İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi - Duyurular

11 EKI 2019

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) 1.Sınıf Öğrencilerinin Dikkatine

S. Bilimi ve U. İlişkiler (İngilizce) 1.Sınıf öğrencilerinin dikkatine,PSIR 129 – History of Civilization dersi 09.40 – 12.30 - A Blok 226 no’lu sınıftan 13.40 – 16.30 arası A Blok 308 no’lu sınıfa alınmıştır.PSIR 107 – Political Science I dersi 13.40 – 16.30 – A Blok 308 no’lu sınıftan  09.40 – 12.30 arası D Blok 102 no’lu sınıfa alınmıştır.

11 EKI 2019

Muafiyet İşlemleri Hakkında Duyuru

FAKÜLTEMİZ ÖĞRENCİLERİNE DUYURULUR*2019-2020 Öğretim Yılı Güz Yarıyılında yapılacak olan muafiyet başvuruları 15 Ekim 2019 Salı günü saat 16:00 da sona erecektir.*15 Ekim sonrasında yapılacak olan başvurular hiçbir şekilde kabul edilmeyecektir.*Tüm öğrencilerimizin en geç 15 Ekim Salı günü saat 16:00 ya kadar muafiyet başvurularını tamamlamaları önemle rica olunur.

07 EKI 2019

Psikoloji (Türkçe ve İngilizce) Öğrencilerinin Dikkatine (Güncelleme)

9 Ekim 2019 Çarşamba 14.00’da Ayhan Songar Salonu’nda 1, 2, 3 ve 4. sınıf öğrencilerine yönelik müfredat, çap ve yan dal programlarında yapılan değişiklikler hakkında bilgilendirme toplantısı yapılacaktır.Tüm öğrencilerimizin katılımını bekliyoruz.  

04 EKI 2019

1.SINIFLAR ZORUNLU İNGİLİZCE DERSLERİ MUAFİYET SINAVI DUYURUSU(15 EKİM 2019 SALI)

1.SINIFLAR ZORUNLU İNGİLİZCE DERSLERİ MUAFİYET SINAVI DUYURUSU(15 EKİM 2019 SALI)15 Ekim 2019 tarihinde yapılacak olan İngilizce Muafiyet sınavları hakkındaki gerekli bilgilere aşağıdaki dosyadan ulaşabilirsiniz.1.SINIFLAR ZORUNLU İNGİLİZCE DERSLERİ MUAFİYET SINAVI DUYURUSU(15 EKİM 2019 SALI).docx

02 EKI 2019

Fakültemiz Psikoloji Bölümü Öğrencilerine Duyurulur

FAKÜLTEMİZ PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNE DUYURULUR.Psikoloji bölümü 2. 3. ve 4. sınıf öğrencilerinin zorunlu derslerinin kayıtları ait oldukları gruplara göre OBS sistemi üzerinden Öğrenci İşleri Birimi tarafından yapılacaktır.Öğrencilerin seçmeli derslerini OBS sistemi üzerinden eklemeleri gerekmektedir.İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi ders kayıtları, ders/ekle bırak şeklinde olacağı için öğrenciler seçmeli dersleri kendi sistemleri üzerinden seçebileceklerdir.Daha sonrasında Danışman Öğretim Elemanları OBS sistemi üzerinden onay vereceklerdir.Öğrenciler ders seçimlerinde grup değişiklikleri yaparsa Danışman Öğretim Elemanlarımız bu değişiklikleri görebileceklerdir.Sadece Çift Ana dal ve Yan Dal programları için ders seçimleri, manüel formla yapılacaktır.

