Aday Üsküdar | Üniversitemizle ilgili tüm merak ettiklerin için uskudar.edu.tr/aday

Temel Tıp Bilimleri Bölüm Hakkında

Tıp Fakültesinde kurulmuş bulunan 45 Anabilim Dalının 10 adedi Temel Tıp Bilimleri Bölümü çatısı altında toplanmıştır. Tıp eğitiminin özellikle ilk iki yılı, öğrencinin daha sonra elde edeceği mesleki bilgi ve becerileri tam olarak kavrayabilmesi ve bunlara sahip olabilmesi için gerekli temel bilgi ve becerilerin kazandırılması amacına yöneliktir. 


Bu temel öğrenciye verildikten sonra, üçüncü yıldan itibaren hastalar ve hastalıklar ile ilgili bilgi ve becerilerin aktarılmasına sıra gelir. Temel Tıp Bilimleri Bölümü’nde yer alan Anabilim Dalları şunlardır:

  • Anatomi Anabilim Dalı
  • Biyofizik Anabilim Dalı
  • Tıbbi İstatistik Anabilim Dalı
  • Fizyoloji Anabilim Dalı
  • Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı
  • Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı
  • Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı
  • Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı
  • Tıp Eğitimi Anabilim Dalı
  • Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı


Bu Anabilim Dallarının katkılarıyla öğrenciler insan anatomisini, fizyolojisini, biyokimyasını, hücresini, genetiğini, doğumdan ölüme kadar süren yaşam serüvenini ve yeryüzünde insan sağlığıyla ilişkili mikroorganizmaları ve ortamları öğrenmiş olacaktır. Bu dönem süresince bir yandan da öğrencinin tıbbi becerileri elde etmesine yönelik uygulamalar yer almaktadır. Bunlar arasında acil müdahale ve yaşam kurtarma teknikleri, ülkemizde acil hizmetler ağıyla entegre işlemler zincirinin öğretilmesi, tıbbi beceri laboratuvarında maketler üzerinde yaşamsal işlevlerin takibi ile ilgili uygulamalar ile el alışkanlığı kazandırılması sayılabilir.Üniversitemizle ilgili “AKLINDA NE VARSA” bize sor!