Aday Üsküdar | Dünyayı Değiştirmeye Var mısın? uskudar.edu.tr/aday

Moleküler Biyoloji ve Genetik (Türkçe) Bölümü


Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Nedir?

Biyolojik çeşitliliği oluşturan canlı sistemlerin işlevleri üzerindeki araştırmalar çok yönlü ve çok disiplinli bir yaklaşımı gerektirmektedir. Temelini biyoloji, kimya ve fizikten alan; gelişimini genetik teknolojiler (genomik, proteomik, metabolomik vb.) ve biyoinformatik ile sürdüren moleküler biyoloji ve genetik bugün artık bu alandaki bilgi birikiminin olağanüstü boyutlara ulaşması ve tıp, eczacılık, ziraat, veterinerlik ve mühendislik gibi uygulama alanları ile etkileşimi sonucu bağımsız bir disiplinlerarası bilim dalı olarak yoluna devam etmektedir.


Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Program İçeriği

Canlıları oluşturan biyomolekülleri, nasıl işlediklerini ve genetik bilginin nasıl aktarıldığını araştıran, hastaların moleküler mekanizmalarını aydınlatmaya, biyolojik sistemlerde ürettiği bilgileri ürüne veya hizmete dönüştürerek biyoteknolojiyi geliştiren moleküler biyoloji ve genetik, hiç şüphesiz dünyamızın geleceğini etkileyecek en önemli temel bilim dallarından biridir.

 • Canlılığın hücresel ve moleküler temellerini anlamak,
 • Mikroorganizma, bitkiler ve diğer canlıları örnek alarak yeni biyoteknolojik ürünler üretmek,
 • Çağımızın önemli hastalıklarının oluşum mekanizmalarını araştırmak,
 • Ölümcül hastalıkları tedavi edebilecek ilaçlar geliştirmek,
 • Yeni biyosistemleri insanlığın hizmetine sokmak,
 • DNA analizi, gen haritası, genetik danışmanlık, ilaç tasarımı, gıda teknolojileri gibi birçok alanlara katkıda bulunmak,

Kısacası canlıların içinde, moleküler dünyada bir yolculuk yaparak tüm sırları açığa çıkarmak istiyor ve merakınıza, sabrınıza, iletişiminize güveniyorsanız Moleküler Biyoloji ve Genetik mesleğini tercih edebilirsiniz.

Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümünde Alınan Dersler Nelerdir?

Bölümümüz öğrencileri Genel Biyoloji, Genel Kimya, Fizik, Matematik, Üniversite Kültürü, Pozitif Psikoloji ve İletişim Becerileri, Programlamaya Giriş, Genetik, Mikrobiyoloji, İngilizce, Girişimcilik ve Proje Kültürü, Moleküler Genetik, Biyoinformatiğe Giriş, Organik Kimya, Fizyoloji, Biyokimya, Biyoteknoloji, Moleküler Biyolojide Güncel Gelişmeler, Rekombinant DNA Teknolojisi, Moleküler Hücre Biyolojisi, İmmünoloji, İş Sağlığı ve Güvenliği, Biyoetik derslerinin yanı sıra çeşitli seçmeli dersleri almaktadır.

Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Mezunlarının Çalışma Alanları Nelerdir?

 • Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümümüzden mezun olan adaylarımız,
 • Akademi
 • Biyoteknoloji şirketlerinde özellikle medikal, farmasötik, zirai endüstri
 • Gıda endüstrisi
 • Çevre ve doğal hayatı koruma ile ilgili kamu ya da özel kuruluşlar
 • Hastaneler
 • Özel klinik ve laboratuvarlar
 • Tüp bebek üniteleri
 • Biyomedikal cihazlar ile ilgili şirketler
 • Araştırma enstitülerinde araştırıcı ya da yönetim kademeleri
 • Gibi alanlarında çalışma imkânı bulabilmektedirler.

Üniversitemizle ilgili “AKLINDA NE VARSA” bize sor!