Aday Üsküdar | Dünyayı Değiştirmeye Var mısın? uskudar.edu.tr/aday

İletişim Fakültesi - Haberler

05 EKI 2021

Linç, kişinin toplumsal kimliği, psikolojisi ve aile hayatını etkiliyor

Linç kültürünün psikolojik sebeplerine değinen Ünal;“Kişiler, sosyal medyada aslında elde ettikleri özgürlükle birlikte günlük yaşamda söyleyemeyecekleri şeyleri söylemeye başladılar. Kişilerin aslında elde edemeyeceği şeyleri elde etme çabası ve elde edemediğinde üzüntü duyması ve bu duygularını elde edememesinden kaynaklanan sebeplerden dolayı da linç başlatılabiliyor. Aslında biz disinhibisyon dediğimiz kendini kontrol edememe, duygularını kontrol edememe ve toplum tarafından kabul görmeyen şekilde aşırı öfke, aşırı kızgınlık, aşırı üzüntü gibi duyguları sosyal medyaya yansıtması.” dedi.“Kişilerin sosyal medya okuryazarlığı becerilerinin hızlandırılmasını tavsiye ediyoruz.”Linç kültürü ile nasıl baş edeceğimiz konusunda bilgiler veren Ünal: “Bu noktada, kişilerin sosyal medya okuryazarlığı becerilerinin hızlandırılmasını tavsiye ediyoruz. Yani, bilinçli kullanmak burada çok önemli. Biz özellikle akademik olarak derslerimize dahil ettik. Bu eğitim ve beceriler sayesinde kişiler yaptıklarının etkilerini görebilirler. Yani, empati yeteneğimizin gelişmesi ve paylaşımlarımıza dikkat etmemiz gerekiyor. Bazı bilgilerin doğru ya da yanlışlığını teyit etmemiz gerekiyor. Sosyal medya kullanımına ilişkin bu sorunları psikolojik destekle çözebileceğimizi düşünüyorum.” ifadelerini kullandı.“Paylaşımlar, alınganlık veya zarara uğrayacağı öngörülerek yapılmalı”Linç kültürünün önüne geçebilmemiz için bilgiler veren Ünal; “Kişisel bir paylaşım ise içinde barındırdığı duygulara dikkat edebiliriz. Olumsuz bir duygunun içerip içermediğini, herhangi bir kişinin alınganlığını veya zarara uğrayacağını öngörüp göremeyeceğimiz şeklinde kendimizce teyitler yaparak daha dikkatli paylaşımlar yapabiliriz. Özellikle takipçi sayısı yüksek herkes kanaat önderi görevi görüyor. Bu anlamda yorumlar sınırlandırılabilir. Dikkat edersek belki kötü niyetli olan, sahte hesaplardan gelen yorumlar kısıtlanabilir. Kendi öz denetimimizi, sosyal medya güvenlik ayarlarını ve paylaşımlarımızı sağlıklı bir şekilde yapmalıyız.” dedi.

01 EKI 2021

Doç. Dr. Aylin Tutgun Ünal: “Ünlü Paylaşımlarının Toplumsal Etkisi Kaçınılmaz”

Afet zamanlarında ortak duygularla birlikte bilgi paylaşım ihtiyacının arttığını ifade eden Ünal, böyle zamanlarda insanların haber alma ihtiyacının arttığını aktardı. Ünal; “Afet vb. olağanüstü durumlarda bilgi paylaşım ihtiyacı artar. Böyle zamanlarda bireyler daha çok haber alma ihtiyacı duyar. Geleneksel gazetecilikte eşik bekçileri, filtreler vardır, yayın yönetmeni kontrolü sağlar. Sosyal medyada ise, vatandaşlar birinci ağızdan iz bırakır. Böyle olunca sosyal medya ilk haber alma mecrası olarak toplum tarafından yüksek oranda kabul görüyor.” dedi.“Haber ajanslarının değil kanaat önderlerinin paylaşımları rağbet görüyor”Günümüzde haber ajanslarının değil kanaat önderlerinin yayınladığı haberlerin rağbet gördüğünü ifade eden Ünal, takipçisi yüksek kişilerin kanaat önderi kabul edildiğini aktardı. Ünal; “Vatandaşların paylaşımları ile birlikte profesyonellerin, haber ajanslarının hem haber hem de özel paylaşımlarıyla dâhil olan gazetecilerinde işe katıldığı daha mozaik bir yapı oluştu. Bu yapıda kanaat önderi diyebileceğimiz kişilerin paylaşımları toplum tarafından daha fazla kabul görmektedir. Kanaat önderleri; siyasetçiler, sanatçılar, fenomenler, akademisyenler, resmi kurum ve kuruluşların açıklama yapmaya yetkili kişileri, toplumun önde gelenleri, kısacası takipçi ya da izlenme sayıları yüksek olanlara denilmektedir. Bu kişilerin paylaşımları sosyal medyada geniş kitlelere ulaşıyor.” ifadelerinde bulundu.“Kanaat önderleri sorumluluk bilinciyle paylaşım yapmalı”Kanaat önderlerinin sorumluluk bilinciyle paylaşım yapması gerektiğini aktaran Ünal; “Kanaat önderleri, toplumda yaptıklarıyla örnek alınan kişilerdir. Bu yönüyle örnek olacak, fayda sağlayacak yayın yapmaları yükümlülüktür. Sorumsuzca, ‘kişisel hesabım’ diyerek yapılan paylaşımlar toplumsal kargaşaya ve tartışmalara sebep olacaktır. Böyle durumlarda ise, kişiler iki gruba bölünerek sosyal medyada tartışmaya girerler. Bir grup yapılan paylaşımı savunurken, diğer bir grup daha fazla duyarlılık göstererek yapılan paylaşımdaki yanlışlardan doğacak olumsuzluklara odaklanır. Sonunda paylaşım yapan kişiden toplumsal duyarlılık açısından açıklama yapması beklenirken, paylaşımın güçlü etkileri sayesinde yapılan açıklama kısa sürede etkisini göstermeyebilir.” dedi.“Olumsuz haberler daha hızlı yayılıyor”Sosyal medyada olumsuz içerikli haberlerin olumlulara göre dört kat daha hızlı yayıldığını aktaran Ünal, olumsuz duygu ifadelerinin daha güçlü etki gösterdiğini ifade etti. Ünal; “Sosyal medyada habercilik yapıyorsanız, olumsuz içeriklerin olumluya göre dört kat hızlı yayıldığını bilmelisiniz. Söylenecek olumsuz ifade, duygu hâli ve tutumlar üzerinde daha güçlü etki göstermektedir. Yapılan deneysel ve sosyolojik araştırmalarda, sosyal medyada duygusal olarak yayılımın üç dereceye kadar güçlü etki gösterdiği anlaşılmıştır. Buna göre siz bir paylaşım yaptığınızda, paylaşımın içerdiği duygular arkadaşınıza, arkadaşınızın arkadaşına ve onun arkadaşına kadar güçlü etki gösteriyor. Siz üzgün, öfkeli, mutsuz iseniz, paylaşımlarınız aracılığıyla, yayılım gücü etkisiyle etrafınıza bu duygu yayılıyor. Takipçi sayısı yüksekliği ile birlikte düşünüldüğünde, siz duygu durumundan çıktığınızda bile yayılım devam ederek küresel etki gösteriyor.” şeklinde konuştu.“Z kuşağı hikâye gazeteciliğini seviyor” Genç kuşağın diğer kuşaklardan farklı olarak haberleri derinlemesine okumadığını, bakıp geçme alışkanlığında olduğunu aktaran Ünal, Z kuşağına hikâye gazeteciliğinin (Story Journalism) hitap ettiğini belirtti. Ünal; “Z kuşağı, daha çok bakıp geçme alışkanlığına sahip. Yani hikâye gazeteciliği genç kuşaklara daha fazla hitap ediyor. Yeni kuşak, gelişen ve yaygınlaşan teknoloji sayesinde, kısa sürede istediği bilgiye ulaşma alışkanlığına sahip. Bu nesil sağlıklarıyla ilgili bilgileri dahi Instagram ve YouTube’dan ediniyor. Bu kuşağa ulaşmak için en doğru kanal, YouTube. İlköğretim ikinci kademe öğrencilerini kapsayan bir araştırmamızda, en çok YouTube mecrasında vakit geçirdikleri sonucuna ulaştık. YouTuber denilen kişileri takip eden çocukların bir grubu da YouTuber olmak istiyor. Dolayısıyla çocuklara verilmek istenen mesajın fenomenler tarafından YouTube’da verilmesi, davranışın taklit edileceği düşünüldüğünde, oldukça etkili olacaktır.” dedi.

29 EYL 2021

Genç Sanat: 7. Güncel Sanat Proje Yarışmasından Bir Ödül Üsküdar İletişime

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından, Genç Sanatçıları Destekleme Projesi kapsamında, Yunus Emre’den esinlenilerek “Bir ben vardır benden içeri” sözüyle ilişkilendirilerek düzenlenen Genç Sanat: 7 Güncel Sanat Proje yarışması sonuçlandı.Yarışmada, Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi, Çizgi Film ve Animasyon bölümü araştırma görevlisi Ezgi Şen’in eseri başarı ödülüne layık görüldü. Eğitim hayatı boyunca “Colors Of The Moon Tasarım Yarışması”, “On Kıta Bir Vatan İlelebet İstiklal Afiş Tasarım Yarışması”, “Calanca Bienali Afiş Tasarım Yarışması” gibi yarışmalardan kazandığı ödüllerinin yanı sıra yayınları ve sanatsal faaliyetleri bulunan Şen’in, çalışma alanlarından birkaçı; İllüstrasyon, Karakter Tasarımı, Yapay Zekâ, Yaratıcılık’dır. 

24 EYL 2021

Baran Kahraman mezun olduğu bölümde akademisyenliğe adım attı

2014 yılında Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi Reklam Tasarımı ve İletişimi Bölümü’nü kazanan Baran Kahraman, lisans eğitimini 2019 yılında tamamladı. Lisans eğitimi sırasında çiftanadal yaparak Görsel İletişim Tasarımı Bölümü’nden de mezun olan Baran Kahraman, 2020 yılında Kadir Has Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Yeni Medya Yüksek Lisans Programı’nı tam burslu olarak kazandı. 2020-2021 eğitim öğretim döneminde özel bir üniversitede araştırma görevlisi olarak çalışan Baran Kahraman, Eylül 2021’de Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü’nde araştırma görevlisi oldu.“İletişim öğrencisi olmak sadece yaratıcı işlerin üreticisi olmak değildir”Üsküdar Üniversitesi’nde aldığı lisans eğitimi hakkında konuşan Baran Kahraman şunları söyledi: “Lisans eğitimimin en büyük özelliği; bölümler arası geçirgen ve devingen ders planlarının, disiplinli çalışma ve öğrenme süreçleriyle bir araya gelmesidir. Anadalım Reklam Tasarımı ve İletişimi Bölümü olmasına karşın, çift anadal yaparak şu an her iki bölümü de harmanladığım bir çalışma disiplinine ulaştım. Bu anlamda okulumun bana kazandırdığı en büyük şey, akademik kadronun beni sadece üretim pratiklerinin nasıl yapılabilirliğine değil, tasarım ve yaratıcı düşüncenin ne gibi zeminler oluşturabileceğine yönelik düşüncelerimi de zenginleştirmesiydi. Üniversiteye başlamadan önce edindiğim fotoğrafçılık mesleği de tüm lisans eğitimimi etkiledi. Bu sayede hem reklamcı olmaya çabalarken hem de yaratıcı fikrin uygulanması noktasında yetkinliklerimi geliştirdim. Biraz rötuş gibi. İyi ve mutlu olduğun şeyleri sürekli iyi olmadığını düşündüğün şeylerle değiştiriyorsun. Eğitimimin ilk yılında karşılaştığım felsefe, hukuk, ekonomi, psikoloji alanlarındaki öğretmenlerime de ayrıca teşekkür etmem gerekir. Zira iletişim öğrencisi olmak sadece yaratıcı işlerin üreticisi olmak değildir. Aynı zamanda işyerinde çalışma arkadaşlarınızla olan ilişkilerinizden, kazandığınız paranın yönetimine kadar yaşamsal faaliyetlerin sadece maddi gerçeklikten ibaret olmadığının da farkında olabilmeyi gerektirir. Dolayısıyla, benim lisans eğitimim İstanbul’un ortasında yer alabilme, farklı düşünebilen insanlarla bir arada olabilme, teori ve pratiği birlikte tecrübe edebilme noktalarında zenginleşti ve gelişti.”“Bilgiye ulaştığım duvarların arasında bilgi üretebilecek olmak heyecanlandırıyor”Lisans eğitimi aldığı okulda hoca olmanın kendisini heyecanlandırdığını dile getiren Baran Kahraman, “Bu okulda hoca olmak, okulun bahçesi beni özlemiş gibi bir duygu. Açıkçası tarif etmek zor. Bu duygu, virtüel bir gerçeklikten aktüel bir pratiğe geçiyor her kapıdan içeriye girdiğim an. Bilgiye ulaştığım duvarların arasında bilgi üretebilecek olmak beni fazlasıyla heyecanlandırıyor” ifadelerini kullandı.“Öğrenmeyi öğrenme prensibini odağa alacağız”Akademik hedeflerine ve öğrencilere yönelik çalışma planlarına da değinen Baran Kahraman, “Öncelikli hedeflerim arasında üniversitemde sahip olduğum teknik ve teorik donanımı çalışma alanlarıma yeni bakış açıları getirecek araştırmalarda bulunmak. Hiçbir şeyi yakalayamadığımız bu günlerde yakalamaya çalıştığım şey; bir iç dengeyle düşünebilmek ve düşündürebilmek. Bu anlamda, tüm öğrenci arkadaşlarımla beraber yüz yüze buluşabileceğimiz günü bekliyorum. Birlikte düşünüp, bir konuşma-paylaşma-üretme alanı oluşturmak isteyebiliriz. Bu alan; derslerin getirdiği sorumluluk yükünü azaltacak, öğrenmeyi öğrenme prensibini odak alacak, belki de iş birlikleri yapmayı sağlayacak bir çatıya sahip olabilir. Atölye formatında bazı buluşmalar düzenleyebileceğimize inanıyorum” dedi.“Her öğrenci kendine özgü bir çalışma metodu geliştirmeli”Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde okuyan öğrencilere önerilerde de bulunan Baran Kahraman, “Bence her öğrenci kendine özgü bir çalışma metodu geliştirmeli. Benim metodum; günün işini tamamlayarak eğlenmek, gündelik hayata öğrenilen bilgiyi yerleştirmek/çıkarmak, siber alanın uyuşturan bilgi akışında farkı disiplinlerden bilgiler alabilmek ve tüm bu edinimin çalışmalara katkısının olup/olmadığını hesaplamak üzerine kurulu. Burada okuyan/okuyacak öğrencilere verebileceğim nihai önerim, verilenle yetinmemeleri olurdu sanırım. Alacakları teorik dersleri küçümsememeleri, yapacakları uygulama derslerini aynı tekniklerle ilerletmemeleri gibi. Mezun olmadan önce bir uzmanlık alanı belirlenmeli ve o alandaki işi tüm gereklilikleriyle yapabilir hale gelinmeli. Özellikle renk, kompozisyon, tipografi ve basılı/dijital konularda gözlerini eğitmeliler. Şehrin kendisi bir tasarım. Bu tasarımın içerisine nelerin/nasıl entegre edilebileceğini sürekli düşünmeliler. Yeni tasarım teknikleri ve yazılımlarını takip etmeli, uygulamaya çalışmalılar. Fakat tüm bunları yaparken dağılmamalı ve en sevdiği tasarım biçimlerinde doğru bir portfolyo oluşturmalılar. Umuyorum ki bunların hepsini herkesle karşılıklı konuşuyor olabileceğiz. Yeni eğitim yılında herkese başarılar dilerim” şeklinde konuştu.Kaynak: Haber Üsküdar

23 EYL 2021

Çeken de montajlayan da Üsküdarlı…

Üsküdar İletişim Mezunları Çalıştıkları Alanlarda İsimlerinden Söz EttiriyorÜsküdar Üniversitesi Yeni Medya ve Gazetecilik bölümünden mezun olan Ömer Karaoğlu hali hazırda İhlas Haber Ajansı’nda muhabirlik görevini sürdürüyor. Didem Düz ise Yeni Medya ve İletişim bölümünden mezun olduktan sonra TGRT Haber’de montaj sorumlusu olarak profesyonel iş yaşamına adım attı.Mezun olduğu okula Prof. Dr. Sultan Tarlacı ile röportaj yapmak üzere muhabir kimliği ile gelen Karaoğlu’nun haberini, aynı fakültede eğitim aldığı arkadaşı TGRT Haber montaj masasında çalışan Düz montajladı.Üsküdar Üniversitesi Tıp Fakültesi. Nörobilim Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Sultan Tarlacı ile röportaj yapan muhabir Karaoğlu, Tarlacı ve ekibinin Türkiye’de ilk kez yaşayan bir insan beyninin 3D kopyasının yapılmasıyla ilgili gelişmeleri anlattığı haberini, Didem Düz TGRT Ana Haber bülteni için montajlayarak haberin duyulmasını sağladı.Üsküdar İletişim Fakültesinde aldıkları eğitimden hemen sonra sahada aktif olarak çalışarak başarılarını kanıtlayan Karaoğlu ve Düz, bu alanda çalışmak isteyen öğrencilere de ilham kaynağı oluyor.Türkiye’de ilk kez yaşayan bir insan beyninin 3D kopyası yapılması haberini başarılı bir şekilde hazırlayan ikili, yeni mezun gazeteci olarak isimlerinden başarıyla söz ettiriyor.Şimdi sahada aktif bir şekilde çalışmalarına devam eden Düz ve Karaoğlu okul dönemlerinde Üsküdar Üniversitesi Haber Ajansı ve İletişim Fakültesinin birçok uygulama platformlarında da önemli başarılara imza atmıştı.

18 EYL 2021

Dr. Öğr. Üyesi Cem Tutar’ın Kitabı Okuyucuyla Buluştu!

“Eserde reality şov üzerinden toplumsal gerçeklik ele alınıyor”Dr. Öğr. Üyesi Cem Tutar’ın yazdığı, “Televizyonda Gündelik Yaşam Dinamikleri - Reality Programlarda Postmodern Zaman ve Mekân Manzaraları” isimli eser Doruk Yayınlarından çıktı. Tutar’ın doktora tezinin kitaplaşmış hali olan eser, reality programlarını sosyolojik ve sosyal psikolojik olarak inceleme yönüyle literatüre ciddi katkı sağlıyor.  Kitabın konusunun reality şovlar olduğunu ifade eden Tutar: “Kitabın ana konusunu reality programları oluşturuyor. Eserde bu programlar tek yönlü olarak değil sosyolojik ve sosyal psikolojik açıdan, birçok perspektiften ele alınıyor. Yazın alanına baktığımızda bu konuda yazılmış herhangi bir metin bulunmuyor, bu anlamda eser Türkiye’de reality programlarını sosyal psikolojik perspektiften inceleyen ilk çalışma olma özelliğine sahip. Bu eserden önce reality şovlar yalnızca kurmaca - gerçeklik bakış açısı ve kitle iletişim teorileri üzerinden açıklanıyordu. Bu eser ile sosyolojik ve psikolojik olarak birçok farklı bakış açısıyla değerlendirilme imkânı buldu.” dedi.“Realite şovların gündelik hayatla ortak özellikleri var”Realite programlarının gündelik hayatla ortak yanlarının olduğunu ifade eden Tutar, çalışmasında Fransız teorisyen Lefebvre’in gündelik hayat sosyolojisi görüşlerini temel aldığını aktardı. Tutar; “Realite programlarının gündelik hayatla ortak bir özelliği var. Gündelik hayat sosyolojisi Fransız teorisyen Henri Lefebvre’e ait. Lefebvre o güne kadar grand narrative yani büyük anlatılar olan sosyolojinin konusunu, sıradan yaşama taşıyarak yeni bir bakış açısı getiriyor. Çalışmamda gündelik yaşamı ve sıradan insanı konu alan realite şovlarını tüm yönleriyle inceledim. Eserde realite şovların türlerinden olan suç programları (kriminal programlar), yaşam tarzı programları (life style) ve yarışma programları olmak üzere 3 ana kategoride farklı sosyolojik ve psikolojik dinamikler üzerinden ayrıntılı bir şekilde analiz eden bir çalışma ortaya koydum.” ifadelerinde bulundu.“Televizyonda Gündelik Yaşam Dinamikleri interdisipliner bir çalışma”Eserin interdisipliner özelliği nedeniyle kitap olma sürecinin uzun sürdüğünü aktaran Tutar; “Bu çalışma klasik bir iletişim araştırması değil, interdisipliner yani disiplinlerarası bir çalışma. Eser içerisinde bulunan; kentsel mekân, mimari, medya eleştirisi ve benlik gibi sosyal psikolojik konular nedeniyle kültürel çalışmalar kategorisine giriyor. Bu kitap alanla alakalı merakı olanlara ve özellikle sosyoloji öğrencilerine, sosyal psikoloji öğrencilerine, psikoloji öğrencilerine büyük açılım sağlayacaktır. Çünkü eserde birçok psikolojik teori, benlik teorisi, kimlik, benliğin inşası ile kentsel mekân ve kentsel mekânın dönüşümü kitap özelinde irdeleniyor. Mesela eserde İstanbul’un kentsel dönüşümünü ve bununla ilişkili olarak içerisinde yaşayan bireyi anlatıyoruz. Ayrıca eser üniversite öğrencilerine bu birikimi bir kaynak kitap olarak sunma amacıyla profesyonelce hazırlandı.” dedi.“Eserde reality şov yalnızca popüler kültür ürünü olarak ele alınmıyor”Tutar ‘Televizyonda Gündelik Yaşam Dinamikleri’ eserinin realite programlarını popüler kültür ürünü olarak ele almanın ötesinde çok boyutlu olarak çözümlediğini aktararak literatüre geniş bir katkı sağladığını aktardı. Tutar; “Bu çalışmanın farklılığı realite programlarını sadece bir kitle iletişim teorisi içerisinde ve yalnızca bir televizyon programı, popüler kültür ürünü olarak ele almak değil bunun ötesinde değerlendirmektir. Reality şov sosyo-psişik toplumsal bir fenomendir ve bunun çok boyutlu yapısı vardır. Bu segmentler halindeki yapının çözümlenmesi gerekir. Doktora tezimi tamamladıktan sonra kitap ortaya çıkana kadar bu çok boyutlu yapıyı bölümlere ayırarak örneğin; yarışma programları, suç programları özelinde yayınlar yaptım, makale yazdım ve bildiri sundum. Bunlardan bir tanesi İstanbul Üniversitesi Sosyoloji bölümde bir kitap bölümü olarak çıktı.” şeklinde konuştu.Reality şov alanında okuyucuyu doyuracak bir içeriğe sahip olan Televizyonda Gündelik Yaşam Dinamikleri, hem konuya ilgisi olanlara hem de bu alanda çalışan araştırmacılara yol gösteren bir eser olma özelliğine sahip. Dünya literatürüne reality şov alanında bambaşka bir bakış açısıyla yaklaşan bu multidisipliner çalışma raflarda okuyucularını bekliyor. 

11 EYL 2021

Dijital Sağlık Okuryazarlığı Kitabı Okuyucuyla Buluşuyor…

Dijital Sağlık Okuryazarlığı (Digital Health Literacy), sağlık okuryazarlığından farklı olarak, çevrimiçi dünyayı da içine alan yeni bir sağlık okuryazarlığı türü olarak karşımızda. Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) de gerekli bulduğu ve raporlar yayınladığı, sağlık özelinde bir dijital okuryazarlık türü olarak literatüre geçtiği halde henüz yeterli kaynak bulunmadığı için çalışma ihtiyacı gerektiren bir alan olarak görülüyor. Bu boşluğu doldurmayı hedefleyen kitapta öncelikle dijital çağın hastalıklarına değiniliyor.Pek çok kaynakta yer verilen bu hastalıklara, psikiyatri alanındaki 40 yıllık bilgi ve deneyimleriyle çalışmaya katkıda bulunan, aynı zamanda kitabın da baş yazarı olan Prof. Dr. Nevzat Tarhan, öğrenilmiş otizm konusu dijital hastalıklara ilk kez dahil oluyor.“Dijital Sağlık Okuryazarlığı (Digital Health Literacy) becerilerine ihtiyaç var”Dijital Sağlık Okuryazarlığı hakkında değerlendirmelerde bulunan kitabın diğer yazarlarından Doç. Dr. Aylin Tutgun Ünal, kitaba ilişkin şu bilgileri verdi: “Siberkondri diğer bir ifadeyle internetten hastalık arama hastalığı etraflıca ele alındı. Çünkü çağımızda sağlık bilgilerinin internet ve sosyal medya mecralarından edinilmesi, aşırıya kaçıldığında, özellikle günün pek çok zamanını dijital dünyada vakit geçiren genç kuşağa zarar vermektedir. Siberkondri bir hastalık olarak ele alındığından, ölçümüne de ihtiyaç duyulmuş olup pek çok ölçme aracını beraberinde getirmiştir. Böylece çalışmada, dünya genelinde binlerce kaynak içinden seçilen 400'ün üzerinde kaynağa yer verilerek, yapılan araştırma ve ölçeklere yer verilmiştir. Dijital Sağlık Okuryazarlığı (Digital Health Literacy) becerilerine ihtiyaç vardır. Bu konuda yeni yeni çalışmalar yapılmaya ve ölçüm araçları geliştirilmeye başlandığından, bu çalışma ile yapılacak yeni araştırmalara katkı sağlamak amaçlanmıştır.” dedi.“Dijital okuryazarlığı ile sağlık okuryazarlığının önemini bu olgular bize gösterdi”Prof. Dr. Nevzat Tarhan eserin arka kapağında şu sözlere yer verdi: “Siberkondri; bireyin var olduğunu düşündüğü hastalıkları hakkında internet ortamında bilgi, belge ve tedavi yöntemleri araştırarak kendisine tanı koymaya çalışma ya da tedavi etme uğraşında olma durumudur. Dijital okuryazarlığı ile sağlık okuryazarlığının önemini bu olgular bize gösterdi. Ebeveyn gözetimi olmadan dijital medya kayıp bir nesle sebep olabilir. Artık hepimiz daha bilinçli olmak durumundayız. Bu önemli konuları ele alan değerli meslektaşlarım, Doç. Dr. Aylin Tutgun Ünal ve Yücel Ekinci çok emek verdiler, kendilerini kutluyorum. Bilim emekçileri olarak bu güzel eserin ortaya çıkması için emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.”Dünya genelinde yapılan çalışmaların bir arada bulunabileceği yoğun kaynak taramasını içeren bu kitap çalışması hem konuyla ilgilenen araştırmacılara yol gösterecek hem de dijital dünya vatandaşı olan herkesin bir başucu kaynağı olacak.

03 EYL 2021

Üsküdar’da renkli ve coşkulu diploma heyecanı!

Üsküdar Üniversitesi 2019-2020 Akademik Yılı 7. Dönem ve 2020-2021 Akademik Yılı 8. Dönem Mezuniyet Töreni, Şaban Özdemir ve Ece Tözeniş’in sunumlarıyla Ümraniye Millet Bahçesi Etkinlik Alanında gerçekleştirildi.Küçük Üsküdarlılar ilgi odağı olduPandemi nedeniyle seyreltilmiş olarak düzenlenen ve üç gün boyunca devam eden mezuniyet töreninde mezunlar heyecanlı ve coşkulu anlar yaşadı. Tören ilginç ve renkli anlara da sahne oldu. Bazı mezun öğrenciler, bebekleri ve çocukları kucaklarında diplomalarını aldı. Sağlık Bilimleri Fakültesi Törenine annesiyle birlikte katılan minik bebek, kendine özel dikilen cübbesiyle de hocaların ve katılımcıların ilgi odağı oldu.Minik kızıyla diplomasını aldıİkinci gün düzenlenen törenlerde de Sağlık Hizmetleri Yüksekokulu Diş Protez programından mezun olan Ebru Yiğit Akgül de minik kızıyla diplomasını aldı. Çiçeği burnunda mezun Akgül, minik kızıyla diploma sevinci yaşadı. Bazı mezunlar da törene sevimli dostları ile katıldı.Kendi törenleri için çalıştılarİletişim Fakültesi Yeni Medya ve Gazetecilik Bölümü 2019-2020 Akademik Yılı mezunlarından Şahan Şengül ve Rüveyda Gönülalçak hem mezun oldular hem de mezuniyet töreni organizasyonunda görev aldılar. Üsküdar Üniversitesi Kurumsal İletişim Birimi’nde çalışan Şahan Şengül, diplomasını almak için sahneye çıkarken yüzleri gülümseten bir pankart taşıdı.Pankartta son dönemde sosyal medya platformlarında gündem olan bir akıma ait olan bir ifade yer aldı. Pankartta “Sizce ben mezun olduğum üniversitede işe girip, kendi mezuniyet törenimi düzenlemiş miyimdir?” yazarken, Rüveyda Gönülalçak ise diplomasını almak için sahneye çıkana kadar ve diplomasını aldıktan sonra da Üsküdar Üniversitesinin kurumsal sosyal medya hesaplarını yönetmeye devam etti.Şengül ve Gönülalçak öğrencilik dönemlerinde Kurumsal İletişim Direktörlüğünde yarı zamanlı olarak çalışmaya başladılar, gösterdikleri üstün gayret ve performansı beğenilince mezun olduktan sonra Kurumsal İletişim Direktörlüğünde profesyonel iş hayatına adım attılar.İSG mezunları baretleriyle diploma aldıSağlık Hizmetleri Yüksekokulu İş Sağlığı ve Güvenliği mezunları da kırmızı baretleri ile diplomalarını aldı.Mezuniyet töreni, Üsküdar Üniversitesi ÜÜ TV ve Üsküdar Üniversitesi resmi Youtube sayfasından da canlı olarak yayınlandı.İlk günkü törende enstitüler, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi ve Sağlık Bilimleri Fakültesi mezunlarına diplomaları takdim edildi. İkinci günde Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, İletişim Fakültesi ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 1. Töreni gerçekleştirildi. Mezuniyet Töreninin üçüncü gününde Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu mezunları diplomalarını aldı. 

02 EYL 2021

Kendi mezuniyetlerini kendileri yaptı...

Şahan Şengül, diplomasını almak için sahneye çıkarken, elinde yüzleri gülümseten bir pankart taşıdı. Pankartta son dönemde sosyal medya platformlarında gündem olan bir akıma ait olan bir ifade yer aldı. Pankartta “Sizce ben mezun olduğum üniversitede işe girip, kendi mezuniyet törenimi düzenlemiş miyimdir?” yazarken,  Rüveyda Gönülalçak ise diplomasını almak için sahneye çıkana kadar ve diplomasını aldıktan sonra da Üsküdar Üniversitesinin kurumsal sosyal medya hesaplarını yönetmeye devam etti.Şengül ve Gönülalçak öğrencilik dönemlerinde Kurumsal İletişim Direktörlüğünde yarı zamanlı olarak çalışmaya başladılar, gösterdikleri üstün gayret ve performansı beğenilince mezun olduktan sonra Kurumsal İletişim Direktörlüğünde Etkinlik Asistanı ve Sosyal Medya Sorumlusu olarak Üsküdar Üniversitesi bünyesinde profesyonel iş hayatına adım attılar. İdari Personel olarak Üsküdar Üniversitesi ailesiyle yollarına devam eden Şengül ve Gönülalçak kendi mezuniyet törenlerinde aktif bir şekilde çalışmaları ve diplomalarını almak için sahneye çıkmaları yüzleri gülümsetti. Kurumsal İletişim Direktörlüğü de ekip arkadaşların mezuniyet coşkusuna ortak oldu.  Gönülalçak ve Şengül'ü mezuniyet töreninde aileleri ve sevdikleri  yalnız bırakmadı.

02 EYL 2021

Üsküdar’da Görkemli Mezuniyet Coşkusu

Prof. Dr. Nevzat Tarhan: “En büyük proje kendinizsiniz”Üsküdar Üniversitesi 2019-2020 Akademik Yılı 7. Dönem ve 2020-2021 Akademik Yılı 8. Dönem Mezuniyet Töreni, Şaban Özdemir ve Ece Tözeniş’in sunumlarıyla Ümraniye Millet Bahçesi Etkinlik Alanında gerçekleştiriliyor.Üsküdar Üniversitesi Kurucu Rektörü Prof. Dr. Nevzat Tarhan’ın önderliğinde Rektör Vekili Prof. Dr. Mehmet Zelka, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Muhsin Konuk, Prof. Dr. Sevil Atasoy, Prof. Dr. Hikmet Koçak ve Üsküdar Üniversitesi Senato Üyeleri öğrencileri selamlayarak törendeki yerlerini aldı. Mezuniyet törenine Mütevelli Heyet Başkanı Furkan Tarhan, Kurucu Mütevelli Heyet Üyesi Mustafa Ataş, Yönetim Üst Kurulu Üyesi ve İDER Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Fırat Tarhan’ın yanı sıra çok sayıda aile de katıldı.Dereceye giren mezunlara plaket ve hediyeleri takdim edildiTörende dereceye giren lisans ve ön lisans mezunlarına diploma, plaket ve hediyeleri Fırat Tarhan, Mustafa Ataş, Furkan Tarhan, Prof. Dr. Hikmet Koçak ve Prof. Dr. Muhsin Konuk,  tarafından takdim edildi. Kurucu Rektör Prof. Dr. Nevzat Tarhan ve Rektör Vekili Prof. Dr. Mehmet Zelka, 7. Dönem Üniversite Birincisi Psikoloji mezunu Serap Akbulut, 8. Dönem Üniversite Birincileri Kimya - Biyoloji Mühendisliği İngilizce mezunu Sara Yassine, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü mezunu Feyza Remziye Tuncer’e plaket ve hediyelerini takdim etti. Rektör Yardımcısı, Mezuniyet Organizasyonu Koordinatörü Prof. Dr. Sevil Atasoy ise ön lisans birincileri Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Mezunu Rabiye Demir, Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Mezunu Mine Taban, Anestezi Mezunu Fatma Tengiz, Sosyal Hizmetler Mezunu Banu Gündoğdu’ya plaket ve hediyelerini verdi.Prof. Dr. Nevzat Tarhan, doktora mezunlarına cübbelerini giydirdiTörende enstitü mezunlarını temsilen Sağlık Yönetimi Doktora Programı Mezunu Arzu Bulut ve Psikoloji Doktora Mezunu Hüseyin Koç’a cübbeleri Prof. Dr. Nevzat Tarhan tarafından giydirildi. İlk günkü açılış töreninde okul birincileri kütüğe plaket çakarken; sancak devir teslim töreni de gerçekleşti. İlk günkü öğleden önceki tören Üsküdar Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Haydar Sur tarafından mezuniyet andının okutulması ve keplerin havaya atılmasıyla sona erdi.Tebrik mesajları gönderildiTörene katılamayan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri Seyfullah Hacımüftüoğlu, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Sarınay, Bezmialem Vakıf Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rümeyza Kazancıoğlu, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ataç’ın gönderdiği mesajlar okundu. Prof. Dr. Nevzat Tarhan: “Mezunlarımız hayatlarının önemli dönemlerinden birini yaşıyor”Üsküdar Üniversitesi Kurucu Rektörü, Yönetim Üst Kurulu Başkanı Prof. Dr. Nevzat Tarhan, konuşmasında pandemi gölgesinde gerçekleştirilen törende önlemler aldıklarını belirterek çifte mezuniyet sevinci ve mutluluğunu bir arada yaşadıklarını söyledi. Tarhan, mezunların hayatlarındaki en önemli dönemlerden birini yaşadıklarını da ifade etti.Prof. Dr. Nevzat Tarhan: “Sağlık ve teknolojiyi birleştiren tema oluşturduk”Üsküdar Üniversitesi’nin 10 yıllık geçmişi, 25 yıllık sağlık alanında geçmişi olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Nevzat Tarhan, “Davranış bilimleri ve sağlık, nörobilim ve mühendislik konusunda AR-GE odağı oluşturduk. 2011’de kurulduğumuzda sağlık ve teknolojiyi birlikte kurmak gibi bir tema oluşturduk. Geleceğin bilimi bu yöndeydi. Mümkün olduğunca gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Bilgisayar yazılım, endüstri, biyomühenslik gibi mühendislik alanlarıyla beraber multidisipliner çalışma yönündeydi. Bunun ne kadar isabetli olduğu 2018’de Davos’taki toplantıda yapay zeka konusu vurgulandı. Eylem planımızın isabetli olduğunu zaman bize gösterdi. 2013’te İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde bilim ve fikir festivali yaptık. Halen festivalimize devam ediyoruz. Bu alanda da öncü olduk. Bizden sonra benzer birçok festival düzenlenmeye başlandı. Bunun proje fikrini de bizim çıkardığımızı söylemem gerekiyor. Bu konuda mütevazı olamayacağım.” dedi.Üsküdar Üniversitesi olarak 23 bin mezun verdiklerini kaydeden Prof. Dr. Nevzat Tarhan, geçen yılki mezunlarla beraber bu törende toplam 13 bin 763 öğrencinin mezun olduğunu belirterek “Yeni akademik yılda yaklaşık 4 bin yeni öğrencimiz aramıza katılacak. Onlara da huzurunuzda teşekkür ediyorum, her birini tebrik ediyorum. Onlara da inşallah güzel bir eğitim verme sorumluluğumuzu hissettiğimizi belirtmek istiyorum.” dedi.Prof. Dr. Nevzat Tarhan: “Çevik üniversite kavramını hayata geçirdik”Pandemi sürecinde değişen koşullara Üsküdar Üniversitesi olarak iki hafta gibi çok kısa bir sürede uyum sağladıklarını belirten Tarhan, “Hocalarımızla iş birliği yaptık. Altyapımızı hemen güçlendirerek çevik üniversite kavramını hayata geçirmiş olduk. Senkron, canlı dersleri aynı anda yapabildik. Video göndererek ders vermek değil, bire bir canlı dersleri hocalarımız evde oldukları zaman bile online çevrimiçi derslere katıldılar. Eğitimlerimizi aksatmadan yapmaya çalıştık. Bu sene yüz yüze eğitime başlıyoruz. Bunun  müjdesini vermek isterim. Dersler %60 yüz yüze % 40 online olarak seyreltilmiş şekilde olacak.”dedi.Prof. Dr. Nevzat Tarhan: “Eğitimin yüz yüze olması şart”Prof. Dr. Nevzat Tarhan, Üsküdar Üniversitesi yönetimi, akademik ve idari kadrosu olarak Fi-jitalleşme Manifestosu yayınladıklarını belirterek “Uzaktan öğretimin olacağına ama eğitimin uzaktan olmayacağına inandık. Öğretim teorik olabilir fakat eğitimin yüz yüze olması şart. Eğitimin yüz yüze olması için muhakkak uygulamasının yapılabilmesi gerekiyor. Bunu da en iyi şekilde yapmaya çalıştık.” dedi. Prof. Dr. Nevzat Tarhan, Diş Hekimliği Fakültesi’nin 2021-2022 Akademik Yılında eğitime başlayacağını, aynı zamanda Tıp Fakültesi İngilizce bölümünün de açıldığını söyledi.30 Ağustos Zafer Bayramı kahramanlarını andıİki gün önce kutladığımız 30 Ağustos Zafer Bayramı’na da değinen Prof. Dr. Nevzat Tarhan, “Bugün burada toplanabiliyorsak burada üniversiteyi bitirip tören yapabiliyorsak emin olun 30 Ağustos zaferini kazanan, o günlerde çile çeken kahramanlara çok şey borçluyuz. Onlara minnet ve şükran borçluyuz. O zamanki silahlı kuvvetlerimizin komutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına çok şey boçluyuz.” dedi. Prof. Dr. Nevzat Tarhan, zaferin kazanılmasında ve Kurtuluş savaşının kazanılmasında katkıları bulunan Fahrettin Paşa ve Denizli Müftüsü Nusret Efendi gibi gizli kahramanların da minnet ve şükranla anılması gerektiğini kaydetti.Prof. Dr. Nevzat Tarhan: “İş birliği kurma becerisi edinin”Genç mezunlara 21. yüzyıl becerilerini edinmelerini tavsiye eden Tarhan, üniversite olarak bu becerileri hayata geçirmeyi hedeflediklerini söyledi. Tarhan, “Hayat mücadeledir diyen eski versiyon bilginin yerine hayat iş birliği ve uyumdur bilgisi, 21. Yüzyıl becerisi. İyi iş birliği yapabilen uyum sağlayabilen başarılı oluyor, güçlü oluyor. Başkasını ezen başarılı olmuyor. Bunun için sihirli kelime iş birliği. Kim iyi iş birliği yaparsa o kişi fark oluşturabiliyor. Biz bunu pozitif psikoji ve iletişim becerileri olarak 2013 yılında ders olarak koyduk. 2015 yılında Harvard’ın ders olarak koyduğunu gördük 2018’de Yale, 2019’da Bristol üniversitesi ders olarak koydu. Pozitif psikoloji 21. Yüzyıl değeri. İş birliği kurabilmek meslek hayatında da özel hayatta da önemli. Hayatın yaşam boyu öğrenme olduğunu da hep vurguluyoruz.” dedi.Prof. Dr. Nevzat Tarhan: “İlk projeniz kendiniz olmalı”Proje kültürünün önemini vurgulayan Prof. Dr. Nevzat Tarhan, öğrencilerine proje kültürünü öğretmeyi hedeflediklerini belirterek “İlk projeniz kendiniz olmalı. En büyük proje kendinizsiniz. Kendinizi yeniden inşa etmek, yapılandırmak çok önemli. Projede ne vardır? Mantıksal bir hedef vardır ve yol haritası çizilir. Buna göre her şey planlanır ve mantıkal çerçevede gider. Hayat da bir projedir. Mutlaka iyi bir projeniz olsun. Son olarak muhakkak hayatta hedef piramidiniz olsun. Burada soyut hedefler olmalı. Hayatınızın sonunda nasıl anılmak istiyorsunuz, bunları unutmamanız lazım.” dedi.Prof. Dr. Deniz Ülke Arıboğan: “Türkiye Cumhuriyeti’nin kadınları olarak gümbür gümbür geliyoruz”İlk gün düzenlenen İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Diploma Töreninin açılış konuşmasını yapan İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Deniz Ülke Arıboğan, üniversiteyi dereceyle bitiren öğrencilerin çoğunluğunun kadınlardan oluştuğunu belirterek “Türkiye Cumhuriyeti’nin kadınları olarak gümbür gümbür geliyoruz. Bu çok önemli.  Her yere izimizi bırakacağız.” dedi.Prof. Dr. Deniz Ülke Arıboğan: “Varanlar sadece yürüyenlerdir”İnsanın ulaştığı en uzak noktanın ay olduğunu, dünyayla ay arasındaki mesafenin 360 bin kilometre olduğunu kaydeden Prof. Dr. Arıboğan, “Bir insan yaklaşık 70 yıllık ömrü içerisinde her gün 20 bin adım atması halinde aya yürüyerek varabiliyor yani yukarı doğru gittiğimizde aya gidebiliyoruz. Dünyanın en derin yeri ise Mariana Çukuru. O da 11 bin kilometre. Sadece iki yılda 20 bin adım atarak oraya da ulaşabiliyoruz. Bunu neden anlattım? İki tane şey için. Yürüyerek ulaşabileceğimiz yerin sonu yok. Her yürüyenin varması kesin değil ama  varanlar sadece yürüyenler. Onun için yürümeye devam edeceğiz. Burası bir bitiş değil, başlangıç. Bundan sonra daha uzun ve daha sebatkar ve azimli bir biçimde yürümeye devam etmeniz gerekiyor. İki, nereye doğru yürüyeceğinize siz karar vereceksiniz. Ya göğe doğru yürürsünüz ya çukurun dibine doğru yürürsünüz. Bu sizin hayatta neyi hedeflediğinizi gösteren bir şeydir. Üstelik çok emin olun çukura doğru yürümek çok daha kolay sadece iki yılınızı alıyor. Yükseğe doğru yürümek çok daha zor, çok emek vermeniz gerekiyor. Ama sonunda gideceğiniz yer sizin hedeflediğiniz yer. Çukuru mu gökyüzünü mü hedefleyeceksiniz, buna siz karar vereceksiniz. Size son tavsiyem: Sadece hedefleyin. Limanınızı iyi hedefleyin ve insan kendisinden ne inşa ediyorsa ondan ibarettir derler. Hepiniz kendi kendinizin heykeltraşınız.” diye konuştu.Prof. Dr. Şefik Dursun: “En iyisi olmak için gayret gösterin”Mezuniyet törenlerinin öğleden sonraki bölümü Sağlık Bilimleri Fakültesi Diploma Töreninde konuşma yapan Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şefik Dursun da pandemi gibi zor bir dönemde mezun olan öğrencileri ve ailelerini tebrik etti. Prof. Dr. Şefik Dursun, “Öğrencilerimize elimizden geldiği kadar bildiklerimizi aktardık. Yapabildiğimiz kadar uygulamalarımızı yaptırdık. Çok değerli evlatlarım buradan mezun olurken her şeyi biliyor değilsiniz. Biz bildiğimiz kadarını size öğrettik. Ancak hayatta çok daha farklı olaylarla karşılaşacaksınız. Bu durumda yeni tecrübeler edineceksiniz. Herkes işini iyi yapmalı. En iyisi olmak için gayret gösterin.” tavsiyesinde bulundu.Mezunlar üç günlük törenlerle uğurlanıyorGeçtiğimiz yıl pandemi nedeniyle yapılamayan 7. Dönem Mezuniyet Töreni ile bu yıl mezunlarını kapsayan 8. Dönem Mezuniyet Töreni bir arada pandemi önlemleri alınarak gerçekleştiriliyor. İlk günkü törende enstitüler, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi ve Sağlık Bilimleri Fakültesi törenleri yapıldı. Mezunlara diplomaları takdim edildi. İkinci gün Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, İletişim Fakültesi ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 1. Töreni gerçekleştirilecek. Mezuniyet Töreni üçüncü günde Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu mezunlarının diploma takdimleri ile sona erecek.En küçük ÜsküdarlıBüyük bir coşkuyla gerçekleşen mezuniyet töreninde bazı mezun öğrenciler bebekleriyle diplomalarını aldı. Sağlık Bilimleri Fakültesi Törenine annesiyle birlikte katılan minik bebek, kendine özel dikilen cübbesiyle hocaların ilgi odağı oldu. Mezuniyet töreni, Üsküdar Üniversitesi ÜÜ TV ve Üsküdar Üniversitesi resmi Youtube sayfasından da canlı olarak yayınlanıyor.  

18 AĞU 2021

“Yeni Medya ve İletişim” alanında iş gücü ihtiyacı artacak

Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi Yeni Medya ve İletişim Bölüm Başkanı Doç. Dr. Feride Zeynep Güder, dijitalleşmenin medya sürecine etkileri ve yeni medya eğitiminde dönüşümler konusunda değerlendirmede bulundu.Dijitalleşme, toplumsal yaşamı çok önlü etkiliyorDijitalleşmeyle birlikte çok hızlı bir değişime tanıklık edilen bir dönemde olunduğunu belirten Doç. Dr. Feride Zeynep Güder, “Dijital çağ, hızlı değişim ve yeni medya. Birbiriyle iç içe geçmiş bu üç kavram sayısız çağrışımlar ve prizmatik yansımalar yapmakta. Toplumsal yaşam standartları ve gündelik yaşam pratiklerindeki dönüşümler, yeni interaktif iletişim imkânları, medyadaki dijital dönüşüm, kültürel etkileşimler, popüler kültürün yeni tüketim alışkanları  gibi dönüşümler düşünsel yapıda denenmemiş izlekler ve paradigmalar açarak yeni bir dünya tahayyülü ve tasarımını bize sunmakta. Bu bağlamda, mesela fütürizm düşüncesi  dijitalleşmeyle birlikte çok tartışılır oldu. Yüksek teknolojik unsurların, globalleşen dünyada özellikle kültürler arası iletişim süreçlerini hem hızlandıran hem de yeni gerçekliklerin mümkün olabileceği algısal bir değişime doğru hızla evrildi.” diye konuştu.Dijital kültür, çok katmanlı yeniliklere yol açıyorDoç. Dr. Feride Zeynep Güder, “Özellikle yaratıcılık, kolaj, görselleştirme ve nicelleştirme gibi farklı özellikleriyle  birlikte tezahür eden ağ toplumu ve dijital kültür sadece toplumsal yapıdaki dönüşümleri değil, çalışma yaşamındaki ticari ilişkileri,  tüketim eğilimlerini ve melezleşen mesailer gibi çok katmanlı yeniliklere sebep olmaktadır.” dedi.Dijital kültür pek çok yeni kavram içeriyorDijital kültürün sıradan insana tanıdık olmayan pek çok yeni kavramı içerdiğine dikkat çeken Doç. Dr. Feride Zeynep Güder, “Mesela yapay zekâ, büyük veri, kitle kaynak kullanımı, dijital gözetim, kovan zihni, nöroteknoloji, hipergerçeklik, nesnelerin interneti, süper akıllı toplum ve akıllı şehir gibi kavramlar bu alanda öne çıkmaktadır.” dedi.Bu kültürün tamamen farklı düşünsel sorunlar ve paradigmalara sahip yeni bir dünya ile bizi muhatap kıldığını kaydeden Doç. Dr. Feride Zeynep Güder, “Bu yüzden, dijital platformlardaki bu devasa hareketler akışkan bir iletişimi gerçekleştirme ve fütürizmin bize kurguladığı gelecek inşasında yeni eğitim öğretim izlekleri ve içeriklerinin de gerekliliğini vurgulamaktadır. Bu açıdan bakıldığında yeni medya eğitimi, yenilenmeyi sadece teknolojik araçların yenilenmesi olarak görmemektedir.”dedi.Yeni Medya ve İletişim eğitiminin önemi artıyorDoç. Dr. Feride Zeynep Güder, bu alandaki eğitimin önemine işaret ederek “Bu yeni dünyada bu kavramlarla baş edecek, aktif olarak çabalayabilecek, istihdamda aktif rol alabilecek öznelere ihtiyaç duyulmaktadır. İşte Yeni Medya ve İletişim bölümü, bu bahsedilen durum ve kavramları doğru okuyabilen, dijital ve toplumsal dönüşümlere ayak uydurabilecek dijital yerlilere yönelik bir eğitim programı sunmaktadır.

17 AĞU 2021

Yeni medyaya kılavuzluk yapıyor…

Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölüm Başkanı Doç. Dr. Esennur Sirer, iletişim çağında Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü’nde eğitim almanın öneminden bahsetti.Gelişen teknoloji iletişim ve medyayı öne çıkardıGelişen teknoloji ile birlikte iletişim ve medyanın öne çıkan alanlar olduğunu vurgulayan Doç. Dr. Esennur Sirer,  “Herkesin eriştiği radyo, televizyon ve sinema iletişim araçları yüz yıldır iletişime aracılık ediyor. Büyük bir deneyim ve bilgi birikiminin oluştuğu radyo, televizyon ve sinema alanı, 2000’le başlayan yeni yüzyılda yeni medyaya da kılavuzluk yapıyor. Son dönemde sosyal medya aracılığıyla üretilen içerikler de radyo televizyon ve sinema için üretilen içeriklerle benzer özellikler gösteriyor.” dedi.Birçok bölümde çift anadal ya da yandal yapabiliyorlarRadyo, Televizyon ve Sinema Bölümü’nde eğitim alan öğrencilerin öğrenimleri sonunda yurt dışında geçerliliği olan bir diplomaya sahip olduklarını belirten Doç. Dr. Esennur Sirer, “Öğrenciler eğitim süreleri içerisinde Sağlık Yönetimi, Sosyal Hizmet, Felsefe, Tarih, Sosyoloji, Psikoloji, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümlerinden herhangi birinde çift anadal ya da yandal da yapabiliyorlar. Böylece başarıları taçlanmış oluyor.” dedi.Öğrenciler aldıkları dersler sayesinde uzmanlaşıyorlarSektörden paydaşlarla kurulan ilişkiler sayesinde öğrencilerin iş yaşamına hazırlanmalarının hedeflendiğini ifade eden Sirer, “Bölüm öğrencilerinin diledikleri alanda mezuniyet projesi yaparak bilgi ve tekniğe hakim bir şekilde sektördeki yerlerini almaları amaçlanıyor. Bu kapsamda; kamera, kurgu, ses, ışık, reji uygulamaları, radyo ve televizyon programcılığı, radyo ve televizyon haberciliği, senaryo yazımı, film yapım ve yönetimi, kısa film yapımı, belgesel film yapımı ve sinema dersleri alıyorlar. Ayrıca ilgi duydukları alanda kendi bölümleri dışındaki bölümlerden ders seçebiliyorlar. Böylece mezun olduklarında dilediği alanda uzmanlaşarak eğitimlerini tamamlamış oluyorlar.” diye konuştu.Avrupa’da Erasmus olanağına sahiplerBölümde okuyan öğrencilere danışman hocalarının staj, erasmus ve mezuniyet projelerine yol göstericilik yaptığını belirten Sirer, “Öğrenciler, öğrenim süreleri boyunca zorunlu stajlarının yanı sıra sigortalarının okul tarafından karşılandığı gönüllü staj olanağına da sahip oluyorlar. Dileyen öğrenciler ise yurt dışındaki medya kuruluşlarında ya da ilişkili kuruluşlarda da staj yapabiliyorlar. İletişim Fakültesi’nin anlaşmalı olduğu Romanya, İspanya, Litvanya, Portekiz, Slovenya, Polonya ve Birleşik Krallık gibi yurtdışındaki 12 üniversiteden birinde Erasmus programı aracılığıyla 1 dönem ya da 1 yıl boyunca eğitim alabiliyorlar.” ifadelerini kullandı.Uygulamalı eğitimlerle sektöre ısınıyorlar Doç. Dr. Esennur Sirer, çağdaş bir eğitim sunmak üzere bilgili ve deneyimli öğretim elemanı kadrosunu alanında profesyonel eğitmenlerle destediklerini söyleyerek sözlerini şöyle tamamladı:“Ayrıca yıl içerisinde medya sektöründen de konuklar davet ediyoruz. Öğrencilerle seminerler, söyleşiler ve atölye çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Bu etkinlikler sırasında öğrencilerin meslek profesyonelleriyle tanışma, kaynaşma ve daha sonra birlikte çalışma olanağı bulmasını sağlamaya çalışıyoruz. İletişim çağının parlak kadrolarını yetiştirmek üzere öğrencilere 2’nci sınıftan itibaren uygulamalı eğitimler sağlıyoruz. Öğrenciler, halen sektörde de kullanılan son teknoloji ile donatılmış iki ayrı stüdyoda yapım ve yayın faaliyetlerini sürdürebiliyor. Aynı zamanda üniversitenin sunduğu kamera, ses, ışık, kurgu ve reji imkânlarından okul dönemi dışında da tüm yıl boyunca yararlanabiliyorlar.”

14 AĞU 2021

Prof. Dr. Nazife Güngör: “İletişimde iş ve istihdam alanı gelişiyor”

Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nazife Güngör, içerisinde bulunduğumuz tercih sürecinde öğrencilerin önemli bir karar aşamasında olduklarını söyledi.Prof. Dr. Nazife Güngör, “Bugünlerde gençler üniversite tercih sürecinin stresini yaşıyorlar. Onlar için zor bir karar süreci. Çünkü yapacakları tercih ve yerleşecekleri bölüm onların bundan sonraki tüm hayatına yön verecektir.  Bu nedenle de üniversite tercih sürecinde olan gençler hayatlarının en önemli karar eşiklerinden birindeler.” dedi.Dönemsel koşullar tercihlerimizi etkiler Üniversite ve bölüm tercihlerinde elbette ki içerisinde bulunulan genel konjonktürün de etkisi çok büyüktür. Bu yılki tercih dönemi ne yazık ki salgına denk geldi ve gençlerin tercih sürecini elbette etkiliyor. Belki de öğrenim hayatları boyunca tüm planlarını tıp okumak üzerine yapan gençler salgın nedeniyle bu yöndeki kararlarında şu an bir duraksama yaşıyorlar. Bu elbette ki normal bir durum, ancak genç arkadaşlarıma şunu söylemek isterim ki bu tür dönemsel durumlar uzun vadeli planları etkilememelidir. Çünkü dönemsel koşullar kalıcı değil, geçicidir. Tıp okumak isteyen bir genç için bugün belki salgın nedeniyle sıkıntılı bir süreç yaşanıyor olabilir, ancak bunun geçici olduğu ve sürecin bir süre sonra normalleşeceğini de unutmamak gerekir.” diye konuştu.Dijital teknolojiler geleceği şekillendirecek Gençlerin tercihlerini yaparken dünyanın genel ve uzun soluklu gidişatına da dikkat etmeleri gerektiğini belirten Prof. Dr. Nazife Güngör, “Bu noktada bakıldığında dünyanın gidişatı dijital teknolojiler üzerinden ilerliyor. Görünen o ki geleceğin dünyasında yaşamın tüm boyutları dijital teknolojilerin olanaklarıyla biçimlenecektir. O halde geleceğin iş ve meslek alanlarının da dijitalleşme temeli üzerine inşa edileceğini düşünmek gerekir.  Bu yönden bakıldığında özellikle de dijital teknolojilerle biçimlenen iş ve meslek alanlarının çekiciliğinin de hızla artacağını tahmin edebiliriz.” diye konuştu.İletişim alanı iş ve meslek seçenekleri sunuyor Prof. Dr. Nazife Güngör, iletişim alanının önemli iş imkânları sunduğunu belirterek “Dijital teknolojiler üzerinden geleceğin iş ve meslek alanlarına bakıldığında bilgisayar, yazılım, iletişim, yapay zekâ gibi alanların hem akademide hem de profesyonel anlamda öne çıkmakta olduğunu gözlemliyoruz. Bu noktada eğitim sürecini sayısal kulvarda yönlendiren gençlerin bilgisayar, yazılım, yapay zekâ gibi alanlara yönelmeleri beklenebilir. Eğitimini daha çok sözel kulvarda yönlendirmekte olan gençlerin ise yine dijital teknolojilerle biçimlenen iletişim alanına yönelmeleri iş ve mesleki tatmin açısından tercih edici olabilir.” diye konuştu.Dijital çağın parlayan yıldızı iletişim “İletişim alanı, kapsadığı alt dallar açısından oldukça çeşitli ve zengin bir iş ve meslek alanı olarak gelişiyor” diyen Prof. Dr. Nazife Güngör, “İletişim fakültelerinde bugün verilmekte olan eğitim dijital teknolojilerin de etkisiyle bir yandan bilimsel, diğer yandan da teknik bir karaktere sahip bulunmaktadır. Bilimsel ve entelektüel bilgiyle beslenen halkla ilişkiler, gazetecilik, iletişim bilimleri gibi alanların yanında teknik ve de teknolojik bilgiyle beslenen televizyon, sinema, yeni medya gazeteciliği, görsel tasarım, animasyon gibi alanlar da dikkat çekici biçimde öne çıkıyor.” dedi.Bilimin ve sanatın sentezi iletişim Prof. Dr. Nazife Güngör, “Görsel tasarım, animasyon, televizyon, sinema gibi alanların bilimsel bilginin yanı sıra sanatsal ve estetik bilgiyle de desteklenmesi bu akademik ve meslek alanlarının aynı zamanda bu alanlarla ilgilenecek kişilerin yapacakları işten haz almalarını da sağlayacaktır.” diye konuştu.İş ve istihdam alanı genişliyor İletişim alanının, kapsadığı alt alanlar itibarıyla dijitalleşen dünyada dikkat çekici bir ivmeyle gelişmeye devam ettiğini kaydeden Prof. Dr. Nazife Güngör, “İletişim eğitimi kapsamında radyo, televizyon, sinema, görsel iletişim tasarım, animasyon, halkla ilişkiler, reklamcılık, gazetecilik, yeni medya gazeteciliği alanlarında akademisyen ve meslek insanı yetiştirilmektedir. Bu akademik ve mesleki alanların tümü dijital teknolojilerin de getirdiği olanaklarla bütün zamanlarda olduğu gibi gelecekte de en dikkat çekici, ihtiyaç duyulan ve talep edilenler kategorisinde yer alacaktır.” diye konuştu.

11 AĞU 2021

Geleceğin İletişimcileri Yarışması'nda Üsküdar İletişim’den sekiz finalist

2020-2021 eğitim öğretim yılında yaptıkları çalışmalar ile TRT Geleceğin İletişimcileri Yarışması’na katılan öğrenciler; ‘Radyo Yayıncılığı’, ‘Televizyon Yayıncılığı’, ‘Haber Yayıncılığı’, ‘Dijital Yayıncılık’ ve ‘Güzel Türkçe’ olmak üzere beş ana kategoride yarıştı. “Radyo Yayıncılığı” ana kategorisi altında ‘radyo programı’, ‘radyo drama’ ve ‘radyo belgesel’; “Televizyon Yayıncılığı” ana kategorisi altında ‘televizyon programı’, ‘belgesel film’ ve ‘kısa film’; “Haber Yayıncılığı” ana kategorisi altında ‘televizyon haberi’, ‘televizyon spor haberi’ ve ‘internet haberi’; “Dijital Yayıncılık” ana kategorisi altında ise ‘internet sitesi’, ‘sosyal medya yönetimi’, ‘dijital kampanya’, ‘podcast’ ve ‘dijital video içerik formatı’ olmak üzere toplamda 14 alt kategori yer aldı.Üsküdar İletişim’den yedi proje finaldeİlan edilen ön değerlendirme sonuçlarına göre, Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencilerinden Betül Tilmaç, Bilal Sadi, Feyza Kübra Ağırtmış, Halide Nur Karadeniz, Merve Şişman, Ümmü Gülsüm Dural ve Zeynep Şahin tarafından yapılan projeler finale kaldı.İnternet Haberi dalında üç proje finale kalmayı başardıHaber Yayıncılığı Kategorisi İnternet Haberi dalında Yeni Medya ve Gazetecilik Bölümü öğrencisi Betül Tilmaç, Prof. Dr. Süleyman İrvan danışmanlığında hazırladığı “Organik Tarımsal Üretimde On Sekizinci Sıradayız” isimli projesi ile; Yeni Medya ve Gazetecilik Bölümü öğrencisi Ümmü Gülsüm Dural, Arş. Gör. Selin Maden danışmanlığında hazırladığı “Yörük Kızı Neslihan” isimli projesi ile; Yeni Medya ve Gazetecilik Bölümü öğrencisi Feyza Kübra Ağırtmış, Prof. Dr. Süleyman İrvan, Arş. Gör. Atila Erdemir ve Arş. Gör. Selin Maden danışmanlığında hazırladığı “Grafiklerle, Suriyeli Mültecilerin On Yıllık Umut Yolculuğu” isimli projesi ile finale kalmayı başardı. İnternet Sitesi Dalı’nda dört proje finalist olduDijital Yayıncılık Kategorisi İnternet Sitesi Dalı’nda Yeni Medya ve Gazetecilik Bölümü öğrencisi Bilal Sadi, Arş. Gör. Selin Maden danışmanlığında hazırladığı “Palto Kültür Sanat" isimli projesi ile; Yeni Medya ve Gazetecilik Bölümü öğrencisi Halide Nur Karadeniz, Dr. Öğr. Üyesi Yıldıray Kesgin danışmanlığında hazırladığı “Humanist Worldview” isimli projesi ile; Yeni Medya ve Gazetecilik Bölümü öğrencisi Merve Şişman, Prof. Dr. Süleyman İrvan, Arş. Gör. Selin Maden ve Arş. Gör. Atila Erdemir danışmanlığında hazırladığı “Şiddetin Yüzü” isimli projesi ile; Halkla İlişkiler Bölümü öğrencisi Zeynep Şahin, Dr. Öğr. Üyesi Nihal Toros Ntapiapis danışmanlığında hazırladığı “Kadın Başına” isimli proje ile finalist oldu. Öte yandan Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Endüstri Mühendisi 2. sınıf öğrencisi Yunus Aydın'da 'Alesman' çalışmasıyla Dijital Yayıncılık kategorisi Sosyal Medya Yönetimi dalında finale kalan isimler arasında oldu. Seçici Kurul değerlendirmeleri devam ediyorAğustos ayında Seçici Kurul tarafından yapılacak olan değerlendirmelerin ardından ilk üçe kalan eserler belli olacak. Sonuçların ilanı ve ödül töreni ise ilerideki bir tarihte açıklanacak. 

11 AĞU 2021

Dijital beceriler İletişim Fakültelerinin önemini artırıyor

Artık habere ulaşmak için gazete beklenmiyorÜsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü’nden Dr. Öğretim Üyesi Denizcan Kabaş, dijitalleşen kitle iletişimi ve iletişim fakültelerinin önemi hakkında değerlendirmelerde bulundu.Artık bir sonraki günün gazetesi beklenmiyor…Geleneksel olarak tanımlanan gazete, radyo, sinema ve televizyon araçlarının dijitalleşmeden bağımsız kalamadıklarını belirten Dr. Öğretim Üyesi Denizcan Kabaş, “Her türden yayın için üretilecek fikirlerin tasarı aşamasından, uygulama süreçlerinin sonucu olarak ortaya çıkan somut içeriklere dek dijitalleşme göz ardı edilememektedir. Buradaki dönüşüm kitlenin konumuyla da ilişkili olabiliyor. Kitleler yayınlara ulaşabilmek için artık belirli saatlerde bir cihazın başında kalmıyorlar ya da gündeme ilişkin bilgilere ulaşmak için bir sonraki günün gazetesini beklemiyorlar.” dedi.Sosyal medya mecraları zengin iletişim ortamı sunuyorSosyal medya mecralarının geleneksel araçların işleyiş mantığının çok daha üzerinde zengin bir iletişim ortamı ortaya çıkardığını ifade eden Kabaş, “Bu ortamdaki kitleler, sadece içeriğe ulaşmak için değil aynı zamanda yeni içerikleri bireysel olarak üretip geniş kitlelere seslenebilmek için faaliyette bulunuyor. Önceki dönemlerde gelişkin teknolojik altyapılara, farklı alanlarda uzmanlaşmış çalışanlara ve tüm bunların gerçekleşmesi adına önemli olan maddi kaynaklara ihtiyaç duyuluyordu. Günümüz dijital ortamları ise bu ihtiyaçlara artık daha hızlı, etkili ve gelişkin bir şekilde aşılmasını sağlayacak yeni imkânlar sunuyor.” diye konuştu.Bireyler kendi haber ağlarını oluşturabiliyorBireylerin kendi televizyonlarını kurarak istedikleri yayın türlerini uygulaya bileyeceklerine de değinen Dr. Öğretim Üyesi Denizcan Kabaş, “Kendi haber ağlarını oluşturarak gazetelerini kitlelere ulaştırabilir ya da kendi radyolarında düzenli yayınlar yaparak her yerden ve her zaman dinlenebilen içeriklerini kitlelere aktarabilirler. Ancak bu aşamada hem teknik bilginin güncel bir şekilde edinilmesi hem de ideal iletişim süreçlerinin zengin bir perspektiften gerçekleştirilmesi önem kazanıyor.” ifadelerini kullandı.İletişim Fakültelerinin önemi artıyorÜniversitelerin iletişim fakültelerinin de hem teknik bilgiye ulaşılması ve bu yöndeki dijital becerilerin sağlanması hem de zengin bir akademik perspektifin edinilmesi adına önemini her geçen gün artırdığını söyleyen Dr. Öğretim Üyesi Denizcan Kabaş, sözlerini şöyle tamamladı:“Her ne kadar kitle iletişim internet tabanlı teknolojiler vasıtasıyla her yönüyle kolaylıkla sürdürülebilse de edinilen bilginin sorgulanması ve doğrulanması, üretilecek yayınların düşünsel ve etik açıdan doğru nitelikler taşıması için akademik eğitim öncelikli bir aşama olmaktadır.”

05 AĞU 2021

Tercih maratonu uzadı…

“Hayat Tercihtir” yol gösteriyorÜsküdar Üniversitesi akademik kadrosunun desteğiyle hazırlanan ve üniversite adaylarına meslek seçimi ve doğru tercihler konusunda yol gösterecek olan “Hayat Tercihtir” programı, Cumartesi ve Pazar günleri saat 12:05’te TV 100 ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya devam ediyor. Gazeteci Şaban Özdemir’in moderatörlüğünde, Uzm. Psk. Dan. Ece Tözeniş’in daimi konuk olduğu programda, alanında uzman akademisyenler misafir ediliyor.Tercihler boyunca hafta sonu ekranlarda…Çekimleri Üsküdar Üniversitesi Tıp Fakültesi Kütüphanesi’nde gerçekleştirilen “Hayat Tercihtir” programında  7 Ağustos 2021 Cumartesi gününün konukları, Üsküdar Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Deniz Ülke Arıboğan ve  Rektör Yardımcısı, Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hikmet Koçak olacak. Arıboğan ve Koçak, Üsküdarlı olmak, İTBF bölümleri, Tıp eğitimi, geleceğin meslekleri, doğru tercih ve meslek seçiminin püf noktaları konusunda adaylara önerilerde bulunacak.8 Ağustos Pazar, fi-jital üniversite konuşulacakProgramın 8 Ağustos 2021 Pazar günkü bölümünde ise Üsküdar Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Mehmet Zelka ile Rektör Yardımcısı ve Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) Bölüm Başkanı Prof. Dr. Muhsin Konuk adaylarla buluşacak. Prof. Dr Mehmet Zelka ve Prof. Dr. Muhsin Konuk, fi-jital eğitim, Üsküdar’da öğrenci olmak, AR-GE çalışmaları, üniversitelerde proje kültürü, sosyal, kültürel etkinlikler, doğru tercih ve meslek seçiminin püf noktaları konusunda bilgiler verecek.Tahsin Aksu danışmanlığı, Ebranur Özdemir editörlüğünde gerçekleştirilen program tercih döneminde her cumartesi-Pazar 12:05’te TV100 ekranlarında.

05 AĞU 2021

Kariyer Testi ile mesleğinizi seçin

1 milyon kişi, Kariyer Testi ile mesleğini bulduÜsküdar Üniversitesi, YKS’nin en önemli aşamalarından biri olan tercih döneminde adaylara önemli bir hizmet sunuyor. Üniversite tarafından 2015’ten bu yana uygulanan Kariyer Testi, meslek seçiminde kararsız olan adaylar için önemli bir yol gösterici oluyor.Yaklaşık 1 milyon kişiye kılavuz olduKariyer Testi sayesinde adaylar ilgi, yetenek ve kişilik özelliklerine uygun meslekleri görme şansına sahip olabiliyor. Bugüne kadar kariyer testini yaklaşık 1 milyon aday çözerek kariyerine yön verdi.Kariyer Testi, başarılı olunabilecek alanları belirliyorBu test ile kararsız olanlar kendi yetenek ve ilgileri doğrultusunda başarılı olabileceği alanları belirleyebilirken, mesleğiyle ilgili karar vermiş olanlar da o mesleğin kendine ne kadar uygun olup olmadığını test etmiş oluyor.Kariyer Testi nedir?Eğitim Kurumları ve Rehberlik Hizmetleri Yöneticisi Uzm. Psk. Dan. Ece Tözeniş: “Holland Meslek Tercihi Puanlama Cetveli olarak da bilinen Kariyer Testi, 90 sorudan oluşuyor. Adayların sorulara verdiği ‘hoşlanırım’ ya da ‘hoşlanmam’ yanıtı adayların kişilik tipini ortaya çıkarıyor. ‘Gerçekçi’, ‘Araştırıcı’, ‘Artistik’, ‘Sosyal’, ‘Girişimci’ ve ‘Geleneksel’ olarak belirlenen tiplerin belirgin özelliklerinin öne çıktığı Kariyer Testinde bu tiplere uygun etkinlikler ve tipik meslekler anlatılıyor.” dedi.Tercih danışmanları yol gösteriyorÜsküdar Üniversitesi, her yıl olduğu gibi bu yıl da aday öğrencilere, aldıkları puanlara göre, doğru bölümleri tercih etmeleri için uzman rehberler eşliğinde hizmet veriyor. 30 Temmuz-13 Ağustos 2021 tarihleri arasında tercih tanıtım günleri kapsamında adaylar merak ettikleri her şeyi uzmanlardan öğrenebilecek.Tercih uzmanları yardımcı oluyorAdaylar, kariyer danışmanı Uzm. Psk. Dan. Ece Tözeniş önderliğinde, eğitim uzmanı Ertuğrul Tut ve beraberindeki rehber uzmanlar ile tercihlerini yapabiliyor. Adaylar öte yandan sunulan tercih robotu hizmetiyle de başarı sırasına göre yine tercih danışmanları ile tercih listesi oluşturabiliyor.Güçlü akademik kadro ile bir arada olma imkanıÜsküdar Üniversitesi’nin yerleşkelerini ziyaret eden adaylar, aralarında Prof. Dr. Nevzat Tarhan, Prof. Dr. Sevil Atasoy, Prof. Dr. Deniz Ülke Arıboğan, Prof. Dr. Haydar Sur, Prof. Dr. Muhsin Konuk ve Prof. Dr. Sinan Canan’ın da bulunduğu önemli isimlerle bir araya gelme fırsatı da buluyor.Hem yüz yüze hem çevrimiçi görüşme imkânıPandemi sürecinde öğrencilerini fi-jital eğitim anlayışıyla tanıştıran Üsküdar Üniversitesi pandemi tedbirleri kapsamında özellikle de şehir dışında olan adaylar için bu yıl yüz yüze tanıtımın yanı sıra online tercih danışma hizmetleri de veriliyor. Üsküdar Üniversitesi çevrimiçi iletişim merkezi, farklı kanallarla adaylara yol gösteriyor. Adaylar, her zaman her yerden ulaşabilecekleri bu merkezde çevrimiçi görüşme, canlı destek, çağrı merkezi, WhatsApp hattı, bilgi formu ve sosyal medya gibi pek çok kanaldan bilgiye ulaşabiliyor.360° Sanal Tur ile tek tıkla Üsküdar’ı keşfet!Üsküdar Üniversitesini ziyaret etme imkânı bulamayan öğrenci adayları için sanal tur ile üniversitede kısa bir sanal tur da yapılabiliyor. Adaylar üniversitenin tüm alt yapısını uzaktan görebilme olanağı buluyor.Adayları yine “Sarı Tişörtlüler” karşılıyorÜsküdar Üniversitesini ziyaret eden adaylara, bu yıl da üniversitenin öğrencileri karşılıyor. Nam-ı diğer “Sarı tişörtlü”ler, üniversitenin bölümlerini adaylara gezdirerek merak ettikleri her konuda kendilerini bilgilendiriyor.Kariyer testine aşağıdaki linkten ulaşılabiliyor:https://uskudar.edu.tr/tr/kariyer-testi

02 AĞU 2021

Prof. Dr. Nazife Güngör: “Z kuşağına en çok yakışan alan, iletişim”

Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nazife Güngör, üniversite adaylarının bu günlerde önemli bir heyecan yaşadıklarını söyledi.Doğru tercih, mutlu bir hayat demektirPuanların belli olmasının ardından şimdi sıranın bölüm ve meslek seçimine geldiğini kaydeden Prof. Dr. Nazife Güngör, “Üniversite adayı gençlerin bu birkaç gün içerisinde verecekleri karar bütün hayatlarını etkileyecektir. Tercihleri doğrultusunda yerleşecekleri bölüm, hayatlarının bundan sonraki kısmını da biçimlendirecektir. Bölüm seçmek, bir bakıma meslek seçimi yapmak demektir. Bu nedenle de gençler bu seçimi yaparken çok iyi düşünmeli, konuyu tüm ayrıntılarıyla masaya yatırıp, kendileri için olabilecek en iyi seçimi yapmalıdırlar. Sahip olunan olanaklar, içerisinde bulunulan koşullar elbette çok önemlidir ama yine de insan büyük ölçüde kendi tercihini yaşar. Doğru tercih, mutlu ve keyifli hayat demektir. Birey, tercihlerini yaparken kendi hayallerini, yeteneklerini, beklentilerini, içerisinde bulunduğu koşulları, sahip olduğu olanakları çok iyi analiz eder ve tercihini bütün bu dinamiklere göre yaparsa, doğru tercih yapmış olur.” dedi.Başarı, kendisini gerçekleştirmek demektirDoğru tercih yapmanın önemli koşullarından birinin, bireyin kendisini çok iyi tanıması olduğunu kaydeden Prof. Dr. Nazife Güngör, “Unutmasınlar ki bu hayat onların. Çevrelerindeki kişilerin, ailelerin, yakınların görüş ve önerileri elbette önemlidir. Dinlesinler, değerlendirsinler ama son aşamada bu hayat kendilerinin ve kendi istedikleri gibi yaşama hakları olduğunu unutmasınlar. Başkalarının tercihleri belki onları başarıya götürür, önemli maddi kazanç elde ederler, statü olarak önemli konumlara gelebilirler, ancak kendi hayallerini gerçekleştirebilecek, kendi duygularını katabilecek bir iş ve uğraş alanı oluşturamazlarsa, keyif ve hazdan yoksun kalırlar. Bu da onları mutsuz edebilir. Bu nedenle de önerilere kulak versinler, ancak son aşamada kendi hayallerinin, duygularının, yüreklerinin ve elbette ki beyinlerinin sesine kulak versinler. Başarı, hazla yoğrulursa ancak gerçek başarı olur. Kişi okuyacağı bölümden keyif alırsa, yapacağı işten haz alırsa ancak kendisini gerçekleştirebilir.” diye konuştu.Doğru tercih vizyon ve gelecek demektirBölüm ve meslek tercihi yapılırken yalnızca bugünün değil, geleceğin de dikkate alınması gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Nazife Güngör, “Dünyanın gidişatını çok iyi izlemek ve doğru kestirimlerde bulunmak gerekir. Seçecekleri bölüm ve öğrenim görecekleri alanın onları geleceğe taşıması başarı açısından önemli bir ölçüttür. Gelişmeye ve ilerlemeye açık alanlar bu nedenle gençlerin tercih sıralarının başında gelmelidir. Belli bölüm ve meslekler toplumda gelenekselleşmiş bir saygınlığa sahiptirler. Ancak gençlerin bunlarla sınırlı kalmayıp, tercih alanlarını söz konusu geleneksel sınırların ve algı alanının dışına doğru kaydırmaları, çok daha geniş ve yenilikçi bir perspektiften durumu değerlendirmeleri, onları ve de toplumu başarıya götürür. Unutulmamalıdır ki yapacağımız tercih, yalnızca bizi değil, içerisinde yaşadığımız toplumu ve dünyayı da ilgilendirmektedir. Yöneleceğimiz alanın gelecekteki konumlanışı ne kadar parlaksa, bizim dünyaya, topluma ve insanlığa katkımız da o kadar güçlü olur.” diye konuştu.Dijitalleşen dünyanın parlayan yıldızı iletişimDijital teknolojilerin hayatın her kesitinde etkili biçimde kullanılmaya başlandığını kaydeden Prof. Dr. Güngör, “Özellikle de salgınla birlikte dünyanın dijital bir devrim yaşadığı söylenebilir. Geleceğin dünyasının da bu teknolojiler üzerinden kurulacağını söylemek yanlış olmaz. Gidişata bakılırsa geleceğin parlayan yıldızı iletişim alanı. Medya ve iletişim çalışmaları da bu gelişmeler doğrultusunda kendi içerisinde önemli açılımlar yapıyor, yeni iş alanları ortaya çıkıyor. Geleneksel medyanın sınırları çoktan aşıldı. Makro ve mikro düzeyde iletişim alanında çok çeşitli iş kolları ortaya çıktı ve çıkmaya da devam ediyor. Dijital teknolojilerle birlikte bugün geleneksel medyanın (radyo, televizyon, sinema, gazete vb) yeni medya ortamında biçimlenen çeşitli iş ve uğraş alanları gelişti. Sosyal medya, dijital gazetecilik, dijital televizyon yayıncılığı, dijital reklamcılık, dijital halkla ilişkiler, sosyal medya, dijital sinema vb. akıl almaz bir hızla çeşitleniyor. Bu da iletişim alanının istihdam olanaklarının hızla zenginleşip çeşitlenmesi demektir.” dedi.İletişimde istihdam olanakları artıyorİletişim alanının medya çalışmalarından yazılım ve yapay zeka çalışmalarına, sanatsal ve tasarımsal alanlara doğru genişlemesinin bu alanın işleyiş ve işlevsellik alanını genişlettiğine dikkat çeken Prof. Dr. Nazife Güngör, “Aynı şekilde iletişim alanının sosyoloji, psikoloji, felsefe, antropoloji, tarih, ekonomi, siyaset bilimi vb. bilimsel alanlarla artan iş birliği ve birlikteliği de onun ilgi ve uğraş alanının çok önemli oranda genişlemesini mümkün kılıyor. Bütün bunlar da iletişim alanını hem bilimsel hem de sanatsal ve tasarımsal anlamda, özellikle de gençler için çekim merkezi haline getiriyor.” dedi.İletişim, Z kuşağına çok yakışıyorİletişim alanının günümüzde artık tümüyle dijital teknolojiler üzerinden biçimlenmesinin, dijitalin içerisine doğan Z kuşağıyla ilişkisi açısından çok önemli olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Nazife Güngör, “Dijitale tüm yönleriyle hâkim olan Z kuşağı için iletişim alanında öğrenim görmek, bu alan içerisinde ya da bu alanla ilişkili bir iş ve meslekle uğraşmanın büyük bir keyif olduğunu gözlemliyorum. Teknoloji kullanım becerisi ve yetisiyle Z kuşağı iletişimle ilgili bir alanda öğrenim gördüğünde, bu alan içerisinde, hayat boyu keyif alabileceği bir meslek edinebilir. Çünkü bir yanıyla bilimsel, diğer yanıyla da sanatsal ve tasarımsal bir karaktere sahip olan iletişim alanı, dijital teknolojik temel üzerine genç bireylerin, özellikle de Z kuşağının yaratıcı potansiyelini harekete geçirmesine olanak veren bir alandır. Z kuşağı iletişimciler, iletişim alanına ve bu alandaki tüm mesleki dallara, kendi yaratıcılıkları ve teknoloji kullanım yetileriyle birlikte çok farklı ve ilginç açılımlar kazandırabilirler. İletişim Z kuşağına çok yakışıyor… ” dedi.Dijitalleşme, sanat ve iletişimin iş birliğiDijital teknolojilerle birlikte iletişim alanı ve çeşitli sanat alanlarının birleşmeye ve etkileşmeye başladıklarına dikkat çeken Prof. Dr. Nazife Güngör, “İletişim bilimleri kendi alanını, iletişimin sanatsal ve tasarımsal alanlarına doğru genişletiyor. Görsel iletişim, animasyon, çizgi film, dijital oyun tasarımı gibi alanlar iletişim bilimlerinin salt bilimsel ve kuramsal yapısından uygulamalı ve tasarımsal yapıya doğru genişleyip güçlenmesini sağlıyor. İletişimin sanatsal ve tasarımsal alanlara doğru başlayan yolculuğu bir yanıyla da yazılım ve yapay zekâ gibi bilgisayar temelli akademik ve mesleki alanlarla da kesişerek çok ilginç ve farklı açılımlar söz konusu oluyor. Dijitalleşmeyle birlikte iletişim alanının zenginleşmesi ve çeşitlenmesi, bu alanın hemen hemen pek çok alan ve iş koluyla da işbirliği anlamına gelmektedir. Bu da iletişimi bugünün, ama özellikle de geleceğin parlayan yıldızı haline getiriyor.” dedi.Sosyolojik ve psikolojik sorunlar artıkça iletişimin önemi de artıyorİletişim alanının bir yandan dijital teknolojilerin etkisiyle sanat, tasarım, yapay zeka, yazılım gibi alanlara doğru etkinlik ve yetkinlik alanını genişletirken, diğer yandan da çağımızın giderek bir bunalım çağı olmasına koşut olarak sosyolojik ve psikolojik düzeyde de önemi daha çok anlaşıldığını kaydeden Prof. Dr. Güngör, “Sosyologlar toplumun giderek artan sorunlarına çözüm arayışında, iletişim bilimcilerle bir arada çalışmayı tercih ediyorlar. Aynı şekilde psikologlar bireyin ve toplumun psikolojik anlamdaki tıkanmalarını gidermek, sorunlara çözüm bulmak için yine iletişim bilimcilerle birlikte çalışmayı tercih ediyorlar. Bu da iletişimin hem akademik, hem de mesleki anlamda diğer tüm bilim ve meslek alanlarıyla işbirliği içerisinde olması sürecinin hızlanması anlamına gelmektedir.” dedi.

30 TEM 2021

Tercih Buluşmaları Üsküdar’da başladı

Davranış bilimleri ve sağlık alanında Türkiye’nin ilk tematik üniversitesi olan Üsküdar Üniversitesi,  bir sınav maratonunu geride bırakan, tercih aşamasına gelen öğrenci adayları ve ailelerine kapılarını açtı. Üsküdar Üniversitesi, her yıl olduğu gibi bu yıl da aday öğrencilere, aldıkları puanlara göre, doğru bölümleri tercih etmeleri için uzman rehberler eşliğinde hizmet veriyor. 30 Temmuz-13 Ağustos 2021 tarihleri arasında tercih tanıtım günleri kapsamında adaylar merak ettikleri her şeyi uzmanlardan öğrenebilecek.Hem yüz yüze hem çevrimiçi görüşme imkânıPandemi sürecinde öğrencilerini fi-jital eğitim anlayışıyla tanıştıran Üsküdar Üniversitesi pandemi tedbirleri kapsamında özellikle de şehir dışında olan adaylar için bu yıl yüz yüze tanıtımın yanı sıra online tercih danışma hizmetleri de veriliyor. Üsküdar Üniversitesi çevrimiçi iletişim merkezi, farklı kanallarla adaylara yol gösteriyor. Adaylar, her zaman her yerden ulaşabilecekleri bu merkezde çevrimiçi görüşme, canlı destek, çağrı merkezi, WhatsApp hattı, bilgi formu ve sosyal medya gibi pek çok kanaldan bilgiye ulaşabiliyor.360° Sanal Tur ile tek tıkla Üsküdar’ı keşfet!Üsküdar Üniversitesini ziyaret etme imkânı bulamayan öğrenci adayları için sanal tur ile üniversitede kısa bir sanal tur da yapılabiliyor. Adaylar üniversitenin tüm alt yapısını uzaktan görebilme olanağı buluyor.YÖK sanal fuarında adaylarla buluşuyoruzÜsküdar Üniversitesi öte yandan Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen ve Türkiye’nin yükseköğretim kurumlarının yer aldığı en kapsamlı sanal fuar niteliği taşıyan Study in Turkey YÖK Sanal Fuarı 2021’de de yer alıyor. "Üniversiteni Keşfet YÖK Sanal Fuarı 2021" adıyla düzenlenecek olan fuar, dört gün boyunca 09:00-17:00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek. Dev Kız Kulesi bu kez EKET Fuarı’ndaÜsküdar Üniversitesi, adayları bu yıl EKET Fuarı’nda da yalnız bırakmıyor. Üniversite ve bölüm tercihlerinde adaya kılavuz olan bu fuarda Üsküdar’ın uzman kadrosu adaylarla bir araya gelecek. Hem akademisyenler hem de tercih danışmanları 3 gün boyunca fuara katılacak adaylara bölüm ve programlar hakkında bilgi verecek. Adaylar yüz yüze tercih danışmanlarıyla bir araya gelme fırsatı yakalayacak. Adaylar bu yıl da fuar alanına taşınan dev Kız Kulesi’nin etrafında buluşacak.Hayat Tercihtir fuar alanında adaylarla buluşuyorFuar kapsamında Uzm. Psk. Dan. Ece Tözeniş ve Şaban Özdemir “Hayat Tercihtir” buluşmaları ile İstanbul Kongre Merkezi fuar alanında aday öğrencilerle bir araya gelecek. Tözeniş ve Özdemir, adayların merak ettiği tüm soruları yüz yüze cevaplayacak.“Hayat Tercihtir” hafta sonu TV100 ekranlarındaTercih dönemi boyunca her cumartesi ve pazar günü TV 100 ekranlarından yayınlanan, sunuculuğunu gazeteci Şaban Özdemir’in yaptığı, Eğitim Uzmanı Psk. Dan. Ece Tözeniş’in daimi konuk olduğu “Hayat Tercihtir” programı, adaylara meslek ve üniversite seçimi konusunda kılavuzluk yapıyor. Ebranur Özdemir editörlüğünde gerçekleştirilen programda üniversite adaylarına tercih dönemiyle ilgili bilgi veriyor.“Üsküdar’a Gelirken”  ÜÜ TV’deAdaylara destek ÜÜ TV’den de sürdürülüyor. Ali Çakmak moderatörlüğünde hafta içi her gün ÜÜ TV’den canlı gerçekleştirilen programlarda bölüm, program ve üniversitenin sunduğu olanaklar akademisyen ve uzman isimlerin katılımıyla anlatılıyor.Adayları yine “Sarı Tişörtlüler” karşılıyorÜsküdar Üniversitesini ziyaret eden adaylara, bu yıl da üniversitenin öğrencileri karşılıyor. Nam-ı diğer “Sarı tişörtlü”ler, üniversitenin bölümlerini adaylara gezdirerek merak ettikleri her konuda kendilerini bilgilendiriyor.“Kariyer Testi” ile mesleğini belirleÜsküdar Üniversitesi, seçeceği meslek konusunda kararsız kalan adaylara kariyer testi imkânı da sunuyor. “Holland Meslek Tercihi Puanlama Cetveli” olarak da bilinen Kariyer Testi, 90 sorudan oluşuyor. Adayların sorulara verdiği “hoşlanırım” ya da “hoşlanmam” yanıtı adayların kişilik tipini ortaya çıkarıyor. “Gerçekçi”, “Araştırıcı”, “Artistik”, “Sosyal”, “Girişimci” ve “Geleneksel” olarak belirlenen tiplerin belirgin özelliklerinin öne çıktığı Kariyer Testi’nde bu tiplere uygun etkinlikler ve tipik meslekler anlatılıyor.Kariyer Testi, seçeceği meslekle ilgili karar vermekte zorlanan adaylara ilgi duydukları alan konusunda yardımcı olmayı amaçlıyor.Tercih uzmanlarıyla tercih…Adaylar, kariyer danışmanı Uzm. Psk. Dan. Ece Tözeniş önderliğinde, eğitim uzmanı Ertuğrul Tut ve beraberindeki rehber uzmanlar ile tercihlerini yapabilecek. Adaylar öte yandan sunulan tercih robotu hizmetiyle de başarı sırasına göre yine tercih danışmanları ile tercih listesi oluşturabilecek.Güçlü akademik kadro ile bir arada olma imkanıÜsküdar Üniversitesi’nin yerleşkelerini ziyaret eden adaylar, aralarında Prof. Dr. Nevzat Tarhan, Prof. Dr. Sevil Atasoy, Prof. Dr. Deniz Ülke Arıboğan, Prof. Dr. Haydar Sur, Prof. Dr. Muhsin Konuk ve Prof. Dr. Sinan Canan’ın da bulunduğu önemli isimlerle bir araya gelme fırsatı da buluyor.

16 TEM 2021

Adaylara yol gösterecek “Hayat Tercihtir” TV100’de başlıyor

Üsküdar Üniversitesi akademik kadrosunun desteğiyle hazırlanan ve üniversite adaylarına meslek seçimi ve doğru tercihler konusunda yol gösterecek olan “Hayat Tercihtir” programı, Pazar günleri saat 12:05’te TV 100 ekranlarında izleyicisiyle buluşacak. Gazeteci Şaban Özdemir’in moderatörlüğünde gerçekleşecek programda Uzm. Psk. Dan. Ece Tözeniş, alanında uzman akademisyenleri ağırlayacak.İlk program 18 Temmuz Pazar yayınlanacakÇekimleri Üsküdar Üniversitesi Tıp Fakültesi Kütüphanesi’nde gerçekleştirilen “Hayat Tercihtir” programı, 18 Temmuz 2021 Pazar günü saat 12:05’te ilk bölümüyle TV 100’de yayınlanacak.Her bölümde iki uzman akademisyenin ağırlanacağı programın ilk konukları, Üsküdar Üniversitesi Rektör Yardımcısı, Bağımlılık ve Adli Bilimler Ensititüsü Müdürü Prof. Dr. Sevil Atasoy ve Üsküdar Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Haydar Sur olacak.Prof. Dr. Sevil Atasoy, adli bilimlerde kariyer planlamayı anlatacakUzm. Psk. Dan. Ece Tözeniş, programın ilk yarısında Prof. Dr. Sevil Atasoy ile Üsküdar Üniversitesi fırsatları ve adli bilimlerde kariyer planlama, doğru tercih ve meslek seçiminin püf noktalarını ele alacak.Prof. Dr. Haydar Sur, tıp eğitimiyle ilgili bilgi verecekProgramın diğer yarısında ise Uzm. Psk. Dan. Ece Tözeniş, Prof. Dr. Haydar Sur ile Üsküdar’da tıp eğitimi, tıp fakültesi fırsatları, doğru tercih ve meslek seçiminin püf noktaları konusunda adaylara bilgi verecek.Tercih dönemi boyunca adaylara tercihlere dair püf noklarınının anlatılacağı programın sonraki bölümlerinde Prof. Dr. Nevzat Tarhan, Prof. Dr. Sinan Canan, Prof. Dr. Deniz Ülke Arıboğan, Prof. Dr. Muhsin Konuk, Prof. Dr. Mehmet Zelka da paylaşımlarda bulunacak.

25 HAZ 2021

Sanat da dijitalleşiyor

İçerisinde bulunduğumuz teknoloji çağıyla beraber ortaya çıkan “dijital sanat” kavramı da, hayatın pek çok alanında karşımıza çıkıyor. Film ve dizi sektöründen video oyun sektörüne ve yeni gelişmekte olan çevrimiçi eğitim sektörüne kadar pek çok farklı alanda kullanılabiliyor. Uzmanlar, dijital sanatların  Endüstri 4.0 çağını yaşamaya başlayan insanlığın yeni yaşantısının kültürünü oluşturduğuna dikkat çekerek öncekinden radikal derecede farklı olan yeni görsel ve estetik algısını şekillendirdiğini vurguluyor. Prof. Dr. Hatice Öz Pektaş, yakın gelecekte dijital olmayan sanat üretim teknikleri git gide yok olarak tarihte yerini alacağını söyledi. Dijital sanat nedir?Prof. Dr. Hatice Öz Pektaş, yaşadığımızın çağın artık her alanda standart olmuş üretim teknolojisi dijital teknolojiler olduğundan dijital sanatın da çağımızın sanatı olduğunu söyledi.Da Vinci ya da Van Gogh günümüzde yaşasaydıHer sanatçının, tarih boyunca sanatını üretmek için yaşadığı çağın ona sunduğu en ileri teknolojik olanakları ve en yeni ham maddeleri kullandığını kaydeden Prof. Dr. Hatice Öz Pektaş, “Endüstri 4.0 çağındaki günümüzün üretim teknolojileri ise dijital araçlar, yapay zekâ ve algoritmalar, ham maddesi ise veridir. Hiç şüphe yoktur ki Da Vinci veya Van Gogh günümüzde yaşasalardı, algoritmalar ile üretecek, pigment olarak da veriyi kullanacaklardı.Özellikle dijital çağın içerisinde doğmuş, internet ile büyümüş Z kuşağının dünyayı yöneteceği bir yakın gelecekte dijital olmayan sanat üretim teknikleri git gide yok olarak tarihte yerini alacaktır.” diye konuştu.Görsel sanat ve görsel tasarımın kesişim alanı genişliyorSanatın, kullanılmak üzere bir “işlev” sahibi olmak zorunda olmadığını kaydeden Prof. Dr. Hatice Öz Pektaş, “Sanat eseri, sanatçının kendisini ifade etme ve dışa vurma çabasının ürünüdür. Kullanılabilen ürün, sanat değil tasarımdır. Dijital ekranların ve onlar aracılığı ile sunulan görsel içeriklerin algı çevremizi donattığı ve gündelik yaşantımızın hemen her anına nüfuz ettiği günümüzde ise görsel sanat ve görsel tasarımın kesişim alanı genişlemektedir. Görsel içerikler hem sanat hem de tasarım ürünü olabilmektedir.” dedi.Dijital sanatlar pek çok alanda kullanılıyorSınırların bulanıklaştığı bu yeni alanda dijital sanatların, eğlence sektöründen eğitim sektörüne kadar uzanan ve görsel tasarımdan beslenen hemen her alanda kullanıldığını ifade eden Prof. Dr. Hatice Öz Pektaş, “En çok kullanıldığı alanlar ise film ve dizi sektörü, video oyun sektörü ve yeni gelişmekte olan çevrimiçi eğitim sektörüdür. Dijital sanatların bir tasarım ürünü olarak yüklendiği işlev ise yeni çağın dijital ortamındaki iletişimi sağlamak ve hikâye anlatmaktır.” diye konuştu.Dijital sanatlar estetik algısını şekillendiriyorProf. Dr. Hatice Öz Pektaş, “Dijital sanatlar, Endüstri 4.0 çağını yaşamaya başlamış insanlığın yeni yaşantısının kültürünü oluşturmakta, öncekinden radikal derecede farklı olan yeni görsel ve estetik algısını şekillendirmektedir. İletişimin ve duygu paylaşımının yeni platformu olan dijital dünyada görsel bir aracı olarak hizmet vermektedir.” diye konuştu.Yapay zeka, dijital sanatları dönüştürmeye başladı“Dijital sanatlar hali hazırda güncel olandır” diyen Prof. Dr. Hatice Öz Pektaş, “Gelecekte ise teknolojinin evrildiği doğrultuda dönüşmeye devam edecektir. Endüstri 4.0 çağının müjdesi olan yapay zekâ, algoritma ve veri, dijital sanatları dönüştürmeye başlamıştır ve önümüzdeki yakın geleceğin dijital sanatları üretmek adına anahtar kavramları olacaktır.” diye konuştu.

17 HAZ 2021

Markalar saygınlık ve itibar kazanmak için ne yapmalı

Dünyanın yaşadığı en ağır sağlık ve ekonomi temelli krizlerden birine neden olan Covid 19 pandemi koşulları, işletmeler için itibar yönetimi ve işveren markası ile ilgili çetin bir mücadeleyi de beraberinde getiriyor. Saygın bir kurum olabilmenin temelinde güvenin yer aldığını vurgulayan uzmanlar, kurumsal itibarın oluşturulabilmesi için güven konusunun bir yönetim felsefesi olarak sahiplenilmesi gerektiğini ifade ediyor. Uzmanlar, işletmelerin özellikle zor zamanlarda mevcut çalışanlara nasıl yaklaştığının oldukça önemli hale geldiğine ve işverenlerin çalışanları ile her zaman güven temelinde açık iletişim içinde olmaları gerektiğine dikkat çekiyor.Doç. Dr. Dinçer Atlı, 2019 yılı aralık ayında başlayıp dünyanın yaşadığı en ağır sağlık ve ekonomi temelli krizlerden birine neden olan Covid 19 pandemi koşullarının işletmeler için itibar yönetimi ve işveren markası ile ilgili çetin bir mücadeleyi de beraberinde getirdiğini ifade etti.  Saygın kurum olmanın temelinde güven varİşveren markasının itibar kavramı ile yakın ilişki içinde olduğunu vurgulayan Doç. Dr. Dinçer Atlı, “İtibar kavramı, kelime kökeni olarak Arapça saygınlık sözcüğünden geliyor. Saygın bir kurum olabilmenin temelinde ise güven var. Bu anlamda kurumsal itibar oluşturmak en başta üst yönetimin güven konusunu bir yönetim felsefesi olarak sahiplenmesi, kurum kültürünü oluşturan kurumsal değerlerin içinde bu konuya yer verilmesi, kurumun sadece karlılığa değil doğaya ve insana da önem vermesi, bir başka deyişle sürdürülebilirliğin öncelikli görülmesi ve stratejik iletişim planlaması ile mümkün.” dedi.Zihinlerde bırakılan iz ile imaj oluşuyorİşveren markasının çalışanlar nezdinde kurumun itibarının yanı sıra çalışanlara sunulan ekonomik, duygusal ve kurumun başarıları ile gelişim faaliyetlerini kapsayan fonksiyonel değer tekliflerini içerdiğini belirten Atlı, “Bir başka deyişle işveren markası, bir işletmenin mevcut ve potansiyel çalışanlar üzerindeki çalışılacak en iyi yer olma konusundaki imajı ile ilgilidir. İmaj zihinlerde bırakılan iz demektir. İşveren markası bir işletmenin işveren olarak rakiplerine göre nasıl farklılaştığı ile yakından ilgili olmakla birlikte o işletmenin yetenekli çalışanlar tarafından tercih edilmesinde kritik öneme sahiptir.” diye konuştu.Zor zamanlarda yetenekler kaybedilmemeliPandemi sürecinde mevcut ve potansiyel yeteneklerin yönetilmesinin üst yönetim, kurumsal iletişim ve insan kaynakları yönetimi departmanlarının iş birliği ile gerçekleştirilmesi gerektiğini ifade eden Doç. Dr. Dinçer Atlı, “İşletmelerin zor zamanlarda mevcut çalışanlara nasıl yaklaştığı oldukça önemli hale geliyor. Zor zamanlarda yetenekleri kaybetmemek gerekiyor. Bunun yanında ülkemizde kurum karlılığı azalmadığı halde çalışanlardan fedakarlık isteyen ya da çalışanların özlük ve yan haklarını kısıtlayan işletmeler görülebiliyor. Kurum itibarı ve işveren markasının kalbinde dürüstlük ve güven unsuru olduğu düşünülürse işveren imajının iç müşteri olan çalışanlar nezdinde bırakacağı memnuniyetsizlik verimlilik kayıpları yaratırken en yetenekli çalışanlar için cazip işveren olma olanaklarını sınırlayabiliyor.” dedi.Doç. Dr. Dinçer Atlı, işverenlerin çalışanları ile her zaman güven temelinde ve açık iletişim içinde olmaları gerektiğini söyledi ve sözlerini şöyle tamamladı:İyi oluş hallerini artırmaya yönelik içerikler oluşturulmalı“Ayrıca işverenin sunduğu değer teklifleri ile kendini rakiplerine göre nasıl konumladığı da önemli bir konu.  İnsan kaynakları yöneticilerinin medyada işveren markası ile ilgili dijital ayak izleri canlı tutmaları, potansiyel adaylar için görülebilir olmaları, iş ilanlarını güncel tutmaları, tüm platformlarda kurumun sunduğu değer teklifleri ön plana çıkarmaları gerekiyor. Aynı zamanda esnek ve uzaktan çalışma olanaklarının belirtilmesi, çalışanlar için iyi oluşu destekleyen sanal etkinliklerin düzenlenmesi, sanal kariyer fuarları düzenlenmesi ya da sanal kariyer fuarlarına katılım,  sosyal medyada çalışanların iyi oluş hallerini artırmalarına yönelik içerikler üretmek, yapılan işte anlam duygusu yaratılması, yetenekli çalışanlara özerk çalışma olanakları sağlanması ve kurumsal sosyal sorumluluk çalışmalarının içinde olmak gibi uygulamalar işveren markasını desteklemek için stratejik önem taşıyor.”

15 HAZ 2021

O Fotoğraf Rastgele Seçilmedi

Prof. Dr. Süleyman İrvan: “Kullanılan fotoğraf etik ilkelerle bağdaşmıyor”Financial Times gazetesinin bugünkü baş sayfasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden buluşması için kullanılan fotoğrafın gazetecilik etiğine aykırı olduğunu belirten uzmanlar, “Bu fotoğraf, gazetecilik etiğinin nasıl hiçe sayıldığını gösteriyor.” dedi. “Gazetecilik her şeyden önce olguların doğru biçimde aktarılmasını ve görsellerle yansıtılmasını gerektirir” diyen uzmanlar, “Haberde objektiflik yetmez, fotoğraf seçiminde de objektif olmak şarttır. Bir ülke liderini diğer ülke liderinden daha aşağıda bir pozisyonda temsil etmek, okurların olayları doğru anlamasına hiçbir katkı sağlamaz.” uyarısında bulunuyor.O fotoğrafın rastgele seçilmediği anlaşılıyorProf. Dr. Süleyman İrvan, “Financial Times gazetesinin bugünkü baş sayfasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden buluşması için kullandığı fotoğraf, gazetecilik etiğinin nasıl hiçe sayıldığını gösteriyor. Neden? Öncelikle fotoğraf haberi tamamlayan, onu destekleyen bir unsurdur. Haberi anlatması gerekir. Oysa Financial Times’ın ana haberi NATO görüşmelerine ilişkin genel bir haber. Seçilen fotoğrafın haberle dolaylı bir ilişkisi var. Ayrıca, görüşmelere ilişkin onlarca fotoğraf içinden bu fotoğrafın rastgele seçilmediği de anlaşılıyor.” diye konuştu.Geçmişte de fotoğraf tercihleri eleştiri konusu olduLiderlerin görüşmelerine ilişkin fotoğraf tercihlerinin geçmişte de çok defa eleştiri konusu olduğunu hatırlatan Prof. Dr. Süleyman İrvan, “Örneğin dönemin Başbakanı Bülent Ecevit ile ABD Başkanı Bill Clinton fotoğrafını hatırlayınız. O fotoğrafta Ecevit, sanki Clinton’un karşısında el pençe divan duran bir tarzda durmakla eleştirilmişti. Oysa Ecevit, sadece nezaketinden böyle davranıyordu.” dedi.Bunu kabul etmek mümkün değildirFinancial Times’ın editöryal anlamda kötü bir tercihte bulunduğunu kaydeden Prof. Dr. Süleyman İrvan, “Fotoğrafla iki ülke arasında eşit bir ilişkiyi öne çıkarmak yerine adeta egemen-bağımlı ilişkisi kurmuş, fotoğrafla bir ülke simgesel anlamda küçük düşürülmüş. Bunu kabul etmek mümkün değildir. Gazetecilik her şeyden önce olguların doğru biçimde aktarılmasını ve görsellerle yansıtılmasını gerektirir. Haberde objektiflik yetmez, fotoğraf seçiminde de objektif olmak şarttır. Bir ülke liderini diğer ülke liderinden daha aşağıda bir pozisyonda temsil etmek, okurların olayları doğru anlamasına hiçbir katkı sağlamaz.” diye konuştu.

10 HAZ 2021

Üsküdar Üniversitesi Sosyal Medya Performansı ile Ödül Aldı

Sosyal medyadaki etkinliği ile takipçilerine ve abonelerine aktif bilgi akışı sağlayan Üsküdar Üniversitesi, yoğun çalışmalarının karşılığını pandemi koşulları sebebiyle bu yıl dijital olarak gerçekleştirilen ‘Social Media Awards Turkey 2021’ töreninde aldı. Marka ve ajansların sosyal medya performanslarının değerlendirildiği organizasyonda, 55 binden fazla sosyal medya hesabı incelendi. Marketing Türkiye dergisi ve BoomSonar iş birliği ile 9 Haziran Çarşamba günü 5’ncisi gerçekleştirilen dijital törende Üsküdar Üniversitesi ‘Vakıf Üniversiteleri’ kategorisinde ödüllendirildi.Üsküdar Üniversitesi, 1 Mart 2020 – 1 Mart 2021 dönemindeki sosyal medya performansı ile ‘Social Media Awards Turkey 2021’ töreninde ödüle layık görüldü. Jüri Ödülleri, Veri Analitiği Ödülleri ve Grand Prix olmak üzere üç ana bölümden oluşan organizasyonda 55 binden fazla sosyal medya hesabı incelendi. Sosyal medyayı tüm boyutları ile ele alan ödül organizasyonunda 60 jüri üyesi yer aldı.Yüksek performans ödül getirdiSosyal medya platformlarında sağladığı güncel ve önemli bilgi akışları ile 350 binin üzerinde takipçiye ulaşan Üsküdar Üniversitesi, ‘Social Media Awards Turkey 2021’ organizasyonunun ‘Veri Analitiği Bölümü’nde önemli eğitim kurumları ile yarıştı. Social Brands Veri Analitiği Ödülleri, 50 farklı sektörden markaların sosyal medya performanslarının analitik olarak incelenmesi ile tamamen sosyal medya verilerine dayalı olarak belirlendi. Üsküdar Üniversitesi, bu bölümde yer alan ‘Vakıf Üniversiteleri’ kategorisinde gümüş ödülün sahibi oldu.Saygın akademisyenler sürekli bilgi akışı sağlanıyorÜsküdar Üniversitesi, başta Kurucu Rektör Psikiyatrist Prof. Dr. Nevzat Tarhan olmak üzere Prof. Dr. Sinan Canan, Prof. Dr. Sevil Atasoy, Prof. Dr. Haydar Sur, Prof. Dr. Tayfun Uzbay, Prof. Dr. Deniz Ülke Arıboğan, Prof. Dr. Ebulfez Süleymanlı, Prof. Dr. Mehmet Zelka ve Doç. Dr. Aylin Tutgun Ünal gibi Türkiye’nin önde gelen akademisyenleri ile sosyal medya platformlarında büyük ilgi toplayan paylaşımlar gerçekleştiriyor.Doç. Dr. Aylin Tutgun Ünal: “Sosyal medyanın önemi giderek artıyor”Yakın zamanda Prof. Dr. Nevzat Tarhan editörlüğünde Sosyal Medya Psikolojisi adlı kitabı okuyucular ile buluşturan Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi Yeni Medya ve Gazetecilik Bölümünden Doç. Dr. Aylin Tutgun Ünal, “Günümüzde sosyal medya platformları artık sadece anı paylaşımı yapılan, sosyal ilişkiler kurulan bir alan olmaktan çıkarak geleneksel medyanın yerini almaya başladı. En güncel haber ve bilgi akışları sosyal medya platformları ile dünyaya ulaşıyor. Takipçiler de doğal olarak sosyal medya platformlarını sürekli aktif olarak kullanan kurumları takip ediyor. Bu anlamda Üsküdar Üniversitesi’nin Social Media Awards Turkey 2021 organizasyonunda almış olduğu bu ödül, performansının ne kadar değerli olduğunun görülmesi açısından büyük önem taşıyor.” dedi.Tahsin Aksu: “Pandemi iş yapış şekillerimizin daha hızlı değişmesine neden oldu”Uzun yıllar gazetecilik yapmış ve halen Üsküdar Üniversitesi Kurumsal İletişim Direktörlüğünü yürüten Aksu “Üniversite olarak konvansiyonel ve dijital mecraların tamamını kullanıyoruz. Ayrıca başta Üsküdar Üniversitesi Televizyonu (ÜÜTV) de yaptığımız yayınlar olmak üzere kendi mecralarımızı da yönetiyoruz. Son zamanlarda sosyal medyanın etkisini bariz bir şekilde farkediyor bütçe ve iş gücümüzü bu doğrultuda şekillendiriyoruz. İletişim dilimizi, mesajlarımızı mecra çeşitliliğine göre farklılaştırıyoruz. Emeğimiz çok yüksek. Social Media Awards’la karşılığını almamız da ayrıca beni ve tüm ekibimi gururlandırdı.” dedi.

03 HAZ 2021

Halkla İlişkiler ve Tanıtım Öğrencilerinden “Bir Çömlek Bir Umut” Sergisi

Üsküdar Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü Öğrencilerinden Merve Öztürk, Hamza Ferhat Karaca, Şeyma Afacan Işık, Enes Yükler, Aleyna Satu Yurtseven, İsmail Tümöz ve Ercan Görer Danışman hocaları Dr. Öğr. Üyesi Nejla Polat’ın koordinatörlüğünde “Bir Çömlek Bir Umut” adlı proje ortaya koydu.Otizmli çocukların eğitimine katkı sağlamak ve farkındalık oluşturmak amacıyla yürütülen “Bir Çömlek Bir Umut” projesi çerçevesinde, Hamit İbrahimiye Özel Eğitim Uygulama Okulu ile iletişime geçildi. Burada öğrenim gören otizmli çocukların çizmiş oldukları resimlerden ve yapmış oldukları el işlerinden oluşan bir sergi açıldı.“Otizm farkındalığına katkı, geleceğe katkıdır”Üsküdar Üniversitesi Güney Yerleşke C-D Blok’ta açılan sergide; 17 adet tablo, 10 adet ahşap boyama, 20 adet anahtarlık, 50 adet mum, 10 adet çerçeve, 50 adet magnet ve 5 adet kapı süsü sergilendi.“Otizm Farkındalığına Katkı, Geleceğe Katkıdır” sloganıyla düzenlenen proje kapsamında açılan sergideki amacın; Otizm’e farkındalık yaratmak ve sergilenen ürünlerde elde edilen geliri Hamit İbrahimiye Özel Eğitim Uygulama Okulu’na bağışlamak olduğu belirtildi.

31 MAY 2021

Psikoloji Temalı Diziler Psikolojimizi Nasıl Etkiliyor?

Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi tarafından her yıl farklı bir temayla düzenlenen 8. Uluslararası İletişim Günleri'nin ikinci gününde ‘“İletişim Bilimlerinde Kriz” başlıklı oturumda pandemi döneminde popüler olan Masumlar Apartmanı ve Kırmızı Oda isimli psikoloji temalı diziler üzerine bir sunum gerçekleştirildi.Doç. Dr. Feride Güder: “Pandemi koşullarıyla birleşince bu diziler ağır geldi”Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi Medya ve İletişim Bölüm Başkanı Doç. Dr. Feride Zeynep Güder, “Covid-19 Pandemisinde Dijital Medya Yoluyla Psikolojik Danışmanlık: “Kırmızı Oda” ve Masumlar Apartmanı” TV Dizilerinin Analizi” başlıklı sunumunda pandemi döneminde popüler olan ve çokça gündeme gelen psikoloji temalı dizileri değerlendirdi.Doç. Dr. Feride Zeynep Güder, pandemi döneminin kaotik yapısı dolayısıyla izleyicilerin psikoloji temalı dizilere ilgi duyduğunu belirterek “Masumlar Apartmanı ve Kırmızı Oda gibi diziler birkaç bölüm izlendiğinde yeni bir tema barındırması dolayısıyla izlenebilir özellikteydi fakat pandemi koşullarında insanların psikolojisi her zamankinden daha fazla yıprandı ve dolayısıyla bu temadaki dizileri izleyebilmek birçok kişiye ağır geldi. Kullanımlar ve Doyumlar teorisini baz alırsak, insanlar günlük hayattaki problemlerinden kaçmak için televizyonu ya da interneti kullanıyorlar fakat önlerine çıkan bu tip ağır ve duygusal travma içerikli eserler birçok kişinin psikolojisi için tetikleyici olabilir.” diye konuştu.Doç. Dr. Feride Zeynep Güder: “Dizilerde hikayelerin aktarımı zorlayıcı oluyor”Doç. Dr. Feride Zeynep Güder, psikoloji temalı dizilerin bu yönüyle psikologlar ve izleyiciler tarafından özellikle sosyal medyada eleştirilere maruz kaldığını hatırlatarak “Gülseren Budayıcıoğlu’nun yapmaya çalıştığı şeyi hepimiz anlıyoruz. Kendi deneyimlerini ve hastalarının hikayelerini isim vermeden paylaşarak insanlara öykü anlatıyor, alt metinde tavsiye vermek istiyor fakat dizilerde kullanılan çekim teknikleri, çok yakın yüz ve mimiklere odaklanan kamera odakları, karamsal renk skalası ve genel anlamda hikayenin aktarımı insanların psikolojisinizorlayabilecek bir nitelikte. Bütün bunlar zaten disiplin toplumuna ait alt yapıların ve pandemi dolayısı ile biyo politik baskıların daha da arttığı bu gibi dönemlerde bunaltıcı olmakta.” dedi.Doç. Dr. Feride Zeynep Güder: “Eleştirilerin bir nedeni de ‘dram pornosu’ niteliğindeki anlatım”Bu dizilerin kullandığı dramatik dilin de eleştirildiğini kaydeden Doç. Dr. Feride Zeynep Güder, “Disiplin toplumu insanları bir korku içerisinde yaşatmak üzere sınırlar, disiplin toplumu çerçevesinde popüler medya içerikleri arasında bağlantı kurulabilir. Sosyal medyada bu temadaki dizilerin eleştirilmesinin nedenlerinden biri de ‘dram pornosu’ niteliğinde bir anlatıma sahip olmasıdır. Kişisel trajedilerin çok yoğun bir şekilde izleyiciye aktarılması toplumsal veya bireysel olarak normalde yaşanan dramatik olayların boyutunu değiştirme ihtimali çok yüksek. Halbuki bu dönemde mizahı kullanan içeriklerin olması duygusal olarak daha güçlendirici bir etkiye sahip olabilirdi. ” diye konuştu.Kriz dönemlerinde YouTube içerikleri değiştiSempozyumun ikinci gününde “Pandemi ve Sosyal Medya” başlıklı bir başka oturumda ise pandemi sürecinde kullanımı daha da artan sosyal medya uygulamaları ve hayatımızdaki etkileri konuşuldu.Covid-19 ve komplo teorileriyle ilgili içerikler dikkat çektiÜsküdar Üniversitesi’nden Araştırma Görevlisi Neslihan Bulur ve Araştırma Görevlisi M. Emin Fidan, “Covid-19 Pandemisinde YouTube’un Toplumsal Etkisi Üzerinde Bir Araştırma” başlıklı sunumlarında sosyal medya ile toplumun kesiştiği noktaları ve sosyal medyanın yeni bir gündem oluşturma özelliklerine vurgu yaptı. Araştırma Görevlisi Neslihan Bulur, Covid-19 pandemisinde Youtube’daki içeriklerin gündeme yönelik değiştiğini söyledi. Pandemi döneminde virüsle ilgili çekilen komplo teorileri temalı video üreten kanalları ve aldıkları yorumları analiz eden Araştırma Görevlisi Neslihan Bulur, “Videoların altındaki yorumlar konudan bağımsız olarak ülke gündemi ile ilgili söylemler barındırıyor ve videodaki kişinin sunum tarzına yönelik yorumları öne çıkıyor.”dedi.Pandemi literatüre yeni kavramlar kattıİletişim literatürüne yeni giren bir kavram olan “Sosyal Medya Yorgunluğu” üzerine Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi’nden Dr. Öğr. Üyesi Eda Turancı, “Sosyal medya bağımlılığı ile sosyal medya yorgunluğu arasında bir bağlantı bulunuyor, insanlardaki sosyal medya kullanımı pandemide azalsa da sosyal medyanın iş ve öğretim gibi zorunlu kullanımı arttıkça sosyal medya yorgunluğu da artıyor” dedi.Ünlülerin sosyal medya paylaşımları ne söylüyor?Çukurova Üniversitesi’nden Doç. Dr. Zeynep Özarslan ve İstanbul Rumeli Üniversitesi’nden Araştırma Görevlisi Aylin Berna Zamandar Başoğlu ise pandemi döneminde ünlülerin sosyal medya paylaşımları ve izler-kitle üzerine düzenledikleri araştırmanın bulgularını paylaştı.Pandemide sağlık iletişimi de konuşuldu“Pandemi ve Sağlık İletişimi” başlıklı oturumda ise Üsküdar Üniversitesinden Prof. Dr. Hatice Öz Pektaş, Prof. Dr. Hasip Pektaş, Dr. Öğretim Üyesi Fadime Canbolat, Dr. Öğretim Üyesi Sadi Kerim Dündar ve Doç. Dr. Dinçer Atlı, “Sağlık İletişiminde Sanal Gerçeklik” başlıklı sunumlarıyla katkıda bulundu. Sanal gerçeklik uygulamasının sağlık alanlarındaki kullanımına ilişkin bilgi veren Dr. Öğretim Üyesi Fadime Canbolat, Üsküdar Üniversitesi olarak İstanbul Kalkınma Ajansı’nın desteğiyle “İstanbul XR Akademi (IXRA) projesi üzerinde çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

28 MAY 2021

Medyada Pandemi Haberciliği Nasıl Olmalı?

Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi tarafından her yıl farklı bir temayla düzenlenen Uluslararası İletişim Günleri'nin 8’incisinin ana başlığı Dijital Çağda Kriz İletişimi olarak belirlendi. Pandemi nedeniyle çevrimiçi olarak düzenlenen sempozyumda ulusal ve uluslararası düzeyde tanınmış davetli konuşmacılar yer aldı.Prof. Dr. Simon Cottle: “Küresel krizlerin haberciliği noktasında yeniden düşünmeye başlamalıyız”Sempozyumun ikinci gününde davetli konuşmacı olarak katılan Cardiff Üniversitesi’nden Prof. Dr. Simon Cottle,  “Medyada Pandemi Haberciliği” başlıklı konuşmasında içerisinde bulunduğumuz pandeminin tüm dünya için bir uyanış çağrısı olması gerektiğini söyledi.Prof. Dr. Simon Cottle, “Son 10 yıl içerisinde karşı karşıya kaldığımız pek çok krizi anlama noktasında bir güçlük çektiğimizi düşünüyorum. Şu anda insanlık tarihinde dünya medeniyetinin çöküşünü ifade eden, eşi benzeri görülmemiş bir dönemde yaşıyoruz ve bu bağlamda diğer her şeyle birlikte küresel krizlerin haberciliği noktasında yeniden düşünmeye başlamamız gerekiyor. Covid-19 bir halk sağlığı krizi olarak karşımıza çıkıyor. Bu minvalde daha geniş popülasyonları Covid-19 riski konusunda eğitme gerekliliği ortaya çıkıyor.” dedi.Prof. Dr. Simon Cottle: “Küresel krizlerin hepsi birbiriyle bağlantılı”Şu anda karşı karşıya olduğumuz küresel krizlerin tek başına değerlendirilemeyeceğini kaydeden Prof. Dr. Simon Cottle, “Biz bunları ayrı bir felaket olarak görüyoruz ancak Covid-19 da dahil olmak üzere bu hastalıkların birçok açıdan insanların doğayla olan ilişkisinden ortaya çıktığını görüyoruz. Bu krizlerin birbiriyle bağlantılı olduğunu unutmamamız lazım. Krizler tecrit halinde var olmuyorlar. Toplumsal, ekonomik, siyasi olarak bağlam dahilinde karşımıza çıkıyorlar ve maalesef krizler birbirini besliyor. Buna odaklanmamız gerekiyor. 10 yıl önce küresel kriz tanımı bile kullanılmamaktaydı. Krizlerin yıkıcı etkileri ulus devletlerin sınırlarını düzeneklerini aşacak ve sivil toplumun, yönetim sistemlerinin iş birliği dahilinde ulusaşırı bir bağlamda iş birliğini gerekli kılacaktır.” diye konuştu.Prof. Dr. Simon Cottle: “Medya ve iletişim barış ve çevresel adaletin talep edileceği mecralar olacak”Küresel krizlerle mücadelede medya ve iletişimin önemine işaret eden Prof. Dr. Simon Cottle, “Özellikle küresel krizlerin yıkıcı etkilerinin dünya ekolojisi ve dünya üzerindeki insan da dahil tüm yaşam formları üzerinde etkileri olacaktır. Medya ve iletişim ihtilaf ve ayrılıklar noktasında küresel krizlerle birlikte kötüleşen ve barış talebinin ve çevresel adaletin talep edileceği mecralar olarak karşımıza çıkacak. Medya ve iletişimin bu alandaki etkisi çok önemli olacaktır. Covid-19 sadece geçici ve ölümcül bir vaka değil, aslında günümüzdeki farklı alanlarla bağlantılı süregelen küresel kriz için bir uyanış çağrısı olması gerekir.” dedi.Pandemilerin uzun yıllar öngörülen durumlar olduğunu kaydeden Prof. Dr. Simon Cottle, Covid 19 gibi pandemilerin aslında doğanın yıkımı ve tahrip noktasında karşımıza çıktığını kaydederek bu krizin farklı krizleri tetikleyeceğini, bu nedenle bu krizin gazeteciler tarafından daha fazla ele alınması gerektiğini vurguladı.Prof. Dr. Ümit Atabek, yeni teknolojilerin etkilerini değerlendirdiİstanbul Bilgi Üniversitesi’nden Prof. Dr. Halil Nalçaoğlu’nun moderatörlüğünde gerçekleşen oturumda Yaşar Üniversitesi’nden Prof. Dr. Ümit Atabek,  “Krizler Çağında İletişim: Yeni İletişim Teknolojileri İşe Yarar mı?” başlıklı sunumunda ülkemizde ve dünyada medya alanındaki değişimlere dikkat çekerek bu değişimlerin sonuçlarına işaret etti.Prof. Dr. Ümit Atabek, Babıali ve İkitelli gazeteciliğini karşılaştırdı21. Yüzyıl başından itibaren teknolojide yaşanan gelişmelerle beraber medyada önemli değişiklikler yaşandığını belirten Prof. Dr. Ümit Atabek, yüksek teknolojinin iş sahasına girmesinin daha fazla emek sömürüsünü beraberinde getireceğini kaydetti. Buna bağlı olarak ücretlerin düşeceğini, böylelikle de çalışma koşullarının kötüleşeceğini belirterek Türkiye’de gazeteciliğin Babıali gazeteciliğinden İkitelli gazeteciliğine geçişinde benzer süreçlerin yaşandığını belirten Prof. Dr. Ümit Atabek, “Babıali gazeteciliği klasik, kovansiyonel standart teknolojinin kullanıldığı gazetecilik için bir sembolik kullanım. İkitelli gazetecliği ise daha modern teknolojinin kullanıldığı gazetecilikten bahsediyoruz. Yüksek teknolojinin hayatımıza girmesiyle birlikte veya İkitelli plazalardaki teknoloji imkanlarının artmasıyla beraber gazetecilik kalitesinin düştüğünü görmekteyiz. İkitelli gazeteciliğinde bunu görüyoruz. Ücretler düşük, star gazetecilerle standart gazeteciler arasında ciddi bir fark var. Genellikle gazetecilerin önemli bir kısmı düşük maaşlara çalışıyorlar ama star gazetecilerin daha yüksek ücretler aldığını görüyoruz. Herhangi bir sendikalaşma durumu söz konusu değil, özitibarlarının düştüğünü görüyoruz. İş kaybının olduğunu görmekteyiz.”Prof. Dr. Ümit Atabek, küresel bağlamda da Amazon Mechanical Turk’u örnek vererek Amazon’un sunduğu bir hizmet olan büyük bir teknoloji şirketinin de en düşük ücretlerle en düşük kalitede emek kullandığı için eleştirildiğini kaydetti.Prof. Dr. Ümit Atabek: “Gelecekte gazeteci yerini “medya üreticiliği” alacak”Prof. Dr. Ümit Atabek, gelecekte de haberlerin olacağını ancak günümüz gazeteciliğindeki gibi bu şekilde sunulmayacağını belirterek gazeteci kavramının yerini medya üreticiliği kavramının  alabileceğini söyledi. Prof. Dr. Ümit Atabek, “İçerik üretimine odaklanılacaktır. Büyük ihtimalle 20 yıl içerisinde gazetecilik kavramı belki daha az kullanılacaktır.” dedi.Doç. Dr. Gregory Simons: “Pandemide zenginlik yeniden dağıldı”Uppsala Üniversitesi’nden Doç. Dr. Gregory Simons, “Kriz İletişimi Perspektifinden Zorunlu Koronavirüs Tecrit Anlatısına Karşı Dijital Direniş” başlıklı konuşmasında pandemi sürecinin dünya üzerindeki etkilerini değerlendirdi. Pandeminin ilk olarak jeopolitik rekabeti anlamlı ölçüde artırdığını kaydeden Doç. Dr. Gregory Simons, “Bu jeopolitik rekabet, özellikle tek kutuplu ABD öncülüğünde bir yönetim anlayışının olduğu döneme karşılık geldi ve buradan çok kutuplu Batılı olmayan bir dünyaya geçiş durumu söz konusu. İkincisi zenginliğin yeniden dağılması söz konusu. Zenginler daha zenginleşti. Yoksullar ise daha da yoksullaştı. ABD’nin rakamlarına baktığımız zaman ABD’nin en zenginlerinin bu kriz neticesinde 3 trilyon dolardan daha fazla gelir elde ettiklerini, yoksulların ise 3 trilyon dolar civarında bir rakamı kaybettiğini görüyoruz. Özellikle DSÖ’nin sokağa çıkma kısıtlamalarını bir uygulama standardı olmak yerine son bir çözüm olarak değerlendirmeyi önerdiğini görüyoruz.” dedi.Doç. Dr. Gregory Simons: “Bireysel özgürlükler kötü bir şekilde etkilendi”Doç. Dr. Gregory Simons, bu süreçte bireysel hak ve özgürlüklerin kötü bir şekilde etkilendiğini kaydederek demokratik ülkeler diye kendini tanımlayan ülkelerde korkunun daha fazla kullanılan, başvurulan bir şey haline geldiğini söyledi.30 oturumda 300’den fazla sunumum yapıldığı sempozyumun 28 Mayıs Cuma günü gerçekleştirilecek diğer tüm oturumlarını şu adresten takip edebilir, programların üst kısmında bulunan zoom linklerini tıklayarak yayınları izleyebilirsiniz: https://ifig.uskudar.edu.tr/uploads/content/files/ifig-2021-program-kitapcigi-v4.pdf

27 MAY 2021

Prof. Dr. Paul A. Argenti: “Kriz dönemlerinde fırsatlara odaklanılmalı ve tehlikenin önü alınmalı”

Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi tarafından bu yıl 8’ncisi düzenlenen Uluslararası İletişim Günleri’ne Amerika’daki köklü üniversitelerden biri olan Dartmouth Üniversitesi’nden katılan Prof. Dr. Paul A. Argenti “Pandemi ve Dijital Çağda Kriz İletişimi” başlıklı bir konuşma yaptı. Prof. Dr. Paul A. Argenti, kriz öncesi ve sırasında uygulanması gereken önemli noktalara dikkat çekerken Türkiye’den başarılı olarak değerlendirdiği bir örneğe de değindi.Kriz döneminde ilk olarak fırsatlara odaklanılmalıAmerika Birleşik Devletleri'nde nüfusun şu anda %50’sinin aşı olmuş durumda olduğunu belirten Prof. Dr. Paul A. Argenti, “Dolayısıyla aşılama konusunda aslında fena gidilmediğini söyleyebilirim. Bundan dolayı da aslında Amerika Birleşik Devletleri'nde sosyal mesafe dediğimiz durum artık yavaş yavaş tarihe karışmaya başlıyor. Krizle alakalı pek çok akademik çalışma yapan, pek çok şirketle çalışan biri olarak krizdeki tehlikeler ile fırsatlardan bahsederim ve krizi hep şu cümleyle anlatmaya başlarım; Amerika Birleşik Devletleri Başkanı, Çince’de krizin iki harfle yazıldığını, bunlardan bir tanesinin tehlike diğerinin de fırsat manasını taşıdığını dile getiriyor. Dolayısıyla kriz döneminde aslında yapabileceğiniz en önemli şey ilk etapta fırsatlara odaklanabilmek olacaktır.” dedi.Tehlikenin önünün alınması çok önemliPandemiler de dahil olmak üzere krizlerin önemli bir çoğunluğunun önlenebilir olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Argenti, “Çünkü bu krizin olacağını hepimiz aslında biliyorduk. Çalıştığım kurumlardan bir tanesinde hastanede 30 gün boyunca internete bağlanamadığımız bir durum söz konusu olmuştu. Bu durum Amerika Birleşik Devletleri'nde bir hastanenin başına geldi. Peki krizde fırsattan nasıl istifade edeceğiz? İlk etapta kendini adapte edebilen kurumlar, örgütsel yapılanmalar kurmak gerekir. Harvard Kennedy School’daki pek çok meslektaşım, ilk etapta tehlikelerin farkına varabileceğini ve daha sonrasında bu tehlikelerin önünü alabilmek için öncelikleri belirleyebilmenin çok önemli olduğunu söylüyorlar. Tehlikenin önünün alınması çok önemli bir kavram.” diye konuştu.Hastaneler krizle başa çıkamadıTehlikelerin ve tehditlerin önüne nasıl geçilebileceğinin, kötü bir durum karşısında tepki verebilme kapasitesinin sorgulanması gerektiğine dikkat çeken Prof. Dr. Paul A. Argenti, “Maalesef kurumların önemli bir çoğunluğu kriz yönetimi noktasında yetersiz kalıyorlar. Pandemide bunu çok net bir şekilde gördük. Çok fazla hastane krizle başa çıkamadı, Seattle’da mesela bazı hastaneler çok hazırlıklıydı ama birçok hastanede kişisel koruyucu ekipmanların olmadığını da gördük. Dolayısıyla tehlikenin, problemin ilk etapta önüne geçebilmek, eğer geçemiyorsak karşılaştığımızda nasıl tepki vereceğimiz noktasında hazırlıklı olmak çok önemli.” ifadelerini kullandı.Covid krizi hala devam ediyorTehlikelerin üstesinden gelerek krizin yönetildiği durumlarda da ne öğrenildiği, örgütsel öğrenmenin ne olduğunun değerlendirilmesi gerektiğini söyleyen Prof. Dr. Paul A. Argenti, “Covid krizi hala yaşadığımız bir kriz. Tünelin sonunda ışığı görmeye belki başladık ama bu konuları göz önüne almamız gerekiyor; Covid krizinden ne öğrendik? Bu öğrendiğimiz ile daha iyi yönetici haline gelebilir miyiz? Kurumlarımızı olası bir krizde daha iyi adapte edilebilir hale getirebilir miyiz? Sürekli tehditlerle karşılaşacağız, önünü almaya çalışacağız. Önünü alabilirsek bundan anlıyoruz ne öğreniyoruz diye bakmak gerekiyor. Aynı durum krizin önünü alamadığımızda da geçerli. Önünü alamadığımız krizi nasıl yönettiğimizi ve kriz yönetiminden örgütsel olarak ne öğrendiğimizi değerlendirmek gerekiyor ki bir sonraki krize daha hazırlıklı olalım.” diye konuştu.Ufak bölgesel krizler küresel hale gelebilirProf. Dr. Paul A. Argenti, ‘Kriz yönetiminde ne gibi bir itibari risk ile karşı karşıyayız ki buna bağlı bir iletişim stratejisi geliştirebilelim düşüncesi ilk olarak anlamamız gerekendir’ diyerek sözlerine şöyle devam etti: “Krizde ne yapmak ve ne yapmamak gerektiğini, bunları yaparken de bir iletişim stratejisinin olup olmadığını sorgulamalıyız. Güçlü küresel markaları büyük ihtimalle sivil toplum kuruluşlarının hedefi haline gelecektir ama STK’larla da önemli hususlar noktasında iş birliğine gidebilirsek krizlerde bir adım öne geçeriz. Ufak bölgesel krizlerin, küresel kriz haline gelebileceğini unutmayalım. Sadece kendi sektörümüz içerisindeki ve kendi ülkemiz içerisindeki krizlere değil de daha küresel çaptaki krizlere de odaklanmamız gerekecektir. Bununla birlikte mesele sadece iletişim meselesi değil; yeniden güven tesis edilmek isteniyorsa eyleme de geçilmesi lazım. Yeniden güven tesis edebilmek çok önemli ve yeniden güven tesisini açıkçası sözlerle değil eylemlerle yapılabilir. Çünkü eyleme geçmeden dile getirilen sözlerin bir manası olmayacaktır ve krizlere önceden hazır olabilmek için bir güçlü bir iletişim stratejimizin olması gerekir. Fırtına kapıya dayandığı zaman bu fırtınadan çıkabilmeniz için doğru iletişim stratejisini uygulayabilecek uzmanlara ihtiyacınız olacaktır.”Krize hazırlanırken kurumsal risk ölçülmeliStratejik plan uygulanabiliyorsa krizden bahsedilemeyeceğini ifade eden Prof. Dr. Paul A. Argenti, “İtibar çok kapsamlı bir şekilde etkilenmiyorsa büyük ihtimal kriz değildir. Çalışanlarında bu süreçten etkilenip etkilenmediği sorgulanmalı. Çok önemli çalışanlar bu süreçten etkileniyorsa o zaman bir kriz durumu vardır. Bir de krizin ölçeği ne kadar ona bakmak lazım. Bir veya birden fazla sorulara evet yanıtı veriliyorsa krizle karşı karşıya bir durum vardır ama böyle bir durum söz konusu değilse olay abartılıyordur, yani dramadan ibarettir. Krize karşı hazırlanırken ilk etapta kurumsal risk ölçülmeli. Kurumun karşı karşıya olduğu risk nedir, bunu ölçerken daha sonra neler yapmamız ve yapmamamız gerektiğini göreceğiz. Potansiyel krizdeki iletişim defteri belirlenmeli. Hangi kanaldan mesaj iletileceği saptanması, farklı krizlere farklı ekiplerin yanıt vermesi, daha merkezi bir şekilde krizin ele alınması ve bir taslak planının oluşturulması gerekir. Böyle bir kas hafızası gibi olacak. Bir plan oluşturduk, ona tamamen körü körüne bağlı kalacağız demek değil ama maraton koşucularının nasıl bir stratejisi, bir taslak çerçevesi varsa krizde de böyle bir plan oluşturmak gerekiyor.” dedi.Yara bandı niteliğinde çözümler üretilmemeliBir kriz esnasında şirketlerin ilk olarak medya ilişkilerini yönetebilmesi ve çalışanlarına yönelik bu durumu ibraz ederken bir stratejisi olması gerektiğinin altını çizen Prof. Dr. Argenti, “Markayı güçlendirmek için birtakım taktik ve stratejilerin geliştirilmesi gerekir. Kriz iletişimindeki hedefler aynı olacaktır. Global çerçevede yeniden güven tesis edebilmek çok önemli ve itibar sermayesini ihtiyaç duyulan değişiklikleri yaparak güçlendirmemiz gerekecektir. Bir krizde tehlikelerden ziyade fırsatlar görülüyorsa bu krizden nasıl kar edilerek çıkılabilir diye hemen düşünmek gerekecektir. Maalesef çok az marka bunu yapabiliyor ve problemi çözerken uzun vadeli etkisini görmek gerekiyor. Yara bandı gibi bir çözüm aslında üretilmemeli. Kısa vadeli çözüm üretmenin bir faydası olmayacaktır.” diye konuştu.Kriz iletişiminde ilk olarak problem tanımlanmalıKrizde kurulacak iletişim için ilk etapta problemin tanımlanması gerektiğini dile getiren Prof. Dr. Paul A. Argenti, “Problemin ne olduğu ve hangi problemin çözülmeye çalışıldığına bakılmalı. Maalesef ve şirketler genellikle problemi anlayamıyorlar. Yanlış problem çözüldüğünde buna istatistikte “Tip 2 hatası” denilir. Einstein ‘Herhangi bir şeydeki en önemli şeyin problemin tanımlanması’ olduğunu dile getiriyor. ‘Yani bir saatim olsa problemi çözmeye 5 dakika, problemi tanımlamaya 55 dakika harcarım, ancak problemi tanımladıktan sonra gerekli bilgileri toplayabilirim’ diyor. Kriz döneminde iletişimin merkezileştirilmesi ve bununla birlikte medyanın, medya kuruluşlarının bir adım önüne geçebilmek çok önemli. Onların aslında kafasıyla düşünebilmek ve etkilenen birimlerle doğrudan iletişim kurabilmek çok önemli. İşlerin durmaması lazım.” dedi.Türk Hava Yolları çok başarılı bir örnekProf. Dr. Paul A. Argenti, ilk etapta iletişim ekiplerinin merkezileştirilmesinin çok önemli olduğunu söyleyerek sözlerini şöyle sürdürdü: “Kriz döneminde krizi yönlendirmek için 30-40 kişilik ekipler oluşturulur. Kriz döneminde, pandemi döneminde çalışanlar çok önemli. Maalesef pek çok şirket, çalışanları bir varlık olarak görmekten ziyade bir yükümlülük olarak gördüler ve iş çalışanlarını kovdular. Yaptıkları en büyük hata buydu. Müşterilerle sürekli iletişim halinde kalabilmek ve hissedarlara güvence verebilmek çok önemli. ‘Krizi böyle yönetiyoruz, her şey yoluna girecek merak etmeyin’ demek ve pro-aktif davranabilmek çok önemli. İlk başarı hikâyelerinden bir tanesi Türk Hava Yolları’na ait. Pandeminin başında Türk Hava Yolları hemen ana paydaşlarla iletişime geçti. Çalışanlar ve müşterileri ile yapılması gereken de buydu ve THY CEO’su sürekli iletişimde kaldı. Bu kriz döneminde kimsenin unutulmayacağını göstermeye çalıştı ve daha fazla insanın erişimine açık olan YouTube'a videolar yüklendi. İletişim biçimi gerçekten büyük bir başarı hikâyesidir. Uçağın ve yolcuların nasıl güvende tutulacağını çok net bir şekilde anlattılar.”Kurumdan çıkan mesajlar uyumlu olmalıBir krizle birlikte gelen fırsatın düşülmesinin ters gelebileceğini söyleyen Prof. Dr. Argenti, “Şu anda bir krizin ortasındayım, bir fırsat mı kollayacağım? diye düşünmek mümkün. Evet, çünkü krize nasıl yanıt verildiği de ikinci bir krizdir. Eğer ki krize verilen yanıt anlamında durum batırılırsa başa çıkılması gereken ikinci bir kriz söz konusu demektir. Merkezi olmayan yönetimde herhangi bir sıkıntı yoktur ancak burada önemli olan kriz durumunda stratejik olarak birbirine uyumlu bir iletişim sürdürmektir. Uyum içerisinde konuşmak gerekir. Aynı kurumdan çıkan mesajların birbiriyle uyumlu olması son derece önemli. Üçüncü mesajım, öngörülebilir sürprizlerin belirlenmesi krizlerin önlenmesine yardımcı olabilir ve fırsatlar sunabilir. Yani ortaya çıkan tehditlerin nasıl tespit edileceğinin bilinmesi gerekir. Bu noktada karşılaşılabilecek potansiyel durumların ve bu krizle birlikte ortaya çıkan fırsatların neler olduğu düşünülmeli.” dedi.Yeni krizlere hazırlıklı olunmalıKurumların aynı zamanda pazarlama ve iletişim konusunda bilhassa kriz durumunda stratejik düşünmeleri gerektiğini ifade eden Prof. Dr. Paul A. Argenti, “Bu pazarlama ve iletişim konusunda stratejik düşünmedir. Bu krizden ders çıkarılmalı ve bir sonraki kriz hakkında iletişim planları oluşturulmaya başlanmalı. Henüz Covid-19 krizinin sonuna gelmiş değiliz. Türkiye'de de kriz hala devam ediyor ancak en nihayetinde sona erecek. Bu kriz sona erdiği zaman da bir sonraki kriz düşünülmeye başlanmalı çünkü bu bir sonraki krizde yardımcı olacak.” diye konuştu.Sempozyum iki gün daha sürecekSempozyumun 27 Mayıs Perşembe ve 28 Mayıs Cuma günü gerçekleştirilecek diğer tüm oturumlarını şu adresten takip edebilir, programların üst kısmında bulunan zoom linklerini tıklayarak yayınları izleyebilirsiniz: https://ifig.uskudar.edu.tr/uploads/content/files/ifig-2021-program-kitapcigi-v4.pdf

27 MAY 2021

Prof. Dr. Nevzat Tarhan: “Ön Hazırlığı Olanlar Krizi Daha Rahat Atlatıyor”

Üsküdar Üniversitesi Kurucu Rektörü, Psikiyatrist Prof. Dr. Nevzat Tarhan, kriz yönetiminin genellikle kişinin krize karşı aldığı pozisyonla ve hangi yönde tepki vereceği ile oluştuğunu belirterek “Hayat bir zincire benzer. Krizin en güçlü yeri neresidir diye sorarsanız krizin en zayıf halkasıdır. Krizlerde o halkalardan kırılmalar olur. Ancak ön hazırlığı olanlar krizi daha sağlıklı atlatıyorlar, hızlı reaksiyon ve doğru pozisyon alanlar krizi daha rahat atlatıyorlar.” dedi.Dünyanın çeşitli üniversitelerinden akademisyenlerin de katıldığı sempozyumda ABD’deki Dartmouth Üniversitesi’nden Prof. Dr. Paul A. Argenti, “Pandemi ve Dijital Çağda Kriz İletişimi” başlıklı bir konuşma yaptı.Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi tarafından her yıl farklı bir temayla düzenlenen Uluslararası İletişim Günleri'nin 8’incisinin ana başlığı Dijital Çağda Kriz İletişimi olarak belirlendi. Pandemi nedeniyle çevrimiçi olarak düzenlenen sempozyumda ulusal ve uluslararası düzeyde tanınmış davetli konuşmacılar yer aldı.Prof. Dr. Nazife Güngör: “Pandemide iletişimcilere büyük görev düşüyor”Sempozyum Başkanı, Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nazife Güngör, sempozyumun açılış konuşmasında yaklaşık olarak 1.5 yıldır tüm dünyayı etkisi altına alan pandeminin sadece hastalık korkusunu yaymadığını, hastalık ve ölüm korkusuyla birlikte hayatın pek çok alanında etkili olduğunu, hayatın başka yöne evrilmeye başladığını söyledi. Pandeminin bir anda ekonominin ve sosyal hayatın gündemine girdiğini ve kültürel hayatı çok etkilemeye başladığını kaydeden Prof. Dr. Nazife Güngör, “İnsanlar bir anda evlerine kapandılar ve bir anda bir yoksulluk, işsizlik, salgın korkusu, ölüm korkusu ve eve kapanma sosyal olarak da birbirlerinden soyutlanma süreci yaşadılar. Krizin bu toplumsal boyutu da beraberinde psikolojik ve özellikle bizim alan açısından iletişimsel boyutu çok etkili bir biçimde gündeme taşıdı. Hayatın her boyutunda bir kriz yönetimine gereği ortaya çıktı. Dolayısıyla da biz iletişimcilere çok büyük görev düşüyordu, iletişim camiasına çok büyük iş düşüyordu. Çünkü ne olursa olsun böyle durumlarda toplumu moral olarak sakin tutmak, yaşanan paniği biraz olsun sakinleştirmek için iletişimcilere büyük iş düşüyordu. Dolayısıyla hem medya sektörünün kriz yönetimine etkili eğilmesi, hem iletişim akademisyenlerinin bu konuda görüş belirtmesi araştırma yapması çünkü öyle bir dünya ki tam bir laboratuvara dönüştü.  Dolayısıyla biz de bu sempozyumda geniş platformda konuyu çeşitli boyutlarıyla tartışalım istedik.” diye konuştu.Prof. Dr. Mehmet Zelka: “Pandemide iletişim önemli rol oynadı”Üsküdar Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Mehmet Zelka, 2020 yılının başlarından beri hızla yayılarak bütün dünyayı etkisi altına alan pandeminin başta iktisadi hayata, sosyal hayata eğitim hayatına olmak üzere yaşamın her alanında etkili olarak bir kriz ortamı oluşturduğunu söyledi. Prof. Dr. Mehmet Zelka, “Ortaya çıkan bu krizin gelişimine ve çözümüne yönelik bilgilerin toplumun bireyleri arasında olduğu gibi ulusal ve uluslararası düzeyde paylaşımında da iletişim önemli bir rol almıştır. Bu bakımdan sempozyumun ana temasının dijital çağda kriz iletişimi olarak belirlenmesini anlamlı buluyorum.” dedi.Prof. Dr. Mehmet Zelka: “Pandemide eğitime 500 bin dolar yatırım yaptık”Prof. Dr. Mehmet Zelka, Covid-19 pandemi döneminde eğitim - öğretimin yüz yüze ilerlememesi sebebiyle dijital olarak gerçekleştirilmesi zorunluluğunun ortaya çıktığını, Üsküdar Üniversitesi’nin de bu süreçte eğitimi hem yüz yüze hem de dijital olarak vermeyi düşünerek dijital sistemi geliştirdiğini ve başarıyla uyguladığını kaydetti. Prof. Dr. Mehmet Zelka, “Teknik altyapımızın oldukça güçlü olmasına rağmen yoğunluğun bir aksaklığa yol açmaması için 2020 yılında 500 bin dolarlık yatırım yapılmış ve alt yapımız daha da güçlenmiştir. Bu sayede üniversitemiz krizin başlarında eğitim öğretimi dijital olarak %90 oranında aksatmadan verilmiştir. Bu konuda üniversiteler arasında yapılan değerlendirmelerde iyi uygulama örneklerinden biri olarak Üsküdar üniversitemiz üniversiteler arasında başarılı ilk %3 dilimi içerisinde yer almıştır.” diye konuştu. Prof. Dr. Mehmet Zelka, sempozyumun dijitalleşme, kriz iletişimi, sağlık iletişimi, sosyal medyanın yanı sıra halkla ilişkiler sinema, televizyonculuk, reklamcılık, habercilik gibi çok çeşitli temaları kapsayan alanlarda önemli katma değer sağlayacağına inandığını kaydetti.Prof. Dr. Nevzat Tarhan: “Krizde dijital manifesto yayınladık”Sempozyum Onursal Başkanı, Üsküdar Üniversitesi Kurucu Rektörü Prof. Dr. Nevzat Tarhan, açılış konuşmasında pandemi krizi başlamadan önce Üsküdar Üniversitesi olarak dijital dönüşmeye önem vermekte olduklarını belirterek sözlerine şöyle devam etti: “Derslerin %30-40’ını dijital yapma ile ilgili planımız vardı. Krizde hızlı bir tepki verdik ve dijital dönüşüme tam geçerek ciddi bir sonuç aldık. Dersleri canlı olarak verebildik. Birçok üniversite altyapısı dersleri ödev göndererek, senkron olarak yükleyip daha sonra öğrencilerin sunumlarını dinleyerek yaparken biz canlı olarak gerçekleştirdik. Bütün hocalarımızın da çok aktif bir katılımı oldu ve halen de sürdürmekteyiz. Fakat ikinci bir şey daha yaptık. Geçtiğimiz yıl haziran ayında birinci dalga gevşeyip rahatladığı zaman havalar da iyiyken bahçede kriz ve dijitalleşme ile ilgili bir beyin fırtınası niteliğinde vizyon toplantısı yaptık. Bu vizyon toplantısında aşağı yukarı 100’e yakın öğretim üyesi, diğer idari birimlerdeki, iletişim bilimleri kadrolarındaki hocaların hepsi katılarak orada tamamen eşit bir şekilde herkes fikrini söyledi. Gruplara ayrıldı, gruplardaki hocalar konu tartışmaları yaptı. En sonda bir bildiri haline getirdik, krizle ilgili bir dijital manifesto hazırladık ve bunu da yayınladık.”Prof. Dr. Nevzat Tarhan: “Krizin en güçlü yeri en zayıf halkasıdır”Kriz yönetiminin genellikle kişinin krize karşı aldığı pozisyonla ve hangi yönde tepki vereceği ile oluştuğunu belirten Tarhan, “Bir kriz ile bir selin farkı yok. Sel geldiği zaman bazı insanlar ‘neden geldi?’ diye yakınırlar, bazı insanlar kendilerini bırakır giderler, bazı insanlar da selde bir kütük ararlar ve ona tutunup hedeflerine öyle ilerlerler. Bu krizler de zor zamanlarda öyledir. Hayat bir zincire benzer. Krizin en güçlü yeri neresidir diye sorarsanız krizin en zayıf halkasıdır. Krizlerde o halkalardan kırılmalar olur. Aile yapısı bozuksa toplumda aileden kırılma olur, sosyal yapı bozuksa ve kültürel çatışmalar varsa oradan kırılmalar olur. Ekonomik durum kötüyse oradan kırılma gerçekleşir. Ancak ön hazırlığı olanlar krizi daha sağlıklı atlatıyorlar, hızlı reaksiyon ve doğru pozisyon alanlar krizi daha rahat atlatıyorlar.” dedi.Prof. Dr. Nevzat Tarhan: “Riskleri yönetebilmek gerekiyor”Kriz yönetim ilkeleri belirlediklerini kaydeden Prof. Dr. Nevzat Tarhan, “Kriz yönetimi ilkelerinden birisi risk yönetimidir. Riskler belirlendiğinde onları yönetebilmek gerekiyor. Eğer risk yönetimi yoksa zaten krizde her an fırtınaya yakalanılabilir. Örneğin bir kaptanın limandan çıktığı zaman risk yönetimi yapması lazım. Bir yönetimin, bir liderliğin burada gelecek muhtemel riskleri öngörüp onunla ilgili önem ve öncelik sıralaması yapması gerekir. Biz bu krizde risk yönetimimizi yaptığımız için dünyanın gidişini gördük, bu gidiş içerisinde dijitalleşmenin önemli olduğunu gördük. Üst yönetim olarak da biraz daha hazırlıklı yakalandık. Risk yönetimini görerek altyapı oluşturduğumuz için yeni duruma da hızlı uyum sağladık. Üsküdar Üniversitesi bu konuda önemli bir sınav verdi. Şu ana kadar da halen aktif olarak devam ediyoruz.” diye konuştu.Prof. Dr. Nevzat Tarhan: “Toplumun % 25’i komplo senaryolarına, yalana inanabiliyor”Prof. Dr. Nevzat Tarhan, ‘Duyumlarımıza göre istatistiksel olarak dünyada aşılanmanın tam olduğu ülkelerde normalleşme büyük ölçüde tam olmasa da artık Covid-19’dan kaynaklı ölümler 100'ün altına düşmüş durumda’ dedi ve şöyle devam etti: “Bu da iyiye işaret olarak değerlendirilebilir. Bireyi de toplumu da bu konuda ümitsizliğe düşürmemek gerekiyor. Türkiye'de de aşı konusunda biraz yavaş da olsa aşılanmak isteyen herkes aşılanmış olacak. Şu anda toplumda Sağlık Bakanlığı'nın randevu kılavuzuna aşılanmak istemediğini belirten %20-25 kadar bir kitle var. Bu da az bir rakam değil ve artık bütün dünyada böyle maalesef.  Toplumumuzun %25'i komplo senaryolarına, yalana inanabiliyor.”Prof. Dr. Nevzat Tarhan: “Krizlerde tahmin edilebilirlik çok önemli”İletişim neden önemli olduğunu sorgulayan Prof. Dr. Nevzat Tarhan, “Bir psikiyatri profesyoneli olarak kriz yönetiminde birey, aile ve toplum açısından krizleri tahmin edilebilirlik yönünde mesleki olarak önemli bu duyarlılığımız var. Krizlerde tahmin edilebilirlik çok önemli. Problem ve patoloji ile uğraştığımız için bir kriz geliyor bize, onun öncülleri çok önceden başlamıştır. İntihar krizi geliyor, ailede boşanma kaynaklı bir kriz geliyor. Bir toplumda kültürel çalışma geliyor, mesela İngiltere’de İRA terörünü bitirmekte öncülük yapan kişi şu an Lordlar Kamarası’nda olan John Alderdice adında bir psikiyatristtir. İRA terör örgütüne karşı orada ciddi bir liderlik yaptığı için, var olan krizi çözmedeki desteklerinden dolayı kendisine Lord ünvanı verildi. Psikiyatrinin bu konuda danışmanlıkları, küresel boyutta çalışmaları var.” dedi.Prof. Dr. Nevzat Tarhan: “İnsan yalnız yaşamaya kodlanmamıştır”Prof. Dr. Nevzat Tarhan, insanın ilişkisel bir varlık olduğunu söyledi ve sözlerini şöyle sürdürdü:“İnsan genetik olarak yalnız yaşamaya göre kodlanmamıştır. Yalnız yaşamak insanın biyolojik doğasına aykırıdır. Bir insan izole bırakıldığı zaman mesela bir çocuk doğar doğmaz izole bırakıldığı zaman çocuğu vahşi çocuk vakası meydana geliyor. Literatürde şu anda 50-60 civarında vahşi çocuk vakası var. Örneğin Ukraynalı Oxana Malaya vakası var. Bu çocuğun annesi ve babası alkolik, orman kenarında evde yaşıyorlar. Çocuk 3 yaşında kayboluyor ve köpeklerle yaşıyor. Anne ve baba ilgilenmediği için çocuk köpeklerin arasında yatmış kalkmış ve 10 yaşındayken bulunmuş. Bulunduğunda köpek gibi havladığı, yemek yediği, yıkandığı, başını aynen köpek gibi suya soktuğu görülüyor. 3 yaşına kadar da büyük ihtimal ihmalle geldiği için konuşma da dahil hiçbir insani değeri öğrenememiş. Fakat görme ve işitme gibi becerileri bozulmamış, hayvandan bunları öğrenmiş. Daha sonra özel eğitimlerle bu kişiye ancak 20 yaşında ayakta yürümeyi ve konuşmayı öğretebilmişler. Yani insan iletişim varsa vardır, iletişim yoksa insan, insan olmaktan çıkıyor. Ormanda yaşıyorsa ormanın veya hangi canlılar arasında yaşıyorsa onların çocuğu oluyor.”Prof. Dr. Nevzat Tarhan: “İnsan öğrenmeye açık olarak doğuyor”Nörobilimin öngördüğü bir gerçek olarak bir çocuğun sosyalliği toplumla yaşarken öğrendiğini belirten Prof. Dr. Nevzat Tarhan, “Bir çocuk 0-3 yaş arasında ve ergenlik döneminde 2-3 sene kadar beyninde ciddi bir blooming oluyor. Çiçek açar gibi beyindeki sinir hücrelerinde hızla sinaptik dallanmalar oluyor. İlkbaharda 2-3 hafta birdenbire her tarafın yeşillenmesi gibi oluyor ve ondan sonra sosyal etkileşimle çocuk bunu yaşadığı ortamda buduyor. Budanmadığında beyni otistik tanısı alan bireylerinki gibi oluyor. Beynin yeniden ateşleme yapma, network oluşturma dönemi hızlı büyümenin olduğu ve hormonların canlandığı 1-2 senelik ergenlik sürecinde gerçekleşiyor. O dönemde çocuk zaten fiziksel olarak erkek ya da kız oluyor fakat ruhsal olarak ona daha hazır olamayabiliyor. O da ruhsal olgunlaşmasında sosyal öğrenme ile oluyor. Çünkü hayvan yavrusu öğrenmiş olarak doğuyor, insan çocuğu ise öğrenmeye açık olarak doğuyor. İnsan çocuk prematür doğuyor, sosyal ve iletişimsel olarak prematür yani erken doğuyor. Bu yüzden iletişim çok önemli.” diye konuştu.Prof. Dr. Nevzat Tarhan: “Pozitif psikoloji dersleri veriyoruz”Üniversitenin İletişim Fakültesinde zorunlu olarak ‘Pozitif Psikoloji, İletişim Becerileri’ diye rektörlük dersi koyduklarını ifade eden Tarhan, “Çünkü psikiyatrik olgu olarak gelen vakalara baktığımız zaman büyük çoğunluğun sorun çözme becerisi geliştirmemiş kişiler olduğunu görüyoruz. Çoğunun da önemli bir şekilde insanlar arası ilişkilerde, aile içi iletişimde, anne ve baba ilişkilerinde negatif iletişimi pozitif iletişimden daha çok kullanan kişiler iletişim tekniklerine göre cepheleşerek değil bir hedefe birlikte yürüyerek oluşuyor. Bunları derste öğrencilerimize daha bir sorun çözme yöntemi olarak öğrencilerimize erkenden öğretiyoruz ki yakınlarıyla sorun yaşarken bunlar çözebilsinler. Hatta 14 haftalık kredili derslerimizde,  14 hafta sonunda öğrenim çıktısı alıyoruz. O öğrenim çıktısında öğrenciye ‘Bu ders sana ne kattı?’ diye soruyoruz. Anket şeklinde bazı sorular soruluyor. Bazılarında ‘arkadaşımla aram düzeldi’, ‘madde kullanıyordum bıraktım’, ‘babamla aram düzeldi’, ‘kendimi bağışladım’ gibi örnekler görüyoruz. O yüzden iletişim becerilerinin öğrenilmesi önemli.” dedi.Prof. Dr. Nevzat Tarhan: “İnsan beyni Nonverbal olarak konuşuyor”İnsan beyninin sözel olarak değil nonverbal olarak konuştuğunu vurgulayan Tarhan, “Bununla ilgili beyinlerde ayna nöronlar tespit edildi. İnsan bir kolunu, bacağını kaldırınca karşı taraf dikkat ediyor ve kendi beyninde de aynı bölge harekete geçiyor. Kişi bunu ayna nöronlar ile yapıyor. Beynin ilgili bölgesi, kendi kolunu kaldırmadığı halde kaldırmış gibi çalışıyor. Aynı şekilde duygusal ayna nöronlar da var. Karşı tarafın öfkesini, kızgınlığını ve duygularını duygusal okuryazarlık şeklinde kişilerin beyinleri okuyor. Buna duygusal okuryazarlık diyoruz. İletişimin % 80’idir nonverbal iletişim. Okuduktan sonra kişi hızlı bir analiz yapıp duygu ifadesi tepkisi veriyor. Böylece duygusal aktarım oluşuyor. Aslında sözel iletişimden daha çok kullandığımız iletişim yüzümüzdeki mimik ve jestler, mikro mimik ifadeleridir. Ses tonu, eşik altı vurgular ve konuşma tarzımızın hepsi yüzde sekseni tutuyor. Verbal iletişimden daha çok non-verbal iletişim gerçekleşiyor.” diye konuştu.Prof. Dr. Nevzat Tarhan: “Hastalar artık uzaktan terapiyi tercih ediyor”Türkiye’de en kapsamlı nöropsikiyatrik hastanenin Üsküdar Üniversitesi bünyesinde olduğunu ifade eden Tarhan, “O hastanede biz tele terapiyi yıllardır yapmaya çalışıyorduk ancak doktorlarımız bu konuda fazla istekli değillerdi, hastalarımız da yüz yüze diye direkt diyorlardı. Çok uzak olanlara altyapımız dahilinde sınırlı sayıda telenöropsikiyatri yapmaya çalışıyorduk. Yazılım geliştirdik, etik normlar oluşturduk. Tam bunu yaparken bu kriz geldi. O konuda da hastane olarak altyapımız hazır olduğu için çok hızlı tepki verdik. Şu anda da hastalarımızın önemli bir kısmı ‘Böyle daha rahat, bundan sonra orada gelip beklemektense böyle devam ettirelim’ diyorlar. Amerikan Psikiyatri Birliği de bununla ilgili bir yayın yaptı. O mutabakatta da bununla ilgili yol haritaları, etik kurallar, etik standartlar, usul ve esaslar var.  Hatta maske de olmadığı için daha rahat iletişim kuruluyor.” dedi.Prof. Dr. Nevzat Tarhan: “Dijital ortamda duygu aktarımı gerçekleşiyor”Dijital ortamda duygu aktarımı olabildiğine dikkat çeken Prof. Dr. Nevzat Tarhan, “İletişim açısından dijital dünyada yeni bir gerçeklik ortaya çıktı. Artık kriz iletişiminde değil dijital bizim hayatımızın vazgeçilmezi oldu. Endüstri 4.0 ne diyor? Dijital dönüşümün elemanları arasında nesnelerin interneti, simülasyonlar var. Diğer tarafta otonom robotlar, 3D yazıcılar var. En önemlisi big data var. Big data ne kadar güçlüyse o kadar güçlü olunabiliyor. Davos 2018'de bu açıklandı. Big datası büyük olanların dünyanın yeni hakimi oldukları söylendi. Dijital diktatörlük tartışmaları çıktı. Hatta Harari, ‘Biz özgür son nesiliz’ dedi. Bütün bunlar zorunlu dijitalleşmeyi hızlandırdı. Zaten krizlerin özelliği de bazı durumları hızlandırmasıdır. Bunu da hızlandırdı. Sadece sermaye elinde olan değil de küresel olarak herkes dijitalleşmek zorunda kaldı.” ifadelerini kullandı.Prof. Dr. Nevzat Tarhan: “Zihninde dijitalleşme olmayan öğrenci mezun olamayacak”İletişim Fakültesi olarak gazetecilikte, klasik Basın Yayın İletişim Yüksek Okulu'ndan İletişim Fakültesi’ne geçen o macera içerisinde dijitalleşmeyi her öğrenciye öğrettiklerini ifade eden Tarhan, “Dijitalleşmenin olmadığı bir iletişim öğrencisini mezunu etmeme kararı aldık. İletişim Fakültesi’ndeki 8 bölüm arasında 2 küme oluşturmak istiyoruz. Birinci bölüm tasarımların ağırlık olduğu bölüm olacak. Dijital oyun, oyun ve tasarım, reklam ve görsel tasarım bölümleri gibi bölümler var. İkinci kümede de sosyal medyanın ve yeni medyanın ön planda olduğu, bunların temel olarak öğretildiği küme olacak. Örneğin bir öğrenci gazeteciliği seçerken ‘Ben gazeteciliği seçtim, yeni medya bana öğretilmiyor’ gibi bir algı oluşmasın istiyoruz.  Onlara da bunu öğreteceğiz. Laboratuvarlarımız şu anda epey aktif. Tasarımlarla ilgili özel programlar aldık. Dijital oyun ve animasyon tasarım laboratuvarları var ve sosyal medyanın da içinde olduğu gazetecilik var. Sosyal medyanın ve yeni medyanın içinde olduğu bölümler var. Zihninde dijitalleşme yoksa o öğrenci iletişime gelmemelidir çünkü iletişimi yapamaz.” diye konuştu.Prof. Dr. Nevzat Tarhan: “Dijital bir nesil geliyor”Gençlerin iletişim konusunda yetişkinlerden daha başarılı olduklarına dikkat çeken Prof. Dr. Nevzat Tarhan, “Dijital bir nesil geliyor. Dijital neslin zaten dünyaya doğmuş durumda. İletişim Fakültesini tercih eden öğrencilerin hepsi de sosyal gençler ve iletişimin önemini biliyorlar, hevesliler, arzulular. 40 yaşından sonra İletişim Fakültesi tercih edenler var. Bakıyorsunuz sosyal zekâsı yüksek insanlar oluyorlar. Eğer üniversitede test yapılsa sosyal zekâsı en yüksek bölüm İletişim Fakültesi, en düşük bölüm de Mühendislik Fakültesi çıkar. İletişim Fakültesi bu konuda açık, hızlı uyum sağlayan, hızlı tepki veren bir bölüm. Mühendislik fakültesinin hakkını da yememek gerekiyor. Bize ciddi bir şekilde altyapı desteği veriyorlar.” dedi.Prof. Dr. Nevzat Tarhan: “Üç boyutlu toplantılar olacak”Birkaç sene sonra 5G, 6G çıktığında toplantıların üç boyutlu olarak gerçekleştirebileceğini belirten Tarhan, “Örneğin yurtdışından katılan konuşmacılarımız üç boyutlu gelecek, aramızda dolaşarak konuşabilecek. Buna doğru gidiyoruz. Böyle bir durumda iletişimciler yeni dijitalleşme dönüşümüne en çabuk uyum sağlayan meslek alanları diyebiliriz.” dedi.Prof. Dr. Paul A. Argenti,  “Pandemi ve Dijital Çağda Kriz İletişimi” ni anlattıABD’deki Dartmouth Üniversitesi’nden Prof. Dr. Paul A. Argenti, davetli konuşmacı olarak katıldığı açılış programında “Pandemi ve Dijital Çağda Kriz İletişimi” başlıklı bir konuşma yaptı. Prof. Dr. Paul A. Argenti, krizde ilk etapta fırsatlara odaklanmanın önemine işaret ederek krizde fırsatlardan nasıl istifade edilmesi gerektiğine dikkat çekti. Prof. Dr. Paul A. Argenti, krizlerde tehlikenin farkına varmak, tehlikelere karşı önlem almak, kriz yönetimi ve örgütsel öğrenmenin önemini vurguladı.Yabancı üniversitelerden akademisyenler de sunum yapacakÜç gün boyunca devam edecek sempozyumda Türkiye’nin birçok üniversitesinden akademisyenin yanı sıra Cardiff Üniversitesi’nden Prof. Dr. Simon Cottle, “Medyada Pandemi Haberciliği”, Uppsala Üniversitesi’nden Doç. Dr. Gregory Simons, “Kriz İletişimi Perspektifinden Zorunlu Koronavirüs Tecrit Anlatısına Karşı Dijital Direniş”, Saint-Petersburg State Üniversitesi’nden Prof. Dr. Dmitry Gavra ve Assoc. Prof. Ekaterina Akımovıch, “Covıd-19 İkinci Dalgasında İş ve Saint-Petersburg Hükümeti Kriz İletişimi” başlıklı sunumlarını yapacak.Sempozyumun ilk gününde 6 oturum yapıldıSempozyumun ilk gününde “Pandemi Döneminde Enformasyon Arayışı ve İnfodemi”;  “Kriz Döneminde Yönetim, Strateji ve Liderlik”; “Kurumsal İtibar Ve Kriz İletişim Stratejileri”;  “Medya, Gündelik Hayat Ve Toplumsal Dönüşüm”; “Siyasal İletişim Ve Medya” ve “Kriz Zamanlarında Stratejik Medya İletişimi” başlıklı altı oturum gerçekleştirildi.Sempozyum iki gün daha sürecek30 oturumdan oluşan sempozyumun 27 Mayıs Perşembe ve 28 Mayıs Cuma günü gerçekleştirilecek diğer tüm oturumlarını şu adresten takip edebilir, programların üst kısmında bulunan zoom linklerini tıklayarak yayınları izleyebilirsiniz: https://ifig.uskudar.edu.tr/uploads/content/files/ifig-2021-program-kitapcigi-v4.pdf

27 MAY 2021

Pandemiyle Şekillenen İletişim Dünyası 8. Uluslararası İletişim Günleri’nde Masaya Yatırılıyor

Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi tarafından her yıl farklı bir temayla düzenlenen Uluslararası İletişim Günleri'nin 8’incisinin ana başlığı ‘Dijital Çağda Kriz İletişimi’ olarak belirlendi. Pandemi nedeniyle çevrimiçi olarak düzenlenen sempozyumda yurt içinden ve yurt dışından birçok üniversiteden akademisyen, ulusal ve uluslararası düzeyde tanınmış davetli konuşmacılar yer alıyor. Sempozyum 300’den fazla sunumla, farklı konulara temas ederek Covid-19 salgınıyla beraber değişen  iletişim modellerini ve bu değişime uyum sağlanmasına hizmet edecek yeni araştırmaları katılımcıların bilgi dağarcığına sunuyor. Prof. Dr. Nazife Güngör: “Biz iletişimcilere önemli görevler düşüyor”Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkanı, Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nazife Güngör, pandemi sürecinde hayatın her boyutunda bir kriz yönetimine ihtiyaç duyulduğunu belirterek “Dolayısıyla da biz iletişimcilere ve iletişim camiasına çok büyük iş düşüyordu. Çünkü ne olursa olsun böyle durumlarda toplumu moral olarak sakin tutmak, çeşitli meslek gruplarına hitap etmek, yaşanan paniği biraz olsun sakinleştirmek için iletişimcilerin değişimleri ve yeni yöntemleri analiz etmesi gerekiyor. Dolayısıyla hem medya sektörünün kriz yönetimine etkili eğilmesi, hem iletişim akademisyenlerinin bu konuda görüş belirtmesi, araştırma yapması kaçınılmaz oldu. Çünkü dünya tam bir laboratuvara dönüştü. Dolayısıyla biz de bu sempozyumda geniş platformda konuyu çeşitli boyutlarıyla tartışalım istedik.” diye konuştu.Prof. Dr. Nevzat Tarhan: “Krizin en güçlü yeri en zayıf halkasıdır”Sempozyum Onursal Başkanı, Üsküdar Üniversitesi Kurucu Rektörü, Psikiyatrist Prof. Dr. Nevzat Tarhan ise sempozyumun açılış konuşmasında kriz yönetiminin genellikle kişinin krize karşı aldığı pozisyonla ve hangi yönde tepki vereceği ile oluştuğunu belirterek “Hayat bir zincire benzer. Krizin en güçlü yeri neresidir diye sorarsanız krizin en zayıf halkasıdır. Krizlerde o halkalardan kırılmalar olur. Ancak ön hazırlığı olanlar krizi daha sağlıklı atlatıyorlar, hızlı reaksiyon ve doğru pozisyon alanlar krizi daha rahat atlatıyorlar.” dedi.Medya her yönüyle ele alınıyorSempozyumun bugün devam eden ikinci gününde  “Kriz Haberciliği: Medya, Temsil ve Etik”, “Medya, Öteki ve Şiddet”, “Medya, Temsil ve Söylem” başlıklı oturumlar gerçekleştirilecek. “Çevrimiçi Cinsel Şiddetin Haberler Aracılığıyla Sunuluşu”, “Covıd-19 Pandemisine Dair Haberlerde Hak İhlallerinin İzini Sürmek: Çocukların, Gençlerin, Yaşlıların ve Mültecilerin Haberlerde Temsili“, “Salgın Döneminde Salgın Haberciliği gibi sunumlar yapılacak. “Aşı, Koronafobi ve Medya” başlıklı oturumda “Covıd-19 Sürecinde Sağlık Haberciliği: Ana Haber Bültenleri Üzerinden Bir İnceleme” sunumları izlenebilecek.“Kriz ve Stratejik Medya Yönetimi” başlıklı oturumda “Pandemi Döneminde Kullanıcıların Sosyal Medya Kullanım Motivasyonları ve Kullanıcı İçerikleri: Clubhouse Örneği” ve “Krizin (Çekici) Bir Unsuru Olarak Sosyal Medya: Tiktok Uygulamasına Dair Güncel Bir Örnek” sunumları ilgi çekecek sunumlar arasında yer alıyor.Diziler de masaya yatırılıyor“Pandemi Döneminde Sinema ve Yeni Seyir Deneyimleri”, “İletişim Bilimlerinde Kriz” başlıklı oturumda “Dijital Medya Dizisi Örneği Ekseninde “Bir Başkadır” Dizisi Üzerinden Toplumsal Cinsiyet Bağlamında Kadın Temsili”; “Dijital Medya Yoluyla Psikolojik Danışmanlık Covid-19 Pandemisi: “Kırmızı Oda” TV dizisi analizi ve "Masumlar Apartmanı" sunumları katılımcıların dikkatini çekiyor.Covid -19 Krizinin Yan Etkisi Dijital Obezite mi?Sempozyumun 28 Mayıs Cuma günü devam edecek üçüncü ve son gününde “Gözetim, Denetim ve Mahremiyet” başlıklı oturumda “Whatsapp Gizlilik Sözleşmesi Krizinin Kullanıcılar Üzerindeki Etkisi” ele alınacak. “Pandemi Döneminde Dönüşen Tüketim Alışkanlıkları” oturumunda “Covıd-19 Küresel Krizinin Yan Etkisi: Dijital Obezite”, “Türkiye’deki Popüler E- Ticaret Pazaryerlerinin Yapay Zekâ Göz İzleme (Eye Trackıng) Yöntemi İle  Nöropazarlama Açısından Analizi” başlıklı oturumlar da izlenebilecek.Covid-19 Pandemisi, Medya ve İnfodemi”, “Pandemi Döneminde Sanat, Tasarım ve Görsel Kültür” ve “Markalar ve Dijital Kriz Yönetimi”  oturumları da takip edilebilir.Pandemide dijitalleşme ve yayıncılığın dönüşümü konuşulacak“Sosyal Medyada Kriz Yönetimi” başlıklı oturumda “Kriz İletişimi Unsuru Olarak Influencerlar ve Pandemi” dikkat çeken başlıklar arasında yer alıyor. Üçüncü günün oturumları arasında “Sinema ve Kriz”, “Pandemi ve Çevrimiçi (Online) Eğitim”, “Kurumsal İtibar ve Kriz Yönetimi”, “Pandemi, Dijitalleşme ve Yayıncılığın Dönüşümü”  gibi yeni döneme ilişkin başlıklar da yer alıyor.30 oturumdan oluşan sempozyumun 27 Mayıs Perşembe ve 28 Mayıs Cuma günü gerçekleştirilecek diğer tüm oturumlarını şu adresten takip edebilir, programların üst kısmında bulunan zoom linklerini tıklayarak yayınları izleyebilirsiniz: https://ifig.uskudar.edu.tr/uploads/content/files/ifig-2021-program-kitapcigi-v4.pdf

19 NİS 2021

Ekslibrisin dünü ve bugünü konuşuldu

“Ekslibrisin işlevi, başlangıçtan bu yana değişti”Ekslibris ve iletişim konusunda değerlendirmelerde bulunan Dr. Okur; “Ekslibrisi sipariş eden kişi ‘kaynak’, sanatçı ‘gönderici’ ekslibris ‘iletişim aracı’ ve yer aldığı kitabı kullananlar da ‘alıcı’ olarak kabul ediliyor. İlk bakışta bu durum, akıllarda ekslibrisin böyle bir iletişim modeli içinde değerlendirebileceği kanısını oluşturuyor. Nedeni ise sanatsal yanının ağır basması. Günümüzdeki işlevi ise sanat ve tasarım alanında aldığı roldür. Ekslibrisin işlevi, başlangıçtan bu yana değişmiştir.” diye konuştu.“Sanat biçimleri ekslibrisi etkiledi”19. yüzyıl sonrasında yaşanan gelişmeler ile akım ve biçimlerin etkilerine dikkat çeken Denli; “Değişen teknoloji ve yazı tarzları ile 19. yüzyılın sonlarında bu süslemeci yaklaşımın yer yer kalktığını gördük. Dönemin akım ve biçim açısında da etkilendiğini gözlemliyoruz. Bunlar epey bir süre devam etmiş, dönemi yakın takip etmiş sanıyoruz fakat öyle olmadığını gördük. Yaptığım çalışmalarda da zengin olan tarafı ortaya çıkardım. Resimsel ögeler dönemi yansıtırken, yazı biçiminde bu pek göz önünde bulundurulmamış. Tarih boyunca yazıda hızlı gelişimler olmaması da bunun bir nedeni olarak gösterilebilir. Sanat biçimleri ise ekslibrisi etkilemiştir.” dedi.“Ekslibris, Almanya’da bilimsel bir çalışma alanı” Almanya’da ekslibrisi çalışmaları ve uygulamalarını yaptığını anlatan Doç. Dr. Kaya; “Geçmişten Günümüze Almanya’da Ekslibris adlı yüksek lisans tez çalışmasının amacı, başlangıcından bugüne kadar olan tarihi süreç içerisinde Almanya’da ekslibris sanatının nasıl bir değişim ve gelişim geçirdiğinin araştırılmasıdır. Ekslibris, Almanya’da sadece bir koleksiyon objesi değil, aynı zamanda bilimsel bir çalışma alanı olarak da incelenmiştir. Tez kapsamında da, Dip. Des. Paul Kunofski danışmanlığında, Leipzig Kitap Fuarında HAWK/ Hildesheim standında Ekslibris çalışmaları sergilendi. Böylelikle Almanya’ da ekslibris sanatının gelişimini derinlemesine ele aldım.” ifadelerinde bulundu.“Özgün baskın teknikleri ağırlıkta çalışmalarım var”Bu alanda yaptığı çalışmalarla ilgili bilgi veren İsmail Aslan ise; “Bu sanatla ilgilenen insanları teşvik etmek için yaptığım birçok örneklerim oldu. Görsel anlamda tasarladığım, özgün baskı teknik ağırlıklı çalışmalarım var.” dedi.

02 NİS 2021

Şaban Özdemir: “İletişimde teori ve pratik senkronizasyonu çok önemli”

“İyi bir işbirliği başarıyı beraberinde getirir”Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Ali Özcan’ın da bulunduğu etkinlikte işbirliği ve iyi bir ekip olabilmenin önemine değinen Özdemir; “Ben iletişim fakültesinde okuyan arkadaşlarıma hep şunu söylerim; lütfen öğrencilik dönemlerini iyi değerlendirsinler, ceplerini doldurmaya gayret etsinler. Okulun sunduğu olanakları değerlendirmeye dikkat etsinler. Çok iyi ekip olmak gerekiyor. 21. yüzyıl becerilerinden biri de iyi işbirliği kurabilmek. Buradaki arkadaşlarım bazen hırslarının ya da yüksek hayallerinin kurbanı olabiliyor, arkadaşlar arasında tatlı bir rekabet olabiliyor. Bu rekabetleri en asgari düzeye, en azından yapıcı rekabete dönüştürüyor olmanızı tavsiye ederim. Çünkü bir gün mezun olup bir yere geldiğinizde iyi işbirliği kurup, birlikte çalışacağınız arkadaşlarınızın olması gerekiyor. Lisans eğitiminde kurduğunuz arkadaşlıklar, dostluklar, işbirlikleri, yapmış olduğunuz paylaşımlar, güzel işlere imza atmış olmanız sizin profesyonel hayatta da yine bu güzel işlerinizi sürdürmenizi beraberinde getirecektir. Bunu özellikle vurgulamak isterim.” dedi.“Teori ve pratiği iyi senkronize etmek gerekiyor”Teorik bilgi ve saha tecrübesinin iyi senkronize edilmesi gerektiğini dile getiren Özdemir; “Sahada çalışmayı düşünüyorsanız akademisyen dahi olsanız mutlaka okul aşamalarında sahaya iniyor olmanız gerekiyor. Konya’da Selçuk Üniversitesi’ne kaydımı yaptırdığımda hemen Kon TV’de işe başladım. Mezun olan ya da iletişim fakültesini tercih edecek arkadaşlarımın şu serzenişlerine çoğu zaman şahit oluyorum, ‘Torpilin varsa bir şeyler yapabilirsin.’ Benim hiçbir torpilim yoktu, tırnaklarımla kazıyarak geldim. Tanıdık ya da torpiliniz varsa bir nebze sizi bir yerde tutabilir ama bu o mevkide kalıcı olacağınız anlamına gelmez. Sizde bir beceri yoksa kendinizi geliştirmemişseniz, o anlamda bir gayretiniz de olmamışsa oradaki rüzgârın etkisi sizi çok hızlı bir şekilde savuracaktır. Dolayısıyla kendinizi okul döneminde iyi geliştirmeye gayret edin, sahaya inin, oralarda bir şeyler yapın. Bir kameranın, fotoğraf makinesinin ucundan tutun, klavyeye dokunun, bir haber yazın. Özellikle söyleyeceğim şey fakülte sıralarını hem akademik anlamda hem de saha tecrübesi teori ve pratik anlamında iyi senkronize ediyor olmanız gerekiyor. Başarının püf noktası gayret ediyor olmaktan geçiyor.” diye konuştu.“Her alanın kendine has zorlukları var, kaygıya takılıp anı ıskalamayın…”Öğrencilerin meslekle ilgili sorularını da yanıtlayan Özdemir, öğrencilerin gelecek kaygısı ile ilgili ise şunları söyledi: “Mezun olduktan sonra ne iş yapacağıyla ilgili kaygısı olan arkadaşlarım var. Bence mezun olduktan sonrayı düşünmeyin. ‘Anda yaşayın.’ Kurucu Rektörümüz Prof. Dr. Nevzat Tarhan bun hep vurgular. Anda yaşamaktan kastım şu, o an elinden gelenin en iyisini zaten yapıyorsan, geçmiş ya da gelecekle ilgili kaygının olmasına gerek yok. O an iyi şeyler yapıyorsan, görevini yerine getirip, sorumluluklarının farkında hareket ediyorsan kendini geliştirmek için bir şeyler yapabiliyorsan zaten geleceğinle ilgili de güzel şeyler olacaktır. O yüzden kaygılanma, kaygına takılıp anı ıskalama. Tabi süreç kolay değil, zorlu. Meslekte yaşadığımız çok olay var. Ama; hangi alana giderseniz gidin her alanın kendine has zorlukları olacaktır. İstekli, hevesli ve tutkuluysanız bu zorluklar, önünüzde engel değil sadece aşılması gereken bir basamak olacaktır. Ben bunun örneklerini çok yaşadım. Onu zorluk olarak değil aşılması gereken bir basamak olarak görmek lazım. Bu bazen mesleki tecrübelerle aşılıyor, bazen bir büyüğünüzden, ustanızdan destek alarak aşılabiliyor. Mesleğimizde usta-çırak ilişkisi çok kıymetli. İletişim alanında bir şeyler yapacak öğrenci arkadaşlarım bunun farkında olsunlar. Kendinize idol olarak gördüğünüz bir meslek büyüğünüzü bulduğunuzda ona yapışın, model aldığınız isimlerin izlerini takip edin, size mentor olsun, sürekli sizi desteklesin.”Özdemir, öğrencilerin “Diksiyon, etkili konuşma, sunuculuk-spikerlik” konularına ilişkilerini sorularını da uygulama yaptırarak cevapladı.Programın sonunda Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Ali Özcan Özdemir’e katılımlarından ötürü teşekkür etti.

02 NİS 2021

Üsküdar İletişim'den Yeni Bir Kitap: Maksimum Arınma

İnsanlık tarihinde farklı şekillerde kendisini gösteren tüketim olgusunu psikolojik ve sosyolojik bir çerçevede, farklı kuramsal yaklaşımlarla analiz eden Dr. Öğr. Üyesi Cihan Becan, kaleme aldığı “Maksimum Arınma” isimli kitabında tüketimin insani boyutunu değerlendiriyor. Yaklaşık iki sene önce çalışmalarına başlayan Becan kitabında, tüketim olgusunu hedonizm, narsizm, distopya, aktarım mekanizması gibi kavramlarla birleştirirken, daha önce yapılmamış yerel ölçekte ‘Tüketici Kimliği ve Tüketim Değerleri’ olarak adlandırılan model önerisini ortaya koyuyor. “Kitap için hiçbir yerden maddi destek almadık”Dr. Öğr. Üyesi Cihan Becan, kitapta tüketiminin nasıl şekillendiğine değinmek istediğini belirterek, “Kitabın çıkma fikri aslında projenin kendisiyle oluştu. İstanbul Aydın Üniversitesi’nde on iki kişilik öğrenci çalışma grubu ile marka, medya kullanımı, sosyal medya gibi alanlarda insanların tüketiminin ve yaşam tarzlarının nasıl şekillendiğini araştırıyorduk. Bu kitap için çalışma yapan gönüllü öğrencilerin araştırma sahasını alışveriş merkezi olarak belirledik. Çünkü tüketim araçları alışveriş merkezinde daha çok yer almaktadır. 2018’in Kasım ayından 2019’un Haziran ayına kadar 387 kişi ile sahada birebir görüşmeler yaptık. Bunlar standart anket çalışmaları değildi. Gönüllü öğrenciler ile beraber derinlemesine uzun bir çalışma yaptık. Yüz yüze, kayıt alarak, yazarak, her türlü araç gereçlerle görüşme yaptık. Kitap için hiçbir yerden maddi destek almadık ve öğrenciler kendi imkânlarıyla araştırmayı gerçekleştirdi.” dedi.“Kitap hem eleştirel incelemeyi hem de keşif bazlı araştırmayı bir arada barındırıyor”Kitabının bireyin tüketici olarak kendini tanıması ve yeniden keşfetmesi için özgün bir araştırma sunduğunu söyleyen Becan; “Elinize aldığınız kitabı farklı kılan nokta, psikografik temelli derinlemesine görüşme tekniğiyle yapılan araştırma sonucunda, toplam on soruluk ölçek üzerinden tüketicilerin markalarla kurdukları ilişkiden alışveriş alışkanlıklarına, medya tüketiminden tatil ve giyim tercihlerine, hayatı nasıl anlamlandırdığına kadar gruplandırılmasıdır. Bugüne kadar buna benzer hem eleştirel bir yapıya sahip olan hem de nitel bir araştırmanın bulgularının yer aldığı, Türkçe olarak basılmış bir kitabın eksikliğinden ötürü böyle bir kaynak üretmek istedim. Bu kitap, elimizde olan geniş boyuttaki veri çokluğunu en etkin bir biçimde değerlendirme kaygısından ötürü tahminimden biraz daha uzun zamanda tamamlanabilmiştir. Ancak geçen süre sonuçları sağlıklı bir şekilde analiz edebilme fırsatı tanımıştır. Bu kitap, bireyin bir tüketici olarak kendini tanıması ve yeniden keşfetmesi açısından özgün bir araştırmayı sunuyor. Tüketim olgusunu düşünsel birikimle anlama, kavrama ve sorgulamada rehber olma özelliği taşırken, tüketimin sosyolojik kodlarını da çözmeye devam ediyor.” şeklinde konuştu.

01 NİS 2021

7. Uluslararası İletişim Günleri Tam Bildiri Metni Kitabı Çıktı!

7. Uluslararası İletişim Günleri /Dijital Çağda İletişim Eğitimi Sempozyum Tam Bildiri Metni kitabı Üsküdar Üniversitesi Yayınları tarafından 39 numaralı yayını olarak çıkarıldı.E-Kitaba ulaşmak için:https://ifig.uskudar.edu.tr/uploads/content/files/ifig2020-tam-bildiri-kitabi.pdf

23 MAR 2021

Prof. Dr. Güngör: “21 Mart’ın Güzel, Simgesel Bir Değeri Var”

 “Nevruz, Türk geleneksel kültürünün önemli bir değeridir” Nevruzun anlamı ve neden kutlandığına değinen Güngör; “Nevruz, Türk dünyası ve Türk kültürünün çok güzel geleneklerinden biridir. Nevruzla ilgili çok çeşitli rivayetler vardır. Asya kıtasının ortak bir değeri, ortak bir kültürel geleneği gibi geliyor. Eski Türklerde var, Rumlarda var, Göktürklerde var. Aslında Orta Asya’da ve Asya’da Türklerin neredeyse ayak bastıkları hemen hemen her yerde Nevruz bir şekilde kutlanıyor. Nevruz, Türk geleneksel kültürünün çok önemli simgesel bir değeridir. Farklı ülkelerde farklı isimlerle anılmış ama ortak nokta şu ki eskilerden beri mutlaka bir şekilde Nevruz kutlamaları çok coşkulu olmuştur. Baharın gelişini kutlamışlar, yeni bir dönemin başlamasını kutlamışlar, yeşilliği kutlamışlar, yeryüzünün yeşillenmesini kutlamışlar, güneşin parlamasını kutlamışlar. Tabii eski Türklerin, Asyalıların doğayla çok iç içe olmaları bugün bizim yaşadığımız gibi değildi. Onlar doğanın çok içindeydiler. Kültürel gelenekleri, inançları doğayla çok iç içeydi. Biz bu doğanın içerisinde yaşıyoruz. Dolayısıyla bu anlamda yılda bir kez de olsa doğayı hatırlamak, doğa sevgisini hatırlatmak için 21 Mart’ın güzel bir simgesel değeri var.” ifadelerini kullandı.“Hem mutlu oluyorsunuz hem baharı kutluyorsunuz” Nevruz ritüellerinden de bahseden Güngör; “Danslar, dualar, bir yerlere belirli şeyler gömmeler, birtakım çiçekleri toplamak, hediyeler, kurban kesmeler... O kadar çok ritüel var ki. Bahar geliyor diye kurbanlar kesilip, adaklar adanır. Birtakım kutsal yerler ziyaret ediliyor mesela. Bazı topluluklar mezarlıkta kutlayıp, geçmişte yitip gidenleri de bir şekilde bu kutlamanın içine davet ediyorlar. Muhteşem bir şey aslında. Bahar canlanırken, hayata yeni canlılık getirirken bir yandan da bu vesileyle ölmüş olanları da selamlıyorlar. Onlara da birtakım dualar gönderip, adaklar adıyorlar. Acayip bir gelenek ve bir sosyalleşmek. Bir de bunun moral yanına bakmak lazım. Topluluklarının o kültürel paylaşımı, birlikteliği, o enerjiyi, mutluluğu paylaşmak için müthiş bir birliktelik sağlıyor. Kültürel ritüellerin en büyük özelliği toplumların bir arada yaşamalarını sürdürmelerine yardımcı olmaktır. Hem mutlu oluyorsunuz hem baharı kutluyorsunuz.” şeklinde konuştu.“Toplumları birbirine bağlayan şeylerden en önemlisi kültürdür” Türk dünyası açısından Nevruz’u değerlendiren Güngör; “Nevruz, çok önemli bir kültürel dayanışmadır. Toplumları birbirine bağlayan şeylerden en önemlisi kültürdür. Çünkü o, ortak geçmişte, ortak tarihte, ortak değer paylaşımıdır. Birbirlerini hatırlatmaları bu anlamda çok önemlidir. Dünyanın içerisinde bulunduğu süreç ne yazık ki savaşların, çatışmaların olduğu gergin bir süreç. Böyle gergin bir dünyada köklerimizi hatırlamamız, köktaşlarımızı belli bir ölçüde de olsa bu vesile ile selamlamak hiç kötü bir şey değildir. 21 Mart’ta Orta Asya’ya kadar uzanan bölgede Nevruz kutlanıyor. Bu çok güzel bir şey. Sadece Türkiye Cumhuriyetinde kutlanmıyor. Uzak Doğu’da da, Asya’nın büyük bir kısmında da kutlanıyor. Dolayısıyla toplumları birbirine bağlayabilir ama biz biraz kopukluklar yaşadık. Bir ara kurumsal olarak kutlanmıyordu. Anadolu’da halk arasında belli bir kıpırdama oluyordu sadece. Şimdi yurt düzeyinde biraz daha yayılmaya çalışılıyor.” dedi.

23 MAR 2021

Prof. Dr. Nazife Güngör: “Şiddete Duyarsız Kalan Bir Toplum Oluştu”

“Medya şiddeti estetize ediyor”Şiddetin toplumsal bir sorun olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Nazife Güngör; “İnsanlar şiddetle eğleniyor. Şiddet, eğlence sektörünün en kolay yolu oldu. Bireylerin şiddete karşı duyarsızlaştığını görebiliyoruz. Topluma şiddet izletmek kadar kolay gelen bir şey yoktur. Günümüzde de toplumsal açıdan kolay başvurulan bir yapı taşı oldu. Kolaylığın yanı sıra medya, şiddeti sanatsal hale getiren taraftır. Şiddeti görmek, izlemek alışmaya sebep olurken, şiddet bir iktidar aracı, eğlence sektörü ve toplumsal bir sorun haline de gelmiş oluyor. İdeolojik bir araçla birlikte medya, şiddeti sanatsal ve estetize ediyor.” Şeklinde konuştu.“Şiddete duyarsız hale gelen bir toplum oluştu”Şiddetin kolay başvurulan bir yol olduğunu ve toplumun bu konuda duyarsızlaştığını belirten Güngör; “Sosyal medya ile birlikte şiddeti, kullanıcılar da kullanır oldu. Eğlence sektörünün içine yerleşince en temel araç oldu. Şiddeti; estetik, ideolojik hale gelmiş şekilde gözlemliyoruz. Silah ve şiddetin her türlüsünü gördükçe insanların rahatsız olmadığını görüyoruz. Hastalıklı zihniyetler ve bireyler yetişiyor. Bir silah görmek, kan görmek, ölümler, yara bunlar toplumu korkutmuyor, o kadar alıştık ki bu duruma beyinlere ve duygulara kazındı. En büyük tehlike ise şiddete duyarsız hale gelen toplumların oluşmasıdır.” Dedi.“Sorunları tabandan çözmek gerekiyor”Sorunları çözmek için farklı yöntemlerin uygulanması gerektiğine vurgu yapan Prof. Dr. Güngör; “RTÜK’ün cezaları ve yasakları ile olacak gibi değil. Bir sorun varsa ortada kodların deşifre edilmesi gerekiyor. Tüm dünya bu sıkıntıları yaşıyor. Sanatsal anlamda topluma şiddet yerleştiriliyor. Şiddeti izleyerek eğlence olmaz. Daha uzun vadeli yöntemler şart. Toplumun temeline eğitim gerekiyor. Seviyeli ve analiz yapabilecek üretimler olması daha iyi olacaktır. Medya sektörü biraz daha doğru üretimler yapmalı. Yaşanan sıkıntıları tabandan çözmek gerekiyor. Doğru yapımlar, senaryolar görebiliriz. Kapitalist düzenin, temel taşı olan hızlı üretim, tüketim ve popülizmden taviz vermemiz gerektiğini düşünüyorum.” İfadelerini kaydetti.“Psikolojik şiddet göz ardı edilmemeli”Üsküdar Üniversitesi Çözüm Odaklı Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi (ÜSÇÖZÜM) Müdürü ve İletişim Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Aylin Tutgun Ünal ise sempozyumda yaptığı konuşmada, fiziksel şiddetin belirtileri daha belirginken psikolojik şiddetin ihmal edildiğini vurguladı. Psikolojik şiddetin ciddi bir sorun olduğuna dikkat çeken Doç. Dr. Aylin Tutgun Ünal; “İş yaşamında, sosyal yaşamda, özel yaşamda mobbing giderek yaygınlaşan bir sorun haline geldi. Her türlü fiziksel şiddetin yanında kadının kadına yaptığı mobbing’in de anlamlandırılmasına yönelik çalışmalar yapmalıyız. Farkındalığın oluşması ve önleyici / tedavi edici çalışmaların yapılması için sorunun kök nedenlerinin araştırılması gerekiyor. Biz de projelerimizin arttırılması için ÜSÇÖZÜM merkezimizde çalışmalarımıza yoğunlaştık.” Diye konuştu.“Sosyal medya okuryazarlığı becerimizi arttırmalıyız”Sosyal medyada paylaşılan içeriklerin yaydığı duyguların çevrimiçi sosyal ağlarda yayılım gösterdiğini dile getiren Ünal; “Korku, öfke, panik gibi duyguları içeren paylaşımlar yaparak da şiddetin yayılımına aracı olduğumuzun farkında olmalıyız. Sosyal medya okuryazarlığı becerimizi arttırmalıyız” dedi.“Farklılıklara tolerans göstermeyenlerin şiddete eğilimi daha fazla”Farklılıkların kabul edilmesinin önemine de dikkat çeken Ünal; “Farklılıkları Kabul Ölçeği ile yürüttüğümüz pek çok araştırmada kadınların farklılıklara daha fazla tolerans gösterdiği ortaya çıktı. Erkeklerin farklı görüşlere, değerlere toleransı daha düşük. Farklılıklara tolerans göstermeye yönelik araştırmalar ve çözüm yolları bu noktada önemli. Çevresindeki farklılıklara tolerans gösteremeyen kişilerin şiddete başvurmaya daha eğilimli olduğunu söyleyebiliriz.” Dedi. 

18 MAR 2021

Ödüllü İletişimciler Senato Toplantısına Konuk Oldu

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti ve Aydın Doğan Vakfı tarafından bu yıl 31’incisi düzenlenen Genç İletişimciler Yarışması’ndan 4 ödülle dönen Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencileri “internet sitesi”, “internet medya sitesi”, “blog” ve “röportaj” dallarında 4 ödül kazanmıştı. Ödül kazanan öğrenciler ve hocaları, Zoom üzerinden gerçekleşen üniversitenin haftalık olağan Senato Toplantısına konuk oldu.“Yarışmaların kaybedeni olmaz”Tüm hocalara ve öğrencilere teşekkür ederek sözlerine başlayan Üsküdar Üniversitesi Kurucu Rektörü Prof. Dr. Nevzat Tarhan; “Yarışmaların kaybedeni olmaz ya kazanırsınız ya da bir şeyler öğrenirsiniz. Başarılı olmayan projeler de her zaman yeni şeyler öğretir. Önemli olan kişinin performans göstermesidir. İletişim Fakültemizi yüksek performansından dolayı tebrik ediyorum. Başarılarının en önemli sırlarından biri de şüphesiz hocalarımızın ve öğrencilerimizin iyi birer takım olabilmeleri. Ayrıca ürettiklerini görünür kılmayı da çok güzel başarıyorlar. Genç arkadaşlarımızın aynı motivasyon ve şevkle devam etmelerini destekliyoruz. Ben Üsküdar Haber gazetemizi görünce çok mutlu oluyorum, çok emek var. Bu tarz çalışmalar gençlerimizin geleceği için çok önemli.” Diye konuştu.“Yarışma katılımları öğrencileri cesaretlendiriyor”Genç İletişimciler ve TRT Geleceğin İletişimcileri yarışmalarına 3-4 yıldır katılım sağladıklarını belirten İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nazife Güngör; “Bu yıl katıldığımız Genç İletişimciler Yarışmasında başarı durumumuza baktığımızda vakıf üniversiteleri arasında ilk sırada, devlet üniversiteleri arasında ise üst sıralarda yer alıyoruz. Süleyman hocamız ve öğrencileri Haber Üsküdar’da başarılı çalışmalar yaparak yarışmalarda derece alıyorlar. Nihal hocamız son iki senedir, iki yarışmada da birincilik alıyor. Biz de yarışmalar konusunda bir komisyon kurup öğrencileri her dalda yarışmalara katmak için çalışacağız. Daha profesyonel adımlar atacağız. Çünkü bunlar çok cesaretlendirici çalışmalar. Ödül alan öğrencilere sektörden de fırsatlar çıkıyor. Yarışmaları düzenleyen kurumlarla fikir alışverişinde bulunmak, ilişkilerimizi geliştirmek de çok değerli” ifadelerinde bulundu.“En çok haber üreten iletişim fakültesiyiz”Haber atölyesi ve derslerde öğrencileri habere teşvik ettiklerini ve en çok haber üreten iletişim fakültesi olduklarını belirten Üsküdar Üniversitesi Yeni Medya ve Gazetecilik Bölüm Başkanı Süleyman İrvan, iyi işleri yarışmalara göndererek öğrencilerin isteklerini artırdıklarını söyledi.626 öğrencinin hayalleri gerçekleşti‘Göç Eden Hayatlar’, ‘Güneşe Dokunan Kadınlar’ ve ‘Güneşten Haber Var’ olmak üzere üç senede üç proje ürettiklerini dile getiren Üsküdar Üniversitesi Reklamcılık Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Nihal Toros ise şunları söyledi: “Bu projelerin hepsiyle birincilikler aldık. Beraber çalıştığım 4 öğrencimle bir ekip gibi olduk. Son projemiz Güneşten Haber Var ile fiziki ve coğrafi şartları zor olan Ağrı, Siirt, Van gibi illerdeki öğretmenlerle, muhtarlarla görüştük. Öncelikle buradaki öğrencilerin hayallerini gerçekleştirmek istedik. Öğrenciler hayallerini çizdi, öğretmenleri de bize gönderdi. 400’den fazla sponsorla 626 öğrencinin hayallerini gerçekleştirdik. Bazılarına kıyafet desteği verdik, ilk kez pizza yiyen, ilk kez asansöre binen, ilk kez AVM’ye giden öğrenciler oldu. Bu projeyle ilk olarak TRT’den ödül aldık. Kazanılan para ödülünü öğrencilerimiz Ağrı’daki bir okula bağışladı. Tüm bunlar bizim için çok değerli. Bu sene bir de ‘Kadın Başına’ projemiz olacak.”Yarışmaya katılan öğrencilere destek olan araştırma görevlileri Atilla Erdemir ve Selin Maden öğrencileriyle gurur duyduklarını belirtti.Ödül alan öğrenciler Zeynep Şahin, Ceyda Er, Nilay Soysev, Rozerin Özbay, Merve Şahin, Emre Sertdemir ve Dilan Dilber Duran ise hocalarına teşekkür ederek, çok güzel bir süreç yaşadıklarını ve çok mutlu olduklarını ifade etti. 

17 MAR 2021

Genç İletişimciler Yarışması’ndan Üsküdar Üniversitesi’ne 4 Ödül

 Çağdaş ve nitelikli gazetecilerle, medya yöneticilerinin yetişmesine katkı sağlamak amacıyla düzenlenen 31. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Aydın Doğan Genç İletişimciler Yarışması’nda dereceye giren öğrenciler, 16 Mart Salı akşamı gerçekleştirilen dijital törende açıklandı. İletişim Fakültesi öğrencilerinin yazılı, görsel, işitsel ve internet yayıncılığı dallarındaki projeleri ile katılım sağladığı yarışmada seçici kurullar, 17 üniversiteden 53 öğrencinin toplam 45 projesini ödüle değer buldu.“Güneşten Haber Var” projesine birincilik Açıklanan sonuçlara göre Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesinden yedi öğrenci, dört farklı dalda ödül kazandı. Özellikle dezavantajlı bölgelerde yer alan okullarda eğitim gören öğrencilerin hayallerini gerçekleştirmek ve ihtiyaçlarını karşılamak adına hayata geçirdikleri “Güneşten Haber Var” projeleriyle Nilay Soysev, Rozerin Özbay, Ceyda Er ve Zeynep Şahin “internet sitesi” kategorisinde birincilik ödülünün sahibi oldu.Blog, röportaj ve internet medya siteleri kategorilerinde ikincilik “Emre Sertdemir’in Blogu” isimli çalışmasıyla Emre Sertdemir “blog” kategorisinde ikincilik ödülünü kazanırken, Merve Şişman “Terör Saldırısının Canlı Tanığı: Ahmet Bulut” başlıklı haberiyle “röportaj” kategorisinde ikinci oldu. “internet medya sitesi” kategorisinde ikincilik ödülü ise kadın futbolunu daha geniş kitlelere ulaştırmak amacıyla kurduğu “Futboliçe” isimli internet sitesiyle Dilber Dural’ın oldu.Eserler dört ana kategori ve 14 alt dalda yarıştı2019-2020 eğitim yılında yaptıkları çalışmalarla yarışmaya katılan öğrenciler “yazılı dal”, “görsel dal”, “işitsel dal” ve “internet yayıncılığı” olmak üzere dört ana kategoride yarıştı. “Yazılı dal” ana kategorisi altında ‘haber-haber araştırma’, ‘röportaj’, ‘mizanpaj’, ‘fotoğraf’ ve ‘spor’; “görsel dal” ana kategorisi altında ‘televizyon haberi’, ‘belgesel’ ve ‘kısa film’; “işitsel dal” ana kategorisi altında ‘radyo haber spikerliği’ ve ‘radyo programcılığı’; “internet yayıncılığı” ana kategorisi altında ise ‘internet sitesi’, ‘blog’, ‘sosyal medya projesi’ ve ‘internet medya sitesi’ olmak üzere toplamda 14 alt kategori yer aldı.Prof. Dr. Nazife Güngör : “Başarının takdir edilmesi çok değerli”Yarışma kategorilerinde dereceye giren öğrencilere ödül heykelciğinin yanı sıra para ödülü ve hediye çekleri takdim edilirken Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nazife Güngör şu değerlendirmelerde bulundu: “Öğrencilerimizin başarılarının takdir edilmesi ve destekler bizler için çok değerli. Herkese çok teşekkür ediyorum. Öğrencilerimizin projelerine destek veren hocalarımız Prof. Dr. Süleyman İrvan’a, Dr. Nihal Toros’a, araştırma görevlilerimiz Atila Erdemir ve Selin Maden’e, onlar nezdinde fakültemizin tüm öğretim üyesi ve Üsküdar akademik kadrosuna gayret ve emeklerinden dolayı teşekkürlerimi sunmak isterim.”

16 MAR 2021

Dr. Öğr. Üyesi Birnur Karatimur Çutsay’a ‘En İyi Canlandırma’ Ödülü…

Dr. Öğr. Üyesi Birnur Karatimur Çutsay, İstanbul Fotoğraf ve Sinema Amatörleri Derneği (İFSAK) tarafından bu yıl 41’incisi düzenlenen Ulusal Kısa Film ve Belgesel Yarışmasında “En İyi Canlandırma” dalında, “Yüz Yüze” isimli çalışmasıyla ikincilik ödülü kazandı.Birnur Karatimur Çutsay kimdir?Canlandırma film alanında kısa film projeleri gerçekleştiren Birnur Karatimur Çutsay, aynı zamanda jüri üyelikleri ve film projelerine danışmanlık da yapmakta. Çutsay’ın eserlerinden bazılarını şöyle:Filmografi Sözüm Söz (My Word)2019 Canlandırma Gizli Oda (Secret Room)2019 Canlandırma Bir Damla (Tear Drop)2019 Canlandırma Derin (Deep)2018 Canlandırma Yüz Yüze (Face to Face)2018 Canlandırma Sözde (So Called)2018 Canlandırma Çıkış Yolu (Way Out)2017 Canlandırma Denize Doğru (Gazing at the Sea)2017 Canlandırma Saklı (Hidden)2017 Canlandırma Yatay - Dikey (Horizontal-Vertical)2017 Canlandırma Gölge (Shadow)2007 Canlandırma Bir Gün (One Day)2004 Canlandırma İlk Düş(First Dream)2001 Canlandırma Yeşil Bulut (Green Cloud))1998 Canlandırma Güneş Çiçeği (Sun Flower)1993 Canlandırma

16 MAR 2021

Z kuşağının yaşam amaç becerisi düşük çıktı! Popüler olma, kolay kazanç ve rahat yaşamı tercih ediyorlar…

Prof. Dr. Nevzat Tarhan liderliğinde geliştirilen ölçek kapsamında Yeni Medya ve Gazetecilik Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Aylin Tutgun Ünal yönetiminde Türkiye genelinde 1026 katılımcıyla bir araştırma yapıldı.7 Boyutlu Üsküdar Yaşam Amaçları Ölçeği, 1026 kişiye uygulandıTürkiye genelinde 1026 kişiye “Üsküdar Yaşam Amaçları Ölçeği (ÜSYAM)” uygulandı. 15-71 yaş aralığında olan katılımcıların yaş ortalaması 33 oldu. Ölçeğin uygulanmasıyla elde edilen ortalama puan 104 bulundu. Ölçekten alınabilecek en düşük puan 28, en yüksek puan ise 140 oldu. Ölçek puan aralıklarına göre 28-65 arası az seviye, 66-102 orta seviye, 103-140 arası yüksek seviye olarak belirlendi. Alınan puan orta seviyenin biraz üzerinde bulundu.Cinsiyete göre farklılık bulunmadı, kuşak farkı ortaya çıktıAraştırmada 1026 katılımcı yaş gruplarına göre X,Y,Z kuşağı olarak gruplandırıldı. Z kuşağının diğer kuşaklardan istatistiksel olarak farklılaştığı ortaya çıktı. Buna göre en düşük yaşam amaçları becerisi puanını Z kuşağı aldı. Z kuşağı ölçeğin toplamından 100,7 puan aldı. Bu sonuç orta seviyede yaşam amaçlarını yönetebilme becerisi gösterdiklerini ortaya koydu.Popüler olma, kolay kazanç ve rahat yaşam Z Kuşağının tercihi…Z kuşağı olarak en küçüğü 15 yaşında olan bireylerden elde edilen sonuçlar, gençlerin popüler olma, biran önce görevinde yükselme, kolay yoldan kazanç elde etme ve kolay harcama, hayattan zevk almayı amaçlama, uğruna zorluk çekeceği hedeflerden kaçınma, geleceğe yatırım yapmak için sıkıntı çekmektense bugünü rahat geçirmeyi tercih etme, kendi ihtiyaçlarına önplanda tutma, başarı için aile iletişimini erteleme, kendi mutluluğunu başka şeylerden daha fazla önemseme gibi davranışları benimsediklerini ortaya koyuyor.Zorluklarla başa çıkma becerisinin henüz gelişmediği ortaya çıkan Z kuşağının somut anlam becerileri, soyut anlam becerileri, ölüm inancı, doyum erteleme becerisi, iç kontrol becerisi, orta ve uzun vadeli planlama becerisi ve ego ideali algısı için çalışmaların yapılması gerekmektedir. Bu amaçla öncelikle bu becerilerin ölçülmesi için “7 Boyutlu Üsküdar Yaşam Amaçları Ölçeği” geliştirildi. Ölçemediğimiz şeyi yönetemeyiz. Ölçek yapılacak çalışmalar için durum tespitinin belirli aralıklarla yapılmasını sağlayacak.Araştırmada Z kuşağı 15-29 yaş aralığı olarak ele alındı, 30-45 yaş arasındakiler Y kuşağı, 45 yaş üzerindekiler X kuşağı olarak gruplandırıldı. X ve Y kuşağı ölçekten birbirine yakın puan alarak yüksek seviye aralığında bulundu (107 puan).X ve Y kuşağı olarak araştırmada odaklanan 30 yaş ve üzeri kişilerin geleceklerini planlanlamaya, aile iletişimine, topluma faydalı olmaya daha fazla önem verdikleri ortaya çıktı. Aynı zamanda ölüm sonrası hakkında düşünmeye ve öldükten sonra nasıl bir iz bırakacaklarına dair düşüncelere eğilim konusunda 45 yaş üzerindeki bireyler kadar 30’lu yaşlardaki bireylerin de kafa yormaya başladıkları sonucuna varılmıştır.Sonuçlar değerler eğitimine işaret ediyor… Ölçekte yer alan ölüm inancına dair öldükten sonra mezar taşında ne yazacağını düşünme, ölüm hakkında düşünmek isteyip istememe, öldükten sonra nasıl bir insan olarak anılacağını düşünme ifadelerine Z kuşağı bireyleri düşük puan vermiştir. Buna göre 15-29 yaş aralığındaki gençlerin ölüm inancı konusundaki kabul becerilerinin düşük seviyede olduğu görülmüştür. Anı yaşamak konusundaki heyecan ve istekleri Z kuşağının belirgin özellikleri olarak kendini gösterirken, ölüm hakkında düşünmek istemedikleri ortaya çıkmıştır. Araştırma sonuçları Z kuşağına değerler eğitimlerinin verilmesinin önemine işaret etmektedir. Üsküdar Üniversitesi’nde Prof. Dr. Nevzat Tarhan öncülüğünde kuşaklara yönelik iletişim, değerlerin farkındalığı ve eğitimine dair çalışmaları kapsayan bir proje için adımlar atılmıştır.Ölçeğin geçerlilik ve güvenirliği yapıldıDr. Öğretim Üyesi Aylin Tutgun Ünal, ölçek ve çalışmaya ilişkin verdiği bilgide 1026 kişiye uygulanan Üsküdar Yaşam Amaçları Ölçeği (ÜSYAM) verileri ile ölçeğin geçerlilik ve güvenirlik çalışmaları yapıldığını söyledi. Dr. Öğretim Üyesi Aylin Tutgun Ünal, şu bilgileri verdi:“Buna göre veri seti ikiye bölünerek, 510 kişilik bölümüne açıklayıcı faktör analizi (AFA), 516 kişilik bölümüne ise doğrulayıcı faktör analizi uygulandı. Açıklayıcı faktör analizi sonucunda ölçeğin 7 boyuttan oluştuğu ortaya çıktı. Ölçeğin açıklayıcılığı %52 bulundu. Bu oran sosyal bilimlerde iyi seviyeyi göstermektedir. Boyutların doğrulanabilmesi için ortaya çıkan 7 boyuttan AMOS programında model oluşturuldu. Yapılan analizlerde uyum iyiliği sonuçları yeterli seviyeyi gösterdi. Boyutları kapsayan maddelerin içeriklerine isimlendirmeler yapıldı. Buna göre ölçek “Somut Anlam Becerileri”, “Ölüm İnancı”, “Doyum Erteleme Becerisi”, “Soyut Anlam Becerisi”, “İç Kontrol Becerisi”, “Orta ve Uzun Vadeli Planlama Becerisi”, “Ego İdeali Algısı” boyutlarında ölçüm yapabilmektedir.Ölçeğin toplamından alınan puanlar 3 seviyeyi göstermektedir. Buna göre, 28-65 arası “Az Seviye”, 66-102 arası “Orta Seviye”, 103-140 arası “Yüksek Seviye” olarak değerlendirilmektedir. Elde edilen sonuç yaşam amaçlarını yönetebilme becerisini 7 boyut kapsamında ortaya koymaktadır.Ölçeğin 1,2,4,26. Maddeleri somut anlam becerilerini, 5,6,7. Maddeleri ölüm inancını, 8,9,10,17. Maddeleri doyum erteleme becerisini, 11,19,20,22,23,28. Maddeleri soyut anlam becerilerini, 12,13,14,15. Maddeleri iç kontrol becerisini, 16,18,27. Maddeleri orta ve uzun vadeli planlama becerisini, 21,24,25. Maddeleri ego ideali algısını ölçmektedir.”7 Boyutlu Üsküdar Yaşam Amaçları Ölçeği- ÜSYAMÖlçekteki yaşam amaçlarına yönelik ifadelere katılımcılar “Hiç Katılmıyorum”, “Az Katılıyorum”, “Orta Katılıyorum”, “Çok Katılıyorum” ve “Tamamen Katılıyorum” olarak derecelendirilen katılım sıklığını belirtiyorlar (Hiç Katılmıyorum: 1 puan, Tamamen Katılıyorum: 5 Puan). 28 maddeye verilen puanlar toplandıktan sonra, alınan puan uygun aralığa göre değerlendiriliyor.3, 6, 7, 11, 16, 18, 22, 27. Maddeler dışındaki maddeler ters kodlanmalıdır.1.         Zengin olma hayali kurarım.2.         Ünlü olma hayali kurarım.3.         En büyük isteğim her şeyden önce sağlıklı olmaktır.4.         Makam sahibi olmak çok önemlidir.5.         Öldükten sonra nasıl bir insan olarak anılacağımı pek önemsemem.6.         Hayatımın sonlandıktan sonra mezar taşımda ne yazılacağı benim için önemlidir.7.         Ardımda iyi bir hikâye bırakmak için attığım adımlara dikkat ederim.8.         Geleceğe yatırım yapmak için sıkıntı çekmektense, bugünü iyi geçirmeyi tercih ederim.9.         Zorluklarla karşılaştığımda kendimi fazla zorlamam, konuyu değiştiririm.10.       Uğrunda zorluk çekeceğim hedeflerden kaçınırım.11.       “Bayrak”, “Vatan”, “Tanrı” kavramları benim için büyük önem taşır.12.       Daha büyük kazanç için beklemeyi sevmem, hemen sonuç almak benim için daha önemlidir.13.       Alışveriş tutkumu kontrol edemem.14.       Kolay âşık olurum.15.       Ders çalışırken veya bir iş yaparken sıkılınca hemen bırakırım.16.       Sevmediğim işleri yaparken orta ve uzun vadede bana kazandıracaklarını düşünüp devam edebilirim.17.       Maddi olarak daha fazla şeye sahip olabilmek için sıkıntıya girmeyi istemem.18.       İnsanlığa faydası olan bir kâşif, mucit ya da Nobel ödülü alan bir bilim insanı olmayı hayal ederim.19.       Benim için kendi ihtiyaçlarım, milli değerlerden daha önceliklidir.20.       Benim için kendi ihtiyaçlarım, dini konulardan daha önceliklidir.21.       Emek verdiğim bir konuda başarılı olmak, insani ilişkilerden daha önemlidir.22.       “Vatanını en çok seven görevini en iyi yapandır” sözüne inanırım.23.       Ölüm ve ölümden sonrasını düşünmemeyi tercih ederim.24.       Beğenilen ve özenilen biri olmayı, topluma faydalı biri olmaya tercih ederim.25.       Amaç daha başarılı ve mutlu olabilmekse, ailemi ihmal etmek beni çok üzmez.26.       Başkalarının benden överek söz etmesini çok önemserim.27.       Biraz risk alıp yeni ve farklı işler yapmayı severim.28.       Kendi mutluluğum ve isteklerim, diğer birçok konudan daha önemlidir.Değerlendirme:28-65 arası az seviye66-102 arası orta seviye 103-140 yüksek seviye

15 MAR 2021

Üsküdar Üniversitesi 56 Yeni Akademisyen Alacak!

Üsküdar Üniversitesi 2547 sayılı Kanun’un ilgili maddeleri, “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin yürürlükteki ilgili maddeleri ile “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” ve “Üsküdar Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Usul ve Esasları” hükümlerine göre öğretim elemanı alımı yapacak.Üsküdar Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, İletişim Fakültesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi’nin çeşitli bölümlerinde araştırma ve öğretim görevlisi olarak görevlendirilmek üzere 56 personel alımı yapılacak.Ayrıntı için: https://uskudar.edu.tr/tr/icerik/6473/13-03-2021-tarihli-ogretim-elemani-kadro-ilani

15 MAR 2021

Suriyeli Annelerin Gözünden Göçmenlik…

İstanbul Şehir Üniversitesi Sosyoloji Bölümü mezunu Havvanur Özdemir, yüksek lisansını Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi Medya ve Kültürel Çalışmalar Bölümünde, Prof. Dr. Nazife Güngör’ün öğrencisi olarak yaptı. Özdemir, Suriye krizinin başladığı Mart 2011’den itibaren memleketi Gaziantep’te bulunan kampları ziyaret ederek göç olgusunu kadınlar, özellikle de anneler üzerinden ele aldı. Araştırmasının ilk sonuçlarını 2017 yılında Üsküdar Üniversitesi tarafından düzenlenen Uluslararası Göç̧ ve Çocuklar Sempozyumu’nda sunan Özdemir’in bu çalışması Transnational Press London tarafından İngiltere’de yayımlanan kitapta yer aldı.Göç olgusuna Prag’dan bakışGöç olgusunu daha iyi anlamak ve farklı deneyimleri yerinde görmek için Erasmus ve stajını Prag’da bulunan Charles Üniversitesi’nin Coğrafi Göç̧ Merkezi’nde yapan Havvanur Özdemir, göç olgusunu farklı bir açıdan inceledi. 2018 yılında Finlandiya Göç̧ Enstitüsünde misafir araştırmacı olarak bulunan Özdemir, Ista Kadın Derneği’nin “İş Bilen Kadınlar Geliyor” konulu AB projesinde ise koordinatör olarak görev yaptı.  Çalışmalarını ABD’de sürdürüyorHavvanur Özdemir, Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi Medya ve Kültürel Çalışmalar Bölümündeki “Suriyeli Annelerin Gözünden Göç Olgusu ve Değişen Göç Söylemleri” başlıklı yüksek lisansı tezini 2020 yılının Eylül ayında tamamladı. 2011 yılından beri göç̧ olgusu, zorunlu göç̧, Suriyeli göçmen çocukların eğitimi, Suriyeli göçmen anneler, değişen göç söylemleri ve AB projeleri üzerine çalışan Havvanur Özdemir, Ekim 2020’den bu yana ise çalışmalarını Amerika’da sürdürüyor.“Kadın ve göçmen bu düzende ikincilleştirilmiş konumlardır”Göç ve göçmen konusuyla ilgili uzun süredir çalışmalarını sürdüren Havvanur Özdemir’in tez çalışması son olarak Lejand Yayınları tarafından kitap olarak yayınlandı. Raflardaki yerini alan kitaba takdim yazan Prof. Dr. Nazife Güngör göç ve kadın olgusuna şu cümlelerde dikkat çekiyor; “Kadın olmak ve göçmen olmak. Her ikisi de ne yazık ki insanlığın kendisi için kurmuş olduğu bu dünya düzeninde ikincilleştirilmiş konumlardır. İkincil konumdakiler için hayat her zaman zordur. Kadınlar erkek egemen düzenin bağımlı konumdaki kesimidir, göçmenler ise o an yaşamakta oldukları ülkenin vatandaşlarına göre ikincil konumdadırlar ve gerek kadınlar gerekse de göçmenler yaşadıkları yaşamın nesnesi konumundadırlar. İşte Suriyeli kadın göçmenler için trajedi bu noktada ikiye katlanmıştır. Hem kadın hem de göçmen olmak onlar için yaşamı gerçek anlamda bir trajediye dönüştürmüştür. Bu aynı zamanda dokunulması ve iyileştirilmesi gereken önemli bir toplumsal ve insani sorundur. Toplumsal ve insani sorunlara tümelden çok tikel düzeydeki dokunuşlarla dikkat çekmek ve çözüm önerileri geliştirmek daha gerçekçi ve geçerlidir. Havvanur Özdemir de Suriyeli sığınmacı/göçmen kadınlar üzerine yaptığı bu çalışmasıyla söz konusu toplumsal soruna somut bir dokunuşta bulunmayı ve bu alana dikkat çekmeyi amaçladı.”

12 MAR 2021

Üsküdar Üniversitesinden 23 Bin Öğrencisine ZOOM Lisansı!

Önemli yatırımlar ile sağlam teknolojik altyapı oluşturan Üsküdar Üniversitesi, Pandemi sürecinde öğrencilerine uzaktan, kesintisiz eğitim olanakları sunmak üzere “Fi-Jital Üniversite” kavramını hayata geçirmişti. Bu adımla birlikte öğrenciler üniversitenin hem fiziki hem de dijital eğitiminden en efektif şekilde yararlanıyor. Birçok dijital platform üzerinden gerçekleştirilen uzaktan eğitim ders ve uygulamalarıyla Üsküdar Üniversitesi öğrencileri, ALMS programı ile sanal sınıf uygulaması Perculus’a girerek senkron (canlı) şekilde online eğitim alabilirken şimdi Zoom ile iş birliğine gidildi. ALMS üzerinden Zoom’ a girerek senkron (canlı) eğitim yapılması ve yapılan derslerin kayıt ve yeniden izlenmesine yönelik entegrasyon çalışmaları ise ayrıca sürdürülüyor.İnteraktif Katılım Kolaylaştı Öğrencilerinin online derslerden daha fazla verim alabilmesi adına önemli bir adım daha atan üniversite, akademik kadroyla birlikte her bir öğrencisi için toplam 23 bin Zoom lisansı satın aldı. Öğrencilere daha kolay interaktif katılım imkânı sunan, etkileşim ve süre sınırının olmadığı STIX programı üzerinden, Yüksek Lisans derslerinin Zoom yazılımı aracılığı ile verilmesi testlerinden sonra, şimdi de alınan Zoom lisansları ile ALMS üzerinden Zoom yazılımı kullanılarak dersler yapılacak. Zoom derslerinde, tüm öğrenciler kişi sınırı olmaksızın kameralarını da açık tutabilecek. Mikrofon ile anında katılım sağlayabilecek. Böylece daha interaktif yapılacak derslerde öğrenme veriminin artması ve etkileşimin üst düzeye taşınması amaçlanıyor.Öğrenciler çok daha nitelikli eğitim alabilecek...ZOOM programından online toplantı ve konferanslardan da yararlanabilen akademisyenler ve öğrenciler aynı zamanda Üsküdar Üniversitesi Bilgi Teknolojileri Direktörlüğü’nün geliştirdiği STIX programı (stix.uskudar.edu.tr) ile birbirleriyle iletişim halinde olarak bilgi, belge ve ödev paylaşımını 7/24 sağlayabiliyorlar.

11 MAR 2021

Gazeteci Şaban Özdemir: “İletişim, Pandemide Parlayan Alanlardan Biri Oldu”

Online ortamda gerçekleşen seminerin moderatörlüğünü Pendik Kişisel Gelişim Kursu Müdür Yardımcısı Elif Gedikli üstlendi. Gazeteci Şaban Özdemir, “İletişime Dair Bir Kariyer ve Hayalin Var Mı?” başlıklı konuşmasında iletişim alanına dair önemli bilgiler paylaştı. İletişim alanının insanlık boyunca var olmaya devam edeceğini vurgulayan Özdemir; “İletişim, insanlığın başlangıcından bu yana var olan temel öğelerden biri. Derdimizi anlatabilmek için iletişim her zaman gerekli olmuştur. İnsanlık tarihi boyunca da var olmaya devam edecek.” Dedi.“İletişim, pandemide parlayan alanlardan biri oldu”İletişim Fakültesi bünyesinde Gazetecilik, Radyo TV ve Sinema, Halka İlişkiler ve Tanıtım, Reklamcılık, Görsel İletişim Tasarımı gibi bölümler bulunduğunu ifade eden Özdemir, bölümlerin üniversitelere göre farklılık gösterebileceğine değindi. Özdemir; “Derdimizi anlatabilmek için iletişim her zaman gerekli olmuştur. İletişim hayatın her alanında var, henüz yatağımızdan uyandığımız an itibariyle bir iletişim, etkileşime maruz kalıyoruz. Pandemide bizi dışarıya, hayata bağlayan tek şeyin iletişim olduğunu anladık. İletişim, pandemiyle birlikte parlayan, önemi anlaşılan alanlardan biri oldu.” Şeklinde konuştu.“Keyif aldığınız işi yaparsanız işsiz kalma korkunuz olmaz”İletişim Fakültelerinden mezun olanların her alanda aktif olarak çalıştığını ifade eden Özdemir; “Örneğin bir markanın tüm reklam çalışmalarında iletişimciler yer alıyor. Bir televizyon kanalında sadece canlı yayının aktarılmasında onlarca kişi görev alıyor, radyoda da durum aynı. Dijital platformlarda da iletişimciler aktif bir biçimde çalışıyor. Yani iletişimciler hayatın her aşamasında varlar. Bizim anlatacak çok şeyimiz olduğu için her yerde ve alanda çalışma imkânımız var. İletişim Fakültesinde okuyanlar için alan çeşitliliği oldukça fazla. Arkadaşlarımız sahaya girip birçok alanı deneyimledikten sonra uzmanlaşmak istedikleri alanlara karar veriyorlar. Öğrenciler ‘İş bulabilir miyim?’ sorusundan daha önce ‘Ben bu alanda mutlu olabilir miyim?’ sorusunu kendilerine sormalılar. Keyif aldıkları işi yaparlarsa işsiz kalacaklarını düşünmüyorum." Dedi.“Sevdiğiniz işi yaparsanız bir gün bile çalışmazsınız”Kişilerin mesleklerini severek yapmalarının önemine de değinen Özdemir; “Mesleğe ilk atıldığımda televizyonda çalışırken habere belediye otobüsle gidip gelirdim. Yani bu kolay bir iş değil. Zorlu süreçlerden geçtik ama bu güne kadar yaptığım iş bana bir gün bile ağır gelmedi. ‘Eğer sevdiğiniz işi yapıyorsanız bir gün bile çalışmazsınız’ der ünlü düşünür Konfüçyüs… Bu gerçekten böyle. İletişim Fakültesi düşünen arkadaşlara tavsiyem bu alandan mezun olan herkesle değil, bu alanda severek çalışanlarla görüşsünler. Ancak bu şekilde sağlıklı karar verebilirler.” Dedi.İletişim stratejisinde 4 Doğru…İletişim alanında yetenek elbette önemli ama çalışarak başarılamayacak hiçbir şey yok diyen Özdemir, “İletişim Fakültesi okuyan öğrenciler başarılı olmak için dört doğruyu senkron bir şekilde harekete geçirmeliler. Doğru içeriği, doğru zamanda, doğru mecrada, doğru kitleye aktarabilmek gerekiyor.” Dedi.“Hayaller insanların yakıtı gibidir”İletişim alanında yaptığınız işlere güvenmeniz ve her zaman arkasında durmanız gerekiyor ifadelerini kullanan Gazeteci Şaban Özdemir, “Başarısızlıkla sonuçlanan işler de olacaktır elbette ama onları birer basamak olarak görebiliriz. Çünkü her hata ders alındığı taktirde bizi güçlendirir. İletişim Fakültesi okuyacak olan öğrencilere metropolde olan iletişim fakültelerini tercih etmelerini de ayrıca öneriyorum. Çünkü büyük şehirlerde medya sektörünün olanakları çok daha fazla. İşin merkezi buralar. Ve iletişim fakültelerinin öğrencilere sunduğu uygulama olanakları da göz önünde bulundurulmalı. Fakültenin mutlaka uygulama olanağı sunduğu bir televizyonu, radyosu, haber ajansı, gazetesi, dergisi olmalı. Ve son olarak şunu söylemek isterim. ‘Hayaller insanların yakıtı gibidir eğer hayaller biterse insanların umutları da biter, yaşamları da.” Dedi.

08 MAR 2021

Ekslibris Önemli Bir İletişim Aracı!

Programın moderatörlüğünü Çizgi Film ve Animasyon Bölüm Başkanı Prof. Dr. Hasip Pektaş yaptı.“Geleneklerin dışına çıkmamayı tercih ediyorlar”İlk ekslibrisini hocasının zoruyla, yüksek baskı tekniğiyle yaptığını dile getiren Prof. Dr. Baeyenes: “Soyut bir ağaç gravür yaparak katıldığım bir toplantıda kimse benim tarzıma ilgi göstermedi. Genç bir sanatçı için oldukça sinir bozucu bir durumdu. Birkaç yıl sonraki deneyimlerimde yine aynı sonuçları verdi. Deneyimlerimden yeni olanın her zaman halkı korkuttuğu sonucunu çıkarttım. Geleneksel tekniklere bağlı kalındığı çok açıktı. Bu yüzden genç ekslibris sanatçılarının aynı olumsuzlukları yaşamaması için onlara ön ayak olmaya çalışıyorum.” Dedi.“Ekslibris kelimesi Latin alfabesi dışında evrenseldir”Ekslibrisin ne olduğunu anlatan Baeyenes: “Kitabın sahibini belirtmek için kitabın ilk sayfasına ekslibris yapıştırıyoruz. Ekslibris yapmak için grafik tekniği kullanıyoruz. Bu nedenle ekslibrise küçük grafik veya mini baskı resim diyoruz. Çoğunlukla bir ekslibris üzerinde ekslibris kelimesini, kitabın sahibinin adını veya baş harfleriyle beraber ‘kütüphanesinden’ anlamına gelen bir ifade kullanıyoruz. Ekslibris kelimesi, Latin alfabesinin kullanmadığı ülkelerde bir evrenseldir.” İfadelerini kullandı.“En sevgi dolu şey kitaptır”Prof. Dr. Baeyenes, “Ekslibris tasarlama ve yaratma görevi güzel ve ilginç bir dürtüdür.” diyerek ekslibriste metin ve resmin uyumlu bir kompozisyona oluşturulması gerektiğini vurguladı. Sanatçının sadece kitap sahibinin özelliklerine değil, ekslibris tasarımının sanatsal düzeyine de dikkat etmesi gerektiğini söyleyen Baeyenes; “Dünyadaki en sevgi dolu basılı şey kitaptır. Kitap her zaman sahibiyle iyi ilişkisi olduğu için hayatta kalır.” Şeklinde konuştu.“Önünüze çıkan rüzgâra sırtınızı dönmeyin”Her zaman yeni yolların keşfedilebileceğine ve tüm olasılıkların araştırılması gerektiğine değinen Baeyenes; “Genç sanatçı ve tasarımcılar, aramaya hazır olmak koşuluyla tasarım dünyasında kendi yerlerini bulabilirler. Koleksiyoncular yollarına çıkan yeni rüzgârlara lütfen sırtlarını dönmesinler.” Dedi.

25 ŞUB 2021

Belgeselci Hasan Özgen'e Onur Ödülü

20-21 Şubat 2021 tarihlerinde gerçekleştirilen Uluslararası Kültür Sanat Belgeselleri Film Festivali’nde festival komitesi, “Türkiye’de özgün belgesel sinema dilinin oluşmasına, Anadolu kültür ve sanatının belgesel sinema aracılığıyla hafızalara yerleşmesine ve filmleriyle geçmişten geleceğe aracılık etmesi nedeniyle” öğretim görevlimiz Belgesel Sinemacı-Yazar Hasan Özgen’i “Belgesel Ustası Onur Ödülü” ödülüne layık gördü.Hasan Özgen 1968 yılında Hava Harp Okulu’ndan mezun oldu. 1974-1982 yılları arasında TRT Haver Merkezi’nde çalıştı. 1983 yılında Suha ARIN ile birlikte MTV A.Ş.’nin kuruluşuna katıldı. 1987’de kendi ajansını kurdu. Halen Nöbetçi Ajans Filmtel Reklamcılık Film Yapım Yönetim şirketinin kurucu ortağı ve yöneticisidir. TRT ile başlayan tv-sinema deneyimi ağırlıklı olarak belgesel filmlerin üretimine katılarak gelişti. Kameraman, görüntü yönetmeni, senarist ve yönetmen olarak çalıştı. Çalıştığı filmler pek çok ulusal ve uluslararası yarışmalarda ödül aldı. Şubat 2011-2013 yıllarında BSB Sinema Eserleri Meslek Birliği’nin Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürüttü. 2013 yılında TRT Onur Ödülü’nün sahibi oldu.

