Aday Üsküdar | Dünyayı Değiştirmeye Var mısın? uskudar.edu.tr/aday

Temel Tıp Bilimleri Akademik Kadro

Prof.Dr. 11 Doç.Dr. 1 Dr.Öğr. Üyesi 4 Toplam 16

Prof.Dr. Ahmet USTA

Tıp Fakültesi / Temel Tıp Bilimleri Bölümü Başkanı - Anatomi Anabilim Dalı Başkanı / SBF / Ortez ve Protez Bölümü

Devamı

Prof.Dr. Şefik DURSUN

Rektör Danışmanı / SBF - Ergoterapi Bölüm Başkanı / Tıp Fakültesi / Biyofizik Anabilim Dalı Başkanı

Devamı

Prof.Dr. Sadettin ÇALIŞKAN

Tıp Fakültesi / Fizyoloji ABD

Devamı

Prof.Dr. Nedret HIZEL

Tıp Fakültesi / Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı

Devamı

Prof.Dr. Mevlüt Sait KELEŞ

Tıp Fakültesi / Temel Tıp Bilimleri Bölümü -Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı Başkanı

Devamı

Prof.Dr. Kenan KESKİN

Tıp Fakültesi / Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı

Devamı

Prof.Dr. Halis KÖYLÜ

Tıp Fakültesi / Fizyoloji Anabilim Dalı Başkanı

Devamı

Prof.Dr. Nesrin KARTAL ÖZER

Tıp Fakültesi(İngilizce)/Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı

Devamı

Prof.Dr. Mehmet Yakup TUNA

Tıp Fakültesi/Anatomi Anabilim Dalı

Devamı

Prof.Dr. Osman SULAK

Tıp Fakültesi / Anatomi Anabilim Dalı

Devamı

Prof.Dr. Kemal ARIKAN

Tıp Fakültesi / Tıbbi İstatistik Anabilim Dalı / PARGE Araştırma Koordinatörü / Klinik Araştırmalar Etik Kurul Başkanı

Devamı

Doç.Dr. İbrahim TOPÇU

(Yarı Zamanlı) Tıp Fakültesi / Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı

Devamı

Dr.Öğr. Üyesi Seda Nur AKYOL

Tıp Fakültesi / Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı Başkanı / Tıp Eğitimi Anabilim Dalı Başkan Vekili

Devamı

Dr.Öğr. Üyesi Asım SAVLU

Tıp Fakültesi / Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı

Devamı

Dr.Öğr. Üyesi İlknur BOZKURT

Tıp Fakültesi / Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı

Devamı

Dr.Öğr. Üyesi Burcu TÜRKGENÇ

Tıp Fakültesi(İng.)/Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı Başkanı

Devamı
Üniversitemizle ilgili “AKLINDA NE VARSA” bize sor!