İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi öğrencilerine

Eklenme Tarihi : 17 Şubat 2017


Bölümlerimize ilişkin e kitapların bulunduğu liste aşağıda yer almaktadır. Öğrencilerimiz yerleşkelerden http://web.b.ebscohost.com/ehost/search/basic?sid=999d043d-e61a-4245-9690-70ba95bd10a1@sessionmgr104&vid=0&tid=2003EB linkinden ulaşabildikleri gibi yerleşkelerimiz dışından da yine aşağıda yer alan uzaktan erişim ayarlarını yaparak ilgili e kitaplara erişebilmektedir.


insan ve toplum bilimleri fakültesi.xlsx

macOsX.pdf

explorer.pdf

firefox.pdf