Erasmus Koordinatörlüğü

Fakülte Koordinatörü

Doç.Dr. Feride Zeynep Güder
feridezeynep.guder@uskudar.edu.tr

Görsel İletişim Tasarımı Bölüm Koordinatörü

Yrd. Doç. Dr. Devrim Baran
devrim.baran@uskudar.edu.tr

Halkla İlişkiler Bölüm Koordinatörü

Yrd. Doç. Dr. Özge Uğurlu
ozge.ugurlu@uskudar.edu.tr

Medya ve İletişim Bölüm Koordinatörü

Doç. Dr. Feride Zeynep Güder
feridezeynep.guder@uskudar.edu.tr

Radyo Televizyon Sinema Bölüm Koordinatörü

Doç. Dr. İsmail Arda Odabaşı
ismailarda.odabasi@uskudar.edu.tr

Reklam Tasarım ve İletişim Bölüm Koordinatörü

Yrd. Doç. Dr. Dinçer Atlı
dincer.atli@uskudar.edu.tr

Yeni Medya ve Gazetecilik Bölüm Koordinatörü

Yrd. Doç. Dr. Nurhan Kavaklı
nurhan.kavakli@uskudar.edu.tr