16 ŞUB 2021

TRT Yayın Denetleme ve Koordinasyon Kurulu Başkanı Adem Özkan Üsküdar’da…

Alanında önemli isimleri kadrosuna katan Üsküdar Üniversitesi akademik kadrosunu sahadan isimlerle güçlendiriyor. Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesine Medya, Din ve İletişim dersini TRT Yayın Denetleme ve Koordinasyon Kurulu Başkanı Adem Özkan veriyor.“Dünyaya Doğan Güneş: Prof. Dr. Fuat Sezgin’le İslâm Bilim Tarihi” Belgeseli, TRT 1 Ramazan Sevinci, Sahur Zamanı, Düşünce İklimi, gibi birçok programa imza atan Özkan, Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesinde öğrencilere ders veriyor.Adem Özkan Kimdir?Adem Özkan, Kırıkkale’de doğdu. Kırıkkale Lisesini bitirdi. 1987’de Marmara Üniversitesi-İlâhiyat Fakültesinden mezun oldu ve İzmir’de öğretmenliğe başladı. Yedek subay olarak askerliğini yaptı. Devlet Memurları Yabancı Diller Eğitim Merkezini bitirdi ve aynı yıl TRT Ankara Televizyonu-Din ve Ahlâk Programlarında Program-Haber Uzmanı olarak çalışmaya başladı. Eğitim-Kültür Programları, TRT GAP Yayınları ve Belgesel Programlarda Yapımcılık-Yönetmenlik, Sunuculuk ve Metin Yazarlığı yaptı. 1997’de MGK Kamu Diplomasisi programını tamamladı. 2004-2012’de TRT Din ve Ahlâk Programları Müdürü olarak çalıştı. Burada birçok programın Genel Koordinatörlüğünü yaptı. Halen TRT Yayın Denetleme ve Koordinasyon Kurulu Başkanı olarak çalışmaktadır.“Bilim Tarihinde Ezberbozan: Prof. Dr. Fuat Sezgin’le Birlikte-2019” adlı Üsküdar Belediyesi tarafından yayınlanmış bir kitabı bulunmaktadır.Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesinde “Medya, Din ve İletişim” Dersi vermektedir.Arapça ve İngilizce bilen Âdem Özkan evli ve üç çocuk babasıdır.

12 ŞUB 2021

Öğrenciler pandemide uzaktan eğitim uygulamalarından memnun…

Üsküdar Üniversitesi’nde 2020-2021 güz döneminde öğrencilerin memnuniyet düzeyleri ölçüldü. 17 bin 684 öğrencinin katılımıyla gerçekleştirilen çalışmada pandemi sürecinde uzaktan eğitim ve teknolojik altyapıya ilişkin görüşler değerlendirildi. Çalışmaya göre aşağıdaki sonuçlar ortaya çıktı:Sosyal medya uygulamalarından %81 memnuniyet“Sosyal medya, mobil uygulama, TV gibi iletişim kanalları aktif olarak kullanımı ve bilgilendirme faaliyetleri yeterlidir” önermesine katılımcılardan %81 oranındaki 12 bin 365 katılımcı olumlu görüş bildirdi.Dijital ulaşılabilirlik memnuniyeti %78“Çağrı merkezi, ondestek, whatsapp hattı gibi iletişim kanalları kolay ulaşılabilir ve yeterlidir” önermesine 14 bin 800 katılımcıdan %78 oranındaki 11 bin 608 kişi olumlu cevap vererek katıldığını belirtti.  Uzaktan eğitim uygulamalarında %79 memnuniyet“LMS, ZOOM, ÜÜTV vb. senkron eğitimler kolay ulaşılabilir ve yeterlidir” şeklindeki değerlendirmeye 15 bin 998 katılımcıdan %79 oranındaki 12 bin 571 kişi olumlu cevap vererek katıldığını söyledi.  STIX programından %87 memnun kaldıUzaktan eğitim sisteminin bir parçası olan STIX dosya paylaşım uygulamasına ilişkin olarak da öğrencilere memnuniyet durumları soruldu. “STIX dosya paylaşım sistemi kolay ulaşılabilir ve yeterlidir” değerlendirmesine 16 bin 109 katılımcıdan %87 oranındaki 14 bin 42 kişi olumlu görüş bildirdi.  Uzaktan eğitim teknolojilerinden memnuniyet de yüksek“Uzaktan eğitim teknolojilerinin kullanımından genel olarak memnunum” önermesine ise 15 bin 907 katılımcıdan %73’ü (11 bin 612 kişi) olumlu bulup katıldığını ifade etti.  İdari hizmetlerde memnuniyet %81 oranında“İdari hizmetler (ders kayıt, belge alma, askerlik işlemleri vb.) yeterlidir” şeklindeki değerlendirmeye 13 bin 999 kişiden %81 oranındaki 11 bin 316 kişi olumlu yanıt verdi.  Danışman hoca memnuniyeti %83“Danışman hocam bana gerekli zamanı ayırmakta ve yeterli şekilde benimle görüşmektedir” önermesine 14 bin 570 katılımcıdan %83 oranında 12 bin 151 kişi olumlu bulup katıldığını söyledi.  Online mecralardaki etkinlikler %70 oranında yeterli bulundu“Online mecralarda yapılan sanatsal, kültürel ve bilimsel etkinlikler tatmin edici ve yeterlidir” önermesine 13 bin 913 katılımcıdan %70’i yani 9 bin 691 kişi olumlu görüş bildirdi.  Kütüphane kaynak yeterliliği memnuniyeti %79“Kütüphane gerek duyduğum her türlü kaynak açısından yeterlidir” önermesine 11 bin 702 kişiden %79 oranındaki 9 bin 258 kişi olumlu görüşlerini iletti.   Öğrenciler rehberlik ve psikolojik danışmanlık hizmetlerinden memnun“Rehberlik ve psikolojik danışmanlık hizmetleri ulaşılabilir ve yeterlidir” şeklindeki değerlendiremeye 11 bin 296 katılımcıdan %78’i yani 8 bin 804 katılımcı olumlu yanıt verdi.  %74’ü aldığı eğitimin beklentilerini karşıladığını söylüyor “Üniversitede aldığım eğitim beklentilerimi karşılamaktadır” değerlendirmesinin de sorulduğu çalışmada 15 bin 330 katılımcıdan %74’ü yani 11 bin 297 öğrenci, aldığı eğitimin beklentilerini karşıladığını ifade etti.

15 OCA 2021

Prof. Dr. Hasip Pektaş TED İstanbul Koleji Öğrencileri ile Buluştu

“Bu sanatın ülkemizde koleksiyonculuğu yaygın değil”65 kişinin takip ettiği programda Pektaş, Türkiye’de ekslibrisin durumu ve sanat eğitimi hakkında bilgiler verdi. Türkiye’de ekslibrisin Batıdan alınan kitaplarla tanındığını belirten Pektaş, “Osmanlı geleneğinde mühür var. Mühür Ekslibris değil ama mülkiyet işareti. 2000’li yıllardan bu yana sanat eğitimi verilen okullarda Ekslibris eğitimi veriliyor. Bu sanatın ülkemizde koleksiyonculuğu yaygın değil” şeklinde konuştu.

12 OCA 2021

Pandemi, Yeni Nesil Alışveriş Platformlarına Talebi Artırdı

Hayatımıza son birkaç yıldır dâhil olan yen nesil uygulamalar alışverişte de önemli ölçüde yer kaplamaya başladı. Yeni nesil alışveriş platformları olarak ifade edilen bu uygulamalar, temelde akıllı cihazlar üzerinden market alışverişi yapabilmemizi sağlayan, siparişleri belirli saatler içerisinde tüketicilere ulaştıran mobil uygulamalardır. ‘İstegelsin’, ‘Banabi’, ‘Getir’, ‘Migros Hemen’ uygulamalardan bazıları. Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi Reklamcılık Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Cihan Becan, Nöropazarlama Anabilim Dalı Programından Gökçe Tamer ile birlikte 2020 yılının Kasım-Aralık dönemine yönelik gerçekleştirdikleri araştırmalarında, tüketicilerin pandemi dönemi öncesi ve pandemi dönemi alışveriş alışkanlıklarını ve çevrimiçi uygulamaların kullanımını incelediler.Dr. Öğr. Üyesi Becan yapılan araştırmayla ilgili; “Çevrimiçi ortamda 25 Kasım – 15 Aralık 2020 tarihlerinde gerçekleştirilen ankete katılan tüketiciler, salgın öncesine ve salgın dönemine ait hazırlanan motivasyonları ölçen soruları yanıtladı. Yüksek güvenilirlik düzeyine sahip ankete, % 73’ü kadın, % 47’sinin 25 – 34 yaş grubu aralığında olan, % 51’inin ise çalışanların oluşturduğu toplam 487 kişi katıldı. Ortaya çıkarılan motivasyon faktörlerinin ortalamaları doğrultusunda, bağımlı-örneklem ikili testlerden alınan sonuçlara göre, tüketicilerin pandemi döneminde, önceki döneme göre yeni nesil alışveriş platformlarında alışveriş eylemine geçme oranının % 18 oranında arttığı tespit edilmiştir. Daha önce yeni nesil alışveriş platformlarıyla ilgili farkındalık sahibi olup seyrek kullanan tüketici grubunun, artık daha sık ve yoğun bir şekilde alışveriş yapmaya başladığını gözlemliyoruz. Tüketicilerin yeni nesil alışveriş platformlarında alışveriş yapma motivasyon faktörleri çerçevesinde, pandemi dönemi öncesi ve pandemi dönemi arasında anlamlı bir fark ortaya çıkmıştır.” şeklinde konuştu.“Tüketiciler yeni nesil alışveriş platformlarını daha güvenli buluyor”Dr. Öğr. Üyesi Becan, “Tüketicilere yöneltilen ölçek soruları için yapılan faktör analizi sonuçlarına göre ‘algılanan risk’in, en yüksek güvenilirlik katsayısına sahip faktörün olduğunu tespit ettik. Araştırmaya katılanlar tarafından yeni nesil alışveriş platformlarını kullanarak ürünlerin sağlıklı bir şekilde temin ettikleri, kendilerini sağlık açısından daha güvende hissettiği, yeni nesil alışveriş platformlarında alışveriş yapmanın daha akıllıca olduğu yönündeki görüşleri, ölçekteki en yüksek ortalamaya sahip olduğu gözlemlenmiştir. Yeni nesil alışveriş platformlarından yararlanılması sayesinde insan kalabalığından kurtulmasına olanak sağlaması yine katılımcılar tarafından ağırlıklı bir şekilde dile getirilmektedir.” dedi."Dijital ortamda kalma süresi yeni nesil alışverişi artırıyor"Dr. Öğr. Üyesi Becan sözlerine ekleyerek “Katılımcıların yeni nesil alışveriş platformlarına yönelik motivasyonlarının, dijital ortama bağlanma sürelerine göre istatiksel olarak anlamlı düzeyde farklılaştığını gördük. Farklılaşmanın hangi bağlanma süresi arasında olduğunu belirlemeye yönelik yürütülen Post hoc testlerinden Tukey testi ile ikili karşılaştırmalar sonucunda, dijital ortama günlük ortalama 3 saatten fazla bağlanan katılımcıların, yeni nesil alışveriş platformlarına yönelik ilgisi ve motivasyonlarının, daha az bağlanma sürelerine göre arttığını söyleyebiliriz.” dedi. Dr. Becan ayrıca yeni nesil alışveriş platformlarında alışveriş yapma sıklığının artmasıyla, insanların bu uygulamalar üzerinden alışveriş yapma isteklerinin daha da arttığını belirtmektedir.“Tüketiciler gelecekte de yeni nesil alışverişi tercih edecek”Araştırma sonuçlarının tüketicilerin gelecekte de yeni nesil alışveriş uygulamalarını yoğun olarak kullanmaya devem edeceğini gösterdiğini belirten Dr. Becan, özellikle kıyafet, gıda ve elektronik ürünlerin çevrim içi ortamda satın alınma eğiliminde olduğunu belirtti. Dr. Becan, araştırma sonuçlarının tüketicilerin gelecekte fiziksel ortamda alışveriş imkânlarının olması durumunda da çevrim içi alternatifleri kullanmaya devam edeceğini gösterdiğini ifade etti.

11 OCA 2021

Erdoğan Aktaş: “Gazetecilik ölmeyecek, boyut atlayacak”

 “Sıralama her şeyi anlatıyor”Türkiye’de adalet ve gazetecilikten bahseden Erdoğan Aktaş; “Aslında hem çok genel hem de çok ciddi şeyler konuşulabilir. Çünkü Türkiye hâlihazırda bütün dünyadaki basın özgürlüğü sıralamasında sondan üçüncü sırada. Bu sıralama hemen hemen her şeyi anlatıyor. Türkiye ekonomik olarak çok ciddi sıkıntılar çekti. Medya sisteminde çalışan insanlar da bundan etkilendi. Örneğin Olay TV açıldı ve kapanmak zorunda kaldı. Bunun haricinde son on yıla FETÖ denen örgüt damgasını vurdu ve çok fazla gazeteci arkadaş sıkıntılar çekti. Çok sorunlu bir on yılı geride bıraktık.” Şeklinde konuştu.“Gazetecilik ölmeyecek, boyut atlayacak”Teknolojik gelişmeler ile birlikte yaşadığımız pandemi sürecinin tarihe dijital darbe olarak geçeceğini belirten Aktaş; “Hem teknolojik gelişmeler hem dünyanın dönüşümü ve yaşadığımız bu pandemi süreci tarihe dijital darbe olarak geçecek. İnsanlar zorunlu olarak dijitalleşiyor. Ama gazetecilik ve habercilik asla ölmeyecek, sadece boyut atlayacak. Bu dönemde kâğıt baskı gazetecilikte sıkıntı var. Bu koşullar altında kâğıt baskı gazete geriye doğru gitti. Özellikle televizyonda ciddi değişiklik ve çeşitlenmeler var. Tüketici ve üretici alışkanlığı değişiyor. İçerik üreticilerinin izleyici kitleyi gözlemleyerek hareket etmesi gerekir.” İfadelerini kullandı.“Para kazanalım ama önce ahlaklı olalım”Medya patronlarının finans, banka, inşaat, turizm gibi pek çok sektörde var olmalarının Türk medyasının en büyük sıkıntısı olduğunu ifade eden Aktaş; “Bu durum çok yanlış. Eskiden patronlar sadece medya ile ilgileniyorlardı. Patronların medyadan kazandığını medyaya yatırması gerekir. Şimdi öyle değil. Bizim böyle patronlara ihtiyacımız var. Sadece medya sektörü için değil, genelde ülkemizde bir Danimarkalı, Norveçli ya da İsveçli kadar ahlaklı olmak zorundayız. Para kazanmak istiyorsak çalışalım, ama önce ahlaklı olalım.” Dedi.“Kendini geliştiren arkadaşlar fark yaratacaktır”Gazeteciliğin sadece İletişim Fakültesi mezunlarının yaptığı bir iş olmadığını dile getiren Aktaş; “Bir yönetici olarak siyaset, tarih, felsefe, hukuk okuyanları tercih etmeye çalışıyorum. Bu İletişim Fakültelerini arka planda bırakmak anlamına gelmiyor. İnsanların kendisini geliştirmesi gerekiyor. Muhabir haber veren kişidir. Dolayısıyla okuyan, kendisini geliştiren, gündemi takip eden arkadaşlar muhabirlikte, gazetecilikte fark yaratacaktır.” İfadelerini kullandı.Haber: Betül Yiğit

31 ARA 2020

Mehmet Gözetlik: “Tipografinin Süper Kahramanları ve Düşmanları var”

“Tipografinin süper kahramanları ve düşmanları var”Tipografi öğrenmede en önemli unsurlardan birsinin de dil olduğunu vurgulayan Gözetlik; “Tipografi öğrenmek istiyorsanız mutlaka dil öğrenmeniz gerekiyor. Tipografinin de süper kahramanları ve düşmanları var. En basit tanımıyla tipografi yetenekleri olan, insanüstü tipografik güçlerle donatılmış kişi tipografik süper kahramandır. Bu süper kahramanlar kendilerinin tipografi dünyasındaki düşmanlarla savaşa alıyor. Tipografi dünyasındaki düşmanlar ise olağan şüpheliler. İnperkt, papirus gereğinden fazla kullanılan font, yazı karakterleri, yazı yüzleri bunların en belalılarından biri papirus ve papirus watch diye bir program.” İfadelerini kullandı.“Bazen yürümeyi öğrenmeden koşmanız gerekir”Konuşmasının devamında tipografik süper kahramana dönüşmek için yapılması gerekenlere değinen Gözetlik; “Doğuştan tipografik bilgilere sahip değilseniz kendinizi bu anlamda geliştirmeniz gerekiyor. Özellikle yüz yıllara dayanan tipografik bilgiye hâkim olmanız ve aynı zamanda yazı karakteri tasarımında hâkimiyet kazanmanız gerekiyor. Fark edilebilir bir bilgiye de sahip olmanız gerekiyor ki öne çıkabilesiniz. Bazen yürümeyi öğrenmeden koşmanız gerekir. Böylelikle tipografi konusunda bir süper kahramana dönüşebilirsiniz.” Şeklinde konuştu.“Ben öğrenmeyi öğretmeye çalışıyorum”Gözetlek, sözlerinin devamında şunları söyledi: “Ben derslerimde de eğitimlerimde de öğretmekten ziyade öğrenmeyi öğretmeye çalışıyorum. Size direkt bilgi vermektense bilgilerinizi nasıl geliştirirsiniz, nerelerden, hangi kanallardan öğrenebilirsiniz? Onu öğretmeye çalışacağım. Bizim en güçlü kaynağımız Google. Eğer tipografik kitaplarda ararsanız Desingers&Books listesine ulaşabilirsiniz. Eğer tipografi konusunda yeteneklerinizi arttırmak istiyorsanız internetle kısıtlı kalmayın. Çeşitli kitap listelerini araştırın. Günümüzde evimizden, oturulduğumuz yerden erişebileceğimiz çok bilgi var fakat kitaplar çok daha derin bilgilere sahiptir.” Dedi.

30 ARA 2020

Gazeteci Nazan Öçalır: “80’li yıllarda gazetecilik yapmak çok zordu”

“Haberciliğe dair teknikleri bilmek çok önemli”Haber yazma tekniklerini bilen bir gazeteci için haberi hızlı bir şekilde yazmak ve aktarmanın çok kolay olduğuna değinen Öçal; “Haberi yazmak ve aktarmak çok kolay ama haber yazma tekniklerini bilmeyen bir insan için bir cümleyi kurmak bile çok zaman alabilir. Bu yüzden haberciliğe dair teknikleri bilmek çok önemli. Şimdilerde televizyon haberciliği söz konusu.  Dolayısıyla anında aktarım yapılması gerekiyor. Tüm bunları yanı sıra Türkçe’nin güzel konuşulması ve cümlelerin anlamlı kurulması da gerekiyor. Özellikle televizyon haberciliği için okullarımızda öğrendiğimiz haber yazım teknikleri gibi pek çok tekniğin büyük katkısı oluyor.” Dedi.“80’li yıllarda gazetecilik yapmak çok zordu”Seksenli yıllardaki gazetecilik öğreniminden bahseden Öçalır, “Bugüne kadar öyle çok değişiklik yaşadık ki o değişiklik içerisinde bizler orta yaş olmamıza rağmen birdenbire tarih olduk. Bu hızlı değişime ayak uyduranlar ancak varlıklarını sürdürebilecekler, sizler çok şanslısınız bilgisayar çağının öğrencilerisiniz. Şu an gençlerin kullandığı teknolojik araç gereçlerin hiçbiri 80’li yıllarda yoktu. Ve gazetecilik yapmak çok zordu. Bir araştırma için saatlerce kütüphaneden çıkamazdık. Şimdilerde ise tek bir tıkla her bilgiye ulaşılabiliyor. Bu yüzden gençler şu an çok şanslı.” Şeklinde konuştu.“O zamanlar imkânlar oldukça kısıtlıydı”80’li yıllarda iletişim bölümlerinde imkânların çok sınırlı olduğundan bahseden Nazan Öçalır, “Okullardaki alet edevatlar bozulmasın diye genelde öğrencilerle buluşturulmuyordu, o yıllarda gazetecilik dersleri için bölümleme yoktu. Biz orada birtakım dersler alıyorduk ve her şeyden bir şey biliyorduk. Ama ekonomi muhabirliği, kültür sanat muhabirliği gibi uzmanlaşma dersi görmüyorduk. Şu an siz derslerinize hangi bölüme yöneleceğinize göre karar veriyorsunuz, o yıllarda bizim böyle bir şansımız yoktu. O zamanlar imkânlar çok kısıtlıydı.” İfadelerini kullandı.“Gençlerin bu meslekte cesur ve istekli olması şart” Öğrencilik yıllarındaki staj döneminden de bahseden Nazan Öçalır; “Bizim zamanımızda alaylı gazeteciler vardı ve bu kişiler gazetelerin en üst seviyelerini kapmış kişilerdi.  Gazetecilik öyle bir meslek ki yeni gelenlere yol açmak gibi bir şey söz konusu bile değil. Bu meslek ölene kadar sizinle devam ediyor ve yaşam biçimi haline geliyor. Bu yüzden gazetedeki yerler boşalmıyor, gençlere fırsat tanınmıyor. Çekilen en büyük sıkıntı bu oluyor.  Benim staj yaptığım kurumlarda insanlar o kadar yoğun çalışıyordu ki kimse beni görmüyordu. Uzun süre bekledikten sonra cesaretimi göstererek burada ben de varım demeye başladım. Gençlerin cesur, istekli ve arzulu olmaları gerekiyor.” Dedi.

29 ARA 2020

“Tasarım Sohbetleri: Hesaplamalı Sanat ve Tasarım” Konuşuldu

“Sanal, kafa içinde de olabiliyor.”Bilgisayarın içindeki sanal şey ile kafamızın içerisinde olan sanal şeylerin farklı ama ikisinin de sanal olduklarına değinen Memo Akten; “Ben bilgisayar programlamaya on yaşında başladım. Yani neredeyse ilk lisanım diyebilirim. Orada fizik kurallarına bağlı değilim. Yer çekiminin yan olmasını istiyorsam yan yaparım. Tabi başka kısıtlamalar var. Mesela hafıza sorunu olması gibi. Bu ikinci cümle grubunun onu doğanın ehilleştirmesi onu ben aslında genel olarak teknoloji için kullanıyorum. Biz bir şey icat ettiğimizde icat kelimesi bile aslında biraz yetersiz. İcat ettiğimiz şey doğanın ehilleştirilmesini sağlayan bir mekanizma. Simülasyon kelimesini, burada uygun görmüyorum. Şöyle benim için simülasyon var olan bir şeyin benzerini yaratmaya çalışmadır ve biz bunu çok fazla yapıyoruz. Şu anda bu bir simülasyondur. Yani biz burada sanki yüz yüze konuşuyormuşuz hissi vermeye çalışıyoruz ama bu dijital evrende simülasyon olmayan şeylerde yapılıyor. Yani fiziksel dünyada alışılagelmemiş çok farklı hatta doksan derece farklı yönlere de gidebiliyoruz. Artık buna simülasyon denmesini tartışmak istemiyorum. Sanal, kafa içinde de olabiliyor. Ben hayal ettiğim zaman kafamın içinde olan şey de sanaldır. Dolayısıyla bilgisayar içindeki sanal şey ile benim kafamın içerisinde olan sanal şey farklıdır ama ikisi de sanaldır.” Şeklinde konuştu.“Günümüzde hiçbir eser bir araç kadar etkili olamıyor”Biz halk olarak bir tarih yazdığımız zaman o başka bir tarih olacaktır. O yüzden bu kavramlarda buna göre değişir diyen Bager Akbay de; “Bir yerde büyük iş olması için diktatörlük olması lazım. Diktatörlük yoksa büyük iş pek olmaz. Dağılımı daha düzgün olur yani Mona Lisa abartılmış bir iştir. Yani atfedilen değerle eserin değeri arasında bir alaka yok. Onu söylüyorum, eser kötü demiyorum. Birileri tarih yazıyor oradan oluyor. Çalınmasa muhtemelen depoda durmaya devam edecek eserlerden biriydi Mona Lisa. Nedir en yakını diye bakarsam ben mesela Tik tok’ u ve instagramı derim. Aleti koyarım. Çünkü günümüzde hiçbir eser bir araç kadar etkili olamıyor. Yeni medya dünyada sanat demek ama Türkiye’de iletişim demek. İletişim, sosyal medya demek. Yeni, teknoloji, yakın gibi kelimeler zaten süper anlamsız. Yani konulabilir ve o isim oturursa da oturur o ayrı ama bir şey ifade etmiyor. Bunlar kötü isimlendirmeler yani tarih tekrar yazılır ve isimleri daha doğru konur. Bu zaten yapılmıştır ve elbet yapılacaktır. Tarih düzenli olarak zaten tekrar yazılan bir şeydir.  Tarihe yaklaşımımız artık sürekli değişiyor. Veri var. Veri veridir ama tarihin özetlenmesi de bir modellemedir. O da aslında ne işe yarar? Tarih niye özetlenir? Geleceğimizi ön görebilelim diye özetlenir. Bizim için odur ama bir devlet otorite için tarih neden yazılır? Geleceği hükmetmek için yazılır. Dolayısıyla biz halk olarak bir tarih yazdığımız zaman o başka bir tarih olacaktır. O yüzden bu kavramlarda buna göre değişir.” İfadelerini kullandı.“Bir yanılsama olarak görüyoruz çünkü bize öyle yansıyor”Yanılsama bir dünyanın içinde olduğumuzu belirten Esra Özkan ise “Dil dediğimiz konu hakikaten neyi anlıyoruz veya neyi görüyoruz buna bağlı. Her şeyden önce iki kere ikinin dört ettiğini düşündüğümüz bir dünyanın içindeyiz ama doğada dört rakamını görmüyoruz. Ya da dördü biz söylüyoruz. Güneşin battığını görüyoruz ya da doğduğunu görüyoruz ama onu da bir yanılsama olarak görüyoruz çünkü bize öyle yansıyor. Her şeyi hesaplayarak ya da düşünerek yaptığımız bir dünyadayız. Yani mesela Mars’a gidiyoruz. Nasıl gidiyoruz? Neyle gidiyoruz? Yanılsama bir dünyanın içindeyiz ve bunun üzerinden bir şeyleri hesaplayarak matematik, istatistik ve birtakım şeyler var ve bunlarla devam ediyoruz. Aynı şekilde dilde öyledir. Bu değildir denilen noktada mesela pipoya pipo değil de çatal deselerdi biz ona şu anda çatal diyecektik. Dilin hakikaten farklı şekilde anlamları var ama dilden önce insan zihnine geldiğimizde yani muhakeme yapmaya geldiğimizde konu izlenim ve fikir olarak ikiye ayrılıyor. İzlenimler algıları oluşturuyor buna bağlı deneyimler var. Renkler var, yansımalar var. Aklımızda oluşan semboller var. Aslında tüm bu hikâye zorunlu olduğumuz yargılara dönüşüyor. Benim için hesaplamada böyledir. Yani bir zorunlu olarak öğrettiklerimiz ve öğrenen, bize bir çıktı sunan tıpkı bir insan gibi, bizim gibi çevreden aldığımız ve öğrendiğimiz şeyler. Bir yandan da kimsenin etkisi olmadan kendimizden gelen düşünceler.”  Dedi.  

28 ARA 2020

Dr. Cihan Becan: Instagram'ın tüketimi tetikleyen bir yapısı var

İstanbul Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi RGB ekranında yayımlanan HaberVesaire Soruyor programında sosyal medya etkileşim istatistiklerinde uzun süredir lider konumda olan Instagram'ın karakteri konuşuldu. Programda, 'Diğer mecralarda olmayıp Instagram’da olan şey ne?', 'Instagram neden tüketime özendiriyor?', 'Influencer marketing (etkileyici pazarlama) doğru kullanılıyor mu?' gibi Instagram'a ilişkin sorulara yanıt arandı. HaberVesaire muhabirleri Tuğçe Ecem Sağır ve Duygu Çağlayan tarafından yöneltilen sorular, dijital pazarlama ajansı 4129GREY’in yöneticisi Kayhan Dural ve Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi Reklamcılık Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Cihan Becan tarafından yanıtlandı.Dr. Öğr. Üyesi Cihan Becan: “Bu gösterişçi tüketimin nasıl cereyan ettiğini görmek istedik”HaberVesaire muhabiri Duygu Çağlayan, Dr. Öğr. Üyesi Cihan Becan’a, "2019 tarihli bir makalenizde sosyal medyadaki tüketici davranışlarını incelediniz. Bu araştırma içinde onlarca sosyal medya uygulaması arasından Instagram’ı seçtiniz. Neden Instagram’ı seçtiniz?” sorusunu yöneltti. Cihan Becan soruyu, “Herhalde gösterişçi tüketici bağlamında sorduğunuzu düşünüyorum. Bu çalışmayı İranlı, yüksek lisans yapan bir öğrencim ile yapmıştık. Türkiye’de Instagram kullanımının belli bir düzeyde olduğunu söyleyebiliriz ama acaba İran’da bu nasıl diye düşündüm ve bunu ortaya koymaya çalıştık. İran’da belli bir sınırda kullanıldığını tahmin ediyordum. Öğrencim de bu anlamda net bir bilgi vermeye çalıştı. Ben biraz zorlanacağımızı düşünüyordum fakat yanılmıyorsam 250-280 civarı kişiden oluşan bir denek grubuna ulaştık. Araştırma ile bu gösterişçi tüketimin nasıl cereyan ettiğini görmek istedik. Özellikle İran tarzı devletlerin sosyal medya uygulamalarında kısıtlama var. Öğrencim ülkede daha çok Telegram kullanıldığı bilgisini önceden vermişti. Çalışmamız sonucunda da Telegram'ın daha ağırlıklı kullanıldığını görmüş olduk” şeklinde yanıtladı. Dr. Becan, çalışmada neden Instagram’ı ele aldıklarını ise şöyle açıkladı: “Instagram'ı ele aldık çünkü tüketim odaklı faaliyetin sadece bir ürün satın almadan ibaret olmadığını da ortaya koyarak, Twitter'a ve Facebook’a nazaran insanların daha çok alışveriş niyetlerinin, anlık satın alma davranışlarının ağırlıklı fotoğraf ve görsel uygulamalarının Instagram tabanlı çok daha rahat hareket edebileceğini ve bunun tüketim açısından insanları nasıl etkileyebileceğini biraz daha görmeye çalıştık. Tabii ki biz tüketim faaliyetlerinin nasıl etkileneceğini, rasyonelden daha çok hazcı bir tüketim anlayışı mı ön planda, kendini sembolik bir çerçeveye yerleştirerek ürünlerini bir şekilde elde etmek için Instagram ile ne kadar bağlantılı olarak bunu kullanabildiğini görmeye çalıştık. Instagram kullanma sebebimiz budur. Daha çok ürün ve hizmet ağırlıklı, takip etme motivasyonunun bu yönde yoğunlaştığını varsayarak hareket etmemiz bunun en temel sebebini oluşturuyor.”“Gösterişçi tüketim, insanın rasyonel ihtiyaçlarını devreden çıkartarak bir ürün veya nesne ile kendini anlatma ve anlamlandırma biçimidir”Muhabir Duygu Çağlayan'ın “Peki, makalenizde de bahsettiğiniz gösterişçi tüketim kavramını bize biraz açıklayabilir misiniz?” sorusu üzerine Cihan Becan, “Gösterişçi tüketim, akademik anlamda insanların daha çok rasyonel özelliklerini göz önüne almadan kendisini edindiği ürünlerle ve markalarla bir anlatma biçimidir. Yani ben kendimle ilgili bir mesajı verirken, 'şöyleyim ya da böyleyim' demekten ziyade elde ettikleri ürünleri, kendilerini bir anlatma aracı olarak bir mesaj ile kendisini gösterme amaçlı bir tüketim eylemi olarak söyleyebiliriz. Çalışmada kozmetik, giyim, tekstil tarzında ağırlıklı ürün kategorilerinin toplandığını görüyoruz. Gösterişçi tüketim, aslında insanları irasyonel bir biçimde, bazen kendilerinin bile neden satın aldıklarına cevap veremedikleri ve kendilerini bir şekilde tatmin etme amaçlı, anlıkta olsa geçici tüketim isteğini kapatmak suretiyle ortaya konulan bir tüketim türüdür. Instagram, o kıyafeti giyerek kendini gösterme amaçlı hareket edileceği ortam olarak görülüyordu. Bunun dünyanın pek çok yerinde geçerli oluğunu düşünebiliriz. Neden Instagram olduğu konusuna da burada cevap verebilirim. Araştırmalarımın sonucunda İran çerçevesinde Instagram'da etkileyici pazarlamada kozmetik ve giyim ürünlerinin daha çok rağbet gördüğü ortaya konulmuştur. Aslında yapılan araştırmalara bakacak olursak, konumuz influencer olduğu için en fazla %45’lere varan oranda Twıtter, Facebook ve YouTube’un üzerine çıkarak bu tarz tüketim faaliyetlerinin en çok gerçekleştiği sosyal medya platformu olarak geçiyor 2018 yılı verilerine göre. Dolayısıyla da Instagram'ın neden yapıldığını da bu şekilde söyleyebilirim.”Kayhan Dural: “Farkı olmasaydı var olamazdı”HaberVesaire Muhabiri Tuğçe Ecem Sağır'ın Dijital Pazarlama Ajansı Yöneticisi Kayhan Dural’a “Yaratıcı içerikler üzerine eğitimler veriyorsunuz. Instagram içeriğinin diğer sosyal medya mecralarından farkı nedir?” sorusunu Kayhan Dural şu şekilde cevapladı: “Instagram'ın diğer mecralardan farkı olması lazım. Çünkü Instagram’ın kendi dinamikleri var. Her mecranın içeriğinin kendine has olması gerekiyor. Sizin Twitter’a girdiğinizdeki bulmak istediğiniz görüntü ile Instagram bir değil. Bu platformların çok fazla ortak noktası yok. Çünkü istediğinizi bulma konusu burada devreye giriyor. Mecranın var oluş sebebi bir şeyin diğerlerinden daha iyi olması. Görsel anlamda, grafik vs. olabilir. Aynı zamanda da duygusal anlamda da Instagram daha farklı bir yer. Markalar içerisinde de kullanışlı bir platform. Örnek verilecek olursa Twitter’a girerek parmak hızı olan bir insan için Instagram’da ise ‘story, hikaye’ gibi ‘bunları hızlı hızlı izleyeyim çabuk bitsin’ havasına girilmesinin nedeni de bu. Anlık paylaşma ve görme üzerine olan bir mecra. Farkı olmasaydı, var olamazdı.”Dr. Becan: “Diğer reklam alanlarına göre Instagram daha uygun bütçeli”HaberVesaire Muhabiri Duygu Çağlayan’ın “Instagram’ın ticari amacının bu kadar ön plana çıkması mecranın doğasıyla ilgili midir? Yoksa tamamen yönetim stratejisinin bir sonucu mudur? Bu değişim nasıl başladı?” sorusunu Dr. Becan şöyle yanıtladı: “Marka olarak bakıldığında x bir maliyetle bir kampanya yapılacak. İçeriği kendiniz oluşturacaksınız. Geri bilidirimi de belli araştırmalar ile alacaksınız. Fakat hedef kitle açısından bir takım boşluklar doğabilir. Sonuçta kitlesel olarak yapılacak bir çalışma. Bir de başka bir seçenek daha var. Bütçeniz bir önceki seçeneğe göre çok daha uygun olacak. Sizin belki ünlü bir kişi kullanımı üzerinden gideceğiniz kitlesel bir kampanyada o kadar çok yapmacık gözükmeyecek. İçeriği siz dönüştürmeyeceksiniz, size gerek kalmayacak. Zaten influencer üzerinden etkileyici bir takım dijital etki liderliği dediğimiz bu kişiler üzerinden siz zaten içeriği ortaya koyacaksınız ve sizin marka elçiniz haline gelecek. Geri dönüşüm anlamında da herhangi bir araştırma yapmadan da dijital dokümanlar ile görülebilecek. Hangisini tercih edersiniz dediğimizde herhalde hemen hemen herkes ikinci seçeneği seçecektir. Dolayısıyla da ticari anlamda dönüşmesinin de bu sebeple olması lazım. Marka bütçe açısından da avantajlı olabilecek. Diğer reklam alanlarına göre daha uygun olacaktır. İçeriği siz oluşturmuyorsunuz marka olarak ve asla yapmacık durmayacak. Influencer olsun ya da olmasın sonuç olarak duygularını ve hayat tarzını ortaya koyarak o reklamı yapacaktır. Platformun getirdiği beğenme, yorum yapma, paylaşma bunların hepsi de markayı tanıtacaktır."

23 ARA 2020

Görmeyi ve izlemeyi seviyoruz…

Program, Yeni Medya ve İletişim Bölüm Başkanı Doç. Dr. Feride Zeynep Güder moderatörlüğünde Zoom üzerinden gerçekleştirildi.“Dünyada 3 milyar 810 milyon sosyal medya kullanıcısı var”Sosyal medyanın önemli bir haber kaynağı olduğuna değinen Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim Araştırma Derneği (SODİMER) Başkanı Prof. Dr. Eraslan; “Birçok olayda sosyal medya bizim için önemli bir haber kaynağı haline geliyor. İzmir Depreminde, toplumsal birçok olayda sosyal medyadan haber aldık. Dünyada 3 milyar 810 milyon sosyal medya kullanıcısı var. Dünya nüfusunun 8 milyar olduğunu düşündüğümüzde aşağı yukarı yarısı bunu kullanmakta ve her yıl 304 milyon kişi sosyal ağlara girmekte. Yani dünyada neredeyse her iki kişiden biri sosyal medya ağlarında bir etkinlik gösteriyor. Ülkemizde 83 milyon nüfusun 77 milyonu mobil cihaz kullanıyor. Mobil cihaz varsa internet var, internet varsa sosyal medya var. 62 milyon internet kullanıcısının %64’ü ülkemizde sosyal medya kullanıyor.” İfadelerini kullandı.“Türkiye’de YouTube ön planda”Dünyada ve Türkiye’de en çok kullanılan sosyal medya platformlarına değinen Eraslan; “Dünya yayılımına baktığımız zaman en çok kullanılan sosyal medya ağı Facebook. Youtube, Instagram, Whatsapp ve Facebook ise diğer platformlar arasında en çok kullanılanlar. Türkiye’de de YouTube ön planda. Hatta burada bir temsilcilik açmayı da kabul ettiler. YouTube Türkiye’de neden önde? Çünkü Türkler görmeyi ve izlemeyi seviyor YouTube da görme ve izleme tabanlı. Türkler YouTube’da en çok şarkı dinleyip film seyrediyorlarmış. 18-24 yaş grubunun yüzde 95’i YouTube kullanıyor yoğun bir şekilde YouTube’dayız.” Şeklinde konuştu.“30 adet yerli ve milli canlı konferans sistemi TÜBİTAK’ta test aşamasında” Aynı zamanda Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi’nde de görev aldığını belirten Eraslan; “Şu anda 30 adet yerli ve milli canlı konferans sistemi TÜBİTAK’ta test aşamasında. Bir süre sonra piyasada yerli ve milli konferans sistemlerini göreceğiz. Ama acele edilmeli çünkü Zoom şimdi ortalama ev hanımlarının kullandığı bir araç haline geldi. Zoom 2020 yılına damgasını vuran dijital şirketlerden biri haline geldi.” Dedi.

21 ARA 2020

Üsküdar İletişim'de Reklam Fotoğrafçılığı İrdelendi

Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi Reklamcılık Bölümü tarafından gerçekleştirilen etkinlikte Argos Reklam ve Tanıtım’dan İbrahim Yoğurtçu konuk edildi. İbrahim Yoğurtçu, reklam sektörü ile ilgili tecrübelerini öğrencilerle paylaştı. "Reklamda hedef kitleye göre karar veriyoruz"Reklam çekiminin önemine ve tekniğine değinen İbrahim Yoğurtçu, konuya ilişkin olarak şunları söyledi: “Bazı firmalarda hedef kitleye ve kime hitap edeceğimize göre bir karar veriliyor. Bu karar verilirken esas değinmek istediğim, biz reklam fotoğrafçılığında daha önce belirlenmiş, ajansın belirlediği, kreatif direktörün belirlediği içinde müşterinin de olduğu tasarımı, bir hayali görsele çeviriyoruz. Hazır bir konuyu, biz görsele çeviriyoruz. Aslında tekniği kullanarak bir şeyleri sağlıyoruz. Peki bu sürecin içinde fotoğrafçının yeri ne? Fotoğrafçı, ne kadar katkı sağlıyor bu sürece? Sonuçta reklam filmi, sinema filmi ve fotoğraf teknik bir süreç ve teknik bir iştir. Bunu öğrenci arkadaşlarla kısa film senaryolarında da çok görüyoruz. Yazı bir hayal. Hayalimizi, bir hikaye olarak yazıyoruz. Ama bunun çekilebilme noktasında sorunlar yaşıyoruz. Bu hikayede de reklam fotoğrafçılığında da reklam filminde de bir hayal olabilir. Bir senaryonuz olabilir. Bu teknik olanaklarla mekan, ışık, kamera veya daha teknik olarak bahsedecek olursak yüksek kare çekim, düşük kare çekim olanağını ancak bu işin uzmanına, yönetmenine veya fotoğrafçıya al-ver yaparak anlayabiliriz. Çünkü öyle şeyler oluyor ki: örneğin hayalinde bir yiyecek firması; yumurta tavaya yavaşça düşüyor ve etrafa yayılıyor ya da suyun içine makarna düşüyor. O suyun içinde kabarcıklar oluşuyor. Bunu yazmak ayrı bir şey çekmek ayrı bir şey. Örneğin çok yüksek kare çeken kameraya ihtiyacımız var. Biliyorsunuz ki ne kadar yüksek kare olursa o kadar görüntünüz 'slowmotion' olur. Mesela yumurta sarısının una düşme hızını çok çok yavaş yapmak istiyorsan çok teknik bir konudur bu. Siyah kare, yüksek kare çeken kameralarımız var. Onlardan almak gerekiyor. Mesela bu bir örnek olabilir. Senaryoda öyle bir şey var. Reklam fotoğrafçısı ya da yönetmen bir ajans fikri oluştururken, işin tam neresinde sorusunu oluştururken cevabına iyi bir örnek olduğunu düşünüyorum. Sonrasında bir plan belirleniyor. Ürünümüz neyse 'yakın bir fotoğrafa ışık modumuz yani açı modumuz şöyle olacak' diye ajanslar ile bir al-ver yapıyoruz. Arabayı örnek vereceğim burada. Bu arabanın reklam çekimini gerçek bir yerde mi çekmek daha mı mantıklı yoksa belli bir hayalle ve kurguyla onu stüdyoda çekmek daha mı mantıklı? Bu fikirleri tartışmak için fotoğrafçı, sürekli bu toplantılara katılmak zorunda.”“Sizi farklı kılan şey, yaptığınız işlerdir”Pazarlama ve popülerlik unsurlarını ele alan İbrahim Yoğurtçu, “Bizim işimiz aslında çok popüler bir iş. Tepede satmak gibi amacımız olduğu için o popüler fikri, popüler unsurlarla desteklememiz gerekiyor. Gündelik alışkanlıklar, popüler olan dizi karakterleri, gündemde herhangi bir olay olabilir. O yüzden reklam fotoğrafçılığında bu işe ilgi duyan arkadaşların gündemi çok iyi takip etmesi gerekiyor. Çünkü iyi ajanslarla yaptığımız işlerde bu fikirler oluşturulurken o projeyi yöneteceğim için beni de dahil etmek zorundalar. Bu popüler unsur önemli bir konu. Bunu biraz açmak istiyorum. Bir konuyu bilmek, esas alanını bilmek, filmi, yönetmenliği bilmek sizi iyi fotoğrafçı ya da iyi yönetmen, reklam fotoğrafçısı yapmıyor. Benim çok önem verdiğim konulardan bir tanesidir. Yan alanlarda iyi bir hukukçu, fotoğrafçı ya da yönetmen olabilirsin. Sizi farklı kılan şey, yaptığınız işlerdir. O alanlarda edindiğiniz beceriler, sizin esas mesleğinizde diğer insanlardan ayrı tutar. Hayallerimizi biraz çemberin dışında tutmaya alışmamız lazım. İnanılmaz pazarlama bilmek, Netflix, sinema, kültür-sanat bilmek gerekiyor. Aslında bizim işimizde esas mevzu ne çekeceğimizi bilmektir. Kendimizi başka alanlarda yetiştirip, işimizde kullanabiliriz. Teknik iş esas konumuzdur. Seyirci ve ajans hayal eder ama görüntüyü, görüntü yönetmeni çeker. Yönetmen olmak farklı bir şeydir” dedi.

21 ARA 2020

Dr. Öğr. Üyesi Ünal: “Sosyal Medyada İz Bırakıyoruz”

 Kadıköy İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün desteğiyle gerçekleştirilen seminerde ele alınan; sosyal medya okuryazarlığı, sosyal medyanın bilinçli kullanımı, dijital sağlık okuryazarlığı konularına veliler yoğun ilgi gösterdi.  “Bağımlılık giderek artıyor”Dr. Aylin Tutgun Ünal, önceden sosyal medya bağımlılığının orta seviyelerde olduğunu fakat pandemi döneminde artık daha ileri boyutlara ulaştığını belirtti. Ünal; “Sosyal medya dünya genelinde yoğun bir şekilde kullanıyor. Özellikle genç kuşaklar, üniversite öğrencilerinin bulunduğu 20 ila 40 yaş aralığı yoğun bir şekilde sosyal medyayı zaten kullanıyordu. Pandemi dönemi ile birlikte evde geçirilen sürenin artmasıyla sosyal medya kullanımı daha da arttı. Öğrencilerin, velilerin, her yaş grubunun evde kalmanın verdiği durumdan dolayı iş yapma şekilleri değişti. Bir yandan tüm sektörlerin yanında, öğretmenler de Zoom’dan öğretim yapmaya başladı. Zaman ve mekân kavramı birbirine karıştı. Bu durum bir yanda da bizi bekleyen tehlikeler doğuruyor. Son zamanlarda araştırmalarımızda sosyal medya bağımlılığı seviyelerini ölçtüğümüzde orta seviye bağımlılık söz konusuydu fakat giderek artıyor. Bu bağımlılıklarla birlikte psikolojik sorunlarla da karşı karşıyayız.” Dedi.Sosyal medyanın 4 boyutu!Sosyal medya bağımlılığını tanımlamanın dört boyutu olduğunu vurgulayan Ünal; “Yaptığımız kuşak araştırmalarında orta seviyede bir sosyal bağımlılık olduğunu hatta genç kuşakların yüksek seviyeye doğru yaklaştığını bulguladık. Sosyal medya bağımlılığını psikolojik sorun olarak ele almak gerekiyor. 10-15 yıl önce araştırma yaparken internet bağımlılığının yatılı olarak tedavi edildiğini Kore’de böyle bir çalışma olduğunu duymuştum ve ilgimi çekmişti. Şu anda sosyal medya bağımlığını Kore gibi diğer bazı ülkeler yatılı olarak tedavi ediyorlar. Ülkemize baktığımızda ayaktan hizmet veren kliniklerimiz var. Bu çok ciddi bir sorun. Önleyici çalışmalar yapmamız gerekiyor.” Dedi.Sosyal medya bağımlılığı tanımlandığında dört boyutu olduğuna vurgu yapan Ünal şu değerlendirmelerde bulundu: “İlki, ‘meşguliyet’ yani sizi zihinsel olarak devamlı bağlı kılan bir durum. ‘Paylaşımım kaç beğeni aldı? Profilime kimler baktı?’ gibi merak etme durumları var. Bir diğer boyut, ‘duygu durum düzenleme.’ Moraliniz bozulduğunda sosyal medyanın o problemden uzaklaştıran etkisi. Kişiler geçici olarak o problemi unutup mutlu oluyor. Bu durum haz verdiği için devam ediyor. Bu da bağımlılık seviyesine geliyor. İşleriniz aksıyor, kişilerle sosyalleşemiyorsunuz. Arkadaş çevresinden tutun ailelerin birbirine vakit ayıramaması söz konusu oluyor. Bunu çift yönlü düşünmek lazım anne baba da sosyal medyada fazla vakit geçiriyorsa çocuklarını ihmal etme durumu oluşuyor. Bu gibi sorunlara yol açıyor sosyal medya bağımlılığı. Diğer yandan, ‘tekrarlama’ boyutu, azaltmak isteyip azaltmamak, diğeri de ‘çatışma.’ Az önce söylediğim gibi yüz yüze iletişimin yerine sosyal medya iletişiminin cazip gelmesi. Sosyal medya kullanımı aile içi iletişime engel olmamalıdır. Önce kendimiz bilinçli kullanacağız sonra çocuklarımıza anlatacağız. Dünyayı değiştirmek için kendimizi değiştirmemiz gerekiyor. Kendimiz sosyal medyayı bilinçli kullanıp etrafımıza doğrusunu anlatabiliriz.”  “Sosyal medyada iz bırakıyoruz”Konuşmasına sosyal medya okuryazarlığı bilinci ile devam eden Dr. Aylin Tutgun Ünal, “Sahte hesaplara karşı dikkatli olmalıyız. Yeni açılmış hesaplara özellikle dikkat etmeliyiz. Kargaşa dönemlerini çok kullanıyorlar. İçerik paylaştığında, örneğin ‘Aşı bulundu’ paylaşımı yapılıyor. Bu haber başka yerde var mı diye kontrol etmemiz lazım. Anında paylaşma isteğimizi dizginlememiz gerekiyor. Olumsuz duygular yerine olumlu duyguları paylaşmamız gerekiyor. Sizin paylaştığınız bir içerik başkasını duygusal olarak etkileyebiliyor. Buna ‘duygusal bulaşma’ diyoruz. Olumsuz içerikler olumluya göre dört kat daha fazla yayılıyor. Etik değerler var. Örnek vermek gerekirse yaşlılarımız evden çıkamadı. Bu durumu karikatürize edenler var. Dışarıda fotoğraflarını çekenler oldu. Sosyal medyanın eğlencesinden yararlanmak olumlu bir şey fakat izin almadan fotoğraf çekmek etik değil, dikkat etmemiz gerekiyor. Diğer yandan paylaştığımız içeriklerin iz bıraktığını unutmayalım. Acele bir şekilde düşünmeden bir şey paylaşmayalım. Örneğin, işe alımlarda kişilerin sosyal medya paylaşımlarına bakılabiliyor. Küresel anlamda görünür şekilde iz bırakıyoruz. Bilinçli olarak kullanmamız gerekiyor.” Şeklinde konuştu. 

15 ARA 2020

‘Yapay Zekâ ve Sanat’ Etkinliği Gerçekleştirildi

Programa konuşmacı olarak Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Öğr. Üyesi Prof. Dr. Cem Say, Sanatçı Bager Akbay, Medya Sanatçısı-Yönetmen Refik Anadol, İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi İnsan ve Toplum Bilimleri Bölümü Doç. Dr. Ebru Yetişkin Doğrusöz katıldı.Refik Anadol: “Makinanın arkadaş olabilme ihtimalini hissediyoruz”Algoritmik düşüncenin sadece sistematik bir şey olmadığını, aynı zamanda hayal kurmanın da bir parçası olduğunu belirten Refik Anadol; “Benim şanslı olduğum bir kaç nokta vardı. Kişisel olarak deneyimlerimden bahsederek ayağı yere daha sağlam basan hatıraları paylaşmak istiyorum. Mesela okuma yazma öğrenmeden önce en azından benim zamanımda bir şekilde piyano çalmayı öğrenemiyordun. Okuma yazama bilmek zorunda bir öğrencinin piyano çalabilmesi için. Çok sevdiğim bir hocam ‘Öyle kitaplar var ki o kitaplardan renk ve geometrik şekillerle müzik öğrenilebiliyor, dil öğrenmeye gerek var?’ ve hakikaten algoritmik düşüncede böyle bir şey aslında. Benim en çok ilham aldığım yer sadece düşünce yöntemi olarak algoritmik değil aynı zamanda hayal kurmak. Bir oyun oynadığınız zaman makinanın aklında bir mekân olabilme ihtimali. Yani o oyunlar nerede geçiyor, oyunda neden duvar yok, niye başı sonu yok. Yani bu sorular zaten mekânsal algılamaya kadar giden sorularla başlıyor. Bunun üstüne eklediğimiz ve dijital dünyanın varlığını hissettiğimiz zaman üzerine makinanın bir arkadaş olabilme ihtimalini hissediyoruz. Algoritmik düşünce benim için öyle başladı sonrasında ise yaratıcı araçlar çok ciddi yardımcı oldu.” Dedi.Bager Akbay: “Yapay zekâyı kendi başlarına bir şeyler yapsınlar diye tasarlamadık”Bager Akbay, yapay zekânın meslekleri ele geçirmesi konusuna değinerek; “Zaten yapay zekâyı çok fazla övüyoruz ama oran olarak bir insanın vücudu ile elleriyle bir şey üretmesi ve bir aletle, makineyle üretmesi üzerinden bakarsak yapay zekânın esere etki oranı yüzde kırklara belki çıkmıştır. Belki çok abartı bir şey ama hala müellif insana şu açıdan bakabiliriz. Yapay zekâ bir elinde duracak bir aletse burada da bir insan yapay zekâ birleşimi sayborg dediğimiz organizma varsa sayborg daha her ihtimalde daha üstün. Şu anda yani insanın kontrol ettiği bir yapay zekâ Casporav’ da diyor ki; ‘Ortalama bir satranç oyuncusuna karşı yapılabilecek hamleyi 10’a indirin o zaten hepimizi yener.’ Yani ortalama bir satranç oyuncusu bile iyi bir yapay zekâya dünya şampiyonunu yenemeyecek bir yapay zekâyı da herkesi yenecek hale geliyor. Şimdi buna sayborg diyoruz. Aslında siber obje, birleşik organize insan artı yapay zekâ. Bu henüz çok üstün yapay zekâya göre. Yapay zekâ çok işe yarıyor. Ama patron şunu demiyor şirketin kontrolünü yapay zekâya bırakalım biz yatalım, tatile gidelim. Yapay zekâ bir yapsın bakalım nasıl gidiyor yani yönetiyor. Aslında bir stratejiyle bunları yönetiyor. O yüzden henüz oraya çok uzağız. Yapay zekânın tek başına bir şey yapmasın diye biz zaten yazılımları alet olsun diye tasarladık. Yani kendi başlarına bir şey yapsınlar diye değil.” Dedi.Prof. Dr. Say: “Yapay zekâ dersinin çocuklara anlattığımız bir algoritması var”Bilgisayarın hesaplama gücünü algılama konusuna değinen Prof. Dr. Cem Say; “Satranç oynayan bilgisayarları ele alalım. Yapay zekâ dersinin başlarında çocuklara anlattığımız bir algoritması var. Onların şu hamleyi yapayım, bu hamleyi yapayım diye hesaplaması gerekiyor. Esasen sonuç olarak bütün o hamle zincirlerinin on hamle sonra nereye varacağına zincirin başındaki hamle belirliyor. Ama bu işin başında hesaplama on saniye sürüyor. O sırada bilgisayar hangi hamleyi yapacağını düşünüyor desek yanlış mı olur. Çünkü tamamında yaptığı şey aynen bu biz buna dilimizde bu ismi koymuşuz. Çünkü o sırada bulduğumuz şu anda fark ettiğimiz olay buna aslında bilgisayarların yaptığı işle aynı iş.” İfadelerini kulandı.“Düşünme yolumuzu değiştiremiyoruz”“Süreç odaklı tasarımın felsefi boyutu var mı?” başlıklı konuşmasını gerçekleştiren Doç. Dr. Ebru Yetişkin Doğrusöz ise; “Güneş merkezli dünyaya geçtikte insanlar fark ediyorlar ki aslında dünyanın merkezinde falan değiller. Hala düşünme yolumuzu ne yazık ki değiştiremiyoruz. Bu da felsefede bizim karşımıza bir problem olarak çıkıyor.” Dedi.

11 ARA 2020

JNBS Dergisinden Uluslararası Başarı

 Üsküdar Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Yazılım Mühendisliği Bölüm Başkanı Doç. Dr. Türker Tekin Ergüzel, ülkemizde sinirbilim alanındaki bilimsel çalışmaların gelişmesine, yaygınlaşmasına ve uluslararası iş birliklerine de katkı sağlayan JNBS dergisinin, yayınladığı 200’ün üzerinde makale ile ülkemizin sinirbilim alanındaki birikimine ve vizyonuna da katkı sağladığını söyledi.Doç. Dr. Türker Tekin Ergüzel, “Hâlihazırda 9 indeks tarafından taranan ve Wolters Kluver Yayınevi tarafından basılan JNBS dergisi, 8 aylık bir değerlendirme süreci sonrasında önemli uluslararası indekslerden olan “Index Copernicus” veri tabanlarında da indekslenme hakkı kazanmıştır. 100’ü aşkın çok boyutlu parametrik değerlendirme sürecini başarıyla tamamlayan dergimiz, sinirbilim alanındaki indekslenen 780 uluslararası dergi arasına 91.48'lik reyting puanı ile 30. sıradan girerek de önemli bir başlangıç yapmıştır” dedi.Doç. Dr. Türker Tekin Ergüzel, uzun zamandır indekslenme çalışmalarına devam eden derginin TRDizin ve WOS kapsamındaki indekslerde de yer almasının kısa vadeli hedefleri arasında yer aldığını kaydetti.Dergimizin tüm sayılarına ulaşmak için;https://uskudar.edu.tr/tr/sureli-yayinlar/4/jnbs-dergisi,  Index Copernicus sayfasına ulaşmak için;https://journals.indexcopernicus.com/search/details?id=66771 adresinden erişebilirsiniz.

10 ARA 2020

Reklamcılıkta Stratejik Planlama Konuşuldu

“Yeni nesil projeler üzerinde çalışıyorum”  1998 yılından beri iletişim alanında çalıştığını ifade eden İsmail Seval; “Bu alanda çalışmaya çeşitli reklamlarda çalışarak başladım. Önce kurumsal iletişimle başladım aslında. Kurumsal iletişim, itibar bu gibi alanlarda çalıştıktan sonra reklam iletişimi ve stratejik reklam içinde stratejik planlama fonksiyonuna geçtim. Medya planlamadan, dijital pazarlamaya kadar bütün ajanslarda stratejik planlama ve veri odaklı stratejik bakış çerçevesinde bir takım entegre projeler gerçekleştirdim. Sonra kendi şirketimi kurdum ve reklam teknolojileri üzerinde bir takım yeni nesil projeler hayata geçirmeye çalışıyorum.” Dedi.“Reklamcılıkta üç temel fonksiyon var”Reklamcılıkta Stratejik Planlama hakkında bilgi veren İsmail Seval; “Bildiğiniz gibi reklam ajanslarında bir takım departman ve birtakım fonksiyonlar var. En temel olarak aslında birileri düşünüyor, organize ediyor, yaratıyor. Bu anlamda üç temel fonksiyon var. Düşünen kısım stratejik planlama. Organize eden kısım, müşteri temsilciliği. Üreten, yaratan ve hayata geçiren kısım ise yaratıcı departman. Bu şekilde çok net olarak özetleyebiliriz.” İfadelerini kullandı.“Bizim yaptığımız iş bir sanat değil, biz bir ticaret fonksiyonuyuz”Stratejik planlamanın öneminden bahseden Seval; “Stratejik planlama temel olarak bir reklamın, bir marka oluşturmanın yanı sıra aslında iletişimin kime hitap etmesi gerektiğidir. Çünkü bizim yaptığımız iş bir sanat değil. Biz bir ticaret fonksiyonuyuz. Ticari çarkları döndüren pazarlama fonksiyonunun bir uzantısıyız.” İfadelerini kullandı.

09 ARA 2020

Can Diker’in Kitabı Okuyucu ile Buluştu!

Toplumsal yabancılaşma adım adım inceleniyor…Doruk Yayınlarından okuyucularıyla buluşan kitapta ‘Batılı olmayan' sanat yapıtlarındaki kültürel temsillerin karakteristiklerinin, Batı kontrolündeki küreselleşme süreci sonucunda kendi toplumuna adım adım nasıl yabancılaştığı inceleniyor.  Sinema alanı için iyi bir kaynak!Diker’in kaleme aldığı, sinema alanına önemli bir katkı sunacak olan bu kitap kültür-sanat yapıtlarına örnek olarak sinema filmleri ele alınıyor. Öte yandan Şarkdöngü'nün film dili üzerinde nasıl yaratıldığı da tartışılarak film dili ve kültür arasındaki ilişkilerin oluşumu yönetmenler, festivaller ve film fonları üzerinden de irdeleniyor.

03 ARA 2020

Sarıoğlu: “Halkın Kültürü Popüler Kültürdür”

“Çiçekler halkın hafızasında pek çok anlama geliyor”Mehmet Süha Sarıoğlu, mitoloji için bir birikimin gerektiğini söyledi. Sarıoğlu; “Mitolojinin süsü olan çiçekler halkın hafızasında pek çok anlama geliyor. Bu anlamlardan en baskın olanını dinsel anlamlardır. Yunanistan, Mısır gibi yerlerde mitolojide ağaçların yeri çok önemlidir. Ağaç kesen bir kişinin sonu ölüme kadar gidebilir.” Dedi.“Halkın kültürü popüler kültürdür”Sarıoğlu; “Halkın kültürü popüler kültürdür, elitiz ve avangart kültürle karıştırmayalım. Toplumun bir kısmı kültürümüzde bulunmayan sushi ülkemizin mutfağında tercih etmesinin ve çiğ balığı benimsemesinin avangart bir yaklaşım.” Dedi.“Kırmızı yapraklar mahcubiyeti simgeliyor”Çiçeklerin mitolojik anlamları olduğuna değinen Sarıoğlu, sümbül çiçeğinde bulunan iki ayrı yeşil yaprağın Apollo’nun gözyaşları olduğunu ve bu sümbüllerin oldukça pahalıya satıldığını belirtti. Sarıoğlu; “Sümbül çiçeğini bir vazoya koyduğunuzda hemen porsur ve solar ama güneşe koyduğunuzda misler gibi koku yayar. Bir diğer çiçek olan anemon çiçeğini ise Osmanlı İmparatorluğu için önemli bir yere sahip. Bu çiçek fare zehrine dönüşüyor ve çok güçlü bir zehir oluyor. Şakayık çiçeği ise mahcubiyeti simgeliyor. Yapraklarındaki o kırmızılık bir konuda mahcup olunduğunu ifade ediyor. ”şeklinde konuştu.“Büyük İskender bile gitti”Büyücüler ilk çağlardan beri var olduğunu belirten Mehmet Süha Sarıoğlu, “Mısır büyüsü çok ünlüdür. Büyücülerin yanı sıra haber bilicileri de var. Hatta büyük İskender bile haber bilicilerin yanına giderek sorular sorarmış. Bütün bu memoratlar her yerde bulunuyor. Cevat Şakir Kabağaçlı’nın Anadolu Tanrıları ve Halikarnas Balıkçısı kitaplarını şiddetle öneriyorum. Yazar açık bir şekilde kitapta memoratlara olan ilgisini sergiliyor.” İfadelerini kaydetti.

01 ARA 2020

Dijital Sanatlar Her Yönüyle Ele Alındı!

Zoom üzerinden gerçekleşen programda dijital tasarım ve dijital sanatlar hakkında önemli değerlendirmelerde bulunuldu.Esra Özkan: “Dijital sanatlarda temel amacımız herkesin evine girmesi” Dijital sanat konusuna değinen Esra Özkan; “Ben plastik olan her şeyi bırakıp dijitale geçme kararı aldım. Benim için büyük bir değişim oldu. Son bir yıl, bu kararı alıp hemen harekete geçtim. Yolum bir şirketle karşılaştı. Onlarla yola başladık. Yeni medya, kinetik sanat, veri sanatındaki çalışmaları sergiliyorduk. Design Think projesi oluşturduk. Bu çok önemliydi. Dünyayı bir açık çar yaptık. Çünkü biliyorduk ki dijital sanatlar alanında bir sıkıntı var. Bütçe bulmak sıkıntı, gümrük sıkıntı vs. Kendi içinde bir sürü zorlukları vardı. 500 sanatçıya ulaştık. Anketler yaptık. Sonunda doğru rakamlara ulaştık. Anket sonuçlarıyla rapor oluşturduk. Biz bu raporun workshopunu yaptık. Akbank Sanat Workshopu yaptık. Sanatçıların da katılımıyla birlikte çözüm üretmeye başladık. 14 fikir ortaya çıktı. Bunlardan bazıları da hayata geçti. Mart ayında bir projeye başladık. Hem tüm dijital sanatlar bir araya gelmiş olur hem de bir gelir yaratılır. Dijital sanatlar da bir şekilde para kazanmaya başlar diye bir niyetle yola çıktık. Bir melek yatırımcı bize destek sağladı. Temel amacımız dijital sanatın, herkesin evine girmesi. Bunun için farklı üyelik modelleri var. Bu modellerle dijital sanatı buluşturuyoruz.” İfadelerini kullandı.Candaş Şişman: “Beş duyuyla dünyayı algılama metotlarımız gerçekliği tam olarak yansıtmıyor”Yeni dünyanın, algılama metotlarından bahseden Candaş Şişman; “Öncelikle odaklandığım nokta, insan algıları. Çünkü insan algısının, yaşadığımız gerçekliği ne kadar değiştirdiğini görebiliyoruz. Bizim aslında beş duyuyla dünyayı algılama metotlarımız gerçekliği tam olarak yansıtmıyor ve bu manipüle ettiğimiz gerçekliği de gerçeklik olarak sanıyoruz. Yani burada bilimsel olarak belli bir frekans aralığını görebiliyoruz, belli bir frekans aralığını duyuyoruz. Şu an algılayabildiğimiz şeyi gerçek olarak iddia etmek biraz fazla bir söylev olur. Mantalitemizin bir noktada şu olması gerekiyor; Biz eğer dünyayı algılamak için, birbirimizi görme biçimlerimizi değiştirirsek, gördüğümüz şey de değişir. Dolayısıyla kendi algılarımızın limitli olduğunu bilip, bunu nasıl geliştirebiliriz bunun üzerine düşünmeliyiz. Gerçekliği nasıl algılayabiliriz üzerine bir perspektif var. Bu kendimizi tasarlamak konusunda çok imkânlar açıyor. Bizim farklı duyuları, farklı bakış açısıyla kombine etme imkânımız var. Özellikle hem gelişen teknoloji, hem de biyoteknoloji alanındaki gelişmelerden dolayı, biz kendimizi farklı duyularla kendimize eklemlendirebilme imkânımız var ve bu giderek de artacak.” Dedi. Mert Kızılay: “Türkiye’de olgunlaşmamış bir sektör vardı”Jenerik Tasarımı konusuna değinen Mert Kızılay; “Okuldan sonra kendimi birçok şeye girip çıkmış hissettim. Tasarım, dijital, geleneksel vs. Konsept temelli kısa filmler yapmış olmak beni çok heyecanlandırmıştı. En çok hikâye üretmekten keyif alacağımı fark ettim. Ufak çaplı sanat işlerine girip çıktıktan sonra yurt dışına gittim. Türkiye’de olgunlaşmamış bir sektör vardı. Kısa film yapmaktan, fantezi üzerine sanat inşa etmekten zevk aldığım için, bunu canlı tutup, nasıl aynı zamanda para kazanırım diye düşünüyordum. Bu da beni yurt dışına itti. Bizde çok fazla yok, yeni yeni olmaya başladı; Jenerik Tasarımı. Şu anda çok aktif bir sektör. 4 sene kadar bu alanda çalıştım. Grafik, tasarım vs. yaptım. Sonra creative director oldum. Dizi, film genelde hep bir anlamı olduğu için, yaptığım tasarım görselleştirmenin vs. hep belli bir anlam taşıması gerekiyordu. Fikir anlamında bir şeye hizmet etmesi gerekiyordu. Bizim sektör dijital ağırlıklı ama en çok sevmemin sebebi, en önce ne tarzda olacağı konsept ediliyor.” Şeklinde konuştu.Ethem Cem: “Mimarlık ile Görsel Tasarımını birleştirdim”Jenerik Tasarımı konusunda deneyimlerinden bahseden Ethem Cem; “Ben mimarlık eğitimi almak için yurt dışına gittim. 4 sene orada yaşayıp, bölümü bitirmeden Türkiye’ye geldim. Mimar olmak istemiyordum. Kendi yaptığım şeylere yönelmek istiyordum. Uzun süre çizim eğitimi almıştım. Döndüğümde ona devam edip İstanbul’da Görsel İletişim Tasarımı bölümüne başladım. Mimarlıkta öğrendiğim o fiziksel mecrayla kendi öğrendiğim, görsel iletişim tasarımında öğrendiğim dijital mecrayı birleştirme denemelerine başladım. Hareketli grafik alanında da o zaman jenerik yapmıyorduk. Çok istiyorduk. Hatta bundan hep dert yanıyorduk. O sırada bir proje aldık. Şahsiyet dizisinin jeneriği için bize ulaştılar. Aslında biz ilk görüştüğümüzde, senarist de yönetmen de akıllarındaki fikirleri aktardırlar. Bir de dizinin şöyle bir şeyi vardı; Bu dizinin ana karakteri çok önemliydi. Onun oturduğu yer, kullandığı eşyalar, yaptığı şeyler de çok önemliydi. Bütün senaryo da onun üzerinden yürüyordu. Birkaç farklı şey ürettik. O fikirler karıştırılıp ortaya böyle bir şey çıktı. Ben mimarlıkta okurken öğrendiğim şeylerle, görsel iletişim tasarımında öğrendiğim şeyleri birleştirme isteğindeydim. Bu proje de aslında benim, bu konuda ilk deneyimimdi.” İfadelerini kaydetti.  Bager Akbay: “Bu işler Arse Elektronika Festivaliyle başlıyor”Tasarımcılık ve sanat konusuna değinen Bager Akbay; “Bu alanda dünyada görebileceğimiz birkaç temel şey var. Bu işler biraz Arse Elektronika Festivaliyle başlıyor mesela. İlgilenenler Arse Elektronika Festivalinin arşivine bakabilir. Önemli bir arşivdir. 79 yılından beri devam ediyor festival. 7-8 sene sonra da yarışma başlıyor. Trans medyayla da geliyor Almanya’da. Trans medyayla biraz daha teorik tarafla ilgilenen kişilerin bakması, Arse Elektronikada da biraz daha oyuncaklı teknoloji, ışıklar vs. tarafında daha kuvvetli. İkisinde de iki taraf var. Ama böyle bir ufak bir ayrım var arada. Türkiye’de de var bu çalışmalar. Ama tam bu alana benzer şeyler oldukça ilginç. Çünkü tasarımla doğuyor. Kodlamanın demokratikleştiği bir döneme denk gelmişti. 3D yazıcıların da geleceğine dair söylentiler vardı. Reprap diye bir proje vardı vs. Amber Festivali bizi bir araya getiren ikinci şey oldu. Bence sosyal medya denilen kavram, o zamanlar da vardı ama Twitter, Instagram, TikTok gibi ortamlar aslından bunların tamamen demokratikleşmesini sağladı. Bir şekilde artık herkes video çekiyor, herkes fotoğraf çekiyor. Çok normal bir hale döndü. Bu genel dönüşüme bir bakmak gerekiyor. Bunun getirdiği farklı bir algı var.” ifadelerini kullandı.

25 KAS 2020

TRT Geleceğin İletişimcileri Yarışması'ndan Üsküdar İletişim’e Bir Birincilik Bir İkincilik

TRT tarafından altıncısı düzenlenen Geleceğin İletişimcileri Yarışması'na bu yıl 76 üniversiteden 790 proje ile 884 öğrenci başvuru yaptı. 20 Kasım akşamı TRT2’den canlı olarak yayımlanan ödül töreni ile ilk üçe girerek derece alanlar belli oldu. Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler Bölümü’nden Zeynep Şahin, Nilay Soysev ve Rozerin Özbay, İnternet Yayıncılığı Kategorisi İnternet Sitesi Dalı’nda Dr. Öğr. Üyesi Nihal Toros Ntapiapis danışmanlığında hazırladıkları ‘Güneşten Haber Var’ isimli projeleri ile birincilik ödülünü kazandı. Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler Bölümü’nden Dilber Dural ve Ece İnci ise Haber Yayıncılığı Kategorisi İnternet Haberi Dalı’nda Doç. Dr. Gül Esra Atalay danışmanlığında hazırladıkları ‘Uzmanlar Çevrim İçi Çocuk İstismarına Dikkat Çekiyor’ isimli projeleri ile ikincilik ödülünün sahibi oldu.Pınar Kandemir: “Gençler bizim için en önemli katkı sunan gruptur”İnternet Yayıncılığı Kategorisi İnternet Sitesi Dalı’nda yarışan eserler Yusuf Özhan, Hakan Söğüt, Levent Erden, İsmail Halis, Hakkı Alkan ve Arda Kutsal’dan oluşan jüri tarafından değerlendirildi. Törende, İnternet Sitesi Dalı’nda dereye giren öğrencilere ödüllerini vermek üzere sahnede yerini alan TRT Eğitim ve Araştırma Dairesi Başkanı Pınar Kandemir, “Herkese iyi akşamlar diliyorum. Yarışmada altıncı yılımız. Bu yarışma, bu sektöre en çok katkı sunan yarışmalardan, etkinliklerden bir tanesidir. Gençlerin sektöre katkıları için yarını beklemeyen, bugünden onları entegre etmeye çalışan ve onları bu alana heveslerini kırmadan dahil etmeye çalışan, müstakbel meslektaşlarımız olarak onları sahneye davet ettiğimiz bir etkinlik bu. Bu anlamda Genel Müdürümüz İbrahim Eren’in vizyonu şüphesiz çok önemli. Sadece bu yarışmada değil, TRT’nin pek çok etkinliğinde gençler bizim için en önemli katkı sunan gruptur diyebilirim. Bu anlamda da vizyonlarını, sektöre bakışlarını, iletişime sunacakları ve sundukları katkıyı çok önemsiyoruz. Biz onlardan çok şey öğreniyoruz. Geleceğin İletişimcileri Yarışması’nı bu sene büyüterek tüm haftaya yaydık. Önümüzdeki sene genç arkadaşlarımızı çok daha büyük sürprizler bekliyor. Bu yarışmanın içerisine sadece iletişimcileri değil, tüm diğer alanlardan da iletişime ilgi duyan arkadaşlarımızı dahil edeceğiz. İletişimin konuşulduğu büyük bir hafta düzenleyeceğiz. Güzel bir etkinlik planlıyoruz. Bu sene Korona şartlarından dolayı yine çok güzel bir şekilde İletişimciler Haftası düzenlemiş olduk. İnternet Kategorisi yine bizim için çok önemli. TRT’nin de bu noktada tüm trendleri çok yakından takip ettiği, en önde yürüdüğü bir alan. Muazzam bir değişime, bir dijitalleşmeye şahitlik ediyoruz. Bu dönüşümün içindeyiz ve aktörleriyiz. Bu anlamda da gençlerin özellikle bu alana sunduğu katkı bizim için çok kıymetli. Dört gözle onların sunacakları katkıyı da vizyonu da bekliyoruz. Dediğim gibi biz onlardan çok şey öğreniyoruz. Ben de heyecanla yarışmanın sonucunu bekliyorum. Kimin birinci olduğunu ben de bilmiyorum, şimdi burada sizlerle birlikte öğreneceğiz” ifadelerini kullandı.İnternet Sitesi Dalı’nda Üsküdar İletişim’e birincilik ödülüİnternet Sitesi Dalı’nda Üsküdar Üniversitesi’nden Zeynep Şahin, Nilay Soysev ve Rozerin Özbay “Güneşten Haber Var” isimli projeleri ile birincilik; Atatürk Üniversitesi’nden Yasin Muhammet Yavuz “Doğrulayanlar” isimli projesi ile ikincilik; İstanbul Medipol Üniversitesi’nden Murat Ahmet Dönmez ve Muzaffer Kılcı ise “Medrese” isimli projeleri ile üçüncülük ödülünün sahibi oldu. Ekibi adına birincilik ödülünü almak üzere sahneye çıkan Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler Bölümü öğrencisi Zeynep Şahin şunları söyledi: “Öncelikle herkese iyi akşamlar diliyorum. Ekip arkadaşlarıma ve aileme çok teşekkür ediyorum. Bizden desteğini hiç esirgemeyen, her zaman yanımızda olan Nihal Toros hocama çok teşekkür ederim. Bize bu şansı veren TRT ailesine de sonsuz teşekkürler.”Faruk Demirel: “Öğrenciler muazzam işler yapıyorlar”TRT tarafından düzenlenen ödül töreninde, Üsküdar İletişim’e bir diğer ödül ise İnternet Haberi Dalı’nda verildi. Haber Yayıncılığı Kategorisi İnternet Haberi Dalı’nda yarışan eserler Bora Bayraktar, Ahmet Görmez, Ercan Gürses, Ersin Çelik, Mete Çubukçu ve İbrahim Altay’dan oluşan jüri tarafından değerlendirildi. Törende, İnternet Haberi Dalı’nda dereceye giren öğrencilere ödüllerini vermek üzere sahnede yerini alan Haber Global Genel Yayın Yönetmeni Faruk Demirel şunları söyledi: “Daha önce televizyon yayıncılığı olarak biz birbirimizin rakibiydik, birbirimiz ile yarışıyorduk. Şimdi artık internet haberciliğiyle de yarışıyoruz. O yüzden internet haberciliğine gönül veren, bu alanda emek sarf eden bütün arkadaşlarımı şimdiden tebrik ediyorum. Muazzam işler yapıyorlar.”İnternet Haberi Dalı’nda Üsküdar İletişim ikinci olduİnternet Haberi Dalı’nda Hacettepe Üniversitesi’nden Zafer Yılmaz “Dünyanın ‘Engin’ Hayranları, Türkiye’nin ‘Akyürek’li Elçileri” isimli projesi ile birincilik; Üsküdar Üniversitesi’nden Dilber Dural ve Ece İnci “Uzmanlar Çevrim İçi Çocuk İstismarına Dikkat Çekiyor” isimli projeleri ile ikincilik; Selçuk Üniversitesi’nden Azize Zehra Yıldırım “Meskenin Trafiği Yaşar’a Emanet” isimli projesi ile üçüncülük ödülünün sahibi oldu. İkincilik ödülünü almak üzere sahneye çıkan Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler Bölümü öğrencisi Dilber Dural, “Herkese iyi akşamlar diliyorum. Şu an çok mutluyum ve çok gururluyum. Öncelikle pandemiden dolayı burada olamasa da proje ortağım sevgili Ece İnci’ye, danışman hocalarım Gül Esra Atalay ve Selin Maden’e ve her zaman yanımda olan, desteğini hiçbir zaman esirgemeyen, nazımı çeken sevgili aileme çok ama çok teşekkür ederim” dedi.11 kategoride 33 ödül verildiGeleceğin İletişimcileri Yarışması Ödül Töreni, 11 kategoride 33 ödülün açıklanmasının ardından son buldu.

19 KAS 2020

2020-2021 Akademik Yıl Fi-jital Açılış Töreni Gerçekleştirildi

Üsküdar Üniversitesi 2020-2021 Akademik Yıl Fi-jital Açılış Töreni, pandemi önlemleri çerçevesinde çevrimiçi olarak gerçekleştirildi. Üsküdar Üniversitesi Kurucu Rektörü Prof. Dr. Nevzat Tarhan, açılış konuşmasında 2020 – 2021 Akademik Yıl açılış töreninin pandemi gölgesinde gerçekleştirildiğini belirterek pandeminin ciddi bir şekilde herkesi etkilediğini söyledi.Prof. Dr. Nevzat Tarhan: “9 yılda çok önemli büyüme yaşadık”Üsküdar Üniversitesi’nin 22 bin öğrencileri olduğunu, vakıf üniversitesi olarak 9 senede ciddi ve hızlı bir büyüme yaşadıklarını ve altyapılarını genişlettiklerini belirten Prof. Dr. Nevzat Tarhan, üniversitelerin dört ayağı bulunduğunu hatırlattı.Birinci ayağın üniversite denildiğinde anlaşılan eğitim ayağı, ikinci ayağın AR-GE çalışmaları olduğunu kaydeden Prof. Dr. Nevzat Tarhan, “AR-GE ile ilgili daha yeni bir yapılanma hayata geçirdik. AR-GE’ye yönelik politikalarla ilgili ayrı bir birim kurduk. TÜBİTAK’ın yeni açıkladığı üniversitelerin yetkinlik hacimleri ve kaliteleri ile ilgili grafikte nörobilim, psikiyatri ve psikoloji alanlarında ilk sırada yer aldık. Diğer alanlarda da yayın kalitesi, yaptığı projeler ve diğer akademik etkinlikler açısından TÜBİTAK’ın istatistikleri bizi sevindirdi. Tabii devam etmek gerekiyor, sürdürülebilirlik önemli. Bir üniversitenin üçüncü ayağı bilgiyi ürüne dönüştürmesi. Yaptığı bilgiyi ticarileştirmesi, sanayi ile iş birliği yapabilmesidir. Bir üniversite bunu yapamazsa, sadece bilgi üreten ama topluma faydalı olmayan bir üniversite olur. Bilimin geleceğine katkı sağlaması gerekiyor” dedi.Prof. Dr. Nevzat Tarhan: “Sosyal projeleri hayata geçiriyoruz”Üniversitelerin bir diğer görevinin de toplumu bilgilendirmek olduğunu kaydeden Prof. Dr. Nevzat Tarhan, “Bununla ilgili sosyal projeler gerçekleştiriyoruz. TÜBİTAK sosyal projelerle ilgili daha çok bütçe ayırdı. Bu alanda çeşitli çalışmalarımız var.  Aileler Üniversitede, Gençler Üniversitede tarzında lise öğrencilerine ve ailelere üniversite ortamında eğitimlerle ilgili projelerimiz var. İstanbul Valiliği ile Aileler Üniversitede projesi için protokol imzaladık. 24 Kasım’da başlayacak projede birçok aileye dokunacağız” dedi.Prof. Dr. Nevzat Tarhan: “Fi-jital Üniversite kavramını hayata geçirdik”Üsküdar Üniversitesi olarak hayatın her alanını etkileyen pandemi dönemine uyum sağlamayı başardıklarını kaydeden Prof. Dr. Nevzat Tarhan, fi-jital üniversite kavramını hayata geçirdiklerini belirterek “Yaz döneminde vizyon toplanımızı gerçekleştirdik. Pandemi bu şekilde devam ediyorken önümüzdeki yıl ne yapacağımızı değerlendirdik. Mezuniyet törenini yapamadık, Akademik Yıl Açılış Töreni zamanında da pandeminin artacağını öngörüyorduk ve öyle oldu. Bunun üzerine toplantıda yüz yüze ile dijital eğitimi birleştirmeye yönelik ‘Fi-jital’ Üniversite kavramını hayata geçirmeyi kararlaştırdık. Sağlık alanındayız biz ve bu alanda uygulama önemli. Uygulamadan kopmamak gerekiyordu. Uygulamadan kopmamak için de gelebilecek öğrencileri yüz yüze seyreltilmiş şekilde, gelemeyecek öğrencileri de uzaktan hep canlı sınıf ortamında bulunmalarını sağlayarak akademik takvimi bozmadan eğitime bu şekilde başladık. Bu haftaya kadar ilerleyebildik ama bu hafta pandemi uçuşa geçti. Uçuşa geçtiği için de biz yeniden değerlendirme yapıyoruz. Bazı zorunlu olanlar dışında canlı sınıf şeklinde dijitale daha çok ağırlık vermek gibi bir planımız var” dedi.Prof. Dr. Nevzat Tarhan: “Uzaktan öğretim olur ama uzaktan eğitim olmaz”Üsküdar Üniversitesi akademisyenlerinin bu süreçte büyük fedakarlıkları olduğunu kaydeden Tarhan, “Pandeminin zorluklarına karşı öğrenci danışmanlığı konusunda, sınıf yönetimleri ile kazasız ve belasız bir şekilde atlatabilmemizde çok faydaları oldu. Yaptığımız Fi-jital manifestoyu da tekrar okumamızda fayda var. Orada ‘Uzaktan öğretim olur ama uzaktan eğitim olmaz’ dedik. Bunu vurguladık. Eğitim usta – çırak işidir. Hoca ile öğrencinin usta – çırak ilişkisi var. Biz sadece bilim öğretmiyoruz aynı zamanda sanat da öğretiyoruz. Sanatta da usta – çırak ilişkisi önemli. Bu ilişkinin olması için de yüz yüze olma zorunluluğu var. Olamadığı zamanlarda telafi edeceğiz. Öğrencilerimizin en iyi eğitimi alması için öğrencinin yüksek yararını hedef ediniyoruz. Eğitim politikalarında karar verirken birçok konuda bizim için öğrencinin yüksek yararı stratejik bir ölçüttür. Buna göre hareket ediyoruz. Pandemi döneminde de buna önem verdik, umuyoruz ki bu sıkıntılı günler geçecek” dedi.Prof. Dr. Nevzat Tarhan: “Pandeminin psikolojik boyutu ihmal edilmemeli”Pandemi sürecinin psikolojik boyutunun mutlaka ele alınması gerektiğini vurguluyan Prof. Dr. Nevzat Tarhan, “Pandeminin bütün dünyada yaptığı ikinci alevlenmesiyle ilgili görüşleri Levent Hocamızdan alacağız ama işin psikolojik boyutunun da önemli olduğunu hatta Dünya Sağlık Örgütü’nün psikiyatrik hastalık pandemisinden söz eden bir açıklaması olduğunu okudum. Bu da işin diğer bir ciddi yönü. O halde pandemiye karşı duruş önemli. Çin’in pandeminden sonra bir üniversite ile hazırlanan raporunu okumuştum. O raporda ‘Biz pandemiyi sosyal izolasyon ile değil sosyal iş birliği ile çözdük’ diyordu. Sosyal iş birliği ile çözülen bir pandemi, toplumla sağlık çalışanlarının, pandemi epidemiyologlarının, halk sağlığı uzmanlarının ve enfeksiyon uzmanlarının bunu iyi yönetmesi gerekiyor. Yeter ki kurallara uyulabilsin” dedi.Prof. Dr. Nevzat Tarhan, gençlere tavsiyelerde bulunduGençlere tavsiyelerde de bulunan Tarhan, “İnsan doğarken bazı şeyleri seçemiyor. Anne ve babasını, kendi cinsiyetini, etnik coğrafyasını ve etnik kökenini seçemiyor. Ama koronayı da seçemiyor. Covid pandemisini biz hiçbirimiz seçemiyoruz. Bazı şeyleri seçebiliriz. Bir genç için neler var seçebileceği? Varlıklı olmayı seçemiyorsun ama çok çalışmayı seçebilirsin. Hayatta bazı şeyler vardır. Ahlaklı, adaletli, iyi, dürüst, çalışkan olmak gibi bütün bu insani özellikleri seçebiliriz. Bunları seçmemizin bize faydası ne olacak diye düşünürsek orta ve uzun vadede hep faydası olduğunu söyleyebilirim. Her zaman vurgulamaya çalıştığım bir kural var: Erdemli olmak mı karlıdır, çıkarcı olmak mı karlıdır? Kapitalist mantıkla ve o ahlakla düşünen kişiler hep çıkarcı olmanın karlı olduğunu söyler. Kısa vadede öyle görünür ama orta ve uzun vadede tarihte erdemli olanlar kazanmıştır. Gandi örneği gibi. Bu nedenle gençlere seçim yapma hakkını da sunmak zorundayız. Gençlik dönemi sadece kısa vadeli düşünülen, akıldan ve mantıktan çok hislerin hakim olduğu bir dönemdir. Hisleri ile hareket eden bir gence o hislerini artıran yönelimlere girilirse o genç yanlış yapmaya devam eder. O halde onun düşünen beynini de devreye sokacağız. Sadece hisseden beyniyle hareket eden bir gencin düşünen beynini de devreye sokmak bizim de sorumluluğumuzdadır” dedi.Prof. Dr. Nevzat Tarhan: “Covid konusunda delikanlılık yapılmaz”Pandemiyle ilişkiyi fırtınayla olan ilişkiye benzeten Prof. Dr. Nevzat Tarhan, “Yağmur ve fırtınayı kimse istemez. Dallar kırılır, sular basar, birçok zorluklar yaşanır. Biz fırtınaya karşı ilişkimizi doğru kurarsak, yani evimizi sağlam yaparsak, tedbirlerimizi alırsak ve güvenlikli bir ortam oluşturursak fırtına olduğu zaman tedbirimizi almış oluruz ve hayatımızdan vazgeçmeyiz, sokakta kalmamış oluruz. Aynı şekilde Covid’de de öyle. Gençlere özellikle söylüyorum: Covid konusunda delikanlılık yapılmaz. Fırtınaya karşı nasıl delikanlılık yapılmazsa bu Covid için de geçerli. Muhakkak önlemleri almak çok önemli. Bilimin söylediği temizlik, mesafe ve maske kuralı önemli. Amasyalı hekim Şerafettin Sabuncuoğlu, ‘Salgın olduğu zaman iyi ye, iyi uyu, uzaktan selam ver’ diyor. Şu anda sosyal mesafe dediğimizi hatta fiziksel mesafe olması gerekiyor, bunun aynısını söylemiş. İbn-i Sina da salgın olduğu zaman herkesin kaçtığını, kendilerinin de kaçması gerektiğini söyleyen yardımcısına sağlıkçı olduklarını ve kaçamayacaklarını söylemiş. Bunu düzeltmek vazifemiz diyerek alanda kalmış ve elini sirke ile yıkayarak hastaları görmüş. O zamandan bu yana 500 – 600 yıldır bir İbn-i Sina çıkaramadık, o da ayrı bir konu. Bu da bizim ders alacağımız bir örnek. Bilimin de doğruladığı temel kurallar değişmiyor. Gençlere bunu söylemek istiyorum” diye konuştu.Prof. Dr. Nevzat Tarhan: “Pandemi, stres yönetimini öğrenmek için bir fırsat”Pandemi döneminden çıkarılması gereken dersler olduğunu kaydeden Prof. Dr. Nevzat Tarhan, “Genç arkadaşlara son tavsiyem de şu: Pandemi dönemi bize birçok şeyi öğretiyor. Daha çok kendimizi tanımak için bir fırsat. Zorluklara karşı, stres altında soğukkanlı kalma becerimizi geliştirmek için bir fırsat. Stres yönetimini öğrenmek için bir fırsat. Bu pandemi neden oldu, neden istediğim gibi eğlenemiyorum, gezemiyorum diye yakınmak yerine bu krizi yönetmemiz önemli. Krizin iki ayağı var. Biri tehdit ayağı, diğeri de fırsat ayağı. Fırsat ayağını yönetebilirsek gençler için özellikle kazanım olur. Hayatın zor bir döneminde bazı şeyleri başarmamıza vesile olabilir” dedi.Prof. Dr. Levent Akın’dan ilk ders: “Covid Pandemisine Bakış”Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi, Hacettepe Üniversitesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Aşı Enstitüsü Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Levent Akın tarafından “Covid-19 Pandemisine Bakış” başlıklı yeni akademik yılın ilk dersi verildi. İlk dersin moderatörlüğünü Üsküdar Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Haydar Sur yaptı.Prof. Dr. Levent Akın: “Pandemileri bitirmenin tek yolu aşılamadır”Pandeminin dünyada ve ülkemizde görülmesinden itibaren yapılan çalışmalar hakkında bilgiler veren Prof. Dr. Levent Akın, aşı çalışmalarına ilişkin de değerlendirmelerde bulundu. Dünyada 180’den fazla, ülkemizde ise 12 aşı çalışması olduğunu kaydeden Prof. Dr. Levent Akın, “Aşıya çok umit bağlandı. Dünyada bulaşıcı hastalık salgınlarına ve pandemilerini engellemenin yegane yolu aşılamadır. Önlemlerle bazı şeyleri düzeltebiliyoruz ama buna rağmen bu hastalığın ortadan kaldırılması ve tehdit boyutunun düşürülmesi için aşıya ihtiyacımız var” dedi.Prof. Dr. Levent Akın: “İnaktif virüs aşısının çalışmaları tamamlanmak üzere”Prof. Dr. Levent Akın, şunları söyledi: “Dünyada çok çeşitli çalışmalar var. Hacettepe Üniversitesi Aşı Enstitüsü olarak çalıştığımız recombinant bir aşı var. En yaygın olarak kullandığımız aşılardan biri inaktif virüs aşısı. Bu Çin kaynaklı bir aşı. Türkiye’de çalışmaları tamamlanmak üzere. Çin’den de bu anlamda ciddi miktarda aşı alınacağını, muhtemelen Aralık ayında uygulanabileceğini  tahmin ediyoruz. Öne çıkan konulardan biri RNA aşıları. Özellikle Almanya’da BioNTech’in yöneticisi olan Türk asıllı olması nedeniyle gurur duyduğumuz Prof. Dr. Uğur Şahin’in Türkiye’de de çalışmasını sürdürdüğü ki Türkiye’de bu çalışmasının olmasının sebebi Uğur Bey, Türkiye’de olmasını sağlamıştır.”Prof. Dr. Levent Akın: “Aralık’ta 1 milyon doz aşı geleceğini tahmin ediyoruz”Prof. Dr. Levent Akın, “BioNTech’in aşısının ticari olarak dağıtılması için Avrupa Birliği İlaç ve Tıbbi Malzemeler Kurulu dediğimz EMA diye bahsedilen kuruldan izin çıkması lazım. Ruhsat alması lazım. Bununla ilgili faz1 ve faz2 çalışmalarına ait raporları aldı. Faz 3 çalışmasının da olumlu raporunu alıp ruhsatın tamamlanmasını bekliyor. O yüzden beklenti, Aralık ayında Türkiye’de mRNA aşısının gelebileceğini tahmin ediyoruz. Çünkü Türkiye’de ciddi miktarda sözü var. Ama bütün dünya, ABD bu aşıdan 300 milyon doz istiyor. Türkiye’nin bu konuda yeteri miktarda alacağını tahmin ediyorum. Bazı tartışmalar var, sayı vermek ne kadar doğru bilmem ama Aralık ayında 1 milyon dozun geleceğini tahmin edebiliriz. Bu sayınım altında da kalabilir. Çünkü aşı üretimi biraz terzilik işidir de yani üretimde bir aksilik olabilir” dedi.Prof. Dr. Levent Akın: “mRNA aşısı, genetik yapıda değişiklik yapmaz”mRNA aşılarıyla ilgili dünyada çok çeşitli çalışmaların olduğunu, zaman zaman asılsız iddiaların da ortaya atıldığını kaydeden Prof. Dr. Levent Akın, “Şu anda üç aşı çalışması insanlar üzerinde deneniyor. İki tanesiyle ilgili çalışması bitirmek üzere. Bazıları diyor ki ‘mRNA aşısı ki Almanya’da üretilen ve Türkiye’de yakın zamanda uygulamaya geçeceğini tahmin ettiğimiz aşıya genetik yapısına girer, genetik yapısını bozar.’ mRNA’lar kalıcı bir genetik materyal değildir. İhtiyaç olduğu zaman ortaya çıkar, gerekli protein üretimini yaptıktan sonra kendisini kaybeder. Bu hücre bilimlerini yakından bilen tüm arkadaşlarımızın bildiği bir özelliktir. Kabaca söylemek gerekirse siz RNA aşısını veriyorsunuz. Virüsün insan hücresine yapışan proteine karşı mRNA size o proteini üretiyor. O proteine karşı vücut antikor üretiyor. Antikor üreterek bağışıklık sistemini ona hazırlıyor. Dolayısıyla gerçek virüsle karşılaştığınızda hastalığı yok ediyor. Bunun başarısı %90’lar düzeyde. Net olarak altını çizeyim: mRNA aşılarının genetik yapıda herhangi bir değişikliğe sebep vermesi mümkün değildir” diye konuştu.Prof. Dr. Levent Akın, Covid-19’un bulaş yollarına ilişkin yapılan çalışmalara da değinerek bulaş riskinin en çok aile içinde aile bireyleri, arkadaş ve eş dost arasında olduğunu, seyahat etmenin, toplu taşıma araçlarının da önemli oranda risk barındırdığına dikkat çekti.Yükselen akademisyenler cübbe giydiZOOM, ÜÜ TV ve Youtube hesapları üzerinden de canlı seyredilen Akademik Yıl Açılış Töreninde akademik yükseltme cübbe giyme merasimi de düzenlendi. Üsküdar Üniversitesi Kurucu Rektörü Prof. Dr. Nevzat Tarhan tarafından Prof. Dr. Ali Kocailik, Prof. Dr. Aslı Umut Dinç, Prof. Dr. Barış Metin, Prof. Dr. Burhan Pektaş, Prof. Dr. Ebru Öztürk, Prof. Dr. Ece Harman, Prof. Dr. Feride Gökben Hızlı Sayar, Prof. Dr. İbrahim Fırat Helvacıoğlu, Prof. Dr. Remzi Abalı, Prof. Dr. Sabri Cavkaytar, Prof. Dr. Sevgi Kızılcı Öz, Prof. Dr. Sevim Işık, Prof. Dr. Zehra Burçak Tümerdem Uluğ’a cübbeleri giydirildi.Üsküdar Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Mehmet Zelka da Doç. Dr. Asil Özdoğru, Doç. Dr. Aylin Yalçın Sarıbey, Doç. Dr. Emel Kaşıkçı, Doç. Dr. Gül Esra Atalay, Doç. Dr. İbrahim Arslan, Doç. Dr. İsmail Oral Hastaoğlu, Doç. Dr. Kaan Yılancıoğlu, Doç. Dr. Oğuz Tan, Doç. Dr. Özge Kılıçoğlu Mehmetcik’e cübbelerini giydirdi.Üsküdar Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Muhsin Konuk ise Dr. Öğretim Üyesi Nebiye Yaşar, Dr. Öğretim Üyesi Nuri Bingöl, Dr. Öğretim Üyesi Öznur Karaoğlu, Dr. Öğretim Üyesi Yeşim Ünveren, Dr. Öğretim Üyesi Zeynep Gümüş, Dr. Öğretim Üyesi Ayşe Özçetin Şenöz’e cübbelerini giydirdi.2020-2021 Akademik Yıl Açılış Töreni videosu için: 

23 EKI 2020

Prof. Dr. Nevzat Tarhan: “Pandemi Döneminde İletişimin Önemi Ortaya Çıktı”

Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi tarafından düzenlenen ve üç gün süren 7. Uluslararası İletişim Günleri Dijital Çağda İletişim Eğitimi Sempozyumu, Üsküdar Üniversitesi Kurucu Rektörü Prof. Dr. Nevzat Tarhan’ın kapanış konuşmasıyla tamamlandı.Prof. Dr. Nevzat Tarhan: “Çok kişiye ulaşan verimli bir bilimsel etkinlik oldu”Üsküdar Üniversitesi Kurucu Rektörü Prof. Dr. Nevzat Tarhan, 7. Uluslararası İletişim Günleri Dijital Çağda İletişim Eğitimi Sempozyumu’nun 35 oturumda 190 konuşmacının katılımı, 150 bildiri, 3’ü uluslararası olmak üzere 7 keyspeaker ile gerçekleştirildiğini ve 2 bin 500 kişinin izlediğini, çok verimli bir sempozyumun gerçekleştirildiğini söyledi.Prof. Dr. Nevzat Tarhan: “Düşüncenin gelişmesi için bilgi paylaşımında cömert olmalıyız”Pandemi önlemleri kapsamında dijital ortamda gerçekleşen sempozyumla aslında bu konuda da önemli bir tecrübe elde edildiğini kaydeden Prof. Dr. Nevzat Tarhan, katılımcı ve izlenme sayılarına bakıldığında çok fazla kişiye ulaşıldığını, bunun da bilimsel çalışmalar açısından önemli olduğunu söyledi. Tarhan, “Kongrelerin en önemli amacı, literatüre katkı sağlama ve tecrübe paylaşımı yapmaktır. O konuda dijital olması önemli katkılar sağladı. Bu sempozyum sonuçlarını detaylı bir şekilde içerecek e-kitabın da kapsamlı bir şekilde hazırlanmasını planlayacağız. Biz bilgi üretiyoruz, ürettiğimiz bilgileri paylaşıyoruz. Düşüncenin gelişmesi de böyle oluyor. Düşüncenin gelişmesini istiyorsak muhakkak bilgi paylaşımında cömert olmalıyız. Bilimsel standartlar içerisinde bilgilerimizi sunabilmemiz çok önemli” dedi.Prof. Dr. Nevzat Tarhan: “Pandemide canlı sınıf uygulamasını hayata geçirdik”İçerisinde bulunduğumuz pandemi sürecinde özellikle eğitimde ve iletişimde dijitalleşmenin öne çıktığını kaydeden Prof. Dr. Nevzat Tarhan, “Dünyada şu anda ciddi bir ivme kazandı ve zorunluluk şekline dönüştü. İletişimde dijitalleşme konusunda geçtiğimiz dönemde birçok üniversite powerpoint sunumu ile ve video göndererek eğitimi bu şekilde tamamladılar. Canlı sınıfı yapamadılar. Biz canlı sınıfı geçen yıl 2’nci dönem Covid-19’un en maksimum olduğu dönemlerde rahatlıkla yapabildik” dedi.Prof. Dr. Nevzat Tarhan: “Fi-jital üniversite kavramını ortaya çıkardık” Üsküdar Üniversitesi olarak altyapıyı yüzde 30 sanal sınıf uygulamasına göre hazırladıklarını kaydeden Prof. Dr. Nevzat Tarhan, “İki haftalık hazırlıktan sonra hızla başladık. Daha sonra dijitalleşme konusunda arama toplantısı gerçekleştirdik. ‘Eğitimin dijitalleşmesi ne getirir, ne götürür, bu ne kadar efektif olabilir’ konularını değerlendirdik. Orada Fi-jital Üniversite kavramını ortaya çıkardık. Öğretim dijital olabilir ama eğitim dijital olmaz. Onun için uygulamaların muhakkak alanında yapılması, usta ile çırak ilişkisinde olduğu gibi hoca ile öğrenci ilişkisi kurmak önemliydi. Aynı zamanda iletişimin sadece bilim yönü değil, sanat yönü de var. Öğrencilerimiz iletişimi hocalardan öğrenecekler. Bunun için de yakın ilişkiler önemli. Bu nedenle biz bu sistemi kurduk. Bir akademisyenin en önem verdiği şey iyi öğrenci yetiştirmek olmalıdır” dedi.Prof. Dr. Nevzat Tarhan: “İletişimcilere önemli görevler düşüyor”TÜBİTAK’ın son zamanlarda hep özgün değerler, yaygın etki ve çıktı etkisi üzerinde durduğunu kaydeden Prof. Dr. Nevzat Tarhan, “Bunlar topluma ne kazandıracak, toplumun hangi ihtiyacını karşılayacak? Bu gibi konuların konuşulması noktasında en önemli kavram iş birliği. İş birliği kavramı içerisinde de iletişimcilere çok büyük iş düşüyor. Bununla ilgili bize kısa yollar öğretmeleri, yöntemler göstermeleri, toplumu bilgilendirmeleri gerekiyor. Akademisyenin ilk görevi eğitim, ikincisi AR-GE, üçüncüsü toplumu bilgilendirmektir. Toplumu bilgilendirme noktasında iletişimciler kritik kişiler olarak bu konuda neler yapılabilir diye yöntemler geliştirecekler” dedi.Prof. Dr. Nevzat Tarhan: “Pandemi döneminde iletişimin önemi anlaşıldı”Prof. Dr. Nevzat Tarhan, pandemi döneminde iletişimin öneminin bir kez daha anlaşıldığını belirterek “İletişimcilere bu konuda çok önemli görevler düşüyor. Sosyal izolasyonun aslında fziksel izolasyon olması lazım. Psikolojik izolasyona dönüştürülüyor. Psikolojik izolasyon olmadan sosyal izolasyon olabilir. Psikolojik izolasyon olunca da fiziksel mesafe açılıyor. Bu konuda iletişimcilerin bilimsel metodoloji ile çıkaracağı bilgilerin iletişim dünyasında iyi bir yansıma alacağını düşünüyorum” dedi.Prof. Dr. Nazife Güngör: “8. İletişim Günleri’ni yaklaşık 2 bin 500 kişi izledi” Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nazife Güngör de 190 konuşmacının yer aldığı, 150 bildiri özetinin sunulduğu sempozyumda iletişim eğitiminin her yönden ele alınarak çok verimli bir bilimsel etkinliğin gerçekleştirildiğini söyledi. Çevrimiçi düzenlenen sempozyumun izlenme oranlarının oldukça yüksek olduğunu kaydeden Prof. Dr. Nazife Güngör, “Yaklaşık 2 bin 500 civarında izlenme oldu. Davetli konuşmacıların katıldığı oturumların dışındaki 30 oturumun her birinde  en az 60 izleyici oldu. Youtube’a bin 500 izleyici katılımı oldu. Bu gerçekten bir rekor.” diye konuştu. Prof. Dr. Nazife Güngör: “8. İletişim Günleri’nde ana tema Pandemi Döneminde İletişim olacak” Üç gün boyunca iletişimin her yönden masaya yatırıldığını belirten Prof. Dr. Nazife Güngör, eğitim boyutu, sanat boyutu, müfredat boyutuyla ele alındığını kaydetti. Pandemi nedeniyle eğitimde dijitalleşmenin öneminin anlaşıldıığı belirterek önümüzdeki yıl gerçekleştirilmesi planlanan 8. İletişim Günleri’nin ana temasının “Pandemi Döneminde İletişim” olacağını söyledi.190 konuşmacı katıldı, 150 bildiri sunuldu7. Uluslararası İletişim Günleri Dijital Çağda İletişim Eğitimi Sempozyumu, üç günde tamamlandı. Pandemi kapsamında alınan önlemler nedeniyle çevrimiçi düzenlenen, iletişim eğitiminin her yönüyle ele alındığı kapsamlı bilimsel etkinlikte üçü yurt dışından olmak üzere yedi davetli konuşmacının da aralarında bulunduğu 190 konuşmacı yer aldı. 35 oturumun gerçekleştirildiği sempozyumda yaklaşık 150 bildiri özeti sunuldu. Sempozyuma İngiltere’deki Central Lancashire University’den Prof. Dr. Erik Knudsen, Bournemouth University’den Doç. Dr. Salvatore Scifo, İstanbul Bilgi Üniversitesi’nden Prof. Dr. Halil Nalçaoğlu,  Prof. Dr. Maureen Ellis, İstinye Üniversitesi’nden Prof. Dr. Peyami Çelikcan, Ankara Üniversitesi Emekli Öğretim Üyesi Prof. Dr. Oya Tokgöz, gazeteci araştırmacı Emre Kızılkaya davetli konuşmacı olarak katıldı.

21 EKI 2020

7. Uluslararası İletişim Günleri’nde “Dijital Çağda İletişim Eğitimi” Ele Alınıyor

 Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi tarafından düzenlenen 7. Uluslararası İletişim Günleri Dijital Çağda İletişim Eğitimi Sempozyumu, ülkemizden ve dünyadan iletişim eğitimi alanındaki uzmanları bir araya getiriyor. Pandemi nedeniyle alınan önlemler kapsamında çevrimiçi olarak düzenlenen sempozyuma İngiltere’deki Central Lancashire University’den Prof. Dr. Erik Knudsen, Bournemouth University’den Doç. Dr. Salvatore Scifo, İstanbul Bilgi Üniversitesi’nden Prof. Dr. Halil Nalçaoğlu davetli konuşmacı olarak katıldı.Prof. Dr. Nazife Güngör: “Pandemi nedeniyle dijital çağı çok yakından tanıdık” Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nazife Güngör, açılış konuşmasında içerisinde bulunduğumuz pandemi koşulları nedeniyle dijital dünyanın artık hayatımızın her alanında yer aldığını söyledi. Dijital eğitim sempozyumunu düzenlemek istedikleri dönemde pandemiyi beklemediklerini kaydeden Güngör, “Birkaç ay içesinde kendimizi pandeminin içerisinde bulduk. Bir anda online eğitime geçtiğimizde dijital çağın evrimsel değil, tam anlamıyla devrimsel olarak geldiğini gördük. Bir anda hayatımızın içine dahil oldu. Zaten dahildi, kuşak farklılıklarını konuşuyorduk. Z kuşağından söz ediyorduk. Onların farklılıklarından, tavır ve davranışlarından söz ediyorduk. Dijital teknolojilerin bireyi, insanı toplumu farklılaştırmasından söz ediyorduk. Kültür üzerinde, toplum üzerinde, hayatın her boyutu üzerinde yarattığı etkilerden zaten söz ediyorduk. Ancak bir anda hayatın ortasına öyle bir dalış yaptı ki biz eğitimden ev içindeki hayata kadar bütün hayat tarzımızı bir anda dijital teknolojiye göre formatlamaya ve değiştirmeye başladık. Çok daha güçlü anladık ki dijital çağın içerisindeyiz ve dijital teknolojiler bizi etkiliyor” diye konuştu.Prof. Dr. Nazife Güngör: “İletişim eğitimi de bu değişime ayak uydurmalı”İletişim eğitimi veren kurumlar olarak dijital çağın dokunuşlarını çok daha fazla hissettiklerini ve iletişim eğitiminde de değişimin kaçınılmaz olduğunu belirten Prof. Dr. Nazife Güngör, “İletişim sektörüne öncelikle meslek insan yetiştiriyoruz. Medya sektörünün hızla evrilişine tanık oluyoruz. Bizim öğrencilik dönemimizde geleneksel basın vardı. Matbaalardan söz ediyorduk. Matbaaların çalışma biçimlerini izliyorduk bugün geldiğimiz noktada onlardan eser kalmadı. Fotoğraf basımı için karanlık odalardan söz ediyorduk artık sanal dünyanın hakim olduğu bir medya sektörüyle karşı karşıyayız. Dolayısıyla çalışma şekli değişince, mesleğin yapılış şekli değişince, o zaman o sektöre yetişecek elemanı yetiştirme tarzının da bu işin eğitimini veren kurumlarda da hızla değişmesi gerekiyor” dedi.Prof. Dr. Nazife Güngör: “Teknolojiyi iyi kullanmak için ihtiyaçlar iyi belirlenmeli”“Madem ki iletişimin formları değişiyor o zaman iletişimin eğitim tarzını da değiştirmek gerekiyor” diyen Prof. Dr. Nazife Güngör, “O zaman iletişim eğitiminde de hızla değişikliklere ihtiyaç var. İletişim fakültesi müfredatlarının değiştirilmesi, eğitim kadrolarının yönlendirilmesi, dijital teknolojiyle iletişim eğitim biçiminin baştan aşağı değişmesine ihtiyaç var. Dünyada da ülkemizde de bu değişim yaşanıyor. Ancak bu değişimin anlamlı bir şekilde programlanması bütün dinamikleri ve boyutuyla ele alınıp akılcı bir biçimde doğru bir şekilde bu sürece uyumlanabilmesi için iletişim eğitimini veren kurumların bu platformlarda tartışılması gerekiyor. Bu bilimsel kongre ve sempozyumlarla bu tür platformlarda neler yapılacağının konuşulması ve tartışılması gerekiyor. Eğer biz bu ihtiyaçları iyi saptamazsak eğer teknolojinin gidişatını saptamazsak ve ona göre eğitime yön vermezsek o zaman birey olarak toplum olarak teknolojinin öznesi değil, kendimizin icat ettiği geliştirdiği teknolojinin nesnesi haline geliriz. Teknoloji bize hükmeder. Teknolojinin altında dünya ve insanlık ezilir. Dolayısıyla insanın kendi üretimi olan teknolojiyi kendi yararları doğrultusunda kullanabilmesi için eğitim programlarının doğru dürüst yapılması lazım” dedi.Prof. Dr. Mehmet Zelka: “Pandemi döneminde 500 bin dolarlık ek yatırım yaptık” Üsküdar Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Mehmet Zelka, her zamankinden daha hızlı değişen dünyada dijital dönüşümün günümüzün en dikkat çekici konularından biri olduğunu söyledi. 90’lı yıllardan itibaren gerçekleştirilmeye çalışılan dijitalleşme için dünyada 2019 yılında yapılan harcamaların toplamı 1.25 trilyon dolar iken 2020 yılında 2.2 trilyon dolara çıkmasının beklendiğini kaydeden Prof. Dr. Mehmet Zelka,  “Bu rakamlar dijitalleşmenin öneminin ciddi bir göstergesi olarak ifade edilebilir. Bununla birlikte yaşanmakta olan pandemi süreci dijitalleşmenin hayatımızda ne kadar müthiş bir etkiye sahip olduğunu gösterdi. Bu sürecin başlangıcında biz Üsküdar Üniversitesi olarak alt yapımızın müsait olmasına rağmen daha iyi bir şekilde süreci yürütebilmek için 500 bin dolarlık ek yatırım yapma ihtiyacı hissettik. Üniversitemizin bu alanda değişken giderlerimiz yılda 1 milyon dolar seviyesinde gerçekleşmektedir” dedi. Üç gün sürecek kapsamlı bilimsel etkinlikte 190 konuşmacının yer alacağı 35 oturum gerçekleşeceğini belirten Prof. Dr. Mehmet Zelka, sempozyumun kapsamlı ve iletişim açısından zengin içerikte bir sempozyum olduğunu sözlerine ekledi.Prof. Dr. Halil Nalçaoğlu: “İçerik üretmenin özünde hikaye var”Açılış konuşmalarının ardından davetli konuşmacıların sunumları gerçekleşti. Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi’nden Doç. Dr. Feride Zeynep Güler’in moderatörlüğünü yaptığı bölümde konuşan Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Halil Nalçaoğlu “Dijital Çağda İletişim Eğitiminin Geleceğini Düşünenlere İpuçları” başlıklı sunumundan önemli detaylar paylaştı. Prof. Dr. Halil Nalçaoğlu, “Hikaye anlatma gerçekten çok önemli bir konu. İçerik üretmenin özünde de hikaye anlatma var. Hikaye anlatma teknolojilerinin çağımızdaki radikal dönüşümü ile sadece hikaye içerikleri değil ama aynı zamanda hikayeleri anlatan zihinsel yapılanmalarda da bir dönüşüm olabileceğinin dikkate alınması gerekiyor. Kendisini gelecekte iletişim eğitimin içinde görenler, özellikle gençler iletişim eğitimin önümüzdeki yıllarda neye evrileceğini düşünüyorlardır. 30 yılı aşkın bir süredir iletişim eğitiminin içerisinde olan biri olarak bu kadar hızla değişen bir dünyada özellikle dijital transformasyon dünyasında vereceğimiz eğitimin geleceği ne olmalı diye çok düşünüyorum. Tabii ki 30 küsur yılın avantajıyla geçmişe bakma şansım da oluyor. Nelerin yapıldığını, nelerin yapılmadığını, nelerin yapılamadığını görme fırsatım da oluyor” dedi.Prof. Dr. Halil Nalçaoğlu: “İletişim eğitimi yol ayrımında”Son 2 yıldır başkanlığını üstlendiği İletişim Eğitimi Değerlendirme ve Akreditasyon Kurulu deneyiminin kendisine Türkiye’de bugünkü iletişim eğitiminin yapısı hakkında güçlü bir fikir verdiğini söyleyen Nalçaoğlu, “Bütün bu perspektif içinde bugün bir iletişim eğitimcisi olarak açıkçası bir yol ayrımında olduğumuzu düşünüyorum. Bu yol ayrımı şöyle bir şey; ya her şeyi olduğu gibi bırakacağız ve hayatın bizi sürüklediği yere doğru olağan akışında gideceğiz, ya da stratejik bir karar alıp vermeye devam ettiğimiz eğitim hakkında kapsamlı bir değerlendirme yapacağız ve bu eğitime yeni bir yön vermek için çaba sarf edeceğiz. Benim idari deneyimim de mevcut kalıpları ve yapıları dönüştürme çabası ile geçti” diye konuştu.Doç Dr. Salvatore Scifo: “’Pandemide çevrimiçi dersler önem kazandı”Bournemouth Üniversitesi’nden Doç Dr. Salvatore Scifo ise “2020’li Yıllarda Bağlantılar ve Disiplinlerarası İletişim ve Medya” başlıklı konuşmasında medya iletişiminde gündemde olan kavram ve konseptleri ele aldı. Pandemide dijital eğitimin ve çevrimiçi derslerin önem kazandığını ve bu paylaşımların sadece öğrenciler tarafından değil toplumun belli bir kesimi tarafından hatta dünyanın farklı yerlerinden de takip edilebildiğini belirten Doç. Dr. Salvatore Scifo, eğitimin daha geniş kitlelere ulaşabildiğini örneklerle aktardı.Doç Dr. Salvatore Scifo: “’Pandemi Sonrası Üniversite’ kavramı ortaya çıktı”Doç Dr. Salvatore Scifo, şunları söyledi: “Pandemi sayesinde insanların neler yaşadığını videolar, çevrimiçi mesajlar, karikatürlerle daha çabuk öğrenme imkânına sahip olduk. Bu sayede de müfredat da değişti ve zenginleşti. Ayrıca bu sayede insanların iletişim ağları gelişti, daha farklı uzmanlara, konuşmacılara küresel bir ağ üzerinden ulaşabildiler.  Ekran üzerinden yapılan bu eğitimler, zihniyet değişikliği sağladı ve bir sınıf, kampüs mantığını unutarak öğrenme tasarımının ortak paylaşımı daha da önem kazandı. Dinamik uygulamalar ve karşılıklı paylaşımlarla eğitimde yeni bir sistem tasarımı gerçekleşti. Bu da Pandemi Sonrası Üniversite kavramını ortaya çıkardı. Bu kavram kimseyi geride bırakmama hedefine ulaşmak için dijital ortamda, eşitsizliklerin ve yetersizliklerin o kadar da güçlü olmadıklarını ortaya koydu. “Ayrıştırma, Demokratikleştir ve Çeşitlendir-(Decolonize, Democratize-Diversify)” amaçlarının meydana getirdiği 3D pedogojisi ve Birleşmiş Milletlerin Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ile küresel bilgi ağlarını ve açık bilgi depolarını üniversitelerde ve dışında da bu sayede tekrardan tasarlama imkânı bulunuyor ve öğrenme ortamlarını çeşitlendirme fırsatı var.”Prof. Dr. Erik Knudsen: “Hikaye anlatıcılığını kullanarak insanlara yardımcı olabiliriz”İngiltere Central Lancashire Üniversitesi Kültür ve Yaratıcı Endüstriler Fakültesi Medya Uygulamaları Profesörü ve Araştırma Fakültesi Direktörü Prof. Dr. Erik Knudsen de "Film Yapımında Kişisel Sesi Bulmak" başlıklı konuşmasında; kişisel ses konusunu ele aldı. Prof. Dr. Erik Knudsen, “Yaptığınız filmde elbette dilin önemi çok büyük. Ben buna film anlatımcılığında katılımcı his diyorum. Histen duygudan geçerek hikayelerimizi anlatıyoruz. Klasik öyküler artık bu duyguları anlatmıyor. Hikaye anlatıcı yapının önemi çok daha büyük. Bunu katılımcı duygularla bezemek gerekiyor. Ait olmak, özlemek ya da sevmek gibi. Bir noktada hikaye anlatıcılığı insanların iyileşmesi için çok büyük rol oynayabilir. Bir hikaye anlatıcısı olarak kendi ifade sesinizi nasıl bulacaksınız? Film yapımcılığı sadece bir eğlence aracı, değil aynen yazılı dünya gibi bir değişme içinde kullanılabilir daha iyi bir dünya için yardımcı olabilir” dedi.Dijital eğitimde iletişim eğitimi her yönüyle konuşulduSempozyumun ilk gününde “Dijital Çağda Gazetecilik Eğitimi ve Akreditasyon”, “Dijital Çağda İletişim Eğitimi ve Sektör Gereksinimleri”, “Salgın Krizi ve Online Eğitim”, “Sanat, Teknoloji ve Dijitalleşme”, “Dijital Çağın İletişimcisi”, “İletişimde Yeni Yaklaşımlar, Haber ve Etik”, “Yeni Medya Eğitimi”, “İletişim Eğitimi”, “Dijital Çağda Reklamcılık Eğitimi”, “televizyonun Dönüşümü”, “Dijital Dönüşüm ve Sinema İlişkisi”, “Djital Çağda Kişilerarası İlişkiler” başlıklı oturumlar gerçekleştirildi.Sempozyumun ikinci gününde Prof. Dr. Maureen Ellis ve gazeteci araştırmacı Emre Kızılkaya davetli konuşmacılar olarak yer alacak. “Gazetecilikte Uzmanlaşma”, “Medya Okuryazarlığı”, “Dijital Çaüda Sanat ve Sanal Gerçeklik”, “Sosyal Medya, İletişim ve Toplum”, “Sosyal Medya Kullanımı”, “Dijitalleşme, Medya, Dil ve Yeni Gerçeklik”, “Sinema ve İdeoloji”, “Dijitalleşme, Reklamcılık ve Halkla İlişkilerde Yeni Yaklaşımlar”, “Reklam, Marka, Tüketim”, “Dijital çağda Reklamcılık ve Pazarlama Uygulamaları”, “Basın, Yayım ve Habercilikte Dönüşüm”, “İletişim Eğitiminde Yeni Dijital Mecralar” oturumları gerçekleşecek.Sempozyumun son gününde ise Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi Prof. Dr. Süleyman İrvan moderatörlüğünde İstinye Üniversitesi’nden Prof. Dr. Peyami Çelikcan ve Ankara Üniversitesi Emekli Öğretim Üyesi Prof. Dr. Oya Tokgöz birer konuşma yapacak. “Dijital Oyun”, “Dijitalleşme ve Kültür Endüstrisinin Dönüşümü”, “Halkla İlişkiler Eğitimi ve Akreditasyon”, “Dijital Çağda Halkla İlişkiler Uygulamaları”, “Dijitalleşme ve Medyanın Dönüşümü”, “Dijitalleşme ve Yeni Jenerasyon”oturumlarının yer alacağı sempozyum, Üsküdar Üniversitesi Kurucu Rektörü Prof. Dr. Nevzat Tarhan’ın kapanış konuşması ile tamamlanacak.Program kitapçığı:https://ifig.uskudar.edu.tr/uploads/content/files/ifig-2020program-kitapcigi-v8-12ekim.pdf

14 EKI 2020

7. Uluslararası İletişim Günleri’nde Geri Sayım Başladı

Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi tarafından bu yıl 7.si düzenlenecek olan Uluslararası İletişim Günleri, içinde bulunduğumuz pandemi koşullarına uygun olarak “dijital çağda iletişim eğitimi” temasıyla düzenleniyor. Covid-19 önlemleri kapsamında çevrim içi ortamda gerçekleştirilecek olan sempozyuma ulusal ve uluslararası düzeyde çok sayıda akademisyen de bildirileri ile katılım sağlayacak. 21-22-23 Ekim 2020 tarihlerinde düzenlenecek olan sempozyuma dinleyici olarak katılmak isteyenler de Zoom programı üzerinden etkinliğe katılım sağlayabilecekler.Dijital iletişim eğitimi akademisyenler tarafından üç gün boyunca tartışılacakMedya ve iletişim sektörünün dijital dönüşümünün hız kazandığı günümüzde iletişim eğitiminin de çağın gereklerine uygun olarak dijitalleşme sürecine uyum sağlaması gerektiği fikrinden hareketle seçilen ‘Dijital Çağda İletişim Eğitimi’ teması, bu yıl 7.si düzenlenen Uluslararası İletişim Günleri Sempozyumu’nun ana gündemini oluşturuyor. İletişim Günleri’nin bir marka haline geldiğini belirten Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nazife Güngör, sempozyumun uluslararası boyutunun da her yıl genişlediğine dikkat çekiyor.30 oturumda 156 bildiriSempozyum programına ilişkin açıklamada bulunan İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nazife Güngör, “Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi tarafından her yıl düzenlenmekte olan Uluslararası İletişim Günleri’nin yedincisi 21-22-23 Ekim günlerinde ‘Dijital Çağda İletişim Eğitimi’ ana başlığıyla gerçekleştirilecektir. Yurt dışından ve yurt içinden önemli konukların ağırlanacağı sempozyum yaklaşık 180 akademisyenin katılımıyla gerçekleştirilecektir. 30 oturum halinde düzenlenecek olan sempozyumda Prof. Dr. Erik Knudsen, Prof. Dr. Oya Tokgöz, Prof. Dr. Halil Nalçaoğlu, Prof. Dr. Maureen Ellis, Prof. Dr. Salvatore Scifo, Prof. Dr. Peyami Çelikcan, gazeteci ve araştırmacı Emre Kızılkaya gibi alanında isim yapmış kişiler ana konuşmacı olarak yer almaktadırlar. Sempozyumda belli temalar etrafında oluşturulan 30 oturuma Türkiye’nin çeşitli iletişim fakültelerinden profesörler ve doçentler moderatörlük yapacaklar. Salgın nedeniyle Zoom üzerinden çevrim içi olarak gerçekleştirilecek sempozyumun bildiri özetleri kitapçığı ve sempozyum programı 7. İletişim Günleri (İFİG) web sayfasında yayımlanmış bulunmaktadır. Sempozyumun sona ermesinin hemen ardından bildiri tam metinleri kitabının hazırlıklarına başlanacak, önceki yıl olduğu gibi bu yıl da bildiri tam metinleri kitabı elektronik ortamda yayımlanacaktır” dedi.Üsküdar İletişim’in markalaşmış etkinliğiİletişim Günleri’nin alanında bilimsel bir marka haline geldiğini ifade eden Prof. Dr. Nazife Güngör, “Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi Uluslararası İletişim Günleri (İFİG) şu anda iletişim camiasında kesintisiz ve en geniş katılımla gerçekleştirilen çok az sayıdaki bilimsel etkinlikten biri olup, kendi alanında marka haline gelmiş bulunmaktadır. İletişim akademisyenlerinin her yıl düzenli olarak bir araya gelmesine ve bilimsel katkı ve paylaşımda bulunmasına ortam oluşturan İFİG’in etki alanının uluslararası düzlemde genişletilerek sürdürülmesi planlanmaktadır” dedi.Sekinci İletişim Günleri Mayıs 2021’deBu yıl 7.si 21-22-23 Ekim 2020 tarihlerinde düzenlenecek olan İletişim Günleri Sempozyumu’nun 8.sinin ise 27-28-29 Mayıs 2021 tarihlerinde gerçekleştirilmesi planlanıyor.

