Aday Üsküdar | Dünyayı Değiştirmeye Var mısın? uskudar.edu.tr/aday

Dijital Oyun Tasarımı Misyon ve Vizyon

Dijital Oyun Tasarımı Bölümü Misyon ve Vizyonu

Misyon: Dijital Oyun Tasarımı Bölümünün temel misyonu, dijital oyun tasarımı alanında, hem teorik hem de pratik olarak donanımlı öğrenciler yetiştirmektir. Bölümün eğitim öğretim programı, bu misyon doğrultusunda teori ve pratiğin iç içe geçtiği şekilde oluşturulmuştur.

Vizyon: Dijital Oyun Tasarımı Bölümünde, öğrencilerin, dijital oyun tasarımı alanında yüksek bilgi birikimi ve beceriyle yetişmeleri hedeflenmektedir. Alanında donanımlı akademik kadrosuyla, dijital iletişim teknolojilerini en üst kapasitede kullanmakta olan Dijital Oyun Tasarımı Bölümünün kalifiye mezunlarla uluslararası düzeyde tanınır olması planlanmaktadır.

Üniversitemizle ilgili “AKLINDA NE VARSA” bize sor!