STAJ İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ


Öğrencilerimizin Staj Başvuru İşlemleriyle İlgili İzleyecekleri Süreç:

  • http://kariyer.uskudar.edu.tr adresinden “Staj Başvuru Formu”nun çıktısı alınmalıdır.
  • Zorunlu ve gönüllü staj süresinin 20 iş günü olduğu unutulmamalıdır. İstediğiniz tarih aralıklarını belirleyip kağıda yazılmalıdır.
  • Staja başlama tarihi, formun doldurulmasından itibaren (sigorta işlemlerinin gerçekleştirilebilmesi için) en az 10 gün sonra başlamalıdır.
  • Staj yapacağınız kuruma staj yapmak istediğiniz tarih aralıklarını bildirin. Kabul edildiği takdirde form, staj yapılacak kuruma imzalatılmalıdır.
  • Formun staj yapılacak yerde imzalatılmasından sonra danışmanınız tarafından da imzalanması gerekmektedir.
  • Danışmanınız staj yapacağınız yeri onayladıktan sonra Çarşı Yerleşke’ye gitmeniz ve oradaki Kariyer Merkezi’ne formun imzalanmış halini teslim etmeniz gerekmektedir.
  • Staj defterinizi Kariyer Merkezi’nden almanız ve staj yapacağınız yerde defteri doldurmanız gerekmektedir.
  • Defteri doldurduktan sonra staj yeri amiri tarafından her bir sayfaya imza ve kaşe basılmalıdır.
  • Ayrıca, staj yerinin öğrenciyi değerlendirdiği form mutlaka ağzı kapalı, imzalı ve kaşeli bir zarf içerisine konulmalıdır.
  • Defter ve değerlendirme formu, staj bitiminde danışmana teslim edilmelidir.
Üniversitemizle ilgili “AKLINDA NE VARSA” bize sor!