14 EKI 2020

Gazeteci Kemal Öztürk Üsküdar İletişimde...

Anadolu Ajansı eski Genel Müdürü, şimdiki Haber Türk köşe yazarı Kemal Öztürk, 2020-2021 akademik eğitim öğretim yılında Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencilerine ders verecek. Siyasal iletişim, yakın tarih, şehir iletişimi, politik tarih ve iletişim konularında çok sayıda makale ve kitapları olan Kemal Öztürk “Ajans Haberciliği” dersinde öğrencilerle buluştu.Kemal Öztürk Kimdir?Kemal Öztürk, 1969 yılında Ağrı’da doğdu. Orta öğrenimini Sakarya’da tamamladı. Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun oldu.1995 yılında Yeni Şafak Gazetesi’nde gazeteciliğe adım attı. 1997 yılında Kanal 7 televizyonunda televizyon haberciliğine başladı. Haberciliğin yanı sıra belgesel hazırlamaya başlayan Öztürk’ün ilk belgeseli Sarıkamış oldu. Recep Tayyip Erdoğan’ın hayatını konu edinen ilk belgesele imza attı. Sonrasında İlk Meclis, Yemen, 1999 Depremi, Türkiye’de kadın hareketi tarihi ve Halide Edip, Osmanlı Modernleşmesi ve Pera gibi konularda birçok belgesele imza attı.1999 yılında Türkiye Yazarlar Birliği tarafından yılın en iyi belgesel ödülüne layık görüldü. Aynı yıl Amerika ve Kanada’ya giderek yabancı dil eğitimi aldı ve belgesel alanında araştırmalar yaptı.2003 yılında TBMM Başkanı İletişim Danışmanı oldu. İki yıl sonra TBMM Başkanı Başdanışmanlığına getirildi. 2008 yılında AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın danışmanı olarak görev aldı. 2009 yılında Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın Basın Danışmanlığı görevine getirildi. İki yıl boyunca Başbakan Erdoğan’ın basınla ilişkilerini koordine etti.3 Ağustos 2011 tarihinde Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür olarak atandı. 1 Aralık 2014 tarihinde “kişisel prensip ve ilkeleri” nedeniyle, 3 yıl 4 ay sürdürdüğü, AA Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Genel Müdürlük görevinden istifa ettiğini duyurdu. Daha sonra köşe yazarlığı yapan Öztürk, televizyon kanallarında ve Youtube kanalında güncel konuları yorumladı. 2020 Eylül ayında raflarda yerini alan "Ortak Bir Hayal Kurmak" kitabında AA'da görev aldığı dönemi anlattı. Öztürk’ün çeşitli konularda beş kitabı ve yerli/yabancı kanallarda yayınlanan çok sayıda belgeseli bulunuyor.İyi derecede İngilizce bilen Öztürk, evli ve 3 çocuk babasıdır.

23 EYL 2020

Oyuncular Platformu Aylık Olağan Toplantısı Yapıldı

Toplantıya birçok ünlü isim katıldı!Toplantıda başta Türk Tiyatro ve Sinema oyuncusu İstanbul Devlet Opera ve Balesi sanatçısı Ferdi Atuner olmak üzere Murat Bölücek, Ali Ertan Güney, Kadergül Öztürk, Mustafa Keser, İsmet Çık, Cahit Bal, Cahit Çiftçi, Hacer Togay, Yapımcı Cengiz Sülüş, Ebru Çömlekçi, Yıldıray Yıldızoğlu, Bülent Gülhan, Ahmet Ürküt, Mehmet Ali Vergili, Özkan Keskintürk, Muharrem Erdemir, Adli Psikoloji Uzmanı Nuransa Tepeli ve dizi, reklam ve sinema filmlerinde yer alan yüze yakın oyuncu bir araya geldi.Sektördeki sıkıntılara dair çözüm yolları arandı!Aynı meslek gurubundan olan kişilerin bir araya geldiği toplantıda setlerde uygulanan farklı muameleler, ödemelerin geç olması ya da hiç ödenmemesi, bütçelerin düşük ve değişken olması gibi sektörle ilgili sorunlar konuşulup çözüm yolları arandı.Ayrıca meslektaş olan oyuncular toplantı sırasında birbirleriyle kaynaşma fırsatı da yakaladı.

16 EYL 2020

İnternetten Hastalık Arama Hastalığı: Siberkondri

Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi Yeni Medya ve Gazetecilik bölümünden Dr. Öğr. Üyesi Aylin Tutgun Ünal ve sağlık çalışanı Yücel Ekinci tarafından “Yeni Medya Çağında Kuşakların Siberkondri Düzeyleri ile Sağlık Okuryazarlığı İlişkisi” ve “İstanbul İli Kuşakların Siberkondri ve Sağlık Okuryazarlığı Haritası” araştırmaları gerçekleştirildi.İstanbul’un siberkondri seviyesi ölçüldüYeni Medya ve Gazetecilik Bölümü’nden Dr. Öğretim Üyesi Aylin Tutgun Ünal “Araştırmada çağımızın yeni hastalığı olarak tanımlanan siberkondri “internetten hastalık arama hastalığı” konusu ele alındı. Araştırmada İstanbul’da yaşayan 18-75 yaş arası kuşakların demografik özellikleri yönünden siberkondri düzeyleri ile sağlık okuryazarlığı düzeylerinin hangi seviyede olduğunun tespit edilmesi ve aralarında anlamlı bir ilişki olup olmadığının araştırılması hedeflendi. Çalışma, ülkemizde sağlık okuryazarlığı ile siberkondri ilişkisine yönelik ilk çalışma olması yönüyle de önem arz etmektedir” dedi.Aylin Tutgun Ünal: “Tehlikeli sonuçlar doğurabilir”Yeni Medya ve Gazetecilik Yükseklisans öğrencisi, aynı zamanda da sağlık çalışına olan Yücel Ekinci ile gerçekleştirilen araştırmanın sonuçlarını değerlendiren Ünal, hastalık belirtileriyle ilgili internetten arama yapan bireylerin edindikleri bilgilerle hasta oldukları düşüncesiyle kaygılandığını, uzmanlara başvurmadan kendi kendilerine yanlış tanı/teşhis koyabilmekte ve yanlış tedavi yöntemlerine başvurabildiklerini kaydetti. Aylin Tutgun Ünal: “Bir an önce önlem alınmalı”Özellikle içinde bulunduğumuz salgın döneminde evde geçirilen sürenin artmasıyla birlikte internet kullanımında artış gözlendiğini kaydeden Dr. Öğretim Üyesi Aylin Tutgun Ünal, şunları söyledi: “Bu durum, iletişim ve iş yapma şekillerinin dönüştüğü yeni medya çağında sağlık alanında oluşan yeni bir problemi gündeme getirmiştir. Diğer yandan yaşları 18 ile 75 arasında değişen tüm kuşaklarda orta seviyede bu rahatsızlığın görülmesi de tehlikenin boyutunu gözler önüne sermektedir. Bu araştırma kapsamında %36.8 oranındaki bir kesimin hekim tavsiyesi dışında kendi isteğiyle ilaç kullandığını belirtmesi, %22 oranındaki bir kesimin ise tanısı koyulmamış bir hastalığının olduğunu düşünerek internette devamlı hastalık araması da sağlık alanında ayrı bir problemi gündeme getirmektedir. Her iki durumda da siberkondri düzeyinin yüksek seviyede seyretmesi bir an önce önlem alınması gerekliliğini ortaya koymuştur. Araştırmada ayrıca sağlık okuryazarlığı seviyesinin tüm kuşaklarda sınırda/sorunlu olarak bulunması, bu alanda çalışmaların “dijital sağlık okuryazarlığı” olarak güncellenerek başta Z kuşağına, ailelerine ve eğitimcilere olmak üzere tüm kuşaklara uygulanabilirliğinin sağlanması önem arz etmektedir. İnternette ulaştığı sağlık bilgisine daha çok güvenen bir Z kuşağı geliyor. Hastalık araştırma hastalığı ölçeği kullanarak yürüttüğümüz araştırma, hastalık belirtileri/şikayetleri olduğunda internete başvuran Z kuşağının, aile hekimi ya da uzman doktordan ziyade internetteki bilgiye daha fazla güvendiğini ortaya koydu. Bu durumun giderek yaygınlaştığını söyleyebiliriz. Sadece Z kuşağı değil 18-75 yaş arasındaki herkes orta seviyede risk altında bulunuyor. Diğer yandan aile hekimlerine başvuran hastalar ile orta seviye sosyo ekonomik statüye sahip hastalarda “yüksek seviyede” siberkondri görülmesi ile hastaneye başvuranlarda orta seviyede seyretmesi çalışmalara Aile Sağlığı Merkezlerinde başlanabileceğinin sinyalini vermiştir.”Araştırmaya İstanbul’un 39 ilçesinden bin 196 kişi katıldı. Kadın katılımcı sayısı 610 (%51), erkek katılımcı sayısı 586 kişi (%49) oldu. 1946-1964 yılları arasında doğan Baby Boomer kuşağından 37 kişi (%3,6), 1965-1979 yılları arasında doğan X Kuşağından 176 kişi (), 1980-1999 yılları arasında doğan Y Kuşağından 671 kişi (%64,8), 2000 yılı ve sonrasında doğan Z kuşağının 18-20 yaş grubundan 151 kişi (,6) araştırmaya katıldı.Sağlık okuryazarlığı seviyesi arttıkça siberkondri seviyesi azalıyorAraştırmada, siberkondri düzeyi ile sağlık okuryazarlık seviyesi arasındaki ilişki negatif bulundu yani sağlık okuryazarlığı seviyesi arttıkça siberkondri seviyesinin azaldığı görüldü.Z kuşağının siberkondri seviyesi en yüksek çıktıKuşakların siberkondri düzeyleri karşılaştırıldığında, 2000 yılı ve sonrasında doğan Z kuşağının siberkondri seviyesi diğer kuşaklara göre anlamlı düzeyde yüksek bulundu. En düşük seviye ise Baby Boomer kuşağında bulunmuştur. Z kuşağında siberkondrik seviye “yüksek seviye” bulunurken diğer kuşaklarda “orta seviye” bulundu.Siberkondri ciddiyet ölçeğinden elde edilen ortalama toplam puan 96,48 olarak hesaplandı. Ölçekten en az 33 en fazla 165 puan alındı. Bu doğrultuda alınan ortalama toplam puana göre, tüm katılımcıların (kuşakların) siberkondri düzeyi “orta düzeyde” bulundu.Kuşakların siberkondri ölçeğinden aldıkları puanlarAraştırma sonuçlarına göre kuşakların siberkonrdi ölçeğinden aldıkları puanlar şöyle oldu:Baby Boomer: 86,24 (orta seviye)X kuşağı: 92,84 (orta seviye)Y kuşağı: 96,83 (orta seviye)Z kuşağı: 101,68 (yüksek seviye)Z kuşağı, internetten araştırıyorAraştırmada, Z kuşağının yüksek seviyede internette hastalık araştırma hastalığının olduğu ortaya çıktı.  Z kuşağının daha çok vücuduyla ilgili açıklayamadığı bir durum fark ettiğinde onu internette birçok kez araştırdığı, aile hekimi ya da uzman doktor görüşünden ziyade internetteki bilgileri ciddiye aldığı, hastalık belirtilerini/şikayetlerini internette araştırırken, o hastalığı olan kişilerin tıbbi durumlarının, hastalık belirtilerinin ve deneyimlerinin tartışıldığı internet sitelerini ziyaret ettiği, aynı sağlık durumuyla ilgili farklı internet sitelerini birçok kere ziyaret ettiği ve rahatlayamadığı, internette hastalık araştırdığı sürede diğer çalışmalarını aksattığı ortaya çıktı.Sağlık okuryazarlığı yaşlı kuşakta en üst seviyedeKuşakların sağlık okuryazarlığı seviyeleri karşılaştırıldığında, en yüksek seviye Baby Boomer yani en yaşlı kuşakta bulundu. Baby Boomer kuşağı ile Y kuşağı arasında anlamlı fark ortaya çıktı. Y kuşağının sağlık okuryazarlığı seviyesi diğer kuşaklardan anlamlı derecede düşük bulundu. Z kuşağının sağlık okuryazarlığı seviyesinin Y’lerden sonra ikinci sırada en düşük olduğu belirlendi.Kuşakların sağlık okuryazarlığı ölçeğinden aldıkları puanlarAraştırma sonuçlarına göre kuşakların sağlık okuryazarlığı ölçeğinden aldıkları puanlar şöyle oldu:Baby Boomer: 29,06 (sorunlu/sınırlı)X kuşağı: 27,31 (sorunlu/sınırlı)Y kuşağı: 25,15 (sorunlu/sınırlı)Z kuşağı: 26,77 (sorunlu/sınırlı)X kuşağı erkeklerinin siberkondri seviyesi yüksekKuşaklarda cinsiyete göre siberkondrik durum incelendiğinde, cinsiyete göre farklılaşmadığı görüldü fakat X kuşağı yani 1965-1979 yılları arasında doğanlarda erkeklerin siberkondrik durumları kadınlardan anlamlı derecede yüksek bulundu.  X kuşağında erkeklerin kadınlardan daha fazla siberkondrik olmasına paralel olarak sağlık okuryazarlığı seviyesi de anlamlı düzeyde daha düşük bulundu.Kadınların sağlık okuryazarlık seviyesi, erkeklere göre daha yeterliKuşaklarda cinsiyete göre sağlık okuryazarlığı seviyesi karşılaştırıldığında, kadınların sağlık okuryazarlığı düzeyinin “Sorunlu/Sınırlı sağlık okuryazarlığı seviyesinde”; erkeklerin sağlık okuryazarlığı düzeyinin “Yetersiz sağlık okuryazarlığı seviyesinde” bulundu. Tüm kuşaklarda kadınların sağlık okuryazarlığı seviyesinin erkelerden daha yüksek olduğu ortaya çıktı. Y kuşağı yani yaşları 21-40 arasında olan grupta kadın ve erkeklerdeki sağlık okuryazarlık seviyesi oldukça yetersizlik sınırında olduğu belirlendi.Orta sosyo-ekonomik statüde “yüksek” siberkondri ölçüldüKuşakların Sosyo-Ekonomik Statüsüne (SES) göre siberkondri düzeyleri karşılaştırıldığında, sosyo-ekonomik statüde “üst” (AB) sınıfı (%27,6) ve “alt” (DE) sınıfı (%6,7) temsil eden her iki grupta siberkondrik durum “orta düzeyde”, “orta” (C1 ve C2) sınıfı temsil eden grupta (%65,7) ise “yüksek düzeyde” bulundu. Siberkondrik durum ile eğitim ilişkili bulundu ve eğitim durumlarındaki farklılık grupların sosyo-ekonomik statüsüne göre düzeylerini etkilediği; orta (C2) sınıfta bulunan bireylerin büyük oranının ilkokul mezunu olduğu ve yüksek düzeyde siberkondrik olduğu görüldü.Üst sosyo-ekonomik statüde sağlık okuryazarlığı sorunlu/sınırlı seviyedeKuşakların Sosyo-Ekonomik Statüsüne (SES) göre sağlık okuryazarlığı düzeyleri karşılaştırıldığında, sosyo-ekonomik statüde “üst” (AB) sınıfı temsil eden grubun sağlık okuryazarlığı düzeyi “Sorunlu/Sınırlı sağlık okuryazarlığı seviyesinde”, “alt” (DE) sınıfı ve “orta” (C1 ve C2) sınıfı temsil eden her iki grubun ise “Yetersiz sağlık okuryazarlığı seviyesinde” bulundu. Sağlık okuryazarlığı düzeyi eğitimle ilişkili olduğundan bireyin eğitim düzeyi arttıkça sağlık okuryazarlığı seviyesinin de arttığı ve statünün değiştiği kaydedildi.Eğitim yükseldikçe siberkondri azalıyorKuşakların eğitim durumu arttıkça siberkondri seviyesi azaldığı görüldü. Buna göre, eğitim durumu Yüksek Lisans+Doktora olanların siberkondri düzeyi diğer eğitim durumlarından anlamlı derecede düşük çıktı. Elde edilen ortalama toplam puanlara göre siberkondrik durum; Okuryazar+İlköğretim (419 kişi; %40,5) ve Lise (266 kişi; %25,7) olanlarda “yüksek düzeyde”; Yüksek Lisans+Doktora (62 kişi; %6) ve Önlisans+Lisans (288 kişi; %27,8) olanlarda “orta düzeyde” bulundu.Eğitim arttıkça sağlık okuryazarlık seviyesi de artıyorKuşakların eğitim durumu arttıkça sağlık okuryazarlık seviyesi arttığı ortaya çıktı. maktadır. Eğitim durumu Yüksek Lisans+Doktora olanlarda “Yeterli sağlık okuryazarlığı seviyesinde”; eğitim durumu Önlisans+Lisans olanlarda “Sorunlu/Sınırlı sağlık okuryazarlığı seviyesinde” ve eğitim durumu Lise, Okuryazar+İlköğretim olanlarda ise “Yetersiz sağlık okuryazarlığı seviyesinde” olduğu belirlendi.Kuşakların çalışma durumuna göre siberkondrik düzeyi farklılaştı. Ortalama toplam puanlara göre siberkondrik durum; çalışan (847 kişi; %81,8) ve çalışmayanlar (188 kişi; ,2) için “orta düzeyde” bulundu.İnternet kullanım süresi arttıkça siberkondri seviyesi azalıyorKuşakların günlük internete bağlanma süresine göre siberkondrik düzeyin farklılaştığı araştırmada 1 saatten az bağlananların siberkondri seviyesi en yüksek bulundu. Günlük internet kullanım süresi arttıkça siberkondri seviyesi azaldığı fakat genel olarak siberkondrik düzeyin orta seviyede seyrettiği tespit edildi.1 saatten az (128 kişi; ,4): Yüksek Düzey Siberkondrik, puanı: 101,641-3 saat (396 kişi; %38,3): Orta Düzey Siberkondrik, puanı: 98,604-6 saat (305 kişi; %29,5): Orta Düzey Siberkondrik, puanı: 95,207 saatten fazla (128 kişi; ,4): Orta Düzey Siberkondrik, puanı: 94,92Devamlı Bağlıyım (78 kişi; %7,5): Orta Düzey Siberkondrik, puanı: 84,84“İnternete devamlı bağlıyım” diyenlerin 1 saatten az kullananlara göre siberkondri seviyesi anlamlı derece düşük çıktı. Yani devamlı internet kullananların en az kullananlara (1 saatten az) göre hastalık araştırma hastalık seviyesi daha düşük olduğu tespit edildi.İnternete az bağlananların sağlık okuryazarlığı seviyesi de düşükKuşakların günlük internete bağlanma süresine göre sağlık okuryazarlığı düzeyi farklılaşmamakla birlikte, 1 saatten az bağlıyım diyenlerin “Yetersiz sağlık okuryazarlığı seviyesinde”, diğer bağlanma sürelerinde ise “Sorunlu/Sınırlı sağlık okuryazarlığı seviyesinde” oldukları bulundu. İnternete günlük bağlanma sürelerinde 1 saatten az bağlıyım diyenlerin sağlık okuryazarlığı seviyesi diğer tüm bağlanma sürelerinden anlamlı derecede düşük bulundu.Sosyal medya kullananlarda siberkondri yüksekSosyal medya kullananların siberkondrik düzeyi daha yüksek bulundu. Sosyal medya “kullananların” siberkondri düzeyi (X=96,99) “kullanmayanlardan” (X=83,25) yüksek olduğu tespit edildi. Katılımcıların %96,3’ü sosyal medya kullandığını belirtirken, sadece 38 kişinin (%3,7) kullanmadığı ortaya çıktı. Günde 7 saatten fazla sosyal medya kullananların (%8,2) yüksek seviyede siberkondrik olduğu bulunurken daha az kullananların orta seviyededir.Facebook kullananlarda siberkondri seviyesi yüksekUygulama bazında değerlendirildiğinde, Facebook kullananların siberkondri düzeyi daha yüksek, sağlık okuryazarlık seviyeleri ise yetersiz bulundu. Katılımcılara en çok kullandıkları sosyal medya uygulaması sorulduğunda; %82,3’ünün Instagram, %9,1’inin Facebook, %4,4’ünün Twitter ve %4,2’sinin Youtube kullandığı belirlendi. Facebook kullanan grubun siberkondri seviyesi yüksek düzeyde bulunurken, diğer sosyal medya uygulamalarını kullananların orta düzeyde olduğu tespit edildi.Diğer yandan en çok Facebook’u kullandığını belirten %4,4’lük kesimin sağlık okuryazarlığı seviyesi yetersiz düzeyde bulundu. Diğer sosyal medya kullanıcılarının ise sorunlu/sınırlı sağlık okuryazarlığı seviyesinde oldukları tespit edildi. Daha çok gençler tarafında tercih edilen Instagram uygulamasını kullanan %82,3 oranındaki kullanıcının sağlık okuryazarlığı seviyesi sınırda bulundu. Gençlerin sağlık okuryazarlık seviyesinin neredeyse yetersiz düzeyde olduğu ortaya çıktı.Tanısı konulan hastalığa sahip olanların sağlık okuryazarlığı artıyorAraştırmaya göre tanısı konulan bir hastalığa sahip olma durumunda siberkondri seviyesi düşerken, sağlık okuryazarlığı seviyesi artıyor. “Tanısı konulan bir hastalığım yok” diyenlerin daha fazla siberkondrik olduğu ortaya çıktı. (X=97,75). Bununla birlikte tanısı konulmamış bir hastalığı olanların sağlık okuryazarlık seviyesi de daha düşük çıktı. (X=25,45). Bu durum sağlık okuryazarlığında bir fark yaratmadı. (Sorunlu/Sınırlı seviye). Bu soruya cevap veren 1034 kişinin %22,2’si tanısı konulmamış bir hastalığı olduğunu düşündüğünü belirtti.Henüz tanısı konulmamış bir hastalığı olduğunu düşünenlerin daha fazla siberkondrik olduğu belirlendi. Henüz tanısı konulamamış bir hastalığa sahip olduğunu belirtenlerin siberkondri düzeyi yüksek seviyede (X=102,06), diğerlerinin orta seviyede bulundu. Bu durum sağlık okuryazarlığında bir fark yaratmadı. (Sorunlu/Sınırlı seviye)Hekim önerisi dışında ilaç kullananların oranı %36,8Son bir yılda düzenli ilaç kullanımı gerektiren bir hastalığı olanların oranı %22,3 bulundu. %77,7’si düzenli ilaç kullanımını gerektiren bir hastalığının olmadığını belirtirken; hekim önerisi dışında kendi isteği ile ilaç kullananların oranı %36,8 bulundu. Bu kişilerin orta seviyede siberkondri hastalığı olduğu ortaya çıktı.Son bir yılda hekim önerisi dışında tıbbi tetkik yaptıranlar %33,8 oranında olup siberkondri düzeyi daha yüksek bulundu. Son bir yılda hekim önerisi dışında kendi isteği ile tıbbi tetkik yapma durumlarında siberkondrik düzey “orta düzeyde”; sağlık okuryazarlığı seviyeleri ise “Sorunlu/Sınırlı” seviyede çıktı.Kuşaklarda herhangi bir hastalık/rahatsızlık durumunda ilk başvuracağı kaynağa göre siberkondrik durumİlk başvuracağı kaynağı “internet” olanların (%25,3; 261 kişi) siberkondri düzeyi (X=104,85), “sağlık tesisi” (X=93,75) olanlardan (%74,7; 770 kişi) daha yüksek bulundu. İlk başvuru kaynağı internet olanların siberkondrik düzeyi “yüksek düzeyde” sağlık tesisi olanların “orta düzeyde” çıktı. İlk internete başvuran %25,3 oranındaki katılımcının siberkondri düzeyi anlamlı derecede yüksek bulundu.Aile Sağlığı Merkezine başvuranlar daha fazla siberkondrikAile sağlığı merkezine başvuran kuşakların %35,1 oranında olduğu, internetten daha fazla hastalık araştırdığı ve yüksek seviyede siberkondrik olduğu ortaya çıktı. Aile sağlığı merkezine başvuranlarda sağlık okuryazarlığı seviyesi “yetersiz”, devlet hastanesi, üniversite hastanesi ve özel hastane gibi diğer kaynaklara başvuranlarda ise “sorunlu/sınırlı” seviye görüldü. Aile Sağlığı Merkezine başvuranlarda sağlık okuryazarlığı seviyesi yetersiz bulundu. Diğer kaynaklara başvuranların ise sorunlu/sınırlı düzeyde olduğu ortaya çıktı.Çevrimiçi anket yoluyla gerçekleştirilen araştırmada, Siberkondri Ciddiyet Ölçeği ile Türkiye Sağlık Okuryazarlığı Ölçeği kullanıldı. Siberkondri Ciddiyet Ölçeği, 5 faktörden oluştu. Bu faktörler;  8 sorudan oluşan günlük yaşamda davranışsal girişim çevrimiçi aramaların sonucu zorlantı (compulsion), 8 sorudan oluşan aşırı kaygı (distress), 8 sorudan oluşan tıbbi bilgileri aşırı ve tekrarlayan biçimde internet araştırmaları aşırılık (excessiveness), 6 sorudan oluşan artan olumsuz etkiler için aşırı aramalar yaparken içini rahatlatma (reassurance), 3 sorudan oluşan tekrarlanan girişimlerde çevrimiçi aramalar sırasında edinilen bilgilere dayanarak tıp uzmanlarından doktora güvensizlik (mistrust of medical Professional) olarak adlandırıldı.Türkiye’de sağlık okuryazarlığı ölçeği ise, 15 yaş üzeri ve en az ilkokul mezunu olan kişilerde sağlık okuryazarlığını değerlendirmek amacıyla geliştirilmiş öz bildirim ölçeğidir. Ölçek, Avrupa Sağlık Okuryazarlığı Araştırma Konsorsiyumu (HLS-EU CONSORTIUM, 2012) tarafından geliştirilen kavramsal çerçeveye dayanmaktadır. Araştırmada siberkondri ciddiyet ölçeği ile Türkiye’de sağlık okuryazarlığı ölçeği ile 1196 kişiden oluşan tüm kuşaklardan veri toplandı.e-sağlık okuryazarlığı geliştirilmeli…Araştırmada yer alan Yücel Ekinci ise; “Araştırmanın sonucuna göre, herhangi bir sağlık sorununda ilk internete başvuranlarda endişenin gelişebileceği, bu bilgilere güvenip karar alma sonucunda da bu endişenin arttığını söyleyebiliriz. Bu durum, kişilerin siberkondri düzeyini yükseltebilmekte ve daha ileri durumlarda siberkondri hastalığına götürebilmektedir. Bu anlamda internet kullanımında bilinçli bir kullanıcı olmak önemli olduğundan e-sağlık okuryazarlığının geliştirilmesi gerekiyor. İnternetten sağlık bilgisi arayan ve bu bilgilerle kendi sağlık sorunlarını gidermeye çalışan kişilere; bu yola başvurmadan önce mutlaka sağlık profesyonellerinden destek almalarını ya da bir sağlık merkezine başvurmalarını önerebiliriz.

02 EYL 2020

Sosyal Medya Fenomeni Hayalleri İçin Üsküdar İletişimi Seçti

Yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından kayıt işlemleri için ailesiyle Üsküdar Üniversitesi Merkez Yerleşkeye gelen ve Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi Yeni Medya ve İletişim Bölümüne yerleşen Korkmaz; “Başta TikTok olmak üzere pek çok sosyal medya platformunda güzel başarılar elde ediyorum. Hayallerime ve hedeflerime ulaşmak için Yeni Medya ve İletişim Bölümünü tercih ettim. Üsküdar Üniversitesinin sağladığı olanaklar çok güzel. Yerleştiğim bölümde çok daha güzel işler başaracağıma inanıyorum.” İfadelerini kullandı. 

02 EYL 2020

Tam Bir Sosyal Medya Kuşağı: Z

Z Kuşağı tam bir sosyal medya kuşağı!2000 yılı ve sonra doğanlar olarak ele aldığımız bu kuşak teknolojiye doğdu. Z kuşağı gözünü dünyaya açtığında etrafında pek çok teknolojik aracı görerek diğer kuşaklardan bebeklikte farklılaşmaya başlıyor. Geniş bir yaş yelpazesi olduğundan Z kuşağı kendi içinde belirli gelişim evrelerine ayrılarak incelenirse daha belirgin özellikler ortaya koyuyor.Lise gençliği ile ilköğretim ikinci kademe çocukları ile yürüttüğümüz güncel bir araştırmada Youtube kullanımının daha çok alt yaş gruplarında yaygın olduğu ortaya çıktı. Bir yandan, İlköğretim ikinci kademede öğrenim gören Youtuber olmak isteyen çocuklar... Diğer yandan, Instagram ’da fotoğraf ve videolarıyla yer almak isteyen lise gençliği... Lise dönemi Youtube kullanımından Instagram kullanımına geçiş aşaması olarak görülebilir. Bu dönemde fotoğraflarına filtre/makyaj yaparak, kendini istediği görünüme sokarak sosyal medyada beğeni arzusu duyan gençlerin olması normal. Herkes beğenilmek ister. Özellikle Üniversite gençliği dönemi ile bu döneme yakın olan 15-20 yaşlarındaki gençler için gelişimsel görevlerden birisi de karşıt cins yaşıtları ile yakın ilişkiler kurmaktır.Kimlik kazanımı karşısında kimlik karmaşasıGelişim psikolojisi ve psikoanaliz alanlarında çalışma yapan psikolog Erik Erikson, insanın doğumundan ölümüne kadar 8 farklı evreden geçtiğini savunmaktadır. Bu evreler; (1) Temel güven karşısında güvensizlik (0-1,5 yaş), (2) Bağımsızlık karşısında utanç ve şüphe (1-3 yaş), (3) Girişimcilik karşısında suçluluk (3-5 yaş), (4) Üretkenlik karşısında küçük görülme-aşağılık duygusu (5-11 yaş), (5) Kimlik kazanımı karşısında kimlik karmaşası (12-19 yaş), (6) Yakınlık karşısında yalnızlık (20-30 yaş), (7) Üretkenlik karşısında durağanlaşma (30-60 yaş), (8) Benlik bütünlüğü karşısında umutsuzluk (60 yaş üstü). Bu evrelerin her birinde bireyin yaşadığı çatışmaları başarılı bir şekilde atlatması önemli görülmektedir.Günümüzde sosyal medya kimlik oluşturma aracı olarak gençler tarafından yaygın kullanılmaktadır. Çünkü sosyal medyada kişiler olmak istedikleri karaktere ve görünüme bürünebiliyor. Bu aşamada sosyal medyanın, Z kuşağının alt grubu olan çocuklardaki kimlik inşasına etkisi önem arz ediyor.Youtuber olmak isteyen çocuklar…Youtube video paylaşım platformu olarak teknoloji ile doğanlara hitap ettiğinden en çok Z kuşağı ve fenomenlere ev sahipliği yapar hale geldi. Çocukların internete girdikleri zaman Youtuber’ları izlemeyi tercih ettiklerini bildiren bir araştırmalarda, çocukların Youtuber’ları nasıl anlamlandırdığını ve günlük rutin hayatlarındaki rolü inceleniyor. 9-12 yaşlarındaki İsveç çocuklarla grup görüşmeleri ve gözlem yapılarak yürütülen araştırmada, çocukların izledikleri bir Youtuber’ı kendilerince nasıl inşa ettikleri ve yaptıkları yorumlar incelendiğinde, takip edilen Youtuber’ların kimlik inşasında rol oynadığı ve takip edilen fenomenin kişinin kim olduğunu belirlemede etkili olduğu bulunmuştur.Dünya geneline bakıldığında Youtube platformunu çoğunlukla en genç kuşakların tercih ettiği görülmektedir. Örneğin Swedish Media Council 2017 raporuna göre, İsveç'te Youtube, 9-18 yaş arasındaki Z kuşağı tarafından en popüler sitedir. Yine Ofcom’un 2017 raporuna göre, İngiltere'de, 8-11 yaş arası çocukların %81'inin Youtube kullandığı belirtilmektedir.Türkiye’de de durum farklı değil. 516 kişiyle yürüttüğümüz ve “sosyal medya kuşakları” adı verdiğimiz tüm kuşakların katılımıyla yaptığımız araştırmada, en çok Youtube kullanıyorum diyenler Z’ler oldu.Youtuber çocuklar’ı bekleyen tehlike nedir?Youtuber belirli takipçi sayılarına ulaşmış ve bilgisayar ortamında (sanal) orta seviyede tanınmış kişi olarak tanımlanmaktadır.Youtube’da dolaşan ve paylaşan tarafından düzenlenmiş/kurgulanmış videoların alt yapısında pek çok duygu barınmaktadır. Estetize edilmiş, diğer bir ifade ile süslenmiş görüntüler ile yayılan şiddet, korku, narsisim gibi duygulara çocukların maruz kalması hem psikolojik açıdan hem de kişilik gelişimleri açısından tehlike yaratabilmektedir. Bunun en belirgin örneği oyun veya oyun yorumları videolarını izleyip intihar eden çocuklardır. Oyunun cazibesi altında yatan şiddet, korku, saldırganlık, öfke gibi duyguların çocuk yaştaki kullanıcılara yayılması ve bu vesile ile çocuktan çocuğa da yayılması tehlikenin boyutunu arttırmaktadır.Sosyal ağlarda duygusal bulaşma söz konusuDiğer yandan duyguların çevrimiçi ağlarda yayılım gücünün olduğu, özellikle olumsuz duyguların daha hızlı ve geniş çapta yayılım gösterdiği bilinmektedir. Bu konuda Christakis ve Fowler’ın “Sosyal Ağların Şaşırtıcı Gücü” kitabını tavsiye edeceğim. Günlük yaşamda aynı sosyal ortamda bulunduğumuz kişilerin duygularından ne şekilde etkilendiğimizin örneklerini deneysel çalışmalar ile sosyal ağlar üzerinde denedikleri anlatılıyor. Buna göre, sosyal medyada paylaşım yaptığınızda o paylaşımın barındırdığı duygu üç dereceye kadar güçlü etki göstererek yayılıyor: Arkadaşına, arkadaşının arkadaşına ve onun arkadaşına. Dördüncü seviyede ise etki azalıyor. Buna sosyal ağlardaki duygusal bulaşma diyoruz.Bu da çocukları etkisinde bırakan ve olumsuz duyguları barındıran videoları işaret ediyor. Z kuşağı tarafından sıklıkla kullanılan Youtube’da dolaşan çeşitli videoların yol açacağı büyük sorunlar bu noktada tehlike arz ediyor. Youtuber’ların geniş kitlelere sahip olduğu düşünüldüğünde kanallarından paylaşacakları videoların çok sayıda kullanıcıdan oluşan çevrimiçi topluluklara ulaşacağı ortadadır. Böylece fenomenlerin topluluğu yönetebilecek potansiyel güce sahip oldukları söylenebilir. Çocuklar hassas yaştaki kullanıcılar olduğu için Youtube kullanımlarında aile kontrolünün önemi burada devreye girmektedir.Tik Tok kuşağı geliyor Z kuşağı çocukları Youtube ile birlikte yeni trend olarak Tik Tok uygulamasında da kendini gösteriyor. Bu kuşak olaylarla eğlenmeyi seviyor. Hatta bu kuşağı bir konuda bilgilendirmek veya bir konunun önemine dikkat çekmek isteyenlere bu platformlarda onların anlayacağı dilden mesajlarını verebileceklerini tavsiye ediyorum. Z kuşağının günlük rutin hayatlarında bulundukları çevrimiçi platformlar aslında onlara ulaşmak isteyen kitleler için önemli ipucu sağlıyor. Burada dikkat edilmesi gerek şey onların dilinden mesajı vermek.Tik Tok uygulaması çok ciddi bir platform değil. Daha çok eğlence merkezli paylaşımların dolandığı bir çevrimiçi sosyal ağ. Bu aşamada empati yeteneği de devreye giriyor. Örneğin haber üretimi ve tüketimi açısından ele aldığımızda, Tik Tok haberciliğine geçilmesi gerekiyor. Burada azımsanmayacak bir kitle bulunuyor ve haber ajanslarının bunu dikkate alarak Tik Tok doğasına uygun habercilik yapması Z kuşağına haberi ulaştırmada önemli rol oynuyor. Bunun için öncelikle sosyal medya gazeteciliği anlayışının haber ajanları tarafından anlaşılması ve benimsenmesi gerekiyor.Türkiye’de önde gelen üç haber ajansının Boomsocial verileri incelendiğinde orada Facebook, Twitter, Instagram ve Youtube kullanım istatistikleri bulunurken Tik Tok bulunmuyor. Henüz böyle bir habercilik anlayışı yok fakat Z kuşağı kayıp bir nesil olmamalıdır. Onlarla günlük olarak yoğun vakit geçirdikleri çevrimiçi platformlardan bağlantı kurulmalıdır.Tik Tok ile birlikte güvenlik sorunuTik Tok son günlerde güvenlik açığı sorununu gündeme getirdi. Aslında tüm sosyal medya uygulamalarında kurulum aşamasında birtakım güvenlik soruları ekrana geliyor. Zaten bu soruları onaylamadığınızda uygulamayı kullanamıyorsunuz. Sosyal medya uygulamaları gönüllülük ilkesine uygun olarak kişilerin onayını alarak onların galerilerine, konumlarına, mikrofonlarına, kameralarına erişiyor. Bu uygulamaları kullananların bu durumları bilerek kullandıkları varsayılıyor. Burada önemli olan kişisel bilgilerin kötü niyetli kişilerce ele geçirilmesi sorununun olup olmaması. Güvenlik açığı konusunda gündemi takip ederek, biraz da telefon kullanımında mahrem bilgilerini sınırlandırarak dikkati elden bırakmamak gerekir. Kişisel güvenliğimizi kendi etik anlayışımızla birlikte oluşturmalıyız.Z Kuşağı Toplumsal Cinsiyet Rollerinden Etkileniyor!Sosyal medya kuşakları adı altında İstanbul İlindeki tüm kuşaklardan oluşan 516 katılımcılı bir araştırmada geliştirdiğimiz sosyal medya kullanımı ölçeğini uyguladık. Sosyal medya yetkinliğini ve sürekliliğini belirleyen bu ölçek ile elde ettiğimiz sonuçlarda Z kuşağının sosyal medyada sürekli bulunduğu ve kendini yetkin hissettiği sonucu ortaya çıktı. Z kuşağı erkeklerinin kadınlara göre kendini daha fazla yetkin bulduğu da diğer bir sonuç.Araştırmada, 20 yaş ve altındaki erkeklerin sosyal medya ve internet kullanarak her işini yapabildiğini, günlük tüm etkinliklerini sosyal medya üzerinden yönetebildiğini, yaşamlarının her alanında sosyal medyayı aktif kullandığını ve aynı anda hem tablet, akıllı telefon kullanıp hem de diğer işlerini yapabildiğini bildirdiği ortaya çıktı.Z kuşağının çocukluk döneminden itibaren teknolojiyle büyüdüğü göz önüne alındığında, diğer kuşaklara göre daha fazla beceriye sahip olması beklenen bir durum olsa da erkeklerin kadınlara göre bilgisayar sistemlerinde kendilerini daha yetkin bulması, toplumsal olarak o şekilde konumlandırıldıklarına ve bunun toplumsal cinsiyet rollerinden kaynaklandığına işaret ediyor.Siz sosyal medya kullanımında ne kadar yetkinsiniz? Aşağıdaki sorulara katılım derecenizi işaretleyerek kendinizi değerlendirebilirsiniz.Sosyal Medya Kullanımı Ölçeği İlk dört madde süreklilik, diğer dört madde ise yetkinlik boyutunu ölçüyor, her bir maddeye 1 ile 5 arasında değer veriniz. Ölçeğin toplamından 8 ile 40 arasında puan alınabiliyor. Yüksek puan sosyal medya kullanım seviyenizin yüksek olduğunu gösteriyor.(1: Bana hiç uygun değil, 2: Bana az uygun, 3: Bana orta seviyede uygun, 4: Bana çok uygun, 5: Bana tamamen uygun)1. Akıllı telefonumdan uzak kaldığımda kendimi eksik, huzursuz hissederim.2. Uyumadan önce ve uyandıktan hemen sonra mutlaka sosyal medya hesaplarımı kontrol ederim.3. Mobil cihazlarımla (tablet, telefon vs.) devamlı çevrimiçi/aktif bulunurum.4. Bir şey okuyup çalışırken sosyal medya bağlantımı da kesmem.5. Sosyal medya ve internet kullanarak her işimi yapabilirim.6. Günlük tüm etkinliklerimi (konuşma, oyun, banka alışveriş vb.) sosyal medya üzerinden yönetebilirim.7. Yaşamımın her alanında sosyal medyayı aktif kullanırım.8. Aynı anda hem tablet, akıllı telefon vb. kullanıp hem de diğer işlerimi yapabilirim.Kaynak: Lacivert Dergisi Eylül Sayısı

31 AĞU 2020

Yeni Medya ve Kent Araştırmaları Çalışma Grubu Kuruldu!

Vizyon ve Misyonu açıklandı Yeni Medya ve Kent Araştırmaları çalışma grubu hakkında bilgi veren Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi Yeni Medya ve İletişim Bölüm Başkanı Doç. Dr. Feride Zeynep Güder, çalışma grubunun vizyonuna ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:“Kentle ilgili araştırmanın geliştirilmesi için ulusal ve uluslararası bir forum sağlamak, yeni medya ve kent çalışmaları temelli araştırmayı oluşturan çok çeşitli yöntemlerin, yaklaşımların ve paradigmaların kabul edilmesini ve anlaşılmasını teşvik etmek. Sosyal bilimlerde yeni medya ve kent çalışmalarını derleyen ve geliştiren bir bakış açısı geliştirmek, kent çalışmaları alanında var olan metodolojileri araştırmak, bunların yeni medya uygulamalarıyla ilgili metodolojilerin çağdaş ve güncel hale getirilmesi için uygun zemin geliştirmek. Yeni medya ve kent çalışmaları araştırma yöntemleri ve analitik yaklaşımlar arasında sentez yapabilen araştırmalar yapmak, çeşitli yaklaşımların, belirli yöntemlerin, temaların ve görsel fenomenlerin derinlemesine araştırılması için akademik alan ve arena sağlamak, kent çalışmaları ile ilgili akademik ve sanatsal atölye ve toplantılar düzenlemek, yeni medya ve kent çalışmaları için akademik alt yapı sağlamak ve yayın alanı açmak, geleneksel ve dijital medyada yeni medya ve kent çalışmaları bilincinin oluşmasına katkı sağlamak, kent çalışmaları kapsamında tarih, kent ve sanatla ilgili STK ve kurumlar, belediye ve yerel yönetimler, il kültür müdürlükleri ve müzelerle akademik işbirliklerini sağlayacak şekilde sosyal ekolojiyi oluşturmak ve zenginleştirmek.”Doç. Dr. Feride Zeynep Güder, kent, toplum ve kültürle etkileşime giren bütün disiplinleri kapsayan ve etkileyen önemli bir çalışma alanı olan Yeni Medya ve Kent Araştırmaları Grubu’nun misyonunu ise özellikle kentle ilgili gerçekleştirilen çalışmaların bilimsel kullanımı için standart belirleme, bu standartların duyurulması ve görünürlüğünü arttırmaya yönelik çalışmalar yapma, kent çalışmalarını yeni iletişim araçlarıyla birlikte ele alma ve bunları bilimsel temele dayandırma olduğunu ifade etti.“Kent ve Yeni Medya alanına multidisipliner yaklaşım”Güder, çalışma grubunun aynı zamanda çeşitli disiplinlerde kent ve yeni medyanın değişen ve farklılaşan yönlerine odaklı araştırmalara, araştırma yöntemlerinin geliştirilmesine, sosyal ve kültürel gelişmeler hakkında yeni iletişim araçlarının araştırılmasını hedeflediğine de dikkat çekti.Çalışma grubunun üyelerini;Yeni Medya ve İletişim Bölüm Başkanı Doç. Dr. Feride Zeynep Güder,Görsel İletişim Tasarımı Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Cem Tutar, Gazetecilik Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Yıldıray Kesgin oluşturuyor.

20 AĞU 2020

Görsel Temelli Multidisipliner Girişim!

Üsküdar Üniversitesi Proje, Araştırma, Uygulama, Eğitim ve Geliştirme Koordinatörlüğü (PARGE) birimi bünyesinde Görsel Çalışmalar Araştırma Grubu adı altında yeni bir çalışma grubu kuruldu. Araştırma grubu, görsel ve görüntülerin güç ve yaşam üzerine etkilerini, disiplinler arası çalışmalar ile birleştirerek araştırma odağı olarak belirledi. Grup aynı zamanda görsel ve görüntü dünyasında görsel algı, görsel kültür, görsel kimlik, sanat çalışmaları, sanat akımları, geleneksel ve dijital medyada yer alan görseller üzerine araştırma ve çalışmalar ile görüntülerin anlamını, gücünü ve yaşam üzerindeki etkilerini anlamayı amaçlıyor. Bu çalışmaların alt yapısını, teoriler ve kavramlarla disiplinler arası çalışmalarla da destekliyor.Vizyon ve Misyonu açıklandıÇalışma grubu hakkında bilgiler paylaşan, Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Bölüm Başkanı Prof. Dr. Hatice Öz Pektaş, çalışma grubunun vizyonunun; Görsel araştırmanın geliştirilmesi için uluslararası bir forum sağlamak, görüntü temelli araştırmayı oluşturan çok çeşitli yöntemlerin, yaklaşımların ve paradigmaların kabul edilmesini ve anlaşılmasını teşvik etmek, sosyal bilimlerde görsel ve yazılı çalışmalar arasında denge sağlamak, görsel araştırma metodolojilerini araştırmak, yeni platformlarda yeni metodolojilerin uygulanması için uygun zemin geliştirmek, görsel araştırma yöntemleri ve analitik yaklaşımlar arasında sentez yapabilen araştırmalar yapmak, çeşitli yaklaşımların, belirli yöntemlerin, temaların ve görsel fenomenlerin derinlemesine araştırılması için akademik alan ve arena sağlamak, görsel kültür çalışmaları için akademik alt yapı sağlamak ve yayın alanı açmak, geleneksel ve dijital medyada görsel okur-yazarlık bilincinin oluşmasına katkı sağlamak olduğunu belirtti.Prof. Dr. Hatice Öz Pektaş, Görsel Çalışmalar Araştırma Grubu’nun misyonunu ise çeşitli disiplinlerde görsel odaklı araştırmalar yapma, görsel araştırma yöntemlerini geliştirme, sosyal ve kültürel dünyalar hakkında görsel iletişim araçlarını araştırma, görsel materyalin bilimsel kullanımı için standardı belirleme ve bu standartların duyurulması ve görünürlüğünü arttırmaya yönelik çalışmalar yapmak olduğunu ifade etti.“Multidispliner alanlarda görsel temelli araştırma”Prof. Dr. Hatice Öz Pektaş, çalışma grubunun multidisipliner karakterinin, estetik, sosyoloji, felsefe, etnografi, antropoloji, kültürel ve medya çalışmaları, belgesel film ve fotoğrafçılık, bilgi teknolojisi, eğitim, iletişim çalışmaları ve görüntü tabanlı çalışma ile ilgili diğer alanlarda görsel temelli araştırmalara yansıttığının da altını çizdi.Çalışma grubunun üyelerini, Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı  Bölüm Başkanı Prof. Dr. Hatice Öz Pektaş, Yeni Medya ve İletişim Bölüm Başkanı Doç. Dr. Feride Zeynep Güder, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Sosyoloji Bölümü ÜSÇÖZÜM Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Ayşenur Kurtoğlu oluşturuyor.

11 AĞU 2020

Milyonlarca Aday Öğrenci ve Ailelerinden Yoğun İlgi

2020 Tercih ve Tanıtım Dönemi’ne pandemi koşulları altında giren Üsküdar Üniversitesi, aldığı yoğun önlemler ile hem yüz yüze hem de farklı dijital mecralar yoluyla aday öğrencileri bu yıl da yalnız bırakmadı. Hijyen ve fiziki mesafe kurallarına tam uyum içinde yerleşkeleri ziyaret eden binlerce üniversite adayı ve yakınları, güvenli bir ortamda tercih-tanıtım hizmeti almanın mutluluğunu yaşarken, üniversite bu tercih döneminde de pek çok farklı iletişim kanalı ile milyonlarca aday ve ailelerine ulaşmanın gururunu yaşıyor.Üsküdar Üniversitesi, tüm dünyayı etkisi altına alan COVID-19 pandemisinin ülkemizde de görüldüğü 2020 Mart ayı itibariyle uzaktan eğitime hızlıca adapte olmuş, ÜÜTV, ALMS, STIX ve ZOOM gibi farklı dijital platformlarla öğrencilere senkron (canlı) ve asenkron verilen eğitimlerle yükseköğretimi kesintisiz bir şekilde devam ettirmişti. Üniversite, uzaktan eğitimdeki başarısını 2020 Tercih ve Tanıtım günlerinde de sürdürdü. Türkiye’de ilk kez “Fi-jital Üniversite” kavramını hayata geçirerek hem fiziki hem de dijital eğitimi en efektif şekilde harmanlayan Üsküdar Üniversitesi, zorlu YKS maratonunun ardından tercih yapacak aday öğrenciler için de adeta seferber oldu. İstanbul’un kalbi Üsküdar’daki yerleşkelerinde tüm temizlik, hijyen ve fiziki mesafe kurallarını harfiyen yerine getiren üniversite, 100’ü aşkın “sarı tişörtlü” görevli öğrenci ekibi, tanıtım uzmanları ve akademisyenleriyle üniversite adaylarının yanında oldu. 37 bini aşkın adayla birebir görüşmeYKS sonuçlarının açıklandığı 27 Temmuz 2020 itibariyle tüm yerleşkelerinde adaylara hizmet vermeye başlayan Üsküdar Üniversitesi, 15 günlük tanıtım dönemi zarfında binlerce aday öğrenci ve ailelerini tercih merkezlerinde ağırladı, onlara en doğru tercih konusunda destek oldu. Dijital mecraları da aktif bir şekilde kullanan üniversite, çağrı merkezi, canlı-destek, Microsoft Teams, WhatsApp, 360 derece sanal tur gibi uygulamalarla 37 bini aşkın adayla birebir iletişim kurdu. Kurucu Rektör Prof. Dr. Nevzat Tarhan ve Mütevelli Heyet Başkanı A. Furkan Tarhan başta olmak üzere tüm akademik ve idari kadro adaylarla birebir ilgilendi. Üsküdar Üniversitesi, resmi tercih sürecinin son bulacağı 14 Ağustos 2020, Cuma gününe kadar kesintisiz şekilde tercih-tanıtım hizmeti vermeyi sürdürecek. Sosyal medyada 10 milyonluk rekor izlenme Sosyal ve dijital medyada da aktif bir iletişim yürüten Üsküdar Üniversitesi’nin 28 saniyelik tanıtım filmi, sadece 15 gün içinde YouTube platformu üzerinden 1 milyon 350 bin kez izlenerek üniversiteler arasında adeta bir rekora imza attı. Facebook ve Instagram’daki tanıtım videolarının gösterim sayılarıyla sadece sosyal medyadaki izlenme rakamlarının 10 milyonu aşması dikkat çekti.Üsküdar Üniversitesi kısa kurumsal filmi:“Türkiye’nin Fi-jital Üniversitesi” yeni öğrencilerini bekliyor! Üniversite adaylarının bu zorlu dönemde hep yanında olan Üsküdar Üniversitesi, yeni dönemde de yüz yüze eğitim ile uzaktan eğitimi en efektif şekilde sentezleyerek hem fiziki hem de dijital altyapısını öğrencilerinin hizmetine sunarak “Fi-jital Üniversite” kavramını hayata geçiriyor. Böylece “Üsküdarlı” öğrenciler, şartlar ne olursa olsun daha iyi bir geleceğe bilgili ve donanımlı emin adımlarla yürüyecekler. 

08 AĞU 2020

Tıp, Sanat, Tasarım ve Teknolojiyi Birleştiren Girişim

Üsküdar Üniversitesi Proje, Araştırma, Uygulama, Eğitim ve Geliştirme Koordinatörlüğü (PARGE) birimi bünyesinde Medikal Görsel Tasarım Teknolojileri adı altında yeni bir çalışma grubu kuruldu. Tıp, sanat, tasarım ve teknolojiyi birleştiren bir girişim olan grup sağlık bilimleri alanına yönelik tasarım odaklı çözümler üretme amacı ile yola çıktı.Vizyon ve Misyonu açıklandıÇalışma grubu hakkında bilgiler paylaşan, Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı - Bölüm Başkanı Prof. Dr. Hatice Öz Pektaş, çalışma Grubu’nun vizyonunun bilim, mühendislik, tasarım ve sanat alanları arasında çok-disiplinli (multi-disciplinary) ve disiplinler-arası (inter-disciplinary) kreatif bir döngünün ülkemizde oluşumunu sağlamak olduğunu belirtti.Prof. Dr. Hatice Öz Pektaş, Medikal Görsel Tasarım Teknolojileri Çalışma Grubu’nun misyonunu ise, bilim, mühendislik, tasarım ve sanat alanları arasında tanımlanan bu kreatif döngü içerisinde, sağlık bilimlerinin inovasyonlarının görsel olarak okunur ve anlaşılır olabilmeleri için, görsel tasarım teknolojileri üzerinde akademik düzeyde kuramsal ve uygulamalı araştırmalar gerçekleştirmek olduğunu ifade etti.Çalışma grubunun üyelerini, Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı - Bölüm Başkanı Prof. Dr. Hatice Öz Pektaş, Çizgi Film ve Animasyon Bölüm Başkanı Prof. Dr. Hasip Pektaş, İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Dinçer Atlı, Dr. Öğr. Üyesi Fadime Canbolat ve Dr. Öğretim Üyesi Sadi Kerim Dündar oluştuyor.Medikal Görsel Tasarım Teknolojileri çalışma grubu şu alanlarda araştırma ve uygulama faaliyetleri yürütecek:• Medikal İllüstrasyon• Medikal Animasyon• Medikal Simülasyon• AR/VR Teknolojileri• Giyilebilir Teknolojiler• 3D Yazıcı Teknolojileri• Mobil Sağlık Uygulamaları• Medikal Yayıncılık• Medikal Fotoğraf ve VideoÇalışma grubuna ait daha fazla ayrıntı için:https://parge.uskudar.edu.tr/medikal-gorsel-tasarim-teknolojileri

30 TEM 2020

Üsküdar Üniversitesi Öğrencilerinin Memnuniyetini Araştırdı!

Üsküdar Üniversitesi, öğrencilerinin memnuniyet düzeylerini ölçümledi. Yaklaşık 17 bin öğrencinin katılımıyla gerçekleştirilen çalışmada özellikle pandemi sürecinde üniversitenin uzaktan eğitim, sosyal medya ve teknolojik altyapısına ilişkin görüşleri değerlendirildi. Çalışmada dijital ulaşılabilirlik memnuniyeti %80 çıkarken, uzaktan eğitim uygulamalarına ilişkin memnuniyet düzeyi ise %78 olarak yansıdı.Üsküdar Üniversitesi’nde 2019-2020 Bahar döneminde öğrencilerin memnuniyet düzeyleri ölçüldü. 16 bin 991 öğrencinin katılımıyla gerçekleştirilen çalışmada özellikle pandemi sürecinde uzaktan eğitim ve teknolojik altyapıya ilişkin görüşler değerlendirildi.Çıkan sonuçlar ise şu şekilde:Sosyal medya uygulamalarından %80 memnuniyet“Sosyal medya, mobil uygulama, TV gibi iletişim kanalları aktif olarak kullanımı ve bilgilendirme faaliyetleri yeterlidir” önermesine 14 bin 983 katılımcıdan %80 oranındaki 11 bin 960 katılımcı olumlu görüş bildirdi.Dijital ulaşılabilirlik memnuniyeti %80“Çağrı merkezi, ondestek, whatsapp hattı gibi iletişim kanalları kolay ulaşılabilir ve yeterlidir” önermesine 14 bin 110 katılımcıdan %80 oranındaki 11 bin 223 kişi olumlu cevap vererek katıldığını belirtti.Uzaktan eğitim uygulamalarında %78 memnuniyet“LMS, ZOOM, ÜÜTV vb. senkron eğitimler kolay ulaşılabilir ve yeterlidir” şeklindeki değerlendirmeye 15 bin 275 katılımcıdan %78 oranında, 11 bin 935 kişi olumlu cevap vererek katıldığını söyledi.STIX programından %85 memnun kaldıUzaktan eğitim sisteminin bir parçası olan STIX dosya paylaşım uygulamasına ilişkin olarak da öğrencilere memnuniyet durumları soruldu. “STIX dosya paylaşım sistemi kolay ulaşılabilir ve yeterlidir” değerlendirmesine 15 bin 381 katılımcıdan %85 oranında 13 bin 126 kişi olumlu bulduğunu belirtti.Uzaktan eğitim teknolojilerinden memnuniyet de yüksek“Uzaktan eğitim teknolojilerinin kullanımından genel olarak memnunum” önermesine ise 15 bin 225 katılımcıdan %73’ü (11 bin 163 kişi) olumlu bulup katıldığını ifade etti.İdari hizmetlerde memnuniyet %81 oranında“İdari hizmetler (ders kayıt, belge alma, askerlik işlemleri vb.) yeterlidir” şeklindeki değerlendirmeye 13 bin 915 kişiden %81 oranındaki 11 bin 211 kişi olumlu yanıt verdi.Danışman hoca memnuniyeti %81 “Danışman hocam bana gerekli zamanı ayırmakta ve yeterli şekilde benimle görüşmektedir” önermesine 14 bin 409 kişiden %81 oranında 11 bin 679 kişi olumlu bulup katıldığını söyledi.Online mecralardaki etkinlikler %81 oranında yeterli bulundu“Online mecralarda yapılan sanatsal, kültürel ve bilimsel etkinlikler tatmin edici ve yeterlidir” önermesine 13 bin 800 katılımcıdan %72’si yani 9 bin 919 kişi olumlu görüş bildirdi.Kütüphane kaynak yeterliliği memnuniyeti %77“Kütüphane gerek duyduğum her türlü kaynak açısından yeterlidir” önermesine 13 bin 294 kişiden %77 oranındaki 10 bin 272 kişi olumlu görüşlerini iletti.  Öğrenciler rehberlik ve psikolojik danışmanlık hizmetlerinden memnun“Rehberlik ve psikolojik danışmanlık hizmetleri ulaşılabilir ve yeterlidir” şeklindeki değerlendiremeye 12 bin 272 katılımcıdan %78’i (9 bin 535 kişi) olumlu yanıt verdi.%73’ü aldığı eğitimin beklentilerini karşıladığını söylüyor“Üniversitede aldığım eğitim beklentilerimi karşılamaktadır” değerlendirmesinin de sorulduğu çalışmada 14 bin 995 katılımcıdan %73’ü (10 bin 896 kişi) aldığı eğitimin beklentilerini karşıladığını söyledi.

14 TEM 2020

Dr. Aylin Tutgun Ünal TÜBA Kitabı İçin Yazdı

TÜBA-Bilişim Teknolojileri ve İletişim Çalışma Grubunun hazırladığı çok sayıda bilim insanı ve alanında uzman isimlerin kaleme aldığı tespit, öngörü ve analizlerden oluşan “Bilişim Teknolojileri ve İletişim: Birey ve Toplum Güvenliği” adlı kitap TÜBA tarafından yayımlandı. Kitapta, Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Aylin Tutgun Ünal’ın “Sosyal Medya Bağımlılığı Belirtileri Üzerine Etki Eden Faktörler” isimli çalışması yer aldı.Sosyal medya bağımlılığı belirtileri üzerine etki eden faktörlerÜsküdar Üniversitesi Dr. Öğr. Üyesi Aylin Tutgun Ünal ve İstanbul Üniversitesi öğretim Üyesi Prof. Dr. Veysel Bozkurt’un birlikte yürüttü çalışmada sosyal medya bağımlılığı belirtileri üzerine etki eden faktörlerden bir model oluşturuldu. Dr. Öğr. Üyesi Aylin Tutgun Ünal “Modeli test ettiğimizde faktörlerden her birinin sosyal medya bağımlılığı belirtilerini etkilediği ortaya çıktı” diye belirtti.Araştırmada sosyal medya bağımlılığı, çok boyutlu olarak etki faktörleri açısından ele alındığını belirten Ünal, “sosyal medya bağımlılığı belirtileri üzerine etkileri incelendi. Kapsamlı bir alanyazın incelemesi sonucunda kurgulanan hipotezler açısından yürütülen araştırmada ayrı çalışmalarda belirtilen etki faktörleri bir araya getirilerek model oluşturulmuş olup pozitif yönde ilişkiler tespit edilmiştir.  Sonuçların alanyazına paralel olduğu ve sosyal medya belirtilerini açıklayıcı faktörlerin bir model oluşturduğu sonucuna varılmıştır” şeklinde konuştu.

10 TEM 2020

Prof. Dr. Nevzat Tarhan: "Z Kuşağı Kayıp Kuşak Olmasın"

Üsküdar Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Sosyoloji bölümü ile İletişim Fakültesi tarafından gerçekleştirilen araştırma, gençlerin aile ve evlilik kurumuna ilişkin güncel tutumlarını ortaya koydu. Türkiye’nin 7 bölgesindeki devlet ve vakıf üniversitelerinde öğrenim gören 3 bin 266 öğrencinin katılımıyla gerçekleşen çalışma ilginç sonuçlarıyla dikkat çekti. Gençlerin %58.4’ü evlilik kurumunu “Mutlu bir beraberlik” olarak tanımladı. Araştırmada “Evlilik niçin önemlidir?” şeklindeki soruya  %89,2 oranında “Hayatı sevdiğimle paylaşmak için” yanıtı verildi. Katılımcılar “Eş seçerken nelere dikkat edersiniz?” sorusunda da %80,5 oranla “İyi huylu olması” yanıtını verdi. Tahsilli olması, iyi bir meslek ve iş sahibi olması ise daha az tercih edildi. Üsküdar Üniversitesi Kurucu Rektörü Psikiyatrist Prof. Dr. Nevzat Tarhan ise araştırma sonuçlarının iyi okunması ve anlaşılması gerektiğini belirterek “Z kuşağının kayıp kuşak yani sıfır kuşağı olması istenmiyorsa karakter inşaa eden bir eğitim sistemine gidilmesi gerekiyor” uyarısında bulundu. Üsküdar Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Sosyoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ebulfez Süleymanlı ve Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Aylin Tutgun Ünal sorumluluğunda gerçekleştirilen araştırma, üniversite gençliğinin aile ve evlilik kurumuna bakışını ortaya koymayı hedefledi.“Türkiye Gençlik ve Aile Araştırması” Sonuçları, Covid-19 salgını nedeniyle alınan önlemler kapsamında çevrimiçi düzenlenen basın toplantısında açıklandı. Basın toplantısına Üsküdar Üniversitesi Kurucu Rektörü Psikiyatrist Prof. Dr. Nevzat Tarhan, Sosyoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ebulfez Süleymanlı, Gazetecilik Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Aylin Tutgun Ünal katıldı.Prof. Dr. Ebulfez Süleymanlı: “Küresel boyutta olumsuz gelişmeler, Türk aile yapısı için de risk oluşturuyor”Günümüz toplumlarında toplumsal değişmenin etkisiyle aileye ve evliliğe yüklenilen anlamların farklılaştığını kaydeden Prof. Dr. Ebulfez Süleymanlı, “Son zamanlarda eşler arası yaşanan geçimsizlik, çatışma ve boşanma oranlarının yükselmesi gerek çiftler üzerinde gerekse evlenmemiş bireyler üzerinde aile ve evlilik kurumuna ilişkin farklı toplumsal, ekonomik ve psikolojik sonuçlar doğurmaktadır. Öte yandan evliliğin özellikle gençler arasında sorgulanmaya başlanması, yeni yaşam biçimlerinin doğmasına yol açmaktadır. Tek ebeveynli aileler, nikahsız birliktelikler, solo (tekil) yaşamlar aileye alternatif türler olarak ortaya çıkan yaşam biçimleri arasındadır. Bu bağlamda özellikle gençlerin aile ve evlilik kurumuna ilişkin güncel tutumlarının bilimsel alan araştırmalarıyla belirlenerek sonuçlarının kamuoyunun gündemine taşınması önem arz etmektedir. Bu araştırmayla gençlerin aile ve evlilik kurumuna ilişkin tutumlarının geniş bir çerçevede araştırıp analiz ederek, gerek sosyal bilimler literatürüne gerekse uygulayıcılara (devlet kurumları, sivil toplum kuruluşları) katkı sağlanması amaçlanmıştır” dedi.Dr. Öğretim Üyesi Aylin Tutgun Ünal: “Kültürel değerler ve hayata bakış farklılaştı”Gazetecilik Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Aylin Tutgun Ünal ise yeni medya teknolojileri ile birlikte gelen ve dünya genelinde yaygın kullanım oranına kavuşan çevrimiçi etkileşimli ortamların iletişim biçimleri ve ilişkileri dönüştürdüğü bir çağda yaşadığımızı belirterek “Özellikle sosyal ağların sağladığı kolay iletişim ve topluluk oluşturma imkanının küresel boyutta olmasıyla, kültürel değerler ve hayata bakış açıları farklılaştı. Önceleri kuşaktan kuşağa değer aktarımı, yakın çevre ile sınırlıyken şimdilerde özellikle daha erken yaşta teknolojiyle tanışan gençler, dünyanın diğer bir ucundaki değeri benimseyip hayata geçirebiliyor. Böylece yaşanılan toplumda farklı yaş gruplarının farklı değerler sistemini hayata geçirmesiyle, iş yaşamı, sosyal yaşam, aile yaşamı ve evliliğe bakış açıları ve davranışları farklılık gösteriyor” dedi.Dr. Öğretim Üyesi Aylin Tutgun Ünal, “Dijitalleşme ile ortaya çıkan “kendi değerler sistemini oluşturma” anlayışı, birlik halinde bulunulan ortamlarda elbette iletişim farklılıklarından doğan anlaşmazlıkları beraberinde getirecektir. Farklı değerler sistemi doğrultusunda, evlilik kararı alsalar bile eşler arası iletişimsel farklılıklar aile birliğini etkileyecektir. Anne, baba, çocuk ilişkilerinin önemini bir kere daha gündeme getiren bu araştırmada anne ve babanın birlikte olup olmaması ve aralarındaki iletişime göre gençlerin evliliğe yükledikleri anlamın farklı olması ve aileye “güven” anlamını yüklemeleri, aile iletişimi ve güven ortamının çocuklar üzerindeki etkisini bir kere daha ortaya koymuştur” dedi.Prof. Dr. Nevzat Tarhan: “Ailedeki sorunların tespiti ve çözümü için çalışıyoruz”Üsküdar Üniversitesi Kurucu Rektörü Psikiyatrist Prof. Dr. Nevzat Tarhan ise toplumun temel taşı olan ailenin öneminin son yıllarda daha da anlaşıldığını belirterek üniversite olarak aile kurumundaki sorunların ortaya çıkarılması ve bu sorunların çözümüne yönelik önerilerde bulunmayı hedeflediklerini kaydetti.Prof. Dr. Nevzat Tarhan: “Aileler Üniversitede Projesi ile güçlü toplum hedefleniyor”Bu kapsamda Üsküdar Üniversitesi ve uygulama ortağı NPİSTANBUL Beyin Hastanesi ile Aileler Üniversitede Projesini hayata geçirdiklerini kaydeden Prof. Dr. Nevzat Tarhan, “Üsküdar Üniversitesi’nin sosyal inovasyon projesi olan bu proje ile bireyin bilinçlenmesini, dolayısıyla sağlıklı aile ve güçlü toplumu hedefliyoruz” dedi.Prof. Dr. Nevzat Tarhan: “Sağlıklı ve mutlu bir aile için 5S + 1M kuralını öneriyoruz”Bugün sonuçları açıklanan araştırmanın gençlerin aile ve evlilik kurumuna bakışlarını ortaya koyduğunu kaydeden Prof. Dr. Nevzat Tarhan, çıkan sonuçlardan yola çıkarak aile içi iletişimin güçlendirilmesi, 5S +1M Güven Modeli ve toplumsal değerlerin öne çıkarılması gerektiğini kaydetti. Tarhan, “Sağlıklı ve mutlu bir aile için odağında manevi birikimler bulunan, sevgi, saygı, sadakat, samimiyet ve sabırı bir arada barındıran bir model öneriyoruz” dedi.Prof. Dr. Nevzat Tarhan: “Z kuşağı, sıfır kuşağı olmasın”Ailenin bir sığınak olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Nevzat Tarhan, sağlıklı çocuklar yetiştirmek için sağlıklı ve güven dolu bir aile ortamına ihtiyaç duyulduğunu söyledi. Z kuşağından sonra önlem alınmazsa kayıp bir sıfır kuşağının gelme tehlikesine dikkat çeken Tarhan, çocuklara bilgelik değerlerinin öğretilmesi gerektiğini söyledi. Kayıp bir nesil istenmiyorsa mutlaka önlem alınması gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Nevzat Tarhan, “Türk gençliği arafta. Bu araştırma, gençlerin evlilik ve aileye bakışı konusunda alarm verdiğini söylemek mümkün. Eğer önlem alınmazsa 20 yıl sonra İngiltere ya da Hollanda olabiliriz” uyarısında bulundu.Prof. Dr. Nevzat Tarhan: “Karakter inşa eden bir eğitim sistemine gidilmeli”Küresel bağlamda kuralsız, gevşek disiplinli, bilinçsiz, sorumluluk almaktan kaçan, bir anomik nesilden bahseden Prof. Dr. Nevzat Tarhan, 0-6 yaş politakalarının doğru şekilde inşaa edilmesi gerektiğinin altını çizdi. Tarhan, “Gençlerde de karakter inşaa eden bir eğitim sistemine gidilmesi gerekiyor. İnançlı ve bilge bir nesil yetişmesi lazım. Değerlerin öğretilmesi lazım. Bilgeliği eğitim olarak çocuklarımıza öğretmezsek teknolojiyle rekabet edemeyeceğiz. Çocuklara birlikte yaşama bilincini öğretmek gerekiyor. Bu bilinci öğetmezsek benmerkezci kendi çıkarına odaklı bir nesil gelme ihtimali var. O nedenle eğitim sistemimizin yeniden inşaası, ailelerin bu konuda bilinçlendirilmesi ve sosyal projeler yapılması gerekiyor” İfadelerini kullandı. Prof. Dr. Nevzat Tarhan, yerel değerleri korumanın önemine de işaret ederek “Yerel olmayan evrensel olamaz” dedi.3 bin 266 öğrenci katıldıÇevrimiçi anketle gerçekleştirilen çalışmaya, Türkiye’nin 7 bölgesindeki devlet ve vakıf üniversitelerinde 2019-2020 Akademik Yılında öğrenim gören 18-35 yaş arasında 3 bin 266 ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencisi katıldı. %54,3’ü kadın (1770 kişi), %45,7’i erkek (1491) olan katılımcıların %74,1’i lisans, ,6’sı ön lisans, %7,9’u yüksek lisans ve %1,3’ü ise doktora öğrencisiydi. Katılımcılardan %64,3’ü (2.100) devlet üniversitesi,  %35,7’si ise (1.166) vakıf üniversitesi öğrencisi oldu.Evlilik, mutlu bir beraberliktir“Evlilik sizce nedir?” sorusuna ülke genelinde; yarıdan fazla katılımcı (%58,4) “Mutlu bir beraberlik” cevabını verdi. İkinci sırada ise ,5 ile “sorumluluk” yanıtı verildi.  “Aşk ve tensel uyum” diyenler %9,8 oldu. Katılımcıların evlilikle ilgili farklı ifadeler kullandıkları dikkat çekti:imtihan (%2); esaret (%1,3); mecburiyet (%0,8); alışkanlık (%0,7); “çocuk sahibi olmak” (%2); “kurtuluş” (%0,4).Yarısından çoğu aşk evliliği istiyor“Aşk evliliği mi, mantık evliliği mi tercih edersiniz?” şeklindeki soruya %64,3 oranında genç, aşk evliliği yanıtını verirken; mantık evliliği istediğini belirtenlerin oranı ,7 oldu. Hiç evlenmek istemediğini bildirenlerin oranı ise ,9 olarak belirlendi. Hem aşk hem mantığın bir arada olabileceğini belirten gençlerin oranı ise %7 oldu. Cinsiyete göre aşk evliliği/mantık evliliği karşılaştırıldığında, kadınların aşk evliliğine yönelik görüşlerinin baskın olduğu görüldü. Ayrıca hem aşk hem de mantık evliliğini tercih etmede kadınlar lehine önemli bir farkın olduğu ortaya çıktı.“Evlenmeyi düşünmüyorum” diyenlerin oranında artış gözleniyor“Evlenmeyi düşünmüyorum” diyen gençler, ,6 ile en yüksek Güneydoğu Anadolu bölgesinden çıktı. Bu soruya en az yanıt ise ,2 oranı ile Marmara bölgesinden geldi. Bu soruya tüm bölgelerden yüzde 10’un üzerinde yanıt verildi.Aşk evliliğini tercih edenler, yüksek oranda Ege (%66,5) ve Marmara (%66,5) bölgesinde iken; bu bölgeleri Doğu Anadolu ve İç Anadolu bölgeleri takip etti. Bu bölgelerde oran yüzde 60’ın üzerinde oldu. Mantık evliliği oranları en yüksek Karadeniz (%22,3) ve Güneydoğu Anadolu (%22,1) bölgesinde görüldü.İdeal evlilik yaşı nedir?Öğrencilerin görüşlerinden hareketle erkekler için ideal evlenme yaşı olarak 27-28 civarında çıkarken, kadınlarda bu yaşın 25-26 bandında olduğu saptandı. Genellikle tercih edilen evlenme yaşında kadınların erkeklere göre daha küçük yaşta evlenmesi gerektiği belirlendi.Çalışmada katılanlara “En uzun ilişkisinin süresi” de soruldu. Gençlerin yarısı (%50) 6 ay ile 5 yıl arasında olduğunu belirtirken; “İlişkim olmadı” diyen gençlerin oranı oldu. İlişkisi olmadığını belirtenlerde en yüksek oran İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu’da bulundu. (). Akdeniz ve Karadeniz bölgelerinde bu oran yüzde 15 civarında oldu. “İlişkim olmadı” diyenlerin oranı en az olan bölge Marmara (%9,9) ve Ege () oldu.Büyük çoğunluk evlilik kararını tek başına alıyorEvlilikle ilgili karar aşamasında uygun durum sorulduğunda; ülke genelinde %67 oranında gençler “Kararı ben veririm, daha sonra ailemden onay alırım” dedi. oranında katılımcı ise “Kararı ben veririm, aileme danışmam” dedi. Bu durumda neredeyse %80 oranında genç kararı kendi vermek istediğini belirtti. “Kararı ailem verir, sonra benim onayımı alır” diyenlerin oranı ise %0.8 gibi oldukça düşük bir oranda kaldı. Aileyle görüş birliği yaparak evlilik kararı almayı bulan gençlerin oranı %20 oldu.Ailesinin karşı çıktığı biriyle evlenip evlenmeyecekleri sorulduğunda “Hayır evlenmem” diyenlerin oranı %65,2 oldu. Evlilik kararı alırken kadınların erkeklere göre ailesinin görüşlerine büyük önem verdiği görüldü. Erkekler bu noktada kadınlara göre kendi kararlarını verebileceğini ve başkasına danışma ihtiyacının olmadığı yönünde görüş belirtti.Ailenin kesin olarak karşı çıktığı biriyle evlenmek istenmesine yönelik öğrencilerin görüşleri incelendiğinde, erkeklerin bu durumda ailesine karşı çıkıp evlenmeyi istediği, kadınların ise evlenmeyi istemediği ortaya çıktı. Bölgelere bakıldığında; Doğu Anadolu bölgesinde %82,2 oranında genç ailesine karşı gelmeyeceğini bildirirken bu oran Güneydoğu Anadolu’da ise %71,4 oldu. Ailem karşı çıksa da evlenirim diyenlerin en yüksek olduğu bölgeler ise %37,6 ile Akdeniz; %36,7 ile Marmara; %35,6 ile Ege; %33,3 ile İç Anadolu Bölgesi oldu.Evlilik aşkı nasıl etkiliyor?“Sizce evlilik aşkı nasıl etkiler?” diye sorulduğunda; %42,1 oranında “aşkı güçlendirir” yanıtı alınırken; %34,9 ile ikinci sırada ise “Tam olarak öldürmese de zaman aşımına uğratır” cevabı verildi. “Sadece evlilik değil uzun süreli ilişkiler de aşkı öldürür” diyenler ,2’dir. Böylece, %48 oranında aşkın zaman aşımına uğrayacağı veya öleceğinin düşünüldüğü ortaya çıktı.Ayrıca %2’lerde seyreden bir grup, aşkın evlilikle birlikte yerini sevgi ve saygıya bırakacağını belirtti.Nikaha ilişkin görüşler sorulduğunda hem resmi hem dini nikah olması gerektiğini belirten gençlerin oranı %76,8 oldu. oranında genç sadece resmi nikah olması gerektiğini, dini nikaha gerek olmadığını düşündüğünü ifade etti.Katılımcıların yarısı iki çocuk istiyorEvlendikten sonra kaç çocuk sahibi olmak istedikleri sorulduğunda; katılımcıların yarısı 2 çocuk (%52) derken, %20,4’ü 3 çocuk, %6,7’si 4 çocuk istediğini belirtti. 5 çocuk isteyen %2 oranında genç bulunmuş, 1 çocuk yeterli diyenler ise ,8 oldu. “Çocuk istemiyorum” diyen gençlerin oranı ise %6,8 oldu. Evlendikten sonra istenilen çocuk sayıları incelendiğinde, erkeklerin kadınlara oranla daha fazla çocuk sahibi olmak istedikleri belirlendi.Tek çocuk olursa kız olsun“Sadece 1 çocuk olsa kız mı erkek mi isterdiniz?” şeklindeki soruya ise katılımcıların %33,1’i kız, %21,5’i erkek çocuk istediklerini belirtti. Fark etmez diyenlerin oranı %45,4 oldu.Sadece tek çocuğa sahip olunması durumunda cinsiyet tercihlerinde erkekler ile kadınlarda da benzer sonuçlar olduğu belirlenmiştir. Böyle bir durumda erkekler genellikle erkek çocuğuna sahip olmayı isterken kadınların ise kız çocuğuna sahip olmak istediği görüldü. Bölgeler açısından bakıldığında; kız çocuk isteyenlerin Doğu Anadolu (%34,9), Marmara (%34,3), Ege (%34) bölgesinde daha çok olmakla birlikte, İç Anadolu (%32,6) ve Akdeniz Bölgesinde (%31,8), Karadeniz Bölgesinde (%27,9) de birinci sırada geldiği söylenebilir.Diğer yandan Güneydoğu Anadolu Bölgesinde erkek çocuk isteyenler daha fazla oldu. (erkek: %20,8; kız: ,5).Kadınlar yaşça büyük eş istiyor“Eş olarak seçeceğiniz kişinin yaşı size göre ne düzeyde olmalı?” sorusuna verilen yanıtlar incelendiğinde “Yaşı benden büyük veya benim kadar olmalı diyenler” ilk sırada yer aldı. (%27,7). Yaş farkı önemli diyenler %21,2, yaşı benden büyük olsun diyenler ,7, yaşı benden küçük veya benim kadar diyenler ,2 oldu. Eş olarak seçilen kişinin yaşının kendisine göre nasıl olması gerektiği ile ilgili görüşler incelendiğinde, kadınların daha çok kendinden büyük ve aynı yaştaki erkeklerle evlenmek istediği, erkeklerin de kendilerinden küçük ya da aynı yaştaki kadınlarla evlenmek istedikleri görüldü.eş“Eş olarak seçeceğiniz kişinin eğitim durumu size göre ne düzeyde olmalı?” sorusuna; yüksek oranda “Benimle aynı düzeyde ya da benden yüksek olmalı” yanıtı verildi. %43. “Eğitim farkı önemli değil” diyenlerin oranı %33,1, “Benimle aynı eğitim düzeyinde olsun” diyenlerin oranı ise oldu.Maddi durum farkı önemsenmiyor“Eş olarak seçeceğiniz kişinin maddi durumu size göre ne düzeyde olmalı?” sorusuna; birinci sırada “Maddi durum farkı önemli değil” yanıtı verildi. (%45,8). İkinci sırada “Maddi durumu benden iyi ya da benimle aynı düzeyde olmalı” diyenler yer aldı. (%31,5). Maddi durumu benimle aynı olsun diyenler ,1 oldu.“Eş seçerken nelere dikkat edersiniz?” sorusuna verilen cevaplar ise şöyle oldu:%80,5 – İyi huylu olması%68,4 – Aynı değerlere sahip olması%57,9 – İyi bir aileden olması%54,2 – Benimle aynı dünya görüşünü paylaşıyor olması%41,2 – Güzel/Yakışıklı olması%26,2 – Tahsilli olması%22,6 – İyi bir meslek sahibi olması%20,5 – İş sahibi olmasıEn az seçilen seçenekler ise %3,6 ile “Aynı takımı tutuyor olması”, %4,3 ile “Askerliğini yapmış olması”, %6,5 ile “Zengin olması” oldu.Eş adayının aynı dinden olması önemliÇalışmada katılanlara evlenecekleri kişiyle ilgili düşünceleri de soruldu. Katılımcıların yarısı evleneceği kişinin kendisiyle aynı dinden olmasının önemli olduğunu söyledi. Elde edilen sonuçlar şöyle oldu: Genel olarak bilinen tanışma usulleri dışında sosyal medyada tanıştığım biriyle evlenirim. %36,7Evleneceğim kişinin benimle aynı dinden olması önemli. %56,2Evleneceğim kişinin benimle aynı memleketten olması önemli. %6,9Evleneceğim kişinin benimle aynı etnik kökenden olması önemli. %23Evleneceğim kişinin benimle aynı siyasi görüşten olması önemli. %29,4Evleneceğim kişinin benimle aynı sosyo-ekonomik statüde olması önemli. %36,5Evleneceğim kişinin herhangi fiziksel engelinin olmaması önemli. %30,5Evleneceğim kişinin sağlıklı olması ve herhangi bulaşıcı hastalığının olmaması önemli %60Evleneceğim kişinin aileme saygı duyması önemli %83,2Evleneceğim kişinin dürüst olması önemli. %86,4Evleneceğim kişinin bana ekonomik güvence sağlaması önemli. %39,5Evleneceğim kişinin bana sadık olması önemli. %85,6 Görücü usulü evlilik çoğunlukla doğru bulunmuyor“Görücü usulü evliliği doğru buluyor musunuz?” sorusuna %42,5 oranında “Hayır” cevabı verildi. Doğru bulan gençlerin oranı ise %25,6; “Bu konuda kesin fikrim yok” diyenlerin oranı ise %31,9 oldu. Bölgelere göre; görücü usulünü doğru bulan %40,5 oranında gencin Doğu Anadolu bölgesinde olduğu bulunmuştur. Bu bölgede doğru bulmayanlar daha azdır (%25).Güneydoğu Anadolu Bölgesinde görücü usulünü doğru bulan ve bulmayanlar eşit orandadır (%34,2). Diğer bölgelerde doğru bulmayanlar çoğunluktadır. Sırasıyla; Marmara Bölgesi (%45,5), Ege (%43,1), Akdeniz (%41,9), Karadeniz (%40,1), İç Anadolu (%37,4).Akraba evliliği sağlıksız bulunuyor“Akraba evliliğinin doğacak çocukların sağlığı açısından olumsuz sonuçlarına inanıyor musunuz?” sorusuna %80 genç “Evet” derken; “Hayır” diyenlerin oranı %9,4 oldu.  Güneydoğu Anadolu Bölgesinde ,5 oranındaki genç bu görüşe katılmadığını bildirdi.Evlenmeden birlikte yaşamak kabul görmüyor“Evlenmeden birlikte yaşamayı onaylıyor musunuz?” sorusuna “Evet” diyenlerin oranı %33,1; “Hayır” diyenlerin oranı ise %51,8 oldu. “Fikrim yok” diyerek kararsız kalanlar ,1 oldu.Birlikte yaşamayı onaylayanlar incelendiğinde en yüksek oranlar sırasıyla; Ege Bölgesi (%38,7), Marmara Bölgesi (%35,5), Akdeniz Bölgesi (%32,9) olurken; onaylayanların azınlıkta olduğu bölgeler; Doğu Anadolu Bölgesi (,7), Güneydoğu Anadolu Bölgesi (,5) oldu.Katılımcılar evlilik şartları olarak şu faktörleri sıraladı:%88,1 – Uygun eş adayı bulmak%82 – İş bulmak%62,6 – Mesleğimde ilerlemek%70,2 – Mezun olmakEn düşük orana sahip şartlar ise; Çeyiz tamamlamak (%8,9), Araba almak (,8), Ev almak (%27,8) oldu.Önceki duygusal ilişkiler engel olarak görülmüyor“Daha önce başkasıyla duygusal birlikteliği olmuş biriyle evlenir misin?” sorusuna; %62,6 oranında genç “Evlenirim” cevabı verirken;  %9,2 “Evlenemem” cevabını verdi. “Düşünmedim” diyenler %28,2. Bölgeler incelendiğinde; “Hayır evlenmem” diyenler en çok Güneydoğu Anadolu Bölgesinde görüldü. (%26). İkinci sırada onaylamayanlar ise Doğu Anadolu Bölgesinde oranında görüldü.“Daha önce başkasıyla cinsel ilişkisi olmuş birisiyle evlenir misiniz?” sorusunda; evet ve hayır diyenler yakın oranda bulundu. Buna göre “Evet evlenirim” diyenler %37,5; “Hayır evlenmem”  diyenlerin oranı ise %38,8 oldu. “Düşünmedim” diyenlerin oranı ise %23,7 oldu.Bölgelere göre bakıldığında “Evet” diyenlerin açık ara farkla “Hayır” diyenlere göre daha yüksek orana sahip olduğu bölgeler Ege (%44,3) ve Marmara (%41,1) oldu. “Hayır evlenmem” diyenler ise en yüksek Doğu Anadolu Bölgesi (Hayır: %68,5; Evet: ,7) ile Güneydoğu Anadolu Bölgesinde (Hayır: %63,6; Evet: ,6) bulundu.Kadınlar birlikte yaşamayı reddediyorEvlenmeden birlikte yaşamayı nasıl gördükleriyle ilgili öğrencilerin görüşleri incelendiğinde, öğrencilerin büyük çoğunluğunun bu durumu onaylamadıkları görüldü. Fakat kadınların erkeklere göre bu durumu şiddetle reddettikleri de ayrıca belirlendi. Ayrıca katılımcıların yaşları ilerledikçe bu durumu onaylayanların sayılarında belirgin bir artış olduğu görüldü.Evlenmeden çocuk sahibi olmayı onaylayıp onaylamadıkları sorulduğunda; %82,6 genç hayır derken, %7,5 evet dedi. “Fikrim yok” diyenlerin oranı %9,9 oldu. Evlenmeden çocuk sahibi olunabileceğini onaylayan gençlerin ,3 oranında Ege Bölgesinde, %9,3 oranla Marmara Bölgesinde bulunduğu görüldü. Akdeniz ve İç Anadolu %5’lerde seyretti.Onaylamayanlar en çok Doğu Anadolu (%1,8) Bölgesi ile eşit oranda düşük iki bölge olan Güneydoğu Anadolu ile Karadeniz Bölgesinde görüldü. (%2,6).Eşlerin aileleri ile yaşamak“Evlendikten sonra ayrı bir ev açmak yerine eşimin ailesiyle yaşayabilirim” ifadesine katılım düzeyleri incelendiğinde; kesinlikle katılmayan ve katılmayanların toplamı %77,8 oldu. Kararsız olanlar ,4 olup bu duruma katılanlar %5,8’dir. Katılanların çoğu Güneydoğu Anadolu Bölgesinde ikamet etmektedir.Krizler evlilik kararını etkiliyor“Krizler (ekonomik, siyasal, salgın) aile kurma kararınızı etkiler mi?” sorusu incelendiğinde; “Evet etkiler” diyenlerin oranı %59,4 oldu. “Hayır, etkilemez” diyenlerin oranı %23,1 olurken; düşünmediğini belirtenlerin oranı ,5 oldu.“Eşinizin çalışma durumuna bakış açınız nasıl olurdu?” sorusuna; %93,5 genç “evet çalışabilir” cevabını verirken; “Hayır” diyenler %2,6, “Hiç düşünmedim” diyenlerin oranı %3,9 oldu.“Evleneceğiniz kişiyle evlilik sözleşmesi imzalar mısınız?” sorusuna; %61,8 oranında katılımcı “Hayır” derken; “Evet” diyenlerin oranı ,8 oldu. “Düşünmedim” diyenlerin oranı %26,5 oldu.“Evlilik sizin için önemli midir?” sorusuna; %82,3 oranındaki genç “Evet” derken; ,7 oranında gencin yanıtı “Hayır” oldu. Evliliğin önemli olmadığını belirtenler bölge bazında incelendiğinde Ege Bölgesi yüksek oranda (%22,1) yer alırken; ikinci sırada; Marmara (,3) sonra Akdeniz (,5) geldi. “Evet” diyenler en yüksek oranda Doğu Anadolu Bölgesinde görüldü. (%91,6).Evlilik hayatı sevdiğiyle paylaşmak için önemli“Evlilik niçin önemlidir?” sorusuna katılımcıların verdiği yanıtlar ve oranları da şöyle oldu:%89,2 – Hayatı sevdiğimle paylaşmak için%73,8 – Daha düzenli bir hayat için%50,8 - Neslin, soyun devamı için%37,5 – Dinimiz emrettiği için%31,1 – Rahat yaşamak için%30,4 – Güvenli yaşamak için%9,7 – Gelenek olduğu içinEvlenmekten korkanların oranı %37,5“Evlenmek sizi korkutuyor mu?” sorusuna; gençlerin yarısı (%51,3) hayır derken, %37,5’i “evet” demiştir. Bunu hiç düşünmedim diyenler ,2’dir.Evlenmekten neden korktukları sorulduğunda verilen cevaplar ise şöyle oldu:%29,1 – Sorumluluk almaktan korktuğum için (Doğu Anadolu)%25,4 – Gelecek hakkında iyimser olmadığım için (Daha çok Ege Bölgesi)%22,8 – Geçim sıkıntısına düşmekten korktuğum için (Daha çok Güneydoğu Anadolu)%21,6 – Evlenmeden önce yaptıklarımı yapamamaktan korktuğum için (Güneydoğu Anadolu)%6,9 – Cinsellik hakkında yeterli bilgiye sahip olmamak (Daha çok Karadeniz Bölgesi)“Anlaşamayan eşlerin boşanması uygun mu?” sorusuna; %87,4 genç uygun olduğunu belirtirken;  %2,9 uygun bulmadı. Fikri olmayanların oranı %9,7 oldu.“Çocuğu olanların boşanması uygun mu?” sorusuna; %72,5 uygunluk belirtirken; ,1 uygun bulmadı. Fikri olmayanların oranı ,4 oldu.“Şiddet” boşanma sebebi olabilir düşüncesine katılım düzeyleri sorgulandığında; %83,5 oranında genç “Kesinlikle katılıyorum” derken; ,8’i “katılıyorum” yanıtı verdi.Daha önce başından evlilik geçmiş biriyle evlenir misiniz sorusuna; “evet” diyenlerin oranı %27,5; “hayır” diyenlerin oranı ise %30,7 oldu.  %41,8 oranında “fikrim yok” denildi.“Bir imkân doğsa, sırf kendinize daha rahat gelecek sağlamak için yurt dışına yerleşmenize yardımcı olacak bir evlilik yapar mıydınız?” sorusuna “evet” diyenlerin oranı %43 olurken;  “Hayır” diyenlerin oranı ise %34,1; “Fikrim yok” diyenlerin oranı %22,9 oldu.“Ailenizle ilişkinizi nasıl değerlendiriyorsunuz?” sorusunda sunulan düzeylere göre; %41,1 katılımcı “iyi” olduğunu belirtti. Çok iyi olduğunu belirtenler %35,9; “orta” diyenlerin oranı , “kötü” diyenlerin oranı %2,8; “çok kötü” diyenlerin oranı %1,2 olarak belirlendi.Katılımcılar, “Kendi kuracağınız ailede, kendi ailenizden farklı olacağını düşündüğünüz konular” konusunda da şu görüşleri verdi:%53,9 – Eşler arası iletişim%45,6 – Ebeveyn ile çocuk ilişkisi%51,4 – Aile için rol ve görev dağılımı%27,8 – Çocuk eğitimi ve terbiyesi%21,1 – yakın akraba ve tanıdıklar ile ilişkilerAile “güven” ifade ediyor“Aile sizin için ne ifade ediyor?” sorusunun karşılığı da tek kelime ile istendi. Bu kelimeler de şöyle oldu:Güven ,9Huzur ,8Herşey %8,2Mutluluk %7,2Sevgi %6,1Hayat %5,7Birlik %5,1Sorumluluk %2,8Aile sizin açınızdan ne ifade ediyor?Ailenin öğrenciler açısından ne ifade ettiği anne/baba birlikteliği açısından incelendiğinde, anne/babası birlikte yaşayan öğrenciler için “mutluluk” olarak, anne/babasından ikisi ya da herhangi biri vefat edenler için “bağlılık” ve anne ve babası ayrı yaşayan/boşanan öğrenciler için ise “güven” olarak görüldü.Evdeki her türlü iş ortak yapılmalıKatılımcılara evde sorumluluk paylaşımı da soruldu. “Genel olarak eşler arasındaki sorumluluk paylaşımı konusunda ne düşünüyorsunuz?” sorusuna; çoğunlukla %67,8 oranında “Evdeki her türlü iş ortak yapılmalı” ifadesine katılım oldu. Neredeyse eşit oranda katılım gösterdikleri iki seçenek ise “Erkek ve kadının yapacağı işler farklıdır” ile “Kadın işlerle baş edemeyecek duruma geldiğinde erkek yardım eder” ifadeleri oldu. Bu durumda %30 oranındaki gencin, kadın ve erkek görev ve rollerinin farklı olduğunu düşündüğü sonucunu ortaya koydu.Sosyal medya kullanım alışkanlıkları da belirlendiÇalışmada katılımcıların sosyal medya alışkanlıklarına ilişkin de soru yöneltildi. “Sosyal medyaya günde kaç saat bağlanırsınız?” şeklindeki soruya verilen yanıtlar şöyle oldu:%46,6’sı günde 1-3 saat,%28,7’si günde 4-6 saat,%6,9’u günde 7 saat ve üzeri bağlanmaktadır. Yani günde 4 saat ve üzeri bağlananlar %35,6’dır.Devamlı bağlı olduğunu bildirenler %6,51 saatten az kullananlar ,4Sosyal medyayı daha çok günün hangi vaktinde kullandıkları sorulduğunda; %43,2’si gün içinde, %28’i hem gün içinde hem de kalkar kalkmaz ve yatmadan önce kullandığını bildirdi. Gece uyumadan önce bağlananlar ,9, sabah uyanır uyanmaz ve gece yatmadan önce bağlananların oranı ,1 oldu.“Sosyal medyada fotoğraf paylaşmadan önce filtre/makyaj uygular mısınız?” sorusuna katılımcıların %38,2’si uyguladığını, %61,8’i uygulamadığını belirtti. En çok yani birinci sırada kullandıkları sosyal medya uygulaması sorulduğunda; %64,5 oranında Instagram; ,4 Twitter; ,9 Youtube kullandıkları bulunmuştur. Facebook %1,6 bulundu.“Daha önce sosyal medyada tanıştığınız biriyle ilişkiniz oldu mu?” sorusuna %42,2’si oldu, %57,8’i olmadı olarak cevap verdi. Hayır diyenler en yüksek oranda Doğu Anadolu (%71,4) ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinde (%70,7) olduğu belirlendi.Yalnızlık algısı da ölçüldü“Kendinizi ne sıklıkla yalnız hissedersiniz?” sorusuna; orta seviyede olan düzey olarak “bazen” diyenler %40,8 bulundu. Nadiren olduğunu %30’u belirtirken; sık sık yalnız hissettiğini bildirenler ; her zaman yalnız hissedenler %5,8 oldu.Öğrencilerin kendilerini ne düzeyde yalnız hissettikleri anne/baba birlikteliği açısından incelendiğinde, anne ve babası bir arada yaşayan öğrencilerin büyük çoğunluğunun bazen kendilerini yalnız hissettikleri belirlendi. Anne ve babası ayrı yaşayan/boşanmış öğrencilerin ise anne ve babası beraber yaşayan öğrencilere göre kendilerini daha çok yalnız hissettikleri tespit edildi.

15 HAZ 2020

Yeni Medya ve Gazetecilik programı İLAD tarafından akredite edildi

Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi Yeni Medya ve Gazetecilik programı İLAD tarafından iki yıl süre ile akredite edildiÜsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi Yeni Medya ve Gazetecilik programı 2019 yılında değerlendirmeye alındı ve İletişim Eğitimi Değerlendirme Akreditasyon Kurulu (İLEDAK) tarafından yapılan değerlendirme sonucunda İletişim Araştırmaları Derneği (İLAD) tarafından verilen akreditasyonu almaya hak kazandı. Akreditasyon kararı hem İLEDAK Başkanı Prof.Dr. Halil Nalçaoğlu hem de İLAD Başkanı Prof.Dr. Aysel Aziz imzalarıyla Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi dekanlığına iletildi.Değerlendirme süreci sorunsuz tamamlandıÜsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi Yeni Medya ve Gazetecilik Bölüm Başkanı Prof.Dr. Süleyman İrvan değerlendirme sürecinin aşamalarını ayrıntılarıyla Haber Üsküdar’a anlattı: “Yeni Medya ve Gazetecilik Bölümü olarak akreditasyon sürecine hazır olduğumuzu düşündük ve YÖK Kalite Kurulu tarafından 2018 yılı başında iletişim eğitimi veren programları akredite etme yetkisi alan İLAD’a başvurumuzu 2019 yılı Bahar döneminde yaptık. Ön başvurumuzun kabul edilmesi sonrasında bölüm ve fakülte olarak hummalı bir çalışmaya giriştik ve özdeğerlendirme raporumuzu hazırladık. Özdeğerlendirme raporunun değerlendirmeyi yapan İLEDAK komisyonu tarafından uygun görülmesi sonrasında saha ziyareti için İLEDAK değerlendirme ekibi oluşturuldu. Ekip başkanı Prof.Dr. Abdülrezak Altun, eş başkan Dr. Recep Yaşar, program değerlendiricileri Prof.Dr. Dilruba Çatalbaş Ürper ve Prof.Dr. Gülseren Şendur Atabek'ten oluşan İLEDAK değerlendirme ekibi, 10-12 Kasım tarihleri arasında Fakülteyi ziyaret ederek görüşmeler yaptı ve mekânları gezdi. Değerlendirme ekibi kurum ziyaretinin son günü olan Salı öğleden sonra gözlem ve değerlendirmelerine dayalı raporunu Üsküdar Üniversitesi Rektör Vekili Prof.Dr. Mehmet Zelka'nın hazır bulunduğu toplantıda okudu. Bu rapor doğrultusunda Yeni Medya ve Gazetecilik programımız İLAD tarafından iki yıl süreyle akredite edilmiş oldu.”“Bu akreditasyon belgesi Üsküdar İletişim’in kaliteli eğitime verdiği önemin bir göstergesidir”Prof.Dr. Süleyman İrvan, Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi olarak kaliteli bir eğitimi hedeflediklerini ve bunu da alınan akreditasyon belgesiyle kanıtladıklarını söyledi. Yeni Medya ve Gazetecilik bölüm adındaki değişikliğe de değinen Prof.Dr. Süleyman İrvan, “Maalesef YÖK Yeni Medya ve Gazetecilik program adındaki yeni medyayı kaldırma ve Medya ve İletişim programının başına ekleme kararı aldı. Biz de program adımızı Gazetecilik olarak değiştirmek zorunda kaldık, çünkü bizde Medya ve İletişim programı da var. Ancak programdaki mevcut öğrenciler Yeni Medya ve Gazetecilik olarak eğitim görmeye ve diploma almaya devam edecekler. Bu onların kazanılmış hakkı” dedi.  Prof.Dr. Nazife Güngör: “Kalite çalışmalarına önem veriyoruz”Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Nazife Güngör, Üsküdar Üniversitesi’nde kalite çalışmalarının üç yıldan beri yoğun bir biçimde devam ettiğini, bu doğrultuda İletişim Fakültesi’ndeki bütün bölümlerin akreditasyon çalışmalarını başlattığını ifade etti. Prof. Güngör, “2019 yılında İletişim Fakültesi bünyesinde kurulan Kalite Komisyonu’nun da gözetiminde sürdürülmekte olan kalite ve akreditasyon çalışmaları sürecinde ilk somut adım Yeni Medya ve Gazetecilik bölümümüzce atılmış olup, Bölüm Başkanı Prof. Dr. Süleyman İrvan tarafından akreditasyon için İLAD’a yapılan başvuru ve ardından başlatılan yoğun çalışmalar sonucunda bölüm süreçten başarıyla çıkmış ve program iki yıl süreyle geçerli olmak üzere akreditasyon almaya hak kazanmıştır. Fakültemizin diğer bölümleri de akreditasyon için hazırlık çalışmalarını sürdürmektedirler. Yeni Medya ve Gazetecilik bölümümüzün bu süreçten başarıyla çıkması diğer bölümlerimiz için de örnek ve model oluşturucu niteliktedir” dedi.NOT: Haberdeki fotoğraflar Koronavirüs süreci öncesine aittir. KAYNAK: HABER ÜSKÜDAR

28 MAY 2020

Doç. Dr. Gül Esra Atalay’ın Kitabı Okuyucu ile Buluşuyor!

Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi Yeni Medya ve Gazetecilik bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Gül Esra Atalay’ın editörlüğünü üstlendiği “Yeni Medya ve Alternatif Gazetecilik: Yeni Olanaklar, Sorunlar ve Tartışmalar” kitabı çıktı.Yeni medyadaki habercilik pratiklerine ilgi duyan herkesin okumalı!Yeni medya platformlarında gazeteciliğin yaşadığı dönüşümü, yeni olanaklar, sorunlar ve tartışmaları on bir farklı yazarın kaleminden yansıtan eserde Zaytung,  Limon Haber ya da Evrim Ağacı gibi güncel ve ilgi çekici alternatif medya örneklerini inceleyen bölümler bulunuyor. Hiper Yayınlarından okuyucusuyla buluşan kitap sadece iletişim alanındaki akademisyenlerin değil, yeni medyadaki habercilik pratiklerine ilgi duyan herkesin okuması ve keyif almasını hedefliyor.“Yeni medyadaki alternatif gazetecilik pratikleri avantajlar sunuyor”Doç. Dr. Gül Esra Atalay, yeni medya ve gazetecilik ile ilgili değerlendirmelerde bulunurken editörlüğünü üstlendiği Yeni Medya ve Alternatif Gazetecilik: Yeni Olanaklar, Sorunlar ve Tartışmalar” kitabının içeriği ile ilgili bilgi verdi.Atalay, “Yeni medya teknolojilerinin yaygınlaşmasıyla alternatif gazetecilik olanakları bir hayli genişledi. Sabit herhangi bir noktadan denetlenemeyen ve kolay sansür edilemeyen yeni medya mecraları, her türden alternatif kimlik, hareket ve varoluş biçimlerine kendi sözlerini söyleme imkânı veriyor. Medya tekellerinde, ana akımda yoğunlaşan gücü dağıtarak farklı noktalara yayıyor. Bu açıdan yeni medyadaki alternatif gazetecilik pratikleri geleneksel medyaya göre demokratikleşme, farklı seslerin duyulması, halkın haber alma özgürlüğünün gerçekleşmesi, çok-çeşitlilik ve azınlık hakları konularında avantajlar sunuyor. Öte yandan, yeni medyanın haber ve habercilik alanında bir takım yeni sorunlar doğurduğu da yadsınamaz” dedi.Alternatif gazeteciliği yeni medya bağlamında ele alan Yeni Medya ve Alternatif Gazetecilik: Yeni Olanaklar, Sorunlar ve Tartışmalar kitabında yer alan kitap bölümleri şöyle:Dr. Öğr. Üyesi Bahar Muratoğlu Pehlivan: Yeni medyada bilim haberciliği: Bir alternatif habercilik örneği olarak Evrim AğacıDr. Öğr. Üyesi Aylin Tutgun Ünal:  Sosyal medya gazeteciliğiDr. Öğr. Üyesi Gül Esra Atalay: Kültür bozumu ve alternatif medya olanağı olarak Zaytung haberleriGalip Eraydın Türkiye’de alternatif medya: Medyatava ve Medyaradar üzerine bir incelemeKubilay Kos:  Barış gazeteciliğiEda Gedikoğlu: Alternatif medya bağlamında etik değerlerin dönüşümüHediye Yorulmaz: İfade özgürlüğü, basın özgürlüğü ve alternatif medyaSena Özşirin: Bir yurttaş gazeteciliği pratiği: papiroom örneğiEymen Yılmaz, Alternatif medya ve kadın ilişkisi üzerine: Kazete haber sitesi örneğiSalim Gören: @ Limon Haber Çerçevesinde Post Modern yurttaş GazeteciliğiMariye Özçelik: Alternatif Medyada Varolmak: Arama Motoru Optimizasyonu (SEO)

11 MAY 2020

Türk ve Güney Kore Gençlerinin “Sosyal Medya” Karşılaştırması

Koronavirüs döneminde sosyal medyada geçirilen süredeki artış dikkat çekiyor. Türkiye ve Güney Kore’de üniversite öğrencilerinin katılımı ile gerçekleştirilen araştırmada ilginç sonuçlar elde edildi. Araştırma ülkelere göre sosyal medya bağımlılığının farklılaştığını ortaya koydu. Türkiye’deki üniversite öğrencilerinin sosyal medya bağımlılığı düşük seviyede bulunurken, Güney Kore’deki öğrencilerin sosyal medya bağımlılığı orta seviyeye yakın tespit edildi. Araştırmaya göre Türk öğrencilerin yüzde 86.3’ü aileleriyle sosyal medya üzerinden haberleşiyor.Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesinden Dr. Öğretim Üyesi Aylin Tutgun Ünal ile Güney Kore Chung-Ang University The Graduate School of Advanced Imaging Science Multimedya Bölümünden Dr. Man-Ki Moon, İstanbul ve Seul kentlerindeki 270 üniversite öğrencisi ile yürüttüğü araştırmada sosyal medya bağımlılığı ölçeği uyguladı. İki üniversitede yürütülen araştırmada ülkelere göre sosyal medya bağımlılığının farklılaştığı ortaya çıktı.Seul gençleri daha çok sosyal medya bağımlısıÜsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi Yeni Medya ve Gazetecilik Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Aylin Tutgun Ünal, “Ülke karşılaştırması yapılan araştırmada Güney Kore’deki öğrencilerin sosyal medya bağımlılığı Türkiye’dekilere göre daha yüksek düzeyde bulundu. Türkiye’deki üniversite öğrencilerinin sosyal medya bağımlılığı az seviyede bulunurken, Güney Kore’deki öğrencilerin sosyal medya bağımlılığı orta seviyeye yakın tespit edildi” dedi.Türklerin bağımlılığı düşük düzeyde Alt boyut, tekrarlama boyutu ve çatışma boyutlarında yapılan analizlerin sonuçlarına değinen Ünal, şunları söyledi: “Alt boyutlara göre yapılan analizlerde Güney Kore’deki üniversite öğrencilerinin sosyal medyadan daha fazla duygusal destek aldığı ortaya çıktı. Buna göre Güney Kore’deki öğrencilerin yalnızlıklarını sosyal medya ile giderdikleri ve yaşamlarındaki olumsuzluklardan kaçmak için sosyal medyayı kullandıklarında onlara iyi geldiği sonucuna ulaşıldı. Tekrarlama boyutunda Türkiye’deki üniversite öğrencilerinin sosyal medya bağımlılığı düşük düzeyde bulunurken, Güney Kore’de orta seviyede tespit edildi.Sonuçlara göre Güney Kore’deki öğrencilerin sosyal medya kullanım miktarını azaltmak isteyip başaramadığı, artan dozda kullanıma devam ettikleri sonucuna varılabilir. Bu durum Güney Kore’deki üniversite öğrencilerinin günlük sosyal medya kullanım miktarlarının Türkiye’deki öğrencilerden fazla olduğu sonucunu ortaya koydu.Sosyal medya kullanımı yüzünden işlerini ihmal ediyorlarAyrıca çatışma boyutunda da Güney Kore’deki üniversite öğrencilerinin puanı yüksek bulundu. Sosyal medya bağımlılığı ölçeğindeki çatışma puanının yüksek olması; öğrencilerin sosyal medya kullanımları yüzünden işlerini, ders proje ve ödevlerini ihmal ettikleri, üretkenliklerinin azaldığı, başladıkları işleri zamanında bitiremedikleri, çevrelerindeki kişilerle çatışma halinde oldukları ve pek çok olumsuz sonuç yaşadıkları anlamına geliyor. Sosyal medya bağımlılığının bu denli sorunlara yol açması, diğer bağımlılık türlerinde olduğu gibi tedavi edilmesini gerektiriyor. Ülkemizde internet bağımlılığı klinikleri ayakta tedavi hizmeti sunarken, Güney Kore’de yatılı tedavi imkanları bulunuyor.”Türk öğrencilerin yüzde 20’si devamlı çevrimiçiDr. Öğretim Üyesi Aylin Tutgun Ünal, sonuçlar doğrultusunda günlük sosyal medya kullanım süresinin sosyal medya bağımlılığını etkilediği söyleyerek sözlerine şöyle devam etti: “Araştırmaya katılan Türkiye’deki üniversite öğrencilerinin yüzde 20’si ‘devamlı çevrimiçi’ olduklarını belirtirken, sosyal medyayı kullanmadıkları zamanlarda da çevrimiçi olduklarını belirtti. Bu durumun da orta seviyede meşguliyet bağımlılığı yarattığı ortaya çıktı.Sonuçlara göre sosyal medya kullanmadıkları zamanlarda sosyal medyada bulunma düşüncelerinin zihinlerini meşgul ettiği, sosyal medyada ne olup bittiğini devamlı düşündükleri söylenebilir. Söz konusu sorunlar günde 4 saat ve üzeri sosyal medya kullanan öğrencilerde de tespit edildi. Güney Kore’deki üniversite öğrencilerinin sosyal medya bağımlılığının günlük kullanım süresine göre farklılaşmadığı ortaya çıktı. Güney Kore’deki öğrencilerin yarısından fazlası günde 4 saat ve üzeri sosyal medya kullandıklarını belirtti.”Seul gençleri orta seviyede bağımlı çıktıTürkiye’de öğrenim gören üniversite öğrencilerinin sosyal medyaya az bağımlı olduğunu vurgulayan Ünal, “Araştırma sonuçları şu an için çok tehlikeli bir bağımlılık sorununu ortaya koymuyor. Güney Kore’deki üniversite öğrencilerinin sosyal medya bağımlılığının ise orta seviyeye yakın bulunması çok yüksek düzeyde bir tehlikeyi ortaya koymamakla birlikte Türkiye’deki öğrencilere göre daha fazla risk altında olduklarını gösteriyor” dedi.Aileler ile online iletişimde Türk gençleri önde Gençlerin sosyal medya üzerinden aileleriyle iletişim kurup kurmadıkları sonucunu da değerlendiren Ünal, “Türkiye’deki üniversite öğrencilerinin yüzde 86.3’ü aileleriyle sosyal medya üzerinden haberleştiğini bildirirken bu oran Güney Kore’de yüzde 64.2 oranında bulundu. Sosyal medya bağımlılığı açısından yapılan incelemede, aileleriyle sosyal medya üzerinden iletişim kuran Türkiye’deki üniversite öğrencilerinde meşguliyet ve duygu durum düzenleme boyutlarında anlamlı farklılaşma görüldü. Aileleriyle sosyal medya üzerinden haberleşen gençlerin sosyal medya kullanım sürelerinin de fazla olduğu ve sosyal medyaya zihinsel meşguliyetlerinin yüksek olduğu ortaya çıktı.Ayrıca Türkiye’deki üniversite öğrenci grubunda, sosyal medya üzerinden ailelerinden duygusal destek alan yüzde 86.3 oranında genç olduğu ortaya çıktı.  Güney Kore’de ise aileyle sosyal medya üzerinden iletişim kurmaya göre zihinsel meşguliyet veya duygusal destek alma bağlamında sosyal medya bağımlılığının farklılaşmadığı görüldü” dedi.

