Aday Üsküdar | Üniversitemizle ilgili tüm merak ettiklerin için uskudar.edu.tr/aday

Tıp Fakültesi Dekan’ın Mesajı


Dünyanın en eski mesleklerinden olan hekimlik uzun bir öğrenim süresi gerektirmektedir. Bu süre içinde birçok uzmanlık dallarına ayrılmış tıp biliminin detaylı biçimde öğrenilmesinin yanında, hekimlik uygulamaları için vazgeçilmez olan becerilerin kazanılması da söz konusudur. Lisans düzeyinde üniversite eğitimi gerektiren bütün meslekler içinde en uzun süreyi kapsayan hekimliktir. Tıp uygulamaları gibi tıp eğitiminin belirli bir standart yapıya kavuşturulması da eski çağlara kadar uzanır. Tıp eğitimi bu açıdan diğer mesleklere de örnek oluşturmuştur.

Türkiye’de yaklaşık 100 tıp fakültesi vardır ve bu okullardan her yıl 10.000 kadar hekim mezun edilmektedir. Buna rağmen ülkemiz her 100.000 kişiye düşen hekim sayısı bakımından bütün gelişmiş ülkelerin çok gerisindedir. Çağdaş teknolojinin olanaklarını kullanarak 21. yüzyılın gerektirdiği bir anlayışla tıp eğitimini sürdürebilmek büyük önem taşımaktadır. Toplumun sağlık düzeyini yükseltecek hekimler yetiştirmek için kurulmuş bulunan Üsküdar Üniversitesi Tıp Fakültesi, modern tıp eğitiminin bütün gereklerini sağlayacak şekilde tasarlanıp yapılandırılmıştır. Bütün ana bilim dallarının yetkin ve deneyimli öğretim üyelerinden oluşan güçlü akademik kadrosu, sayısı 40’ı bulan araştırma merkezi ve bilimsel çalışma laboratuvarları, örnek gösterilen kalitede hizmet sunan afiliye hastaneleriyle hekimliği meslek seçmiş gençlerin eğitim ihtiyacını en üst düzeyde karşılayabilecek bir kuruluş olarak faaliyetine başlamıştır. Yeni kurulmuş olmasının avantajıyla mesleki kariyerinde akademisyenliği seçecek gençleri de bünyesine almaya hazır durumdadır.

Ülkemize olduğu kadar bütün insanlığa katkı verecek adaylarımızı bekliyor ve onlara şimdiden hoş geldiniz diyorum.

Prof. Dr. Haydar Sur

Dekan


Üniversitemizle ilgili “AKLINDA NE VARSA” bize sor!