27 EYL 2019

Çift Anadal ve Yan Dal Yönergesi

Çift Anadal Programı (ÇAP): Lisans programlarını başarı ile yürüten öğrencilerin ilgi duydukları ikinci bir lisans veya ön lisans programında, ön lisans programlarını başarı ile yürüten öğrencilerin ilgi duydukları ikinci bir ön lisans programında eş zamanlı olarak ders alarak diploma almalarını sağlayan programdır.Yandal Programı: Lisans programlarını başarı ile yürüten öğrencilerin ilgi duydukları ikinci bir lisans programında eş zamanlı olarak ders alarak sertifika almalarını sağlayan programdır.Çift Anadal / Yandal işlemleri "Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik" ve Üsküdar Üniversitesi Çift Anadal Programı Yönergesi ve Yan dal Programı Yönergesi hükümleri çerçevesinde yürütülür.Başvuru Koşulları (ÇAP)1. Öğrenci ikinci anadal diploma programına, anadal lisans diploma programının en erken üçüncü, en geç beşinci yarıyılın başında, anadal ön lisans diploma programında en erken ikinci, en geç üçüncü yarıyılın başında başvurabilir.2. Çift Anadal Programı başvurularında, en fazla iki bölüme başvurabileceklerdir ve öncelikli olarak birinci tercih değerlendirmeye alınacaktır. Öğrencinin birinci tercihi olan bölümün kontenjanı dolması durumunda, ikinci tercihi değerlendirmeye alınacaktır.  ÇAP'a başvuran öğrenci, başvuru formunda başvurduğu bölümlerin önceliklerini (birinci tercih ve ikinci tercih olarak) belirtmekle yükümlüdür.3. Başvuru anında anadal diploma programındaki genel not ortalaması en az 4 üzerinden 3,25 olan ve anadal diploma programının ilgili sınıfında başarı sıralaması itibari ile en üst yüzde yirmisinde bulunan öğrenciler ikinci anadal diploma programına başvurabilirler.4. Çift anadal diploma programına başvurabilmesi için öğrencinin başvurduğu yarıyıla kadar anadal diploma programında aldığı tüm dersleri başarıyla tamamlaması gerekir.5. Anadal diploma programındaki genel not ortalaması en az 3.25 olan, ancak anadal diploma programının ilgili sınıfında başarı sıralaması itibari ile en üst %20’sinde yer almayan öğrencilerden çift anadal yapılacak programın ilgili yıldaki taban puanından az olmamak üzere puana sahip olanlar da çift anadal programına başvurabilirler.Başvuru Koşulları (Yandal)1. Öğrenci, yan dal programına, anadal lisans programının en erken üçüncü, en geç altıncı yarıyılın başında başvurabilir.2. Öğrencinin başvuru sırasında anadal programındaki genel not ortalamasının en az 4 üzerinden 3,00 olması gerekir.3. Yan dal programına, başvurduğu yarıyıla kadar aldığı lisans programındaki tüm kredili dersleri başarıyla tamamlamış olan öğrenciler başvurabilir.Çift Anadal Kayıt SilmeÖğrencilerin aşağıda belirtilen hallerde ÇAP’tan kaydı silinir:a) ÇAP eğitimi süresince ikinci dal GANO bir defaya mahsus olmak üzere 2,50’nin altına düşebilir, GANO ikinci kez 2,50’nin altına düşen öğrencilerin ÇAP’tan kaydı silinir.b) Çift anadal programından iki yarıyıl üst üste ders kaydı yapmayan öğrencinin ÇAP’tan kaydı silinir.c) ÇAP’tan herhangi bir sebeple kaydı silinen veya çıkan öğrenciler tekrar ÇAP’a başvuramazlar.Çift Anadal Ek SüreAnadal diploma programından mezuniyet hakkını elde eden ancak ikinci anadal diploma programını bitiremeyen öğrencilerin öğrenim süresi, ikinci anadal diploma programına kayıt yaptırdığı eğitim-öğretim yılından itibaren 2547 sayılı kanunun 44’üncü maddesinin (c) fıkrasında belirtilen azami süredir. (Madde 44/c: Öğrenim süresi dört yıl olan lisans programlarını azami yedi yıl içinde tamamlamak zorundadırlar)Yandal Kayıt SilmeÖğrencilerin aşağıda belirtilen hallerde yandal programından kaydı silinir:a) Öğrencinin yandal programına devam edebilmesi için anadal programındaki not ortalamasının en az 2,30 olması şarttır. Bu şartı sağlayamayan öğrencinin yandal programından kaydı silinir.b) Yandal programında iki yarıyıl üst üste ders kaydı yapmayan öğrencinin Yandal programından kaydı silinir.Yandal Ek SüreAnadal diploma programından mezuniyet hakkını elde eden ancak yandal programını bitiremeyen öğrencilerin öğrenim süresi, ilgili fakültenin yönetim kurulu kararı ile en fazla iki yarıyıl uzatılabilir.MezuniyetÖğrencinin çift anadal programından mezun olabilmesi için genel not ortalamasının en az 2,72 ve başarı ile tamamladığı AKTS’nin lisans bölümleri için 240, ön lisans programları için 120 olması gerekir. 

