABİLİRLER.KESİN KAYIT ESNASINDA İSTENEN BELGELER:– Lisans diplomasının aslı ve bir adet fotokopisi– Lisans not belgesinin (transkript) aslı ve bir adet fotokopisi– ALES Sınav sonuç belgesi (Tezli programlar için)– Nüfus Cüzdanının fotokopisi– Vesikalık Fotoğraf (2 Adet)Burslar hakkında detaylı bilgilere erişmek için tıklayınız>>> ONLINE BAŞVURU İÇİN TIKLAYINIZ >>>

24 HAZ 2020

2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Bütünleme Sınav Takvimi Hakkında

2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Bütünleme Sınav Takvimi için aşağıdaki PDF dosyasını tıklayınız.2019-2020 Bahar Yarıyılı Bütünleme Sınav Takvimi.pdf

28 MAY 2020

2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Final Sınav Takvimi Hakkında

Değerli Öğrencilerimiz,2019-2020 Bahar Yarıyılında LMS Üzerinden Yürütülecek Olan Online Final Sınav Programı(*) için aşağıdaki linke tıklayınız:Link:  Bağımlılık ve Adli Bilimler Enstitüsü 2019-2020 Bahar Yarıyılı LMS Online Final Takvimi (Güncelleme).pdf(*) Tabloda yalnızca online final sınavı uygulayacak derslerin listesi yer almaktadır. Ödev/Sunum/Proje vb. değerlendirme takvimi için dersin öğretim üyesinden bilgi alabilirsiniz.Başarılar dileriz. 

08 NİS 2020

ÖĞRENCİLERİMİZİN DİKKATİNE

Değerli Öğrencilerimiz,Bilindiği üzere dünyada Yeni Koronavirüs (COVID-19) salgını bütün hızıyla devam etmektedir. Yaşanan bu süreçte YÖK’ün 26 Mart 2020 tarihinde yaptığı Genel Kurul Toplantısında, 2019-2020 eğitim öğretim yılı Bahar döneminde eğitim öğretim sürecini sadece uzaktan eğitim, açık öğretim ve dijital öğretim imkânları ile sürdürmeye karar verilmiştir. Yani bahar döneminde yüz yüze eğitim yapılmayacaktır. Enstitümüzde de uzaktan eğitim sistemine geçilmiş olup, dersler senkron olarak yapılmaya başlanmıştır. Senkron (eş zamanlı) dersler için LMS (lms.uskudar.edu.tr) arayüzünün kullanılması esas olup,  dersler haftalık ders programındaki saatinde yapılacaktır. Bununla birlikte ZOOM ve benzeri programlar da destekleyici olarak kullanılabilecektir. Bilgilendirmeler ise STIX (stix.uskudar.edu.tr) arayüzü üzerinden öğrencilerimizle paylaşılacaktır. Bu sistemlerin kullanılması ile ilgili detaylı bilgiye https://uskudar.edu.tr/tr/uek adresinden ulaşabilirsiniz.Akademik takvim güncellenmiş olup, https://uskudar.edu.tr/tr/akademik-takvim linkinden ulaşabilirsiniz. Bu bağlamda ara sınavların 13–19 Nisan 2020 tarihleri arasında ödev veya online sınav şeklinde dersin öğretim üyesinin uygulayacağı şekilde yapılmasına karar verilmiştir.Stix, Lms, Zoom ve tüm platformlardan paylaşılan doküman, video, ses kaydı vb. tüm içerikler kısmen veya tamamen değiştirilemez, çoğaltılamaz, yayımlanamaz, dağıtılamaz, umuma iletilemez, başka bir lisana çevrilemez.Tez ve Proje Dönemindeki ÖğrencilerimizEn kısa zamanda normale dönmesini dilediğimiz bu dönemde, veri toplama sürecindeki öğrencilerimizin tez danışmanları ile koordineli olarak sürece devam etmeleri gerekmektedir. Deneysel çalışmalarını üniversite bünyesinde devam ettiren öğrencilerimizin ise koşullar normale döndüğünde tez danışmanları ile planlanarak deney ve analizlerini tamamlamaları sağlanacaktır.Lisansüstü programlardaki tez izleme komiteleri ve tez savunmaları kayıt altına alınarak denetlenebilir olması şartıyla sanal ortamda yürütülebilecektir. Tüm imza süreçleri aksi bir takvim ve yöntem ilan edilmediği sürece öğretim elemanları ile STIX üzerinden, enstitü sekreterliği ile elektronik posta şeklinde yürütülecektir.Proje aşamasındaki öğrencilerimiz ise projelerini tamamlayıp gerekli koşulları yerine getirdikten sonra, enstitü sekreterliği ve danışmanları ile gerekli yazışmaları elektronik ortamda yaparak Anabilim Dalı Başkanlığı’ndan uygunluk aldıkları takdirde projelerini tamamlamış sayılacaktır. Öğrencilerimiz enstitümüze bu yazışmaların çıktısını alarak başvurabilirler.Bu süreçte; tez danışman ataması, danışman değişikliği, tez konusu değişikliği, tez önerisi, kayıt dondurma vb. işlemler  seher.eren@uskudar.edu.tr adresine yazılı talebinizin ardından, danışman, Anabilim Dalı Başkanlığı ve ilgili birimlerin onayı sonrasında yapılabilecektir.

11 MAR 2020

DERS İPTALİ

Öğrencilerimizin dikkatine;12.03.2020 Perşembe günü yapılması planlanan, Av. Seher Tuba GÖKÇE hocamızın vermiş olduğu;ABH513 kodlu Adli Hemşirelik/Ebelik ve ViktimolojiCAD512 kodlu ViktimolojiBABES672 kodlu Viktimolojidersler telafisi daha sonra duyurulmak üzere iPTAL edilmiştir.Öğrencilerimize önemle duyurulur.

09 MAR 2020

DERS İPTALİ

Öğrencilerimizin dikkatine;12.03.2020 Perşembe günü yapılması planlanan, Prof. Dr. Sevil ATASOY hocamızın vermiş olduğu;- BABES675 kodlu Ceza ve Hukuk Davalarında Bilimsel Deliller- ABO514 kodlu Ceza ve Hukuk Davalarında Bilimsel Deliller- ABO502 kodlu Temel Adli Bilimler IIdersler telafisi daha sonra duyurulmak üzere iPTAL edilmiştir.

05 MAR 2020

DERS İPTALİ

Öğrencilerimizin dikkatine;05.03.2020 Perşembe günü yapılması planlanan, Prof. Dr. Sevil ATASOY hocamızın vermiş olduğu;- BABES675 kodlu Ceza ve Hukuk Davalarında Bilimsel Deliller- ABO514 kodlu Ceza ve Hukuk Davalarında Bilimsel Deliller- ABO502 kodlu Temel Adli Bilimler IIdersler telafisi daha sonra duyurulmak üzere iPTAL edilmiştir.


Üniversitemizle ilgili “AKLINDA NE VARSA” bize sor!