Aday Üsküdar | Üniversitemizle ilgili tüm merak ettiklerin için uskudar.edu.tr/aday

İletişim Fakültesi seminerleri başladı

  • Anasayfa
  • İletişim Fakültesi seminerleri başladı

Etkinlik Bilgileri
Başlangıç Tarihi : 24 Ekim 2018, 09:00:00 - 09:00:00

İletişim Fakültesi seminerleri başladı

Üsküdar Üniversitesi

Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi akademisyenlerinin araştırma alanlarındaki çalışmalarını birbirleriyle paylaştığı fakülte seminerleri başladı. İlk oturumda Yeni Medya ve Gazetecilik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Süleyman İrvan kamuoyu araştırmalarını irdeleyen bir sunum gerçekleştirildi. Görsel İletişim Tasarımı Bölümü Araştırma Görevlisi Denizcan Kabaş da televizyon dizilerinde militarist söylem konulu bir sunum yaptı.

Üsküdar Üniversitesi“Kamuoyu araştırmalarının haberleştirilmesinde sorunlar var”

Yeni eğitim yılının ilk akademik sunuşunu yapan İletişim Fakültesi Yeni Medya ve Gazetecilik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Süleyman İrvan, 24 Haziran genel seçimleri öncesinde yapılan kamuoyu araştırmalarının haber sitelerinde haberleştirilmesine ilişkin yaptığı çalışmayı aktardı.
Seçim dönemlerinde seçmen tercihlerini tahmin etmek üzere yapılan kamuoyu araştırmalarının her zaman tartışma ve eleştiri konusu olduğunu ifade eden İrvan, bütün eleştirilere karşın demokrasinin sağlıklı işleyişi açısından kamuoyu araştırmalarının bir gereklilik olduğunu belirtti.

24 Haziran seçimlerini tahmine yönelik araştırmaların haberleştirilmesindeki sorunlara da değinen İrvan şu değerlendirmeleri yaptı: “Araştırma şirketlerinin büyük çoğunluğunun açıkladıkları sonuçları sağlıklı biçimde değerlendirebileceğimiz temel bilgiler eksik. Anketleri kimlerin, hangi partilerin finanse ettiği bilinmiyor. Örneklem belirleme yöntemi verilmemekte. Anketlere katılım oranı konusunda bilgi sahibi değiliz.

Anketleri uygulama yöntemi çoğu araştırmada belirsiz. Hata paylarına ilişkin bilgiler yayımlanan araştırmaların yarısında verilmemiş durumda. Anket sorularına ilişkin sağlıklı değerlendirme yapabilme olanağından uzağız. Kararsızlara ilişkin bilgiler eksik ve kararsızların nasıl, hangi yöntemle dağıtıldığı belli değil.”  

 “Siyasi ve askeri dinamikler televizyon dizilerine de yansıyor’’

Prof. Dr. Süleyman İrvan’ın ardından, Görsel İletişim Tasarımı Bölümü Araştırma Görevlisi Denizcan Kabaş, Selma Koç Akgül ve Betül Pazarbaşı editörlüğündeki “Küresel Ağlar Odağında Kültür, Kimlik ve Mekân Tartışmaları” adlı kitapta yayımlanan “TV Dizilerinde Militarist Söylemler” başlıklı çalışmasını sundu. ‘Söz’, ‘İsimsizler’ ve ‘Savaşçı’ dizilerini eleştirel söylem analizi çerçevesinde inceleyen Kabaş, bu çalışmada edindiği bulguları video gösterimleri aracılığıyla aktardı.

Üsküdar Üniversitesi

Gerçekliğin yeniden üretimi, izleyicinin dizilerdeki karakterlerle özdeşleşmesi ve farklı tarihsel-toplumsal olayların ilgili anlatılarda çözüme kavuşturulması konularına da değinen Arş. Gör. Denizcan Kabaş, televizyon dizi yapımlarının teknik özelliklerinin de bu konularda etkili olduğunu vurguladı. Sunumunda söz konusu dizilerin olay örgüsü ve karakter gelişimlerinin ortak temalar ekseninde şekillendiğinin altını çizen Kabaş: “Her ne kadar üç dizide farklı anlatı ve olaylar ele alınsa da, temel şablonlar üzerinden işleyen bir yapıyla karşılaşmaktayız.
Bu yapı da aslında her türden televizyon dizisinin izleyiciyle yakın bir ilişki kurabilmesini sağlayan belli formüllere dayanmaktadır.

İzleyicinin hikâyenin içine çekilmesini ve karakterleri kolayca benimsemesini sağlayan bu formüller, bir anlamda da gerçekliğin yeniden üretilmesinin temel kaynağını oluşturmaktadır. Tüm bu süreçlerin somut olarak ele alınabileceği alanların başında da izleyicilerin kendi aralarında çeşitli tartışmalar yürüttüğü sosyal medya platformları gelmektedir.

Buradaki tartışmalarda dizi sahneleri ve karakterlerinin gerçekmiş gibi benimsendiği, izleyicilerin ideoloji, beklenti ve tepkilerini birbirlerine yönelttiği görülebilmektedir. Televizyon dizilerinin de bu tartışma ortamlarından beslenerek, hem izlenilirliğini arttırdığı hem de izleyici beklentilerini karşılayan yeni hikâye örgüleri oluşturarak devamlılığını sağladığı söylenebilmektedir” dedi. Arş. Gör. Denizcan Kabaş sunumunun sonunda, sosyal medya platformlarındaki çeşitli tartışmaları çalışmasında edindiği bulgular çerçevesinde değerlendirdi.

 

Üsküdar Haber Ajansı (ÜHA)


Eklenme Tarihi : 07 Şubat 2019

Üniversitemizle ilgili “AKLINDA NE VARSA” bize sor!