Aday Üsküdar | Dünyayı Değiştirmeye Var mısın? uskudar.edu.tr/aday

Görsel İletişim Tasarımı Program Öğretim Amaçları

Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Programı öğretim amaçları şunlardır:

(PÖA1) İletişim bilimi, görsel iletişim tasarımı ilkeleri, tasarım kuralları, estetik, görsel kültür hakkında temel bilgi ve bilimsel anlayışa sahip,

(PÖA2) Fotoğraf, bilgisayar, web tasarımı, masaüstü yayıncılık, grafik, çoklu ortam tasarımı, yayın tasarımı, siber kültür, canlandırma, tipografi, video ve sosyolojisi gibi alt alanlar temel dinamiklerini bilen,

(PÖA3) Güncel iletişim teknolojilerini kullanarak kompozisyon oluşturabilme becerisi sahip,

(PÖA4) Toplumsal, kültürel, bilimsel ve mesleki etik değerler doğrultusunda kendisini sürekli geliştiren, değişime açık görsel iletişim tasarımcı,

(PÖA5) Mesleki pratiklerinde toplumsal sorumluğu ve yararı gözetebilmeyi benimseyen,

(PÖA6) Dünyaya ve kendisine eleştirel bakabilen,

(PÖA7) Mesleki yetkinlik ve becerilerini görsel iletişim tasarımının her alanında gösterebilen,

(PÖA8) Disiplinler arası bakış açısına sahip,

(PÖA9) Araştırma ve geliştirmeye önem veren nitelikli görsel iletişim tasarımcı profesyonelleri yetiştirmektir.

Üniversitemizle ilgili “AKLINDA NE VARSA” bize sor!