Endüstri Mühendisliği Bölümü Dersleri, Çalışma Alanları | ÜÜ

Endüstri Mühendisliği Bölümü (İngilizce)

Üsküdar Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünde yüksek kalite eğitim sunuyoruz.


Endüstri Mühendisliği Bölümü Nedir?

Endüstri Mühendisliği, insan, makine, bilişim, donanım ve enerjiden oluşan bütünleşik sistemlerin tasarımı, iyileştirilmesi ve kurulması ile ilgilenmektedir. Bu sistemlerden elde edilen sonuçların belirlenmesi, öngörülmesi ve değerlendirilmesi için mühendislik analiz ve tasarım ilke ve yöntemlerinin yanı sıra matematiksel, fiziksel ve sosyal bilimlerdeki uzmanlaşmış bilgi ve yetenekten yararlanan mühendislik bilim dalıdır (IIE).

Çözüm Odaklı Uzmanlar Yetişiyor

Üsküdar Üniversitesi’nde, Endüstri Mühendisliği’nin temel prensiplerini uygulayarak kendi profesyonel alanlarındaki problemleri çözebilecek, üretim ve hizmet sistemlerinin çözümleme, tasarım, uygulama ve verimliliğinin geliştirilmesinde önemli bir rol oynayabilecek, bilimsel araştırmalar yaparak Endüstri Mühendisliği konusunda bilgi üretimine katkıda bulunabilecek mezunlar yetiştirilmesi hedeflenmektedir.

 Öğrenim Dili İngilizce

Eğitim süresi 8 yarıyıl olan Endüstri Mühendisliği Bölümünde hazırlık sınıfı zorunludur ve öğrenim dili %100 İngilizce’dir. Program tamamlandıktan sonra lisansüstü eğitime devam edilebilmektedir.

Endüstri Mühendisliği Bölümünde Alınan Dersler Nelerdir?

Mühendislik temel derslerinin yanı sıra Endüstri Mühendisliği alanına özel yöneylem araştırması, üretim planlama kontrol, karar verme teknikleri gibi dersler lisans eğitimi boyunca verilmektedir. Ayrıca insan kaynakları, yönetim organizasyon, tedarik zinciri yönetimi, yönetim bilişim sistemleri gibi derslerle de müfredatın zenginleştirilmesi böylece Endüstri Mühendisliği adaylarının mesleki açıdan tüm gerekliliklerle donatılması amaçlanmıştır.

Endüstri Mühendisliği Mezunlarının Çalışma Alanları Nelerdir?  

Endüstri Mühendisliği lisans mezunları, ürün veya hizmet üreten tüm kamu ve özel iş yerlerinde çalışabilmektedir. Bu açıdan iş alanı çok geniş olan Endüstri Mühendisliği lisans mezunları, çalıştıkları özel sektör ve kamu kuruluşlarında verimliliğin artırılmasını, kaynakların optimal kullanımını ve gereksinimleri en iyi şekilde karşılayan ürün, süreç ve sistem tasarımlarının ortaya konulmasını sağlayabilmektedir. Bölüm mezunları, görev aldıkları akademik kurumlarda yaptıkları çalışmalarla bilime katkıda bulunmaktadır.Üniversitemizle ilgili “AKLINDA NE VARSA” bize sor!