27 EYL 2019

ÇAP ve Yan Dal Muafiyet İşlemleri Hakkında

FAKÜLTEMİZ ÇAP VE YAN DAL BAŞVURUSU KABUL EDİLEN ÖĞRENCİLERİMİZİN DİKKATİNE!Başvurusu kabul edilen öğrencilerimizin yapmaları gereken işlemler aşağıda belirtilmiştir.ÇAP ve Yan Dal programındaki mevcut derslerden muafiyet talebinde bulunmaları ve bunun için Dekanlık Fakülte asistanından Muafiyet formu alarak doldurmaları gerekmektedir,Formları eksiksiz ve özellikle formun üstüne çap ya da yan dal öğrencisi olduklarını belirterek Asistana (transcript ve ders içeriklerini ekleyerek) teslim etmeleri gerekmektedir.07-13 Ekim 2019 Ekim tarihleri arasında öğrenci işleri birimine uğrayarak Ders kayıt formu alacak ve formu doldurduktan sonra ilgili ÇAP veya Yan Dal Danışmanlarına onaylatıp öğrenci işleri birimine teslim edeceklerdir.Ders kayıt işlemleri biten öğrencilerimiz sonrasında kendi ana dallarında görmüş oldukları ve tekrar almak istemedikleri Muaf olunan dersleri transkriptlerinden takip edebilirler.Muafiyet sonuçları belli olana kadar öğrencilerimiz mevcut derslerine devam edecekler, sonuçlanınca derslere girmelerine gerek kalmayacaktır.(Muafiyet Talep Formu için tıklayınız.)ÇAP ve Yan Dal Danışman Listesi:PSİKOLOJİ TÜRKÇE VE İNGİLİZCE BÖLÜMLERİ ÇAP DANIŞMANI  Öğr. Gör. Murat OTOĞLUPSİKOLOJİ TÜRKÇE VE İNGİLİZCE BÖLÜMLERİ YAN DAL DANIŞMANI  Öğr. Gör. Güliz Zeynep TARMANFELSEFE BÖLÜMÜ ÇAP VE YAN DAL DANIŞMANI  Dr. Öğr. Üyesi Ömer OSMANOĞLUSOSYOLOJİ BÖLÜMÜ ÇAP VE YAN DAL DANIŞMANI  Dr. Öğr. Üyesi Zülfikar ÖZKANSİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ ÇAP VE YAN DAL DANIŞMANI Dr. Öğr. Üyesi Selin KARANA ŞENOLTARİH BÖLÜMÜ ÇAP VE YAN DAL DANIŞMANI  Doç. Dr. Hadiye YILMAZ ODABAŞI

25 EYL 2019

Ders Muafiyet İşlemleri Hakkında

Ders Muafiyet İşlemleri HakkındaFakültemiz öğrencilerinin başka üniversitelerden almış oldukları dersleri mevcut müfredatlarında bulunan ortak derslere saydırmaları için aşağıdaki işlemleri yapmaları gerekmektedir.Muafiyet Formu doldurmaları gerekmektedir. (Form için tıklayınız.)Formun sol tarafına daha önce alınan derslerin kodlarını, isimlerini, AKTS bilgilerini, harf notlarını ve okul bilgisini, sağ tarafına mevcut müfredatlarındaki ortak derslerin kodlarını ve isimlerini yazmaları gerekmektedir.Muafiyet Formlarına ek olarak muhakkak ıslak imzalı transkript ve ıslak imzalı ders içerikleri eklenmelidir.Muafiyet sonuçları Eğitim Komisyonunca açıklandıktan sonra öğrenciler transkriptlerinden sonuçları görebileceklerdir.Muafiyet sonuçları açıklanana kadar öğrencilerimiz mevcut derslerine devam edecekler, sonuçlandıktan sonra derslere devam zorunluluğu kalmayacaktır.

