Aday Üsküdar | Üniversitemizle ilgili tüm merak ettiklerin için uskudar.edu.tr/aday

Moleküler Biyoloji ve Genetik (Türkçe) Bölümü


Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Nedir?

Biyolojik çeşitliliği oluşturan canlı sistemlerin işlevleri üzerindeki araştırmalar çok yönlü ve çok disiplinli bir yaklaşımı gerektirmektedir. Temelini biyoloji, kimya ve fizikten alan; gelişimini genetik teknolojiler (genomik, proteomik, metabolomik vb.) ve biyoinformatik ile sürdüren moleküler biyoloji ve genetik bugün artık bu alandaki bilgi birikiminin olağanüstü boyutlara ulaşması ve tıp, eczacılık, ziraat, veterinerlik ve mühendislik gibi uygulama alanları ile etkileşimi sonucu bağımsız bir disiplinlerarası bilim dalı olarak yoluna devam etmektedir.


Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Program İçeriği

Canlıları oluşturan biyomolekülleri, nasıl işlediklerini ve genetik bilginin nasıl aktarıldığını araştıran, hastaların moleküler mekanizmalarını aydınlatmaya, biyolojik sistemlerde ürettiği bilgileri ürüne veya hizmete dönüştürerek biyoteknolojiyi geliştiren moleküler biyoloji ve genetik, hiç şüphesiz dünyamızın geleceğini etkileyecek en önemli temel bilim dallarından biridir.

 • Canlılığın hücresel ve moleküler temellerini anlamak,
 • Mikroorganizma, bitkiler ve diğer canlıları örnek alarak yeni biyoteknolojik ürünler üretmek,
 • Çağımızın önemli hastalıklarının oluşum mekanizmalarını araştırmak,
 • Ölümcül hastalıkları tedavi edebilecek ilaçlar geliştirmek,
 • Yeni biyosistemleri insanlığın hizmetine sokmak,
 • DNA analizi, gen haritası, genetik danışmanlık, ilaç tasarımı, gıda teknolojileri gibi birçok alanlara katkıda bulunmak,

Kısacası canlıların içinde, moleküler dünyada bir yolculuk yaparak tüm sırları açığa çıkarmak istiyor ve merakınıza, sabrınıza, iletişiminize güveniyorsanız Moleküler Biyoloji ve Genetik mesleğini tercih edebilirsiniz.

Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümünde Alınan Dersler Nelerdir?

Bölümümüz öğrencileri Genel Biyoloji, Genel Kimya, Fizik, Matematik, Üniversite Kültürü, Pozitif Psikoloji ve İletişim Becerileri, Programlamaya Giriş, Genetik, Mikrobiyoloji, İngilizce, Girişimcilik ve Proje Kültürü, Moleküler Genetik, Biyoinformatiğe Giriş, Organik Kimya, Fizyoloji, Biyokimya, Biyoteknoloji, Moleküler Biyolojide Güncel Gelişmeler, Rekombinant DNA Teknolojisi, Moleküler Hücre Biyolojisi, İmmünoloji, İş Sağlığı ve Güvenliği, Biyoetik derslerinin yanı sıra çeşitli seçmeli dersleri almaktadır.

Kullanılan Laboratuvarlar

•Moleküler Biyoloji ve Genetik Laboratuvarı
•Temel Biyoloji ve Mikroskop Laboratuvarı
•Kimya Laboratuvarı
•Fizik Laboratuvarı
•Hücre Kültürü Laboratuvarı
•Transgenik Hücre Teknolojileri ve Epigenetik Uygulama ve Araştırma Laboratuvarı
•Deney Hayvanları Laboratuvarı

Bölümümüz, öğrencilerimizin dört yıllık lisans eğitimleri boyunca müfredat çerçevesinde aldıkları teorik derslerin laboratuvar uygulamalarını da en verimli şekilde gerçekleştirilmesine odaklanmaktadır. Birinci dönemden itibaren başlayan uygulamalı eğitim süreçleri, Temel Biyoloji ve Mikroskop Laboratuvarında, Kimya Laboratuvarında, Moleküler Biyoloji ve Genetik Laboratuvarında ve Fizik Laboratuvarında gerçekleştirilmektedir.

Öğrencilerimiz eğitimleri süresince uygulamalarına ve araştırma projelerine aktif olarak katılarak mesleki deneyim kazanırlar. Bu doğrultuda Hücre Kültürü Laboratuvarı, Transgenik Hücre Teknolojileri ve Epigenetik Uygulama ve Araştırma Laboratuvarı, Deney Hayvanları Laboratuvarı ve bölümüzle ortak çalışmalarda yer alan Üniversitemize ait diğer laboratuvarlarda lisans ve lisansüstü öğrencilerine araştırma olanağı sağlanmaktadır.

Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Mezunlarının Çalışma Alanları Nelerdir?

 • Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümümüzden mezun olan adaylarımız,
 • Akademi
 • Biyoteknoloji şirketlerinde özellikle medikal, farmasötik, zirai endüstri
 • Gıda endüstrisi
 • Çevre ve doğal hayatı koruma ile ilgili kamu ya da özel kuruluşlar
 • Hastaneler
 • Özel klinik ve laboratuvarlar
 • Tüp bebek üniteleri
 • Biyomedikal cihazlar ile ilgili şirketler
 • Araştırma enstitülerinde araştırıcı ya da yönetim kademeleri
 • Gibi alanlarında çalışma imkânı bulabilmektedirler.
Bölüm

Puan Türü

2023 KONTENJAN

2022 ÖSYS Taban Puanı

2022 ÖSYS Başarı Sırası

MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK (BURSLU)

SAY

5

420.57510

84132

MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK (%50 İNDİRİMLİ)

SAY

34

266.69258

423642


Üniversitemizle ilgili “AKLINDA NE VARSA” bize sor!