Erasmus Koordinatörlüğü

Fakülte Koordinatörü

Doç. Dr. Feride Zeynep Güder
feridezeynep.guder@uskudar.edu.tr

Görsel İletişim Tasarımı Bölüm Koordinatörü

Dr. Öğr. Üy. Tolga Erkan
tolga.erkan@uskudar.edu.tr

Halkla İlişkiler Bölüm Koordinatörü

Dr. Öğr. Üy. Şaha Baygül Özpınar
saha.ozpinar@uskudar.edu.tr

Medya ve İletişim Bölüm Koordinatörü

Doç .Dr. Feride Zeynep Güder
feridezeynep.guder@uskudar.edu.tr

Radyo Televizyon Sinema Bölüm Koordinatörü

Dr. Öğr. Üy. Hale Yaylalı
hale.yaylali@uskudar.edu.tr

Reklam Tasarım ve İletişim Bölüm Koordinatörü

Doç. Dr. Dinçer Atlı
dincer.atli@uskudar.edu.tr

Yeni Medya ve Gazetecilik Bölüm Koordinatörü

Dr. Öğr. Üy. Aylin Tutgun Ünal
aylin.tutgununal@uskudar.edu.tr

Fakülte Uluslararası Öğrenci Koordinatörü

Doç. Dr. Feride Zeynep Güder
feridezeynep.guder@uskudar.edu.tr