25 EYL 2019

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Öğrenci Danışman Bilgisi

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Öğrenci Danışman Bilgisi için tıklayınız.

20 EYL 2019

2018-19 Güz Dönemi İTBF ÇAP ve Yan dal Başvuru Sonuçları

2018-19 Güz Dönemi İTBF ÇAP ve Yandal Başvuru SonuçlarıİTBF 2019-2020 Güz Dönemi ÇAP Başvuru SonuçlarıİTBF 2019-2020 Güz Dönemi Yan dal Başvuru Sonuçları

05 EYL 2019

Yaz Okulu Sonrası Tek Ders Sınav Duyurusu

YAZ OKULU SONRASI TEK DERS SINAV DUYURUSUYaz okulu sonrası mezuniyet aşamasında olup tek dersi kalan öğrencilerimizin tek ders sınavı 10 Eylül 2019 tarihinde Merkez Yerleşke 308 nolu derslikte saat 14:00-16:00 da yapılacaktır.Öğrencilerimize başarılar dileriz.

10 TEM 2019

2018-2019 Yaz Dönemi Ders Programları (Güncelleme)

2018-2019 Yaz Dönemi ders programları aşağıdaki gibidir. 2018-19 Psikoloji Bölümleri Yaz Dönemi Ders Programı.xls(Güncellleme: 09.07.2019)2018-19 Felsefe Bölümü Yaz Dönemi Ders Programı.xlsx (Güncellleme: 08.07.2019)2018-19 SBU Yaz Dönemi Ders Programı.xls (Güncellleme: 08.07.2019)2018-19 Sosyoloji Yaz Dönemi Ders Programı.xlsx (Güncellleme: 08.07.2019)

08 TEM 2019

PSI 226 ve PSY 231 Dersleri Hakkında

Bu hafta (08.07.2019-13.07.2019) yapılması planlanan "PSI 226- Bilişsel Psikoloji" ve "PSY 231- Psychology of Learning" dersleri telafisi yapılmak üzere iptal edilmiştir.  

01 TEM 2019

2018-2019 Yaz Döneminde Açılacak Dersler (Güncelleme: 01.07.2019)

2018-2019 Yaz Döneminde açılacak derslerin ve dersi verecek Öğretim üyelerinin listesini aşağıdaki dosyadan bulabilirsiniz. 2018-2019 Yaz Dönemi Dersleri ve Öğretim Üyeleri (Güncellendi: 01.07.2019 - 20:00)

28 HAZ 2019

Tek Ders Sınavına Girecek Öğrencilerin Listesi

Tek Ders Sınavına Girecek Öğrencilerin Listesi01 Temmuz 2019 Pazartesi günü Tek Ders Sınavına girecek öğrencilerimizin listesi ekte sunulmuştur.Tek Ders Sınavına Girecek Öğrencilerin Listesi

17 HAZ 2019

İTBF 2018-19 Bahar Dönemi Bütünleme Sınav Programı (Güncelleme:17.06.2019)

İTBF 2018-19 Bahar Dönemi Bütünleme Sınav Programı2018-19 Psikoloji Bölümleri Bahar Dönemi Bütünleme Sınavları.xlsx2018-19 SBU Bölümü Bahar Dönemi Bütünleme Sınavları.xls (Güncelleme: 12.06.2019)2018-19 Sosyoloji Bölümü Bahar Dönemi Bütünleme Sınavları.xlsx (Güncelleme: 17.06.2019)2018-19 Tarih Bölümü Bahar Dönemi Bütünleme Sınavları.xlsx2018-19 Felsefe Bölümü Bahar Dönemi Bütünleme Sınavları.xlsx (Güncelleme: 14.06.2019)SOS208 Sosyal Antropoloji dersi 17.06.2019 Pazartesi Saat 17.00'de MA-227A sınıfında yapılacaktır.

