Aday Üsküdar | Dünyayı Değiştirmeye Var mısın? uskudar.edu.tr/aday

Biyomühendislik (İngilizce) Misyon ve Vizyon

Misyon

Biyomühendislik, kompleks biyolojik sistemlere mühendislik perspektifinden bakarak yeni malzemeler, cihazlar, prosesler, biyoinformatik uygulamalar geliştiren bir meslek dalıdır. Biyomühendislik biyoloji biliminin ağırlıkta olduğu bir mühendislik dalı olmakla birlikte, kimya, mikrobiyoloji, biyokimya, immünoloji, farmakoloji gibi çeşitli bilim dalları tarafından da desteklenmektedir, dolayısıyla multidisipliner bir bölümdür.  Biyomühendisler, mühendisliğin getirdiği minimum sürede, en ekonomik şekilde, maksimum verim elde etme amacını biyolojik prosesler için uygulayarak kütle aktarımı, ısı aktarımı, akışkanlar mekaniği, termodinamik, proses kontrolü,  biyomekanik ayırma ve saflaştırma teknikleri gibi mühendislik uygulamaları ile yukarıda bahsedilen biyoloji, moleküler biyoloji, immünoloji, genetik, kimya gibi bilim dalları arasında köprü kurmakla görevlidirler. 

Üniversitemizde Biyomühendislik bölümü olarak temel misyonumuz, öğrencilerimize mühendislik ve yaşam bilimlerini bir araya getirerek bilimsel keşifler ve yeni teknolojik buluşlar yaratabilecek kapasitede eğitim vermektir.

Vizyon

Üsküdar Üniversitesi Biyomühendislik Bölümü olarak temel vizyonumuz, Biyomühendislik alanındaki gelişmelere katkıda bulunup öncülük etmek, yeni gelişmelere açık, eşdeğerleri ile rekabet edebilecek düzeyde eğitim almış biyomühendisler yetiştirmektir.

Üniversitemizle ilgili “AKLINDA NE VARSA” bize sor!