20 NİS 2020

Sosyal medya okuryazarlığı için 10 tavsiye!

Koronavirüsün yol açtığı Covid-19 salgını nedeniyle evde geçirilen zamanın arttığını hatırlatan uzmanlar, bu süreçte sosyal medyanın bilinçli kullanılması gerektiğine dikkat çekiyor. Uzmanlar, sosyal medya okuryazarlığı konusunda yol gösterici olabilecek 10 tavsiyede bulunuyor.Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi Yeni Medya ve Gazetecilik Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Aylin Tutgun Ünal, bu dönemde en çok zaman geçirilen sosyal medyada okuryazarlığın önemine işaret etti. Sosyal medyanın etki gücü düşünüldüğünde bugünlerde bilinçli kullanımın önemli olmaktan ziyade bir sorumluluk haline geldiğini kaydeden Ünal, “Bu durumda sosyal medya okuryazarı olmada yol gösterici olabilecek on tavsiyeyi hayata geçirebiliriz” dedi.Dr. Öğretim Üyesi Aylin Tutgun Ünal, 10 tavsiyeyi şöyle sıraladı:1-Sosyal medya kullanımınızı kısıtlayın: Sosyal medyada geçirilen süre arttıkça sosyal, özel ve iş yaşamında sorunların oluşabilme potansiyeli de artıyor. İnternet bağımlılığı için süre tek başına belirleyici olmamakla birlikte uyku bozukluğu, yapılacak işlerin ertelenmesi, sosyal, özel yaşamdaki kişilere yeterli vaktin ayrılmaması ile ilişki problemleri, yeme bozuklukları, fiziksel birtakım ağrıların oluşumu gibi birtakım olumsuzluklar araştırmacılar tarafından rapor ediliyor. Sosyal medya uygulamalarının oldukça popüler olduğu günümüzde günlük sosyal medya kullanımı 4 saati geçmeye başladığında bir şeylerin bozulmaya başladığı pek çok araştırmada ortaya konuluyor.Sosyal medya bağımlılığı ölçeğinde yer alan bir boyut olan “Zihinsel meşguliyet (Occupation)” bağımlılığı kişilerin sosyal medya kullandığı ve kullanmadığı zamanlarda zihinsel olarak medyaya bağlı olma durumunu gösteriyor. Sosyal medya kullanımından alınan hazzın sosyal medya bağımlılığı olan kişilerde daha fazla kullanma isteği yarattığı bir gerçek.Bu dönemde dışarı çıkmak için hazırlanmak, bir araca binmek, okula gitmek, dolaşmak gibi birtakım rutinlere ayrılan zamanların ortadan kalkması sosyal medya kullanımına ayrılan zamanı arttırabilir. Bu noktada kontrolü elden bırakmamak gerekir. Kitap okumak, yazı yazmak, resim yapmak gibi farklı uğraşlara vakit ayrılabilir.2-Sosyal medyada da sosyal mesafe kuralını uygulayın: Koronavirüs salgını ile ortaya çıkan sosyal mesafe kuralının sosyal medya ağındaki kişilere ve paylaşımlarına karşı da uygulanması gerekiyor. Sosyal medya ağlarında dolaşan asılsız bilgiler, sahte hesapların iyi niyetli olmayan paylaşımları, yalan haberler, nefret söylemleri veya kötücül duyguların yayılmasına vesilen olan albenisi yüksek videolar bilgi kirliliğine ve olumsuz duyguların artmasına öncül oluyor.Bu noktada yapılması gereken seçici olmak. Karşımıza çıkan her içeriği tüketmeyerek, işimize yarayacak birtakım hesapları, devlet kuruluşlarının resmi hesaplarını, yakın arkadaşlarımızı takip ederek, tanımadığımız hesaplardan yayılan enformasyonlara mesafemizi arttırmalıyız.3-Olumsuz içerikler yerine olumlu içerikleri üretim/tüketim olarak tercih edin: Sosyal medyada paylaşılan olumsuz içeriklerin olumluya göre daha hızlı yayılım gösterdiği biliniyor. Şu dönemde sahte ve bot hesaplardan yayılan yalan haberler ile bilgi kirliliği artmış durumda. Karşımıza olumsuz içerikli gönderiler çıktığında beğeni ve tekrar paylaş yapmazsak yayılımını azaltabiliriz. İçeriklerin hangi hesaplardan yayıldığına dikkat ederek bu hesaplar sahte olabilir mi sorgusunu yapabiliriz.Ayrıca, sahte olsun olmasın devamlı olumsuz içerik paylaşan hesapların içeriklerinin sayfamızda görüntülenmemesini sağlayabiliriz.  İçinde bulunduğumuz panik, korku, öfke gibi duyguları sosyal ağlardaki paylaşımlarımıza taşıyarak üretim yapmak yerine bu duyguları hafifletmek için olumlu duyguları yayan enformasyonlarla ilgilenebiliriz. Sosyal medya ağlarında içerik üretiminde ve tüketiminde tercih bizim elimizde.4- Sosyal ağlarda duygusal etkileşim güçlü olduğundan paylaşımlarınızda seçici olun: Yapılan sosyolojik ve deneysel araştırmalarda tıpkı gerçek yaşamda olduğu gibi sosyal medya ağlarında da duygusal bulaşmanın olduğundan bahsediliyor. Gerçek yaşamda bir arada bulunduğumuz kişilerin duygusal durumlarından etkilendiğimiz gibi sosyal ağlarda da ağımızda bulanan arkadaşlarımızın ve arkadaşlarımızın arkadaşlarının duygularından etkilenme oranımız üç dereceye kadar yüksek olup etki derecesi dördüncü seviyede azalıyor.Sosyal medya ağlarında olumsuz duyguları içeren sayısız enformasyonel içeriğin küresel çaptaki yayılım gücü düşünüldüğünde duygusal felaketler kaçınılmaz olur. Koronavirüs ile ortaya çıkan ölümler sebebiyle içinde bulunulan birtakım olumsuz duygularla baş edebilme çabasında sosyal medyanın olumsuz etkileriyle işi zorlaştırmak yerine olumlu etkilerini arttırmak gerekir.Bu yüzden panik, korku, üzüntü, öfke, nefret gibi duyguları direkt olarak barındıran ya da estetize edilerek (içinde eğlence, merak, dikkat unsurları barındırarak) sunulan içerikler yerine olumlu duyguları enformasyonel olarak yaymalıyız.5-Sosyal medyayı bilinçli kullanın: Bu günlerde Koronavirüs hakkında yayılan, doğruluğu kanıtlanmamış pek çok bilginin beğenilerek paylaşılması, sosyal medyanın bilinçli kullanılması gerekliliğini gösterdi. Sosyal medyayı bilinçli kullanma konusu sosyal medya okuryazarlığını gündeme getiriyor. Toplumsal olaylar, siyasi, ekonomik ve biyolojik olayların dünya genelinde yaşandığı bir dönemde nefret söylemleri, doğruluğu teyit edilmeden yapılan bilgi paylaşımları, sahte hesaplardan yayılan kötü niyetli enformasyonların önüne geçmek için sosyal medya okuryazarlığı becerisi şart.Sosyal medya ağlarında faydalı bilgiler dolaştığı gibi sayısız yalan haber, sahte hesaplardan yayılan kötü niyetli mesajlar ve bilgi kirliliği de bulunuyor. Sosyal medyadaki bilgi kirliliği yayılımını azaltmanın ilk aşaması farkındalık yaratmaktır. Farkındalık yaratmak için eğitimler düzenlenebilir. Günümüzde sosyal medya kullanımı bu kadar artmışken sosyal medya okuryazarlığı konusunun örgün veya uzaktan eğitim programlarında ders olarak yer alması gerekiyor.6-Sosyal medya haberciliğine dikkat edin; karşınıza çıkan her haber içeriğini doğruluğunu teyit etmeden paylaşıp beğenmeyin:Bir konu hakkında haber içeriği üretirken veya tüketirken birkaç kaynaktan kontrol edilmesi gerekiyor. Şimdilerde Koronavirüs hakkındaki haberler için devlet kuruluşlarının resmi hesapları dışında haber sitelerinden, çeşitli alanlardaki uzmanlardan ve vatandaşlardan yayılan sayısız enformasyon, devasa çevrimiçi ağlarda içeriklerin birkaç internet alanından daha teyit edilerek tüketilmesi gerektiğini gösterdi. Bu bağlamda, sosyal medyadaki Koronavirüs haberlerini okumadan, paylaşmadan önce kimin paylaştığına (devlet kuruluşu, resmi haber kaynakları, konu uzmanları vs.) dikkat etmek gerekiyor.Böyle dönemlerde sahte ve bot hesapların artarak kötü niyetli içerikler üretme girişimi oluyor. Bunlar hem bilgi kirliliğini hem de olumsuz duyguların yayılımını arttırıyor. Bu dönemde özellikle sayfaya düşen içerikleri kaynağını sorgulamadan beğenip paylaşmamaya dikkat etmek toplumsal bir sorumluluktur.7-Sosyal medyada yetkin olduğunuzu düşündüğünüz alanlardaki bilgi ve becerilerinizi paylaşarak toplumlara faydalı enformasyonlar yaymayı amaçlayın: Sosyal ağlar dünya geneline açılan kapılar olarak küresel iletişime olanak sağlar. Uzmanlık veya ilgi alanı olarak deneyimlenen konularda bilgi paylaşımında bulunmak sosyal medyanın eğitsel alana katkılarını arttırır. Sosyal medya ağları bilgilerin kalıcı olarak depolanmasını sağlayan bir ajanda hizmeti sunarken bilgi paylaşımı ile insanlığa fayda sağlama aracı olmuştur.  Sosyal medyada bilgi ve beceri aktarımı ile eğitimin bir parçası olmak verimli zaman geçirmeye de işaret ederek kişiyi rahatlatır.8. Eğlence/mizah amaçlı sosyal medya kullanımında kişisel verilere ve etik değerlere dikkat edin: Koronavirüs salgınının yarattığı panik ve korku duygularından uzaklaşmak için haberler üzerinden mizah yapılarak üretilen içerikler ile eğlenceli videoların sosyal medya ağlarında dolaşması etik konusunu da gündeme getirdi. Etik değerlere uygun üretilen eğlenceli videolar bu dönemde kişilerin içinde bulunduğu ölüm korkusu ve panik duygularını hafifletmede fayda sağlayabilir.Burada dikkat edilmesi gereken kişilerin izninin olması ve toplumsal konumuna zarar verilmemesidir. Bilinçli yapıldığında olağanüstü hâl dönemlerinde mizahi içerikler rahatlatıcı olabilirken, etik değerler işe katılmadığında içeriklerin kişileri rencide etmesi söz konusu olur ve cezai yaptırımlar gündeme gelir.  Kişilerin içinde bulunduğu olumsuz durumlar, hastalıklar, sosyoekonomik ve sosyokültürel olarak kişinin toplum içindeki konumu eğlence aracı olmamalıdır. Fakat gönüllülük esasına ve usulüne uygun çekilen eğlenceli videolar panik ve korku atmosferinde kişileri rahatlatmada fonksiyonel olacaktır.9. Sosyal medyadaki sağlık haberlerini birkaç farklı internet alanından doğrulamayı ihmal etmeyin: Hastalıkla ilgili bilgi araştırma alışkanlığının internet sitelerinden sonra sosyal medya ağlarında da popüler olduğu görülüyor. Koronavirüs salgınının dünya genelinde yayılım göstermesi ve pandemi olarak ilan edilmesi ardından bu konudaki sosyal medya paylaşımlarının yoğunlaşması bir yandan bilgi kirliliğine de yol açtı.Sosyal medyada güncel haber takibi yapan kuşakların önüne bugünlerde Koronavirüs haberleri dolayısıyla sağlık içerikleri gelmeye başladı ve artan ivmeyle çoğalan hastalığa dair bilgiler ölüm korkusu ve panik duygularıyla karşılandığında kim tarafından paylaşıldığı arka planda kalabiliyor.Koronavirüs ile ilgili uzman paylaşımları ile Sağlık Bakanlığının resmi hesaplarının takip edilmesi gerekirken karşımıza ilgi çekici içerikler gelebilir. Bu durumda kaynağın kim olduğu, içeriğin başka bir internet alanında olup olmadığı, paylaşılan hesabın ne zaman oluşturulduğu gibi birkaç kontrol yapmak gerekir. Gerekmedikçe hastalıkla ilgili olumsuz mesaj veren paylaşımların üretimine ve tüketimine vesile olmayarak, gereksiz bilgi kirliliğine yol açmayarak bu sürece katkıda bulunabiliriz.10. “Sosyal medyada arkadaşım paylaştıysa ben de paylaşayım, beni beğeneni ben de beğeneyim” anlayışına dikkat edin: Sosyal medyada yaygınlaşan davranışlardan birisi de beğeni alışkanlıklarımız ile ilgilidir. Yapılan güncel araştırmalarda özellikle gençlerin beğeni alışkanlıkları sorgulanıyor. “Kişiye göre beğenirim yani içeriğin ne olduğu önemli değil, arkadaşım olduğu için beğenirim” diyenlerin oranı, içeriği görüp beğenenlere göre oldukça yüksek. “Beğeneni beğenirim” anlayışı ile beğeni kazanma davranışının gençlerde giderek yaygınlaşması kontrolü yapılmayan içeriklerin sosyal ağlarda dolaşmasına sebep oluyor. Bu da büyük bir bilgi kirliliğinin yanında tehlikeyi de doğuruyor.Y kuşağı mensubu 314 üniversite öğrencisi ile yürüttüğümüz güncel araştırmada içeriğe bakmaksızın kişiye göre beğenip geçen öğrencilerin sosyal medya bağımlılığı da daha yüksek bulundu. Her gün sosyal ağında bulunan kişilerin tüm paylaşımlarını beğenme alışkanlığı zihinsel olarak orada neler olup bittiğini devamlı düşünmeyi de tetikliyor.  Bu durum hem kişiye hem de kontrol edilmeyen sayısız içeriğin sosyal ağlarda dolaşarak geniş kitlelere yayılmasıyla topluma/toplumlara zarar veriyor.Dünya genelindeki pandemi durumunu göz önüne alarak kişiden ziyade içeriğe göre beğeni alışkanlığına kaymamız gerekiyor. Aksi taktirde insanların içinde bulunduğu korku ve panik duygularını bilinçsizce besleyerek tehdit unsuru yaratabiliriz. Sosyal medya okuryazarı olarak bilinçli davranmak bu dönemde sorumluluktur.

06 NİS 2020

Üsküdarlı öğrencilerden uzaktan eğitime yoğun ilgi!

Koronavirüs nedeniyle uzaktan eğitime geçen Üsküdar Üniversitesi, eğitiminin aksamaması adına öğrencilerine uzaktan eğitimde birçok olanak sundu. Eğitim öğretime hız kesmeden devam eden ön lisans, lisans ve yüksek lisans öğrencileri, farklı dijital uygulamalar üzerinden sağlanan uzaktan eğitim derslerine ilk haftadan itibaren yoğun ilgi gösterdi.100.000’den fazla öğrenci ALMS sistemini kullandıÜsküdar Üniversite öğrencileri ALMS arayüzü ile uzaktan eğitimde akademisyenlerle bir araya geldi. 1 hafta boyunca sanal sınıf uygulaması ALMS üzerinden 827 canlı ders gerçekleşti. 100.000’den fazla öğrenci ALMS sistemine giriş yaptı.  ZOOM üzerinden 243 canlı ders yayını yapıldı…Üsküdar Üniversitesi öğrencilerini uzaktan eğitim için ALMS programının yanı sıra Zoom programı ile de destekledi. Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği Zoom programında akademisyenler, ZOOM üzerinden 243 canlı ders yayını yaptı.STIX sayfası 1.000.000’a yakın kez görüntülediÜsküdar Üniversitesi Yazılım Planlama Birimi tarafından geliştirilen STIX ise derse katılamayan öğrencilerin ders videosuna ulaşıp videoyu izlemesine olanak tanıdı. Üsküdarlı öğrenciler STIX sayfasını 1.000.000’a yakın kez görüntüledi.  Üsküdarlı öğrenciler ÜÜTV’de 35.000 canlı dersi izlediÖğrencilerinin eğitimlerinin aksamaması için uzaktan eğitime başlayan Üsküdar Üniversitesi tüm fakültelerin, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu’nun ve enstitülerin derslerini hazırlanan program çerçevesinde haftanın 6 günü ÜÜ TV’den de canlı olarak yayınladı.ÜÜTV1 ve ÜÜTV2 yayınlarından 35.000 öğrenci canlı dersi izledi. Öğrenciler, 1 hafta da ÜÜ Web sayfasını 275.000 kez görüntüledi.

30 MAR 2020

ÜÜ TV Canlı yayında uzaktan eğitime başladı…

Üsküdar Üniversitesi, YÖK’ün bahar dönemine yönelik kararı doğrultusunda öğrencilerinin eğitimlerinin aksamaması için uzaktan eğitime başladı. Tüm fakültelerin, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu’nun ve enstitülerin dersleri, hazırlanan program çerçevesinde haftanın 6 günü ÜÜ TV’den olarak yayınlanıyor. Üsküdar Üniversitesi, öğrenci odaklı faaliyetlerine Koronavirüs sürecinde de ara vermeden devam ediyor. Bahar döneminde örgün eğitimin yapılamayacak olması nedeniyle üniversitenin kanalı olan ÜÜ TV, Tıp, Sağlık Bilimleri, İletişim, İnsan ve Toplum Bilimleri, Mühendislik ve Doğa Bilimleri fakülteleri, SHMYO, Hazırlık Okulu ve enstitülerin derslerini yayınlayacak. Öğrenciler derslerine uzaktan canlı yayında devam edebilecek.  Uzaktan eğitim canlı yayınları başladıÜÜ TV’de yayınlanmaya başlayan uzaktan eğitim programları Pazartesi - Cumartesi akşamına kadar devam edecek. İlk 5 gün fakültelerin, hazırlık okulunun ve SHMYO’nun dersleri yayınlanacak, Cumartesi günü ise enstitü dersleri canlı yayın ile öğrencilerle buluşacak. Böylece öğrenciler üniversiteye gidemeseler de derslerine kaldıkları yerden etkin bir şekilde devam edebilecekler.ÜÜTV’nin https://tv.uskudar.edu.tr/ sitesi üzerinden başladığı uzaktan eğitimlerin programı ise şöyle;Pazartesi: 09:30 – 12:30 / Tıp Fakültesi, 13:30 – 17:30 / Sağlık Bilimleri FakültesiSalı: 09:30 – 12:30 & 13:30 – 17:30 / İletişim FakültesiÇarşamba: 09:30 – 12:30 & 13:30 – 18:30 / Hazırlık OkuluPerşembe: 09:30 – 12:30 & 13:30 – 17:30 / Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek OkuluCuma: 09:30 – 12:30 / İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, 13:30 – 17:30 / Mühendislik ve Doğa Bilimleri FakültesiCumartesi: 09:00 – 11:00 / Sosyal Bilimler Enstitüsü, 11:00 – 13:00 / Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 13:00 – 15:00 / Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü, 15:00 – 17:00 / Bağımlılık ve Adli Bilimler Enstitüsü, 17:00 – 19:00 / Fen Bilimleri EnstitüsüUzaktan eğitim yayın akışı için tıklayınız: https://uskudar.edu.tr/tr/icerik/5058/uutv-uzaktan-egitim-yayin-akisi

30 MAR 2020

Prof. Dr. Nazife Güngör’ün ‘İletişime Giriş’ kitabının 6’ncı baskısı çıktı!

Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nazife Güngör’ün kaleme aldığı İletişime Giriş kitabının 6’ncı baskısı okuyucularıyla buluştu. Siyasal Kitapevi yayınlarından çıkan İletişime Giriş kitabı, geçmişten günümüze uygarlıkların gelişiminde iletişimin önemine dikkat çekiyor. Prof. Dr. Nazife Güngör, İletişime Giriş kitabında iletişimin, uygarlığın belirleyicisi olduğunu ifade ediyor.Uygarlığın gelişmesinde iletişimin önemi…Geniş kitlelere ulaşan, İletişime Giriş kitabı 6’ncı baskısında Prof. Dr. Nazife Güngör, iletişim ve uygarlığın birlikte yaşadığını, birbirini beslediği ve birbirini geliştirdiğini belirtiliyor. İletişime ilgi duyan ve birçok okulda kaynak kitap olarak okutulan İletişime Giriş kitabı, uygarlığın gelişmesinde iletişimin önemine dikkat çekiyor.İletişimde kuramsal çalışmalarıyla bilinen Prof. Dr. Nazife Güngör’ün; İletişim Kuramlar-Yaklaşımlar, Cumhuriyet Döneminde İletişim Kurumlar - Politikalar, Popüler Kültür ve İktidar, Medya İletişim Kültür, Atatürkçü Düşüncenin Bilimsel ve Felsefi Temelleri gibi birçok kitabı da bulunuyor.

23 MAR 2020

Evden çalışmada “zaman yönetimi ve iş disiplini” verimi artırıyor

Koronavirüs salgını ile birlikte dünyada ve ülkemizde gerek günlük yaşamda gerekse iş yaşamında köklü ve radikal değişiklikler yaşıyoruz. Bu süreçte aslında 21. Yüzyılda sanayi toplumundan bilgi toplumuna geçerken ortaya çıkan esnek çalışma (Flexible working) modellerinden biri olan uzaktan/evden çalışma (teleworking/telecommuting) dünyanın dört bir yanındaki şirketler tarafından zorunlu bir çalışma modeli olarak geniş uygulama alanı buluyor. Uzmanlar, bu süreçte çalışanların zaman yönetimi, iş disiplini ve iletişim becerileri ile bu süreci yönetebileceğine, başarılı iş yerlerinin ise uzaktan çalışma koşullarında çalışanları ile iletişim halinde olarak belirli zamanlarda birlikte sosyalleşebilecekleri keyifli olanaklar ve fırsatları sunabileceğine dikkat çekiyor. Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Dinçer Atlı, Koronavirüs salgınıyla gündeme gelen ve pek çok sektörde uygulanan evden çalışma yöntemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.Uzaktan çalışma modeli, salgın devam ederse yaygınlaşacakDoç. Dr. Dinçer Atlı, “Uzaktan çalışma genel olarak Türk çalışma kültürünün çok aşina olduğu bir uygulama değil. Daha çok teknoloji yoğun ve çok uluslu şirketlerde gördüğümüz bir tarz. Özellikle yazılımcılar, finans sektörü çalışanları, eğitimciler, web tasarımcılar gibi mesleklerde çalışanlar için daha olası olan uzaktan çalışma, önümüzdeki süreçte virüs salgını devam ederse çok daha yaygınlaşacak. Virüs salgını öncesinde sektörü ve pozisyonu uzaktan çalışmaya uygun olan kişilerin esnek ve uzaktan çalışma uygulamaları ile iş tatminlerinin ve performanslarının olumlu etkilendiğini biliyoruz” dedi.Doğru strateji ile yönetilebilirse pozitif etki sağlanabilirEvden çalışma modelinin işverenler ve çalışanlar doğru bir strateji ile yönetilebilirse kişisel tatmin ve hayat kalitesi üzerinde pozitif etkileri bulunduğuna dikkat çeken Doç. Dr. Dinçer Atlı, “Çalışanlar için trafikte kaybedilmemiş zaman, buna bağlı olarak daha az stres söz konusu olabiliyor. Daha fazla uyku için zaman bulabilme, daha fazla fiziksel egzersiz için fırsat, fast-food yiyeceklerden uzak kalarak daha sağlıklı beslenme olanağı, uygulanacak birtakım yöntemler ile birlikte daha verimli çalışma gibi faydalar sağlanabiliyor. İşverenler açısından ise süreç doğru yönetilebilirse verimlilik artışı ve kaynak tasarrufu sağlanabiliyor” dedi.Zorluklarına dikkat!Doç. Dr. Dinçer Atlı, “Bununla birlikte içinde bulunduğumuz konjonktür göz önüne alındığında zorunlu uzaktan çalışma birtakım zorlukları da beraberinde getirebiliyor” dedi.Uzaktan çalışma bazı çalışanlar için tercih sebebi ve verim artıran bir yöntem olabilirken bazı çalışanların çalışma tarzlarına uygun olmayabileceğine dikkat çeken Doç. Dr. Dinçer Atlı, “Bu nedenle çalışan farklılıklarını göz önüne almak şirketler için her zamankinden daha önemli. Bu süreçte işverenlerin çalışanlarının yaşadıkları bu zorunlu çalışma modeli değişiminde çalışanları ile mümkün olduğunca iletişim içinde kalarak ve yeni çalışma koşulları ile ilgili bilgilendirmeler yaparak yaşanan değişimin yükünü hafifletmeleri gerekiyor. Uzaktan çalışma konusunda verimin artması ve güven ortamının sağlanması için ise yönetimin çalışanına yeterince güvenmesi ve etkili bir performans sisteminin kurulması hayati önem taşıyor. Bu süreçte olanak varsa çalışan ile yöneticinin güne başlarken ya da günü bitirirken bir telefon görüşmesi yapması da motive edici olabiliyor” tavsiyesinde bulundu.Kurum kültürünün uzaktan yaşatılması önemliÇalışanların kurumsal değerleri benimsemelerinin, şirket vizyonunu ve misyonunu yaşamalarının kurum kültürü ile ilgili olduğuna dikkat çeken Doç. Dr. Dinçer Atlı, şunları söyledi:“Şirketler kurum kültürlerini sadece ofis ortamında değil, uzaktan çalışma ortamında da yaşatabilirler. Bu nedenle uzaktan çalışma durumunda kurum kültürünü yansıtan faaliyetlerin planlanması, önemli günlerin kutlanması, ödüllendirmeler, olumsuz durumlar için ilgili çalışanın yanında olduğunu gösteren uygulamalar bu süreçte de önemini koruyacaktır. İlginç bir uygulama olarak verimlilik ve dostluğu güçlendirmek için yenilikçi ve ilginç bir yol olarak şirket sponsorluğunda video konferans yoluyla ekipçe haftalık öğle yemeği yemek özellikle yurtdışındaki uzaktan çalışma kültürüne sahip şirketlerde görülen ilginç bir uygulamadır. Virüs yayılımını göz önüne alarak sanal öğle yemeği dışarıdan yemek sipariş ederek değil en uygun hijyenik koşullarda hazırlanarak planlanabilir.”Uzaktan çalışmanın zorlukları da varUzaktan çalışma modelinde çalışanlar açısından birtakım olumsuzlukların da olabileceğini kaydeden Doç. Dr. Dinçer Atlı, “Uzaktan çalışırken içsel motivasyonlarını sağlama konusunda zorluklar, zaman yönetimi becerileri ile ilgili sorunlar, sosyal izolasyondan kaynaklı yalnızlık duygusu, diğer çalışanlar ile ilgili iletişim sorunları ve salgın konusundaki endişe, korku ve çaresizlikten kaynaklanan travma sonrası stres bozukluğu gibi sorunlar oluşabiliyor. Tüm bu zorluklar ile baş etmek önemli hale gelirken çalışanın iş arkadaşları, yöneticileri ve iletişimde olduğu paydaşları iletişimini devam ettirmesi önemli hale geliyor” diye konuştu.Dijital ortamda sosyal etkileşim yalnızlık duygusunu azaltıyorBu dönemde uygulanan uzaktan çalışma modelinde yalnızlık duygusunun azaltılmasının dijital ortamda sosyal etkileşimle mümkün olabileceğini kaydeden Doç. Dr. Dinçer Atlı, tavsiyelerini şöyle sıraladı:“Bu süreçte çalışanların; dijital olanaklar ile de olsa sosyal etkileşim içinde olmak iş birliği hissiyatı yaratarak yalnızlık duygusunu azaltır. Bu nedenle evden çalışan kişi için mesai aralarında ya da mesai sonrasında yalnızlık duygusunu azaltabilecek bir iş arkadaşı ya da iş arkadaşları ile sesli ya da görüntülü iletişim içinde olması ya da çalışanın aynı deneyimi yaşayan başka bir şirkette çalışan bir arkadaşı ile iletişim içerisinde olması faydalı olabilir. Olanak varsa çalışanların takım arkadaşları ile yüz yüze ofis deneyimini çoğaltacak video konferans ya da belgeler üzerinde aynı anda düzenleme olanağı sağlayan ekran paylaşımı gibi dijital uygulamalar ile çalışmaları yararlı olabilir.”Zaman yönetiminde Pomodoro TekniğiUzaktan çalışmada zaman yönetimi ve iş disiplininin oldukça önemli olduğunu vurgulayan Doç. Dr. Dinçer Atlı, “Günün başında yapılacak işleri listelemek ve günlük çalışma çizelgesi hazırlamak ve söz konusu çizelgeye bağlı kalarak bir zaman yönetimi verimlilik açısından faydalı olacaktır.  Bu arada zamanı iyi değerlendirmek için zaman Pomodoro Tekniği de önerebileceğimiz bir teknik olabilir. Bu teknikte pomodoro bir zaman birimi anlamında geliyor. 1 pomodoro birimi, 30 dakikalık süre anlamına geliyor. Teknik, öncelikle yapmak istediğiniz uzun ve kısa vadeli işleri içeren bir çizelge hazırlamakla başlıyor. Ardından öncelikli yapılacak işler belirleniyor. 25 dakikalığına işinize odaklanıyorsunuz, sonrasında 5 dakikalık bir mola veriyorsunuz. Böylece 1 pomodoro tamamlanmış oluyor. Dört pomodoro yaptığınızda, yarım saatlik bir mola verebiliyorsunuz. Günde 6-12 arası pomodoro yapmak, ideal kabul ediliyor. Bu da 3-6 saat arası bir zaman dilimine denk geliyor.  Kişi bu yöntemi kısmen ya da iş yoğunluğuna uygun ise tüm mesaisinde kullanabilir. Bu yöntemde kısa mola dilimlerinde, kahve arası, tatlı atıştırmalıklar, varsa evcil hayvanınızla ilgilenmek, kısa yürüyüş ya da kısa sosyal medyada sörfü gibi kişinin başarısını ödüllendirmesine neden olacak bireysel motivasyonu artırıcı faaliyetler yapılabilir. Gün sonunda yapılan çalışmaları ve sürelerini kaydetmek yine faydalı olabilir” diye konuştu.Doç. Dr. Dinçer Atlı, “Bunun yanında olanak varsa diğer aile bireylerinin çalışanı kesintiye uğratamayacağı bir çalışma yeri verimliliği çok artırıyor” dedi.Zaman yönetimi, iş disiplini ve iletişim becerisi ile bu süreç yönetilebilirDoç. Dr. Dinçer Atlı, “Özetle; bu süreçte çalışanlar zaman yönetimi, iş disiplini ve iletişim becerileri ile bu süreci yönetebilir.  Başarılı iş yerleri ise uzaktan çalışma koşullarında çalışanları ile iletişim halinde olarak belirli zamanlarda birlikte sosyalleşebilecekleri keyifli olanaklar ve fırsatları sunabilir. İşverenler uzaktan çalışmayı yüksek performans yaracak şekilde kurum kültürünün bir parçası olarak geliştirebilirlerse yeteneğin performansa dönüşebileceği bir ortam yaratılabilir” dedi.

19 MAR 2020

Sosyal medyadaki “duygusal bulaşmaya” dikkat!

Sosyal medyanın toplumu ve bireyi etkilemede oldukça güçlü bir araç olduğu biliniyor. Özellikle olumsuz içeriklerin olumluya göre daha hızlı yayılım ve etkileme gücü olduğunu ifade eden Dr. Öğretim Üyesi Aylin Tutgun Ünal, sosyal medyadaki duygusal bulaşmaya işaret ederek sosyal medya okuryazarlığının önemine ve sosyal medyanın bilinçli kullanımına dikkat çekiyor.Koronavirüs nedeniyle evlerde geçirilen zaman uzadı. Doğal olarak sosyal medyada geçirilen zaman da arttı.Sosyal ağlardaki duygusal etkileşim çok güçlüÜsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi Yeni Medya ve Gazetecilik Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Aylin Tutgun Ünal, sosyal medyadaki duygusal bulaşmaya dikkat çekerek şunları söyledi: “Yapılan deneysel ve sosyolojik araştırmalarda sosyal medyada duygusal bulaşmadan bahsediliyor. Buna göre kişilerin sosyal ağlarında paylaştıkları gönderilerin arkadaşları ve arkadaşlarının arkadaşlarını etkileme gücü oldukça yüksek. Üç dereceye kadar etki yükselirken dördüncü seviyede etkileme gücü azalıyor. Tıpkı virüs gibi duygular da enformasyonel olarak sosyal ağlarda yayılıp insanları derinden etkiliyor. Olumsuz duyguları içeren sayısız paylaşımın küresel çevrimiçi ağlardaki yayılım gücü düşünüldüğünde duygusal felaketler kaçınılmaz oluyor.”Sosyal medya okuryazarlığı önemli Koronavirüs hakkında panik, korku, hatta nefret söylemlerini içeren enformasyonların hızla sosyal medyada yayıldığını belirten Dr. Öğretim Üyesi Aylin Tutgun Ünal, “Sosyal medyadaki bilgi kirliliğinin yayılımını azaltmanın ilk aşaması farkındalık yaratmakla sağlanabilir. Biliniyor ki eğitimin ilk aşaması dikkattir. Dikkat sağlanmadıkça ne anlatırsanız anlatın karşınızdaki onu almayacaktır. Tam da bu noktada sosyal medya okuryazarlığının önemi gündeme geliyor” dedi.Sosyal medya bilinçli kullanılmalı!İnternet vatandaşlığı anlayışının geliştiğine dikkat çeken Dr. Öğretim Üyesi Aylin Tutgun Ünal sosyal medya okuryazarlığı müfredatı oluşturularak eğitiminin verilmesi gerektiğini vurguluyor. Ünal, “Toplumsal olaylar, siyasi, ekonomik ve biyolojik olayların dünya genelinde yaşandığı bir dönemde nefret söylemi, doğruluğu teyit edilmeden yapılan bilgi paylaşımları, troll hesaplardan yayılan kötü niyetli enformasyonların önüne geçmek için sosyal medya okuryazarlığı becerisinin kazanılması gerekiyor.Koronavirüs hakkında yayılan, doğruluğu kanıtlanmamış pek çok bilginin beğenilerek paylaşılması, sosyal medyanın bilinçli kullanılması gerekliliğini gösteriyor. Sosyal medya okuryazarlığı eğitimlerinin gerek uzaktan eğitim programlarında gerekse örgün eğitimde okullarda okutulması ve sosyal medya uzmanları tarafından halkı bilinçlendirmeye yönelik hızlandırılmış modüller ile seminerlerin verilmesi oldukça önemli” dedi.Sosyal medyada Koronavirüs paylaşımları dikkat çekiyorSosyal medya üzerinden Koronavirüs hakkında yoğun paylaşımlarında bulunan ülkelere dikkat çeken Dr. Öğretim Üyesi Aylin Tutgun Ünal, şunları söyledi: “Dünya geneline baktığımızda yapılan araştırmalar Koronavirüs ile ilgili en çok sosyal medya paylaşımında bulunan ülkelerin başında, birinci sırada Japonya (%23.12), ikinci sırada Amerika (%22,53), üçüncü sırada ise Güney Kore’nin (%3,52) geldiğini gösteriyor. Türkiye ilk 10 sırada yer almamakla birlikte dünya genelinde %2,20 oranında bilgi paylaşımında bulunduğu söyleniyor.Çin’in Wuhan kentinde ilk vakanın görülmesi ardından hızla yayılan Koronavirüs ile ölü sayısı artışının paniğe yol açması sosyal medya ağlarına yansıyarak dünya genelini etkisi altına aldı. Özellikle ölüm oranının fazla olduğu ülkelerde sosyal medya paylaşım oranlarının da yüksek oluşu ölüm korkusunun yayılımını arttırdı. Bu noktada alınacak tedbirler ile ilgili resmi kuruluşlar ile uzmanların paylaştıkları enformasyonel içeriklerin ikinci planda kalması söz konusu oluyor. Çünkü olumsuz içeriklerin olumlu içeriklere göre etki ve yayılım gücü fazladır. Alınacak tedbirler konusuna konsantre olmamız şart.”Olumsuz içerikleri paylaşmayı azaltalımAile içinde yaşanan panik havasını aza indirgemek ve özellikle çocukların güvenini kırmamak adına sosyal medyayı bilinçli kullanmanın önemine değinen Aylin Tutgun Ünal, “Vatandaşlar olarak olumsuz içerikleri paylaşmayı azaltabiliriz. Sağlık Bakanlığından, uzman doktorlardan ve devlet kuruluşlarından hastalık ve tedbirleri ile ilgili, çalışma düzeni ve yaşam koşulları ile ilgili verilen bilgileri takip edebiliriz. Diğer yandan, sosyal medya ağlarında dolaşan bilgilerin doğruluğunun teyit edilmemiş olabileceğini düşünüp paylaşmamaya özen göstermeliyiz. Özellikle trol hesaplar oluşturularak başka ülkelerde gerçekleşen olayların ülkemizde gerçekleşiyor gibi gösterilmesi, asılsız haberlerin oluşturulması için çabaların olması sosyal medya ortamında dolaşan veya birileri tarafından gönderilen iletilerin defalarca sorgulanmasını gerektiriyor” dedi.  Sosyal medya haberciliğine dikkat!Haber ajanslarının da sosyal medya haberciliği konusunda dikkat etmeleri gerektiğini vurgulayan Dr. Öğretim Üyesi Aylin Tutgun Ünal, “Instagram, Twitter ve YouTube gibi platformlarda genç kuşakların yoğun olduğu, sosyal medyayı aktif kullandıkları ve sosyal medyanın topluluk oluşturma gücünden yararlandıkları düşünüldüğünde panik duygusundan ziyade birlik ve beraberlik duygusuna yönelik paylaşımlar ile genç kuşağın desteğinden yararlanılabilir. Bu yönde haber ajansları, devlet kuruluşları ve konuyla ilgili uzman kişilerin sosyal medya paylaşımlarını düzenleyerek alınacak tedbirler konusunda genç kuşağı işe katması faydalı olacaktır.Korku yayılımını azaltmada bireysel çaba içinde olmalıyız ki dünya genelinde 275 milyonun üzerinde Koronavirüs ile ilgili paylaşımın çevrimiçi ağlarda dolaştığı bildiriliyor. Sosyal medyanın toplumu ve bireyi etki gücü düşünüldüğünde, faydalı bilgilerin yayılımını arttırabilmek ve panik, korku gibi duyguları azaltabilmek için bireysel olarak yaptığımız paylaşımlar ve yorumlarda daha bilinçli ve kontrollü olmalıyız” dedi.Sosyal medyada da sosyal mesafe kuralı Sosyal mesafe kuralını sosyal medyaya da uygulamamız gerektiğini belirten Dr. Öğretim Üyesi Aylin Tutgun Ünal, “Sosyal medya ağımızdaki kişilerin paylaşımlarına karşı da mesafeli olarak bu süreci atlatabiliriz. Sosyal ağımızda yer alan arkadaşlarımızın ve onların arkadaşlarının iletilerine karşı mesafeli durduğumuzda sosyal ağların üç dereceye kadar olan yüksek etki gücünden korunabiliriz, bunun yanında resmi kurumlar ile önleyici çalışmalar yapan uzmanların hesaplarına ise mesafemizi azaltabiliriz” dedi.

11 MAR 2020

Oyun Sektöründe Tasarım ve Girişimcilik konuşuldu

Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı “Oyun Sektöründe Tasarım ve Girişimcilik” etkinliği düzenledi. Etkinliğin konukları; Türk Video Oyunu Programcısı ve Yapımcısı Mevlüt Dinç, Gamelab Türkiye’nin Kurucusu Noyan Culum, Oyun ve Karakter Tasarımcısı Ahmet Gölbaş oldu.Güney Yerleşke Fuat Sezgin salonunda gerçekleşen etkinliğin açılış konuşmasını Görsel İletişim ve Tasarımı Bölüm Başkanı Prof. Dr. Hatice Öz Pektaş yaptı. Öğrenciler, etkinliğe yoğun ilgi gösterdi.“Şu anda dünyada iki milyar oyuncu var”Mevlüt Dinç, günümüz oyun sektörünün durumu ile ilgili bilgi verdi. Dinç, “Şu an dünyada iki milyar oyuncu var. Bu sayının yarısı oyunlara para harcıyor dolayısıyla oyun sektörünün yüz kırk, yüz elli milyar dolar olması hiç şaşırtıcı değil bu ciroyu da otuz küsur yıl gibi çok kısa sürede elde etmeyi başardı. Bu da oyun sektörünün ne kadar hızlı büyüdüğünü gösteriyor ve bu hızla büyümeye de devam edecek” dediOyunun parçası olmak isteyen siz gençler için önemsiyorum”Mevlüt Dinç, mobil oyunların aslında birer fırsat ve gençlerin ulaşabileceği bir sektör olduğunu belirtti. Dinç “Özellikle mobil oyunlarda inanılmaz bir yükseliş var ve bu yükselişin yarısı mobil oyun sektöründen geliyor. Oyun sektörüne girmek, geliştirmek ve oyunun parçası olmak isteyen siz gençler için önemsiyorum bunu. Mobil artık herkese fırsat tanıyor herkes bu işe hızlı bir şekilde girebilir. Nasıl ben seksenli yıllarda bu işe kendi başıma kendi bilgisayarımla öğrenerek yapmaya çalıştıysam sizlerde çok küçük ekiple hatta tek başınıza mobil oyun sektörüne girme imkânınız var.” şeklinde belirtti.“First Samuray 1991 yılın oyunu seçildi”1983 ve 2000 yılları arasında yaptığı ve tasarladığı oyunları tanıtan Mevlüt Dinç, öğrencilere tavsiyelerde bulundu. Mevlüt Dinç “Gerry The Germ 1985 İngiliz Telekom'a sattım, Prodigy 1986, Knightmare 1987, Enduro Racer 1987, First Samuray 1991 yılın oyunu seçildi, Street Racer 1994 Ubisoft’a satıp 10 hafta boyunca listelerde 2 numarada kalmayı başardı. Oyun yapmak tasarlamak için özgün bir şey yapmak daha önce yapılmamış bir şey yapmak anlamına gelmiyor” dedi.“Oyun geliştirmek için mühendis olmanız gerekmiyor”İktisat okuduğunu ve teknik bir geçmişinin olmadığını belirten Dinç oyun sektörünün gençler için ulaşılabilir olduğunu söyledi. Dinç, “Oyun yapmak ve geliştirmek için mühendis olmanız gerekmiyor. Korkmayın Unity gibi oyun motorları var artık kodlama bile bilmeniz gerekmiyor” şeklinde konuştu.  Noyan Culum: “Oyun sektöründe yazılımcı çok, grafiker az”Noyan Culum, grafikere oyun sektöründe ihtiyaç duyulduğunu ve bunun yeni yeni çözülen bir sorun olduğunu ifade etti. Culum, “Oyun sektöründe yazılımcı çok, grafiker az. Çoğu yerde üniversitelerde oyun sektörü semineri olduğu anda programcılarla ve mühendislerle doluyor ve tasarımcıların katılımı düşük oluyor. Bunun nedeni iki yıl öncesine kadar insanlar daha çok baskılı işlere yönelik tasarımlar düşünmeleri. Dijital tasarım ve endüstrisi gelişmemişti. Türkiye'de iki üç yıldır üniversitelerimizin değerli katkısıyla dijital tasarım konusunda önemli bölümler açıldı. Oyun sektörünün gelişmemesinin sebebi biraz da buydu tasarımcıların grafiklerin sektörde çok fazla faaliyet göstermemesiydi” dedi“Ürünleri tutunduracak bir malzeme lazım.”Noyan Culum, geliştirilen ve yapılan oyunların pazarlaması ve nasıl tutundurulması gerektiği ile ilgili bilgi verdi. Culum, “Piyasada ürünü tutundurma sorunu var pazarlama harcaması yapılması gerek. Harcama yapıldıkça karşılığını alamıyorsun dolaysıyla tutundurmak çok önemli. Pazarlama politikasında ürünleri tutunduracak bir malzeme lazım, reklam masraflı bir malzeme” şeklinde konuştu.Ahmet Gölbaş: “Gerçek evren atomlardan oluşuyor bizim evrenimizde de pixel atomdur”Ahmet Gölbaş, dijital çizimin ve tasarımın yapı taşı olan pixel hakkında bilgi verdi. Gölbaş “Her çerçeve gerçek evrende ürettiklerimizi farklı bir evrene çevirir. Kendi içinde kendi kuralları olan bir evrenden bahsediyoruz. Bu pixel art yaparken de tuval üstüne resim yaparken de ya da insan beniyle de bir şey yaparken de gerçek evrenin bir yansımasının kopyasını yapıyoruz. Gerçek evren atomlardan oluşuyor. Bizim evrenimizde pixel atomdur. Bunu tek tek kullanarak bir şeyler yaratıyoruz” dedi.“Gerçekleşen hikâyeyi okuyabileceğinize inanıyorum”Ahmet Gölbaş, Karakter ve oyun tasarımı için aslında sanata da hâkim olup sanat tarihinden ipuçları alınması gerektiğini tavsiye etti. Gölbaş “Çizim alanınız kısıtlandığı zaman orada yaratım devreye giriyor. O yüzden önerim yaratım devreye girdiği için bize ipuçları verecek olan sanat tarihidir. Tek tuval üzerinde tam olarak neyin gerçekleştiği konusunda fikir sahibi olmamız ufkumuzu açacaktır. Gerçekleşen hikâyeyi okuyabileceğinize inanıyorum” ifadelerini kullandı.Program sonrası Mevlüt Dinç, okurlarının kitaplarını da imzaladı.Toplu fotoğraf çekimi ardından etkinlik sonra erdi.

11 MAR 2020

İletişim Fakültesinde Kültürel Afiş Tasarımı Sergisi açıldı

Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi Görsel İletişim ve Tasarım Bölümü 3’üncü sınıf öğrencileri tarafından Kültürel Afiş Tasarımı Sergisi gerçekleştirildi. Görsel İletişim ve Tasarım Bölümü 3’üncü sınıf öğrencileri kendi yaptıkları afiş ve dergi tasarımlarını sergiledi. Sergiye İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nazife Güngör’ün yanı sıra çok sıra akademisyen de katıldı.Serginin açılış konuşmasını Görsel İletişim ve Tasarımı Bölüm Başkanı Prof. Dr. Hatice Öz Pektaş yaptı. Pektaş, serginin içeriği ile ilgili bilgi verdi.Güney Yerleşke Fuaye alanında gerçekleşen sergiye öğrenciler yoğun ilgi gösterdi.Dergi tasarımları online hale getirildiSergide görücüye çıkan eserlerin bir kısmı İzmir Avrupa Caz festivali afişlerinden, diğer kısmı ise sanat edebiyat ve tiyatro afişlerinden oluşuyor. Ayrıca sergide dergi ve süreli yayın tasarımlarına da yer verildi. Dergi tasarımları ise online hale getirildi. Sergide katılan öğrencilere sertifika takdim edildi. Toplu fotoğraf çekimi ardından etkinlik sona erdi.Sanatseverler sergiyi 10 - 17 Mart tarihleri arasında ziyaret edebilecek.

11 MAR 2020

Venüs’ün Doğuşu tablosu mitoloji ve semiyoloji yardımıyla çözümlendi

Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi Medya ve İletişim Bölüm Başkanı Doç. Dr. Feride Zeynep Güder, Gösterge Bilimi dersi kapsamında “Venüs’ün Doğuşu Tablosunun Mitoloji ve Semiyoloji yardımıyla çözümlenmesi” konulu etkinlik düzenledi. Etkinliğin konuğu İstanbul Kültür Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Görevlisi Mehmet Süha Sarıoğlu oldu.Güney Yerleşkede gerçekleşen etkinliğe katılımcılar yoğun ilgi gösterdi.Mehmet Süha Sarıoğlu: “Mitoloji hep ön plandadır”Mehmet Süha Sarıoğlu, mitoloji ve gösterge bilim yardımıyla Rönesans tablosunun çözümlenmesinin nasıl yapılacağı ile ilgili bilgi verdi. Sarıoğlu, “Mitoloji hep ön plandadır. Her sanat eserinin bir hikâyesi mutlaka vardır” şeklinde konuştu.Program sonrası Doç. Dr. Feride Zeynep Güder, İstanbul Kültür Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Görevlisi Mehmet Süha Sarıoğlu’na plaket takdim etti.

05 MAR 2020

Üsküdarlı iletişimciler 30’uncu Genç İletişimciler Yarışmasına damga vurdu!

Aydın Doğan Vakfı ve Türkiye Gazeteciler Cemiyeti işbirliği ile düzenlenen 30’uncu Genç İletişimciler Yarışmasında Üsküdar Üniversitesine ödül yağdı. Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencileri bir üçüncülük, iki ikincilik ve bir de birincilik ile toplam dört ödül almaya hak kazandı.Bu sene 30’uncusu düzenlenen Genç İletişimciler Yarışmasına 486 öğrenci 537 projeyle katıldı. Hilton İstanbul Bosphorus'ta gerçekleşen törende Üsküdarlı İletişim Fakültesi öğrencileri keyifli anlar yaşadı.Güneşe Dokunan Kadınlardan birincilik ödülü!Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencileri katıldıkları projeler ile ödül almaya hak kazandı. İletişim Fakültesi Reklam Tasarımı ve İletişimi Dr. Öğr. Üyesi Nihal Toros Ntapıapıs’ın danışmanlığını yürüttüğü projede İletişim Fakültesi öğrencilerinden Ece Özipek, Nuriye Serenay Özkan ve Büşra Kaplan “Güneşe Dokunan Kadınlar” internet sitesi projesi ile birincilik ödülü almaya hak kazandı.Üsküdarlı iletişimcilere iki ikincilik ödülü birden…İnternet Medya Sitesi dalında danışmanlığını İletişim Fakültesi Yeni Medya ve Gazetecilik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Süleyman İrvan’ın üstlendiği İletişim Fakültesi öğrencilerinden Sema Kahriman, “Veriyle.com” adlı web sitesi ile ikincilik ödülünü kazandı. Prof. Dr. Süleyman İrvan’ın danışmanlığında Blog Yayıncılığı dalında ikincilik ödülünü de Nilay Tuğçe Bostancı kazandı.Üsküdar’a sosyal sorumluluk dalında üçüncülük ödülüSosyal Sorumluluk dalında üçüncülük ödülünü ise İletişim Fakültesi Yeni Medya ve Gazetecilik Dr. Öğr. Üyesi Gül Esra Atalay danışmanlığında İletişim Fakültesi öğrencilerinden Meliha Balaman, Muhammet Şahan Şengül, Elif Sena Demiroğlu, Lütfiye Öztunç kazandı.

04 MAR 2020

Game Of Thrones’un tasarımcısı Onur Can Çaylı Üsküdar Üniversitesinde!

Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi Çizgi Film ve Animasyon Bölümü “Onur Can Çaylı ile Animasyon ve Konsept Tasarımı Üzerine” etkinliği düzenledi. Game Of Thrones gibi pek çok ünlü dizinin tasarımını üstlenen Çaylı, iletişim fakültesi öğrencilerine animasyon ve konsept tasarımı ile ilgili bilgi verdi.Güney Yerleşke Ayhan Songar Konferans salonunda gerçekleşen etkinliğin açılış konuşmasını Çizgi Film Animasyon Bölümü Prof. Dr. Hasip Pektaş yaptı. Öğrenciler, etkinliğe yoğun ilgi gösterdi.“Kendi dünyamda, doğa ile iç içe yaşayan bir çocuktum”Onur Can Çaylı, animasyona nasıl başladığı ile ilgili bilgi verdi. Çaylı, “Belli bir yaşa kadar köyde anneannemlerin yanında kaldım ve bu dönem benim karakterimde çok büyük ve olumlu değişikliklere yol açtı. Doğayı gözlemleme fırsatı buldum, tasarım adına bu bana çok büyük fayda sağladı. Üniversitede kendimi sorgulamaya başladım. Yaptığım çizim ve tasarımları daha farklı kitlelere nasıl ulaştırabilirim derdine düştüm. Birçok farklı program öğrenerek, hiç durmadan çizerek tasarım yolculuğuna başladım” şeklinde konuştu.  “Kalemimi her zaman keskin tutmaya çalıştım”Her zaman anlatmak istediği bir hikâyesi olduğunu dile getiren Çaylı, tasarımın bir hikâye olduğunu ve onun her zaman alt metinde başladığını belirtti. Çaylı, “Tasarım için ilham veren şeyin hem görsel, hem teorik, hem de felsefe bağlamında bir fikir olması gerek. Tüm bunların tasarımın hikâyesini oluşturuyor. Kalemimi her zaman keskin tutmaya çalıştım çünkü bir proje geldiğinde hazır olmam gerekiyordu. O yüzden sürekli çiziyorum. Hala da eskiz yapıyorum, onları hiçbir zaman bırakmıyorum, çizim yapmadan kesinlikle bir projeye başlamam” dedi.“Yaptığım her işin anatomisi var”Anatomiye her zaman önem verdiğini ve yaptığı her işin bir anatomisi olduğunu söyleyen Çaylı, analitik düşünme yöntemiyle olaya yaklaşıldığında tasarlanan her şeyin altında yatan bir fikir olduğunun farkına varılabileceğini ifade etti. Çaylı, “Çok fazla kas ve iskelet sistemi inceledim ve her seferinde fark ettiğim yeni şeyler bana ilham oldu. Merak ettiğim şeyleri biyolojik ve fiziksel anlamda sürekli inceliyorum” şeklinde konuştu.“Ne yapacağımı bilemediğim zamanlarım oldu”Çaylı, sektöre girebilmek adına neler yapılabileceğine değindi. Çaylı, “Okuduğum zaman alabildiğim kadar faklı konu üzerine ders aldım. 2 boyutlu animasyon denedim, renklendirme denedim,  konsept tasarım gibi yapılabilecek her şeyi yaptım. Bana en uygun şeyi bulmaya çalıştım ve 3 boyutu algılayabilme ve konsept yeteneğimi birleştirerek kendime bir ürünü üretebilme metodolojisini kendim yarattım. Bu metodu kullanarak sektöre nasıl başlayacağınızı belirlemiş oluyorsunuz” dedi.Onur Can Çaylı, öğrenciler tarafından merak edilen soruları da cevapladı.Program sonrası Çizgi Film Animasyon Bölümü Prof. Dr. Hasip Pektaş, Onur Can Çaylı’ya teşekkür belgesi taktim etti.Toplu fotoğraf çekimi ardından program sona erdi.Haber/ Fotoğraf: Betül Yiğit

04 MAR 2020

“Sosyal Medya’nın Etkileri” kitabı yayımlandı

Teknoloji sayesinde hayatımızın parçası haline gelen sosyal medyanın etkileri, akademik bir çalışma ile kitap haline getirildi. Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Aylin Tutgun Ünal’ın, “Türkiye’de ilk olan” sosyal medya bağımlığı ölçeğinden yola çıkarak hazırladığı, “Sosyal Medya’nın Etkileri” isimli kitabı okuyucusuyla buluştu. Kitabın takdimini yazan Prof. Dr. Nevzat Tarhan ise sosyal medyanın en çok gelişen beyinleri etkilediğine dikkat çekiyor. Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi Yeni Medya ve Gazetecilik Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Aylin Tutgun Ünal, sosyal medya bağımlılığı ölçeğinden yola çıkarak kaleme aldığı “Sosyal Medya’nın Etkileri” isimli kitabını yayımladı. DER Yayınlarından çıkan Genç Bilim Emekçilerine ithafen hazırlanan kitabın içeriğinde sosyal medyanın etkileri, bağımlılığı ve ölçülmesi bilimsel verilerle ele alınıyor.Bilinçli kullanmak isteyene başucu rehberi olacakSadece sosyal medyaya ilgi duyanların değil, sosyal medyayı bilinçli kullanmak isteyen herkesin bu kitaptan yararlanabileceğini ifade eden Ünal, “Sosyal medya hem bireyi hem de toplumu oldukça etkileme gücüne sahip. Bu anlamda sosyal medyayı anlamak önemliydi ve aynı zamanda sosyal medya bağımlılığı çağımızın bir sorunu olarak görülüyor. Sosyal medya bağımlılığı araştırmalarına ve sosyal medya bağımlılığı ölçeğine de yer vererek okurlara faydalı olmasını hedefledim, umarım amacına ulaşır” dedi.İlişkiler daha kolay başlatılıp bitiriliyorDr. Aylin Tutgun Ünal, sosyal medya bağımlılığı ölçeği geliştirilmesiyle bu çalışmanın ortaya çıktığını belirterek şu değerlendirmelerde bulundu: “Sosyal medyanın önemli etkilerinden birisi kısa sürede yeni bir ilişkinin kurulması ve yine kısa sürede ilişkilerin sonlandırılmasının sosyal medyada daha kolay olmasıdır. Diğer taraftan, küresel anlamda tek başına sağlanamayacak olan gücün, sosyal ağlar yardımıyla geniş çapta sağlanması, sosyal medyanın insanları etkileme gücünü ortaya koyuyor. Özellikle politik amaçlı kullanım ile kamuoyuna hitap edilmesi sosyal medyanın toplumsal etkilerini gözler önüne seriyor.Sosyal medya ağları sunduğu pek çok cazip özellik ile bireylerin pek çok ihtiyacına hitap ederek haz almalarını sağlıyor. Sonuç olarak; bu çalışmada öncelikle sosyal medyanın gelişim süreci ile tanım ve özelliklerine yer verilerek sosyal medya ağlarının anlaşılabilmesi amaçlandı. Daha sonra, sosyal medya bağımlılığına geçiş zemini sağlandı. Sosyal medya bağımlılığı bölümünde ise, sosyal medya bağımlılığı tanımlanmaya çalışılarak alanyazındaki araştırmalar konularına ayrılarak verildi. Sosyal medya bağımlılığının ölçülmesi konusu ise son bölümü oluşturdu ve ülkemizde geliştirilen ölçekler ele alındı. Yoğun bir alanyazın araştırması sonucunda derlenen bu çalışmanın sosyal medya bağımlılığı ve ölçülmesi konusunda bir başvuru kaynağı olabileceğini umuyorum.”Prof. Dr. Nevzat Tarhan: “Sosyal medya en çok gelişen beyinleri etkiliyor”Kitabın arka kapağında insan davranışlarını etkileyen dönemlerden bahseden Üsküdar Üniversitesi Kurucu Rektörü Psikiyatrist Prof. Dr. Nevzat Tarhan’ın sosyal medya kullanımına ilişkin görüşleri ise şöyle: “Sosyal psikoloji ve iletişim bilimi alanında yapılacak bilimsel alan çalışmaları geleceği öngörme ve mevcut sorunlara alternatif çözümler üretme konusunda çok faydalı hatta gerekli görüyorum.  Artık açıkça görülüyor ki sosyal medya kullanımı bir alışkanlık halinde iken şu anda tutku ve bağımlılık durumuna gelmiştir. Sos­yal medya bağımlılığı 2015 yılında DSM V’de Davranışsal Bağımlı­lık olarak artık sınıflandırma kapsamına alındı. Klinik tanı olma­sı biyolojik ve psikolojik tedavileri konusunda bize sorumluluklar yükledi. Özellikle kültürümüze uygun tanı yöntemleri gerekiyor­du çünkü sosyal medya en çok gelişen beyinleri etkiliyor. Beynin ödül ceza sistemi bozulduğu için bu kişilerin beyni hazza doymuyor ve tıpkı kokain gibi arama davranışına sürüklüyor.”

02 MAR 2020

Prof. Dr. Süleyman İrvan: “Yalan haberle mücadelede medya okuryazarlığı şart”

TRT Radyo 1’de yayımlanan “Ailece” programına telefonla katılan Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi Yeni Medya ve Gazetecilik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Süleyman İrvan, korona virüs salgını çerçevesinde medyanın tutumuyla ilgili soruları cevaplandırdı.Medyanın korona virüs haberlerine gösterdiği aşırı ilginin nasıl değerlendirilmesi gerektiği şeklindeki soruya İrvan şu cevabı verdi: “Medyanın yeni ortaya çıkan ve hızla yayılan bir virüse ya da aniden ortaya çıkan herhangi bir krize ilgi göstermesi elbette beklenen bir şey. Bunun çok yadırganmaması lazım. Ancak, son korona virüs salgını başladığında medyada birçok komplo teorisi yayıldı. Medya da sever komplo teorilerini. Ama şunu söylemeden geçemeyeceğim. Bugün itibarıyla 90 bine yakın kişiye bulaşmış korona virüsü. Bunların yaklaşık 80 bini Çin’de. Öte yandan 68 ülkede de korona virüse yakalanmış hasta tespit edildi.” Sağlık konusunda uzmanlaşmış muhabirlere ihtiyaç varTürkiye’de henüz bir vaka tespit edilmediğinin altını çizen Prof. Dr. İrvan, “Bu salgının Türkiye’ye ulaşmayacağı anlamına gelmiyor. Burada elbette medyaya çok büyük görev düşüyor. Medyanın doğru, sağlık haberciliğine uygun bir habercilik yapması gerekiyor. Maalesef hem geleneksel medyada hem de sosyal medyada bu salgın çok abartılı biçimde aktarılıyor” dedi. Bu tür bir haberciliğin toplumu paniğe sevk edebileceğini ifade eden İrvan, “Medya sağlıkla ilgili bir haberi verirken nelere dikkat etmeli?” şeklindeki soruya şu cevabı verdi: “Aslında sıkıntı şu. Türkiye’de sağlık konusunda uzmanlaşmış fazla gazeteci yok. Sağlık haberlerini de diğer haberleri yapan muhabirler yapıyor. Aslında sağlık konusu çok önemli ve bu konuda uzmanlaşmış muhabirlere ihtiyaç var. Aynı zamanda, Sağlık Bakanlığı başta olmak üzere sağlık konusunda yetkili kurumların gazetecileri bilgilendirmeleri gerekiyor.”“Bu haberler verilirken neye dikkat edilmeli?” şeklindeki soruyu da cevaplandıran İrvan, “Öncelikle bu haberlerin kaynağı kim, bilgiler kime dayandırılıyor o önemli. En başta bu haberler doğru kaynaklara, bu konuda uzman kaynaklara dayandırılmalı ve doğru bilgiler aktarılmalı” dedi.“İnsanlar Google’dan hastalıklarla ilgili araştırmalar yapıyorlar, bu konuda ne dersiniz?” sorusuna İrvan, bu durumun internetle birlikte yaygınlaştığını, kendisinin de zaman zaman internette hastalıklarla ilgili bilgi aradığını ifade etti. İrvan, internette doğru bilgiyi bulabilmenin çok önemli olduğunu, bunun için de medya okuryazarlığına önem vermek gerektiğini söyledi. Sosyal medyayı bir veri olarak kabul etmeliyiz “Sosyal medyada çok sayıda yanlış bilgi var, bununla nasıl mücadele edilmeli, kendimizi sosyal medyadan nasıl korumalıyız?” şeklindeki soruyu cevaplandıran Süleyman İrvan, özellikle genç kuşağın sosyal medyadan beslendiğini, sosyal medyayı yok saymanın mümkün olmadığını, sosyal medyanın bir veri olarak kabul edilmesi gerektiğini ifade etti. İrvan, “Peki bu konuda ne yapacağız? Nasıl bir politika üreteceğiz? Benim bu konuda yapabileceğim tek öneri, sosyal medyayı da içine alacak şekilde medya okuryazarlığıdır, çocuklarımızı medya okuryazarı haline getirmektir.” Sosyal medyada yanlış bilgiyle mücadele etmek için birçok yol olduğunun altını çizen İrvan, Sağlık Bakanlığı’nın oluşturacağı bir sosyal medya ekibiyle tıpkı teyit.org’un yaptığı gibi, sosyal medyada sağlıkla ilgili yanlış haberleri, bilgileri anında tespit edip toplumu doğru bilgilendiren bir çalışma yürütebilir.”“İnsanlar, açıklama yapılmazsa bilginin gizlendiğini düşünüyorlar” diyen İrvan, yeterli ve ikna edici bilgi verilmediğinde söylenti ve dedikodunun yayıldığını söyledi. “Bu tür konularda proaktif olmak, yani ön alıcı olmak lazım, ikincisi de önleyici çalışmalara çok ağırlık vermek lazım” dedi. 

28 ŞUB 2020

Üsküdar Üniversitesi, öğrenci memnuniyetinde de iddialı!

Üsküdar Üniversitesi’nde eğitim gören yaklaşık 18 bin öğrenciye yönelik düzenlenen ankette memnuniyet düzeyi ortalamasının yüzde 80’in üzerine çıkması dikkat çekti. 2019-2020 Güz Döneminin sonunda 17 bin 786 öğrenci ile gerçekleştirilen ankette üniversitenin derslik, teknolojik altyapı, AR-GE, laboratuvar ve uygulama alanlarının yanı sıra danışman akademisyenlerin öğrencilerine ayırdığı zaman, Erasmus olanakları ile öğrenci kulüplerine ilişkin görüşler değerlendirildi.Danışman hocam bana gerekli zamanı ayırıyor“Danışman hocam bana gerekli zamanı ayırmakta ve yeterli şekilde benimle görüşmektedir” diyen 11 bin 798 öğrenci olumlu görüş verirken; olumlu görüş bildirenlerin oranı % 81 olarak ölçüldü. Aynı konuda güz döneminde yapılan çalışma, bu konuda memnuniyet oranlarının arttığını gösterdi. Bahar döneminde olumlu görüş verenlerin oranı % 79 olarak tespit edilmişti.Dersliklerin altyapı olanakları açısından yeterliliğinin de değerlendirildiği çalışmada 10 bin 539 kişi % 69 oranında olumlu görüş bildirdi. Bahar dönemindeki çalışmada da oranların yaklaşık olarak aynı olduğu görülmüştü.AR-GE, laboratuvar ve uygulama alanlarını ulaşılabilir bulanların oranı % 73“AR-GE, laboratuvar ve uygulama alanlarının ulaşılabilir ve yeterli” olduğu şeklindeki görüşe ise 9 bin 156 kişi %73 oranında olumlu yanıt verdi. Bahar döneminde aynı konuda yapılan çalışmada memnuniyet oranı % 71 olarak ölçülmüştü.Yerleşke ve teknolojik altyapı % 81 oranında beğeniliyor“Yerleşkeler teknolojik altyapı (bilgisayar, internet, ekranlar vb.) bakımından yeterlidir” şeklindeki değerlendirmeye %81 oranında 12 bin 87 kişi olumlu yanıt verdi. Bahar döneminde aynı konuda yapılan çalışmada ise memnuniyet oranı % 79 oranında olmuştu.“Üniversite eğitimi beklentilerimi karşılıyor”“Üniversitede aldığım eğitim beklentilerimi karşılamaktadır” şeklindeki değerlendirmeye %75 oranında 11 bin 385 kişi olumlu cevap verdi. Bahar döneminde aynı konuda yapılan çalışmada ise memnuniyet oranı % 71olarak ölçülmüştü.Kariyer hizmetlerinde de memnuniyet yüksek“Staj ve uygulama gibi kariyer hizmetleri” konusundaki memnuniyetin de ölçüldüğü çalışmada 8 bin 439 kişi % 69 oranında olumlu yanıt verdi. Bahar döneminde aynı konuda yapılan çalışmada memnuniyet oranı % 65 olarak ölçülmüştü.Erasmus programları ulaşılabilir bulundu“Erasmus öğrenci değişim programlarının ulaşılabilir ve yeterli” olduğuna ilişkin soruya da 7 bin 694 kişi % 76 oranında olumlu yanıt verdi. Bahar döneminde aynı konuda yapılan çalışmada memnuniyet oranı % 72 olarak tespit edilmişti.Sosyal ve dijital medyada yeterlilik üst seviyede“Sosyal medya, mobil uygulama, TV gibi iletişim kanallarının aktif olarak kullanıldığı ve yeterli olduğu” şeklindeki değerlendirmeye 12 bin 823 kişi % 86 oranında olumlu görüş bildirirken; bahar döneminde bu konuda olumlu düşünenlerin oranı %83 olmuştu.Öğrenci kulüpleriyle ilgili memnuniyet de arttı“İlgi ve yeteneklerime uygun kulüpler bulunmaktadır” şeklindeki görüşe ise % 73’lük oranla 9 bin 759 kişi olumlu yanıt verirken; aynı konuda bahar döneminde yapılan çalışmada 8 bin 68 kişi %70 oranında olumlu görüş bildirmişti.Engelliler gözetiliyor“Hizmet alanları engellilerin durumu göz önünde bulundurularak tasarlanmıştır” şeklindeki görüşü %85 oranındaki 10 bin 585 kişi olumlu bulurken, aynı konuda yapılan çalışmada memnuniyet oranı % 83 olarak ölçülmüştü.Sağlık hizmetleri kolay ulaşılabilir ve yeterli bulunduÖğrenciler, akademisyenler ve idari personelden oluşan katılımcılardan 10 bin 535’i, “Sağlık hizmetleri kolay ulaşılabilir ve yeterlidir” şeklindeki görüşe %80 oranında olumlu görüş verdi. Bahar döneminde bu oran %77 olarak ölçülmüştü.Rehberlik hizmetlerinde de memnuniyet yüksek“Rehberlik ve psikolojik danışmanlık hizmetlerinin ulaşılabilir ve yeterli” olduğu yönündeki soruya da 8 bin 929 kişi %80 oranında olumlu görüş bildirdi. Bahar döneminde aynı konuda yapılan çalışmada memnuniyet oranı % 76 olarak görülmüştü.Etkinlikler tatmin edici olarak değerlendirildi“Sanatsal, kültürel ve bilimsel etkinlikler tatmin edici ve yeterlidir” şeklindeki görüşe ise %68 oranındaki 9 bin 384 kişi olumlu yanıt verdi. Bahar döneminde aynı soruya 8 bin 195 kişi olumlu yanıt vermişti.Ulaşım hizmetleri % 88 oranında yeterli bulundu“Yerleşkelere ulaşım hizmetlerinin ulaşılabilir ve yeterli olduğu” şeklindeki soruya 13 bin 515 kişi %88 oranında olumlu yanıt verdi. Bahar dönemine oranla memnuniyet konusunda bir artış gözlendi.İdari hizmetler ve güvenlik hizmetleri değerlendirildi“Yemek ve kafeterya hizmetleri için temizlik, aydınlatma ve ısınma gibi fiziki koşulların uygunluğu” nun da sorulduğu çalışmada katılımcıların 12 bin 132’si %80 oranında olumlu görüş bildirir bahar dönemindeki çalışmada da aynı oranlar elde edilmişti.“Eğitim aldığım yerleşkede güvenlik hizmetleri yeterlidir” şeklindeki görüşe 13 bin 887 kişi olumlu yanıt verirken bahar döneminde %86 olan memnuniyet oranı böylece %90’a yükseldi.İbadet alanlarının ulaşılabilirliği ve yeterliliği konusundaki soru üzerine de 11 bin 273 kişi %88 oranında olumlu değerlendirmede bulundu. Bahar döneminde aynı konuda yapılan çalışmada memnuniyet oranı % 85 olarak ölçülmüştü.

25 ŞUB 2020

Öğrenci Tasarımları Sergisi ziyarete açıldı

Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi Çizgi Film ve Animasyon Bölümü Öğr. Üyesi Prof. Dr. Hasip Pektaş, Grafik Tasarım ve Ambalaj Tasarımı dersleri kapsamında Görsel İletişim ve Tasarım ikinci ve son sınıf öğrencilerinin oluşturdukları tasarımları sergiledi.Öğrenci Tasarımları Sergisinde görücüye çıkan tasarımları Üsküdar Üniversitesi Kurucu Rektörü Prof. Dr. Nevzat Tarhan da inceledi.Güney Yerleşkede İletişim Fakültesi Sanat Galerisinde gerçekleştirilen sergiye çok sayıda akademisyen ve öğrenci katıldı.  “Öğrenciler, hayali bir marka yerine var olan markalara alternatif tasarımlar yaptı”Serginin amacı ile ilgili paylaşımlarda bulunan Prof. Dr. Hasip Pektaş, öğrencilerin grafik tasarım dersi kapsamında kazanımlarına değindi. Pektaş, “Öğrenciler, grafik tasarım dersi kapsamında görsel iletişim tasarımı ögelerinden olan amblem, logotype tasarımı ile bunların kurumsal kimlik üzerinde uygulanması deneyimi kazandılar. Bir markanın diğer markalardan ayrılmasının ancak farklılığıyla, özgünlüğü ile olabileceğini kavradılar. Hayali bir marka yerine var olan markalara alternatif tasarımlar gerçekleştirdiler” dedi.“Öğrenciler tasarım dünyasına adım attılar”Pektaş, ambalaj tasarımı dersinin öğrencilere sağladığı fayda ile ilgili de bilgi verdi. Pektaş, “Ambalaj tasarımı dersi kapsamında marka, ürün kimliği ve ambalaj tasarımı üzerine uygulama yaptılar. Günlük yaşamda kullanılan ve tüketilen ürünlerin görsel kimliklerini oluşturdular. Ürün markası oluşturmada deneyim kazandılar. Sergide ürün ambalajları, etiketler ve alışveriş poşetleri gibi iki ve üç boyutlu tasarım uygulamaları yer alıyor. Öğrenciler yaptıkları bu çalışmalar ile tasarım dünyasının ilk basamaklarına adım attı” dedi.İletişim Fakültesi Sanat Galerisinde açılan sergi 24 Şubat- 6 Mart tarihleri arasında ziyaret edilebilecek.

11 ŞUB 2020

“Sapa Diyarlar” Sergisi İletişim Fakültesinde!

“Sapa Diyarlar” fotoğraf sergisi Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesinde açıldı. Beykent Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Çeyiz Makal Fairclough’un düzenlediği Sapa Diyarlar sergisiyle iklim değişikliği ve olası sorunlara dikkat çekiliyor.Güney Yerleşkede gerçekleşen sergi katılımcılar tarafından yoğun ilgi gördü.İklim değişikliğini konu alan serginin açılış konuşmasını Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nazife Güngör yaptı.Prof. Dr. Hatice Öz Pektaş: “Fotoğraf çevreye karşı olan sorumluluğumuzu iletebileceğimiz bir yoldur”Prof. Dr. Hatice Öz Pektaş, fotoğrafın iletişim tasarımında çok önemli bir yere sahip olduğuna değinerek problemleri görsel olarak anlatabilmenin büyük önem taşıdığını belirtti. Pektaş, sergideki fotoğrafların daha çok iklim değişikliği ve çevre ile ilgili fotoğraflar olduğunu, bir tasarımcı ve fotoğrafçı olarak bu problemlerin fotoğrafla da dile getirilebileceğini vurguladı. Pektaş, fotoğrafın çevreye karşı olan sorumluluğumuzu iletebileceğimiz en iyi yollardan biri olduğunun altını çizdi.Çeyiz Makal Fairclough “Yerin ruhu, zamanın ruhu”Doktora yaparken hocasının tavsiyesi üzerine doğa ile buluştuğunu söyleyen Dr. Öğr. Üyesi Çeyiz Makal Fairclough, Manchester’da bir bataklık olan Lindow Moss’u seçerek orada fotoğraflar çektiğini dile getirdi. Makal, “Bazen bataklığa gidiyor, akşama kadar fotoğraf çekmeden orada duruyordum, o ruhu hissetmeye çalışıyordum ve gerçekten bir zaman sonra o ruh bana gelmeye başladı, oradayken her şeyi hissedebiliyordum” ifadelerini kullandı.“Tüm zorluklara rağmen en önemli şey kameramdı”Bataklıkta pek çok zorlukla karşılaştığını söyleyen Makal, tüm bu zorluklara rağmen kendisi için en önemli şeyin kamera olduğunu vurguladı. Bu otobiyografik çalışması sayesinde çevre aktivisti olduğunu dile getiren Makal, çevre için gerçekleştirdiği çalışmalara devam ettiğini belirtti.“Bataklıklar dünyanın böbreği”Dr. Öğr. Üyesi Çeyiz Makal Fairclough, bataklıkların dünyanın böbreği olduğunu ve dünyaya hayat vermek gibi çok önemli bir görevinin bulunduğunu vurguladı. Bu projenin otobiyografik bir çalışma olarak başladığını fakat çevre projesine dönüştüğünü söyleyen Makal, proje üzerine çalışmalar yaptığını getirdi.‘Sapa Diyarlar’ fotoğraf sergisi 10-20 Şubat tarihleri arasında Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi Sanat Galerisi’nde sergilenmeye devam edecek.

04 ŞUB 2020

Türkiye’nin en iyi üniversite radyosu ÜÜRadyo seçildi

Üsküdar Üniversitesi Radyosu, MüzikOnAir ve Bahçeşehir Üniversitesi Radyosu iş birliğiyle dördüncüsü bu yıl düzenlenen "Müziğin Yıldızları" ödül töreninde “En iyi üniversite radyosu” ödülünü kazandı. Ödülü Üsküdar Üniversitesi Kurucu Rektörü Prof. Dr. Nevzat Tarhan ve Üsküdar Üniversitesi Radyo Sorumlusu Emrah Korkunç aldı.Ödül töreni Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) Fazıl Say Salonunda gerçekleşti. Törenin sunuculuğunu ise sevilen radyo programcısı Ceyhun Yılmaz üstlendi.Üsküdar Üniversitesi en iyi üniversite radyosu ödülünü kazandıAralarında Ayşegül Aldinç, Armağan Çağlayan, Bülent Seyhan, Ertuğrul Özkök, Hakan Gence, Hakan Uç, Hop Dedik Ayhan, Umut Parkın, Özcan Beylan gibi önemli isimlerin jüri üyesi olduğu yarışmada Üsküdar Üniversitesi Radyosu halkoyuyla en iyi Üniversite Radyosu kategorisinin birincisi oldu.Emrah Korkunç: “Üniversite radyolarına kulak verilmesi gerek”Tuğba Özerk’in taktim ettiği ödülü Üsküdar Üniversitesi Kurucu Rektörü Prof. Dr. Nevzat Tarhan ve ÜÜ Radyo Sorumlusu Emrah Korkunç birlikte aldı. Emrah Korkunç, üniversite radyolarında genç radyocuların yetiştiğini belirterek, üniversite radyolarına kulak verilmesi gerektiğini söyledi.Prof. Dr. Nevzat Tarhan: “Sanat ruhlara şifadır”Prof. Dr. Nevzat Tarhan, sanatın birleştirici, bütünleştirici evrensel bir dili olduğunu belirterek yerel değerlere sahip çıkmanın önemine vurgu yaptı. Tarhan, “Çocuklar konuşmayı bilmediği halde müzikle sanatla iletişim kurabiliyorlar ama sanatın bir özelliği daha var ruhlara şifadır sanat. Sanat tedavi açısından da çok önemli. 2006’dan beri NPİSTANBUL Beyin Hastanesinde canlı müzik tekniğini ile tedavi uyguluyoruz. Yerel olmadan evrensel olamayız. Kendi değerlerimizi harekete geçirmeliyiz, kendi değerlerimizi canlandırarak evrensel akışta kendimizi daha iyi temsil edebiliriz” şeklinde konuştu.Toplam 24 kategoride 2019 yılının en iyilerinin seçildiği ödül törenine Üsküdar Üniversitesi Kurumsal İletişim Direktörü Tahsin Aksu, Medya PR Birim Yöneticisi Şaban Özdemir, Medya PR Birim Asistanı Meryem Özkan’nın yanı sıra çok sayıda sanatçı ve sanatsever de katıldı.Etkinlik, ödül alan sanatçıların toplu fotoğraf çektirmelerinin ardından sona erdi.

24 OCA 2020

Sosyal medya bağımlılığı fakültelere göre farklılaşıyor

Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesinden Dr. Öğretim Üyesi Aylin Tutgun Ünal ile Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesinden Prof. Dr. Levent Deniz’in İstanbul’da 1034 üniversite öğrencisi ile yürüttüğü araştırmada öğrencilere sosyal medya bağımlılığı ölçeği uygulandı. Eğitim fakültesi, fen-edebiyat fakültesi ve iletişim fakültesine devam eden öğrencilerin mühendislik öğrencilerine göre sosyal medya bağımlılığı daha yüksek bulundu. Sosyal medya ile en çok meşgul olanların iletişim fakültesi öğrencileri olduğu ortaya çıktı. En az meşgul olanların mühendislik fakültesi öğrencileri olduğu belirlendi. İstanbul’da ikisi devlet, üçü vakıf olmak üzere toplam 5 üniversitenin farklı fakültelerinde 1034 öğrenci ile yürütülen araştırma, fakültelere göre sosyal medya bağımlılığının farklılaştığını ortaya koydu. Eğitim fakültesi, fen-edebiyat fakültesi ve iletişim fakültesine devam eden öğrencilerin mühendislik fakültesine devam edenlere göre sosyal medya ile daha fazla meşgul olduğu ortaya çıktı ve sosyal medya bağımlılığı daha yüksek bulundu.Sosyal medyadan uzak olmak istemiyorlarEğitim, fen-edebiyat ve iletişim fakültesinde öğrenim gören öğrencilerin mühendislik fakültesindekilere göre sosyal medyada bulunma isteklerinin daha fazla olduğu, sosyal medyadan uzaktayken orada bulunma isteklerinin yoğun olduğu, sosyal medyada neler olup bittiğini devamlı merak ettikleri ve sosyal medya olmadığında hayatlarının boş, sıkıcı ve zevksiz geçeceğini düşündükleri ortaya çıktı.Sosyal medya duygu durum düzenlemede kullanılıyorDuygu durum düzenleme boyutunda öğrenim görülen fakülteye göre anlamlı düzeyde bir farklılık bulundu. Buna göre, eğitim fakültesi, fen-edebiyat fakültesi, iletişim fakültesi ve hemşirelik fakültesi öğrencilerinin mühendislik fakültesindekilere göre sosyal medyayı duygu durum düzenlemede daha fazla kullandıkları ortaya çıktı. Yani duygu durum düzenleme boyutunda sosyal medyayı en az mühendislik fakültesi öğrencileri kullanıyor.Hemşirelik öğrencileri sosyal medyadan duygusal destek alıyorDuygu Durum Düzenleme puanları incelendiğinde, en yüksek puan hemşirelik fakültesinde görüldü. Buna göre kadın öğrencilerin çoğunlukta olduğu hemşirelik fakültesi öğrencilerinin diğer fakültelerdeki öğrencilere göre sosyal medyadan daha fazla duygusal destek aldıkları bulundu. Bu öğrencilerin, yalnızlıklarını sosyal medya ile giderdikleri ve yaşamlarındaki olumsuzluklardan kaçmak için kullandıklarında sosyal medyanın onlara iyi geldiği sonucuna ulaşıldı.Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesinden Dr. Öğretim Üyesi Aylin Tutgun Ünal, “Araştırmada kadınların erkeklere göre sosyal medyadan daha fazla duygusal destek aldıklarının bulunması, çoğunlukla kadınlardan oluşan hemşirelik fakültesinin de duygu durum düzenleme boyutunda farklılaşmasına sebep olmuştur” dedi.Tekrarlama boyutunda, eğitim fakültesi ve fen-edebiyat fakültesi öğrencilerinin mühendislik fakültesindekilere göre sosyal medyayı anlamlı seviyede daha fazla tekrarladıkları bulundu. Yani eğitim fakültesi ile fen-edebiyat fakültesi öğrencileri belirli bir süre sosyal medya kullanımlarına sınırlama getirseler bile bir süre sonra eski kullanım alışkanlıklarını artan miktarda tekrarladıkları ortaya çıkmıştır.Mühendislik fakültesi öğrencilerinin puanı düşükÜsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesinden Dr. Öğretim Üyesi Aylin Tutgun Ünal, fakültelere göre sosyal medya bağımlılığının farklılaşmasına yönelik sonuçlar incelendiğinde, fakültelerin genellikle mühendislik fakültesinden farklılaştığının görüldüğünü belirterek “Sosyal Medya Bağımlılığı Ölçeğinden alınan puanlar incelendiğinde Mühendislik Fakültesinde öğrenim gören öğrencilerin ortalama puanlarının diğer Fakültelere göre daha düşük seviyede olduğu ortaya çıkmıştır” dedi.İletişim öğrencileri en çok meşgul oluyorÖğrencilerin meşguliyet puanları incelendiğinde, sosyal medya ile en çok meşgul olanların İletişim Fakültesi öğrencileri olduğu ortaya çıktı. En az meşgul olanların Mühendislik Fakültesi öğrencileri olduğu belirlendi. Ünal, “Üniversite öğrencileri ile yürüttüğümüz araştırmada Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi yer almıyordu. Bu araştırmadan sonra 2019 yılı Bahar Döneminde Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesinde öğrenim gören 314 öğrenci ile yürüttüğüm araştırmada öğrencilerin diğer Üniversitelerin İletişim Fakültesi öğrencilerine göre bağımlılık düzeyi daha düşük seviyede bulundu” dedi.Dr. Öğretim Üyesi Aylin Tutgun Ünal, “Günümüzde kuşaklar ile yürütülen araştırmalarda, Y Kuşağının iş yaşamı ve hayata bakış açılarının, hatta pek çok konuya yönelik davranış ve değerlerinin aynı bölgedeki kurumdan kuruma bile fark edebileceği belirtiliyor. Bu yüzden şimdilerde araştırmaların genelden özele inilerek kurum bazında yürütülmesi önemli görülüyor. Üsküdar Üniversitesinde İletişim Fakültesi ile yürüttüğüm araştırma sonucunda öğrencilerdeki sosyal medya bağımlılığı riskinin az olduğu söylenebilir” dedi.Gençler risk altındaÜnal, araştırma sonucunda, çeşitli fakültelerde öğrenim gören üniversite öğrencilerinin sosyal medyaya az bağımlı olduğu bulunduğunu belirterek “Bu sonuç, şu an için çok tehlikeli bir bağımlılık sorununu ortaya koymamaktadır. Fakat geçmiş yıllara göre günümüzde sosyal medya kullanımının ve çeşitliliğinin giderek artması, kullanım süresi ile kullanılan sosyal medya uygulama sayısının giderek fazlalaşması gençlerin sosyal medya bağımlılığı açısından risk altında olduğunu gösteriyor. Bu önerilere kulak verilmeliDr. Öğretim Üyesi Aylin Tutgun Ünal, araştırma sonucunda verilen birtakım öneriler ile sosyal medya bağımlılığı riski azaltılabileceğini belirterek şunları söyledi:1.         Sosyal medyanın daha çok kadınlarda zihinsel meşguliyet yaratmasından dolayı, üniversitelerde kadın öğrencilere yönelik (tiyatro çalışmaları, müzik çalışmaları vb. hobi grupları gibi) sosyal etkinliklerin düzenlenmesi önerilebilir. Böylece, öğrenciler söz konusu aktiviteler ile meşgul olacağından hem sosyal medyanın zihinsel meşguliyet yaratma oranı düşecek hem de kendilerini ifade etmelerine imkân sağlanmış olacaktır.2.         Kadınların sosyal medya ile duygu durumlarını düzenlemesi yine sosyal etkinlikler ile azalabileceği gibi yaşamlarındaki olumsuzlukları dışa vurabilmelerine imkân sağlayacak yazma çalışmalarına yönlendirilebilirler. Üniversitelerde özellikle danışman öğretim elemanları bu konuda çalışmalar yapabilir.Zaman kontrolü ve kişisel gelişim seminerleri verilebilir3.         Erkek öğrencilerin sosyal medya ile yaşadığı çatışmadan dolayı mesleki/akademik çalışmalarını ve çevrelerindeki kişileri ihmal etmesi hayatlarında büyük olumsuzluklar yaratacağından, sosyal medya kullanımlarını durdurmak yerine onlara bunu azaltabilecekleri çözüm yollarının geliştirilmesi gerekeceğinden, zaman kontrolü, mesleki/akademik başarı örnekleri ile kişisel gelişim konularında belirli aralıklarda seminerler düzenlenebilir.4.         Hem erkek hem kadın öğrenciler için derse yönelik motivasyonun arttırılması adına derslerin bir kısmı sosyal medya üzerinden yürütülebilir. Derslerin aktivite bölümleri ile ders amaçlı iletişim kurma sosyal medya üzerinden sağlandığında, öğrenciler arkadaşları ve öğretim elemanına rahatlıkla ulaşabileceğinden derse daha çok motive olacak, sosyal ilişkiler kurabilecek, dersle ilgili sorularına daha çabuk yanıt bulabilecek olup böylece sosyal medyadan da uzaklaşmamış olacaklardır.5.         Önleyici çalışmaların öncelikle üniversiteye yeni başlayan Hazırlık ve 1. Sınıf öğrencilerinden başlanabileceği düşünülmektedir. Bu yüzden sosyal medya bağımlılığının yarattığı olumsuzluklar ile zaman kontrolü/planlaması konularında seminerler alt sınıflardan başlanarak verilirse daha önleyici olabilir.Oryantasyon programları düzenlenmeli6.         Özellikle ailesinin yanından ayrılarak başka şehirlerden üniversiteye gelerek yeni bir sosyal ortam ile karşılaşan öğrenciler yabancılık ve yalnızlık çektiğinden dolayı sosyal medyaya daha çok yönelebilmektedir. Bu yüzden bilhassa üniversiteye yeni başlayan öğrenciler için uyum (oryantasyon) programları yapılarak üniversitenin tüm sosyal imkanları (öğrenci kulüpleri, spor salonları vb.) tanıtılabilir, öğrencilerin kaynaşmasını sağlayabilecek tanışma toplantıları ile gezi programları da düzenlenebilir.7.         Üniversite yönetimleri üniversite içinde ve dışında sosyal ve kültürel etkinlikler/geziler düzenleyebilir. Böylece, öğrencilerin sosyal aktivitelere katılımları artacağından günlük sosyal medya kullanım süreleri de azalabilir.Farkındalık oluşturma çalışmaları yapılabilir8.         Araştırma kapsamında fakülteler arasında bulunan sosyal medya bağımlılığına yönelik farklılıklar, çalışmaların nereden başlanabileceği konusunda yardımcı olabilir. Öncelikle fen-edebiyat, eğitim ve iletişim fakültelerindeki öğrencilere, daha sonra mühendislik fakültesine yönelik farkındalık oluşturma ve önleme çalışmalarına başlanabilir.9.         Hemşirelik fakültesinde sosyal medya ile duygu durum düzenlemede ortaya çıkan farklılaşma için, fakültenin çoğunlukla kadın öğrencilerden oluşmasından dolayı kadınların duygu durum düzenlemeleri için verilen önerilerden yararlanılabilir (Madde 1 ve 2).10.       Öğrencilerin sosyal medya üzerindeki davranışları ve aktiviteleri sosyal medya bağımlılığı hakkında fikir verdiğinden, ağlarında öğretim elemanları bulunduğu takdirde öğrencilerin davranışlarında daha kontrollü olmaya çalışacağı düşünülebilir.

21 OCA 2020

Fotoğraf editörümüzün uluslararası alanda başarısı!

Üsküdar Üniversitesi Kurumsal İletişim Direktörlüğü Medya İlişkileri Uzmanı aynı zamanda PsikoHayat Dergisi fotoğraf editörü Mehmet Yaman, Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu bünyesinde Gençlik ve Spor Bakanlığı ile İslam İşbirliği Gençlik Forumu’nun düzenlediği “Gönüllülük” temalı uluslararası fotoğraf yarışmasında derece aldı. Mehmet Yaman, Van- Erciş depreminde çektiği fotoğraflarla yarışmadan 3’üncülük ödülü kazandı.Ayrıca Yaman’ın 2 fotoğrafı da Ankara’da düzenlenecek sergide gösterilmeye değer görüldü.Haiyan Tayfunundan Arap Baharına… Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik eğitimi alan Mehmet Yaman, 2008 yılında basın fotoğrafçılığına başladı. 2015 yılına kadar farklı basın kuruluşlarında foto muhabiri olarak görev yapan Yaman, bu süre zarfında özel haberler, foto röportajlar gerçekleştirdi. Afrika ülkesi Mali’de iç savaşı fotoğraflayan Yaman, Filipinler’de Haiyan Tayfununu, Yemen’de Arap Baharını fotoğrafladı.Objektifini Dünya’nın dört bir yanına çevirdiMehmet Yaman, Bangladeş, Kenya, Irak, Suriye, Filistin, Lübnan, Rusya, Ukrayna, Azerbaycan, Katar, Türkmenistan,  Bosna Hersek, Mısır, Malezya, gibi dünyanın birçok ülkesinde sıcak olayları takip etti.Mehmet Yaman’ın ulusal ve uluslararası alanda birçok ödülü de bulunuyor.Mehmet Yaman’ın kazandığı bazı ödüller;2012 yılında Foto Muhabirleri Derneği'nin düzenlediği Yılın basın fotoğrafları yarışmasında çevre kategorisinde birincilik ödülü.2013 yılında Galatasaraylı Yönetici ve İşadamları derneğinin düzenlediği sarı kırmızı kareler fotoğraf yarışmasından mansiyon ödülü.2014 İstanbul Büyükşehir Belediyesi İstanbul’un Semtleri Fotoğraf Yarışması mansiyon ödülü.2016 SKF TÜRK İzler ve İşaretler Konulu 14. Ulusal Fotoğraf Yarışması sergileme ödülü.2016 Türkiye Diyanet Vakfı’nın Uluslararası İyilik Temalı Fotoğraf Yarışması sergileme ödülü.2019 Gençlik ve Spor Bakanlığı ile İslam İşbirliği Gençlik Forumu’nun düzenlediği “Gönüllülük” temalı uluslararası fotoğraf yarışması 3’üncülük ödülü.2019 Gençlik ve Spor Bakanlığı ile İslam İşbirliği Gençlik Forumu’nun düzenlediği “Gönüllülük” temalı uluslararası fotoğraf yarışması sergileme ödülü.Haber: Meryem Özkan

17 OCA 2020

Üsküdar Üniversitesinden Siirt Köy Okullarına Uzanan El

Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler Bölümü 4’üncü sınıf öğrencileri bitirme projeleri kapsamında önemli bir sosyal sorumluluk projesini hayata geçirdi. Öğrenciler “Bir El Uzat Bir Kalbi Aydınlat” isimli kampanyada Siirt’te bulunan 2 köy okuluna yardımda bulundu.2 köy okuluna yardım…Üsküdar Üniversitesi öğrencileri, Siirt Baykan İlçesi Engin Köyünden Engin İlköğretim Okulu ve Şirvan İlçesi Soğanlı İlköğretim Okulu öğrencilerinin ihtiyaçları çerçevesinde giyecek ve kırtasiye malzemeleri yardımında bulundu.Danışman hocaları Dr. Öğretim Üyesi Nejla Polat’ın eşliğinde öğrencilerden Ece İnci ve Dilber Dural Siirt’te yardım ettikleri okulları ziyaret ederek ilkokul öğrencileri ile vakit geçirdi.Öğrenciler hayallerini anlatı…Engin İlköğretim Okulunda güzel vakit geçiren Üsküdar Üniversitesi öğrencileri, onların sevinçlerine ortak oldu, gelecekteki hayallerini dinledi. Öğrenciler daha sonrasında Soğanlı İlköğretim Okulunu ziyaret etti.Dr. Öğretim Üyesi Nejla Polat: “Öğrenciler çok sevinçliydi”Dr. Öğretim Üyesi Nejla Polat’ın danışmanlığında gerçekleşen kampanyada 2 köy okuluna yardım yapıldı. Polat, yapılan yardım sonrası şu değerlendirmelerde bulundu:“Öğrenciler çok sevinçliydi. Öğretmenleri Sibel Erdoğan’ın eşliğinde heyecanla bizi bekliyorlardı. Aldıkları hediyelerden çok memnun kalmışlardı, sevinçten gözleri parlıyordu. Burada öğrencilerle oyunlar oynayıp, geleceğe yönelik hedeflerini dinledik. Akşam velilerden birinin daveti ile köyde kaldık. Tüm öğrencilerin anneleri bizi ziyarete geldiler, hepsi bizim orada olmamızdan memnun kalmışlardı ve duygularını nasıl ifade edeceklerini bilemiyorlardı.”  

08 OCA 2020

Prof. Dr. Güngör: “Bütün farklı karakter ve sorunlarıyla her çocuk özeldir”

Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi “Her Çocuk Özeldir Özel Öğrenme Güçlüğü Söyleşisi ve Kısa Film Gösterimi” etkinliği düzenledi. Söyleşide özel öğrenme güçlüğünün ne olduğu, tedavisinin olup olmadığı, eğitim kurumlarının ve farkındalığın önemi tartışıldı. Söyleşinin konukları, Türkiye Disleksi Vakfı Kurucu Başkanı Elif Yavuz, Türkiye Disleksi Vakfı Özel Eğitim Öğretmeni Gözde Durmuşlar ve Anadolu Üniversitesi Sinema Televizyon Bölümü Öğr. Gör. Mehmet Erdem Gösterişli oldu.Güney Yerleşke Fuat Sezgin konferans salonunda düzenlenen söyleşinin moderatörlüğünü Halkla İlişkiler Bölümü 4’üncü sınıf öğrencisi Büşra Ay üstlendi. Katılımcılar etkinliğe yoğun ilgi gösterdi.Prof. Dr. Güngör: “Bütün farklı karakter ve sorunlarıyla her çocuk özeldir”Söyleşinin açılış konuşmasını İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nazife Güngör yaptı. Güngör, Her Çocuk Özeldir projesinin çok özel olduğunu ve disleksinin önemli bir sorun olduğunu söyledi. Güngör, “Toplumdaki çözümü olabilecek sorunları görmezden gelip, o sorunu yaşayan çocukları ötekileştirip kendi haline bırakmak hiç kimseye fayda sağlamaz. Onlara duyarlılık oluşturmak ve sorunların arkasında ki gerçek nedenleri bulup üzerinde durmak da fayda sağlar. Bütün farklı karakter ve sorunlarıyla her çocuk özeldir” dedi.Mehmet Erdem Gösterişli: “Her insan koşulsuz değerlidir” Anadolu Üniversitesi Sinema Televizyon Bölümü Öğr. Gör. Mehmet Erdem Gösterişli, 2016 yılında gerçekleşen ‘Farkında mısınız?’ isimli disleksi temalı kısa film yarışmasında ‘Anlamadılar’ isimli filmiyle birincilik ödülü kazandığını belirterek filmin yapım, çekim aşamasına değindi. Gösterişli, disleksi hakkında bilgi verdi. Gösterişli, “Her insan koşulsuz değerlidir. Anlamak gerekiyor. Her çocuk özeldir, onlar geleceğimizdir. Anlamak zorundayız” şeklinde konuştu.Öğrenme güçlüğünde erken tanının önemi konuşuldu Türkiye Disleksi Vakfı Özel Eğitim Öğretmeni Gözde Durmuşlar, “Özel Öğrenme Güçlüğü Tanımı ve Detayları” adlı sunumunu gerçekleştirdi. Durmuşlar, özel öğrenme güçlülüğünün doğuştan veya sonradan olan bir travma sonucu meydana gelebildiğini belirtti. Öğrenme güçlüğü yaşayan kişilerin okul başarısızlığına bağlı olarak yaşadığı sıkıntılardan bahseden Durmuşlar, erken tanının önemini vurguladı.Elif Yavuz: “Disleksi bir hastalık değil, akademik problemdir”Türkiye Disleksi Vakfı Kurucu Başkanı Elif Yavuz ise “Özel Öğrenme Güçlüğünde Eğitim Kurumlarının Önemi” konulu sunumunu yaptı. Elif Yavuz, kendisinin disleksi olduğunu belirterek otuz sekiz yaşında kızında da aynı belirtileri görmesiyle doktordan disleksi olduğunu öğrendiğini söyledi. Yavuz, disleksinin bir hastalık değil akademik problem olduğunu vurguladı. Yavuz, “Çocukluk ve okul yıllarında ki zorluklar ve bunlarla mücadelede eğitim kurumları öğrenme güçlüğü üzerinde farkındalık oluşturmalı” dedi.Soru cevap eşliğinde devam eden söyleşi ardından Yönetmen Mehmet Erdem Gösterişli’nin ‘Anlamadılar’ adlı kısa filmi seyredildi.Program sonrası Halkla İlişkiler Bölümü 4’üncü sınıf öğrencisi Büşra Ay katılımlarından dolayı konuşmacılara teşekkür belgesi taktim etti.

07 OCA 2020

Ercan Kesal: “Yerli diziler yersiz uzun”

Bir Zamanlar Anadolu’da filmindeki muhtar rolü ile hafızalara kazınan, Çukur dizisindeki İdris Koçovalı karakteri ile milyonları kendine bir kez daha hayran bırakan Oyuncu – Yazar Ercan Kesal, Üsküdar Üniversitesi öğrencileri ile buluştu. Ülkemizde okuma oranlarının azlığından yakınan Kesal, “Esin ve zanaat yazmanın en önemli iki noktası ancak çok okuyarak yazma ustalığına ulaşabilirsiniz. Gençlerimiz yazıyor ama bu esinlenme düzeyinde kalıyor, ustalaşmak için okumak gerekiyor” dedi. Üsküdar Üniversitesi Yeni Medya Kulübü ve Eğitim & Araştırma Kulüpleri, Oyuncu – Yazar Ercan Kesal’I ağırladı. Merkez Yerleşkesi Nermin Tarhan Konferans Salonu’nda gerçekleşen ve öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği söyleşide Ercan Kesal hayatındaki dönüm noktalarından bahsederken önemli tavsiyeler paylaştı.Kaybetmekten korkmayın Günümüzde kaybetmekten ve yaralanmaktan korkan bir nesil yetiştiğini söyleyen Oyuncu – Yazar Ercan Kesal, “Kayıplarımızla baş edemiyoruz, çabuk yıkılıyoruz. Kaybetmekten, yaralanmaktan korkmayın çünkü onlar size tecrübe katacak. Benim de kayıplarım oldu ama bana çok şey kattı. Yabancı bir yere gittiğinizde de kaybolabilirsiniz, bu sizi endişelendirmesin, önemli olan kayboldum diye yakınmak değil, önemli olan o durumun içinden nasıl çıkabileceğini bulmak ve size neler kattığını görebilmek. Christoph Colomb kaybolmasaydı Amerika’yı keşfedemezdi. Kayıplarımızdan ziyade kazançlarımızın da keyfine varabiliyor muyuz emin değilim” dedi.Yazıyoruz ama yeterince okumuyoruz Ülkemizde okuma oranlarının azlığından yakınan usta oyuncu Kesal, herkesin birşeyler yazabildiğini söyleyerek sözlerine şöyle devam etti; “Esin ve zanaat yazmanın en önemli iki noktası ancak çok okuyarak yazma ustalığına ulaşabilirsiniz. Gençlerimiz yazıyor ama bu esinlenme düzeyinde kalıyor, ustalaşmak için okumak gerekiyor. Okuyun, yazarken okuduklarınızı taklit ettiğinizi göreceksiniz ama bir süre sonra yazdıklarınızın özgünleştiğini fark edeceksiniz. Rus edebiyatı çok değerlidir, Karamazov Kardeşleri mutlaka okumalısınız. Karamazov Kardeşler benim için Suç ve Ceza’dan daha öndedir. Andrey Tarkovski’nin Mühürlenmiş Zaman kitabı bana çok şey kattı, onu da mutlaka okuyun. Yazmak için okumak şart.”Çukur’dan ayrılma sebebim farklı Son üç yıldır büyük seyirci kitlelerine ulaşan Çukur dizisine ikinci sezonun sonunda veda eden Oyuncu Ercan Kesal, Türkiye’deki dizi sektörü ile ilgili görüşlerini Üsküdar Üniversitesi öğrencileri ile paylaştı. Kesal, “Türkiye’de yerli diziler yersiz uzun. Bir dizi iki buçuk saat sürer mi? Dizi sektöründe hızlı bir değişimle karşı karşıyayız. Son 10 yıldır teknolojik bir gelişim var. Diziler hızla televizyonlardan dijital medyaya kayıyor. Bazen nasıl bu kadar hızla ilerlediğini anlamak zor oluyor. Dizilerin bu hali ile sürdürülebilir olmadığını biliyorum. Bir dizi 3,5, 10 sezon sürer mi? Sürmez, sürmemeli çünkü bir süre sonra senaryo gevşiyor, kendini tekrar etmeye başlıyor. 10 sezonun üzerinde devam eden diziler var, başarısını eleştirmiyorum ancak nasıl devam edebildiğini de anlamak çok güç. Benim diziden ayrılma sebebim dizinin süresi değildi, senaryosunu sevdim ve kabul ettim. İki sezon sette bulundum, farklı şeyler de öğrendim ama ayrılma sebebim farklıydı. Artık farklı işlere yönelmem gerektiğini hisettim. Şu an çok önemli bir yönetmenle sanat filmi için çekimlerimiz devam ediyor” dedi.Kendinizi baştan yaratabilirsiniz Söyleşide hayatına da değinen Kesal, sözlerini öğrencilere tavsiyelerde bulunarak sonlandırdı; “Nevşehir’de bir köyde önce manavlık sonra da gazozculuk yapmış bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldim. İnsan doğarken ailesini, doğduğu yeri ve maddi durumunu seçme şansı olmuyor ama geleceğini şekillendirmek kendi elinde. Ben kendi geleceğimi kendim yarattım. Hekimlik de yaptım ama uzmanlık düzeyinde olmadı, yazarlığa ve 47 yaşımda da oyunculuğa yöneldim. Sizler de bu şansa sahip değilsiniz ama kendi hayatınızı yeniden inşa edebilirsiniz. Bu noktada ciddi bir talepte bulunmanız gerekiyor. Razı olmamak ve inat etmek lazım.”Etkinlik sonrası İletişim Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Gül Esra Atalay katılımlarından dolayı  Oyuncu – Yazar Ercan Kesal'a Hisseden İnsan heykeli taktim etti.Program toplu fotoğraf çekimi ardından sona erdi.

02 OCA 2020

Sanal dünyada çocuk emeği sömürüsüne dikkat!

Çocukların sosyal medya kullanımının mutlaka kontrol edilmesi gerektiğini belirten uzmanlar, özellikle video paylaşım platformu YouTube’daki risklere dikkat çekiyor. Uzmanlar, ebeveynler tarafından kazanç elde etme amaçlı olarak yönetilen hesapların, çocukların kimlik gelişimi, mahremiyet ve özel yaşamı için tehdit oluşturduğuna dikkat çekiyor.Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi Yeni Medya ve Gazetecilik bölümünden Dr. Öğretim Üyesi Gül Esra Atalay, 12 farklı ülkeden 24 yazarla beraber kaleme alınan “Critical Global Semiotics: Understanding Sustainable Transformational Citzenship” (Eleştirel Küresel Göstergebilim: Sürdürülebilir Dönüştürücü Vatandaşlığı Anlamak) isimli kitapta YouTube’un çocuklar üzerindeki etkilerine dikkat çekti.Dr. Öğretim Üyesi Gül Esra Atalay, kaleme aldığı “New Age Child Labor in Turkey: Child Influencers on YouTube” (Türkiye’de Yeni Nesil Çocuk İşçiliği: YouTube’da Çocuk Influencerlar) başlıklı bölümde ilginç tespitlerde bulundu.Sosyal medya mecralarının kontrolünün geleneksel medyaya oranla çok daha sınırsız olduğuna dikkat çeken Atalay, bu durumun çocukları çok fazla etkilediğini belirterek “Sosyal medya kullanıcıların ürettikleri içeriklere dayalı platformlar ve buralarda paylaşılan içeriklerin kontrolü geleneksel medyaya göre çok daha sınırlı. İnternete ve gerekli teknolojilere ulaşabilen herkes bir sosyal medya hesabı sahibi olabiliyor.  Ne yazık ki buna çocuklar da dâhil” dedi.Çocuk kullanıcı sayısı hızla artıyorSosyal medya platformlarının belirlediği kullanıcı yaşı alt sınırının birçok ülkede olduğu gibi Türkiye için de 13 olduğunu kaydeden Dr. Öğretim Üyesi Gül Esra Atalay, “Fakat çok daha küçük yaşlarda çocukların sosyal medyada aktif olduğu görülmektedir. Özellikle videoya dayalı bir platform olan YouTube sosyal medya platformunda çocukların kullanıldığı kanalların sayısı hem dünyada hem de Türkiye’de gittikçe artmaktadır” dedi.Çocuklar kazanç kapısı olarak görülüyorDr. Öğretim Üyesi Gül Esra Atalay, “Ebeveynler tarafından kazanç elde etme amaçlı olarak yönetilen çocuk YouTuber hesapları çocukların kimlik gelişimi, mahremiyet ve özel yaşamı için tehdit oluşturuyor. Takipçilerin ilgisini canlı tutma amacıyla günde iki- üç video çekme baskısıyla karşı karşıya kalan çocuklar oyun ve eğitim için harcamaları gereken değerli vakitlerinden mahrum kalıyor. Problemin bir diğer kısmı bu aktivitelerde çocukların hem izlenme oranlarına bağlı olarak reklam geliri elde etmeleri hem de çeşitli marka ve ürünlerin tanıtımı için influencer olarak kullanılmaları. YouTube’da üzerinde neredeyse hiç konuşulmayan bir çocuk işçiliği ve dolayısıyla da emek sömürüsü oluşmuş durumda” uyarısında bulundu.Önlem alınmalıGeçtiğimiz Eylül ayında Amerika Birleşik Devletleri Federal Ticaret Komisyonu’nun YouTube’a çocukların gizliliğini ihlal etmek suçundan 170 milyon dolar ceza kestiğini hatırlatan Dr. Öğretim Üyesi Gül Esra Atalay, “Bu gelişmenin ardından birkaç hafta önce YouTube 2020 yılından itibaren çocuklara yönelik YouTube kanallarının Amerikan Coppa yani Çocukların Çevrimiçi Gizliliğini Koruma Yasası’na tabi tutulacağını açıkladı. Buna göre çocuklara yönelik kanallarda artık izleyicilere kişiselleştirilmiş reklam gösterilmeyecek. İzleyiciler çocuk kanallarına yorum da yapamayacak. Bu gelişmeler olumlu olmakla beraber YouTube kanallarında kullanılan çocukların korunması için yeterli görünmüyor” diye konuştu.Ebeveynlerin bilinç kazanması gerekiyorDr. Öğretim Üyesi Gül Esra Atalay, çocukların bu kontrolsüz mecralarda içerik üreticisi olmalarının, ürün tanıtma para kazanma sorumlulukları üstlenmelerinin, bir takipçi kitlesi tarafından izlenmelerinin kişilik gelişimleri açısından da sorunlara gebe olduğunu belirterek “Sadece YouTube gibi platformların atacağı adımlarla çözüme ulaşmak zor görünüyor. Ebeveynlerin bu konuda bilinç kazanması, çocuklara okullarda bu konuda uyarılar yapılması ve bu tür faaliyetlerde çocukları kullanan kişilere de cezai yaptırımlar uygulanması gerekiyor” diye konuştu.

31 ARA 2019

Üsküdar’da yeni yıla merhaba…

,Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi 2020 yılına hep birlikte merhaba dedi.İletişim Fakültesi öğrencileri, idari ve akademik kadrosunun organize ettiği yeni yıla merhaba etkinliğine Üsküdar Üniversitesi Kurucu Rektörü Prof. Dr. Nevzat Tarhan, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Deniz Ülke Arıboğan, İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nazife Güngör, İletişim Fakültesi akademik ve idari kadrosu ile öğrenciler katıldı.İletişim Fakültesi lobi alanında gerçekleştirilen etkinlikte eğlenceli anlar yaşandı.Prof. Dr. Nevzat Tarhan, düzenlenen programda aynı zamanda Genç İletişimciler Yarışmasında ödül kazanan 9 öğrenciye kitaplarını da imzaladı.

31 ARA 2019

‘Kodlarla Haberler Dijital Sergisi’ açıldı…

Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi Yeni Medya ve Gazetecilik Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Aylin Tutgun Ünal, Yeni Medya Programlama dersi kapsamında Yeni Medya ve Gazetecilik Bölümü son sınıf öğrencileri ile kodlarla oluşturdukları haber sayfalarını “Kodlarla Haberler Dijital Sergi” etkinliğinde sergiledi.Serginin açılışını Üsküdar Üniversitesi Kurucu Rektörü Prof. Dr. Nevzat Tarhan, İnsan ve Toplum Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Deniz Ülke Arıboğan, İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nazife Güngör, Yeni Medya ve Gazetecilik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Süleyman İrvan ile Dr. Öğr. Üyesi Aylin Tutgun Ünal yaptı.“Öğrenciler kodlarla haber yazdı”İletişim Fakültesi Mac Laboratuvarında gerçekleştirilen sergide HTML ve CSS dillerinin kullanıldığı sayfa tasarımlarında öğrenciler yazdıkları haberleri kod yazarak yayınladı.Gerçekleştirilen sergiye katılımcıların ilgisi yoğun oldu.

