Sınavlarda Uyulacak Kurallar - Öğrencilerin Dikkatine

Eklenme Tarihi : 15 Mayıs 2018

Sınavlarda uyulacak kurallar

1.Sınav salonuna cep telefonu, fotoğraf makinesi, kulaklık, saat vb. cihazlar ile girilmesi yasaktır. Sınav salonuna cep telefonu, fotoğraf makinesi, kulaklık, saat vb. cihazlar ile girdiği tespit edilen öğrenciler hakkında sınavda kopya çekmek suçundan işlem yapılacaktır.

2.Sınav salonuna kalem, silgi, kalemtıraşın dışında sadece 500 mililitreye kadar 1 adet su şişesi vb. ile girilebilecek, bunların üzerindeki ürünü tanıtan plastik/kâğıt çıkarılmış olacaktır. Masanın üstünde ve alt bölümünde, bu belirtilenler dışında herhangi bir malzeme bulundurulmayacaktır.

3.Sınav başlamadan önce öğrenciler, masa ve sandalyelerin üzerinde yazı olup olmadığını kontrol edecek, varsa yazılar silinecektir.

4.Öğrenci, sınav süresince öğrenci kimliğini ya da öğrenci işlerinden alınan belgeyi masasının üstünde bulundurmakla sorumludur. Öğrenci kimliği ya da öğrenci işlerinden alınan belgesi olmayan öğrenci sınava giremez.

5.Sınav gözetmeni, gerekli görmesi halinde oturma düzenini tamamıyla ya da kısmen değiştirebilir.

6.Sınav evrakları gözetmen/gözetmenler tarafından masanın üstüne ters konacak biçimde dağıtılacak, öğrencilerin aynı anda sınavlara başlaması sağlanacaktır.

7.Sınav başlama vaktinden sonraki ilk 15 dakika içinde sınava gelenler salona alınacak, daha geç gelenler sınava alınmayacaklardır. Geç kalanlar için ilave bir zaman tahsis edilmeyecektir.

8.Sınav esnasında birbirine bakmak, kâğıt değiştirmek, işaretleşmek, kalem–silgi–kalemtıraş alışverişi yapmak yasaktır; bunları yapanlar hakkında kopya çekmek suçundan işlem yapılacaktır.

9.Gerektiğinde öğrenciler sorularını sınav salonu sorumlusuna salonda bulunanların duyacağı ses tonunda soracaklardır.

10.Sınav salonundan, sınav salonu sorumlusu gözetmen sorumludur. Sınav salonunda bulunanlar, sınav salonu sorumlusunun uyarılarına uymak zorundadır; sınav salon sorumlusu, uyarılarına uymayanları salondan çıkarabilir.

11.Sınavını bitirse dahi öğrenciler sınavın ilk 20 dakikasında ve son 5 dakikasında sınav salonunu terk edemezler.

12.Kopya teşebbüsünde bulunan/sınav esnasında uyulması gereken kurallara uymayan öğrenciler hakkında sınav salonunda bulunan gözetmen/gözetmenlerin imzalarının yer aldığı tutanak, sınav salonunda tutulacaktır.

13.Toplu kopya teşebbüsünde bulunulduğunu düşünen sınav salon sorumlusu sınava son verebilir. Bu durumda sınav geçersiz sayılacaktır.

14.Sınav salonu sorumlusu, üzerinde cep telefonu, fotoğraf makinesi, kulaklık ya da saat vb. kopya çekmek maksadıyla kullanılabilecek bir cihazın bulunduğundan şüphelendiği öğrencinin elektronik cihazla kontrolünün yapılmasını talep edebilir. Bu durumda ilgili öğrenci gözetmen nezaretinde sınav salonunun dışına çıkarılarak, güvenlik görevlisi tarafından elektronik detektörle kontrol edilecektir.

15.Sınav salonuna girişten itibaren sınav salonu terk edilene kadar, yukarıda belirtilen kurallar geçerlidir.

16.Sınav sonrasında Dekanlığa yapılacak herhangi bir kopya ihbarı halinde, ilgililer hakkında inceleme başlatılacaktır.

17.Sınav başlamadan önce sınavlarda uyulacak kurallar öğrencilere okunarak sözlü olarak tebliğ edilecektir.

Bildiğiniz üzere not ortalamanız; ÇAP/yan dal, üstten ders alma, ERASMUS, burs ve yüksek lisans olanaklarını doğrudan etkilemektedir. Siz sevgili öğrencilerimizin hakkının ve hukukunun korunabilmesine yönelik olarak tespit edilen bu kurallar ancak sizlerin değerli katkılarıyla uygulanabilir. Bu vesileyle hepinize sınavlarınızda üstün başarılar diliyorum. Sevgiler.

Prof. Dr. Mithat Baydur

İTBF Dekanı