Aday Üsküdar | Dünyayı Değiştirmeye Var mısın? uskudar.edu.tr/aday

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Ana İlkeler

  • Fakültenin Misyonu ve Hedeflerinin planlanması.
  • Fakültenin Misyon ve Hedeflerini gerçekleştirmek üzere Yönetim ve Organizasyon süreçlerinin uygulanması.
  • Fakültenin Misyon ve Hedeflerine ulaştığına dair güvencelerin oluşturulması ve kontrolü. 
  • Fakültenin gelişim ve rekabet avantajını korumak için sürekli iyileştirmeye dayalı önlemler.

 

Gayemiz; Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi’nde yürütülmekte olan eğitim, öğretim, araştırma ve geliştirme süreçlerin gelişimini sağlamak, tüm bu çalışmaların sonuçlarının nihai olarak katma değeri olan ürünlere dönüşmesini sağlayacak şartları oluşturmak, iyileştirmek, öğrenci, akademik ve idari personelin memnuniyet ve verimini arttırmaktır.  Bununla birlikte çalışmaların sonuçlarının geniş sosyal etki uyandırmasını sağlayacak adımları atmak, yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeyde etkinliğe ulaşmasını sağlamaktır. Kalite süreç programımız, YÖK Kalite Kurulu Kurumsal Dış Değerlendirme Ölçütlerini (Ek-1) esas almaktadır. 

Üniversitemizle ilgili “AKLINDA NE VARSA” bize sor!