27 ARA 2019

X kuşağı, iş aidiyeti yerine iş şartlarına önem veriyor

Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Levent Deniz ve Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Aylin Tutgun Ünal’ın sosyal medya kuşaklarına yönelik hazırladıkları Çalışma Hayatı Ölçeği (ÇHÖ) ile yürüttükleri araştırmada ilginç sonuçlar ortaya çıktı. 1965-1979 yılları arasında doğan X kuşağı, geleneksel değerlerden uzak. Bir işe bağlı kalma ve süreklilik sağlamada olumsuz görüşte olan X kuşağı, iş aidiyetinden ziyade iş şartlarına önem veriyor. İş yaşamında henüz bulunmayan Z kuşağının iş yaşamında kuralları ve geleneksel değerleri benimsediği ancak çalışmaya başlayınca bu tutumun değişebileceği belirtiliyor. Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Levent Deniz ile Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Aylin Tutgun Ünal’ın sosyal medya kuşaklarına yönelik Çalışma Hayatı Ölçeği (ÇHÖ) ile yürüttüğü araştırmada ilginç sonuçlar elde edildi.516 kişiden oluşan Baby Boomers kuşağı (1946-1964 yılları arasında doğanlar), X (1965-1979 yılları arasında doğanlar), Y (1980-2000 yılları arasında doğanlar) ve Z (2000 yılı sonrası doğanlar) kuşaklarının işe önem verme ve kurallara uyma bağlamında iş yaşamı değerleri karşılaştırıldı.İşe önem verme ve kurallara uyma yönelimi incelendiÇalışma Hayatı Ölçeğinin “İşe Önem Verme” ve “Kurallara Uyma” isimlerindeki iki alt ölçekten oluştuğunu belirten Dr. Öğretim Üyesi Aylin Tutgun Ünal “İşe Önem Verme alt ölçeği, kişinin iş hayatına ve çalışmaya verdiği önemi, çalıştığı iş yerinde sürekli olma çabasını ve çalıştığı işyerine adanmışlığını; Kurallara Uyma alt ölçeği ise çalışma ortamının disiplinli ve kurallı olmasına ilişkin yönelimini/tercihini içermektedir. Kuşaklara uyguladığımız Çalışma Hayatı Ölçeği (ÇHÖ) ile yaptığımız araştırmada birtakım sonuçlara ulaşıldı” dedi.Z kuşağı geleneksel değerleri benimsiyorDr. Öğretim Üyesi Aylin Tutgun Ünal, “Kuşakların iş yaşamı değerleri incelendiğinde, iş yaşamında henüz bulunmayan Z kuşağının iş yaşamında kuralları ve geleneksel değerleri benimsediği ortaya çıktı. Diğer kuşaklarla karşılaştırıldığında iş yaşamında en gelenekselci kuşak Z çıktı. Ölçeğin “kurallara uyma” boyutundan alınan puanlar incelendiğinde, Z kuşağının  Baby Boomers kuşağından daha gelenekselci oldukları sonucuna varıldı” diye konuştu.X kuşağı iş şartlarına önem veriyor“İşe önem verme” boyutunda, çalışma hayatında yer alan ve 1965-1979 yılları arasında doğan X kuşağının geleneksel değerlerden uzak olduğu bulundu. Yani bir işe bağlı kalma ve süreklilik sağlamada olumsuz görüşte oldukları, iş aidiyetinden ziyade iş şartlarına önem verdikleri ortaya çıktı. Dr. Öğretim Üyesi Aylin Tutgun Ünal, “Çalışma Hayatı Ölçeği toplamına da bu fark yansımış olup diğer kuşaklara göre en geleneksel değerlerden uzak kuşak X bulundu” dedi.İş yaşamında kadınlar daha gelenekselci Cinsiyete yönelik yapılan incelemede kadınların iş yaşamı değerlerinin erkeklere göre geleneksel değerlere daha yakın olduğunu bulundu. Özellikle kurallara uyma boyutunda kadınların erkeklere göre daha gelenekselci olduğu ortaya çıktı. Kadınların kuralları olan bir iş yerini benimseyip süreklilik sağlamada ve aidiyet duymada olumlu tutum sergilediği sonucuna varıldı.X kuşağı kadınlarının iş aidiyeti yüksekDr. Öğretim Üyesi Aylin Tutgun Ünal, kuşaklar açısından incelendiğinde, X kuşağı kadınlarının erkeklere göre işe önem verme boyutunda farklılaştığının görüldüğünü kaydederek “Yani X kuşağı kadınlarının iş aidiyetinin yüksek olduğu ortaya çıktı. Y kuşağı kadınlarının ise kurallara uyma bakımından erkeklerden farklılaştığı ve kuralları benimsediği saptandı. Baby Boomers ve henüz çalışmayan Z kuşağında cinsiyete göre bir farklılık bulunmamış olup her iki kuşağın geleneksel değerleri benimsediği ortaya çıktı” diye konuştu.Çalışan Y kuşağının iş aidiyeti düşükBir işte çalışıp çalışmamaya göre Y kuşağının kendi içinde farklılaştığının gözlendiğini kaydeden Dr. Öğretim Üyesi Aylin Tutgun Ünal, şu değerlendirmelerde bulundu:“Y kuşağının bir kısmı iş yaşamında yerini alırken bir kısmı üniversite öğrencisi veya çalışmayanlardan oluşuyor. Yaptığımız incelemede çalışan Y kuşağının işe önem vermede gelenekselci olmadığı yani iş aidiyetinin düşük olduğu sonucuna varıldı.  Henüz bir işte çalışmayan Y kuşağının ise iş yaşamına dair daha geleneksel değerleri benimsediği ortaya çıktı. Fakat her iki durumda da ÇHÖ puanlarına bakıldığında çok gelenekselci olmadıkları söylenebilir. Henüz bir işte çalışmayan Y kuşağının halihazırdaki çok gelenekselci olmayan yapısı çalışmaya başladığında gelenekselcilikten daha da uzaklaşıyor.”Sosyal medya kullanımı düştükçe iş yaşamı kuralları benimseniyorİş yaşamı değerlerinin şekillenmesinde sosyal medyanın etkisinin de incelendiğini kaydeden Dr. Öğretim Üyesi Aylin Tutgun Ünal, “Yaptığımız incelemede, 1 saatten az sosyal medya kullananların 4-6 saat kullananlara göre iş yaşamında kurallara uyma değerlerinin daha geleneksel değerlere yakın olduğu yani kuralları benimsediği ortaya çıktı” dedi. Ünal, günde 4 saat ve üzeri sosyal medya kullananların ise geleneksel değerlerden uzaklaştığını yani iş yerinde kuralların olmasından hoşlanmadığının tespit edildiğini kaydetti. Ünal, “Günlük sosyal medya kullanım süresi arttıkça iş yaşamında kuralları benimsemekten uzaklaşıldığı sonucuna varıldı” dedi.Z kuşağının tutumu iş hayatına girince değişebilirDr. Öğretim Üyesi Aylin Tutgun Ünal, sosyal medya kullanımına istenildiği zaman vakit ayırabilme arzusu iş yaşamının kuralcı yapısına ters düştüğüne dikkat çekerek “Dolayısıyla günlük sosyal medya kullanımı 4 saati geçen kişiler iş yaşamının geleneksel değerlerinden ve kuralcı yapısından uzaklaşarak daha rahat hareket alanı olan işleri tercih etme eğilimine sahip oluyor. Fakat henüz bir işte çalışmayan Z kuşağının sosyal medya kullanımı iş yaşamına bakış açılarının geleneksel değerlerden uzaklaşmasında rol oynamadığı ortaya çıktı. Bu durum Z’lerin aile çevresindeki geleneksel yapının ve çevre faktörünün etkisinde kalmaları ile açıklanabilir. İleride çalışma hayatında nasıl bir Z kuşağı göreceğimiz sosyal medyanın o şartlardaki evrimi ile iş yeri-çalışan etkileşimine göre tekrar ele alınabilir” değerlendirmesinde bulundu.Kamu çalışanları kurallara uymada daha olumluKamu veya özel sektörde çalışanlara yönelik yapılan incelemede, kurallara uyma ve iş yaşamı değerlerinde kamuda çalışanların özel sektör çalışanlarına göre daha geleneksel değerlere yakın oldukları tespit edildi. Yani kamu çalışanlarının kurallara uyma ve süreklilik sağlamada daha olumlu bakış açılarına sahip olduğu bulundu.Kuşaklar arası farklılıklar değerlendirildiMarmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Levent Deniz ise çalışmaya ilişkin şunları söyledi:“Kuşaklara yönelik olarak başladığımız çalışmalarda ulaşabileceğimiz tüm kuşaklara ait değer ve davranışları bir potada eritebileceğimiz, bir araya toplayabileceğimiz bir ölçek oluşturmak amacıyla yola çıktık. Ancak hem sosyal medya kullanımına yönelik davranışların, hem iş hayatı, aile hayatı, arkadaşlık ilişkileri ile ilişkili değerlerin yaptığımız geliştirme çalışmaları sonucunda tek bir ölçek olarak ortaya çıkması mümkün olmadı. Ancak çalışmalarımızı sürdürdükçe elimizdeki madde havuzundan farklı yapılardaki maddeleri sınıflayarak yaptığımız ölçek geliştirme çalışmaları sonucunda, üç bağımsız ölçeği ortaya çıkarmayı başardık. Bu ölçekleri Sosyal Medya Kullanımı Ölçeği, Çalışma Hayatı Ölçeği ve Farklılıkları Kabul Ölçeği olarak adlandırdık. Her bir ölçeğin alt ölçeklerinin olması da ortaya çıkan bu yapıları daha farklı bileşenlerle ele almamızı sağladı.”Çalışma Hayatı Ölçeği 1.,2.,3.,4.,5. Maddeler “İşe Önem Verme” ve 6.,7.,8. Maddeler “Kurallara Uyma” boyutunu ölçüyor. Her bir maddeye 1 ile 5 arasında değer veriniz. 6. Madde hariç diğer tüm maddeler tersten puanlanmalıdır.Ölçeğin toplamından 8 ile 40 arasında puan alınabiliyor. Yüksek puan iş yaşamında geleneksel değerlerden uzaklığı, düşük puan ise geleneksel değerlerin benimsendiğini gösteriyor.(1: Bana hiç uygun değil, 2: Bana az uygun, 3: Bana orta seviyede uygun, 4: Bana çok uygun, 5: Bana tamamen uygun)Kariyerimde ilerlemek için aynı kurumda kalıp belirli bir süre emek vermem gerektiğine inanırım.İş hayatında kademe atlamak için sabredip çalışmak gerektiğine inanırım.Çalışma hayatı yaşamın en önemli parçasıdır.Aynı işte senelerce çalışmak bana güven verir.Maddi karşılığı yeterli olmasa da içinde bulunduğum kurumun/grubun başarısı için fazlasıyla çalışırım.Kuralları ve çalışma saatleri belirgin olan işlerin bana göre olmadığını düşünürüm.Çalışma saatlerinin belirgin ve düzenli olduğu bir işi tercih ederim.Disiplinin ön plana alındığı bir yerde çalışmak isterim.

26 ARA 2019

Yaratıcı Yazarlık Atölyesi, Yazar Nuriye Akman’ı ağırladı

Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi “Yaratıcı Yazarlık Atölyesi” etkinliği düzenledi. Medya ve İletişim Bölüm Başkanı Doç. Dr. Feride Zeynep Güder’in moderatörlüğünde gerçekleşen etkinliğin konuğu Gazeteci, Yazar Nuriye Akman oldu.Güney Yerleşke de düzenlenen etkinliğe öğrenciler yoğun ilgi gösterdi.“Kimse kitap okumadan iyi bir yazar olamaz”Liselerde edebiyatın öğrencilere sevdirilmesi çok önemli olduğunu söyleyen Akman, öğrencilerin içlerinde ki edebiyat arzusunun ortaya çıkarılması gerektiğini vurguladı. Yazarların kişiliğine değinen Akman, “Yazar olaylara ne zaman mikroskop altında ve ne zaman teleskop ile bakacağını bilen insandır. Kimse kitap okumadan iyi bir yazar olamaz” dedi.“Edebiyat zihinle görmeyi sağlar” Okumanın ve yazmanın beynimizin çalışmayan bölgelerini çalıştırdığını söyleyen Akman öğrencilerin okuma ve yazma becerilerini geliştirmesi gerektiğini ifade etti. Akman, “Edebiyat zihinle görmeyi sağlar. İyi bir yazar olmanın ilk şartı okumaktır, yazar derdini derman yapan kişidir” şeklinde konuştu.“Arzuya bir engel eklemeniz halinde mükemmelliğe ulaşabilirsiniz”Edebiyatın ciddiyet ve sabır gerektirdiğine değinen Akman, “Bir kimsenin iyi bir yazar olması için tek şart doğuştan edinilmiş bir başarı değildir. Kişi okuyarak ve çaba göstererek de başarılı olabilir. Yazacağınız metinlerde yarattığınız arzuya bir engel eklemeniz halinde mükemmelliğe ulaşabilirsiniz” ifadelerini kullandı.Etkinlik sonunda Gazeteci, Yazar Nuriye Akman öğrencilere gerçekleştirdiği söyleşi üzerine kısa bir metin yazdırıp öğrencilerin sorularını yanıtladı.Program toplu fotoğraf çekimi ardından sona erdi.

26 ARA 2019

3. Halkla İlişkiler Sempozyumunda dijital çağda halkla ilişkiler konuşuldu

Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler Bölümü “3. Halkla İlişkiler Sempozyumu” etkinliğini gerçekleştirdi. Üsküdar Üniversitesinde gelenekselleşen sempozyumun bu yılki ana teması “Dijital Çağda Halkla İlişkiler” konusu oldu. Alanında uzman isimleri bir araya getiren sempozyumda birbirinden farklı konu başlıkları ele alındı.3’üncü Halkla İlişkiler Sempozyumunun konukları, Youtuber Uras Benlioğlu, İstanbul Kent Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Duygu Aydın Aslaner, İstanbul Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü Doç. Dr. Betül Onay Doğan, Öykü/Dialogue International Ajans Başkanı Necati Özkan ile Uluslararası Sosyal Medya Derneği Kurucu Yönetim Kurulu Başkanı Said Ercan oldu.Güney Yerleşke İletişim Fakültesi Fuat Sezgin Konferans Salonunda düzenlenen etkinlik katılımcılar tarafından yoğun ilgi gördü. İki ayrı oturumda gerçekleşen sempozyumun açılış konuşmasını İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nazife Güngör yaptı.Güngör: “Öğrencilerimiz hem teorik hem de pratik bilgilerini pekiştiriyor”Sempozyumun her aşamasında halkla ilişkiler öğrencilerinin yer aldığını belirten Prof. Dr. Nazife Güngör, öğrencilerin hem teorik hem de pratik bilgilerini pekiştirdiğini söyledi. Güngör, “Bu sempozyumun 3’üncü yılı bir şeyi sürekli kılmak büyük bir başarı. Yavaş yavaş uluslararası alanına doğru gidecektir. Bu yılın en güzel katkısı sempozyumun her aşamasında etkinlik dersini alan öğrencilerimizin görevlendirilmesi oldu. Halkla ilişkiler bir yandan değerli akademisyenlerle bu platformda tartışılırken bir yandan da öğrencilerimiz eğitim öğretiminin pratik gerekliliklerini yerine getiriyor, hem teorik hem pratik bilgilerini pekiştiriyorlar” şeklinde konuştu.  Youtuber Uras Benlioğlu, “Yanlış kişiye yanlış reklam vermeyin batarsınız”Youtuber Uras Benlioğlu, “Bir Influencer’ın Gözünden Influencer Marketing ve Marka İletişimi” başlıklı konuşmasını yaptı. On dört sene boyunca aktif televizyonculuk yaptığını söyleyen Benlioğlu, televizyondan youtube platformuna geçiş sürecini anlattı. Benlioğlu, 2008 yılında televizyonun yok olacağını gördüm. Artık televizyondan dijitale doğru bir geçiş yaşanıyor. Özellikle önümüzdeki süreçlerde markalar influencerlarla iş birliği yapacak. Ancak bu birliktelikte markalara bir uyarıda bulanmak isterim. Yanlış kişiye yanlış reklam vermeyin batarsınız” dedi.“İçerik üreticisine kendi içeriğini üretme yetkisi vermelisiniz”Youtube içeriğinin çekiciliği kadar algoritmalarında önemli olduğunu vurgulayan Benlioğlu, marka ile yapılan iş birliğinde içerik üreticisine kendi içeriğini üretme yetkisinin verilmesi gerektiğini söyledi. Benlioğlu, “Biz içerik üreticisiyiz yalnızca video çekiyoruz, fotoğraf çekiyoruz. Şans eseri veya belli bir potansiyelle bir yerlere gelebiliyoruz. Bizim içeriğimizin çekiciliği kadar aynı zamanda algoritmalarla da boğuşuyoruz. Bir markanın bunu anlayabilmesi için youtube önem vermesi gerekiyor. Bence hepinizin bu açıdan youtube kanalı olmalı. Markanın istediğini yapmışım elli bin izlenmiş, markaya diretmişim kendi isteğimi yaptırmışım iki buçuk milyon izlenmiş arada ki fark inanılmaz burada içerik üreticisine kendi içeriğini üretmek için yetki vermeniz sizin için ve markanız için çok daha iyi olacaktır” ifadelerini kullandı.Dr. Öğr. Üyesi Duygu Aydın Aslaner: “Türkiye’de beş farklı yerel kuşak var” Dr. Öğr. Üyesi Duygu Aydın Aslaner, “Dijital Çağ ve Türkiye’de Kuşaklar” konulu sunumunu gerçekleştirdi. Kuşak kavramının tanımına değinen Aslaner, Türkiye’de ki yerel kuşaklar hakkında bilgi verdi. Aslaner, “Türkiye’de yerel kuşaklar olarak baktığınızda beş farklı kuşak var. Son kuşağımız alfa kuşağı geldi. Geleneksel kuşak ya da sesiz kuşak biz onları cumhuriyet kuşağı olarak biliyoruz, bebek patlaması kuşağı 68 kuşağı olarak bilinir, X kuşağı ara kuşak, Y kuşak bilgisayar çocukları kuşağı ve Z kuşağı kristal kuşak dediğimiz iki bin yılı sonrası doğanlar” şeklinde belirtti.Doç. Dr. Betül Onay Doğan: “Canlı videolar %300 izleniyor”Doç. Dr. Betül Onay Doğan “Dijital Çağda İçerik Üretimi” başlıklı sunumunu yaptı. Dijitalin geleceği ile ilgili önemli paylaşımlarda bulunan Doğan, içerik üretmenin gün geçtikçe zorlaştığını ifade etti. Doğan, “2025 yılında tükettiğimiz içeriklerin %75’inin video olacağı söyleniyor çok fazla video tüketiyoruz ve artık videolarda bizi kesmiyor özellikle marka iletişimi bağlamında baktığımızda canlı videoların %300 izlenme oranı olduğunu görüyoruz. Çok fazla içerik üretiliyor bu nedenle şaşırma ihtimalimiz, paylaşma ihtimalimiz gün geçtikçe azalıyor” ifadelerini kullandı.Necati Özkan: “Başarılı olmak için değerli olmak zorundasın!”Sempozyumun ikinci oturumunda Ajans Başkanı Necati Özkan, “Siyasal Kampanyalar ve Storytelling” konulu sunumunu gerçekleştirdi. Reklamcılık serüveni ile ilgili bilgi veren Özkan, pazarlama ve iletişim dünyasında başarılı olmak için öğrencilere tavsiyelerde bulundu. Özkan, “Beslendiğiniz kaynaklar neyse o kaynaklara göre dünyayı görüyorsunuz. İş dünyasında özelikle pazarlama ve iletişim dünyasının en temel başarı sırrı stratejidir. Hangi alanda olursanız olun başarılı olmak için değerli olmak zorundasınız. Değerli olabilmenin kuralları çok nettir. Değer dediğiniz şey kişiden kişiye değişir ve tamamen algılarla ilgilidir. Değer fiziki dünyadan bağımsızdır. Değerli olduğuna inandığınız bir şey zamanında aklımızı, kalbimizi fethettiği için onun değerli olduğuna inanırız" dedi.“Markanın özünde bir değer varsa iletişimci o değeri ortaya çıkarır”Değerli olmanın iletişim dünyasının ana konusu olduğunu söyleyen Özkan, bir markayı ya da bir siyasetçiyi değerli hale getirebilmenin yollarına değindi. Özkan, “Elinizdeki siyasetçiyi ya da elinizdeki markayı diğerlerinden daha değerli hale getirebilirsiniz. Ancak elinizdeki marka bu özelliklere sahipse bunu yapabilirsiniz. Markanın ya da siyasetçinin özünde bir değer varsa iletişimci o değerin ortaya çıkarılmasını sağlar” şeklinde konuştu.“Hikâyede sadakat önemlidir”Siyasetin pazarlamasında hikâye yazmak yerine gerçeğin hikâyeleştirilmesi gerektiğini vurgulayan Özkan, hikâyede sadakatin önemli olduğunu belirtti. Özkan, “Akıllı bir iletişimci sıfırdan bir hikâye yazmak yerine gerçeği hikâyeleştirir. Hikâyede sadakat önemlidir. Belirlenen stratejiye uymak gerek, eğer uyulmuyorsa sopayı göstermek ya da kapıdan çıkmak gerekir. Hikâyede dört konuda sadakate ihtiyaç vardır. Koyduğunuz konuda sadakat, dinleyici hedef kitleye sadakat, belli bir kategorideki fikre inanan kişilere sadakat, kendi değerlerinize ve hedeflerinize sadık olmak gerekir. Bunlar kâğıt üzerinde çok kolay gözükür ama uygulamada o kadar kolay değildir” ifadelerini kullandı.  Said Ercan: “İnsan ırkını temsil son kişilersiniz”Uluslararası Sosyal Medya Derneği Kurucu Yönetim Kurulu Başkanı Said Ercan, “Yapay Zekâ ve Sosyal Medya” başlıklı sunumunu gerçekleştirdi. Yapay zekâ algoritması ile ilgili önemli paylaşımlarda bulunan Ercan, Türkiye’de sosyal medya kullanımı ile ilgili bilgi verdi. Ercan, siz belki de insan ırkını temsil son kişilersiniz yapay zekâ ile donatılmamış gerçek zekâ ile donatılmış son kişiler olabilirsiniz. Türkiye, Dünya’da instagram uygulamasını kullananlar arasında ikinci, TikTok uygulamasını kullananlar arasında üçüncü sırada yer alıyor” şeklinde konuştu.“Trump’ın metinlerini yapay zekâ yazdı”Sosyal medya hesaplarını kullanan kişilerin farkında olmadan data verdiğini belirten Ercan, yapay zekanın önemine değindi. Ercan, “Trump’a seçimi kazandıran yapay zekâ olmuştur. Trump’ın metinlerini yapay zekâ yazdı. Trump Teksas’a gittiğinde yapay zekâ Teksas’da en iyi ve en kötü konuşulan on maddeyi çıkardı ve önüne metin koydu. Trump konuştuğunda Teksaslı gibiydi oranın bütün meselelerini biliyordu. Sizin attığınız twitler üniversitenin en önemli sorunları ve en iyi konularını ortaya çıkarıyor. Siz farkında olmadan data veriyorsunuz” ifadelerini kullandı.Sempozyumun ardından plaket taktimi ve toplu fotoğraf çekimi gerçekleşti.

25 ARA 2019

Üsküdarlı 9 öğrenci Genç İletişimciler yarışmasında finalist

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) ve Aydın Doğan Vakfı’nın (ADV) ortaklaşa düzenlediği 30’uncu Genç İletişimciler Yarışması’nın finalistleri belli oldu. Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesinden 9 öğrenci ödül almaya hak kazandı.İletişim alanında eğitim gören gençlerin yeteneklerini ve yaratıcıklarını geliştirmeleri amacıyla, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti ile Aydın Doğan Vakfı'nın işbirliğinde düzenlenen Genç İletişimciler Yarışması’nda dereceye giren öğrenciler açıklandı.Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi’nin çeşitli bölümlerinde okuyan 9 öğrenci jüri tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda ödüle layık görüldü.Üsküdar İletişim’e 4 ödülBu yıl 30’uncusu düzenlenen Genç İletişimciler Yarışması’nda iletişim fakültelerindeki öğrencilerin 2018-2019 eğitim öğretim yılında ürettikleri içerikler jüriler tarafından değerlendirildi.Başvurular yazılı, görsel, işitsel ve internet yayıncılığı ana dallarında yapıldı.24 Aralık 2019 tarihinde açıklanan sonuçlara göre, Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi'nden Sema Kahriman, Nilay Tuğçe Bostancı, Meliha Balaman, Muhammet Şahan Şengül, Elif Sena Demiroğlu, Lütfiye Öztunç, Ece Özipek, Nuriye Serenay Özkan ve Büşra Kaplan finalist oldu.Öğrenciler 4 Mart 2020 Çarşamba günü saat 19.00’da Hilton İstanbul Bosphorus Oteli’nde yapılacak ödül töreni ile ödüllendirilecek.

25 ARA 2019

“Hayata Sen de Dokun” sosyal sorumluluk projeleri tanıtıldı

Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi Reklam Tasarımı ve İletişimi Bölümü öğrencileri “Hayata Sen de Dokun” etkinliği düzenledi. Şarkıcı Özgün Uğurlu ve eşi Nilda Uğurlu’nun da katıldığı etkinlikte birbirinden farklı sosyal sorumluluk projeleri yer aldı.Sosyal sorumluluk projeleri tanıtıldıÜsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi Reklam Tasarımı ve İletişimi Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Nihal Toros’un Kurumsal İletişim Uygulamaları dersi kapsamında, dersi alan öğrenciler tarafından geliştirilen dokuz farklı sosyal sorumluluk projesi ziyaretçilere tanıtıldı. “Güneşe Dokunan Kadınlar, Güneşten Haber Var, Bir El Uzat Bir Kalbi Aydınlat, +1 Dokun, Kafes, Hayvanları Ev’lendiriyoruz, Göz Göre Göre, Bir Bağış Bir Umut, Lösemi Değil İyilik Bulaşıcıdır” isimli sosyal sorumluluk projelerine ziyaretçiler yoğun ilgi gösterdi.Projeler hakkında bilgi verildi İletişim Fakültesi lobi alanında gerçekleştirilen etkinlikte sosyal sorumluluk projelerini yürüten öğrenciler, ziyaretçilere projelerini anlatarak detaylı bilgi verdi. Şarkıcı Özgün Uğurlu ve eşi Nilda Uğurlu da etkinlik kapsamında proje stantlarını gezerek, projeler hakkında bilgi aldı.Tiyatro Kulübü ve Müzik Kulübünün de kısa performanslar sergilediği etkinlikte keyifli anlar yaşandı.Dr. Öğr. Üyesi Nihal Toros’un Özgün Uğurlu ve Nilda Uğurlu’ya adlarına dikilen fidan sertifikalarını takdim etmesiyle etkinlik sona erdi.

23 ARA 2019

Hareket et kendini mutlu et!

Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler Bölümü 4’üncü sınıf öğrencileri “Hareket Et Kendini Mutlu Et” konulu sosyal sorumluluk kampanyası düzenledi. Kampanya ile gündelik hayatta hareket kısıtlığının aşılması hedefleniyor.Güney Yerleşke lobi alanında gerçekleşen etkinliğe öğrencilerin yanı sıra idari ve akademik personel de yoğun ilgi gösterdi.Sağlığını korumak ve dinç kalmak için hareket et!İnsanların gündelik hayatta hareket alanları kısıtlı olmasından dolayı sağlığını korumak ve dinç kalmak amacıyla insanları hareket ettirmeye teşvik eden sosyal sorumluluk kampanyasında insanların rahatlıkla hareket edebilecekleri bir gün belirlendi.Hareket etmenin yararları hakkında bilgi verildiHalkla İlişkiler 4’üncü sınıf öğrencileri insanlara hareket etmenin yararları hakkında bilgi vererek hareket etmeye teşvik edici alanlar oluşturdu. Öğrenciler, insanları yürüttükleri kampanyadan haberdar edebilmek için afişler astı, merdivenlere insanları hareket etmeye teşvik etmek amaçlı adım izleri koydu.Parkur alanında egzersiz yapıldıKeyifli anların yaşandığı etkinlikte yürüyüş, pilates çemberiyle bacak açma kapama hareketi, pilates topuyla oturma kalkma hareketi, mekik çekme, dambıl kaldırma, ip atlama ve tek ayak zıplama hareketleri gibi egzersizler yapıldı. Parkuru tamamlayan insanlara harekete teşvik edici hediyeler verildi.Parkur alanında hareket eden katılımcılar sonrasında müzik eşliğinde zumba dansı yaptı.Etkinlik sonrası katılımcılara çekiliş yoluyla hediyeler verildi.

20 ARA 2019

Dizi sektörünün uzmanları sektörün geleceğini tartıştı

Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi ve TRT iş birliğinde “TRT Akademi Söyleşileri” kapsamında düzenlenen panelde “dizi sektörünün geleceği” sektörün uzmanlarınca konuşuldu. Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nazife Güngör, dizilerin kültürel, toplumsal ve bireysel gelişim açısından çok önemli bir alan olduğunu belirterek “Dizilere çok iş düşüyor. Diziler aracılığıyla verilen mesajlar kültürün dokuları içerisinde yerini alıyor. Kültürün en kılcal damarlarına kadar siniyor, orada kalıyor ve bizim kültürümüzün bir parçası haline geliyor” dedi. Panele katılan yapımcı Faruk Turgut, televizyon yayıncılığının da evrileceğini söyledi. Turgut, “Erkenci Kuş” dizisiyle tanınan oyuncu Can Yaman’ın oynadığı Can Divit karakteri için çok çalıştıklarını kaydetti. Turgut, çok tutulan Can Divit karakterinin mağduriyetini bugünlerde had safhada yaşadıklarını da belirtti. Üsküdar Üniversitesi Merkez Yerleşke Nermin Tarhan Konferans Salonunda “TRT Akademi Söyleşileri” kapsamında düzenlenen “Dizi sektörünün geleceği” başlıklı panelde iletişim ve dizi sektöründen uzmanlar bir araya geldi.Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nazife Güngör, açılış konuşmasında önemli bir paydaş olan TRT ile çok güzel bir iş birliği yapıldığını, bu önemli buluşmanın geleceğin iletişimcileri açısından çok iyi bir fırsat olduğunu söyledi.Prof. Dr. Nazife Güngör: “Dizilere çok iş düşüyor”Türkiye’nin Latin Amerika dizileri ile başladığı dizi macerasının sonra Dallas ile devam ettiğini belirten Güngör, dizilerin kültürel, toplumsal ve bireysel gelişim açısından çok önemli görevleri olduğunu kaydederek şunları söyledi:“İnsanlar o dizilerde hayatın her türlü yönünü gördüler ve çok sevdiler. Artık kendi dizilerimizi üretiyoruz. Yapımcılarımız, senaristlerimiz, oyuncularımız, bolca yapım ortaya koyuyor. Çok önemli bir iş yapılıyor. İşin bir tarafında kültür endüstrisi kavramı var. Diziler uzun soluklu filmlerdir ve insanlar bu uzun soluklu filmlerle birlikte yaşıyor. Empati kuruyor, para sosyal ilişki kuruyor. Orada içselleştirmeler, kültürün yapılarına ve dokularına ekmeler oluyor. Bu nedenle dizi yapımcılarına, senaristlere çok iş düşüyor. Ne verirseniz o diziler aracılığıyla verilen mesajlar kültürün dokuları içerisinde yerini alıyor. Kültürün en kılcal damarlarına kadar siniyor, orada kalıyor ve bizim kültürümüzün bir parçası haline geliyor. Dolayısıyla artık çok önemli. Nüfusun çok önemli bir kısmı saatlerce bunu izliyor. Diziler iyi ve kaliteli yapılırsa eğer çok büyük bir hizmet. Kaliteden taviz verilirse de çok önemli bir taviz. Kültürel, toplumsal ve bireysel gelişim açısından çok önemli bir alan.”TRT Eğitim Müdürü Ekrem Özdemir’in moderatörlük yaptığı panelde TRT1 Kanal Koordinatörü Cemil Yavuz, oyuncu Vildan Atasever, yapımcı Faruk Turgut, yapımcı Onur Güvenatam ve Blu TV İçerik Yöneticisi Şehnaz Uğur panelist olarak yer aldı. Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği panelde gündemde olan dijital platformlarda yayınlanan diziler ile televizyon dizileri arasında yaşanan rekabet, sektörel sorunlar, denetim konularının yanı sıra gelecekte dizi sektöründe yaşananlar konuşuldu.Yapımcı Faruk Turgut: “Televizyon yayıncılığı da evrilecek ve dijitale kayacak”Atıf Yılmaz ve Şerif Gören gibi Türk sinemasının usta yönetmenleriyle çalışan, birbirinden başarılı yapımlara imza atan, “Erkenci Kuş” dizisinin yapımcısı Faruk Turgut, ekran kültürünün içinde bulunduğu değişime değinerek “İlk özel televizyonun açıldığı 1993’ten 2012’ye kadar özel televizyonlar en güçlü dönemini yaşadı. 2012 sonrası ise dizi sürelerinin belirli bir süreye erişiminden sonra dizilere olan ilginin gün geçtikçe azaldığının bizler de fark ediyoruz. Şu anda da ağırlık olarak dizi seyircisinin büyük bir bölümünün dijital platformlara kaydığını çok net görüyoruz. Son dönemde özel dizilere özel seyirci geliyor ve dizi tercihi ile dizi seyredip devamlı olarak ekran karşısında kalmıyor. Bu da televizyonun geleceği açısından ciddi bir risk. Evrilecek, şu anki televizyon yayıncılığı daha ağırlıklı olarak dijitale kayacak. Biz de buna dönük gerekli hazırlıkları yapıyoruz” dedi.Faruk Turgut, en önemli şeyin içerik olduğunu belirterek “İçeriğiniz değerliyse öyle ya da böyle bir platformda yayınlama şansını elde edersiniz. Ancak dijital platformların şöyle bir özelliği var. Çağımız hız çağı. İnsanların 140 dakika dizi seyretmeye çok tahammülleri yok. Daha seri daha net ve daha çabuk anlatımları tercih ediyorlar. Bu anlamda da dijital içerikler daha çok öne geçiyor” dedi. Faruk Turgut geleceğin iletişimcilerine çok yönlü olmalarını, dünyayı iyi takip etmelerini, fark yaratmalarını ve bunu fark ettirmek için de çok çalışmaları gerektiğini söyledi.Yapımcı Faruk Turgut: “ Çok tutulan Can Divit karakterinin mağduriyetini yaşıyoruz” Son günlerde gündeme gelen Can Yaman’ın canlandırdığı “Erkenci Kuş” dizisindeki Can Divit karakterini nasıl oluşturduğuna da değinen Turgut, “Son dönemde romantik komedilerin seyirci nezdinde kalitesinin yükseldiğini fark etmiştim. Demet’le arka arkaya üç dizi çektim. Erkenci Kuş projesi bana geldiğinde Can Yaman’a farklı bir proje yapacaktım. Ama sonra şunu fark ettim. İki oyuncunun bir araya gelmesinden oluşacak sinerjiyi hissederek diğer diziyi iptal ettim. Burada en temel şey karakterin tasarımı önemli. Can Yaman daha önce dört dizide oynadı ama hiç bu kadar etkili olmadı. Bunun da temel nedeni styling meselesine, saçına, başına, vücut diline, postürüne ciddi anlamda zaman ayırarak çok titizlenerek bir çalışma yaptık. Cidden ben de bu kadar etki yaratacağını düşünmüyordum ama biraz da fazla bir etki yarattı. Şimdilerde onun mağduriyetini de had safhada yaşıyoruz. Karakter çok sevildi. Romantik komedi karakterinin bu kadar etkili olması Türkiye’de ilk kez olan bir şey” dedi.Yapımcı Onur Güvenatam: “Dijitalin gücü var ama televizyonun da ayrı bir gücü var”“Vatanım Sensin”, “İstanbullu Gelin”, “Hakan Muhafız” ve “Atiye” gibi birçok başarılı dizinin yapımcısı Onur Güvenatam ise çevrimiçi ve dijital platformların çok popüler olmasına rağmen televizyonun yerinin ayrı olduğunu söyledi. Güvenatam, “Dijitalin bir gücü ve kuvvet olduğu kesin ama televizyonun da bir gücü ve kuvveti olduğunu düşünüyorum. Hiçbir platform tek başına tekel değil. İçeriğin bir sınırı ve sonu yok. Bundan 8 yıl önce Netflix yoktu. Bu sürekli değişen bir şey. Ben dijitalde de televizyonda da izleyici kitlesinin her zaman olacağına inanıyorum. Bunun her zaman gelişeceğine ve dönüşeceğine inanıyorum” dedi. Güvenatam, dizilerin en çok duygulara dokunması nedeniyle izlendiğini ve izleyenleri etkilediğini söyledi.Oyuncu Vildan Atasever: “Kendimi keşfettirdim”Son filmi “Dilsiz” ile gündemde olan oyuncu Vildan Atasever de oyunculuğa öğrencilik yıllarında kendi girişimi ile başladığını belirterek “Kendimi keşfettirdim” dedi. Perihan Mağden’in romanı “İki Genç Kız”da Handan karakterini çok beğendiğini, “Keşke kitabın filmi çekilse de Handan’ı ben keşke ben oynasam” dediğini kaydeden Vildan Atasever, bir gün “İki Genç Kız” isimli romanın filme çekileceğini, Behiye karakterinin bulunduğunu ancak Handan karakteri için amatör ya da profesyonel oyuncular arandığını öğrendiğini kaydetti.Oyuncu Vildan Atasever: “O filmle ‘Yılın En İyi Kadın’ Oyuncusu seçildim”Oyuncu seçmeleri için başvurduğunda tıpkı Handan gibi giyindiğini ve onun gibi konuştuğunu ve sonunda Handan karakteri için seçildiğini belirten Atasever, “Yönetmen Kutluğ Ataman’la üç ay prova yaptık. Mezun olduktan sonra ikinci bir okula başlamıştım. Mükemmel bir pratik oldu. Sonra filmimizi çektik, bitti. Kadın İsterse diye bir diziye başladım. Dizi yayınlanırken o film Antalya Altın Portakal Film Festivaline gitti ve o filmle yılın En İyi Kadın Oyuncusu seçildim” dedi.Oyuncu Vildan Atasever: “Seyirciye karşı sorumluluğum var”Vildan Atasever, rol alacağı filmlerde önce anlatılan hikayeye baktığını belirterek “Bir oyuncu olarak seyircileri bir hayal alemine sürüklüyoruz. Hangi aleme sürüklediğiniz benim için çok önemli.  Oynadığım karakterin izleyiciler üzerinde nasıl bir etki bırakacağı benim için önemli. Derinliği var mı, farklılığı var mı? Seyirciye ne katacak onu çok önemsiyorum. Bu bir sorumluluk.  Ben bir sorumluluğumun olduğunu düşünüyorum” dedi.Cemil Yavuz: “Bir dizi 5 kuşak reklam almazsa maliyetini karşılayamaz”TRT1 Kanal Koordinatörü Cemil Yavuz ise televizyonun hiçbir zaman bitmeyeceğini düşündüğünü ancak televizyonun kendini yenilemesi gerektiğini söyledi. Yavuz, “Televizyon pastasından televizyonlara düşen pastayı biliyoruz. Ortalama bir televizyonun bütçesinin % 70’i prime time programlardan geliyor. Bunu hesap ettiğinizde şu ortaya çıkıyor. Bir dizi eğer 5 kuşak reklam almazsa o dizi maliyetini karşılayamıyor” dedi.Üsküdar Üniversitesi Televizyonu (ÜÜ TV) tarafından canlı yayınlanan panel katılımcıların birlikte hatıra fotoğrafı çektirmesiyle sona erdi. 

18 ARA 2019

Senarist Eda Tezcan: “Egonuz yoksa senarist olamazsınız”

Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi Medya ve İletişim Bölümü Eda Tezcan’la Senaryo Konuşmaları etkinliği düzenledi. Etkinliğin konuğu birçok dizi ve film senaryo yazarı senarist Eda Tezcan oldu. Etkinlikte senaristlik ve senaryo yazma konuları ele alındı.Güney Yerleşke Fuat Sezgin Konferans Salonunda gerçekleşen etkinliğe öğrenciler yoğun ilgi gösterdi.“Senaryo yazımı ve meslekte ilerlemek sabır işi”Tezcan, senarist olmak, senaryo yazma alanına yönelmek ve bu mesleği profesyonel bir şekilde icra etmek isteyen öğrencilere tavsiyelerde bulundu. Tezcan, “İleri düzeyde bir noktaya gelmek gerçekten meşakkatli ve zor bir yol. Ben kendi ekibimi kuracağım ve kendi işlerimi yapacağım diyebileceğiniz bir seviyeye ulaşmak çok zaman alıyor. Vazgeçmemeniz gerekiyor. Senaryo yazımı ve meslekte ilerlemek sabır işi. Çok istekli olmak lazım. Eğer gerçekten istiyorsanız ve vazgeçmeyecekseniz bu yola girmeniz tavsiyemdir” dedi.“Dizi bir sanat dalı değildir”Televizyonun çok çabuk tüketilen bir alan olduğunu belirten Tezcan, televizyonun kitap ya da sinema kadar kalıcı olmadığını ifade etti. Tezcan, “İnsanların evine bedelsiz olarak satın aldıkları bir hizmetten söz ediyoruz. İzleyici kanalı açıyor ve o an canı onu seyretmek isterse seyrediyor. Bunun için herhangi bir bedel ödemiyor. Dizi orada yavaşladığı anda veya izleyiciyi sıkacak bir sahne koyduğun zaman, istemediği karakteri görünce anında kanalı değiştiriyor. Böyle bir mecrada kalıcı olmak zor. Dizi bir sanat dalı değildir. Fakat yine de biz senaristler daha fazla ne ekleyebilirim duygusuna kapılıyor ve bir şeyler katmaya çalışıyoruz” şeklinde belirtti.“Egonuz yoksa senarist olamazsınız”Tezcan, öğrencilere başarılı olmaları için izlemeleri gereken yollardan bahsederek kendi meslek hayatı ile ilgili paylaşımlarda bulundu. Tezcan, “Ben kendi hayatımda acaba ne yazabilirim diyerek bu yola başladım. Hikâye, şarkı sözü, şiir, polisiye hikâye, polisiye dizi, romantizm, dram yazdım. Hangi alan benim kalemime daha çok uyuyor, hangisi duyguma uyuyor öncelikle bunu bularak belirledim. Senarist olmak konusunda çok kararlıydım. Kesinlikle bu işten vazgeçme düşüncesine sahip değildim. Kendinize alanlar açmaya çalışın. Kendinizi bir ekibin içine dahil edin. Bazı yarışmalara katılım sağlayarak projelerinizi sunmanız size yardımcı olabilir. Aranızda senaryo ekipleri oluşturarak çalışmalar yapın. Her şeyi yazmayı deneyin. Kısa filmler çekerek yarışmalara katılın. Kısa film senaryoları yazın. Kaleminize veya senaryonuza güveniyorsanız, kalemini size yakın gördüğünüz güçlü kişilere ulaşın. Egolar bizim mesleğimizde çok ön plandadır. Eğer egonuz yok ise gerçekten senarist olamazsınız” diyerek düşüncelerini aktardı.Etkinlik sonrası İletişim Fakültesi Medya ve İletişim Bölümü Bölüm Başkanı Doç. Dr. Feride Zeynep Güder’ konuşmalarından dolayı senarist Eda Tezcan’a plaket takdim etti. Toplu fotoğraf çekimi ardından etkinlik sona erdi.

11 ARA 2019

Üsküdar Üniversitesi’nde Televizyon Haberciliği konuşuldu

Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi Medya ve İletişim bölümü tarafından düzenlenen bölüm etkinliklerinin ilki, İletişim Fakültesi Fuat Sezgin Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi. “Televizyon Haberciliği ve Haber Muhabirliği” konulu etkinlikte Kanal 7 Ana Haber Muhabiri Ahmet Furkan Başdemir muhabirlikte kazandığı deneyimleri öğrencilerle paylaştı.2019-2020 eğitim-öğretim yılında Medya ve İletişim bölümü tarafından gerçekleştirilen bölüm etkinliklerinin birincisinde “Televizyon Haberciliği ve Haber Muhabirliği” konuşuldu. Kanal 7 Ana Haber Muhabiri Ahmet Furkan Başdemir’in konuk olduğu ve tecrübelerini Üsküdar İletişim öğrencileri ile paylaştığı etkinlikte muhabirlik konusu derinlemesine ele alındı. Muhabir Ahmet Furkan Başdemir basın sektöründe iyi muhabir olmanın ipuçlarına değindikten sonra öğrencilerin muhabirliğe ilişkin sorularını cevaplandırdı.“Tarak ve kumanda ile muhabirleri taklit ederdim”Konuşmasına muhabirlik öyküsünü anlatarak başlayan Ahmet Furkan Başdemir, “Benim muhabirlik öyküm çocukluğuma kadar uzanıyor. Küçükken televizyonda haberler başladığında ve bir haber muhabiri gördüğümde elime bir tarak veya kumandayı alır, söylenenleri tekrar ederdim. Ben muhabirliğe böyle antrenmanlar yaparak başladım. Gazeteciliğe karşı hevesim ise ilkokul ve lise yıllarında başladı. Lisede ekran önünde münazaralar oluyordu ve ben onları yapmak isteyen heveste bir öğrenciydim. Daha sonra bu alanda kendimi yetiştirmek için çeşitli kurslardan eğitimler aldım. Eğitimler sırasında sizlerle hemen hemen aynı yaşlardaydım. Üniversite zamanlarımda diksiyon gibi birçok kursa katılmaya çalıştım. İstanbul Arel Üniversitesi’nde lisans okurken derslerimden geri kalan boş zamanlarımı oyunculuk, diksiyon, sunuculuk gibi eğitimlerle değerlendirmeye çalıştım. Sizlere de naçizane tavsiyemdir, mutlaka boş zamanlarınızı sizler de bu şekilde kurslarda değerlendirin.Daha sonraki yıllarda da kendi üniversitemin radyosunda yayınlar yaptım. Bunun yanı sıra Üsküdar Belediyesi’nde Boğazın Sesi Radyosu’nda çalıştım. Bu radyo kişinin gerçekten kendini geliştirmesi ve yetiştirmesi için çok ideal bir yer. Ardından Fuat Kozluklu Cem Öğretir Gülgün Feyman ,TRT ve birçok özel kanal spikerlerinden mesleğinin önde gelenlerinden eğitim alma şansını yakaladım. Bunların dışında kişisel röportajlar yapıyordum. Mesleğimizin önde gelenleri ile röportaj yapmak ve onların hayat hikâyelerini dinlemek, bu mesleği gerçekten seçmek isteyenler için gözden kaçırılmaması gereken bir eğitim sürecidir.  Bir süre sonra TRT Ankara’da staj yapma şansım oldu ve orada mesleğe karşı ilk temelleri attım. İhlas Haber Ajansı’nda da çalışma fırsatım oldu. Orası ajans haberciliğinin mutfağıdır. Bu mesleğe sevginizi katın ve özen gösterin sizler de orada çalışarak ajans haberciliği ile ilgili kendinizi  geliştirebilirsiniz” dedi.“Muhabirlik istiyorsanız ajans muhabirliğinden başlamalısınız”Öğrencilere muhabirlik hakkında bilgiler veren Başdemir, “Mezun olduktan sonra bir süre işsiz kaldım. İşsizlik bu mesleğin handikapıdır. O süreçlerde yine çeşitli kurslara gitmeye devam ettim. Daha sonra Kanal 7’de işe girdim ve yaklaşık 8 aydır da burada muhabirlik yapıyorum. 1 ay önce “Yılın En İyi Çıkış Yapan Muhabiri” ödülünü aldım. Eğer muhabirliği seçmek istiyorsanız öncelikle ajans muhabirliğinden başlamanızı öneririm. Ajans muhabirliğinin zor tarafları olsa da aslında mesleği asıl öğrenebileceğiniz yer orasıdır. Meslekte sabit kalmayıp öğrenime açık olun Sizlere önerim, kendinizi farklı alanlarda geliştirmek için sektörde farklı alanlarda staj yapmaya çalışın” şeklinde konuştu.Haber merkezinde bir gününü anlattıHaber merkezinde bir gününün nasıl geçtiğini anlatan Başdemir, “Sabah haber merkezine geldiğimizde güne ilk olarak toplantıyla başlarız. Ana haber saati için çalışmalar yaparız. Toplantıda ilk önce gündem belirlenir, bulunan ajans haberleri derlenir ve dosyalanır. Toplantı esnasında Ankara’daki haber merkezi ile iletişime geçilir ve siyasetin gündemi görüşülür. Muhabirler özel haberlerini sunup onaylattıktan sonra haberin taslağını oluştururlar. Daha sonra kameramanlar ile birlikte haber sahasına gidilir. Oluşturulan haber muhabir tarafından montajlanır ve kontrol edilmesi için kurgucuya gönderilir. Kurgucu haberi kontrol eder, eksik taraflarını düzeltir ve yayına hazır hale getirir” ifadelerini kullandı.“Muhabirlik için eğitim almak önemli”Şan ve diksiyon eğitimi almanın muhabirlik için önemli olduğunu vurgulayan Ahmet Furkan Başdemir, öğrencilere konuya ilişkin şu tavsiyelerde bulundu: “Benim sizlere tavsiyem, ses tonunuz ve mesleki  öğreniminizi daha iyi hale getirebilmek için spikerlik ve muhabirlik eğitimi alanıyla ilgili kurslardan iyi bir eğitim almanız olacak. Muhabirlik için bu eğitimlerin çok önemli bir yeri vardır. Özellikle kanallarda yapılan stajlar bu hususta çok önemli bir payı vardır. Hedefiniz muhabirlik ve bu alanda çalışmak  ise heyecanla ve sevgiyle bu işi yapmalısınız.Öğrenciler tarafından yöneltilen soruların cevaplanmasının ardından etkinlik, Medya ve İletişim Bölüm Başkanı Doç. Dr. Feride Zeynep Güder’in Kanal 7 Muhabiri Ahmet Furkan Başdemir’e plaket takdim etmesi ve toplu fotoğraf çekilmesiyle son buldu.

10 ARA 2019

‘Genius’ mezun olmadan öğrencilere reklam ajansı deneyimi yaşatacak

Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi bünyesinde geçen sene kurulan ve öğrencilerin pratik yapmalarına yönelik faaliyet gösteren Reklam Atölyesi, bu dönem itibariyle, bilinen atölye anlayışının ötesine geçerek ajans kimliğine bürünüyor. Diğer iletişim fakültesi reklam atölyelerinden farklı bir çalışma modelini getirmeye hazırlanan atölyenin, bundan sonra ‘Genius Creative Boutique’ adıyla faaliyetlerine devam etmesi bekleniyor.Atölyede yaşanan gelişme ile ilgili açıklamada bulunan Reklam Tasarımı ve İletişimi Bölüm Başkanı Doç. Dr. Özgül Dağlı, “Reklam Tasarımı ve İletişimi bölümü olarak bizden eğitim alan bir öğrencinin mezun olmadan önce mutlaka uygulamalı bir eğitimden geçmesini sağlıyoruz. Bizim için öğrencinin teorik bilgileri ve mesleki formasyonu edinmesi kadar, bu bilgileri uygulamaya ne kadar dönüştürebildiğini ve pratik alana yansıtabildiğini görmek de çok önemli. Bu anlayışla bölüm çatısı altında kurduğumuz reklam atölyesini aynı zamanda, sektörde faaliyet gösteren, profesyonel her hangi bir ajanstan farkı olmayan bir yapıyla zenginleştirerek öğrencilerimizin gerçek zamanlı iş yapmalarını sağlamış olacağız. Böylece, mezun olmadan hem iş hayatında karşılarına çıkabilecek her türlü iş süreçlerini ve zorlukları tanımayı, gerçek müşterilerle nasıl iletişim kurulacağını öğrenecek hem de planlama, problem çözme, strateji üretme ve fikirleri pratik hayata geçirme becerisi kazanacaklar” şeklinde konuştu.    Atölye ve ajans bir arada yürüyecekİletişim Fakültesi bünyesinde uygulamalı öğrenci reklam ajansı olarak hayata geçen Genius, çalışmalarını atölye ve ajans olmak üzere iki farklı uygulama altında, birbirlerini destekleyecek şekilde sürdürmeyi planlıyor. Atölye içinde daha önceden başlanan reklam senaryosu oluşturma, yaratıcı brief yazımı, 360 derece kampanya planlama, fotoğraf çekim teknikleri vb. konularda eğitimler ve küçük çaplı seminerler verilmeye devam ederken, Genius çatısı altında hem kurum içinden hem de kurum dışından alınan ‘brief’ler doğrultusunda özgün, farklı ve yaratıcı reklam çalışmaları üretilmesi bekleniyor.Yaratıcı işler “bi’dolu fikir kovanı”ndan çıkacakReklam Tasarımı ve İletişimi başta olmak üzere diğer bölümden öğrencilerin de yer aldığı Genius’ta çalışmalar, projeler ve yarışmalar, İletişim Fakültesi Reklam Tasarımı ve İletişimi Bölümü’nden Dr. Öğr. Üyesi Cihan Becan öncülüğünde koordine ediliyor. “Bi’ dolu fikir kovanıyız” mottosuyla harekete geçen ajans, iletişim stratejisinin gücüne olan inancından ve iç görüden ayrılmadan, her zaman daha iyi fikrin peşinden giderek yenilikçi çözümler üretmek misyonuyla yola çıkıyor.Gerçek ajanstan farkı yokGenius adıyla kurulan ajans her ne kadar öğrenci reklam ajansı olsa bile gerçek bir ajansı aratmıyor. Her çalışan öğrenci, profesyonel bir reklam ajansında karşılaştığımız müşteri ilişkileri (account), yaratıcı (creative), stratejik planlama, medya planlama gibi departmanları temsilen görev paylaşımıyla ve bilinciyle hareket ediyor. Belli bir ekip şu anda Açıkhava Reklamcıları Vakfı’nın düzenlediği yarışma için açılan brief’in üzerinde çalışmaya başlarken, ekibin diğer kısmı yeni gelen iki proje üzerinde toplanıyor.Kendine ait logosu olan öğrenci ajansıGerçek bir ajanstan farklı olmadığını ve yapılan işin ciddiyetini göstermek için ajansın kendine ait bir logosu da var. Tamamen beyin fırtınası ile ortaya çıkmış ve kendi öğrenci ekibi tarafından tasarlanmış olan logo, koyu gri fon üzerinde, siyah renkli yazılmış ‘genius’ kelimesinden ve sarı renkli altıgen şeklinden oluşmaktadır. Logonun hemen altında da ‘creative boutique’ yazısı mevcut.Koyu gri renk sağlamlığı ve istikrarlı yenilikleri çağrıştırırken, siyah renk başarıya odaklı olmayı ifade ediyor. Sarı renk ise ekip içindeki bitmeyen enerjiyi ve yeni çözümler bulmanın anahtarını işaret ediyor. Sarı fon rengindeki altıgen ise bal peteğini simgeliyor. Petek figürü, mottodan hareketle, arıların ballarını depoladığı gibi fikirlerin depolanmasını, bitmeyen yaratıcılığı ve çalışkanlığı anlatıyor. ‘İ’ harfinin üzerindeki petekten gelen bal ise özgün fikri içeriyor. Genius kelimesi, keşfedilmeyi bekleyen içimizdeki dâhiliği anlatırken, sarı renkli altıgen figür içindeki ‘us’un ayrı gösterilmesi ise Üsküdar üniversitesini çağrıştırıyor. “Boutique” kelimesi de yenilikçi üretim işini ve özgünlüğü sunuyor.  

09 ARA 2019

İletişim Fakültesi İnsan Hakları için 100 Afiş Sergisi düzenliyor!

Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi'nin 70. Yıldönümünü kutlamak üzere Paris’te gerçekleşecek sergi ile aynı gün açılacak olan “İnsan Hakları için 100 Afiş Sergisi” etkinliği düzenliyor.Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hatice Öz Pektaş öncülüğünde serginin İstanbul’da gerçekleşmesine, Poster for tomorrow’un Türkiye temsilcisi, İletişim Tasarımcıları Meslek Kuruluşu Derneği de (İTMK) katkı sağladı.“Birimiz hepimiz, hepimiz birimiz için!” İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi'nin 70. Yıldönümünü kutlamak üzere Poster for tomorrow tarafından Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Ofisi (OHCHR), Paris Belediyesi ve Artutti Vakfı'nın desteğiyle hazırlanan davetli bir afiş projesidir. 10 Aralık 2017'den itibaren Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi'nin 70. Yılı için bir kampanya yürütülmektedir. Poster for tomorrow “Birimiz hepimiz, hepimiz birimiz için!” fikrini destekleyen afişler yapmaları için dünya genelinden 100 tasarımcı davet edildi.10 Aralık 2019 tarihinde Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi Galerisi’nde, Paris’teki sergi ile aynı gün açılacak olan “İnsan Hakları için 100 Afiş Sergisi” 31 Aralık 2019 tarihine kadar devam edecek.Bu projeye katılan tasarımcılar;Abedini Reza , IranArbelo Frank , BoliviaArvanitis Dimitris , GreeceAzcona Coqué , SpainBankov Peter , RussiaBar Noma , IsraelBatory Michal , FranceBaur Ruedi , SwitzerlandBecas Diego , ChileBenziman Naama , IsraelBouvet Michel , FranceBundi Stefan , SwitzerlandCabanas Benito , MexicoCarreras Fabián , ArgentinaCerrella Coco , ArgentinaChwast Seymour , United StatesCoffey Edward , AustraliaCvetkovski Ladislav , MacedoniaCzerniakowska Justyna , PolandCórdova Marina , BoliviaDESIGN GROUP BEETROOT , GreeceDeuchars Marion , United KingdomDezzani Massimo , ItalyDoubleday Richard , United StatesDrewinski Lex , GermanyDrueding Alice , United StatesFarkas kiko , BrazilFuentes Mario , EcuadorGallen Marisa , SpainGarla Ricardo , BrazilGatillon Cédric , FranceGatti Mauro , ItalyGlaser Milton , United StatesGramlich Götz , GermanyGulitov Yuri , RussiaGurovich Igor , RussiaHartwig Sarah , GermanyHohl Teija , AustriaJENKO Radovan , SloveniaJerzy Skakun Joanna Gorska , PolandJordan Alex , FranceJunge Abby , IsraelKaric-Hadziahmetovic Dalida , Bosnia and HerzegovinaKath Gitte , DenmarkKatsui Mitsuo , JapanKlotzel Ruth , BrazilKunz Anita , CanadaLe Quernec Alain , FranceLemel Yossi , IsraelLewis Andrew , CanadaLins Rico , BrazilLiu Yang , GermanyLjubicic Boris , CroatiaLoesch Uwe , GermanyLogvin Andrey , RussiaMagallanes Alejandro , MexicoMao Ming , ChinaMarcolla Tomaso , ItalyMatsui Keizo , JapanMenéndez Pepe , CubaMieczyslaw Wasilewski , PolandMilani Armando , ItalyMiyagawa Tomoko , JapanMlodozeniec Piotr , PolandMorainslie Gus , MexicoNewhouse Meta , United StatesNygaard Finn , DenmarkOlivares Eric , MexicoOlivotti Sergio , ItalyOrosz Istvan , HungaryOzis Selcuk , TurkeyPennington Mary Anne , United StatesPerrottet Vincent , FrancePettis Valerie , United StatesPiippo Kari , FinlandPoroli Francesco , ItalyROJAS CAROLINA , ColombiaRouard Jean Pol , BelgiumSalgado María Mercedes , EcuadorScher Paula , United StatesSdralevich Teresa , BelgiumSeylan Ali , TurkeyShih Sophia , TaiwanSonia & gabriel un mundo feliz , SpainSonnoli Leonardo , ItalySosa Elmer , MexicoSpanier Ariane , GermanyStudio Cyan , GermanySun Byoung il , South KoreaTanus Ivan , MexicoTartakover David , IsraelTashakori Parisa , IranTroxler Niklaus , SwitzerlandTóxico Marco , BoliviaVarga Anna Gizella , HungaryVeiga Luís , PortugalVladimir Chaika , RussiaWasik Anita , PolandZiemiszewska Agnieszka , PolandZolezzi Lourdes , Mexico

06 ARA 2019

İletişim Fakültesi öğrencileri Hundez Film Işık firmasında…

Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema bölümü öğrencileri, Televizyon Yayın Teknikleri dersi kapsamında Hundez Film Işık firmasında uygulama yaptı.Hundez Işık’ta gerçekleştirilen ışık uygulamalarının mentörlüğünü Yapımcı Görüntü Yönetmeni Radyo Televizyon ve Sinema bölümü Öğr. Gör. Ege Ellidokuzoğlu üstlendi.Öğrenciler ışık ortamları oluşturduİletişim Fakültesi bünyesinde bulunan kamera ve Hundez Işığın yeni nesil aydınlatma araçlarıyla yaratıcı ve öğretici ışık ortamları oluşturuldu. Hundez Film Işık Yönetim Kurulu Başkanı Şenol Toz’un da bulunduğu ışık ortamlarında yönlendirmeyi ışık şefi Mehmet Toz, Şef görevini Emre Çakır asistanlığı ise Levent Toz üstlendi. İletişim Fakültesi öğrencilerinin de ışık ortamlarında aktif rol aldı.  Görüntünün olmazsa olmazı ışık…Görüntünün olmazsa olmaz parçası ışıkla yapılan çalışmalar sonucu, etkileyici resimler ortaya çıktı. İletişim fakültesi öğrencilerinin keyifli anlar geçirdiği uygulamada öğrenciler ekipmanlar ile çalışma yaparak yeni tecrübeler edindi.  ‘Paydos’ verildiEge Ellidokuzoğlu öğrencilerimizi sektöre yönlendirmek ve hazırlamak adına yeni buluşmalar programların yapılacağını belirtti.Toplu fotoğraf çekimi ardından ziyaret sona erdi.

06 ARA 2019

Dr.Öğr. Üyesi Gül Esra Atalay’ın çalışması uluslararası kitapta!

Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi Yeni Medya ve Gazetecilik Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Gül Esra Atalay’ın da yazarlarından biri olduğu “Critical Global Semiotics: Understanding Sustainable Transformational Citzenship” (Eleştirel Küresel Göstergebilim: Sürdürülebilir Dönüştürücü Vatandaşlığı Anlamak) isimli kitabın tanıtım toplantısı 3 Aralık 2019 Salı günü Londra'da, University College London’da gerçekleşti. 12 farklı ülkeden 24 yazarın katkı sağladığı kitap dünyanın en prestijli akademik yayın evlerinden biri olan Routledge tarafından yayımlandı.Atalay, Türkiye’de yeni nesil çocuk işçiliği konusunda sunum yaptı Londra’daki kitap tanıtım etkinliğe katılan Dr. Öğretim Üyesi Gül Esra Atalay, kaleme aldığı “New Age Child Labor in Turkey: Child Influencers on YouTube” (Türkiye’de Yeni Nesil Çocuk İşçiliği: YouTube’da Çocuk Influencerlar) başlıklı kitap bölümüyle ilgili bir sunum gerçekleştirdi. Çocukların YouTube ve benzeri sosyal medya mecralarında kazanç elde etme amaçlı içerik üretmelerinin sakıncalarına değinen Atalay, çocuklarını bu tür aktivitelere teşvik eden ebeveynlerin çocukluklarını metalaştırdığına, bunun bir emek sömürüsü ve çocuğun mahremiyetinin, kişilik haklarının ve özel yaşamının gizliliğine dair haklarının ihlâli olduğuna dikkat çekti.“YouTuber çocukları en değerli vakitlerini kontrolsüz içerik hazırlamak için harcıyor”Atalay, takipçi kitlelerini kaybetmemek uğruna günde iki-üç video çekme baskısıyla karşı karşıya kalan YouTuber çocukların en değerli vakitlerini bu kontrolsüz içerikleri hazırlamak için kaybettiklerinin, üstelik üretilen içeriklerin izleyen çocuklar için de birçok sakınca barındırdığının altını çizdi. Söz konusu sorunun multidisipliner bir yaklaşımla ve çocukların bu platformlarda yer almalarının kişilik gelişimine ve ruh sağlığına etkilerini de içerecek şekilde ele alınması gerektiğini söyleyen Atalay, kitaba katkı sağlamaktan büyük mutluluk duyduğunu sözlerine ekledi.Kitap tanıtımına çok sayıda yazar katıldıLondra’daki kitap tanıtımına katılan diğer yazarlar Harvard Üniversitesi’nden Prof. Dr. Wendy Purcell, Case Western Reserve Üniversitesi’nden Prof. Per Aage Brandt, Royal Central School of Speech and Drama’dan Prof. Paul Alen Barker, Angila Ruskin Üniversitesi’nden Dr. Alison Greig ve University College London’dan kitabın editörlüğünü yürüten Dr. Maureen Ellis oldu. Critical Global Semiotics: Understanding Sustainable Transformational Citzenship başlıklı kitap, çok modluluk, medya ve matafor üzerine odaklanarak eleştirel gerçekçilik ve sistemik fonksiyonel göstergebilim temelinde, disiplinlerarası bir perspektifle küresel bilinci geliştirmeye yönelik çabaları içeriyor.

04 ARA 2019

Mehmet Çam: “Belgesel çektikten sonra hayatım değişti”

Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi ile Sağlık Kültür ve Spor Direktörlüğü koordinatörlüğünde Bir Düşün Sosyal ve Siyaset Kulübü “Mehmet Çam ile Hayat Bize Milyonluk Sorular Soruyor” etkinliği düzenledi.Etkinliğin açılış konuşmasını İletişim Fakültesi Dekan Yardımcısı Radyo Televizyon ve Sinema Bölüm Başkan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Can Diker yaptı. Programın moderatörlüğünü Bir Düşün Sosyal ve Siyaset Kulübü Başkanı Emirhan Dursun üstlendi.Üsküdar Üniversitesi Güney Yerleşke Fuat Sezgin Konferans Salonunda gerçekleştirilen etkinliğe öğrenciler yoğun ilgi gösterdi.“30 binin üzerinde mülakat gerçekleştirdim” Program yapımcısı Mehmet Çam katılımcılarla tecrübelerini paylaşarak tavsiyelerde bulundu. Çam, “Bu zamana kadar 30 binin üzerinde mülakat gerçekleştirdim. Bu çok enteresan bir tecrübe. Yaptığım mülakatlar arasında bende iz bırakan üç kişi var. Bu üç kişiye milyonluk soru sordum” şeklinde konuştu.“Yaptığınız işin hakkını verin” Bölüm seçmenin zorluğuna değinen Çam, yapılan iş ne olursa olsun en iyi şekilde yapılması gerektiğini vurguladı. Çam, “Bölüm seçmek evlilik gibidir. Mide spazmı geçiriyor gibi hissedersiniz. Size bu konuda söyleyebileceğim tek şey yaptığınız işin hakkını verin. Yaptığınız iş her ne olursa olsun en iyi şekilde yerine getirin. Ben hayatımın her anında yaptığım her işin hakkını verdim. Bir şeylerin hakkını vererek yaparsanız size mutlaka geri dönüşü olur” dedi.“İçgüdü hayvanlara özgüdür”İçgüdünün insana değil hayvana özgü olduğunu belirten Çam, içgüdüsel olarak bir soruya cevap verilemeyeceğini ifade etti. Çam, “İçgüdü insanda yoktur, hayvanda vardır. Bir insan içgüdüsel olarak cevap veremez. Bir şeye dayandıramıyorsanız o adımı atmayın. Adımlarınızda temkinli olun. Risk alarak başarıya ulaşma olayının doğru olduğunu düşünmüyorum. Daha doğrusu hayatın her yerinde geçerli olmadığını düşünüyorum” şeklinde konuştu.“Belgesel çektikten sonra hayatım değişti”Çam, üniversite yıllarından program yapımcısı olma sürecine ilişkin paylaşımlarda bulundu. “Üniversite yıllarımda sorumsuz ve tembel bir öğrenciydim. Bir gün bir hocamın artık kesin kalacaksın demesiyle kendime geldim. Proje dersi için okula gittim ve benim konumun seçildiğini öğrendim. Seçtiğim konu hakkında belgesel çektikten sonra hayatım değişti. Ödül festivallerine katıldım ve kendimi buldum” dedi.Etkinlik sonunda Mehmet Çam, katılımcıların sorularını da cevapladı.İletişim Fakültesi Dekan Yardımcısı ve Radyo Televizyon ve Sinema Bölüm Başkan Yardımcısı Can Diker katılımlarından dolayı Mehmet Çam’a teşekkür belgesi takdim etti.Toplu fotoğraf çekiminin ardından etkinlik sona erdi.

28 KAS 2019

Marka Konuşuyoruz etkinliğinin konuğu Savaş Ceneviz oldu

Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi Reklam Tasarımı ve İletişimi Bölümü’nün düzenlediği “Marka Konuşuyoruz” etkinliğinin bu haftaki konuğu, Mitsubishi Electric Türkiye Reklam ve Halkla İlişkiler Müdür Yardımcısı Savaş Ceneviz oldu.Mitsubishi Electric olarak mottomuz “Daha İyisi İçin Değişim”Japonca’da Mitsu’nun “üç”, Bishi’nin ise “elmas” anlamına geldiğini ifade eden Savaş Ceneviz, Mitsubishi Electric markası hakkında bilgiler verdi. Dünya üzerinde Mitsubishi ismini kullanan 250’den fazla şirket olduğunu belirten Ceneviz, marka iletişimindeki en büyük problemlerden birinin markanın zaman zaman Mitsubishi olarak anılması olduğunu söyledi ve sözlerine şöyle devam etti;‘’Bizim şirketimiz Mitsubishi Electric. Mottomuz ise “Changes for the Better” yani “Daha İyisi İçin Değişim”. Mitsubishi Electric bilgi işlem ve iletişim sistemleri, uzay geliştirme ve uydu iletişimleri, tüketici elektroniği cihazları, sanayi teknolojileri, enerji, nakliye ve inşaat makinelerinde kullanılan elektrikli ve elektronik donanımların üretimi, pazarlaması ve satışında dünyadaki ileri gelen markalardan biri olarak kabul ediliyor’’ dedi.Yaz ayları öğrenciler için büyük bir fırsatYaz aylarının öğrenciler için büyük bir fırsat olduğunu söyleyen Ceneviz, ‘’Staj yerlerinizi belirlerken kurumsal yapı ve disipline sahip kurumlarda başlamaya özen gösterin ve işini sevdiğiniz kurumlarda çalışın. Çünkü bu bir örgü gibi ve nereden başlarsanız hayat sizi o tarafa doğru götürüyor. Bu nedenle yaz aylarınızı iyi değerlendirmenizi ve çalışmanızı tavsiye ederim.  Yarı zamanlı ya da tam zamanlı olarak çalışabilirsiniz, yeter ki iş hayatının içerisine girin. Çünkü Türkiye çok ciddi bir genç nüfusa sahip. Dolayısıyla mezun olduktan sonra çalışacağınız alanda önde yer almak için erken yol almak çok önemli’’ dedi.Küresel düşün, yerel hareket etGlobal markaların iletişimde yerelleşme stratejileri üzerine bilgiler veren Ceneviz, markaların toplumların kültürü ile entegrasyonunun kritik öneme sahip olduğunun altını çizdi. Bir iletişimcinin hangi hedef kitleye hitap edilecekse o kitleyi çok yakından tanıması gerektiğini söyleyen Ceneviz, ‘’Eğer global bir markaysanız, bulunduğunuz toplumun dinamiklerine uyum sağlamanız oldukça önemli. Aksi taktirde ciddi marka krizlerini yönetmek durumunda kalabilirsiniz. Biz de Mitsubishi Electric olarak markamızın global stratejilerinin ışığında yerelleştirme çalışmalarına büyük önem veriyoruz. Gerek ürün odaklı iletişim çalışmalarımızda gerek kurumsal iletişimde global bakış açımız ile yerel zenginliklerimizin senkronizasyonu konusunda hassasiyet gösteriyoruz’’ diye konuştu.“Yenilikleri yakından takip edin’’Genç iletişimcilere tavsiyelerde bulunan Ceneviz, iletişimcilerin yenilikleri yakından takip etmesinin büyük önem taşıdığını vurguladı.Etkinlik bitiminde öğrencilerin sorularını yanıtlayan Savaş Ceneviz’e, konuşmasından dolayı Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi Reklam Tasarımı ve İletişimi Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Cihan Becan plaket takdim etti. Toplu fotoğraf çekiminin ardından etkinlik sona erdi. 

27 KAS 2019

Geleneksel “Rektörle Buluşmalar” başladı

Üsküdar Üniversitesinin geleneksel olarak düzenlediği 2013 yılından buyana gerçekleştirilen "Rektörle Buluşmalar" etkinliği başladı. Türkiye’de ilk kez Üsküdar Üniversitesinde gerçekleşen rektörle buluşmalar etkinliğiyle öğrencilerin istek, öneri, ihtiyaç ve beklentilerini bire bir ilgililere iletme imkânı buluyor.İletişim Fakültesi Rektörle Buluşmalar etkinliği gerçekleştiMerkez Yerleşke Nermin Tarhan Konferans Salonunda gerçekleştirilen etkinliğin ilki İletişim Fakültesi öğrencileri ile yapıldı. “İletişim Fakültesi Rektörle Buluşmalar” etkinliğine Üsküdar Üniversitesi Kurucu Rektörü Prof. Dr. Nevzat Tarhan, Rektör Vekili Prof. Dr. Mehmet Zelka ve İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nazife Güngör katıldı.Öğrenciler etkinliğe yoğun ilgi göstererek istek, beklenti ve önerilerini dile getirdi.Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Rektörle Buluşmalar etkinliği yapıldıİletişim Fakültesi öğrencilerinin ardından “Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Rektörle Buluşmalar” programı yapıldı.Üsküdar Üniversitesi Kurucu Rektörü Prof. Dr. Nevzat Tarhan, Rektör Vekili Prof. Dr. Mehmet Zelka, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Osman Çerezci öğrencilerin soru, istek ve önerilerinin dinleyerek fikir alışverişinde bulundu.Rektörle Buluşmalar etkinliği;Uluslararası öğrenciler ile 13 Aralık tarihinde Nermin Tarhan Konferans Salonunda,Tıp Fakültesi öğrencileri ile 17 Aralık tarihinde İbn-i Sina Konferans Salonunda,Sağlık Bilimleri Fakültesi öğrencileri ile 18 Aralık tarihinde Emirnebi - 1 Konferans SalonundaSağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu öğrencileri ile 18 Aralık tarihinde Emirnebi - 1 Konferans SalonundaHazırlık öğrencileri ile 25 Aralık tarihinde Nermin Tarhan Konferans Salonundaİnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi öğrencileri ile 25 Aralık tarihinde Nermin Tarhan Konferans Salonunda yapılacak.

19 KAS 2019

2 öğrenciden biri tam burslu!

Davranış Bilimleri ve Sağlık alanında özgün eğitim modeliyle Türkiye’de fark oluşturan Üsküdar Üniversitesi, öğrencilerine sunduğu burs olanaklarıyla da dikkat çekiyor. 21 binin üzerinde öğrencisiyle eğitimde niteliği önemseyen Üsküdar Üniversitesinde öğrencilerin %56’sı tam burslu olarak eğitim hayatlarını sürdürüyor. Üniversite, sunduğu yemek ve çalışma burslarıyla da öğrencilere kolaylıklar sağlıyor.Üsküdar Üniversitesi, Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda yer alan burs olanakları dışında da öğrencilere zengin burs olanakları sağlıyor.Tercih bursu kapsamında Üsküdar Üniversitesi bölümlerinden birine ilk tercihinden yerleşenlere yüzde 25, ikinci tercihinden yerleşenlere yüzde 15, üçüncü, dördüncü ve beşinci tercihlerinden yerleşenlere ise yüzde 10 oranında indirim veriyor.Öte yandan Üsküdar Üniversitesi uluslararası öğrencileri de destekliyor.  İlk 5 tercihe yüzde 25 bursBurs zenginliğiyle dikkat çeken Üsküdar Üniversitesi ücretli lisans ve ön lisans programlarına kayıt yaptıran öğrencilerden, ilk 5 tercihinin tamamını Üsküdar Üniversitesi olan ve bu tercihlerinden birine yerleşenlere yüzde 25 oranında indirim uygulanıyor.Üsküdar Üniversitesinden ücretsiz yurt ve yemek olanağıÜsküdar Üniversitesi eğitim öğretim hayatına devam eden öğrencilerine şartları sağlamaları halinde ücretsiz yurt ve yemek olanağı da sağlıyor.Üsküdar Üniversitesi Tıp Fakültesi ÖSYS sonuçlarına göre;İlk 10 içerisinden kayıt yaptıran öğrencilere lisans eğitimi ve başarılarına katkı olarak 8 ay süreyle aylık 5000 TL burs ile ücretsiz yurt ve yemek olanağı,İlk 11-100 içerisinden kayıt yaptıran öğrencilere lisans eğitimi ve başarılarına katkı olarak 8 ay süreyle aylık 4000 TL burs,İlk 101-500 içerisinden kayıt yaptıran öğrencilere lisans eğitimi ve başarılarına katkı olarak 8 ay süreyle aylık 3000 TL burs,İlk 501-1000 içerisinden kayıt yaptıran öğrencilere lisans eğitimi ve başarılarına katkı olarak 8 ay süreyle aylık 2000 TL burs veriliyor.İlk 10 içerisinden kayıt yaptıran öğrencilerden isteğe bağlı İngilizce hazırlık okumak isteyenlere ücretsiz hazırlık kursu verilmektedir.Üniversite giriş bursuÜsküdar Üniversitesi, 4 yıl boyunca Üsküdar Üniversitesinde eğitim öğretim hayatına devam edecek lisans öğrencilerine burs imkânı da sağlıyor. Üsküdar Üniversitesinin Tıp Fakültesi hariç lisans programlarına ÖSYS sonuçlarına göre; İlk 1000 içerisinden kayıt yaptıran öğrencilere; lisans eğitimi ve başarılarına katkı olarak 8 ay süreyle aylık 1000 TL burs veriyor.  Üsküdar Üniversitesinde burs olanaklarıÜsküdar Üniversitesi başarılı öğrencileri de destekliyor. Akademik yıl sonunda başarı gösteren öğrencilerin burs miktarlarını arttırmasına olanak sağlıyor. “Akademik Başarı Bursu” olarak adlandırılan burs, en az iki yarıyıl öğrenim görmüş ve ağırlıklı genel not ortalaması 3,50 ve üzeri olan öğrencilere uygulanıyor. Akademik başarı bursu dışında Üsküdar Üniversitesi bünyesinde Mütevelli Heyeti Bursu, İhtiyaç Bursu, Yabancı Uyruklu Öğrenci Bursu, Engelli Öğrenci Bursu gibi çok sayıda burs olanakları da bulunuyor.ÖSYM bursları kapsamında Üsküdar Üniversitesinin birçok bölümü %50, %75 burslardan oluşurken İletişim Fakültesi, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi gibi kimi fakülte bölümlerinde hiç ücretli kontenjan da bulunmuyor. Bu da öğrenciler için önemli bir fırsat oluşturuyor.Üsküdar Üniversitesinin sunduğu tüm burs olanaklarına aşağıdaki linkten ulaşmak mümkün.https://uskudar.edu.tr/tr/burslar 

14 KAS 2019

Üsküdar Üniversitesinde Reklamcılık Workshopu gerçekleştirildi

Reklam Tasarımı ve İletişim Bölüm Başkanı Doç. Dr. Özgül Dağlı koordinatörlüğünde gerçekleşen etkinliğin konukları Reklamcılık Vakfı Yönetim Kurulu üyesi Tribal Worldwide, İstanbul Ajans Başkanı Arda Erdik ve MindShare Reklam Ajansı İletişim Uzmanı Aslıhan Anarat Çöteleoğlu oldu.“Benim işim marka yaratmak ve yaşatmak” Bir reklamcı olarak markaların kendilerini ona emanet ettiklerini ifade eden Arda Erdik; “Markaları birer bebek gibi düşünün. Henüz bebekken bize gelen bir markayı alıp büyütüp bir yerlere getirmek bizim hedefimiz. Benim işim marka yaratmak ve yaşatmak.” şeklinde konuştu.“Marka yaratmak duygu işidir”Marka yaratmak için reklamcıların insanların önce gönüllerine sonra akıllarına girmeleri gerektiğini söyleyen Erdik; “Marka yaratmak için insanların önce gönüllerine sonra akıllarına girmek gerekiyor. Çünkü insanlar duygusal varlıklar. Bir çok önemli marka var ki hepsi insanların kafalarında duygu yaratır. Marka yaratmak da duygu işidir. İyi reklamcı olmanın baş şartlarından biride budur.“Duygu yaratacak işler yapın”Erdik, sözlerinin sonunda Reklam Tasarımı ve İletişimi Bölümü öğrencilerine tavsiye olarak ise şu sözleri söyledi; “Meslek hayatınız boyunca gerçek hikâyeleri anlatarak, duygu yaratacak işler yapın. Hitap ettiğiniz kişide duygu uyandıracak tüm enstrümanları kullanın.” dedi.“İletişimi ve ikna kabiliyeti yüksek insanlara ihtiyaç var”Günümüzde hızla gelişen makinalaşmanın insanları işlerinden edeceği düşüncesinin yanlış olduğuna değinen Aslıhan Anarat Çöteleoğlu ise “Makinalar gelecek ve işimizi elimizden alacak diye bir şey yok. Makinalar da bile insan emeği var. Bizim sektörde insanların analitik zekâyı kullanarak gerçekten bir fark yarattıklarını görüyorum. Ama IQ’suz analitik zekâ değil. IQ kesinlikle gerekli çünkü gün içerisinde çok fazla insanla irtibat halindesiniz, çok fazla insana dokunuyorsunuz ve sürekli çözüm halindesiniz. Dolayısıyla iletişim becerileri ve ikna kabiliyeti yüksek olan insanlara ihtiyaç duyuyoruz.” şeklinde konuştu.“Sizin için konuşan markaların mesajlarına açıksınız” Sözlerinin devamında markaların müşterilerine mesaj vermekte çokta zorlanmadıklarını söyleyen Çöteoğlu; “Size, sizin için konuşan markaların mesajlarına açıksınız. Ve bunu böyle tercih ediyorsunuz. Dolayısıyla markanın mesajını size iletmeye çalışırken sizi bıktırmadan, usandırmadan başarabiliyor olması çok önemlidir.” ifadelerini kullandı.En çok beğenilen fikre staj fırsatı!Konuşmaların ardından gerçekleştirilen WorkShop çalışmalarında öğrenciler çeşitli reklam filmi fikirlerini konuşmacılara sundu. En çok beğenilen fikrin sahibi Reklam Tasarımı ve İletişimi Bölümü 4’üncü sınıf öğrencisi Enes Yörük, Tribal Worldwide İstanbul Reklam Ajansında staj fırsatı yakaladı.Etkinlik plaket takdimi ve toplu hatıra fotoğrafı çekiminin ardından sona erdi. 

28 EKI 2019

En tutucu kuşak, 2000 sonrası doğan Z kuşağı

Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Aylin Tutgun Ünal ve Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Levent Deniz’in sosyal medya kuşaklarına yönelik hazırladıkları ‘Farklılıkları Kabul Ölçeği’ (FKÖ) ile yürüttükleri araştırma ilginç sonuçları ile dikkat çekti. 516 kişinin katıldığı araştırmada farklılıkları kabul etmekte en zorlanan kuşak 2000’li yıllardan sonra doğan Z kuşağı oldu.Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Aylin Tutgun Ünal ve Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Levent Deniz tarafından sosyal medya kuşaklarına yönelik olarak hazırlanan Farklılıkları Kabul Ölçeği (FKÖ) ile yapılan yeni bir araştırma kuşaklar arasındaki farkı ortaya koydu.Çalışmaya ilişkin bilgi veren Dr. Öğretim Üyesi Aylin Tutgun Ünal, “Farklılıkları Kabul Ölçeği, kişinin farklı dini/etnik aidiyet sahibi, farklı dış görünüş ve düşüncelerde ve yaşam değerlerine sahip kişileri iş, aile ortamı gibi ortamlarda kabulünü ve bu gruplara ilişkin önyargılarını içermektedir. Böylece FKÖ kendi içinde üç ayrı alt ölçekten oluşmaktadır. ‘Farklı Dini/Etnik Yapıları Kabul’, ‘Farklı Dış Görünüşleri Kabul’ ve ‘Farklı Düşünceleri/Değerleri Kabul’ isimlerindeki alt ölçeklerin her biri kendine özgü maddeler ile ilgili boyuta dair farklılıklara kabul seviyesini belirlemektedir” dedi.Toleransı en düşük Z kuşağıKuşaklara uyguladıkları FKÖ araştırması ile birtakım sonuçlara ulaşıldığını belirten Ünal, “Kuşakların farklılıkları kabul seviyeleri incelendiğinde, farklı dini/etnik yapıları kabul toleransı en düşük kuşak Z bulundu. Hatta Z kuşağının X ve Y kuşakları haricinde 1946-1964 yılları arasında doğan Baby Boomer kuşağından bile anlamlı düzeyde farklılıkları kabul seviyesi düşük çıktı. “Farklı dini inançtan arkadaşlarımın olması beni rahatsız eder”, “Farklı dini inançtan olan insanların yer aldığı ortak çalışma gruplarına katılabilirim” ve “Farklı etnik gruplara ait kişilerle dostluk kurmam” maddelerinin yer aldığı alt ölçeğin uygulandığı Z kuşağının farklı dini/etnik gruplara tahammülünün zayıf olduğu sonucuna varıldı” dedi.Y kuşağı daha toleranslıDiğer alt ölçekler incelendiğinde, farklı dış görünüşleri kabul boyutunda Y kuşağının kabul düzeyinin yüksek bulunduğunu kaydeden Aylin Tutgun Ünal, “Y kuşağının, Z ve Baby Boomer kuşaklarından anlamlı düzeyde farklılaşarak farklı dış görünüşlere yüksek tolerans gösterdiği ortaya çıktı. Alt ölçek maddeleri incelendiğinde ‘Burnuna, kaşına, diline takı (piercing) takan birini kültürel olarak kaybolmuş kabul ederim’, ‘Vücudunun çeşitli yerlerine hızma/piercing takmış birine acırım’ ve ‘İşveren olsam vücudunun her tarafında dövmeler olan birini tercih etmem’ maddelerinin yer aldığı görülüyor. Buna göre, farklılıkları kabul seviyesinin yüksek bulunduğu Y kuşağının özellikle diğer kuşakların toleranssızlığına karşın farklı dış görüntüdeki kişilere daha sahiplenici tavır geliştirdiği ortaya çıktı. Alt ölçekten alınan puanlar incelendiğinde farklı dış görünüşleri kabul seviyesi en düşük olan kuşak Z bulundu. İkinci sırada kabul seviyesinin düşük bulunduğu kuşak ise Baby Boomer kuşağı oldu” dedi.Aylin Tutgun Ünal, farklılıkları kabul ölçeğinin tamamında, Z kuşağının X ve Y’ye göre anlamlı derecede farklılıkları kabul seviyesi düşük bulunurken; Baby Boomer kuşağı ile daha yakın görüşte olduklarının ortaya çıktığını söyledi. Ünal, “Böylece X ve Y kuşağının daha hoşgörülü ve anlayışlı olduğu, Z kuşağının ise farklılıklara karşı daha tutucu olduğu sonucuna varıldı” dedi.Kadınlarda kabul seviyesi yüksekCinsiyete yönelik yapılan incelemede farklılıkları kabul seviyesinin kadınlarda yüksek bulunduğunu kaydeden Ünal, “Alt ölçek ve ölçeğin tamamında yapılan incelemeler sonucunda, kadınların erkeklere göre farklılıklar konusunda daha anlayışlı olduğu ortaya çıktı. Erkekler, farklılıklar konusunda daha tutucu bulundu. Söz konusu farklılıklar farklı dini/etnik yapılar, farklı dış görünüşler ve farklı görüşler olarak sıralandığında tablo pek çok konuya gönderme yapıyor. Örneğin farklı görüş ve düşüncelere toleransının düşük olması durumu erkeklerin aile içi şiddet eğilimini arttırabilir mi? Veya farklı dini/etnik yapıları kabul seviyesi düşük olan bir kişinin çevresinde söz konusu farklılıkta birileri olduğunda toplumsal şiddeti etkiler mi? Sorularının cevabı için FKÖ ile daha geniş çapta ve derinlemesine araştırmalar yapılabilir” dedi.Farklılıkları kabul konusunda sosyal medyanın rolüAraştırmada kuşakların sosyal medya kuşakları olarak adlandırılması zaten sosyal medyanın bu konudaki önemini ortaya koyuyor. Araştırmada da günlük sosyal medya kullanım süresi arttıkça kuşakların farklılıkları kabul seviyesinin arttığı sonucuna ulaşıldı. Özellikle günde 4 saat ve üzeri sosyal medya kullananların farklı dış görünüşleri kabul seviyesi yüksek bulundu. Ayrıca sosyal medya kullanım zamanı da farklılıkları kabul seviyesinde belirleyici bulundu. Daha uzun yıldır sosyal medya kullananların farklı dini/etnik yapıları kabul, farklı dış görünüşleri kabul ve farklı düşünceleri/değerleri kabul seviyelerinin daha yüksek olduğu ortaya çıktı.Prof. Dr. Levent Deniz ise kuşaklara yönelik olarak başladıkları çalışmalarda ulaşabilecekleri tüm kuşaklara ait değer ve davranışları bir potada eritebilecekleri, bir araya toplayabilecekleri bir ölçek oluşturmak amacıyla yola çıktıklarını belirterek şunları söyledi: “Ancak hem sosyal medya kullanımına yönelik davranışların hem iş hayatı, aile hayatı, arkadaşlık ilişkileri ile ilişkili değerlerin yaptığımız geliştirme çalışmaları sonucunda tek bir ölçek olarak ortaya çıkması mümkün olmadı. Ancak çalışmalarımızı sürdürdükçe elimizdeki madde havuzundan farklı yapılardaki maddeleri sınıflayarak yaptığımız ölçek geliştirme çalışmaları sonucunda, üç bağımsız ölçeği ortaya çıkarmayı başardık.Bu ölçekleri Sosyal Medya Kullanımı Ölçeği, Çalışma Hayatı Ölçeği ve Farklılıkları Kabul Ölçeği olarak adlandırdık. Her bir ölçeğin alt ölçeklerinin olması da ortaya çıkan bu yapıları daha farklı bileşenlerle ele almamızı sağladı. Örneğin, Sosyal Medya Kullanımı Ölçeğinde, Süreklilik ve Yetkinlik; Çalışma Hayatı Ölçeğinde, İşe Önem Verme ve Kurallara Uyma; Farklılıkları Kabul Ölçeğinde ise Farklı Dini/Etnik Yapıları Kabul, Farklı Dış Görünüşleri Kabul ve Farklı Düşünceleri/Değerleri Kabul benzeri bileşenler ölçeklere zengin ve çok boyutlu bir yapı sağlamıştır. Ortaya çıkan bu bağımsız üç ölçek aslında içinde yaşadığımız sosyal medya çağında özellikle genç kuşakları (Y, Z kuşakları gibi), daha önceki kuşaklara (baby boomers, X kuşakları gibi) göre sahip oldukları iddia edilen yeni ve farklı davranış ve değerler kapsamında değerlendirebilmek açısından yararlı olacaktır.”Farklılıkları Kabul Ölçeği Ölçekte 1.,2.,3. Maddeler farklı dini/etnik yapıları kabul; 4.,5.,6. maddeler farklı dış görünüşleri kabul; 7.,8.,9. Maddeler de farklı düşünceleri/değerleri kabul boyutunu ölçüyor. Her bir maddeye 1’den 5’e kadar değer verilmesi isteniyor. Ölçeğin toplamından en az 9, en fazla da 45 puan alınabiliyor. Yüksek puan, farklılıkları kabul seviyesinin yüksek olduğunu gösteriyor.(1: Bana hiç uygun değil, 2: Bana az uygun, 3: Bana orta seviyede uygun, 4: Bana çok uygun, 5: Bana tamamen uygun)NOT: Ölçekte 2. madde dışındaki tüm maddeler tersten puanlanıyor.1.    Farklı dini inançtan arkadaşlarımın olması beni rahatsız eder.2.    Farklı dini inançtan olan insanların yer aldığı ortak çalışma gruplarına katılabilirim.3.    Farklı etnik gruplara ait kişilerle dostluk kurmam.4.    Burnuna, kaşına, diline takı (piercing) takan birini kültürel olarak kaybolmuş kabul ederim.5.    Vücudunun çeşitli yerlerine hızma/piercing takmış birine acırım.6.    İşveren olsam vücudunun her tarafında dövmeler olan birini tercih etmem.7.    Sosyal medyada aykırı görüşe sahip olanlarla bağlantımı keserim.8.    Aykırı değer tercihleri olan kişileri aile çevremde görmek istemem.9.    Aykırı yaşam tarzı olan biriyle arkadaşlık etmek beni rahatsız eder.

27 EKI 2019

Üsküdar İletişim, eğitim yılının ilk akademik kurul toplantısını yaptı

 Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi, 2019-2020 eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla ilk Akademik Kurul toplantısını gerçekleştirdi.  Toplantı, Üsküdar Üniversitesi Kurucu Rektörü Prof. Dr. Nevzat Tarhan, Rektör Vekili Prof. Dr. Mehmet Zelka ve fakülte akademik kadrosunun katılımıyla, Merkez Yerleşke Rektörlük Senato Toplantı Odası’nda gerçekleştirildi. Toplantıda 2019-2020 eğitim-öğretim yılında yapılması planlanan çalışmalar ele alındı. Yapılan değerlendirmelerde yıldan yıla büyümeye devam eden Üsküdar İletişim’in artan başarısı ve kalitesi vurgulandı.Üsküdar Üniversitesi Kurucu Rektörü Prof. Dr. Nevzat Tarhan, Rektör Vekili Prof. Dr. Mehmet Zelka ve fakülte akademik kadrosunun katılımıyla gerçekleşen İletişim Fakültesi Akademik Kurul toplantısı Fakülte Dekanı Prof. Dr. Nazife Güngör’ün açış konuşmasıyla başladı. Ardından Kurucu Rektör Prof. Dr. Nevzat Tarhan sözü alarak üniversite hakkında genel bir değerlendirme yaptıktan sonra İletişim Fakültesi’nin başarı ve kalitede gelmiş olduğu noktadan oldukça memnun olduklarını ve gurur duyduklarını belirtti. Rektör Vekili Prof. Dr. Mehmet Zelka ise yıllar öncesinde, 2011 yılında başlayan kuruluş sürecinden bu yana alınan yolun ne denli ciddi ve önemli olduğunu vurgulayarak, bu süreçte İletişim Fakültesi’nin geldiği noktaya işaret etti ve gurur duyduklarını belirtti. İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nazife Güngör’ün sözü devralmasıyla devam eden toplantıda, fakülte akademik kadrosuna bu dönem katılan yeni öğretim elemanlarının tanıştırılması gerçekleşti. Ardından ise öğretim elemanları gerek bölümlerine gerekse de genel olarak fakülteye ilişkin görüş ve önerilerini aktardılar.  Üsküdar Üniversitesi AR-GE çalışmalarını önemsiyorÖğretim elemanlarının kendilerini tanıtmalarının ardından Rektör Vekili Prof. Dr. Mehmet Zelka, Üsküdar Üniversitesi’nin AR-GE çalışmalarını çok önemsediğini ve bu alanda çeşitli çalışmalar yapıldığını vurguladı. Prof. Dr. Zelka, üniversitede gerçekleştirilen çalışmalar için İletişim Fakültesi’nden de katkı beklediklerini belirtti. 2019-2020 eğitim-öğretim dönemi itibariyle Üsküdar Üniversitesi’nin 20 bini aşkın öğrencisi olduğunu ifade eden Zelka, tercih edilen bir üniversite olmanın kendilerini çok mutlu ettiğini dile getirdi. Her geçen gün gelişmeye devam eden İletişim Fakültesi’nin de iki binden fazla öğrenciye eğitim verdiğini ve bu rakam ile Üsküdar İletişim’in farkını ortaya koyduğunu ifade etti.Prof. Dr. Nevzat Tarhan: “Her öğretim elemanımızın en az bir kitabı ve bir projesi olmalı” Kaliteli eğitimi çok önemsediklerinin altını çizen Kurucu Rektör Prof. Dr. Nevzat Tarhan, fakülte kadrosunda yer alan öğretim elemanlarının mutlaka birer kitap çıkarması ve bir projede yer alması gerektiğini belirtti. Bu konuda herkese destek verileceğini de vurgulayan Prof. Dr. Tarhan, kaliteli eğitimin ancak kaliteli kadro ile gerçekleşebileceğini ve Üsküdar İletişim’in bu konuda başarılı bir tablo ortaya koyduğunu söyledi.Yeni yüksek lisans programı müjdesiÜsküdar İletişim’de Yeni Medya ve Gazetecilik, Medya ve Kültürel Çalışmalar ve Nöropazarlama olmak üzere üç yüksek lisans programının başarıyla sürdürüldüğünü vurgulayan İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nazife Güngör, akademik kurulda yeni bir gelişmeyi de katılımcılarla paylaştı. Görsel İletişim Tasarımı Yüksek Lisans Programı’nın açılmasına ilişkin süreçlerin tamamlandığını ifade eden Prof. Dr. Güngör, yakın zamanda öğrenci alımına başlanacağının müjdesini verdi. Diğer programlar gibi yeni açılacak programın da büyük ilgi göreceğinden emin olduğunu belirten Güngör, son hazırlıkların yapıldığını söyledi.Akreditasyon çalışmaları tüm hızıyla devam ediyorİletişim Fakültesi bünyesinde akreditasyon başvurusunda bulunan ilk bölüm olma özelliğine sahip Yeni Medya ve Gazetecilik Bölümü’nün devam eden sürecine ilişkin paylaşımların da yapıldığı toplantıda konuya ilişkin çeşitli bilgilendirmeler yapıldı. Yeni Medya ve Gazetecilik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Süleyman İrvan, “Kısa süre önce öz değerlendirme raporumuzu hazırlayarak İLEDAK’a gönderdik. Kasım ayı içerisinde de İLEDAK değerlendirme ekibi okulumuzu ziyaret ederek, gerekli görüşmeleri yapacaklar. Sürecin olumlu sonuçlanması halinde akredite bir bölüm olarak çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.Uluslararası İletişim Günleri artık bir marka haline geldiDijital Dönüşüm Sempozyumu başlıklı 6. Uluslararası İletişim Günleri’nin başarı ile tamamlandığını ve kısa süre önce bildiri tam metin kitabının yayımlandığını belirten Prof. Dr. Güngör, İletişim Günleri’nin yedincisi için çalışmaların hızla devam ettiğini söyledi. Güngör, 16-17 Nisan 2020’de Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde gerçekleştirilmesi planlanan etkinliğe yoğun ilgi beklediklerini dile getirdi. Güngör, 2013 yılından bu yana kesintisiz sürdürülen Uluslararası İletişim Günleri etkinliğinin artık bir marka haline geldiğini de sözlerine ekledi. Toplantıda söz alan İletişim Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Şaha Özpınar da belirgin biçimde markalaşan Uluslararası İletişim Günleri etkinliği için maddi desteğin de arttırılması gerektiğine dikkat çekti.  6. Uluslararası İletişim Günleri için Rektörlüğümüzün verdiği desteğin yanında TÜBİTAK’tan da destek alındığını, bu yıl da destek için TÜBİTAK’a başvuru yapılacağını belirtti. Sempozyumun hızla markalaştığını ifade eden Özpınar, Üniversite Rektörlüğünün vermekte olduğu desteği biraz daha arttırması gereğinin altını çizdi.Yeni döneme çok daha sorunsuz girildiİletişim Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Can Diker yeni dönem kayıt süreci, kayıt yenileme, danışmanlık vb. konularda genel olarak bilgilendirme yaparak, yeni döneme çok daha organize girildiğini, bu yönde tüm akademik kadronun canla başla çalıştığını, dolayısıyla da tüm hocalarımızın teşekkürü hak ettiğini dile getirdi.Çizgi Film ve Animasyon Bölümü heyecanlı başladıToplantıda İletişim Fakültesi’nin bu yıl yedi lisans programıyla eğitim öğretime başladığı belirtildi. Fakültenin yeni bölümü olan ve bu yıl ilk kez öğrenci alan Çizgi Film ve Animasyon Bölümü Başkanı Prof. Dr. Hasip Pektaş, bölüm öğrencilerinin çok heyecanlı olduklarını, geçtiğimiz hafta sonu uluslararası bir etkinlikte bir araya gelerek mükemmel bir paylaşım gerçekleştirdiklerini, benzer etkinlik katılımlarının aynı coşkuyla süreceğini dile getirdi. Pektaş, fakültenin bu yıl  etkin hale getirilen Sanat Galerisinde de sergilerin planlandığını sözlerine ekledi.Akademik kurul dilek ve temennilerle son bulduKısa süre içerisinde yeni döneme ilişkin kayıt sürecinin başarı ile tamamlandığını ifade eden Prof. Dr. Nazife Güngör, fakültede öğrenim gören her bir öğrenci ile ayrı ayrı ilgilenen ve öğrencilere danışmanlık yapan fakülte akademik kadrosuna özverili çalışmaları nedeniyle teşekkür etti. Akademik kurul, dilek ve temennilerin dile getirilmesinin ardından son buldu. 

23 EKI 2019

Üsküdar İletişim’de yeni medyada gazetecilik konuşuldu

2019-2020 eğitim-öğretim döneminde Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi Yeni Medya ve Gazetecilik Bölümü tarafından düzenlenen bölüm etkinliklerinin ilki, İletişim Fakültesi Fuat Sezgin Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi. Üsküdar Üniversitesi Yeni Medya ve Gazetecilik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Süleyman İrvan’ın moderatörlüğünü yaptığı “Yeni Medyada Gazetecilik” konulu söyleşi, DW Türkçe’den Burcu Karakaş, News Lab Turkey’den Mehmet Şafak Sarı ve Medyascope’tan Tamer Durak’ın katılımıyla gerçekleşti. Gazetecilikte güncel sorunların tartışıldığı etkinliğe İletişim Fakültesi öğrencileri yoğun ilgi gösterdi. Meslekte deneyimli gazetecileri öğrencilerle buluşturarak öğrencilerin meslek hakkında bilgilenmelerini amaçlayan Yeni Medya ve Gazetecilik Bölümü etkinliklerinin ilki “Yeni Medyada Gazetecilik” temasıyla gerçekleştirildi. Gelişen teknolojilerle birlikte değişen haber pratiklerinin konuşulduğu etkinlikte, yeni medya mecralarında icra edilen gazetecilik tartışıldı. Sektörden isimlerin konuşmacı olarak katıldığı etkinlikte moderatörlüğü İletişim Fakültesi Yeni Medya ve Gazetecilik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Süleyman İrvan üstlendi. Gazeteci adaylarına tecrübelerini aktaran konuşmacılar, günümüz gazeteciliğini farklı perspektiflerden değerlendirdi. Prof. Dr. İrvan, etkinlik süresince “gazetecilik bugün ne durumda ve nereye gidiyor?” sorularına yanıt aranacağını vurguladı.Burcu Karakaş: “Donanımlı gazeteci donanımlı haber demektir”Gazetecilik öyküsünü anlatarak konuşmasına başlayan gazeteci Burcu Karakaş, öğrencilerin okul yılları boyunca kendilerini donatmaları gerektiğini örnekler üzerinden aktararak şu değerlendirmelerde bulundu: “Gazetecilerin, teknolojik olarak kendilerini donatıp okuyucuya haberi donanımlı şekilde aktarmaları gerekir. Basılı gazetenin yok olmasına ağlayacağımıza, bunun yerine yeni yollar keşfedebiliriz. Örneğin Ankara katliamında yüzlerce insan öldü ancak hiçbir ana akım medya bunu haber yapmadı. Ben ise kendi imkânlarımı kullanarak Periscope üzerinden canlı yayın gerçekleştirdim. Basit bir tripot ve cep telefonu kullanarak yaşanan gelişmeleri izleyenlere aktardım. Olay yerinde bulunan kişilerle yaptığım telefon görüşmeleri ile yaşanan acıyı halka iletme görevi üstlendim. Bugün baktığınızda çok acemi olarak tanımlayabileceğimiz bu yayın aslında bize birkaç araç ile doğru gazeteciliğin yapılabileceğini kanıtlıyor. Bu nedenle öğrencilerimiz kendilerini donatmalı, yeni şeyler öğrenmeli ama bazen de eldeki imkânları kullanmayı bilmeli. Tüm bunları gerçekleştirirken doğru habercilik yapılması gerektiğini unutmamalı.”Tamer Durak: “Gazetecilikte merak kadar inatçı olmak da önemli” Öğrencilerin gazetecilik yapabilmeleri için inatçı olmaları gerektiğini ifade eden gazeteci Tamer Durak konuşmasına gazeteciliğe başlama hikâyesi ile başladı. Kararlılık ilkesinin altını çizen Durak, o günleri şöyle özetledi: “Beni gazeteciliğe sevk eden şey Cağaloğlu Lisesi’nde okumamdı. Lisenin bulunduğu bölge Bab-ı Ali olarak adlandırılan ve birçok gazetenin merkezinin bulunduğu bölgeydi. Hatta birçoğu okulun çevresindeydi. Bir gün okulumuzun önünden bir cenaze kalktı ve bu cenaze Çetin Emeç’e aitti. Ben de arkadaşlarımla birlikte bu cenaze törenine katıldım. Gazeteci olmak istediğimi tam anlamıyla burada anladım ve o gün gazeteci olmaya karar verdim. O zamanlar 3 ayda bir yeni televizyon kanalı ve gazete açılıyordu. Bu da daha geniş bir iş imkânı anlamına geliyordu. İletişim fakültesine başladığım hafta Mehmet Ali Birand ve Uğur Dündar’ın katıldığı bir konferans oldu. Ben de izleyici olarak katıldım. Konferans sonunda usta isimlerin yanına giderek üniversiteye yeni başladığımı, ancak onlarla birlikte çalışmak istediğimi söyledim. Uğur Dündar bir sonraki hafta gelerek yanlarında çalışabileceğimi söyledi. Onların yanına gitmeye karar vermem ve onlara kararlılığımı göstermem hayatım için bir dönüm noktası oldu.”“Bir gazeteci birden çok dil bilmeli” Prof. Dr. Süleyman İrvan tarafından yöneltilen, “Sizce öğrenciler kendilerini nasıl donatmalı?” sorusuna Tamer Durak şu şekilde cevap verdi: “Bu alanda çalışmak isteyen herkesin Türkçe dışında en az bir dili daha biliyor olması şart. Bu dil sadece İngilizce olmak zorunda da değil. Çince, Arapça, Rusça, Azerice, Ermenice gibi farklı bir dil olabilir. Birden fazla dile sahip olmak gazeteciyi her zaman bir adım öne geçirir. Öğrencilerimizin gazeteciliğe karşı bazı endişeleri varsa ve bu meslekten para kazanamayacaklarını düşünüyorlarsa iletişimin diğer alanlarında da kendilerini geliştirmeliler. Fotoğrafçılık, video haber üretimi gibi günümüzde daha popüler olan alanlar yeni iş imkânları anlamına da geliyor. Günümüzde gazeteci, yazı yazmanın yanı sıra habere katkı sağlayacak her türlü beceriye sahip olmalı ve gelişmeleri takip ederek kendini geliştirmeli.”   “Yerel gazetecilik hak ettiği değeri görmüyor” Günümüzde yerel gazetelerin hak ettiği değeri görmediğini ve ikinci plana atıldığını söyleyen Tamer Durak, “Öğrenciler büyük medya kuruluşlarının yanı sıra yerel gazetelerde de çalışma imkânına sahip. Bugün her ne kadar tercih edilmeyen bir alan olsa da aslında insan yakınında olan haberi daha çok merak eder ve öğrenmek ister. İnsanların çevrelerinde olan olaylara karşı tepkileri ve duyguları da daha büyük olur. Türkiye’de ajans haberciliği olarak adlandırdığımız kopyala-yapıştır habercilik revaçta. Çünkü bu habercilik türü, bir yere gidip haber üretmekten daha maliyetsiz ve daha kolay. Ancak masa başında yapılan bu tür haberler büyük ölçüde ülke dışında yaşanan ve muhabir gönderilmeyen haberleri içeriyor. Bu durum Türkiye’de haberciliğin genelden bireysele doğru yapıldığının kanıtı. Oysaki Üsküdar’da yaşanan bir olay, Çin’de meydana gelen bir olaydan daha çok dikkat çeker, okunur ve toplumu ilgilendirir. Öğrenciler bu mesleği yaparken kolay habercilik yapmaktan kaçınmalı ve olay yerinden hikayelere dokunabilecekleri bir haberciliği benimsemeliler” dedi.Mehmet Şafak Sarı: “Çok fazla yalan ve kirli haber var”Gazetecilerin, gelişen teknolojilere ayak uyduran bireyler olması gerektiğini vurgulayan Mehmet Şafak Sarı, “Yeni nesil teknolojiye ayak uyduramayan gazeteciler haberlerini insanlara duyuramıyor. Çok fazla yalan ve kirli haber var ve bu durum, yazınsal açıdan çok donanımlı gazeteciler tarafından üretilen haberlerin önüne geçiyor. Yeni mezun iletişim öğrencilerinin en büyük sorunu da yeni medya mecralarına hâkim olmamaları. Bu da meslekte başarılı olamamalarına neden oluyor. Çok köklü devlet üniversitelerini de bu konuda geriden gelmeleri nedeniyle eleştirmem gerekiyor. Öğrenciler, kaliteli teorik eğitimin yanı sıra yeni teknolojileri de öğrenebilecekleri dersler görmeliler” dedi.“Okullarda verilen gazetecilik eğitimlerini tamamlamaya çalışıyoruz”News Lab Turkey’in toplumda görülen bilgi eksikliğini giderme amacıyla kurulduğunu ve eğitime de çok önem verdiklerini ifade eden Mehmet Şafak Sarı, “Okullarda gösterilen yeni medya ve gazetecilik eğitimlerini nasıl tamamlayabiliriz diye düşündük ve bazı eğitimler verilmesi gerektiğine karar verdik. Genel olarak iletişimcilere pratik eğitimler veriyoruz ve online olarak da internette pratik içerikler yayınlıyoruz. Kısa süre önce sadece kadın gazetecilere yönelik verdiğimiz bir eğitimi tamamladık. Önümüzdeki süreçlerde ise 20 öğrenciye News Lab’da 8 haftalık bir eğitim vereceğiz ve bunun devamında proje üretmeleri için maddi olarak destek olacağız. Tüm bunların yanı sıra bu eğitimlerin sürdürülebilirliği üzerine de çalışmalarımıza devam ediyoruz” şeklinde konuştu.Burcu Karakaş: “Yeni medya yayıncılığında sürdürülebilirlik problemi yaşanıyor”Günümüzde gazeteciliğin ne durumda olduğuna ilişkin soruyu Burcu Karakaş; “Gazetecilik berbat bir durumda. Fakat her berbat durumdan iyi bir şeyler çıkabilir. Günümüzde ana akım medya haber yapamaz duruma geldiği için artık sosyal medya kullanılıyor. Gazeteciler sosyal medya aracılığı ile çeşitli yayınlar yapabiliyor ve büyük kitlelere ulaşabiliyor. İnternet hepimiz için bir alan açtı ama bu dışarıdan görünen kısım. Burada sürdürülebilirlik açısından bir sıkıntı var ve bunu fark etmek oldukça önemli. Ben bu işi hobi olarak değil, iş olarak yapıyorum. Ben paramı yazarak kazanıyorum. Ancak insanlar internette yazı yazmayı ve haber yapmayı iş olarak görmüyorlar. Bana zaman zaman ‘yazı yollar mısın’ diyenler oluyor. Ben de telif öderseniz tabii ki diyorum” sözleriyle yanıtladı.“Gazetecilikte staj önemli” Yeni medyada gazeteciliğin ele alındığı etkinlikte konuşmacıların deneyimlerini aktarmalarının ardından öğrenciler tarafından yöneltilen sorular cevaplandırıldı. Bir öğrencinin “Gazeteciliği seçtim, doğru yolda mıyım?” sorusuna Burcu Karakaş şu yanıtı verdi: “Bunu staj yaparken göreceksin. Her öğrenci, eğitim süreci boyunca mutlaka staj yapmalı. Staj süresince neyi isteyip neyi istemediğini görebiliyor ve çalışmak istediği alana karar verebiliyor. Yaz dönemlerinizi staj yaparak değerlendirebilir ve mesleğiniz için daha emin adımlarla ilerleyebilirsiniz. Sana ‘kağıt getir, kağıt götür, fotokopi çek’ diyenler olabilir. Ama aslında bulunduğun yerden o fotokopi makinasının başına giderkenki süreç sana çok şey öğretecek. Bu sırada gözlemlediklerin sana çok şey katacak ve ne olmak istediğini bu şekilde göreceksin. Bu nedenle tüm öğrenciler kesinlikle her yaz staj yapmalı.”Haber: Emre Sertdemir ve Ömer KaraoğluFotoğraf: Onur Hamzaoğlu

21 EKI 2019

Çizgi film ve animasyon öğrencileri Comikon festivalinde

Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi Çizgi Film ve Animasyon Bölümü Başkanı Prof. Dr. Hasip Pektaş ve öğrencileri Harbiye Askeri Müzesi’nde bu yıl 4’üncüsü düzenlenen Comikon İstanbul’a katıldı.Harbiye Askeri Müzesi’nde gerçekleşen, Üsküdar Üniversitesi’nin de desteklediği festivalde Çizgi Film ve Animasyon öğrencileri, bölümleri kapsamında workshoplara, seminerlere ve panellere katıldı.Pop Kültür Festivaline ilişkin bilgi veren Bölüm Başkanı Prof. Dr. Hasip Pektaş, buraya katılmalarındaki amacın bölüme yeni başlayan öğrencilerin hedeflerini belirlemede ve ileride yapacakları iş hakkında bilgi edinmelerinde büyük bir şans olduğunu belirtti. Ardından gelecek yıl etkinliğe daha eylemsel olarak katılacaklarını ifade etti.Pektaş, öğrencileri ile beraber HADO VR gözlükle sanal gerçekçilik oyunlarında eğlenceli vakitler geçirdi.