13 HAZ 2019

Uzaktan Eğitim 2018-2019 Bahar Bütünleme Tarih/Saatleri

Uzaktan Eğitim 2018-2019 Bahar Bütünleme Tarih/SaatleriUzaktan Eğitimle verilen derslerin BÜTÜNLEME sınavları 18 Haziran 2019 Salı günü aşağıdaki tabloda verilen saatlerde yapılacaktır. Uzaktan Eğitim bütünleme sınavları Merkez Kampüsünde B-C-D blokları dersliklerinde olacaktır. Sınava gireceğiniz salonları sınavlardan evvel lms.uskudar.edu.tr adresinde duyurularda görebilirsiniz. (DD-DC harf notu olup bütünleme sınavına girmek isteyen öğrenciler ilgili dersin sınav saatinde Merkez Yerleşke B blok 4. Kat Yunus Emre konferans Salonunda hazır bulunacaklardır.)18 Haziran 2018 Salı17:30-18:0018:10-18:4018:50 - 19:20ATA 102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II (Bahar)TÜRK DİLİ 102 Türk Dili ve Edebiyatı II (Bahar)INGU102 İngilizce II (Bahar)17:00 - 17:30(Sadece derse kayıtlı ve mezuniyet aşamasındaki 2. Sınıf SHMYO öğrencileriyle ilgili)Yer: Merkez Kampüs C blok Aziz Sancar Konferans SalonuTUR101 Türk Dili ve Edebiyatı I (Güz dönemi-1.yarıyıl dersi)ATA101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I (Güz dönemi-1.yarıyıl dersi)INGU101 İngilizce I (Güz dönemi-1.yarıyıl dersi)

11 HAZ 2019

Mezuniyet için Tek Ders Sınavı Duyurusu

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Mezuniyet İçin Tek Ders Sınavı DuyurusuMezuniyet koşullarını sağladığı halde tek bir başarısız dersi kalan öğrencilere "Üsküdar Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği"nin 32/1 maddesine göre tek ders sınavı yapılacaktır. Öğrenciler tek ders sınavı ile ilgili dilekçelerini 26-27-28 Haziran 2019 tarihleri arasında danışman onayını aldıktan sonra transkriptlerini de ekleyerek Yazı İşleri ve Arşiv Asistanı Aysel ÇALIM’ a (Merkez Yerleşke 3.Kat 309 nolu oda) teslim etmeleri gerekmektedir.Tek Ders Sınavı;Tarihi: 01.07.2019 Pazartesi günü Saat: 11:00-12:00Yer: Merkez Yerleşkesi A Blok 306-308 "Tek Ders Sınavı: Bütünleme sınavları sonucunda, mezun olabilmek için başarısız tek bir dersi kalan öğrenciye ilgili birimin yönetim kurulu kararıyla girme hakkı verilen sınavdır. Bu sınavda alınan not ders başarı notu yerine geçer."

24 MAY 2019

Felsefe Bölümü Bitirme Çalışmaları Teslim ve Sunumları Hk.

Felsefe Bölümü 4. Sınıf Öğrencilerinin Dikkatine;Bitirme Çalışmaları Teslim ve Sunum tarihleri ekte sunulmuştur. Tüm öğrencilerin sunum saatlerinden 30 dakika öncesinde sınıfın önünde hazır bulunmaları gerekmektedir. Sunumlar, katılmak isteyen tüm öğrencilere açıktır. 2019 Bitirme çalışması sunum saatleri.xlsx

17 MAY 2019

2018-2019 Bahar Dönemi Çakışan Final Sınavları Programı

2018-2019 Bahar Dönemi Çakışan Vize Sınavları Programı2018-2019 Bahar dönemi çakışan sınavlara girecek öğrenci listelerine ekteki dosyalardan ulaşabilirsiniz. Psikoloji Bölümü Bahar Çakışan Sınav Tablosu.xlsxSosyoloji Bölümü Bahar Çakışan Sınav Tablosu.xlsxSBU Bölümü Bahar Çakışan Sınav Tablosu.xlsx


Üniversitemizle ilgili “AKLINDA NE VARSA” bize sor!