Aday Üsküdar | Dünyayı Değiştirmeye Var mısın? uskudar.edu.tr/aday

Görsel İletişim Tasarımı Program Öğrenme Çıktıları

Görsel İletişim Tasarımı Program Kazanımları

 1. Görsel iletişim tasarımına ait temel kuramsal bilgi, ilke ve kavramları bilir.
 2. Tasarıma ait estetik kuralları bilir ve estetik farkındalığa sahip olur.
 3. Kültürlerin ve ulusların karmaşık tasarım problemlerini karşılaştırır ve çözümler.
 4. Görsel iletişim tasarımı alanına ait ulusal ve uluslararası etik kuralları, mevzuatı ve kalite standartlarını bilir ve uygulama becerisine sahiptir.
 5. Görsel iletişim tasarımında kullanılan çoklu medya tekniklerini bilir.
 6. Görsel İletişim Tasarımı alanına ilişkin yöntem ve teknikleri alana özgü bilgisayar programlarıyla ifade eder.
 7. Yaratıcı ve yenilikçi fikirler üretir ve bu fikirleri grafik, fotografik, tipografik, illüstratif 2 ve 3 boyutlu, hareketli ve etkileşimli görsel ifadelere dönüştürür.
 8. Yeni Medya ortamında görsel iletişim tasarımı için gereken araç ve teknikleri uygular.
 9. Görsel iletişim tasarımı alanında portfolyo oluşturarak, sunma beceri ve yetkinliğine sahip olur.
 10. Bireysel ve/veya grup içinde yaratıcı ve etkili tasarımları inceler.
 11. Görsel iletişim tasarımı alanındaki sorunlara farklı bakış açılarıyla çözüm bulmak için araştırma ve geliştirme projelerini eleştirel bir yaklaşımla inceler.
 12. Bir yabancı dili kullanarak alanındaki bilgileri açıklar ve meslektaşları ile iletişim kurar (Avrupa Dil Portföyü Genel Düzeyi: B1 Düzeyi).
 13. Bilimsel, toplumsal, ekonomik, yasal ve siyasal gelişmeleri, görsel iletişim tasarımı alanına ait kuramsal bilgi, ilke ve kavramlarla ilişkilendirir.
 14. Tasarım projesi geliştirme sürecinde, problem çözme, planlama, proje yönetimi ve sunum yetkinliğine sahiptir.
 15. Soyut ve somut kavramları; yaratıcı düşünceyle tasarlayarak girişimci ve yenilikçi davranma becerisine sahip olur.
 16. Sosyal bilimler ve ilgili sanat disiplinleri ile görsel iletişim tasarımı alanlarında estetiğe ait bilgileri düzenleyip kullanabilme yeteneğine sahip olur.
 17. Mesleki ve etik sorumluluk değerlerini özetler.
 18. Alanla ilgili mesleki çalışmaların evrensel ve toplumsal boyutlarındaki etkileri ve hukuksal sonuçları konusunda duyarlılığa sahip olur.
 19. İş sağlığı ve güvenliği konusunda alanıyla ilgili bilgileri özetler.
Üniversitemizle ilgili “AKLINDA NE VARSA” bize sor!