Candidate for Uskudar | Are You Ready to Change the World? uskudar.edu.tr/candidate

Speech and Language Therapy - About

We Train Qualified Professionals with National and International Accreditation


What is Speech and Language Therapy?

The Speech and Language therapists work in the field of prevention, diagnosis and rehabilitation of language, speech, voice and swallowing disorders. The Speech and Language disorders can affect individuals from early childhood to old age. In this context, the field of language and speech disorder is a science that requires interdisciplinary interaction but has its own professional autonomy. The graduates of this department receive the title named language and speech therapist.

New Professionals in the Health Sector

In the Department of Speech and Language Therapy at Üsküdar University, it is aimed to train language and speech therapists who have professional ethics and autonomy, knowledgeable, take responsibility and have professional practice skills, and have infrastructure to carry out their profession.

What are the Courses Taken in Speech and Language Therapy?

Dil ve Konuşma Terapisi Bölümünde öğrencilere mesleki bilgi ve beceriyi kazandırmaya yönelik sistematik bir mesleki eğitim verilmektedir. Dört yıllık program boyunca ilk yıl temel ve mesleki giriş dersleri bunmaktadır. Burada öğrencilere mesleki bir temel oluşturulması hedeflenmektedir. İkinci ve üçüncü yıllarda dil, konuşma, ses ve yutma bozukluklarının özellikleri, tanılama yöntemleri ve her biri farklı bozukluklara ve hastalıklara yönelik özelleşmiş konuşma terapisi yöntemleri üzerine eğitim verilmektedir. Dördüncü yılda ise öğrenciler üç yıl boyunca öğrendikleri bilgileri uygulama fırsatı buldukları bir klinik uygulama eğitimi almaktadırlar. Öğrencilerin yaz dönemlerinde yaz stajı yapma zorunlulukları bulunmaktadır.

What are the Working Areas of the Department of Speech and Language Therapy?

The speech and language therapists have a career opportunity in the relevant clinics of government, private or university hospitals. In addition, they work in special education and rehabilitation centers for individuals with language and speech disorders. They can establish their own private businesses or they can provide services in the centers they have established with the relevant experts. The graduates who wish to pursue an academic career can continue their academic career by continuing their graduate studies at universities in Turkey and abroad.


WHATEVER’S ON YOUR MIND about our University, ask us!