ÇAKIŞAN SINAVLAR HAKKINDA

Eklenme Tarihi : 05 Mayıs 2017

İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

2016- 2017 AKADEMİK YILI BAHAR DÖNEMİ ÇAKIŞAN FİNAL SINAVLARI HAKKINDA

2016- 2017 akademik yılı bahar dönemi ara sınav takvimi açıklandıktan sonra çakışan sınavı olan öğrencilerin aşağıdaki hususlara kesinlikle dikkat etmesi gerekmektedir.

  • Sınavı çakışan öğrencilerin 11 Mayıs 2017 Perşembe günü 17.00’a kadar çakışan sınav formu doldurarak bölüm araştırma görevlilerine teslim etmeleri gerekmektedir.
  • Öğrenciler öncelikli olarak kendi bölümlerinin veya dönemlerinin dersinin sınavına girmelidir.
  • Çalışan sınav saati 12 Mayıs 2017 Cuma 17.00’a kadar fakültemiz web sitesi ve fakülte panolarında duyurulacaktır. Sınav duyurularını takip etmek öğrencilerimizin sorumluluğundadır.
  • Çakışan dersleri kendi ana dalından veya döneminde olmayan öğrencilerin girecekleri sınavlar, diğer başvurular göz önünde bulundurularak belirlenecektir. Öğrencilerin 12 Mayıs 2017 Cuma günü duyurulacak listelerden sınavlarını takip etmeleri gerekmektedir.
  • Çakışan sınavı olan öğrencilerimizin fakülte sekreterliğinden temin edecekleri çakışan sınav formunun her iki nüshasını da aynı şekilde doldurmaları gerekmektedir. Bir nüsha araştırma görevlilerine teslim edilecek, imzalı bir nüsha ise öğrencide kalacaktır. Birden fazla sınavı olan öğrencilerin her sınav için ayrı ayrı form doldurması gerekmektedir.  İlgili form aşağıdaki gibi doldurulmalıdır:

 

ÖRNEKTİR

T.C.

ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ

İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

.…/..…/201..

ÇAKIŞAN SINAV BİLDİRİMİ

…………(Anadal Bölümünüz + Çift Anadal-Yandal Bölümünüz)… Bölümü …(Ana dal sınıfınız + çap veya yan dal sınıfınız). sınıf öğrencisi…………numaralı ……………………………………………’ın, …../..…/201.. tarihinde …..…-…….. saatleri arasındaki …………(ana dal veya dönem dersiniz)….    dersi sınavı ile ……(çap-yan dal veya alt-üst dönemden aldığınız dersiniz)……………….. dersi sınavının tarih ve saatleri çakışmaktadır. Öğrencimiz çakışan sınavların yapılacağı gün ve saatte ….……(çap-yan dal veya alt-üst dönemden aldığınız dersiniz)……………….. dersinin sınavına gireceğini beyan etmektedir.

İlgili Bölümün Sınav Koordinatörü