Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Web Sorumluları

Komisyon Koordinatörü: Prof. Dr. Serhat Özekes

Dr. Öğr. Üyesi Ihab Elaff (İngilizce Web Sayfası)

Dr. Öğr. Üyesi Emine Elif Tülay (Türkçe Web Sayfası)

Raportör: Arş. Gör. Fatma Betül Akyol ( Bilgisayar Mühendisliği)

Raportör: Arş. Gör Zeliha Nur Kiriş (Endüstri Mühendisliği)

Raportör: Arş. Gör. Büşra Türker (Elektrik - Elektronik Mühendisliği)

Üniversitemizle ilgili “AKLINDA NE VARSA” bize sor!