Tıp Fakültesi 2020 Taban Puan ve Başarı Sıraları Komisyonlar

TIP FAKÜLTESİ

Ölçme ve Değerlendirme Kurulu 

1) Prof. Dr. İ. Tayfun UZBAY                                 Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı

2) Prof. Dr. Mehmet Kerem CANBORA              Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı

3) Prof. Dr. Kemal ARIKAN                                   Tıbbi (Biyo) İstatistik Anabilim Dalı

Program Geliştirme Kurulu

1) Prof. Dr. Murat KALEMOĞLU                           Genel Cerrahi Anabilim Dalı

2) Prof. Dr. Ahmet USTA                                        Anatomi Anabilim Dalı

3) Dr. Öğr. Üyesi Seda Nur AKYOL                       Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı

4) Dr. Öğr. Üyesi Ayhan ÖZŞAHİN                        Aile Hekimliği Anabilim Dalı

Mezuniyet Öncesi Eğitim Programı Değerlendirme ve Geliştirme Komisyonu

Prof. Dr. Haydar SUR                                              Dekan/ Halk Sağlığı Anabilim Dalı

Prof. Dr. Murat KALEMOĞLU                                Dek. Yrd./ Genel Cerrahi Anabilim Dalı

Prof. Dr. İ. Tayfun UZBAY                                       Mezuniyet Öncesi Eğitim Programı Değerlendirme ve

                                                                              Geliştirme Koordinatörü/ Tıbbi Farmakoloji AD.

Prof. Dr. Ahmet USTA                                            Preklinik Dönem Koordinatörü/ Anatomi AD.

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet SOYARSLAN                   İntörnlük Dönemi Koordinatörü/ İç Hastalıkları AD. 

Prof. Dr. Kemal ARIKAN                                         Ölçme ve Değerlendirme Koordinatörü

Prof. Dr. Mustafa BOZBUĞA                                 Staj Dönemi Koordinatörü/ Beyin ve Sinir Cerrahisi AD.

Prof. Dr. Halis KÖYLÜ                                             Hazırlık Eğitimi, Seçmeli Dersler ve Tıp Dışı Zorunlu         

                                                                              Dersler Koordinatörü/ Fizyoloji AD.

Dr. Öğr. Üyesi Seda Nur AKYOL                            1.  Dönem Koordinatörü/Histoloji ve Embriyoloji AD.

Prof. Dr. Halis KÖYLÜ                                             2.  Dönem Koordinatörü/ Fizyoloji AD.

Prof. Dr. Ahmet USTA                                             3.  Dönem Koordinatörü/ Anatomi AD.

Prof. Dr. Mehmet Kerem CANBORA                    4.  Dönem Koordinatörü/ Ortopedi ve Travmatoloji AD.

Prof. Dr. Mustafa BOZBUĞA                                 5.  Dönem Koordinatörü/ Beyin ve Sinir Cerrahisi AD.

Dr. Öğr. Üyesi Ayhan ÖZŞAHİN                            6.  Dönem Koordinatörlüğü/ Aile Hekimliği AD.

Birinci Dönem (Sınıf) Öğrencisi                             Öğrenci Temsilcisi

Üniversitemizle ilgili “AKLINDA NE VARSA” bize sor!