Aday Üsküdar | Üniversitemizle ilgili tüm merak ettiklerin için uskudar.edu.tr/aday

Tıp Fakültesi GZFT (SWOT) Analizi ve İyileştirme

GÜÇLÜ YÖNLERİMİZ

 • Fakülte yönetiminin şeffaf ve kolay ulaşılabilir olması.
 • Alanında deneyimli, güçlü bir öğretim kadrosunun bulunması.
 • Hemen bitişiğinde ülkemizde ilk olarak nöropsikiyatri alanında uzmanlaşmış NP Beyin Hastanesinin bulunması.
 • Tam teşekküllü Özel Ataşehir Memorial Hastanesiyle afiliye olması.
 • SCI indeks kapsamında taranan dergilerde ve diğer akademik ortamlarda yayınlanan bilimsel yayın sayısının yüksek olması.
 • Bölümlerimizde zorunlu veya isteğe bağlı hazırlık sınıfının olması.
 • Fakültede yabancı uyruklu öğrenci çeşitliliğinin sağlanması.
 • Fakültemizin derslikleri ve laboratuvarlarının son teknoloji öğretim araçlarıyla donatılmış olması.
 • Zengin ve ferah bir kütüphanemizin olması ve Üniversitenin diğer yerleşkelerindeki kütüphanelerin de kullanılabilmesi.
 • Fakülte öğrencilerimizin bilimsel ve sosyal projeler konusunda güçlü destek alması.

ZAYIF YÖNLERİMİZ

 • Sağlık yerleşkemizde spor olanaklarının kısıtlı olması (Çarşı yerleşke olanaklarının kullanılması).
 • Öğrenci temel bilgi altyapılarının homojen olmaması.
 • Öğrencilerdeki orta öğretimden gelen eksiklikler ve yetersizlikler.

FIRSATLAR

 • Ülkemizde ve gelişmiş ülkelerde hekim açığının bulunması.
 • Üniversitemiz ve fakültemiz eğitim-öğretim kalitesi sayesinde İstanbul’un prestijli üniversitelerinden biri haline gelmesi ve prestijinin artması.
 • Fakültede bulunan öğretim elemanı sayısının ve çeşitliliğinin disiplinlerarası araştırma ve geliştirme faaliyetleri konusunda fırsat sunması.
 • Uluslararası kurumlar ile işbirlikleri bulunması.
 • Öğrencilerimizin mesleki bilgi ve görgülerini artıracakları gezi ve staj yapacakları olanakların İstanbul’da çok olması.
 • Üsküdar Üniversitesinin Orta Doğu ve Afrika ülkelerinden gelen öğrenciler için ilgi odağı olması.
 • Gelişen teknoloji sayesinde bilgiye ulaşmadaki kolaylıklar.

TEHDİTLER

 • Orta öğretimde kalitenin düşmesi ve gelen öğrencilerin analitik/eleştirel düşünme becerilerinin gerilemesi, İngilizce bilgilerinin giderek azalması.
 • Ülkemizde Tıp Fakültesi sayısının artması.

İYİLEŞTİRME TEDBİRLERİ

 • Eğitim-Öğretim kalitesini artırmak üzere öğretim üyesi ders yüklerinde iyileştirmeye gidilerek, öğretim elemanı sayısının artırılması.
 • Öğretim elemanlarının yetkinliklerinin ve araştırma performanslarının artırılmasına yönelik planlamaların yapılması.
 • Araştırma, yazışma, arşiv vb. alanlarda BT hizmetlerinin bütünleştirilmesi ve verilen idari hizmetin iyileştirmesi.
 • Ders programlarında iyileştirmeler yapılması.
 • Laboratuvar ve dersliklerde fiziksel iyileştirmeler için planlama yapılması.
 • Ders değerlendirme ve memnuniyet anketleri sonucunda yapılan iyileştirmeler.
Üniversitemizle ilgili “AKLINDA NE VARSA” bize sor!