10 EKI 2019

Üsküdar İletişim’de yeni dönem heyecanı

Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi’ni yeni dönem heyecanı sardı. İletişim Fakültesi, bu yıl ilk kez öğrenci alan Çizgi Film ve Animasyon Bölümü ile birlikte 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılına yedi bölüm ve iki binin üzerinde öğrenciyle başladı. İletişim eğitiminde teori ve uygulama dengesini gözeten Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi, yenilenen müfredatı ve genişleyen kadrosuyla yeni eğitim yılına iddialı bir giriş yapıyor.  Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi’nin öğrenci sayısı, uzun soluklu bir tercih döneminin ardından fakültemizi tercih eden yeni öğrencilerle birlikte iki bini aştı.Ulaşım kolaylığı, son teknoloji laboratuvar imkânları, uygulama birimleri ve başarılı akademik kadrosuyla iletişim fakülteleri arasında üst sıralarda yer alan Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi, yeni eğitim yılı için oldukça heyecanlı.7 bölüm ile 2 binin üzerinde öğrenci ile eğitim başladı…Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nazife Güngör yeni dönem için şu ifadeleri kullandı: “Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi 7 Ekim Pazartesi günü itibariyle 2019-2020 eğitim-öğretim yılına başlamış bulunuyor. Fakültemiz bu yıl yedi bölümde çok sayıda öğrenciye eğitim verecek. Bu yıl yeni kurulan ve ilk kez öğrenci alan Çizgi Film ve Animasyon Bölümümüz de aktif olarak eğitime başladı. İletişim Fakültemiz, 2 binin üzerinde öğrenci sayısı ve 70’e ulaşan öğretim elemanı kadrosu ile heyecanla yeni dönemi açtı. İletişim Fakültesi, yüksek kapasiteli ve en son teknoloji ile donatılan derslikleri, bilgisayar laboratuvarları, radyo-televizyon stüdyosu, haber ve reklam atölyeleri, zengin kütüphanesi ve sanat galerisi ile öğrencilerine kapılarını açtı. 2019 Haziran’da yaklaşık 500 öğrencisini mezun eden Fakültemiz, 550 dolayında yeni öğrencisiyle ve toplamda 2 bini geçen öğrenci sayısıyla Türkiye’nin öne çıkan İletişim Fakülteleri arasında yer almakta. Fakültemize çeşitli ülkelerden gerek Erasmus kategorisinde gerekse Uluslararası Öğrenci kategorisinde yabancı öğrenciler de ilgi göstermekte. Bu da Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi’nin aynı zamanda uluslararası düzeyde tanınırlığını somut biçimde ortaya koymaktadır. Akademik kadromuz ve değerli öğrencilerimiz başta olmak üzere herkese başarılı bir eğitim yılı dilerim.”Üsküdar İletişim’de teorik ve uygulamalı eğitim bir arada Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi’nin teorik eğitimin yanı sıra uygulamaya da önem verdiğini ve öğrencilerin her iki alanda da geliştirildiğini vurgulayan Prof. Dr. Nazife Güngör: “Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde eğitimin önemli bir kesitini uygulama oluşturmaktadır. Fakültemiz bünyesinde kurulan radyo ve televizyon stüdyoları öğrencilerimize radyo, televizyon ve sinema alanındaki çalışmalarda önemli olanaklar sunmaktadır. Bilgisayar laboratuvarlarıyla görsel iletişim tasarım ve animasyon alanında eğitim görmekte olan öğrencilerimiz sürekli olarak pratik yapma olanağı bulmaktadırlar. Uygulama alanlarında yetişen öğrencilerimizin medya sektörünce kabulü ve istihdamı da çok daha kolay olmaktadır” dedi.Fakülte bünyesinde yapılan akademik çalışmalara da değinen Prof. Dr. Güngör, “Fakültemiz eğitim-öğretimdeki kalitesini akademik çalışmalarla da pekiştirmektedir. Her yıl düzenli olarak gerçekleştirilen Uluslararası İletişim Günleri Sempozyumu’nun bu yıl yedincisine hazırlanıyoruz. Fakültemiz akademik dergisi Etkileşim’in dördüncü sayısı çıktı ve akademik camiadaki tanınırlığı da oldukça iyi. Öğrencilerimizin uygulama gazetesi Haber Üsküdar düzenli olarak yayımlanıyor” ifadelerini kullandı.Prof. İrvan: “Yeni Medya ve Gazetecilik Bölümü akreditasyon sürecinde”Yeni Medya ve Gazetecilik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Süleyman İrvan yeni eğitim yılına son derece pozitif ve enerjik bir şekilde başladıklarını, eski ve yeni öğrencileriyle buluşmaktan mutluluk duyduklarını ifade etti. İrvan, Yeni Medya ve Gazetecilik Bölümü’nün İLAD (İletişim Araştırmaları Derneği) akreditasyonu sürecinde olduğunu belirterek, İLAD adına akreditasyon süreçlerini yürüten İLEDAK (İletişim Eğitimi Değerlendirme Akreditasyon Kurulu) ekibinin Kasım ayında fakülteye gelerek yerinde değerlendirme yapacağını söyledi. İrvan, Yeni Medya ve Gazetecilik Bölümü’nün lisans programında 380, yüksek lisans programında 67 öğrencisi olduğunu, önümüzdeki yıl YÖK onayı çıkarsa doktora programı açmayı da hedeflediklerini ifade etti. Yeni Medya ve Gazetecilik alanında ilk lisans ve yüksek lisans programlarını Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde açtıklarını söyleyen İrvan, “Bu alanda ilk doktora programını da biz açmak istiyoruz. Bunun için yeterli akademik kadromuz var, iyi bir eğitim verdiğimize de inanıyoruz” dedi.Prof. Dr. Süleyman İrvan, bölümün uygulama olanakları konusunda da şunları söyledi: “İki yıldır verimli biçimde yürüttüğümüz Haber Atölyesi’ni yeni dönemde de öğrencilerimize açacağız. Öğrencilerimiz derslerin dışında bu atölye aracılığıyla haber üretim süreçlerine katılıyor ve bölümün denetiminde yayımlanan basılı Haber Üsküdar gazetesiyle haberuskudar.com internet gazetesine içerik üretiyorlar.  Bu platformlarda yayımlanan haber ve röportajlarla Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Aydın Doğan Genç İletişimciler Yarışması, TRT Geleceğin İletişimcileri Yarışması gibi önemli yarışmalara katılıyoruz. Bütün öğrencilerimizi bu platformlarda kendilerini geliştirmeye davet ediyoruz.”Prof. Hasip Pektaş: “CFA öğrencileri heyecanlı; bizler daha heyecanlıyız!”2019-2020 Eğitim-Öğretim Döneminde ilk kez öğrenci alan Çizgi Film ve Animasyon Bölümü için Bölüm Başkanı Prof. Dr. Hasip Pektaş şu sözleri kullandı: “Fakültemizin yeni bölümü CFA’nın yeni öğrencileri, her türlü tasarım sorununu çözebilecek, araştırıcı ve yaratıcı güce sahip, kültürlü, yetenekli birer çizgi film ve animasyon tasarımcısı olma yolunda ilk eğitimlerine başladılar. Çok heyecanlılar ve çok istekliler. Tek ihtiyacımızın çalışkan olmak olduğunun farkındalar. Bizler de öğrencilerimizi geleceğe iyi hazırlama, onlara doğru rehberlik etme konusunda istekli ve heyecanlıyız. Biliyoruz ki en iyi çizgi film ve animasyon tasarımcıları, Üsküdar CFA’dan mezun olacak ve bizi hep gururlandıracaklar. Başarı yollarınız açık olsun arkadaşlar. Hoş geldiniz.”Doç. Dr. F. Zeynep Güder: “Medya ve İletişim Bölümü öğrencilerinden geleceğin akademik çalışmalarını bekliyoruz” Öğrencilerine iletişim alanında akademik yetkinlik kazandırmayı hedefleyen Medya ve İletişim Bölümü hakkında bilgiler veren ve öğrencilerden beklediği temenniyi yineleyen Bölüm Başkanı Doç. Dr. Feride Zeynep Güder: “Medya İletişim Bölümüne yeni gelen öğrencilere hoş geldiniz diyorum. Ayrıca bütün sınıflarımızdan her sene beklediğimiz bir temenniyi tekrar ediyorum. Çağın gereklerine uygun bir şekilde kendilerini yetiştirmeleri, alacakları eğitimin hakkını vermeleri ve yüksek düzeyde akademik çalışmalar yapmaları. Herkese bu bağlamda güzel bir dönem ve başarılar diliyorum” dedi.Doç. Dr. Özgül Dağlı: “Bölümümüz, reklamcı olmak isteyen öğrencilerimiz için tüm hazırlıklarını tamamladı”Reklamcılık sektörü için donanımlı ve başarılı öğrenciler yetiştirme gayesiyle hareket eden Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi Reklam Tasarımı ve İletişimi Bölümü, her geçen yıl daha iyiyi hedefleyerek çalışmalarını sürdürüyor. 2019-2020 Eğitim-Öğretim Dönemi için tüm hazırlıkların tamamlandığını söylenen Reklam Tasarımı ve İletişimi Bölüm Başkanı Doç. Dr. Özgül Dağlı, yeni döneme ilişkin, “2019-2020 yılı içerisinde reklam sektörü dinamiklerini de göz önünde bulunduran yenilenen müfredatı ile Reklam Tasarımı ve İletişimi Bölümü öğrencilerini karşılıyor. Bu sene 1. sınıflarda 85 öğrencimiz bulunuyor. Bölümün diğer sınıflar ile birlikte sayısal olarak 400’ün üzerinde öğrencisi bulunmakta. Sektörel dinamikler gereği bu dönem ders programımızda Reklam Ajansı Yönetimi, İleri Reklam Tasarımı gibi çok sayıda uygulama dersimiz de yer alıyor. Reklam tasarımı için öğrencilerimizin aktif olarak çalışabilecekleri bilgisayar laboratuvarımız ve reklam atölyemiz de mevcut. Reklam atölyemizde, her sınıftan gönüllü öğrencilerimiz bir araya gelerek kampanya esaslarını değerlendirip okulumuzu yarışmalarda da temsil edebilecek reklam fikirleri üzerinde tartışmaya şimdiden başladılar bile. Bu sene Reklam Tasarımı ve İletişimi Bölümü, gerek kuramsal dersleri gerekse de uygulamalı dersleri ile reklamcı olmak isteyen öğrencilerimiz için tüm hazırlıklarını tamamladı ve derslere başladı. Tüm öğrencilerimize mutlu ve huzurlu bir akademik dönem diliyoruz” ifadelerini kullandı.Dr. Öğr. Üyesi Şaha Özpınar: “Öğrencilerimiz kendilerini her yönde geliştirme fırsatı buluyorlar”Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Şaha Özpınar ise yeni döneme ilişkin “Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi, tüm dünyada değişen yükseköğretim çıktı hedeflerine uygun şekilde gelişiyor ve bunun bir parçası olmak çok güzel. Burada müfredatımız ve eğitim öğretim araçlarımız dijitalleşmenin gerekleri doğrultusunda güncelleniyor. Öğrencilerimiz iş hayatına hazırlanmak için değerli ipuçları bulabilecekleri etkinlik ve seminerlerle kendilerini her yönde geliştirme fırsatı buluyorlar. İçinde bulunduğumuz çağda üniversite mezunlarının mesleklerinin gerektirdiği alt yapıya sahip olmaları artık yeterli değil; mezunların öğrencilik süresini çok iyi değerlendirmiş olmaları; kendilerini diğerlerinden farklılaştırabilmeleri, belli konu ve alanlarda uzmanlaşmaları; projelerde, organizasyonlarda, sosyal sorumluluk içerikli çalışmalarda yer almış olmaları bekleniyor. Üsküdar Üniversitesi tüm bu konularda sayısız fırsat sunuyor. Öğrencilerimize Fakültemizin kendilerine sunduğu tüm imkânlardan sonuna kadar faydalanmalarını tavsiye ediyor, 2019-2020 akademik yılında başarılar diliyorum” dedi.Dr. Öğr. Üyesi Can Diker: “Bölümümüz aktif bir yıl geçirmeyi hedefliyor”Radyo, televizyon ve sinema alanlarında en üst seviyede yetkinliğe sahip öğrenciler yetiştiren Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü hakkında Bölüm Başkan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Can Diker şunları söyledi: “2015 yılında kurulan Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümümüzün 2019-2020 dönemi itibarıyla artık 400'ü aşkın öğrencisi bulunmakta. Bu yıl itibarıyla İletişim Fakültesi'nin en kalabalık bölümü olan Radyo, Televizyon ve Sinemada öğrenciler alanında uzman akademisyenlerden dersler almakla birlikte, sektörden de çok değerli kişileri tecrübelerini öğrencilerimizle paylaşmak üzere bünyesinde barındırıyor. Aynı zamanda bölümümüz, yapacağı etkinliklerle ve proje jürileriyle aktif bir yıl geçirmeyi hedefliyor. Sinema kulübü gibi öğrenci kulüp faaliyetlerine de bölüm öğretim üyeleri olacak desteğimiz artarak sürecektir. Sahip olduğumuz stüdyolar ve çekim ekipmanlarıyla öğrencilerimizin yaptıkları projeleri sadece birer ödev olarak değerlendirmelerini değil, aynı zamanda çeşitli festivallere ve yarışmalara da katılan önemli eserler olarak görmelerini hedeflemekteyiz. Radyo, Televizyon ve Sinema bölümümüz kaliteli bir şekilde büyümesini sürdürecektir.”Dr. Öğr. Üyesi Tolga Erkan: “Görsel İletişim Tasarımı Bölümü yüksek kaliteyi önemsiyor” İletişim Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümünde okuyan öğrencilerin, mezun olduktan sonra sektörde aranan isimler olmasını amaçlayan ve bu doğrultuda kaliteli eğitime önem veren Görsel İletişim Tasarımı Bölümünün çalışmalarını Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Tolga Erkan “Görsel İletişim Tasarımı Bölümü olarak tüm öğrencilerimize 2019-2020 Akademik Yılında başarılar diliyoruz. Bölümümüze yeni katılan öğrenciler aramıza hoş geldiniz. Görsel İletişim Tasarımı Bölümü sektörel gelişmelere uyum sağlayabilmek ve rekabet edebilmek için yaşam boyu eğitime ve akademik çalışmalarda yüksek kaliteye önem vermektedir. Bölümümüz eğitim ve araştırmadaki başarılarını arttırmak, bu alanlardaki olanaklarını zenginleştirerek daha etkili şekilde kullanmak, iyi bir eğitim ortamı oluşturma çabası içerisindedir. Bu çaba, öğrencilerin ve akademik kadronun işbirliğiyle kalite konusunda da başarıyı beraberinde getirecektir” şeklinde özetledi.Dr. Öğr. Üyesi Özge Uğurlu: “Öğrencilerimizi sevgiyle kucaklıyoruz”Aldıkları eğitim ile mezuniyet sonrasında halkla ilişkiler sektöründe çalışacak donanımlı ve yetenekli öğrenciler yetiştirilmesini esas alan Halkla İlişkiler Bölümü de yeni dönemi coşkuyla karşıladı. İletişim Fakültesi bünyesinde öğrenim gören tüm öğrencileri sevgiyle kucakladıklarını dile getiren Dr. Öğr. Üyesi Özge Uğurlu “Üsküdar Üniversitesi Halkla İlişkiler Bölümü olarak bu yıl ilk mezunlarımızı verecek olmanın gurur ve heyecanını yaşıyoruz. Kendimizi bilimsel formasyon üzerine teorik ve uygulamayı birlikte götürmeye çalışan bir bölüm olarak konumlandırdık. Bugün hem özel sektöre baktığımızda hem kamu alanındaki uygulamaları incelediğimizde halkla ilişkilerin çok önemli bir yerde olması gerektiği kanısındayız. Halkla ilişkiler mesleğini icra etmek isteyen öğrencilerimizin de bilimsel temellere dayalı uygulamalar yapabilmesi, halkla ilişkilerin felsefesinin bilincinde olmaları ve yeni gelişmeleri takip edebilmeleriyle mümkün. Halkla İlişkiler Bölümü olarak birinci sınıfa yeni başlayan tüm öğrencilerimizi sevgiyle kucaklıyor, hoş geldiniz dileklerimizi iletiyoruz. Umarım tüm öğrencilerimiz için başarılı, ferah ve dolu dolu bir öğretim yılı olur” dedi. 

09 EKI 2019

2019-2020 akademik yılı oryantasyon programları sona erdi

Üsküdar Üniversitesinin 2019-2020 akademik yılında Üsküdar Üniversitesini kazanan öğrencilere yönelik, akademik ve idari kadronun katılımıyla gerçekleştirdiği oryantasyon programları sona erdi. 5 gün süren programlarda üniversitenin tüm işleyişi ve çalışmaları hakkında öğrencilere bilgi verildi.Merkez Yerleşke Nermin Tarhan konferans salonu ve Çarşı Yerleşke Emirnebi Konferans salonunda gerçekleşen programlarda Tıp, İletişim, İnsan ve Toplum Bilimleri, Mühendislik ve Doğa Bilimleri, Sağlık Bilimleri Fakülteleri ile Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu, Hazırlık Okulu ve Uluslararası Ofis eğitim görevlileri öğrencileri her yönüyle bilgilendirdi.Oryantasyon programlarında ayrıca Kurumsal İletişim, Öğrenci İşleri, Bilgi Teknolojileri, Sağlık Kültür ve Spor, Kütüphane Dokümantasyon Direktörlüğü, Kariyer Merkezi Direktörlüğü ile Uluslararası İlişkiler Direktörlüğü de öğrencilerle tanışarak birimlerini tanıttı.

07 EKI 2019

“Güneşe Dokunan Kadınlar” kadınlara cesaret vermeyi hedefledi

Üsküdar Üniversitesi Halkla İlişkiler Bölümü öğrencileri tarafından hayata geçirilen “Güneşe Dokunan Kadınlar” projesi, şiddet mağduru kadınların seslerini duyurmalarına imkan sağladı. Şiddete direnen kadınların cesaret dolu hikayelerine dikkat çekilen proje kapsamında hazırlanan web sitesinde projeye ilişkin bilgiler yer alıyor. Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler Bölümü öğrencileri Büşra Kaplan, Ece Özipek ve Serenay Özkan tarafından hazırlanan “Güneşe Dokunan Kadınlar Projesi” kadına yönelik şiddete dikkat çekmek, şiddetin korkunç yüzünü tanıtarak tüm kadınların güneşe dokunacağına duyulan ümidin her geçen gün artırılmasını ve bu yönde adımların atılmasını sağlamayı amaçlıyor.Şiddete direnen kadınların hikayesiÜsküdar Üniversitesi Reklam Tasarımı ve İletişimi Dr. Öğretim Üyesi Nihal Toros, yaklaşık bir yıl önce Halkla İlişkiler Bölümü öğrencileri ile yaptıkları Güneşe Dokunan Kadınlar Projesi ile şiddet görmüş ama sonra yüzlerini güneşe dönmüş kadınların hikayelerini aktarmaya çalıştıklarını söyledi.Kadınların susukunluğunu bozmasını istedikProje ile kadınların suskunluklarını bozmalarını istediklerini belirten Dr. Öğretim Üyesi Nihal Toros, “Şiddetin korkunç varlığı tanınsın ki kadınlar güneşe dokunabilsin istedik. 6 ay boyunca birçok farklı hayatla karşılaştık. Bu çalışmayı yaparken kadına şiddet oranlarının çok yüksek olduğunu gördük. 2016 yılında Türkiye’de en az 261 kadın, 2017’de en az 290 kadın, 2018’de en az 255 kadın öldürüldü. 2016 yılında öldürülen 261 kadından 65’i, 2017’de öldürülen 290 kadından 96’sı ve 2018’de öldürülen 255 kadından 76’sı sadece boşanmak ya da ayrılmak istedikleri için %50’nin üzerinden bir oranla eski eşleri ya da eşleri tarafından öldürüldü. 2018 yılında 61 kadına tecavüz edildi, en az 188 kadın tacize uğradı, en az 380 kadın fiziksel şiddet gördü. 2018 yılında kadınlara tecavüz eden erkeklerin sadece %45’i tutuklandı. Karşılaştığımız bu rakamlar bizi Güneşe Dokunan Kadınlar Projesini hazırlamaya itti. Hayatlarını bizimle paylaşan, bizlere başından geçenler anlatan kadınların sessiz kalmayarak ne denli güçlü olduklarının bilinmesine ve böylelikle onların sesi olmayı istedik çünkü onlar yalnız değiller” dedi.Yılmayan kadınları dinledikProje ile şiddet gören ancak yılmayıp mücadele eden kadınların hikayelerini ortaya çıkarmayı hedeflediklerini kaydeden Dr. Öğretim Üyesi Nihal Toros, “Projemiz, şiddet gören kadınların aydınlığa kavuşacağı ümidi ile onların hikâyelerini dinleyerek yalnız olmadıklarını hatırlatmak ve ne olursa olsun birlikte yaşanılanların üstesinden gelinebileceği inancının yayılması için çalışmak üzerine başladı. Proje kapsamında her hafta düzenli olarak şiddet gören bir kadının hikâyesini dinledik. Kendilerine yeni bir hayat kurmaya çalışan, çoğu zaman korkan ama yılmayan kadınların hayatlarını kayıt altına aldık. Kimliğini vermek isteyen kişiler olduğu kadar gizli tutmak isteyen kişiler de oldu” dedi.Şiddeti tüm boyutlarıyla ele aldık Proje kapsamında konuyla ilgili olarak herkesin bilmesi gerektiğini düşündükleri, farkındalık adına yaptıkları ziyaretler de gerçekleştirdiklerini kaydeden Dr. Öğretim Üyesi Nihal Toros, “Şiddetin hukuki ve psikolojik boyutlarını, konunun uzmanlarıyla görüşerek videolar halinde sitemize ekledik. Sanatın farklı dallarında kadına şiddet konusunda çalışmalar yapmış tiyatro oyuncuları, yazarları, sinirbilim uzmanlarını, avukatları, aktivistleri, dernek başkanlarını, yönetmenleri, küratörleri ziyaret ederek kendileriyle röportajlar yaptık. Aynı zamanda şiddetin her yönüyle algılanabilmesi adına Türkiye’de rakamlarla şiddetin ne boyuta geldiğinin görülebilmesi için Türkiye’de şiddet istatistiklerine de sitemizde yer verdik” dedi. Web sitesinde bilgilendirmek istedikWeb sitesinin aynı zamanda bilgilendirme görevi üstlenmesini istediklerini kaydeden Dr. Öğretim Üyesi Nihal Toros,  “Bunun için şiddet gören kadınların hukuki haklarını öğrenmeleri, psikolojik destek almaları konusunda nereye başvurmaları gerektiği ve böyle bir durumla karşılaştıklarında yapmaları gerekenleri bilmeleri açısından faydalı olacak bilgiler ekledik” dedi.Her alandan isim kadına şiddeti konuştuDr. Öğretim Üyesi Nihal Toros, projenin tanıtımı için Üsküdar Üniversitesi Nermin Tarhan Konferans Salonunda Mayıs ayında bir konferans verdiklerini de ifade eden Dr. Öğretim Üyesi Nihal Toros, “Prof. Dr. Deniz Ülke Arıboğan, Prof. Dr. Sinan Canan, Psk. Dr. Meltem Narter, Psk. Ayşe Naz Hazal Sezen, gazeteci Ahu Özyurt, tiyatro oyuncusu İrfan Kangı, Av. Canan Arın, Av. Selin Nakıpoğlu, yönetmen Bingöl Elmas ve Ayşe Tükrükçü’nün katıldığı Güneşe Dokunan Konferansı’nda toplumun kadına bakış açısını ve kadının toplumdaki yerini tartıştık. Büyük keyif aldığımız ve farklı hayatlara dokunduğumuz bu proje bize çok şey öğretti. Biz de öğrendiklerimizi, evlerine ve hayatlarına misafir olduğumuz insanların duygularını okuyuculara aktarmayı görev bildik” dedi.

03 EKI 2019

Sosyal Bilimlerde Ölçme Aracı Geliştirme ve Uyarlama Grubu çalışmalara başlıyor

Üsküdar Üniversitesi Proje, Araştırma, Uygulama, Eğitim ve Geliştirme Koordinatörlüğü (PARGE) birimi bünyesinde Sosyal Bilimlerde Ölçme Aracı Geliştirme ve Uyarlama(SBÖAGU) adı altında yeni bir çalışma grubu kuruldu. 2019-2020 Akademik yılında faaliyete başlamayı planlayan grup üyeleri, ilk toplantılarını gerçekleştirdi.Üsküdar Üniversitesi uygulama ortağı NPİSTANBUL Beyin Hastanesinde gerçekleştirilen ilk toplantıyla SBÖAGU çalışmalarına da başlamış oldu.Grup, sosyal bilimlerdeki çeşitli konularda ölçek geliştirerek veya yurtdışındaki ölçekleri Türkçeye uyarlayarak bilime katkı sağlamayı amaçlıyor.Vizyon ve Misyon konuşulduFaaliyete başlayacak olan grubun vizyon ve misyonunun da konuşulduğu toplantıda grubun vizyon ve misyonunun “Gelişen ve değişen dünyada yaşanan pek çok dönüşüm doğrultusunda ölçme araçları geliştirerek veya uyarlayarak insanın içinde bulunduğu durumu anlamak ve bilimsel yazına katkı sağlamak, geçerlik ve güvenirlik çalışmaları yapılmış bilimsel etik değerlere uygun ölçme araçları geliştirmek veya uyarlamak, bilimsel yazında yer almayan ölçme araçlarını geliştirerek katkı sağlamak, yurt dışında geliştirilmiş ölçekleri Türkçe ’ye uyarlayarak ülkemizde uygulanabilirliğini sağlamak ve geliştirilen veya uyarlanan ölçek ile yapılan araştırmaları yayınlayarak bilimsel yazına katkı sağlamak” olduğu ifade edildi.Üsküdar Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Tayfun Doğan, Psikoloji (İngilizce) Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Asil Özdoğru, Psikoloji Bölümü Öğr. Üyesi Doç. Dr. Cemal Onur Noyan ve NPİSTANBUL Beyin Hastanesi Uzman Psikolog Ahmet Yılmaz’ın ekip üyeliğini oluşturduğu grubun koordinatörlüğünü ise İletişim Fakültesi Yeni Medya ve Gazetecilik Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Aylin Tutgun Ünal yapıyor.

23 TEM 2019

Çizgi Film ve Animasyon Bölümü ilk öğrencilerini alacak

Üsküdar Üniversitesi bölümlerine bir yenisini daha ekledi. Çizgi Film ve Animasyon Bölümü, Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesinde açıldı. Merkezi yerleştirme puanı ile öğrenci alacak olan Çizgi Film ve Animasyon Bölümü, öğrencilerini bekliyor. Çizgi Film ve Animasyon Bölümü, teknolojinin son olanaklarıyla donatılan alt yapısı ile eğitim verecek.Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi, Çizgi Film ve Animasyon Bölümünü açarak mevcut bölümlerine bir yenisini daha ekledi.Animasyon, çok geniş bir yelpazede yer alıyorÜsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nazife Güngör, Çizgi Film ve Animasyon Bölümü hakkında şu değerlendirmelerde bulundu:“Günümüzde animasyon; medya ve iletişimin çeşitli alanlarında; güzel sanatlar, mimari, tıp, savunma, yüksek teknolojili sektörler, eğlence vb. çok geniş bir yelpazede kullanılıyor.  İletişim bilimlerinin geleceğe taşınmasında önemli kapılar açma özelliğine sahip olan Çizgi Film ve Animasyon Bölümünde, iletişim alanında teorik bilgiyi, uygulamalı eğitimle destekleyerek aktarmak ve bu alanda sektörün ve üniversitelerin ihtiyacı olan donanımlı meslek ve sanat insanları yetiştirilmesi amaçlanıyor.Donanımlı tasarımcılar yetiştirilmesi hedefleniyorSon teknolojiyle donatılmış bilgisayar laboratuvarları, televizyon stüdyoları, çekim, yapım ve kurgu atölyeleri çizgi film ve animasyon alanında ileri düzeyde eğitim için uygun bir ortam sunmaktadır. Nitelikli akademik kadrosuyla, kendi alanında iddialı ve benzerleri arasında en iyi olmayı hedefleyen bölümümüz teknik becerileri üstün, donanımlı tasarımcılar yetiştirmeyi hedeflemektedir.Hangi dersleri kapsıyor?Ders programı geleneksel çizgi film, 3 boyutlu bilgisayar animasyon ve sinema dersleri üzerine yapılandırıldı. Uzun filmlerden kısa filmlere, reklam filmlerinden etkileşimli tasarımlarda kullanılan filmlere kadar birçok medya, çizgi filmin uygulama alanı içine girdi. Dört yıllık eğitim sonunda, sinema dili, film, video, animasyon teknikleri öğretilerek; reklam, sinema, televizyon, multimedya ve eğitim sektörlerinin çeşitli dallarında görev yapacak mezun vermeyi amaçlamaktayız. Animasyon için gerekli olan çizim yeteneği resim, heykel gibi sanat disiplinlerinden farklı olarak yaratıcılığın ön planda olduğu bir çizim yeteneğidir. Çevreyi gözlemleme ve görsel algı, gözlemlediğini animasyon projesine aktarabilme, animasyonda çizimden çok daha önemlidir. Öğrenci müfredat programında derslerde animasyona yönelik çizimin temeli olan temel çizim ve tasarım kuralları, perspektif, konsept karakter çizimi gibi konularda deneyim kazanabilecektir.Mezunların istihdam alanları neler?Mezun olanlar, animasyon sektöründe Karakter Tasarımcısı, Storyboard Sanatçısı, Konsept Tasarımcısı, 3B Modelleme Sanatçısı, Rigging Sanatçısı, 3B-2B Animatör, Animasyon Yönetmeni, Doku ve Işık Sanatçısı, Senarist, Görsel Efekt Sanatçısı, Ses Tasarımcısı ve Kurgu alanlarında istihdam edilebilirler.”

21 TEM 2019

Üniversite eğitimi ve meslek seçimi

Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nazife Güngör üniversite eğitimi ve meslek seçiminde dikkat edilmesi gerekenleri Cumhuriyet Gazetesi'nde değerlendirdi.Üniversite adayları büyük he­yecan ve telaş içerisindeler bugünlerde. Kolay değil elbet. Bundan sonraki tüm yaşamları­nı etkileyecek önemli bir karar verecekler. Bu kararı verirken pek çok noktayı dikkate almala­rı gerekiyor. İnsanın yaşam yolunda kar­şı karşıya kaldığı birkaç önemli kavşak vardır. O kavşaklara gel­diğinde yöneleceği yol onun bü­tün yaşamını biçimlendirir. Bu kavşaklardan biri de üniversite­ye giriş sınavıdır. İşte bu nokta­da genç bireyin bu kavşağa açı­lan tüm yolları, hatta patikaları, o yolların olası uzamlarını tüm ayrıntılarıyla analiz etmesi, doğ­ru kararı vermesi için önemlidir. Ama bireyin, bu kavşağa açılan yol, patika ve uzamların analizi­ni en sağlıklı biçimde yapabilme­si için de öncelikle kendi beyni­nin ve yüreğinin çakışma nokta­larını çok iyi analiz etmesi gere­kir. Yani birey öncelikle kendisi için nasıl bir yaşam hayal ettiği­ni, meslek seçimi sürecinde ak­lının ve duygularının hangi nok­talarda çakışıp hangi noktalarda çeliştiğini anlamalıdır. Vizyoner bakabilmekBirey kendisi için hayal etti­ği yaşam biçimine uygun mes­lekleri kafasında sınıflandırdık­tan sonra ise kendisinin dışın­daki dinamikleri analiz etmeli­dir. Bu noktada öncelikle içeri­sinde yaşadığı toplumsal çevre­nin, ülkenin kendi içerisinde ve uluslararası düzlemdeki sosyo ekonomik, teknolojik, kültürel vs. koşullarını analiz etmesi ge­rekir. İçinde yaşadığı toplumun ve ülkenin istihdam olanakla­rı, o anki ve geleceğe dönük iş­kolları, sektörel ve toplumsal ta­lepler vb. meslek seçimini ger­çekçi yapması açısından önemli­dir. Burada vizyoner bakabilmek de çok önemlidir. Bazı meslek­ler belki bugün için henüz çok cılız düzeyde olabilir, ancak ge­lecekteki koşullarını da görebil­mek gerekir. Bunun için de ülke­nin ve dünyanın gidişatını çok iyi izlemeli. Sorumluluk gençlere yüklenmemeliBütün bu dinamiklerden hare­ketle baktığımızda dikkati çeken önemli bir nokta dünyanın, bu­gün insan beyninin uzantısı ni­teliğindeki teknolojik gelişmeler­le geleceği biçimlendirmekte ol­duğudur. O halde yapay zekâ, ge­netik mühendisliği, bilişim, ya­zılım, nörobilim, psikoloji vb. ge­leceğin çalışma alanları olacağı çok açık. Buna bağlı olarak dijital teknolojik gelişmelerle birlikte iletişim alanının kendi içerisin­de çeşitlenerek, önemli açılımlar yaparak geleceğin parlak meslek­leri arasında yer alacağı da belli. Öte yandan dünya, giderek artan nüfus ve hızlı teknolojik gelişme­ler nedeniyle çevresel ve iklimsel anlamda büyük tehdit altında. Bu da çevre mühendisliği, doğa ve iklim üzerine çalışmaların gide­rek çok daha önem kazanacağını gösteriyor. Bunların yanında ar­tık klasikleşmiş olan hukuk, po­litika, ekonomi, sosyoloji, felse­fe gibi alanlar zaten hep revaçta olacaktır. Tıp bilimleri, fen bilim­leri, matematik vb. bunlar klasik­leşmiş meslekler olup gelişmeler içerisinde kendilerini biçimlen­direrek devam ediyor. Diğer yan­dan teknolojik gelişmelerin iler­lemesine bağlı olarak sektörde iş yapacak ara eleman gereksinimi de hızla artıyor. Örneğin, bilgisa­yar mühendisliğinin yanında, bi­lişim teknikerliği de en az onun kadar önemli. Dolayısıyla mesle­ki teknik eğitimin önemi de gide­rek artıyor. Ancak burada dikkat çekilmesi gereken önemli bir nokta bu ka­rar sürecinde bütün sorumlulu­ğun gençlere yıkılmaması konu­sudur. Ülkenin yönetim ve karar mercilerinin bu noktada kendile­rine düşen sorumluluğu yüklen­meleri gerekiyor. Bunun için de dünyadaki bilimsel ve teknolojik gelişmelerin izlenmesi, bu geliş­meler doğrultusunda ülkenin ye­ni iş ve meslek alanlarına açılma­sı, buna göre ülkede yeni eğitim ve istihdam olanaklarının yara­tılması gerekmektedir. Bu da an­cak kısa, orta ve uzun vadeli doğ­ru politika ve stratejilerin oluştu­rulmasıyla mümkündür. Burada üniversitelere de büyük iş düşü­yor. Yalnızca öğrenci almak üze­rine kurulu bölüm açma anlayı­şından vazgeçip ülkenin ve dün­yanın gereksinimlerine, toplu­mun taleplerine, bilimsel ve tek­nolojik gelişmelere göre yeni bö­lüm ve alan planlamaları yapıl­ması hem genç bireylerin gele­cek yaşam tasarımlarını gerçek­çi biçimde desteklemek, hem de toplumun ve insanlığın gelişimi­ne katkı sunmak açısından bü­yük önem taşımaktadır. Önemli görevO halde burada herkese önem­li görevler düşüyor. Ülkenin yö­netim mercileri doğru istihdam politikaları, mesleki açılım ve eğitim politikalarının oluşturul­masına öncülük etmelidir. Üni­versiteler ve genel olarak eğitim kurumları ülkenin ve dünyanın bugünkü ve gelecekteki gereksi­nimleri doğrultusunda bir eğitim öğretim anlayışını benimseme­li ve uygulamalıdırlar. Meslek ve alan seçimi aşamasındaki genç bireyler ise kendi bireysel istek ve yönelimlerinin yanı sıra ülke­nin ve dünyanın bugünkü dina­miklerini ve geleceğe ilişkin gi­dişatını tüm yönleriyle değerlen­direrek karar süreçlerini buna göre biçimlendirmelidirler.Kaynak: Cumhuriyet Gazetesi

20 TEM 2019

Tercih fuarında Üsküdar Üniversitesine yoğun ilgi!

İstanbul Kongre Merkezinde düzenlenen ve 105 üniversitenin katıldığı üniversite tercih fuarında Üsküdar Üniversitesi standı yine aday öğrenciler ve ailelerin yoğun ilgisiyle karşılaştı. Üsküdar Üniversitesi akademisyenleri, öğrencileri ve uzman tercih danışmanları tercihte bulunacak aday ve velilere her konuda bilgi veriyor.İstanbul Kongre Merkezi Seminer Salonu’ndaki fuara Üsküdar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nevzat Tarhan ve İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Deniz Ülke Arıboğan da katıldı. Tarhan ve Arıboğan, aday öğrenci ve velilerle sohbet ederek onların sorularını cevapladı.“Yapacağınız tercih hayatınızın son tercihi değil”Tercih günleri kapsamında, Üsküdar Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Deniz Ülke Arıboğan aday öğrencilere bir de konferans verdi. “Değişen Dünyada Doğru Tercih ve Yeni Meslekler” başlıklı konferansta Arıboğan katılımcılara ufuk açıcı söylemlerde bulundu.Adaylara, hayatınızın önemli bir dönemindesiniz hatırlatmasını yapan Arıboğan, tercihin hayatın son tercihi olmadığını, bunun için stresten uzak durulması gerektiğini söyledi.  “Meslekler yeni uygarlık düzlemine ayak uydurmak zorunda” Değişen dünyada yeni bir uygarlık düzlemi oluştuğunu ifade eden Arıboğan, “Yeni uygarlık düzlemi alışılagelmiş meslekleri tahrip ediyor. Meslekler yeni uygarlık düzlemine ayak uydurmak zorunda. Yapay zekâ bilmeyen doktor, avukat olmamalı. Geleceğin mesleklerine bu düzlemde yön verilmeli” şeklinde konuştu.“Herkes doktor olabilir, ama herkes iyi doktor olamaz”Gençleri yetenekleri doğrultusunda mesleklere yöneltmenin önemini vurgulayan Arıboğan, “Bütün gençler kendi yetenekleri doğrultusunda bir mesleğe yönlendirilmeli. Herkes doktor olabilir, ama herkes iyi doktor olamaz. Bir mesleği severek yapmak, o meslekte ilerlemeyi beraberinde getirir” ifadelerini kullandı.“Doğru seçimlerle yolunuzu kısaltabilirsiniz” Prof. Dr. Arıboğan, sözlerinin devamında “Öğrenciler kendi yeteneğiyle uyumlu meslekler yapsın. İstedikleri alanlara yönelsin. Gitar çalmayı seven gitar çalsın, mühendis olmasın. Dikiş dikmeyi seven dikiş alanında uzmanlaşsın. Yeteneğiniz yoksa bir alanda belirli bir yere kadar gidebilirsiniz. Ama yapacağınız doğru seçimlerle yolunuzu kısaltabilirsiniz” diyerek öğrencilere ilgi alanlarına yönelme konusunda tavsiyeler verdi.Program Arıboğan’ın öğrencilerin sorularını cevaplamasının ardından sona erdi.21 Temmuz tarihine kadar sürecek olan fuar 10:00-18:00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.

17 TEM 2019

Orta yaş üzeri Facebook, genç kuşak Instagram kullanıyor

Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi ve Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi tarafından sosyal medya çağında kuşakları anlamak amacıyla gerçekleştirilen ve 516 kişinin katıldığı çalışma, kuşaklar arasındaki farklılıkları ortaya çıkardı. Sosyal medya çağına uyum sağlayan orta yaş ve üzerindekiler, sosyal medyada en çok haber içeriklerini beğeniyor. Çalışmaya göre 1946-1964 arasında doğan Baby Boomer kuşağı Facebook kullanırken;  X kuşağı (1965-1979 yılları arasında doğan) ve Y kuşağı (1980-1999 arasında doğan kuşak) en çok Instagram kullanmayı tercih ediyor. Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi Yeni Medya ve Gazetecilik Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Aylin Tutgun Ünal ve Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Levent Deniz tarafından 516 kişinin katılımı ile yürütülen bir çalışma, kuşaklar arasında sosyal medya kullanımındaki farklılıkları ortaya koydu.Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi Yeni Medya ve Gazetecilik Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Aylin Tutgun Ünal, sosyal medya çağında kuşakları anlamaya yönelik geliştirdikleri bir dizi ölçekten bir tanesi olan “Sosyal Medya Kullanımı Ölçeği” (SMKÖ) ile yürüttükleri araştırmada 516 kişiden oluşan Baby Boomer, X, Y ve Z kuşaklarının sosyal medya kullanımlarında kendilerini orta seviyede yetkin bulduklarının ortaya çıktığını söyledi.Kendini en yetkin bulan, Y kuşağıKuşakların sosyal medya kullanım seviyelerinin farklılaşmasına bakıldığında, kendini en yetkin bulan kuşağın Y kuşağı olduğunu belirten Ünal, şunları söyledi: “1980-1999 yılları arasında doğan ve ölçeğin toplamında da fark yaratan Y kuşağının, Z kuşağına göre sosyal medyada daha çok süreklilik sağladığı ve kendilerini yetkin buldukları belirlendi.  Cinsiyete yönelik yapılan incelemelerde 2000 yılı ve sonrasında doğan Z kuşağında farklılık bulundu. Buna göre, Z kuşağı erkekleri aynı kuşaktaki kadınlara göre sosyal medya kullanımında kendilerini daha yetkin görüyor. Günlük sosyal medya kullanım sürelerine bakıldığında, günde üç saatten fazla sosyal medya kullanan Z kuşağı bireyleri daha az kullananlara göre sosyal medya kullanımlarında daha fazla süreklilik sağlamakta ve kendilerini yetkin bulmaktadır.Z kuşağı, sosyal medya bağımlılığı riski altındaDördüncü saatten sonra sosyal medya kullanım seviyeleri değişiklik göstermiyor. Diğer yandan, internet bağımlılığı belirleyicilerinden birisi olarak geçirilen sürenin 4 saati geçmesi, kişinin bağımlılık açısından risk altında olduğunu göstermektedir. Araştırmada Z kuşağının %21’lik bölümü günde 4 saat ve üzeri sosyal medya kullandığını belirtiyor. Bu durum Z kuşağının sosyal medya bağımlılığı açısından risk altında olduğunu gösteriyor. Fakat söz konusu %21’lik grup risk altında olmasına rağmen sosyal medya kullanımında süreklilik gösteriyor ve sosyal medya yetkinlikleri giderek artıyor. Aynı araştırmada Z kuşağının birinci sırada en çok Instagram ve YouTube uygulamalarını kullandığı ve %84’ünün video ve müzik içeriklerini beğenip paylaştığı sonucuna ulaşıldı.”Baby Boomer kuşağı, sosyal medya çağına uyum sağladıDr. Öğretim Üyesi Aylin Tutgun Ünal, 1946-1964 yılları arasında doğan Baby Boomer kuşağının orta seviyede sosyal medya kullanım seviyesinde olduklarını, bu durumun onların sosyal medya çağına orta seviyede ayak uydurduğunu gösterdiğini kaydetti. Ünal, “Günde en çok 1-3 saat arası sosyal medya kullandıklarını belirten Baby Boomer kuşağında %6 oranında 4-6 saat kullananlara rastlandı. Bu durum aslında sosyal medya ağlarının kuşaklar arası ortak buluşma noktası haline geldiğini gösteriyor” dedi.Baby Boomer kuşağı Facebook, Y ve Z kuşağı Instagram kullanıyorDr. Öğretim Üyesi Aylin Tutgun Ünal, sosyal medya tercihlerinin de sorgulandığı araştırmada Baby Boomer kuşağının neredeyse yarısı (%41) birinci sırada Facebook’u tercih ettiğini belirtirken; Z kuşağında Facebook kullanımı %3 bulunduğunu söyledi. Hem Y hem de Z kuşağının ise birinci sırada Instagram’ı kullandığı belirtti. Ünal, “Z kuşağının YouTube kullanım oranının da yüksek olması gençlerin Facebook’tan sıkılıp fotoğraf ve video paylaşımlarının yoğun olduğu uygulamalara kaçtığını gösteriyor. Böylece sosyal medya ağlarının Baby Boomer ile Z kuşakları için ortak buluşma noktası olması bir handikap. Fakat Baby Boomer kuşağının neredeyse yarısının sosyal medyada özellikle de Facebook’ta video ve müzik içeriklerini beğendiğini belirtmesi Z kuşağı ile ortak ilgi alanı yaratmaktadır. Bu durum söz konusu iki kuşağın zamanla ortak sosyal medya uygulamalarında daha çok bulunabileceğini göstermektedir” dedi.Baby Boomer, güncel haber ve politik içerikleri beğeniyorBaby Boomer kuşağının sosyal medyada en çok beğendiği içeriklerin başında güncel haberlerin yer aldığını belirten Ünal, “Sosyal medyada güncel haberleri beğenme oranı Baby Boomer kuşağında %50’nin üzerinde olup aynı şekilde X kuşağında ve Y kuşağında da %50’yi geçmektedir. Z kuşağında ise bu oran %22’dir. Güncel haber takip oranı Z kuşağında düşük olmasına rağmen spor içeriklerini beğenme oranı %50’ye yakın bulunmuştur. Spor içeriklerini beğendiğini belirten Baby Boomer kuşağının oranı %20’dir. Bu sonuçlar yine Z kuşağı ile ortak ilgi alanı yakalayan bir Baby Boomer kitlesi olduğunu gösteriyor” dedi. Dr. Öğretim Üyesi Aylin Tutgun Ünal, “Son olarak ilgi çeken diğer bir sonuç ise, Baby Boomer kuşağı sosyal medyadaki politik içerikleri %40 oranında beğenirken, Z kuşağında bu oranın %3,7 bulunması oldu. Z kuşağının sosyal medyada politikaya dair içeriklerle ilgilenmedikleri ortaya çıktı” dedi.Sosyal medyada geçirilen süre de farklı“Orta yaş olarak 1965-1979 yılları arasında doğan X kuşağı ve daha büyük yaştaki Baby Boomer kuşağını ele alırsak, teknolojiyle doğmayan ama sonradan ayak uyduran bir kesimden bahsediyoruz” diyen Dr. Öğretim Üyesi Aylin Tutgun Ünal, “Araştırmada sosyal medya kullanımlarının orta seviyede bulunması da bu kuşakların ayak uydurduğunu gösteriyor. Sosyal medya kullanımlarında Y ve Z kuşaklarında olduğu gibi kendini yetkin hissetme durumu belirgin değil. X ve Baby Boomer kuşağına yönelik elde edilen araştırma sonuçlarına göre, günlük sosyal medya kullanım süreleri birbirine yakındır. Her iki kuşak da sosyal medyayı günde 1-3 saat kullanıyor. Yine iki kuşak için günde 4-6 saat kullandığını belirtenler %6 ile arasında. Aynı oranlarda günde 7 saatten fazla sosyal medyada vakit geçiren Y ve Z kuşağına rastlanırken X ve Baby Boomer kuşağında 6 saatten fazla vakit geçirene rastlanmadı” dedi.Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Levent Deniz ise “Öncelikle kuşaklara yönelik olarak başladığımız bu çalışmada ulaşabileceğimiz tüm kuşaklara ait değer ve davranışları bir potada eritebileceğimiz, bir araya toplayabileceğimiz bir ölçek oluşturmak amacıyla yola çıktık. Ancak hem sosyal medya kullanımına yönelik davranışların, hem iş hayatı, aile hayatı, arkadaşlık ilişkileri ile ilişkili değerlerin yaptığımız geliştirme çalışmaları sonucunda tek bir ölçek olarak ortaya çıkması mümkün olmadı. Ancak çalışmalarımızı sürdürdükçe elimizdeki madde havuzundan farklı yapılardaki maddeleri sınıflayarak yaptığımız ölçek geliştirme çalışmaları sonucunda, üç bağımsız ölçeği ortaya çıkarmayı başardık. Bu ölçekleri Sosyal Medya Kullanımı Ölçeği, Çalışma Hayatı Ölçeği ve Farklılıkları Kabul Ölçeği olarak adlandırdık. Her bir ölçeğin alt ölçeklerinin olması da ortaya çıkan bu yapıları daha farklı bileşenlerle ele almamızı sağladı” dedi.Sosyal Medya Kullanımı Ölçeği İlk dört madde süreklilik, diğer dört madde ise yetkinlik boyutunu ölçüyor, her bir maddeye 1 ile 5 arasında değer veriniz. Ölçeğin toplamından 8 ile 40 arasında puan alınabiliyor. Yüksek puan sosyal medya kullanım seviyenizin yüksek olduğunu gösteriyor.(1: Bana hiç uygun değil, 2: Bana az uygun, 3: Bana orta seviyede uygun, 4: Bana çok uygun, 5: Bana tamamen uygun)1. Akıllı telefonumdan uzak kaldığımda kendimi eksik, huzursuz hissederim.2. Uyumadan önce ve uyandıktan hemen sonra mutlaka sosyal medya hesaplarımı kontrol ederim.3. Mobil cihazlarımla (tablet, telefon vs.) devamlı çevrimiçi/aktif bulunurum.4. Bir şey okuyup çalışırken sosyal medya bağlantımı da kesmem.5. Sosyal medya ve internet kullanarak her işimi yapabilirim.6. Günlük tüm etkinliklerimi (konuşma, oyun, banka alışveriş vb.) sosyal medya üzerinden yönetebilirim.7. Yaşamımın her alanında sosyal medyayı aktif kullanırım.8. Aynı anda hem tablet, akıllı telefon vb. kullanıp hem de diğer işlerimi yapabilirim. 

06 TEM 2019

Üsküdar Üniversitesi’nin Mezuniyet Coşkusu

Üsküdar Üniversitesi’nin 2018-2019 Akademik Yılı Mezuniyet Töreni’nde ön lisans, lisans ve yüksek lisans programlarından mezun olan 5 bin 943 öğrenci görkemli bir törenle diplomalarını aldı. Genç mezunlara tavsiyelerde bulunan Üsküdar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nevzat Tarhan, “Öğrencilerimizin hem başarılı hem mutlu bireyler olmalarının yanı sıra yaşadığı toplum için ve insanlık için hayalleri olan gençler olmalarını istiyoruz” dedi. Çocuk Gelişimi mezunları, “çocuk gelinler” sorununa dikkat çekerken; bilgisayar mühendisliği bölümünden mezun olan Gazzeli Hasan Wasfi Salman Dader, törene katılamayan ailesi ve yakınlarının Gazze’den gelen video mesaj ile duygulu anlar yaşadı.İstanbul Ataşehir’deki Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda gerçekleştirilen törende Üsküdar Üniversitesi’nin ön lisans, lisans ve yüksek lisans programlarından mezun olan 5 bin 943 öğrenci törenle diplomalarını aldı.Üsküdar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nevzat Tarhan, mezuniyet konuşmasında ilk mezunlarını 2014 yılında verdiklerini ve o zaman 230 olan mezunların her yıl katlanarak arttığını, bu yıl 5 bin 943 öğrenciyi mezun etmenin gururunu yaşadıklarını söyledi.Prof. Dr. Nevzat Tarhan: “Öğrenci odaklı üniversiteyiz”Öğrencilerinin sadece başarılı olmaları için değil, iyi insan olmaları için de çalıştıklarını belirten Tarhan, kaliteyi yüksek tutmaya ve öğrenci odaklı olmaya çalıştıklarını belirterek “Öğrenci odaklı olmak gibi bir kalite standardımız var. Bunu önemsiyoruz çünkü kalitenin olmadığı yerde verimli üretim olmuyor. Üniversite olarak kalite çıtasını daha da yükseltmeyi hedefliyoruz” dedi.Prof. Dr. Nevzat Tarhan: “Kendinizi değiştirmeden dünyayı değiştiremezsiniz”“Üniversiteye gelirken kıvılcımdınız, şimdi alev oldunuz” diyen Prof. Dr. Nevzat Tarhan, “Alev ne yapar? Etrafını aydınlatmaya ve ısıtmaya başlar ama aydınlatmadan önce kendisinin yanması lazım. Kendinizi değiştirmeden dünyayı değiştiremezsiniz. Eğer bir şeyler yapacaksanız ilk başarınızı, zaferinizi kendinize karşı kazanmanız önemli. Dünyayı düzeltmeye kendinizden başlamanız önemli genç arkadaşlarım” dedi.Prof. Dr. Nevzat Tarhan: “Yardımlaşma esastır, mücadele istisnadır”Hayat mücadeledir sözünün günümüzde yanlış anlaşılan bir söz haline geldiğini belirten Tarhan, “Hayat mücadeledir sözünde rekabet var. Oysa hayatta yardımlaşma esastır, mücadele istisnadır. İnsan ilişkilerinde de güven esastır, kuşku istisnadır. Kuşkuyu güvensizliği teşvik eden sözler nedeniyle ilişki sermayesini kaybetmeyin” dedi. Tarhan, gelecek kaygısının en büyük sebebinin mutsuzluk, yalnızlık ve amaçsızlık olduğunu söyledi.Prof. Dr. Nevzat Tarhan’dan tavsiyeler 21. Yüzyılın becerilerinin yenilikçilik, girişimcilik ve en önemlisi de takım çalışması olduğunu belirten Prof. Dr. Nevzat Tarhan, öğrencilerine ego ideallerinin olmasını, gelecekle ilgili plan yapmalarını, bir yabancı dil öğrenmelerini, teknoloji bağımlısı değil ama teknolojiye hâkim olmalarını tavsiye etti. Prof. Dr. Tarhan, “İnsanı iyi niyetli olmak hatadan korumaz, vatansever olmak korumaz, dindar olmak korumaz, insanı koruyan şey hesap verebilirliktir. Muhakkak hesap verme duygunuzu kaybetmemeniz gerekiyor” dedi. Tarhan, “Öğrencilerimizin hem başarılı hem mutlu bireyler olmalarının yanı sıra yaşadığı toplum için ve insanlık için hayalleri olan gençler olmalarını istiyoruz” dedi.Dereceye girenlere ödül verdiİşaret dili eğitmeni Ahmet Kerem Erkan da işaret dili ile Prof. Dr. Nevzat Tarhan’a eşlik etti. Törende ilk üç dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edildi. Dereceye giren öğrencilerin yanı sıra törende Uluslararası Öğrenci Temsilcisi Firomsa David Osman ve Mezunlar Derneği Başkanı Tayfun Gözler birer konuşma yaptı. Üsküdar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nevzat Tarhan, Üsküdar Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Furkan Tarhan ve İDER Vakfı Mütevelli Heyet Üyesi Fırat Tarhan, aralarında birincilerin de bulunduğu mezun öğrencilere diplomalarını verdi. Rektör Yardımcıları, Fakülte Dekanları, SHMYO Müdürü ile diğer akademik kadro da mezunlara diplomalarını takdim etti.Törende üniversiteler arası spor müsabakalarında Üsküdar Üniversitesini başarıya taşıyan futbol, futsal ve basketbol sporcuları da ödüllendirildi.Kızlarına diplomalarını takdim ettiler Üsküdar Üniversitesi Rektör Danışmanı ve Ak Parti 22, 23 ve 24. Dönem İstanbul Milletvekili Halide İncekara, psikoloji bölümünden mezun olan kızı Ülkü İncekara’ya; Üsküdar Üniversitesi Dr. Öğr. Üyesi Hasan Çiçek de İngilizce Psikoloji bölümünden mezun olan kızına diplomasını takdim etti. Törende Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Muhammet Güzel Kurtoğlu,  Moleküler Biyoloji ve Genetik İngilizce bölümünden mezun olan kızı Fatma Hacer Kurtoğlu’na diplomasını verdi. Anne-kız birlikte mezun oldu Heyecanlı, coşkulu ve zaman zaman da duygulu anların yaşandığı törende Psikoloji bölümünden mezun olan anne-kız birlikte diploma almanın sevincini yaşadı. Filiz Yılmaz ve kızı Zeynep Yılmaz, törende ilgi odağı oldu.Gazze’den gelen mesajla gözleri doldu Törende bilgisayar mühendisliği bölümünden mezun olan Gazzeli Hasan Wasfi Salman Dader, törene katılamayan ailesi ve yakınlarının Gazze’den gelen video mesaj ile duygulu anlar yaşadı. Dader, kendisiyle gurur duyduğunu belirten ailesinin sözleri nedeniyle hüzünlendi.“Çocuk gelinlere” dikkat çekildi Birbirinden renkli pankartların açıldığı törenin en ilginç ve dikkat çeken mesajını Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi mezunları verdi. “Dünyada her 7 dakikada bir çocuk ‘gelin’ oluyor/Dünyada her 7 dakikada bir çocuk umutlarına küsüyor/Dünyada her 7 dakikada bir yarının ışıklarından biri daha sönüyor” yazılı pankart dakikalarca alkışlandı.Keplerini attılarMezuniyet töreni flama teslim töreni ve mezuniyet andının okunması ile sona erdi. Oldukça coşkulu geçen tören, yeni mezunların kep atmaları ile son buldu. Mezuniyet töreni ÜÜ TV’den ve Üsküdar Üniversitesi Facebook hesabından canlı olarak yayınlandı.

03 TEM 2019

“Zaman, Mekân ve İnsan” Konulu workshop sergisi yapıldı

Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü tarafından düzenlenen “Zaman, Mekan ve İnsan” konulu workshop etkinliğinin 3’üncü gününde katılımcıların çalışmaları sergilendi.Radyo Televizyon ve Sinema bölümü tarafından düzenlenen workshop etkinliğinin ilk iki gününde Hacı Bayram Veli Üniversitesi öğretim görevlisi ve belgesel film yönetmeni Dr. Kurtuluş Özgen tarafından katılımcılara eğitim verildi. Eğitimin son gününde ise İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nazife Güngör tarafından açılışı yapılan serginin çalışmaları Mac Laboratuvarında sergilendi.Prof. Dr. Nazife Güngör tarafından yönetmen Kurtuluş Özgen’e teşekkür belgesi takdimi ve toplu hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından eğitim sona erdi.

26 HAZ 2019

“Zaman, Mekan ve İnsan” konulu workshop etkinliği gerçekleştirildi

Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü tarafından düzenlenen “Zaman, Mekan ve İnsan” konulu workshop etkinliği, Hacı Bayram Veli Üniversitesi öğretim görevlisi ve belgesel film yönetmeni Dr. Kurtuluş Özgen'in katılımıyla gerçekleştirildi.Üsküdar Üniversitesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Hale Yaylalı’nın öncülüğünde düzenlenen workshop etkinliği, İletişim Fakültesi Mac Laboratuvarında yapıldı.Katılımcılara belgesel filmin tarihsel geçmişinden başlayarak sinema tarihi ve belgesel sinema hakkında bilgi veren Özgen, kendi çalışma alanlarından örnekler göstererek paylaşımlarda bulundu.Üç gün sürecek olan workshop etkinliğinin ikinci gününde Kurtuluş Özgen tarafından katılımcılara “Video Sanatı” semineri verilecek.Workshop etkinliğinin üçüncü gününde ise katılımcıların flaneur olarak kentte imaj toplayıcılığı yapmaları hedefleniyor.Katılımcılar, özel deneyimlerini merkeze alarak insan, mekân ve zaman ilişkisi üzerine imajlar çekecek ve montajlayacak.Daha sonra ise katılımcıların eserleri “Zaman, Mekân ve İnsan” isimli kolektif görsel hafıza sergisinde paylaşılacak.

24 HAZ 2019

Sedat Simavi Ödülleri’ne başvurular başladı

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti tarafından yaratıcı çalışmaları teşvik etmek ve başarıları ödüllendirmek amacıyla düzenlenen Sedat Simavi Ödülleri’ne başvurular başladı. Bu yıl dokuz ayrı kategoride sahiplerini bulacak ödüller için başvurular 30 Eylül 2019’a kadar devam edecek. Radyo ve televizyon kategorisinde yer alan eserleri değerlendiren Seçici Kurulda, alanında tanınmış isimlerin yanı sıra Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nazife Güngör de yer alıyor.1977 yılından bu yana Türkiye Gazeteciler Cemiyeti tarafından her yıl düzenlenen Sedat Simavi Ödülleri için 2019 yılı başvuruları alınmaya başlandı. Gazetecilik, radyo, televizyon, karikatür, edebiyat, sosyal bilimler, fen bilimleri, sağlık bilimleri ve spor olmak üzere dokuz farklı dalda yarışacak olan eserler için kişiler kendileri aday olabilecekleri gibi öğretim kurumları, mesleki kuruluşlar, Sedat Simavi Ödülleri Ön Araştırma Kurulları ve kişilerce de aday gösterilebilecek. Başvuru sürecinin sona ermesiyle Seçici Kurul Üyeleri tarafından değerlendirilecek olan eserler, basın, radyo ve televizyon yolu ile açıklanacak ve ödül kazanan isimler Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nin kuruluşunda öncü olan Sedat Simavi'nin ölüm yıldönümünde düzenlenen törende ödüllendirilecek. Aralık ayında gerçekleştirilecek törende ödül kazanan isimlere, merhum Sedat Simavi'nin küçük bir heykelinin yanı sıra ödül belgesi de verilecek.Seçici Kurulda Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı da yer alıyorSedat Simavi Ödülleri’nin radyo ve televizyon dallarında, radyo ve televizyon için hazırlanmış ve son bir yılda yayınlanmış programların yönetmenleri, yapımcıları ve yazarları yarışacak. Radyo ve televizyon kategorisinde yer alan eserleri değerlendiren Seçici Kurulda, alanında tanınmış isimlerin yanı sıra Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nazife Güngör de yer alıyor.Başarılı eserler ödüllendirilecekSedat Simavi Ödülleri, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu tarafından belirlenen ödül dallarında, en başarılı bilimsel çalışmayı yapmış, en güzel eseri vermiş ve en büyük aşamayı sağlamış başarılı kişilere Sedat Simavi adına ödül vererek, bu dallarda yaratıcı çalışmaları teşvik etmek ve böylece sanat, kültür, bilim ve spor hayatına katkıda bulunmak amacıyla düzenlenmektedir. Sedat Simavi Ödülleri 1977 ve 1978'de 7 dalda, 1979'da 8 dalda, 1980 ve 1981 'de 7 dalda, 1982'de 8 dalda, 1983 ve 1984'te 9 dalda, 1985'te 7 dalda, 1986'da 8 dalda, 1987-1993 arasında 9 dalda, 1994'de 7 dalda, 1995-1996'da 8 dalda verilmiş ve 1997'den sonra ise 9 dalda verilmeye başlanmıştır.Ayrıntılar için tıklayınız.https://www.tgc.org.tr/oduller/sedat-simavi-odulleri.html#tan%C4%B1t%C4%B1m

21 HAZ 2019

Radyo, Televizyon ve Sinema öğrencileri jüri önünde

Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü son sınıf öğrencileri, bölüm öğretim üyelerinin danışmanlığında hazırladıkları mezuniyet proje ve tezlerini jüri önünde sundular.Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema bölümü öğrencileri, hazırladıkları preje ve tezlerini bölüm başkanı Doç. Dr. İsmail Arda Odabaşı ile Dr. Öğretim Üyesi Can Diker, Dr. Öğretim Üyesi Hale Yaylalı ve Dr. Öğretim Üyesi Esennur Sirer'den oluşan jüri önünde sundu. Dört günlük maratonToplamda 55 öğrencinin sunum yaptığı jüri toplantıları dört gün sürdü. İlk iki günde 34 öğrencinin hazırladığı 13 projenin sunumu gerçekleştirildi. Projeler kapsamında altı kurmaca film, dört belgesel ve üç de televizyon programının sunumu yapıldı. Kısa film projelerinde öğrenciler uyuşturucu bağımlılığından ölüm olgusuna kadar pek çok konuyu kendi anlatı tarzlarında ele aldılar. Belgesel filmlerde ise öğrenciler İstanbul’da legal ve illegal duvar boyaması yapan gençlerden, belgesel yönetmenleri hakkında bir belgesele kadar ilgi çekici ve çarpıcı konuları ele aldı.21 öğrenci ise yazdıkları tezleri sundular. Tez konuları arasında Sovyet sineması,İran sineması, RTÜK mevzuatı ve etik ilkeler, yeni televizyon yayıncılığı gibi konular yer aldı. Jüri sunumları fotoğraf çekimleriyle sona erdi.Kaynak: Haber ÜsküdarHaberin linki: https://haberuskudar.com/radyo-televizyon-ve-sinema-ogrencileri-juri-onunde

21 HAZ 2019

Yeni Medya ve Gazetecilik öğrencileri proje ve tezlerini jüri önünde sundu

Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi Yeni Medya ve Gazetecilik Bölümü son sınıf öğrencileri, bölüm öğretim üyelerinin danışmanlığında hazırladıkları mezuniyet proje ve tezlerini jüri önünde sundu.Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi Yeni Medya ve Gazetecilik Bölümü öğrencileri, bölüm başkanı Prof. Dr. Süleyman İrvan, ile Dr. Öğretim Üyesi Gül Esra Atalay, Dr. Öğretim Üyesi Aylin Tutgun Ünal ve Dr. Öğretim Üyesi Yıldıray Kesgin'den oluşan jüri önünde hazırladıkları gazete ve internet sitesi ile tezlerini başarılı biçimde sundu. Jüri üyelerinin bireysel değerlendirmelerinin ortalamaları öğrencilerin proje/tez notu olarak belirlendi.Mezuniyet çalışması olarak projeyi seçen öğrencilerden Gülşah Kerimoğlu, Elif Başak Kayacık, Zeynep Yeni ve Songül Arslan basılı gazete hazırladı. Ağırlıklı olarak kültür sanat içerikli gazetelerin hazırlanması dikkati çekti. Otuz sekiz öğrenci ise haber sitesi veya tematik internet sitesi geliştirdi.Fatma Karslı, Biz Bize isimli moda, güzellik ve yemek içerikli sitesini anlattı. Esra Aygün, Mint isimli sağlık, beslenme ve güzellik temalı sitesini tanıttı. Mustafa Yalvaçlı, Mürekkep Haber isimli haber sitesi hakkında bilgi verdi. Onur Karataş, Manifesto Haber adını verdiği kültür sanat içerikli haber sitesini tanıttı. Sariye Nur Dönmez, yerli ve yabancı dizilerle ilgili bilgi verdiği Dizi Mizi isimli tematik sitesini anlattı. Şamil Özkaya, Palto isimli kültür sanat haberlerine yer verdiği sitesini tanıttı. Muhammed Enes Yılmaz, Yılmaz Press isimli haber sitesi hakkında bilgi verdi. Enes Esatoğlu, Sürat Haber isimli haber sitesini anlattı. Volkan Türkyılmaz, Emlak Habercisi isimli emlak haberleri veren sitesini tanıttı. Betül Güner, Günebakan isimli haber sitesi hakkında bilgi verdi. Kemal Ünal, İki Yaka adını verdiği haber sitesini tanıttı.Mustafa Karakoç, Tezyinat adını verdiği kültür sanat içerikli haber sitesini anlattı. Ufuk Türkyılmaz, Hasat isimli kültür sanat gazetesi hakkında bilgi verdi. Muhammed Karabulut, Haber Saati 24 isimli haber sitesini anlattı. Sema Kahriman, Veriyle isimli veri gazeteciliğini konu alan haber sitesini tanıttı. Hicran Gümüş, World Tekno Haber isimli teknoloji haberleri sitesi hakkında bilgi verdi. Cengizhan Akdin, Her Anım Spor adını verdiği spor haberleri sitesini tanıttı. Tunahan Yurdakul, Haber Sağlık isimli sağlık haberleri temalı sitesini anlattı. Metehan Gürdal, Haberim Var isimli haber sitesini tanıttı. Safamurad Akbaba, 6 Pas Spor isimli spor haberleri sitesi hakkında bilgi verdi. Yunus Özmen, 10 Things to do in Istanbul isimli turizm içerikli sitesini anlattı. Aslıhan Başkurt, Kafa isimli seyahat sitesini tanıttı. Can Kasırga, NBA Retro isimli basketbol sitesini anlattı. Hüseyin Karadayı, Tekno Online adını verdiği teknoloji sitesini tanıttı. Begüm Gaye Apak, Alternatif Ses adını verdiği haber sitesi hakkında bilgi verdi. Betül Kültür, Kültür Haberleri isimli sitesini anlattı. Esma Selim, Alem-i Arz adını verdiği internet sitesi hakkında bilgi verdi. Site farklı ülkelerle ilgili röportajlardan oluşuyor. Kübra Şenol, Kolay Tarifler isimli yemek tarifleri sitesi hakkında bilgi verdi. Sümeyra Yılmaz, Ligarba adını verdiği güzellik, bakım, makyaj sitesini tanıttı. Aylin Üstünsoy, Mavi Orkide isimli moda ve güzellik sitesi hakkında bilgi verdi. Samet Göl, New World adını verdiği haber sitesini anlattı. Ayşenur Erden, Bizim Dünya isimli kültür sanat haberleri sitesini tanıttı. Gamze Şimşek, Fanus adını verdiği sitesi hakkında bilgi verdi. Metin Kaya, Mercek Altı Spor adını verdiği spor haberleri sitesini anlattı. Hasan Bayraktar, Has Haber isimli haber sitesi hakkında bilgi verdi. Meryem Zelal Direkçi, Arap Baharını konu alan er'rabia el'arabi isimli tematik sitesi hakkında bilgi verdi. Oğuzhan Kaftancı, Sandal adını verdiği kültür sanat haberleri ağırlıklı sitesini tanıttı. Reha Demirbağ, Ekspres Haber isimli haber sitesi hakkında bilgi verdi.Farklı konularda başarılı tezlerYeni Medya ve Gazetecilik Bölümü'nden 40 öğrenci, sosyal medya bağımlılığı, yeni medyada nefret söylemi, siyasetçilerin sosyal medya kullanımı, sosyal medya fenomenleri, sosyal medyanın satın alma alışkanlıkları üzerindeki etkisi, sosyal medyada beğenilme arzusu, e-spor kültürü, tık odaklı habercilik, sosyal medya ve spor kulüpleri, çevrimiçi oyunlar, siber zorbalık, ekran bağımlılığı, dijital pazarlama, online ticaret, internet gazeteciliğinde etik sorunlar, sosyal medyada kadına yönelik nefret söylemi, sosyal medya kullanım biçimleri, gazete okuma alışkanlıkları, sosyal medyada mizah, veri gazeteciliği, sosyal nedya ve toplumsal hareketler, twitter ve suskunluk sarmalı, tanık haberciliği gibi güncel ve önemli konularda yazdıkları tezlerini jüri önünde sundular. Bazı tezlerin yüksek lisans tezi kalitesinde olduğunu ifade eden YMG Böüm Başkanı Prof. Dr. Süleyman İrvan, başarılı tezler yapan öğrencilerin öğrenim hayatlarını yüksek lisans ve doktora çalışmalarıyla devam ettireceklerine inandığını ifade etti.  Kaynak: Haber ÜsküdarHaberin linki: https://haberuskudar.com/yeni-medya-ve-gazetecilik-ogrencileri-proje-ve-tezlerini-juri-onunde-sundu

20 HAZ 2019

İletişim Fakültesi Yıl Sonu Akademik Kurul Toplantısı Gerçekleştirildi

Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi Akademik Kurul Toplantısı Rektör Prof. Dr. Nevzat Tarhan, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Muhsin Konuk, Genel Sekreter Selçuk Uysaler, Genel Sekreter Yardımcısı Asil Barış Bağ ve fakülte akademik kadrosunun katılımıyla Üsküdar Üniversitesi Güney Yerleşke bahçesinde gerçekleştirildi. Toplantıda İletişim Fakültesi’nin yükselen başarı grafiğini sürdürmek için yapılması gerekenler konuşuldu.Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi’nin 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı, Üniversite Rektörü Prof. Dr. Nevzat Tarhan’ın katılımıyla fakülte bahçesinde 19 Haziran günü gerçekleştirilen İletişim Fakültesi Akademik Kurul Toplantısı’nda değerlendirildi. İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nazife Güngör’ün teşekkür konuşması ile başlayan toplantıda, yıl boyunca gerçekleştirilen çalışma ve etkinliklerin yanı sıra yeni eğitim öğretim dönemine yönelik hedefler de ele alındı. İletişim Fakültesi’nin başarılı performansının ödüllü öğrenci projeleri ve sektörden gelen geri bildirimler yoluyla kendilerine ulaştığını belirten Rektör Prof. Dr. Tarhan, İletişim Fakültesi’nde gördüğü ekip ruhu ve aile bilincinin çok önemli olduğunu söyledi.Teori ve uygulamada artan başarı grafiği…Akademik kurul toplantısında fakültenin yıl boyunca ortaya koyduğu eğitim öğretim faaliyetleri, bilimsel toplantılar, yayın faaliyetleri ayrıntılı olarak ele alındı. Yapılan değerlendirmelerde fakültenin teorik ve uygulamalı derslerle eğitim öğretimde başarılı bir yıl geçirdiği değerlendirmesi yapıldı. Toplantıda ayrıca Etkileşim Dergisi, Haber Üsküdar gibi fakülte yayınları üzerinde de konuşuldu. Buna göre fakültenin bilimsel çalışmalarda yakaladığı bu ivmenin bundan sonra da hızlanarak devam etmesi gereği üzerinde duruldu.Medya profesyonellerinden övgü dolu sözler…Toplantıda ayrıca medya sektörünün fakülteye ilişkin değerlendirmeleri de ele alındı. Rektör Tarhan katıldığı medya programları esnasında karşılaştığı medya profesyonellerinin Üsküdar İletişimden olumlu söz ettiklerini, fakülteyi ziyaret etmek,  ders ve konferans vermek yönündeki isteklerine vurgu yaptı. Fakültenin yıllardan beri yüksek öğrenci kontenjanı ve doluluk oranlarının da bu başarıyı somut olarak ortaya koyduğu değerlendirmesinde bulunuldu.Yeni fakülte binası başarı grafiğini artırıyor…İletişim Fakültesi öğretim üyelerinden dekan yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Can Diker fakülteye ilişkin öğrenci memnuniyet anketleri hakkında bilgilendirme yaptı. Memnuniyet grafiğinin sürekli yükselişte olduğunu belirten Diker akademik kadrosunun güçlenmesinin ve fakültenin yeni binasına taşınmasının bu yükselişteki rolüne değindi. İletişim Fakültesi dekan yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Şaha Özpınar Üniversitenin gerçekleştirdiği vizyon toplantısı hakkında bilgilendirme yaptı.  Toplantıda bölüm başkanları da bölümleriyle ilgili bilgilendirmelerde bulundular. Fakültenin bu yıl ilk kez öğrenci alacak bölümü olan Çizgi Film Animasyon Bölümüne ilişkin tanıtım ve vizyon çalışmaları konuşuldu. Prof. Dr. Hasip Pektaş bu konuda güçlü bir planlama yapmakta oldukları bilgisini verdi.Ödül alan iletişim öğrencileri ve başarıları da değerlendirildi…Akademik kurul toplantısında fakülte öğrencilerinin çeşitli yarışmalarda kazandıkları ödüller ve elde ettikleri başarılar da tartışıldı. Yeni Medya ve Gazetecilik Bölüm Başkanı Süleyman İrvan internet gazeteciliği ve gazetecilik uygulamalarında öğrencilerin önemli çalışmalar ortaya koyduklarını dile getirdi.Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü Başkanı Doç. Dr. İsmail Arda Odabaşı öğrencilerin aldıkları kısa film ödüllerine ilişkin bilgilendirme yaptı.Medya ve İletişim Bölüm Başkanı Doç. Dr. Feride Zeynep Güder bölümün memnuniyet anketlerindeki yükselen grafiğine dikkat çekti.Reklam Tasarım Bölüm Başkanı Doç. Dr. Özgül Dağlı da aynı şekilde bölüm memnuniyet grafiğinin yükselişinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.Fakültenin dış vizyonu da konuşuldu…Toplantıda fakültenin dış vizyonu da konuşuldu. Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Muhsin Konuk fakültenin, üniversitenin dış algısı konusundaki katkılarından dolayı teşekkürlerini belirtti. Özellikle de uluslararası öğrenci koordinatörü ve uluslararası algı konusunda fakültenin koordinatörlüğü görevini üstlenen Doç. Dr. Feride Zeynep Güder’e katkılarından dolayı teşekkür etti. Konuk bundan sonraki süreçte bilimsel projeler konusunda da fakülteden çok daha fazla destek beklediklerini de sözlerine ekledi.Hedefte İngilizce bölümler var…Akademik Kurul toplantısında Rektör Prof. Dr. Nevzat Tarhan fakültenin bundan sonraki süreçte İngilizce bölüm açması gereğine de işaret etti. Bu konuda gerekli planlamalara başlanması gerektiğini belirtti.Toplantıda ayrıca üniversite tanıtım dönemine ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu, tanıtımlarda izlenecek stratejiler üzerinde konuşuldu. Prof. Dr. Hasip Pektaş ve Dr. Öğr. Üyesi Aylin Tutgun Ünal’ın tanıtım döneminde sosyal medya kullanımı konusuna katkı yapmaları gereği vurgulandı.Fakülte bahçesinde ikramlarla birlikte gerçekleştirilen toplantı dilek ve önerilerle sona erdi.

13 HAZ 2019

Reklam Tasarımı ve İletişimi Bölümü tezlerini sundu

Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi Reklam Tasarımı ve İletişimi Bölümü 4’üncü sınıf öğrencileri bir yıl boyunca hazırlıklarını sürdürdükleri tezlerini sundu. Öğrenciler seçtikleri markalar için yürüttükleri reklam kampanyalarını jüri üyeleri ile paylaştı.Üsküdar Üniversitesi Fuat Sezgin Konferans Salonunda 2 gün boyunca gerçekleşen etkinliğin jüri üyeleri arasında Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi Reklam Tasarımı ve İletişimi Bölüm Başkanı Doç. Dr. Özgül Dağlı, Doç. Dr. Dinçer Atlı, Dr. Öğr. Üyesi Nihal Toros Ntapiapis, İletişim Fakültesi Dekan Yardımcısı Halkla İlişkiler Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Şaha Burcu Baygül Özpınar, Halkla İlişkiler Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Özge Uğurlu Akbaş, Reklam Tasarımı ve İletişimi Arş. Gör. Burak Çeper ile Reklam Tasarımı ve İletişimi Arş. Gör. Nihan yer aldı.Öğrencilerin kampanyalarını değerlendiren jüri üyeleri yürüttükleri kampanyalar ile ilgili öğrencilere sorular yöneltti.Tezlerini başarı ile sunan öğrenciler mezun olmaya hak kazandı

23 MAY 2019

TRT Geleceğin İletişimcileri Yarışması’nda Üsküdar İletişim’den 6 proje finale kaldı

Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT) tarafından düzenlenen TRT Geleceğin İletişimcileri Yarışması'nda Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencilerinin hazırladığı 6 proje finalist oldu. Üsküdar Üniversitesi İletişim fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nazife Güngör, “Fakültemiz için büyük başarı. Öğrencilerimizi ve danışman hocalarını kutluyorum” dedi.12 alt kategoride 120 eser finale kaldıTRT tarafından bu yıl beşincisi düzenlenen Geleceğin İletişimcileri Yarışması'na 52 üniversiteden bin 21 öğrenci 738 eserle başvurdu. 2018 yılında dördüncüsü yapılan Geleceğin İletişimcileri Yarışması'na 40 üniversiteden 750 öğrenci 560 eserle katılmıştı. Yarışmada radyo yayıncılığı, televizyon yayıncılığı, haber yayıncılığı ve internet yayıncılığı olmak üzere dört ana kategori bulunuyor. Radyo yayıncılığı ana kategorisi altında radyo programı ve drama programı; televizyon yayıncılığı ana kategorisi altında televizyon programı, kısa film ve belgesel film; haber yayıncılığı ana kategorisi altında televizyon haberi, televizyon haber programı, televizyon spor haberi, radyo haberi ve internet haberi; internet ana kategorisi altında internet sitesi ve sosyal medya/sosyal sorumluluk projesi olmak üzere toplamda 12 alt kategori yer alıyor. Yapılan ön değerlendirme sonucunda her bir alt kategoride 10 olmak üzere toplamda 120 eser finalist olarak belirlendi.Güneşe Dokunan KadınlarÜsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesinden gönderilen projelerden 6 tanesi bu yılki yarışmada finalist olmayı başardı. Finalistlerden iki proje internet sitesi kategorisinde yer alıyor. Dr. Öğretim Üyesi Nihal Toros Ntapiapis'in danışmanlığını yaptığı Güneşe Dokunan Kadınlar isimli projeyi Halkla İlişkiler Bölümü öğrencileri Büşra Kaplan, Ece Özipek ve Serenay Özkan hazırladı. Projede şiddet görmüş kadınların hikayeleri anlatılıyor ve bu hikayeler üzerinden şiddetin korkunç yüzünü tanıtmayı, şiddet gören kadınların yalnız olmadıklarını göstermeyi amaçlıyor.Vatandaş GazeteciliğiProf. Dr. Süleyman İrvan'ın danışmanlığında geliştirilen Vatandaş Gazeteciliği isimli internet sitesi ise vatandaş gazeteciliği konusunda yapılmış akademik çalışmaları, köşe yazılarını, röportajları ve medya kuruluşlarının whatsapp ihbar hatlarına ilişkin bilgileri derleyen bir başvuru kaynağı niteliğinde. İnternet sitesinin tasarımını Nurşah Yılmaz, Uğur Ayan ve Zelki Erkan yaptı.Şimdi Biz Neyiz?Üsküdar Üniversitesi Yeni Medya Kulübü üyesi öğrencilerin geliştirdikleri Şimdi Biz Neyiz isimli Youtube kanalı da Sosyal Medya Projesi kategorisinde finalist olmayı başardı. Tam bir gençlik kanalı tadındaki Youtube kanalında film, yemek, spor, yarışma gibi farklı kategorilerde bilgilendirici ve eğlendirici içerikler yer alıyor. Yeni Medya Kulüp Başkanı Sara Nur Güller, Azad Önel ve Aytuğ Göktaş'ın yöneticiliğini yaptığı Youtube kanalında içerik üretimi hız kesmeden devam ediyor.Küfürsüz Futbol SahasıRadyo, Televizyon ve Sinema Bölümü öğrencileri Neslinur Zeynep Mutlu, Didar Yumuşak, Dilan Yalçın ve Dilara Özcan’ın Dr. Öğretim Üyesi Esennur Sirer'in danışmanlığında hazırladıkları Küfürsüz Futbol Sahası başlıklı futbol haberi, Televizyon Spor Haberi kategorisinde finalist oldu. Haberde, Üsküdar Çengelköy'deki Kemah Spor Kulübü'nün antrenman ve maç yaptığı futbol sahasındaki küfürsüz futbol anlayışını konu alıyor. Tartışmanın ve küfür etmenin tümüyle yasak olduğu futbol sahasında çocukların kişisel gelişimlerinin olumsuz etkilenmemesi hedefleniyor.Hapan Kahvesi-AğıRadyo, Televizyon ve Sinema Bölümü öğrencisi Okan Genç, Hapan Kahvesi isimli belgeseliyle Belgesel Film kategorisinde, Batıkan Hitay da Ağı isimli kısa filmiyle Kısa Film kategorisinde finale kalmayı başardılar. Her iki projenin danışmanlığını Dr. Öğretim Üyesi Can Diker yapıyor.Birincilik ödülü almışlardıÜsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencilerinden Zehra Rümeysa Fidan, Elyesa Karatepe, Anıl Emül ve Onuır Kara, 2017 yılında Dr. Öğretim Üyesi Nihal Toros Ntapiapis danışmanlığında gerçekleştirdikleri Göç Eden Hayatlar projesi ile internet yayıncılığı kategorisinde birincilik ödülü almışlardı. Aynı yıl Emre Çelik de Kırmızının Uykusu isimli kısa filmiyle üçüncü olmuştu.

10 MAY 2019

Yeni Medya Sektörle Buluşuyor etkinliğinin üçüncüsü gerçekleştirildi

Üsküdar Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Direktörlüğü ve Üsküdar Üniversitesi Yeni Medya Kulübünün ortaklaşa düzenlediği Yeni Medya Sektörle Buluşuyor etkinliğinin üçüncüsü gerçekleştirildi. Güney Yerleşke Fuat Sezgin Konferans Salonunda gerçekleştirilen ve moderatörlüğünü Yeni Medya Kulübü Başkanı Sara Güller’in yaptığı etkinliğe TRT spikeri Aynur Ayaz konuk oldu.Aynur Ayaz, küçüklükten kendine yol haritası çizdiğini ve çizdiği yol için ilkokuldan beri çalışmalara başladığını söyledi. Gazete, dergi, radyo ve kurumsal ilişkiler derken kendini son olarak televizyonda bulduğunu söyleyen Ayaz, yaklaşık on beş yıldır televizyon dünyasında bulunduğunu belirtti.“Gazetecilerinin gözü ve kulağı dijitalden önde olmalı” Ayaz; “Sosyal mecra tehdit altında çünkü bilgi kirliliği ve kopyala-yapıştırın en üst seviyeye geldiği noktadayız. Araştırma yok hazır alma var. Hazır yemek yemekten ev yemeklerini ararsınız öyle bakın olaya. Hep aynı şeyleri görmek, aynı insanların aynı demeçlerini dinlemek yerine farklı kesimlerden farklı kalemlerin yazılarını okumak her zaman sizi besler, zenginleştirir” dedi. Her şeyin dijitale dönüştüğü ve tehlike sinyallerinin çaldığı bir dönemde gazetecilerin gözünün, kulağının dijitalden önde olması gerektiğini önemle vurguladı.“Doğruları insanlarla paylaşmamız gerekiyor” Öğrencilere hayallerini geniş tutmalarını, sadece ülkemiz içinde değil dünyaya yön verebilecek yeni medyada atış noktalarının olması gerektiğini belirten Ayaz, şuan ki öğrencilerinin imkânının kendi imkânlarından çok daha fazla olduğunu söyledi.Ayaz şunlar söyledi: “Yeni medyada ya da dijital alanda olan arkadaşlarda soru sorma sıkıntısı var, soru sormaktan acizler, iki kelamı yan yana getirmekte, kendilerini ifade etmekte ve kelime dağarcığında boşlar. O kadar dolu Türkçe kelime hazinemiz varken üç kelime ile kendimizi anlatmaya çalışıyoruz. Sürekli tüketim içerisindeyiz. Bizim bulunduğumuz dijital alan daha çok tüketime açık fakat biz bu kaygan zeminde daha çok üretip, doğruları yakalayıp onları insanlarla paylaşmamız gerekiyor” dedi.Etkinlik, soru cevap kısmının ardından Dr. Öğr. Üyesi Gül Esra Atalay’ın Aynur Ayaz’a plaket takdim edilmesiyle sona erdi.

08 MAY 2019

Prof. Dr. Hasip Pektaş Fethiye’de öğrencilerle buluştu

Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi Çizgi Film ve Animasyon Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasip Pektaş, 11. Uluslararası Fethiye Kültür Sanat Festivaline katıldı.Prof. Dr. Hasip Pektaş 11. Uluslararası Fethiye Kültür Sanat Festivali kapsamında öğrencilere Ekslibris konusunda seminer vererek uygulamalar yaptırdı.Öğrencilerin Pektaş’ın seminerlerine ilgisi yoğun oldu.Pektaş, öğrencilerin Üsküdar Üniversitesine ilişkin merak ettikleri soruları da cevapladı.                   

08 MAY 2019

Dünü, bugünü ve yarınıyla radyo konuşuldu

Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi, 6 Mayıs’ta Türkiye’de Radyo’nun yayına başlaması dolayısıyla, “Türkiye’de Radyonun Dünü Bugünü” paneline ev sahipliği yaptı. Sahadan ve akademiden uzman isimler radyoyu her yönüyle ele aldı.Moderatörlüğünü, İletişim Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü Başkanı Doç. Dr. İsmail Arda Odabaşı’nın üstlendiği panele konuşmacı olarak TRT İstanbul Radyosu’ndan Dr. Taner Horoz, İstanbul Aydın Üniversitesi İletişim Fakültesi’nden Dr. Öğr. Üyesi Engin Başcı. Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi’nden Dr. Öğr. Üyesi Hale Yaylalı ile Dr. Öğr. Üyesi Nejla Polat katıldı.Prof. Dr. Nazife Güngör: “Radyonun sonu gelmez”Üsküdar Üniversitesi Güney Yerleşke Fuat Sezgin Konferans Salonu’nda İletişim Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü ev sahipliğinde gerçekleşen etkinliğin açılış konuşmasını İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nazife Güngör yaptı. Güngör, 6 Mayıs’ta Türkiye’de radyoculuğun başladığını ve TRT’nin kurulmasıyla daha da geliştiğini belirterek, radyonun kitle iletişim araçları arasında ayrı bir yere sahip olduğunu söyledi. Güngör, radyonun sonunun gelmeyeceğini düşündüğünü, çünkü her türlü teknolojik gelişmeye ayak uydurduğunu belirtti.“Türkiye’de düzenli yayınlar Türk Telsiz Telefon Anonim Şirketi’yle başladı”Dr. Öğr. Üyesi Hale Yaylalı, Türk Telsiz Telefon Anonim Şirketi’nden Devlet Radyoculuğuna;  Radyonun İlk Yılları” konu başlıklı sunumunu gerçekleştirdi. Radyonun Türkiye’deki gelişimini kronolojik olarak anlatan Yaylalı, radyonun dünyadaki ilk pratiklerinde iki farklı yaklaşım olduğunu, ilkinin müzik, eğlence ve öykülemeyi ön plana çıkaran ticari model, diğerinin ise kara Avrupa’sında daha gelişmiş kültürel normlara dayanan eğitsel model olduğunu ifade etti. Türkiye’deki ilk radyo yayıncılığının amatör radyocularla deneyimlendiğini,  ilk düzenli radyo yayınlarını ise 6 Mayıs 1927 tarihinden itibaren Türk Telsiz Telefon Şirketi’nin gerçekleştirdiğini belirtti. “Radyo, devletin tekelinde ve yönetiminde siyasal yayın organı olarak, yoğun bir propaganda aracı olarak kullanıldı” Dr. Öğr. Üyesi Nejla Polat da “Çok Partili Dönem ve Partizan Radyoculuk” başlığıyla bir sunum yaptı. Çok partili hayata geçilmesiyle Demokrat Parti’nin iktidara gelmesi üzerine radyoda muhalefet partilerinin konuşmalarının kısıtlandığını belirten Polat, radyonun bu dönemde hükümetin icraatlerini anlatan bir yayın organı olarak kullanıldığını. Özellikle seçim dönemlerinde Demokrat Parti’nin, muhalefeti radyodan uzak tutarak, radyoyu tek taraflı bir propaganda aracına dönüştürdüğünü söyledi. Bu nedenle muhalefet partilerinin seçim kampanyalarını mitingler, afişler ve kendilerini destekleyen gazeteler yoluyla yürüttüklerini belirtti.“Emekleme döneminden geçen bir radyo serüvenimizin var”TRT İstanbul Radyosu’ndan Dr. Taner Horoz “Analogdan Dijitale Günümüz Radyo Yayıncılığı” başlıklı bir sunum gerçekleştirdi. Horoz, eskiden radyonun bir tekel olarak TRT eliyle yayın yaptığını, ancak 1993 yılında yapılan hukuki düzenlemeyle bu tekelin kaldırıldığını ve böylece TRT’nin yanı sıra özel radyo ve televizyonların da yayın yapmasının yolunun açıldığını söyledi. Horoz, “TRT radyosu o dönemde 4 postadan yayın yapıyordu. Radyo 2’de haber sunuluyordu. Fakat zamanla Türk pop müziği ağırlıklı bir postaya dönüştü. Emekleme döneminden geçerek gelişen bir radyo serüvenimiz var” dedi.Gelecekte radyoculuk mesleği bitecek mi? Radyonun dijital mecralara en kolay adapte olan yayın organı olduğunu belirten Horoz, “İnternetle birlikte, internet radyoculuğu da başladı. Radyoya gerek olmadığını düşünenler olsa da, biz, yani program yapanlar, sizin yerinize karar verip müzikleri seçen profesyonelleriz. Bizim işimiz bu. Müzikleri dinleyip, değerlendirip size sunuyoruz” dedi. Dr. Taner Horoz ayrıca radyoculuğun hiçbir zaman sona ermeyeceğini belirtti.“Radyo, sihirli bir araç, büyülü bir dünyadır”İstanbul Aydın Üniversitesi İletişim Fakültesi’nden Dr. Öğr. Üyesi Engin Başcı da, radyonun hayatımızdaki öneminden bahsederek “Türkiye’de Radyo Haberciliği” başlıklı sunumuna başladı. “Radyo en önemli kitle iletişim araçlarından birisidir. Sihirli bir araçtır. Orada sesin büyülü dünyası vardır ve hayal kurmanızı sağlar. O yüzden biraz kitaba benzer. Sürekli dinlendiği için kulak aşinalığı olur ve radyodaki sesler ailemizden biri haline gelir” dedi.“Dijital medyanın gelişmesiyle radyo etkileşimli hale geldi”Dijital medyanın gelişmesiyle radyonun etkileşimli hale geldiğini söyleyen Başcı, önceden izleyicilerin radyo yayınına bağlanmalarının zor olduğunu, şimdi ise her radyo programının sahip olduğu sosyal medya hesaplarından kolaylıkla ulaşabildiklerini belirtti. Başcı sözlerini “Hangi işi yaparsanız yapın, ister televizyoncu, radyocu ister haberci olun hayattan, sokaktan kopmayın. Hayatın ruhunu haberlerinize, programınıza taşıyın” diyerek konuşmasını sona erdirdi.Panel soru ve cevap bölümünün ardından katılımcılara plaket verilmesi ile sona erdi.

07 MAY 2019

‘Güneşe Dokunan Kadınlar’ şiddet gören kadınların sesi oldu

Üsküdar Üniversitesi Halkla İlişkiler Bölümü öğrencileri tarafından hayata geçirilen “Güneşe Dokunan Kadınlar” projesi, kadına yönelik şiddete dikkat çekmeyi ve bu kadınların seslerini duyurmalarını amaçlıyor. Gazeteci Ahu Özyurt, tiyatro sanatçısı İrfan Kangı, kendisi de şiddet mağduru olan Hayata Sarıl Derneği Kurucusu Ayşe Tükrükçü’nün de aralarında bulunduğu isimlerin katıldığı programda toplumun kadına bakış açısı ve kadının toplum içerisindeki yeri tartışıldı.  Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler Bölümü öğrencileri Büşra Kaplan, Ece Özipek ve Serenay Özkan tarafından hazırlanan “Güneşe Dokunan Kadınlar Projesi” kadına yönelik şiddete dikkat çekmek, şiddetin korkunç yüzünü tanıtarak tüm kadınların güneşe dokunacağına duyulan ümidin her geçen gün artırılmasını ve bu yönde adımların atılmasını sağlamayı amaçlıyor.Üsküdar Üniversitesi Merkez Yerleşkesi Nermin Tarhan Konferans Salonu’nda proje kapsamında düzenlenen program tiyatro, medya, hukuk dünyası ile kadın sorunlarıyla ilgilinen sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerini bir araya getirdi.Dr. Öğretim Üyesi Nihal Toros: “Türkiye’de kadınlar ayrılmak istedikleri için öldürülüyor”Üsküdar Üniversitesi Reklam Tasarımı ve İletişimi Dr. Öğretim Üyesi Nihal Toros, 6 ay önce Halkla İlişkiler Bölümü öğrencileri ile yaptıkları Güneşe Dokunan Kadınlar Projesi ile şiddet görmüş ama sonra yüzlerini güneşe dönmüş kadınların hikayelerini aktarmaya çalıştıklarını belirterek “Kadınların suskunluklarını bozmalarını istedik. Şiddetin korkunç varlığı tanınsın ki kadınlar güneşe dokunabilsin istedik. 6 ay boyunca birçok farklı hayatla karşılaştık. Bu çalışmayı yaparken kadına şiddet oranlarının çok yüksek olduğunu gördük.2016 yılında Türkiye’de en az 261 kadın, 2017’de en az 290 kadın, 2018’de en az 255 kadın öldürüldü. 2016 yılında öldürülen 261 kadından 65’i, 2017’de öldürülen 290 kadından 96’sı ve 2018’de öldürülen 255 kadından 76’sı sadece boşanmak ya da ayrılmak istedikleri için %50’nin üzerinden bir oranla eski eşleri ya da eşleri tarafından öldürüldü. 2018 yılında 61 kadına tecavüz edildi, en az 188 kadın tacize uğradı, en az 380 kadın fiziksel şiddet gördü. 2018 yılında kadınlara tecavüz eden erkeklerin sadece %45’i tutuklandı. Karşılaştığımız bu rakamlar bizi Güneşe Dokunan Kadınlar Projesini hazırlamaya itti. Hayatlarını bizimle paylaşan, bizlere başından geçenler anlatan kadınların sessiz kalmayarak ne denli güçlü olduklarının bilinmesine ve böylelikle onların sesi olmayı istedik çünkü onlar yalnız değiller” dedi.Prof. Dr. Nazife Güngör: “Toplumsal duyarlılığı geliştirmek zorundayız”Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nazife Güngör de üniversitelerin görevinin sadece bilim üretmek, akademik araştırma ve çalışmalar yürütmek değil, toplumun kanayan yarasına ve sorunlarına dokunmak ve bunlara çözüm üretmek olduğunu söyledi. Prof. Dr. Nazife Güngör, kadın-erkek eşitsizliğinin ortadan kaldırılması için kadınların toplumun her alanında yer almasının önemini vurguladı. Güneşe Dokunan Projesinin çok anlamlı olduğunu belirten Güngör, “Bu konuyla ilgili hep birlikte seferberlik başlatmalıyız. Bir aşamasında mutlaka yer almalıyız. Hep birlikte toplumsal duyarlılığı geliştirmek zorundayız” dedi.Prof. Dr. Sinan Canan: “Şiddete uğrayan çocuk büyüyünce şiddet uyguluyor”Üsküdar Üniversitesi Psikoloji Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sinan Canan ise video konferansla katıldığı programda “Öfke, Şiddet ve Suç, Biyolojik Kökenleri” başlıklı sunumunda bu duyguların kökenlerine değindi. Şiddet eğilimli kişilerin genetik yatkınlık, bozuk zihinsel faaliyet ve çocukluk döneminde şiddet ve suistimal öyküsü bulunduğunu belirten Prof. Dr. Sinan Canan, “Şiddet gören çocuklar gelecekte kendileri de şiddet gösteriyorlar” dedi. Prof. Dr. Sinan Canan, psikopat kişiliklerin bazı özellikleri olduğunu belirterek “Eğer çevrenizde birisi empati yoksunu ise, her şeyi kendine yontan tiplerdense, gereksiz ve sürekli yalan söylüyorsa, insanları kolayca manipüle ediyorsa, suçu hep başkalarına atıyorsa, hareketlerinden pişmanlık duymuyorsa , iki yüzlü ise çevresindekilere karşı sorumluluklarını umursamıyorsa psikopat olma ihtimali yüksek olabilir” dedi.Ahu Özyurt: “Şiddetle mücadele edeceksek kadın ve erkek yan yana durmalı”Woman TV Genel Yayın Yönetmeni Ahu Özyurt, “Medyada Değişen Kadın Rolleri” başlıklı konuşmasında haberlerde, dizilerde, magazin sayfası ve reklamlarda kadına bakışı anlattı. Günümüz dizilerinden örnekler veren Ahu Özyurt, kadının genellikle belli tipolojilerde karakterize edildiğini belirterek gençlerin bu rol modellerinden etkilendiğini söyledi. Ahu Özyurt, şiddetle mücadele edilecekse kadın ve erkeğin mutlaka yan yana durması gerektiğini vurgulayarak “Burada kadınlara da önemli görevler düşüyor. Erkekleri sürekli suçlamamız, onlara biraz alan açmak, dinlemek ve sormak, kendimize de sormak gerekiyor” dedi. Erkeklerin en çok izlediği bir dizide kadın ve erkek karakter arasında geçen bir diyalogdan örnekler veren Ahu Özyurt, “Burada kadın erkek ilişkilerindeki denklik ve iş birliği arayışı, birbirini dinleme arayışı var. Bu diyalog kolay yazılmaz, kadınlar yazmış belli ki. Böyle şeyleri daha çok gördükçe bence şiddetle mücadele etme yollarımız daha çok artacak” dedi.Tiyatro sanatçısı İrfan Kangı: “Kadına yönelik şiddetle mücadelede eğitim şart”Tiyatro sanatçısı İrfan Kangı da “Kadın Kafası” başlıklı konuşmasında Türk tiyatrosunda kadının yeri ve erkek yazarların kadına bakışını ele aldı. Kadınların genel olarak oyunlarda da çok konuşan, dedikodu yapan karakterler olarak tarif edildiğini belirten Kangı, bu bakış açısının değiştirilmesi gerektiğini söyledi. Kadına yönelik şiddetin önlenmesinde kadınların arasındaki bağın güçlenmesinin önemine işaret eden Kangı, “Bugün siyasi haberlerden sonra duyacağınız haber maalesef kadına şiddet haberleri oluyor. Bizim gibi namus ve töre kavramlarının çok farklı değerlendirildiği toplumlarda bunu iki şekilde çözebiliriz. Bunlardan biri eğitim, diğeri de kanunlara ve yaptırımlarla sağlayacağız” dedi. İrfan Kangı da kadının toplumsal hayatın her kademesinde her alanında daha çok yer alması gerektiğini vurguladı.Şiddet, anti aldatılma taktiğinin nedeni mi?Klinik Psikolog Ayşe Naz Hazal Sezen de, “Kadın, Erkek, Şiddet ve Beyin” başlıklı sunumunda şiddetin evrimsel boyutuna değindi. Şiddetin biyolojik, psikolojik nedenleri olduğunu belirten Sezen, “Evrimsel psikologlar şiddet davranışını iki aşamada inceliyor. Nihai ve yakın analiz aşaması. Nihai analiz seviyesinde bakıldığında tüm çok hücreli canlılarda üremek için en çok çabayı gösteren dişi. Çünkü üremeye ve soyunu devam ettirebilmek için muzaazam güzellikte bir yumurta yaratıyor. Az ama değerli. Sperme baktığımızda çok fazla. Bu durum erkeklerin kadınları daha çok etkilemesi için daha çok çaba göstermesini gerekecek. Bu sperm rekabetini ortaya çıkaracak. Doğaya bakıldığında dişi taşıdığı embriyonun kendi genlerini taşıdığından emin olurken erkekler % 100 emin olamadıkları için şiddeti bir anti-aldatılma taktiği olarak kullanacaklar. Ben şiddet uygularsam dişi benimle kalacak ve benim türümü devam ettirecek çünkü en güçlü ve en muhteşem benim anlamına gelecek” dedi.Gerçek Bir Hayat Hikayesi konuşulduProgramda “Gerçek Bir Hayat Hikayesi Üzerinden Kadına Şiddetin Psikolojik ve Hukuki Boyutu” başlıklı bir panel de gerçekleştirildi. Üsküdar Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Deniz Ülke Arıboğan’ın moderatörlüğünde gerçekleştirilen panelde Hayata Sarılanlar Derneği Kurucusu Ayşe Tükrükçü, Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı Kurucusu Av. Canan Arın, Okan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğr. Üyesi Av. Selin Nakipoğlu ve Üsküdar Üniversitesi Öğretim Üyesi Meltem Narter konuşmacı olarak yer aldı.Üsküdar Üniversitesi Televizyonu’ndan da canlı olarak yayınlanan program, yönetmen Bingöl Elmas’ın “Çocuk Evlilikler Üzerine Bir Söyleşi” başlıklı söyleşisi ve Evcilik Belgeseli gösterimi ile sona erdi.

06 MAY 2019

Dijital dönüşüm Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde tartışıldı

Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi tarafından düzenlenen 6. Uluslararası İletişim Günleri’nde (İFİG) iletişimde dijital dönüşüm her yönüyle irdelendi. Sempozyumda Türkiye’nin yanı sıra İngiltere ve İspanya’dan da alanında tanınmış akademisyenlerin katılımıyla dijital dönüşümün etkileri ve geleceği tartışıldı.Yurt içi ve yurt dışındaki çeşitli üniversitelerden yaklaşık 150 akademisyenin bildiri katılımının yanı sıra yerli ve yabancı tanınmış ana konuşmacıların sunumlarıyla iki gün boyunca, eşzamanlı oturumlar biçiminde, 23 oturumla gerçekleştirilen sempozyumda dijitalleşme süreçleri iletişim eksenli olarak çeşitli yönleriyle masaya yatırıldı.Yazılı basından yeni medyaya, sinemadan reklamcılığa, halkla ilişkilerden kişilerarası iletişime, iletişimin tüm boyutlarında etkisini gösteren dijitalleşme olumlu ve olumsuz yanlarıyla ele alındı. İletişim akademisyenleri ve medya profesyonelleri tarafından gerçekleştirilen oturumlarda konular çeşitli yönleriyle tartışıldı.Üsküdar Üniversitesi Merkez Yerleşke Nermin Tarhan Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen sempozyumun açılış töreninde Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nazife Güngör, altı yıldan bu yana kesintisiz şekilde düzenledikleri etkinlikte bu yıl bir yenilik yaptıklarını ve İletişim Günleri’ni bildirilere açtıklarını söyledi.Prof. Dr. Güngör: “Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi bir markadır, İFİG de fakültemizin marka değerini pekiştirmektedir”Akademik camiayı birlikte tartışmak ve çözüm aramak için davet ettiklerini ifade eden Prof. Dr. Nazife Güngör, “Her yıl akademik camiada tartışılan konulara göre temaları belirleyip tüm üniversitelerin katılımı ile gerçekleştirmeye devam edeceğiz. Son yıllarda özellikle iletişim bilimlerinde dijitalleşmenin etkisi ile çok önemli değişimler oluyor. Dijitalleşme nasıl ki toplumun, kültürün, siyasetin değişik alanlarına, toplumun kılcal damarlarına kadar etkisini gösteriyor ve etkili oluyor, aynı şekilde iletişim bilimlerinin de kılcal damarlarına kadar etkisini göstermeye başladı. Bu çok büyük anlamlar taşıyor. İletişim bilimlerinde şu ana kadar ortaya konulan kurallar ve yaklaşımların, metodolojinin yeniden ele alınması ve üzerinde yeniden düşünülmesi ihtiyacı bulunuyor. Biz de bu nedenle birlikte tartışalım ve iletişim bilimlerinin bu yeniye açılan boyutlarını ele alalım istedik. İletişim bilimleri bu teknolojik dönüşümle birlikte artık çok merkezi bir yerde, iletişim bilimlerinde yeni tartışmalar devam ediyor. Bütün kurum ve kuruluşlarda birimler oluşmaya başladı, bu da gelecekte iletişimciler için önemli istihdam alanları olduğu anlamına geliyor. Değişen dijital süreç ile birlikte bu yıl sempozyumda dijital dönüşümü tartışacağız” dedi. Bu yıl TÜBİTAK desteği ile düzenledikleri sempozyuma yoğun katılımdan duyduğu memnuniyeti vurgulayan Prof. Dr. Nazife Güngör, Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi’nin artık bir marka fakülte olduğunu, Uluslararası İletişim Günleri’nin ise İFİG logosuyla marka bir bilimsel etkinlik haline geldiğini dile getirdi. İFİG’in tam bir takım çalışmasıyla gerçekleştiğinin altını da çizen Güngör,  etkinliğin gerçekleşmesinde emeği geçen herkese teşekkür etti.Prof. Dr. Atasoy: “Dijital dönüşümün suç dünyasına etkisi çok büyük”Üsküdar Üniversitesi Rektör Yardımcısı, Bağımlılık ve Adli Bilimler Enstitüsü Müdürü, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Adli Bilimler Bölüm Başkanı Prof. Dr. Sevil Atasoy, açılış konuşmasında bu yılki konusu “Dijital Dönüşüm” olarak belirlenen, iletişim akademisyenleri ve medya profesyonellerinin katılımı ile gerçekleşecek sempozyumun çok başarılı ve verimli geçeceğini düşündüğünü söyledi. “Dervişin fikri neyse zikri de odur” diyen Prof. Dr. Sevil Atasoy şunları söyledi: “Belki sizlerin dikkatini çekmemiştir ama dijital dönüşümün suç dünyasına etkisi çok büyük. Bu nedenle dönüşümün sağlıklı işleyişi siber suçlarla mücadelenin başarısına bağlı. Teknolojik gelişmeyi patolojik bir suçlunun elindeki baltaya benzeten Albert Einstein kadar kötümser değilim ama hastaneler, telefon şirketleri, bankalar, üniversiteler ve hükümetlerin yanı sıra bireylere yönelik olarak gerçekleştirilen siber saldırılar, suç örgütlerinin en azından şimdilik yasal organizasyonlardan çok daha hızlı ve başarılı bir biçimde dijitalleştiğinin bir göstergesi. Nitekim son 10 yılda hırsızlık, gasp gibi geleneksel suçlar azaldı, buna karşın sahte, çalıntı kredi kartı ya da kredi kartı bilgilerinin kopyalanması ile yapılan online alışverişler, ayrıca hedefin ya da silahın bilgisayar olduğu değişik nitelikte siber suçlar logaritmik olarak arttı. Bu nedenle gerek lisans gerek lisansüstü düzeydeki adli bilimler programlarımızda yer alan kriminalistik ders içeriklerine dijital olay yeri inceleme, siber suçlu profillemesi, siber suç soruşturmasında coğrafi profilleme gibi konuları ekledik.”İnternetin bir de özel yazılımlarla ulaşılabilen darkneti olduğunu kaydeden Prof. Dr. Sevil Atasoy, “Bu karanlık dünyada uyuşturucu, silah, mermi ve patlayıcı satışlarından çocuk pornografisine, kiralık katil bulma sitelerinden ya da 2014 ortalarında hizmete giren Google benzeri arama motorundan ve bütün bu melanetlerle ilgili olarak yapılan reklamlardan haberimiz çok yok. Dijital dönüşüm ile birlikte henüz bilmediğimiz yeni suç tipleri ortaya çıkacak. Hatta adam öldürmek için yeni yöntemler olacak. İnsanoğlunun ilk büyük keşfi ateştir, nasıl ateşin hem bizi ısıtmak, yemeklerimizi pişirmek gibi faydaları, buna karşılık yangın çıkarma gibi zararları varsa dijital dönüşümün de iyi ve kötü yanları bulunuyor. Bunları değerlendirmek için önümüzde 23 oturum var. Ancak unutulmamalı ki dönüşümün henüz çok başındayız” dedi.Prof. Dr. Arıboğan: “İnsanlık tarihi denilen şey, aslında teknolojinin tarihi”Sempozyumun davetli konuşmacıları arasında yer alan Üsküdar Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Deniz Ülke Arıboğan, “Siyasette Dijital Dönüşüm” başlıklı konuşmasında siyaset biliminin devlet merkezli incelenen bir alan olduğunu ancak son yıllarda teknolojik gelişmeler eşliğinde de okunduğunu söyledi. Siyaset biliminin genel olarak ana laboratuvar alanı olarak kullandığı şeyin tarih olduğunu belirten Prof. Dr. Arıboğan, “Siyasi tarih içerisinde değerlendirilir ve bunlar üzerinden bir dünya okuması yapmaya çalışırız. Yakın zamanlarda uluslararası ilişkiler alanındaki önemli değişikliklerden biri insan psikolojisi üzerinden yapılmaya başlandı. Bir diğeri de teknoloji bilimi üzerinden okumalar ve yeni yaklaşım tarzları ortaya çıktı. Dönüşüm, dijital dönüşüm, yeni dünya dediğimiz şey aslında tarihte ilk defa bu kadar büyük bir hızla, devrimci yapının merkezine doğru vurarak geliyor. İnsanoğlunun, insan topluluklarının tarihin başından beri bir değişim dönüşüm içerisinde olduğu aşikar. İnsanlık tarihi denilen şey, aslında teknolojinin tarihi. Teknoloji geliştikçe insan dönüşüyor, insan değiştikçe teknoloji gelişiyor. İnsanoğlu içinde yaşadığı teknolojiyi bir an kabul ediyor. Aslında bunun ne kadar olağanüstü olduğuyla da çok fazla ilgilenmiyor. Onu hayatın bir parçası olarak düşünüyor. Bugün ilk defa karşımızda insan topluluklarından, yaşam tarzımızdan kısmen bağımsızlaşmaya başlayan ve sanki başka bir uygarlığın izlerini, alarmını bize doğru yansıtmaya başlayan bir dönüşümden bahsediyoruz” dedi.Siyaset bilimi açısından iletişimin çeşitli taktikler sunduğunu, değişimin kaçınılmaz olduğunu ve mutlaka uyum sağlanması gerektiğini ifade eden Prof. Dr. Deniz Ülke Arıboğan, “Sistem değişiyor, sadece ders anlatım biçimleri değil. Yeni dünyaya adapte olmazsak tamamen out’a çıkma ihtimalimiz var. Bizim deneyimlerimiz ‘Endüsrti 4.0’ın, gençliğin dünyasına yetişemiyor. Onun için zamanı durdurmaya çalışıyoruz. Duvarlı dünya aslında zamanı durdurmaya çalışan orta yaşın dünyası. Bu büyük dönüşümü durdurmanın yolu yok, adapte olamıyoruz. Daha kaç kuşak tarımda büyüdük, sanayide büyüdük, sanayi sonrasında olgunlaştık, bu da dördüncü. Kaç uygarlık birden göçebe yaşayacağız? Bari bunu tutalım diyoruz” diye konuştu.Prof. Dr. Nalçaoğlu: “Geleceğin bilimi yapay zekâ ekseninde biçimlenecektir”Sempozyumun ana konuşmacılarından Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Halil Nalçaoğlu, “Bir Paradigmanın Dönüşümü: Sibernetikten Yapay Zekaya” başlıklı konuşmasında yapay zekanın istihdam alanlarının kapanması, etik sorunlara ve yönetsel/yönetişimsel sorunlara yol açtığını söyledi. Nalçaoğlu, “Yapay zeka kavramı günümüz bilim dünyasına temel oluşturmaya, tüm düşünsel paradigmamızı etkilemeye başladı. Olumlu yanları ve olumsuz yanlarıyla ele alınması gerekiyor. Etik meselesi çok önemli” dedi.Prof. Dr. Antonioi: “Biz hala buzdağının görünen kısmını görüyoruz”Ana konuşmacılardan İspanya Santiago de Compostela Üniversitesi’nden Prof. Dr. Neira Cruz Xose Antonioi ise dijital çağda iletişim yöntemlerini anlattı. Prof. Dr. Neira Cruz Xose Antonioi, gelişen teknolojilerle beraber dijital çağda kullanılan iletişim araçlarının değiştiğini, bunun da kitle iletişiminde çok önemli değişmelere yol açtığını söyledi. Dijital çağda iletişimin yeni bir dile sahip olduğunu belirten Antonioi, kitle iletişiminin beraberinde değerli avantajlar, sayılamayan ihtimaller ve belirsiz sınırlar ortaya koyduğunu kaydederek “Biz hâlâ buzdağının görünen kısmını görüyoruz” dedi.Dijital dönüşüm her yönüyle ele alındıÜÜ TV’den canlı olarak yayınlanan, iki gün süren sempozyumun ilk gününde Güney Yerleşkesi’nde “Dijital Dönüşüm ve Artırılmış Gerçeklik”, “Dijital Dönüşüm ve Pazarlama”, “Popüler Kültür ve Gündelik Yaşam”, “Sosyal Medya ve Sosyal Ağlar”, “Geleneksel Medyadan Yeni Medyaya”, “Dijital Kültür”, “Dijital Dönüşüm ve Sanat”, “Dijital Dönüşüm, Yeni Medya ve Etkileri”,  “Dijital Dönüşüm, Tüketici ve Tüketim”, “Dijital Dönüşüm ve İletişim Bilimleri” ve “Dijital Bağımlılık” başlıklı oturumlar gerçekleştirildi.İletişim Günleri, oturumlar ve kültürel etkinlikler ile ikinci günde de devam ettiSempozyumun ikinci gününde ise davetli konuşmacı Bournemouth Üniversitesi’nden Doç. Dr. Salvatore Scifo, “Radio, Audio and Digitalization: The Changing Roles of Broadcasters Producers and Listeners” başlıklı bir konuşma yaptı İngiltere’de BBC’nin dijital dönüşüme nasıl ayak uydurmaya çabaladığını anlattı. Scifo, radyo dinleme alışkanlıkları açısından kuşaklar arası farkla bulunduğunu ve radyo yayıncılarının da özellikle genç kuşağın beklentilerine uymaya çabaladıklarını söyledi.Basın İlan Kurumu İlan Hizmetleri Müdürü İdris Armağan Çam ise “Basın İlan Kurumu ve Yeni Medyaya İlişkin Faaliyetleri” başlıklı bir konuşma yaparak, Basın İlan Kurumu’nun dijital dönüşüme nasıl hazırlandığını anlattı. Çam, yerel medyanın dijital dönüşümüne de katkı koyduklarını ifade etti. Çam, internet gazeteciliğinin yasal mevzuata henüz sahip olmadığını, Basın İlan Kurumu olarak bu sorunun çözümüne de katkı koymaya çabaladıklarını ifade etti.İkinci günde 11 oturumSempozyumun ikinci gününde davetli konuşmacıların dışında “Haber İncelemeleri”, “Dijital Dönüşüm ve Reklam”, “Gazetecilik”, “Yapay Zekâ”, ”Dijital Çağda Gerçekliğin Yeniden Üretimi”, “Dijital Dönüşüm ve Görsel İletişim Tasarımı”, “Halkla İlişkiler”, “Dijital Dönüşüm ve Yayıncılık”, “Dijital Dönüşüm ve Sinema” ve “Dijital Dönüşüm ve Siyaset” oturumları gerçekleştirildi.Sempozyuma çeşitli üniversitelerden çok sayıda akademisyen bildirileriyle katılırken yine çeşitli üniversitelerden akademisyenler de oturumlarda moderatörlük yaptı. İstanbul Şehir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Peyami Çelikcan, İstanbul Üniversitesi öğretim üyeleri Prof. Dr. Suat Gezgin, Prof. Dr. Yıldız Dilek Ertürk, Prof. Dr. Murat Özgen, Marmara Üniversitesi öğretim üyeleri Prof. Dr. Filiz Aydoğan, Prof. Dr. Ebru Özgen, Maltepe Üniversitesi’nden Prof. Dr. Selahattin Yıldız, Yeditepe Üniversitesi’nden Prof. Dr. Defne Özonur, İstanbul Aydın Üniversitesi’nden Prof. Dr. Özer Kambur ve Doç. Dr. Deniz Yenğin, Ankara Hacı Bayram Üniversitesi’nden Doç. Dr. Aytül Tamer, Doç. Dr. Esra Keloğlu ve Dr. Kurtuluş Özgen, Hacettepe Üniversitesi’nden Doç. Dr. Özlem Pektaş Turgut bildiri ve oturum moderatörlükleriyle sempozyuma destek verenler arasındaydılar.İFİG kapsamında açılan sergiler büyük beğeni aldı6’ıncı İletişim Günleri kapsamında bu yıl öğretim üyelerinin ve öğrencilerin çalışmalarından oluşan sergiler de açıldı. Prof. Dr. Hasip Pektaş’ın Ekslibris Sergisi Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi Sanat Galerisi’nde açıldı. Açılışını Rektör Prof. Dr. Nevzat Tarhan’ın yaptığı sergi 12 Mayıs’a kadar ziyarete açık tutulacak.Yeni Medya ve Gazetecilik Bölümü öğrencilerinin Uygulamalı Gazetecilik dersi kapsamında, hocaları Dr. Öğr. Üyesi Aylin Tutgun Ünal’ın danışmanlığında açtıkları Gazete Sergisi de Üsküdar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nevzat Tarhan tarafından açıldı.Görsel İletişim ve Tasarım Bölümü öğrencilerinin Grafik Tasarım dersi kapsamında, hocaları Öğr. Gör. Pınar Çelik danışmanlığında gerçekleştirdikleri sergi de bir dijital teknoloji harikası olarak etkinlik kapsamındaki yerini aldı.İFİG kapsamında İletişim Fakültesi öğrencilerinin sosyal sorumluluk projeleri de dikkat çekiciydi. İnsanları su içmeye teşvik eden ‘Su İçin’ sloganlı sosyal sorumluluk projesi sayesinde sempozyum konukları kana kana su içtiler. Bir çevre dostu olarak yeşili korumayı ve organik beslenmeyi teşvik eden projeyle ise konuklara bitkiler dağıtıldı.İFİG genç iletişimcilere etkinlik yönetimi deneyimi kazandırdı6. Uluslararası İletişim Günleri’nde, Etkinlik Yönetimi dersi öğrencileri uygulamalı eğitimin bir parçası olarak görev aldılar. Dr. Öğr. Üyesi Şaha Özpınar tarafından verilmekte olan dersin uygulamalı eğitim kesitini öğrenciler İFİG organizasyonunda görev alarak tamamladılar. İletişim öğrencileri başarılı çalışmalarıyla başka üniversitelerden sempozyuma katılan akademisyenlerin ve öğrencilerin takdirini topladılar.6. Uluslararası İletişim Günleri, İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nazife Güngör’ün teşekkür konuşmasıyla sona erdi. Güngör, teşekkür konuşmasında fakültenin akademik kadrosuna, etkinlikte özveriyle görev alan öğrencilere, sempozyuma bildirileriyle katılan akademisyenlere, oturum başkanı olarak katkı veren akademisyenlere, sempozyuma desteğini esirgemeyen Rektörlük Yönetimi’ne, üniversitenin ilgili idari birimlerine, sempozyuma destek veren TÜBİTAK’a ve etkinlikte kahve sponsorluğu desteği veren Tchibo’ya teşekkürlerini iletti. 

04 MAY 2019

Vatandaş gazeteciliğinde örnek bir çalışma yaptılar

Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencileri örnek bir çalışmaya imza attı. Vatandaş Gazeteciliği dersinde geliştirdikleri web sitesinde vatandaş gazeteciliğine ilişkin akademik bir başvuru kaynağı oluşturdu.Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi Yeni Medya ve Gazetecilik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Süleyman İrvan’ın koordinatörlüğünde geliştirilen vatandasgazeteciligi.com sitesinde vatandaş gazeteciliğini konu alan akademik makaleler ve tezlere ilişkin haberler, görüş yazılarına verilen linkler, medya kuruluşlarının WhatsApp ihbar hatlarına ilişkin bilgiler, gazeteciler ve akademisyenlerle yapılan röportajlar ile sokak röportajları yer alıyor.Örnek bir proje olsun istedikProjeyi Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi tarafından düzenlenen Dijital Dönüşüm Sempozyumu’nda sunduğu bildiri ile tanıtan Prof. Dr. Süleyman İrvan, derslerin daha işlevsel ve faydalı hale gelmesi için çaba gösterdiklerini söyledi. Bu sitenin örnek bir proje haline gelmesini arzuladıklarını ifade eden İrvan, “Birçok farklı gazetecilik uygulaması var, ancak derslerde bazen kaynak bulmakta zorlanıyoruz. Bu proje ile son yıllarda popüler hale gelen vatandaş gazeteciliğini derli toplu olarak bir sitede tanıtmak istedik. Umarız ki hedeflediğimiz gibi bir başvuru kaynağı haline gelir ve benzer türde siteler için iyi bir örnek olur” dedi.Akademik çalışmalar raflarda kalmasın“Akademisyenlerin kaderi yaptıkları çalışmaların raflarda unutulup gitmesidir” diyen Prof. İrvan, öğrencilerin yaptıkları haberler aracılığıyla akademik çalışmalara dikkat çekmeye çalıştıklarını belirtti. Bu haberlerde akademik çalışmalara bağlantılar da yaptıklarını ifade eden İrvan, dileyenlerin özgün kaynaklara zahmetsizce ulaşabilmelerini sağladıklarını söyledi.Etik ilkeler önceliğimizProf. İrvan, vatandaş gazeteciliği konusundaki köşe yazılarına, röportajlara ve Youtube videolarına yer verirken etik ilkelere aykırı bir paylaşım yapmaktan kaçındıklarını, etik ilkelere uygun biçimde özetleyerek, kısa alıntılar yaparak ve mutlaka özgün kaynağa link vererek yararlandıklarını ifade etti.Öğrenci görüşleriNurşah Yılmaz (Tasarım Ekibi Başkanı): “Tasarım ekibi olarak vatandaş gazeteciliği konulu bu siteyi yaparken kendimizi hem tasarımsal yönden düşünmeye zorladık hem de sürekli etkin olan, yeni haberler eklenen bir sitenin nasıl çalıştığı üzerine kendimizi denemiş olduk. Bunun yanı sıra bu site sayesinde vatandaş gazeteciliğiyle ilgili tez ve makaleleri incelemiş ve öğrenmiş olduk. Sokak röportajlarında halkın bu konuda neler düşündüğünü görmüş olduk. Bir dersi yalnızca bir dönemlik seçmeli ders olmakla bırakmayıp nasıl aktif bir ders haline gelebileceğini, bilgilerimizi nasıl faaliyete geçirebileceğimizi bir website yaparak fark etmiş olduk. Ekip çalışması sayesinde birbirimizle sürekli iletişim halinde kalmanın değerini öğrendik.”Büşra Özdoğan (Akademik Çalışmalar Ekibi Başkanı): “Biz akademik çalışmalar ekibi olarak vatandaş gazeteciliği olgusunu tek boyutlu bir okuma pratiği ile ele almadık. Makalelerden tutun tezlere kadar tabiri doğruysa literatürdeki her taşın altına bakarak inceledik. Bizim en büyük avantajlarımızdan biri farklı bakış açılarını, vatandaş gazeteciliğine dair yaklaşım tarzlarını bütüncül bir şekilde görebilmemiz oldu. Bu çalışmaların içerisinde teorik olanları da vardı araştırma içerenleri de vardı. Ancak şunu da söylemek isterim ki şahsen en çok keyif aldığım kısmı, içeriklerin haber olma yolculuğuna doğrudan katıldığım editleme kısmıydı. Bir haber üzerinde konuşmak, başlıkları hakkında tartışmak, onun haber olma aşamalarına şahit olup okuyucusuyla buluşturma heyecanını yaşamak paha biçilemez. Bu şansı veren canımız hocamıza müteşekkiriz.” Meryem Özkan (Röportaj ekibi başkanı): Vatandaş gazeteciliği dersi kapsamında halkın vatandaş gazeteciliğini nasıl değerlendirildiğini merak ettim, sokağa indim ve insanlarla sokak röportajı yaptım. Bu röportaj benim için çok özeldi çünkü ilk defa sokak röportajı yapmıştım. Röportaj öncesinde insanların soruyu doğru anlayamaması, konuyu çarpıtması, röportaj dışında konuyu farklı yerlere çekerek röportajı bir provokasyona dönüştürebilecek olması beni endişelendirmişti çünkü insanların neler söyleyeceğini kestiremiyorsunuz. Bunun yanı sıra, yoldan geçen insanların röportaj teklifimi kabul etmeyeceğine ilişkin kaygılarım da vardı. Ancak insanların çoğu röportaj teklifimizi geri çevirmedi ve çok güzel röportajlar gerçekleştirdik. Sokak röportajı yapmak benim için çok zor ama çok keyifli bir deneyimdi.”Nilay Tuğçe Bostancı (WhatsApp ihbar hatları ekibi başkanı): WhatsApp ihbar hatları ekip başkanı olarak ekipte yer alan arkadaşlarımla beraber yeni nesil gazeteciliğin vatandaşlar tarafından yapılış şeklini görmek, WhatsApp ihbar hatlarına gelen haberlerin hangi süzgeçlerden geçtiğini, doğruluklarının nasıl teyit edildiğini ve etik kurallar çerçevesinde nasıl haberleştirildiklerini anlamak için ulusal ve yerel medyada WhatsApp ihbar hatlarını yönetenlerle görüşmeler yaptık. Hem ayrıntılı bilgi sahibi olduk hem de edindiğimiz bilgileri röportajlar halinde web sitesinde aktardık. Bizim için verimli bir çalışma oldu.

