Aday Üsküdar | Dünyayı Değiştirmeye Var mısın? uskudar.edu.tr/aday

Gazetecilik Misyon ve Vizyon

Gazetecilik Bölümü Misyonu ve Vizyonu

Misyon: Gazetecilik bölümünün ana misyonu, geleneksel ve dijital gazetecilik için içerik üretebilen, üretilen içeriği uygun formatlarda tasarlayabilen ve yayımlayabilen; dijital medyanın etkileşimli ve katılımcı özelliklerini kullanabilen; internetin sağladığı olanakları gazetecilik pratiklerinde kullanabilen; medya okuryazarı niteliklerine sahip; gazetecilik mesleğinin etik değerlerine uygun davranan; gazeteciliğin toplumsal gelişmedeki olumlu rolünü kavrayan öğrenciler yetiştirmektir.

Vizyon: Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümünün vizyonu, gazetecilik alanında bilgili ve donanımlı; dijital teknolojileri yetkin biçimde kullanabilen; gazetecilik alanındaki hızlı dönüşümlere ayak uydurabilen bireyler yetiştirmektir. Bölüm, güçlü teknolojik alt yapısıyla, fizik olanaklarıyla öğrencilerine kuramsal eğitimin yanı sıra güçlü uygulamalı eğitim de vermektedir. Gazetecilik Bölümünden mezun olacak öğrencilerin hem dijital teknolojileri yetkin kullanabilme becerileri, hem iyi gazetecilik yapabilme yetkinlikleri, hem de entelektüel nitelikleriyle kısa sürede gerek medya sektöründe gerekse de akademik camiada en çok kabul gören meslek insanları olmaları temel gelecek hedefimizdir.

Üniversitemizle ilgili “AKLINDA NE VARSA” bize sor!