Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Genel BilgiMühendislik ve Doğa Bilimleri Nedir

Davranış sağlığı ve bilimleri alanında tematik bir üniversite olan Üsküdar Üniversitesi bünyesindeki Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesinin amacı, NPİSTANBUL Beyin Hastanesinin 16 yıllık birikiminden de faydalanarak disiplinler arası araştırmalar ve çalışmalar yapmaktır.

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Lisans Programları

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi bünyesinde 9 bölümden oluşmaktadır. Bu bölümler :

- Adli Bilimler

- Bilgisayar Mühendisliği

- Biyomühendislik

- Elektronik Mühendisliği

- Endüstri Mühendisliği

- Kimya-Biyoloji Mühendisliği

- Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce)

- Moleküler Biyoloji ve Genetik (Türkçe)

- Yazılım Mühendisliği

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Lisans Program Mezunları İş Olanakları

Adli Bilimler lisans programından mezun olan kişiler , başta İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü merkez teşkilatı kriminal polis laboratuvarları daire başkanlığı ile merkeze bağlı taşra teşkilatının kriminal polis laboratuvarları müdürlüklerinde, Kriminal Araştırma ve Teknik İncelemeler Eğitim Şube Müdürlüğü (KATEM), Araştırma Geliştirme Şube Müdürlüğü, Güven Timleri Şube Müdürlüğü Madde Kullanımı ile Mücadele Büro Amirliği, Olay Yeri İnceleme Ve Kimlik Tespit Şube Müdürlüğü, Narkotik Şube Müdürlüğü, İnterpol Şube Müdürlüğü’nde, Jandarma Genel Komutanlığı’nın kriminal daire başkanlığı ve bölge kriminal laboratuvar amirliklerinde, il ve ilçe olay yeri inceleme timlerinde, Eğitim Şube ve Bilimsel Araştırma ve Destek Birimleri Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu merkez teşkilatı Fizik, Biyoloji, Kimya ihtisas dairelerinde, taşra teşkilatı adli tıp grup başkanlıkları ve şube müdürlüklerinde kurulu biyoloji ve kimya dairelerinde görev alabilmektedir.

Bilgisayar Mühendisliği bölümü mezunları, sağlık bilişimi, yazılım uzmanlığı, robotik, sistem mühendisliği, veri tabanı yöneticiliği, Ar-Ge, adli bilişim ve siber güvenlik, donanım/elektronik, web tasarımı ve programcılığı, çoklu ortam (Multimedya) alanlarında görev alabilmekte ve akademik kariyer yapabilmektedirler.

Biyomühendislik bölümü mezunları, sağlık bilişimi, yazılım uzmanlığı, robotik, sistem mühendisliği, veri tabanı yöneticiliği, Ar-Ge, adli bilişim ve siber güvenlik, donanım/elektronik, web tasarımı ve programcılığı, çoklu ortam (Multimedya) alanlarındagörev alabilmekte ve akademik kariyer yapabilmektedirler.

 Elektronik Mühendisliği bölümü mezunlarının çalışma alanları;

Elektrik enerjisinin; hidrolik, nükleer ve diğer kaynaklara dayalı üretiminin yapılması, Üretim noktasından tüketim noktasına kadar iletim hattının plan, proje ve uygulamasının yapılması, Elektrik enerjisi üreten ve tüketen tesislerin proje, montaj ve işletmesinin yapılması, Haberleşme, endüstriyel, kontrol ve tıbbi elektronik cihaz ve ekipmanların tasarım, imalat, işletme ve bakımının yapılması, Sayısal (mikroişlemci tabanlı) ve bilgisayar tabanlı sistemlerin tasarım, imalat, işletme ve bakımının yapılması, Elektronik teçhizat sistemleri için bakım, işletme standartları, bültenler, teknik talimatlar, resimli şemaların hazırlanması, Bu işler için gerekli işgücü ve maliyeti hesaplanması, Danışmanlık eğitim-öğretim, yönetim ve teknik satış işlemlerinin yapılması olarak sıralanabilir.

Endüstri Mühendisliği lisans mezunları ürün veya hizmet üreten tüm kamu ve özel iş yerlerinde çalışabilirler. Bu açıdan iş alanı çok geniştir. Endüstri Mühendisliği lisans mezunları çalıştıkları özel sektör ve kamu kuruluşlarında verimliliğin artırılmasını, kaynakların optimal kullanımını ve gereksinimleri en iyi şekilde karşılayan ürün, süreç ve sistem tasarımlarının ortaya konulmasını sağlayacak; görev aldıkları akademik kurumlarda yaptıkları çalışmalarla bilime katkı yapacaklardır.

Kimya-Biyoloji Mühendisliği lisans mezunları yurt içinde ve yurt dışında, endüstriyel, akademik veya idari çevrelerde sağlık, ilaç, gıda, tarım, malzeme, enerji, elektronik ve bunlar gibi daha bir çok sektörde çalışma imkanı bulabilmektedirler. Hem devlet kurumlarında hem de özel sektörde

Moleküler Biyoloji ve Genetik lisans mezunları yurt içinde ya da yurt dışında çeşitli araştırma destekleri ile akademik kariyerine devam edebilmektedir. Bunun yanı sıra biyoteknoloji şirketleri, ilaç endüstrisi, çevre ve sağlık alanlarında faaliyet gösteren kamu ve özel kurumlar, hastaneler, tüp bebek merkezleri ve tanı laboratuvarları, biyomedikal cihaz şirketleri Moleküler Biyoloji ve Genetik mezunlarına iş olanağı sağlayan kurumlardır.

Yazılım Mühendisliği bölümü mezunları, günümüze uygun mühendislik uygulamaları için gerekli teknikleri, yazılımları ve modern iletişim araçlarını etkin şekilde kullanabilecek ve fakültemizdeki bölüm çeşitliliğinden faydalanarak çok disiplinli alanlarda çalışma yapabilecek kapasiteye erişmeleri, bölümüzün vizyonlarından en önemlisidir.

Üniversitemizle ilgili “AKLINDA NE VARSA” bize sor!