03 MAY 2019

Halkla İlişkiler Bölümü öğrencilerinden sosyal sorumluluk projeleri

Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler Bölümü 3. sınıf öğrencileri Halkla İlişkiler Kampanyaları dersi kapsamında sosyal sorumluluk projelerine imza atıyor. Öğrencilerin ders kapsamında yürüttüğü “Yanımda Su Var” ve “Her Eve Tarım” kampanyası yoğun ilgi görüyor.Üsküdar Üniversitesinden projelere tam destek!İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler Bölümü Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Şaha Burcu Baygül Özpınar’ın Halkla İlişkiler Bölümü 3. Sınıf öğrencilerine verdiği Halkla İlişkiler Kampanyaları dersi kapsamında öğrencilerin hayata geçirdiği sosyal sorumluluk projelerine İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nazife Güngör de destek sağlıyor. Üsküdar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nevzat Tarhan, kampanyayı yürüten öğrencilerin Güney Yerleşke bahçesinde açtıkları standı ziyaret ederek projeleri hakkında bilgi aldı.“Yanımda Su Var” kampanyasına ilişkin bilgi verildiHalkla İlişkiler Bölümü 3. Sınıf öğrencilerinden İsmail Karakuş Erikli su desteği ile yürütülen kampanyanın amacı ve ileriye dönük hedefleri ile ilgili bilgi verdi. Karakuş, “Gündelik hayattaki sözlerle insanlardaki su bilincini oluşturmaya çalışıyoruz, su bir ihtiyaçtır ve su olmazsa olmaz. İnsan sonuna kadar su içebilir. Suyun çok önemli olduğunu biliyoruz ve proje ile insanlarda bilinçli tüketici toplumu oluşturmayı amaçlıyoruz” şeklinde konuştu.“Her Eve Tarım” kampanyasına ilişkin bilgi verildiHalkla İlişkiler Bölümü 3. Sınıf öğrencilerinden Sertan İnan “Her eve Tarım” projesi ile ilgili paylaşımlarda bulundu. İnan, “Projenin genel amacı kentleşmiş yapıda insanların kendi ihtiyaçları sağlamak üzere tarım yetiştirebilmesini sağlamak bunun içinde insanları bilinçlendirmeyi amaçlıyoruz. Meyve sebze fiyatlarındaki artış için insanlara bir alternatif oluşturmak istiyoruz. Tarımın unutulmasını önlemek ve genç kuşakları tarım konusunda bilinçlendirmek istiyoruz” şeklinde ifade etti.

02 MAY 2019

Prof. Dr. Sevil Atasoy: “Dijital dönüşümle bilmediğimiz suç tipleri ortaya çıkacak”

Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi tarafından 6’ıncı kez gerçekleştirilen Uluslararası İletişim Günleri'nin bu yılki başlığı “Dijital Dönüşüm” olarak belirlendi. Üsküdar Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sevil Atasoy, dijital dönüşümün suç dünyasına etkisinin çok büyük olduğunu belirterek “Bu nedenle dönüşümün sağlıklı işleyişi siber suçlarla mücadelenin başarısına bağlı” dedi. Prof. Dr. Sevil Atasoy, dijital dönüşüm ile birlikte henüz bilmediğimiz yeni suç tipleri ortaya çıkacağını söyledi. Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi tarafından düzenlenen 6.Uluslararası İletişim Günleri, yoğun bir katılımla gerçekleşiyor. Yazılı basında dijitalleşmeden yeni medyaya kadar pek çok alanı etkileyen dijitalleşme, İletişim akademisyenleri ve medya profesyonelleri tarafından gerçekleştirilen çeşitli oturumlarda tartışılıyor.Üsküdar Üniversitesi Merkez Yerleşkesi Nermin Tarhan Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen sempozyumun açılış töreninde Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nazife Güngör, altı yıldan bu yana kesintisiz şekilde düzenledikleri bu etkinlikte bu yıl bir yenilik yaptıklarını ve İletişim Günlerini tüm bildirilere açtıklarını söyledi.Prof. Dr. Nazife Güngör: “İletişim biliminde yeni yaklaşımların ele alınması gerekiyor”Akademik camiayı birlikte tartışmak ve çözüm aramak için davet ettiklerini ifade eden Prof. Dr. Nazife Güngör, “Her yıl akademik camiada tartışılan konulara göre temaları belirleyip tüm üniversitelerin katılımı ile gerçekleştirmeye devam edeceğiz. Son yıllarda özellikle iletişim bilimlerinde dijitalleşmenin etkisi ile çok önemli değişimler oluyor. Dijitalleşme nasıl ki toplumun kültürün, siyasetin değişik alanlarına toplumun kılcal damarlarına kadar etkisini gösteriyor ve etkili oluyor, aynı şekilde iletişim bilimlerinin de kılcal damarlarına kadar etkisini göstermeye başladı. Bu çok büyük anlamlar taşıyor. İletişim bilimlerinde şu ana kadar ortaya konulan kurallar ve yaklaşımların metodolojinin yeniden ele alınması ve üzerinde yeniden düşünülmesi ihtiyacı bulunuyor. Biz de bu nedenle birlikte tartışalım ve iletişim bilimlerinin bu yeniye açılan boyutlarını ele alalım istedik. İletişim bilimleri bu teknolojik dönüşümle birlikte artık çok merkezi bir yerde, iletişim bilimlerinde yeni tartışmalar devam ediyor. Bütün kurum ve kuruluşlarda birimler oluşmaya başladı bu da gelecekte iletişimciler için önemli istihdam alanları olduğu anlamına geliyor. Değişen dijital süreç ile birlikte bu yıl sempozyumda dijital dönüşümü tartışacağız” dedi. Prof. Dr. Nazife Güngör, bu yıl TÜBİTAK desteği ile düzenledikleri sempozyumda emeği geçenlere ve sponsorluk desteği için Tchibo’ya teşekkür etti.Prof. Dr. Sevil Atasoy: “Dijital dönüşümün suç dünyasına etkisi çok büyük”Üsküdar Üniversitesi Rektör Yardımcısı, Bağımlılık Ve Adli Bilimler Enstitüsü Müdürü, Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi Adli Bilimler Bölüm Başkanı Prof. Dr. Sevil Atasoy, açılış konuşmasında bu yılki konusu “Dijital Dönüşüm” olarak belirlenen, iletişim akademisyenleri ve medya profesyonellerinin katılımı ile gerçekleşecek sempozyumun çok başarılı ve verimli geçeceğini düşündüğünü söyledi. “Dervişin fikri neyse zikri de odur” diyen Prof. Dr. Sevil  Atasoy, şunları söyledi: “Belki sizlerin dikkatini çekmemiştir ama dijital dönüşümün suç dünyasına etkisi çok büyük. Bu nedenle dönüşümün sağlıklı işleyişi siber suçlarla mücadelenin başarısına bağlı. Teknolojik gelişmeyi patolojik bir suçlunun elindeki baltaya benzeten Albert Einstein kadar kötümser değilim ama hastaneler, telefon şirketleri, bankalar, üniversiteler ve hükümetlerin yanı sıra bireylere yönelik olarak gerçekleştirilen siber saldırılar, suç örgütlerinin en azından şimdilik yasal organizasyonlardan çok daha hızlı ve başarılı bir biçimde dijitalleştiğinin bir göstergesi. Nitekim son 10 yılda hırsızlık, gasp gibi geleneksel suçlar azaldı, buna karşın sahte, çalıntı kredi kartı ya da kredi kartı bilgilerinin kopyalanması ile yapılan online alışverişler, ayrıca hedefin ya da silahın bilgisayar olduğu değişik nitelikte siber suçlar logaritmik olarak arttı. Bu nedenle gerek lisans gerek lisansüstü düzeydeki adli bilimler programlarımızda yer alan kriminalistik ders içeriklerine dijital olay yeri inceleme, siber suçlu profillemesi, siber suç soruşturmasında coğrafi profilleme gibi konuları ekledik.”Prof. Dr. Sevil Atasoy: “Dijital dönüşümle henüz bilmediğimiz yeni suç tipleri ortaya çıkacak”İnternetin bir de özel yazılımlarla ulaşılabilen darkneti olduğunu kaydeden Prof. Dr. Sevil Atasoy, “Bu karanlık dünyada uyuşturucu, silah, mermi ve patlayıcı satışlarından çocuk pornografisine, kiralık katil bulma sitelerinden ya da 2014 ortalarında hizmete giren Google benzeri arama motorundan ve bütün bu melanetlerle ilgili olarak yapılan reklamlardan haberimiz çok yok. Dijital dönüşüm ile birlikte henüz bilmediğimiz yeni suç tipleri ortaya çıkacak. Hatta adam öldürmek için yeni yöntemler olacak. İnsanoğlunun ilk büyük keşfi ateştir, nasıl ateşin hem bizi ısıtmak yemeklerimizi pişirmek gibi faydaları, buna karşılık yangın çıkarma gibi zararları varsa dijital dönüşümün de iyi ve kötü yanları bulunuyor. Bunları değerlendirmek için önümüzde 23 oturum var. Ancak unutulmamalı ki dönüşümün henüz çok başındayız” dedi.Prof. Dr. Deniz Ülke Arıboğan: “İnsanlık tarihi denilen şey, aslında teknolojinin tarihi”Sempozyumun davetli konuşmacıları arasında yer alan Üsküdar Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Deniz Ülke Arıboğan, “Siyasette Dijital Dönüşüm” başlıklı konuşmasında siyaset biliminin devlet merkezli incelenen bir alan olduğunu ancak son yıllarda teknolojik gelişmeler eşliğinde de okunduğunu söyledi. Siyaset biliminin genel olarak ana laboratuvar alanı olarak kullandığı şeyin tarih olduğunu belirten Prof. Dr. Arıboğan, “Siyasi tarih içerisinde değerlendirilir ve bunlar üzerinden bir dünya okuması yapmaya çalışırız. Yakın zamanlarda uluslararası ilişkiler alanındaki önemli değişikliklerden biri insan psikolojisi üzerinden yapılmaya başlandı. Bir diğeri de teknoloji bilimi üzerinden okumalar ve yeni yaklaşım tarzları ortaya çıktı. Dönüşüm, dijital dönüşüm, yeni dünya dediğimiz şey aslında tarihte ilk defa bu kadar büyük bir hızla, devrimci yapının merkezine doğru vurarak geliyor. İnsanoğlunun insan topluluklarının tarihin başından beri bir değişim, dönüşüm içerisinde olduğu aşikar. İnsanlık tarihi denilen şey, aslında teknolojinin tarihi. Teknoloji geliştikçe insan dönüşüyor, insan değiştikçe teknoloji gelişiyor. İnsanoğlu içinde yaşadığı teknolojiyi bir an kabul ediyor. Aslında bunun ne kadar olağanüstü olduğuyla da çok fazla ilgilenmiyor. Onu hayatın bir parçası olarak düşünüyor. Bugün ilk defa karşımızda insan topluluklarından yaşam tarzımızdan kısmen bağımsızlaşmaya başlayan ve sanki başka başka uygarlığın izlerini, alarmını bize doğru yansıtmaya başlayan bir dönüşümden bahsediyoruz” dedi.Prof. Dr. Deniz Ülke Arıboğan: “Yenidünyaya adapte olmalıyız”Siyaset bilimi açısından iletişimin çeşitli taktikler sunduğunu, değişimin kaçınılmaz olduğunu ve mutlaka uyum sağlanması gerektiğini ifade eden Prof. Dr. Deniz Ülke Arıboğan, “Sistem değişiyor, sadece ders anlatım biçimleri değil. Yenidünyaya adapte olmazsak tamamen out’a çıkma ihtimalimiz var. Bizim deneyimlerimiz Endüsrti 4.0’ın gençliğin dünyasına yetişemiyor. Onun için zamanı durdurmaya çalışıyoruz. Duvarlı dünya aslında zamanı durdurmaya çalışan orta yaşın dünyası. Bu büyük dönüşümü durdurmanın yolu yok, adapte olamıyoruz. Daha kaç kuşak tarımda büyüdük, sanayide büyüdük, sanayi sonrasında olgunlaştık, bu da dördüncü. Kaç uygarlık birden göçebe yaşayacağız? Bari bunu tutalım diyoruz” diye konuştu.Bilgi Üniversitesi’nden Prof. Dr. Halil Nalçaoğlu, “Bir Paradigmanın Dönüşümü: Sibernetikten Yapay Zekaya” başlıklı konuşmasında yapay zekanın istihdam alanlarının kapanması, etik sorunlara yol açması ve yönetsel/yönetişimsel sorunlara yol açtığını söyledi.Prof. Dr. Antonioi: “Biz hala buzdağının görünen kısmını görüyoruz”İspanya Santiago de Compostela Üniversitesi’nden Prof. Dr. Neira Cruz Xose Antonioi ise dijital çağda iletişim yöntemlerini anlattı. Prof. Dr. Neira Cruz Xose Antonioi, gelişen teknolojilerle beraber dijital çağda kullanılan iletişim araçlarının değiştiğini, bunun da kitle iletişiminde çok önemli değişmelere yol açtığını söyledi. Dijital çağda iletişimin yeni bir dile sahip olduğunu belirten Antonioi, kitle iletişiminin beraberinde değerli avantajlar, sayılamayan ihtimaller ve belirsiz sınırlar ortaya koyduğunu kaydederek “Biz hala buzdağının görünen kısmını görüyoruz” dedi.Dijital dönüşüm her yönüyle ele alınıyorÜÜ TV’den canlı olarak yayınlanan, iki gün sürecek sempozyumun ilk gününde Güney Yerleşkesi’nde “Dijital Dönüşüm ve Artırılmış Gerçeklik”, “Dijtal Dönüşüm ve Pazarlama ”, “Popüler Kültür ve Gündelik Yaşam ”, “Sosyal Medya ve Sosyal Ağlar”, “Geleneksel Medyadan Yeni Medyaya”, “Dijital Kültür”, “Dijital Dönüşüm ve Sanat”, “Dijital Dönüşüm, Yeni Medya ve Etkileri”,  “Dijital Dönüşüm, Tüketici ve Tüketim”, “Dijital Dönüşüm ve İletişim Bilimleri” ve “Dijital Bağımlılık” başlıklı oturumlar gerçekleştirildi.Sempozyumun ikinci günü oturumlarla devam edecekSempozyumun ikinci gününde ise davetli konuşmacılar Bournemouth University’den Assoc. Prof. Dr. Salvatore Scifo, “Radio, Audio and Digitalization: The Changing Roles of Broadcasters Producers and Listeners” ve Basın İlan Kurumu İlan Hizmetleri Müdürü İdris Armağan Çam, “Basın İlan Kurumu ve Yeni Medyaya İlişkin Faaliyetleri” başlıklı konuşmalarını yapacak. Sempozyumun ikinci gününde “Haber İncelemeleri”, “Dijital Dönüşüm ve Reklam”, “Gazetecilik”, “Yapay Zekâ”, ”Dijital Çağda Gerçekliğin Yeniden Üretimi”, “Dijital Dönüşüm ve Görsel İletişim Tasarımı”, “Halkla İlişkiler”, “Dijital Dönüşüm ve Yayıncılık”, “Dijital Dönüşüm ve Sinema” ve “Dijital Dönüşüm ve Siyaset” oturumları gerçekleştirilecek.6’ıncı İletişim Günleri kapsamında Üsküdar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nevzat Tarhan’ın açılışını yaptığı 3 sergi de gezilebilecek. İletişim Fakültesi Çizgi Film ve Animasyon Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasip Pektaş’ın hazırladığı “Ekslibris”, Yeni Medya ve Gazetecilik Bölümü öğrencilerinin haberlerden sayfa tasarımına kadar tümüyle kendilerinin hazırladığı gazeteler ve 3’üncü sınıf Halkla İlişkiler dersi kapsamında hazırlanan ‘Her eve tarım’ ve ‘Yanımda Su Var’ sergileri de gezilebilecek.

30 NİS 2019

Yeni Medya ve Gazetecilik öğrencileri gazetelerini sergiledi

Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi Yeni Medya ve Gazetecilik Bölümü öğrencileri, haberlerden sayfa tasarımına kadar tümüyle kendilerinin hazırladığı gazeteleri İletişim Fakültesi fuaye alanında sergiye açtı.Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi Yeni Medya ve Gazetecilik Bölümü öğrencilerinin Dr. Öğretim Üyesi Aylin Tutgun Ünal’ın “Gazetecilik Uygulamaları” dersi kapsamında hazırladıkları gazete ve dergiler, İletişim Fakültesi fuaye alanında ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.Serginin açılışını Rektör Yardımcısı ve Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Muhsin Konuk, İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nazife Güngör, Yeni Medya ve Gazetecilik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Süleyman İrvan ile Dr. Öğretim Üyesi Aylin Tutgun Ünal yaptı.Üsküdar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nevzat Tarhan’ın da ziyaret ettiği sergide öğrenciler ziyaretçileri hazırladıkları gazeteler hakkında bilgilendirip sorularını yanıtladı.  İletişim Fakültesi akademisyenlerinin ve öğrencilerinin de katılım sağladığı sergide akademisyenler öğrencilerin eserlerini dikkatle inceleyip değerlendirmelerde bulundu.Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi fuaye alanında açılan sergi beş gün boyunca devam gezilebilecek.Fotoğraf – Haber: Burak Demirbaş

30 NİS 2019

Prof. Dr. Güngör: Dijital medya bireyi çevresinden koparıyor

Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Güngör, “Şimdi gelinen noktada dijital medyanın, bireyi tümüyle çevresinden koparıp kendi bireysel dünyasına kapattığını görüyoruz.” dedi.Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nazife Güngör, geleneksel aile ve geleneksel iletişim araçlarının belli ölçüde örtüştüğünü söylemenin mümkün olduğunu belirterek, "Her ne kadar özellikle televizyonun aile ilişkilerini zayıflattığını yıllardan beri konuştuysak da şimdi gelinen noktada dijital medyanın, bireyi tümüyle çevresinden koparıp kendi bireysel dünyasına kapattığını gördükçe televizyonun ne kadar masum kaldığını anlayabiliyoruz." dedi.Güngör, AA muhabirine, dijitalleşen çağda, sosyal medya gibi dinamiklerin geleneksel aile değerlerini nasıl etkilediğine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.Toplumsal hayata yeni bir teknolojinin, dolayısıyla da yeni bir aygıtın dahil olmasının toplumda bir şeylerin değişmesine yol açacağını ifade eden Güngör, "Bu araç veya aygıtın, kendi işlevsellik alanında üretim süreç ve ilişkilerine etki etme derecesi çok önemlidir. Yeni bir teknoloji, bir araç veya bir aygıtın, üretim süreçlerine etki derecesi arttıkça, onun toplumsal değişime etkisi de o ölçüde güçlüdür. Nitekim üretim süreç ve ilişkilerinin değişime uğraması, toplumun çeşitli düzeylerindeki ilişkilerin de değişim göstermesi anlamına gelir." diye konuştu.Güngör, dijitalleşmenin de kendi üretim biçim ve süreçlerini beraberinde getirdiğini anlatarak, şu değerlendirmelerde bulundu:"Küçülen ve taşınabilir makinelerle birlikte üretim biçim, ilişki ve süreçleri de tek merkezlilikten çıkıp çok merkezli, hızlı ve taşınabilir hale geldi. Yani mekân ve zamanın esnekleştiği, merkeziliğin ortadan kalktığı yeni bir üretim biçimi oluşmaya başladı. Buna bağlı olarak çalışma hayatı, çalışma dışı zaman kullanımı, iş ve iş dışı ilişkiler pek çok şey değişim sürecine girdi. Her toplumda medya genelde o toplumun siyasal, ekonomik, kültürel ve diplomasi gibi dinamiklerinden beslenir. Dijitalleşmeyle birlikte medya ekonomik açıdan büyük medya tekellerinin kıskacından çıkmaya başladı. Bir dizüstü bilgisayarla bir gazete çıkarabilir, televizyon yayını yapabilirsiniz. Dolayısıyla da büyük sermayeye gerek olmayabilir."Kültürel açıdan dijital medyanın herkesin, her kültürel kesitin temsil edilebildiği bir alana doğru evrildiğini aktaran Güngör, bunun da kültürel çoğulculuğun yerleşmesi açısından önemli olduğunu söyledi.Dijital medya ve toplumsal etkileriGüngör, dijital medya ve toplumsal etkisinin olumlu yöne gitmesinde hukuksal sınırların önemli olduğunu dile getirerek, "Herkesin kendisine yer bulabildiği, kendisini ifade edebildiği bir ortamın elbette olumlu etkileri vardır. Ancak sistem kurulmazsa, hukuksal kurallar ve normlar oluşturulmazsa yarar yerine zarar da getirebilir. Her şeyden önce bilinçli toplum, bilgi ve akıl sahibi, eğitimli vatandaşların varlığı önem taşımaktadır." dedi.Medyanın toplumu şekillendirme özelliğine dikkati çeken Güngör, sanal ortamların ilişki ağını genişleteceği, mekansal ve zamansal sınırların zayıflayacağı öngörüsünde bulundu.Güngör, insanlar arası ilişkilerin çözüldüğü, bilgi paylaşımı açısından da daha yoğunlaştığı bir toplumsal yapıya doğru gidildiğine vurgu yaparak, şunları kaydetti:"Yani çok bilgi, az ilişki biçiminde bir yapı. Huzur ve mutluluk konusu ise gelecekteki o dönem insanlarının duygu, ruh ve akıl yapılarına bağlı olacağı için şimdiden bir şey söylemek çok zor. Geleneksel aile ve geleneksel iletişim araçlarının belli ölçüde örtüştüğünü söylemek mümkün. Her ne kadar özellikle televizyonun aile ilişkilerini zayıflattığını yıllardan beri konuştuysak da şimdi gelinen noktada dijital medyanın, bireyi tümüyle çevresinden koparıp kendi bireysel dünyasına kapattığını gördükçe televizyonun ne kadar masum kaldığını anlayabiliyoruz. En azından insanlar bir dizi ya da film izlemek, haber dinlemek için televizyon başında bir araya toplanabiliyorlardı. Konuşmasalar bile, birbirlerini görüyorlardı. Bugün ise bireyler aynı evde ama kendi odalarına kapanarak bilgisayarlarıyla baş başa kalırken, diğer bireylerden tümüyle soyutlanmaktalar. Bu da dijitalleşmeyle bireyselleşme, dolayısıyla da grup yapısının dışına çıkma, kendi sanal kalabalıklığında kaybolup gitme tehlikesini getiriyor."Yeni medya kullanımında ebeveyn eğitimiProf. Dr. Güngör, dijital medyanın aile ilişkileri açısından, kontrol altına alınmadığı, insanların, özellikle de ailelerin yeni medyayı kullanım konusunda gerekli biçimde eğitilmemesi durumunda sonucun olumlu olmayacağını söyledi.Medyanın her ne olursa olsun dışarıdan birtakım değerlerin, davranış biçimlerinin, yaşam biçimlerinin aktarıldığı mecralar olduğunu anlatan Güngör, "Dolayısıyla da bir toplumun medyasının içeriği oluşturulurken o toplumun özgün kültürel geleneğinin, değerlerinin, yaşam biçimlerinin, medyanın içeriğindeki yer alış yoğunluğuna bakılması ve medyadaki içerik oluşturma planlamasının da ona göre yapılması gerekir. İnsanlar medya aracılığıyla elbette farklı içeriklerle, başka kültürlerle, başka toplumlarla tanışsınlar, onlar hakkında bilgilensinler ama kendilerine özgü olanın da dışarıda tutulmaması gerekir. Bu oranın ayarlanması da bir planlama işidir, profesyonellik işidir." diye konuştu.Güngör, yeni medya kullanımında eğitimin önemine işaret ederek, "Dijital medyanın ya da yeni medyanın kullanımı konusunda ilkokuldan başlayarak eğitim verilmesi zorunludur. Öncelikle örgün eğitim içerisinde medya okuryazarlığı ve hatta yeni medya okuryazarlığı konuları yeterli oranda yer almalıdır ve bu derslerin konunun uzmanlarınca verilmesi sağlanmalıdır. Ayrıca yetişkin seminerleri gibi birtakım eğitim programlarıyla da sürecin desteklenmesi gerekir." ifadesini kullandı.AA

18 NİS 2019

Brand Camp Marka Günleri 3. kez Üsküdar’da!

Üsküdar Üniversitesi, “Brand Camp Marka Günleri” etkinliğine 3. kez ev sahipliği yapıyor. Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesinin geleneksel hale getirdiği Brand Camp Marka Günleri etkinliği sektörün önde gelen isimlerini öğrencilerle buluşturmaya devam ediyor.İletişim Fakültesi Reklam Tasarımı ve İletişimi Bölümü ile Halkla İlişkiler Bölümünün ortaklaşa düzenlediği etkinliğe Wave İstanbul Storyteller Onur Çakı, Promedia PR Ajans Başkanı Feray Alpay, Reklam Derneği Ajans Başkanı aynı zamanda Tazefikir Reklam Ajansı Başkanı Çağlar Gözüaçık, Y&R Team Red ekibinden Reklam Yazarı Burcu Tatari ve Reklam Yazarı Hüseyin Gündüz konuk oldu.Üsküdar Üniversitesi Güney Yerleşke İletişim Fakültesi Fuat Sezgin Konferans Salonunda gerçekleşen etkinliğin sunuculuğunu Reklam Tasarımı ve İletişimi 2. Sınıf öğrencileri Özge Özcan ve Anıl Özkonuş üstlendi. Brand Camp Marka Günleri etkinliği saygı duruşu ardından İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı.Etkinliğin açılış konuşmalarını Reklam Tasarımı ve İletişimi Bölüm Başkanı Doç. Dr. Özgül Dağlı ve İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nazife Güngör yaptı.Doç. Dr. Dağlı: “Brand Camp Marka Günleri öğrencilerimizin oluşturduğu bir fikir”Doç. Dr. Özgül Dağlı, gelenekselleşme yolunda ilerleyen Brand Camp Marka Günleri fikrinin öğrenciler tarafından geliştirildiğini belirterek ortaya çıkış hikâyesini katılımcılarla paylaştı. Dağlı, “Brand Camp Marka Günleri etkinliği bu sene üçüncüsü ile karşınızda aslında bu öğrencilerimizin reklama giriş dersinde geliştirdiği, afiş tasarımları dahi öğrencilerimizin oluşturduğu bir fikir. Umuyorum ki Brand Camp fakültemizde gelenekselleşerek marka olarak anılacak bir etkinlik olacak” dedi.Doç. Dr. Dağlı: “Teknolojik gelişmeler markanın başarısında önemli faktörlerdendir”Reklam sektöründeki teknolojik gelişmelere ilişkin paylaşımlarda bulunan Dağlı, yaşanan teknolojik gelişmelerin marka başarısında önemli rol oynadığını ifade etti. Dağlı, “Reklam ve marka ile ilişkili tüm sektörler için başarının yolu yaratıcılık ve bilimin birlikte harmanlandığı doğru bir pazarlama iletişimi stratejisinden geçiyor. Teknolojik gelişmeler, yoğun rekabette bir markanın başarısında göz önünde bulundurulması gereken önemli faktörlerin başında yer alıyor, reklam sektöründeki hızlı teknolojik dönüşümler reklam ve pazarlama araştırmalarındaki yenilikleri sektörle değerlendirmek oldukça önemli” şeklinde konuştu.Prof. Dr. Güngör: “Sektörle buluşmalar derslikteki eğitimlerin önemli bir pekiştiricisi!”Prof. Dr. Nazife Güngör üniversitede oluşturulan networklerin, yapılan ortak çalışmaların iş hayatında önemli katkıları olduğunu belirterek sektörden isimler ile öğrencilerin bir araya gelmesinin önemli bir fırsat olduğunu ifade etti. Güngör, “Üniversitede kurduğunuz arkadaşlıklar, birlikte yaptığınız çalışmaların uzantısı iş hayatıdır. Her biriniz sektörün bir yerinde yer alacaksınız ve birbirinizden haberdar olacaksınız.  Birtakım işleri hem sektörde hem profesyonel hayatta birlikte çoğaltacaksınız. Sektörle buluşmalar bilimsel çalışmaların, derslikteki eğitimlerin çok önemli bir pekiştiricisi. Sektördeki kişileri burada tanıyarak yavaş yavaş sektöre kayıyorsunuz. Bu tür platformlar önemli buluşma, önemli paylaşım ve önemli işbirliği platformlarıdır” dedi Güngör sektörle buluşmaların sıklıkla yapılması ve desteklenmesi gerektiğini vurguladı.Çakı, Konvansiyonel taraf dijitali, dijital taraf konvansiyoneli kabul etmiyor”Açılış konuşmaları ardından Wave İstanbul Storyteller Onur Çakı, “Marka ve Reklam Üzerine” konulu sunumunu yaptı. Kendisi hakkında bilgi veren Çakı, tecrübelerini katılımcılarla paylaştı. Çakır, 20 senedir hem konvansiyonel alan hem de dijital alanda çalıştığını belirtti. Çakır, “Yaklaşık 20 senedir hem konvansiyonel reklam hem dijital reklam alanında çalıştım ve hep şunu gördüm konvansiyonel taraf hiçbir zaman dijitali, dijital taraf da hiçbir zaman konvansiyonel tarafı kabul etmiyor” dedi.Alpay, “Her şey beyinde başlayıp beyinde bitiyor”Promedia PR Ajans Başkanı Feray Alpay, “Marka ve Reklam Üzerine” konulu sunumunu yaptı. Çalışmaları hakkında bilgi veren Alpay, halkla ilişkiler sektörünün geleceği ile ilgili paylaşımlarda bulundu. Alpay, “Sektörün geleceği ile ilgili yapılan çalışmalarda neuromarketing çalışmalarının önemi büyük, ardından internet ve sosyal medya geliyor. Gelenekselin dışında günümüzde neuromarketing çalışmaları çok önem kazandı” şeklinde konuştu. Teknolojik gelişmelerin takip edilmesi gerektiğini vurgulayan Alpay, öğrencilere tavsiyelerde bulundu. Alpay, “Her şey beyinde başlayıp beyinde bitiyor, beyine bu kadar önem veren bir üniversitede iletişim ile ilgili eğitim alıyorsunuz bunun kıymetini iyi bilin” dedi. Reklam sektöründeki önemli isimler konuşulduEtkinliğin 2. oturumunda Reklam Derneği Ajans Başkanı ve Tazefikir Reklam Ajansı Başkanı Çağlar Gözüaçık,  “Neden Reklamcı Oldum? Nasıl Reklamcı Olursun?” konulu sunum yaptı. Reklam Derneği hakkında bilgi veren Gözüaçık derneğin yaptığı ve yapacağı projelere değindi. Gözüaçık, reklam mesleğini seçme nedenlerini belirterek sektördeki önemli isimler hakkında paylaşımlarda bulundu.Yaratıcı işler üzerinden yaratıcı süreç ele alındıY&R Team Red ekibinden Reklam Yazarı Burcu Tatari ve Reklam Yazarı Hüseyin Gündüz “Reklamda Yaratıcı Strateji Konuşuyoruz” konulu sunum yaptı. Yaratıcı işlerin meydana geliş aşamasında yaşanılan sıkıntılara değinen Tatari, sorunların üstesinden nasıl geldiklerini anlattı. Hüseyin Gündüz ise ödül kazanmış yaratıcı işler üzerinden yaratıcı süreç ile ilgili öğrencilere bilgi verdi.Toplu fotoğraf çekimi ardından etkinlik sona erdi.

16 NİS 2019

Marka Konuşuyoruz'da “Bozkırda Bir Modern” konuşuldu

Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü tarafından organize edilen “Marka Konuşuyoruz” etkinliğinin bu haftaki konuğu; ‘Bozkırda Bir Modern’ Belgesel Filmi Yönetmeni Kurtuluş Özgen oldu.Üsküdar Üniversitesi Güney Yerleşkede gerçekleştirilen etkinlikte ‘Bozkırda Bir Modern’ Belgesel Filminin katılımcı öğrencilerle birlikte izlenmesinin ardından yönetmen Kurtuluş Özgen ile belgesel filminin analizi yapıldı.“Türk toplumu üretimden kopup, tüketime yöneldi”Bir toplumun ulusa dönüşebilmesi için kendi ayaklarının üzerinde durması gerektiğini söyleyen Özgen, “Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk sanayi tesisi Sümerbank’tır. Günümüzde Türk toplumu üretimden kopup tüketime yöneldi. Ben de bu filmi bir hatırlatma için yaptım. Bu filmle tarihe şerh düşmek istedik” dedi.Etkinliğin devamında Özgen, öğrencilerin sorularını yanıtladı.Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Hale Yaylalı tarafından Yönetmen Kurtuluş Özgen’e plaket takdiminin ardından etkinlik sona erdi.

12 NİS 2019

Haber Üsküdar web sitesi tanıtıldı

 Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencilerine internet gazeteciliği alanında pratik yapma imkânı sunacak Haber Üsküdar web sitesinin tanıtım toplantısı gerçekleştirildi. Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi Yeni Medya ve Gazetecilik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Süleyman İrvan, İletişim Fakültesi öğrencilerine internet gazeteciliği yapma fırsatı sunacak Haber Üsküdar web sitesini öğrencilere tanıttı.Fuat Sezgin Konferans Salonunda gerçekleşen tanıtımda Prof. Dr. Süleyman İrvan, İletişim Fakültesi’nin basılı bir gazetesinin yanında haber sitesi olmamasının önemli bir eksiklik olduğunu belirterek konuşmasına başladı. Yakında faaliyete geçecek olan haber sitesinin yalnızca hazırlanan haberleri yayımlayan bir site olmayacağını, aynı zamanda öğrenciler açısından eğitici bir işlevi de yerine getireceğini dile getirdi.İletişim Fakültesinin tüm öğrencileri içerik yükleyebilecek İletişim Fakültesi öğrencilerinin tamamının siteye giriş yapıp haber yazabileceğini ifade eden İrvan, öğrenciler tarafından yüklenen haberlerin editörler tarafından kontrol edileceğini ifade etti. İrvan, internet haberciliği alanında öğrencilere tecrübe kazandırmayı hedeflediklerini belirtti.Prof. Dr. Süleyman İrvan’ın ardından söz alan Üsküdar Üniversitesi Yazılım Birimi Yönetici Yardımcısı Engin Bayır öğrencilere yazılım birimi tarafından oluşturulan siteyi tanıttı ve öğrencilerin siteye nasıl giriş yapacaklarını, hazırladıkları haberleri nasıl yükleyeceklerini, yazacakları başlık ve spotların nasıl olması gerektiğini anlattı.Tanıtım sırasında öğrencilerin sorularını da cevaplayan Bayır ve Yazılım Birimi yöneticisi Hakan Özdemir, haber sitesinin yeterli sayıda haber girişi yapıldıktan sonra okurlara açılacağını söyledi. Haber: Berkay ÖzayFotoğraf: Burak Demirbaş  

28 MAR 2019

'Yeni Medya ve Aile Çalıştayı' Üsküdar Üniversitesinde yapıldı

“Yeni Medya ve Aile” Çalıştayı, Üsküdar Üniversitesinde gerçekleştirildi. Üsküdar Üniversitesi ve İstanbul Aydın Üniversitesi ortaklığı, Millî Eğitim Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü paydaşlığıyla düzenlenen çalıştayda; iletişim, tıp, adli bilimler, psikiyatri, çocuk gelişimi, psikoloji ve sosyoloji gibi farklı alandan 86 uzman, yeni medya ve aile ilişkisini her yönü ile ele aldı. Çalıştay sonunda açıklanan sonuç bildirgesinde, yeni medyanın çocuklarda dikkat eksikliği ve davranış bozukluğuna yol açtığı, çocukların yetişkinler tarafından cinsel tacize açık duruma geldiklerine dikkat çekildi. Bildirgede yeni medyanın eşler arası duygusal bağların zayıflığından yararlandığı da vurgulandı. Ailelerin siber güvenlik konusunda bilgili olmadığına yer verilen bildirgede, siber zorbalıkla ilgili yeni bir yol haritasına ihtiyaç olduğu ve medya okuryazarlığı eğitiminin yaygınlaştırılması gerektiği de vurgulandı. “Yeni Medya ve Aile” Çalıştayı; Üsküdar Üniversitesi, İstanbul Aydın Üniversitesi ve Millî Eğitim Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü ortaklığı ile Üsküdar Üniversitesi Güney Yerleşkesi’nde düzenlendi.Yeni medyanın etkileri doğru gözlemlenmeliProf. Dr. Fuat Sezgin Konferans Salonunda düzenlenen açılış töreninde konuşan Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nazife Güngör, hayatımızın içerisinde yeni bir olgu olarak yer alan yeni medyanın, kısa sürede gelişerek hızla toplumsal dokulara ve kültürün içine eklemlendiğini söyledi. Bir olgunun toplumsal ve kültürel bir olgu olarak tanımlanmaya başlamışsa, bir toplumun dokuları arasında yer almaya başlamışsa artık toplumsal dönüşümü etkileyeceğini de belirten Güngör, üniversitelerin bu süreci doğru şekilde izleyip gereken önlemlerin alınmasında önemli bir görev üstlendiğini kaydederek “Bu etkinin yönünü belirlemek çok önemli, eğer topluma giren yeni dinamiği kendi haline bırakırsanız o toplumsal değişimin ne tür etkilere neden olacağını kontrolsüz bırakırız. Bu durumda daha sonra ortaya çıkacak olumlu ya da olumsuz her tür süreçten biz sorumluyuz demektir. Üniversitelerin görevi toplumsal hayatın içerisine dahil olan yeni dinamikleri anında gözlemlemek, anında ve doğru izlemek, doğru yöntemlerle izlemek ve bu toplumsal eklemlemelerin doğru bir sentezleme ile yol almasını sağlamaktadır” dedi. Prof. Dr. Nazife Güngör, çalıştayda gerçekleştirilecek komisyon çalışmalarından çıkacak görüş ve önerileri Milli Eğitim Müdürlüğü’nün destekleri ile ilgili kurumlarla paylaşacaklarını söyledi.Çözüm önerileri ortaya konulacakİstanbul Aydın Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hülya Yenğin de iletişimde bir değişim ve dönüşümün yaşandığını, bu durumun toplumun temel taşı olan aileyi etkilediğini belirterek “Toplumun her kesimini etkiliyor, bireylerin alışkanlıklarını da belirliyor, bir yaşam biçim sunuyor, bir yaşam biçimi oluşturuyor. Toplumun temel taşı aile de yeni medyayı seviyor ve kullanıyor. Yeni medya aile yaşamının içine yerleşiyor. Bu çalıştayda yeni medyanın etkileri tartışılacak, oluşturduğu sorunlar belirlenecek. Çözümler bulunacak, yeni medyaya bağımlılık tartışılacak. Yeni medya ve etik masaya yatırılacak, anne baba çocuk iletişiminde yeni medyanın etkisi belirlenecek. Yeni medya ve sağlık sorunları irdelenecek. Sosyal politikalar ve hukuki iyileştirmeler bağlamında tüm etkiler ve sorunlara çözüm önerileri üretilecek” dedi.Çalıştaydan çıkacak sonuçları yol haritası yapacağızİstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı da bu tür çalışmaları her zaman desteklediklerini belirterek 2023 vizyonunda çok net belirttikleri gibi okul, çocuk, öğrenci ve ailenin bütünleşmesinin önemine vurgu yaptı. Üniversitelerin çoklu katalizör görevi gördüğü çoklu çalışmaların İstanbul’da yoğun bir şekilde devam ettiğini ifade eden Yazıcı, “Bu çerçevede yeni medyanın çocuğa olan özel etkilerini çok yönlü olarak birlikte görmek çok önemli. Bu sürecin gelişiminde birlikte değerlendirmeler yapmak, önümüze özellikle yeni yol haritaları çıkarmak için bizler de buradayız. Akademik çevrelerce üretilen yeni bilginin, yön verecek uygulamaların ancak buna inanmış, emek verecek insanlarla mümkün olabileceğine inanıyorum. Buradan çıkacak çalışmaları yol haritası yapacağız. Burada elde edilecek sonuçların yeni medya ve aileye yansımalarının mutlaka kendi stratejik çalışmalarımızda yer almasına gayret edeceğiz. Bu birlikteliği uygulama boyutlarında da ele alacağız” diye konuştu.Medeniyet krizi ailede başladıÜsküdar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nevzat Tarhan ise dünyada gelişmiş ülkelerin ve özellikle Batı’nın bir medeniyet krizi yaşadığını, bunun ailede başladığını ve eğitimi etkileyeceğini söyledi. Eğitimin bir ekosistem olduğunu belirten Tarhan, yeni eğitim vizyonunun o sistemi sadece öğretmen ve öğrenciden ibaret saymadığını ve ailenin de sisteme dahil edildiğini kaydetti.Sosyalliği katleden bir sosyal medyaTarhan, BBC ile Manchester Üniversitesi tarafından dünya genelinde 55 bin kişi üzerinde yapılan bir araştırmanın gençlerle ilgili çok çarpıcı sonuçlar ortaya koyduğuna dikkat çekti. Tarhan, “16-24 yaş arasındaki genç grubunda farklı bir durum, yalnızlık ortaya çıkıyor. Bu yalnızlık dijital bağımlılıkla beraber oluyor. Bu yeni medya demek. Dijital bağımlılığı olan gençler, o kadar çok odaklanmışlar ki kalabalıklar içerisinde yalnızlar. Bu gençlerde sosyal ve psikolojik izolasyon var. Ayrı bir dünyada, sanal bir evrende yaşıyorlar. Adı sosyal medya ama sosyalliği katleden bir sosyal medya. Neden katlediyor? Onlarca arkadaşı var ama biri onu ‘like’ yapmadığı yani beğenmediği zaman ya da kızdığı zaman pat diye kapatıyor. Oysa gerçek hayatta fiziksel sosyallikte öyle değil. Karşındaki kişiyi ikna etmek zorundasın, sosyal temas zorunluluğu var. Sosyal medya bencil ve sahte bir sosyallik ortaya çıkarıyor” dedi.Dijital bağımlılığın üç özelliğiDijital bağımlılıkta üç özelliğin tespit edildiğini belirten Tarhan, “Birincisi bu kişilerin öz bakımları zayıf oluyor. Kişisel temizliklerine özen göstermiyorlar. Sıcak yemek yemiyorlar. İkinci özellikleri dini, milli ve ideolojik aidiyetlere gerek olmadığını düşünüyorlar. Üçüncü özellikleri ise evlilik kurumunu gereksiz görüyorlar” dedi.“Aile güçlenirse sosyal medyadaki sorunlar da düzelir”Prof. Dr. Nevzat Tarhan, çalıştayda verimli sonuçlar elde edilmesini temenni ederek “Ailenin güçlenmesi demek sosyal medyadaki pek çok sorunun düzelmesi demek. Bunun için de üniversitelerle birlikte eğitim sisteminin dahil olması ve öğretmenlerimizin inanması gerekiyor. Anne ve babayı da eğiten öğretmenlerdir. Öğretmenler aslında anne-babaya mesaj veriyor” dedi. “Yeni medya” her yönü ile ele alındı“Yeni Medya ve Bağımlılık”, “Yeni Medya ve Ebeveyn - Çocuk İlişkisi, “Yeni Medya ve Eşler Arası İletişim”, “Yeni Medya ve Sağlık Sorunları”, “Yeni Medya ve Etik” ve “Sosyal Politikalar ve Hukuki İyileştirmeler” başlıklı oturumlarda  iletişim, tıp, adli bilimler, psikiyatri, çocuk gelişimi, psikoloji ve sosyoloji gibi birçok farklı alanda çalışmalarını yürüten 86 uzman bir araya geldi.Çalıştay sonunda grup sözcüleri tarafından tespit, görüş ve çözüm önerileri paylaşıldı. Buna göre grupların tespit ve önerileri şöyle oldu:“Yeni Medya ve Bağımlılık”Tespitler: Bağımlılık, bağlı olma, sosyal medya gibi alana özgü temel kavramların tanımlanmasında sorunlar görülüyor. Sosyal medya, mobil, dijital oyun gibi bağımlılık türlerini belirleyen kriterlerin standart hale gelmemesi. Bilişim teknolojilerinin doğru kullanımı ve bağımlılık konularında anne-babaların teorik ve uygulama boyutunda yetersiz olması. Güncel bilişim teknolojilerinin bilinçli ve güvenli kullanımı konusunda eğitimcilerin yetersiz kalması. MEB’e bağlı okullarda müfredatların güncel bilişim teknolojileri ile entegre hake gelmemiş olması. Medya Okuryazarlığı ve Bilişim Teknolojileri derslerini alan uzmanlarının okutmaması.Öneriler: Temel kavramların tanımlanması ve kriterlerin belirlenmesi noktasında çeşitli akademik ve özel sektöre bağlı kurumlarda ölçek geliştirme çalışmalarının desteklenmesi ve geniş kitlelere uygulanması konusunda kolaylık sağlanmalı. Evlilik arifesinde kurulacak anne-baba okullarında eğitimler verilmeli. Aileler çocuklarını iyi gözlemlemeli yetenekleri doğrultusunda yönlendirmeli. Ailelerin yasaklamaya gitmek yerine aile fertlerinin bir arada dijital detoks yapması ve daha çok bir arada zaman geçirmeye özen göstermesi. Veli-sınıf toplantılarında konunun gündeme getirilmesi ve ailelere sosyal medya aracılığı ile ulaşılması. Eğitim Fakültesi müfredatlarının güncellenmesi, Yeni Medya Bölümü müfredatlarının güncellenmesi. Derslerin geleneksel öğretim yöntem ve araçları dışında güncel yöntem ve dijital araçlarla yönlendirilmesi. Üniversiteler, teknik sorumlular, Milli Eğitim Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, bağımlılık konusunda çalışan dernekler, İl Sağlık müdürlükleri, müftülükler, sosyal yardımlaşma dernekleri ortak çalışmalar yürütmeli. “Yeni Medya ve Etik”Tespitler: Çocuklar da dahil herkes içerik üreticisi haline geldi. Bu da medya okuryazarlığını daha da önemli hale getirdi. Ciddi şekilde dijital emek sömürüsünün yanı sıra yeni medya ile doğru yanlış her tür bilginin/haberin teyit edilmeden yayılması söz konusu. Dijital oyunlarda çok fazla marka reklamı, şiddet, cinsellik ve cinsiyetçilik söz konusu. Yeni medyada özel yaşamın gizliliği ciddi bir şekilde ihlal ediliyor ve nefret söylemi çok fazla.Öneriler: Medya okuryazarlığının yaygınlaştırılması gerekir. Medya Okuryazarlığı dersi zorunlu hale getirilmeli ve dersleri İletişim Fakültesi mezunlarının vermesi sağlanmalıdır. Ailelere ve din görevlilerine de Medya Okuryazarlığı eğitimi verilmelidir. Telif Hakları konusunda çalışma yapılmalıdır. Doğrulama mekanizmaları kurulmalıdır. Etik ilkeler geliştirilmeli. Reklam Öz Denetim Kurulu bir çalışma yapmalı. Sosyal medyadaki mahremiyet ihlallerini gidermeye yönelik Sosyal Medya Etik Konseyi kurulmalı. Habercilikteki  etik ihlalleri gidermek için de medya öz denetim kurumları oluşturulmalı. Nefret söylemini tanımlayan ve önlemeye yönelik yasal çalışmalar yapılmalı. Aynı zamanda etik ilkeler içinde de nefret söylemini ortadan kaldırmaya yönelik öneriler geliştirilmeli. Talim Terbiye Kurulu, Milli Eğitim Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Sanayi Bakanlığı Reklam Kurulu, Reklam Öz Denetim Kurulu, Sosyal Medya Etik Konseyi, gazetecilik meslek örgütleri ortak çalışmalar yürütmeli.“Yeni Medya ve Ebeveyn Çocuk İlişkisi”Tespitler: Çocuklarda dikkat eksikliği, davranış bozukluğu, kaygı problemleri ortaya çıkmaktadır. Birçok çocuk okula gitmek yerine Youtuber ya da gamer (oyuncu) olmak istemektedir. Araştırmalar sonucu siber zorbalık yaşayıp bunu paylaşacağını söyleyen öğrencilerin sayısının çok düşük olduğu görülmüştür. Çocuklar kendi cinsel  fotoğraflarını yayınlamakta ve başkalarından da cinsel fotoğraflar kendilerine gelmektedir. Çocuklar yetişkinler tarafından cinsel tacize açık duruma gelmişlerdir.Öneriler: Konuyla ilgili ebeveynler bilgilendirilmelidir. Olumlu anne-babalık becerilerine sahip olmaları gerekmektedir. Anne-babalık eğitimleri yaygınlaştırılmalıdır. Bu eğitimler de eğitim almış eğitimciler tarafından yapılmalıdır. Ebeveynlerin bilinçlendirilmesinin yanı sıra öğretmenler de bilinçlendirilmelidir.  Okullar rehberlik servisiyle velileri bilinçlendirmeli, konuk çağırmalı. Çevrimiçi risklerden korunmak adına okullarda önleyici çalışmalar sürdürülebilir şekilde yapılmalıdır.  Önleyici çalışmalara ek olarak müdahale de yapılmalıdır. Siber zorbalık vakalarında bir yol haritası olmalıdır. Alternatif içerik üretilmelidir. Ek tedbirlere ihtiyaç vardır.“Yeni Medya ve Eşler Arası İletişim”Tespitler: Yeni medya eşler arası duygusal bağların zayıflığından yararlanır. Yeni medyanın kimlik gizlenerek kullanılması. Ekonomik zorluklar insanların sosyal aktivitelerde bulunmasını zorlaştırmakta ve yeni medya mecralarına yönlendirmektedir.Öneriler: Dijital Medya Okuryazarlığı eğitimleri yapılmalıdır. Bu eğitimler anaokulu ile beraber başlamalı, sosyal hayatta devam etmelidir. Ailede eşler arasındaki duygusal bağların güçlendirilmesi ve aile arasındaki etkileşimin geliştirilmesi gereklidir. Bunun için evlilik öncesi ve sürecinde kurslar ve eğitimler düzenlenmelidir. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşları ortak çalışmalar yürütmelidir.“Yeni Medya ve Sağlık Sorunları”Tespitler: Sosyalleşememe, sosyal yaşantının parçalanması. Yeni medyanın psikolojik ve ruhsal sorunları artırması. Fiziksel sağlık sorunlarını artırması. Artırılmış sanal gerçeklik uygulamalarının geleceğe yönelik sağlık sorunlarına yol açması. Sağlık hizmetlerinde hasta ve sağlık çalışanlarının mahremiyetine önem verilmemesi.Öneriler: Aile fertlerinin birlikte zaman geçirmeye yönlendirilmesi. Aile içi iletişim konusunda topyekun eğitimler ve seminerler verilmesi. Hasta ve çalışan hakları yönetmeliklerinde yaptırımlar artırılmalıdır. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşları ortak çalışmalar yürütmelidir.“Sosyal Politikalar ve Hukuki İyileştirmeler”Tespitler: Emniyet Müdürlüğü ve yasal süreçlerde görev alacak nitelikli personel eksikliği bulunuyor. Aileler siber güvenlik konusunda bilinçli değil. Çocuklara sosyal medya kullanımı  ve tehlikeleri konusunda farkındalık kazandırılması için bilinçlendirme yapılmalı. Maddi Hukuk ile ilgili olarak mevzuat belirsiz ve dağınık, süreçler yavaş ve mağduriyetleri ve suçu aydınlatma konusu zor. Medyada çocuğun korunmasına ilişkin yasal düzenlemeler yetersiz. Rehberlik ve psikolojik danışmanlık konusunda Milli Eğitim Bakanlığı’nın politika anlamında müfredatına medyanın  etkileri, siber zorbalık gibi konuların yerleştirmesi gerekir.Öneriler: Nitelikli personel konusunda üniversitelerde yüksek lisans ve sertifika programları açılmalı. Temel Aile Eğitimi konusunda bilinçlendirme ve farkındalık çalışmaları yapılmalı. Siber zorbalık konusunda aile ve çocuklar duyarlı hale getirilmeli. İlk adım okulda atılmalı. Çocukların bilgisayar karşısında geçirdiği süre takip edilmeli. Ebeveynler çocukları hangi siteleri ziyaret edecekleri konusunda bilgilendirmeli, kural koymalı. Tanımadığı kişilerle iletişime geçmemesi konusunda uyarmalı, kişisel bilgilerin paylaşımı konusunda mutlaka bilgilendirmeli. Milli Eğitim Bakanlığı, ilgili bakanlıklar, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşları ortak çalışmalar yürütmelidir.Alanında uzman birçok isim, bu çalıştayda buluştuÜsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi, İstanbul Aydın Üniversitesi İletişim Fakültesi, Millî Eğitim Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü, İAÜ Toplumsal Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi (TARMER), İAÜ Yeni Medya Uygulama ve Araştırma Merkezi, ÜÜ İnsan Odaklı İletişim Merkezi (İLİMER) ve ÜÜ Stratejik Araştırma ve Geliştirme Kulübü (ÜSAK) paydaşlığında; yeni medya kavramının sosyal ve kültürel hayattaki etkilerini izlemek ve değerlendirmek amacı ile düzenlenen çalıştay, alanında uzman birçok ismi buluşturdu.Görüşlerini paylaştılar, fikir alışverişinde bulundularÜsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi Yeni Medya ve Gazetecilik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Süleyman İrvan, Üsküdar Üsküdar Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Serhat Özekes, Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi Yeni Medya ve Gazetecilik Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Aylin Tutgun Ünal, Üsküdar Üniversitesi Bağımlılık ve Adli Bilimler Enstitüsü Dr. Öğr. Üyesi Zekai Genç, NPİSTANBUL Beyin Hastanesinden Psikiyatri Uzmanı Doç. Dr. Cemal Onur Noyan, Psikiyatri Uzm. Doç. Dr. Emel Sarı Gökten, Uzm. Klnk. Psk. Ahmet Yılmaz, İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Özyılmaz, İstanbul Aydın Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cebrail Kısa, Medipol Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Büyükaslan, İstanbul Aydın Üniversitesi İletişim Fakültesi Yeni Medya ve İletişim Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Ayten Övür, İstanbul Aydın Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Şahide Güliz Kolburan, Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cem Sefa Sütçü, Trakya Üniversitesi BÖTE Öğretim üy. Doç. Dr. Nilgün Tosun, Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ali Murat Kırık ve daha birçok alanında uzman isim yeni medya ve aile ilişkisini çeşitli açılardan ele aldı.

26 MAR 2019

“Yeni Medya ve Aile” kavramları Üsküdar Üniversitesi ve İstanbul Aydın Üniversitesi ortaklığıyla yapılan çalıştayda konuşulacak

Üsküdar Üniversitesi, İstanbul Aydın Üniversitesi ortaklığı ve Millî Eğitim Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü paydaşlığıyla düzenlenen çalıştayda; iletişim, tıp, adlî bilimler, psikiyatri, çocuk gelişimi, psikoloji ve sosyoloji gibi birçok farklı alanda yer alan 86 uzman, yeni medya ve aile ilişkisini her yönüyle ele alacak. “Yeni Medya ve Aile” Çalıştayı; Üsküdar Üniversitesi, İstanbul Aydın Üniversitesi ve Millî Eğitim Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü ortaklığı ile 27 Mart 2019 Çarşamba günü Üsküdar Üniversitesi Güney Yerleşkesi’nde gerçekleştirilecek.Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi, İstanbul Aydın Üniversitesi İletişim Fakültesi, Millî Eğitim Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü, İAÜ Toplumsal Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi (TARMER), İAÜ Yeni Medya Uygulama ve Araştırma Merkezi, ÜÜ İnsan Odaklı İletişim Merkezi (İLİMER) ve ÜÜ Stratejik Araştırma ve Geliştirme Kulübü (ÜSAK) paydaşlığında; yeni medya kavramının sosyal ve kültürel hayattaki etkilerini izlemek ve değerlendirmek amacı ile düzenlenen çalıştayda; ‘Yeni medya ve bağımlılık’, ‘Yeni medya ve etik’ , ‘ Yeni medya ve ebeyen-çocuk ilişkisi’ , ‘ Yeni medya ve eşler arası iletişim’ , ‘ Yeni medya ve sağlık sorunları’ , ‘Sosyal politikalar ve hukuki iyileştirmeler’ ana başlıklarında, iletişim, tıp, adlî bilimler, psikiyatri, çocuk gelişimi, psikoloji ve sosyoloji vb. birçok farklı alanda çalışmalarını yürüten uzmanlar bir araya gelecek.Yeni Medya teknolojileri hayatımızdaki birçok tesiriyle, aile içi ilişkileri değişime uğratıyor…Toplumun temel taşı olarak görülen aile hayatında yeni medya teknolojilerinin etkisiyle sürekli değişim yaşanıyor. Kontrolsüz, bilinçsiz ve eğitimsiz şekilde kullanıldığında, yararından çok zararlarıyla karşılaşılan yeni medya teknolojilerinin; aile yapısına, aile içi iletişime, çocukların gelişim süreçlerine, fiziksel ve mental sağlıklarına olası etkilerinin vakit çok geç olmadan tespit edilmesi gerekiyor. Bu doğrultuda; eğitim, hukuk ve sosyal politikalar alanlarında gerekli önlemler alınarak sorunların çözümüne dair yol haritaları hazırlanması gerekiyor.Alanında uzman isimler, bu çalıştayda buluşacak“Yeni Medya ve Aile” Çalıştayı, alanında uzman birçok ismi bir araya getirecek. Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi Yeni Medya ve Gazetecilik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Süleyman İrvan, Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Nurper Ülküer, Üsküdar Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Serhat Özekes, Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi Yeni Medya ve Gazetecilik Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Aylin Tutgun Ünal, Üsküdar Üniversitesi Bağımlılık ve Adli Bilimler Enstitüsü Dr. Öğr. Üyesi Zekai Genç, NPİstanbul Beyin Hastanesinden Psikiyatri Uzmanı Doç. Dr. Cemal Onur Noyan, Psikiyatri Uzm. Doç. Dr. Emel Sarı Gökten, Uzm. Klnk. Psk. Ahmet Yılmaz, İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Özyılmaz, İstanbul Aydın Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cebrail Kısa, İstanbul Aydın Üniversitesi İletişim Fakültesi Yeni Medya ve İletişim Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Ayten Övür, İstanbul Aydın Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Şahide Güliz Kolburan, Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cem Sefa Sütçü, Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ali Murat Kırık vb. daha birçok uzman, yeni medya ve aile ilişkisini konuşacak.

21 MAR 2019

Türkiye’de gazetecilik depresyonda mı?

Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde düzenlenen söyleşide Habertürk yazarı Sevilay Yılman ile Demirören Haber Ajansı (DHA) Dış Haberler Editörü Galip Eraydın Türkiye’de gazetecilik üzerine önemli değerlendirmelerde bulundu. Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi Yeni Medya ve Gazetecilik Bölümü Başkanı Prof. Dr. Süleyman İrvan’ın moderatörlüğünü yaptığı söyleşide, gazeteciliğin geçirdiği dijital dönüşüm ile gazetecilerin yaşadıkları sıkıntılar konuşuldu.Açılış konuşmasını yapan İrvan, etkinliği gerçekleştirme amaçlarının gazeteciliğin ülkemizde genel sorunları ve geleceğini tartışmak olduğunu dile getirdi. Aynı zamanda İletişim Fakültesi öğrencilerini deneyimli gazetecilerle bir araya getirerek, onları meslek hayatına hazırlamayı hedeflediklerini de sözlerine ekledi.“Çocukluğumdan beri gazeteci olmak istiyordum”Gazeteciliğe başladığınız dönem ile günümüz gazeteciliği arasındaki fark nedir sorusunu cevaplayan Sevilay Yılman, “Ben çocukluğumdan beri gazeteci olmak istiyordum. Üniversite yıllarımda hocalarımızın gazetecilik ile ilgili söyledikleri her şey bize çok kutsal geliyordu. Hatta 5N1K kuralı bizim için kutsal ayet gibiydi. Sektöre girdiğim zamanda da bu kuralların dışına çıkmak mümkün değildi. Günümüzde ise kurallara uymasanız da olur anlayışı hakim’’ dedi.“Gazetecilik, tıp ve hukuk gibi her zaman devam edecek kutsal bir meslek”Günümüzdeki gazetecilik anlayışını da değerlendiren Sevilay Yılman, “Medya şu anda kısır bir döngü yaşıyor ve sıkıntılı bir süreçten geçiyor. Bunu medyanın girdiği bir depresyon olarak görebilirsiniz. Ancak tüm bunlara rağmen umutsuz değilim. Tam dibe vurduğu zaman bir uyanış gerçekleşecek, çok güçlü bir Türk medyası ortaya çıkacak. Çünkü gazetecilik tıp hekimliği ya da hukuk gibi her zaman devam edecek kutsal bir meslektir. Gazetecilik, hakkı verildiğinde çok güzel şeylere vesile olur. Umutsuzluğa kapılmayın’’ dedi.“İlk haberi yaptığım gün kadar heyecanlıyım” Sevilay Yılman’ın konuşmasının ardından söz alan Galip Eraydın, İhlas Haber Ajansı’nda gazeteciliğe başladığını, ardından Doğan Haber Ajansı’na geçtiğini, gazeteciliği muhabirlik olarak gördüğünü ifade etti. Son görevinin Demirören Haber Ajansı’nda dış haberler servisi şefliği olduğunu aktaran Eraydın, yirminin üzerinde yurtdışı muhabirle birlikte çalıştıklarını söyledi. Gazetecilikte ilk haberi yaptığı gün kadar heyecanlı olduğunu belirten Eraydın, “Yayına koyduğumuz her haberi tek tek okuyorum. Günde yaklaşık otuz haber giriyoruz” dedi. “Doğru kaynakları yakalamalısınız” Bugünün gazetecilik anlayışına da değinen Galip Eraydın, “Biz bu işi yapmaktan zevk alıyoruz. Yaklaşık 190 ülke var dünyada ve bizim serviste çalışıyorsanız hemen her ülke hakkında bir fikir sahibi olmak zorundasınız. Doğru araştırmayı yapmanız için doğru yerden başlamanız gereklidir” dedi. Dış haber servisleri için yabancı dilin önemine vurgu yapan Eraydın, uluslararası yayın yapan haber ajanslarını takip etmenin yaptıkları iş için hayati önemde olduğunu belirtip, mutlaka İngilizce bilinmesi gerektiğinin altını çizdi.“İstikrarlı olun” İletişim Fakültesi öğrencilerine meslek hayatına dair bazı tavsiyelerde de bulunan Eraydın, meslek hayatında en önemli şeyin CV değil, istikrar olduğunu söyledi. “CV doldururken önemli olan şey istikrardır. Farklı alanlarda farklı işler yapmış olabilirsiniz fakat bu sizi işverenin gözünde kararsız insan durumuna da düşürebilir. İlk önce ne yapmak istediğinizi bilin, istikrarlı olun, bir yere iş görüşmesine gittiğiniz zaman işveren sizin gözünüzde o istek ve istikrarı görsün. O zaman CV’nin aslında çokta önemli olmadığını anlayacaksınız” diyen Eraydın, istikrarın sadece meslek hayatında değil, tüm yaşam boyunca olması gereken bir şiar olduğunu belirtti.Söyleşi, konukların öğrencilerden gelen soruları yanıtlamalarının ardından plaket takdimi ile sona erdi.Haber: Nilay Tuğçe Bostancı   / Gamze Tamer                                                 Fotoğraf: Berkay Özay / Gamze Tamer

20 MAR 2019

2019 Golden Axon Liderlik Ödülü Prof. Dr. Nevzat Tarhan’a

Üsküdar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nevzat Tarhan, Beyin Haritalama Vakfı tarafından 2019 Golden Axon Liderlik Ödülü’ne layık görüldü. Liderlik ödülü sahiplerinin arasındaki tek Türk olan Prof. Dr. Nevzat Tarhan’a ödülü, Los Angeles'ta düzenlenen törende takdim edildi. Aynı ödüle 2018’de Nobel Ödüllü Amerikalı Nöropsikiyatrist Eric Kandel layık görülmüştü.ABD merkezli Beyin Haritalama Vakfı (Brain Mapping Foundation) tarafından düzenlenen Yıllık Dünya Beyin Haritalama Kongresi’nde dünyanın önde gelen 800'den fazla bilim insanı buluştu.Los Angeles Kongre Merkezi’nde düzenlenen 2019 Dünya Beyin Haritalama Kongresi kapsamında; İnsani Yardım Ödülü, Tıpta Öncü Ödülü, Teknoloji Gelişiminde Öncü Ödülü ve Golden Axon Liderlik Ödülü sunuldu.Prof. Dr. Nevzat Tarhan Liderlik Ödülü’ne layık görüldü 2019 Golden Axon Liderlik Ödülleri; stratejik programlar, küresel iş birlikleri ve ortaklıklar yoluyla vakıf ve vakıf misyonu hakkında farkındalık yaratmadaki rolleri ile Üsküdar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nevzat Tarhan, Dr. Jeff Wang, Harry Kloor, Oyuncu, Yönetmen ve Yapımcı Sean Stone’a takdim edildi.2019 İnsani Yardım Ödülü, küresel insani ve hayırsever çalışmaları dolayısıyla Dr. Deepak Chopra; Tıpta Öncü Ödülü, Avrupa İnsan Beyin Projesi'nin bilimsel direktörü olarak rol aldığı çalışmaları ve insan beyninin 3B atlasını geliştirmesi nedeniyle Dr. Katrin Amunts ve Teknoloji Gelişiminde Öncü Ödülü ise Musküler Distrofisi olan binlerce hastanın hayatını kurtaran ve hayat kurtarıcı ilaçların tanıtılmasındaki çabaları için Fransız Musküler Distrofisi (AFM) Telethon'una verildi.Öncü olan ve liderlik gösteren kişilere sunuluyor   Prof. Dr. Nevzat Tarhan, liderlik ödülü takdim edilen isimler arasında tek Türk oldu. Aynı ödüle 2018’de Nobel Ödüllü Amerikalı Nöropsikiyatrist Eric Kandel layık görüldü.Beyin Haritalama Vakfı (Brain Mapping Foundation), yıllık toplantıları birçok faklı disiplinden bilim adamlarını, doktorları ve mühendisleri bir araya getiriyor.Bunun yanı sıra nörolojik bozukluğu olan siviller ve yaralı askerlerin bakım ve tedavisi her zaman ön planda yer alıyor. Bu kapsamda hayat kurtaran multidisipliner klinik denemeler de gerçekleştiriyor. Bu organizasyon, her yıl hayırseverlerin yanı sıra bu alanda öncü olan ve liderlik gösteren kişilere ödül veriyor.Üsküdar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nevzat Tarhan 2019 Golden Axon Liderlik Ödülü töreninde Türkiye'nin Los Angeles Başkonsolosluğu Muavin Konsolosu Aylin Şenyüz Eleveld ile de bir süre görüştü.Ödül töreninden görüntüler için;Prof. Dr. Nevzat Tarhan'ın 2019 Golden Axon Liderlik Ödülü Töreninde gösterilen filmi için:2019 Golden Axon Liderlik Ödülleri ile ilgili bilgi için;

18 MAR 2019

Üsküdar Üniversitesi’nden binlerce öğrenciye staj imkânı!

Üsküdar Üniversitesi; Psikolojiden, Diyalize; Anesiteziden, Radyoterapiye; Sağlık Yönetiminden, Otopsi Yardımcılığına; Fizyoterapi ve Rehabilitasyondan, Ebeliğe; Dil ve Konuşma Terapisinden, Çocuk Gelişimine kadar birçok bölümde eğitim gören öğrencilerine kamu ve özel hastanelerde staj ve tecrübe imkânı sağlıyor. Başta Üsküdar Üniversitesi’nin bilim ortağı NPİSTANBUL Beyin Hastanesi olmak üzere birçok kurumda tecrübe kazanan öğrenciler, iş hayatına donanımlı bir şekilde hazırlanıyor.Üsküdar Üniversitesi, öğrencilerine staj imkânı sağlıyor. Üsküdar Üniversitesi’nden binlerce öğrenci, bu yıl başta NPİSTANBUL Beyin Hastanesi olmak üzere, kamu & özel hastaneler, rehabilitasyon merkezi, eğitim evi, itfaiye vb. birçok kurum ve kuruluşta staj yaparak tecrübe kazanıyor.3 bin 156 öğrenci staj yapıyor! “Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Fizyoterapi Ön Lisans, Ağız ve Diş Sağlığı, Anestezi, Yaşlı Bakımı, Radyoterapi, Diyaliz, Tıbbi Laboratuvar Teknikleri, Tıbbi Dökümantasyon ve Sekreterlik, Sosyoloji, Sosyal Hizmet, Sağlık Yönetimi, Sağlık Bilgi Sistemleri, Sağlık Kurumları İşletmeciliği, Psikoloji, Patoloji, Otopsi Yardımcılığı, Odyometri, Odyoloji,  Elektronörofizyoloji, Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon, Biyomedikal, Çocuk Gelişimi, Dil ve Konuşma Terapisi, Ebelik, Ergoterapi, Evde Hasta Bakımı, Gıda Teknolojisi, Ameliyathane Hizmetleri, Acil Durum ve Afet Yönetimi, Hemşirelik, İlk ve Acil Yardım, Laboratuvar Teknolojisi, Nükleer Teknoloji ve Radyasyon Güvenliği” bölümlerinden bu yıl 3 bin 156 öğrenci, birçok hastane ve kurumda staj yaparak, tecrübe kazanma fırsatı buldu.Kamu & özel hastanelerde tecrübe fırsatıÜsküdar Üniversitesi öğrencileri, başta NPİSTANBUL Beyin Hastanesi olmak üzere, Sultanbeyli Devlet Hastanesi, Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin de aralarında bulunduğu birçok hastane ve kurumda iş hayatına hazırlanıyor.Öğrenciler, akademik hayatlarında öğrendikleri teorik bilgileri, uygulama alanlarında bire bir görme şansını yakalıyor.  

18 MAR 2019

İletişim öğrencileri mesleğin duayenlerini ağırlıyor

İletişim Fakültesi Medya ve İletişim Bölümü Öğr. Gör. Gökhan Karakaş, Suç, Toplum ve Medya dersi kapsamında öğrencilerini mesleğin duayenleriyle buluşturuyor. Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi Medya ve İletişim Bölümü’nde verilen Suç, Toplum ve Medya dersi kapsamında gazetecilerle öğrencileri buluşturma planı çerçevesinde ağırlanan ilk konuk TGRT Haber İstanbul İstihbarat Şefi Burak Ersemiz oldu.  Sektöre on altı yaşında girdiğini söyleyen ve kendisinden ”alaylıyım”  diyerek bahseden Ersemiz, gazetecilik deneyimlerini öğrencilerle paylaştı.“Ceset görmeye alışmıştım” Mesleğe İstanbul Anadolu Yakası’nda hastane muhabiri olarak başlayan Ersemiz, o dönemde gazetecilik faaliyetlerinin yavaşladığını ve hastane muhabirlerine ihtiyacın doğduğunu söyledi. Ardından gece muhabirliği yapmaya başladığını aktaran Ersemiz, bu meslekte yetişmenin önemli noktalarından birinin de gece muhabirliği olduğunu söyledi. “İtfaiyenin yangına gittiği yeri bulmak için dökülen suyu takip ederdik” dedi. Gece muhabirliği yaptığı esnada neredeyse her gün ceset gördüğünü ifade eden Ersemiz, ”istemeden de olsa karşılaştığımız durumlardan sonra bir şekilde alıştım” dedi.  “Yaptığınız bir haberle olayın akışı değişir” Van depreminde bir hastanede yaptığı haber esnasında haberciliği bir kenara bırakıp kuvözdeki bebekleri kameraman arkadaşıyla beraber kurtarmalarının hikâyesini anlatan Ersemiz, bu haberle Çağdaş Gazeteciler Derneği, Metin Göktepe Ödülleri ve Nezih Demirkent haber ödülünü aldı. Öğrencilerle birlikte o anları tekrar izleyen Ersemiz, “haber için gittiğimiz yerde sadece haber yaparak devam etseydik bu insani açıdan doğru olmazdı” dedi.  Şemdinli Yeşilova’da aldığı bir istihbarat sonrası haber yapmaya giden Ersemiz, ”bir kaçakçılık istihbaratı aldık ve Şemdinli’den bir kamyonetin arkasında Yeşilova’ya geldik. Irak-Türkiye sınırında bulunan o alanda ilkel teleferiklerle kaçakçılık faaliyetleri yürütülüyordu. Biz bunun haberini yaptıktan sonra orada doğabilecek daha büyük bir problemin önüne geçilmiş oldu” dedi. Ersemiz, ”haberin iyisi kötüsü yoktur, sürekli haber yaparsınız ve bir gün öyle bir haber yaparsınız ki olayın akışı değişir”  dedi.  Filistin’deki İsrail saldırıları esnasında da muhabirlik yapan Ersemiz, o günlere ait videoları da öğrencilere izletti.Öğrencilerin sorularıyla devam eden ders, toplu fotoğraf çekimiyle son buldu. Burak Ersemiz Kimdir? 1969 İstanbul Üsküdar doğumlu Burak Ersemiz, 1986 yılında lisede okurken Bulvar ve Tercüman gazetelerinin Anadolu Yakası muhabiri olarak mesleğe adım attı. 1988 yılında göreve başlayan Ersemiz, Hürriyet gazetesinden 1996 yılında ayrılarak Kanal D televizyonunda çalışmaya başladı. 2001 – 2008 yılları arasında Atv Haber’de, 2008 - 2014 yıllarında Show Haber’de haber müdürlüğü görevini üstlendi. 2014-2016 yılları arasında Habertürk gazetesinde mesleğine devam etti. Kasım 2018’den beri TGRT Haber TV’de İstanbul İstihbarat Şefi olarak görev yapıyor. Meslek hayatında muhabirliğin yanı sıra istihbarat şefliği, haber müdürlüğü ve Siyaset Meydanı programının editörlüğünü yaptı. 1998 – 2005 yılları arasında başta İsrail – Filistin olmak üzere Arnavutluk, Afganistan ve Kuzey Irak bölgesinde çatışmaları yerinde izledi.Haber: Burak Demirbaş 

18 MAR 2019

Kerem Kanık iletişim öğrencileriyle buluştu

Üsküdar Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Direktörlüğü ile Reklam ve Marka Kulübü “Kerem Kanık ile Söyleşi” etkinliğini gerçekleştirdi. Söyleşinin konuğu Titrifikir Reklam Ajansı Kurucu Ortağı Kerem Kanık oldu. Samimi reklamın önemini vurgulayan Kanık, öğrencilere tavsiyelerde bulundu.Fuat Sezgin Konferans Salonunda düzenlenen etkinliğe İletişim Fakültesi öğrenciler yoğun ilgi gösterdi.“İşinizi iyi yaparsanız, parasız kalmazsınız”Sözlerine önemli kavramlarla başlayan Kanık, maddi kaygıları olan öğrenciler için tavsiyelerde bulundu. Kanık, “Yokluk bölümüne doğru, içinizde ciddi bir seyahate çıkmanız gerektiğini aklınızda tutun. İşinizi iyi yaparsanız, parasız kalmazsınız. İnsan, para kazanmayı da öğrenmeli” şeklinde konuştu.“Zekânızı, fikirlerinizi hak ettiği yerde harcayın”Steve Jobs’un önemli bir adam olduğunu söyleyen Kanık, Steve Jobs’un ‘İnsanlara, hayal ettiklerini değil kendi hayallerinizi verin’ sözünü hatırlatarak yer yer Johan Cruyff, George Orwell, Bruce Lee gibi önemli düşünürlerin sözlerini genç iletişimcilerle paylaştı.Yirmi yıllık meslek hayatında kendi zekâsını yansıtan bir tane iş yapmadığını söyleyen Kanık, “İşimde gayet iyiydim, kendi ajansımı açtım, müşteriler yoğun ilgi gösterdi, ama benim zekâmı yansıtan bir tane iş yapmadım, hala yok, zekâ, iyi iş yapamadığınızda da kullanmanız gereken bir kavramdır. Zekanızı, fikirlerinizi hak ettiği yerde harcayın” dedi.“Tüketici gerçeği müşteriye rağmen, müşteri için…”Kanık, herkesin görmediğini görmenin, kimsenin yapmadığını yapmanın saçmalık olduğunu vurguladı. Kanık, “Kimsenin görmediğini görmek saçmalık çünkü hiç kimsenin görmediğini görürsen, hiç kimsenin yapmadığını yaparsan, hiç kimsenin anlamadığını çıkartırsan; hiç kimse sizi anlamayacaktır” dedi. Kerem Kanık, “Tüketici gerçeği müşteriye rağmen, müşteri için…” dedi“Lütfen! Yakına bakın, uzağa değil!”Yılın en çok itibar kazanan reklam ajansı ödülünü aldıklarını söyleyen Kanık, günümüzde gençlerin çoğunun ödül almak için çaba sarf ettiğini belirtti. Kanık, “Burnunuzun ucundaki şeyi görmek sürekli mücadele gerektiriyor. Lütfen, yakına bakın, uzağa değil!” dedi.“Reklam, bir Türkün yurt dışında yapacağı bir şey değildir”Kanık, Türkiye’nin ve Türkiye’de iş yapmanın önemini ve kültürün reklam üzerinde ne kadar önemli olduğuna vurgu yaptı. Kanık, “Reklam, bir Türkün yurt dışında yapacağı bir şey değildir çünkü reklam kültürdür. Türkün yurt dışında reklam yapması zordur. Türkçe samimi bir dildir, bu yüzden İngilizceye çevrilemeyen kelimeler var” ifadelerini kullandı.“Üniversiteye gelmeden önce hiçbir şeysiniz, çıktıktan sonrada hiçbir şeysiniz”Kanık öğrencilerin kişisel gelişim konusunda gayret göstermeleri gerektiğini söyledi. Kanık, “Üniversiteye gelmeden önce hiçbir şeysiniz, çıktıktan sonrada hiçbir şeysiniz. Alkışlanmayı beklemeyin, zekânızı ispatlamak için değil, çalışılan şeyi yapmak için kulanın, doğru şeyi yapmak için kulanın” şeklinde tavsiyelerde bulundu.Söyleşi sonunda Reklam ve Marka Kulübü öğrencileri Kerem Kanık’a, çiçek takdim etti.

18 MAR 2019

Üsküdar Üniversitesi 2.Bilimsel Araştırma Zirvesi yapıldı

Kamuoyu araştırmalarının demokrasinin sağlıklı işleyişi açısından bir gereklilik olduğunu kaydeden Prof. Dr. Süleyman İrvan, kamuoyu araştırmalarının uluslararası kuruluşlar tarafından belirlenen kriterleri taşıması gerektiğine dikkat çekti. Bir araştırmanın en temel bulgulara sahip olması gerektiğini belirten İrvan, “Bu verilerin şeffaf şekilde açıklanmış olması ve kamuoyu denetiminin olması lazım” dedi.Üsküdar Üniversitesi Merkez Yerleşkesi Nermin Tarhan Konferans Salonunda gerçekleştirilen 2. Bilimsel Araştırma Zirvesi’ne siyasal iletişim alanında çalışan akademisyenler ve araştırma şirketlerinin temsilcileri katıldı. Sosyal medyanın seçmen tercihleri üzerindeki etkileri Üsküdar Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Direktörlüğü ile Stratejik Araştırma ve Geliştirme Kulübü (ÜSAK)ve insan odaklı İletişim Uygulama ve Araştırma Merkezi(İLİMER) tarafından düzenlenen 2. Bilimsel Araştırma Zirvesi’nde “Sosyal Medyanın Seçmen Tercihleri Üzerindeki Etkisi” konuşuldu.Zirve, Stratejik Araştırma ve Geliştirme Kulübü Başkanı ve VIP Uluslararası Araştırmalar ve Test Merkezi Kurucusu, Araştırmacı Nihal Konçu Akhuy ile Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi Yeni Medya ve Gazetecilik Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Gül Esra Atalay’ın açılış konuşmalarıyla başladı.Zirveye konuşmacı olarak Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi Yeni Medya ve Gazetecilik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Süleyman İrvan, PİAR Gallup Araştırma Şirketi kurucusu Bülent Hasan Tanla, Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ali Murat Kırık, Bahçeşehir Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi Şafak Şahin ile Şehir Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi Övünç Meriç Fermanoğlu katıldı.Prof. Dr. Süleyman İrvan: “Kamuoyu araştırmaları gereklidir”Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi Yeni Medya ve Gazetecilik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Süleyman İrvan, “Seçimler ve Kamuoyu Araştırmaları” başlıklı sunumunda kamuoyu araştırmalarıyla ilgili iki temel tartışmanın olduğunu söyledi. İrvan, bunlardan birinin bu araştırmaların seçmen tercihlerini yönlendirme amacıyla yapıldığı yönünde olduğunu, ikinci eksenin ise kamuoyu araştırmaları ile seçim sonuçları arasında ortaya çıkan farklılıklara dayalı değerlendirme ve eleştiriler olduğunu ifade etti. Prof. Dr. Süleyman İrvan, kamuoyu araştırmalarının demokrasinin sağlıklı işleyişi açısından bir gereklilik olduğunu vurguladı.“Etik ilkeler belirlenmeli ve bu ilkeler açıklanmalı”Kamuoyu araştırmalarının seçmenler ve partiler tarafından doğru ve nesnel biçimde anlaşılıp değerlendirilmesi için haberleştirilme sürecinde belli temel bilgileri içermesi gerektiğini ifade eden Prof. Dr. Süleyman İrvan,  bir kamuoyu araştırmasının ESOMAR/Avrupa Kamuoyu ve Pazarlama Araştırmaları Derneği ve WAPOR/Dünya Kamuoyu Araştırmaları Derneği’nin belirlediği kriterleri taşıması gerektiğini vurguladı. İrvan, şunları söyledi: “Araştırmayı yapan şirketin adı, araştırmanın kimin adına yapıldığı, kim tarafından finanse edildiği, anketin hangi tarihlerde gerçekleştirdiği, örneklem büyüklüğü, örneklem belirleme yöntemi, anket sorularının nasıl formüle edildiği, anket uygulama yöntemi, hata payı ve kararsızların nasıl dağıtıldığı şeklindeki doneler mutlaka bulunmalıdır. Bir araştırma en temel bulgulara sahip olmalı, bu sorulara yanıt verilmeli. Bu verilerin şeffaf şekilde açıklanmış olması ve kamuoyu denetiminin olması lazım. Araştırmacılar Derneği bu veriyi elinde tutup özdenetim mekanizmasını da kurmalı” dedi. İrvan, akademik çevrelerin ve araştırma şirketlerinin bir araya gelerek etik ilkeler belirlemesi gerektiğini, her seçim döneminde bu ilkelerin açıklanması gerektiğini ifade etti.Bu araştırmaların geliştirilmesi için bilimsel kurumlar çalışmalıSiyasal iletişimin duayenlerinden PİAR Gallup Araştırma Şirketi’nin kurucusu Bülent Hasan Tanla ise “Sosyal Medyanın Seçmen Tercihleri Üzerindeki Etkisi” başlıklı konuşmasında 1983 seçimlerinde yaptıkları tahmin ve ölçümlemelere dikkat çekti. Kamuoyunda bilinenin aksine bir başka partinin başkanı ve partinin iktidara geleceğini tahmin eden kurumun başkanı olarak bazı tavsiyelerde bulunduğunu belirten Tanla; “Kamuoyu araştırmalarının gelişmesi ve geliştirilmesi için mutlaka bu araştırmaların bilimsel bir çalışma olmadığını, anket değil araştırma olduğunun ve mutlaka ölçüm yapılması gerektiğinin bilinmesi gerekir. Mutlaka üniversite ve bilimsel kurumların bu araştırmaların gelişmesi için ülkemiz açısından da üniversitelerin daha etkin olması gerektiğini vurgulamak isterim” dedi.Kamuoyu araştırmalarına olan güvenin önemli olduğunu belirten Tanla, “Sosyal medyaya duyulan güven çok fazla değil. Sosyal medyadan alınan bilgilerin hangisi doğru hangisi yanlıştır ikilemi arasında kalındığı için farklı değerlendiriliyor. Dolayısıyla sosyal medyada yapılacak bir araştırmada profilin belli olması gerekmektedir. İkincisi bunu kullananlar ne için kullanmaktadır, bu ayrıntının bilinmesi gerekmektedir. Bu ikisi bilinmediği müddetçe daha çok tartışırız” dedi.Sosyal medya alternatif sunuyorMarmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ali Murat Kırık ise “Sosyal Medya ve Algı Yönetimi” başlıklı sunumunda gelişen teknoloji ile beraber geleneksel medya ve iletişim araçlarının sona erdiğini, hayatımızda çok etkin bir şekilde yer alan sosyal medyanın seçmen davranışını değiştirmediğini söylemenin mümkün olmadığını ifade etti. Geleneksel medyanın sona ermesiyle birlikte bir kesimin sesini duyuramadığını kaydeden Kırık, sosyal  medyanın bu anlamda alternatif sunduğunu söyledi.Algı yönetimine karşı mesajlar iyi okunmalıSosyal medyada kullanılan algı yönetimine dikkat çeken ve algı operasyonlarında medyanın etkili olduğunu belirten Doç. Dr. Ali Murat Kırık, sosyal medyadaki algı yönetimine ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu: “Sosyal medya çok etkili bir güç. Sosyal ağların etkin bir şekilde kullanılması gerekiyor” diyen Doç. Dr. Ali Murat Kırık, sosyal medyada verilen mesajların da iyi okunması gerektiğini, bunun için de iyi eğitimli olmak gerektiğini söyledi.Sosyal medya, siyasal iletişimi nasıl etkiliyor?Bahçeşehir Üniversitesi Dr. Öğretim Görevlisi Şafak Şahin, “Sosyal Medya ve Siyaset” başlıklı sunumunda sosyal medyanın önemli bir güç olduğu günümüzde bireylerin sosyal medyayı bilgilenmek ve gelişmeleri takip etmek için, eğlenmek için ve başkalarının hayatını izlemek için takip ettiğini söyledi. Siyasal iletişimde ise sosyal medyanın bireyin aidiyet duygusuna hitap ettiğini belirten Şahin, siyasetçilerin ve siyasal partilerin sosyal medyayı kullanma biçimlerinden örnekler verdi.Şehir Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi Övünç Meriç Fermanoğlu da “Dijital Demokrasi: Türkiye’de Yeni Medya ve Siyasal Katılım” başlıklı sunumunda 2014 yerel seçimlerinde İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adaylarının o dönemde sosyal medya kullanımlarına ve seçmenlerin verdiği tepki ve yanıtlara ilişkin yaptığı akademik çalışmadan kesitler sundu. Zirve sonunda katılımcılara plaket, teşekkür belgesi verildi. Katılımcılar birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.

14 MAR 2019

İletişim seminerlerinde “Oyunlaştırma” ve “Gözetim toplumu” konuşuldu

Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi seminerlerinde bu hafta Halkla İlişkiler Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Özge Uğurlu Akbaş, Stratejik Yönetim Süreci ve Kurumlarda ‘Oyunlaştırma’ Tasarımı üzerine yaptığı akademik çalışmasını katılımcılarla paylaştı. Fuat Sezgin Konferans Salonu’nda gerçekleşen seminerde Medya ve İletişim Bölümü Araştırma Görevlisi Neslihan Bulur ise ‘Gözetim toplumu’ hakkında konuştu. Halkla İlişkiler Bölüm Başkanı Dr. Özge Uğurlu Akbaş konuşmasına, “Halkla ilişkiler açısından değerlendirildiğinde yönetim süreci, bizim alanımız ve disiplinimiz için çok önemli” diyerek başladı. İnsanların halkla ilişkiler kavramını genellikle dışa yönelik bir tanıtım ya da kurumun kendisini ifade etme şekli olarak görmekte olduğunu kendisinin ise çalışmasında kurum içi halkla ilişkiler bağlamında bir değerlendirme yaptığını söyledi.Geçmişte rastladığımız klasik yönetim anlayışının aksine günümüzde kurumlarda çalışan insanların psikolojik ve sosyal ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik bir takım değişimlerin olduğunu söyleyen Dr. Uğurlu, halkla ilişkiler disiplininin bu süreçte çalışanı tanımak, çalışanın gereksinimlerini bilmek, motive olmasını sağlamak ve kuruma daha bağlı bir çalışan profili ortaya çıkarmak gibi amaçları olduğunu dile getirdi.Oyunlaştırma iş yerlerinde verimi artırıyorDr. Uğurlu son yıllarda çok fazla uygulanan, Türkiye’de de birçok örneği olan oyunlaştırma tasarımını, kurumlarda çalışanların daha verimli çalışmasını sağlayacak, kurumsal dinamiklerin ve kurum kültürünün çalışana daha rahat bir şekilde aktarılmasını sağlayacak bir tasarım şekli olarak tanımladı. Oyunlaştırma tasarımının önemli işlevlerinden birinin de problem çözme mekanizması oluşturmak olduğunu, çalışanlara belli sorumluluklar vermek ve verilen sorumlulukları yerine getirdiklerinde onları ödüllerle motive etmek, daha iyi iş çıktıları ortaya koymak ve bu bağlamda ürünün veya hizmetin kalitesini arttırmaya yönelik bir tasarım olarak karşımıza çıktığını belirtti. Kurum kültürünün benimsenmesinde oyunlaştırmanın payı büyük Oyunu çocukları oyalayabileceğimiz, zaman geçirebileceğimiz, eğlence faktörünün ön planda olduğu bir kavrammış gibi algıladığımızı ifade eden Dr. Uğurlu, oyunun ciddi bir iş olduğunu ifade edip disiplinli bir tasarım gerektirdiğinin altını çizdi. Dr. Uğurlu, “Son çalışmalara baktığımızda oyunu eğitimle ve öğrenmeyle ilişkilendiren birçok model ortaya atılıyor. Özellikle çocukların belli noktalarda, belli seviyelerde, belli şeyleri öğrenmelerinin oyunla gerçekleştirildiğinde çok daha kalıcı ve kolay olduğu söyleniyor” dedi. Kurumların da hem müşterilerini hem de çalışanlarını kurum kimliğine daha kolay adapte edebilmek için oyun mantığını kullandığını ifade eden Dr. Uğurlu, dijital bir çağda yetişen genç çalışanların kurum kültürünü oyunlaştırma stratejileri ile daha kolay benimseyebileceklerini ifade etti.Bilgisayar teknolojileri gözetimi yoğunlaştırıyorProgramın ikinci oturumunda söz alan Araştırma Görevlisi Neslihan Bulur sunumuna gözetim kavramını açıklayarak başladı. İktidar ilişkileriyle birlikte düşünüldüğünde gözetimin önemli bir olgu olduğunu söyleyen Bulur, konuşmasına Karl Marx ve Max Weber gibi ünlü düşünürlerin gözetim hakkındaki fikirlerinden söz ederek devam etti. Gözetim konusuna ilk olarak Karl Marx’ın dikkat çektiğini ve Marx’a göre gözetimin emek ve sermaye arasındaki mücadelenin bir unsuru olduğunu ifade eden Bulur, Weber’in ise kapitalist işletmelerde gözetimin rolünü ve iktidar ilişkilerini kabul ederken gözetimin sadece sınıf ilişkileri bağlamıyla sınırlandırılmasına karşı çıktığını belirtti. 1980’lerin sonlarından başlayarak bilgi ve iletişim teknolojilerinin gelişmesiyle gözetimin karmaşıklaştığından bahseden Bulur, Gary Marx’ın bilgisayar teknolojilerinin gözetimi hem niteliksel hem de niceliksel olarak yoğunlaştırdığını savunduğunu ifade etti.Gözetim toplumu bağlamında FacebookFacebook’un 2017 raporuna göre, fotoğraflarda yüzlerinin yarısı kapalı olsa bile %83’lük doğruluk oranıyla insanları tanımlayabildiğini söyleyen Bulur, Facebook’un gözetim yöntemi olarak izleme çerezleri, etiket önerileri ve beğenileri analiz etme gibi yöntemleri kullandığını belirtti. Bulur konuşmasında Facebook’un canlı yayın özelliğini kullanarak intihar eden kullanıcı vakalarına çözüm olarak intihara meyilli kullanıcıları önceden tespit edip engellemek için bir algoritma ürettiğine de değindi. Facebook üzerinde her 60 saniyede bir 136 bin fotoğraf yüklenip 510 bin yorum gönderildiğini ve 293 bin durum güncellenmesi yayınlanmakta olduğunu ifade eden Bulur, en çok veri üretimine sahip olan ülkenin Amerika Birleşik Devletleri olduğunu ve Facebook’tan en çok veri talep eden ülkenin de yine ABD olduğunu söyledi. Kullanıcı verilerinin reklam gelirlerine dönüştürülme sürecine de değinen Bulur, sosyal medya kullanıcılarının kendi istekleri ile paylaştıkları bilgilerin analiz edilmesiyle üretilen tüketici profillerinin gözetim anlayışını yeni bir boyuta taşıdığını söyledi.Berkay ÖZAY

13 MAR 2019

Kariyer söyleşilerinde iletişim ve gazetecilik konuşuldu

Üsküdar Üniversitesi, Pendik Esenler Kız Anadolu İmam Hatip Lisesinin düzenlediği “Kariyer Söyleşileri” programına katıldı. Medya Pr Birim Yöneticisi Şaban Özdemir aday öğrencilerle iletişim ve gazetecilikle ilgili deneyimlerini paylaştı.Üniversite adaylarıyla iletişim fakültesinde okumanın avantajları ve mesleğe ilişkin saha deneyimlerini paylaşan Özdemir, öğrencilerin merak ettiği soruları da cevapladı.“İnsanlar var oldukları günden bu güne iletişimin içinde olmuşlardır”İletişim ve medyanın çok iç içe olan kavramlar olduğunu belirten Özdemir: “İnsanlar var oldukları günden bu güne hep iletişimin içinde olmuşlardır. Gazetelerden sonra radyo çıktığında, radyodan sonra televizyon çıktığında, dijitalleşme ve internet ile hep bir öncekinin yok olacağı konuşulmuştur. Fakat böyle bir durum söz konusu olmamıştır, sadece birbirlerine dönüşmektedirler.” şeklinde konuştu.“Hepimiz vatandaş gazetecisiyiz”Lise öğrencilerine gazetecilik mesleğini anlatan ve meslekte doğru bilinen yanlışlarla ilgili paylaşımlarda bulunan Özdemir “Bugün bir gazeteci toplumu yakından ilgilendiren bir konuyu kamuoyuna ulaştırmak için, gidip yerinde araştırır, analiz eder, taraflara sorular sorar. Bilgiye ulaşmak ve size ulaştırmak için sizin adınıza sorgular. Bunu günümüzden sosyal medya üzerinden de yapabilmekteyiz, dolayısıyla bugün hepimiz birer vatandaş gazetecisiyiz aslında” ifadelerini kullandı.“Kimsenin torpiliyle değil kendi çabanızla bir yerlere gelmelisiniz”Bu meslekte torpille bir yerlere gelen insanların kalıcı başarıya ulaşamayacağına dikkat çeken Özdemir “Bir tek emekleriyle, tırnaklarıyla kazıya kazıya bir yerlere gelenler sektörde kalıcı olabiliyor ve tutunabiliyorlar. Bu yüzden, iletişimi istihdam kaygılarınızdan dolayı tercih etmiyorsanız kendinize ve mesleğe haksızlık yapmış olursunuz. İşsizlik varsa bu alanın değil Türkiye’nin sorunu.” dedi.“Yaptığınız işin okulunu okumalısınız” Kişinin bir mesleğe kendini yakın görmesi, onunla ilgileniyor olması çok önemlidir ve belirleyicidir diyen Özdemir, ilgi duyulan işin akademisinin okumanın o meslekle ilgili kişiye, entelektüel birikim sağlayacağını söyledi. Bu mesleği alaylı kişilerin de yapabileceği yönündeki soruları da cevaplayan Özdemir, akademiyle kişinin mesleki kuramları ve teorileri öğrenerek evrensel vizyon kazanabileceğini böylece de mesleğine hâkimiyet sağlayacağını vurguladı.İletişimci olmak isteyen kişilerin sahip olunması gereken bazı özellikler olduğunu da söyleyen Özdemir “Bunlardan en önemlisi araştırma ruhu, meraktır. Yenikleri takip etmek, girişimci olmak ve kendini iyi ifade edebilmektir. Sahanın içinde olmak, mutfakta pişmek bir iletişimci için en önemli etkendir” dedi.Üsküdar iletişim neden avantajlı?İletişim eğitiminde akademik kadro kadar uygulama imkânlarının da önemine dikkat çeken Üsküdar Üniversitesi Medya Pr Birim Yöneticisi Şaban Özdemir, bir iletişim fakültesinin öğrencilerine Radyo-Tv stüdyosu, uygulama gazetesi ve ajans gibi uygulama sahalarını kesinlikle sunuyor olması gerektiğini vurgulayarak Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencilerinin bu anlamda da çok avantajlı olduklarını kaydetti.Programın sonunda Özdemir öğrencilerin sorularını da cevapladı.Haber/Fotoğraf: Beste Çağ

13 MAR 2019

Türkiye’nin ilk “sosyal medya ölçeği” hazırlandı

Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi ve Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi tarafından ortak yapılan bir çalışma ile “Türkiye’nin ilk sosyal medya bağımlılığı ölçeği” hazırlandı. Üniversite öğrencilerine uygulanan ölçeğe göre, 17-20 yaş aralığındaki öğrencilerin daha büyüklere göre (20-25 yaş) sosyal medyaya zihinsel olarak daha fazla bağlı kalıyor. Dr. Öğretim Üyesi Aylin Tutgun Ünal, üniversite ve sonrasında iş yaşamında yer alacak Z kuşağının yaşça büyüklere göre sosyal medya bağımlılığı açısından daha fazla risk altında olduğunu söyledi. Çalışmaya göre kadınlar, sosyal medyadan duygusal destek alıyor, erkekler ise olumsuz etkileniyor, özel hayatlarını ihmal ediyor. Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi Yeni Medya ve Gazetecilik Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Aylin Tutgun Ünal ve Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Levent Deniz tarafından yapılan çalışma ile “Türkiye’nin ilk sosyal medya bağımlılığı ölçeği” hazırlandı.Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi Yeni Medya ve Gazetecilik Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Aylin Tutgun Ünal, sosyal medya bağımlılığı ölçeğini İstanbul’da eğitim gören, yaşları 17 ile 45 arasında değişen ve yaş ortalaması 21,6 olan 1034 üniversite öğrencisine uyguladıklarını söyledi.Sosyal medya, bilişsel olarak olumsuz etkiliyorÇalışmaya katılan öğrencilerin İstanbul’daki üçü vakıf, ikisi devlet olmak üzere beş farklı üniversitenin çeşitli fakültelerinde öğrenim gördüğünü ifade eden Dr. Öğretim Üyesi Aylin Tutgun Ünal,“Araştırma sonucunda üniversite öğrencilerinin sosyal medyaya az bağımlı olduğu bulundu ancak alt ölçekler ayrıca analiz edildiğinde üniversite öğrencilerinin sosyal medya meşguliyetlerinin orta bağımlılık seviyesinde olduğu görüldü. Meşguliyet alt ölçeği kişilerin zihinlerini meşgul eden sosyal medya kullanımını yani bilişsel yöndeki olumsuzlukları kapsıyor” diye konuştu.Kadınlar, sosyal medyadan duygusal destek alıyorCinsiyete göre yapılan incelemelerde, kadınların erkeklere göre sosyal medyadan daha çok duygusal destek aldıklarının anlaşıldığını belirten Dr. Öğretim Üyesi Aylin Tutgun Ünal, erkeklerin sosyal medyadan olumsuz etkilendiğine dikkat çekerek şunları söyledi:“Kadınların kişisel problemlerini unutmak, yalnızlığını gidermek, yaşamlarındaki olumsuz düşüncelerden kurtulmak için sosyal medyayı kullandıkları ortaya çıktı. Böylece kadınların sosyal medyaya duygusal olarak bağlandıkları söylenebilir. Erkeklerin ise daha çok sosyal medya ile çatıştıkları yani olumsuz etkilendikleri belirlendi. Çatışma alt ölçeğindeki maddeler incelendiğinde, erkeklerin çalışmalarına olumsuz bir etki yapmasına rağmen sosyal medyayı daha fazla kullandıkları, sosyal medyadan dolayı eş veya aile üyelerini, arkadaşlarını ihmal ettikleri ortaya çıktı. Böylece, erkeklerin sosyal medyadan dolayı başladığı aktiviteleri bitirememesi, işlerini ve yaşamlarındaki kişileri ihmal etmesi ve hatta sosyal medyadan dolayı üretkenliklerinin azalması onların yaşamlarındaki sosyal medya kaynaklı olumsuzluklar olarak raporlanabilir.”Duygusal destek çalışmalarına öncelik verilebilirErkeklere yönelik detaylı incelemelerde, Fen-Edebiyat ve Eğitim Fakültesine devam eden erkek öğrencilerin Mühendislik Fakültesindeki erkek öğrencilere göre çatışma puanlarının daha yüksek bulunduğunu ifade eden Aylin Tutgun Ünal, “Buna göre, erkeklere yönelik yapılacak çalışmalarda öncelikle Fen-Edebiyat ve Eğitim Fakültesinden başlanabileceği söylenebilir. Hemşirelik Fakültesi gibi kadınların yüksek olduğu fakültelerde duygusal destek anlamında çalışmalara öncelik verilebilir” önerisinde bulundu.Z kuşağı risk altında Dr. Öğretim Üyesi Aylin Tutgun Ünal, yaşa göre yapılan incelemelerde özellikle 17-20 yaş aralığındaki öğrencilerin daha büyüklere göre (20-25 yaş) sosyal medyaya zihinsel olarak daha fazla bağlı kaldıklarının ortaya çıktığını belirtti. Ünal, “17-20 yaş aralığındaki öğrencilerin sosyal medyada neler olup bittiğini devamlı düşündükleri ve sosyal medyada bulunma isteklerinin çok yüksek olmasından dolayı orada olmadıklarında hayatlarının boş, sıkıcı ve zevksiz geçtiğini düşündükleri ortaya çıkmıştır. Buradan hareketle üniversite ve sonrasında iş yaşamında yer alacak Z neslinin yaşça büyüklere göre sosyal medya bağımlılığı açısından daha fazla risk altında olduğu görülüyor” dedi.Bağımlılık puanı yüksekDr. Öğretim Üyesi Aylin Tutgun Ünal, günlük kullanım süresinin de incelendiği araştırmada günde 7 saatten fazla sosyal medya kullanan öğrencilerin oranının % 9,9 olduğunu, bu öğrencilerin ölçekten aldıkları bağımlılık puanının da oldukça yüksek olduğunu belirtti.Sosyal medya bağımlılığı kişilerin hayatını etkiliyorGünümüzde aşırı sosyal medya kullanımından kaynaklanan pek çok sorunun olduğunu belirten Dr. Öğretim Üyesi Aylin Tutgun Ünal, böyle bir ölçeğin geliştirilmesinin önemine işaret etti. Söz konusu problemlerin kişinin hayatında çok boyutlu olarak olumsuzluklara yol açtığını belirten Ünal, şunları söyledi:“Az ve kalitesiz uyku, aşırı zihinsel meşguliyet, internet kullanımı kontrol etme veya limit koyma hakkındaki tekrarlayan düşünceler, erişim isteğini önlemede başarısızlık, internette her seferinde daha fazla vakit geçirmek, erişimde değilken arzulamak gibi sosyal medya kullanımdan kaynaklanan günlük yaşamı doğrudan etkileyen olumsuzluklar bilimsel yazında rapor edilmiştir. Dolayısıyla kişiyi pek çok yönden olumsuz etkileyen bu sorunları içeren bir ölçme aracına ihtiyaç vardı. 2015 yılında doktora tezi çalışmamıza başlarken ülkemizde popülerliğinden dolayı Facebook Bağımlılığı ölçeği vardı fakat diğer sosyal medya uygulamalarını kapsayan bir ölçme aracı yoktu. Dolayısıyla Facebook dışında herhangi bir sosyal medya uygulamasını yoğun kullanan kişinin bağımlılık seviyesini ölçmek mümkün değildi. Bu yüzden sosyal medya bağımlılığı ölçeği tüm sosyal medya kullanıcılarını kapsayan bir ölçme aracı olarak önemli görülmektedir. Ayrıca ölçek 2015 yılından bu yana halen ülkemizin çeşitli bölgelerinde ağırlıklı olarak yüksek lisans tezlerinde veri toplama aracı olarak kullanılıyor. Bilimsel alandaki ölçme aracı eksikliğini gidererek, bu alandaki pek çok çalışmaya katkı sağlamış oldu.”Sosyal medya bağımlılığı ölçeği, 41 maddeden oluşuyorSosyal medya bağımlılığı ölçeğinin 41 maddeden oluştuğunu ifade eden Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi Yeni Medya ve Gazetecilik Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Aylin Tutgun Ünal, “Kişiler ölçekte yer alan maddelerdeki ifadelere “Hiçbir Zaman” ile “Her Zaman” arasındaki beşli derecelendirmeden ne derece katıldığını işaretliyor. Hiçbir Zaman seçeneği “1” puan, Her Zaman seçeneği ise “5” puandır. Buna göre tüm maddelerin puanı toplandığında, ölçekten alınabilecek en düşük puan 41, en yüksek puan ise 205’tir. Ölçeği tamamen dolduran bir kişinin ölçekten aldığı toplam puana göre sosyal medya bağımlılığı seviyesi ortaya çıkıyor” dedi.Doç. Dr. Levent Deniz de sosyal medya bağımlılığı ölçeğinin, sosyal medya bağımlılığının farklı veri toplama araçlarıyla, özellikle ölçeklerle saptanması, bu bağımlılık türünün yaygınlığının anlaşılabilmesi, yaygınlığın gelişiminin takip edilebilmesi ve bu kavramla ilişkili olabilecek diğer kişisel özelliklerle ilişkilerinin ortaya konulabilmesi açısından önem taşıdığını söyledi. Deniz, bu genel ihtiyaçtan dolayı bir sosyal medya bağımlılığı ölçeğinin geliştirilmesine ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

12 MAR 2019

İletişim Fakültesi akademik kadrosu güçleniyor

Akademik yetkinliklerinin yanı sıra sanatçı kimlikleriyle de dikkat çeken Prof. Dr. Hasip Pektaş ile Prof. Dr. Hatice Pektaş’ın İletişim Fakültesi akademik kadrosuna katılmasıyla Çizgi Film ve Animasyon Bölümünün kuruluş çalışmaları hız kazandı.Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi akademik kadrosu, alanında önemli isimlerin katılımıyla güçlenmeye devam ediyor. Önümüzdeki eğitim öğretim yılında açılması planlanan Çizgi Film ve Animasyon Bölümüne alanında iki uzman isim katıldı. Akademik hayatının önemli bir bölümünü Hacettepe Üniversitesi’nde geçiren, grafik tasarım ve görsel iletişimin Türkiye’deki önemli isimlerinden biri olarak bilinen Prof. Dr. Hasip Pektaş, akademik çalışmalarını artık Üsküdar Üniversitesi çatısı altında devam ettirmek üzere İletişim Fakültesi ailesine katıldı.Ekslibris alanındaki çalışmalarıyla öne çıkan ve bu sanat dalının Türkiye’de tanınmasına öncülük eden Prof. Dr. Pektaş’ın katılımıyla İletişim Fakültesi özellikle uygulamalı eğitimde önemli bir atılım yapmayı amaçlıyor.Çizgi Film ve Animasyon Bölümü’ne katılan Prof. Dr. Hatice Pektaş ise İletişim Fakültesi akademik kadrosuna katılan bir diğer sanatçı akademisyen. Çizgi Film ve Animasyon Bölümünün kuruluş çalışmalarına aktif olarak başlayan Hatice Pektaş da grafik sanatları ve iletişim tasarımı alanındaki çalışmalarıyla bilinen bir isim olarak öne çıkıyor.Prof. Dr. Hasip Pektaş ve Prof. Dr. Hatice Pektaş’ın iletişim eğitiminin önemli bir kesitini oluşturan uygulamalı eğitimin İletişim Fakültesinde geliştirilmesine büyük bir katkı sunmaları bekleniyor.Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi akademik kadrosu, akademik yetkinliklerinin yanı sıra sanatçı kimlikleri ile de ön plana çıkan yeni akademisyenleriyle öğrencilerine daha geniş bir eğitim vizyonu sunmak için çalışmalarını sürdürüyor.

11 MAR 2019

Elia Kazan sineması ve yeni habercilik türleri

Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi seminerlerinde bu hafta Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü Araştırma Görevlisi Besna Ağın “Elia Kazan Sineması’nda Gerçekçilik” konulu akademik çalışmasını katılımcılarla paylaştı. Yeni Medya ve Gazetecilik Bölümü Araştırma Görevlisi Selin Maden ise “Yeni Medya ve Yeni Habercilik Türleri” adlı sunumunu gerçekleştirdi. Seminerin ilk oturumunda Arş. Gör. Besna Ağın, 50’li yılların önemli yönetmenlerinden biri olan Elia Kazan'ın filmlerine ve o dönem içerisindeki realizm olgusunun Elia Kazan filmlerdeki işlenişine dikkat çekti. Arş. Gör. Besna Ağın, kırk yıldan fazla yönetmenlik kariyerine sahip olan Elia Kazan’ın, bu süre boyunca Amerikan film endüstrisindeki değişimlere hem tanıklık ettiğini hem de katkıda bulunduğunu aktardı. Besna Ağın, Kazan’ın On The Waterfront, A Streetcar Named Desire, East of Eden ve Splendor in the Grass filmlerinin yakaladığı finansal başarıdan ve son filmi olan The Last Tycoon ile farklarından bahsetti. Bu filmin aynı zamanda literatürdeki Elia Kazan çalışmalarında göz ardı edilen bir film olduğunu belirten Besna Ağın, sunumunda literatürdeki boşluğu doldurmak ve filme hak ettiği değeri vermek üzere bu çalışmayı yaptığını söyledi.  Bir film hem estetik olmalı hem para kazandırmalıThe Last Tycoon filmi üzerinden metot oyunculuğuna ve filmlerindeki karakterlerin iki taraflılığına değinen Ağın, Kazan’ın filmlerindeki en önemli unsurun ambivalence (karşıt duyguları bir arada taşıma) kavramı olduğunu ifade etti. Neredeyse tüm filmlerinde bu kurgunun bir şekilde yer aldığını ileri süren Ağın, bu iki taraflılığın karakterleri tam anlamıyla tanımlama noktasında izleyiciyi zorlayan ve düşündüren bir sürecin oluşmasına zemin hazırladığını belirtti.Şimdi yeni bir sanat öğrenmek gerekiyorElia Kazan’ın diyalog yönetmenliğinden görüntü yönetmenliğine geçiş sürecinin filmler üzerindeki yansımalarını da aktaran Besna Ağın, “Elia Kazan, sinemanın sadece diyaloglardan ve senaryo olgusundan ibaret olmadığını düşünen biriydi. O, filmlerini, farklı perspektifleri göz önüne alarak çeken bir yönetmendi” dedi. Sanat hayatına tiyatro yönetmenliğiyle başlayan Kazan'ın sinemaya geçiş sürecine de değinen Ağın, Elia Kazan'ın bu süreç hakkında hislerini anlatırken çok zorlandığını ve sinemaya yeni ve bambaşka bir sanat dalı olarak baktığını belirtti. Kendisini hem Hollywood içinde hem de dışında bir yönetmen olarak nitelendiren Elia Kazan'ın filmlerini “Sadece film yapıyordum” gibi basit ama realisttik bir bakış açısıyla oluşturduğuna değindi.Gazeteciliğin tarihsel serüveni Seminerin ikinci oturumunda Arş. Gör. Selin Maden sunumuna geleneksel gazeteciliğin ortaya çıkışı, bilgisayar ve internet teknolojilerinin gelişiminden bahsederek başladı. Geleneksel gazeteciliğin başlangıç tarihinin tam olarak bilinmediğini ve konu hakkında çeşitli tartışmalar olduğunu ifade eden Maden “Günümüzde var olan gazetelerin oluşmasına katkı sağlayan en büyük gelişme matbaanın icat edilmesidir” dedi.“Yeni medya demokratik süreçlere katkı sağlamaktadır”Türkiye’de geleneksel gazeteciliğin gelişimini irdeleyen Maden bu sürecin Tanzimat Dönemi, Meşrutiyet Dönemi, Kurtuluş Savaşı Dönemi, Cumhuriyet Dönemi, Çok Partili Hayata Geçiş dönemi ve günümüz şeklinde dönemlere ayrıldığını aktardı. Bu dönemlerde var olan sansür ve denetim uygulamalarına bir alternatif olarak ortaya çıkan yeni medya kavramına değinen Arş. Gör. Selin Maden “Gelişen bilgisayar ve internet teknolojileri ile birlikte basın internet mecrasına kaymış ve çok sayıda gelişme yaşanmıştır. Geleneksel gazetelerin internete taşınmasıyla birlikte, internet gazeteciliği kavramı ortaya çıkmıştır. İlk yıllarda internete özgü içerik üretimi yapılmazken, ilerleyen süreçlerde daha özgün haber üretimleri gerçekleştirilmiştir. Bu gelişmeler sonucunda da habercilik alanında daha demokratik bir süreç başlamıştır” dedi.Yeni medya ve yaşanan dönüşümlerYeni medya kavramının ortaya çıkması ile birlikte gazetecilerin mesleki pratikleri değiştiğini ileri süren Maden “Habere erişim, haberi işleme ve haberi sunma biçimlerinde dönüşümler meydana gelmiştir. Teknolojilerin gelişmesi, yeni habercilik türlerinin ortaya çıkmasına zemin hazırlamış ve vatandaşların haber süreçlerine katılmasına yol açmıştır” dedi. Ardından yeni habercilik türlerine de değinen Selin Maden, mobil habercilik, SMS haberciliği, mobil video haberciliği, halk haberciliği, yurttaş haberciliği, sosyal medya haberciliği, WhatsApp haberciliği, drone haberciliği, robot haberciliği ve veri haberciliği hakkında bilgilerini aktardı.  Yeni habercilik türlerinin ortaya çıkış süreçlerini aktaran Maden, yeni türler üzerine yapılan tartışmalara da değindi. Dünya’da ve Türkiye’de habercilik türlerinin genel durumunu irdeleyen Arş. Gör. Selin Maden, genel bir değerlendirmenin ardından sunumunu sonlandırdı.Haber-Fotoğraf: Gamze Şimşek 

11 MAR 2019

Üsküdar İletişim’de transhümanizm konuşuldu

Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi Medya ve İletişim Bölümü tarafından gerçekleştirilen Transhümanizm: Yapay Zekâ ve Hukuki Haklar seminerinde teknolojik gelişmelerin birey ve toplumların geleceğini nasıl etkilediği sorusuna yanıt arandı.Medya ve İletişim Bölümü Başkanı Doç. Dr. Feride Zeynep Güder’in moderatörlüğünde gerçekleştirilen seminerde, Trakya Üniversitesi’nden Doç. Dr. Erdem Öngün ve Dr. Okan Aksu teknolojinin insan doğası üzerindeki etkileri ve teknolojik dönüşümün geleceği üzerine konuştu.Doç. Dr. Erdem Öngün transhümanizm kavramının insanın ötesine geçmek olarak adlandırılabileceğini söylerken kavramın günlük hayatta kullanımının yaygınlaşmasına sebep olan teknolojik ve dijital dönüşümün insan türünü hangi noktalara taşıyacağına değindi. Araç kullanan insan tanımının dijital çağda yeniden şekillendiğini vurgulayan Öngün, bu yeni dünyada araçların kullanıcının ötesine geçtiği ve hatta kullanıcıyı dönüştürdüğü tartışmalarına değindi. Araçların insanların yerini alıp alamayacağı konusundaki farklı bakış açılarına değinen Öngün, geleceğe ilişkin öngörüler farklı olsa da dönü