Aday Üsküdar | Dünyayı Değiştirmeye Var mısın? uskudar.edu.tr/aday

Gazetecilik Program Öğrenme Çıktıları

GAZETECİLİK PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI

 1. Gazetecilik alanıyla ilgili kavramları, kuramları ve yöntemleri bilir.

 2. Gazetecilik mesleğinin tarihsel ve teknolojik gelişimini bilir.

 3. Gazetecilik alanındaki yetkilerini ve sorumluluklarını kavrar.

 4. Haber toplama ve yazma süreçlerini bilir ve uygular.

 5. Gazetecilikle ilgili temel sorunları tespit etme ve açıklama becerisine sahiptir.

 6. Medyanın ulusal, uluslararası, kültürel ve toplumsal etkilerini analiz eder.

 7. Gazetecilik alanıyla ilgili bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip ederek mesleki

  gelişimini sürdürür.

 8. Gazetecilikle ilgili edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir.

 9. Gazetecilik alanının gerektirdiği yeni iletişim teknolojilerini yetkin olarak kullanır.

 10. Gazetecilik alanında bireysel üretim yaptığı gibi ekip çalışmalarında da sorumluluk alır.

 11. Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 düzeyinde kullanarak gazetecilik

  alanındaki bilgileri izler.

 12. Gazetecilik alanındaki çalışmalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere

  uygun hareket eder.

 13. Gazetecilik alanında içerik doğrulama ve editöryal denetim becerisine sahiptir.

 14. Zaman kısıtı altında çalışma ve içerik üretme yetkinliğine sahiptir.

 15. Basılı gazete ve internet sitesi tasarımı yapma, uygulama ve yayımlama yetkinliğine

  sahiptir.

 16. Gazetecilik alanının yapısal, yönetsel ve teknik özelliklerini bilir.

 17. Medya okuryazarlığının gereklerini yerine getirir.

 18. Gazetecilik alanının çalışma koşullarından ve meslek örgütlerinden haberdardır.

 19. Gazetecilikle ilişkili sosyal bilimler alanlarında bilgi sahibidir.

 20. Medyada yaşanan sorunlara akademik düzeyde çözüm üretme yetkinliğine sahiptir.

Üniversitemizle ilgili “AKLINDA NE VARSA” bize sor!