Erasmus Koordinatörlüğü

Fakülte Koordinatörü

Doç.Dr. Feride Zeynep Güder
feridezeynep.guder@uskudar.edu.tr

Görsel İletişim Tasarımı Bölüm Koordinatörü

Yrd. Doç. Dr. Başar Hatırnaz
basar.hatirnaz@uskudar.edu.tr

Halkla İlişkiler Bölüm Koordinatörü

Yrd. Doç. Dr. Şaha Baygül Özpınar
saha.ozpinar@uskudar.edu.tr

Medya ve İletişim Bölüm Koordinatörü

Doç. Dr. Feride Zeynep Güder
feridezeynep.guder@uskudar.edu.tr

Radyo Televizyon Sinema Bölüm Koordinatörü

Yrd. Doç. Dr. Hale Yaylalı
hale.yaylali@uskudar.edu.tr

Reklam Tasarım ve İletişim Bölüm Koordinatörü

Yrd. Doç. Dr. Nihal Toros
nihal.toros@uskudar.edu.tr

Yeni Medya ve Gazetecilik Bölüm Koordinatörü

Yrd. Doç. Dr. Nurhan Kavaklı
nurhan.kavakli@uskudar.edu.tr