Aday Üsküdar | Üniversitemizle ilgili tüm merak ettiklerin için uskudar.edu.tr/aday
360 sanal tur

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi GZFT (SWOT) Analizi ve İyileştirme

G. GZFT (SWOT) ANALİZİ VE İYİLEŞTİRME

GÜÇLÜ YÖNLERİMİZ

 • Akademik program ve disiplin sayısındaki çeşitlilik ve yetkinlik
 • Fakülte yönetiminin şeffaf ve kolay ulaşılabilir olması
 • Moleküler Biyoloji ve Genetik Türkçe ve İngilizce bölümlerinin FEDEK’ten akredite olması
 • SCI indeks kapsamında taranan dergilerde yayınlanan bilimsel yayın sayısının son yıllarda artmış olması ve Türkiye ortalamasının üzerinde olması
 • Fakültenin merkez yerleşkede kolay ulaşılabilir bir konumda bulunması.
 • Tüm bölümlerimizde zorunlu veya isteğe bağlı hazırlık sınıfının olması,
 • Bölümlerimizin büyük bir kısmının İngilizce dilinde eğitim veriyor olması nedeniyle Fakültede yabancı uyruklu öğretim üyesi ve öğrenci çeşitliliğinin sağlanması
 • Erasmus anlaşması yapılmış yurtdışı kurum sayısının fazlalığı ve faaliyetlerin aktif bir şekilde yürütülüyor olması
 • Fakültemizin derslikleri ve laboratuvarlarının son teknoloji öğretim araçlarıyla donatılmış olması
 • Fakülte öğrencilerimizin TÜBİTAK gibi ciddi destek sağlayıcı kanallardan destek alarak projeler yapabilmesi

ZAYIF YÖNLERİMİZ

 • İngilizce eğitim verilmesine rağmen bazı mezunların yabancı dil düzeylerinin hedeflendiği kadar ileri düzeyde olmaması
 • Uluslararası projelerin ve işbirliklerin düzeyinin yetersiz olması
 • Öğretim elemanı başına düşen öğrenci sayısının uluslararası normlardan yüksek olması
 • Öğrencilerdeki orta öğretimden gelen eksiklikler ve yetersizlikler
 • AB projeleri olanaklarının yeterince kullanılamaması
 • Öğrenci temel bilgi altyapılarının homojen olmaması

FIRSATLAR

 • Üniversitemiz ve fakültemiz eğitim-öğretim kalitesi ve mekansal konumu sayesinde İstanbul’un prestijli üniversitelerinden biri haline gelmesi ve prestijinin artması
 • Sağlık, kimya, genetik ve bilişim gibi sektörlerin öneminin artması, Mühendislik ve Doğa Bilimler Fakültesinin bu sektörlerle ekonomik ve toplumsal değer yaratacak işbirliğine yatkın araştırma ve geliştirme potansiyeli
 • Fakültede bulunan disiplin çeşitliliğinin disiplinlerarası araştırma ve geliştirme faaliyetleri konusunda fırsat sunması
 • Üniversitelere yönelik akreditasyon, eğitim ölçümleme ve toplam kalite yönetimi gibi uygulamaların talep ediliyor olması
 • Erasmus+ kapsamında uluslararası kurumlar ile devam eden işbirlikleri bulunması
 • Öğrencilerimizin mesleki bilgi ve görgülerini artıracakları gezi ve staj yapacakları endüstrilerin İstanbul’da fazla olması
 • Üsküdar Üniversitesinin Orta Doğu ve Afrika ülkelerinden gelen öğrenciler için ilgi odağı olması
 • Gelişen teknoloji sayesinde bilgiye ulaşmadaki kolaylıklar

TEHDİTLER

 • Özellikle sayısı artan vakıf üniversitelerinin nitelikli akademisyen çekme konusunda rekabet yaratması
 • Nitelikli idari personelin istihdam edilmesi ve kariyer planlaması önündeki zorluklar
 • Orta öğretimde kalitenin düşmesi ve gelen öğrencilerin analitik/eleştirel düşünme becerilerinin gerilemesi, İngilizce bilgilerinin giderek azalması
 • Lisans ve lisans üstü düzeyde kaliteli öğrencileri çeken üniversite sayısının artması

İYİLEŞTİRME TEDBİRLERİ

 • Eğitim-Öğretim kalitesini artırmak üzere öğretim üyesi ders yüklerinde iyileştirmeye gidilerek, öğretim elemanı sayısının artırılması
 • Öğretim elemanlarının yetkinliklerinin ve araştırma performanslarının artırılmasına yönelik planlamaların yapılması
 • Araştırma, yazışma, arşiv vb. alanlarda BT hizmetlerinin bütünleştirilmesi ve verilen idari hizmetin iyileştirmesi
 • Ders programlarında iyileştirmeler yapılması
 • Laboratuvar ve dersliklerde fiziksel iyileştirmeler için planlama yapılması
 • Ders değerlendirme ve memnuniyet anketleri sonucunda yapılan iyileştirmeler
Üniversitemizle ilgili “AKLINDA NE VARSA” bize sor!