Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Web Sorumluları

Arş. Gör. Fatma Betül Akyol

fatmabetul.akyol@uskudar.edu.tr

Arş. Gör. Büşra Türker

busra.turker@uskudar.edu.tr

Arş. Gör. Zeliha Nur KİRİŞ

zelihanur.kiris@uskudar.edu.tr

Üniversitemizle ilgili “AKLINDA NE VARSA” bize sor!